Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • m OTOBtJS KAZASI Dün Sirkeciden Bakırköye gitmekte olan bir halk otobüsü Kazlıçeşmeden gçtiği sırada köprüye Çarparak hasara uğramıştır-Kaza* neticesinde bir kadın ağır,bir polis de hafif surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Mareşal Tito ve II eseri Yugoslavya Reisicumhuru Marcğal Tito İkinci Dünya Harbinin ve bu harbten sonra bağlıyarak hâ â devanı eden buhranlı devrenin şayanı hayret simalarındandır.Hayatını tetkik eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Bugün şehrimizde havanın ıınıu ıuiyetlc bulutlu geçeceği,rüzgarların hafif eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin ednmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • SPOR Profesyonel lig maçlarına âtta de devam edilmiştir.Dün yapılan ilk karşılaşmada İstanbulspor Emniyeti 1-0,Vefa da Beyoğfusporu 3-1 mağlûp etmişlerdir.Haçların tafsilâtou ve diğer spor hareketleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Ordu takımımız bugün final maçını oynuyor Ordn takımımız şampiyonluk için Belçikayla» CJenç takım da üçüncülük için Arjantinlo karşılamıyor Charleroi Be'çika)18 Rad-yo)Dünya Ordu la rain sı futbol tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • İşletmeler Vekili dün inönüye cevöp verdi Sıtkı Yırcalı,Petrol Kanunu halikında ortaya atılan iddia» ların hi'âfı hakikat ve «bu varını sokakta bulmadık» sözünün iso manâsız bir itham olduğuna söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Boyar bugün Bandırmaya gidiyor Reisicumhur Bandırmada cam Susurlukta şeker fabrikalarının temel atma merasiminde bulunacak Üç günden beri şehrimi» de bulunan Reisicumhur Celal Bayar bugün Marmara bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • İL «T-t!r?ıi 1 S ı Celâl Bayar Haydarpaşa Umanının temel atma t öreninde konuşurken Haydarpaşa limanı ilâve tesislerinin temeli dün atıldı Temele ilk harcı koyan Celal Bayar,"biz memlekette îş hacmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Celâl Yardımcı» Zeytinburnu O.P-toplantısında konuşurken D.P ve C.H.P liler 30 dan fazla toplantı yaptılar Zeytinburnunda yapılan açık hava toplantısında CeSâl yardımcı ve Tahsin Yazıcı konuştular Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Izmirde şiddetli yağmurlar İzmir,18 T.EA.Bu ak.$am geç vakit başljyan yağmur bir müddet aonra şiddetini art tırarak sağanak faalinde yağma ya başlamıştır.Şehrimiz kenar mahallelerinin kısmen su altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Inönünttn Mersin ve Adana konuşması Adaına 18 Milliyet)Bu gün beraberinde Kasım Gülek olduğu halde şehrimi ze gelen CHP Genel Başkanı inönü Dörtyol ağzı meydanında yapılan CHP toplantı smda konuşmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Başvekil D.P nin seçim kampanyasını açıyor Bugün Erzuruma gidecek olan Menderes in Trabzon Rize,Ordu ve Samsunda nutuk söylemesi muhtemel CH.P.lideri İnönü dün Adana ve Mersinde iki defa konuştu.Mersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Mrgl.Tito Galep kruvazörüne gitmek üzere Acar motörtine binerken» Celâl Kayarla birlikte ihtiram kıtasın)tefti?ederken Mareşal Tito,dün sabah memleketimizden ayrıldı Celâl Bayar tarafından uğurlanan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • İmtE' w m M ¦V-İK HPflaj.5^^^b İ^ti V^.Svt:Pfc "I^H^H j&A MrşI-Tito'nun gazetemize imzahyarak verdiği resim MrşI.Tito ile müiâkot Yugoslav Devlet Reisi intibalarîoı «fevkalâde» kelimesiyle ifade etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • ¦¦XiMW ÇANAKKALE ABÎDESt ÇanakKa*ede şehitlik mertebesine erişen yüzbinlerce vatan evlâdının aziz hâtıralarını ebedîleştirmek üzere Hisarlık burnunda inşasına karar verilen Abidenin temel atma töreni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • Abdülnasır Necip'i tekrar mağlûp etti GL Necip.Başvekillikten istifa etti Abdülnasır Başvekil ve Askeri Vali olda Kahire.18 T.HA.İhtilal Konseyinin dun gece başlayan toplantısı bu sabaha Devamı 8a:7 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.04.1954
