Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Belediyenin Vilâyetler ayrılması hazırlıklar Dun fevkalâde bir toplantı yapan İl G nel EVt^Cfisi tasfiye komisyonunu seç H Genel Meclisi dün saat 16.30 da Van* ve Balediye reis ve kili Gükay'ın riyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Bugün ğŞnr-ıir.tıe navaain umu.1 rnlyetle bulutlu* mevzii yağışlı 1 geveoo&it rüzgârların orta kuv.1 vette eseceği,sühunetin değif-1 ınlyeceği tahmin ediImistir.it* Ljf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • ANIT RABİRE DİKİLEGEK GÜLLER Amit Kabir'e dikilmek üzere Afganistandan gönderilmiş olan gül ve kavak fidanları Anikaraya gelmiştir.Resimde,Anrt Kabir"e nakledilen fidanlar görüiüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Kâr hadlerini tesbit eden kararname iptal edildi Başvekil bu mevzuda yeniden çalışmalara başlandığını bildirdi.İptal kararı piyasada iyi karşılandı Ankara 30 Milliyet)ı Bir hafta kadar evvel ilân edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • ÇAPADA İNŞA EDİLEN CAMİ Bir müddetten beri,iratarudaşların.yartimuyla» ins a edilmekte olan Çapa camii tamamlanmak üzeredir.Yalnız minaresinin inşası kalmış olan cami yakında açılacaktır*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • ORTA DOĞU PAKTI Türkiye 1)ve Pakistan 3)arasında imzalanacak anlaşma.Irak'ın 2)iltühakıyla takviye edilecektir-Bu pakta Iran 4)ve Suudî Arabistamn 5)bilâlhare iştiraki muhtemeldir.Türk Pakistan dostlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Llo dl Leo italyan yıldızları yarın geliyor 10 Nisan akşamı Doimabahçe sarayında tertip edilecek olan Basın Balosunda Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi oı'arak bulunacak İtalyan sinema yüdız laı-j paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • KÖPRÜ MERDİVENLERİ Galata Köprüsünün Üsküdar iskelesi kısmındaki merdiven tamir edi'hnektedir Re simde tamir dolayısıyla iniş ve çıkışa kapatılan merdiven görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • C.H.P.Ankara teşkilâtında hizipleşme Nihat Erimin faaliyetleri Parti içinde hoşnutsuzluk yarattı ve istifalara yol açtı Ankara,3ü Milliyet)Niıhat Eriıtfle Cumhuriyet Halk Partisi Ankara teşkilâtı aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Bir kazada 22 kişi öldü Buenos Aires,30 AP)Dün akşam Buenos Aires'in 500 Kilometre gllney batısında bir otdbüs ile bir yclcu treni arasında vukubulan çarpılmada 22 kişi ölmüştür.Kaza Suarez istasyonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Halk Partisinden istifa edenlerin sayısı artıyor Gençlerle müfritler arasındaki ihtilâf,Parti için tehlikeli bir hâl aldı Şehrimizde yoklamayı ka-tesine büyük şans verilmekzanan 11 Demokrat Parti aday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Merkez adaylarının teshiline başlandı Menderesin başkanlığında toplanan D.P.Genel İdare Kurulu Merkez adaylarının bir kısmını tespit etti C.H.P.nin aday listeleri Genel Merkezde hayal kırıklığı yaratt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • JUIı#ı» #t Teşkilâtı JBugün şehrimize gelecek olan Jicaret Vekili alâkalılarla yeniden görüşecek ğe«hrimizcle kurulmasına karar verilen Migros teşkilâtıyla alâkalı lıazırıüklar idevam' etinektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Avrupa Ordusu anlaşması Batı Almanya Reisicumhuru.2 nci devlet olarakt anlaşmayı tasdik etti Bonn,30 AP)Batı Almanya bugün Avrupa ordusu muahedesinin tasdiki forma/ite terini ikmal etmiştir.Federal Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Vezüv indifaa hazırlanıyor Volkanın krateri dahlUmMd hararet 750 800 dereceye kadar çıktı Napon 80 AP)Volkanaloji mütehassısı ve İlim muhit terinde «Vezüv'tin doktoru» lakatoiyie anılan Prof.Antonio P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • ı :wö».Ü KÖYLÜYE VERİLECEK MESKEN ReijsL cumhur Celâl Bayar,ewelflri gün Ziraat Bankası Genel Merkezimi ziyaret ederek,köylüye mesken kredisi vermek için vaDilan çalışmalar etrafında alâkadarlardan iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Dünyanın en büyük bombardıman uçağı düştü Beg milyon dolar kıymetândckî uçak havalanacağı sırada yan di-Kazada 7 kişi öldü Spokane Washington)30 AP)D.36 tipinde 10 motor tO bir dev bombardıman uçağı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Kıbrıslı Türklerin protesto telgrafı İngiltere hükûmetiadea din ve evkaf mevzuundaki müdahalelerine son vermesi istendi Lefkoşe 30 AA.Halen Kıbrısta yaşamakta olan 100 binden fazla Türkü temsil eden T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Kahirede Nümayişler Nümayiş yapan binlerce salca talebe «kahrolsun Nasır» diye