Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Bugün şelırinıizde ha vanan sabaJıleyin çok bulutlu ve muhte melen aralıklı yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin değişnıiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • T^f LJ^ İP-Bayar izmit Kâğıt Fabrikasının açılıg töreninde konuşarken Bayar,Izmitte üçüncü kâğıt fabrikasını açtı Memleketteki büyük inkişafı izah eden Bayar,yabancı sermayenin yeni ufuklar açacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • fi.M TM.TF.tarafından tertip edilen Kıbrıs toplantısını' takip edenler Gençlik,dün Kıbrıs için toplantı yaptı Talebe birliği tarafından tertiplenen toplantıda Kibrisin bize alt olduğu belirtildi Türîc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Barındırma yurdu açıldı Modern usullere göre.tanzim edilen bina 500 bin Krava mal olda iş ve işçi Bulma Kurumatarafından Tophanede inşa et tirilen "Barındırma Yuidu„ dün yapılan bir" törenle,açıl-mışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • İBNİ SİNA'NIN 1000 İNCİ YILDÖNÜMÜ İbni Sina'nın 1000 inci ölüm yıldönümü münasebetiyle,dün saat 16 da Cağaloğlundaki İran Başkonsolosluğunda bhr «anma törei ni» tertip edilmiştir-Türk Iran Dostluk Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Bîr tayyarecimiz şrhit oldu Ankara 21 A.A.»İM.V.Temsil Bürosundan bildi rilmiştir:Eskişehir Hava Harp Oku lu öğrencilerinden Teğ.Ilhami ilhan uçuş vazifesini ya parken Eskişehir Sultandere si köyünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • 19 Mayıs hazırlıkları 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramında yapılacak gösterilere ait hazırlıklar süratle ilerlemektedir Bn arada dön muhtelif okullar,stadyomlarda ilk provalarım yapmışlardır.Besimde,pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Dünya bankası ile aramızdaki ihtilaf Selim Sarper,bankanın iyi işlemediğini ve TUrkiyedeki temsilcinin dahili işlerimize karışmağa kalktığını bildirdi yasetimd yeni baştan gözden Nev York 21 AP)Tür ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Halk Partililerin bir suikast teşebbüsü Nazilli yolunda asılan çukurlara DP.lilerin jeepleri yuvarlandı» 3 kişi yaralandı izmir 21 Milliyet)Aydından gelen bir habere göre,bir müddetten beri devam et i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • İnönü dün Niğde de konuştu CH.P Genel Başkanı» dünkü konuşmasında yine aynı şeyleri tekrar etti Niğde 21 Milliyet)Bu gün Niğdeye gelen ve tezahü xatla karşılanan CH.P.Genel Başkanı ismet inönü,burada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • D.P.I i kadınlar dün Adanada miting yaptı Onbin karimin iştirak ettiği toplantı tam bîr sükûnet içinde cereyan etti Adana,21 Milliyet)Demokrat Parti Kadınlar kolu tarafından tertilpenmiş olan açık hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Başvekil,Trabzonda Inönüye cevap verdi Yabancı sermaye ve petrol kanunu hakkındaki iddiaları ele alan Menderes,"kararımızı hakikatleri görerek verdik,dedi Petrol kanunu 20 yıl önce çıkmış olsaydı meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Başvekilin Rize'deki konuşması Rize,21 A.A-Başvekil Adnan Menderes bugün Rize şehir Kulübünün geniş bahçesini hıncahınç dolduran vatandaş topluluğuna hitaben yaptığı konuşmaya,kondisirie ve refakatind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • J-'4 y ^3 A D.P-nia Fatihte yaptığı toplantıdan bir görünü?Partilere ayrılan Radyo Konuşması bugün bash)or Istanbulda D.P.adına i.k konuşmaya Sıtkı Yırcalı ve EtheiTi Menderes yapacak Radyolarda parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Bir kadın dört çocuk doğurdu Biri kız,üçü oğlan olan çocukların sıhhi dununu yerinde Mardin 21 A.A.Iii mizde berberlik yapan dört çocuk babası Hablp Üzücünün eşi Habibe Üzücü b r ba tında,biri kız,üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Mrşl.Tifonun beyanatı Memleketine dönen Yugoslav Devlet Reisi «Türkiye entrikalara kendini kaptıracak memleket değildir» dedi Belgrat» 21 AA.Mareşal Tito.«Galeb» mektep gemisiyle bugün Split limanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • Cenevre konferansı Cevat Açıkalm hükümetimizi temsâlen konferansa iştirak etmek üzere şehr rimize geldi Ankara.21 MiUyet)26 Nisanda toplanacak Kore sulh konferansında hükümetimizi temsil edecek olan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.04.1954
