Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umu miyetle boratla ve kısmen yağışlı geçeceği,sühunet derecesi nin birae düşeceği tahmin edilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • BÜÜZ $y.4 1 S' fH i In^p B^ i 5» TÜT 4 V f-5^ s^ BHjHiP f Cenevre Konferansına iştirak eden delegeler Cenevre Konferansında ihtilaflar genişliyor Dünkü toplantıda konuşan Moîotov,Amerikayı Asyada teca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Türlciyeye yapılan yeni yardım Tarım teçhizatı ahnâmıy.için Amerika 25 milyon do-larlık tahsisat ayırdı Nev York 29 AP)A* merika,Türkiye ve Italyayg Dış Yardım Programı çerce vesi dahilinde tarım teçh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Mısırda geniş ölçüde tevkifler yapılıyor İhtilâl Konseyi azaları arasında ihtilâf genişliyor dün 500 kişi tevkif edildi Kahire 29 T.H.A.Mı-1 baylar arasında bir anlaşma* sırda durum gayet karışık] lık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • îzmirde sıcaklar Sühunet derecesi dön 54 kadar yükseldi İzmir.29 T.H.A.Bir müddetten beri devam etmekte olan yağmurlar sona ermiştir Bütün Ege havalisinde bir yaz ihavası hüküm sür* mektedir.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Dumlupınor davası Temyiz BagnraddetamumisI haptan JLorentEon'a verilen cezayı az balda Naboland Dumlupmar Dava sı hakkında Çanakkale Ağır Ce za Mahkemesi tarafından veri len karar,bir müddet evvel tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • *G8»ft^* YAVRUKURTLARIN GÖSTERİLERİ Beyoğlu.Beşiktaş ve okullara mensup yavrukurtlar dün Mithatpaşa Stadında bir gösteri haberi 2 nci sayfamızda bulacaksınız.Eminönü ilçelerindeki yapmışlardır.Buna ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Seçimlere ait bütün hazırlıklar tamam Seçim Kanununa göre 2 Mayıs günü oy verme müddetince içki içmek ve silâh taşımak yasak Vilâyet dikkat dün bir tebliğ yayıniıyarak vatandaşların edecekleri kanunî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Vilâyetin tebliği İstanbul Valiliği Mebus seçim leri dolayısiylo aşağıdaki tebliği yayınlamıştır:«Seçim kanununun 134 üncü maddesi bükümlerine göre dün den itibaren seçimler İçin her türlü propagandal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Fransa ve Vietnam Fransa ve Vietnam hükümetleri alelacele müşterek bir beyanname neşrederek» karşılıklı münasebet' lerini düzenlemek üzere iki esas andlaşma akdine karar verdiklerini,bunlardan birinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Mklûi HÜRRİYET UÇUŞU Amerikanın Washington Millî hava alanına* geçenlerde komünist mezaliminden kaçmağa muvaffak olan 66 mülteci inmiştir-«Hürriyet uçuşlarına» Almanyanın Munich* şehrinden başlayan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • NATO'NTJN YENÎ BİNASI Napolideki Güney Doğu Avrupa Nato karargâhı bir kaç gün önce yeni binasına taşınmıştır.Resimde yeni karargâha Nato devletlerinin bayraklarının çekilişi görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Yunanistan Kıbnsı ilhak için Amerikaya müracaat etti Stefanophoulos Birleşmiş Milletlere gitmeden Amerikanın tavassudunu istediklerini bildirdi Atina 29 T.H.A.Kıbrıs Adasının Yunanistana ilhakı hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • KABATAŞ VAPURU DENİZE İNDİRİLDİ Haliç tersanesinde inşa edilen «Kabataş» araba vapuru dün denize indirilmiştir Bu münasebetle yapılan törende İstanbul mebusları* amiraller ve alâkalılar hazır bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Neriman evleniyor Mısırın sabık kraliçesi,ethem El Nakip adlı İskenderiyeli bir doktorla evleniyor Kahire 29 AP)Sabık Kraliçe Neriman bugün hu kuk mahkemesinden,Ethem El Nakip adlı iskenderiyeli bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Faruk esrar çekiyormuş Roma 29 ANKA)Mısırdaki tahtından ayrıldığından beri sefahat hayatı sürmekte olan Kral Farukan bu kere esrara alıştığı ve italya nın muhtelif mmtafralannda gezerek esrar âlemleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Başvekilin ziyafeti Adnan Menderes dün ogle yemeğini şehrimizde münteşir belli başlı gazetelerin başmnharrirleriyle birlikte yedi Başvekil Adnan Menderes Boğaziçindeki CanHbalık lokantasında şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • MARİFETLİ SEYYAH Muhtelif hayvan seslerini taklit eden Ahmet Niyazi adında bir Pakistanlı,motosikletle dün şehrimize gelmiştir 300 çeşit ses|n taklidini muvaffakiyetle yapan Pakistanlı seyyahaı ayrıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Denizcilik Bankası yalnız işçilere ikramiye veriyor Memur ve müstahdemler ikramiyeden istifade edemiyor Toplantıda alman karar gere gince,ikramiye yalnız işçilere tevzi edilecektir.Deniz adamları,memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.04.1954