bağırdı Kahire,30 AP)Solcu te mayüllü zannedilen binlerce talebe bugün Kalıire Üniversitesin de toplanarak nümayişler yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • İzmirde sühunet 43 dereceye çıktı Izmir,30 T.H.A.Henül mart ayının çıkmaamsma rağmen şehrimizde tam bir baha] havas» hüküm sürmektedir Bl sen^ yazın çok sıcak geçeceğ:ilgililerce bildirilmektedir.Suht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Dayak yiyen Başvekil Lübnan Başvekili Mecliste soft» yafist partisi bagkaiu tarafından dövüldü Beyrut 30 T.H.A.Lübnan BaşvekTîî Abdullah1 El Yafj bugün parlâmentoda birkaç gün evvel Türk Pa kistan pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Sovyetlerin 58 inci vetosu Vifclnski veto knlttuKİıhfan sonra Mısır ve Lübnan delegeleri tarafından sulh müdafii olarak övüldü Nev York 30 AP)An dreâ Vishinskv dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Amerikanın ticaret politikası değişiyor Eisenhower İktisadi yardımın derhal kesileceğini buna karşı harice daha fazla sermaye yatırılacağını bildirdi Vasington 30 A.A.1 Başkan Eisenhover Ameri-1 kanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • YANAN GEM!BÂTTI Pazar günü Şimalî Afrika a hillen açıklarında bir infilâk neticesinde tutuşan ve 150Û ye cu ve mürettebat salimen tahliye edildikten sonra yanar tıa de kendi haline bırakılan ve bilâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Bir uçağımızın atlattığı tehlike izmir 30 Milliyet)Bu gün Polatlıdan hareket ederek Gaziemdr hava alanına gelmekte olan iki topçu uçağından birisi Kemalpaşa üze rinde iken diğer uçaktan ayrılmış ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1954
  • Yeni bir hidrojen bombası patlatıldı Bombanın Hiroşlmada infilâk ettirilen atomdan 2400 defa daha kuvvetli olduğu sanılıyor.Bu defada 75 balıkçı radyoaktiviteye takılmış Washington,30 Nafen)Birleşik A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • YAPRAK Mirâc ULUNAY Bu gece bfas muslttmanlarjn Un üç yüz küsur sen» dan berj huşu ile tes'M eyle diğinüz mukaddes ve ruhani bir hâdise.âzimenin se ne-i devriyesidir.Mi'rac,l^g amberimizin arg.ı azama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • KONGRE if' Vefa Lisesinden Yetişenler Derneğinin senelik kongresi,yarın saat 15 te KaragUmrükte Vefa kulütott lokalinde yapıiac aktır.GECE} if İstanbul Tekstil ve örme Sanayi!İşçileri Sendikası tara f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Tıbbî Müstahzaratcılar kongrelerini yaptılar istanbul Tıbbî müstahzarat ithalâtçıları cemiyetinin yıllık kongresi dün saat 14 de Ticaret Odası salonunda yapılmıştır.Kongreye riyaset divanı seçimiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Pamuklu mensucat dağıtımı Inıçiin başlıyor Memurlar kooperatifi tara fmdan ithal edilen pamuklu mensucatın dağıtımına bugünden itibaren başlanacak tır.Bu husustaki bütün hazır lıklar tamamlanmıştır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Kocasından aynlamayınca intihara teşebbüs etti Çarşambada Hallaç Meh met sokağında 19 numarada oturan Suna Yalınkılıç adır da bir kadın,12 nci HukuL Mahkemesinde kocası a ley hine açtığı boşanma dâvas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • HALKIN SESİ Akbaba yokuşu yapılacak Kasımpaşa Akbaba Yokuşu sakinleri adına neşret tâğimiz bir şikayet mektubuna ilgililerden gelen cevaba neşrediyoruz.«Sayın gazetenizin 25/2/954 tarihli nüshasında İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Noboland d a vâ s r flazıae tar&fîudan açılan taznioat dâvasına dün de devam edildi Dumlupınar denizaltımı zın batmasına ve 81 denizcimizin şehit diişmesine sebebiyet veren isveç bandralı Naboland şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Hamamın göbek taşa çöktü bir adam yaralandı Fatihte Molla Hüsrev sokağında 14/1 numarada otu ran Orhan Başalp adında bir vatman evvelki gece Aksarayda Horhor caddesinde Mehmet Yılmaz adında birine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Hie.31 Mart Ra.36 18 em.lt54 Mart â.'aır 1 187S Çarşamba 1360 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.45 11.13 Öğl* 12.18 6.45 îkindi 15.52 9.10 Akşam 18.33 12.00 Yatsı 20.05 1.33 1 tmsaJc 4.02 93!