Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • iugün şehrimizde havamn as »ulutlu göçeceği,rüzgarların ar ta kuvvette eseceği,sühunet de roceskün yükseleceği tahmin dilmlstir.*m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Adalet,Desportesle 1-1 berabere kaldı] Bir müddetten beri şehrimizde bidunan Brezilyanın Despartes futbol takımı üçüncü maçım dün Dolmabahçe Stadında Adaletle yapmıştır.Miitevazin cereyan eden maç 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Ami.Attıncanın ziyaretleri Washington,7 AP)Turk Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Sadık AlUncan,dün Arlington mezarlığındaki meçhul Devamı 8a:7 Stt:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Et fiyatlarındaki yükselme Alâkalılar bu seneki kışın fiat* lara tesir,ettiğini söylüyorlar Et fiatlannın yeniden yüksel mesiyle ilgili olarak,dün saat 14 te,Belediye İktisat Müdür-»ligünde bir toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Adanada C.H.P.nin bir seçim oyunu Adana,7 Milliyet)Seyhanda C.H.P,liler türlü tertip ve hilelerı'e seçim şanslarını art tırmaya çalışmaktadırlar.Bu arada bu tertip ve hilelerin bir yenisi meydana çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • y$w$ £«SÜ •4?İJ8 I4m YUNAN BELEDİYE HEYETİ GELDİ VaU ve Belediye Reds Vekili Prof Gökay ta rafından.bir müddet ewe] Yunanistana vapı an ziyareti iade maksadıyla,muhtelif şehirler* menBU/p bir Yunan Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • ÜÇ KORSAN YAKALANDİ Bir müddet önce Kuraçeşmede 'bir korsanlık hâdisesi olmuş,sandalla sahile yaklaşan üç kişi.bir şirkete ait deponun bekçisini silâîhla tehdit ederek külliyetli miktarda demir malzem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • g.P Hemşireler haftası Türk Hemşireler Derneği tarafından tertiplenen «Hemşireler Haftası-dün başlamıştır-Hafta münasebetiyle,hemşire,ler ve öğrenciler tarafmdan saat 10 da Taksim Âbidesine çelenk 'ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • I İl'' Mİ—ÜB9M* A*B?nkath ba'unan boksörümü!II II I I I N.Karahan TenhofTIa karşılaşıyor Uzun müddetten beri Amerika da bulunan profesyonel boks şampiyonlarımızdan Necmi Karahan,nisan ayı sonlarında A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • D.P.nin aday listesi bugün neşrediliyor D.P.Genel İdare Kurulu başvekilin riyasetinde toplanarak listeler üzerindeki son çalışmaları yaptı Işci adaylarını desteklemek üzere sendikalar taraf ından kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • lzmirdeki Nato karargâhı yeni binasına taşındı Bu münasebetle yapılan törende TUrk ve Yunan savunma vekilleri konuşma yaptı ar izmir,7 A.AO TesİBatı tamamlanmış olan Kordon'daki şehit otelinin,hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Kıbrısta Rumlarla kızılların işbirliği Ingiltetenin hazırladığı yeni statü makaryoscularin azıtmasına sebeb olacak Lefkoşe,7 T-H-AO Yu-kim tedbirlere başvuracağı nanistanın Kıbnsı ilhakı me-anlaşılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • GENERAL SCHLATTER GELDÜ Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri eski Komutam Korgeneral Schlatter veresi dün saat 17 de hususî bir askeri uçakla tamirden sedirimize gelmiştir.Hava meydanında Harp Akadem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Hindistanda »ı r» i m ecnebi ¦^¦¦1.I I—t limanlan Hindistan sahillerinde Fransanın üç yüz bin nüfuslu ve beş yüz kilometre kare genişliğinde hinterlandı olan beş küçük limanı yardır.Evvelce kısmen ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Batılılar Hindiçiniye Eisenhower ve Dulles komünistlerin Uzak-doğuda yayılmasını önlemek için müşterek cephe kurulmasını istedi Washington,7 AJL)Bir a«ç?k Amerika Dışişleri veltiü Foster Dulles,hürriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Kobalt bombasına dair korkunç tafsilat verildi Inffllfikdan hasıl olacak radyo-aktlvitsll rüzgârlar geçtikleri her