Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • TAKV3MMN $fo YAPRAK Vatan Borcu Dün memleket 14 nnym 5ü inkılâbından sonra en oyuk gününü yaş&dı.Oünula millî iradenin tam bir ttrriyet havası içinde teeel si kadar yüksek bir zuhur lamaz.Bu millet,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • KISA HA Emniyet 5.şube müdürlüğü eni alınan deniz motörleri ile îçhiz ve takviye edilmiştir.•jç Havaların ısınması üzerine İra sarfiyatı yavaş yavaş faz Üaşmaya başlamıştır.Tekel iaresi bir bira darlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • POLİSTE ^r Ksımpaşada oturan Tevhr de adında bir kadının evine giren îhsan Pular adında bir sabıkalı bazı eşyaları alıp kaçar ken suçüstü yakalanmıştır.Mehmet Nuri ve Beşir Sen adında iki kişi zabıtay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Sanat Okulları mezunları bir defile hazırladılar istanbul Sanat Okulları Mezunları Cemiyetinin her sene tertiplediği büyük sanat defilesi 8 mayıs cumartesi günü saat 15 de Taksim Bele diye Gazinosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Bir kadın otomobil altında kalarak yaralandı Kadıikbyde oturan Salâhat Ün Mervini adında biri idare imdeki 9365 plâka sayılı hususî otomobili ile Kayışdağ ^şeddesinden geçerken Sevim Ulusal adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • ftrai ipek ithaline müsaade olundu Suriye ve Lüonandan yur dumuza yapılan sun'i ipek kaçakçılığım önlemek için ilgililerce bir karar alınmış ve yabancı memleketlerden suni ipek ithaline müsaade edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • 3 Ha.İÜ Mayıs 20 1954 mm* um Pazartesi 1370 ğ VAKİT VASATİ EZAM Gttnef 4.66 9.49 öğle 12.11 5.03 tUtindi 16.03 8.56 E-AJtfftın 1S.0T 12.00 ttta 20.51 1.44 1 tmsak 3.00 7.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • KONGRE İC Sağlık Memurları Okulla ruu Bitirenler Derneğinin sene lik kongresi,8 mayıs cumartesi günü saat 14 te,Cağaloğlunda Etibba Odasında yapılacaktır.TOPLANTI İstanbul Kız Lisesi Mezun larınm anan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Yazan:Bedirlıan ÇINAB Tefrika No:14 Dünyeşkanm o gün üzerinde ince gelinlikten başka bir şey yoktu Garip bir lıareket Yüzbaşı hava karardıktan bir müddet sonra gelmiş ve onu pencereden gözleyen Dünyaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • 9 Eylülde* 1 Çekilişte;w.BAHÇELİ EVDEN DÖŞELİ EV m* 5H»*1 rana b»t iyeVı kratn* UraVa *fle kadar Cüx *»nl r/1 L\an\af erW« bu öa «V^'arasbVr Vura V^ct 100 Yapı ve Kredi Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Zafer 6,Hürriyet refikimiz 7 yaşında "Zafer,refikimiz altıncı "Hürriyet,refikimiz da yedinci yıl yayım hayatına gir mislerdir,ikisine de neşir yolunda başarılar dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Yarın Ramazan Bütün hazırlıklar tamamlandı.Belediye Ramazan pidelerinin fiyatını tesbit etti Mübarek Ramazan ayı yarınki salı gününden itibaren başlamaktadır.Bu münaseıbetle Evkaf idaresi camileri tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Pazar yerlerinin kontrolü Kasıupaşada Uzunyolda o turan okuyucumuz Bebice A kd an Kir yazıyor;«Semtimizde cuma günleri kurulan pazar yerinde,baz esnaf eksik vezin li »atış yapmaktadır.Bun lar daha ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Yaşlı bir kadın tehlikeli surette yandı Fenerde,Yıldırım caddesinde 66 sayılı evde ikamet eden 85 yaşlarında Fethiye Şutu adında bir kadının etek leri,odada bulunan mangaldan sıçrayan kıvılcımla tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Genç bir kız havagazi ile intihar etti Taksimde,Cihangir cadde sinde oturan Angelika Masa kis adında genç bir kız,mutfağa girmiş ve hava gazını açmak suretiyle intihar etmiş tir.Müddeiumumilik hâdisey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • ikinci Türk film festivali bugün başlıyar ikinci Türk film festivali bugün başlayacak ve 1953-54 yıllarında.çevrilen 48 Türk filminin arasından seçilmiş olan sekiz film.jüriye gösterilecektir.Bu filml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Bahar ve Çiçek Bayramı lıazırlıkları ilerliyor Bahar ve çiçek bayramı için Güihane Parkında yapılan hazırlıklara hız verilmiştir.Halen parkta bir çok tesis kurulmaktadır.Bayram her yıl olduğu gibi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Yeni otobüs seferleri A'manyaya sipariş edilen otoküslerden bir kısmı hafta içinde şehrimize getirilecek Şehrimizde kurulacak tro leytoüs şebekesi için hazırlık lar ilerlemektedirilgililerden aldığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Hububat rekoltesine ait ilk tahminler Bu seneki mahsûl miktar ve kalite bakımından geçen yıllara nazaran üstün Çukurova,fionya ve diğeri mığ,tartı,sevk ve depo işle istihsal bölgelerinden yem mahsule
