Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • 1 Bugfka fehıünizdıe havanın u-1 1 Hamiyetle bulatta geçeceği,1 muhtemelen yağmur pagacog1,I sühunet derecesinin degişmiye-1 cegi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • ALMANYADAKf HAVAC& LAKIMIZ Müttefik hav* subayları için Almanyanın Fuer Stenf eldbrueh şehrinde bir hava oku.u açılmıştır.Resimde Okul Komutanı General Chester'i iki Türk.hava subayt iüe görüşürken gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • fâfcm ANKARA KIZ TEKNİK OKULUNUN YENt BİNASI Ankara Kız Teknik öğretmen Okulunun ilâve binasmın temel atma töreni dün yapılmıştır-Resimde;İsmetpaija Kız T aknik Okulundan bir talebe,temele Ük harcı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Millî takım güreş seçmeleri Adana,9 Milliyet)Millî takım güreş seçmeleri-yarın eaat 14 te şehrimizde başlayaçaktır.Bu münasebetle muhtelif bölgelerden 80 güreşçi ile 25 idareci ve hakem bugün şdhrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Bir Alman tiyatro heyeti geliyor Munich Üniversitesi tiyatro ilmi profesörtt ve Alman Akade rafleri tetkik gezileri cemiyeti başkam prof.Kutacher;beraibe rinde 120 kişilik bir heyet bu lundugu halde,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • C.H.P.nin afiş yerlerinden şikâyeti Dün toplanan fi Seçim Kurulu Hafik Partisinin itirazını varit görmedi İl Secim Kurulu âlin de topla marak C.H.P.taraftuıtŞan yapı Tan bir.itirazı incelemiştir.Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • DP.njh toplantısında Mr hatip konuşuyor Şehrimizde partilerin faaiiyetî hızlandı Dlin Demokrat Parti Ciballde,G.H.Pde Aksaray da birer toplantı yaptı Şehrimizde partiler orası se-Melımet Telman açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Yeni ve müthiş bir bomba Bir Japon âBmJ.Rusların dün* yayı bir anda yok edecek bir bomba hazırladıklarım iddia ediyor Tokyo» 9 AP)Kyodo Haberler Ajansı bir Japon âliminin Rusların bir azot bombası haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Ordu takımımız dün Amerikayı 10-0 yendi Fevkalâde bir oyun çıkaran takımımız finallare namzet gösteriliyor.Yarın Mısır a karşılaşıyoruz Brüksel,AP)Türk ordu takımı bugün ilk maçım Willeb roeck atadyom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Secim oyunları CHP.filer Atianada kendi toplantılarına Bayar ve Menderes'in ismini kullanarak din* ieyici bulmaya çalışıyorlar Adana,9 Milliyet)Böige mizde seçim faaliyeti çok hara retli bir safhaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Aday listelerinin ya r ı n ılânıjnuhtemel Malatyada seçim nutkunu söyleyen inönü;"1954 seçimleri Türk milleti için mühim bir imtihandır,dedi.D.P.Genel İdare Kurulunun,yoklamalarda mebusları merkezden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • İnönünün konuşması Malatya,9 Millet)C.H.P.Genel başkyuı ismet inönü bugün burada kalabalık bir partili küL'esi önünde ilk seçim nutkunu söylemiştir.Konuşmasına 19.54 seçimlerinin Türk milleti için ehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Köylü Partsi Başkanlığı TRfthmfoiferin,hUftfma,Genet Başkanlığa Talakı Dtemlray getirildi Adana,9 Milliyet)Bu kaç gün önce vukubulan fecî uçak kazası neticesinde ve fat eden Profesör Remzi Oğuz Ank'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Rejim darbesi yapmak isteyen 19 kişinin duruşması başladı Savcı,İddîanamesinde sanıkların Ruslarla temas halinde bulunduklarını belirterek 30 ar yıla mahkûm edî£ nelerini İstedi "Sosyal Beşinci Kol,ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Papagos ve Makarios işbirliği Yunan Başvekilinin emriyle Kıbrıs Başpapazı adada teşrif bir meclis kurda Lefkoşe,9 THA.Yur nan hükümetinin Kibrim ilhak meselesini Birleşmiş Milletlere sunmak kararına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Schlatter Ankarada Başvekil dün General Schlatter ve halefi lie görüştü Ankara* 9 A.A)Bir kaç,günden beri Istanbuida bulunan Güney Avrupa Hava Kuvvetleri eski Kumandanı;Korgeneral Schlatter ile halefi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Lâikliği kabulümüzün yıldönümü MUU Tesanüt Birliği Laiklik mevzuunda bir beyanname yayınladı