Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Baffin fahrimizde bavamn uma ıniyetle bulutlu geçeceği,ruzg&rlann knutedil eseceği satan,net derecesinin yükseleceği tahinin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Türk-Yugoslav siyasi Bayarm Çankaya köşkünde verdiği ziyafette Turk Yugoslav dostluğunun ehemmiyeti belirtildi Ankara.13 Milliyet)Re isicumhur Ceâl Bayarm davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Türk süvari ekibi şampiyon oldu Mar sil ya da yapılan baynalmilal müsabakalara İştirak adan binicilik ekibimiz birinciliği kazandı Marsüyada yapılan Bey nelmilel müsabakalara işti rak eden binicilerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Do P.nin aday listesi müsbet karşılandı Bifaraf çevreler,Demokrat Partinin seçimleri kazanma şansının çok fazla olduğunu belirtiyor Aday listelerinin belli olmasından sonra secim faaliyetinin sıklet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • C.M.P.İzmjrde seçimlere girmiyor Izmir,13 Milliyet)Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel îdare Kurulu tarafından bugün Şehrimiz teşkilâtına gelen bir telgrafta,Cumhuriyetçi Millet Partisinin tzmirda seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Bursada kcr yeğıyor Bursa.13 Milliyet)Bugünkü yağmur ve soğuktan sonra Uludağa yeniden kar yağmağa başlamış ve kar şehrin alt tepelerine ve kenar mahallederine kadar inmiştir.Bir ta*afta kar,diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • YUNAN BELEDİYE HEYETÎ GİTTİ Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Yaman Belediye heyeti dün uşakla memleketimizden ayrılmıştır.Resimde Yunan Belediyecileri hareketlerinden evvel bir arada görülüyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Hürriyeti seçen Rus diplomatının ifşaatı Avustralyaya İltica eden diplomat Sovyet ajanları ta ait vesikaları resmî makamlara verdi Camberra,18 AP)Avus tralyadaki Sovyet büyük elçiliği üçüncü kâtibi Vl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Bir assubayımızın muvaffakiyeti Başçavuş Fahrettin Işıkçı,bir çok silâhlara uzaktan nişan aldırıp ateş eden «robot kontrol» adı verilen bir cihaz imal etti Ankara,13 Anka)Mili!Müdafaa Vekâieti Temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Genç takım bugün Lfikxemburg'la karşılaşıyor Bu maçı kaşandığımız takdirde grup birincilûğ'miz garantilenmiş olacak Bona.13 A.A)Dünya genç millî takımlar turnuasına iştirak etmekte olan genç takımımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Batılılar Hindiçinîdeki harbe müdahale edecek Dulles,Eden lie mutabakata vardıktan sonra Bidault İle görüşmek Üzere Parise gitti Londra» 13 Radyo)Ame-den ile yaptığı müzakereleri rfira Haricîye Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Orta Doğu Paktına yeni iştirakler Ferifdun.Camal Erkin-Afganistanın pakta iştirak arzusunu memnunlukla karşılıyor Vaşington 13 AP)Tüı kiyenin Vaşington Büyükelçisi Feridun Cemal Erkin dün verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Bir atom âlimi azledildi tik atom bombasını infilâk ettiren atimin komünistlerle işbirliği yaptığı ilân ediliyor Nev York 13 AP)iki Nev York gazetesinin bildirdiğine göre,Birleşik Amerikanın ilk atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • T.M.Talebe Federasyonu çalışmaları Dün sona eren toplantıda» Kıbrıs ve Batı Trakya Türklerini ilgilendiren karajrlap alındı Türkiye Millî Talebe Fede raayonu 10 uncu devre,birin ci Genel idare kurulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • inönü,dünkü topla ntufa konugurlıeıı inönü dün C.H.P.nin toplantısında konuştu D.P.iktidarının İcraatını tenkit eden InönU.seçlmi kazanırlarsa İşlerin düzeleceğini iddia etti Şehrimizde buluna C.H.P.g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Bir mebus adayı kalb sektesinden öldü Radyoda Üstelerin okunmasını dinlerken kendi ismini duyan Rasim Teoman öldü Ankara,13 Milliyet)Dön radyo'da aday listeleri okunurken şehrimizde hâzin bir hadise o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Gelecek yıl Türkiyeye 65 milyon dolar verilecek Amerika,önllmilzdeki