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Deniz motörlerinden nakliye vergisi alınmıyacak Vekiller heyeti karariyle deniz motörlerinden alınmak ta olan yüzde on nakliye ver gisi son alman bir kararla kaldırılmış ve durum ilgililere bildir'lmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Karısını ustura ile yaraladı Kuruceşmede Eski Dolap sokağında 16 numarada otu ran Besim Bulut adında biri,geçimsizlik yüzünden karısı Semiha ile kavgaya tutuşmuştur.Kavga sonunda,Be sim,ustura ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • K SA HA BER LER if Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 1.434.088 Bra tutarında çeşitli mal ihraç edümiştir.Alakalılar,500 adet taksi saati ithal etmek maksadiyie teşeöbüse geçmiştir.Saatler Soförle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Kahve bir karaborsa metaı haline geldi Bazj uzak semtlerde kuru kahvenin k.losu 16-17 Bir kaç günden beri şe hirde yine bir kahve darlığı baş göstermiş ve bazı semtlerde kahve bulmak adeta bir mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Toptancı tacirler bugün bir toplantı yapacaklar Toptancı tacirler derneği,bugün saat 14 de Ticaret Cüdasında fevkalâde bir top lantı yaparak kâr hadlerindeki indirme hususunu müzakere edecektir.Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Şantaj yapan üç sahte gazeteci Muhtelif gazete ve ajans» ların sahip,müdür ve muha sipleri olduğunu söyliyerek.Sirkecide bir çamaşır yıka ma fabrikasının sahiplerine şantaj yaptıkları iddia olunan Aye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Eminönü ilçesinin yavrukurtlarının uzmanlık töreni Eminönü ilçesine dahil bü tün ilkokullardaki yavrukurtlara bugün uzmanlık işa reti verilecektir.Bu münasebetle bugün sa| at 14 de Kadırga ilkokulun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Kasımpaşa cinayetinin duruş masına dün devam edildi Bayram Koşernik adında bir Arnavudu,Kasunpaşa Kulaksız Mezarlığında,pusu kurmak suretiyle tabancayla öldüren Fazlı Blray ve arka-daşlarmın duruşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Bir çocuk elektrik cereyanına tutularak öldü Kocamustafapaşada Kuru Sebil sokağında oturan Enver Ozarslangil adında 6 yaşında bir çocuk civardan ge çen elektrik teline çarpmıştır.Cereyana kapılan çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Gençliğin Atatürke hitabını hazırlama müddeti azaldı Türk Gençliğinfin Atatürk e karşı cevabî hitabesinin ha» zırlanma müddeti bu işle meş gul komite tarafından 15 tem muz 954 tarihine kadar uza tılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Yazan:Bedinhan ÇINAB Tefrik» No-4 Genç kızla samimiyetim her gün biraz deha artıyordu Başarabildiğini işler aşağı yukarı bunlardır.Fakat iş-n en hoş,hattâ övünmeye değer tek tarafı,bütün bunlar rın bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Gelir Vergisi Beyannamesi Mükel eflerın beyanname verme miid ti bu akşam sona eriyor Vergi beyannamelerinin mukeuefler tarafından vergi daire i c rine verilmesi müddeti bu akşam sena erecektir.Bu müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • MUSİKİ BAHİSLE Musikî Eğitim Dil vurgularıyhk musikî vurgularını aynı yerde birleş,tirmek şeklinde ifade edebileceğimiz prozodi.maalesef ki bir çok marslarım 12da yanlış ve pürüzlüdür Lftika KARABEY G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • PUlSTE if Şehremininde EmruUah efendi sokağında oturan Cemile adında bir kadın,bahçesindeki arsayı ölçmek isteyen Şakir Mazlum,Hakkı Ağrı va Muşta fa Coşkun adında üç harita me muruna hakarette bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1954
  • Sahilde bulduğu tabanca ile yaralandı Arap Camiinde Kalafat yerinde 53 numarada oturan Aii Rıza Kızılyurt adında bir hamal deniz kenarındaki hurdalar arasında bulduğu bir toplu tabanca ile oynar ken,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Siyasî İcmal İsrail'in mukabelesi Necefte on bir Musevî otobüs yolcusunun Araylar taraundan katli henüz Birleşmiş Milletlerce tahkikat mevzuu yapılmadan İsrail—Ürdün arasında yeni bir hâdise çıktı.Aja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Missouri zırhlısı yedeğe çikıtrıldı New York,30 Nafen)Birleşik Amerika deniz kuvvetlerinde şimdi en büyük ehcmmi yet uçak gemi/eri ne verilmek tedir.Eski büyük çapta muhriplerm yeni harb usullerine uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Bu polis haberi o zaman gözüne ilişmişse bu sırf,şim diki güç durumdan kurtulma sini temin etmek içindi.