Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • ucyin pasla müteakiben buiu geçeceği rüzgârların orta vette eseceği,sühunetin deıtyedeğl tahmin rdjjmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • Kıymetli misafirimi* İçin Ha ydarnasada yapılan Tak Değerli misafirimiz MAREŞAL TİTO Yugoslav Federatif Halk Oumhuriysti Reisicumhuru Ekselans Josip Bros Tito,bugün Türkiyenin değerli misafiri bulmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • Dulles Londrada Amerika Hariciye Vekili Churchill ve Eden'le Hindicini meselesini müzakere edecek Londra.11 A^-Birleşik Amerika Dışişleri Vekilî John Foster Dulles'i Londra'ya getiren Başkan Eisenho*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • Lir yumrukta babasını öldürdü Izmir.11 Millyet)M.Alı Pınar adında 17 yaşında Bergamalı bir genç bu sabah babası ile münakaşa ederken sinirlenerek babasma şiddet* li bir yumruk savunmuştur.Esasen kalbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • Gene takımımız Belcikayı 4-0,Ordu takımımızda Mısırı 4-1 yendi Dün yapılan maçlarda her iki takımımızda çok Us Uı oyun çıkardı Ganç takım i ugün LUksemburg'la karşılaşıyor Dün Belçitaayı 4—0 mağlûp ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • C.H.P.liler Izmir D.P.il başkanını öldürmek istedi Kemal paşadaki DP.toplantısında Halk Partililer hâdise çıkarttı» kasılı arbede de 13 kişi ağır surette yaralandı-CHP.ilçe başkanı tevkif edildi Harni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • Musaddık'ın açlık grevi Dün zorla mahkemeye götürülen sabık Başvekil karanlık bastıktan sonra gizli gizK ye» mek yiyormuş Mahkemeye zorla giden Mtısaddık Tahran* 11 AP)Askerî Temyiz mahkemesine gitmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • D.P.Adcnoda bir miting yaptı CHP-liler Kozamda yapılan toplantıdan dönerken bir kamyon devrildi 4 kişi öldü.27 kişi de yaralandı Adana 11 Milliyet)De mokrat Parti bugün muaz zam bir mitingle şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • K.P.nin Izmir ve Diyarbakır üstesi Ankara 11 A.A.2 Ma tarihinde yapılacak meseçimi için Türkiye Köy lü Partisi tarafından yüksek seçim kuruluna verilmiş o» lan izmir ve Diyarbakır vilâ yetleri aday li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • inönü,dün Adapazarda ikinci nutkunu söyle Muhalefet lideri partizan İdareyi tenkitle se çimler zor olacak fakat dost çıkacağız,dedi Adapazarı 11 ANKA)Burada CHP tarafından tertiplenen açık hava toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • C.H.P.nin dünkü siyasî toplantıları 17 yerde yapılan toplantılarda DP nin icraatı tenkit edildi CHP tarafından dün şehri mizde,muhtelif yerlerde 17 siyasi toplantı yapılmış ve partililer tarafından al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • ve CM.P.adayları bugün belli olacak r 1 Halk Partisinin aday listeleri dün ilân edildi j D.P.Genel idare Kurulu dün de gec saatlere kadar çalışarak istanbulun müstakil adaylarını tesbit etti Ankara 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • D.P-nln dün şehrimizde yaptığı toplantılardan btr görünüş Demokrat Parti dün şehrin dört yerinde toplantı yaptı D.P.iktidarının dört yıtîık faaliyetini izah eden hatipler muhalefetin ithamlarına da ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • Marefal Tito,bo sabah kendisini karşılayacak olan Köprülü İle Belgratt» eJtrttstirken Mrşl/fito,dün gece şehrimize geldi Yugoslav Devlet Reisinin gelişi,ancak sabaha karşı öğrenildi.Tito,btgün Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • C H.P.nin aday listesi Ankara,11 Milliyet)C-H.P-aday listeci bugün Yüksek Seçim Kuruluna biAürilmiştir Aday llstes.nde 25 eski vekil.69 eski mebus.28 eımekB general ve subay,42 doktor.114 avukat.20 yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.04.1954