yerde hayata son verecek New York,7 AP)Hidro-J jen bombalarının Ma günlerde gidiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Boğazda bir taksi denize uçtu_Acabanın içinde bulunan iki kişi bir tesadüf eseri olarak kurtuldu DÜa sabab saat 10 da,Traibya da bir taksi denize uçmuştur.Mehmet i'olat adında bir şo förün idaresindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Bir katil yakalandı İM sene evvel Rizede işlenen bir cinayetin fafli gelirimizde ele geçti 1952 yılında.Rizenüı Karadere nahiyesi,ne bağlı Yokuş lü köyünde işienen bir cinayetin faili dün şetounlzdş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Batı Almanya Doğadaki rejimi takbih etti Adenauer» Doğudaki hâkimiyetin riya» yaUuı ve tehdide istinat ettiğini söyledi Bonn.7 AA.Doğu AL manyaya Rusyanuı muhtara yet tanıması meselesini görüşmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • M.T.T.B.Ankara İcra Komitesinin açıklaması Istanbul İcra Komitesi tarafından Kfimuran Evllyaoğlu hakkında alınan karar tasvip edilmiyor MÜH Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Kâmuran Bvliyaoğlu.Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • Hidrojen bombası ve Rusya Kızıllar silâh arm azaltıl-ması ve hidtrojen bombası-om men'înc taraftar gülünüyorlar Moskova» 7 AF)Moskova gazeteleri,dün İngiltere Avam Kamarasında atom silâhlarının kontro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.04.1954
  • İnönü dün Malatyoya hareket etti CUP.GeiMîl Başkam Malatya'da Partisinin seçim kampanyasın] açacab Ankara 7 Milliyet)Cumhuriyet Halk Partisi Genel Bas kanı İnönü bu sabah saat 11 de yanında refikası v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • mıtvsMMu sa YAPRABİ Ziraat memleketi Türkiye ULUrYAY Vurdum uz ziraat meşale,katidir;handa şüphe yok.Fakat ziraat şimdiki talak kiye göre yal» 7.an baba* meselesi değildir.Ziraat de nilince bunun çerç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • KISA HABERLER iç Erenköy Kız L/isesi 6/B sınıfı öğrencileri tarafından Mol yer'in cHayali Hasta* piyesi Fransızca olarak dün okulda temsil edUmiştir.İç Heybeliada orta okulunda dün öğleden sonra Alkol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • mo.8 NiMH!Bo.4 26 9* baa 1318 1954 Perşembe Mart ISM VAB JT VASATI EZANI İl Güneş 5.33 ögîe 12.16 İkindi 15.56 Akyam 18.41 Yata:20,15 îmsak 3.48 10.52 5,36 9.16 12.00 135 9.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • MÜNAZARA if Yüksek Ekonomi ve Tica ret okulu Talebe Demeği,bugün saat 15 de.olculun konferans salonunda «İktisadi Gslişme Harbi önlenir mi?mevzuunda bir münazara tertip etmiştir.RESİTAL Tanınmış Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Okul'Aile Birliklerinin çalışmaları raüsbet oluyor Kocaragıppaşa 1 ve 2 nci ilkokulu.Okul-Aile Birlikleri nin müsbet çalışmaları neticesi olarak bu okullarda mevcut 160 yoksul öğrenciye 6 aydanberi he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Avrupa Sağlık Konferansı Pariste Toplanıyor Avrupa Konseyi tarafından tertip edilen «Avrupa Sağlık Konferansı» 7,8 ve 9 mayıs tarihlerinde Pariste toplanacak tır.Toplantıda istatistikî malûmat temini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Bir çocuk balkondan düşecek öldü Kartala bagl.Kurtdoğmuş köyünde oturan Emin tlhan adında birinin dört yaşındaki oğlu İlhan evin 'üst katındaki balkonda oynarken muvazenesini kaybederek düşmüş ve ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • ŞeJâr Tiyatrosu Dram kısmı yeni programında Asude Zeybekoğlu taraftndan Türkçeye nakledilen cSokakta» ad lı bor piyes temsil etmektedir.Elmer Rice)m bat eseri ismmden da anlaşılacağa veçhile bir topıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Millî piyangoda kazanan numaralar atllU Piyangonun 7 «nisan 1954 çekildi dün Ank arada saaı 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:100.000 Ura kazanan 436429 50.