Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle açtic ve güneşli ge eeeeği,ganimet derecesinin yükseleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • D.P.ve C.H.P,adayları belli oldu Celâl Bayar,Adnan Menderes,ismet inönü ve Kasım Gülek ikişer yerden yoklamaları kazandı 14bjn adayın iştirak ettiği yoklamanın neticesini alabilmek ancak sabaha karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Japonya atom tecrübelerinden şikâyet ediyor Tokyo 28 A.A.Mürettebatı radyoaktif küllerden yaralanmış olan Fukurya Manı gemisinin bağlı bulunduğu Taizu limanı beledi ye meclisi,Birleşmiş Milletlerden,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Fotimi,ölüm halinde Sıhhi vaziyetinin 90k vahim olduğu bildirilen Fatiml Tahran,28 A.A.13 mart günü tevkif edildiği sırada bir tecavüze uğrayarak yaralanmış olan eski dışişleri Hüse Devamı Sa:7 SU:6 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • İp McArthur,Eisenhower ile gecen hafta yaptığı mülakat sırasında Japolar,Mac Arthur'u istemiyor New-York,28 Nafen)Japon Başvekili Yoshfda'nın Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower'e gönderdiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • New York'a kül yağdı New York,28 A.A.New Yark'un muhtelif mahaUeierine dün akşam siyah küller yağmıştır.Tarihte ilk defa vukubu lan bu hâdise izah edilememiş tir.Meteoroloji servisıeri,polis ve sağlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Afrika önlerinde bir deniz faciası oldu Bir İngiliz nakliye gemisi yandı içinde bulunan 1500 kişi kurtarıldı Cezayir,28 AP)îngilia askerî nakliye g-smisi Empire Wind bugün îngi/tereye müte veccihen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Bağdat kurtuluyor Dicle tehlikeli seviyesinden a* sağıya indi.Zararm 10 milyon sterlin civarında okluğu anlaşılıyor Bağdat 28 A.A.Dicle nehri tehlikeli seviyesini 15 santim aşağıya inmiş olup böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • HARİKA UÇAK Amerâkahlar tarafından yapılan ve Turno-jet motörleriyle çalışan yeni bir laçaik dikine olarak havalanabilmekte ve inefoilroektedir.Saatte 800 kilometre yapan bu uçak için tenis kortu büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Iranda zelzele Tahran'in 70 kilometre uzağındaki bir köy yok oldu Tatmin,28 AP)JDtelaat gazetesinin bildirdiğine göre bu gün vukufouı&n bir zelzele neti ceeinde Tahran'ın 70 kilometre batısında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • ingilterede yakalanan casuslar Ruslar hesabma casusluk yapan ve biri kadın olan iki Çek mültecisi tevkif edildi Londra,28 A.A.«People» ve «Sonday Picboriaı'» guzetele iri bu sabahki nüshajfaırnda,îagâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • GL.KEİGHTLEY GELİYOR Iııgi'Itere'nSn Orta Doğu kara kuvvetten başkamuttoanı Orgeneral Cbarlee F-Kedghttey bugün uçakla Ankaraya gelecektir General Ankarada Türk komutanlarıyle görüşecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Mısır'da partiler tekrar kapatıldı,seçimler geri kaldı İhtilâl Konseyi faaliyetine devam edecek.İdarenin Albay Nasırın elinde olduğu anlaşılıyor Kahire 28 Radyo)tün Mısırda üç günden betli devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Kıbrıs'ı Türkler dün büyük bir miting yaptı Onb*ş bin Türkün katıldığı mitingde evkaf mallarının iadesi talep adildi Lefkoşe 28 T.H.A.A-müstemleke idaresi bu dini damn en ücra köylerinden müessesemizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • ispanyol esirleri Londra,28 A.A.Mosko va radyosu memleketlerine i a de edilen İspanyol esirleri hak kında dün aksam şu tcbdgı ya yinlamıştır:«Bir çoğu Hitler ordusunda hizmet görmüş olan ve Sovyet Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Beşiktaş Brezilya'yı 2 O yendi Şehrimizde bohman Brezilyanın Olana futbol takımı ikin cî karşılaşmasını dün BeşıktaŞa karşı yapmış ve 2-0 yenilmiş tir.Yukarıdaki resimde,dünkü maçta Beşiktaş sagaçığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1954