  • Irak Meclisi feshedildi Dört günlük buhrandan sonra Başvekil olan Arşad el ömerin tik icraatı meclisi feshetmek oldu Bağdat,29 AP)Bugün Irakta yend bir hükümet teşekkül etmiş ve parlâmento derhal fesh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • TAKV9M&EN S% YAPRAK Bir mübadele Bağdaddan gelen bir telgrafa nazaran,haziran ayı içinde bir Irak kültür neyeti Ankarayı ziyarete geleçekmiş.Bu heyetin Ankara da yapacağı temaslarda öğretmen ve talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • POLİSTE if Tepebaşinda bakkallık yapan Numan Yüce,bu semtte oturan Hasan Tunçttığ adında bi rini,bu alış veriş meselesinden 9'4ürü şişeyle başınclan yarala rmşt:r.Yaralı tedavi altma aUn m ıs,suçlu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • X F SA HABERLER if Gençliğin Avrupa Kampa» yası Türkiye sekreterliği tarafından tertip edilen konferansla ra dün de devam edilmiştir.Bu maksatla dün saat 17.30 da ts tanbul Teknik Üniversite şato ntmd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Kadın meselesinden dolayı ha«3TtiTM bıçakladı Dolapderede oturan Muhsin Evci ve ibrahim adında ikj kişi,Dereotu sokağında eski bir kadın meselesi yüzün den kavgaya tutuşmuşlardıribrahim,bir ara bıçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • ms Hie.30 Nîson Ru.26 17 Şa.ban 1f54 Skmn 1S7S Cuma 1376 VAKtT VASATÎ EZANİ Güneş 5.00 0.58 Ogle 12.U 5.08 tkindi 16.02 8.59 Aksata 10.04 12.00 Tatıı 20.47 1.43 imaak 3.05 0.01 j T"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • İstdnbulun suları OHBETLER stdnbulun suları Dünyanın pek az yerinde suyu ve bilhassa bu kadar güzel ve içilebilir snyıı bol olan bir şehir vardır* Bu yazıda İstanbul salarını ve tarihi değerlerini bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • ulgar=Âjanlar Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrik» N^ 11 Dünyaşka,yüzbaşıyı mestetmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu Dünyeska-yüzbaşıyı mestetmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu.Soyunup,dokunmuş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Arnavutkoydekj bâr sinemada yangın çıktı Arnavutköyde Çiçek Sine masında,makine dairesindeki filmlerin tutuşmasından ötürü yangın çıkmış ve büyümesine meydan verünıeden söndürülmüştür.Yangm swasioda*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • MÜSAMKRE İt Kâtipçelebi 2 nci okulu tavafından tertip edilen müsame* re;bugün saat 15 te okul salonunda verilecektir.TOPLANTI iç İstanbul Kız Lisesi mezun larinm ananevi senenle toplan tısı;9 mayıs pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • ihsan Aydın tekrar müşahedeye alınacak Bakırköy Bez Fabrikasında arkadaşı yüksek mühendis Fetihi Aderi tabanca ile öldüren yüksek mühendis ihsan Aydının duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Kalay fiatlan bir mîkiaı daha yükseldi Mart ayı içinde ihalesi yapılan 150 ton kalaya ait döviz tahsisi yapılmıştır.Ancak bu malların memle ketimize ithali bir zaman me selesi olduğundan,piyasada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Belediyenin murakabe teşkilâtı takviye edüryor Belediye iktisat Müdürlüğü murakıp kadrosunu takvı ye etmiye karar vermiş ve bu hususta teşebbüse geçmiş ti.Halen müdürlük kadrosun daki 25 kişilik kadro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Çimento sıkı ntısı Yugos'avya,Mısır,İsrail re Yunanistandan kü.Iiyetli miktarda çimento itaal ediliyor inşaat mevsiminin başla ması dolayısiyle şehrimizde çimento sarfiyatı çok artmış ve bunun,netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Et tanzim satışı rağbet görüyor Evvelki gün başlanan et tanzim satışları büyük bir rağbet görmüştür.Bu aıada.muhtelif bölgelerden kasap lık canlı hayvan getirilmesine devam edilmektedir.Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Mareşal Tito hayır müessef elerine teberruda bu'«'^M Bir müddet evvel memleketimizi ziyafet eden Y"gı.s-İavya Cumhurreisi Mır^l lito,şehrimiz hayır kurumlarına tevzi edilmek üzere h)r hıılımmiLSİ112^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Bir tacirin otelde 1700 uranını çaldılar Mercanda bir otelde kal makta olan Seyfi Gölbaşı a-duıda birinin 1700 lirası otel deki odasından çalınmıştır.Hırsızlığın,otel müstah demleri tarafından yapıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Jkocasını öldüren kaimin duruşmasına başlandı Bir kaç ay evvel Faünte bir cinayet işlenmiş,bu sf-ın;te Kadıçeşme gecekond'î'ar'n da oturan Naciye adılda bir kadın kumar yüzülen kocası Şerifi kama ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Teyzesin,döven