  • istihkâm Okulunda sınıf birin* Süvari Okulunda genç cisi Kütüğe çivi çakıyor asteğmenlerin gösterisi Yeni yedek subaylar dün orduya katıldılar Şehrimizdekl okulları bitiren 672 Asteğmene diplomaları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • KİSA HABERLER Şehir Tiyatrosu muvakkat idare heyeti;dün saat 16.30 da Vali Prof.Gökayı ziyaret.etmistir.Basri De dolunun riyasetin deki heyet Vali Gökay ile,tiyatro talimatnamesini görüşmüştür.Selimiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Konak Oteli yangınının tahkikatı devam ediyor Tarabyadaki Konak Otelinin yanması ile ilgili tahk^ka ta dün de devam edilmiştir.Yangından «cnra çıplak bir durumda kalan 15 metre yüksekliğindeki duvarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • 1 Hie.22 Nisan Ru.18 9 S*.ban 1*54 Nisan 137S 1 '•rşembe 1370 VAKİT VASATI EZANİ GUneş öğle İkindi 5.11 12.12 16.00 12.15 1 5.18 1 9.06 1 Akşam YaUı fo—18.5f 20.35 830 12.00 I 1.40 8.25 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Sovyetlerin Atlantik Paktına iltihakı hususunda yapm:ş oL duklarx müracaat,New York' da misline tesadüf edilmemiş bir budalalık gibi telâkki edilmektedr.İngiltere de manfi ce vap vermeğe hazırlanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • TÖREN ir Genç Demokratlar İstanbul İl Teşkilattn.n açılışı milnaseibe tiple bugün 14.30 da Kristal ga zincsunda bir tören yapılacaktır.BALO İç Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından tertip edil an" «Milli H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Öğretmen kursları Önümüzdeki yaz aylarında muh* te.if bölgelerde tekâmül kurs* Un açılacak 1953.1954 öğretim yılı yaz aylarında memleketin muhtelif yerlerinde ve bu arada şehrimizde çeşitli öğretmen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Teknik Okul bugün törenle açılıyor istanbul Teknik Ün^verji ttsine bağlı olarak Maçkada yeni tesis edilen Teknik Okul bugün saat 10 da törenle açı iacaktır.Teknik Okul töreni müteakip derhal faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • ithalâtçıların şikâyetleri önleniyor Dış ticaret rejimi esasları dahilinde sanayicilere yapı lan tahsislerde,talep ile tahsis tarihleri arasında uzun bir zaman geçmesi şikâyetle re sebep olmaktadır.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Kadın yüzünden bir kişi bıçaklandı Tophanede Karabaş mahal leşinde Tulumbacı Sıtkı soka ğında 7 numaralı kahvede ya yıp kalkan Süleyman Çsoan adında biri,aynı yerde yatmakta olan Rıza Fette-ve T^yar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • HALKIN SESİ Transit geçen otobllsler Adresi bizde mahfuz.Mr okuyucumuz yazıyor:«20 nisan salı günü saat 21.30 da Tepebaşında'kı Perapalas durağında otobüs bekliyorum^ Her zaman olduğu gibi epeyce bekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Tütünlerimiz Amerikada rağbet görüyor Son yıllarda me*r.c-kei i m^zden yabancı piyasalara ya puan tütün ihracatı çok art nıış bulunmaktadır.Bu arada Amerika,geçen yıl ithal ettiği şark tütünleri nin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Yen1 hububat kampanyası hazırlıkları hızlandı Toprak Mahsulleri Ofisi yenj hububat kampanyası ha zırlaklarına hız vermiştir.Ofis ayrıca birçok bölgelerde yeniden silolar yaptır maktadır.260 bin fon hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Yabancı piyasalar bizden yumurta istiyor Mevsim dolayısiyle şehrimize bol miktarda yumurta gelmektedir.Yabancı mem leketlere yapılan ihracat dz artmıştır.Bilhassa Yunanistandan 42,Italyadan 45 dolar ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Dünkü vesait kazalarında iki kişi öldü Salim Gürsoy adında bir şoförün idaresindeki jeep'le dün Adli Tıp binası Önünde tramvaya atlamak