Lâikliğin Büyük Millet Meclisince kabulünün yıJdö nümü münasebetiyle,bugün şehrimiade muhtelif toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • SADIK ALTINCANTN AMERİKA D AKİ TETKİKLERİ—Amerik'ada bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Sadık Altıncan dün Atlantik Filosu Komutanı Oramiral McCor mick'i ziyaret etmiş ve Norf oHc deniz üssünü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Bir comet yolcu uçağı havada infilâk etti I Romadan Kahlreye gitmekte olan uçağın içindeki 21 kişiden hiç kimse kurtulamadı Londra,9 AP)ingiliz denizaşırı havayolları şirketinin bu sabah bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Mareşal Tito ile Ankarada yapılacak müzakereler Tito,Galep kruvazöründe verdiği beyanatta iki memleket arasındaki dostluğun artacağını söyledi Galep Gemisi,9 A.A.Bir dostluk ziyareti maksadiyle Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Dulles bugün Ingiltereye gidiyor Dışişleri Vekilinin,Churchill'e E'senhowertn bir mesajını götüreceği zannediliyor Paris,9 A.A.Diplomatı^ çevrelerden öğrenildiğine göre,Amerikan Dışişleri Vekili John
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Bir yolcu vapurunda kol&ra salgını çıktı Singapur,9 AP)Hiralistantiaa Singapura gitmekte olan Santia gemisinde bir kolera vakasının meydana çıkması üzerine gemide fcuthınan 650 yolcu karantina altıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Ankarada kurulacak fişek fabrikası Amerikan askeri yardımından faydalanılarak yapılacak olan fabrika gedecek yıl işletmeye açılacak Ankara,9 AA.işletmeler Vekili Srîkı Yırcah Ankarada kurulacak olan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1954
  • Monroe stüdyosu İle tekrar anlaştı Hollywood,9 AP)Güze] artist Marilyn Monroe bugün eski stüdyosu ile yeni bir kontrat imzalamıştır.4 ocakta 20.nci asar film sir ketine bağlı iken senaryoyu be genmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Hieban 1375 10 Nk«ı 1t54 Cumartesi Bu.28 «art 1S70 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş öğle Akşam Yauı tma*fr 12.17 15.56 18.43 20.13 3.44 10.4» 5.33 9.15 12.00 1.35 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Türkiye ile Pakistan arasın da bir paktın imzalanacag.haberinin Meskovayı endişelendirdiği ve bu mUnasebetie bazı baltalama teşebbüslerine giriştigi malûmdur.Gine bu pakt ile ilgili olarak Kafkasya il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • MÜ&AMEKJS if Kasımpaşa Deniz Hastalı a nesi jtaraf.ndan tertip edilen tıbbî müsamore 13 nisan salı günü Haetahane kütüphane salo nunda verilecektir.KONFERANS %¦Türkiye Hemaireı'er Deme ği tarafından,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAR Eki adam kal Şarl Piyer Işığı söndürmek için odaya fgirdim.Tam düğmeyi çevire-1 çektim ki.n-asıl oldu foidmi-yo-I ruam gözüm birden amcamın yazı masasına i.%ti-Çekmece-i lerden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Eylülde bir çekilişte hediye edeceğimiz DÖŞELİ 10 EV ziyarete açıldı.I YAPI ve KREDİ BANKASI Her gün saat 10-16 arasında Kadıköy şubemizin Önünden her saat başı kalkan otobü» ziyaretçilerin emrindedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Teh'ike arzeden bir duvar Nunıosnıaniyede Şeref m kamuda oturan okuyucumuz,Tuğrul Toksöz'den aldığımız bir çok İmzalı mek tupta şöyle denilmektedir:«Çifte Saraylar faahçesinin duvarı,vukuu muhtemel bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Belediye,öğretici ve kültürel filmler gösterecek Belediye Neşriyat MüÜür4 lüğü geceleri halka öğretici ve kültürel nuihiy ette füraler göstermeğe karar vermiş tir.Bu filmlerden ilki.bu iki şsan saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • KISA HABERLER ir Dün Cevnkalfa UkokuAm da birinci sınıfların okuma kita bina geçmeleri münaae&etıyle bir okuma bayramı yapıtm«ştırif Çamlıca Kız Lisesinde,Ka bataş Erkek Lisesinin de iştira kiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • pql S T g ic Lâlelide Gençtürk caddesin 4e 37 numarada oturan Saffet CKmay adında biri,Kadıköy:tramvay durag-nda,430 lirasını,henüz hüviyeti tesbit edtimtyen bir kadın yankesiciye çarptır-j mıstar.Suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • mecvaMKN s& YAPRAK Büyük bir jest Tahrandan gelen Ur telprafa Bfaaran,İma Şahına ve Saltanat.