malî yıl sarfında Türkiye,Pakistan ve İran'a yapacağı iktisadf yardımın miktarını açıkladı Vaşington 13 A.A.Resmî çevrelerden bugüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • A P Ü MTISADDIK SAVCIYI DELI EDEOEK Musaddık'm dâvasını görmekte olan Temyiz mahkemesinin savcısı dünkü duruşma sırasında ellerini havaya kaldırarak şunları söylemiştir:«Allahım.bu adam beni deli Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Bir adam metresini benzinle yaktı İzmir 13 Milliyet)Eşp refpaşa semtinde oturan 40 yaşlarında Fatma adında bir kadın,metres hayatı yaşadığı Şerif adındaki şahıs tarafından bu gün sabahleyin üzerine be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • l Cen evre i konferansı i Konferansa kafaisaoak 3 bin delege için otel sıkın* tısı çekiCyof Cenevre,13 A.A.Cenevre şehri 26 nisanda burada toplan* cak olan Asya konferans na ka tüacak 3.000 kadar dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • Genel Kurmay Başkanlığı Nuri Yamut'un yerine Orglizzet Aksahır'un tâyin edileceği bildiriliyor Ankara,13 T.HA istanbul DP-listesinde aday gösterilen Nuri Yamuttan açılan Erkânı Ha;biyei Umumiye Reisli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • KAHVE YERİNE NOHUT Kahve fiatlarınm pahalılığı karşısında bir kısım esnaf,kahve yerine,kavrulmuş nohut ve arpa tozu satmağa başlamıştır-Aşağı yukarı kahve lezzeti vermekte olan bu karığım halk arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.04.1954
  • ET Fİ ATI ARI Bir müd-det evvel 330 350 kuruca kadar düşen et fiatlannda,son günlerde yeniden bir yükselme müşahede edilmektedir.Bir kaç gün önce 420 kuruşa satılan kuzu eti.dün 460 kuruşa kadar yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • TAKVİMDEN fSk YAPRAK I Partiler ve bir hikâye ULUNAY Bir gazetenin rivayetine gö re Bahkesirin bir köyünden Cennet artında,bir kadın,öğ le:keskin partici inns ki «kocamdan aynhrm d» C.H.P.den ayrılmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • P a L I S T Klreçburnunda oturan Allmet Gülümser ve Seyfi adında iki kişi,bu semtte bir gazinoda içki içerken,kavgaya tutuşmuş ı'ardır.Bir ara Seyfi,bıçağını Q3&erek Ahmed'i kolundan ya ralamış ve kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • K SAHABE RLER MİLİ Eğitim Müdür yaudun dsj Celâl Köktuna beraberinde ilk öğretim Teftiş şefi olduğu alde dün Kartal ilçesi okulla "nnı teftiş etmiştiriç Mart ayı içinde Istanbul fırınlarında çalkan ig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • i Hle.10 ban 1378 VAKİT VASATI EZANI QUnes 5.24 10.38 ögte 12.16 5.29 15.58 912 Akgam 184T 12.00 Yatsı 20.22 1.36 İmsak.3.38 8.52 Niton 1 İt 54 Nisan Çarşcmba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • B.Amerika'da umumiyetle acele kararlar verildiği ye mut tetiklerle iyice danışıp anlamadan,hattâ bazan bunlara yeter bilgi bile verilmeden hare» kete geçildiği hakkında kanaat ı'er vardır Bu çeşit dav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • KONSER ît T.ÜV San'at kulübü ta rafından busun saat 17.30 da,Gümüşsüyü binasında bâr caz konseri verüecektir.EDEBİYAT MATİNESİ it Üsküdar Amerikan Kız Ko ı'eji taraflıdan 17 nisan cumarte si günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Dolapderedc kanlı bir hâdise oldu Dolapderede Kalyoncu Kulluk caddesinde 173 nu marada oturan Ligorgi adında biri,ayni evde oturan Enistratya adında bir kadınla kavgaya tutuşmuştur-Ehistratyanın dostu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Koca Yusuf isimli vinç lİOTiantmıza getirildi Denizcilik Bankası Liman Işletmesince yeni alınan 100 ton kaldırana gücündeki "Koca Yusuf,vinci Humlber isim li,Hollanda bandıralı bir açıkdeniz römorkörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Konservatuar orkestra konseri Konservatuar orkestrası Cemal Reş.t Rey idaresinde önümüzdeki 18 nisan pazar sabahı Taksim Belediye gazi nosunda mevsimin 26 ncı kon serini verecektir.Bu konsere kıymetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • inhisarlar idaresinde bazı nakiller yapıldı inhisarlar Umum Müdürlüğünde bazı Müdürler ara* sında