bir genç Adliyeye verildi Beşiktasta oturan ve Fer menecilerde bir su satış depo sunda çalışan ibrahim Yavuz Kaya adında bir genç ailevî foir meseleden dolayı teyzesi Zeynep Darbeyi döv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • HALKIN SESİ Banliyö trenleri temiz tutulmalıdır Samatyada hat boyunda oturan okuyucumuz Necdet Gürsoy yazıyor;«Sirkeci K-Çekmece arasında işliyen «banliyö trenleri» son zamanlarda ihmal edilmeye başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • kahveler geliyor Kahve Çarlığım önlemek maksadiyle yapılan çalışmalar devam etmektedir.Bu arada Brezilyadan memleketimize 45 bin çuvallık ilk kahve partisini getiren isveç bandrah bir gemi pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • vakası oldu Dün iki intihara teşebbüs hâdisesi olmuştur.Şehreraininde Cami Dergah sokağında 4 numaralı halı fabrikasında çabşan Hah nüye Yaşar adında 15 yaşında bir kız,bir gençle olan alâkasını ağabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Yavrukurt i gösterileri Yüzlerce yavrukurtun iştirakiyle dün Mithatpaşa stadında bir gösteri yapıldı Beyoğlu,Beşiktaş ve Eminönü ilçelerine mensup yüzlerce Yavrukurt tarafından,dün saat 15 de,Mithatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Vilâyet ve Belediyenin ayrıl ması mevzuundaki çalışmalar Vilâyet ve Belediyenin ay rılınası mevzuu ile ilgili ola rak bir ay evvel teşekkül eden komisyon,çalışmalarını,bitirmiştir.Aldığımız malûmata g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1954
  • Ramazan dolayısiyle yapılan hazırlıklar Ramazânın yaklaşma çantanın asma Şehrimizde ramazan hasır «klan ilerlemekledir.Durum piyasaya da tesir emiştir.Bazı bakkallar şimdiden reçel,peynir ve güllâç gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Siyasî İcmal Mısır yine karışıyor Milletin rey ve muvafakati İn rinuun etmeden,bir İsyan hare ketile iktidarı ele alan bükümetlerin uzun müddet sakan ve fcftikran temin eyliyemedikleri nl,başkalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Aşk iksiri iki kızı öldürdü Londra 29 AP)Scotland Yard zehir mütehassısı dün akşam iki kızın ölümüne kantarid adı verilen cinsiyeti lenbih eden bir maddenin se ben olduğunu Oiiâırmıstır.Ju ne Malins a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Tito,"Harp çıkabilir,diyor Camhurbaşkanb Yugoslav yan m,Avrupa mtklâfaa camiasına iltihak edebileceğini söyledi Belgrad,29 A.A.Sırp komünistleri birliğinin üçüncü kongresinde bir nutuk trad eden Mareş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • isveç üzerinde milliyeti meçhul uçaklar Stockholm 29 AJL Dün akşam ve gece milliyeti meçhul bazı uçaklar isveç toprakları üzerinde uçmuşa tur.Uçaklardan biri Gotland diğeri Oeland adaları üzerin de ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Sovyetlerde Akademik hürri-ılı» lıımlı wltiMJii Nev York 29 AJV.Bolşevizmden kurtarma Ame rikan komitesi tarafından ter tip edilen bir toplantıda miil teci âlimler Sovyet fen.adam larının iinıî sonuçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • işe gitmediği gün görülmemiş Londra 29 Nafen)Northumbenand'de Blyth şeh rinde 64 yaşındaki Norman Robinson bir rekor kırmıştır.Bu adam 51 seneden beri maden isçisi olarak vazife görmektedir ve bir gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Babacığım» siz burada alıydınız?Sizi görememiştim.Evet buradayım» evet göremediniz ve az kalsın koca sigaramı midemden çıkartmaları için ameliyat masasına yatmam icap edecekti.Çok üzüldüm,babacığım-Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • F1KRA e suya «acalannuH» biridir,hem do tabu* guzeQik ve sahsjyet «ot güzel kalasadır.Istanbul ise malûm.İstanbul için Nedim adın büyük sairz «Bu şehrû.Stanbul ki M misLÜ Dehâdır HurşîdJ Cihaatato.ila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • İKTİBAS Orkestra şefi Toscanini musiki alemine veda etti Tascanini'nin;maşhur tenor Caruzzo'yu biie lüzumu id;paylamaktan çekinmîyecsk kadar sanatına va sanatımı baystyetiaa düşkün bir musikişinastı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Vindsor.dükü Avrupaya dönüyor Nev York 29 ANKA)Kueen Elizabeth transatlanti ği bugün buradan içinde Vin dsor Dükü ve Düşesi olduğu halde-ayrılmıştır.Dük ve Düşesin Fransayia gidecekleri anlaşılmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Ankarada bJr tecavüz Ankara 29 ANKA)Sa karya köyünde 20 yaşlarında Şükrü Nail isminde birisi,ay ni köyden 16 yaşlarındaki Ayten isminde kızın evine gia lice girerek kızın bütün çırpınmalarına rağmen,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Rusların moda defileleri Berlin 29 Nafen)Doğu Almanyada Sovyetlerin idaresi altında:"moda defileleri yapılmaktadır.Bumm ne maksatla yapıldığı bir türlü anlaşılamamaktadır.