Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • GÖZÜ DONEN BOĞA Venezüella'nın Karakas şehrindeki matador okulunda talebeler amtremnan yaparlarken gözü dönen bir boğa mlania tahtaca rmm üzerinden atlayarak meaejerlerm üstüme hücum etmiştir-Resim,hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Schlatter bu gün geliyor General,3 gün şehrinizde kaldıktan* sonra Ankara'ya gidecek Güneydoğu Avrupa Hava Kuv vetleri Kumandanlığından ayrı larak yeni bir vazifeye tayin edilem.Korgeneral Schlatter,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Fatımiden ümit kesildi Sabık tran Dışişleri Vekili yattığı ordu hastahanesinde kendini ölüme hazırladı Tahran,6 AP.A.A.Musaddık hükümetinin dışişı'en vekili Hüseyin Fatımî dün gece kendisini ölüme haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Köylü Partisi Genel Başkanlığı Parti Başkanlığına Cezmi Türk'ün getirileceği bildiriliyor Adana,6 Milliyet)Bura da Köylü Partisi çevrelerinden aldığım malûmata göre Profe •ör Remzi Oğuz Arık'm feci ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Partilerin Radyodaki konuşması 22 Nisanda başlayacak olan sesim konuşmalarına ait kur'a 16 Nisanda çekilecek Ankara,6 CMiMyet)Rad yolarda yapılacak s«fim &onuş malıarı 22 nisan'da bağlıyacak tır.16 ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • BAYAB ANKARAYA DÖNDÜ Reisicumhur Celâl Bayar,dün Samsundan Ankaraya dönmüştür.Bu arada Bayarra önütaürideki günlerde bir yurt gezisine çıkacağı bildi tünektedir.Resim,Bayar'ın Ankara'da karşılanışını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • FRENLERİ PATLAYAN KAMYON Dün Ankara'da Opera Meydanında gitmekte olan bir kamyon,frenlerinin patlaması üzerine bir büfeyi parça amis ve Amerikalılara ait bir kızılhaç kamyonetine çarparak devirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Merkez adayları bu hafta ilân ediliyor DP.Genel İdare Kurulu dün Başvekilin riyasetinde uzun bir toplantı yaparak listeleri gözden geçirdi Ankara,izmir ve Konya listelerinde değişiklik yapılması bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Adanadaki uçak kazasına ait tahkikat sona erdi Mllif Savunma Vekâleti heyeti hiç bir açıklamada bulunmadan Ankaraya hareket etti Adana,6 Hususi muhabiri-1 rek parçalanmasının ve 25 va miz Hilmi Kürklü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Hindicimde Kızıllara karşı müşterek cephe Asyadaki mütecaviz komünistlere müttefiklerin ihtarda bulunması muhtemel Paris,6 AP)Fransız Dışişleri Bakanlığından bugün bildirildiğnıe göre «B-Amerika» Güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • İSRAİL ÜRDÜN GER-GİNLİOi israil ve Ündün arasındaki hudut tecavüzleri son günlerde tekrar sıklaşmıgtır.Bu arada İsrailliler Nahalin köyüne yaptıkları baskında 11 kişiyi öldürmüşlerdir.Resifti,Nahalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Savunma Vekili İzmirde İzmir,6 Milliyet)NATO Kumandanlığının birinci Kordondaki yeni karargâh binası-na taşınması münasebetiyle Devamı Sa:7 SU:8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Rusların hezeyanı Bir Rus gazetesi Türkiyedekl seçimleri ele alarak kızılların malûm tekerlemelerini telırarlıyor Bagdad,6 Anka)Maskava radyosu Türkiyeyi Arap memleketlerine kötülsmek ve Türk Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Safa Kılıçlıoğlu bir çocuk çiğnedi Teni Sabah Gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğiunun idaresindeki 6100 p;âka sayılı hususi otomo bil,dün saat 12 de ÜakUdarda Kâmuran adında 7 yaşında bir çocuğa çarpmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • G37iç Mi î tak mim z rfün g tt Alnıanyada yapılacak olan Dünya Genç Millî Takımlar Şampiyonasına katışacak Genç Milli Futbol Takımımız dün 14-30 da uçakla Frankfurt'a hareket etmiştir.Sporcularımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Bugün teorimizde havanın umu miyetle Bulutlu ve muhtemelen mevzu hafif yağışlı geçeceği am hunet derecesinin degişmiyecegi tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • 3 8 A 1]P^ÖYBeB^İIJIANPl«KÜÇAK-Amerikan deniz kuwet'erine mensup S-wiv" İ?1?9 re-miî blr u5ak'dun saat 13.44 te Atina'dan şehrimize gelmiştir-Asker!SyMtte.