Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • x?$ft y*j TÜRK GÜCÜ Emekli subaylarımızdan fifithat lid iz,bir müddet evvel memleketimizi ziyaret etmiş olan Mareşal Tito* ya takdim edilmek üzere «Türk Güdb adını verdiği bronzdan yapılmış bir sembol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Basketbol turnuvası Dttn geceki karşılaşmalarda Fenerbahçe Mülkiyeyi 78—5} Modaspor Aitmordayu 60—47» Galatasaray Ankaragttcttnü 82 49 mağlûp etti Türkiye basketbol birincilikle,rtne Spor ve Sergi Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Bahar Bayramı dün neş'e içinde kutlandı Havanın güzel ve sıcak olması yüzünden halk,erken saatlerden İtibaren mesire yerlerine akın etti Bahar bayramı dün şehri-1 sehetiyle bütün okullar vı mizde büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Yedek subayların terhisine dün başlandı Ankara 1 ANKA)Bir buçuk seneyi ikmal eden 37 nci devre Yedek Teğmenleı bugünden itibaren terhis edilmeye başlanmışlardır.Diğer taraftan 23 Nisan günü diplomalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Esrarengiz cinayetin tahkikatı Bos casusunun milli emniyet memurunu» parasına tanıaen öldürdüğü tahmin ediliyor Ankara 1 Milliyet)Bu gün intişar eden bazı gazete lerde bir Rus casusunun firar etmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Polatlı ve Elmadağ'da dün iki büyük tren kazası oldu İzmir Ankara yolcu tranl raydan çricarak devrildi.İnsanca zayiat yok" Lalahanda da bir otoblla banliyö traniyle çarpıştı 20 ağır yaralı var Ankara»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • BAYAR VE MENDERES ANKARADA Bir müddetten ben şehrimizde bulunan Reisicumhur Celâl Bayar ve Başvekil Adnan Menderes dün Anka raya dönmüşlerdir-Resim Bayar ve Menderes'i Ankara garında göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Bugint fehrimlzde havanın umu miyetie buluttu ve kısmen yağiglı geveceği,sühunet derecesi nin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Vatandaş,Seçimlere Reylerin seçim sandıklarına atılması sabah 8 den itibaren başlıyacak ve 17 ye kadar devam edecek Seçimlerin sükûnet içinde geçmesini temin edecek bütün tedbirler alındı.Reylerin kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Kore meselesinde bir karara varılamadı-Yann Hindicini mevzua ele alınacak Cenevre.1 Nafen)Cenevre Konferansı bugün ve yarın tatil yapmaktadır.Şimdiye kadar yapılan toplantılarda Kore meselesi incelenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Seçimlerin dünyadaki akisleri New-York,1 ANKA)Bu sabah intişar eden belli başlı,NewtYork gazeteleri Türkiiyede yarın yapılacak olan seçim,lerden bahsetmekte ve umumiyetle birinci sahifelerinde buna ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • ÇOCUKLAŞAN EISENHO-WER Başkan Eisenhower,bir kaç gün önce Beyaz Sarayın bahçesinde Cumhuriyetçi Partiden olan gocuklara,bir garden parti vermiştir Resim Başkanı çocuk şapkasıyla göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Yunanistanda zelzele büyük tahribat yaptı Yıkıcı zelzeleden evvel ikaz eden bir sarsıntının olması büyük can kaybını önledi.10 ölü 70 yaralı varmışlardır.Trikala'nm da dörtte Atina,1 AP)Dün merkez!Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Kabahat bizde imiş Sovyet Rusya Başvekili Mr-Malenkov.parlâmentoda son defa ıradettiği nutukta dünya hâdisele-Ünden bahsederken «Türkiyelin iyi komşuluk münasebetlerine Sovyet Rusya kadar ehemmiyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • 1 Mayıs günü hâdisesiz geçti Moskovada tertip edilen tölende yeni tip uşaklar teşhir edildi Londra 1 B.B.Ç.l ma yıs hemen hemen bütün dün yada hâdisesiz geçmiştir.Batılı memleketlerdeki Sosyalist part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1954
