Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umu iiitywtle bulutlu geçeceği,rikzgarların hafif eseceği,sühunet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • M Wİ»IİP* Vk| İ4# D.P-nin dünliü toplantılarından Mri Siyasî partilerin dün yaptıkları toplantılar C.M.P nin şehrimizde yaptiğı ilk siyasî toplantıda iktidar tenkit edildi Demokrat Parti ve CHP.dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Kayalıbay dâvası Dauyal Kayalibayin reddi hakim talebi reddedildi ye duruş ma İS Mayısa bırakıldı Ömer inönü Muzaffer.Kayalıbay devasında yalam şahadette bulunmaktan sanık Olga Kayalıbay la diğer elti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Giinev Kore Çenevre Konferansına boykot edecek SeuLl7 AÂ.Ye&at kaynaklardan alınan haberle re göre Güney Kore hükûme ti Cenevre koriferansıni lapy» kot etmeye karar vermiştir.Aynı kaynaklardan ilâve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Fenerbahçe Beykozu 3-1 yendi Uzan bir fasıladan sonra profesyonel lig maçlarına dün tekrar başlanmıştır.Dolmabahçe Stadında Fenerbahçe İle Beykoz takanları arasında yapılan lig maçını Fenerbahçe 3_1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • kalyada şiddetli soğuklar Sühunet 18 e düştü-Birden bire patlayan fırtınaya yakalanan bir vapurun 20 yolcusu yaratana» Palermo,17 AP)Palermo ile Napoli arasında seferler.yapmakta olan Lazio acUıu daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Üçlü ittifak ve Yunonrsfin Yunanistanın ittifak mevzuunda fikrinin alınmadığı için şikâyeti olduğu anlagılıyor Ankara 17 Milliyet)Türkiye Yugoslavya ve Yunanistan arasındaki Üçlü Paktın bir askeri itt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • İnkâr zaafın sığmağıdır ir seçim toplantısına şahit olduk Hatip geniş jestlerle,parlak sözlerle ihalkin alâkasını çekmeye,taraf tarlan nin sabır,tahammülünü arttırmaya çalışıyordu.Gelip geçenler bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Çanakkale Abidesinin temeli dün atıldı Morto limanında yapılan törendo dikilecek abidenin tarihî manası belirtildi Çanakkale,17 A.A.Ça-da İnşasına karar verilen âbinakkalade şehitlik mertebesine I den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Hulusi Fuat Tugay emekliye ayrılıyor Ankara,17 Milliyet)Mısır hâdisesi dolayısiyle İki hükümet tarafından neşredilen müştarek tebliğler dolayısiyle eski Kahire Büyükelçimiz Hulusi Fuat Togay bu gün Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Mareşal Joitt Mrşl.Juin'in yeni tehditleri Mareşal Avrupa Onlu hu tasarısına şiddetle hücum ediyor Paris 17 AP)Fransız Cumhurbaşkanı Coty'ye hita ben yazdığı mektubunda Ma reşal Juin,kendisinin daha b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Bayar,yarın yurd seyahatine çıkıyor Reisicumhur,Bandırma cam fabrikasının temel atma töreninde bulunduktan sonra Susurluk ve Bursa'ya gidecek Bursa» 17 T-H.A)Reisicumhur Celâl Bayar,Marmara Bölgesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Amerikan ordusuna yeni atom silâhları veriliyor Radyo İle yerden idare edilen atom re* katleri ses hızını bir kaç defa aşiyor Diğer taraftan hava kuvvet.Washington,17 AP)Amerika Ordu Bakanlığından bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Hindiçini'de kızıllar yüz'erce sivili katletti Bir yolcu trenini pusuya düşüren komünistler yolcuların hemen hemen hepsini öldürdüler Pnom Penb,17 A-A.Kamboç resmî çevrelerinden bu gün bildirildiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Mısırdo thtilâf Bazı kimselerin siyasî haltlarından mahrum edflme kararını protesto eden 4 vekiL