Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • eçim propagandası dün akşam sona erdi Seçim düzenini bozacak veya volandasın reyine tesir edecek mahiyette propaganda yapılmayacak Seçimlerin tam bir emniyet içinde geçmesini temin iç n seçim kurullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Celâl Bayar İstanbulda Reisicumhur Dolmabahçede Başvekil tarafından karşılandı Reisicumhur Celâl Bayax dün saat 15,10 da Yalovadan Acar motÖriyle şehrimize ge)mistir.Reisicumhuru Dolmabahçe de Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Yasemin 1 buçuk milyon dolar alacak Ati Han,Rita Hayworth'dan olan kızı için her sene 100 bin dolar verecek* Yaseminin dini de belli değil Kızı Yasemine 1.5 milyon dolar nafaka bağlatan Rita Salome fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • V "fit tanzim satışlarından bir görünüg Et tanzim satışları dünden itibaren başladı Şehrin muhtelif semtlerinde 300 390 Kuruş arasında et satılıyor Et pahalılığını önlemek maksadiyle bir müddet evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Hindiçinîde müşterek harekât Churchill'in mümanaatı Amerikanın karar almasına mani oldu Washington,28 A.A-Ingilterenin Hindiçinîde müşterek müdafaadan kaçınması» Birleşik Amerikayı acele harekete geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Kızılların grevi fiyasko veriyor Pariste yapılan umumi grev» komünistlerin İstediği neticeyi vermedi Paris 28 fNafen)Komü mistier tarafından uzun zamandan beri hazırlanmakta olan umumî greve bugün bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • HÎNBÎSTANIN ANKARA ELÇİSİ Hindistan Hariciye Vekâletlndeki yeni vazifesi münasebetiyle memleketimizden ayrılmakta olan Hindistanlı Ankara Elçisi M.Chandra Shekjıar Jhai.dün bazı veda ziyaretlerinde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Emniyet takımının bir oyu n cusu stadda öldü Maçın 70.ne i dakikasında fenalaşan genç sporcunun gıdaf zehirlenmeden öldüğü anlaşıldı Dün Mithatpaşa Stadında açılmaya çalışmış ve nihayet oynanan ve Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Bir ineğe gözlük taktılar Sidney 28 T.H.A.Cla rensetovn'da Vilkens adında bir sahibi çifüiğmdekı en iyi ineklerinden birisinin miyop olduğunu ve bu yüzden kâfi derecede yem yiyemediğini tesbit etmiş,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • I G.Saray Emniyeti 5 1 yerdi I I ıııin» ^m Profesyonel küme lig'maçlarına dün Mithatpaşa Stadında devam edilmiş ve Galatasaray» Emniyeti 5 1 mağlûp etmiştir Maçın tafsilâtı ve diğer haberler 5 inci sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • E.T.T.işçilerine ikramiye verilecek Elektrik idaresi işçilerine verilecek ikramiye mevzuundaki hazırlıklara devam edilmektedir-Bu maksatla ilgili olarak Vali Prof-Gökay,I.E.TT.Umum Müdürü Kâmuran Görg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • KALEDEKİ KIZ Hindicinıdeki savaşlaruı sıklet merkezini teşkil eden Dien Bien Fu kalesinde bir tek kadın bulunmaktadır-De Golard Terraube ismini taşıyan *bu genç kız.kızıühaÇ tarafından hemşire olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Gazinoda soyulan keresteci îzmir,28 Milliyet)Bugün şehrimizde gayet garlb bir hır sizlik vak'as:olmuştur.Aslen Akçakum kazasından olan Hüsamettin adında bir kereste tüc carı dün akşam beraberinde gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Türk Mısır tenis maçları Dawis kupası turnua&ınııı ilk karşılaşması yarın Kabirede yapılacak Kahire,28 AP)Türk ve Mısırlı tenisçiler cuma günü bu rada Davis kupası turnuasının ilk karşılaşmasını yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Kıbrıs J meselesi j Amerikanın Türkiye ile Yunanistan arasında tavassutta bulunacağı bildiriliyor Atina,28 T.H.A.Kıbrıs Adasının Yunanisj^ana ilhakı için,ilgili devletler arasındaki mevcut fikir ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Cenevre konferansında anlaşmazlık başladı Dulles dün Kuzey hazırlanan sulh Cenevre,28 AP)Amerika Dışişleri vekili Foster Dulles bugün Kuzey Korenin ortaya at tığı «sulh» teklifini reddetmiş,tyunun mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Mısırda yeni bir hükümet komplosu meydana çıktı Necibi