Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Ordu takımımız finale kaldı Liege Belçika)14 AP)Dünya Ordular arası Fut bol Şampiyonalarının Dömifinaİ karşılaşmalarında Türkiye PortekisEj 3-yeserek fi nale kalmıştır.90 ncı dakika sonunda her iki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • HA ST AB AKICILIK SERGİSİ Türk İngiliz Kültür Derneği tarafından,dün saat 17 de;Beyazıtta Üniversite Profesörler Evinde bir sergi açı mıştır-Seıgi,«Türkive ve Büvivir Britanya'da tıp ve hastabakıcılvk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Uzakdoğudaki komünist casuslara ait tahkikat Hürriyeti seçen Rus diplomatı ajanlara ait mühim malûmatı Avustralyaya verdi Kambera,14 Anka)Sov yet Ausya'nin Avustralya elçiliği üçüncü kâtibi Petrofun A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • KOOA YUSUF Denizcilik Bankası tarafından alman ve «100 ton kaldırma gücündeki» Koca Yusuf vinci,Hollanda bandıralı bir romorTSir yedeğinde limanımıza getirilmiştir-Yeni vincin,tahmil ve tahliye işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Dulles dün Paristen ayrıldı Amerika Uzak Doğuda takip edeceği siyaset mevzulunda Fransa İle de ajnlagmaya vardı Paris.14 AA)Londra ve Paris'teki görüşmelerini tamamlayan Amerikan Dışişleri Vekili Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Bugün şehrimizde havimin bahleyin sisli ve bulutla gecece $i,sühunet derecesinin yüksele eegi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Seçim beyannamelerinin hazırlanmasına başlandı inönü bugün Ealıkesirde,yarın da Izmirde C.H-Pnin ycpaccğı mitinglerde konuşacak Ankara.14 Hususî muhabirimiz Levent Esmer bildiri» yor)Aday Üstelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • DP.nin Tenişehir toplantısmdan bir görünü?D.P.dün şehrimizde dört siyasî toplantı yaptı C.H.P.Genel B3şkanı inönü bu gün uçakla şehrimizden Balıkesire gidiyor Hafta arası «imasına ragmen,dün de seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Bayar yurt seyahatine çıkıyor Bu gece şehrimize gelecek olan Bayar» Tito'yu uğurladıktan sonra Marmara ve Karadeniz bölgelerine gidecek Ankara,14 Milliyet)Cumhurreisi Celâl Bayar önümüzdekj günlerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Avrupadaki İngiliz birlikler)Eden tecavüz tehlikesi kalkmadıkça askerlerin geri çekilmiyeceğini söyledi Londra.14 AP)ingiltere tecavüz tehdidi mevcut oldukça» Avrupa kıtasından askerlerini geri çekmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Mısırda itham edilen gazeteciler istikamet Vekili Salâh SaHm,bazı gazetecilerin Faruk zamanında para aldıklarını söyledi Kahire 14 A.A.Mili!istikamet Vekili Salah Salim salbık kral Faruka ait arazi ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Türk yeye gönderilen kamyonlar Ottova,14 AP)Kuzey Au.nuk Paktı teşkilâtı karşılıklı yardım programı dahilinde Kanada ordusu Türkiyeye 3 tonluk 85 adet askerî kamyon yollayacaktır.Kam yonlar Türkiyeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Mareşal Tito,bu gece ehrimize geliyor Harp Okulunu ziyaret eden Tito,Askerlerinizin yetişme tarzını gördüm,onlarla övünebilirsiniz,dedi Yugoslav Devlet Reisi Ordumuzun hipodromda yaptığı büyük geçit r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Mısır,Türk-Pakistan Paktını tasvip etmiyor Cemal Abdülnâsır,pakt Mısırın menfaatlerine aykırıdır,diyor ta iltihakları ile faal bir hal le gelebileceğini ifade eden Albdülnasır bu sözleriyle Ira Kahire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Suudî Arabistan Kralı Pakistan'da Yüz kişilik bir heyetle Pakistani ziyaret eden Kral Süud Türkiye Pakistan Pakta hakkında görüşmelerde buhınaeak Karası 14 A.A.Suudî Arabistan kralı,10 günlük resmî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Manisaya kar yağıyor Akhisarda kajın kalınlığı 20 santimi buldu Manisa,14 T.H4A.Bu rada hava birdenbire değişmiş,sühunet derecesi düşmüştür.Şimdi gayet sert bir hava hüküm sürmektedir.Dün burada kar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • SİL AHTARAGA ELEKTRİK FABRİKASININ YENİ TE-SİSLERİ Vali Prof.Gökayberaberinde Elektrik idaresi Umum Müdürü ve davetliler bulunduğu halde dün,yapılmakta olan ÎET.T.tesisle:ini gezmişlerdir-Bu arada;Yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Genç milli takuntmtz Belcikayı 4*—O yendiği maçta Foto:T.HA)Futbolcularımızın Avrupadaki büyük başarısı Genç takımımız Lüksemburgu 2i Ordu takımımız Portekizi 3-1 yendi Dömifinale kalan ganç takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • Partilerin radyo konuşması 22 Nisanda başlayacak olan konuşmaların programı yarat tesbit edilecek Ankara 14 Milliyet)Siyasî partilerin radyolarda yapacakları propaganda konuşmaları için 16 nisan cu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1954