İşin teferruatı aklında kalmamıgtı ama» bir noktasını bütün tazeliği İle hatırlıyordu-Hırsız,ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • «Sulh için mücadele ve Balkanlar» isimli bir film çevrildi Baı'flTad,30 Anka)Vugos lav Cumfhurreisi Mareşal Titonun Türkiye ve Yunanistanı!ziyareti münasebetiyle Avala filim şirketi «Sulh için mücad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Bir Rus askeri daha hürriyeti seçti Viyana,30 A.A.Amerikan iati'hharat servislerinden verilen malûmata göre.louri Hodocol adında bir Rus askeri Amerikan kesimine kaçmış,ve mülteci olarak kabulünü tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Nehir geçme taliminde boğulan askerler Yeni Dalhi,30 A.A.Ne hir geçme talimi esnasında bo gulan 42 askerin cesetleri bulunmuştur.Askerler Jammu civarında manevra yaparlarken bir talim esnasında nehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Eaagmdan vinçle jkurtarılan ameleler New-Yoik.30 Nafen)New-York'ta Brookryn'de inşa edilmekte olan hır apartımanda yangın çıkmış ve on üçüncü katan inşaatında Çalışan 20 «mele ak vler arasında kalmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Fransada mall ıslâhat teşebbüsleri Paris,30 A.A.Fransız mı'Jli meclisi dün gece mail islâiıat tasarısını 245 oya karşı 320 oyla kabul etmiştir.Son de rece mahdut olan hu tasarı sa dece şu üç maksada m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Denizdeki madenler Almanya kimya endüstrisidefabtlıeıMİeu 8 milyar ton altın istihsal edilebileceğini açıkladı Dusseidorf,l j A.A-Batı Almanya kimya endüstrisi cemiyeti tarafmdan yapılan bir tetkik ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Kanserin yeni sebebi Bir Güney Afrika üniversitesinde kanserin üftraviyole şualarından ileri geld'ği iddia ediliyor Johannesburg,30 AP)Kanserin ütraviyöle şualardan ileri ğeid' ği hakkında yeni bir na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • müşterek i televizyon 8 Avrupa memleketinde yakında seyirciler 80 muhtelif istasyon tarafından yayınlanacak tek neşriyatı takip edebilecek Londra.30 Nafea)8 Avrupa memleketi yakında «müşterek televizy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Spandau'daki Alman esirlerinin durumu Eden,B;H!nüe Iftciotov'l* bu es.rier hakkında temasta Luiuncuğunu açıkladı Londra.30 AA.İngiliz Hariciye Vekili Anthony Eden dün Avam Kamarasında veıddği» Spandau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • New York liman işçileri grevine hükümet müdahale etti New York,30 A.A.Fe deral hükümet,New York liman işçilerinin yirmi beş günden beri devam ellen grevine müdahale etmiştir.Dün bin iki yüz grevci Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Yeni bir yolcu uçağj rekoru New.York,30 A.A.€0 yo'.cuyu «hâmil bir DC 7 uça,ğı Birleşik Amerikanın doğusu ile batısı arasındaki mesafesinin nakliye uçaklarıyla sürat rekorunu.Los Angeles',ten N-ew-Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Arap Birliği Konseyi Kahirede toplanıyor Kahire,30 A.A.Arap Birliği jtamaeyi yarm Kahire'de;tqplanacafctir.Arap ©irligi Gs nel Sckroterligindcn olman ma ltonota gfire,bu toplantı tamamen feul mdhlyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Ali Han'ın yeni aşk dedikoc'uları Meşhur sinema yıldızı üûue Xkxney* uçakla Atakrifctjıı giderek AA Basla Hollywood,30 AF)i Sinema yıldızı Gene Tierney'in stüdyosu dün ak-¦şaın neşrettiği Mr ttehliğ 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Meşhur bîr moda yaratıcısı öldü New-York,30 AA.New.York ve Honywood'utn en ileri gelen moda yaratıcılaınndan Alexandre Kiam Pazar günü evinde ölmüştür' Ömer Kiam lakabını alan bu desinatör modellerimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • FIKRA Hüküm kaçakçılığı Karşımı/dekini susturıuaıun eu kafesçe yolunu bulduğumuz için meiı.ıaun» hattâ mağrur bir ha m:z var» Fakat işin aslına.bakU'Tîiamz yaptığuuız #egr hiç de övünmeye değme* çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • ki çocuğumun babası erkek değil kadınmış!Şitncî herkesin cevabım merakla b^k-ediği yeni bir mesele çkmıştir:Roberta ana olabiJr mi?Olamaz im?Roberta doğuracak otursa eski karışıma durumu bir hayli üç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1954
  • Kısahsrci haberler AMERİKA İspanyol ticaret wofcili JKaj amal Arburfoa'nin iki hafta «ü!recek bir ziyaret için dört öi-«an'da Birleşik Amerika'ya ge leoegi,harici faaliyetler idaresi tarafından resmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.03.1954
  • Hollywood'un güzel kızı MAKA peg çok filmde küçük rollere çıkan Maria Seretta PioJdîya'ya arkadaşları sadece Mara,derler-«Hollytyood'ım güzel kızı» diye anılan Maraı bütün ai&adaş/larmm ak« sine büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1954
  • UAnİCCI CD HAUDcLcK M.Peruk "Ik konferansını dün verdi Maarif Vekâleti tarafından davet edilen Fransız Ekonomi profesörlerinden Peruk dün İlk konferansını venraşttr.İktisat Fakültesi salonunda verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1954
  • BHiGLN TARİHTKN KERAKLI BİR VAK'A Jozefin'in Napolyonla Imp evlenmesi ve boşanması ar a t or un yanıp tutuşmasına rağmen Jozef'in kendini başkasının kolan arasına atıyordu Henüz yirmi yedi,yirmi se» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.03.1954