ı Meşrutaya liar Si yapmış olduğu «Rejim taklibi» teşebbüsU Üzerine tevkjiff edilerek muhakeme edilmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Yunan Belediye Heyeti şehri geziyor Şehrimizde bulunan "Yunan Belediye heyeti,dün de,muhtelif ziyaret ve gezilerde bulunmuştur.Diğer taraftan:misafir' heyet azalarına,evvelki uece:Emiıçan köşkünde Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Fatih telefon santralı kısası tamamlanmış olan santral 23 Nisan günü törenle açılacak BİT müddet evvel ingasıcıa başlanmış olan •Fatih telefon santralı «tamamlanmış ve monte işine başlanmıştır-Santral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Evine giderken dört kişinin taarruzuna uğradı Üsküdarda Sultantepede oturan Feyzullah Ayyücbz adında biri,evvelki gece evine giderken,Nazif adında biri ile üç arkadaşının hücumu na maruz kalmıştır.Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Sun'i kçhve buhra nı I İlgililer karaborsayı inleyip,istikran temin etmek için bazı kararlar aldılar Şehrimizde kaûıvö fiaüan devam a olarak artanı ıkta ve:yapılan ımüdahale.er bir n&ti-ce vermemekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Teknik Okul talebesinin boykotu devam «diyor Teknik Üniversitede faaliyete geçecek yeni Teknik'©kulun geçici yünjatemeLğinij protesto maksadıyla,derslere boykot eden Yıldız Teknlk Okulu talebeleri dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • V*0İ ve knpcriuorin tamifhie devam ediliyor Şehirdeki yolların tamiri ne devam edilmıektedir.Bu arada,Çatalca Orman imletmesi tarafından:Ediroekanj Saray yolu üzerindeki köjırü de ihale edilmiştir.By
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Büyücülük yapan bir kadın suçüstü yakalandı Kumkapada oturan Laf iki Güli adında 4 ir Icadm,polise ^müracaat ederek,Cerrahpaşada Çeşme sokrğmda otu ran,Şifo Şahin adında bir kadmın kendisine büyü yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • Emniyet arasında İstanbul «mniyet fcadromndm ISOfcSşhtift doğu h'znetine gönder İm2si muhtemel Emniyet Genel Müdürlüğü istanbul Emniyet kadrosund.«vazifeli bulunan ve henüz gark h.zmetlerini yapmamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1954
  • İnşası tamamlanan iki ilkokul törenle açıldı Bir müddettenken inşa edümekte olanJEyüp Ortakçılar ve Topçular ilkokulları tamamlanmış ve dün sabah açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Ttfali Prof.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Baş üstüne,fendim.Çorba içecek misiniz?Evet-Bu akşam müşterileriniz çoğalmış maşallah1 öyle.fendim-Müşteri çok,iş çok.Georges'ıra masa arkadaşı:Garson sizi tanıyor,galiba,dedi* Evet» tanır.Buranın esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • FIKRA dediklerim TAR1K IillGliA BlLMEDIKXEKtM Mehmet Turan Yarar'ın şâir mecmuası dır.İthaftan nniaşildıgma göre şâir Yarar Jlk' eserim bunun la veriyor.Ben kendi hesabına Mehmet Taran Yarn»* adına il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Amerika sona kalmış Jacksonville,9 AA)James Haug'h adında bir C lahamah,dünvayı gezmek çin 22 sene evvel doınann ya intisab etmişti.Bu mi dat zarfında Avrupa,As ve Güney Amerükayı göl Haugtı,nihayet t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • İKTİBAS MacCarthy ordu ihtilafı ne yüzden meydana çıktı MacCarth'ynîn muavini Roy Cohn,yakın dostu olan b asker a g3ce izni verilmediği İçin Peutagone'a karı harp ifân etmiştir Birleşik Amerika Ordu N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Syngman Rhee meçhul bir semte hareket etti Seoul,9 A.A.Güney Kore Reisicumhuru Sygman Rhee bugün General Maxwell Taylor'un hususî uçağı ile meçhul bir semte hareket etmiştir.Reisicumhurun memleket dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • 12 Nisan Pazartesi günü açılıyor.B u ajansımıza ait hususi keşidede FETİH ve CUNHURİYET ALTINLARI vardır.ET BANKASI HESAP AÇANLAR ÇİN Z RİF HEDİYELER 150 LİRAYA KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Çifte kavrulmuş Doğu Hartford,9 A.A.Bir.otomobil