tekrar iktidara getirmek istiyen 12 subay ve 40 diplomat tevkif edildi.Başvekil Nasıra suikast yapıldı Kahire,28 T.H.A.Misi için için kaynamaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Bugün* şehrimizde havama unıu ariyetle bulutlu ve kısmen yağiglı geçeceği,sühunet derecesi nin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • wk fe?MÜZİKLİ TOPLANTI Darüşşafaka lisesinde dün müzikli bir toplantı yapAmgt^ Bu toplantıda muhtelif konuşmalar yapılmış ve bu arada talebeler tarafından müzikli âletlerle gösterilerde bulunulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • Petro Hâdisesi ovyet Rusya Hariciye memurları arasında garip bir çözülme bağladı.Ordu mensuplarının öteden beri batıya ilticaları mutaddı.Her rütbede askerlerinin imkân buldukça hududu geçtiklerini,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.04.1954
  • İki İngiliz diplomatı Moskovada çalışıyor Batılılara iltica eden Petrof,eski İngiliz hariciyecileri hakkında mühim açıklamalarda bulundu Londra 28 A.A.Bu ay zarfında Batıya sığınan Rusyanın Canberra B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • TAKVİMİMİ!ğÂK YAPRAK lbn ı-Sînâ ULUNAY Iran 'Vi nisandan J6 nisanı kadar İbnJ Sîırâ'nm ha rtraâanı tebcil eyüyor.Bu liıünasebetîe de «l'ııesco» yâni «Birleşmiş Milletler Kültür Birliği» Umum MÖ [Jürii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • KISA HABERLER «jf İstanbul Kız Lisesinden me tın olanlar tarafından bir top Iantı tertip edilmiştir.Toplantı 9 mayıs pazar günü saat 14-30 da okuî bahçesinde yapılacak.Ur.Şehirdeki yol tamiratın» deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • POLtSTI if Mehmet Ali ve Xecati Ak •a adında iki kişi,Ç^mberlitaşta Şehezar adında bir kadına eöe sarkıntılık ederlerken yakalanmışlardırif Fatüıte Haydar caddesin de 42/1 numarada oturan Bur han e t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • mm.29 ff5f Bm.15 9*.ısa 16 1SW I VASATİ EZANf 111 5.01 12.11 16.02 9.58 5.09 8.59 Akşam 19.03 I 12.00 Yatsı İmsak 20.45 3.07 1.43 8.04 j i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Tanımıyorsam,Ediğe Krımal'ı 14;15 yU önce,İstanbui da,Kırım'ın ve bütün esir Türk yurtlarının millî kurtuluş ve istiklâl dâvas-üin ki bu,tel" ayrılmaz bir dâvadır iraânlı öncülerinden Say m Cafer Seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Ceiiusf SEKGlLEK ¦jf Seçilmiş Hikayeler Dergisi nin inci dönem,yılı münasebs tîits*e-1 mayıs curaaıciest günü Sslîm:Ştengil tarafından May» gaterŞsinde bir sergi açılacak tır;1944 den sonra Güzel Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Kahvede oyun vüzündeı kavga ettüer Şüleynm Gökbora,Şebabettin Talay ve Cevdet adın da üç kişi,Fatihte bir kahvede oyun meselesinden kavga ya tutuşmuşlardır.Bunlardaki Sahabettin.Cevdet'in çektiği bıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Eksik vezinli ekmokler meselesi-Son,zamanlarda ekmekle rin noksan çıktığına dtoâr ortaya bazı ddiaaiav atılmıştır.Bu.hususimi malümatnra mü racaat ettiğimiz Belediye Ik tisat Müdürü şunları' söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-10 "Biraz daha içti rai dili çözülür ve bülbül gibi konuşmaya başlar nı" Nereden gelir bunlar?Her taraftan.Nasıl her taraftan ya-Basbayağı her taraftan.Amerikadan da ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • İstanbul ile Edirne arasmda motorin tren istanbul Edirne arasın da işletilmesine karar verilen motorlu trenler için yapılan hazırlıklar süratle ilerlemek tedir.Verilen malûmaffea göre,bu hattın hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Dün yedi hırsızlık oldu Beşikl aştaki hâdisede bir saatçi dükkânı soyıldu Dün şehrimizde yedi hır sizlik hâdisesi olmuştur.Eu hâdiselerden birinde Beşıktaşta vapur iskelesi caddesin de Nurettin Parlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • İmam Hatip Okulunda yangın çıktı Dün sabah Şehzadebaşında ki imam Hatip okulunda bir yangın başlangıcı olmuş ve büyümesine meydan veril meden söndürülmüştür.Yangının,yanmakta oî*n sobadan sıçrayan kıv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Darüçşuiaka Cemiyetinde ihtilâf Darüşşaiaka Cemiycmin yıllık kongresi yönelimi kuru Ju