°WugUuİS,se^bi ^»klanmıyan uçak,Yeşilköy hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Churchill Eisenhower ile görüşmek istiyor Eisenhower Rusyonın ancak bir çılgınlık anında harbe teşebbüs edeceğini bildirdi Truman,Chıırchill'in ifşa ettiği gizli anlaşmanın halen meriyette bulunduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • KIBRISLI TALEBELER Bir müddetten ben şehrimizde bulunan Kıbrıslı talebeler,dün sabah saat 9 da Sus vapu-Sıyla ve Mudanya yoluyla Bursaya gitmişlerdir-Kıbrıs Türk ğrenfd Derneğine mensup olan talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Amerikan yardımı programı Yeni mail yıl isinde yapıilacaii yaırdunm büyük kısmı Uzak Doğuya ayrıldı.Avrupa'ya yardım yüzde 58 kısıldı Washington,6 A.A.Ya bancı faaliyetler idarecisi Harold Stassen,Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Nato konseyi Mrl.Juin'İ takbih etti Mareşalin» De Gaulle ile anlaşarak Avrupa Birliğine karşı şiddetli bîr kampanya açması bekleniyor Paris,6 AA.«Shape» teşkilâtı geni kurmay başkanı General Schuyler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Mısırda geniş ölçüde temizliğe başlanıyor İhtilâl Konseyi gazetecilere ve eski siyasilere karşı çok sert tedbirler aldı Kahire.6 AP)Mısır' as-1 toplantısında alıntaış ve Mili!kerî rejimi mürtekip ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.04.1954
  • Öğretmenlerin terfi işleri Milli Eğitim Vekâletinde tDc tedrisat öğretmenleri ioin bir komisyon kuruluyor Ankara,6 T-H-A)Maarilf Vekâleti ilk Tedrisat Umuffl Müdürlüğüne bağlı ilkokul,köy ilk öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • EOHI KONFJCRANS Pedagoji cemiyetinin 41 in ci konferansı bugün saat 16.30 da Çapa Eğitini Enstitüsünde Feyzi Selen tarafından verilecektir.Konferansın konusu «Sos yal duygunun,çocuğun,eğitimi s» tesir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Çuval ve Kanaviçe piyasası durgun gidiyor Çuval ve kanaviçe piyasa sında durgunluk devam et mektedir.Halen 2.5 1 brelik çuvaRar 248-250 kuruş arasındadır,kanaviceler ise 68-70 kuruştan muarualo cör me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Yunan Bel di.yecileri bugün îstanbula geliyor At na Belediye Reisinin başkanlığındaki 23 kişilik Yunan ^Belediye heyeti bu gün saat 12 de Adana vapuru ile şehrimize gelecektir.Galata rıhtımında törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Dünya Hemşireler Günü bugün törenle kutlanacak 7 N san tarihi «Dünya Hemşireler Günü» olarak kabul edilmiş bulunmakta dır.Bu münasebetle.Türk Hemşireler Derneği tarafından bir kutlama programı hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • VERAMON SCHERING gelmiş va Eczanelere dağıtılmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • MK¥IM&IN dfo Tayyare kazasında mes'ûliyet ULUNAY Efkar-ı nmunh^B Adownda vukubulau tabyan facian,n u halâ teairi aHamtodtr.Tek kişi kurtulmamak 9ar-ta» narca parca olan 25 yatandasın bu müthiş «Usan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Şehre bol miktarda turfanda sezbe g&liyor İstihsal mıntakalarımız dan şehrimize yapılan tur fanda sebze sevkıyatı cok artmış ve bunun neticesi de fiatlar bir m.ktar ucuzla mistir.8u arada dûn Halde sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • P o L i S T g ^fr Beyazıtta Hâlikzade sokağında 39 numarada oturan Sel ma Yahnanogla admda bir ka dm,Kapahçarşıda dolaşırken,çantasında bmunan 145 lirayı meçihul bir yankesiciye çarpmış tır.Suçlu aran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • KİSA HABERLER it Bjr kaç günden beri piyasada limon ve portakal fiatLarı bir hayli yüksslmiştir.Mevsim sama olması münasebetiyle artış tabii karşuanmakıadıriç İnşaat mevsiminin yaklaş ması münasebetiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Sarkıntılık vakaları son günlerde fazlalaştı Son günlerde şehrimizde sarkıntılık vakaları dikkat çekecek kadar artmıştır.Karagümrükte Atikali mevkiinde oturmakta olan Süleyman adında bîri,Atatürk Park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Deniz otohüsl rtnin inşası yakında sona erecek Denizcilik Bankası istin ye tersanesinde inşa edilmekte olan n Bostancı» ve «Caddebostan» isimli deniz otobüslerinden ilkinin inşa atı vakmda sona erecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • HALKIN SES!