acentasında çıkan yangın neticesinde müstahdemlerden Charles Toast kızartma adında birisi otosnöbillerin dışarı çıkarılması neticesinde alevlerin tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Ördeğin avladığı avcı Marion,9 A.A.Marion Savcısı Artıhur Melvin,Grab Orchard gölünde oğlu ile ördek avlarken bir soruya ateş etmişler,vurulan örcUsK^eıcten b.ri butun hız^yle yere düşerken ş:d ietle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Meşhur bir primadonna öldü New-York,9 A.A.Yarım asır önees-nııı opera yıldızı Fritzi Seiıeff dün aparunanında ölü olarak bulunmuştur.Scihefi 75 yaşında idi.Vıyanah bu meşhur primadonna'nın kalp sektes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Belçikadâ °arlemento seçimleri [Pazar günü yapılacak seçimlerde seçmenler oy vermeye mecbur tutuluyor Brüksel,9 A.A.Takriben 5,5 milyon Belçikalı pazar günü,oy sandıklan başına giderek 212 mebus ve 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Hovardc evlenem yor Din uçakla Parise geten Rubirosa.aşk maceraları hakkında malûmat vermiyor Paris,9 AP)Beynelmilel hovarda Porfirk» Rubirosa sise ma artisti Zsa Zsa Gabor ile ev lenmek hususunda her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • G)Nee p mucromasi Mısır Reisicumhurunun sağlık durumu ve siyasi akıbeti bilinmiyor Kahire,9 Naf»n)Şimdi de Mısır'da bır General Necib muamması basgöstermışür.Kim se Necib kalacak mı,gidecek mı,sihfeat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Ağa Han faylarını satıyor İngiltere ve Irlandadakı çiftlikleri satışa çıkaran Ağa ilan-bütün taylarını da elinden çıkaracak Cannes,9 A.A.Halen Canet malikanesinde 1kamet eden Ağa Han dün yaptığı bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Faşta 14 kişi tevkif edildi KasaWanka,9 A.A.Fas Sultanına hitaben yazılmış tehdid mektupları ile dolu bir çantanın ele geçirilmesi üzerine 14 Faslı tevkif edflmiştir.Mektuplarda tevkif edilen milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Amerikan Radyosunun Istanbul programı New-York/9 ANKA)AnıerJka'mn Sesi Radyosu Ltembulun şehircilik bakımından önemini,coğrafi durumunu belirten ve mahallî renklerle süslenmiş bir prog ramı istanbul ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Ali Han Rita Hay worth mülakatı Key West Florida)9 A.P)Rita Haywortoh kocası J ile beraber dün buraya gelmiş ve Dick Haymes Ri/tanın bugünlerde eski 'kocası Ali Han ile buluşup buluşmayacağı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Ma'enkov ile Krushev arasın Kurtlar muharebesi adı verilen mücadeleye mareşalin de kıtı m sı fcekisnîyor Berlin,9 Nafen)Bütün Moskova'dan gelen son raporlar hür dünya Sovyet Rusya'nın «amellerinden ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Siyasî İcmal Moskova vd ••çimlerimiz Rus gazete ve radyoları sechıdeıriııüzi ele alarak yine aioylûııazde neşriyat yalıyor,Türkiyeye ait iç dış,hex meselede bizi çekiştirmek,bilhassa Aııap âlemine jur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1954
  • Kısa StariCi haberier AMERİKA fc Sigorta kumpanyaı'an neş retikleri bir bültende 25 yaşından aşağı otomobil sürücülerinin daha yukarı yaştakilere nia belen üç misli tehlikeli oldukları m bu'dirmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1954
  • HliRfilN TARİHTEN KERAHLI BİR VAK'A Avrupada derebeylik küçük birer kırallık halinde idi Derebeyldrin arma ve sancakiarı bulunur,para bastım larva icraatta da tejvı bir hürriyete sahip bulu tur ardı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1954
  • mm m m mx m- vr:5« GÜZEL MARtA Mar';a Lucil Ona Güzel Maria da diyorlar-Fakat bütün Paris halkının ona hayran o masında mühim bir sebep vardır-O,ideal vücut ölçülerinin âdeta bir timsali olarak vastf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1954
  • 2 yıfının en güzel fotoğrafı Resim:1952 yılının en güzel fotoğraflarından biri olarak ter ilmektedir.İh tan bu!un tanınmış fotoğrafçılarından Yaüavriloğlu tarafından çekilen fotoğraf.Amerika Cumhurkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1954