tenkitlere uğramış ve neti cede başkan Kâzını Taşke»ı ilf bazı üveıar istifa etmiş lerdi.Kâzım Taşkent istifas" f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Bir kadın kocasını bıçakla yarafenft Kadıköy de Düz sokakta 4 runmaralı evde misafir ölarak cfarram Kâmil Giray acun da biri,geçimsizlik yüzünden kansL Şükran ile kav#a,etmiştir.Kavga sonuaadin,Şükran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Bîr çoeuk kuyuyadüşerek öldü Ayazpasada Kutlu sokağın da 1 numarada oturan Akdo ğan Azcan adında 12 yaşuada bir çoeuk,Findakhda-Saray arkası sokağmdat oynarken 25 metre derinHğindek* kor bir kuyuya-dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Metropoliten çalışmaları Sondajlara pazartesi günü Mecidiye köyünde baş'anıyor Metro mevzuundaki çalışma lar son şekdihi almıştır,ÇaJnj madamı tatbik safhasına pazar tesi gününden itibaren:başlana çak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Bir ilkokul öğrencisi intihar etfı Şişlide Meşrut^t Mahal leşinde-Ekmek fabrikası sokağında 34 numarada oturma astara.Yüksel adında 11 ya sın d a.bir çocuk,dün Nişanca şmda Büyük Dulluk içinde kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Yavrukurtların bugünkü gösteriler* Eminönü,Beyoğlu-ve 3er çiktaap.ilçeleri ilk okuIV» ndaki.vlBrvîTlkiiütlâî' hamıı sa at 1$ deyMithatuaşai ŞîaJfco munda bir-gösteri yapacaklardır.Gösterilene,yüzl&rcr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Tabanca Ue oynarken fcw« kadım yaraladı Galatada Zürafa sokağın da kahvecilik yapan Mehmet İldir,bir çöp tenekesi içinde bulduğu eski bir tabancayla oynarken,silâh ateş almıştır.Namludan çıkan kurşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Sama t vatla bir tren kazası oldu Zeytınburnunda 45 numarada oturan ibrahim Paçalı admda biri,Samatya istasyo nu civarında Yenikapıdan gelmekte olan banliyö trenine n altında kalmış ve sag ayağt kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Balıkhaneye bol miktarda balık geliyor Balık mevsimi başlamıştır.Bu münasebetle Balıkhaneye bol miktarda balık gelmek tedir.Bu cümleden olarak lün de Balıkhaneye 172 ton tuta rmda muhtelif cins Baîık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Kazlueşmedeki »Ş ihtilâfı halledildi Kazlıçeşme Mensucat San tral Fabrikasında,işçilerle işveren arasında çıkan iş ihtilâfı,dün imzalanan bir protokolla halledilmiştir.Bu protokole göre,evvelce jş ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Şehrin kışhk kömür ihtiyacı] Belediye şehrin kışlak dhti yacı için muhtelif yerlerden kömür getirmektedir.Bir' çok yerlerde kömür stoku yapılmaktadır.Halen muhtelif depolarda 1 milyon 750 bin.küö mang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Şehir yolları ikmal:ediliyor Vilayet tarafından-kayma kamlara yapılan bir tamimle şehir yollarının süratle ikmal edilmesi büdmlmiştar.Eügw taraftan,Vali Prof.Gökay evvelki gün Yaibvaya erek yapılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Araba atı bir İcadının yaralanmasına sebep oldu Ayvansarayda Kahkaha so kağnıda 57/2 numarada oturan Evantiya Turyandofil adında bir kadın evinin önün ı den geçerken,arafbacı Ahmet j Şenkpyaya alt atm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Kı/jlayın yardan faaliyeti devam ediyor Kızılaym yoksul talebelere yardımı devam etmektednv Bu arada dün Kurumun istiklâl Şubesi tarafından,Emirgân,Firuzağa ve Turkgü cü okulları talebelerine yeni den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Memlekette akşam okulları acılıyor Gündüz çatışan vatandaşlar böylelikle yeni bir meslek sahibi olabilecekler Maarif Vekâleti tarafından memleketin muhtelif s saha lannda çalışan ve gündüz okullarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • HALKIN SESİ Denizcilik Ban İnsinin dikkatine Şehir hatları vapurlanndaki portatif sandalyeleı*,son zamanda bir dert halini aldı-Sandalyeler yolcular için ve izdihamda yer bulamıyanlara tahsis edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.04.1954