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • ingiltere bizden halt almak j istiyor Son günlerde halı piyasasında bir durgunluk müşahede edilmekte,fakat fiatlarda bir tenezzül görülmemektedir.Diğer taraftan bazı ingiliz firmaları hafta içinde ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • ingiliz Bale Okulu Müdürü şehrimize geliyor Ingiiliz Bale Okulu Müdü rü Ninette De Valois bu sa-•balh şehrimize gelecek ve bilâhare Ankaraya gidecektir.Bayan Ninette Ankaradaki Türk Bale Okulunu ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Sarıyerde bir deniz kazası oldu Sanyerde bir deniz kazası olmuştur.Evvelki gün bir sandal gezintisine çıkmış olan Ilhami Somay.Hüseyin Kaya,Mürvet Çokgüler ve Türkân Bülbül adında iki ka dınla ki erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Kahve darlığı kati olarak önlendi Bir müddet evvel Brezilya ya sipariş edilmiş olan kahve lerden 45 bin çuvallık ilk par ti dün limanımıza getirilmiştir.Bunun V bin çuvalı Istan bul emrine verilecek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • «Bazen güleriz adlanacak ha limize» diye dillerde dolaşan ibir söz vardır ama bazı kere bunun aksi hadis olup yersiz üzüntülere sebebiyet verdiği de vakidir.Nitekim,bugün bir ıstırap halini alan pahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1954
  • Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı toplantısı Türkiye Millî Gençlik Teş kilâtı idare heyeti 8 mayıs cu martesi günü bir toplantı ya pacaktır.Verilen malûmata çöre,toplantıda,Ağustos ayında Singapurda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Irak Suriye orduları birleşiyor Bir İsrail taarruzuna karşı iki devlet ordularının «tek komuta altında birleştirilmesi fikri Irak'ta müsbet karşılandı Bagdad.2 Nafen)Irak idarecileri.İsrail tecavüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Suudi Arabistan,Amerikan yardunı istemiyor Kahire 2 A.A.Suudî Arabistan Büyükelçiliğine mensup bir sözcü.Suudî Ara bistanın Birleşik Amerika'dan yardım taleb etmediğini ve böyle bir niyeti bulunmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Suriye Parlamentosu makab Je şâmil bir kanunu kabul etti Şam 2 A.A.Suriye mebuslar meclisinin dün akşam kabul ettiği bir kanun gereğince,eski rejimin Reisicumhur Başvekil ve Vekilleriyle mebusları 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • iktibas Kesa'yı ölüme götüren a* km hikâyesi füme Japon artisti Tan Ami Yatsuko,ingiliz yıldızı Jjnetta S ve İspanyol dansözü Carats» SeviUa'ntri* en çok baj dikleri aşk hikâyeleri_m ş Cannes Festival
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Kısa haricî haberler AMERİKA Sanfransisko yakınlarında I bir tünel bundan böyle atom taarruzlarına karşı sığınak ola rak kullanılacaktır.Dağın altından geçmekte olan bu tünel şimdiye kadar trenler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Kâinatın kimyevi terkibin© dair tetkikler Berkeely 2 A.A.Kali forniya Üniversitesinden bildirildiğine göre bu Üniversiteye mensup astronomlar,kâ inatın kimyevî terkibi haklan da tetkikata devam etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Cenevrede Ajanslar Cenevrede bu gun Hindicini meselesinin müzakeresine bo*kanacağını bildirdi* ler* Dalla evvel gündeme alınmış olan Kore sulhu işi bir komisyona havale edilmişti.Komünistlerin bir net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • AMkada ikiz dolanlar hâlâ öldürülüyor Jahanesburg 2 Reuter)I Vitvaterand Üniversitesi "Af rika iğleüM doçenti Miss Lau ra Longmore güney Afrika sağlık dergisinde yayınladığı bir makalede,Afrikanın baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Mac Carty taraftarları bir kongre akdetti Gsnokoslh 2 A.A.Vis cousin eyaleti Cumhuriyetçi parti gençtik koluna mensup 350 delege cumartesi feünü eklettikleri kongrede başkan lan ayan üyesi Mac C&rtyyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Milletlerarası Hubuta kongresi Milânoda toplanacak Milletlerarası hububat kon gresi önümüzdeki hafta içinde guanoda toplanacaktır.Resmî bir mahiyet taşımayan kongreye memleketimizden hubuibat ihracatç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Amerika ve Yunanistan zelzeleleri arasmda münasebet yokmuş San Francisco 2 A.A.Son bir hafta içinde yerylizünün birbirinden uzak dört bölgesinde vukua gelen yer sarsıntılarının birbirleril alâ'kalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Keşmirde Talebe saltanatı Sinagar Keşmir)2 Nafen)Burada intişar etmek te olan bir gazete,talebelerin tatil günlerini hesaplamakta ve bunun bir skanda-I le döndüğünü kaydetmektedir.Bu gazetenin hesapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Kazablankadc t e d b i r 1 e r Bütün yerli mahalleler çevrildi ve ana yollar silâhlı devriyeler tarafmdan tutuldu Kazablanka.2 A.A.Dün sabah Kazabtanka'da nizam ve asayişi takviye için yeni tedbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • isveç i/e Danimarka orasında köprü kuruluyor Kopenihag 2 A.A.Bil dirildiğine göre^ Danimarka ile Isveçî bağlayacak olan bir demir yolu köprüsünün inşa sı projesi gerçekleşme safhasına girmiş gib;dir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Irak'ta çifte yıldönümü Irak Rrah Faysal dön 19 yağma hastı ve tahta çıtasının İkinci yılınj katladı Bağdat,2 A-A-Bugün 19 yaşma basan ve tahta çıkışının ikinci yıldönümünü idrak etmekte olan Irak Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Asyada anti-komünist bir cephenin teşkili Amerikan Ayan azası Knowland» İngiltere iştirak etmese dahi bir koalisyonun kurulmasını istedi Washington» 2 A-A)Âyan Meclisinin cumhuriyetçi çoğunluk lideri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Afrika,dünya sulhunu tehdit ediyor Dr.Ralph Bımcho,müstemleke meselelerinin İlerde büyük ihtilâflar haline geleceğini söylüyor New-York,2 A-A)Birlegmiş Milletler Vesayet Komisyonu Müdürü Dr.Ralph Bunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Mikrob harbi tecröbesimıı uyandırdığı endişe Vaşington 2 A-A.Senatör George Smathers Dış işleri Vekâletinin ingiltereyi bu yıl Karai/b denizinde ya pılacak mikrop harbi denetmelerinden vazgeçirmeye ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Ta lebe Birfiğinm sözel teşebbüsü istanbul Üniversitesi Ibe Birliği,Üniversite I serlerinin badem* yazaç;zx kitapların imtiyaz vt tış faWkmT ftTmaİr için versite nezdinde teşefc geçecektir.BirHk bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Polis memuru kapıyı açtı.Madame Waddington,peşinde Lord Hunstanton olduğu halde,odadan çıktı-Lord,Mr.Waddington'a korkak nazarlarla baktıktan sonra,ne olur ne olmaz» merdivene doğru yaklaştı* Bu geril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1954
  • Bîr milyon sakat Dünkü* gnecfeİMr Türkiye'de •bir mtfyon sakat vatanda?bu lundağunn yazdılar.Bir sakat İnsan' bir Hayat facia» dır,bir radyon sakat isa insanua.Jürr^ine pençe salan bir luüll daradır,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1954
  • RESİMLE HADİSELER eçîmier sükûn içinde cenan etti Vatandaş dün büyük bir emniyet ve huzur içinde oyunu kullanmış ve kanaatini izhar etmiştir.Burada bir vatandaşın oy kullanışından muhtelif sahneler gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1954
  • Genel seçimler dün bMün yurtta yapılmış ve sükûn içinde geçmiştir.Sabah saat 8 de başlıyan ve 17 de sona eren oy verme işi tam bir intizam içinde cereyan etmiştir.İştirak nisbeti bir çok yerlerde yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1954
  • Orta Çağda Türklerin hayatı,Avrupadan ileriydi Hamura düşkün o'mıyan,ekmeği de çok yemiyen Türkler daima bal,meyve,sebze,yoğurt yerler,süt va ayran içerler d'.Ren ki ar i tunç,bazuları tunçttu Orta za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1954