isteyen Muzaffer adında dokuz ya şında bir çocuğa çarpmış ve ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Üniversite Batı müziği konserleri hazırlandı istanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertiplediği Batı müz'ğ1 seri konserlerinin birincisi bugün saat 18 de Şef Cemal Reşit Rey idaresindeki istanbul Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Vilâyetin ayrılmasına ait çalışmalar ilerliyor Vilâyet ve Belediyenin ay rılması ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.Bu hususta faaliyette bulunan 8 kişilik «komisyon,ha len muhtelif dairelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Gelir vergisi yatırınr müddeti sena erdi Gelir ve Esnaf Ver ?ıWi yatırım müddeti sona eriniş bulunmaktadır.Bilmd:ği gTbi 15 n!s?nd£n sonrr.k5 yatıranlar için vergiler yüzde 10 ceza ile alınmaktadır.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Müsabaka kazanan 8.5 liralık elbise istanbul.Kız Lisesini Bitirenler Derneği,geçenlerde Taksan Beledtye Gazinosun^ da bir ucuz ve zarif elbise müsabakası yapmış,müsıba fcayı 8.5 liraya mal olan bw elb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Belediye Sağlık.Müdürlüğü* nün çalışmaları Belediye Sağlık işleri n.üdürlüğü ekipleri tarafınd'in yapılan kontroller devam et inektedir.Ayrıca müdürlüğe bağlı e kipler tarafından mart ay;nda muhteıif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Gümrükteki ithal malları Piastik maddeier,kanaviçe,demir ve ham kauçuğun çekilme* sins izin verildi Ekonomi ve'Ticaret Vekâleti,plâstik maddeler,kanaviçe,demir ve ham kauçuk hakkında yeni bir tebliğ T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Çocuk bayramı bugün başiıyor Hazırlanan program gereğince yarın muhtelif yerlerde törenler yspı'acak 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de yann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • ingiliz Profesörü Hk konferansını bugün veriyor Muhtelif konferanslar ver mek üzere memleketimize da vet edilen ve evvelki gün şehrimize gelmiş bulunar Cambridge Üniversitesi Felsefe Profesörü A.J.T.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • YAPRAK İş ve işçi bulma Bunu,«tş ve İşçi bulmak» mânasına gelen şekilde defil de menfi Emrj Hâzır)sigâ&ı ile kullanabiliriz.Çünr ktt bu Kurum ne işçiye işne de işçj arayana adam buluyor.Tammiyle lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • diye Şubesi Sağlık memuru Fe ridun Kenyalı ile polis memuru Yusuf Tokgöz'e hakaret etmiş tir.Necdıt hakkında gereken ka nuni muamele yapılmıştır.Kadıköyde Ot sokağında oturan Şaban Parlar adında bi ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Çatalcada b'r ihtiyar intihar etti Çatalcada KâmMolca köyünde oturan,Memiş Koca man adında yaşlı b!r adam,biı sinir buhranı so ıunda kendisini dereye atmak suretiyle intihar etmiştir.Cesetin defnene r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Bir taksi Vilâyet makam arabasına çarptı Teşvikiyede Kalaycı soka ğmda 1/5 numarada oturan ismail Karakaş adında biri nin-ehliyetsiz olarak kullandığı plâkasız taksi,Üsküdar vapur iskelesi civarında V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Dün de 1000 çuval kahve dağıtıldı Şehrimizdeki kahve darlığını-önlemek maksadtyl 2 alı nan kararların tatbikine devam edilmektedir.Bu cümleden olarak dün yeniden bakkal ve bayi'e e i000 çuval kahve da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Bulgar Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No.3 "İyi yaşamak,şık giyinmek için para,zevk için de yüz lâzım,derdi.Macar veya Alman deyince aklımıza umumiyetle sarı şın insanlar gelir.Bu sebeple olsa gerek.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.04.1954
