Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Bugün ganimizde havanın iummâyetie aıc*k ve güneşli ge eeceği,suhnnfei derecesinin yüceleceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Beyruffakf nümayişler Türk Pakistan Paktına lrakın iştirakini protesto eden üniversitelilerle polis arasında Çarpışmalar oldu» 29 kişi yaralandı Beyrut 27 AP)Irakın Türkiye Pakistan paktına katılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Yeşil Irmak Amasya veTurhah istilâ ediyor Yalnız Amasya'da 123 bina tahliye edildi Turhal ve civarında 11048 dönüm sular altında Amasya,27 Milliyet)Üç Halk büyük telâş ve heyecan gündenbetj* mütemadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Sevdiği kızın evine bomba afon adam Hakedonyanuı Edessa şehrin-Û» cereyan eden faciada 5 kişi öldü» 6 kişi yaralandı Atina,27 A.A.Makedonya'nın Edessa şehrinde bir fci'skanjçlık faciası sonunda dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Fenerbahçe Brezilya takımını 1-0 yendi Brezilyanın.Olaıia futbol takmu şehrimizdeki ilk karşılaşmasını dün Mithatpaşa Stadında Fenerbahçe ile yapmıştır.Maçı üstün bir oyundan soma sarı lâciverttiler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Memurların ikramiye bordroları hazırlandı Bütün dairelerde ikramiyeler,1 Nisan Perşembe günü maaşla birlskte verilecek Memurlara verilecek ikramiye mevzuundaki çalışmalara hız verLûniştiO'.Bu arada,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Anıl.Altıncan Amerikaya gidiyor Washington,27 AF)Türk deniz kuvvetleri komutam ami rai Sadık Aı'tıncan Birleşik Aınerika bahriyesinin davetlisi olaralk,Amerikada üç hafta kal mak üzere 5 nisanda Washi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Yemekten zehirlenen erler 66 neı Tümene mensup 100 kişilik bir er grupunda,evvelki gün,akşam yemeğinden sonra,bir zehirlenme alaimi görülmüştür.KJ] erden bîr kısmı,sıhhiye ekibi tarafından ayakta teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • MEZBAHADA YENİ PAY YERİ AÇILDI istanbul Ticaret Borsasının Sütlücede yaptırdığı «can-lı hayvanlar şubesi» dün saat 12 de işletmeye açılmıştır.Bu münasebetle vapılan merasimde;Vali ve Belediye Reisi,nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Türkiye ve Dünya Bankasının Banka müdürü bizimle durduru duğüna dair Rio de Janeiro 27 A.A ı Dünya bankası müdürü J Eugene Black,Türkiye 1e bankanın münasebetleri h»k kında kendisine sorulan bir;yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • 15 YAŞINDA HALI HIRSI-ZI An:kaıada Doğanbey mahallesinde bir mağazadan 2 bin liralık halı çaldıktım so^ıra kaçan Erzurumlu Yılm.Totagay,dün yakalanmıştır-Resimde 15 yaşındaki hah hırsızı görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • HİNDİÇtNÎDE SAVAŞ Wietmdmh âsîleri ile Fransızlar ara&mda cereyan ederi savaş son günlerde daha da şidL detlenmiş *ve kızıl âsîle-r Dien-Bien-Fu şehrine kadar ileşleınislerdir.Resim.Dien-Bien-Fu müdaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • KORGENERAL MUSTAFA EREM DtTN DEFNEDİL-Dİ Geçirdiği bir otomobil kazası neticesinde ağır surette yaralanarak hastabaneye sevkedilen ve büttia ihtimamlara rağmen kurtulamayıp 25/26 gecesi Ankarada vetöa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • 1943 yılında Staiingrada giden Mavi Tugay mensupları on bir senedir çektiklerini anlattı ar Dün gece üç gazeteci motö* rü,üç poMs motörü ile Daimabahçe açıklarında,yağmur altında saatlerce kovalamaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Yunanistanda nümay'şler yasak edildi Atina,27 AA.Bu akşam Yunan İçişleri Vekâleti tarafından yayınlanan bir e-mirname He sokak ve meydanlarda her türlü nümayiş ve Oevamı Sa:7 Sü:5 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Mısırda dahili harb tehlikesi başgösterdi Apdulnasir GI.Necibe karşı Kahire radyosu halkı ayaklan Kahire 27 T.H.A.Mı sırda durum bu gece birden bire vahim bir hal almıştır.Son dakikada verilen haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Nato hava manevraları Türk birliklerinin de iştirak edeceği tatbikat yarın sabah başlayacak Ankara 27 Milliyet)NATO Güney Avrupa mütte fik Kuvvetleri kumandanı general David Schaletter ta rafından ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • Partilerin Adayları bugün belli oluyor D.P.Genel İdare Kurulu dün de geç vakte kadar toplandı.Yoklamaların neticesi merakla bekleniyor C.H.P.Ankara teşkilatındaki gruplaşmalar birdenbire genişledi D.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1954