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • İthal malı manifatura fiatlan yükselmeye başladı Manifatura piyasasında bir durgunluk görülmektedir.Yeni sezonun başlamış olmasına rağmen yazlık çeşitler üzerinde en küçük bir hareket yoktur.Diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Sahaf ar çarşısı mı,işporta yeri mi?Adresi bizde mahfuz,bir okuyucumuz yazıyor:«Sahafiar çarşısı yapılıp,kiraıya verilirken çok titiz davran.lmıştj.Buna mukabil bugün çarşı,Mahmutp şa manzarası arzetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Kauçuk ve kalay tevzii ftha ediieo maddelerin dağıtımına yak'nda başlanacak Küçük sanayiciler ilcin iitlhal edilmekte olan 30ü ton kauçuğun buganûerde limanımızageleceği biltiirihnektedir.Bu arada yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Georges Duhamel bugün hasın toplantısı yapıyor Hükümetin resmi misafiri olarak bir müddetberi memleketimizde bulunan tanınmış Fransız Edibi ve Akademi âzası M.Georges Duhamel bugün saat 17 de Gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • «Edebiyatımızda genç Değerlen» Günü Pedagoji Cemiyeti tarafından «Edebiyatımızda genç değer ler günü» isimli bir toplantı tertip edilmiş bulunmaktadır.Önümüzdeki hafta sonunda yapılacak bu toplantıya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Yeni Gülyaği Kampanyası 15 Mayısta açılıyor Gülyaği ihracatında tam bir durgunluk müşahade edil mektedir.Varilen malumata göre elde bir hayli stok bulunmaktadır.Stokların yeni istihsal mevsimine kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Bir işçi yaralandı Fatihte bir iplik fabrika sında çalışan Ali Akar ve Kemâlettin Vural adında iki işçi,iş meselesinden dolayı kavgaya tutuşmuşlardır.Bir ara Kemâlettin eline geçirdiği bir eğe ile Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Piyasada kahve buhranı devam ediyor Kahve darlığını önlemek maksadıyla önümüzdeki gün lerde şehrimize yeniden bin çuval kahve daha tahsis edilecektir.Kahvelerin tevzii Belediye İktisat Müdürlüğü taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Frankfurt Belediye Reisi Şehrimize Geliyor Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.Gökay.Frankfurt Belediye Reisi Dr.Herr Kolb'u,şehrimize davet etmiş bulun maktadır.Belediye Reisi Dr.Koîb,bu daveti kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • İlkokul Başöğretmenlerinin toplantısı Şehrimiz ilk okulları Baş öğretmenleri dün saat 10 da Eminönü Mahmut Pasa ilkokulunda bir toplantı yapmışlar dır.Toplantıda;talebe sağlık dâvası ve diğer muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Dün 12 vasıta kazası oldu Muhtelif ytrler,e vuku bulai hâüistltıd* 11 kişi yaralandı Son yirmi dört.saat içinde şetoritaizde 12 vasıta kazası olmuştur.Sabahattin Taşezer adında bir şoförün idaresindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • P U f S T Ç if Yedikulede Devi it Demiryoilanna aft bir barakada yatıp kalkmakta oı'atı Ali Akçay ve Mustafa Akçay adında iki karücş,Salim adında birini taşla başından yaralamışlardır.İf Fenerde Hayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Baruthane Arazisinin durumu Şehir Meclisinde Şehir meclisi,bugün saat 15 de,fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Toplantıda muhtelif meseleler görüşülerek karara bağlana çaktır.Bu arada,Bakırköy Baruthan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Milletlerarası Ticaret Odaları kongresine katılıyoruz Milletler arası Ticaret Odaları kongresi,bu hafta içinde Romada taplanacaktır.Kongreye memleketimiz de davet edilmiştir.Verilen malumata göre Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • Mercandaki Yangında bir sedam öldü Dün sabah Mercanda biri kişinin ölümtü ile neticelenen bir yangın başlangıcı olmuş tur.Mercan yokuşunda 42 numarada tuhafiye ti-çareti yapmakta olan Jirayii*:Özkakya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.04.1954