değişiklikler yapılmış ve bu arada Sosyal Yardım Şubesi Müdürü Hakkı Him ran Cübali Kutu Fabrikası Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Metro içsin yapılan:teklifler inceleniyor Şehrimizde yapılması ka rarlaştırılan metro için yapıl mış.olan teklifleri inceıeme* üzere Bayındırlık Vekâletinden,Teknik Üniversiteden ve Elektrik Tramvay v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Fazla ücret alan şoför Adresi bizde mahfuz Ur okuyucumuz yazıyor;«10 Nisan Cumartesi gecesi saat 24 sıralarında,Karaköyde tramvay duıağmda do'muş yapan bir taksiye binerek Perapalas durağında indim-Şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • ithal malı darlığı E kon o.ti i va Tear et V köleti bu hususta bazı yeni kararlar alı Son aylar içinde* piyasada bazı itihal mallarının darlığı çekilmektedir-Ekonomi ve Ticaret Vekâleti bu darlığı:gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Gözhikçü ler yarın bir toplantı yapacaklar Türkiye Gözlükçüler Derneği mensupları yarın saat 10 da Beyoğiundaki dernek binasında bir toplantı yapacaklardır Toplantıda 675 bin liralık son cam ve gözlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Dün Pölonyaya külliyetli miktarda buğday gönderildi Dün limanımızdan muhtelif Avrupa memleketlerine 1 milyon 738.964 lira tutarın da çeşitli mal ihraç edilmiştirihraç edüen malların ba şında,iç fındık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Serbest buğday fiatlan bir miktar yükseldi Son günlerde serbest bug;day piyasasında natlarm bir miktar yükseldiği müşahede edilmektedir.Devlet Demiryollarını n istihsal bölgelerine kâfi vagon vermemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Yaşlı bir kadın dim intihar etti' Kuşdilinde Hasanpaşa mek tep sokağında Emin© İTeşilkaya admda 65 yaşında bı* kadın,evde kimsenin bulunmadığı bir sırada,intihar nıaksadiyle jiletle bileklerini kesmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • ICaradenizde fırtına Seferde bulunan gemiler şiddetli,fırtına yüzünden muhtelif limanlara sığındılar:Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir.Sekiz mil kuvvet.nde esmekte ostein yıldız poyra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Bugün piyasaya bin çuval kahve çıkarılacak Son günlerde şehrimizde j yeniden baş gösteren:kahve buhranının,giderilmesi;için,Vekâlet tarafından ilgililere gerekli.tahsis göndrîfeniştjr.Bu tahsisle,gümr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Yunan Belediyecileri Istanhuldan ayrıldı Bir müddetten beri şehrimizde misafir bulunan sYu nan Belediye Heyeti dün sa at 17 de Istanihuldan ayrıl mış ve uçakla Atihaya gitmiş lerdir.Bu arada Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Teknik okul 22 nisanda tedrisata bağlıyacak Teknik Üniversitede yem açılan Teknik Okula alına cak namzet öğrencilerin i eleme imtihanları dün sona er mistir.Dün öğleden evvel namzet öğrenciler Fizik,ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Kadıköy deki bir inşaat yerinde altın bulundu.Kadıköy de Kuşdilinde Yo ğurtcu Parkı yolunda 85 numaralı inşaatta temel kaz makta olan ameleler,üzerinde-"Viktor*,yazılı^ res;mler bulunan dört" adet alf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Okullarda ders kes mi Köy ol.ullarınm kapanma ve açılma zamanlan tespit ediliyor Köy okullarının ders kesimi ve açılıca zamanlarını tesfoit için ilçe.erde teşkil eklilerin komisyonlar ça.aşmalarını sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.04.1954
  • Yazan Bedirıhan ÇINAR Tefrika No-38 Bu adamın bir Türk olduğuna iddia ediyorsunuz.Bu hükme nasıl vardınız Eminim efendim.Peki bunu nasıl anladı nız?Anahtardan.gu küçük anahtardan?Reisin kasları çatıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Sabık Suriye Reisicumhuru Paris'te Paria,13 AP)Eski Suri ye Cumhurbaşkanı General Edip Çiçekli dün gece yarısından bl raz sonra uçakla Kah'ireden ve Roma Özerinden Pariae gelmiş,tir.