  • D.P ve C.B.P Istanbul adayları Bugün yapılacak yoklamaya IMP-den 73.JHP.den ise 60 kişi iştirak ediyor D'P-ve CHP-nin şehrimizden göstereceği adayları tesbit etmek üzere aday yokla" maları bu sabah sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1954
  • KASA» tOHUWBJSWgg^ Adaylara dair:Ümid dünyası:Pazarlık Politika cilveleri:Kelime oyunu Adaylara dair Acaba seçimleri kim kazanacak?Bak,1950 ondört mayıs inkılâbından sonra bunu sorabiliriz.O tarihten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Daire ve teşekküllerin yapacağı ithalât Amme hükümlerine bağlı daire ve teşekküllerin,dış memleketlerden yapacağı çe şitli mubayaalarda,döviz tahsisi hususunda riayet ede çekleri esaslar ilgililere te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Adenauer 6 Şube Müdürüne nh»n verdi Evvelki gün şehrimizden ayrılan Federal Batı Almanya Başvekili Dr.Adenauer,şehrimizde bulunduğu müddetçe,seyrüsefer polisinin ça lısmalarından memnun kaldığım ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Hie 23 Om.âhır 1878 28 Mart 1954 Pazar Ku.15 Mart I860 VAKtT VASATİ EZANİ 'Jiiaeş öğle İkindi A3cşam Yata îmsak 5.50 12.19 15.51 18.30 20.02 4.08 11.21 5.50 9.21 12.00 1.32 9.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Türkiye ve Almanya a a a a ÜNUNI M LIEL rlciye ve Almaır Kızıl Rus tecavüz ve emperyalist emelleriae karşı sed çekmek* her iki memleketin müşterek hedefidir.Bu yüzden Türkiye.Almanyanın birleşip,silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • KONGttE Türk Kadınlar BirHg1 Kadıköy şubesinin senelik kongf resi,yann saat 17 de Kadıköy Kaymakamlığı binasındaki lan» da yapılacaktır.GECE İt Istanbul' Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • pn ste Mehmet Emin ve Faik a1dında iki şoför,müşteri alma meselesinden kavgaya tutuşanuş-Vaı*dır.Neticede Faik,Mel1 onet Emini yumrukla gözünden yaralamış ve kaçmıştır.^Küçükayasofya'da oturan Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • KISA HABER UR if Belediye İktisat Müdürlüğü tarafından tanzim satış yerleri için sebze getirtilmesine devam edilmektedir.Bu arada dün Bursadan şehrimize 50 ton patates getirtilmiştir.İç İngiltaıenin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAK Tefrika No-20 Şimdi beni dinle delikanlı size tam bir hafta izin Bu akşamdan itibaren her gece,hem de gece yarısından eonra evimden çıkacak ve bir müddet nehir kenarında yalnız ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Üniversite Radyosu Biyoloji enstitüsüne nak'edilen rauyo devamlı neşriyata başlıyor Uzun müddetten beri tec rübe yayını yapmakta olan istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Radyosu pek yakın da Süieynıan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • ingiltere ile olan ticaretimiz gelişiyor Memleketimiz ile ingiltere arasındaki ticarî münasebetlerimiz süratle gelişmek tedir.Bu arada geçen yıl mem leketimizden Ingilterye 7.74'.024 sterlin tutarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Haydarpaşa Lisesinde yapılan münazara Dün Haydarpaşa Lisesin de Fen ve Edebiyat şubeleri arasında bir münazara yapıl mistir.'4—Türkiyenin kalkınması maddî alanda mı olmalı dır yoksa manevî alanda mı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Şolür yaUibrmm bozulmaması için tedbirler alındı Şeihir içinde yapılacak tekrar açılıp bozulmasını önlemek maksadıyie b)Kizı kararlar alınmıştır.Bu cümleden olarak bundan böyle inşaat yaptırılacak yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Tekel,Bahar Bayramı iğin sig.ii.ra çıkarıyor 22 mayısta GüLhane Parkanda açıı'acak olan Bahar Baymamı hazırlıkları süratle ilerlemektedir.Muhtelif teşekküller,şenlilu'ere iştirak için şimdiden Tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • HALKIN SESİ Maariften gelen cavap!Bir müddet evvel neşret,tiğimiz bir öğrenci veliso şikâyet mektubuna ilgililerden şu cevap gelmiştir.