  • CM.P.nin aday Üsteleri hazırlandı Ankara,11 Anka)tkl Mayısta Cumhuriyetçi Millet Partisini temsiı'en listelerde yer alacak şahsiyetler tesbit edilmiş tir.Ancak listelerin genel baş* kan tarafından imz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • P L f S T if Fatihte Yesarizade sokağın 4a 20 numarada oturan Lütfıye Sak adında saralı bir kadn,yanmakta olan gaz sobasının üstüne düşmüş ve muhtelif yer lerinden ağır surette yanmıştır.Lütfiy.3 Hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • KİSA HABERLER Galatasaray Lisesi Kültür kolu tarafından dün saat 15 te * kul konferans salonunda bir «edebiyat günü» tertip edilmiştir.Sekiz mtörtelif okulun iştirak ettiği top^rttıda,öğren eller tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Vergi taksitlerini ödem» müddeti sona eriyor Gelir ve Esnaf vergileri jnin vergi dairelerine ödenme z'me devam edilmektedir.1953 yılı vergi yatıranı,daha 'başarılı geçmekte ve vergi tutarında geçen yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Hie 12 Nisan Bu.8 30 ff* 1954 Hart 1ST» Poıartesl 1870 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.2S 10.41 öğle 12.15 5.31 İkindi 15.57 9.13 Akşam 18.46 12.00 Yam 20.21 1.36 îmsak 3.40 8.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • L* TI-BBT BAHİSLER l Buz uykusu ile tedavi "I AH5SL ı uykusu ile ted İnsanın hajajreti sunt olarak 30 dereceye,hattâ daha aşağıya düşürüldüğü takdirde normal hararette bulunun sağlam bünyeli kimseleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • KONFERANS *Tıp Fakültesi konferans ko lunun tartip ettiği sert konferanslardan yarın paat 17 de Marmara Lokalinde veri lecek ve Dr;Münir Türkel tara fından,«Seksüel hayatın evlilik ve cemiyetteki rotu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • iki kadın intihara teşebbüs etti Kuşdilinde Hasanpaşa ma hailesinde Hamiyet sokağında oturan Emine Emel adında bir kadın,aleyhinde dedf kodu yapılmasına üzülerek,ekmek bıçağı ile kendisini göğsünden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Altı ldşi demirle birbirini dövdü Küçükpazarda Hacıkadın caddesinde 89 numaralı simit çi fırınında çalışan Muhlis Eriçpk,Aziz Ozşahin,rT.kmet Ozşahin,Mesut Ozşahin,Aziz Yildiz ve Namık Güzel adında al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Bebek dün otomatik telefona kavuştu iki yü önce temeli atılmış olan Bebek otomatik santralı dün törenle açılmış ve bu suretle Bebek semti otomatik telefona kavuşmuştur.Bu arada 3500 abonelik Fa tih,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Dürüstlük hakkı ULUNAY Dünkü gazetelerden btrta de 9a küçücük tutvatfını okudum:«13099 numaralı şoförü Vaefi Pendoz dün arc&asanda tofcr cüzdan bulmuştur.Vanlı içinde 622,50 Ura bulunan cUukını Altınc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • "Metro,için çalışmalar Paris Metropoliten kampanyası müdürü bu hususta bir rapor hazırladı Şehrimizde kurulacak Met ro çalışmalarına süratle de vana edilmektedir.Aldığımız malûmata göre,Metronun kuruh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Şehirde kahve bulmak bir hayli güçleşti Bir müddetten beri şehir de hissedilen kahve daıhğı devam etmektedir.Halen 15 16 liraya yükselmiş olan kaihveyi bulmak mümkün olamamakta ve bu yüzden de bazı ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Remzi Oğuz Arık için yarın bir toplantı yanılacak Seyhan Mebusu ve Türkiye Köylü Partisi Başkanı Prof Remzi Oğuz Arıkın olü mü münasebetiyle Milliyetçi ler Derneği tarafından bir "Anma günü„ tertip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Muallimler