Çünkü bu defilelerde gösteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Yahudi düşmanlığı Paris 29 AP)Ameri kan yuhudi-cemaatinin Avr padaki müdürü Romanya v Çekoslovakyadaki son hâclis lerin komünistlerin Yahıad düşmanlığına devam ettiki rini gösterdiğini söylemişti:Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Audrey Hepburn yeni bi mükâfat dalla kazandı Londra 29 AA.Sin ma seyircileri tarafından t sis edilen senelik mükâfa genç ingiliz yıldızı Audre Hepburn ve Jack Havkh kazanmışlardır.Seyirciler Roman Ho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • ikinci Cihan Harbi madalyaları Bonn 29 Nafen)Bat Abnanyada eski subay ve er terin birinci ve ikinci cıha;harbi madalyalarını yenidcı takmalarına müsaade ediit{ edilmiyeceği görüşülmekte dir.Batı Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Adenauer batılıları işbirliğine davet etti Batı Almanya başvekili Cenevre konta* ran s sn da netice alınacağını zannetmiyor dünya'nın savunma sistemini fal Bonn,29 A.A.Başvekil Adenauer bu sabah Bunde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Churchill ve sonat Ingiöz Başvekili dedi ki:«Zihinler zenginleşirse atama da yuma im Londra,29 AF)Başvekil CDnırcttıill dün akşam kraliyet akademisinin ziyafetinde yaptı ğı konuşmada demiştir ki:«Bese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Linda Darnell de isyan ttı Hollyvood 29 Nafen)PoUyvood'da isyan eden artistler çoğalmaktadır.Son olarak Linda Darnell,Holly-1 voodun "sahte hayatına.kar I si.isyan rtmisür.IMid* Dat-I nelnn belSi de e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • I Türk Ticaret Bankası 400 ALTIN V E PARA İKRAMİYELERİ Çok i 1 iğ29 5 Mayıs akşamma kadar İSO liralık hesap açtırmanız» Bu çekilişe iştirak edeeeginiz gibi müteakip aylara alt keşidelerde Kadıköydfiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Kuzey İranda esrarengiz bir hastalık iki gün içinde 35 kişinin ölümüne sebep olan hastalığın sebebi henüz anlaşılamadı Tahran,29 A.A.Kü zey İran'ın İki köyünde tü reyen esrarengiz bir hasta hk üç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Ingîîteredekİ yol kazaları Londra 29 ÇÜedea)Bu mart ayında Ingil terede yol kazalarında 367 kişi ölmüştür.Aynı devre zarfında gene yol kazalarında 15.935 kişi yaralanmıştır.1954 yıhnın ilk üç ayında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Kesa harici haberler tNüfoTERE •fr iaşe Vekili Cwiyn Lloyd et Hstmxuna tahdidinin kaldirila cağını hüdtirmiştir.Bu suretle 14 senedenfoeri devam etmekte olan vesika usulü iptal edile* cekür.JAPONYA ¦j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1954
  • Amerika'da kuraklık Cenap bölgelerinde kam çölleri 9 metreyi balda* İlim adamları çare arıyor Newt—York,29 Nafen)Birleşik Amerikanın güney doğu bölgelerinde ciddi bir kuraklık mevcuttur.Kolorado,Kansa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.04.1954
  • RESİMLE HADİSELER Et fiyatları düşüyor Belediyenin et tanzim satışlarına başlaması üzeri,ne.et Hatları düşmeye başlamıştır Bir kaç gün önce kadar beş liraya satılan et» resimde görüldüğü gibi dün 390
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1954
  • HER60N TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kolonna demir eldivenile papaya indirdi,dünyasını zindan GWzel Flip gayet zeki ve dessas bir adamdı.Hükümd*ri mehâretle idare ederdi.Onun içlin parasızlık,harp masraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1954
  • şm l^7 $m:m aJM8& m 1 I mâ ı$W'"!DENİZ SAFASI Ajana haberleri Amerikanın Florida sahillerinde son derece şiddet* li bir yazın hüküm sürdüğünü bdldirinektedir.Hattâ sıcaklar yüzünden yedi kişinin öldüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.04.1954
  • Beyoğluspor Atinada mağlup olru Atina 29 SHA)Beş karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelmiş bulunan Türkiye voleybol şampiyonu Beyoğluspor takımı dün Etni kos takımına yaptığı karşıla* mayı 3-1 kaybetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • rAvruDQ atletizm i I şampiyonası Her memleket beher müsabakaya en fazla 2 erkek ve 3 kadın atletle iştirak edebilecektir 800 metre erkekler)final î Bean,İsviçre)29 A.A.1954 Avrupa atletizm şampiyo jıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • F&tbri federasyonunun istifası akisler Beden Terbiyesi Genel Müdürü haberim yok derken Federasyon Başkanı O.