«Sayın gazetenizin 27/2/954 taıilıli nüshasında intişar eden «Ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Kayalıbay dâvası Oİga ve arkadaşlarının dünkü duruşmasrnda münakaşa!ar Oİdu Ömer inönü Muzaffer Kayalıbay dâvasında yalan şahadette bulunmaktan sa nık Oİga Kayalıbay ve arkadaşlarının duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Yeni Maarif Müdür Muavini Münhal bulunan şehrimiz Maarif Müdür Muavinliğime ilk tedrisat sübe müdürlerin den Vehbi Oktay tayin edilmiştir.Vehb;Oktay,önümüzdek günler içinde vazifesine başlıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Kahve fiatlarmdaki pahalılık devam ediyor Şehrimizde,kahve fiatla rındaki artışı önlemek maksadiyle yeniden bazı tedbirler alınmıştır.Bu cümleden olarak yarın bayi ve bakkal lara 1000 çuval kahve daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Bir adam öksürürken boğularak öldü Kartalda Yeni Kariya sem tinde oturan Ahmet adında yaşlı bir adam,dün evinde birdenbire ölmüştür.Tahkikat sonunda Ahme din öksürürken boğularak öl düğü anlaşılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Bir bisiklet kazasında iki kişi yaralandı Ekrem Sonbaş adında bir genoin idaresindeki bisikletle Atatürk Bulvarında gezerken Cemal Ocak adında biri ne çarpmış ve muhtelif yerlerinden yaralanmasına seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • En büyük banka ikramiyesi 1954 yıîmm en büyük banka ikramiyesi bir defada bir kişinin kazanacağı yüzbin liradır-Bu büyük ikramiye keşidesine iştirak için Garanti Bankasına yatırılan her 100 liraya bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Çalışamayan tıastalaı için işyeri Yakında kurulacak yeni tasis çeşitli iş ve Sâraat gruplarını ihtiva edecek Şehrimizde büyük bir Re-sıhhî murakabesi altında bu abilitasyon merkezinin kurul ması maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Krom istilısalimiz mühim miktarda arttı Krom istihsalimizde mühim miktarda bir artık müşahede edilmektedir.Alâkalılar tarafından veri len malûmata göre 1950 yılında löO bin ton olan istahsalât geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Tedavüldeki paramızın miictari düştü Merkez Bankasının dün neşrettiği bültene göre tedavüldski paramızın miktarı 1.422,169.788 liradır.Buna göre pfcjan haftaya nazaran emisyon,23 milyon liralık bir ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • On beş yaşında bir kız kaçırıldı Kartala bağlı Tuzla mevkiinde oturan Rafize Manda cı adınd* 15 yaşında bir kız,ayni semtten Halil adında bir genç tarafından kaçırıl mıştır.Alman tertibat sonunda Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Limanımızdan dün yapılan ihracat Dün limanımızdan muhtelif memleketler^ 462,034 lira tutarında ihracat yapılmıştır.Sevkedilen mallar arasında kapek,hag-i'isak,tiftik,koyun derisi,iç ceviz,portakai ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Gatatada bir ev soyuldu Galatada Bereketzade ma hailesinde,Lâleli Çeşme so kağında Hasan Kırat adında birine ait 7/9 numaralı eve giren meçhul bir hırsız 1120 lira para,4 altın bilezik,2 Reşat altım v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Piyasaya taze peynir gelmeye başladı Son fflliu'erde şehrimize yeni mahsul taze beyaz peynir gelmeye başlamıştır.Şimdilik peynirler Kandırma Ijölg-esinden sevkedilm ektedir.Halen bir teneke taze peyni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • tsıı ne büyük dostluk Atmada çıkan Elefiheria dostumuz yine Türkiyeyi kıs-ümnıak imkânını bulmuş:Diyor ki:Birleştik Amerika nükûmeti TÜrkiyoye ayırdığı yardım tahsisatına 30 milyon dolar iîâve-etmiş.