Birliğinin umum;heyet toplantısı Türkiye Muallimler Birl;ğinin yıîhk umumî kongres mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır.Kongrede görüşülecek meseleleri hazırlamak üzere istanbul Mual li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • İki kadın yandı Sıçrayan bir kıvılcımdan etekleri tutuşan kadın diri diri yanmaktan güçlükle kurtarıldı Evvelki gece Şişlide iki kişinin muhtelif ycirlerisıden yan masiie neticelenen bir hâdise olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Turk inalından en ucuz elbise müsabakası Istanbul Kız Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertip ettiği "en ucuz Türk maluv dan elbise müsabakası,evvel ki gün yapılmıştır.Bir çok müsabıkın iştirak ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Çimento darlığını önlemek için çalışılıyor Havaların düzelmesiyle şe hirdeki inşaat faaliyeti art mıştır.Diğer taraftan,bir müddet ten beri devam eden çimento buhranı için alâkaakıca yeniden bazı tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • OgTetmenler intibak Kanununun tatbiki Millî Eğitim Vekâleti Oğ retmenlerin intibak Kanunu nun süratle tatbiki mevzuun daki çalışmalarım ikmal et mis bulunmaktadır.Bu cümleden olarak şimdiye kadar tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • HALKIN SESİ Elbise cdbl,çöp kutusu değildir!Taksimde Cumhuriyet cad desinde oturan okuyucum us Mehmet Necati Ergudar yazıyor:«Ş^hir temizliğine otobüs İdaresi de yardım etmelidir.Meselâ:Durak mahaheri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Perroux Türkiye içtimaî araştırmalar derneğine girdi Geçen hafta şehrimizde müteaddit konferanslar vermiş olan tanınmış Fransız ik tisatçısı Francois Perroux Türkiye içtimaî Araştırmalar Derneğinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Daktilografi müsabakası hazırlıklarına başlandı Mayıs içinde şehrimizde yapılacak olan Türkiye dakti lografi sürat şampiyonluğu müsabakasına iştirak etmek üzere,bu ay sonunda Ti care' Lisesinde birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • istanbul limanında ya p11acak teslsler Limanın sık.şık durumunu önUmek maksadıyla yeni tadbirlsr alınıyor istanbul limanının ilerde alacağı şekli kati olarak tesıbit etmek üzere,ilgili Vekâ let mümess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Bol nı'kiarda sezbe geliyor istihsal bölgelerinden şehrimize sebze getirilmesine de vam edilmektedir.Bu arada hafta içinde Bur sadan bir miktar turfanda sebze getirilecek ve "tanzim satış,mahaHerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Pakistan talebe heyeti geliyor Pakistan Yüksek Tahsil Talebelerine mensup 30 kişilik bir talebe kafilesi,nisan sonunda memleketimize gele çektir;Kasa bir müdd et şehrimiz de kalacak olan kafile bilâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.04.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇINAB Tefrika No:36 İngilizler beni ararken ben Fransız üniforması ile serbestçe geziyordum Evet.sonra?Sonrasını biliyorsunuz.Maamattilh bir daıha anlatayım-Izmirde işler biraz sarpa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Siyasî İcmal Yugoslav**** Yugoslavya Cumliuxrelsi G-Mareşal Tito'nun bugün İstan bulu &fc.reJ»ekuip:uiitt.ej| jbpe uzslk maziye ait bir hatıramı zı tekrara vesile teşkil ediyor» Birinci Duaya Harbinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Ajuirct Netaon'un gemistni kurtlar kemiriyor Londra,11 Nalen)İngiliz Amiral.Nelson'un Trafalgar mu harelbesini ildare e'm^ft olduğu meşûıur «Victory» amirallik ge misine yeni bir düşman arız el muştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • FIKHA i_Dergiler Önümde beş tane