  • nasıl cereyan etti?W T 1.1 I.I.IM 1^—Seçimlere iştirak nisbeti yüzde 90 ı buldu.Seçmenlerin yüzde 50 si öğleye kadar reylerini kullandılar Şehrimizdeki seçim faaliyeti ^O.kişilik ekibimiz taraf ııdıvn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1954
  • Amerikan atletleri İrtgîiterede Londra 1 Nafen)Ikİ Amerikan atletdzm ekibi bu mevsim Ingilterede beklen* mektedir.Bunlar,ingiliz atletleri ile müteaddit müsabakalar yapacaklardır.Bunlardan birincisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1954
  • Modasporla Serbest Atış şampiyonluğunu kazanan Yalçın,yapılan maçta basket yaparken Türkiye basketbol şampiyonasına bu gece devam ediliyor Dün yapılan serbest atış Türkiye birinciliklerinde ferdi olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1954
  • Serbest güreş seçmeleri Tokyoda yapılacak olan 954 Dünya Seıbest güreş şampiyonasına iştirak edecek olan millî güreş takımımızı tesbit^ et-mek gayesiyle evvelce 100 güreşçi arasında yapılan seç-melerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Hindistan aile hukukunda değişiklik yapılıyor Yeni Delhi 2 Reuter)Hindistan kadınlar kongresi,bugltne kadar ilk defa oimak üzere Hindistan kanunlarında boşanma hükümlerine yer verilmesi için bir tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Erkeklerin de renkli şemsîye taşunaJarma çalışan firma Dusseldorf,2 Renter)Almanyadaki şemsiye imalât oıları erkekleri,renkli şemsiye taşımaya davet etmektçdir.Ananevi siyah şemsiye lerin yanında gri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Assamda fil buhranı hüküm söVüyor Yeni Delhi 2 Nafen)Assam eyaletinde bir **fil •bu'hram,mevcut olduğu biî diriFmektediı.Assam eyaleâ idarecileri bu mevsim 300 fil yakalamak için program tef tip etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Ağzıyle resim yapan Alman karikatüristi Eraakfurt 2 Reuter)Dişleri arasında tuttuğu kalem ve fırça ile karikatürle* yapan Mr.Carl E,ffchei^ mahalli bir haftalık dergide,çıkmakta olan ve kendi kıea* si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • MUAYYEN ZAMINLflRDfiKİ SANCILARA KARŞI GRiPiN almak fay?da hdı r.I "1 1,Es%,diş,adetle ve sinir ağrılarını kasen Yorgunluk ve uykusuzluktan mütevellit vücut kırıklıklar inn karşı:fa ydaiid ı r.Grip ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Bu itibarla Rafferty,Eddie Btack'm orta hainlere mahsus «tellerden birinde kaldığına hükmetti.Lüks müesseseiex de nazarı dikkati çekebilir,ucuz yerlerde de zabıta kontrolünden yakayı kurtaramazdı-Stac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • SOĞUK ALGINLIĞINA 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADHÎ ALıNAÖiLİH,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Tetkikter| mim »iabakalarının I ahlâk üzerindeki tesiri Yunanı Ortodoks kilisesi güzellik müsabakasına iştirak eden tütün kızları,aileleriyle birlikte aforoz etmekle tehdit etmiştir-Yunan kilisesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • Vatandaşiardaki* re# tameiilikifc ve buna karşı,gösterdikleri hassasiyet ciddan insanın göğsünü ifftihartaı fcabarta» cak kadar güzel.Velhasıl 2 Mayıs biraz da milli bir bayramı andırıyor ince uzun.bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • CİLDİNİZ Hw ikisi bakımsızlıktan solar.Cildinize hususî bir ihtimam gösteriniz.Banyo,ve lavabonuzda beyaz sabun yerim» PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi tas» otur.BOL KÖPÜKLÜ PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.05.1954
  • DErizLEikı KIZ larihî Roman JTazan:Kemal SAMANCIGÎI* "S«l tamm gemi İstanbuJdan gelmiş,Osmanlı Türklerine aittir,sahii ise "Denizlerin Iıa„ denen kızlır 125 Satılık mal var mı,ne getirdiniz?GJbi suall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • C.H.P.ve C.M.Pnin kazandığı yerler Baştarafj birincide)türgeden neticeler henüz alınmamakla beraber Akçadagda iki parti müsavj vaziyette bulunmakta Doğun şehirde ise 60 nisbetinde Demokrat Parti üste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Peyami Safa yana bir konferans verecek Edebiyat Fakültesi Mezunlaft Cemiyetinin tertip ettiği kültür konferanslarının ikincisi yatin saa 18 de Muharrir