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Suudî.Arabistan Mısıra 100 milyon dolar istikrazda bulunacak Kahire 27 T.H.A.Bu gun sözüne itim ad edilir kaj nallardan verilen bir habere göre,Suudi Arabistan Kralı,Mısıra 100 milyon dolar istikrazda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Görülmemi Mr hava manevrası j Bir Jet pilota» pilotsuz kafan ve meskûn bir mahalle düşecek olan bir uçağı,dışardan müdahale ile denize sürdü San Dıego Kaliforniya)27 A.A.Tepkili bir avcı uçağmın pilot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Sfenks'in kuyruğu tamir edilecek Kahire.27 A-A-Mısır eski eserler dairesi Miaum müdürlüğünden bildirildiğine göre,Kahiredeki Sfenks'in kuyruğu tamire ihtiyaç göstermektedir Üç bin seneden beri bu kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Amerikan Bahriyesinin F.3.H.avcı uçakları Vaşington 27 AA.Amerikan Bahriyesi F.3.Htipindeki yeni avcı uçakların da son bir av zarfında vukua gelen üç kaza üzerine bu uçakların tecrübe uçuşlarını tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Londradaki Iran Büyükelçisinin evi soyuldu Londra 27 A.A.Iranın Londra Büyükelçisi Ali Süheylinin evine hırsızlar gir mış ve 2300 ingiliz lirası değerinde altın,kürk ve para çalmışlardır.Kensıng tonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Eftsar.3 kişiye yahniyi paranın.Her aynı 100 Ir/siac M kişiye tfaftrdtât pata kadar &*£KmmtHiDimm GRUP MEVDUATI HESABINA PARA YATIRANLAR synı zamanda her 150 liraya bir kur'a numarası alarak 500000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Ka takas konferansı bugün sona «riyor Karakas 27 A.A.B:r aydan beri devam etmekte olan onuncu Amerikalılar arası konferans yarın sona erecektir.Konferans ikt:sadî sahada müsbet kararlar alrrynasma hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Evli kadınlar dışarıda çalısmamsahy mı ğ Nev Orleans 27 A.A.Nev Orleans Kadınlar Birliği,evli kadınların dışarıda çalışmaları aleyhinde bir tak riri ittifakla kabul etmiştir.Takrirde dışarıda çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Kansere karsı ven!B;r nevî küften eld& e sarSerini tamamen îyî Kansas City Amerika)27 j A.A.Bir çeşit küften elde edilen yeni bir antibiyotik olan «azaserine» in «six mercaptopurine» ile beraber tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Fcruk huzur arıyormuş Sevgilisiyle San Remo'ya giden sabık Mısır krau «Buraya huzura kavuşmaya geldim» dedi San Remo,27 A.A.Sabık Kral Faruk Cann^sdan buraya gelmiştir.Gazetecileri yanma yaklaştırmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Sovyetler ta**2 tutulan Avusturyaluar Viyana 27 A.A.j—Avus turyanm Moskova BuyükeU çisl Bischoff,Sovyetler B rlî ğl tarafından mevkuf bulundurulan Avusturyalıların ser best bırakılması cin Mo.skova hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE tAt Londra'dan sonra İngiiL tere'nin muhtelif-şehirleiinde feu yerlerde ikamet etmekte,çalışmakta Vs tahsil g-örmekte i olan.müslümaniar ifçin camiler loşa ediımekedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • İKTİBAS Eir Amerikan,takviminde i.erî serden i^y iddia Av m paça "gülünç vı saş^ta,olarak v&ss?andırıüıyor BU DA «TAIİVÜvî» »EN BIK YAPRAK New-York'ta oldukça "büyük bir rağbet gören ve muin leaf yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • İçkiye kaside yazacak değilim-İçki için ya;aunış kasicLelcuden bahsefcuiuye de niyetmı yok-Fakat şte bunu,yâai İçki için kasidcıier yazılmış okluğunu mutuma süyîemeiiyim.îşarkm» garbm» eski ve yeni me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Mau Maularla savaş hızlandırılıyor Londra 27 AP)Tedhiş çilerle uğraşmak bahsinde tecrübeli bir idareci olan Londra Polis Müdürü Albay Arthur Joung bugün karışıklıklara sahne olan Kenyaya uçakla hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Rubiresa,ş'ımii bir genç kıza aşıkmış Nev York 27 A.A.Yakın arkadaşlarının söylediklerine göre,gözleri cm mil yon dolarlık bir m'rasttı 23 yaşındaki bir varisine takılan Porfirio Rub'rosa,ı Macar yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1954