  • Sovyetler nota verdi Rus notasında» Türk Pakistan Paktından endişe duyulduğu najtaaratı tekrar ediliyor Moskova,2* AP)Sovyet hükümeti bu sabajı Pa-kistana bir nota göndererek Türkiye ile bir pakt yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • TAKVİMDEN^ YAPRAK Eser ve onun miMmım ULUNAY Sütlücede inşası ikmal e-dilen «Pay yeri» nin evvelki günkü açaaş törenine ben de davet edilmiştim.15 bin met re karelik bir »aha üzerine üç dört milyon li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • GEOELKK Urf a İü Kültür Demeği İstanbul şubesinin tertip ettiği «Urfa ıGecesi» i)u gece 'IBateshn Betediye Gazinosunda verilecek rtir.T*:Kaoweari SEafasil ög rencüerini Koruma Derneğinin tertip etWgfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • El tezgâhtarının yedek parça ihtiyacı Şehrimizdeki dokuma el tezgâhlarının büyükIkısınının yedek patça darlığı yüzün-den çalışama/hü İhale geldi-Jfi iddia elunoııaktadır.Belirtildiğine göre sanayi müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Gelir vergisinin talisi I ine devam ediyor Mükelİüler tarafından 953-yılı gelir vergisinin yatırımına devam ^edilmektedir.Verilen nadjûmdta göre,22 mart akşamına kadar »mıihte iff dairelere 56'bin kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Büyüluleredeki Bentler mesiresinin durumu Turistik bakımdan büyükj önemi haiz olması itibarild bundan üç yil evvel ihyası-j na İkarar verilen TBüyükilerej •deki Bentler mesiresinin kapatılmak üzere ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Hie.29 J İftOrF Bu.24 16 Oem.1954 Mart âhır 3SB Pazartesi &M0 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.48 11.18 öğle 12.19 5.48 ikindi 15.51 9.20 Aksam İfttt 12.00 Yatsı 20.03 1.33 İmsak 4.06 9.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Bir günde dört vesait kazası Dün şehrimizde üört taşıt kazası olmuştur.Beşiktaş,Eminönü,'Fatih ve Sarıyer mıntakalarmda meydana gelen bu kazalar sonunda Meh met Korkmaz,Sıtkı ve Habi be Sakarya adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Halka çamurlu sebze satanlar cezalandırılacak istihsal bölgelerinden getirilerek halka satılan sebzelerin çok çamurlu ve icumlu oluşu alâkalıların dikkatini çegmiştir.Durumu imlemek îmaksadiyle Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Karagümrükte bir yangın oldu Karagümıükte Köprübaşı caddesinde Hasan Korkmaz adında bir yorgancıya ait ku lübe bir yangın sonunda tamamile yanmıştır.Tahkikat sonunda yangının ^kulübede iişci alarak ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Menmr/ar Kooperatifi pamuk* lu tevzJatma başlıyor istanbul Memurlar Kooperatifi tarafından yapılacak!olan pamuklu tevziine ait bü •tün hazırlıklar tamamlanmış tır.Dağıtıma 31 mart çarşam ba gününden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Kimyevî tekstil kongresine katılyoruz Pariste önümüzdeki günlerde toplanacak olan kimye-vî tekstil kongresine memle-ketimiz de davet edilmiştir.Kongreye memleketimizi!temsilen Sümerbanktan bir,heyet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Otomobil ithalâta Mîllî servetin korunması maksadıyla bazı tedbirler alındı "Ekonomi ve Ticaret Vekâ Uti,kullanışları müddetince bakım ve tamire ihtiyaç gösteren motorlu kara nakil vasıtaları ithalâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Pamuklu sanayiimizi geliştirmek için alınan kararlar Memleketimizde mensucat istihlâkinin günden güne arti ması karşısında pamuklu sa-î ınayiinin genişletilmesine vcj istihsalin arttırılmasına ka j jr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Sir günde 7 hırsızlık Dünkü hırsızlıklarda 1052 lira ve aiihteiif eşya çalındı Dün şehrin muhtelif semt lerinde yedi hırsızlık hâdisesi olmuştur.Sirkecide bir otelde kalmakta olan Sehiya Kovaço viç ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAR Teflrika-JNo:22 H Koçmciya 4eşekbüs «tme ve suretle iyileşmeye bale H Sabır ve merakla bekle meye başladım.Aklım,fik-j rim mektuplarda idi.Her dakika kafamı bununla yoruyor ve mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Meıulekötiittizdo yeni fabrikalar kuruluyor Yabancı sermayeyi tevsik kanununun tatbikinden son ra,ecne'bi memleketlerden yapılmış olan müracaatlardan mühim Ibir kısmı 'fiiliyat sahasına girmiştir.