  • Eyüpte 2 eşek kasabı sue üstü yakalandı Suçluların bu işi uzun zamandan beri yaptıkları anlaşıldı Dün Eyüpte vuku bulan dında iki kişi ucuz f iatla teda ibir hâdise,etin bes liraya çık rijc ettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • MM» f OHBmEU Lakırdı kıtlığında Tahtrevaili.Yine Kral Faruk Bîr Vantrlok geldi akırdı kıtlığında Bugün seçim yapılıyor.İntibah bitinceye kadar seçime dair bir şey söylenmiyecek,yazılmiyacak.Bu «El hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Halt piyasasında bir durgunluk başladı Sem günlerde naı'ı piyasas uda bir durgunluk başlan»**,•tii.ihracat y*k azaldığı gibi cahili mubayaalar da yapıLıramaktadır.Ahkahlar durumun yeııl yap&ğı istihsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Hie.2 Mcyıs Ru.2t 19 Ş*.1954 Nlaan 1S73 Pazar 1370 VAKİT VASATİ EZANt Güneş 4.57 9.51 Ö£le 12.11 5.05 İkindi 16.03 8.56 Akşam 19.08 12.00 Yatsı 20.50 1.4i İmsak 3.02 7.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • DEFİLE •ft Sanat Okulları Mezunları Cemiyetinin hazırladığı defile;8 mayıs cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosuna verilecektir.TOPLANTI ir Türkiye Mili!Geneli Teşkilâtım idare tıeyeti ttf lantısı,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • POLİSTE if Kadıköy'de oturan N* Ttmcel,Kemal Tuncel vs Ha* Şıpro adnda üç kişi,Beyoğî da bir gazinoda rezalet çıK mışl ardırif Ahmet San ve Ali B Beng-ii ad.nda iki kişinin i rinde bir miktar esrar bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • KISA HABERLER İC Seçilmiş Hikâyeler derg sinin 8 inci yılı münasebet iyi dergi ve kitaplardan müteşe kil bir sergi hazırlanmıştır.S gi,dün saat 17 de Maya Gal risinde törenle açılmıştır.•jfc-ÇamUca Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Türkiye Muallimler Birliği ııin umumi kongresi Türkiye Muallimler Birtf ğinin umumî kongresi 15 m' yıs cumartesi günü saat 1& 30 da Çemberi astaki birli1 merkezinde toplanacaktır.Kongreye birliğin şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Yurt içi Muallimler Birliği her sene olduğu gibi bu yıl da muhtelif seyahatler tertip etti Türkiye Muallimler Birliği turizm bürosunun,öğretmenlere yurdumuzu tanıtmak gayesiyle her yıl tertip ettiği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Freni bozulan otobüs bir dükkâna girdi Hasan Ateş adında bir so förün idaresindeki 337 Kasta monu plâkalı otobüs,Tophanede Defterdar yokuşundan' inerken,frenlerinde meydana gelen arızadan dolayı Hü şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Ertagml Muhsin dün Romaya gitti Memleketimizin tanınmış!rejisör ve sanatkârlarmdar Eıtuğrul Muhsin,dün sabali uçakla Ronıaya gitmiştir.Ertugrul Muhsin bir nı.dJ del italyada kalacak ve nıuw l€İi£ mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Kaçak et satışının önlenmesi isteniyor Belediye tarafından tısları et fiyatlarına Belediye tarafından yaptırılan et tanzim satışları devam ederken bir taraftan da şehirdeki kaçak ve mahiyeti belirsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Çamurlu sebze satan 9 cezalandırıldı Belediye,sebze ve meyve lana temizlendikten sonra satılmasına karar yermiş ve durum ilgililere teğlib olunmuştu.Şehrin muhtelif semi lerinde kontroller yapan Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Hava Yolları Hac lıazırlıkalrına başladı Hac mevsimi dolayısiyle.Devlet Hava Yolları idaresi şimdiden hazırlıklara başlamıştır.Hac mevsiminde Türk haa lan m taşımak üzere 5 uçağın tahsisi düşünülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Yalova ve Balurköyde avcılık kursları açılacak Ziraat Vekâleti emfiylemuhtelif ilçelerde açılacak o lan "avcılık kurslar^ nm hs zırhklan tamamlanmıştır.Diğer taraftan İstanbul Zi raat Müdürlüğü de bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • HALKIN SESİ Jeton derdi!Adresi bizde mahfuz M okuyucumuz yazıyor:«Köprüde,Kadıköy iskelesindeki telefon kabineleri halka istifadeli olmakta ve kolaylık temin etmektedir.Yalnız dikkati çekecek bir ihus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Tevsi edilen santrallar Beyoğlu,Erenköy,Tahtaka!e ve Adalar telefon şebekeleri takviye edildi P.T.T.