  • Bugün altı ilkokulun daha temeli atılacak 1945 yılı programına göre yapılacak olan ilkokullardan 6 sının temeli bugün törenle atılacaktır.MüteahhMe ihael edilmiş olan okullar ihale bedeli 226 691 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Sarhoşlar için dünyanın en emin yeri Fort Vorth 21 A.A.Sarhoşluk suçu ile yüz defa hapishaneye girip çıkan Fort Vorth'ljı dün tekrar hapishane müdürlüğüne müracaat ederek "yelden içmeye başladım.Her a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Tehl^eli böke ilân edilen seat kulesi MOford 21 AA.Polis makamları şehir meyda nındakü saat kulesini "tehlikeli bölge,olarak Mân etmiyc karar vermişlerdir.Son bir hafta içinde ayni kuleye altı otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Kayıp dağcılar sağ salim bulundu Grenoble 21 A.A.Pa zartesiden beri Grenoble civarında 370 metre irtifaında bir dağda kaybolan beş ka yakçı,bu sabah sağsaiaın bu lunmuş] ardır.Dört erkek bir kızdan 'b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Çok geçmeden Lord Huns» tanton göründü ve Madame Waddington'un kendisine baktığını farkedince büyük bir keyifle:Alio.Alio.Alio.dedi.Benimi geldim.Ben geldim.dedi» Böylelikle muhterem Lord Hunstanton c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • FIKRA Gelecek günlere selâm «Nesil boşaldı» derler,duektik,bükeri*.Zaxroa ıreçer «ne sil bozuldu» deriz,dudak bukerler ve bu böylece gider.İh tünül Adem babanım da nesil bozuldu diye dertlenmiş veya r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Shelly Vinters de kocasuıd boşanıyor Hollyvood 21 AP)1 yada kocası Vittorio Gasvt ile bir film çevirdikten soı buraya dönmüş olan sine yıldığı Shelly Vinteu» bu| avukatının boşanma dav açmak için mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • I İKTİBAS I Rubirosa B Huttondan niçin ayrıldığını anlatıyor *73 gün allren müşterek hayatı thz müddetine a karım fs taktan çıkmak istemedi,benimse açık havada dolaşmak t£n spor yapmaktan başka bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Bevan takbih ediliyor ingiliz tşcİ Partisinin nâgiri ofkân olan Daily Miror.«gölge kabineni» nden istifa eden sol cenah Hdcriae şiddetle hücum etti Londra,21 A.A.İşçi Par tisi taraftan 4 milyon basan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • iyasMcmal Fas suika&tlen Fast» suikastler gün geçtikçe arüyor» evvelce olduğu gibi yalnız Fransızlarla Sultan ve Merakeş Valisi gibi Fransız taraftarlarına» onların emrinde çalıştıkları için vatan hai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • HerlOOK*îde:İKRAMİYEM GRUP MEVDUATI HESAPLARI Her 100 kişide:Bir kişiye yatırdığı paranın 2 MISLl 0 Bir kişiye yatırdığı para kadar PARA İKRAMİYESİ 20 kişiye muhtelif kıymetli hediyeler kazandırır hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • "Bırakın Uyusunlar Amerika'da hastaların hiç bir surette rahatsız edilmeyeceği bir hastahane inşasına başlandı Los Angeles 21 A.A.Hastaların termometre al mak,temizlik veya kahvaltietmek bahanesiyle r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Vatansız bir seyyah Hiç bir memlekete kabul edilmediği için gemide yaşayan seyyah 14 üncü defa Atlantic astı Conova 21 A.A.Vatansız bV seyyah olan 40 yaşındaki Nicholis Levitsky,bir Fransız yolcu gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Camdan mamul ok ve yay imal edildi Hastins21 fA.A.Bir spor malzemesi firma*:okçular için camdan yapılmış ve yay imal etmekte olduğunu müjdelem.'&tir» Camdan imal edilen ok ve yayın çelikten daha saeîa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Rem&nyada geniş ölçüde temizlik yapılıyor Viyana 21 jNafea)Eski Adalet Bakanı Patrescuıuııun idamım müteakip Roman ya komünist partisi içinde p* n*k başgöstermiştir.Dana biı çok kimselerin tasfiv** cö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Mısırm yeni Ankara Büyük Elçisi geliyor Kahire 21 T.H.A.Bu gün Mısır-Dışişleri Bakanlığına mensup bir şahsiyetin açıkladığına göre,Mısırın Ankara Büyükelçiliğine tayin e dilen Ahmet Remzi,yeni va zües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Kurt Çocuk normol hayata alışıyor Pişirilmiş yemekleri yemeye başlayan Kamu.hayvanat bahçesine götürülerek kurtlarla karşılaştırılacak Lucknow,21 Nafen)«Kurt çocuk» bu hafta için de Lucknow hayvanat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • sanat eserlerini korumak için konferans Lahey 21 A.A.31 memleket temsilcisi bugün Lahey sulh araymda toplanarak barb vmaıunda sanat hâzineleri ve kültür âbideie* rinin muhf azası için M il »el» Jerara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Adla* Stevenson bir ameliyat geçirdi Chicago 21 AA.M.Adlaû Stevenson budan bu* hafta evvel ameliyat olmak üzere yattığı Chicago klınl ğinden dün aksam çıkmi34.r Demokrat lider1 zayıflamış fakat sıhhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Krsa hariç 1 haberler AMKIllKA Dün geç vakit öğrenildiği ne göre,Amerika hüküm 21 i,Av mpa kömür.