Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • 27 Mart 1954 Cumartesi Adres:Nuruosmaniye TurbeOar SokakNo:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL 4 S A ¥1:1396 II Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 0 6 14 Ft ATI Iff Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Bayar'a hediye edilen cip Reisicumhurumuz Celâl Bayar'm Amerikayı ziyareti sırasında Jeep fabrikası tarafından kendisine hediye edilmesi kararlaştırılan ve Bayarm gözleri önünde imal edilen jeep otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Oscar kazanan artistler Los Angeles,26 A.A.Amerikan sinema akademisi,dün 1953 senesinin Oscar mükâfatlarını dağıtmıştır.Walt Disney dört mükâfat almıştır:"Alaskan Eskimo,ve "The Living Desert,Yaşayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Atom zerreleri silâh olarak kullanılacakmış Tokyo,26 A.A )Birleşik Amerikanın radyoaktif zerreleri,kuvvetli bir silâh olarak kullanma imkânlarını araştırdığı yolundaki haberleri yorumlayan Prof,Otsuka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • ÇAOLA BADEM Usun süren kış nihayet sona ermüj ve bahar güneşi şehrimizi ısıtmaya başlamıştır.Güneşin açmasıyla beraber yazın ilk müjdecisi çağla badem de ortaya çıkmıştır-Resimde manav dük kânlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Kıbrıstaki taşkınlıklar Ma&a-riosçu'lar Mrşl.Papagosun demecini Türkiyeye yapılan ihtar şeklinde tefsir ediyorlar Lefkoşe,26 T.H.A.Yunan Başvekili Mareşal Papagos'un Türk Yunan dostluğu hakkında verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Rusyaya verilen harp gemileri Harp içinde Kusyaya verilen 38 parça gemi şehrüıûade Amerikalılara iade edilecek Washington,26 AP)Sovyetler Birliği bugün Amerikaya 38 parça küçük harb gemisini may^ıs ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • DÜHAMEL KİTAP İMZA-LIYOR Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte olan ünlü Fransız yazarı Georges Duihamel-dün uçakla An karadan,lamire gitmiştir-Resimde Duhameî,Ankara'da 'bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Rusların yeni bir taktiği Sovyetler,bir kararname yayınlayarak Doğu Abnanyamn sözde hükümranlığını ilân etti Berlin,26 AP)Sovyet Rusya dün Doğu Almanyanm hükümranlığını ilân etmiş,fakat bu memieket üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Hünsa kardeşler ameliyat oldu izmir,26 Milliyet)İşgi Sigortaları Hastahtanesinde bir müddet önce ablası Ayğeye ameliyat yapılarak kadınlığı temin edilen hünsa kardeşleıden ikincisi olan Hacere de bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Mısır,tekrar buhranlı günler geçirmeye başladı İhtilâl Konseyinin lağvına karar veren Necip ve arkadaşları ölümle tehdit editdi İkiye ayrılan halk birbirleriyle çarpışıyor Kahine,26 T.H.A.AP A.Af)Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Ticaret O asında yapılan toplantı Şehrimizde tetkiklerde bulunan iktisat ve Ticaret Veköî Fethi Çelikıbaş,dün saat 10-30 da Ticaret Odasında.Oda Idare heyeti azaları ve umumi katibin katıldığı bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Bir İspanyol mayın genişi fırtınadan battı Akdenizde batan gemide 34 kişinin öldüğü anlaşılıyor.Fırtına müthiş tahribat yaptı Algeciras ispanya)26 AP)Dün Akdenizde fırtına yüzünden batan ispanyol Guad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • YENİ SOVYET ELÇİSİ ANIT KABİRDE Evvelki gün Çankaya'ya giderek Reisicumhur'a itimatnamesini takdim etmiş olan yeni Rus Büyük Elçisi Boris Fedoroviç Podtserov,dün Anıt Kabiri ziyaret ederek bir çelenk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Memur ikramiyeleri 1 nisanda verilecek Bakanlar Kurulu kararı Defterdarlık ve Mal Müdürlüklerine bildirildi Ankara,26 Milliyet)j gerekli bordroların hazırlan-Devlet memurlarına 1954 masına başlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • ŞEHRİMİZDE YAKALA-NAN HIRSIZ Ankara'da Emin Gal adında bir şahsın 2330 lirasını gasp suretiyle alan ve şehrimizde 4 otomobilden muhtelif eşyalar çalan.Haydar Dinç adında bir sabıkalı dün yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Vali,artistlerle bir arada Vali dün Şehir Tiyatrosu artistleriyle görüştü Hasbıhal mahiyetinde cereyan eden toplantıda artistler isteklerini bildirdiler Şehir Tiyatrosu artistleri arasında devam eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Menderes ve Adenauer'in mesajları Başvekil Adnan Menderes dün memleketimizden ayrılanı Batı Almanya Başvekil ve Hariciye Vekili Dr-Adenauer'o aşağıdaki mesajı göndermiştir:«Sayın Şansölye Adenauer'e,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Dr.Adenauer,hareketinden evvel Ihflrarm kıtasın)teftiş ediyor atı Almanya Başvekili ün şehrimizden