İdaresi,yentden bazı santralların kapasitesini arttırmıştır.Verilen malûmata göre;Eren ¦köy santralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Yalova ekspres seferlerine «tün başlandı Denizcilik Bankası Şehir Hatları işletmesince,Yalova ekspres seferlerine dünden Hitbaren başlamıştır.Bk seferi dün saat 9,40 da ''PaşajBahce,yapmıştır.Bu sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Ürdünlü Üniversiteliler şehrimize geliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonunun,dost memle* ketlerle talebe mübadelesi hu susunda yaptığı müracaatlar musibet netice vermiştir.Bu cümleden olarak Am man'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • ilkokul öğrencileri için kamplar acılasak ilkokul öğrencileri için her sene old«ii*u gibi bu sene de şehrin muhtelif mesire yerlerinde kamplar açılacakta.1 temmuzda faaliyete ge» çecek olan bu kamplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Tabancası ile oynarken kazaen birini yaraladı Beyazıt civarında oturan Sümer adında 17 yaşında bir genç,Üniversite bahçesinde ruhsatsız olarak taşıdığı tabancası ile oynarken,silâh ateş almıştır.Namlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Yeni gümrük tarifesi ile alâkalı çalışmalar Altı Haziranda yürürlüğe girecek olan yen| gümrük tarife kanuniyle alâkalı çalış malar devam etmektedir Bu cümleden olarak Ticaret Vekâleti,sanayi müessesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • ı rrz-uıqar=Asan Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No.13 Kurt Bulgar casusu yine yetmişlik ihtiyar rolüne bürünmüştü Buna imkân mı var sevgilim?#Şaka söylüyorum-hemen kızma-Fakat dediğim gibi teyzem bırakm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • İşte bu değerli,hamiyetli ve feragatli çalışkan subaylarımız dan biri,asker ve sivil çevre lerinin pek iyi tanıyıp takdir ettiği,sabık yedek subay okulu komutam,eski kıymetli arka daşım,Kurmay Albay S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • Kendisine memur süsü veren biri yakalandı Galatada "bir kahvede yatıp kalkmakta olan Sabri Canıtez adında biri,polis me muru olduğunu söyliyere'k Sirkecide sarhoş bir vaziyette dolaşmakta olan Abdulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1954
  • İki kadın çocuk yüzünden birbirlerine girdiler Beşik taşta Alaybey sokağında 1 numarada oturan Anas t asi adında bir kadın,komşusu Resmiyeyle,çocuk lan arasında vuku bulan bir atışma yüzünden kavga «t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Sinema yıldızlarının en ço endikleri aşk hikâyeleı E zabeth Scot t ire Gin a Loîobrigîda da en çoK beğendi!ierî aşk hikâyelerini anlatıyorlar n Kızıl saçlı ve ateşK Amerikan artisti Elizabeth Scott da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Hortumları yamamak için yeni bir «sal SaMraı-g,Avusturya 1 Renter)Burada bir kâşif tazyik altında 'bulunan bu hortumlarını yamalamak için yeni bir usul bulmuştur,îçi delik uf ak bir düğme de-j jtiğe s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Japonya Jıava meydanına 3 katlı bir bina inşa ediliyor Tokyo,1 Reuter)Japon hükümeti tarafından hazırlanan bir plân gereğince önümüzdeki sene sonuna kadar Tokyo milktl-erarası hava mey danına 3 katlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Harold Stassen Parise gidiyor Washington,1 A.A)D faaliyetler idaresinden bildin diğine göre teşekkül başka Harold Stassen.^Avrupa iki «adî işbirliği teşkilâtı vekilli toplantısında hazır bulunm;üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Bir buçuk saat için heykel olan adam Buffalo,1 A.A.Cl rene J.Henler adında bir dam tam bir buçuk saat he kel gibi biç kımıldamadan du makta,bu müddet zarfını Sözünü dahi kııpmamaktad Hayata modellikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • •Su doğu denilen cehennemde polis memurlarının yÖzüne gözüne foiber serpmeden yapamadığınıza gö-elinizde balta ile millete »ileum etmeye kalkışmadan ¦Wei sizi batrya götürmem i-*P «diyor.Anlıyor musun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Hayatını agaç üstünde geçiren adam Birmingham.1 AA)81 yaşında ohnasma rağmen {hâlâ çalışan ve daima da çalışacağı iddiasmda olan J-T-Wür liams'in hayatı 45 senedir ağaçlar üstümle geçmiştir.WHliama'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Kısa harici