  • CHP NIN BALIKESİR VE IZMIR MİTİNGLERİ Izmir 14 Milliyet)Cum huriyet Halk Partililer tarafından yarın Balıkesirde tertip edilen mitingde bir konut Devamı Sa:7 8ft:8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • TAKVİMDİN SO,YAPRAK büyük bir reform hamlesi ULU KAY Ziraat Vekâleti hayvan neslinin ıslahı bakıra,ndaa memleketin şimdiye kadar görmediği Mr reform hamle»i yapmıştır.«Memleketin şimdiye kadar sermedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • KtSA HA BEPI.fr Fatihteki ilkokul binasının İnşaatı sona ermiştir.Okur bu gün sat 15 te törenle açılacak Mr.•jfc-İstanbul Kültür konferans iarndan sonuncusu,bugün saat 17.30 da Eminönü lokalinde Dr.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Akliye hastahanesindeki dahiliye pavyonu açıfoyor Bir müddetten beıi inşaatı devam eden Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastahanesindeki dafafciye pavyonu ikmal edilmiştir-300 yataklı olan pavyon» Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Kâr hadleri katran ve Tüccarlar Derneği Kâr hadleri kararnamesinin meriyetten kaMtntmftaiyia alâkalı söylentiler devam etmektedir-Bu cümleden olarak İstanbul Tüccar Derneği dün bir beyanname yayınlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • VAKİT VASATÎ EZANİ Oto* sjtt mas Ögia 12.14 8.2T İkindi lfi.58 941 Akşam 18.4» 12.00 Yata 20.25 1.31 »34 8.46 I i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Her on beş günde bir Taksim Belediye Gazinosunda verilmek te olan Türk musikisi konserlerini 13 üncüsünü teşkil eden ve klâsik olarak seçiıen «StıL tanl yegâh fasli ayın 11 inde bar mutad verildi.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • KONFEBANS if Istanbul Teknik Üniversl.e konferans saionunda bugün saat 17.30 da Bebe at Kemal Çağ lar tarafından:bir konferans vö rileecktir.Konferans,«Şiirimiz nereden gildi,nereye gidiyor?mevzuundad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • ÇamfacaUIaT Orhan Veliyi Dün Çamlıca Kız Lisesinde Merih um şair Ortıan Veli'nin 40 inci doğum yılı rmLnasebe tiyle bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda.şairin hayatı ve eserleri üzerinde konuşmalar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Profesörler evinde bir sergi açıldı Modem;Hemşireliğin banisi Fk rew:e Neghtingale'aiıt Tür-Myeye gdlişinm yüzüncü,yıl dönümü münasebetüe kgiliz Kütür heyeti Ue Türk Siğiliz Derneği tarafından,dün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Kü.ylern iman için 750 bkı lira ayrıldı Şeöıir yolla:mm tamirine devam edilmektedir.Bu arada.Şehir Meclisi,köy lerin imar işlerkde kul anılmak üzere 750 bin lira tahsis etmiştir.Ayı ilan para» kaymaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Ebussuut ti kan ağ ı!Ebussuut Caddes:nde oturan okayuamnuz Nfzamettin Atademiz ya/jyor:«Ebussuut caddesi,vesa,iti nakliye iğin muinim bir dert olmuştur-Burası gü-nün hemen her saati ndr tıkanık bir va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • CCah ve darlığı Şehrinize getirilen kahvelerin U.iere tevziine derhal başlanacak Şüluizriztte hâd bic devreye girn;jş otea kalhve buhraaım on.w^ek maksadıyla,yeniden/bi.zı tedbirler aıinmıştır-Bu cüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • istanbul Lisesinde güzel okıuna yarışı yapt-ttı Dün saat 14 te istanbul Erkek Lisesi Konferans sultanında.