  • D.P.nin radyo konuşmaları Konuşmaların programı tesbit edildi.Her üç radyoda dâ son konuşmayı Başvekil Adnan Menderes yapacak Ankara,18 Milliyet)Dö mokrat Partinin radyolarda ya pacagı propaganda konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • YAPRAK Radyonun pazar mev.idiier ULUNAY 'Cumartesi günkü gazete,lorde »öyle bir ilân gördüm:«Yasar gü/ıü falan filon cemiyetler tarafından şttbvdama ruhlarına İthaf edilmek tfaceare Mevlid.i Şerif oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • p m s t g if Kuruçeşmede Nureddin a_4ında birinin evinde kumar oy ıayan Sıddık# Nuri,Selim,Mih ri,Kemal ve Ali adında altı kişi suçüstü yakalanmış,haklar.nda gereken kanuni muamele yapıl mistirif Süle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • KİSA HABE RLFR İf İngiliz Kültür Heyeti tara Tından istanbul Üniversitesi profesörler evinde açılan sergi büyük bir rağbet görmektedir.Türkiye ve Büyük Britanyada Tü ve Hastabakıc-lık mevzuun daki se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Kâmuran Görgün hafta içinde Fransaya gidecek Kalen Ankaıatfa bulunan istanbul Eleklrik idaresi Ge nel Müdürü Kamuran Görgün hafta içinde Fransaya gi decek ve Pariste yapılacak olan Milletlerarası Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • HI*.19 Ni»an Ru.15 6 1954 NJsan ısıt Pazartesi 1370 VA1 İÎT V AS ATÎ EZANİ GÜIU 5.15 12.23 Öfcle 12.13 5.22 İi 16.00 9.08 Akfi Utt 18.63 12 00 Yata l 20.80 1.38 İmaa Jc 3J26 8.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Hekimliğin son zamanlarda başard.gı ve kat'i neticeler veren buz uykusu ile tedavi usu lün3 ait yeni bir maçta Azrail 1-0 mağlûp oldu.Bu muvaffac kiyet Tababet için öğünmeye layık bir *eref,insanLk na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Ceempt TÖHEN "Türkiye Pakistan "KUltür •DErnaği tarafından tertip edilenT Pakistan millî jâk-i "Dr.Mu "hammet İkbal'i anma töreni,ya nn saat 18.30 da Eminönü öğrenci "Lokalinde yapılacaktıriç 39 uncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Vapurların yoz tarifesi Şehir hattı ve posta seferlerine ait yani tarife hazırlanıyor Denizcilik Bankası,gerek Şehir hattı ve gerekse posta seferlerine ait yaz tarifesini hazırlamakta ve bu husustaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Kriz geçiren bir eroinman hastehanede öldü Bkr kaç günden beri eroin tedarik edemediği anlaşılan,maruf eroinmanlardanServet Erdeniz adında biri dün Galetadaki kahvelerden birinde şiddetli bir kriz geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • ikinci film festivali 3 mayısta yapılacak Türk Film Dostları Derneğinin tertip ettiği ikinci film festivali üç mayısta başlıya cak ve sekiz mayıs gecesi Liman Lokantasında verilecek bir balo ile sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Devlet Vekili bugün bir basm toplantısı yapacak Rami ve Kazlıçeşme nun takasında y e n i den göçmen evleri inşa edilecektir.Bu hususta incelemelerde bu lunmak üzere Istaaıbula gelmiş olan Devlet VekHi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Kocaragıppaşa ilkokulunun konseri salı akşanu verilecek Kocaragıppaşa 1 ve 2 nci ilkokulları Okut—Aile Birlik lerinin müştereken hazırteyıp,hasılatı tamamen bu okullarda okuyan yoksul yav rularin ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Maliye,Nafıa ve Münakalât Vekilleri şehrimizde Maliye Vekili Hasan Pc latkan,Nafia Vejsili Kemal Zeytinoğlu ve Münakalât Ve kili Yümnü Üresin dün sa bahki ekspresle cehrimize gıl mislerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Baharat ve limon tozu fiallan yükseldi Son günlerde şehrimiz pi* yasasında baharat ve limon tuzu gibi maddelerde bar dar lık baş göstermiş ve îiaftlar bir