©u a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Safnkah l ir esrarkeş yakalandı Erdoğan Sezerkül adında bir sabıkalı dün Tophanede şüphe 'üzerine çevrilmiş ve üzerinde yapilan aramada bir miktar esrar 'bulunmuştur.Suçlu baklanda tahkikata 4?irişümi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Alman Sosyal Demokrat Partisine mensup muharrir Bayan Brigitte Gerland,Sovyet Rueyanuı 'Komi eyaletindeki Vorscuta kamplarında beş yıldan fazla bir müddet mecburî çalışma cezasını çektikten sonra,meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • KISA HABERLE» ¦İÇ İE.T.T.İdaresi tarafın dan tecrübe mahiyetinde olmak üzere Tünel iie Levent arasında otobüs işletilmesine karar veril mistir.Seferlere bugünden itibaren başlanmıştır.Millî Müdafaa Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • POLİS T g İf Fındıklıda Karabaş Kara oali sokağında 14 numarada oturan Erol Oğuz adında biri,evinde banyo yaparken havaga zindan zehirlenmiş ve tedavi altına alınmıştır.Natl Erkan ve Cemil Dinçadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Vilâyet vb Belediyenin ayrılması hazırlığı Şshir Meclisi yarın fevkalâde bir toplantı yaparak bu meseleyi görüşecek Şehir Genel Meclisi yarın saat 15 te fevkalâde bir toplantı yapacaktır.Tqplantida 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • Toptancı tacirler kârlarını az buluyorlar 'Son defa meriyete giren kâr haddi kararnamesi umumiyetle müsbet karşılanması na rağmen toptancı tacirlerin şikâyetine sebep olmuştur.Bilindiği gibi bu husust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.03.1954
  • HALKİN SESİ kuşu ila alâkalı cevap!Beşiktaş ta Sereneebey sokağı sakinleri adına neşrettiğimiz bir dilek mektubuna ilgililerden su cevap gelmiş tttı «Saym gazetenizin 2/6/964 tarihinde intişar eden «S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Siyasî İcmal Mısırda neler oluyor Mısırda neler oluyor?Balın bilen yoktur* Çünki hâdiseler Kahirede yaşayan devlet adamlarının bile hakkile takip eyfiyeıniyecekleri bir sü Tatil» inkişaf etmekte,şekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Çalışmamak ııiçin işine geliyormuş* Loadspa 28 CNafen)6 çocuklu evli bir işçi*,boş otuırcluğu ve iş aramadığı için mahkemeye sevkedihniştirişçi müdafaasında işsiz olarak devletin kendisine haftada 5 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Beynelmilel yol kongrem Istanbulda toplanacak Ankara 28 T.H.A.Onuncu Beynelmilel Daimî Yol kongresi 1955 yılı eylül ayında Istanbulda toplanacaktır.Toplanacak olan kongrede Beynelmilel Karayollarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Muhtaç çocuklar için yeni yurtlar yapılıyor Millî Eğ t:m Vekâleti yeni yurtlar için 1 milyon 460 bin ti* a tahsisat ayırdı Ankara,28 T.H.A.5387 sayılı kanun hükümlerine göre muhtelif ailevi sebepler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Acheson Duües'i tenkit ediyor Truman hükümetinin sabık Dışişleri VekiÜ» yeni Vekilin takip etliği kiyaseti eok yaalıs bulduğunu bildirdi Washington 28 Nafea)mm Sabık Truman hükümetinin dışişleri vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • AdUnada pamuk ekimine başlandı Adana 28 T1H.A.Vilâyetimizde pamuk ekimine başlanmıştır.Bu yıl geçen se nelere-nisbetle müstahsft tohumhığunu muhtemel arıza lardan koruyabilmek,gayesile çek cfeıte bass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Nev York