Çiçskli gazetecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Roosevelt Rusyada anıldı Londra 13 AP)Mosko va radyosu bu sabahki neşriyatında müteveffa Amerikan Reisicumhuru Franklin Roosevelün ölümünden dokua «ene geçmesine rağmen Sovyet Rusyada hâlâ "harpten ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Yeni enerji kaynakları aranıyor Bir İngiliz mühendisi güneş dahil olmak üzere yeni enerji kaynaklan bu.Umması lâzım geldiğini söylüyor Londra,13 Nafen)Ame rikaiı kâşif ve mühendis Palmer Putfıam taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Japonya'da mali skandal Mebusların isimlerinin kantştığı hâdise için 75 memur hak-kında tevkif müzekkeresi kesildi Tokyo,1 3(A.A.Japonya' da meydana ç-kanlan mal!akan dal hakkında üç aydanberl devam d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Küçük bâr çocuk boğularak öldü Karagümrükte Karabaş mahallesinde Kumodaları so kağında 29 numarada oturan Cemal adında birinin 13 ay lık oğlu Necat Ozfoay,eVme geçirdiği bir ekmek parçasını yerken lok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Malezyada demir yolu işçileri grev ilân etti Kuala Lumpur 13 A.A.Hükümet ile işçi sendika ı lan arasındaki itilâfın halle j dilmemesi üzerine dün gece-j den itibaren Malezya demir yoiu servisinde umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Kıbnsta zelzele halkı heyecana düşürdü Lefkoşe 13 A.A.Dün Kibrisin güneyinde LimasoJ da her biri üç saniye süren iki yer sarsıntısı olmuştur.Paniğe kapılan Limasol halkı evlerden» kahvelerden,sinemala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Yapışık kardeşinden ayrılan Bokonun kalbi sagdayıu.ş Londra 13 Nafen)ingiliz Tıp dergisinde verileD malûmata göre.Nigerialı va pişik kardeşlerden Bok is mindeki çocuğun kalbinin ya pılan röntgen netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Ne ve b'ri gelecek ohırsa Georges Fuach'undairesini sâ ze kiıalamıtş olduğunu ve yemeğe çıkmak üzere giyinmek te bulunduğunuzu söyleyiniz* Bu arada ben de kendi daire me inerim ve bir kaç dakika sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Çoraplarının içinde mücev» her kaçıran edam Londra 13 Nafen)Ingilterede Harvichte gümrük memurları Avrupaya gitmek üzere alan bir adamın ayaklarını sürükleye sürükleye yürüdüğünü gürmSşler ve şüphelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Kısa harici l aberîer AMERtKA İt Birleşik Amerika Coğrafya Camiyetine mensup astronomlar,haziran ayında Merih sey yaresinds hayat olup olmatiığı nı katiyetle tesbit led&biı'eceklerdir.Astrunomlar güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Japonyanm Fitöp'mîcre verdiği tezminat Tokyo,13 A.A.tkinci Dünya Harbi tazminatı cümlesinden oiarak Japon elçisi Kotsumi Ohoo bugün Filipmlere 400.000.000 dolarlık bir meb/âg götürmüştür.Filipinler Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Rubirosa sporculuğa başladı Beynelmilel hovarda diplomat,«Zsa Zsa benim için iyi bir dosttur» diyor Parfe.13 AP)Beynel mil el hovarda Porfirio Rubirosa bu sene Fransada geniş çapta sportif faaliyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Güyan'da yeni tedbirler alıyor Mazul Bsşv k II.ı 6 ay meşinin hâdiseler çoğu Georgetown,13 AA.ingiliz Güyanınin işten el çektirilmiş olan Başveki i Doktor Şeddi Jagan'ıa altı ay hapis cezasına mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • New-York'un yeni bütçesi Belediye memur ve iğcilerfi 1-6Ö9-388 325 dolarlık bütçede kendilerine ayrılan faslı az buluyor New York,13 A.A.3000 den fazu'a belediye memuru ve işçisi dün hükümet konağı ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Siyası İcmal Du fus'irı seyahati Birledik Amerilaı Hariciye Vekili Mr.Dulles ani olarak Avrupaya geldi-İngiltere,Fransa ve Batı Almauyayı ziyaret edecek olan mıuı^leylışimdi İngilterede İngiliz uıesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Doğu Almanya ve Polonya Uava kuvvetleri atom bombasıyla teçhiz edilmiş Berlin,13 Nafan)Doğu Almanya ve Polonyada Sovyet hava kuvvetlerinin atyom bom bası ile teçhiz edildiği hakkındaki şayiaiarı bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • 20.000 sene evveline ait resimler bulundu Roma 13 Nafen)Sicil yada Palermo civarında r-iı mağaranın duvarında en 02 20.0Ü0 sene evveVne ait