dergi var-Farklı farkh seksilerde ve ayrı ayrı anlayışîkıa da olsa bu beş derginin beşi de kendilerim kabul ettirmiş bulunuyorlar-Aniajrtş ve tarz ıyrıiıkiaruu bir tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Güney Kare silâhlı kuvvetleri General John IIulI.yarın Syngman Khce ile bir görüşme yaparak Güney Kore'nin kuvvetlerini arttırması meselesini müzakere edecek Seul,11 AA.Koredeki Birleşmiş Millet er ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Demirperde kapılarını açmaya bağladı Londra,11 Nafen)1S39 senesindcnberi ilk.defa İngiliz turistVeri mayıs 15 te Bulgaristana harrket edecektir.Bulgarisan kapılarını Batılı turist ler.2 açan ilk peyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Yeraltında Ioqo edam «Ak Berlin,11 Nafen)Bir ha ti Almanya firması «yerajtı ovleri inşasında ihtisas kesbet mişlir.Bu firma yalnız Almanya'ca.de£il bir çok yabancı memleketlerde de yeraltı evleri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Meorieo City üzerinde radyoaktif bulutlar Mexico City,11 A.A.Halk eğitimi vekili yardımcısı doktor Manueı Vallantatam dün açıkladığına göre,Pasiflikte $a pıian H'.drojen.bombası infiİRkinden sonra şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Bir İdam mahkûma hapishaneden kaçtı Trenton,11 A.A.Tren ton hapishanesinde bulunan bir idam mahkûmu gardiyanlardan birini kıstırmaya muvaffak olmuş ve onun üniformasını giye r k kaçmıştır.Hapishane ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Ruslar feza istasyonu kurmaya çalışıyor Arz savlyesindan 5.0 metra yukarda kurulacak İstasyon frçin İman âim'eri kutlanılıyor Berlin,11 Nafen)Rusyadan ge#en son raporlar Sovyetler stratosfer istasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Bîr kurtarma o meliyest Havacılık tarihinde şûudly* kadar sacdanmayaj» gttç bir kurtanna ameliyesi Maiezyada yapıldı Singapur 11 A.A.Sin gapurdaki ingiliz den.'z makanılan,havacılık talihinde eşine ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Romada taşıt işçileri grev yapıyor Roma 11 A.A.Bütün siyasî sendikaların beraberce;bugün ve yaniL yapmaya karar verdikleri taşıt grevi buı sabahtan itibaren başlamış 'bulunuyor.Grev,gündeliklerin artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Comet kazası hakkında yeni bir iddia Alimler» uçağın,yüksek irtifada teşekkül eden «hava kaldırımlarına» çarpması ihtimalinden bahsediyor Londra» II Nafen)Son Comet kazasının sabo-taj ihtimalleri tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Kanser e karşı savaş Bir Amerikalı talik» meme kanserinin todatyisfoıde kullanılan Ur ilâcın fayda verdiğini söyledi New-Yoric.U AA)Amerikan Kanser Araştırmala-•n Cemiyetini-n 45 inci senelik toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Mac Cartly kendi partisine zararb oluyor Ceveland 11 AJL)Cumhuriyetçi Parti propagan da şefi Leonard HaU,sonba harda başlayacak olan siyasi konuşmalarda senatör Mac Carthy*nin ancak davetli.atduğu top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Mahpuslara,hafta tatili veren gardiyan hapse gireli Wellington,11 Reuter)Wellington hapishanesinin başgardiyanı önümüzdeki altı ayı,hapishanede mahkûmlarda birlik te geçirmeye mahkûm edilmiştir.Suçu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Yeni Yunan Kabinesi yemin ol ti Atina II AP)Barbakan Papagos yeni kabineyi bugün kurmuştur.Kabineye giren yedi yeni bakan Papagosun ömjuaıde yemin etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA İC Dışişleri Vekilliglııafc tayin edildiği 15 aydan beri Foster Dulles,resmi seyahatleri için 144.865 kilometre yol katetmiş tir.İNGİLTERE İC İngiltere MUİT Okyanusları te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • Diğer bir el de boynunu tutmaya çalışıyordu,tik elin panmaklan omuza iyice yerleşmişti,Geo:ges böyle b!r teşebbüsü gönül hoşluğu üe karşılayacak durumda değildi.Yumruğunu savurdu ve sert bir cisme tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.04.1954