grevcileri Vasjuıg-{ona gidip nümayiş yapacak Nev York 28 A.A.Send'ka çevrelerinden eügre-Bildiğine göre,halen grev yapmakta olan liman işerle rinden bin kişilik bir beyeîi pazartesi sabahı V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Mavi gül yetiştirilmesine çalışılıyor Londra 28 Nafen)Ingiltesede bahcevancılık ve çiçekçilik mütehassısları pek yakında mavi renkte gül yetiştirmenin mümkün olabile ceğini bildirdiler.Tanınmış gül ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Dünya SajhTr konferansına katılıyoruz GreaobW 518 AA.Bir leşmiş Milletler dünya sağlık teşkilâtnm idaresi altında 14 haauran ile 19 haziran arasında GrenobJede,okul «e üniversite sağlık konferan sı aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Taşralı bir tucir dolandırıldı Sirkecide hur otelde kalmakta:olan AU adında taşralı kir tacir polise müracaat ederek,Hocapaşada üç meçkul şahıs 50 lira kıymetinde bir halıyı kendisine 300 lira ya satt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Kubİ Cinde açlık tehlikesi büyüyor Hong Kong 28 Nafen)Eskiden Çin 'tar.h.nde b.ı çok "açlık ve kıtlık,seneler olmuştur.Bu gibi kıtlık senelerinde şehirliler köylere ak m etmekte ve orada yiye cek aram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • İy lik İçti hırsızlık Rouanue'da üç aile kaduuam şehrin fakirlerine yundun mn hırsızlıkta bu luuluklan anlaşıldı Par*.28 Nafen)Lyons'ıa yakm Rouanne şehrin de geçen hafta üç kadın hırsız tevkif y.muşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • fciısj har cj haberler İNGİLTERE jt ingiltere otomobil sanayi eikr birliği dün ocak ayı rafc kamlai'inı neşretmişlerdir.Bu rakamlar bu sene ocak ayı için de İagüteredıe 73,600 otomobiOtt tonM edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Bir bruıda çıkan y angın üd k sinin ölümüne sebep oldu Qviedcx28 A.A.Miran;dada bir büyük fırında,kasanlardan birinin patlaması;neticesinde çıkan yangın bii tün binanın harap olmasına,iki kaçtasın ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Gündoğduda yngtfacafc ç*y fabrikası Rize 28 AJL)VîAs»e-j timizin Gündoğdu kazasında;âün yapılan bir töremle 3 ün;cü çav fabrikasının temeli atılmıştır.Törende,mebuslar,Vali,basm mensupları ve kalabalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Rusya «fenbattı fılran—i takviye etf yer Londra 28 Naf en)Lon draya gelen raporlardan anlaşıldığına göre Sovyet Busr deniz altı filosunun takviyesine kızla devam etmektedir.Bu raporda belirtildiği ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Bahçe sulama hortumu üzerinde dur d uğrundan ölümden kurtulan adam Sydney,28 Bfetıtar)Doktorların bildirdiğine göre Miss Daphne Fîtzeİ bahçe sulama hoıtumu üzerinde durduğundan bugün hayatta ve sıhhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Kanser ve sigara Bir ingiliz hekimi daha kanser vak'alarımn yüzde 85 inde fazla tütün içmenin sebe» o'dıığunu söylüyor lıondra,28 IA.A.J «Centro Midlesex» has t ananesin in baştı c kuııı Dr.Horace Jou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Trumanm savunma teklifleri Sabık Amerika Reisicumhuru,milli savunmama takviyesi kjia üç teklif yanlı Jefferson City Missouri)28 A.A.EslU Başkan Truman dün akşam Missouri'de milli mu hafız cemiyeti Uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • İKTİBAS XII nci Pie'nin rmeni kardinali Katolik k*«isasinln ruh^î safi hastalanınca,haiefi ta tahmin.ar s k aştı.Eu ara Ja en fazla seci n o fan kare i nal ler arasın i a Ermeni patriği ismi irz riadt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • FIKRA İyi aşçı «MVKBOGRA Lokantacılar Cemiyetinin üyrUıı evvelki ıriııı bir toplan» yapmışlar konulup durtieş-OHMİur ve birtakım kararlar a Iarak düeldarde bulunmuşlar.Bil çeşit toplantılar artık sıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Ben sizin yerinizde olsam,ufak bir şüphe üzerine bile onu tevkif ederdim.Her neyse» vazifenize müdahale etmiş olmıyayım-Bana müsaade,şimdilik.AHaha ısmarladık» Geceniz hayırlı olsun M MuKett-Mullett.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.03.1954