haberler!AMKKİRA it Şikago Kongre Bürosu idare müdürü Chester Wilkins'in tattımin ettiğine göre mart ayında Şikago'ya gelen 125,000 ziyaretçi hemen hemen 100 kong rey a iştirak etmişler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Seyrüsefer tıkanıklığı Akşamları yolları tıkanan şefair olarak İstanbul» New-York'tan sonra dünyada ikinci «eliyor Nev-Haven 1 JAP)Ya-3e Üniversitesinde toplanmış olan muhtelif memleketlere mensup sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Sabrı tükenen terzinin intikamı Hanover TJBLA.Ta* aoınmış terzilerden biri,müşkülpesent bir müşterinin üçüncü defa yaptığı provadan sonra da yaptığı eUjiyeyi beğenmemesi ve l ir dördüncü ıprova daha y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Güzellik kraliçeliği seçiminde yeni bir usul Londra 1 Nafen)Torlauayde yeni bir şekilde "güzellik kraliçesi,seçilecektir.Bu müsabakaları tertip etmekte olanlar mayo ile dolaşan güzellerin bundan böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Simon o Silva Amerjkada film çeviremiyor Hollywood.1 AA)Kan Film festivalinde yan beline kadar çıplak bir vaziyette fotoğrafçılara poz veren lngilİ2 film artisti Simone Silva Amerikada film çevirmek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Robert Taylor nişanlandı j Yakışıklı film artisti» kendisi gibi bir yıldız olan Ursula Thiess ile resmen nişanlandı i Bollyvood 1 AJU)Boj fbert Taylor ve TDrsual Thiessİ resmen nişanlanmışlardır.iki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Petrol istihsal rekoru Kuveyt'te Hart ayının Ur gününde bir milyon varil ham petrol istihsal edildi Nev York 1 AP)Kuveyt petrol şirketi mart ayın da,günde bir mıilyon varil ham petrol çıkarmak suretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Kazablankada suikastlar devam ediyor Kazablanka.1 A.A.Dün:akgam Kazablanka'da tabancalı Faslılar tarafından yapı-lan suikastlerde üç kişi öldürülmüş,iki kişi de yaralan-1 mıgtırölenlerden biri 14 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Otomobilden ucuz helikopter yapılıyor Londra,1 Nafen)Salford'da Jack Murray adında bir teknisyen,hususî tipte bir helikopter hazırlamıştır.Bunun kaydettiğine göre,helikopter gayet ucuza mal edilebilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • İskân Genel Müdürlüğü yeni bir bina kiralayacak Ankara,1 ANKA)Top-Tak we İskân Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtı bugün için ayrı ayrı iki binada çakmaktadır-Başvekâlet bu duruma bir son vermek 'maksadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • VEesut bir nikâh Gazetemiz makina operatörle«nden Celal Özkaya ile Gü-^de Duraer'in nikâh törenleri ^tih Evlenme Dairesinde yakmıştır.Gemilere saadatler bileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Amerikada 60-000 seneden beri mısır yetiştiriliyormuş Cambridge.1 AA)Har-^ard ünivers.tesi tabiiye âlimlerinin bildirdiklerine göre 4cu-*ey Amerikada 60.000 seneden »eri mısır yetiştirilmektedir.*apıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Faşta a dal-t Paristen bildirildiğine göre.Faşta müstakil mahkemeler faaBycte geçıuiş.Milâdı 1 san in 1954 inıcü senesinde,çok tf.ki bir medeniyeti olan ve Fransız dofittormiwun iddia ettikleri gibi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Dört Partinin Istanbul adayları D.P.Adayları CM.P.Adayiaı Celâl Bayar Adnan Menderes Fuat Köprülü Ali Fuad Cebesoy Hamdullah Suphi Tannöver Mükerrem Sarol Faruk Nafiz Çamlıfcel Nadir Nadi Celâl Puad T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • Viyana ı telefonları Viyanablar içhı telefon bir sıkmü olmaktan çıkıp I sevimli bir arafi olda Viyana,1 AA.Dünyanın hiç bir yerindekine îbenzemiyen Viyana telefon teşkilâtında sadece »uma-ırayı çevirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • ingiltere'de Hidrojen Hidrojen bombasının kullanılmaması için milif bir mücadele açıldı Üçlü toplantı yapılması isteniyor mentoya tevdi edilmek üze re kaleme aldıkları bir dilekçeyi 5 milyon kişiye Jm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1954