ı ı»^w^~-ı m Yay Maydanı asfaSt oluyor Ferjköyde Yay Meydanın da oturanlar adna nr-»ttügmiz btr şikayet nıektubııım,Belediye Neşriyat MÖ düdüğünden şu cevap gelmistir:«Sayın gazetenizin 15/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Yeni damea pullan yakında i* yasaya çıkarılacak Bes ve 25 liralık damga pullarının taklit edilerek Di yasaya sürülmesi üzerine alâkalılar 1 liradan 25 liraya kadar olan muhtelif kıymet teki damga pull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Fiatlarm yüks)k oluşa krom ihracını azalttı Krom fiatlanmızm diB pi yasalara nazaran yüksek olusu dolayısyle ihracat azalmıştır.Alâkalılar. fts piyasalara uymak için,maliye ti artıran sebeplerin gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Silt işi yine ete alındı Topkr.pi dışında modern bir mandra kurmak için tetkiklere basandı Son ünlerde süt fiat'an kiloda Us kuruş kadar ucuzlamıştu önümüzdeki günler içinde rüt ve buna muvazi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Bazı yollar yenid» n asfalt yaptırılıyor Belediyece tamamen yeni den asfalt olarak yaptırılmasına karar verilen Taksim Tarlabası Refik Saydam,Sıraselviler Gü müssuyu ve Ankara cadde lerile HÜton oteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • HkJ.7 1 Ru.3 25 SK 1954 Mart İMa i IX» Çarşamba TAB İT T AS ATI EZ ANÎ GOnc 5.34 L0.54 öftîe 12.16 5.37 tktm ft 15,55 9.16 Ak$« an 18.40 12,00 YAtt ı 20.13 1,34 tmaa 3t 3.50 9.1t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Pamuklu ithâli Japonyaya satlığı/ı.ız paıcaklana karşılığı olarak paroukla mensucat itha ediyoruz Bir müddet evvel Japonyaya 6500 ton pammk satılmış ve bunların mühim bir kısmı iki pai ti halinde sevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Vali dün Rumeli sahilini teftiş etti Vali Gökay dün beraberinde Bayındırlık.Fen ve îmar Müdürleri olduğu halde Bogazm Rumeli sahili ve Hacı Osman Bayırı voHan-nı teftiş etmist r.Ayazaga asfaltının tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Sovyetlerin son kozları aa n a UNUN MESELELE etlerin son Icoî Avrupa Ordusu teşkili fikrinin Fransa'da büyük tereddütler doğurduğu;aynı zamanda Avrupa* Asya ve Afriluula Amerikan aleyhtarlığının körük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Yazan:Bedinhan ÇINAJB Tefrika No.31 Hiçbir itirazım yok.Dilediği şekilde düşünmekte serbesttir Peki,size bir sual daha* Yüzoaşııun hastalanışını ve Adanaya gelişini alâkalı makamlara bildirdiniz mi?Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Döviz tahsisindeki bazı aksaklıklar önleri v.k Dış ticaret rejimi hükümleri dahilinde vapılan döviz tahsislerinde,talen tarihi ile tahsisin verildiği tarih arasında uzun zaman geçmektedir.8u müddet z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.04.1954
  • Eski karısını ustura ile kesmeye kalkıştı Karısından ayrı diktan sonra tekrar barışmak tsiiyen Bakir,Muhibbeyi usiıara ile yaraladı Beykozda kanlı bir hadise olmuş,bir adam eski karısını ustura ile ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Siyasî İcmal Komünistler Mısıra taşınıyor Bir ajans telgrafı ötedcnberi Beyrutta y tr leşm iş olan Yakın Şark Komünist İcra Merkezinin Kahineye nakle dileıeğmi Ibftdirdi.İBİğer Arap memlcketbjrjnde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Aııverikanın 5 ıhtiyannrından biri öldü Austin» 6 Naıfen)Güney He Kuzey Amerikalıdan arasında dahilî harbe iştirak etmiş ve hayatta kalmış son 5 Amerikalıdan biri geçen hafta ölmüştür.Teksash Albay Th
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Bütün sevgisini ve şefkatini «esine vererek:Zavallı Georges'un benim idadi. Bu kadının tek bir sözU ne bile inanmadığını anlamıyor musunuz?Efendim?Ne 'dediniz?£nanmadnwz mu?inanmadım,tabiî-ftJolîy,Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • 1 FIKRA I I ffcuter Ajanımın bültenlerinden birinde bir haber gördüm.«Dürüstlük bear zurnan kârlı olmuyor» baş-uğmı taşıyan bu haberde uynen söyle yazılıyordu:Dürüstlükle huraket etmek,18 yaşu-daki bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • İKTİBAS Elektrikli tik tecrübe hay si güç sariler içinde yapıldı,yardımına rağmen,ancak ikinci seferinde)ecfjîcbîidi Fakat cezama infazı bir hâdise yüzünden gecikecekti.