miktar yukselmigtir.Verilen malüma&a göre,yab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Piyasaya sahte jBet çıkaran üç 'kişi yakalandı Son gürilerde.piy asaya tak Üt jiletler sürüldüğü görül müş ve tahkikata haşlanmıştır.Bu arada evvelki gün ilgililere yapılan bir ihbar aize rine adi dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Bir Iran Ticaret Heyeti Istanbüla geliyor Iran,memlekethntale ticarî münasebetlerini arttırmak ve bazı anlaşmalar yapmak iste mektedir.Bu »maksatla yedi kişiden müteşekkil öir »Iran Ticaret Heyeti bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Ekmekler yine bozuk çıkmaya başladı Ekmekler san zamanlarda yine bozulmaya başia.nış ve bu roevzudaki şikâyet'or ço ğalmıgür.Dıgeı tarafı an ekmekçiler ilgü*' iv 'baş vuranl yeniden bir zam Htöc&u u'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • ETÖDLER t Mehmet İkfoo 21 Nisan çarşamba günü Pakistanlı Şâir İkbalin onaltmcı ölüm yiWbniimudur.Bu yazıda onun edebî değeri tahlil edilmektedir Bütün Müslüman Hind tarihinde tek rakibi Galip olan ikb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Bîr bekçiyi yaraladılar Evve.k.gece Şchzadtbaşında serhoşluk yüzünden kanlı bir hadisa ol u Evve ki gece Şehzadebaşında bir bekçinin yaralanması i-j le neticelenen kanlı bir-hâdise' olmuştur.Ahmet Düv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Okullarda,imtihan günlerinin' teshiline başlandı ilk ve Orta tedris müesseselerinin ders kesimi yaklaş»,mış ve imtihan programlarının hazırlanmasına bağlanmış tır.Programlar bir Jcaç güne kadar tesbi±
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Deniz otobüslerinin inşası tamamlanmak üzere Denizcilik Bankası tarafından,Istinye tershanesinde» yaptırılmakta öian deniz oto-büslerinin inşası ilerlemekte dir."Caddebostan,ve "Bostan cı„ isimleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Gülyağı piyasası caulaııııııya başladı Bir müddetten beri dur gun giden gülyağı piyasası,son günlerde canlanmaya,başlamış ve satışlar artmış tır.Halen mühim miktarda gülyağı stoku mevcut bulun malttad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Kapalıçarşı çığırtkanları!Ankara caddesinde oturan okuyucumuz Melâhat Anı] yazıyor:«Son günlerde Kapalı Çarşı'dan geçemez olduk.Esnaf kılıklı,bir takını kimse.er adeta insanm yolunu kesiyorlar-Kolumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Belediye et tanzim satışları yapacak Kasap ve celepler bu ifân koiay kolay başar ı la m ı ya cağını i'-dia «diyorlar Et Hatlarındaki yükseklik durumunu muhafaza etmekte ve bu arada da kaçak ve kont ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Türkiye Daktilografi sürat şampiyonası muyısda yapihyor Türkiye daktilografi sürat şampiyonası bu yıl mayıs ayı ortalarında istanbul,Ankara ve izmir Ticaret Liselerinin iştirakiyle şelıriıriizde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Atam âKmi dün Ankaıaya gitü Şehrimizde b'ulunan atoix âlimi ve Amerikan atom ko misyonu sabık başkam Prof Arthur Compton,dün ak.şan\ki ekspresle Ankarayu git mistir.Atom âlimi beraberinde Prof.Villiam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • iki sabıkalı mavzer satarken yakalandı Tophanede yatıp kalkmakta olan ibrahim ve Cumaali adında iki sabıkalı evvelki gün Mçka Parkanda Kıza adında birine bir mavzet satmak isterken suçüstü yakalanmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Barbaros dispanserine röntgen cftıazı konuluyor Beşiktaştaki "Barbaros Verem Dispanserini,daha mütekâmil bir hale getirmek mak sadiyle yapılan hazırlıklar sona ermek üzeredir.Dispanser halen halk tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.04.1954