  • Yunanistanda beş yıllık yol programı hazırlandı Atina 28 T.H.A.Yunan kara yolları unıum mü dürlüğü tarafından hazırlanan yol yapımı hususunda 5 yıllık bir program Yunan hü kûmeti tarafından kabul edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1954
  • Hindicisinin an kanlı savaşı Hindi Çini savaşlarının en kanlı muharebesi geçenlerde Fransız müstahkem mevkileri olan Dien Bien Fu'da cereyan rinıis ve kütleler halinde saldıran kızıllar tel örgüler üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1954
  • E b th Tay'or Am rikı-^a Bir İngiliz aktörüyle evli bulunan tanınmış film yıldızı Elizabeth Taylor,geçenlerde uzun müddettir oturduğu Londııu'dan,Hollyvvocd'a dönmüştür.Yukarıda,güzei bir pozunu gördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1954
  • BURGUN TARİHTEN MERAKLI BtR VAK'A Ukraynalı Manav Yusuf bir gün paşa oluvermişti Yusuf,kalçasızdaki ko larını açtı IV,Suütan Mehmedin devriydi.Kösem Sultan öltmüş;yerine gelini ve zaman padişahı Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • ingiliz ordusu hokey maçla:Londra 28 SHA)Bı rada oynanan hokey maçıı da kraliyet hava kuvvetle:hokey takımı,donanma tal mini güzel ve üstün bir oyu dan sonra 4-0 mağlûp etm ye muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • 16 yaşındaki küçük futbol yıldızı satıldı Londra.28 SHA)İngiliz spor çevrelerinin ilgilendiği ve küçük yıMız lâkabını verdikleri Matlock Town kudiibünün yetiştirdiği 16 yaşındaki santrfor Eric Me Cabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • Galat saray Atianada 2 1 g* lip Adana,28 SHA.tki karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelmiş bulunan Galatasaray takımı,bu:gün burada Pemirspbrla yaptığı sou karşılaşmadı 2-1 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • İspanyol gazeteleri şimdi de halka çatıyor Madrid,Reuter)«İnformacioncs» gazetesinin bugün neşrettiği bir makalede,tspan yolların sporun dedlkodusuyla meşgul olmaktan ziyade bicili sporla meşgul olmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • ingiltere lig maçları Londra,28 T.H.A.üün İngiltere Federasyon kupası MaiîJ.anWn dömifinai karşılaşmalar!yapılmıştır.Bu karşılaş malarda Port Vale'i 34.yenen W.B.Albîon Üe,Sheffield Wednesdays 2-Q yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • HAKEMLERİMİZ ISRAELDEN DÖNDÜ Geçen pazar günü Telavıv de Yugoslavya ile israil arasında yapılan Dünya kupası Eleme maçında vazife almış olan beynelmilel hakemlerimizden Sulhi'Garan ve Cez mi Başar dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • B t şs k t a şı n yeni idare heyeti Beşiktaş kulübünün* senelik kongresi dün kulüp binasında yapılmışta:Samimî bir hava içinde cereyan eden bu kongre neticesinde,yeni İdare He* yeti şu şeklide teşekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • Yugoslavya Yunanistanı dün,1-0 mağlûp etti Baştan sona kadar Yugoslav lann hâkimiyeti atfında cereyan eden maçta Yugoslavlar an caık ikinci devrenin dördüncü dakikasında attıkları bir golle maçı kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • İzmit tfg maçları îzmit.28 SHA)Bölgemiz lig maçlarına bugün» de devam edilmiş ve yapılan,karşılaşmalarda şu neticeler aiınmıştır:1-inci kûma Gölcük Denizgücü:3 Hareke Gençlik:2.Ateşspor:3 Degirmendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • Dün yapılan amatör lig maçları Dün Şeref ve Fenerbahçe Stadlannda yapılan amatör küme lig maçfaımda aşağıdaki neticeler alinmıştiT' Şeref Stadı Ortaköyr 1 Anadolu:1 Süleymaıriye:2 Hilâl:0 Fenerbahçe S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • "Yenilmez«.«mm„ Fenerbahçeye mağlûp oldu Dağınık ve çok bozuk bir oyun çıkaran Galatasaraylılar,derli toplu ve çok süratli oynayan Sarı Lacivertlilere bfcf eğmek zorunda kaldı.Netice:71-61 İstanbul Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • Genç namzetler dün Elektrik'!1 O yendi üir gün evveline nazaran iyi bir oyun çıkaran gençler ilk devrede Ahmet'in attığı golie maçı lehlerine çevirdiler Almanyada yapılacak olan geng mitö takımlar fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.03.1954