Şeref Apak bu şartlar altında çalışabilmemin imkânı kalmamışta diyor Futbol federasyonu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Türkiye futbol JbirinçilikleH Haber aldığımıza göre,Tür kiye futbol birinciliklerine 20 mayısta 7 bölgede birden başla nacaktır.Bu bölgaler arasında Balıko «ir,Eskişehir,Sivas,Ordu,Trab son,Adana bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • O'Brienin yeni rekoru towa,29 SMA)Olimpiyat gülle atma şampiyonu Amerika It Perry O'brieri atmada yeni bir dünya rekoru tesis etmiye mu valf ak olmuşluv.O'torien yaptığı rekor denem* sinde sırasiyle g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Dünya Kupasında Fransız Paris,29 SHA)Fransı» futbol federasyonu îsvlçrede ya pılacak olan Dünya Kupası ft nal maçlarında Fransayı temsil edecek takımı tesfoit gayesiyle 40 oyuncuyu mili!takım kampına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Müteveffa Aldo bugün defnediliyor Dün müessif ölümünü haber yerdiğimiz ve Morg rapora neti cesinde de gıda!zehirlenmeden öldüğü anlaşılan Emniyet kultt bil futbolcularından Aldonun ce nazesi bugün kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Basketbol şampiyonası bu akşam başlıyor Sergi Sarayında oynanacak müsabakalarda Fenerbahçe «Altınordu.M.Spor A* Gücü,Galatasaray Mülkiye karşılaşıyor Türkiye Basketti birincilik leri bu akşamdan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • ispanya L'g maçlarında vaziyet Madrid,Anka,İspanyada sonu yaklaşmakta olan lig maçlarında halen «Real Madrit» adlı Madrit şehrinin en kuvvetli takımı başta gelmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Boksta Fransa Danimarkayi yendi Paris,*T.H.A.Fransa ve Danimarka amatör boks takımları arasında yapıla* milli boks karşılaşmasını Fraa sa 7-3 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Millî Güre Serbest m IIII güreş t ak:mı seç meleri önümüzdeki cumartesi günü saat 13 de ve pazar günü de sat 21 de Spor ve Sergi sara ymda yapılacaktır.Kampta bulunan milli takım namzedi 32 güreşçi Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Asya ol'nı piy a di Karaşi 29 A;A.Gel* cek ay Manillada yapılacak olan ikinci Asya olimpiyad oyunlarına Pakistan geçenlerde yapılan millî olimpiyad ta 100 metreyi 10,5 da koşan bir sürat rekortmeni da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • t İP*' '1 wA» ifPPi ş K raw Istanbutepor ile Beyoğluspor arasında yapılan lig maçından,bir görünüş Lig maçlarına bugün devam ediliyor i Seçim dolayialyle Cumartesi-Pazar günleri yapılması icabetten ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.04.1954
  • Millî takıma çağırılan futbolcular Haziran ayında İsviçrede yap.lacak olan Dünya Ku pasına katılacak milli takı ımmizin hazırlanması huşu sunda gerekli hazırlıklara başlanmış bulunmaktadır.Bu arada fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Atfta arkaya 3ö kaza gcç'.reıı otomobil Bedri Te&cs admda bir sc lorun idaresindeki 1322ü pln kalı taksi,'Çakmakçılar yo kuşundan inerken,frenlerin de meydana gelen arızadan' ötürü,34 numaralı dükkân-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Tütün ihracatı son günlerde fazlalaştı Son günlerde memleketi-mizöen yapılan yaprak tütün iihra çatı çok artmıştır.Bu arada dün limanımızdan son 24 saat zarfında muh telif ^memleketlere 837.537 li j r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • lurihî Itaman 5azan.SAMANaqu.Bir kandan gelmiş akrafoaıar gü ^ıtopr,^eniyorlardı.Anî Tjir patlama ienızi,onları ve gwâ sarstı.122 Arslan ^öze karıştı;Babam her zaman on yasımda olduğumu söyler Halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Belediye kütüphanesi faydalı bir faale sokulacak Belediye Kütüphanesinin daha faydalı bir hale getirilmesi için yakında teşebbüse geçihnjstir.Diğer taraftan,kütüphane;ye yandan bağışlar devam et;inekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • KÜÇÜK Cinayet j Var Piyes 3 Perde Yazan:Frederick ICNOT1 SAHNE Çeviren:TevfJk SathTlah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Jiii sambadan başka her aksam «aat tam 21 de r «um» ftaieW)TPazar ıriatl.ne saat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • istanbulda inşaat ya büyük bir cesaret işi oldu E a beldenin neresine kazma vur sak mutlaka bir tarihî esere rastlarız.Ozsman Tarihî Eserleri Koruma encümeni yoco!der "buraca sana inşaat yaptırmam.1»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Talebe yHrdamıdaMgenç fazlarımızın gece hayatı 25 ve 26 Nisan tarihi;gazetemizde çıkan «Talebe Yurtlarındaki genç kızlarımızın gece hayatı» başlıklı yazı dolayısıyla İstanbul yüksek öğretim öğrenci yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • iki kişi kadın yüzünden birbirine girdi Yenükapıda Alboyacılar so kağmda 14/1 numarada otu 1 ran Remzi Başaran adında bir genç,ayrı yaşadığı karısı Kutluyu,Uluğ adında bir gençle dolaşırken görmüş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Başka bir yerde bulup bulmayacağımı Jbiimiyorum,fakat iyice anladığım bir şey varsa bunlara senin temin-den aciz olduğundur.Bu ka darını öğrenmiş olmak da kâfidir,hatta büyük bir kazançtır.