dans eden erkek resimleri bulunmuştur.Taş de''ri insanları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • Arnavutlukta casusluk muhakemesi Paris 13 A.A.Arnavutluk telgraf ajansının lirandan bildird-gine göre,fe-ı satçı hareketlerde bulundukları iddiasiyle mahkemeye verlAen sekiz kimiden yedisi için savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • İKTİBAS "Ağa düşen kadın,şimdide Truvalı güzel Helena oluyor Rossana Po-esta'ıiia bu tınıda baş ro ii alması bir çok sinema yıl.azarını asabî buhranlar geçirecek şekilde kıskaır ı mşîır.Trovah Elena f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.04.1954
  • FIKRA Ölçülü olmak TARIK BUĞRA İnsan baznjı ipin ucuna kaç'-nverir ve huyuna suyuna uy mıyan bir »Öz söyler.Ağsımdan kaçtı veya ağzından ka.rûk dj&riz^ bunun to.da ma-zur gördüğümüzü,böyle |irarî sözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.04.1954
  • Kraliçe EEızabethin imzası İngiltere Kraliçesi İkinci E'izabeth'in dünya seyahati oldukça enteresan ve alâkabahş bir şekilde devam etmektedir* Bu arada Avustralyada bulunana Vengeance uçak gemisinin,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1954
  • V V*f İİM 1 r F* v& g ife'^' Sesi kadar yllzli de güzel olan artists Lori Nelson Amerika'da seneler senesi sesi dalma beğenilen ve aranılan bir yıldız varsa o da mahakkak ki Lori Nelson'dur,Amerikan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.04.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hayalimizde yaşayan şatoların tarihçesi Barbarların hücumundan kurtulmak için inşa edilen şatolar,sonraları birer t ar bar 1i vasi halini atmıştı Muharrir roman yazar,şato C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.04.1954
  • Genç takımımız Almanyada çalışmalarına devam ediyor fÎATItf» mil î fol/ımtmur Tînl/ İ-dil» RıınH'jn eisv.%fc.1.«1 mii^ Cocıtnalnnl» ı_Genç mil.î takımımız Belgi kayı 4-0 ve Isviçreyi de 1—0 mağlûp et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • Rusya bir İngiliz teklifini reddetti Londra,13 SHA)İngüt» re amatör güreş birinciliklsri 17 nisan 1954 cumartesi günü bura da Empress Had'de yapılacak,tır îngiliz güreş federasyonu,Rus ya güreş federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • Galatasaray in şampiyonluğunda hissesi büyük olara Yalçın Granit» B* Spor müdafaayım müdahalesine rağmen sayı yaparken Çok çekişmeli geçen maçlar sonunda Galatasaray basketle 15 inci defa istanbul şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • Tcnr.mj Lc wtoi ilk golünü at?bi ci Londra,13 SHA)Arsenal,Aston Willa ile yaptıg;lig maçında 1-1 berabere kalmıştır Bu maçm en büyük özelliği ni,hâlâ çimen sahalardan ayrn mamiş bulunan mâruf «Kurt fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • İngiliz millî takım namzetleri seçildi Mayıs ayı içinde Macaristan,Yugoslavya k.ve Yiinanistanla karşılaşacak o an A vsB millî takımının 3Z kişilik ki d osu belli ol u Londra.13 SHA)Seçici.ler,Mâçaria
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • En yaşlı ve en genç rşılaşması Londra,13 SHA)Bugüne kadar İngiliz milli takımında!yer almış bütün futbolculardan,mevkilerinin genç ve en yaşı* elemanlarından müteşekkil olinak üzere iki takım tasbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • «sil?Wiriraıtı«iitt Bio irilerimizden birisi seyahate eıkmadan ewe!şehrimizde yapılalı müsabakalarda yeni muva Son iki müsabakada iki ikincilik,bir üçüncülük ve bir de dördüncülük alan takımımız böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.04.1954