  • Kabataş ve Çengelköy gemileri denize indiriliyor Denizcilik Bankası tarafın dan Haliç tersanesinde lnşa ettirilen 970 deplasman tonluk "Kabataş,araba vapuru bugün saat 10,30 da törenle denize indirile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Yugoslavya Arnavutluk münasektı Aralarındaki siyasî münasebetler 1948 de kesilmiş olan iki d ev let,münasebet* lerin tekrar tesisine karan verdiler Belgrade 28 AF)Yugos lav diplomatları Arnavutlukla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • General V^n-Fleet tetkik seyahatine çıkacak Vaşington 28 A.A.Ko redeki Amerikan;8:inci ordu su' eski başkumandanı oluft bu deia UzaKdoğuda bir tet kik işiyle tavzif edilen general James Van Fleet dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Keşmir,Ifindistana iltihakta İsrar ediyor Bombay 28 A.A.Keş mir Başvekili Gulam Muham met burada verdiği nutukta şöyle demiştir:"Keşmir,Bir İeşmiş Milletler veya başka ğ bir teşekkül karar verecek ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Bir Irak KüMife fteyetf Ih*** randa TOiMyeye gekcefc B kiye ile Irak arasında mevcut kükürdü anlaştam gereğince,8 önürnüadekk HAzis»» ayı doin» de bir Ettdc HfeyetiASıkarayj' i ziyanet edecekÜr.Bu ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • lyass Icma Hidrojen bomba» ve Moskova Basa iddialara rağmen Rus-Iarınhenüz hidrojen bombası imalhıe muvaffak olamadıklarını» son tecrübelerin neticeleri küsmeni öğrenilince gösterdikter* tetâş ve endi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Bu yıl Avrupaya daha çok' Amerikalı turist gelecek Nev York 28 Nafen)Bil sene rekor sayıda Ameri' kalı turistin Avrupayı ziya ret etmeleri beklenmektedir.Otellerde yapılan-araşUrma/lar bunu-göstermekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • çal^aıüar dalıa ç-okmuş jahsfdiüarda daha-çofcmas.Nev York 28.Nafen)Bazı kalp hastalıklarının,memur:gibi rahat çalışan/kimselerde fazla olduğu,fakat ağır iş yapan ve;bütün gün didinen kimselerde işet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Konforansda,iştirak edeni devletler arasında atkı bir işbirSiği kurulması hususu görüşülüyor Kotombo,28.Nafen)Asya devletinin!başvekilleri bu glin burada toplantilarına başla maşlardır.Bunlar,Hindista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Kar odamı Tlbct'Uibrin ruhanî reisi hay-vanat hahçcsuırio kar adamım besüyprmuş.KalKüta,28 AP)States,man gazetesinin Kalimpong mu tutfririnin* verdiği bfcr habere i göre Shigatgs'öenngeleınr Tibet lil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Sibiryadoki esir işçiler ill 'i Memleketlerine donen Alınan esirleri,binlerce esirin Sihir-yada tünel kazdığını söylüyor Berlinr28 M af en)Buraya dönen Alman harp esirlerinin verdikleri malûmata göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Japon heyeti HLmalayalara çıkmaktan vazgeçti A.Hima-Jâyalann en* yüksek zirvelet jrinden birine çıkmak üzeıc Nepala fitlmiş bulunan J apon dağcıları yerlilerin mümana atı yüzünden seferden vaz^eç^ nai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Sû tecrübe edilmiş,barınaktan başka bir yere sığınabileceğini aklından' bile geçk emiyordu-Sonra zekâsı işlemeye,başladı ve başlayınca da korkusu geçti.Kendisine «Pinch» diye-çağırabilecek yer yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Riünaon Kdebi-fmatmelAr b% mitlini 11 t.iı Hattı uDndaro W* tsanoi^ditgiilMyıftl»nn;İyi nıf,fena ırtr bilmem,fakat böyle.Zaten ben münazara'arda» bir raünnaaraantmov&mma» temas edeceğim.gi'muav taeart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • çok kolay Birleşik Ajnerikada.ev eşyar laari'aaıauBindJBt simdi en fazla ink ocak;dar.Qhiada bâr fir ma,bun*ı haaMrlamıŞi tecrübe 1 er ini yapmiş.fâJdatltenüz piyasaya arzetmemiştir.Firma sözcüsüne gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Türkiye Sanat Mektepleri »ıssBimkın «şirket kuruyor Ankara 28 T.HJ&* Türkiye Sanat Mektfeölferi Mezunları Cemiyeti inşaat ve.maküıe.salxatiinda.taahlıüt lere girişilebilecek kapasitede büyüfc bir şirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Fazla balık yiyenlerin çocr lan fazla oluyormuş Trivandrum Hindista ı 28' galeni)Burada ya;lan* tetk^lere göre umum yetle balık yemekte olan k 1 melerin,diğer yemekleri y mekte olanlardan daha fas i ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • New-York* 2& A