Çalışmaları sırasında C3re,yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • faıgitterad*» b»te4fcnau»«fc 3d yen enf(9slnr wEs^or Londra.6 Nafen)Ingi terede baleye ehemoncyet v ren enkeklerin adedi günde güne artmaktadır Son ayla da ba'e öğrenmek için Sadleı Wells bale mektebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Irakı'm nüfusu azatıyormuf Bağdat,6 £A3SKâ.Hi dört «nede bir saapiüan ^eeçir ler ö©3SHy*sıyla îîâk'nı nüf u» na igöre ^tesbit «etöği par-âm« to üye adedim^ Sndîrmiştrr Hebnsan meclisi 135 ten Vye ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Haile Selâsiye Mayısta Ametikayı ziyaret edecek Adisababa,6 ANKA)Burada resmen açıklandığı!göre.Habeşistan tmparatoı Haile Selâsiye.Başkan Eise iiower'in davetlisi olarak i merikayı önümüzdeki Mayıs y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • için yapılan mücadele Kcal Cinle» Rusya CenevreUe daha.çok otel oda» ele geçirmek için mücadele ediyor Londra,6 CNafen)Cenevre konferansı daha başlamadan evvel bu konferans h}3'k^ mda fanlaşnıaaUk 1ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Fransa'da nifiara fiatlan arttırılacak 3*aTua-tö ı'CNtftan)dansız;Maliye Wfcaetn Wfaimn sigarnlaTtnun ffia'ttarrnı [yüzde İtO ¦¦arttırmak üzere tetkiklere baş taraftır Tahmin ed ''lâiğine;gör.e en «ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Japonyada baltalama I 9k tren yoldan cıltnmldijî Bir demiryolu üzerinde dinamit paketleri bulundu i Tokyo,6 AJL)Dün Japonya'da demiryollarına karşı baltalama hareketleri yap imiş ve ikj tren yoldan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Claude Delvincourt.bir kaoada öldü Groeseto,6 1A.A.Parla Musiki Konservatuar!müdürü.M Claude Detvinoourt dün Grosseto yakınında Orbetello' da bir otomobil kazasında ölmüştür.Müteveffa 64 yasuıday M.©a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Suriyedeıı memleketimize ilticalar devam ediyor Ankara,6 T.1A.Su-i riye hudut mıntakasmdan Ba yırbucak aşiretine mensup bir" ırkdaşrmrzın daha memfeketiariize iltica ettiği,bugün alâkalı makamlara bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • an malîn* Pasif Koru ima Teşklâb Re si,tamamen müi&fics;z Lu.uu tıklar snı söy3 mü Sacramento,6 AP)Birle ğik Amerika Pasif Korunma Teşkilatı ri;Si Val Peterson dün burada yaptığı basın toplantısın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Fransamn akıbet i Bir Amerikan gazetesi Avrupa Birliğini» bir torpilin süratle yaklaştığı trH iHat l;uiti^e •New-York,6 AA.Daily News gazetesi Avrupa müdafaa birliğine tahsis «tti&ı dünkü ma kalesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • BJya oyunu rağbet buldu Amerika ile İngiltere arasında yapılacak müsabakada İngiliz talanı kaptanı 82 yaşında Londra,«5 Nafen)«Bilya» oyunu bütün dünyada bilhassa Birleşik Amerika ve İngiltere' de büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Hüıdistauda çapraz kelime müsabakaları yasak edilecek Yeni Belhi,6 CNafen)Hindistan hükümeti gazetelerin okuyucwlarma arzatmekte olduk an «çapraz keliae müsabakalarımı» «nenetmek isçin b kanun tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Radyo-aktif tesirler» karşı maske imal edildi Bono,6 A.A.Bat;Almanya tösleri Vekâleti pasif ko runma dairesi şefi Dr.Delmann Radyoaktif tesirlere jkarşı gayet-müessir bir gaz maskesinin,imâl {olunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Amerika ile İzci mübadele edeceğiz Ankara,6 A.A.Türkiyede spor ve turizm havacılığını mesuliyeti altında tutan Türk Hava Kurumu île Birleşik Amerika havacılık izci teş-j kiîâtı arasında» geçen sene ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Türk Yugoslav ticari müzakereleri devam eoVyor Bir müddetten beri ^Belgiratta devam eden Türkiye Yugoslavya ticaret muza •kerelerinin bugünlerde sona ereceği 'piyasaya gelen haberlerdön anlaşılmakta d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Kısa har ci frrberîer I.r.r r |[|1J UL j AMERtKA ıfr Amerikan ^Hariciye *Veka.letlnden resmen "fcirtJirildiginei •göre,Amerikan hükümetinin!Avrupa kömür ve «elik birliği ne 'bir ikrazda bulunması hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Londra Radyosunda Konya şehri ah latrlacah Leoıöra, A.A-BB.Cnin 'fPön^je servisi 177 SNisan Cumartesi '^günü saat 321 deki cem jnesfayaftrtt'da İskoçyanm Edinburg şehri i«le Türkiyenin Konya ğehri ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • 400 resim çeken fotoğraf makinesi Kolonya» 6 Nafen)Kolonyada açılan fotoğraf ve fotoğrafçi'li'k sergisinde gösterilen yeni bir A'fcnan fotoğraf makinesi büyük alâka ile ka~r-•şılanmıştır.Çok küçük ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.04.1954