  • FRANSIZ ATLETLERİNİN AFRİKA TURNESİ Paris.9 SHA)İsviçrede yapılacak olaa Avrupa atletizm şampiyonasına hazırlık oı'mak 0 zere 30 Fransız atleti Kuzay Af rikada büyük bir turneye çıka c a ki ardır;12 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • Avusturya liginde takımların puan durumu Avusturya,9 SHA)Af» turya lig maçlarına devam edi mektedlr.Son yapılan futbol maçlarada elde ediıen neticeler:Lask Fac:7-0,Avustria Vienne:2-0,Sportklub Ra pid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • Bugün Mithatpcşa Stadında Desportes Vefa karşılaşıyor Brezilyanın Rio lifine mensup Desportes takımı dördüncü karşılaşmasını bugün Vefaya karşı yapacaktır.İlk karşılaşmasında 4.0 gibi net ve.farklı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • zm mevsimi bugün GCiiıyor «Altın ÇiviM» yarışmaları birinci,üçüncü ve dördüncü kategorilerle kızlar arasında:yapılacak muhtelif müsabakalarda* müteşekkil 1954 İstanbul Atletizm mevsi maminin İlk müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • İÜ iW Dünkü tente karşılaşmasını takip edenler Basketbol liglerinde bu hafta F.Bahçe B.Spora takılmadığı takdirce,ysrın yapılacak olan G.Saray M.Spor karşılaşması Modaliların kazanması halinde Sarı La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • ASKERİ GÜÇLERİN FİNAL KARŞILAŞMASI BUGÜN YATILIYOR Bir haftadan beri devam etmekte olan Askeri Güç karşılaş malarının finali bugün saat 11 de Gelibolu Karagüctt Çle,la.mit Karagücü arasında Mithat p.ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • Alman tenisçilerinin galibiyetiyle neticelenen karşılaşmada Biderlach önde)Von Cramm çifti bir topu kargılarken Tenis müsabakalarını Almanlar kazandı Von Cramm Biderlach çifti Suzan Gürol Nâzım Bacı',
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.04.1954
  • Bir Yunan takımı Sudanda maçlar yapacak Atina,9 SHA)Yunanla taıan en m.sşhur takımlarından birisi olan Panionios takımı Su dan hükümetinin davetlisi olarak Hartuma gidecektir.Kral Halle Selasie Yunanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t* Soldan sağa 1 Karamürsel sepetim b?n zetip aldandığımız;Bir renk.2 Kâğıttan beyin söylenişi;Büyültme,tersi de geçmiş zaman,3 Altın;Çekinme,razı olmama.4 Dört ana unsurdan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Fazla miktarda eroin çeken biri öldü Topkapıda Kaleboyu sokağında 22 numaralı kulübede oturan Abdullah Güllâç adında sabıkalı bir eroinman dün cadde ortasında baygın bir halde yatarken görülmüş ve has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Cibalidc ölümle sona eren biı kaza olda Cibalide ölümle sona eren bir vasıta kazası olmuşturibrahim imren adında bir şoförün idaresindeki."Kayseri 18„ plâkalı kamyon Fenerden Urokapanına gelmekte iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Kadıköy de bir garaj yandı Dun sabah 5,30 sıralarmda Ka/Iıköyde,muhiti heyecana veren bir yangın olmuş tur.Rıhtım caddes'nde Orhan ve Haydar çeşmeli adında iki kişiye ait 146/1 numaralı Yeni Garajda ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • c,gören d\er PURO TUVALET SABUNU SAYESİNDE ç-sr Cazibesini muhafaza edebilir «M PURO Tuvalet Sabunları 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • RÖPORTAJ Yunan Belediyecileri Şehir Meclisinde Yunan belediye heyetinin memleketimizi ziyareti münasebetiyle Şehir Meclisinin yaptığı fevka âde içtima Türk Yunan dostluğunun yeni bir tezahürü oldu.Ö/t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • i Boş yere neden ıstırap çekmeli IHJAYKfîf l ^4/0AKİ SANCILAR^ 4 saat ara ile dünde 3 adet» aimabifir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Denizlerin KIZI Tarihî Roman ffazan:Kemal SAMANCIGÎl.Arslan gerinerek gözlerini açtı.Yanında duran güzel arkadaşı İriniyi kucakladı 102 Arslan hakikî bir Türk tür» ondaki dürüstlük hangimizde vardır?S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Ingil terede seçim sistemi ve partilerin mücadelesi îngüterede beş yıılık parlâmen to devresi sona erdiği,veya bu müddetin hitamından evvel Baş vekilin tavsiyesi üzerine Hüküm dar Parlamentoyu feshett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Jacques Duval Kızîlaya teberruda bulundu Geçen mart ayında memleketinizi ziyaret eden Fran siz yazarı Jacques Duval:Şe hır Tiyatrosu müdürüne gönderdiği bir mektupta,Semenkand isimli piyes.n telii hnf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • Kemal Aygün dün Istanbula «eldi Emniyet Genel Müdürü ve Ankara Valisi Kemal Aygüsı dün sabah şehrimize gelmiştir.Kemal Aygün,Valj ve Belediye Reisi Fahrettin Kerim Gökay'ı makamında ziyaret etmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.04.1954