  • Burada genç kadın yoktur,efendim.Madame Waddington işi yan üş taraftan,tuttuğunu anlamıştı-Elini çantasına soktu:Şu on doları alınız,dedi-Teşekkür ederim» madanae.Size bir kaç sual sormak istiyorum-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1954
  • İrar Şr hi dua ediyor îraıı Şahı bir kaç gün önce Tahralıdaki İmam Rıza.me» cid;ne giderek* milleti için dua etmiştir-İran Şahı dua ederken maiyetinde ordu komutanları ve hükümet erkânı hazır bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1954
  • BROADWAY GÜZELİ Broadway'da yüzlerce revü oynar ve t u revülerde de binlerce genç kız rol alır-Hepsi esasen seçme olan bu kızlar içinde yapılacak bir seçimi muhakkak ki son derece güzel bir kız kazanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1954
  • A 1 A MERAKLI D il nbulda yapı Halkın heyecanlı a İtalyan,bir daha İtalyan Conıaki 1844 yılında Istanbula gelmişti.Burada bir balon uçurma tecrübesine kai kıştı.Bütün İstanbul da onun hayret ve dehşet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1954
  • Adaletin farklı galibiyetiyle biten maçta kaleci Ömer genç millî takım namzetlerinin bir hücumunu önlüyor Adalet Juniorları 5 1 mağlûp etti Adaletin sert futbolUne karşı durgun bir oyun çıkaran Gsnç M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Amatör Lg iraç'arı İstanbul amatör küme îig maçlarına dün de Şeref,V3fa ve Eyüp sahalarında devam edilmiş ve aşağıdaki neticeler alınmıştır:Şeref Stadı Sakarya:2 Tünelspor:0 Darüşşafaka:2-R.Hisar:1 V«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Yunanislaıı-Yjjgoslavya b giinkarşüaşıyo.hr Atina,27 SHA)i-Dünya kupası seri karşılaşmalarının »onuncusunu yapacak olan Yugoslav millî futbol ta.klmı geçen hafta tsTailı güçlükle yendikten sonra,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Orta sıklet boks şampiyonası Paris,27 AP)Fransız orta sıklet boks şampiyonu Charles Hıım.'z dün grece Amerikalı boksör Panter Gartlı'ı lü tavundluk karşılaşmada sayı hesabı ile mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri BEYOGLUSPOR TAK* SrM AKASINDA YAPILA-CAK HUSUSİ KARŞILAŞ-MA Lig maçlarının tehiri mü nasebetiyle profesyonel futbol takımlarımızdan Beyoğlu spor saat 11 de Şeref Stadın da Taksimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • G.Saray Adanado 3 1 galip geldi Adana,27 A.A.iki maç için Adanaya gelen Galatasaray takımı bugün iık maçın:Demirspor kulübü hariç Adana kulüplerinin karması ile yapmış,3-1 kazanmıştır.Yarın Demirâporl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • San lacivertlilerin dün fevkalâde güzel bir anlaşma neticesinde attıkları gol.kalecinin plonjonuna rağmen Olana afclarmdar Sağda pası veren Lelter ve C»arialılann sastunhğı «orulu/oı Brezilyalılar Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Don Budge tenise veda etti Londra,27 SHA)Uzun zamandan bari-Jack Kramer lle birlikte profesyonel tenisçiler trupunda b.uı'unan dünyanın en maşhur tenisçilerinden ve eski Wimibledon şampiyonlarından Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Arsenal Romaya gidiyor Roma,27 Nafen)Haziran ayında Romada projektör sığında yapılacak maçlara iştirak etmek üzere Madrid'in «Real» ve îngil terenin «Arsenal» takımlarım n Romaya geleceği bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Adalet,Iva co'yu getirtiyor Ad alet kulübü idare heyeti aldığı bir kararla,millî futbol takımımızın maskotu ilân eduen İtalyan Franco'yu memleketimize davet edecektir.France/nisan ayı içinde şen rimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Beşiktaş Olarla bugün karşılaşıyor Şehrimizde bulunan Brezilyanm Olarla futbol takımı iktinci karşılaşmasını bugün saat 16 da Dolmabahçe Stadmda Beşiktaş takımına karşı yapacaktır.Maçı hakem Sulhi Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Basketbolde bugün G.Saray ile F.Bahçe karşılaşıyorlar Dün yapılan karşılaşmalarda Vefa-KurfuıH^u,Darüşşafaka Kadsköyspor'u.Mo a-B.yoy usporu mağ up ettiler İstanbul basketbol lig maçlarının en enteres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
  • 28.03.1954