İstanbul Kız ve Erttefc Liseleri öğreneilerin.n istiraMy-e bir «Güzel okumu yanar» yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Tesanüt Birliğinin tertip ettiği münazara Millî Tesanüt Birliği.Türk Deviim Ocakları ve Üniversite Talebe birliği arasında bir münazara tert.p.etmiştir.Bugün saat 14.3Û da Marmara Lokaliade yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Altıncı Şube Memurları Şaırka gönderUnr.yor İstanbul Emniyet Müdür üğünde vazifeli 120 memurun,şark hizmetlerin yapmak üzere muhtelif vilâyetlere gönderileceklerini bildirmiştik.Bunlardan Altıncı ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Dün de b?r yaralama vakanı oSdu Galatada Necatibey Caddesinde bir otelde kalmakta olan AH Türk.Balatta Hacı Arif sokağında oturan Recep Çubuk adında biri i e kavga etmiştir.Kavga sonunda Reoep» bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • İpek Melek sinemaları Bugün tahliye edilecek o.an ipekte temsı.Ieı verilecek İpek ve Melek Sinemalarının tahliye mevzuu yeni bdr safhaya girmiştir-Bilindiği gibi:sinemaların tahiiyes,iğin,Şdhir Mec is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Silivri marşandizi kurfalıda yoldan çıktı Kazada ö en va yar^Lnan olrmcîı.5 k.z vogo.ı kısman hisara uğradı Dün sabaha karşı.Si i iv i iden îötanbula ge mekte olan bir marşandiz treni.Kurfalı cstasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Şehrimizde inşaat mevsimi başladı İnşaat mevsimin n başlamış bulunması dolayısıyla kereste piyasası hareketli bir duruma girmiştir.Bu arada alâkalılar tarafından verilen malûmata göre piyasada bir buç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Bir talebe intihara teşebbüs etti Moda Kız Sanat Enstitüsü talebelerinden Esin Yeşilırmak admda 15 yaşında bir kızdün geçirdiği sinir buhranı sonunda,kendisini.12 metre yük seklîğindeki yatakhanenin p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Memleketimizde b*r çuval fabrikası kurulacak Memleketimizde bir çuvaî fabrikası kurmak maksadıyla teşebbüse geçilmiştir.Pakistan,sermayedarları ile müştereken inşa edilecek olan fabrikanın 30 senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Bir otomobU kazasında beş kişi yaralandı Kâzım Sönmez adında bir şoförün-idaresindeki 11424 plâ kalı taksi.Kasımpaşada HaSr köy caddesinden;inerken frenr leri bozulmuş ve.bunun neticesinde yolun kenaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • America ile olası ticarî münasebetlerimiz Ameri-kanıa 1953 yılı iç'nde memleketimize yaptığı ühracat tutarı 64 milyon 500 bin dolar olarak tesbit edilmiştir.Bu miktarın içine uçak ve diğer askerî malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Piyasada umumi bir durgunluk var Piyasada umumî-bir durgunluk anüşatıede edilmektedir.Bu arada itöial malı çeşitlerinin aza dığı dikkati çekmektedr-iddia edildiğine göre yapılan tahsisler piyasanın ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Et fiatlaırmda ucuz&ık bekleniyor iktisat Müdürlüğü tarafından,firenların kontrolüne devam edi mektedir-Bu arada,mevsim icabı olarak kasaplık «hayvan sevkiyatı artmıştır-önümüzdeki günlerde doğu iller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Limanımızdan yanlan buğday ihracatı arttı Son gün er zarfında lîmanu mızdan yabancı memleketlere yapılan buğday üıracatı çok artmıştır-Bu cümleden olarak dün.İspalyaya üç bin.Polonyaya da beş bin ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • Eweld gece şehrimizde o» Mr yaegm okm Bwelki gece şehrimizin mull telif semtlerinde büyüklü,kür çüklü on bir yangın ohnuştur.Bu arada Mecidiyeköyde Gülbağ sokağmda Bhmaz Tuna adında bir kadına ait üri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • mm samı Yazan Bedirhan ÇINAR Tefrika No-39 Herşey aklıma gelirdi de kurtarıcımın bir Türk ohuu aklıma gelmezdi Bilmem ki,biraz fazlaca içmişti,gidip kendisini arıya cağım.Müsaade ederseniz size refaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1954
  • P L l S T E •fc Eyüpte oturan Esat adın da biri,ayni senitte oturan Ali Basan Ragıp Şengill,Nurettin Bozmır ve Şemsettin Pusat ad.nda dört kişiyi bıçakla tehdit •tmiş ve yakalanmıştır •fc Mercanda Tıg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Rusya ile t caret Bizim Rusların ezeli ve edebi düşmanı olduğumuz kanaati btt tün dünyada hakimdir.