istifa etti Albay Abdttlnftsur Kahire.17 T.H-A.Mısır siyasî şahsiyetleri bi'ıhassâ devlet konseyi başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Seçim mücadelesi çok hararetli safhaya girdi D.P.liler dün Eskişehirde ilk siyasî toplantılarını yaptılar,tnönü bugün Adanada konuşacak İnönü» İzmir s utkuıuı söylerken Eskişehir,17 ANKA)D.P-bugün şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • re şal Tito bugün ehrimizden ayrılıyor Dost ve müttefik Yugoslavyanin devlet reisi Mrşl.Tito dün Boyarla birlikte şehrin tarihî yerlerini gezdiler Kıymetli misafirimiz bugün Galep kruvazörü ile Mareşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.04.1954
  • Genç Takım Almanya'ya 2 1 yenildi Almanlardan aşağı kalmayan takımımız taktik Tıatası yüzünden mağlûp oldu.İspanya-Arjaııtini yenerck finale kaldı Gelsenkirdhen,17 AP.A.A.Batı Almanya genç milli takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Hie 18 Nisan Ru.14 5 ban 1954 Nisan 1S73 Pazar 1370 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.17 12.25 öğle 12.14 5.23 ikindi 15.59 9.00 Akşam 18.52 12.00 Yatsı 20.28 L38 îmsak 3.28 8.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Avrupa,btiinüği.gibi,biri birine düşman gaziyle bakan doğu ve batı bloklar.na ayrılmış bulunmaktadır.Bu duru ma ve Doğu'nun taxn bir tsthiş baskısı altında birleşmiş bulunmasına göre bat-Uların da büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Cemiye!ÇAY İC Çamlıca-Kız Hepsinin;ian'anevt senelik çayı;22 may us cumartesi günü,saat 15 19 a.Tasında Taksim Belediye Gazinosu salonlarında verilecektir.BALO i* Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Sabiita.li Mr eroin satıcısı tevkif edildi iki yıl müddetle Turhal a sürgün olarak gönderilen nıa ruf eroin satıcısı Fethi Glrgiç K,bir ay evvel^ sürgün mmla kasından kaçarak şehrimize gelmişti.Kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAK Telrika No.42 Ne yaptı ise,Babamın damarlarında dolaşan Türk kanı yaptı Dönüp baktım-Bu FeKksti-Üzerindeki Fransız üniformasını çıkarmış,bizim yerli haikm kurtlandığı bir kilotla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Et ve Batık t i atla r ı Et Katlarındaki jrikseklik tavuk ve sakatat fiailanna da tesir etli Bir kaç günden beri Balık haneye bol miktarda balık gelmektedir.Ancak et fiatlar rmdaki pahaUhk balığa tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Cambridge Üniversitesi Rektörü bugün Istanbtıia geliyor Cambridge Üniversitesi Rektörü ve ayni üniversite nin."Regius,fizik Profesörü Sir Lionel Vhîtby,Üniversite mizde muhtelif konferanslar vermek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • işçi Barındırma Yurdu törenle açılacak iş ve işçi Bulma Kamıma tarafından Tophanede inşa et tirilen "Işci Barındırma Yur du„ ikmal edilmiştir.100 yataklı olan yeni yur;b-nası,21 nisan çarşamba gü nü.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • HALKIN SESİ K.Köy H.Pasa otobüsleri Kadiköyde,v/eldeğirmeninde oturan okuyucumu» Nazmi Soynpâk ya* yor:«Kadıköy iskelesi ile,Hay darpaşa arasında iki otobus çalıştırılmakta ve karşilıklı servi» yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Brezilyadan 3625 ton kahve geliyor Hjen ttKS3£itte/ı kahva dar.