  • Arjantin yem bir uçak roketi yaptı Buenos Aires.6 A AO Resmen bildirildiğine göre,tanklara karşı çok müessir olduğu tecrübe ediien yeni 3)ir uçak roketi Arjantin kuvvetleri tarafından tekâmül ettirilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.04.1954
  • y a*?Devlet Hava Yollan De Havilîand şirketinin imal etmekte olduğu İkinci seri Heron tipi yolcu uçakla* ruıdan 7 adet ısmarlamış bulunmaktadır' Bunlardan altı adedi 15 yolca taşıyan tiptedir.Nato teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1954
  • HMiCDN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Tarihî fıkraların en Dördüncü Sultan Mehmet Borcu olan insan z yiçe yazamaz,dedi ve bir kese altın uzattı:"al şunları,borçlarını öde de işine bak Bir gün Hz Muhammed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.04.1954
  • İİV kU:BALERİN ÎRMA İngilizler bale sanatına son derece önem verirler.Bu sebeple lagiliz balerinleri dünyanın her yemde tanılır ve gedmeleri istenir-îşteı burada resmini gör* düğünüz îrnıa adh genç.kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.04.1954
  • VON CRAMM GELDÎ Tanınmış Ahnan tenisçisi G« Von Cramm ve genç arkadaşı Blderloch dîin Beyruttan şehrim'ze gelmisth-Alman tenisçileri Tenis.Eskrim.Dağcılık Kulübü kortlarımda 9-10 ve 11 Nisan günlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • Londra» 6 Nafen)ingiltere mili!takanına yenilen Iskoçya mülî takımı şimdi 16 Haziranda Dünya Kupası maçlarında ZürJh'te Avusturya ile.19 Harizanda ise Uruguay İle karşılaşacaktır.IngF.tere mim takmu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • Fransa" İtalya miüî futbol maçı Paris,6 SHA)11 nisan pazar günü İtalya ile karşılaşacak olan Fraaaa milıl takımı nın aşağıdaki kadrosuyla oyna ması kuvvetle muhtemeldir.Vlganl Gianeasi March* Penveme,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • Fut bo I FRANSA LİGİNDE ItAOİNG VAZİYETİNİ D ÜZELTÎYOR Paris,ı.T.H.A.Birinci Hge çıkmak için büyük gayretler sarf eden meşhur Racing dün rakibi Valenctennes'l 5-1 yenme g-e muvaffak oı'muştur.Diğer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • Askeri güçler Fu t bol maçları Askerî Güçler arasında bir kaç gündeoberi devam eden fu1bol karşılaşmalarında aşağıdaki neticeler atamıştır:65 inci Tümen 8 Kor bagı'ı birliklerine 9.1 3 Kor,2 Süvari tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • Boks haberleri TURPlN MİTRİ MAÇI TEIlI it EDİLDİ 19 nisanda yapılması icap eden M'ltri Turpin maçı ani o larak beynelmilel boks federas yonu tarafından 30 nişana te Air edilmiştir.GLASCOWDA YAPİLACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • m *v-r'.v:Genç millî takım f ııtbolculannm dün Almanvava hareketlerindan ewe| idarecHeıi Cihat Aı Hoca tie bir arada Muhtar Cygna ve SaJm ayaug Kafilemiz saat 14.30 da kalkan KLM uçağı ile hareket ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • am am uçuncu maçını bugün Adaletle yapıyor Lig lideri Beşiktaşı bir maç neticesinde maçında seyircileri bug in daha rikkatli Brezilyanın Rio ligi dördüncüsü Portegueza Desportos bu gün Mithatpaşa Stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • |t?f^ KAHİKEDE BEYNELMİLEL GOLF MÜSABAKASI Kahire 6 SHA)Buranın Giza golf alanında tertip edilen ¦beynelmilaı golf müsabakasında Güney Afrikalı Bobby Locke şimdilik birinci,Arjantinli An tonio Cerda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.04.1954
  • Merinos kulübüne 6 aylık ceza veri,di Bursa SHA)Bursa bölgesinin Merinos kulübü cezalı buı'unan Natol Vural ismindeki futbolcuya 7/3/1&54 tarihinde,Istanbul Or du karması Merinos kulüpleri arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • BULMACA Soldan sağa 1 İmparatorluk devrimizin büyük hayır müessesesi;Biti.2 Son moda ışık;İşaret eda ti.3 Papa'ıardan bîri;Kan kanalı.4 Bir harf;Er;Aga.5 Söz sanatlarının şahı.6 Uğur sayılan d#mir hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • «M TV' YARATAN SABUN Gilt bakımı''için hususi bir "formtille'imâredilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır hayranlık yaratan bir cazibe verir.