Şimal komşularımızla aramızın iyi olmadığı bir hakikattir.Bu onlann asırlardım beri bize karşı ta kip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • FELEK AİLESİNİN TEŞEKKÜBÜ Sevngil;annemiz FATMA NACİYE FELEK Hanımın irtihaÜ dolayısıyla elemimize işti.ak lûtfu-r.da bulunmuş ve bu hislerini telgrafla* telefonla,çiçek göndeımek veya bizzat zahmet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Oop darbesi kadar şiddetli bir ses:Açın.diye em-ıetti:ince bileklerin suhibi de her halde zeki bir insan olacak ki;Adamam» ded-giyiniyorum.Kimsiniz?Siz kimsiniz?Siz benim kim olduğumu bırakın da.O hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • FIKRA İtaate mecbur et m k bir vazife olunca,itta to mecbur «fenole iğin hor çoşit vat»,taya bos vurmak da bir lıa-iUr.Mesela bir kadın koca ama itaat 'efeneda,gol deyince gobnodl veya.cifene dediği y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Igor Guzenko yeat bir »ey söylemedi Ottava 14 AA)Rus sefaret kât'bi iken Kanadaya iltica ederek Rus casus şebekesi hakkında ifşaatta bu* lunan Igor Guzenko,Ameri kan ayan tahkikat komisyonu tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Kıbrısta cüzzamlılar açlık grevi yapıyor Lefkoşe 14 AA.3$ cüzzamlı,yeni bir kampa nakledilmeleri tasavvurun dan dolayı ingiliz Başvekili Churchili'e göndermiş oldukları ist.dayı teyid maksadlyle bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Kcsa har.ci It&beKe* AMElltKA Birleşmiş Milletlerin sıhhî teşkilât.ma taihsisaU tükenmiştir.Teşkilâtın Umum Müdürü,Dr,Candau,taşkttatjn bütçesinin 8.500.000 doiardan 10 milyon 300.000 dolara ç-karılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Edip» Çiçekli Framızlan övüyor Paris 14 AJ^.Bura ya uçakla gelen eski Suriye cumhuz başkanı general çiçek li,gazetecilere verdiği beya natta,ezcümle şöyle dem-ş.tir:"D'nlenmek ihtiyacındayım.Parisi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • İngiltere Afrikayı terketmiyor Churchill» lngiltorenin,Güney Afrika Birliği tarafından yapılan talebin kabul edilmeyeceğini bildirdi Londra,14 AP)Başvekil Churrchül dün Avara Kamaras-nda alkışlar aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Radyoakt f balıkçılar Sidney 14 A.A.Japon hükümeti 1 mart tarihinde Bikinide cereyan eden termo nükleer infilâk neticeleri hak kında elde edilen malûmatı gizli tutmak için gerekli ted birleri almayı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Kur'an Japoncaya tercüme edldi Karaşi 14 ı'.H.A.Pakı unda bulunmakta o*an Japon Ticaret Heyet:Başkanı,üklva adh tanınmış b.r Japon yazarı taraflıdan Kur ânın Japoncaya tei-cüme edil miş nüshasını Paki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Filip nierde fare ist lası Manilla,14 Nafen)Fili jtiiuercta,milyonlarca farenin iK.nci büyük ada olan Mindanao yu istilâ ettikleri,pirinç ve mı s v mahsulünü yedikleri bildiril inektedir.Filipin hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Amerikada başkanın selâhiyeti Truman,Cnmhuxreisligi salâhiyetlerinin tahdidine katiyytn taraftar olmadığını söyledi Fulton,14 CAJL)Eski Amerika Cumhurreisi Henry Tru man dün Westminter Collide verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Italy*?da saz şairleri bir kongre yaptı Roma 14 Nafen)Italyada tarihte ilk defa olarak bir "Trubadur,kongresi yapılmaktadır.Trubadurlar eski zamanlardan beri memleketi yaya dolaşan ve saz refakat:yle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Arnavutlukta idama mahkûm edilenler Paris 14 AA.Arnavutluk telgraf ajansının bildi;d ğine göre,Tiran mahke mesM yabancı devletler adına casusluk yapmakla suçlandırılan 7 kişiyi ölüme mahkûm etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • "Ağa düşen kadın„şimdide Truvalı güzel Halene oluyor Trovalı güzal Hâlena rolünü canaıdırac k oSan Rossana Podesta bugün 19 yaşında lir,evlidir V3 birde çocuğu vardır II Meks.kah rejisör Fernandez'ıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • ingiliz Güyan'ında karışıklıklar çıktı Doktor Jagan lch yi şiirde polis g z Georgetown,14 AP)İngiltere tarafından azledilmiş olan eski Başvekil ve solcu Halk Terakki Partisinin;Üderi Dr-Cheddi Jagan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • Bir dünya şampiyonu karısını öldürdü Oslo 14 AP)Norvecin dünyaca tanınmış "buz krar h„ eski dünya patinaj sürat şaıııp yonu Uscar Maltaisen 6fc yaşındaki karısı Sigr.di tabanca ile vurarak öldürmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1954
  • HER AY BİR ÇEKİLİŞ ¦II II ı Nisan ayında 100 TALİHLİ Bu çekilişte hesabındaki kadar para kazanan 100 talihlinin isimlerini gösterir liste bütün Şube ve Ajanslarımızda müşterilerimizin emrindedir.Kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1954
  • Ar-^ây*L.h Mrs!Tito Mareşal Tito Harp Okuunda Ankarada bulunan Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito,dün Harp Okulu* nu ziyaret ederek yarının subaylarıyla görüşmüş ve Harp Okulu alayını teftiş etmiştir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1954