  • 42 Cuma günü öğleden evvel bunları konuşmuşlardı-Bir kaç saat sonra Beşinci caddede,bir binanın iç av usunda elinde muhteşem bir vizon mail to olduğu İmlide Rafferty aya ğa kaBcryordu-Ebediyen susan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • r Comet yolcu uçağı havada infilakefti Bitarafı birincide)den çıkarmış ve bunları kaza sebeplerinin tahkiki için Comet leri yapan De Havüland fabrika larına göndermişti.Tetkiklerin neticelendiği henüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Yeni ve müthiş bir bomba Baftmrmfı birincide)ği ne göre profesör Asada Kyoto şehrinde Pazartesi günü bir eczacılar toplantısında konuşmuş ve şundan söylemiştir:Bir azot bombası hazırlandığına dair Sov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Bulgaristcnda yeni aziller Londra,9 Al*)Bulgar radyosunun bugün burada dinlemlen bir yayımındj,Bulgsr mili!meclisi Dimitrf Zafiriyaıto fu BaşsavcUıktan büg*m «adetmistir.Gene ayni radyonun i.â ve etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Ordu takımımız Bafbtrafı birincide)tem 48 inci ve 76 ncı dakikalar da ve birini de Erdeniz 85 inci dakikalarda atm-şlardır.Türklerin bu zaferine seyret mek üz WiUdbrceck sabasına S bin seyirci gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Lâikliği kabulümüzün yıldönümü Bt «tarafı birincide)Ayrıca,Türk Devrim O eaklan ile,istanbul Üniver»»' tesi ekipleri arasında bir mü nazara tautip edilmiştir.'"Lâ ildiğin muhafazası kanuniamı,yoksa te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Monroe stüdyosu ile tekrar anlaştı Bitarafa 1 İncide)kesmiş ve kendisine haftada ve nlmekjte olan 750 dolamdan do layı miktarı az bulduğunu açık lamaktası çekinmemişti.Monroe şimdi gene ayni stüdyo il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Ankarada kurulacak fişek fabrikası Baştaran Mrinoido)rimiızin tam randımanlı ve memleketin askeri ve zirai sahalardaki çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şe kilde çalışmasını ve yeni tesisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Rejim darbesi yapmak istiyenlerin duruşması Başmakaleden devam)Tezcan,Ali Demir,Emin To runoğiu,Kadri Iyişen,Osman işçi,Nihat Fehmi Balyoz,Mustafa Zihni Anadol,Cavit Celâlettin Çaz,Yusuf Ziya Giray,Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Aday listelerinin yarın ilânı muhtemel Ba#tarafı birincide)Sızan haberlere göre Ordu'-dan aday gösterilmesi beklenen Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürü İhsan Gürsanm Afyondan %20 ierde gösterileceği bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Papagos ve Makarios işbirfiğ Baştarafı birincide)ne Makarios'un reisliğinde b±r bKübrıs meclisi» ttşkii edi-mesine karar vermiştir-Makarioscu Rum gazetelerine göıe aKibns meclisi» iç cepheyi kuvvetlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Şehrimizde partilerin faaliyeti Baştarafı birincide)Müteakiben Veysel Güven söz almış C.H.P.nin «Memlekette Demokrasiyi biz getirdik» yolun daki iddialarına cevap vermiştir.Toplantı Hayri Yamanın konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Seçim oyunları Baştarafi birincide)çalışmaktadırlar.Bundan bir müddet Önce Halk Partisinin foyasını meydana çı karan enteresan bir hadise olmuş ve İsa HacUı köyünde Cum hurrelsi Bayarfla geleceği habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Schlater Ankarada Bartarafı birincide)tik Reisleri.ve Merkez Kumandanları ite yüksek rütbeli subaylar tarafından kafrşrlajtumışlardır-Başvekil Adnan Menderes b'rçün saat 20.00 de Başvekâlette Güney Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Bir Alman tiyatro heyeti geliyor Bastaraft 1 incide)sanat faaliyetleri üaerinde tetkiklerde bulunacak ve bu arada Şehir Tiyatrolarına da «{varet edecektir.Buladigl gftt,Avrupa tiyatro aleminde büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • İnönü'nün BaftaraA Mrincido)latyaliiar kendi evlâtlarından birinin resim çerçevesine karşı makineli tüfekle askeri harekât tertip edildiğini görmüşlerdir.Devlet Şûrası kararile bu hareketlerin haksızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Dulles bugün İngiltereye gidiyor Baafcarafc birincide)cereyan eden bir istişareden sonra alınmıştır.Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı,Hindicini hakkındaki müşterek beyanname mevzuunda Amerikan gö rüşünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Mersin vapurunda kanlı bir hâdise oldu Dün sabah,Sirkeci rıhtımında kömür almakta olan ersin vapurunda kanlı bir hâdise olmuştur.Gemi Serdümeni Yaşar Oztiirk,Hamut Yıldırım ve Mehmet Ka rakuş adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Ankara belediye reisliği Ankara,9 Milliyet)Eski Ankara Belediye Baı kanı Aüi Benderiioglu'nuj Milletvekilliğine adaylıgua 'koyarak istifası ii/erine ma lan Ankara Belediye Reisli ğine halâ kimse seçiİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Eli tabancalı kadın Ankara^ 9 Milliyet)Şehrimizde bir kadının biı erkeği tabanca ile tehdit etmesi şeklinde şayanı dikkal bir hâdise olmuştur.Beş senedenıberi Nedim isminde biriyle beraber yaşa yan Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Kızıllar Hindiçinide tekrar hücuma geçti Komünistlerin Cenevre konferansına kadar taarruzlarını ntt ettendir?ceği anlaşılıyor Hanoi,9 AP)Fransız Bir Hgina mensup muhariplerin iki aydan beri sıkı bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Mareşal Tito ile Ankarada yapıla cak müzakereler Baftaraf ı birincWe)büabütün gelişmesine yanlım edeceglne eminim.Türkiye Reisi cumhuru ile doğrudan doğruya memleketimizi ilgilendiren ve milletleraras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • C.H.P.nin afiş yerlerinden şikâyeti Battan* birincide)C.H.P.bu itirazında,Eminönü,Kadıköy,Beyoğlu ve Fatih kazalarında,propaganda afişleri için kendisine tahsis edilen yerlerden şikayet etmekte ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • MÜSTAKİL ADAYLIK İÇİN MÜRACAAT EDENLER ti Seçim Kuruluna mebus nam «etliği isin dün yeniden Uq mtt xacaat yapılmıştır.Müracaat sahipleri Şeref Tastara» adında bir tacirle Ahmet Aralan adında yine tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.04.1954
  • Memleketimizde bir kamyon fabrikası kurulacak Yabancı sermaye tarafından,memleketimizde çeşitli tesisler kurmak maksadıyla yapılan teklifler son günlerde çok artmıştır.Bu arada bir firma memleketimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • 18.00 İncemi Suzidil faslı)Fahri Kopuz idaresinde 18.40 Radyo ile İngilizce 18.55 Bu ses kimin sesi?pl)19.00 M.S.Ayarı ve haben'er 19.15 Tarihten bir yaprak 19.20 Hafif uvertür ve potpuriler pl)19.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Kambiyo e eüan ¦spams A*üu Kapanış Sterling f«4.784—Dolar 280.30 280.30 Wt.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.W0İ 64.03 Belçika Fr.5.6L 5.60 isveç K*.54.12.90' 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:1 Nisan» Haziran.Ağustos.Ekim,Aralık 1954 ve Şubat 1955 aylarında yayınlanacak edan idare Dergisinin baskısı eksiltmeye konoıhmıştur 2 Eksiltme kapalı zarfla olacaktır.3 Beher fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • zmir ili nafıa Komisyonundan Köy içme Suları için otuz V.lâyete boru nakil edil ocaktır 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gibi İzmir Devlet on İşleri İkinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Nad KARACAN Tacı islerini Bilen idare adan laWnl Müdtar:fferuk DEMİRTAŞ Basıldığı Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Su Say,cı Alınacak Ankara Stıiar I iaresi Umum MüdliriUğUnd?n 1 triaremi» İhtiyacı için 1000 adet 12 İS ram-hk bu sayacı teklif »ima ueûrüyle eatm abna'caktır.2 İdarî ve fenni şartnamesi Levazım Servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Salihli Belediye Başkanlığından Yatık aiündiali.sofuk kafalı 66 beygir takatmda 260 devirli Ruston marka çok az