«OL KÖPOKLO NEFİS KOK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • Tetkikler Belçika 1958 sensinde muaz-1 zam bir dünya fuarının akılma J sı için ğjmdi ie.n hazırlıklara baş lamış bulunmaktadır.Fuar,Brükselin merkezinden takrLben 7 kilometre mesafede bulunan Heyseı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • Canlı hayvan ihracatı bir miktar fazlalaştı 35on günlerde canlı hay van ihracatının arttığı müçâhede edilmektedir,fiatlaı da bir miktar düşmüştür.IHalen hayvan borsasında Karaman 330-370,Kıvırcıl 300-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • Kocasına sinirlenen bir kadın tentürdiyot içti Haliç caddesinde 10 nu4 marada oturan Kâmran De nrzkuşu adında bir kadın ko 'casına sinirlenerek teritür-1 diyot içmek suretiyle int h0 ra teşebbüs etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • İki kişinin,yaralanmasiytc neticelenen taksi kazası Hüseyin Küçük adında bir şoförün idaresindeki 13621 plâkalı taksi Bakırköydç Plajlar mevkiinden seçer" 1 ken,yolun kenarında bulu-nan bir ağaca çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • acı ve tatlı hatıraları Bu da başka bir keyif ehli CfrİT DENİZ değil mi sana?Duvara çıkıp,ıda na'pacaksci?jEvin yok aıu semin?Var var Var!İste ben *de oraya giriyorum ya.Delikanlının «giriyorum».dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • Kızılay Üniversitelilere ucuz yemek;veriyor Kızılay tarafından Üni versitelilere verilen ucuz ve mek miktarı arttırılmış ve Teknik Üniversitede 275,Güzel Sanatlar Akademisin de de 75 öğrenc ye ucuz ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • DENİZLERİN KIZ Tarihî Roman n gemisi i;ı/an:Kemal SAMANCIGH.Azak'a yaklaşmakta idi.Elinde olmıyarak küçük gemicinin eli Hançerine gitti 99 Derken gözleri daha ufakla-ra dalarak sutsutu-Relsde sıı4 muş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.04.1954
  • Hattâ maznunun üstünü bile aramamıştı.Adamdan taban casmı istedi,aldı.Silâhı temiz bir mendile itina İle &a rarak pantolonunun arka ce bine koydu.Cinayetin işlenmesine ya riyan silâhı bu suretle ecnni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • 1i A xdk* "V.LEYLA GENÇEB VE AMERtKALI BAHRtYELtLER Kıymetli sanatkâr Leylâ Çeaçer îtaryada bulunduğu sırada Amerikalı bahriyelilerin müsafiri ohnuş ve onlara birötote neşeli bir gün geçirmiştir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.başarı Me kullanılır.Bayanların r^karsT^ SarSaM sancılarına karşı r dalıdırboxmaa« kalbi b&braklaH yorntaalaT 119 4 saat ara ile günde d adat alınabilir.ÜRLPiN Ur IJO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Âdâna vapurunun atlattığı kaza Bugün Umanımıza gelecek olan geminin ikinci kaptanı çarpışma hakkında izahat verdi tamir,6 CMilüyet)Deniz ellik Bankasına ait Adana yol cu vapuru bugün limanımızdan geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • israil ihtilâfı Konseyinde İki tarafın da aynı meselede karşılıklı olarak yaptıkları şikâyeti gündeme almak dahi güç New York,6 A.AJ Gü venlik Konseyi Polistin meslesi m görüşmek üzer perşemba gü nü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Adanadaki uçak kazası tahkikat;Baştaraft birincide)de şehrimizde aynı sıcaklıkla de vam etmiştir.Albay Osman Gokcjon idare sindeki Milli Savunma Ve kale ti heyeti yaptığı esası'ı ve uzun tahkikatını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Amerikan yardım programı iBaştarafı 1 incide)lar,Avrupaya 947.700.000 dolar,Güney.Dogu Asya v« Orta-Dogu l«in 768.900.000 doı'ar ve Güney Amerika için de 47 »milyon dolar tahsis edil ni açıklamıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Hindlçnîde kızıllara karşı Ba4tara.f1 birincide)işleri Bakanbgi sözcüsünün ilâve ettiğine göre Dışişleri Bakam Duliles «müşterek ühtar» fikrini ilk defa geçen Cumartesi günü Fransamn Washington Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Öğretmenlerin terfi işleri fBaştarafı.birincide)Belirtildiğine göre komisyon terfi zamanları geden öğretmenlerin mevcut fişlerine ve alâkalı maarif müdürlüklerinden gelen tezkiyelerine göre vakit kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Fat'miden ümit kesildi Ba*t»rafı birincide)mî'nin hayat-ndan ümidi kesmiş,lerdif.Ailesine baştanın başı ucunda durmak müsaadesi verilmiş tir İran