  • Shackleton Millî takıma namzet Londra.27 SHA Gelecek Cumartesi günü Hampdan Park Stadyomunda ingiltere ve îskoçya mıT.î futbol takımları karşüaşauak artâır İLvgi-Hz millî takımında.Sunder land'ın kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • itfaiye teşkilâtı takviye ediliyor Belciye tarafından şehrimiz itfaiyesinin modern cihazlarda takviyesine devam edilmektedir.Bu arada,deniz itfaiyesinin de rada:la teçhiz edilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Yazan:Hasan YILMÂ'ER ir macera filmi:"Esrarlı Göl„ ATLAS U «I^SKAKEKGlZ GOL The Secrete of Convict Lake»* B^ş rolleri Gleen Ford» G.e Xieiiiey,Etnel Barrymore-ve Zaciıary Scott t„.uîmü'Ui oynanan;pro-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Tetkikle NATO'nun 5 kaydettiği Dünya barışını sağlamak mak saciiyıb kurulmuş olan Natc tesikiliitı 4 nisan pazar günü be şincl yaşma basacaktır.Demoraai âleminin modern harp usulerine göa'e teçhiz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • GRİPIN ALMAK FAYDALİDİR 0 Baş,diş,adale,sinir ağ-j rılarını teskin eder.9 Gr{p ve nezle başlangıcında bir çok fenalıklar!önler.O Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı tay dalıdırv\«T F Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİl.Yanında bulunduğunu bilmediği çocuklar-Mı Nilüferini zaman zaman anarak rını 88 Nasıl arzu edersen kü çük asker.Orau^a hiç bir iş yoktu.j;Paşa çadmnda,kumandanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Cinde acbk tehlikesi erittikçe artıyor Hong Kong 27 Nafen)Ç:n köylerinde aç kalıp en yakın şehirlere akın eden Çin köylüleri komünist Çm hükümetini gayet müşkül bir duruma düşürmüşlerdir.Köylerde açlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Yabancı Filmler Oscar mükâfatı alamadı Hollyvood A.A.Ame rikan fdm sanat,ve tekn ği akademisi azalarından birinin bildirdiğine güre,yabancı dildeki filmler arasında Oscar mükâfatına hak kazanan Llm bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Rüyalar Mahkemede işe yaramadı Taipeh Formoza)27 AP)Orta yaşlı bir Çinli tüccar,en realist rüyaların bile mahkemede delil olarak kabul edilmediklerini bugün tecrübeyle öğrenmiştir.Tüccar Li Hsun-Yu,gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Hububatın bitlenmesini önle yecek jedbirler almıyor Ankara 27 T.H.A.Yurdun muhtelif bölgelerinde çeş.ili ifcîrm şartları altında yetişen hububatın "bitlen mesı„ halinde gerekli,tedbir lerin alınabilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • m 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HL 2 W 3 I^H 1 4 5 6 7 8 9İ ^Jrf 10 11 1 121 L_Soldan saga 1 Ebem kuşağı.2 Cinsiyetin kemâli;Bir hitap.3 Esasa ait;Bir nota;Tersi büyük v,j milletlerarası bir teşkilât.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1954
  • Goshen,bu cinayeti Jud sonun ışiediğ-ne kanı.Mack görmeden,itapıdan ateş ede cc-ic bır^run diğer merdivenden kaçmasına uraüdeten imkan olınadigını söylüyor.O farkına varmasa salonda dans edenler merdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.03.1954
  • Mısır'da dahili harb tehlikesi başgösterdi Baştarafı birincide)zik neşriyatını yaparken bir den bire bu yayın kesilmiş ve Mısır işçi Sendikalarının bir beyannamesi okunmuştur.Beyannamede,Mısır halkı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Sivil Havacıhk Konferansına kaU tyoruz Memleketimizin de dahil bulunduğu beynelmilel sivil havacılık konferansı Önümüz dek;Nisan ayının 21 inde Strasbourgda toplanacaktır Avrupa Konseyi binasında yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Rusyadan dönen İspanyol esiri limanımızdan geçti Btfgtarafı birincide)cephesine sürülüyor-Saora Rus ileri harekâtını müteakip da bunlardan hiç bir haber çık mıyar-iş te bizim konuşmak için ter döktüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Şehrimize gelen Sağlık Vekili basına izahat verecek Bursadaki Verem Savaş Derneği kongresi çalışmala rında hazır bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekili Dr.Ekrem Hayri Ustündağ dün akşam şehrimize gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Doğu ile yapılacak ticaret Londra 27 AP)Birleşik Amerika Dışyardım idaresi