ve temiz kullanılmış kompresör motoru hava tüpü ve yeni kayışı ile mazot deposu» su boru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • İnhisarlar U num Müdürlüğü I ân arı S tınalma Komsyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine ve şekil numunesine göre 30 ton cay kesekâğıdı pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 26/4/954 P a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • İstanbul C.Müddeiumumiliğinden Miktarı Cinsi Azı Çoğa Prrasa 5000 Kg.6000 Kg.Lahana 5000 K» 6000 Kg.Semizotu.2000 K» 3000 Kg-Ispanak.750 K» 1000 Kg.Taze fasulya.750 K» 1000 Kg-Pathcam.750 K» 1000 Kg.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Konya E.5.O.İşletmesi Müdürlüğünden:BAKIR TEL* YERALTI KABLOSU.TRANSFORMATÖR VE ELEKTRİK CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR.İ ihale teklif alma yolu ile yapılacaktır.2 Fennî ve özel şartname işletme müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından:Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi' gereğince Hatay caddesinin Eşrefpaşa hâl binası önündeki kısminin tanzimi ve mozayik parke kaplanması,Halil Rıfat Paşa cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Kocaeli Valiliğinden i 1 İzmit verem hastahanesinin 5 kalem süt ve süt» maddelerin 29/3/954 tarihinde yapılan eksiltmesinde verile* fiat haddi lâyık görülnıediğiaıden ihalesi yapamamıştır.2 Bu işin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Elektrik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır Yozgat Karanlıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,ontaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzer* kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Vaxan:A.A.Milne Türkçesi:M-Buna» Sahneye koyan:AVNt DİLLİ6İL Sah,Çarşamba suare 20-30 da-Çarşamba matine 16*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • SMUHjet Abone şartları lir.Kr.Senelik 42 00 Altı ayuk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Han şartlar1 2 ye 3 üncü sayfa Mat.4 T.L.7 ve 8.sayfa saat.2,50 TJU o Hanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • 6)1879 senesinde Edison,ilk pratik elektrik ampulünü icat etti.Bu ampul pek ujrıf bir 191k »eriyor.ve yalnız 4 atat dayanıyordu.GENERAL ELECTRIC Fabrikalarında 78 sonedenberi yapılan devamlı çalış* ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoglu Her ^ar^amba akşamı talebe gecoeidir.Pazartesi akpamian temsil yoktur.Telefon:42187 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Zonguldak Valiliğinden Alaplı nahiye merkezinde 65000 lira muhammen keşif bedelli rıhtım inşaatı işi 21 Nisan 954 Çarşamba günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümendnde ihale olunmak üzere kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.Iuf sa.al.ko,başk,dan Ab-birffk ihtiyacı için Ankara ve îstanbuüda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • e BAHÇELİ FERAH EVLER Arsası Müessesesinden:BARUTHANE KARŞISINDA yeni parsellediğimiz ARSALARIN satışına başlanmıştır.Yarınki Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar her saat başmda Beyazıt Dişçi Mektebi önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • İstanbul Levazım Amir.iğimea verilen Askerî Kıtaat İlânları Erzincan Garnizon birlikleri şehir içi 56000 ton kilometre nakliyatı isi kapalı zarfla ihalesi 26/Nisan/954 pazartesi saat 15 de Erzincan Lv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Rize İli Daimi Komisyonundan 1 2802698 lira keşilfli Pazar kazasına bağlı Mamakivat köyü ifk okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminatı 2102 02 liradır• 3 İhalesi 26/4/954 tarihin© ras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat projalerl yaptırılacaktır 1 Aşağıda adlı proje,tahmini bedeli geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların H-el ve şebeke projeleri yaptırılacaktır» Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.04.1954
  • Ankara M.M.V.2 no.lu.Al.Ko.Başk.dan As-birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 11000 on bir bin kilogram beyaz sabit lukx boya kapalı zarfla satın alınacaktır* Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8