  • İKTİBAS Yirminci asırda bir ote kapıcısı neler biimelidîr?D vr.m za kolaylık ve tembellik isnadında bulunanlar etraflarına bir göz atacak o uriarsa ne kadar aldandıklarını derhal itiraf etmek zorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.04.1954
  • RESİMLE HADİSELER Fuat Köprülü şehrimizde Dost ve müttefik Yugoslav Devlet Reisini şehrimizde karşılamak üzere Hariciye Vekili Prof-Fuat Köprülü dün Ankaradan gelmiştir.Mareşal Tito bu sabah şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1954
  • MKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Ehlisalip,Hacı Ilbey'in önünde diz çökmüştü "Yatsıyı c?a eda ede i m.Düşmanın uyuyacağı saat gelmiş olur.Hemen cö t ko dan hücuma g ~ç?fcz„ Osman Oğullarının gün geç t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.04.1954
  • June Hoverfin manastıra girişi ken&s'ne rak.â n oJJu Bundan Mr yd evvel anîden beyaz perdeyi terkederek Manastıra celrlen June Haver,bun7a^ nayat» fazla tahammül edemedi ve girdiği gibi anîden tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.04.1954
  • Türkiye maraton birinciliği ve altın çivili yarışmaları 14 atletin işth akile yapılan Türkiye maraton birinciliğini 2.31.31.8 ile Elâzığ'dan Ahmet Aytar kazandı 1954 Türkiye Maraton birinciliği dün mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • T.özerengin G.Saraydan istifa etti Beynelmilel hakemlerimi» den Dr.Tarık özerengin dün Galatasaray kulübü üyeliğinden İstifa etmiştir,Ozeranginin istifa sebebi,kendisine Bölgfe Hakem Komitesi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Federasyon Kupası maçları Federasyon kupası basket bol maçlarına 16 nisan cuma günü Ankarada başlanacak* tır.Müsabakalar üç gün devam edecek ve pazar günü federasyon kupası galibi belli olacakür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Dünya kupasına iştirak edecek Uruguay takımı Montevideo,11 SHA)Ha «Iran ayı içerisinde Isviçrede yapıı'acak olan Dünya Futbol şampiyonasına iştirak edecak Uruguay Milli futbol takanına bu maçlara işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Ordu maçında Lüksemburg 7-0 yenildi Anvers 11 A.A.Mületlerarası Ordu Futbol turnuası seçme maçlarında Hollanda Lüksemburg'u 7-0 yen mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • B.Spor Taksimi 6-3 mağlûp efii Beyoğluspor ile Taksim takından arasında Dolma bahçe Stadında hususi bir karşılaşma yapılmıştır.Hakem Hayati Ozganın idare ettiği bu maçın ilk devresin de Beyoğluspor 6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Malatya Lig Maçları Malatya 11 SHA)Şe^ rimiz lig maçla'-jna bugün d devam edilmiş ve şu netice ler alınmıştır.Karagücü:1 Malatya Gençlik:O Adaflı:S Demirspor:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Filimciîikte yeni bir buluş Studgard 11 SHA)Bir müddet evvel iflâsa doğru git mekte olan bir Alman f'lm stüdyosu son zamanlarda ye ni bir buluş sayesinde durumunu düzeltmiş ve kâra geç iniştir.Stüdyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Amatör küme tg maçları Amatör kttme lig maçlar na dttn muhtelif sahaı'arda devam edilmiştir.Bu maçlar da şu w ticeler alınmıştır.Vefa Stadımla:Eyüp:3 Haliç:1 HaskJöy:2 Y.S.Selim:Başkurt:2 Adalar:1 Eyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Iff •S?Ordu takımımızın dün 4-1 mağlûp ederek tasfiyeye uğrattığı Mısır ordu takımı geçen yüki kadrosiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • a Pong şampiyonu oldu Londra,11 SHA)Dünya Ping-pong şampiyonası bugün Japonya ile Macaristan arasın da yapılan final maçile sona er mdgtir.jBu maçta Macaristam 3 A yenen Japonya,dünya şam piyoıilugunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Tenis müsabakalarında S.Gürel ve V.Craınn.galip 31 Nisan,1 ve 2 mayıs tarih terinde Mısırda yapacag-mız Da vis kupası tenia müsabakalar:na hazırlık almak üzere tenisçi terimiz dün de Tenis Eskrim Dağc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • F.Bahçe Altayı 3 2 yend* İzmir,11 SHA)Şehrimizd» misafir bulunan İstan,bulun Fenarbahçe takımı ikinci maçmı bugün Alsancak stadında kalabalık bir seyirci kitlesi önünde izmir şampiyonu Altay'a karşı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Dün y pi Ian mi i maçlar MACARİSTAN AVUSTURYA 1-0 Viyana,11 SHA)Bugün Prater stadında 60 Inn seyirci önünde oynanan Macar İstan Avusturya mili!futibol maçında Macaristan milli takımı zonü bir oyundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Galatasarayın 2-1 mağlûbiyeti ile nihayetlenen maçta Gafciasar&yra yegâne sayısı Brezilya kalesine girerken Desportes G.Sarayı 2-1 yendi Sarı-Kırmızılılar daha iyi oynadıkları ve uzun bir zaman da 1-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Robert College Ping-Pong'ta Kabataşı yendi Istanbul okullar şampiyonası final maçında Kabataşı 4-1 mağlûp eden Üobert Col lege takımı dördüncü defa olarak şampiyonluğu kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 12.04.1954
  • Basketbol lig maçları sona erdi G.Saray rakımı bu yıl da şampiyon oldu tüt hü karşı aşmada Moda Sporu 61 35 n £c ûp eden Stn Kırmızılılar senelerden beri ei esirce tuttukları şampiyonluğu bu yıl da k&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.04.1954
  • Hakikati ne zaman öğrendin?dedi-Çok sonra' Hiç hrr şeyden şüphelenmediğim için Eddie beni aldatmakta müşkülâta uğramıyordu.İşlerin/n mahiyetini anladığım zaman çok geçti,bir şey yapmama,mani olmama im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1954
  • 1 23456709 10 11,12 S^Icfan sağa 1 Büyük piyes yazarı îbsenTin mamleketi;Büyük İngiliz fikvzof ve riyaziyecisi.2 Ebeni kuşagı'nda,3 Korunan ka:"m veya yar;Bakışı meşîhur bir hayvan.4 Bir çeşit tente h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1954
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI.GRiPiN KULLANINIZ I Baş,diş,adale,sinir ağrılarını keser.Grip ve nezle başlangıcırı da başarı ile kullanılır.Jf Süratle hazmolur ve tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Osmanlı topları Azak kalesine doğru kusuyorlardı.Arsîan derhal kendini derin bir çukura fırlattı 104 öyle ise şu yoldan git,ileride birleşelim.Aramadığım bir burası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1954
  • Değerli misafir Buytarafı birincide)İran yıldırım istiı&sına uğramış,Balkan yarımadası haritasından Ur dkvlet olarak silinmiş bulu Ban Yugoslavyadan Almanları Çiiararak memleketini kurtarmajc oımuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.04.1954
  • RÖPORTAJ ar ve Çiçek Bayramının u seneki hususiyetleri Hemşehrinin bol bol eğenm-sni îsuyo,u a diyen Vjü Gökay bu seneki Çiçek Bayramıma çok daha güz l va eğlenceli geçmesi için şimdiden fa&lîyete ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • PURO ¦I KULLANIR r PURO Tuvalet Sabunu,terkibinde bulunan krem hassalan sayesinde cildi yumuşatır-tazelestirirhayranlık yaratan bir ca* cibe terecin eder •Ol Kö^ü»-MKW PURO 100 de 100 saftır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • Genç takımımız Belçikayı yendi Leverkusen,11 A-A)Genç mjlî takımımız,bugün burada beçbin seyirci önünde yaptığı