  • e Yazan:Bedirhan ÇINAR Tefrika No-32 'Helen o dakika bana büsbütün güzelleşmiş gibi gelo'i,Sırtıma ropdöşambrımı alarak derhal yazı odama koştum.Çekmecelerden iki si anahtar uydurmak suretile açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Pirinç ve bulgur hikâyesi Devlet Deniz Yollan müesseselerinde çalışan bir kaç tanıdığın işletme şeklinden bankaya geçişi nasıl sabılusızlıkla beklediklerini yakındanbilirim-Onlar çaknıekte oldukları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • YAPİ ve KREDİ BANKASI ğ Hazirana kaâathit Jktaptiiyeli Aile CûzcUiit:Alanlat 10 Döşeli Ev kutasma giretlet Het 100 livaya hit kuta numatası 53000200025323232353534848532353484853
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA ^T Birleşmiş Mi Jetler teşkilâ tının statistik servisinin son biil teni son sene zarfında-Batı Av rupa memleketlerinin Rusya'ya v» peyk memleketlere 478 mil yom dolarlık i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • ttıgîltercde tereyağ ve peynir serbest bırakıldı Londra,7 Nafea)14.sene vesika,usultae tâbt tutufdııktan sonra İngiiterede tereyag-ve peynir satıcı seıibest bırakı mıştır.Maym 9-dan itibaren yağ ve pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Siyasî İcmal Ceaavre konferansı Batılı devlet adanılan a* rasmda Cenevrede Kore ve Hindicini meselelerinin hal e* dileceğine inananlar,konieransın toplanmasını ümitle beklerlerken Moskova siyasi tarik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Amerikada komünistler vatandaşlıktan çıkarılacak Washington,7 A-A)Cumhuriyetçi ayan üyesi Homer Ferguson dün akşam gazetecilere bir beyanatta buluşarak» 'komünist partisi' üyelerini Amerikan vatandaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Güney Kore'de 20 Mayısla seçimler yapılacak Seul,7 AJU €Sney Kore hükümetinin resmen bildirdiğine "göre,genel seçim erin 201 Mayısta yapıünasu kararlaş tmlmıştor.MiIK «meclisteki 203 üyelik için mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Londra'da** Bu» Elçiliği cömertliğe başladı Londra» 7 CNafen)Londra'daki Sovyet Büyü/k EDçiiiğ birden bire misafirperverliğini artti'r'nuçtır.Batı politikacıları ve İngiliz parâmento mensupları ile ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Uçakla zararlı ot mücadelesi 200 bin hektar arazinin,uçakla zararlı otlardan temizlen uıesi için 400 bin lira sarfedüecek Ankara 7 AA.Memleketimizin zirai kalkınmasında mühim işler gören,devlet üret m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Yeni bir ağır tank yapıldı Londra 7 AA.İngilfa Harbiye Vekâletiyle teçhizat vekâletinden alınan ma ûmata göte.pek yakında ingiliz ordusunda kullanılmaya başlana cak olan yeni tip ağır bir tan ka «conq
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • ZsaZsoGcbor Paris'e gitti Nev York 7 AA.Zsa Zsa Gabor.Nev Yoaktaa Pari se hareket etmiştir.Geçenler de karan milyoner Barbara Huttondan ayrılan.Dominikalı diplomat Rubiroaa De bu uşup buluşmıyacağrua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • italya'da casusların muhakemesi Sovyetler h asabına casusluk yapan ve strat j k madde kaçıran 18 kişi iki mahkemede yargı anacak Roma,7 A-A.Bu hafta içinde İtalyan mahkemeleri iki mühim hâdise hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Gaaâp ve inanamaz bîr.şeydi bu ama Georg s'a hiç de öyle gelmiyordu.Molly'n&ı,Molr/stain.yarın kendisiyle evlenecek olan.sevgilisinin geçtiği yerlerde güllerin açmasını,kuşların şakımasını,gay et tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Bir kutup seyyahının Eisenhower^ teşekkürü Washinigton,7 A-A-87 yaşındaki zenci Matthew Henson,zenci gazetecilerden bir heyetle Reisicumhur Eiaechower'i ziyaret ederek zenci ere verilen hak ve imtiyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Uçakta başlayıp uçakta bir facia ile biten aşk macerası Londra Sîngapour seferini yapan uçağın hostesiyim makin sti yakında evleneceklerdi.Son yolculuğun son merhalesinde uçakta yangın çıkınca zavallı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.04.1954