  • 1 Dunkt)BesİktaS Olarla macında Harla sağicinin akrobatik bir vuruşu Olaria Beşikfaşa ildi 2 Dün,misafirlere nazaran daha seri ve canlı bir oyun Beyazlılar Rcceb ve Sami vasıtasıyla yaptıkları gollerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • GRİ Pi N almak faydalıdır.Baş,diş,ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.Romatizma ve lumbago sancı ve sızılarını teskin eder.Yorgunluktan mütevellit kırıklık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • Piyasada güneş gö*Hiğü bulunamıyor Yaz mevsiminin yaklaşması doiayısjyle şehrimizde güneş gözlüğü buhran* baş gjas termiştir.Belırtaîefcğane göre,piyasa da halen,mevcut güneş gözlükleri,«çeçen sene it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • Haydarpaşada ölümle biten bir kaza oldu Evvelki gece Haydarpaşada bir işçmirL ölümü ile sona çaren bcr iş kazası olmuştur.Haydarpaşa limanında Top rak Mahsulleri Ofis* tarafından inşa edilen Siloda so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • Dört yaşında bir kız yanlışlıkla kardeşini zehirledi Süleymaniyede fecî bir va ka olmuş,8 aylık bir çocuk,4 yaşındaki kardeşinin verdi ği ilâçtan zehirlenerek ölmüş tür.Bu semtte,Siyavuşpaşa sokağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • w» f V*aıTft4TgıTTtı emindimistlaruusi çok okudum.Memnuniyetimi göstermek m tebessümle mukabelede bu oarak devam ettim:Zannedersem bir müddet vel Rose Pauli isminde bir dınla tanışmıştınız.Bu male pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • RÖPORTAJ Edebî Matinelere rağbet ünden güne fazla laşıyor E ebf matineler biz m memlekette mazisi pek yeni olan bir toplantı şekli.Çok güz.I,çok İyi,çok faydalı.Fakat cczunu kaçırmamak şartıyla Yazdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • Soldan sağa 1 Reşat Nuri'nin bir romanı.2 Kart» halinde bulunan vahşî bir kafcüe;Atlan müs,tesna hiç bir şeyi kalanamış olan bir ırk.3 iki sessiz harf;Mikroskop camı;Terjü li'âva,4 Bir traş bıçağı mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • Denîzleİİn KİZİ Tarihî Bto—üi Yazan:Kemal SAMANCIGÎfc Sarı Musa sararmış,zayıflamış,durmadaaîiaMyordu.Oldukça gelişmiş olan onu teselli etmekteydi 9e IV.KISIM AZAK SEFERİ I İlcisin ölümü Osmanlı ordus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1954
  • GÜNÜN HADİSELERİ İrak'ın feyiz kaynağı Dicle bir felâket oldu Su baskını bağdat'ta her şeyi unuttur* du.Halk tek gayede birleşti Korkunç ael akınını önlemek Ayın 24 ünden beri ka baran Dicle Irak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Fatımi olum tıaünde Baıtaraf.birincide)jrtn Fatımî yarın 'kati mahiyet te bir ameliyat geçirecektir.Fa tımî'nin durumu bir kaç defa Tcan boşanması yüzünden tekrar ciddileşmiştir.Şahın hususî doktoru A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • GIVAMUSSALTANA TAHRAN'A DÜNDÜ Tahran,28 A.A,Eski başvekillerden Givamussaltana bugün öğleden sonra Tahran'a gelmiştir.Saltana sıhhi sebeplerden ötürü Us avdanken yabancı memleketlerde bulunu,^ordu,Eak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Japoıtyamıı atomdan şikayeti Bagtarafı birincide» tralya,Japonya ve Yeni Zc lândadan yeni hidrojen tecı belerinin durdurulması husı sunda müracaatlar "Vaşing tona yağarken,hidrojen uz manian Men büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Arthuru istemiyor Baçüamfl türincidn)mekten vazgeçmiştir Efeeaıfcower,'TSeneral Mac Ârttıur'-u Uzak Doğu Ciîrrthujrbaşkanı temsilcisi odarakTdkyoya