  • Tütünler"ımze gösterilen raja 'bet gittikçe artıyor Son günlerde dığ piyasa-dan tütün mevzuunda yapı H lan latlejiler bir hayli artmış tır.Bilhassa Almanya,İsviçre,İspanya ve Israîldeki büyük firmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Siyasî İcmal Üç kumandanı Fransada 193Ö da neşredilen bir kanunla» muvazzaf hizmette bulunan askerlerin rüt beleri ne olursa olsun,amirle rİHden müsaade almadan siya-bî nutuk irad eylemeleri men okunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • {bııi Sınanın bininci doğum yıldönümü kutlanıyor Londra 1» JSeJerı)İbni Sınanın bininci doğum yıîdö nümü bu ayın yirmisinden otuzuna kadar bütün Iranda tesid edilecektir.Tahrandan verilen haberlere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Anlıyorum-Ve insan» tek başına betbaht olmaktan hoşlanmadığı iğin benim saadetimi de bozmaya geüdinlz.d'e-mi?Hiç.de değil-Yakınlarda olduğunuzu hibeydim,«dairenize misafir davet etmek cesaretini göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • FIKRA m* TABIS ffyT^4 Tiyatro her şeyden önov dildir.O kı-dar ki bir «tiyatro dili» »don bahsedilir ve J*u bani» içinde;tiyatro sadece dü*d»r d«üütcHUliecek bir tavr tu.¦assise,«ieupekfca'de bir tiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Elli senelik kananın cVünuine dayanamadı Cuneo italya)18 A,74 yaşında bir ihüyas lan Armando 50 sene be t er "ve mesut yaşadığı kî nın ölümüne müteessir c Jrak kaJp "krizinden ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • İKTİBAS J Scotland Yard muhafaza için tertibat â Krai içenin Cebel üttarık'a varmasından bir kaç gân a» İki şensrda bazı kimselerin ihtiyatî bir tedbir alarak kil edileceğine muhakkak gözü Ha bak il a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Kutupta kurulan radar ağı Amerika ve Kanadan kutuplardan gelmesi muhtemel bir Sovyet taarruzuna i karşı müşterek bir radar şebekesi kuruyor New York,18 Nafen)Bir leşik Amerika ile Kanada,kutup havalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • •İngiîtereUle mühim bir kaçakçı şabtiketii meydana çıkarıldı Ixmdra,18 A.A.Sunday Dispattoftı gazetemin yazdığına tgöre,îngüiz emniyet müdürlüğü İngiltere ile komünist memleket 1er arasmda geniş ölçüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Manisa'da tşçi Barındırma Yurdu açıldı Manisa,18 Milliyet)Şeihri mizde 125 bin lira sarfile inğa edilan «işçi barındırma yurdum,merasimle «traat işçilerinin biz metine *çilm:ştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • İtalya'da yeni bir parti kuruldu Roma,18 AA.«İtalyan millî birliği» admda yeni bir par tinin kurulduğu bugün İlan edilmiştir.Bu parti memleketin bütün «sağlam kuvvetlerini» bir leştirmek ve îtalyamn m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Milâttan 8 asır evveline ait bir mezar bulundu Roma 18 Naien)Milât tan 8 asır evveline «ait bir me zar bulunmuştur.Eksperle rin verdikleri malûmata gö re o devreye an/t şimdiye kadar hiç bir mezar bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Kazablankada suikastlar devanı ectiytHr Kazablanka lo A.A.J Kazablankanm yen;mahalle sinde oğlu ile birlikte dükka maada oturan bir bakkul d'.n akşam bir auikaste maruz kal mıçtır.Omuzuna iki kurşun ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Kısa harici ft&berler tN&İLTEKE Londra altux borsası bütün tabminlerin fevkinde muvafifaki yet elde itenektedir.Dünyanın bir çok sltm muame] sterinin san di Londra merkezi vasıtasiyle yapılmakta olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • İ ugünün Fransız erkefî ne düşünüyor?Dtiny» güzeli Martel,«bir Fransız genci derin derin içini çekiyorsa* aşkı değil yergi borcunu düşünüyor,dur» dedi Hollywood,18 A.A.1953 dünya gtiaeli Chriatiane Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Batı Trakyadan ilticalar devam ed.yor Ankara 18 T.H.A.Son k«da verilen bir nabeı-e gore liatı Trakyadan 8 x.ij* hk bir Türk kafüesi bug tin Eskiköyde yurdumuza iltica etnuşur.Hudut makamlarmuz mül tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Melcsika,Peso'su kıyıueMec düşürülüyor Meksika 18 A.A.