çellk birliğine tak Tibrn 100 milyon dolarlık bir kredi verilmesini kalbul etmiş olup bu haber birkaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.04.1954
  • Ruslar büyük tehcir hareketlerine başladı Sovyet hudutları dahiiine alınan Alman topraklarındaki Almanfar sUrilittyor Berlin.21 Nafen)Sovyet hudutları dahiline alınmış olan eski Alman topraklarından A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.04.1954
  • R F CI 1 IM 1 ¦¦İMİ I 1 Shirleyin 3 üncü çocuğu oldu Bir kaç gün önce Hollywood'un sevimli artisti Shirley Mnple'in yeni bir çocuğu olmuş ve yavruya Lori ismi konustur.Lori Shirley'in üçüncü çocuğudur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1954
  • SARIŞIN BOMBALARDAN BİRt DAHA Her neden se Hollywood da veya model ressamları arasında bir bombadan veya âfet bir güzelden bahsedildiği zaman akla daima bir sansın gelir.îşte Elena Farrow da böyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.04.1954
  • Orta zamanda Âvrupada Turnir lerin yapslacağı yer mutlaka çukurlardı.Seyirciler tiyatrolarda ^olduru gibi sıralarda otururlardı Orta zaman medeniyetinde Avrupann Derebeyleri saıazzam masraflarla muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.04.1954
  • If;y" ill Dün Mısıra hareket eden atletlerimi?Mıthatpaşa S tadında Mısırlılarla yapılan mili?müsabakaların birinde Atletlerimiz dün Mısıra gittiler Geçen sene Ankarada yapılan Türkiye Mısır millî atle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Asya devletlrlnîn bun dan evvel yaptıkları bir oUmply adın başlama merasimi İkinci Asya Olimpiyatları Mayısta Manilada yapılacak Manila 21 A.A.18 As ya memleketine mensup 1000 atlet 1-9 mayısta Manila
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Çekiç atmada yeni Bulgaristan rekoru Paris,21 SHA )Burada yapılan atletizm müsabakaların da Bulgar atleti Popof çekici 55.14 metreye savurarak yeni bir Bulgaristan rekoru tesis etmiştir.Aynı müsabakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Dünya kudasına iştirak edecek Meksika takımı Meksika millî taktını tu zır İlk maçlarını Par iste Fransızlara karşı yapacak Meksika 21 SHA)Isviçrede yapılacak olan Dün ya kupası maçlarında Meksi kayı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Necmi Ağabi vafat etti Tanınmış eski sporcularımızdan Vefa kulübünde uzun sene ler idarecilik yapmış bulunan Necmi Ağabey Çakar)in vefaı ettiğini dün teessürle haber a)dik.Rahmetli Necmi Ağabeyin csna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Hamut Guide Amerikan tebasına geçiyor Stutgard,21 SHA)AL manya 3000 metre engelli rekortmeni Helmut Guide Ameri kaya hicret etmiştir.New Yorkta bir akra.bas.nm yanında kalacak olan Guide Amerikan teba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Üniversite Spor Klübü kongresi tamamlandı 20 nisan salı günü vaktin müsaadesizliği ve çıkan •bir ihtilâf yüzünden 21 nisan düne talik edilen Üniversite Spor Kulübü kongre si dün saat 11 de Beyazıt Mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • 8u haftaki kürek hazırlık müsabakası Bu yıl kürek sporunda yapj lacak yabancı temaslar için ge reken ilk hazul.k müsabakası v 25 nisan 1954 pazar sabahı saat 11 dş Beykoz koyunda icra edi leçektir.Müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Bu hafta yapılacak maçlar Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünden bildirildiği ne göre,Bu hafta cuma ve cumartesi,pazar günleri ya pılacak maçlar şunlardır:PROFESYONEL LİG MAÇLARI 23 nisan cuma Mithatpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Atinadaki Beynelmilel Yugoslavyanın Spar tak Kliibiine mensup atletlerin de İştirak ettikleri bu müsabzıkaf&rca elde edilen neticeler çok söılîk Atina.21 SHA)Yaıgoslavyanın Spartak Kulübüne mensup atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Üsküdar Doğan spor kulübü başkanlığından i Kulübümüz nizamnamesini»!9 uncu maddes'n.'n C ve D fıkraları gereğince Umumî Heyetin içtimaa daveti karar altına alınmış olup toplantı nm kongrenin.25/4/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.04.1954