  • Irak'ın sel felâketinde uğradığı kayıp Selin yaptığı zarar Irak bütçesinin bir bocuk mislini buluyor •Bağdat.7 AA)Son su baskınlarında Irak'ın uğradığı' zararın 80 milyar frank civarında olduğu tak mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.04.1954
  • UZAK DOĞUDA MERASİM Singapurda Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonunda Uzak Doğu Hava Kuvvetleri Komutam Mareşal Sir Clifford Sanderson Gedikli J-Parkes'in etini sıkryor.Başkomutan.Mau Mau'lara karşı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1954
  • BHÎCLN TARİHTEN MERAKLI BİR VAKA Amiral Nelson'un aşkı garip bir şekilde başlamıştı Ölünceye kadar birbirlerinin kollarından ayrılmadılar.Ama neticede biri mMs'eib,diğeri eefalet içi ı^e öldll Genç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.04.1954
  • n:AMA,PATEN ŞAMPİYONU DEfîtL Yukanda bize sıcak Mr teoessftmle gülen Anna Olson,isveçli meşhur bir genç kızdır,İsveçli deyince hemen her kesin aklına paten şampiyonu gelmesine rağmen Anna Olson,bir pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.04.1954
  • Fenerbahçe Izmire g\tt\Şehrimiz profesyonel takımlarından Fenerbahçe dün îzmire gitmiştir.18 futbol'cu ve 4 idareci olmak üzere 22 kişilik bir Tea file halinde izmire hazeket eden san lacivertliler bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • Bflr ^Hj "var,Pvr'#*Iİ W IV^^J^^H Is^.xS ¦ifff 4P| jK.W'jJv1» r S ^R k-ui^^^H I ^y H&^&^JIM ¦r-'irM ¦¦Sif?r İx ^B rj| V a ¦pSo liiil 1 B v Adaletin dttn Desportes Re berabere kaldığı maçta kırmız* bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • Okullar ar sı basketi oi ve vofeybol müsabakaları Erkek Orta okulları arasında yapılmakta olan Voleybol ve Basketbol müsabakalarına dün Eminönü öğrenci.jokaliiade.ha kem Dilaver Orgun'un idaresin de b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • Alman boksörü Ten Hoff ile karşılaşacak olan Necmi Karahan sağda)Dannv Nartöco Ito yaptığı maçtan evvel Dört Amerika da yapmış ocuğu mı çtartfa büyük takdir toplayan genç boksör Şimdiye kadar profesyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • Dünya Ping Pong turnuası Kadınlar arası ping pong şampiyonasından bir görünüş Londra^ 7 SHA)Üç.küme Üzerinden tertiplenen Dünya Pinıg.J^ong tumuası Londrann Wembley kapah "salonunda baş iî«ınxy?ü r.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • Arsenal Aston Villa He berabere kaldı Londra,7 SHA)ingiltere birinci lig maçlarının mühim maçlarından biri daha oy nanmıştır.40 bin seyirci ÖnOnde yapılan karşılaşmada Arsenal,Astan VUla ile UL berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • •bwmotwtom fKicic et(ctcıc«tcıc» 10-19 nisan arasında 18 memleketin genç miüf takımları arasında yapılacak turr.uada şâmpi-j yon olacak gençlere gayri resmi olarak dünya] şampiyonu unvanı verilecek Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • Dünyanın en iyi 100 metre yüzme dereceleri Paris 7 SHA)Son sene ler zarfında yapılan 100 mefcrr sırtüstü yüzme müsabakaları run en iyi dereceleri:1 Oyakvva Amerika 1'2"8 1954 Bozon Fransa)1'3"3 195i 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.04.1954
  • LOVİS SKENE TULt MAÇI 3 VEYA 10 MAYISTA YAPILACAK Lonîra,7 SHA)Meşhur boksör Lovia Skena bacağından sakatlandığından Skena Tuh boks karşılaşmasını 3 vaya 10 mayısta Nottmgham'da yaplması kararlaştırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • Memur da yine yüksek sesle cevap verdi:Hayır komiserim,İse» nüz gelmedi.O halde siz buraya ge ün,Judson'a nezaret edin.Ben aşağıda ne yi görmek istiyorum.Mack merdivenleri* dörder dörder çıktı.Odaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • J MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZ!YMttrjfimır BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Kremll PURO cildinizin