müsabakada.Belçikayı 4-0 yendi.Talkımımız:Varol Tayyar» Nihad Güngör» £rgun Erol Coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • D.P.ve CJ.Padayları bugün belli eluvor Baçtiaralı 1 incide;devam etmektedir.Bu arada listeden çıkarıl» caklar arasında adı geçen Dr,Hüsamettin Petek bir aç k lamada bulu muştur.Hüsamettin Petek,bu açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • C.M.P.nin aday üstesi Başfcarafi 1 tuc^io)Binkac CMP.II hatibin ko nuşmaa ndaıı sonra Oaman Bölükfoaşı bir bavul vesika i/e kür atiye çıkmış via iki buçuk saat süren bir konuşma yapmıştır.Bölükfoası h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • Mareşal Tito dön gece şehrimize geldi Başmakaleden dev» ara mensupları gece saat 2 t ruhuma yanaşan,bu* motöıd» poıis muhafazası altında M reşala a*t e&y auuım ç ka-«rak beyaz trene yerleştiri-c ğ.mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • D.P.Âdanada bir miting yaptı Baştarafı 1 incide)lantıya giden Halk Partililer başlarında parti genel sekreteri Kasım Gülek oldu ğu halde Kozana giderken yol boyundaki tmanıoğlu köyünde DP lil^rin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • OKDU TAKIMIMIZ MISIRI 4—1 MAĞLUP ETTİ Liege Belçika)U AA.Bugün takriben 10 000 seyirci önünde yapılan 1954 Orduiararasj Futbol turnuvası eliminasyon müsabakaamda Türkiye Mısırı 4-1 yenmiştir-Türkiye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • Musaddık'm açlık grevi fiaçtaoraft 1 incide)bateau Musaddık bu sabah Iran orducuna mensup aitı subayım refakatinde zorla mahkemeye güürülmittjt/ür.Musadtiric yanında auJbaylasla şatona getiriHnce kand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • C.H.P.nin dünkü siyasî toplantıları Baştocafı 1 incide)yaptığı konuşma ile DP ye şiddetle hücum etmiştir,ilçe başkanı DP nin programsız bir parti olduğunu iddia et miş ve buna dair muhtelif misaller v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • D.Parti dün şehrin dört yerinde toplantı yaptı Başt&rafı 1 incide)vermiş ve "ui-altayın ısot nak luıtlannın pahalılaşmasını propag mda mevzuu »na rak kullandığını tebarüz ettirerek,iktisadi politikala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • C H.P.nin aday listesi Başt&rafı 1 incide)kara Beşinci Asliye Hukuk Hâkimi)Bedri Kılıç Tutak CH.P.ilçe başkam)Hasan ülç*k.AMASYA 5)Hasan Reşit Tankut Hatay mebusu)Rüştü Koray Maliye Vekâleti Tetkik He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.04.1954
  • İnönü Adapazarda ikinci nutkunu söyledi Baştarafı 1 incide)hissediyorum.Adapazarlüar,size bugün çok zahmet verdim.1954 seçimlerinde Ada pazarında bir mühim toplan ti yapmadan ayrılamazdım.Onun için si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • rANBUL J.57 Açı/ış ve program 0 Haberler 13.15 Hafif ilar pl)13.30 Şarkılar yan:İrfan Dogrusöz 0 Uvertür ve senfonik şiir pl)14.20 ŞarKüar Oan:Nıgâr Uluerer 14.45 m müziği pl)15.00 Kai.00 Aç il 19 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎR TtYATKOSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan EJmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoğlu lei ^csı amba akşamı talebe ecpısi(2:r.Pazartesi aksamları tenvîi!yoktur-Telefon:42157 Kome