AO Birleşikı Amerakanm' Aimanyadaki yüftseki komiseri James» Bv Conanfc DoğU' Almanya;fcükda hükümetine,istiklâl verçldisine dair Sovyet manewBasunn biç.kimseyi kanditoamadığmı Bfigöiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • italyan* mumktçlııast bakıyor i Musiki dünyasının bir numaralı' üstadı,meşhur orkestra şefi TöscanimV geçen hafi* ta New-Yonk'ta,son ve nihaî1' 'konserini verirken» 87.yaşına:rağmen,garipliğ.ndeu hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Kızıllardan kocasını:istiyen kadın Bir Amerikan havacısının karısı,Cenevre'de Kızıl Çin Dışişleri Vekilinden kocasının serbest bırakıh masını istedi Cenevre,28 AP)Dört sene evvel Çin komünistle rinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Ktsa harici haberler ıı-ır*-rn*M-ırn.fi.x_n_»ı.AMERİKA MHli Endüstri;Ziraat-V» iş komisyonu başkanı,O.Hfc Strackbein,Amerikan Ziraî ve Endüstri maddeksririi düşük ka« liteli.ucuz;İthal inallarının re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • AVuslralyadaii IWMjdipkwMt laxi Canibe**» M A»)A-vustraly»mN işler* bakam ve hali Sir Flhilip Mc Brid# A* vustraJyadaki 51 llua diplomatının bo$ bir muhacir gemi W ile ve ingiltere yola ile Rfcsyaya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Güneşten elektrik istihsal eden batarya Vaşington-28;ANKA)Milli Fen Akademisinin sene lik toplantısına iştirak eden fen adamları,güneşten-elek-trik istihsal «den-yeni bit bataryanin nasıl cahstigwu-gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.04.1954
  • Uç Faslı Milliyetçi idam edilÜi RnW4M ^TdrfcAr)Burar daki Fransız/mahkmesinde yargılanmakta ı olân^.3;Fasii hakkında!mahkeme bugün kararını vermiştir.Bu karara göre,3 Fas mi» liyetçisi idama mahkûm ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.04.1954
  • Jl RESİMLE HADİSELER Hindiçirtîde savaşlar şiddetlendi »on öç gün içinde Dien Bien Fu'da savaşlar tekrar şidnmiş ve kızıllar 1 fışkılarını arttırmalardır.Bu duruna ısında batılı devletler Hindiçraîdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1954
  • EVELYN WEST Hollywood güzel kadınlar diyarıdır,derler-Yukarda Mr resmini gördüğünüz genç yıldız Evelyn West,bu sözün canlı bir ispatıdır.Esmer vücudunun üstündeki güzel başını çerceveliyen sarı saçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.04.1954
  • Bilecik Tekfuru Osman Beyi tuzağa düşürmek istemişti Esirlerin içinde koy Anadolu Osmanlıların ilk yer leştikleri yer,Bilecik ile Karscaıhisar arasındaydı.Fakat Bileciğe daha yafcm bir yerdaydi.O,itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.04.1954
  • Dünkü maçta K.Alinin güzel bir kata «ata Emniyetli Aldo Maçta fenalaşarakkı zaman sonra Dün U.Sarayın Emniyeti 5 1)mağlup ettiği maçta takımının yegâne golünü atan Aldo 2.devrede ffenalaşarak oyunu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1954
  • Bu hafta yapılacak maçlar Profesyonel lig maçları 30 nisan 1954 cuma Mitfaatpasa Stadında:14.30 tstahbıdspor f Beykoz Ajık)Cezmi Başar;JC.Dr,M.Çakar-1630 Beşiktaş J Mfcyogluspor S.Garan;Y.Nurten;S.Zor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1954
  • 400 metre 4 stilde dünya rekoru kırıldı Öerlin,T.H.A )den'de yapılan yüzme müsabaka lan esnasında Alman yüzücü** Spengler 4 stilde 400 metre yunamda 5,18.3/10 la birinci ffelşrek dünya rekorunu kırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1954
  • asına nasıl birtakımla gidecek!Esas takımın Norveç ve Finiftndiyaya karşı çıkacak 18 futbolcu içinden seçileceği anlaşılıyor cimleri seçeceklerini te'kik Londra 26 SHA)Dün-j ya kupası futbol maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1954
  • ingiltere-Macaristan Viyana Nafen)Budapeşte gazeteleri,yaklaşmakta olan ingiltere Macaristan millî futbol karşılaşmasını bariz bir endişe ile beklemektedirler.Ingilterenin Londrada uğranılan mağlûb!ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.04.1954