  • Desportes yonn geliyor Memleketimizin çok iyi tanıdığı 'Brezilyanın Desportes takımı yan-n akşam şehrimize gelecektir.Desportes takımının gelmesiyle îbu hafta şu şekilde bir program tesbit edilmiştin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • NATIONAL KROSUNU İNGİLİZLER KAZANDI Londra,30 SHA)Birmingfcam'da yapılan «Naional» krosunda îngiLie Ken Norria bi rinci,Fransız Nimoun da ikinci olmuşlardır.Ken Norria 47 dakika 51 sa niyejlk bir dare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • ingiliz Killi' Londra 30 Nafen)in Çiliz millî futbol takımı seci elleri bugün Sheffieldde top lanaark önümüzdeki cumarte si günü Hampten Parkta Is koçya millî takımına karş oy nıyacak ingiliz millî ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • Avrupa Boks Federasyona toplantısı Montekarlo 30 ŞHA)MonaKu i»püi-lederaKyoiiiı nun bildirildiğine göre,Avrupa Boks Federasyonu br seneki kongresini 6,7 ve mayıs günleri Montekarlodfyapacaktır.Toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • Dünya Ping Po*t£ şampiyonasında Japonlar Tokyo 30 SHA)Dünya Ping-Pong şampiyonasın;iştirak edecek olan JaponUu 1952 dünya Ping-Pong şampiyonu Sato ve eski Japoıya Ping-Pong şampiyonu Ft:ji'den boşalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • Futbol Haberleri I FRANSIZ MİLLİ TAKIMININ SİLİDEKİ MAÇLARI Paris 30 SHA)Fransa futbol takımı 8 ve 12 ağus tos tarihlerinde Santiagoda 2 futbol karşılaşması yapacaktır.Şilinin bir futbol takımı ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • İstifası kabul edilmeyen Sait Salâhatt'n bir müsabakadan sonra M-Aliye kupa verirken U a tui Bö g ftAüiırU S.S.Cihanoğlunun istifası Vali tarafından kabul edilmiyerek geri çevrildi Bütün sporseverler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • Partizan Kadıköy Spor I Basketbol karşılaşması p Şehrimizde misafir olarak bulunan Yugoslav Partizan fi takımı içinde 6 tane millî oyuncu var-Maç Kadıköy Halkevi salonunda saat 20.30 da yapılacak ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri AMKRİKADA GENÇ ÜNİVERSİTELİLERİN ALDIKLARI GÜZEL DERECELER Los Angees,30 SHA)19 yaşında bir kolej talebesi olan Tom Meyer yapılan atletizm müsabakalarında gülle atmada 16.47 tik ıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 31.03.1954
  • Cumartesi gimti tngiltcrede yapılan «Grand National» at yarışlarının finişinde çekışffirken *Ml iHSMSets Uıgüiz millî takımı bundan evvelki dünya k upasma iştirak etmek illere İn giltorede* ayrılırke*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • SMc'aro sa^a 1 Bugün doğum yıldönümü olan ve ilk hususî Tüuk g-aaetr aini kuran üstadıma.2 Yi 'bani kaz;Serdengeçti;Aıfab nin piştarı.3 Bir fizik kan;nu;Baş belâlarını sülük gib buna da benzetiriz;Fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Kıttan xa m r gören •demiryolları tamir ediliyor Ankara,30 T.H.A.Bu yil memleketimizde hüküm süren kış mevsiminin karayılan m z üzerinde meydana getirdiği arızaların giderilmesi frasusun tfa faaliyste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Amerika'da kar devam ediyor Şikago,30 A.A.Kuzey den esen soğuk fırtına dün şid detini arttırmıştır.Orta Missislppe vadisine tır tınayla birlikte yağan kar tısrcı bölgelerde 20.30 santimetreyi bulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • b,r/ia»i Mideyi buzroazkalbi ve böl* rekleri yoıınaibaş ağrılarına karşı KİNİNLİ ORiPiN başarı ile kullanılır Grip ve nezle başlangıcında çok fenalıktan önler.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago,siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • ItİîFİlİÂ İtalyan filmciliği Neo Realizme veda etti İtalya film sanayii artık neo.reaJzme veda etmiş bulun makta ve S2falet sahneleri yer lerini Bikini sahnelerine bırak,maktadır.1953 senesinde ttarya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Kumar oynatan bir kahver i yakalandı Hayati Örücü adında birin:n,Galatada Gecekuşu soka ğında 5 numaralı kahvede kumar oynattığı tesbit edilmiş ve alman tertibat sonun da altı kişi suçüstü yakalan mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Gümrüklerdeki bazı mallar derhal çekilecek Ticaret ve Ekonomi Vekâ leti,gümrüklerde bulunan mallarla alâkalı olarak ilgili lere yeni bir sirküler gönder mistir.Buna göre bedeli satıcı ya bancı firmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Karabük Demir fabrikasının ist hsaJi arttı Karabük demir ve çelik fabrkalannm istihsali son yıllarda memnuniyet verici bir şekilde gelişmiştir.Verilen malûmata göre üç sene Önceye nazaran çelikte yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Bayan Chıtrchull,hastalandı Londra,30 A.A.X Ün akşam öğrenildiğine göre îmji Uz Başvekilinin eşi Lady Chur-ohill hastadır ve kendisine oda.3ından çıkmaması tavsiye edilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • BgaaMMMHMM 32 Evet bu vesile ile Raffertyinin ismi etrafında gaze telerin neşriyat yapıp yapma dıklarmı soracağım.Zannetmen aksi tak tirde görürdüm.Meslekdaşlarımın neler yaptıklarını öğ renmek için h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • RÖPORTAJ Vali Baba günde en azdan yüz kişinin derdini dinliyor İstidayı kapıp Vaii bahanın oturduğu Hacet k ptsına gelenlerde hakim olan tek kanaaat şudur s Vaii Baba aert erini dinledi mi hemen yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.03.1954
  • Dehîzlerî Tarihî Roman azan:Kemal SAMANC1011.Türklerin nasıl bir millet olduğunu sen bana anlatmadın mı?Öyle medenî bir milletin ordusu harb «tmez 92 Bir türkü tutturdu,mı rıldanarak yürüyordu.Nergis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Gl.Keightley'in temasları Ankara 30 A.A.Dün şehrimize gelmiş olan ingiltere Orta Doğu kara kuvvet leh Başkumandanı Orgeneral Sir Charles Keightley,bu sabah saat 10 da Etimesğuttaki ikinci zırhh tugayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Vezüv indifaa hazırlanıyor Bitarafı birincide)750-800 dereo» santigrad)oidugunu,bir ay evveHne kıyaeen bu ısının 100 derece arttığım,an latmıştır.Avrupa latasının meşhur yanardagı son defa 22 mart 194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Avrupa ordusu anlaşması Baştarato birincide)kurulması ile trati Almanyanın müttefikler tarafından işgaline son verilmesini darpla eden t muahedeyi imzalamıştır.Batı Almanya böylece,Pair tın tasdikini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Yeni bir hidrojen bombası patlatıldı Bitarafı birincide)ı klyetle yapıldığını» bildirmekte dir.İnfilak sahasından Washing I ton'a dönen Amerikan Atom I Enerjisi komisyonu başkanı Lewis Strauss «Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Hindicini'de Kızıllar ağır zayiata uğradı Fransızlar tarafından yapılan mukabil taarruz sırasında 1400 kızıl ö dürüldü Hanoi 30 AP)Fransız yüksek komuta heyeti bugün,Dien Bien Fu kalesinin batısında c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Cenevre konferansı hazırlıkları Washington,30 A.A-Kore'de çarpışmış olan 16 müttefik devlet temsilcisi dün Dışişleri Vekâletinde toplanarak Uzak Doğu meseleleri hakkında cereyan edecek olan Cenevre ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Kâr hadlerini tesbit eden kararname Bsşturafı birincide)da bazı hatalı noktaların mevcut bulunduğu,ticaret ve sa nayi odalarımızın müracaat ları üzerine yapılan tcıkikler neticesi sabit olmuştur.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • C.H.P.Ankara teşkilâtında hizipleşme Kastara* birincide)E|iger taraftan Nihat Erim gazetesinde bugün neşrettiği bir haberle gene bu mevzua dönerek tarafsız gazetecileri ya lan beyanat yazmakla İtham e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Dayak yiyen Başvekil Bajtaraij ölrineide)rinden kalkarak Başvekile hücum etmiştir.Başvekille Sosyalist Partisi Başkanı ara sında yumruklu bir kavga cereyan etmiştir.Fakat hâdise büyümeden minetvekil l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Bir uçağımızın atlattığı tehlike Baştanrfı 1 incide)Kaybolan uçak bilâhare jondarme ev emniyet birlikleri tarafından civarda araştırılmış ve Torbalı kazasının Kır baş köyünün 2 kilometre ku zey doğusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Kahirede nümayişler Bitarafı birincide)beraber şimdiye kadar bir gid det hadisesi olmamgıtır GL.NBCÎP ORTADA TOK Kahire,SO TJEI.A.Binbaşı Cemal bugün bir çok heyetleri kabul etmiş,tir.Bilindiği gibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Belediyenin Vilâyetten ayrılması Boştarafı birincide)mübrem mevzularını,yeni bir rejimin gelişmesi zamanında tarihi sorumluluğu ile deruhte etmiş olan yüksek meclisimiz,bugün de yine tarihi bir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Suriye'de bir çarpışma Ismailiye nıeahebi mensupları 0e Sünnîler arasında çıkan bir arbedede 13 kişi yaralandı Şam.30 CAP)Dün lamailiye mer.suplannm top u halde bulundukları Selimiye köyünde sünnî müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • ttalyada kızılların hezimeti Roma-30 Nafen)Şimdiye kadar bir komünist kalesi addedilen Casteliamare'de Italyan komünist partisi Scelba hükümetine karşı ilk büyük hezimetine maruz kalmıştır.Napoli'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • iş Bankasının Genel Kurul toplantısı Ankara,30 