  • MÜLTECİ MACAR GÜZELİ Demirperde gerisinden kaçıp Amerikaya »tica eden ler arasında yapılan bir müsabakayı 19 yaşındaki güzel Lana Basmama kazanmıştır.Hâlen Miami Beach'ta bir gazino plajda çalışan Lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1954
  • Feodalizm mezalimini derebeyler yaratmıştı Yalnız Avrupaya münhasır o an bu medeniyete!dUnyanın hiç bir yerin,e rastlamak mü/nkUn değildir Tarıiıte bir «Feodalizm meza limi» vardır.Bundan önceki ya zı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1954
  • Beşiktaş G.Amerika ya g ic iy or Haber ald.ginuza göre îstan bul lig lideri Beşiktaa,takımı Güney Amerikada büyük bir turneye çıkacaktır SHA)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • OJmpiyadlarda yürüyüş müsabakaları Londra,14 Reuler)Reuter muhabiri Jamea FLe et bildiriyor:1066 aeneJ'nde MjJburnda yapılacak olimpiyatlarda,yürüyüş 'müsabakalarının ya ptlıp yapılmıyaoagı.önümü?deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • 23 Nisan koşulan Izmir,14 SHA)İzmir at yarışlarının 7 nci hafta koşular:23 nisan cuma günü yapılacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • Basketbol tehir m çlarında B.Spor Vef a'ya,F.Bahçe Kurtuluşa galip geldiler Sarı Siyahlıla cta sayı rekorumu Basketbol birinci küme lig maçlarının tehire uğrayan 3 karşılaşmasından ikisi dün akşam Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • erarası Futbol bir takım:oyunu olduğuna göre,millî takımlar arasında yapılan dünya şampiyonası,dU/ıjpa futbol seviyesini Ifadeyo muktâdlr görülmüyor Uondra,Reutfer)Tanınnuş spor münekkidi Brian Olan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • Dünya üniversiteler şampiyon?sı Budapeşte,14 9HA)Üniversiteler oyunlan 31 Temmuzdan 8 Ağustosa kadar Budapeştede yapılacaktır.Bu oyunlardan atktiam» yüz me.futbol,voleybol,boks,biaikler.eskrim,tenis,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • Sulhi Garan Brezilyaya gidiyor Kıymetli hakemlerimizden Sulhi Garanın,Desportes maçla r.nda göstermiş olduğu iyi ida reden dolayı Brezilya lig maçla nnda vazife almak üzere Sao Pauito lig heyeti azala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • *ı İl ft Ü m Alman yada yapılan genç millî takımlar karşılaşmasına iştirak eden takmamı» îsviçreye Harsı yaptığı t* 1—t galfp geldij maçta İsviçre forvetinin bir hücumu» müdafaamız tarafından önlenirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • Beynelmilel eskirim turnuvası Budapeşte,14 SHA)Buda peşte'de yapılmakta olan eskirim turnuasında Fransız MüL ler ve Huet dömi finallerde elimine oımuş,ölimpiyad şampi yonu Mangfiarotti sakatlanarak tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.04.1954
  • Tenisçi'erimiz bu hafta M s;ra gidiyor a r 1954 Davis kupası tenis karşılaşmalarının ilkini önü müzdeki hafta Kahirede Mısıra karşı yapacağız.Bu mübakaya iştirak edecek olan tenisçilerimiz Hasan Akev'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • Bunun ehemmiyeti yok *mla tanışmak,imkânını lacağına emenim.Bir müddet konuşmadan jçdular.Her ikisj de hırsız katillerin hapishanedeki kadaşlarile irtiba.1 tesis et î usullerini,koğuşları,gar anların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • Her ikisi d» bakimsizfiktan solar.Cildinize hususî bir ihtimam gösteriniz.Banyo ve lavabonuzda-beyaz sabun yerine PURO kullanınız.Teniniz kadife gibi yumuşak,çiçek gibi taze olur.BOL KÖPÜKLÜ PURO meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • HUUiçet ADono şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Alt;ayük 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,a.Banlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • fiflneş enerjisinden nasıl istifade edilebilir?Son zamanlarda Wisconsin Üniversitesinde,güneş enerjisi ile iljgili araştırmalarda bulunan fen adamlarının yaptıikia-ru toplantıda hazıtrlanan raporlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • My A M.M EH m a k s t m Bu akşaia W KARACA.Saat 21 üe C I:B A L I KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • ŞiHd© bir uçak knags* Santiago,14 AP)Şhî ha va kuvvetlerine ait bir DC-3 uçagı Santiago yakınlarında düş m üş ve bu kazada 14 kişi ÖL