  • jr-s BU VİLLÂ BU AYIN SONUNDA Sizin Olabilir Her 100 liraya bir kur'a numarası Garanti Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.05.1954
  • "Köprücük kemikleri güzel kız,Gene Courtney,New-York'un «Altını üstüne getiren» yeni romantik dilberlerdendir.Ona» bir sinema mecmuası,«Köprücük kemikleri güzel kız» unvanını vermiştir-Plâtia rengi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1954
  • Bayar ve Menderes Şövalye olan bir Şeyh Ankarada Kraliçe Elizabeth.Aden Şeyhi Seyid bin Seyike şövalyeik payesi vermiştir.Bn münasebetle yapılan törende,şövalelik payesine erişenlerin kraliçenin önünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1954
  • Şehzade Mustafa Lalası Hyas tarafından öldürülmüştü Bir hükümet kurup,zade,p* II-Murad Bizansı muhasara etmiş-fena halde sıkıştırıyordu.Bizans halkı kadını,erkeği bütün kudretiyle buna karşı koymağa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • FUTBOL MAÇLARI VE TELEVİZYON Londra 1 Nafen)Futbolcular,artistlerden farklı oldukları hakkındaki iddiaları reddetmişler ve televizyon idaresi aleyhinde cephe almış lardır.ihtilâf,televizyon ida resini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • Olari'a IngÛterede Londra 1 T^ müddetten bej turnede buluna;Olaria futbol tt ikinci liginin 13] Hanla yaptığı 0—0 berabere A.Avrup Brezilyı um,bur üncüsü arşıle^m lmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • karşılaşmalarından_evvel yapılan merasimden bir görünüş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • Dün Millî takım güreş se ne ı Müsabakalar çok çekişmeli ve heyecanlı oluyor.Final müsabakaları bu gece spor ve sergi sarayında yapılıyor Dünya serbest güreş birin düklerine iştirak edecek mil lî takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • Amatör 1.kümede Fdün yendi 2-1 0-0)Karşılıklı akınlarla devam eden oyunda Sarı Kırmızılılar galibiyet gollerini maçın bitmesine beş dakika kala K.Alinin ayağından kazandılar Amatör birinci küme maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • Dün yapılan Profesyonel maçlarda Fenerbahçede Vefa K.Paşayı 3-2 yenerek ilk devrenin revanşını aldı Fenerbahçe Adalet maçında her iki tekımda zaman zaman rakibine Üstündü.Fakat kaleci Ömer bilhassa so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • Fransa kupa finali Paris 1 Nafen)Fransı futbol takımlarından Marsilya ile Nice durmadan final maçı için hazıralnm aktadırlar.Büjün oyuncular gayet sıkı bir "göz hapsine,alınmışlardır.Fransa kupasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • Wolwer Hampton Brezilyaya gitmiyecek 'Londra,1 SHA)1953 1954 lig şampiyonu Wolwerhampton takımı.Brezilyada yapılacak şampiyonalar turnuasmda yer alamıyacaktır-Wolwerhampton bu suretle 11.200 İngiliz l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1954
  • 8 ğ West Bromwich I Albion Kral ku-f |pas,n,kazandı p4 Londra.1 AP)îngil-Ş terenin gözde futbol takım-y lanndatı West Bromwich Albion bugün rakibi Pres-ton North End'i 3/2 yen-g X miş ve kupa finalini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • Beyaz peynir fiyatları bir miktar yükseldi Mevsim icaibı t deplerin ço ğalması üzerine piyasada beyaz peynir fiatları bir miktar artmıştır.Ayrıca,buzhanelerde gecen yıl mahsulü peynir kalmamıştır.Tücc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz.KULLANINIZ r Kininli Gripin Bütün ağrı,sancı ve sızılan süratle teskin eder.Grip,nezle,romatizma,lumbago tedavisinde faydalıdır-Mideyi bozmaz,kafbi ve böbrekleri yormaz.I.¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 e 9 IO II 1 r.sît^î;2 3 A I |UH|U J 5 1 j 1 t 6 Ü~i I 7 1 I i 8 jiüü i 9 c;'ffH.Dll ıo I:i!uS I 1 II I.IllJl as i Soldan sağa 1 Bir devre son veren sultanlar sultanı.2_Dini.bir şiir şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • ^puro iii kullanır!PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassalan sayesinde cildi yumuşatır.tazeleştirlr.hayranlık yaratan bir cazibe temin eder PURO 100 de 100 saftır.v?