gön" dermeyi tasarlamakta idi-Yoshida.Eieenlhower'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • BALIKÇILAR TOKYOYA GETİRİLDİLER Tokya 28 A A,Bikini açıklarında atom küllerine maruz kalan "Fukuryu Maru,Japon-gemisine men sup 21 balıkçı,geminin kayıt lı bulunduğu Taizu 'limanın dan bir Amerikan uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Mısiı Türider miting yaptı Baştorab birincide)mekten çekinmemiştir.Evkaim,ingiliz valisinin yaptığı lraT^ynlar ve ınüslüııuın ol mayan ingiliz Evkaf Müdür lüğü tarafından idare edilişi,dınizime açık b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Yüzünüz çamaşır değildir!Çamaşır ve bulaşığa yarayan beyaz sabun yerine i cildiniz için J Kremli PURO TUVALET SABUNU' PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • C.H.P.adayları Baştarafı birincide)KÜTAHYA Ahmet Bozbağ.Ahmet Yumurtacı» Kasım Atay,İbrahim llatinoğ/u,Hasan Sılay,Raşit Tankat.Ethem Yüce»;Süleyman Gün yüz-BİLECİK Fuad Kadıoğfu,Adil İleri Faux i Sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Şehrimizde yapılan aday yoklaması Baçtarafı birincide)zarflar,divan kurulları önlerinde açılmış ve içlerinden;çrkan yazısız hususî oy pusulaları sayılarak divan tara fından tutulan birer zabıtla tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • P* adayları Baştarafı birincide)KÜTAHYA Ahmet İhsan Gürsoy.Mehmet özbilen,Ali Galip lîurbik.Ahmet Kavuncu,Şerif Özgen,Yakup Kafkas* Süleyman Na sulıioğlu-BİLECİK Yümnü Üresin,Talat Onan.Lütfü Kırıkkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Bağdat kurtuluyor BottaraJı WrincHe)Şehrin güney ve kuzeyindeki setlerde açılan gedikler sayesinde Irak başşehri tarihe misal olabilecek bir felâ,keti atlatabilmiştir,Fakat bu Kazanç bir çok fedakârlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Mısırda partiler tekrar kabatıldı Baştarafı birincide)rak,siyasî partilerin yeniden faaliyetlerine müsaade ertii mesi,kurucular meclisi se çimleri yapılması ve meclisin toplanması hususunda.alınmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Sovyetler Pakistana nota verdi Baştarafı birincide)saçar vermekten başka bir işe yaramiyacaguiı ve inmdan doğa cak durumun mesuliyetinin Pakistana alfc olacağını intar etmektedir.Sovyet Rusya komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Ingiiterede yakalanan casuslar Baştarafı birincide)inektedircSunday Pictorial bu mtilte çilerin,pilot Peter Arton ile 1848 de Ingiıtersçye ütica etmiş olan 33 yaşındaki madam Zden ka Schonova olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Hınıs'ta üç zeSzele Hınıs 28 A.A.Bçemiz de bu saban fasılayla orta şiddette üc zelzele olmuştur.Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • IR AND A KI FECI ZELZELE Tahran 28 A,flazar-Denizi yakınnda Talaghan bölgesinde vukubulan zelze le,Carniyan Kasabasının,ta mamen harap olmasuıa sele biyet vermiştir.800 kişi «vsiz barksız kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.03.1954
  • Afrika önlerinde Kastora* birmoMte)Gemiden kurtarılanlar arasın da İngiliz asker ailelerinden 160 feadm ve çocuk da bıuunmakta dır.Bu sabah saat sekiz sularında ve sahilden 20 mı] açıkta vukuhulan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Memur Alınacaktır Hudud ve Sahiller Sağlık Umuni Müdürlüğünden Umum Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilâtı İçişi müsabaka ile ortaokul ve lise mezunu birkaç erkek memur alt* nacaktır-Askeri g ini yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • İzmir ili nafıa Komisyonundan Köy İçme Suları için otuz Vilâyete boru nakil edilecektir 1 Mevcut şartnamesinde belirtildiği gibi İzmir Devlet Su İşleri İkinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli ara*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • iller Bankasından Hidro-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidro-elektrik tesisatı matoem€g montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Fethiye Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Bayır bölgesi XIX-Teali serisi 129 330 numaralı havza.Boyalı ye Ayıçufcuru ormanında mevcıfli sedir enkaz ve dikili kurulardan istihsal etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Aoone sarfları ir.Kr.Senelik.42 00 Altı ayrık 22 50.