  • Kısa Spor ÜfKyStMÎN EN ÎYt UZUN ATLAMA DERECESİ New York,20 SHA)Öş tin kasabas ndâ yapılan bir at:let izm müsabakasında Con Ben net 7 metre 83 atlayarak mev simin en iyi uzun atlama dere cesinj yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • RÖPORTAJ!'Sokaktaki Adam,Seçim Arifesinde ne düşünüyor?Konuştuğumuz vatandaşların çoğu rey'in kıymetini pek umursamıyorlar,hatta sandık başına gitmeyi IDzumsuz buluyorlar.Diğer bir kısmı da hükümet bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Bayağı olmanın ehem niyeti yok Eddie nasıl olsa bu b«»1i«ri» de senin hakkından geleceğini.Bunu peşinen söjrlıyeyinv-Ed&e uzun uzun güldü.Bir gürültüyü andıran kahkahası salonda akisler ya pıy ordu.Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Ankara vilâyeti daimi encümeninden Beypazarı Cteleğra yokusun 0-f 000 28+200 kilometreleri arası tesviye sanat yapdan ve stablize kaplamaları birinci kısıra inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Istanbul Telefon müdürlüğünden Sayın halkımıza Fatih» Bakırköy ve Yeşilköy otomatik santraHan 23 NfU san 954 Cuma günü saat 23 te faaliyete getirilecektir.Bu santrallar sahasındaki abonelerimizin çağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • m ştesm İP w GRiPiN Baş,diş.adaleso&uk ariotnhalufc dan mütevellit bütün karşı başarı İla kullanılır.4 saat ara iie günde 3 c^-aİihabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Dehİzlerİm KİZİ 1 »rîhî Roman Sazan:Kemal SAMAN CİCİ ti-Nemli gözlerile masum yüzlerine hktı.Ne onların babalarından haberi vardı.Ne de baba yavrularını tanıyordu Düşmanların titremelerini görmüyor,on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Gençlik,dün Kıbrıs için toplantı yaptı Talebe birliği tarafından bize ait İSagtaralı birincide)vel gelecek şekilda renkli bir Kıbrıs haritası yerleştirilmiş.Salonu dolduranlar sade üniversite t&ieb.le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Bulana iki dolar mükâfat Nev Britano 2t A.A.Cari E.Manthey ism*nda W tacir iki sene önce Atlantikte seyahat ederken "bnlaja ık;dclar mükâfat,ismini ve rd resini yazdığı kâğdı bir ı^işe ye kapatarak *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • iUiUiuct Abone şartları lir.Kr.Senelik 42 00 Altı ayn* 22 00 t)fc aylık 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.U$n şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa.sant.4 T.L.7 ve sayfa sant.2,50 TX.İlânlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • Günün siyasî mesefesi Güney Kore Denevrede ir netice beklemiyor Berliadeki Dörtler Konferansının yogine neticesi olan Cenevre Konferansının sulh için netice vermemesi umumî bir hayal kırıklığı olacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.04.1954
  • fc MAKSİM 111 Saat 21 de O t B A L t KARAKOLU 'Cumartesi,Pusar ARACA matineler 15 te TeWon:4S1S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Bayar,izmitte üçüncü kâğıt fabrikasını açtı Baş tarafı 1 incide)ile sınaî tesislere sahip olmaya başlamıştır.Daha sonra Devlet Reisi Ce lâl Bayar sevgi tezahürleri ara smda kürsüye gelmiş ve kendi sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Partilere ayrılan radyo konuşması Başta rafı 1 incide)yapmıştır.Bu arada D.P.Fa tJh merkezinin yeni ocaöı d?saat 17 de açılmıştır.Bu münasebetle tertip edi len.törende Necmi Ateş bir konuşma yapmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Mrs].Titonun beyanatı Baştarafı 1 