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • Piyasada su borusu ve dikenli tel bulunamıyor Piyasada çinko,beyaz çin-ko,su borusu,dikenli tel gibi inşaat malzemesi sıkıntısı vardır.Diğer inşaat malzemesi fi-©itlarında da bir artış muşa İh ede olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • Sigaraların İslahı için faaliyete geçildi Bir kaç nevi sigaranın ıslâhına karar vermis olan Tekel Genel Müdürlüğü bu hu susta faaliyete geçmiştir.Diğer taraftan Tekel idaresi •bir müddet evvel piyasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • Zsa Zsa Gabor vç sevgilisi Londrad» Londra,1 THA.Son günlerin en büyük dedikodularından birj de Zsa Zsa Gabor ile Dominikli çapkın diplomat Porfirio Rubirosa arasındaki aşktır.Kocasından ayrılan Zsa Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • 24 asırlık bir paranın I I II—İl 1 sebep olduğu intihar Burada amatör bir paka koleksiyoncusu geçenlerde ye şil bir renk almış bir eski para satın aldığı zaman,bir adamın intiharına ve çalınmış bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • RÖPORTAJ alların "mikrop,diye sim taktıkları teşkilat!foîgro sisteminin ne olduğunu biz.m Bakkal Ziya efendiye aniatıncaya kadar akla karayı seçtik Da*ma alış veriş ettiğimiz ısh bakkal,apartunana gii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • nun icran yavaş yavaş trty'yi çıldırtacak kadar lendiriyordu.Söyleye söz bulamıyor,onu kan aya yarayacak bahane cad edemiyordu.Laf ank istemeyen inadmdan jeçmiyen kadına hiddet,'e iştiyakla bakanken,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.05.1954
  • DENİZLESİN KIZI 1 arihî Roman yazan:Kemal SAMANCICA Karamanlı Resul azimkar bir lisanla konuştu:"Evvelâ Balioğlunu gömeriz sonra mallarımızı satarız,M\124 Ahmet Reisin dik sesi,Nergisin konuşmasını ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • v.vb.tic*.î*m MERASİMDE BAYILAN GENÇ Amerikanın Georgia eyaletindeki askerî kolejden mezun olanlar geçen hafta içinde büyük bir geçit resmi yapmışlardır-Geçit töreninde mezun gençlerd&n biri sıcak yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • 1 Mayıs günü hâdisesiz geçti Başta rafı birincide)Moskova 1 AP)Bu«;Uıı 1 mayıs günü münasebetiyle Moskovada yapılan askeri ge çit resmine Sovyet Hava t ıi cü alçaktan uçajı bomba vdıman filoları ve 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Kabahat bizde imiş Başmakaleden devam)basit,cahil ve iptidaî insanlar vardır-Fakat her sahada geniş malûmatı olduğu bilinen M,Molotov,Türklerin böyle ibir teklifi nefretle reddedeceklerini» millî şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Vatandaş,seçimlere iştirak et!Baştara/ı birincide)nacaktır.Saat 17 ye kadar devam edecek olan oy vverme müddeti zarfında,22 yaşmı tamamlamış ve seçim cetvellerinde ismi gösterilmiş olan her vatandaş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Cenevrede ihtilâflar çoğal Baştarafı 1 incide)Cenevre Konferansı başlarken gündemde birinci olarak Kore,ikinci olarak da Hindicini bulunmaktaydı-Şimdi Kore meselesinin bir tarafa bırakılmakta olduğu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Basketbol turnuvası Bagtarafı birincide)Sacit 10)Altan 32)Erdoğan 8)Hikmet 6)Mete 7)Erol 5)Muammer 4)Ayhan 2)Erol 0)Mülkiye:Armağan 0)Orhan 29)Selçuk 0)M.Ali 12)Tevfik 0)Ertan 9)önder 9)Gecenin ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Seçimlerin dünyadaki akisleri Baştarafı 1 incide)Londra,1 AP)Daily Telegraph gazetesi bugünkü başmakalesinde şimdi' batının,Türkiyenin bir müttefik olarak bir Sovyet tecavüzüne karşı elzem olduğunu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Atom topu,ve tahrip kudreti Springfield Missouri)I AP)Amerika kara kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı general Mathev B.Rid gvay bugün burada yaptığı bir konuşmada Amerika ordu sunun elindeki "yeni tipte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Dien blen f ukalesi kızıllara dayanıyor Kala komutanı vaziyetin ciddi elmasına rağmen ümitsiz bulunmadığını söylüyor Hanoi.1 AP)Fransız yüksek komuta heyeti bugün kızılların muhasarasında bunalan Dien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • 77.354 adam yakalayan dedektif Londra,1 Renter)Reuter muhabiri Stanley J.Byron bildiriyor:Muhakkak ki dünyanın bir numaralı detektifi 49 yaşında New-York!iu Daniel Eisenberg'tir-Kendişj geçen hafta 77