sabunudur.SİZİ GİİZaL^TİRİR PURO Tuvalet S^untan 100 do 100 »attırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • Boğazda bir motor kazası oldu Büyükdereden İstanbul limanına gelmekte olan Selâmet adında-22 tonluk motorun makarası,dûn.sabah Tarabya önlerinde stop etmiştir.Motorun sahibi ve makinisti İbrahim Be-şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • ıı.imnw BULMACA 1 2 9 4 5 6 7 8 9 Kİ ti tt** 1 t 1 fl I HI 2 m 3 I 4 1 1 f 5 6 Eh 1 1 7 pş 3 1 i 1 1 i i rto 1 ¦H 11 nOcHb z H' 1 11 Soldan;sağa 1 Rakuı:n çeşnisini veren madde;Felaket.2 »eft eda t:Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • «ft T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Köylü Ziraî İşletmeleriyle i'gîli ev,bina ve tesisleri için tip pır oje müsabakası 1 Ziraat Bankası tarafından açılacak kredilerle inşaat yapacak köylümüze r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • İsi &r tul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Diyarbakır Hava Garnizonu için 12 gözlü oto garaj sundurması inşaatı kapalı zarfla yaptrnlacaktur.Keşif tutan 2499425 lîra» geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • RÖPORTAJ Sakatları ele güne muhtaç olmaktan koruyacak çare Sakat va düskUnlar in hiç Kirnsoya muhtaç olma ian ya:amaları gayesini güften retıabiitasyon markasınla kuru uaunıı memnunlukla karşılarız.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • Ticaret Odası Meclisi bugün toplanıyor İstanbul Ticaret Odası Mecli sinin yahk toplantısı,bugün saat 15 de yapılacaktır.Toplantıda bazı mtühim mevzuhnr müzakere edilecektir:Bu arada ithalatçı vesikala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • Koııservatuvar Türk musikisi konseri Önümüzdeki Pazar sabahı Taksim Belediye gaz&nosunda saat 11 de konservatuvar tarafından verilecek,olan Nuri Halil Poyraz idaresindeki Türk musikisi konserinde Sult
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • Bir şoför arkadaşını ağır surette yaraladı Şişlide Bulgar Hastahanest arkasındaki gece kondularda otu ran Hüseyin Çolak adında bir Şoför,Aitınbakkalda oturan Hüseyin Akpar adında biri ile kadın mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.04.1954
  • DeIİZLEİİN Tarihî Roman Sazan:Kemal SAMANCIG&» Be adam!Fen sana Arslanm müstakbel damadım olduğunu ve ona yardım etmeni sövîemedim mi 100 IV Afiyoviçin hareketleri Ceaevizlilere kaçıp Türkler aleyhind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Yol proje ve keşif evrakı hazırlanacak Karayolları f.Bölge müdürlüğünden:1 istanbul Vilâyeti dahilindeki Paşabahçe Polbnezköy CvavhmiyetWy,Alemdağ.Anadol uiıosarı,Çengelköy Ümraniye.Beylerbeyi Kısıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİM Muayyen zamanlardaki sancılara kars:%M imla İN basan ile kullanılır.Baş,diş,adale,sinir,ağrılarını su* ratle teskin,eder.Romatizma,siyatik,lumbago tedavisinde faydalıdır.Süra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Batılılar Hindiçinîye yardıma davet ediliyor Baftarafı birincide)«Hindicini' ve Güney Asya fevkalade ehemmiyeti haiz yer lerdir.Amerikanın durumuna te sir edebilecek bir mahiyet alma Al mümkün olpn bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Ucuz atlatılan bir taksi kazası iki tramvaya çarptıktan sonra parçalanan taksinin şoförü kaçtı Dün gece Divanyolunda bir va sı ta kazası olmuş,kaza yapan bir taksi kaçmakta iken bir tramvaya çarparak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Mısırda temizlik 40 diplomat ihtilâl mahkemesine veriliyor* Talebeler tekrar nümayişe başladı Kbire 7 T.H.A,Mısırda askeri rejimi korumak içi» a.1 aaa ve Salah Salim tarafından açıklanmış bulunan kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • M.T.T.B.Ankara icra komitesinin açıklaması Bastaraft birincide)rencide edenler hakkında gerek ü muamalenin yapılmasına karar verildi.Gene» Başkan,birliğin umumi meselelerini halletmek için A