Peyami Safa tarafından «Bugünkü Türk nesri mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Seçim h Huşta ral'ı 1 incide)İSPARTA:1 Yalvaç kazasında rey pusulası yüzünden D.P.lileı le C.H.P,liler arasında kavga çıkmış 2 Halk Partili hatif su rette yaralanmıştır.2 Gelendost nahiyesinin Avşar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Başvekilin beyanatı BdstaraAi birincide)ajansı,La Monde gazetesi New York Times muhabirleri ile diğer basın temsilcilerine şu beya natta bulunmuştur:1950 seçimlerini partimizin kazanmış olması,memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Ankarada seçim nasıl yapıldı Baştarafı biriaoide)bazı mıntıkalarda halk oyunu kullanabilmek için uzun müddet beklemek zorunda kalmıştır.Yenişehirde bazı sandıklar saat 13 e kadar işlerini bitirerak sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Şehrimizde tasnifler sabaha kadar devam etti liaşturafı 1 İncide)Kartal 3062 1205 12» Sarıyer 8250 4775 120O kafi} Silivri 2168 1148 146 Şile 4827 769 510 Yalova 5676 3367 katl trsViMar 19836 8656 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Lübnan'da kısmî seçim Beyrut.2 A-A.Ceüeî:Lübnan'ın Metn seçim bölgesinde ölen Emile Lahoud'uryerine bir mebus seçmek içir bugün kısmî seçim yapılmak tadır.Emile Lahoud Harun:liderlerden olup Beşara E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Hindicimde savaşlar şiddetlendi Paris,2 AP)Fransız ajanstmn Hanoi'dan bildirdiğine göre dün gece üçüncü büyük ta arruza girişmiş olan komünist âsiler bu sabahın erken saatlerinda Dien Bien Fu'nun müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • D.P.Şehrimizde de tam liste halinde kazandı Başta rafı 1 incide)Ve bu.büyük çaptaki «millî hassasiyet» yüzünden,oy'a iştirak nisbeti,tahminlerin üzerine fırlamış,yıllar yılı demokratik seçim yapmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Dulles bugün Milanoda Scelbaile buluşuyor Gizli cereyan edecek görüşrn 2lerde Trieste meselesi müzakere edilecek Milano,2 AP)italya Baş vekili Mario Scelba ve Birleşik Amarika Dışişleri Vekili John Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Kolombo Konferansı sona erdi Koîombo konferansı son bul Konferansa iştirak e-den Hind.Pakistan.Seylan» Birmanya ve Endonezya başvekilleri bu sabah bir karar sureti neşretmişîerdir.Karar sureti 14 madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • D.P.seçimleri kahir ekseriyetle kazandı Bagtarafı birincide)«ime iştirak nisbeti %84 dür.ÎZMİR îzmir,2 Milliyet)ilimiz de gece saat 3 de 1370 sandık itan 740 ı tasnif edilmiştir.Tas »ife göre D.P.187.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Bir seçmen rey vermeğe giderken Baş taraf i 1 incide;terk et meşinden istifade eden hırsız,zabıtaca aranmaktadır-Ayrıca» Beyoğlu semtinde oturan bir vatandaş» reyini kullanmak iğin sandık başına 'derk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Valinin beyanatı Baştanın birincide)Seçim millî iradenin yeni ve şuurlu bir tecelisi ile neti celenmişti*,idare cihazı seci mm huzur ve emniyet içinde cereyanı için bütün teşkilât ile tarafsız olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.05.1954
  • Rey vermek için sıra bekliydiler Seçimleri kazananlar Baş tarafı 1 tnchle)BURSA Celâl Bayar.Kenan Yılmaz.Hulusi Köymen.Sadettin Karacabey.Afalı Erozan.Raif Aybar,Haluk Saman,Selim Ragıb Emeç,Müfit Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • R A D Y O İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 33;00 Haberler 13.15 Dans aaüzifi pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Ahmet Üstün 14.00 Weber'den iki uvertür pl)14.20 Şarkılar.Okuyan:Gülse ren Güvemli 1*4.45 Hafif şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Kambiyo Ye esnam Kapanış Açılış Kapanış Bterling 784,784—Dolar 280.30 280.30 rt-Frang» 0.8ı 0.80 İsviçre Fr.64.03 «4.1 Belçika Fr!5.61 5.60 Ka 64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0.44.8O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • M.S.V.İst.Sa.Al.Ko.Bask,1 no lu ilânları Açık eksiltme ile aşağıda cinsi,miktarı* tutan,geçici teminatı,ihale gün ve saati yazılı maddeler Harbiye 1-No-Sat-Al.Kom.dan satın alınacaktır.