  • 1950 de Brüksel'de yandan Avrupa atletizm şampiyonasında 100 metre ftaaMn» Franw* Bailey kazanırken Beşinci Avrupa atletizm Ş Bu yıl îsviçrede yapılacak olan şampiyonaya 28 memleket iştirak ediyor.Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • Unutun bunu,rica.ederim.Sizin.bana.muvaffakiy e!tea başka borcunuz yok.Bir gün $u.büyük.sanatkâr da vbe-ı ıucı.talebemdi diyebilirsem dünyanın en.mesut,adamı» ben olurum.Bundan iyi bir üaretrhangi hoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • if ar 30 4* 85 sı w e* 1.Yaklaşan nrakad*MMrt%* günü;Dögum:yardımcts« ;i.2~—Bir çeşit yelkenliler.3v-Çiftti mok içim Wr.dokunuş yatBteftui ma^^a.dfc mandatkuvsiBölilai •ter;r ©irrmimsrfc tarzı;4.4—lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • t E.I KİNİNLİ 18* w I KULLANINIZ günde T.üder alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • larihMtamaı.Sazan:Komal.SAMANCIGII.Sea.ajuumizin iyiliğini isteyen bir kadınsın,anamız sayılırsın dedi;hiç burada bırakır mıyız?•1 121 Pazarlıkta bulundunuzmu?Tûnusa gidelim malın yarısı «sizindir:diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • Kama taşıyan bir kadın yakalandır Gala tada Kasaplar soka.ğmda bir oteide ikamet ed ?n Zümriye Tornuna' adında)r ki dinin eşyası asasında 1 trig* kama ve beş adet' taboo,a mermisi bulunmuştur.Zumriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • Lokman Hekim'.Dr.HAFIZ OIH&I,Dahiliye MUt?haann bafrsaafc 10*0-1*1.00 öfIfcHeret r aonra l*80tl7.00 Öe hajta w kabul eder.İstanbul Divan» yom No.104 WMMaMMMMMMMMaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • Cîhayet L Var Pl.Vwr,R Fefcdav Yaean:KNOW SAMN4I Çeviren t Tevfik SaduVah Sahneye koyan:Muhsin Eı-tuğrul t Çarşambadan başka.her.alugam saat tam 21 de Cuıa*.talebe)Pazar matl.i ne.saat.tam 17 de Telft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • m sî b ı tinevre konfagansındr Kızı!Çinin durumu Buradaki ekseri siyasi mü şavirlerin kanaatlerine göre,Cenevre^ Ronfepanstnd*#.K«H mühist Çin,ingiltere ile Fransaya cazip teklilerde bu lunar ak bu nk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • fclorrya Vdiliğinderr 1 Merkez.Necati bey ilkokulunda yaptırılacak tadilât açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İşin keşif bedeli 26317.32:muvakkati teminatı 1973&L liradır-3 İhalesi 17'5/1954-Pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • Aik;»r©aktt ve maktan ya£ı?alınacak)1 B^iKiııiıkb Mtidüttügftivesaitîviiçio aiınacaki be»am mazot ve muhtelif «ins makine yağlan kapalı zarf usultt ile İi eksiltmeyevçıkanltniş|jirt 2 itfılu^kfcatoyfr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.04.1954
  • ta*,taaptaüfa* Çünkü et aym Ketede fakat fiatı pahalı Et ve Balık Kurumunun işbirliği ile Belediyenin çalışarak hazırladığı et-tanzim satışlarına dünden itibaren baklandı-Belediye icraatım tenkit ve u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Mısırda bir hükümet Bitarafı birincide)«tmek ve başa geçirmek,aynı mamanda demokratik rejimin ilâı »uu bir an evvel öne almaktı.1 ay önce kurulan ve gizli ola rak faaliyetlerine devam etmekte olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Hmffiçinîde müşterek harekât Ba#tarafı bilinenle)Umumî kanaate göre* Hindicimde müşterek harekete-geçilmesi için Cenevre-Konferansının neticesi beklenecek-tir.İngiltere Başvekili Chur-«thili'in Cenevr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • İîürk Mısır tenis maçları Bagtarafı birincide)başkam Fuad Sadık'in karısı Prenses Faika bugün maçların Icur'asını çekmiştirtik maçta,Mısırın 1 numara Iı,"tenisçisi Adli Şafei,memle Jketini 2 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • **leseırBn„ 1 buçuk milyon Mır alacak Başfaraf!1 incide)verilmesini istemiş olmasına rağmen bu talebinin reddedil-«ligini ve senenin büyük bir kısmını annesinin yanında geçireceğini» söylemiştir.Ali H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Yedek Subayın 44)mici dönemine ah»a«akkr Piyade Yedek yapılacak kayıtlara 10 Mayıs günü başlanacak Ankara.28 AA.Yedek Subay Okullarının 40 inci dönemi için öğrenci kayıt ve ka-l bulii Ankara Piyade Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Yabancı yatırımı New York,28 A.A.Bir leşmiş Milletlere bağlı tâli bir komite bugün iktfsaden gelişme miş memleketlerin inkişafında kullanılmak üzere hususi sscma yenin teşvikine doğru bir adım atmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Petrol