ığ m ö iem_k için bazı tea Wrier aıın ı ilgililer bir müddetten be ri şehirde hissedilen kahve danığını ve karaborsayı önle mek ıçi« hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Kasapları kontrol içtn brr ekip kuruldu Şehrimiz kasaplarını kontrol maksadiyle,iktisat Mü dürlüğü tarafından,yeni bir "murakabe ekibi,teşkil olun muştur.Verilen,malûmata göre,ek;pler;muhtelif semtler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Devlet Vekili dün şehrimize geldi Devlet Vekili Celâl Yar dımcı,dün sdbahki ekspresle Ankaradan şehrimize gejmiştir.Devlet Vekili,bir müddet şehrimizde kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Şark vilâyetlerine gönderiletek Emniyet Memurları Şark hizmetlerini yapmak üzere muhtelif şark vilâyetle rine gönderilmeleri karar!aş tınlan istanbul Emniyet Müdürlüğünde vazifeli İW kişi,önümüzdeki a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • türk-Almon T i c o r a t i Bir heyetimiz ticari müzakereler d-Duiunmak özere yakında Almanyaya gidecek Memleketimizle Almanya arasır.uaki ticari münasebetler,B-tı Almanya Başvekilinin 'iurkiyeyi ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Yeni Tekıı k Okul tedrisata brşlıyor istanbul Tekmk Üniversitesine bağlı olarak yeni tesi edilen Teknik Okul,persem be günü saat 10 da yapılacak bir törenle faaliyete geçecek tir.Maçkadaki Askerî Kıs-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Yeni Esnaf Hastahanesiıı'n intaaım yakında başlanacak Bir müddet evvel yaptırıl masına karar verüen Esnal Hastahanesi dün bir müteahhide ihale edilmiştir.Bilindiği gibi,ş-mdiki Esnaf Hastahanes'nin sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Polis Vr hn&ızbk idd''asını tulıkik ediyor Sirkecide Aşir Efendi cad desinde Alvanak Hanında ihracat işlen yapan Alpasisı:Karadavut adında bir tacir polise müracaat ederek HiJUe y:n adında bir devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Bfr kadının para ve mücevherleri cab udi Flruzğada Defterdar yoku şunda 67/3 numaralı Kınaliada apartmanında oturan Muazzez Biiyükyazıcıoğlu adında birinin evine giren ıııec hul bir hırsız,bir gerdanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.04.1954
  • Sokağın hikâyesi Paydos Mareşal Tito-Tarihten bir yaprak Sokağın hikfiye»!İnsanların başka bir seyyareye göç etmek için uğraşmaları,mn sebebini şimdi anlıyorum.Boğucu gaz atom,hidrojen,ko halt.Derken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Siyasî İcmal Söz Fransanınuır Hükümetin talebi üzerine Fransız Meclisi Avrupa Ordusuna ait kanun projesinin müzakeresine* sarın bağlayacaktır.Komünist partisiyle bu işte komünistlerden do iteri giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Uyuşturucu madde kacv.kçıligiyle-topyekîîn mücadele Nev.York 17. A.A.Bideşmlş Mil Jetler.uyuşturu au maddeler,komisyonu mev out bütün murakabe anlaşma larmm yerine kaim.olacak milletlerarası bir anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Amerikada iddetli asırgalar Kasırga,muhtelif şehirlerde büyük tahribat yap-'ti.Öten ve yaralananlar var Mobüe,17,&4Ü Bugün beş-güney eyaletinde mütıhiş kasırga,fırtına ve boralar kopmuş» bir balıkçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Zsa Zsa Gabor,Rubirosa ile birftkte geâyor Cannes 17 AP)Sinema artisti Zsa Zsa Gabor ve Dominikli diplomat Porfirio Ru broşa paskalya tatilini geçirmek üzere dün birlikte bura ya gelmişlerdir.Zasltom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Mat* ftfcuuWai mücadeleye fitili uçaklar katildi Naifrofci 17 Dün resmen açıklandığına göre tepkili avcı uçakları ilk defa Mau Mau teth-şçilerine kar şı yapılan tem zleme harekâtına katılmışlardır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • t-OSaara mh.diye.gjfcdedi?fturajşj,ta diye.odanız:oluyormuş?Hem.söylt^ett.ze hajıa?Kimsiniz siz?Ben mi kimim?Ben,ha?Ben Mullett'ih kaıısı.Madame Muliettfim.Kim?Madame Mullett-Madame Wfcddington hare-4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • FIKRA II Mevsim som raOaIKC6K.