{A A.Meksika Pesosunun kıy •metten düşürüleceği hakkın da dün akşam milletlerarası para fonu tarafından verilen ha%eri bugün Meksika Mali ye Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Rumen ceza kanunu etlendin Bu tadil fitin,feUh&ssa mahsûllerini saklayan köylüleri iıedef tuttuğu biZdiriliyor Viyana,18 Nafen)Bük reş radyosunun verdiği bir habere göre,Rumen ceza kanunu değiştirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Hlndısfandöki sö m Org ele* Nehru,Hindistanârîâ yabancı sömürgelerin Hiut b:rliğiue katılmacı lâzım geldiğin^ söyledi Madras,18 AJL)Hindis tan "Başvekili Nehru# Madras'ta halka hitaben yaptığı toir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Moskovudakj Corned ie Francaise trupu Moskova 18 A.A.Ingütererün Moskova elçisi ve eşi madam Haver,dün ak şam uCid„ temsilini mütea kip Comedie Francaise tru pu mensupları şerefine ingiliz Büyükelçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Radyo İle idare edilen füzelerin kontrolü Londra,18 A.A.«Sunday Chronicle» dergisinin haber ver dibine güre,uçak malzemesi imâl edan Havüland şirketinin temsildileri,Fransız teriyle temasa geçerek bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Kâalar arcs* televizyon Amerika ve Avrupa arasında televizyon yaymUiw yapılabilmesi için çalışılıyor Milân,18 AA.Elektrik mühendisleri telaviayonun pek ya kın bir gelacekte kıtalar arası vasıta haline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • Orman bakım memurlarına tazminat verilecek Ankara 18 T.H.A.Ye m Harcırah Kanunu hükmlerine göre,Orman Bakım memurlarına maaşlarımın yüz de 30 u ııisbet-mde bk-tazminat verilmesi ile bundan avn olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.04.1954
  • ikinci Cihan Harbinden kalan patlayıcı maddelerin imhası Heidelberg,18 ANKA)Amenfean orudusuna men sup bir bomba temizleme eki bi Kuzey Afrikaya giderek ikinci dünya harbinden ka lan 2*5 bin ton patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.04.1954
  • RESİ M Li ekstil İşçileri Sendikasının ko-gresi Tekstil örme Sanayileri İşçileri Sendikası yıllık Genel Kuto plan t ısı dün saat 10 da Kocam us taf apaşa lokal binasın yapılmıştır.Kalabalık bir işçi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1954
  • İstanbulda fetihten once ezan Bağdama inen Selçuk padişahı,halifenin kızı Seyyide hatunu aldıktan sonra Af-Puyevt zabdetmişti Büyük Türkistanda aşiret hayatı süren Türk aslından bir kaç bey vardı-Buni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.04.1954
  • 'ten wSu?m^v?m^nBE^TE+T niff Beach'da ba^anan büyük Mr afâka ile taWp^ nUeif karîf teymS^erirM,î teŞh,nne deVam~ €d:Hemen hemen* her yerdVblki-p4ir ofmlil-m"cadele,a«lln»* olmasına rağmen,bikini er ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.04.1954
  • Adalet Karşıyakayı 4-0 yendi izmir 18 Milliyet)ika günden beri şehrimizde bulu nan istanbul Profesyonel takumlanndan Adalet bugün ikinci maçını Karşıyaka ile yapmış ye güzel bir oyundan sonra 4-rû gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1954
  • Kısa Spor Haberleri BASİLİO GALİB Syracuse New-York)18 AA.Bir numara ı dünva hafif sıklet şampiyonu Lacarmen Basilio.10 raundluk bir maçta Fransız Pierre Loniglois'ı ittifakla yenmiştir-DÜN YAPILAN AM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1954
  • Avustralyaya gidecek Alman Spor kafilesi Sydney.SHA)20 Alman atleti,yüzücü,bisikletçi ve kttrekiçiden mürekkep bir spor kafilesi bazı karşılaşmalar yap mak için Melbourae'a hareket edecektir-Bu spor t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1954
  • Üç lise arasında yapılan Atletizm karşılaşmalarını G.Saray kazandı Haydarpaşa Lisesi ikinci,Kabataş Lisesi de üçüncü oldular İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından organize edilen Ga atasaray Haydarpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1954