nkarada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Hemşireler haftası Bitarafı birincide)Olgunlaşma Enstitüsünde bir resim sergisi açılmıştır.Hemşireler öğleden sonra da.Dünya Sağlık Teşkilâtı,Mo dem hemşirelik mesleğin a binisi Florence Nightingale'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Izmirdeki Nato karargâhı yeni binasına taşındı Başmakaleden devam)dolayısıyla bugün saat 11 de yeni karargâh binasında büyük bir merasim yapılmıştır-Bu maksatla dün akşam Ankaradan buraya gelea Mıiiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Atatürk filmi Filmde Atatürk'ün hayata ve eserleri geniş bir şekilde canlandırılacak Ankara,7 TH.A.Aziz Atatürk'ü,eserleri ile canlan* dıran ve inkılâpları belirten bir filmin hazırlanması için yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Harice 1 milyon 189.448 ton hububat sattık Satılan hububatın 643480 tona teslim ediKM Ankara,7 A.A.Toprak Mahsulleri Ofisinden bildirildiği ne göre,1 haziran 1953 tarihin den 3 nisan 1954 tarihine kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Bir katil yakalandı Bastarafc birincido)Usta adında bir kadını hadiseye karıştığı için,tabanca ü'e öl dürmüştür.20 yaşında bulunan Enver,Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Kobalt bombası Bagtarafı birincide)1 inşa edebilmek için muazzam I kudret fte £MBoomasx imâ» eU I mek icap ediyordu.Amcika.mn Pasif ikte son günıerde yaptı ğı tecrübelerden sonra bu haki •kat olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Et fiyatlarındaki yükselme Bastarafı 1 incide)rişli olmayışı sebebiyle marnın düşük oluşu.Ayrıca mevsim sonu münase betiyle,koyun ssvkttıatuun azalması.Diğer taraftan;Vali Prof.Gö kay,dün sabah şehrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Adanada C.H.Pnin seçim oyunu Baştarafı birincide)ne sormuşlar ve tertip böylece meydana çıkaru'mıştıröğrendiğimize göre İnönü'nün cumartesi günü şehrimize gelmesi ihtimaline bahsi geçen tel graflar çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Petrol Ofisi Umum Müdürlüğünden Saç kıvırma presi alınacaktır Silindir genişliği 2—3 metre,çift silindirli,bıçaklı,22 mm-kıvırabilecek takatte tamamen otomatik bir saç kıvırma presi satm alınacaktır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Batı Almanya doğudaki rejimi Bartarafı birincide)Bu teşekküllerin meşru olduJktarmı» zira 1945 ten beri seçimle iş başına geldiklerini tebarüz ettiren Adenauer.1953 yılında,cereyan eden seçimlerde kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Kıbrısta Rumlarla Kızılların işbirliği Baştarafı birincide)Bilindiği gibi müstemleke idaresi yıîlardan beri muhtariyeti teklif edegelmekte ise de her defasında Rumların şiddetli muhalefeti ile karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • D.P.nin aday listesi bugün neşrediliyor Bastarafı birincide)tesbitler yapılmış ve üste yarın neşredilmek üzere hazırlannuştır-Haber verildiğine göre.Partideki-faal vazifeleri do ay ısıyla yoklamalara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • H drojen bombası ve Rusya Baştaraft birincide)bu sabah hiç bir şey yazmamaktadırlar Moskova gazeteleri Baskac Bisenhower'in Pazartesi aksa mı Amerika 'halkına hitabet yaptığı konuşmadan da hi bahsetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • M&rlene Dietrich.Fransa'da bir film çevirecek Paris.7 Nafen)Fransı prodüktörlerinden Pierre-Loü is Gaerm Amerikâda Maries Dietrich ile bltr kontrat imza îamıştır-Marl ene Dieitri© «Premier au Lido» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Boğazda ir taksi Bsştaraft birincide)mak istemiş ve direksiyonun fazla kmlmas ndfan dolayı iki babanın arasından geçerek denize uçmuştur.Taksinin uçtuğu yerin sığ;olması hasebile kaza ucuz atlatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.04.1954