¦fir AupTÜr rayİHuuugıı Basarda tfyaitwmwear dbdiği Kai-tiyatro»» üâniarımk* «sesenam saat iki hafta;ka^.ünir koymaya JW»arf» Beride «bor tfyatnıferunıa da j s«m jülyeHie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Yeni bür sen*** feBfc mm edSBB Vuppertal Almanya,İT &L Bembesjf fehrikaa diğer Batı Alananya fabriHa lasından b:r kaçı.ile birlifcto çalışarak,HaÜs nonan ipeğin andıran yeni bir sentetik ip-Hk imal et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Baw yoîfbr yeniden asfaft kaplanacak Şehir yol larmın tamirini devam edilmekte ve bir kıaın jjoUaru» ihaDelfiii de peyde» bey yapılmaktadır.Bu acada BSâyi33«çcsfcın™:ı Çatalca yolu ikmal edil mek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • afif silâh imalâtını aittir Amerikayı ziyaret edaıt bir Japon heyeti ima:â m kcordone edileceğini hfldirrfi New-Yar*.Î7 AF)Burada bulunan 31 azadan müteşekkil Japon teknik heyeti-nin sözcüsü Japonyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Mü h ş bir j yıldırım Bîr tütün deposuyla bir evi I yahaft yıldırım» havada uç;m i 12 ördeği cansın yere-İndirdi 17^ AJU—Kuzey Karoj'L'i a'nm buıdoğu şehri,bu gün tarihiod«^ eni bii&ufc yangı-n âfetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Ö.'en ye pişik kardeşler Creçcnfevde Kannda-dünyaya gelen* «çüz'er-dcn yapışık olan iki-kardeş-öîdü Montreal Kanada)17 A P)Geçenlerde Catherine Sâvage adında bir-kadının doğurduğu:üçüz-orden birbirJec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • fUst» yen* »dart tedlwrJei aûnu% nr Rabat 17 A.A.Dür JBarebfanfradtr.alman,yem idini,tedbirleri müteakip bu sabah Fas halkına hitaben bir beyanatta bulunan Genel Vali general,Augustin Guii Tauf ezcüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Sinema Kralının kızı evleniyor Hbllyvood 17 AA.20th Century Fox Film Şirketi müdürlerinden Darryl Zanuck'un 20 yaşındaki kızı Su zan Zan uck,yarın film pro düktörü Andre Hakimle Ne vadada Las Vtegasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • YARİN AKŞAMA KADAR 100 lira yatınrsan» 30 Nfcan'cta:A L1 H tlarcmiyetert ve 31:Mayısta VİLLÂ Ka,zanabilirmni&kyjıı hesapla,yılın «sı,büyük banka,ikramiyem,BİR KİŞtYE Efe* Çekilişine de iştirak «debili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Mtasa harici haberler AMERtHA if,Birleşmiş Milletler çavre.terinda bildirildiğine göre Ha-beşistan İmparatoru:Eteile Sfe-İt haziranda* Birifeşmiş;1 Millettere resmî bir ziyaret,ya» pacaktııv tNfciİLl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • İki Japon gelirine yağan yağmurlarda radyo-aktif maddeler Tokyoı 17 G&A.Q-»ika Belediyesi üniversitesi profesör erinden.Yasuği Niş.yaki bugün,burada verdi© tayanatta.iki Japom şehrine atom yağmuru yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • Amerika Iwpanya üsferine 50 mlyon dolar daha verecek vaşlngton,17' Ç£LA.Bu gün burada açıklandığına,ga re,hava kuvvetleri müsteşa ist James Douglas»,ispanyada 1955 yılında yapılacak üsıe rin 50 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.04.1954
  • aza için t Yüz senecom fazla bir mazi» olan bıv emn%mt taskilAt.ıua tema!tayın bas t pols maawmfairF atflwfctaiir i İngiliz İşçi.Partisi Lideri B».Clement Attioe geçen hafta ali dğı mektuplar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.04.1954
  • miral Sacfrk Altincan'in Amerikadaki tetkikler Amerika bahriyesinin davetlisi olarak Amerikayı ziyaret etmekte olan Türk Donanma omutaın Sadık Utıncan.Amerikadaki mühim deniz tesislerini gezmiş ve bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1954