  • Avrupa Futbol Federasyonu gayri resmî bir toplantı yaptı Paris,13 AP)22 Avrupa futbol federasyonu dün buraca gayrî resini bir toplantı yaparak Milletlerarası futbol federas yonu kongresinde kararıaşt-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Esrarkeş Ali Baba suçüstü yakalandı Ali Baba namile maruf Dir esrar sat/nısı dün Haydar ka rakohj mürettebatı tarafın dan suçüstü yakalanmıştır.Aliniaı evinde yapılan araıua da küll;yetli miktarda esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Üç ay içinde Istanbulda 2427 çift evlendi ilgililerce verilen malûma ta göre eak,şubat ve mart ayı içinde gelirimizde 14 ü Adalar,106 sı Bakırköy,120 si Beşiktaş,58 i Beykoz,767 si Beyoğlu 251 i Eminö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Lokman Hekim» Dr.HAFIZ CEM^ T Dahiliye AfîliıhaMna» Pazardan başka her gür.sabah saat 10.30-1 j.öğleden aonra 14.30-17.00 ode hasta Kabul eder.İstanbul Divan* yoıv No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Yaşlı bir isçi kazaen düşüp öldü Bomonti iekel B:ra Fabr kasında ölümie sona eren bk kaza olmuştur.Bekir Savaştay adında 6C yaşında bir isçi,fabrikanın otomatik kantarını konUo' ederken,muvazenesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Çanakkale sürat postası haftada ikiye çıkarıldı Evvelce haftada bir yapıl makta olan "Çanakkale sür' at postası.Denizyolları işlet meşince görülen lüzum üze rine bugünden itibaren haftada ik^ye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Allah kimseye dert verip erman aratmasın İşçi sigortaları hastahaneterinde muayene olmak davayi hendekten atlatmaya benzer.Saatîerce bekler on i an sonra o doktor sonla,ba doktor banim ciiya odadan Od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Rafferty kati kararını verdikten mama.iwiuTmim sadık mUhbklerm İkrteBİm rai—rin en ziyade ^üvenebi*eekJerini emrinden na maddeten imkân ebzuyankn ayırdı,Bn adnator grip» mr çok haşmetlerde fatusDöıik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini ftüen idaa» eden Mes?ul Müdür;Kanık PEMIRTAg Basıldığı yer;Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İO 11 12 Tl-Soldan,sağa 1_Esmer güzsünm «türküler deki Jakabı;Bir nofca.3 Ame rikada'da bir eyalet;Ali alı kimfienmkini söndürmesin.3-Af i;Bir harf.4 Ses ayan;Ana.Ters] sıfat takış;6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Amerika Rıspia hidrojen bombası yarışı Tarafsız İsveç hükümetinin» Savunma Kurmay Heyeti tara fandan yapHan ar aparmalardan* am'^ılöıg-ınft Jeförg,vyet Rusyaj atom silâhlarını Amerikadan da' ha büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • DENİZLE î iribi Roman Muum:JRotikü'SAMANCIGİİ.Nergis:u Gayrî seni bırakmam,gembniz v jr,gelirsin,birlikte yaşar,fcirlilda ö!w*fe fl tfecf-l 106 Yalnız öteki gö'Jge kendisine doğru ge.iyoıöu.Onu olsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • başarı ile kullanılır.Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağr» we sızılar,derhal teskin «der.Bayanların muayyen za mantardaki sancılarına kars.faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrılarında basa*» iie k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.04.1954
  • Tetkikler iaponyada Geyşaların ahlâkları bozuluyor muş Japonyanm en tanınmış «Geisha kızları» •6gretta»eırif Yuzabufo Sagaguci.mesleği harpten evvelki tfaigaala destine uüaştarmaya jgaynet etmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Musaddık savcıyı deli edecek BdştaraA edecek,onun karşısında vazifemin ne oMuğunu bana sen öğret*» Savcı,Musaddık'ın Pazar günü yalnızlıktan şikâyet etmesi üzerine hücresine iki man kûm gönderdiğini,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Turkiyeye yardım fBaştarafı 1 Inotdo» yardım olarak 23 milyon dolar verilecektir.Siyasî şahsiyetler ayni dev re zarfında program mucibin ce Pakistana iktisadi yardım olarak 20 milyon dolarlık,bir tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • İzmirde ekmek buhranı Izmir,13 Milliyet)Şehrimizde bugün de ekmek buhranı hüküm sürmüş ve bilhassa Tepecik,Kançeşme ve Kemer semtinde kalabalık bir halk kütlesi fırınlara hücum ederek tahribata sobe b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Türk-Yugoslav siyasi Baştarafı 1 incide)tir.Bu yemekte Koraltan-Adnan Mende:es.Köprülü ve Yugoslav Hariciye Vekili bulummuştur-Gerek yemek esnasında ve gerekse yemeği müteakip görüşmeler yapılmıştır B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Bas tarafı 1 ineUl-labalık bir partili ve meraklı gru pu takLb etmiştir.