ofisinin kadrosu genişîetüipr Ankara 28 Mii%et)Petrol Kanununun çıkmasından sonra yeni kurulan pet trol dairesi ile birlikte vazife görecek olan Petrol Ofisi yeni kadrosuna dair kararname Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Seçim Föpgandası dun akşam sona erdi »sışturufı 1 incide)ı ve bu maksatlarla yayınlarda bulunulması veya her ne suretle olursa olsun seçimin düzenini bozabilecek,rey vermenin tam bir serbestlikle yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • İsroiîde bir çocuk casus Türk 'olduğunu söyliycn 15 ya-şında Kasım Jürbaî adlı bir çocuk Mısır hesabına.ea*»us*uk yapmaktan sanik olarak yargılandı ve malikimi edildi Kudüs israil kesimi)28 AP)Gazzede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Vietnamın istiklâli Hindiciııinin bu çn:büyük dmletino iKtiklâl verilmesine matuf beyanname dün Pariste imzalandı Paris 28 AP)Resmî mahfillerin aktinden evvel Vietnamın istiklâlini tesise:matuf müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Bir steno OdKtlrO Saat 19 dan 24 e kadar ^alıgmak üzere bir atenodaktilo aranmaktadır.Taliplerin Milliyet gazetesi idare müdürlüğüne müracaatları rica olunur.¦IH.II.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Erzurum Maarif Mödüdüğünden:Eksiltme Muv*kk*ı Yapılacak iş Bksilftme günü Şekli Keşif bedeli trnriıf Srzurum kalesi.Kararilft Küm 5/Mayıs/i:054 Açık eksiltme 16255.38 1219.1Î bet ve Çifte Minareler Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Keşif bedeli Temina Kasası Köyü Lira Kre Lira Çorum Yoğunpelit.29372 24 2203 iskilip Yavu.28585 50 ZltÜ Alaca Manişar.29472 74.22XX Sungurlu *Eath.29703 92.2228 iskilip Do*uk*eki 29906 58 2243 Kargı ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Bir İneğe gözlük taktılar Bsftarafı birincide)ibir tertibatla ineğin boynuzlarına raptedilen bu muaz zam gözlük hakikaten,hay vanın sıhhat ve neşesini yen ne getirmiştir.Gözlük,zikredilen husus tertib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Cenevre konferansında anlaşmazlık başladı ©ırkaç mtl yol gideceklerdir.Çabucak dönebilirler.B.Ameri k%,askerlerinin ilânihaye Kora de kalmasını istememektedir.Fakat şu ciheti unutmamak lâ,zımdır ki,ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • İki İngiliz diplomatı Baştarafı 1 incide)Lean ise müşavir sıfatiyle Sovyet Dışişleri Vekâletine tayin edilmiştir ve bu sıfatlaA Batılı devletlere verilen notaların kaleme alınması işi ne yardım etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Pstrev hâdisesi [Başmakaleden devam*)çileden çıkmışlardır.Cebren aıiam kaldırılması hikâyesini resmi tez gihi kullanarak,düştükleri tezatlara rağmen-vaziyeti az çak izah edebilmek için Avustralya hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Hindistana Vaşington28 A.A.Ya bancı memleketlere yardım daireisi müdürü M.Harrold Stâssen,temsilciler meclisinin hariciye komisyonunda 1955 malî yılı için takriben 100 milyon doları Hindistana ait olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • fi.T T.işçilerine ikramiye serilecek «astara r,1 incide)Diğer taraftan Denizcilik Bankası tesislerinde çalışan memur ve müstahdemlere Nisan ayı ikranriyelerimn verilmesi hususunda alınan prensip karan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Emniyet takımı fBaçtarafı I incide)dahalelere rağmen genç spor cunun ölümünün önüne geçi İçmemiştir.Ölümünün gıdai zehirlenmeden ileri geldiğ1 tahmin olunmaktadır.Nitekim müteveffa sporcunun kc mç hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Gazinoda soyulan keresteci Baştentfı 1 incide)altında imlana bir «gazinoda içki âlemi yapmışlar ve gece yarısı kereste tüccarı Hüsamettin sjz mış bir halde «teline bırakılmış tır.Sabahleyin uyanan Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • iran'da ingiliz aleyhtarı faaliyetler genişliyor Gelecek ayier İçinde Zahidi hükümeti va İngilizler aleyhine nümayişler bekleniyor Tahran 28 ANKA)1randa milliyetçi gençlik arasında ingiliz aleyhtarı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Tüririye Irak kültür anlaşması İki hükümet arasında müzakereler Haziran aynıda Ankarada yapılacak Bağdat 28 ANKA)Bugün bura^ resmen açılandığına