  • Siyah beyazlıların hakeme bir itirazda bulunmaları üzerine oyunun bitmesine 15 dakika kaia Muzaffer Ertuğ,Havagücüntt hükmen galip ilân etti Ankara 18 A.A.Şehrimizde misafir bulunan Beşiktaş futbol'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.04.1954
  • Beyoğlusnor'un.Ye&II beyazlı lam penaltıdan attığı yegane gol.kaleci Orhanın sağmdaa yukarıdaki şekilde olmuştu* Profesyonel lig maçlarında i.Spor Emniyeti 1 0,Vefa B.Sporu 3-1 yendi S tad:Dobnahahço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • "Karagöz,oyunu tekrar canlandırılmak isteniyor Karagöz oyunu,temaşanın haydi sahası,hakikaten baş» ka çeşni ve lezzette.Fakat ne çare ki İdam fermanı bir kara sinema ve televizyon İle hnzalannuş buunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • varmaları,yolun kenarına bv rakıhnış Wr otomobilin içine bakarak bir gün evvelki kaçakçılığın bununla yapridığım an amaları gibi şeyler izah •dilemez.Polisin dikkatH davrandığı-meslek bilgisinin verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • 1 a 4 6 7 6 10 II 1 n 2 3 lîimıoı ıııı 4 m 5 ¦IIİIrHİ III ¦J TÎÎfîüfî!6 İİ| 7 k:1 ill:e lü pipi e 1 1 Üllll:¦1 i I II "1 D L J Srîdan sağa 1 Ekspres.2 Nazara karşı kullanılan bir tohum;Bir posta.S Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI CRİPİN başarı He kullanılır.4 saat ora ile günde 3 adet alınabilir.89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • DENİZLERİN KİZİ Tarihî gazan:Kemal SAMANClGtt-Osmanlı ordusu,ya Azok't atacak,ychutta orasını kendilerine mezar yopcCaklardı m Buralardayım paşam,işimle meşgul oluyorum.Huzurunuza çıkmak bana zor geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • mm* vl W* f Sirausse,hidrojen İnfilâkları hakkında İzahat verirken Bir Alimin onlatfıUarı Neler Gördüm Dünkü sayıdan Amana)i Radyoaktif bulutların,gerek ¦ulanması,gerekse esasen tosa süreli olan radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • Ordudonatım Kursu görmek üzere Amer.'kaya subay gönderilecek Amerikada.açılan Ordu Donatım Kurslarına devam' etmek üzere Millî Müdafaa Vekâleti tarafından tefrik edftecek olan subayların ki sim kısım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.04.1954
  • Bir Amerikan filosu limanımı za ziyaret edecek Amerikanın Akdeniz f"lo suna mensup iki harp gemisi 30 nisanda limaınmızı ziyaret edecek ve dört gün kalacak tır.Ayrıca 14 parçadan müte şekkil itir Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • D.P.ve C.H.P.liter 30 dan fazla toplantı yaptılar Bagtorafı 1 incide* cı,Necmi Ateş,Mükerrem Sa rol,Tahsin Tazıcı geliş ve gi dişlerinde halkın omuzlarında taşınmıştır.Toplantıyı Bakırköy D.Pteşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • Mrşl.Tito îte mülakat Bagtaraf ı 1 incide)den evvel Galeb zırhlısında kendilerinden bir mülakat rica eden Anadolu Ajansı Is tanbul Müdürünün sualleri ne aşağıdaki cevapları vermiştir:Sual Hüaskiîyeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • MereşalTiio ve eseri [Başmakaleden devam] yük şehir arasında hiç bir münasebet kalmamış gibidir.Resmen komünist bir rejime tabi olmasına nağmen Yugoslavyada »ferdin hürriyet ve serbestisi,demokrat mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • Bayar bugün Bandırmaya Baştaralı binneide)Reisicumhur Susurlukta büyük bir törenle karşıîana çaktır.Bu «münasebetle Bur sa ve civar kazalardan yuz lerce otomebü ve kamyon Susurluğa gitmek üzere kiıa İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • İnönünün Mersin ye Adana konuşması Batara/ı birincide)inönü konuşmadan öne» Atatürk anıtına çelenk koya cağı bildirilmişken,bundan sarfınazar etmesi iyi karşı lanmamış ve toplantıya işti rak edenler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • Ordu takımı bugün final maçını oynuyor Bitarafı birimi' Çok çekişmeli cereyan edeceği anlaşılan maçın büyük tir kalaba-ık tarafından seyredileceği anlaşılmaktadır.Bü tün biletler satılmıştır.Genç Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • Âbdülnâsır Nt cib'i tekrar m af'up etti Kastaraf:birincide)Jcaügı,neticelenmiş ve bir teb-lig neşn diImişür.Tebl.