  • *w PI £1 AMERİKALILARI MEFTUN EDEN ALMAN KIZI Maria Heitzlidh iç/n ^Amerikalıları meftun eden Alman kızı» denmektedir.Bir gece kulübünde Almanca şarkılar söy-Jiyen Maria'nin sesi,Lala Anderson'a benze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.04.1954
  • MRGIN TARİHTEN MERAKU BİR VAK'A Varna muharebesinde Kara Hızır Beyin kahramanlığı m Pac i şah ricat etmek Üzere atının başını çevirince,Kara Hızır Bey dizginlere yapıştı ve:"Nereye Sultanım,bu hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.04.1954
  • Okullararasi atletizm karşılaşmaları haşladı Üç yıl için tertiplenen bu müsabakaları ilk sene Kabataş ve ikinci sene de H.Paşa lisesi kazanmışlardı.Diinku yarışlardan sonra Kabataş 16 puvanla başta gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • ingiltere Lig Maçları Londra 17 Nafen)4-r Dün yapılan futbol maçlarında Ai senal takımı kuvvetli rakib Portsmouthu 3—0 yenmeye muvaffak olmuştur.Diğer ta raftan Blackpool takımı Cardiff Cityyi 4-1 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • Daıüniurkada Fatbol J»aW müşterekten rağbetle Kopenhag,öahiniarka)Renter)Bu mö$rs3iJP içimde Danimarkada futbol bah*j müşterek kuponiarı o derecç rağbet görmüştür Jt.y'^U\İj(organizatörleri krike;maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • ısa Spor Haberleri ANKARA AT YARIŞLAR?Ankara 17 SHA)Anka ra ilkbahar at yarışları başlama tarihi resmî programa göre,25 nisan pazardır.EV kat Ankara;H^Qdroin.unıın sahibi olan Ankara husuiî muhasebesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • İstanfu Ankara Onive site eri güreş karşılaşması İstanbul Ankara üniversiteleri ve yüksek okulları güreş takımları dün Teknik üniversite salonlannda bir karşılaşma yanmışlardır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • Lugîh yapılacak futbol maçları Bugün yapılacak profesyonel ve amatör futbol kamaşmalarının programı-PROFESYONEL Dolınabahçe Stadı 14.00 İstanbul Emjıiyet 1600.Vefa Beyoğluspor AMATÖR Şeref Stadında 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • 4Î-vi-¦İS* Bünktt Fe nerbahçe Beykoz maçında Fe ridunnn bir akını Dünkü ^*gj2J£!Jvda mağlûp et t i 3-1 Sarı Lacivertliler birinci devrenin ilk yarısında çıkardıklar oyun ve attıkları 3 golle neticeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • Dün yapılan amatör maçların neticeleri Dün yapılan amatör futbol karşılaşmalarının neticeleri:ŞEREF Stadı Demirspor 2 Ortaköy 1 Cihang r 2 R« hisarı 0 Fenerbahçe Stadında Yeşildirek 2 Kurtuluş 0 VEFA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 18.04.1954
  • Dün Ankarada yapılan husust maçta İlk devreyi 2-0 mağlûp bitiren Siyah-Beyaz t ar 2.yarıda ark a arkaya attıkları 4 golle m açı kazan d ı lar Dün Ankarada yaptı inkara 17 T.H.A.iki maç yapmak üzere şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Lor* v BU HAFTAKİ FIIMIR Yazan:Hasan YILM ER Fevkalâde bir film:Dünkü çocuk üc.yarfttıcvit:Judy B:odsı-ie Crawford ve William Holden bir arada ATLAS'ta ÇOCUK Botu Yesterday»* Bas rolleri:Broderick Cra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Yolunuz açık olsun yalnız hiç kimseye olan Hin ten terkkrmfa bir şey söyle memenizi tenbıh ettiğimi unutmayın.Gevezeliğinizi son ıa hayatınızla ödersın.z,de di.Kadm,ona minnettar ve hak ıyoar,her haii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ti 12 1 ¦I M 2 3 II 3 i 1 i HH 4 İ i j 5 r i i 6 I d 7 MJU 3 f 'I i '1 9 i ^1 *H j-to;EH H fl H ini HH 1 19 12 J 3 Li 1 SMcan saga 1 «Ada sahillerinde» beklenen sevgili;Kaû'nları pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI 1 »rihî Roman yozan:Kemal SAMANCIGfo Leventler kimle boğuşacaklarını bir an dfiştodüler.Gözlerinin önünde korkunç«fsane hayvanları tanîandı 110-Ahmet jreis.iBir leventlikti,Ahmet re i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Ti If I SI j*tan tutman PURO Şatonu aOntflft İçlerinin dtt f^ üzerindeki tahribatını 7^ Jotar w flûtelleçtlrlr.BOt *pO**0 ne«** kokuU A-M 100 de iOO mattır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Metresini kıskançlık yüzünden ta bunca ile.yaraladı Evvelki gece Küçükpazirda kanlı bir kavga olmuş,br genç metresini tabanca ile ya ralamıştır.Bu semtte işlek sokagmua 23 numaralı evde oturan Meh met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Bir dokuma atölyesinde yangın çıktı ÇakmakçıJardakj Büyük Valde Hanının ikinci katuıda Mehmet Kültür adında birine ait 59 numaralı doku ma atölyesinde,dün sabaha karşı yangın çıkmıştır.Yan-•gm sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Dün Im^ımza 400 Rm»4 turisti geldi '¦General isimi,îhirdansız turist;gemisi,dün sabah saat 10 da Izmirdcu Jı*| •inanımıza gelmiştir.400 tu er i s ti hamil olan gemi,bu ge ce saat 10 da Akdcnze mütevec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.04.1954
  • Bir Alimin anbMildanf Neler fiördflıı Seri halinde yapılan termonüklear silâhlar tecrübelerinin ikinci kısmını müşahede etti?ğim Atom Ene.jisi Komişyor nunun Pasifikteki tecrübe sahasından henüz avdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Genç Takım Almanya'ya 2-1 yenildi Bagtararı birincide)Batı Almanya maçı turnuvanın en heyecanlı maçı olmuştur.Bu 40 ıbin seyirciye turnuvanın enhızlı ve en iyi oyununu Türk ve Almangençleri göstermişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • italya'da şiddetli soğuklar IBs «tarafı birincide)Bir çok gemiden imdat işareti alınmış ve kurtarma gemileri yola çıkarılmıştır.Stella di Malta ad.ndaki motorlu yolcu gemisi buraya 24 saat gecikme ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Siyasî partilerin dün yaptıkları toplantılar Baştarafı birincide)nönünün son nutuklarından aL dıgı misallerle izam etmiş,kendişinden sonra konuşan Fehamet Göker de CHPnin memleket te müstemleke saltan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Bayar,yarın yurd seyahatine çıkıyor Bagforafı 1 incide)mak üzere partili,partisiz va tandaşlar humma)bir faali,yetle hazırlanmaktadırlar.Bu karşılama töreni için Bursadan 600 e yakın otomobil kiralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Mrşl.Jııin'in yeni tehditten Bagiarafı birincide)geçtikçe azalırken,Hindicini harbi dolayısiyle Fransanın Avrupadaki güvenliğinin sar sılntakta olduğunu bugün açıklamıştır.Cumhurbaşkanına yollanan mez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Piyasada kimyevî madde darhğı başgöslerdi Son günLerde şehrimiz piyasasında,kimyevî maddeler de bir buhran baş gösterin stir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • İnkâr zaafın sığnağıdır [Başmakaleden devam] etmek gülünç bir taktiktir ki ancak kailini küçük düşürür-Dört senede bir gelen bu i$te olsun ciddi davranmak» hazırlandıktan sonra ortaya çıkmak o kadar z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA,KARŞI TTrUrL KULLANINIZ e Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır.Mideyi bozmaz,kalbi ve Uri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Mareşal Tito bugün şehrimizden ayrılıyor Bastar&fı birincide)Acar motörüyle Dolmabahçe Sarayından hareket ederek S»rayburauna çıkmıştır-Mareşal Tito,buradan beraberindeki