müçtur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • 3 Japon balıkçısı daha radyoaktiviteye tutulmuş Tokyo 14 ^AP)Asabi gazetesinin bildirdiğine pöre üç Japon balıkçı gemisi daha Japonyaya 880 mil mesafede 26 martta yapılan hidro jen bombası tecrübesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • Bahkesirde kızamık,kıışpalazı v» kalvlul k hastalıkları salgın halinde Balıkesir 14 T.H.A.Burada kuşpalazı,kızamık ve kabakulak hastalıkları sal gm b'r hale gelmiştir.Sağlık Müdürlüğü bu hususta gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • DENİZLERİN KIZI 1 ırihi Roman ffazan:Kemal SAMANCIGtU Birden bir kuvvet icbar etmiş gibi üçüncü defa kucaklaşıp,öpüştüler ve gözlerinden sevinç yaşlan döküldü 107 irini bana bu adamdan bahsetmiş,gecel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • Boş yfere neden ARDM SAMCtLAR**^ WtiPiN FAYDALIDIR!Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı İle kullanılır.Baş/diş,adale ve sinir ağrılarım «fer* hal teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • Portekzde fuhuşla mücadele şiddetlendirildi Lizbon 14 AP)Portekiz müstemlekelerinde fuhuş kati surette,yasak edilme olmakla 'beraber anavatanda hâlâ.devam etmektedir.Fakat bu içtimaî derdin tedr;cen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 9 3 j 4 f s 5 E 1 ı—e 7 JB 8 s 9 to I tf s' t 12 I j t I Saldan sa5a 1 Türk musikisinin virtüöz ve bes^e-kânarmdan biri.2 HücreLrin anormal gelişmesi;Başa kakma;Bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.04.1954
  • n e i m i I e I bebek rgisi şehrimizde açılyor l Bahar ve Ç.çek bayramı Gühana Parkında acıtacak o.an se gide 15 e yakın n?m3eker8fi bebeği teşh'r edilecetir Sirkecideki Çinili Han namı i maruf Laman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Avı upadaki İngiliz Birlikleri Baş taraf!1 incide)Bugün eon derecede heyecanlı geçen Avam Kamarası toplantısında Eden,Jher hangi bir komünist tecavüzüne karşı Amerika ile tngifteıenin Avrupa ordusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Futbolcularımızın Avrupadaki büyük başarısı Baftarafı 1 incide)pılan maç.baştan sona kadar heyecanlı geçmiş ve son dere* ©e mücadeleci olan Lüksenburg on biri» son raddeye kadar mücadele etmesini bilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Manisada kar yağıyor Bahtta/rafı 1 incide)lerinin donarak kurumak tenlikeşi ile karşı karşıya bulunaca ğı ilgililerce bildirilmektedir.KÜREDE DE KAR YAĞIYOR Küre,14 AA)Kasara* da bir haftadan beri hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Romanya'da işçiler isyana hazırlanıyor Ordunun komünistlere itimad etmediğini söjleyen bir m'JIteci subay,dağlarda çarpışmalar oic uğu u bildirdi Munich,14 AP)Gîçen ay içerisinde buraya iltica etmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Batılılar Rusya'ya nota verdi Moskova,14 A.A.Ba tılı devletler bugün Kremü ne verdikleri notalarda Cenevre konferansı teşkilât hazırlıklarının Birleşik Amerika,ingiltere,Fransa ve Rus ya tarafından ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Dulles dün Paristen ayrıldı tsaştarafı birincide)en Bieıı Fhu'da.hâd noktasına varmış olan tecavüzün.Cenevre konferansının arifesinde.Laos'ta da tekerrür etmesine ve Kamboç'a yayılmasına esef ettik.Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Ordu takımınız finale kaldı Bagtarafı birincide)rinden yapılan uzatmada Tül kiye son 3 dakikada kendisi' ni finallere ulaştıran gollerini atmıştır.Birinci haftaymda Türk Ordu takımı 30 uncu dakika da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Simerbank demir ve çelik fabrikaları tevsi ediliyor Karabük fabrik ısının h^r iki y iksek farımla ça ışır hale g »ti ildi fabrikasının da bina inşaatını Ankara,14 A.A.Memleket sanayiinde ve iktisadî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Cezayir'de yağmurlar Rabat 14 T.H.A.Bir kaç günden beri yağan şiddet ti yağmurıar,Cez'virin bir çok şehirlerinde mühim suret te tahribat yapmıştır.Yağmurlar neticesinde yüzlerce ev çökmüş ve enkaz alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Rus Ticaret mümessl'leri Izmir** İzmir.14 Milliyet)Sovyet Rusya ticaret mümessileri bugün de setuimizdeki temaslarına devam etm serdir-Rus ticaret mümessilleri bilhassa palamut ve üzüm ile meşgul olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Iran petrol görüşmeleri