ğde bildi t i eliğine göre.General Muhammet Necip.Ab dülnasır.lehine Başbakanlıktan fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • Başvekil D.P.nin seçim kampanyasını açıyor 'BMturuf,birincidr)öğrenilmiştir.Başvekilin îstanbulda tertip edilecek bir mitingde muhalefet liderinin iddiaianna cevap vermesi muh temeldir-Diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • dün fed bir koza oldu Köye gelin almaya giden bir kamyon 4 kişi öldü 30 kişi ağar yaralandı Ankara,18 Milliyet)Bu sabah AnkaraJOzıicahamam yo lu üzerinde 19 uncu kilometre de feci bir kamyon kazas:olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • İTORO Ş KULLANIR!PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır.tazelestirirhayranlık yaratan bir cazibe temin eder HE**5 KOKULU PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • Haydarpaşa liı.ıanı ilâve tesislerinin temdi atıldı Baştarafı î incide)bayraktan ve ekmeklerle donatılmış bulunuyordu,Her taraftan vapurlar ve motörlerlebüyük halk toplulukları buraya gelmekteydi-Mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • İşletmeler vekili dün köniiye cevap verdi fBaftsanfı I incide)İşletmeler Vekili S itki Y/ırcah da bulunmuş ve Ur konuşma yap mıjtır.Sıtkı y/ırcah konuşması na muhalefetin ve C.H.P.Genei Başkanının pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • D.P.irin radyo konuşmaları Başta raf i birincide)mistir.Her üç radyoda da son konuşmaları Başvekil Adnan Menderes yapacaktır Başvekil,28 Nisan günü saat 21.20 de An kara radyosunda 21.30 da îstan bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.04.1954
  • memleketimizden ayrıldı Baştarafc i incide)Vali ve Emniyet Genel müdürü Kemal Aygün,Korgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu,Marma ra ve Boğazlar Komutam Kora miral Rıdvan Koral,Merkez Ko mutanı,Belgrad Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Mi İne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N t DİLLİGİL Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Faırıbiy» ve fsnaro fiapame Açılı» Kapanı» Sterling C34.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 «4.05 Belçika FrI 5.6t 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Cinayet Var Piyes S Perde Yazan:Frederick KNOTT OAMİNC Çsnriren:Tevfik Sadullab Sahneye koyan:Muhsin Ertıığml Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Erzurum Maarif Müdürlüğünden:Eksiltme Muvakkat Yapılacak iş Elmütmc günü Şekli Keşif bedeli teminatı Erzurum kalesi,Karanlık Küm-5/İMayw/1954 Açık eks Kme 1.1855 38 1219.15 bet Ve Çifte Minareler Medr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Ankara Zirkayı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden 1 Yurdumuzun 28 Şubat 955 tarihine kadar aşağıda yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satm abaacaktır-2 Geçici teminatı 156Q liradır-3 Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Devlet Demiryolları ilânları-1—Eskişehir'de yaptırılacak Gar binası ikmâl inşaatı işi fiat birimi esası üzerinden,teklif alma yolu ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin muhammen bedeli 1.036.168)lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Kars ili daimî komisyonundan 20000 metre iki inçlik.20000 metre 1/5 inçlik ga'vanizli demir su borusu satın alınacaktır.