  • Ami.Âltıncanın ziyaretleri Baştatrafı birincide)asker kabrine bir çelenk koymuş tur.Amiraı daha evvel öğle yeme ginde Turkiyenin Washington,daki asker!ataşesi Kemal-Ata lay "m misafiri olmuştur.Potoma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N I DİLLİGİL Salı.Çar samba suare 20-30 da-Çarsamba mati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ÖUHJR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKA KT A Yasan Elmer Bice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Telefon:42157 Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OtBALİ KARAKOLU îumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerin} fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Konya E.S.O.İşletmesi Müdürlüğünden:BAKIR TEL.YERALTI KABLOSU* TRANSFORMATÖR VE ELEKTRİK CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIK 1 İhale teklif alma yolu ile yapılacaktır.2 Fennî ve özel şartname işletme müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Gebze Maimüdürlüyünden:Demirbaş Miktarı Müh-bed.Muvakkat te».ıııllfr No-Cinsî ad.lira Krş lira Krş-220 Rafifer traktör.1 250 00 975/989.traktör.2 400 00 65 00 1602/1 Oliver 3-lü traktör pullu 1 50 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • wm Istanbul 12.57 Açılış ve program 18.00 Haberler 13.15 Kardık fcaftf müzik pl)13.30 Şarkı tar Okuyan:Sabite Tur 1400 Sevijimş orkestra parçalan pl)14.20 Şarkılar pl)14.45 Caz müziği pl)15.00 Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Kambiyo ve esnam Knpamf Aı;ılı* Kapantı Sterling 734.7&4—Dolar 280.30 280.30 Fr Frangı 9.8i 0.80 isviçre Fr.64.03 6403 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç KV.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 78.68.40 liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Montgomeri Elbise ve kasket yaptırılacak Karayolları 1.bölge Müdürlüğünden 308000 lira muhammen bedelli 55 adet yazlık Montgomeifi ve kasket alınması aç*k eksiltmeye konulmuş olup geçici teminatı 231.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MütshRams» Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan* yolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden s îstinye tersanesinde tahminen 35 ton pirinç tadaş» ile yine tstinye ve Hasköy tersanelerinde tahminen 300 ton saç parçası.TEKLİF ALMA suretiyle satılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • h ft*.V.I No.Eu Sa.Al.Ko.Bşk.da** Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktan yazılı odun kapalı zarf usuHi ile satm alınacaktır-İhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Evsaf ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • İstanbul Valisi ve Belediye Reis Vekilliğinden 6188 saydı kanun hükümlerine göre.halika ve Mesken Yapı Kooperatiflerine tevzi edilmek üzere,6.13.22/2/954 tarihlerinde ilânı yapılan Kadıköy Koşuyolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Taze sebze ve meyva alınacak kmir BulagMi TC Sal»n Haslafık.'ar Devlet Baslalısnesi liaştabib iğioHen Cinsi Mikd en as kilo îooo 1000 1000 2500 4000 1500 1000 1500 15000 400 1000 2000 8000 3000 1500 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden M-bedel Teminat Bölgesi Deposu Cinsi Adet M3-D3-lira Krş.Lira Krş,Dokurcun.Dokurcun Köknar tomruğu.162 100 025 70 00 526 00 Dokurcun.Dokurcun Köknar tomr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Zonguldok Valiliğinden Alaplı nahiye merkezinde 65-000 Ura muhammen keşif bedelli rıhtım inşaatı işi 21 Nisan 954 Çarşamba günü saat 15 te.Vilâyet Daimî Encümeninde ühale olunmak üzere kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • Rize tli Daimi Komisyonundan 1 28026-98 Ura keşüfli Pazar kazasına bağlı Mamakivat köyü Jile okul inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur-2 Geçici teminatı 210202 uradır.3 İhalesi 26/4/954 tarihine rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.04.1954
  • M.M.I No.İu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırîhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8