Tahran.14 AP)Iran petrolünü yeniden batıya akıtmak üzere 8 batılı şirketin temsilcileri ite tran hükümetinin temsilcileri bu sab ı burada Gülistan sarayında müzakerelere başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • İngiliz işçi ihtilâf g Londra,14 AP)Bir müddetten bari İngiliz sosyalistleri arasında mevcut olan anlaşmaz lık nihayet bu gece Bevan'm istifasiyle tam manasiyle patlak vermiştir,Amerikan diğ siyasetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan Jaler fiilen idare edanlfaa'nl Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Baaıld yer:Nuri AKÇA Matbaaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Gazeteciler Cemi yati fahfff üyeler Gazeteciler Cemiyeti lif heyeti,çalışmalarında ve şebbüslerinde bir çok yardı lannı gördüğü Çalışma Bal m Hayreddin Erkmen ile tanbul Vali Be etirye R* Ordinaryüs P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Mısırda itham eJilen gazetecileı Baştarafı bin ne id 2 bin ingiliz lirası almış b lunmakla itham eylemişti Binbaşı Salâh Salim g» teciler cemiyeti sekreteri Alsabah mecmuasının sah Mustafa El Kaşaşiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • D.P.dün şehrimizde 4 siyasî toplantı yaptı de başljyan toplantıyı ocak b kanı Nuri Sezen açmış ve k nuşrnasmda D.P.nin dört ac içindeki faaliyetinden bahse mistir.Müteakiben Istanbul meb adaylarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Partilerin radyo konuşması Bağtarrrfı 1 incide ma yapacak olan Cumhuri yet Halk Partisi Genel Ba;kanı inönü cuma günü oto mobilie şehrimize gelecekti Bu münasebetle şehrim.Cumhuriyet Halk Partisi teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Seçim beyannamelerinin hazırlanmasına başlandı Başfaurafı l incide)Halk Partisinin seçim beyannamesine geince,buna mesnet teşkil edecek hususlar esasen son olağanüstü kuıultayda tesbit edii'miş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Hindici îde kızılların taaruzu Hanoi,14 AP)iran sız Başkumandanlığından bu gün 'bildirildiğine göre komünist kıtalar oransızlar tarafından bir aydan beri müdafaa edilmekte olan Dien Bien Phu kalesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Mısır,Türk Pakistan paktını tasvip etmiyor Ba ğ tarafı birincide)raktni bertaraf etmek istemiştir.Âbdülnasır gazetecilerin diğer mevzularda sordukları sualleri söyle cevaplandırmış tır:"Süveyş kanalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Suudî Arabistan ttdştarafc birincido)23 prens ve 7 vekil de dahil 100 kadar şahıs refakat et inektedir.Kral hava meydanında genel vali Gulam Muhammet,Başvekil Mehmet Ali,hükümet üyeleri ve kordiplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • ispanya Arap devletleriyle münasebetlerini geliştirecek Şam 14 Nafen)ispanyanın Arap devletleri ile da ha yakın münasebetler tesis etmeye gayret ettiği anlaşılmaktadır.Bu arada ispanyanın Suriye Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Uzakdoğudaki komünist casuslara ait tahkikat Baştıarafı 1 incide)pu'makta olan casusluk 'hadisesi hakkında bir kraliyet tah.t konseyinin kurulmasını derpiş edan anunu kabul etmiştir.Avustralya parlame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.04.1954
  • Mareşal Tito,bu gece şehrimize geliyor Bastarafı birincide)«Buradaki beyanatım,Harp okulunun şahsında,Türk ordu.«una ait olacaktır.Harp okulu yaptığı gösterilerle Türk ordusunun kudreti hakkında kafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • zayi ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 2/45 ve 2/46 No-lı ve 16/3/931 tarifti ve 18/35 No-lı ve 26/10/943 tarihli UOSTE-RÎ'SAN ve ASTHMOLYSIN müstahzarların eski mümessillere verf.miş r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Lokman Hekinr Dr.HAFIZ CİMAF,Dahiliye Mütehassıs» Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-1X00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul «der.istanbul Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • I ambiyo ve esnam Kapanış Acılı* Kapanış terling 734.784yolar 280.30 280.30 r.Frangı 0.8ı 0.80 ıriçre Fr# 64.03 «4.03 elçıka Pr!5.61 5.60 veç KM.S4.12.50 54.12.50 lurin 73.68.40 73.68.40 iret 0.44.8u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Ankara Zirkayı Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden 1_Yurdumuzun 28 Şubat 955 tarihine kadar aşağıda yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf ubuKI ile satm akaacaktır-2 Geçici teminatı 1560 liradır-3_Şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Itö.f/i.V.