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Esrarengiz cinayetin tahkikatı Başta rafı 1 İncide)Bu hususta verilen malûmattan anlaşıldığına göre hâdise paraya tamaen islenen bir cinayetten başka bir şe.v değildir.Hâdise şu şekilde cereyan etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • İspanyadan kovulan gazeteci îrun İspanya)1 AP)1 Son 6 ay zarfında İspanyadan hudut harici edilen ikinci gazeteci,Faşta çıkan Presse of Cazablanca'nın muhabiri Pierre Bunardi bugün Fransız toprağı,na g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Silâhtarağa Fabrikasında bir kaza Buhar türbininin patlaması neticesinde iki kişi haşlandı Silâhtarağa elektrik fabri kasında dün müessif bir kaza olmuş ve bir buhar türbini patlamıştır.Bir yangına se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Polatlı ve Elmadağ da tren kazası Ittaştarafı 1 incide)Henüz kazanın sebebi belli olmayıp tahkikata devam edilmektedir.Hâdise Ankara ve Polatlı'da duyulur duyulmaz derhal vak'a mahalline imdat treni t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Göçebeler isfc ân edilecek iskân MüdürlüğünUn yeni faaliyetine çingeneler dahil değil Ankara.1 ANKA)Memleketimizde makineli ziraatin artması dolayısıyla göçebe şeklinde yaşayanlar otlak ve meraların a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Yunanistanda zelzele büyük tahribat yaptı Baş tarafı 1 incide)vel Yunan adalarında vuku bulan yer sarsıntısının şiddetinde olduğu görülmektedir.Dün ilk sarsıntı Türkiye saati ile 15.03 de hissedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • İngiliz Kraliçesi çocuklarına kavuştu Tobruk Libya)1 AP)Kraliçe Elizabeth ile kocası Edinburg Dükü bugün 5 aydan beri ilk defa olarak çocukları Prens Charles ve Prenses Anne'i kucaklamış ve öpmüşlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Bahar Bayramı Baştarafı 1 incide)ketleri,sepetler,bavullar olduğu halje,Kâğıthane,Büyükdere,Adalar,Florya gibi muhteilf kır ve mesirelere akın etmişlerdir.Bu arada okullar da çeşitli kır gerileri yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Dikiş iğnesini boydan boya delivermiş Auckland,Yeni Zelanda I Renter)Auoklandh bir saatçi geçenlerde bir dikiş iğnesini boydan boya delmeye muvaffak olmuşsa da bununla iktifa etmiyerek bil santimlik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.05.1954
  • Hububat satışımız Ankara 1 Milüyet)Top rak Mahsulleri Ofisinden ve rien malûmattan anlaşıldığı na göre,27 nisan akşamına kadar yabancı memleketlere 1 milyon 191 bin 919 ton hu bubat satılmış ve bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • w rang» Kambiyo ve esnam Ac«hf Kapanış 734.784—280.30 280.30 0.81 0.80 re S 64.03 «4 03 Ka Fİ.5.61 560 Kf.64.12.50 64.12.50 i 73.68.40 73.68.40 0.44.8O 0.44-80 a* w 34 93 34 1 9.73.00 9.73.90 YÜZDE 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • RAD Y O TANBUL 2.57 Açılış ve program 0 Haberler 13.15 Saz eleri Nubar Tekyay ve Feyzi Jlangil)13.30 Viyanadan ük valsler Pl)13.45 kılar.Okuyan:Rıza Rit,Çaiar:Hakkı Derman,Seril Ercümend Batanay,Ş.Tu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç içm aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarfla hizalarında yazdı gün ve saatlerde İzmir Yurtiçi Kışla As-Sa.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • 1 adet Betonarme Kazık Şahmerdanı alınacak T.C.Devlet Demiryolları İşletmesinden 1 adet betonarme kazık şahmerdanı teklif alma suretiyle satın alınacaktır-Tekliflerin en geç;14/6/954 Pazartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Keşif bedeli Teminat Kazası Köyü Ora Krş.Lira Çorum Yoğunpelit.29372 24 2203 iskilip Yavu 28585 50 2144 Alaca Manişar 29472 74 2211 Sungurlu Tatlı 29703 92 2228 İskilip Dorukseki 29906 58 2243 Kargı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birliklerin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapah zarf usuliyle satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • MT.M.V.1.Nolu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler iht'yacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarif usuliyle satm alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • M.S.V.1st,Sa,Al.Ko,Bask.1 no lu ilânları Kapalı zarfla aşağıda cinsi,miktarı,tutarı,geçici teminatı,ihale gün ve saptı yazılı maddeler Harbiye I-No-Sat.Al.Kom-dan satın ahnacaktır.