ÜS aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflfin şartlar 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o İlânlardan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya» işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • SİM Ltd.Ort.Tasfiye MEMURLUĞUNDAN:I İstanbul Sicilli Ticaret-Dairesinin 42966 sayısın da kayıtlı buluna» Sim Limited Ortaklığının 28/2/954 tarihinde fesin ve Tasfiyesine karar veriilmîştiır.Alacaklıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As.ihtiyaç için 1350 ton 'buğday kırdımlması öğütülmesi)kapalı zarfla 8 Nisan 954 günü saat 15»30 da Malatya As-Sa-Al.Ko-da ihalesi yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Tek si Genel MüdürîUğü ilânları Satınalm i Komisyonu Başkanlığın an 1 Mevcut sartnamesindeki ebatlara gftre 2850 metre ve 750 adet V)kayışı pazarlık suretiyle satın alınacaktır-2 Pazarlığı 30/4/954 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Menemen Belediye Reisliğinden 1 ilçemizin Idris,Kayaalp.Karataş.Hurmalı» Karahüseyîn.Ömer Dellâl ve imaret sokaklarının âdî kaldırım inşası 6313 metre kare cJup 20730 lira 35 kuruş keşif bedeli üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Ankara Belediye Reisliğ nden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfalt kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhammen bedeli 365.489)lira 39)kuruştur-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Çanakkalede 7162.78 liralık keşif bedeili F Ç.hangar etrafı yollarının atrnavut kaldırım işi kapalı zarf usoılü ile eksiltmeye 2 İhaleye girecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • Taze sebze ve meyva alınacak İzmir Bulaşıcı ve Salgın Cinsi Hastalıklar Devlet HaMahanesi Baştabibliğindco M i k da r ı Mulıajnmep en çok Fiatı Lr-Kfşen az kilo Taze erik komposto!uk sofralık.Armut Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • M.S.V.1 EVo.Su Sa.Al.Ko.Bask,dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan vazıh viyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün saattedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • M.S.V.I.No.lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda eme ve mikdartan yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Evsaf ve şartlar hergün komisyonda *e İstanbul L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • 2K Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Curna talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ2fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • 1 ambiyo ve esnam Kapan* Acıiıç Kapanışterling 734 784—Dolar 280.30 28030 T.Frangı o.8t.ü.KO gviçre Pr# 64.02 64.03 lelçika Fr.5.61 5.60 ıveç Ki.64.12 50 64.12.50 lorin 73.68.40 73.68.40 iret 0.44.8u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • 30.3.954 Sail Akşamından itibaren ŞEHİR Dram Tiyatrosunda SOKAKTA PÎYE8 3 PERDE Yawn Elmer Rice Türkçe»!Asude Zeybekoghı Sahneye kayan Max Meineoke 3882)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • iller Bankasından Hidroelektrik tesisat projeleri yaptırılacaktır s 1 Aşağıda adı.proje» tahmini' bedeli» geçici teminat ve proje nevileri yazılı kasabaların H-el ve şebeke pcojeleri yaptırılacaktır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.03.1954
  • İSTANBUL 12.o7 Aıçıiığ ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Akiı'e Art un 14.00 Shakespeare'in iki eseri iğin uvertür 14.20 Türküler pl)14.45 Karışık hafif şarkılar pl)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8