zevatla birlikte Topkapı Sara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Mısırda ihtilâf Baştarafı incide)binede büyük bir ihtilâf husule getirmiştir-Mısır Ticaret ve Sanayi Vekili Hasan El Bağdadi ve Maliye Vekii Ali El Giritli,Belediye ve Köyişleri Vekili Selim Hanna kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Hindicimde Kızıllar yüzlerce sivili katletti Baştorafc birincido)gılmıştır.Orman içinden çıkan 500 kadar asi yolculara tabanca,tüfek,miiralyoz ve hafif toplarla ateş etmiş,üzerlerine elbom bası yagdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Kayalıbay dâvası Baftarufı birincide)keme Reisliğine,çektiği telgraf okunmuştur.Müdahil,tel grafında,tevsi^.tahkikat hak kındaki taleplerini bildirmek üzere duruşmanın 2 mayıs.tan sonraya bırakılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Seçim mücadelesi hararetli Itfagtarafı birincide)inektedirler.Halbuki iktidarımızın 9 ay evvel «gelir vergisin»de pişmanlık müessesesini kabul ettiğini bilmemekten gelmektedirler.israf politikası isna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Amerikan ordusuna atom silâhı veriliyor Bastonu l lnclde)Amerikan ordusunda kullanılmas!pek olan Corporal ve Honest John,gelecek hat tâ Amerikanın güneyinde yapılacak manevralarda denenecek* tir.Her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Hulusi Fuat Tugay Başta rafı 1 incide)ye Vekâletine bir dilekçe vererek bu tebliğlerle şahsi itibarının ve maslek haysiyetinin ren cide edildiğini ileri sürerek emekliligini istemektedir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Üçlü ittifak ve Yunanistan rBaşfaırafj 1 line ifrağ edileceğine dair ilk bilgi Yugoslav Dışişleri Bakanı Koca Popoviç in yaptığı basın toplantısında açıklanmış ve bu hususta Yunan's tanın da prensip v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.04.1954
  • Çanakkal temeli dün atıldı Bastaraü 1 incide)tanbuldan hareket eden Marakas)vapuru Malûl Gaziler.Eski Muharipler,Türk Kadınlar BirUgi temsilcileri,sendikalar mümessilleri,gençlik teşekkül,lan.âbide in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • RA D Y ö Istanbul 10.57 Açılış ye program 11.00 Belediye Gazinosundan naklen İstanbul Belediyesi Kon.•ervatuarı konseri 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Nu kar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Kostala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • i ambiyo ve esnam Kapanış Acılı* Kapanı» Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 laviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 isveç KM,64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.fcaşk.dan Ankara Askerî birKkler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen glln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Zayi 1.Or.Ölçme Tb na ait 106346 No-h Lv.Ayniyat tesellüm makbuza zayi olduğundan hükmü kalmadığı ilân olunurfl083 4774)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AU Naci KARACAN Ya» işlerini fiilen idare eden Mes'ul Mttdür:Faruk DEMtRTAg Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Kars ili daimi komisyonundan 20 000 metre iki inçlik,20000 metre 1/5 inçlik galvanizli demir su borusu satın alraacaktır.