Direktörü Harold Stassen bugün ingiliz ve Fransız idarecileriyle Doğu Batı ti caretini müzakere için uçak la Londraya gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • seylâp bir felâket halini a Irak hllkûmet merkezi bir ada şeklinde kaldı 100 bin kişi açıkta Bağdat,27 A.A.Seylâp yüzünden Bağdatlılar dün akşam tam bir muhasara havası yaşamışlardır.Orduya mensup ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Partilerin adayları bugün belli oluyor Ba^tarafı birincide)sert ve çetin cereyan edeceği son günlerde meydana gelen hâdiselerden anlaşılmaktadır-Yoklamalarda kazanamıyacağı belli olanların partiyi par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • BeyruttaM nümayiş'eı Baştaraü Jiıinclde)rı Üniversite avlusunda top lamp hariçte kordon tutaaı memurların üzerine yürümüşlerdir.Polis,nümayişçi talebe grupların muvakkaten su sıkmak suretiyle dağıtmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Yunanistanda nümayişler yasak edüdi Bagtarafı birincido)toplantılar menedilmiştir.Bu kararın gayesi,dün Peloponez'in Patras şehrinde vukua gelen ve beş kişinin ağır,30 kişinin de hafif yaralanmasıyla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Amerikanın atom stoklan Washington,27 AP)Balkan Eisenliower şimdi Rusların Birleşik Amerikaya taarruza muktedir bulunduklarından Amerikan kaynaklarının kesilme si ihtimalini göz önünde bulundurarak dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Memurlara verilecek torç para Emekli Sandığı 35 bin memurun yaptığı müracaatı tetkikte güçlük çekiyor Ankara,27 Milliyet)Emekli Sandığı tarafından memurlara yapılacak 3 maaş niebetindeki ikrazat bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Yeşil Irmak Bas tarafı birincide)olan son durumu şöyledir:1.Gözfoek köyünde onbir ev yıkıımış,19 ev de yıkılmak üzeredir,2.Şınlı köprüsü üe Tekdemir köprüsü yıkılmak üzeredir,3.Vari ve Ilısı nahiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Doğu Almanyada atom merkezi kuruluyor Berlin.27 AA-Batı Berlin an ti komünist haberler bürosundan dün gece bildirildiğine göre,Doğu A!manyam» Çekoslovak hududuna yakın Ave bölgesine büyük bir atom ¦me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • D,P» ve C H.P.İstanbul adayları Başmakaleden devanı)alıaıanıyacaktır.Üyeler liste-j de bulunanlardan arzu ettiklerinin isimlerini genel merkez tarafından dağıtılan mühürlü kâğıtlara yazacaklardır,tasn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Ami.Altmcan Amerikaya gitti Bast a rafı birincide)tona gelecektir.Amiral Sadık Altınman amiral Carney tarafın dan davet edilmiştir.Amiral Alt'ncan Washington' da üç gün kaldıktım sonra Virgi nia eyale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Atlı arabaları» çalışma saatleri Şehrimizdeki atlı arabaların çalışma saatlerini tesbit için teşekkül eden heyet,incelemelerini bitirmiştir.Heyet atlı arabaların sa bahleyin 8,30 9,30 ve akşamlan 17 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.03.1954
  • Halk Partisi adayları CHP adayı olmak için bugün yapılacak olan yoklamaya 60 mü racaat vardır.Bunlardan 24 kişi Yoklama Kuralları tarafından CHP Istanbul' milletvekilliği adayları olarak seçileceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 Belediye gazinosundan nak fen istanbul Belediyesi Konservatuarı konseri 13.00 Haber ter 13.15 Saz eserleri,Nubar Tekyay ve Feyzi Arslangil 13.30 Amerika melodile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • İSTANBUL BELEDÎYESt &EHÎR TİYATROSU c**t 21 d« Dram Kıaım GELİN Yazan Marceıüe Maıirette Türkçesi Badreddin Tunçel bcı sa»-^nmba akşamı talebe gecesi di r.Pazartesi akşamlan temsil yoktur-Telefon:4215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • ÜCİİK SAHNt Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrui Çargambadan başka her ak.9am saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tela