AJL)Tilrid ye tş Bankası fevkalâde Genel Kurul toplantısı ile alelade Genel Kuru] toplantısı bugün saat İS de idare Mecusi Reisi Dr.Tevfdk Rüştü Aras'm r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Bir esrarkeş 8 yı!e mahkû odu izmir 30 Milliyet)Es rar içmek ve esrar satmaktan sanık olarak yakalanıp adliyeye teslim edilen Ali Derdivar adındaki şahsın du ruşmasına bugün ikinci Ağurceza Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Halk Partisinden istifa edenlerin sayısı artıyor Baştarafı birincille)maktadır.Bu yüzden partidan Beklenen istifalar başlamış ve dün tanınmış CHP lilerden Avukat Enis Nazmi Atanan ile P»of.Dr Hasan Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Sovyetlerin 58nci vetosu Bastarafı birincide)Bunun üzerine Vishinsky Lübnan delegesi ve Mısır de legesi Mahmud Azmi tarafın dan "sulh ve adaletin müdafii,olarak övülmüştür.1951 senesinde Birleşmiş Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Bağdat sular altına Bağdat,30 AA.Bağdadi tahdit eden tehlikenin bertaraf edüidlği zannedJlîrken.şehrin doğusunda suların birikmesi'ndon hasd olan gölün seviyesinin birden bire yüksel mesi Üzerine vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Dünyanın en büyük bombardıman uçağı düştü Ba9tarafı birincide)5 milyon dolar kıymetlndeld bu dünyanın en büyük bombar dıman uçağı tam havalandığı sı rada şag tarafa doğru yatmış ve pistin hemen dışına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Turk-Pakistan dostluk anlaşması imzalanıyor Baştandı birincide)timiz adına imzalamak üzere Pakistan Büyük Elçimiz Salahaddin Arbel'e bugün sala hiyetname gönderilmiştir.Ayraca iki 'hükümet arasın,dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • İtalyan yıldızları yarın geliyor Bastarafc birincide)tt ve Rossano Brazzi gtbf İtal yanın en meşhur yıldızüın 1 nl san perşembe günü şehrimize gelmiş olacaklardır.Yvonne Sanson,hareketinden evvel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Atinalı bir kızın macerası Londra 30 A.A.Dûn gece Atmadan buraya gelen Olivia Konttaridu adında Yu nanl bir genç kıs Londra ha va meydanında muhaceret makamları tarafından alako nulmıtştur.Kottaridu,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Kıbrıslı Türkleri!protesto telgrafı Baştarafı birincide)etmektedirler.Bu protesto telgrafının gönderilmesine,dün,adanın er tarafından gelen 20 bin Kıbrıslı Türkün iştirakiyle yapılan bir miting esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Amer kanın ticaret politikası Başmakaleden devam)2 Amerikan gümrük usullerinde basitleştirmeye gidilmesi.3 "Gatt,teşkilâtım dün ya ticaretinin gelişmesi için üye memleketlere tavs'^eler de bulunmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.03.1954
  • Merkez adaylarının teshiline başlandı Buçlarafı birincide)unlardır:Yahya Kemal.Rauf Orbay,AH Fuat Cebesoy,Hamdullah Suphi Tanrıöver,Nadir Nâdi.Dar.Zaharyan,Fahri Ulaş.Nâzım Bezmen,Naci Kurt Ahilya Mos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidroelektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Konya as.sav al.ko.Başkanlığından Ae-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem» yakacak taşıttırdı ması iği kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır» Muhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 350 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Gaibe ihtar As.ye ait yağı çalmak Suçundan maznun olup gaip dtf« rumda bulunan 930 da Ofun Çaykara kazasının Gargoras kÖ yünde Ayşeden doğma ve Tercanın Gelin Petek köyünde mukim olduğu öğrenilen Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Konya As.Sat.AV.Ko.Başkanlığından A As* ihtiyaç için 300 ton yulaf Konyada teslim,şartîy* le pazarlıkla satın alınacaktır.Mulhammen tutarı 75000 tak kesin teminatı 10000 liradır.B îhalte 6 Nisan 954 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk,dan As-birlik ihtiyacı için Ankara ve îetanibulda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • KAYIP Eökişehir Hava Okulundan aldığım diplomamı zayi ettim-Yenisini alacağımdan eskisini hüktaıti yoktur.Hayrettin Yazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ O il M A L Dahiliye MUtrtasM* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n.OO öğleden sonra 14.30-1T.00 de hasta Kabul eder.istanbul Divan» yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • SAHN Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Fatih 3 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:Fam.Tabakyunm mahftfte» si Soğııktulumlba ae-kftk 14 aıw marada oturan Sadık Ayaş hastalığı sebebiyle hacir mitina alınarak aynı evde oturma oğlu tsmatt Ayaş kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • M.S.V.I No.Eu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaleleri aşağıda gösterilen gün ve saatlerded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Sap saman alınacak Sürnerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmit İhtiyacımız olan 1000 ton sap samanın ihalesi 9 Nisan 954 günü saat 15 te kapalı zarf suretiyle müessesemizde yapılacaktır-Şartnamemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfalt kapla* ma ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur» 2 Muhammen bedeli 365.489)lira 39)kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • İstanbul Belediyesi ilânları Galatada yeni yapılan iki mahye binan arasındaki boşluğa konan tahta perdeye ilân asıdmajsıııuı kabulüne başlanmıştırîlân asmak istiyenlerin şartları ögrenımek üzere Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Fethiye Müdürlüğünden 1 isletmemizin Bayır bölgesi XIX-Tezli serisi 129 ve 130 numaralı havza.Boyalı ve Ayıçukuru ormanında mevcut sedir enkaz ve dikili kurulardan istihsal etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Istan tul Levazım Amirliğin den verilen Askerî Kıtaat İlânları 2700 ton Sivas dahili ve 300 ton Sivas Zara Sivas eşya nakli işi kapalı zarfla 5 Nisan 954 Pazartesi saat 16 da Sivas As.Sa.Âl-Ko-da ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • milliyet Aoone şartları Lr.Kn Senelik 42 00 Altı ayûk 22 50 ÜÇ ayhk 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirfiân şartlar' 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o-Hanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burıan Sahneye koyan:A V N t D t L L I I ir Sah.Çarsamba suare 2030 da-Çarşamba m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • fiUAMME* maksim Bu akşam Saat 21 de OtBALt KARAKOLU 'umartesi,Pazar 4 r A matineler 15 ta K A N A Telefon:48134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • İSTANBUL.BELEDİYESİ ŞEHİU TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı SOKAKTA Yazan Elmer Rice Türkçesi Asude Zeybekoğlu Heı ıı. t.nıba akşamı talebe goceaidir.Pazartesi akşamları tenkil yoktur.Telefon:42157 illi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • İSTANBUL 12.67 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Hafi* ğarküar pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Sami Toker 14.00 Radyo salon orkestrası konseri idare eden:Semih Argeşo 14.30 Şarkılar Okuyan:Meflıaret Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Eminönü Temsilleri Ca&aloğlu Eski Halk Bvlude)TAŞLI KIZ Yazan:Jacques Deval Törkçesi:thsan Boran Pazar günleri saat 15.30 da matine Cumartesi,Pazar ve Perşe.ribe akşamlan saat 21 de Gişeler saat 12 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • TASHİH Bolu Orman Araştırma Müdürtüğünden:26-28/3/954 talihlerinde çıkan Milliyet gazetesinde 3605 No-lı Bolu Orman Araştırma Müdürlüğü i^ânı imtihan günü 26/4/954 olacağı yerde sehven 23/4/954 Oiurak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • iller Bankasından Hidroelekt îk tesisat proleteri yaptırılacaktır ı 1 Aşağıda adı» proje» tahmini bedeli,gemici teminat ve proje nevileri yazıh kasabaların H-el ve şebeke projeleri yaptınlacaktır.Proj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan illerini fiilen,idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Bolu Orman Araştırma istasyon Müdürlüğünden istasyonumuz orman mahsullerini kıymetlendirme şubesinde çalışmak üzere 250 Ura barem dışı ücretle bir Lat r*and alınacaktır.Taliplerin en az orta okul mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Kartal Belediyesinden Bedeli keşfi 12000 lira ve geçici teminatı 900 liradan îbcu ret vapur iskelesi bütün kaplama meydan inşaatı işi kapak zarf usulü ile eksiltmeye çıkanflimıştır.Eksiltmesi 8 4 954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Yol Yaptırılacak ve Mıcır alınacak 1 îstanbu'Id'a Çatalca Karacaköy yoluk toprak tesviyesi ve sınaî imalât işlerinin 171.850*25 liralık keşfi çevresinde inşası-İlik teminatı 9842,51 Uradır.2 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • İzmir ili nafıa Komisyonundan Köy İçme Suları için otuz Vilâyete boru nakil edilecektir 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gibi İzmir Devlet Su İsteri ikinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 31.03.1954
  • Kambiyo ve esnanı Rapanif Acılı» Kapan* Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 f*.Frangı o.8t 0.80 İsviçre Fr.64.08 64.03 Belçika Fr.5.6i 5.60 İsveç K».54.12.50 84.12.50 Florin 73.68.40 7368.40 laret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8