îkr inçlik borunun beher metresi için 650 kuruş* bir buçuk inçliğininbeher metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • istanbul Sular İdaresinden 18/4/954 Pazar günü saat 9 İle 17 arasında Kâğıthane vfl Feriköy terfi istasyonları cereyanmm kesileceği Elektrik İdaresince bildirilmiştir.Bu sebepten mezkûr günde saat 9 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından:Fen İsleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Hatay caddesinin EşcsJJpasa hâl Maaşı önümdeki kısmının tanzimi ve mozayik parke kaplanması,Halil Rıfat Paşa cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • w Montgomeri Elbise ve kasket yaptırılacak Karayolları 1.bölga Nîl dirlîiğÜTiden 308000 lira mulhammen bedeHi 55 adet yazlık Montgome-IS ve kasket alınması açık eksiltmeye konulmuş olup geçici teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Nafıa Vekâletinden:1 Elâzığ Van hattı üzerindeki Huş istasyonu btaa ve tesisleri inşaat işleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 3-250.000)Ura olup geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ 8EHİK TtYATROSU ^aat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan i Elmer Bice Türkçesi Asude Zeybekoğlu He» dijamba akşamı taieb* erevesiclir.Pazartesi akpamlar:temsil yoktur.Telefon:4215?Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Cinayet Var Piyes S Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren;Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuirn» Çarşambadan başka her ak.şam saat tam 21 d© Cuma talebe)Pazar mati.ne saat tam 17 de Teiafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayüV 22 60 Üç ayijk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Hân şartlar^ 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 TU*.o Hanlardan meaur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • i,uj.in milium.i Lokman Hekiıv.Dr.HAFIZ CEMAf Dahiliye MOtıhasaub Pazardan başka her gün sabah saat l0.30-rj.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan» yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu erosilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan;A V N t D İLLİ GIL-Sah-Çargamba suare 2030 da-Çar» Samba mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • İstanbul Levazım Amiri İğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 1 Sivas As.birlikleri için 540 ton buğday kırdırrhnası eks^Ptiöcye konulmuştur-Muhammen bedeli kepek ve çalkantı askeriyeye iade edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Pazarlıkla Menkul Mal Satışı)İstanbul Defterdarlığından Muhammen bedeli Teminatı Lira Krş.Lira.Krş.400 00 30 00 125 inci Jandarma Er Okulu A-lay Komutanlığında bulunan 47-U-2649 Mot.No-lı hurda)Harley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Aydın Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden Aydın Tire yolunun 17,100 kilometresinde kâigir ayaklan mevcut 7.00X7.00 lik tkizdere köprüsü tabliyesinia betonarme olarak inşası kapalı zarf usulüyle eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Yozgat Daimî Encümen Reisliğinden:1 Sorgun Kazasının Karaveli köyünde yapılacak 25324-21 lira keşif bedelli P-5 A.tipi ilkokul olup 15 gün müddetle açık aksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminaü 1900 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • Ankara Vilayeti Daimi Encümeninden:Beypazarı Gefeğra yolunun 0+000 28+200 fcUonwti releri arası tesviye sanat yapılan ve sfcablize kaplamaları birinci kısmı inşaatı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • MUAMMER AK St SI Bu akşam Saat 21 de OİBALİ KARAKOLU 'uma-Faza» M a taitineler 15 to K A H A O A Telefon:4S134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.04.1954
  • iller Bankasından:Hidro-E'ektrik Tesisat ve İnşaatı yaptırılacaktır D Yozgat Karan hkdere hidroelektrik tesisatı malzeme» montaj ve ingaat iğleri tesisat isler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8