İki inçlik borunun beher metresi için 650'kuruş,bir buçuk inçliğinin beher metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Istenttıi Levazım Amiri iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Erzincan Garnizon birlikleri şehir içi 56000 ton kilometre nakliyatı işi-kapalı zarfla ihalesi 26/Nisan/954 pazartesi saat 15 de Erzincan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Balıkesir Valiliğinden:1 îlimiz Gönen ilçesi Hodul köyünden 38817 lira 83 kuruş keşif bedelli yeni okul binası inşaatı işi 2490 e&yıh kanun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Hidro Elektrik Tesisatı yaptırılacak KEŞAP BELEDİYE REİSLİĞİNDEN Kasabanın adı İğin keşif bedeli Geçici teminat Keşap.288.080,47.15.273.22 1 Yukarıda adı geçen kasabanın,hidroelektrik tesisatı yaptırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden:1 Samsun Gelemen Devlet Üretme Çiftliğinde 110 000 Bra keşif 3 ve 6750 Bra geçici teminatlı bSr adet kurs binası inşaatı kapalı zaıtf usulü ile ve birim fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Hurda Malzeme Satışı Simerbank Gemlik Snnğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Müessesemiz ambarlarında bulunan 60 kah-m muhtelif harda malzeme 28/4/1954 Çarşamba günü iaat#15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen işleri müdürlüğündeki keşîf ve şartnamesi gereğince CuiuWuriyet.Talâtpaşa,Ziyagökalp bulvarları ile Dr.Mustafaenverbey caddesi ve 1395.1390,1437,1438,1434.1381.1382.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • RA 0 10 ISTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği pi)13.30 Şarkılar Okuyan:Saime Sinan 14.00 Uvertür ve senfonik şiirler pl)14.20 Şarkılar Okuyan:Sa »i Özkanlı ve Mehpare Gülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Mardin Bayındırlık Müdürlüğünden Muayyen günde ihalesi yapılmayan Nusaybin Sağlık Merkezi baric!su tesisatı yeniden kapalı zarf usulüyle 15 gün müddetle eksiltmeye koşulmuştur.1 Keşif bedeli «2933510»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Mersin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Seyhan ilinde Adana Akkapı ve Adana Mıdık köy okul» lanhın parke olarak yapımı olup.keşif bedeli 421.081-50X Dörtyüz yinnib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Yozgat Daimî Encümen Reisliğinden:1 Sorgun kazasının Karaveli köyünde yapflacak 25324.21 lira keşif bedelli P-5 A,tipi ilkokul olup 15 gttn müddetle aç k aksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminatı 1900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Pantazot alınacak Devlet Demiryoltarı Haydarpaşa Satmalına Komisyonun sfan İdaremiz ihtiyacı için 377 metre kare kırmızı ve 938 metre kare yeşil Pantazot sun'î deri)pazarlıkla satın alınacaktır.Mezkûr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Ankara Vilayeti Daimi Encümeninden:Beypazarı Gelefra yolunun 0+000 28+200 kilome*releri arası tesviye sanat yapıdan ve stabKze kaptemalaıı birinci kısmı inşaatı kapalı zaıtf usulüyle eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Nafia Vekâletinden:Ereğli limanı "gümrük ve işletme binası,ambar binası,ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.1 Bu işin tahmin edilen keşif-bedeli 600000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • MVAMMÇ& maksim Bu akşam Saat 21 de O t B A L t KARAKOLU Cumartesi,Pazaf matineler 15 te K AR AC» Telefon:4S184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • i Lokman Hekin* lir.HAFIZ OSM Af,Dahiliye Mütıhaams,Pazardan baaka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra M.80-1T.00 de hatta Kabul cidar.İstanbul Divanyoıu No.104 »IHMI.W—IMT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Abone şartları Lr.Er.Senelik 42 00.Altı ayük 22 50 Üç aylık 12 00 Bir ayWc 4 50 Ecnebi memleketlere İki mislidirlifin şartlar1 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa eant.2,50 T.L,ı O m Hanlardan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mea'ul MUdbr:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 8EHÎU TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOk AKTA.Yazan Elmer Rice TürkçeşA Asude Zeybcfcoglu Her ^tu^amba akşamı taiebe gecwidir.Pastfrtesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8