İnönü şunları söylemiştir.tik öne» iktidarın dört aydanberi türlü seklerde devam ettiği seçim,hazırlıklarım kısaca hatırlatmak f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • T.M.Talebe Fedarasyonn v Ha tarafı birincide)haftadan beri devanı eden ça i lışmaiarı dün soaa ermiştir.Ankara,Istanbul,Twnir ı ve Zonguldak tee&sUcil erinin iştirak ettiği toplantıda ilk olarak nıerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Orta-Doğu Paktı BajUrafx¦ birincide)Afganistan dış siyaseti eriyle müdafaa meselelerini birleştirmeye karar vermişler ve bu hususta müzakerelere baş lâmışlardır ki,bunun,bir kon federasyona,doğru,gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Gangster taslağının duruşması Beyoğiunda ve Aşirerendi caddesinde vukua gele a iiu soygunculuk hikLsesıain iaıld oian ve Emınnönünde üçuncü bir soygunculuk hâdisesine teşeobüs ederken yakalanan gangst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • C.M.P.Izmirde seçimlere girımyor Bitarafa birincide)Ankara,13 Anka)2 ma yısta yapılacak milletvekilleri seçimine dair parti listelerinin ilan edilmesinden sonra bu j'steler üzerinds ne düşündü günü so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Batılılar ffindiçir nideki harbe müdahale edecek Baştanı!ı birincide\nokra ve dostça bir şekilde müzakerede bulunanuştur-©ir çok,anaşniazlık mevzuunu hallettik ve istikbal için büyük bir kıymeti haiz~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • seçen Rus diplomatı Baştaraâ 1 incide)Önemi haiz vesika kaçırmış ve bunları da Avustralya makamla rina teslim etmiştir.Ayrıca Başvekil Avuslralyadaki Rus ajoniarjnın faaAyetlerli hakkın da bir Tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Bir atom âiimr azledildi Bitarafı 1İncide)Aynı gazeteler üç kişiden müteşekkil bir heyetin Dr.Oppenfoeimer hakkında ileri sürülen-ithamlar-üzerinde tahkikat yaptığını bildirmektedir.Herald TriıMne sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Genç takım bugün Liixenburg'la karşılaşıyor Başterafı 1 incide)Son iki maçta sakatlanmış i oian Metin,Yıldırsak,Coşkun» Tayyar» Erol ve Güngörden j yalnız Yıldırak oynayacak,dîj ğerüeri sahaya çıkacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • D.P.nin aday listesi müsbet karşılandı Bagtarafı birincide)mukabil Cumhuriyet Halk Par tis.nin Ankara listesi bitaraf çevrelerde daha kuvvetli addedilme ktedir-Listelerin befli oiinasıyla bundaai böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Sahne ve Perdede en çok alkış toplayan sanatkârlarımızdan "CİLDİNİZİ SAKIN İHMAL ETMEYİNİZ,diyor 44 Bm ilk çıktığa gündenheri PURO'nunmüda viııı iyi m.Siz de-iki hafta muntazaman PU-RO'yu tecrübe edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.04.1954
  • Bir Astsubayımızın muvaffakiyeti Baştanı*ı birincide)Vekaletine takdim edilmişti.Va kaletin selâtöyetli uzmanların dan Yüksek Mühendis Bnb.Ke nan Bakın ve Yük.Müh.Bahat tin Poker'in projeyi tasdik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU ^aat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Bice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı taleb* geoesidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42197 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Buriaıı Sahneye koyan:A V N t D I L L İ G 1 L-Sah.Çarşamba suare 20.30 da-Çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • IAMMEJI m a k s t m Bu akşam Saat 21 de GtBALt KARAKOLU ıımartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • kambiyo ve esnam Kapanı* Açılif Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 rr.Frangı 0.8i 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 *5.6Û isveç K».64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • M.M.V.I No.lu Sa.Al.Ko.t aşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır-İhaleleri hizalarında gösterilen gün v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapah zarfla 10 ton kristal bezir 20 Nisan 954 Sah saat 15 te İzmit Dz-As-Sa.Ad.Ko.da satın alınacaktır-Tahmin bedeli 21000 lira» geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • İstanbul Ticaret Borsasından 1 Borsada muamele görmesi kararlaştrrrlimış bulunan yumurta küspe ve bağırsağın 1 Mayıs 1954 tarihinden itibaren asgari