incide)Mareşal,selâm resmini ifa eden deniz b.rliğini teftiş ettikten sonra,kendisine hoş geldiniz diyen Split Belediye Reisine cevaben,sık sık alkışlarla kesilen şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Başvekilin Rize'deki konuşması Baştarafı 1 incide)Milletimizin hizmetinde geçirdiğimiz ilk dört sene zarfında az iş yapmadık Dört sene millet 'hayatında çok kısa bir zamandır.Ayrıca iktidara geldiğ.mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Almanyada atom topu patlatıldı Baumholder,21 AP)Ame rikan ordusu topçu birlikleri bugün 280 m/m çapındaki Atom topunu Avnıpada ilk defa ola rak ateşlemelerdir.Talim maksadijte yapılan im atışlarda mut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • İnönü dün Niğde de konuştı Baştarırfı 1 incide tede tamamen okudum.Bl mesuliyet duygusu taşıyan iar bu şekilde komışmazlaı Vazife hissi taşıyanlarda va tandaşlara hürmet hissi olmi lıdır.Vatandaşa doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • İki başlı çocuk öldü Vaşington 21 A.A.Geçen 12 arahkta doğan iki başlı çocuk dün ölmüştür.Ço cuğun başlarından bir] nezle ye tutulduğundan,bir ay evvel kliniğe götürülmüştü,iyileşip hastahaneden çıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Halk Partililerin tir suikast teşebbüsü Basfcxrafi 1 incide)ne 90 santim derinliğinde bir kaç çukur kazılmış ve içerlerine de kama şeklinde demirler çakılarak üzerleri çalılarla örtülmüştür.Akşam kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Dünya Bankası ile aramızdaki ihtilâf Bıuştarafı birincidı re bağlı milletler arası Ban kanın ekonomik alanda ge kalmış memleketlerin ihî.y;larını lâyıkiyle karşılayanı;dığını beyan etmiştir.Delegenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Yeni Yedek dün orduya Ba^tarafı birincide)OKULLARDA YAPILAN TÖRENLER Uçaksavar Okulundaki törena İstiklâl Marşı ile başlanmış ve bunu takiben Okul kumandanı Tuğğ.Nusret Aytek bir konuşma yaparak genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • İngiltere Kıbrıs siyasetini değiştirmiyecek Yunan hükümetinin.Birleşmiş Milletlere müracaat edeceği yolundaki Tbeyanat Londra'da soğuk karşılandı Londra 21 T.H.A.Yu nan Dışişleri Sakalığına men sup bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • D.P.li kadınlar dün Adanada miting yaptı Bastarafı birinoide)dan açılmış ilk söz Kadınlar Kolu başkanı Zekiye Bosna'ya verilmiştir.Büyük tezahürat aras.nda kürsüde Zekiye Bosna ve onu ¦takiben Mebruke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Bir süvarimizin muvaffakiyeti Nis'te yapılan müsabakalarda Yüzbaşı Koç birinci olarak «Cote d'Azur» mükâfatını aîdı Nis 21 A.A.Türk süvari ekibinden yüzbaşı Keç bugün yapılan müsabakalar da Başak adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Eroin satan bir şebeke yakalandı Kaçakçılık memurları,ere in satışı yapan bir şebekeyi meydana çıkarmaya muvaffak olmuştur.Havva Kanısıcak adında sabıkalı b:r kadının Unkapanı ve Atatürk Bulvarı cıva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Gümrükte bir yolsuzluk Yekûnu 50 bin lirayı geçen kaçakçılık hâdisesine el kondu Şehrimiz gümrüğünde vuku bulduğu iddia edilen ve miktarı 50000 lirayı geçen bir yolsuzluk hâdisesine el kona rak tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.04.1954
  • Başvekil Trahzonda İnönüye cevap verdi Bagtarafı birincide)çük bir ürperme basıl olacaktır ya,işte bunu düsünerektır ki sabık Millî Şef acaba üç gün için dahi olsa bir netice alabilir miyim diye,vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanı» Acıiif Kapanış tttrling 734.784_Dolar 280.30 280.30 fr.Frangı 0.8ı 0.80 isviçre Fr# 64.03 «4.03 ieiçıka Fr!5.61 5.60 [sveç Kr.54.12.50 54.12.50 «lorin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Cinayst Var Piyes 3 Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevfik Sadııllah Sahneye koyan:Muhsin Ertufrnl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇ!JK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:ALA.flplrie-Türkçesi:M-Burian Sahneye"Koyan:A V N r DİLLİ a t ir Safi.