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • HUlUuet ADone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayûk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 Tl* 7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.Lo-Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Ankara Jandarma Satınclma Komisyonundan atari Hıktan kilo Zeytin tanesi 51357 Şehriye 34238 Sabun.71915 Makarna.188353 Zeytin yağı 34238 Ffefe Krşü r 66 170 66 295 M-teminatı Kapalı zarf eksiltmesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen "idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIHTAŞ Basıldıft yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • IAMME* MAKSIM Bu akşam Saat 21 de CtBALİ KARAKOLU umarteai,Pazai matineler 15 ta Telefon:43184 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Lokman Hekim Or.HAFIZ CtMAl Dahiliye Müt?haam& Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden aonra 14.80-17.00 de haatt» kabul eder.İstanbul Divan» yoiL-No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Salihli Belediye Başkanlığından Yatık silindirli,soğuk kafalı 66 beygir takatında 260 devirli Ruston marka çok az ve temiz kullanılmış kompresör motörü hava tüpü ve yeni kayışı ile mazot deposu* su bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Konya E.S.O.İşletmesi Müdürlüğünden:BAKIR TEL,YERALTI KABLOSU.TRANSFORMATÖR VE ELEKTRİK CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR.1 İhale teklif alma yolu ile yapılacaktır.2 Fenni ve özeıl şartname işletme müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no.lu.Sa.AI.Ko.Başk.dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 11000 on bir bin kilogram beyaz sabit lukx boya kapalı zarf Ja satm alınacaktır-Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden 1 Gezici Köy Kursları için 7680-lira muhammen1 bedel üzerinden 5 kalemden!ibaret)yatak,yastık,çarşaf,oevresim ve yatak kılıfı açık eksiltmeye konmuştur.2 Bu ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tas sat proj ileri yaptırılacaktır 1 Aşağıda adı.proje» tahmini bedeli geçici teminat va proje nevileri yazıh kasabaların H« el ve gebeke projeleri yaptırılacaktır-Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Kapalı zarf usulile oto satışı)Istanbu Defterdarlığından s Muhammen Teminatı bedeli lira Lira K-800 00 60 00 istanbul Tekel Genel Müdürlüğü Nakliyat Şubesinde bulunan 1938 modeli 699—T—93363 motor No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Orman İşletmesi Sinop Müdürlüğünden İşletmemizin Bekteşa Bölgesi Giregöz ormanından istihsal ve Aüdiman sahil istifyerine tabettirilecek tahminen 2520)m3.Kayın Güırgen maden direğinden 1/6 No-lı bölme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Rize İli Daimi Komisyonundan 1 28026-98 bora keşifli Pazar kazasına bağlı Mamakirvat köyü ilk okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur-2 Geçici teminatı 210202 liradır.3 İhalesi 2674/954 tarihine rast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Nafıa Vekâletinden:Ereğli1 Hmaın gümrük ve işletme binası,anfbar binası» ve teferruatı inşaatı işi birim fiatı ve kapalı zarf usulile ek* si-tmeye konulmuştur.1-Bu işin tahmin edilen keşi bedeli 60000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Köylü Zirai İşletmeleriyle İlgili ev,bina ve tesisleri için tip proje müsabakası 1 Ziraat Bankası tarafından açılacak kredilerle inşaat yapacak köyhmıüze rehber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı* Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang» 0.8ı 0.80 İsviçre Fr# 64.03 64.03 Belçika Ft.6.61 5.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • Zonguldak Valiliğinden Alaplı nahiye merkezinde 65000 lira muhammen keşif bedelli rflıtım inşaatı iği 21 Nisan 954 Çarşamba giknü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeninde ihale olunmak üzere kapalı zarf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 12.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda teslim,yeri yazılı 6 parti odun kapalı zarfla 21 Nisan 954 Çarşamba saat 11 de S nüye As.Sa-Al.Ko.da satm alınacaktır.Şartnamesi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8