Şapkasını d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • ııer ikisi xre bakımsızlıktan solar.CUdinize hususî bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olurmemleketimizin en göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Saldan sağa 1 Istanbul radyosundaki iki gftzel sesten birisi.2 Uşule kaideye uyan söz dinliyen.8 Cinayetlerin en rezilcesi;Bir şart eki.â Yüksek;To palların en büyüğli.5 Bir flıarf;Ressamın sol elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.04.1954
  • Korku yüzünden evden kaçan çocuklar 1954 yılının başından bugüne kadar semimizde 61 ço cuğun evlerinden kaçtıkları tesbit edilmiştir.Polis marifetile yakalanarak ailelerine teslim «dilen bu çocuklar,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Yunanistan Kıbrıs için Amerikaya müracaat etti Bagtarafı birincide)ni bugün resmen açıklamıştır.Yunan Dışişleri Bakanı bu gün,Kıbrıs adası meselesi baklanda verdiği beyanatta,ibunu 5resmen bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Seçimlere ait bütün hazırlıklar tamam Başta rafı birincide)foekliyenlerden oylarını henüz JkuUanmamış olanlar varsa» bunların oylan da kafonl edilecektir-Gebeler» sakatlar ve hastalar sıra beklemeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Mısırda geniş ölçüde tevkifler yapılıyor Baştarafı birincide) bep verilmeden ihtilâl Kanse yi üyelerinden biri Lübnana gitmiştir.Gene ihtilâl konseyi üyelerinden Salâh Salimin Beyruta gitmeye hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • izmir'de sıcaklar Bastarwh birincide)Sühunet derecesi öğleyin gü« »eşte 54 dereceye kadar yük' selmiş bulunuyordu.Diğer taraftan gelirimizdeki bütün yazlık sinemalar faaliyete geçmek üzere hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Başvekilin ziyafeti Baştarafı 2 incide)pres gazetesi sahip ve başyazarı Mithat Perin ve gazetemiz sahip ve başyazarı Ali Naci Karacanın davetli bulunduğu yemek saat 16 ya kadar gayet samimî ve neşeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Irak Meclisi feshedildi 'Başfarafı 1 incide^ Anayasa gereğince yeni bir Meclis kurulması için önümüzdeki 4 ay zarfında Memlekette eeçizn yapılacaktır-Yeni hükümet» Başvekil Fâzıl Cemalinin istifasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Fransa ve Vietnam [Başmakaleden devam] girmiştir.Kendilerini gahp sayan âsîlerden» bugünkü şartlarla herhangi bir anlaşmaya yanaşmaları,herhangi bir fedakârlığı kabul eylemeleri beklenemez-Zamanın leh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AJi Nad KARACAK Tan.ilerin fUa&ida*» «ko Mea'ul Panik DEMIRTAŞ Baaılâ^l yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • İLÂN Nafıa Vekâletinden Gaziantep Karkarmş istasyonları arasında telgraf uatfc için lüzumlu direklerin betonarme olarak imali ve yerlerini dikilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • OSMANLI BANKASI İLÂN Osmanlı Bankasının Galat» Merkeziyle,Yenicami,Beyoğlu* Şişli» Kadıköy» Yemiş ve Çemberlitaş şubeleri Bahar Bayramı münasebetiyle 1 Mayıs 1954 Cumartesi günü kapah bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI başarı ila kullanılır.4 iâQt Qtu 3k adet alıncjb*? r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Cenevre konferansında ihtilâflar genişliyor Bagturafı birincide)Beklenmedik güçlüklerin orta ya çtkmasjı ihtimali bir yana bırakılırsa,siyasi çevrelerde ha kini kanaate göre,Hindicini hak kındaki görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Damfupmar dâvası Baştarafı birincide)za Dairesine vermiştir.Başmüd deiumuml,iddianamesinde,Naboland'ın kaptanı Dorentzon'a veriİ2n-6 ay hapis cezasmn az olduğunu ileri sürmekte ve ceza nm arttmhnasuiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Amerikanın otuz bir bin uçağı var Vaşington 29 A.A.Temsilciler Meclisinin Kan sas eyaletinden Cumhuriyetçi azası Errett Scrivner dün mecliste yaptığı bir konuş mada,Birleşik Amerika hava kuvvetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Rus diplomatları Avustralya'dan dün ayrıldı Fremantle Avustralya)29 AA.Memleketi terke davet edilen Sovyet Büyük Elçiliği erkânı nümayişlerin siyasî mülteci olarak kalınız âvâzelerini duymamazhktan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • 25 Vurrcmit ırkdaşımi2 ilttco e W Ankara 2$ T.lfA.Bugün şehrimiz alâkalı makamlarına gelen bir telgrafta geç vakit 2f Yunan tebah ırk daşınuzin Batı Trakyadan Es kiköy civarında bir yere iltica ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Rusyonsn