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • ZAYİ 12968 BH-i'l'lâ ehliyetnamem ile 111 tecıü'be plâkasını kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-Mehmet Siver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • inşaat ilânı SUmerbank Genel Müdürlü julden 1 MaJatya Pamuklu Sanayii Müessesemizin,tevsii inşaatı birim fiat esasıyla ve kapalı zarf usulüyle eksiLtmeye konulmuştur-2 Yapılacak işin keşif bedeli 1 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldı© yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acıhf Kapanış Sterlin* 734 784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı «J.8t.0.8lı îavicre Fr# 64.03 64.03 Belçika Fi" 5.61 5.60 İsveç Kjr.64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Kartal İcra Memurluğundan Gayrı menkul satış ilânı 953/453 Ferendason Kiryakodan istikraz eyle&& 1000 liraya mukabil ipotek tesis eylemiş olduğu Kartalda Pendik caddesinde sarkan mukaddem Bedros;elyev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L 1 KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Lokman Hekln» Dr.HAFIZ O Ei M A h Dahiliye Müt-jhasaım Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Î Kabul eder.istanbul Divan* yotu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Muğla Verem Hastahanesi Baş Tabibliğinden Verem Hastahanesinin 1/3/954 tarihinden Şubat 955 sonuna kadajr ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve muhammen bedelleri yazılı iaşe maddeleri 17/4/954 Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Satmalma Komisyonu Başkanlığından s Malm cinsi Miktarı Muvakkat teminatı İhale tarihi,günü,saati Fıçı çemberi 2700 Kg.304 TL.9/4/954 Cuma 10 Cıvata 25000 Ad-188 TL,9/4/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Prevantorium Sanatoriumu Baştabibliğinden Eksiltme ilânı Muhammen Muvakkat bedeli teminatı Nevi HiJosu Ura Krş.Lira Kıs İhale tarifli,günü.saati Patates,soğan,eanmeak 41500 13150 00 986 25 2/4/954 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • fVİ.S.V.I No.u Sa.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlllcler iıhtiyacı için aşağıda cins ve miMarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü iîe satın alınacaktır.İhaleleri aşağflda gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • İstanbul Belediyesi memur ve müstahdemleri Yardım Cemiyeti idare heyeti reisliğinden:Cemiyetimiz» nizamnamesinin 10 uncu maddesi gereğince 21/3/1954 Pazar günü yapılması ilân edilen toplantı-ekseriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Menemen Belediye Reisliğinden 1 İlçemizin îdris,Kayaalıp,Karataş-Hurmalı» Karahtf-Beyin.Ömer Dellâi ve İmaret soka Ida âdi kaldırım inşan 6313 metre kare olup 20730 lira 35 kurusş keşif 'bedeli üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Konya as.sa,al.ko.Başkanlığından As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem.yakacak ması işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır-Muhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beiher torn* 350 kuruş,geçici temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanhkdere hidro-elektrik tesisatı m-afeemö,montaj ve inşaat iğleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Fethiye Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Bayır bölgesi XIX.Tezli serisi 129 v* 330 numaralı havza.Boyalı ve Ayıçu'kuru ormanında mevcuît» sedir enkaz ve dikili kurulardan istihsal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Bolu Orman Araştırma istasyon Müdürlüğünden îsiasyoımnruz orman mafosuılllerini fejymetiteiMfirme şubesinde çalışmak üzere 250 9ira baretm dışı ücretle bir Labrand alınacaktır-Taliplerin en az orta ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden Hazine vekili avukat Hamdi Ül'gür tarafından Fatih,Malta Çarşısında Baykan apartımamnda orta katta mukim Vahit Yenertürk aleyhine açılmış olan 293 lira 74 kuruş a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.03.1954
  • Istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlâhları 1500 ton arpa erzcmesi kapalı zarfla 10/4/954 günü saat 11 de Elâzığ As.Sa-Al.Ko da satın alınacaktır.Bedeli 30-000 ura,geçici teminatı 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8