İstekliler teklif me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Ankara M.M.V.2No.lu Sa.AI.Ko.Eşk.ian As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 40500 kırk bin beş yüz kg-çeşitli qelik kapa ı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Sabip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden Mes'ul Mudur;Faruk DEMİ!TAŞ Basıldığı yerr Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • P.T.T.j ene!Müdürlüğünden iki.üç ve dört nakilli olmak üzere cem'an 35000 metre telefon kordonu kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli FOB 38000 lira olup şartnameleri An* kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden 10/5/954 tarihinde teklif alma yohı ile eksiltmeye koaoıl muş olan Eskişehir gar binası ikmal inşaatı işine ait zeyil ilân» îlân edilen iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Konya as.sat.a',ko.başk.lığından A As-ihtiyaç için 185000 kilo sığır eti kapah aarf usu» lü ile satm alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 180 kuruş,geçici teminatı 20400 liradır-B ihale 10 Mayıs 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Eskişehir B lediye Riyasetinden 1 Şeker fabrikası ve Porsuk bulvarı mozaik bordur kaplama işi 15 gün müddetle açık eksiltme suretiyle ihaleye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 18 900.muvakkat teminatı 141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Ankara M.M.V.2 no lu sa,al ko,başk dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim gartıyla 132-250 metre küp çıralı çam kereste kapalı zarfla satm alınacaktır.Muhammen bedeli 33062 otuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Vilâyetimizin Develi Kiske köyünde yapılacak P 5a tipi okul inşaat)2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 29391-23 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden Galvenize demir boru satın alınacaktır 1 Çankırı Vilâyeti köyleri içme su işlerinde kullanılmak üzere aşağıda kutur» uzunluk ve metre tûl fiatları yazılı ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Dicle İlk Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 84/86 randımanlı ekmek ve nebatî margarin vita)yağ alınacak^ Miktarı Muhammen flatı Tutarı %7.5 geçici teminatı Cinsi Kilo Kuruş Lira Krs.Lira Krg.İhale tarih!sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • İLÂN Nafıa Vekâletinden Gaziantep Kar kamış istasyonları arasında telgraf hattı için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerine dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Konya Valiliğinden Akaryakıt ve makine yağı alınacak)1 Bayındırlık Müdürlüğü vesaiti için alınacak benzin» mazot ve muhtelif cins makine yağları kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-2 Alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • İnşaat ilânı Sivas Orman Fi tf anlık Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konan iş:Sivas Vilâyeti merkezinde fidanlık sahası içinde müdürlüğümüzce vahit fiat esası üzerinden yaptırılacak 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehir mezarlığında bulunan ve bulunacak olan ot vesairenin temizlenmesi ve mezar tesviyesi işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli '22-000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.05.1954
  • TASHİH Ankara Belediye Reisliğinden 17 20/4/954 tarihlerinde Milliyet gazetesinde çıkan 3/5/954 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara Belediye Reisliği şehri dahilinde mezarlıklardan ot temizleme iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8