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ıh t y acı için aşağıda cine ve miktarları yazıh yiyecek maddesi kapalı zarf usulüyle satın alınacaktın-İhalesi hizasında yazılı gün ve saatlerdedir-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen işleri müdürlüğündeki keçüf ve şartnamesi gereğince Cumhuriyeti Talâtpaşa.Ziyagökalp bulvarları ile Dr-Mustafaenverbey caddesi ve 1295.1390,1437,1438.1434-1381-1382-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Kars ili daimî komisyonundan:20000 metre iki inçlik,20000 metre 1/5 inçlik ga'vanizli demir su borusu satm alınacaktır-îk| inçlik borunun behe metresi içdn 650 kuruş,bir buçuk inçliğinin beher metresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Nafıa Vekâletinden:1 Elâzığ Van hattı üzerindeki Muş istasyonu bina ve tesisleri inşaat işleri kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 3-250.000)lira olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • TÜRKİYE VAKIFIM TÜRK ANONİM ORTMLTC1 SERMAYESİ 50 M İ tYON TX. zçtluf&ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Balıkesir Valiliğinden:1 İlimiz Gönen ilkesi Hodul köyünden 38817 Ura 83 kuruş keşif bedelli yeni okul binası inşaatı işi 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 îş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Maarif Basımevi Müdürlüğünden Basraıevimaze %95 100 saflıkta 300 kilo antimuan ita 750 kilo külçe kurşun Batın alınacaktır.Külçe kurşunun bir kilosunun muhammen bedeli 180 kuruş.%7,5 muvakkat pey akça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecekı yem,yakacak taşıması işi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.Muhammen fiatı Konya garnizonu daıhllinde beher tonu 350 kuruş,geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.Iuv sa.al.ko,başk,dan As-birlik ihtiyacı için Ankara ve îstanfoulda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Mardin Bayındırlık Müdürlüğünden Muayyen günde ihalesi yapılmayan Nusaybin Sağlık Merkezi haricî su tesisatı yeniden kapah sarf usulüyle 15 gün müddetle ekeiPümeye konulmuştur.1 Keşif bedeli «2933510»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre müteahhit nam ve hesabına 300 metre 110 Iu-k keten hortum pazarlık suretiyle satın alınacaktır-2 Pazarlığı 30/4/954 Cuma günü saat 14 te K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • İnhisarlar U um Müdürlüğü hânları Satmama Komisyonu Bsşkanljğınğan 1 Mevcut şartnamesinle ve numunesine göre 1650 adet tuz küfesi pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 26 '4/954 Pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Cinayet Var Piyes S Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çargambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N t Sah.Çarşamba suare 2030 da-Çarşamba matine 16 30 da-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TtYATROSU «îaat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoğhı Telefon:42157 Komedi Kınım MELEK HANIMIN KISKANÇLIĞI Yazan:Loui» Verencull Türkçesi:Burhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • İster tul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 26 Nisan 954 Pazartesi saat 11 de Balıkesir Lv.Â.Sa» Al-Ko« da kapalı zarfla 4000 tonluk yıllık nakliyat yaptırılacaktır.Ton kilometresi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A Ab-İhtiyaç için Konyada öğütülmek gartıyla 2600 ton seksen randımanlı un öğüttürülecektir.Muhammen fiatı kepek tâK madde müteahhide ait beher kilosu bir kuruş» geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler İ3.15 Dans oüziği pı)13.30 Şarkılar kuyan:Muzaffer Blrtan 4.00 Sevilmiş orkestra parçala pl)14.20 Şarkılar pl)4.45 Film yıldızlan pl)5.00 Kapanış.18.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • hidro Elektrik Tesisatı yoptırılacok KEŞAP BELEDİYE REİSLİĞİNDEN;Kas.ı banın adı İşin keşif bedeli Geçici teminat Keşap 288080,47 15-273.22 1 Yukarıda adı geçen kasabanın hidroelektrik tesisatı yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.04.1954
  • Earn MİLİ Saf Zeytinyağı ve Sabunları H^r dürüst ve temiz bakkalda bulunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8