Şartnameler kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • M.M.V.1 ro ıı Şa.A'.Ko.BsfIc.can A-k ra Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 200 ton kavun 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Nr.ffu V.t.Koru Sr.Af.Ko.Bşk.car Ankara Askerî birlikler iht yacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarif usuliyle satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Kayseri Devlet Hasta hanesi Baş Tabibliğinden KAPALI ZARFLA EKSİLTME İLANI Muhammen Muvakkat Azı Çoğu Fiatı bedeli teminatı Cinsi Kl-gram Kl.gram Lira Krs-Lira Krş Lira Krg.I I Koyun eti 16000.000 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.1.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46-maddesinin P-fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18 900.muvakkat teminatı 1-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Van Belediyesinden j Yapı İşleri lifini 1 Eksiltmeye konulan iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Keşif bedeli Teminat Kazası Köyü Lira Krş.Lira Çorum Yoğunpelit.29372 24 2203 iskilip Yavu.28585 50 2144 Alaea Manişar 29472 74 2211 Sungurlu Tatlı.29703 92 2228 İskilip Dorukseki 29906 58 2243 Kargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • 1 adet Betonarme Kazık Şahmerdanı alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden 1 adet betonarme kazık şahmerdanı teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Tekliflerin en geç;14/6/954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden 10/5/954 tarihinde teklif alma yolu ile eksiltmeye konulmuş olan Eskişehir gar binası ikmal inşaatı işine ait zeyil ilân* îlân edilen ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • İnşaat ilânı Sivas O/man Fi anlık Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konan iğ:Sivas Vilâyeti merkezinde fidanlık sahası içinde müdürlüğümüzce vahit fiat esası üzerinden yaptmlacak 84726.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Konya Valiliğinden Akaryakıt ve makine yağı alınacak)1 Bayındırlık Müdürlüğü vesaiti için alınacak benzin» mazot ve muhtelif cins makine yağları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işleriıA flUen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yar:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden iki.üç ve dört nakilli olmak üzere cem'an 35000 metre telefon kordonu kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır* Muhammen bedeli FOB 38000 lira olup şartnameleri Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu sa,al ko,başkdan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 132-250 metre küp çıralı çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Konya as.sat.af.ko.başk.lığından A As-ihtiyaç için 185000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 180 kuruş,geçici teminatı 20400 liradır-B İhale 10 Mayıs 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • İLÂN Nafıa Vekâletinden •v Gaziantep Karkamış istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden 133 takım demiryolu makası satın alınacaktır.1 Teklif vermek suretiyle 133 takım demiryolu makası açık pazarlıkla satın alınacaktır.2 Bu işe ait şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Konya Valiliğinden 1 Merkez Necatibey ilkokulunda yaptırılacak tadilât açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 îşin keşif bedel;26317-32;muvakkat teminatı 1973'81 liradır-3 İhalesi 1775/1954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Vilâyetimizin Develi Kiske köyünde yapılacak F-5a tipi okul inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29391 23 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şilepçilik işletmesinden HOPA şilebimiz 10 Mayıs 1954 tarihinde îstanbuldan hareketle îzmire uğrayarak Cenova» Marsilya ve Barselon limanları için ve dönüşünde de Marsilya,Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.05.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden Galvanize demir boru satın alınacaktır 1 Çankırı Vilâyeti köyleri içme su işlerinde kullanılmak üzere aşağıda kutur» uzunluk ve metre tûl fiatları yazılı ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8