Çar-samba suare 20.30 da-Çar-sam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Zayi-İstanbul limanından aldığım 947/17 sayılı liman cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur,4973)Salâhattin Ersoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Ankara Jandarma Satınolma Komisyonundan Cinsi Miktarı kilo Zeytin tanesi.51357 Şehriye 34238 Sabun.71915 Makarna 188353 Zeytin yağı.34238 Fiatı Krş.140 66 170 66 295 M-teminatı Kapalı zarf eksiltmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:1—Samsun Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinde 110 000 Kra keşifi'i ve 6750 lira geçici teminatlı bür adet kurs binası inşaatı kapalı zarf usulü ile ve birim f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Nafia Vekâletinden:1 Elâzığ Van hattı üzerindeki Muş istasyonu bina ve tesisleri inşaat işleri kapah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 3-250 000)lira olup geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.luSa.Al.Ko.Bşk.da As-bi-rljk ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 40500 kırk bin-beş yüz kg-çeşitli çelik kapaı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya» işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Kapalı Zarf Usulile Menkul Mal Satışı İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı j Lira Krş.Lira Kr& 1200 00 90 00 istanbul Tekel Genel Müdürlüğü Nakliyat Şubesinde bulunan 942 modeli 1118 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • İstanbul Asliye Altıncı Ceza Hâkimliğinden Esas No.954/93 Karar No.954/109 C.M.U.No.954/3175 Karar Hakim:Edibe Bağana 6982 Za.kâ-Emine özbirten 16/2/954 T.de Mısırcılar Caddesi Efendioğlu Han 2 ncl ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Istanfcul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Afi.ihtiyaç için 690 tos arpa kapalı zarfla 30 Nisan 954 Cuma saat 16 da Ardahan As.Sa-Al.Ko.da satın alınacak* tır.Tahmin bedeli 172500 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Üsküdar Tapu Sicil Muhafızlığından:Sayı:1453;Hace Hesna hatun mahallesinin eski Bican,yeni Menteş sokak eski 12,yeni 2/1 kapı ve kadastronun 513 ada,42 parselde Simon oğlu Yordan Terzioğlu adına kayıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • İstanbul Asliye Yedinci Hukuk Hâkimliğinden:951/888 Ortaköy Meryemana Surp Asvazazin)Ermeni kilisesi vakfı şahsiyeti hükmüne izafetle mezkûr kilise idare heyeti başkanı Maksut Pazarcu yan vekili avuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • İstanbul 2.nci İcra Memur* luğundan:53/7158 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Kutup marka 4 kapılı ve vitrini* işler vaziyette buz dolabının birinci açık arttırması 26/4/954 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • OSMANLI BANKASI İLÂN Osmanlı Bankasının Galata Merkeziyle,STenicami.Beyoğlu,Şişli,Kadıköy.Yemiş ve Çemberlitaş Şubeleri Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 22 Nisan öğleden sonra)23 ve 24 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Siirt Veliliğinden 1 Beşiri Eeşiri istasyon yolunun 29511)yirmt dokuz bin beş yüz on bir İra Keşif bedelli ikmali inşaatı 2490 sayıl:kanun ge*eğinc.vfK:o Jiat esasları üzerinden açık arttırma ve eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • Motorla Deniz Nakliyatı yaptırılacak Petrol Ofisi Umum müdür üğünden Petrol Ofisi İzmit Bölgesinden Marmara sahillerindeki depo ve acentelere gönderilecek takriben 10000)ton akaryakıt;madenî yağ,malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • R A D Y 0 TANBUL 2.57 AçUış ve Program 00 Haberler 13.15 Karışık if müzik pl)13.30 Şar ar Okuyan:Kasım Ünal ve zan Köktürk 14.00 Sevil f Orkestra parçaları pl)20.Şarkılar pl)14.45 ns müziği pl)15.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎK Tt¥ ATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi r Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı taiebe geçişidir.Pazartesi aksamları tenkil yoktur.Telefon:42157 Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8