gazetelerinin yazdığına göre Fatuml'nim eşi îran Şahma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • IMFIlî riyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 7 Nisan çekilîişi bugün saat 1330 da Ankarada yapılacaktır,ikramiye kazanan numaralar bu "Vice saat 23 te Ankara Radyosu ile yaymîanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Teknik Okula giriş şartının doğurduğu ihtilâf Türk Mühendisler BirEğL iki okul arasındaki farkın zararlar tevlit edeceğini belirtti Teknik Üniversitede faaliyete geçecek olan yeni teknik okula alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Churchill Eisenhower ile görüşmek Başttu-mfı birincide)atmıştı.O zaman ar Amenkadaki yetkili şahsiyetler.Rusya hüsnüniyet göstermedikçe 3 Büyükler toplantısından heı hangi bir netice istihsal edile,mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Mısırda geniş ölçüde temizliğe başlanıyor Baştarafı biriaeid»} edilebilir-Salâh Sattm hükümet Bderlerjıin.geçmişteki suiistimal-İerden mesul olanlan.basındaki suiistimalleri ve geçen halta rejime karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Savunma Vekili knrrde Btftarafı birine j yarın yapılacak olan büi merasime katılacak olan İ Savunma Vekili Kenan Y$ bu akşam Bursa yolu ile rinrize gelmiştir-Merasime iştirak edece} lan dig er Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • erkez adayları bu a ilân ediliyor Ba^ tarafı 1 incide)nun listeden çıkarılacakları söylenmektedir-Demokrat Partinin bazı bölgelerde seçimleri kayoetmek İDaüıasına da olsa» irticaî hareketleri görülenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • N.Ardıçoğlu cezasını bitirdi Ankara,6 Miliyet)Millet Partisinin duruşması sırasında Hâkim Memduh Baıamir'e hakaret etmekten dolayı 9 aya mahkûm olan mefsuh Millet Par tisi yürütme hayetmden Nuret tin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Yunanlıların Kıbrısı ilhak teşebbüsleri Bastarafı birincide)mevzuu edilmiştir.Bilindiği gi bi Atina hükümeti bu meselenin Yunanistan ile İngiltere arasın da dostane müzakerelere mevzu teşkil etmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • S.Acc fto dün defnedildi Adana'da vukubulan müessif uçak kazasında vefat eden ve nâşlarj evvelki güm şehrimize getirilen İstanbul Milletvekili Salomon Adatto ile Başvekâlet yüksek murakabe azası Baha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • ZAYİ 953 senesinde İzmir Emniyet Müdürfügücden aîttuş o.dugum ikamet te&keresra zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Iran teta a/%mdan Mehdi Kasımı.Fatih Çamaşırca sok-No-6/3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Rusların hezeyanı Basta rafı birincide)dergisinin neşrettiği bir maka leyi yay-na'amiGtirt Makalede şöyle denilmektedir:«önümüzdeki mayıs ayı için de TUrkiyede seçimlerin yaklaş mpsı münasebetiyle Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.04.1954
  • Nato Konseyi Mrl.Juin'i I takbih etti Baştarafj birinci len beyanattan duyduğu de teessürü ifada eder Bu beyanat hâ.en vazife I ğinda 'bulunan bütün korau larıyla beraber Atlantik kona* tarafından alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Zonguldak Valiliğinden Alaplı nahiye merkezinde 65-000 lira muhammen keşif belli rûıiım inşaatı işi 21 Nîsan 954 Çarşamba günü saat 15 Vilâyet Daimî Encümeninde ihale olunmak üzere kapalı zarf jlüyk-e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Montgomeri Elbise ve kasket yaptırılacak Urayollar.1.bölge Müdürlüğünden 308000 lira muhammen bedeEi 55 adet yazlık Montgomeve kasket alınması açık eksiltmeye konulmuş olup geçici rina ti 231.00 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Orman Başmüdürlüğü Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğünden 1 Fabrikamız istif yerinde mevcut 8 parti normal köknar ve bir parti bağdadi keresteleri 9 parti halinde 1027422 M3-kereste 4/4/954 tarihinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • İnhisarlar U num MüdUrSliğU I ânları I I 11.f Satmama Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince kumaşı idare tarafın» dan veriîmek üzere odacı,bekçi,ayırma-dağıtma,kaçak takibat memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • İstanbul Levazım Amirîiğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Diyarbakır Hava Garnizonunda oto garajı sundurması inşaatı kapalı zarfla yaptırılacaktır.Keşif tutarı 19425.37 lira geçici teminatı 1456-91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Mersin Belediye Reisliğinden 1 T.L 49861 70 lira muhammen keşif bedelli Mersin Belediyesi' toptancı hali ikinci blok inşaatı kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur-2 Bu işe ait eksiltme dosyası T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Arifiye Ankara Zonguldak hattının elektrifikasyonu işi hakkında T.C.D.Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden Hâlen Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde satılmakta olan Haydarpaşa Adapazarı elektrifika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yasan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoflu Her ^araamba akçamı talebe geçenidir.Pasartesi akşamlan temail yoktur.Telefon:4215?Komedi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan:A V N î DİLLİOİL Sah.Çarsamba suare 20.30 da-Çarşamba matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de OİBALt KARAKOLU îumarteai,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • HUttttjet A Done şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayüfc 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartlar:2 ve 3 üncü sayfa sant.4 TJL.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Sahip ve Başmuharriri;Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yen Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tas sat projalerl yaptırıSsicaktır 1 Aşağıda adı» proje,tahmini bedeH,geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların H-el ve gebefce Droieleri yaptırılacaktır-Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Sondcj ycptırılacak Burdur Daimi Komisyonu Başkan'ığından 1 Burdur vilâyeti'dahilindeki soısua köylerde içme suyu için arteziyen araştırmasına ait sondaj yaptıoIacaktHr.2 Bu işe ait gerek'H her türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • M.M.V.Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazıla yiyecek maddesi kapalı zarf usulüyle salın alraacaktur.İhalesi hizasında yazılı gün ve saatlerdedir-Evsaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • İstanbul Valisi ve Belediye Reis Vekilliğinden 6188 aaytfı kanım hükümlerine göre-halka ve Mesken Yapı Kooperatiflerine tevzi edilmek üzere,6» 13.22/2/954 tarihlerinde ilânı yapılan Kadıköy Koşuyolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Ankara Jandarma Satınclma Komisyonundan Miktarı kilo Zeytin tanesi.51357 Şehriye 34288 Sabun 71915 Makarna 188353 Zeytin yağı 34238 Fiatı Krg.140 66 170 66 295 M temŞnatı Kapalı zarf eksiltmesinin Um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Izmir Pe'ediye Başkanlığından:Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi' gereğince Hatay caddesinin Eşrefipaşa hâl binası önündeki kısmının tanzimi ve mozayik parke kaplanması,Halil Rıfat Paşa cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • '•hl.RADYO I Istanbul 12.67 Açiı'ış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana müziği Pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Huriye Akhan ve Ka nn Ünal 14.00 Radyo salon Mvkeatrası konseri 14.30 Opun havalan Pl)14.45 Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Kambiyo e Kapanı* Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr# Belçika Fr.İsveç Kx.Florin Liret Drahmi Eakoude» YÜZDE ft FAJ/1948 İkranüyefl 22.00 M.M.tk.1 23.80 1941 Demiryolu VI 108.00 1941 Demiryolu V 109.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Elektrik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Ankara M.SVİ.V.2 no.Its.Al.Ko.Bask.dan As-birlik İhtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 11000 on bir bin kilogram beyaz eabit lukx boya kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Cinayet Var Piyes S Perde Yazan:Frederick KNOTT Çeviren:Tevfik Sadullah Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.04.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:1 Nisan» Haziran.Ağustos,Ekim,Aralık 1954 ve Şubat 1955 aylarında yayınlanacak alan îdare Dergisinin bas» kası eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme kapalı zarfla olacakitır.3 Beher
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8