Âvrupada altı milyon askerî var Eisenhower'e,komünistlerin askerî kuvve ti or o h&kk.nda Washington,29 AP)Sovyetler Birliğinin elindeki silâhlı küvetler hakkında beyanatta buluna a yetkili ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Ruslar yabancılarla evlenebilecek Londra,29 AP)Kremlin bugün Sovyet tafralarının yabancılarla evlenmeleri yasalını resmen kaldırılmıştır.Bu yasak 7 yıl evvel itoriaa edilmişti.Moskova radyosuna!göre S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Hâkimin yerinde bir karart JSapoü 2ft «AF* Bir r$ vüdat oynarken,sutiy enini dik şiıren ve bunun üzerine vücudunu mahsus teşhir ettiği iddiası ile.mahkemeye veri" len esmer güzeli Gilda Mari no hâkim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Neriman evleniyor Baştecaiı 1 incide)23' yaşında olan Dr.El Nakip,ehambridge Üniversitesinde tahsil etmiş,olup halen babasının fefcencferryede kur dugtr bir kfeniğr istetmekte dir.Babası,Dr.Ahmet El N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • ordu vekilini itham etti Washington,2°/A-A.Anıerikan Ordu makamlarıyla âyân âzası Joseph.McCarthy meselesinden dolayı tahaddü» eden münakaşayı beş günden beri tetkik etmekte* olan âyântâli tahkikat ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • "Bir erkeği mahveden şeyler,Manchester,229 T.H.A.Bir otobüs kazasında ağır şe Kilde yaralanan 45 yaslarında bir şahıs Manchester civarında Salford hastahanesine nakledil,mi^ir.Yarasını» ağırlığından m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • tagılterede cînsf saprfelar Londra 29 AP)Hüku met sözcüsü dün akşam dahî f Üye hakanı MaksveU Fyfe'in Homoseksüeller ve fuhuş hakkında tetkikler yapmak üzere bir komite teşkil edeceğini bildirmiştir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Çırılçıplak saraya giren meczup Tokyo 29 AA)Bit işçi bugün çırılçıplak olduğu faalde imparatorun sarayına girerken yakalanmıştır.Sarayın,etrafındaki su dolu hendeği yüzerek geçen bu işçiyi poüa sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Bir artist prenses old» Ron» 29 AP)Ingilia yıldızı Davn Addams fbugün bir italyan Prensi,Don Vitborio Massimo ile ev lenmiş ve Prenses de Dolsci ünvanmı almıştır.Romanın en büyük kimselerinden burihde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • "Atom lalaloğu,Nev York 29 Nafen)N«arth American Aviation admdaki şürket ilk defa.ola rafc fair "atom katalogu,neş retmektfidir.Bu şirket^ atom pilleri satmaya hazır olduğu nu ve müşterilerine bu pill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Canlı bir bebekte top oynayan gocukların sebep okluğu kaza New-York,29 SHA)Geçen gün burada çok-feci bir hâdise cereyan etmiştir Hâdise şudur:Birisi 4,diğeri 5 yaşlarında iki çocuk parkte oynarlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Şeker fiyatta» artmayacak Ankara,29 {A.A.Şeker fiyatının arttırılacağı hakkında ortada dolaşan rivayafctec üzeri ne temas ettiğimiz Türkiye Şe ker Fabrikaları,Anonim Şirketi» den böyle bir fiyat,arU^u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Vilâyetin tebliği Boştarafı birincide)Yalnız 5545 sayılı kanunun seçim ehemmiyetini sağlamak gayesiyle derpiş eltiği madde leri hatırlatmalı faydalı fcuiu yorum.Rey verme günü orlan 2 mayıs Pazar o/ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.04.1954
  • Kilitsiz hmarhaneı/tecrübesi Edinburg.29 Nafen)Melrose'daki «kilitsiz timarha* ne tecrübesi» nin muvaffakiyetli neticeler vermekte olduğu ferl'ditilmektedir.Burada bu tecrübe üç sene evvel başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇIJK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Buriar Sahneye koyan:A V N t DİLLİCİL Sah-Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • IAMMEJ* maksim Bu aksata Saat 21 de CİBALİ KARAKOLU 'umartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • ItÜUmel A Done şartlar* la.i Senelik 2 t Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 J Bir aylık 4 Ecnebi memleketmislidir.J lifin şartlar1 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 o_car İlânlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • MENKUL AÇIK ARTTIR»!