miktarının fevOrindeki alini ve satımlarının,borsad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • İzmir Fe'ediye Başkanlığından:Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince Hatay caddesinin Eşrefpaşa Ihâl binası önündeki kısmının tanzimi ve mozayik parke kaplanması,Halil Rıfat Paşa cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • TÜRKİYE VAKIFIM BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI SERMAYESİ 50 Mİl^rON T.l^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • HUUhjet Abone» şarttan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayak 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi mamleketlere İki mislidir.Ufn şartlar» 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o Hânlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • j£ Cinayet Var Piyes 8 Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevfik Sadullah SAHNE Sahneye koyan-Muhsin Erttığru)Çnrşambaian başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Aydın Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden Aydın Tire yolunun 17 100 kilometresinde kâTgir ey aklan mevcut 7-00X7.0O lik İkizdere köprüsü tahliyesinin betonarme olarak inşası kapalı zaıtf usulüyle eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Parke Yol Yapımı Menin Yollar 5.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Seyhan ilinde Adana Akkapı ve Adana Mıdık köy,yollarının parke olarak yapımı oluip.keşif bedeli 421.081 50)dört yüz yirmi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • izmir Bölge Ziraat Okulu Müdürlüğünden 1 Izmir Bornova Ziraat Okulunda yapılan,şaraphane ve konservehane binasının «19773» lira «47» kuruş keşifli İkmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • r Basım Kooperatifi Dökümhanesi Gazete va matbaalar için 30 48 GO ve 72 puntoluk HAZIR HARF-LERİN KATALOGUNU İSTEYİNİZ* Kilosu 633 ve 750* küçiük puntolar 570 kums.Adres Istanbul.Ebussuut caddesi No.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Ankara Vilayeti Daimi Encümeninden:Beypazarı Gelegra yolunun 0+000 28+200 kîloraetreleri arası tesviye sanat yapılan ve sfcablize kaplamaları birinci kısmı inşaatı kapalı zanf usulüyle ekşitmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • SİM Ltd.Ort.Tasfiye Memurluğundan:Istanbul Sicilli Ticaret Dairesinin 42966 sayısında kayıtlı bulunan Sim Limited Ortaklığının 28/2/954 tarihinde fesih ve tasfiyesine karar verilmiştir.Alacaklılarım ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Eminönü İkinci mıntıka Tapu sicil muhafızlığından o-K 19/370 Eminönü kazası îshakpaşa mahallesinin Nalbant sokağında kâin eski 38.yeni 46 kapı ve 121 ada» 53 parsel sayıh han namına kadastroca tescil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Pazarlıkla menkul mal satışı)İstanbul defterdar.ığın~ an:Muhammen bedeli Teminatı Lira Krş.Lira K,rğ.388 OC 25 35 Küçuikç ekmece 3 üfflcü »or.İstihkâm Taburunda bulunan 6 kalem malzeme» 553 2177 528 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Konya As.Sat.Al.Ko.Başkanlığından A Ate-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek,yem,yakacak taşıması işi kapah zaitf usulü ile yapjla«aktır.Muhammen fiati Konya garnizonu daflıilinde beher tonu 350 kuruş,geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • Salihli Belediye Başkanlığından Yatık silindirli soğuk kafalı 66 beygir takatında 260 devirli Ruston marka çok az ve temiz kullanılmış kompresör motörü hava tüpü ve yeni kayışı ile mazot deposu,su bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • ilier Bankasından:Hidro-Elektrik Tes'sat ve inşaatı yaptırılacaktır 1)Yozgat Karanlıkdere hidrtf-elektrik tesisatı/mateememontaj ve inşaat işleri tesisat işler vaziyette teslim edilmek üzere kapah zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.04.1954
  • RADYO İSTANBUL 12.67 Açılış ve program 18.00 Haberier 13.15 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Ahmet Üstün_14.00 Ratiyo salon orkestrası konseri idare eden:Semin Argeşo 14.30 Türküler pl)14.45 Ka nş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8