göre.Türkiye ile Irak hükü metleri» ar al ar rada'ki kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Yeni bir bomba imal edildi l»ondra.28 Nafien)Bit roket tarafından taşınmakta alan yeni bir bomba hakkında malûmat açıklanmaktadır-Bu,radyo ile idare edilen bomba» son modeli teşkil etmektedir ve seste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Kızılların grevi Başterafı 1 incide;vislerinde pek az grevin leşi ri görülmüş.Diğer taraftan grevci komünistler tteen seferlerini sekteye uğratmaya muvaffak olamamışlardır.Yalnız radyo yayınlarında ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.04.1954
  • Et tanzim satışları Başterafı i incide)Ayrjıca^ yine muhtelif mm takalarda sakatat tanzim sat)şı yapılmaktadır.Şimdilik 14 dükkânda bulundurulan sakatat maddeleri,emsalj yeı I lere nazaran yüzde 2û ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ gEHîR TtfATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Her arşamba akşamı taieb* gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Pazar günleri saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Acılı* Kapanıl Sterling 34-7S4—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 İsViçre Fr.64.03 54.03 Belçika Fr!5.61 5.60 isveç K».64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 7368.40 Liret 0.44.8u 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Tas işlerini mm idare eden lees'ul Mudur;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi msmleketlere iki mislidir.İlân şartlar« 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o Hanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • IAMMEA maksim Bu aksara y4 Saat 21 de V* C IB ALİ KARAKOLU nmartesi,Pazar ti süneler 15 te KARACA Telefon:431S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENCİ AK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komed;3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burial Sahneve koyan:A V N 1 D I L*L t G I ir Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Çankırı Vilâyeti Daimî Encümen Reis'iğin den Ga İven ize demir boru »atın almaç iletir 1 Çankırı Vilâyeti köyleri içme bu işlerinde kullanılmak üzere,aşağıda kutun uzunluk ve metre tûl fiatları yazılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • 3000 Ton İthâl Malı Normal Portlant Çimentosu Aline cak Toprak MshsüEkri Ofisi Umum Müdürlüğünden 1 3000 ton ithal malı normal Portland çimento alınması işi kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Işığın Hikâyesi MEŞALE mağara devri insanları tarafından kullanılan,en eski tenvirat vasıtasıdır PETROL lâmbaları zayıf,titrek ışığına rağmen uzun müddet büyük bir rağbete mazhar oldu YAĞ KANDİLİ asır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Mersin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iğ:Seyhan ilinde Adana Akkapı ve Adana Mıdık köy yollarının parke oiarak yapımı olup,keşif bedeli 421.081-50)Dörtyüz yirmibirb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • burdur Vilâyeti Daimi Komisyonu Başkanlığından 1 Burdur Vilâyeti dahilindeki köy içme su işlerinde kullanılmak üzere yaptırılacak 75000 lira bedel keşifli anbuatmanlı beton borular ve ferşiyatı işi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • Bina Tamiri,iş Elbisesi Diktiriimesi,Ekmek alıım ve İş Elbisesi Yıkanması ihale edilecek 1 îstanbulda Beyoğlunda kâta belediye mah İpek Sinemasının Şehir Komedi Tiyatrosu haline ifrağı işinin 208.041,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • İst nbuV Be edîyesî İlânları I Nebatî fV argarin,Zeytinyağı ve Oto Şasisi Alınacak 1 istanbul Birleşik Mahallî idaresine bağlı hastahane ve müesseselerin 954 malî yıl;ihtiyacına taallûk eden 33-212 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Ordu konferans salonu ve müştemilât kalorifer tesisat onarımı kapalı zarfla 10/5/954 Pazartesi saat 11 de Erzurum As-Sa.AL Ko-da ihalesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.04.1954
  • I İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Melâhat Pars 14.0?Sevilmiş orkestra parçaları pl)14.20 Şarkılar m Okuyan:Mus t af a Kovancı 14.45 Caz müzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8