İLANI Kadıköy icra Memurluğı dan:953/2743 Bir borçtan dolayı satışı karar verilmiş olan Filips xu ka 6 lâmbalı ve pikaplı ve 2 lira değerli radyo 12 Ma] 954 tarih,Çarşamba günü i a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • SATIŞ İLANI İstanbul 8 inci İcra tâen luğundan:954/7,5 Hacizli olup satılmasına rar verilen beheri 550 ku muhammen kıymetli otuzk,turyaği ile iki 'bin Hm l metli dört kapılı bir buz labı Beşiktaş Yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Kayseri Devlet Hastahanesi Baş Tabibiiğinden KAPALI ZARFLA EKSİLTME İLANI Muhammen Muvakkat Azı Çoğu Fiatı bedeli teminatı Cinsi Kİ gram KI.gram Lira Krş-Lira Krş-lira Krş.Koyun eti 16000.000 20 ton)2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46-maddesinin F-fıkrası gereğince 1000 dönüm çayır yüzü kiralanacaktır-Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • İstanbul C.Müddeiumumîliğinden Miktarı Muhammen bedeli Geçici teminat İhale günü Cinsi Azı Çoğu Fiatı Çoğu Lira sütü 3000 3500 60 16u0 2100 167 00.12/5/954 Kilo Kilo Krş.Lira Lira Çarşamba S.10 250 Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden 10/5/954 tarihinde teklif alma yolu ile eksiltmeye konulmuş olan Eskişehir gar binası ikmal inşaatı işine ait zeyil ilân îlân edilen ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • ist nbul Be ediyesi 1 ânları Satılık Baîediyö Malı Arsalar Fatihte Hasanhalife mahallesinin Halıcılar Balipaşa ve Muhtarhüsnü sokaktan arasında kadastronun 2021 inci adasında 6 parsel numaralı Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • RM D YO ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans mü ziği pl)13.30 Şarkılar Oku yan:Sami Toker 14.00 Opera ve operetlerden orkestra parça lan pl)14.20 Şarkılar Oku yan:Mefharet Atalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı taıebe geeesidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Pazar günleri saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Konya as.sat.al.ko.başk.lığından A As ihtiyaç için 185 000 kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen fiatı beher kilosu 180 kuruş,geçici teminatı 20400 liradır B İhale 10 Mayıs 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Samsun As.Sat.Al.Kom.Bşk.{ığından Askeriye ihtiyacı için 18 ton nohut.22 ton mercimek.25 ton kuru fasulye kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.İhalesi:10 Mayıs 954 Pazartesi günü saat 16 da yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanı» Acılı* Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Fr.64.08 «4.08 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • 3000 Ton İthâl Malı Normal Portlant Çimentosu Alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden 1 3000 ton ithal malı normal Portland çimento alınması işi kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden 133 takım demiryolu makası satın alınacaktır* 1 Teklif vermek suretiyle 133 takım demiryolu makası açık pazarlıkla satm alınacaktır-2 Bu işe ait şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Istanbul Yapı Enstitüsü Satmalına Komisyonundan Muhammen bedeli Muhammen tutacı İlk teminatı Oinsı_Miktarı Lira Krg.Lira Krs.Ura K*8.Palto 100 adet 68 00 6800 00 Elbise 56 takım 70 00 2920 00 10720 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • IVf.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı 150 ton domatesin kapalı zarf usulü ile yapılan ihalesinde teklif edilen fiat âmiri itaca paha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Dicle ilk Öğretmen Olculu Müdürlüğünden 84/86 randımanlı ekmek ve nebatî margarin vita)yağ alınacak.Militan Muhammen fiatı Tatarı %7»5 geçici teminatı Omsİ Kilo Kuruş Lira Krş.lira Krş.İhale tarihi,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • YENİ NEŞRİYAT NEVSALI AFİYET YENİ SAĞLAMLIK HAZİNELEİ Çıktı.Cilt I.Rahmetli Ö sim Ömer Paşanın ve bir ç büyük profesörlerin:doçent rin,doktorların ve edibler çok kıymetli makaleleri ve i toğraflarıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Van Belediyesinden Yapı işleri ilân)1 Eksiltmeye konulan iş mevcut elektrik santral binasına ilâve edilecek olan motor damı ile fıskiyeli soğutma havuzu inşaatı olup keşif bedeli 35970.89 liradır.2 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 12 adet boya püskürtme tabancası 11 Mayıs 954 Salı saat 15 te İzmit Dz-As.Sa-AL Ko.da satın alınacaktır.Tahmin bedeli 19800 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no.lu sa.a|.ko.başk.As-ihtiyaç için Ankarada gösterilecek yerlere teslim şartıyla 285715 iki yüz seksen beğ bin yedi yüz on beş litre kayacık ve 1000000 bir milyon w*r» ha yat ic**-»tıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • P.T.T.C ene!Müdürlüğünden tki.üç ve dört nakilli olmaJğ üzere cem'an 35000 metre telefon kordor.u kapalı teklif alma suretiyle satın alınacaktır' Muhammen bedeli FOB 38000 lira olup şartnameleri Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.04.1954
  • Çelik Boru Satırı Alınacaktır iller Bankasından:1 Bartın kasabası içme su inşaatında kullanılmak üzen îç kutru 125 milimetrelik 85 met.çelik boru Gibault ba lan tılı îç kutru 200 milimetrelik 85 met ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8