ayrıldı Dr.Adenauer hareketinden önce verdiği beyanatta Türk Alman ticaretinde hiçbir aksaklık olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Bugün şehrimizde luvvanm k men balona geçeceği,rüzgârla Un batıdan eseceği,sühunet dederecesinin değişmeyeceği talimin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • CMP dün bir tebliğ yayınladı Tebliğde» muhalif partiler arasında işbirliğine varılamamış olmasından dolay i esef duyulduğu belirtiliyor Azaları şehrimizde bulunan Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • Şehrimizde seçimlere hazırlık Siyasî partilerin faaliyeti arttı,D-P.nin İstanbul namzetleri yarın belli olacak Şehrimizde seçim hazırlıkları süratle gelişmektedir.Bilhassa partiler arası faaliyet çeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1954
  • D.P.ve CHP.adayları yarın tespit ediliyor Siyasî partilerin seçim hazırlıkları son safhaya girdi.Demokrat Parti Genel İdare Kurulu dün de toplandı Radyo ile yapılacak secim propagandaları 9 nisanda ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1954
  • HALKIN SESİ Aksaray caddesi Aksuraydiı Ordu caddesinde oturan okuyucumuz Hüsamettin Tokses'den al" âığımız bir şikâyet mektubunda şöyle denilmektedir:«Lalelideki Türk Hava Kurumlan Apartmanlarının tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • «Lovi Vernöy» ün çok sevilmiş eserlerinden «Madam Vidaun amanı» adlı piyesi Burlxan Felek tarafından «Melek hanımın kıskançlığı» serlevha sı ile adapte edilerek Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında tem sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • EDc.27 1 Mart Bu.22 14 Om.1*54 Alart âhır 1373 Zumarteti 1360 VAKÎT VASATİ EZANİ Güneş 5.52 11.24 ögîe 12.19 5.51 tkindi 15.50 9.22 Akşam,18.29 12.00 Yataı 20.01 1.32 İmsak 4.10 9.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • YAPRAK Istanbulu sevmeyenler derneği Muhterem misafirimiz Al manya Başvekili Dr.Adenauer İstanbulini temaşaya değer yerlerini gezdi.Cami leri,müzeleri ziyaret etti.Alman lisesine,hastabaöe sine gittL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • if Nişamtaşında Teşvikiye caddesinde 86/1 numarada oturan Ahmet Hayri adında biri nin,apartmanının önüne bırak tığı 1880 p/âkalı hususi otomo bil,evvelki gece meçhul hırsız lar tarafından çalınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • if Emir öztürk admdja bir şo förün idaresindeki 1771 pıâkalı otomotoil Silide Rumeli cadde sindsn geçerken,Muhterem Ar da adında bir kadına çarpmış ve yaralanmasına •oimuş tur.Yaralı Amiral Bristol ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Süivrinin Fenerköyü halkı Vali ve Belediye Reisine bir telgrof çekerek,köye getirilen:suyun akmaya haşlaması dola yısiyle teşekkürlerini bildirmiş tir.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Ressamı'ar Derneği tarafın dan 3 nisan cumartesi günü Eskişehirde bir resim Sergisi açılacaktır.Sergiye Eskişehir Sanat Severlar Derneği de yağlı boya tablolarla iştirak edecek tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • ^r Mezbahada inşa edilen ye ni «pay yeri» buglin saat 12 de Vaü ve Belediye Reisi Brof.Gö kay tarafından açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • if Dün limanımızdan muhtelif memleketlere 460 bin lira değerinde çeşitli mal ihraç edil diştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • POLİSTE if Leon Karaglilyan ve Saba h&ttin Başaran «adında iki kişi,Sultanahmet camiinin avlusun da edrarh sigara üçerken suçüs tîi yakalanmıştır.Suçluların üzer inds,4 gnam da esrar buTun muştur.Emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Sarıyerde iki otomobil çarpıştı Fransız Konsolosluğuna ı ait 0093 plâkalı otomobil,Sa rıyerde Cendere mevkiinde,Kâzım Gümüş adında bir şoförün idaresindeki 32475 plâkalı kamyonla çarpışmıştır.Kaza son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Yeni tütün satışları Çek ve Polonya firmaları memleketimizden k ü 11 i y etli miktarda tütün alacak Memleketimizden tütün mubayaa etmek maksadıyla,tetkiklerde bulunan Çek heyeti dün şehrimizden izm ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Vilâyetle Belediyenin ayrılmasına ait çalışmalar Vilâyet ve Belediyenin ayrılması mevzuundaki çalışmalara devam edilmekte- ür.Bu cümleden olarak:Şehir Genel Meclisi 30 mart salı günü saat 15 te bir fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Seferimize bol miktarda kasaplık hayvan geliyor Son günlerde istihsal mıntıkalarından şehrimize bol miktarda kasaplık hayvan gelmeye başlamıştır.Buna rağmen et fiatlarmdaki pahalılık devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Amerikan yardımımın piyasadaki tesirleri Amerikan hükümetince memlpketimize yapılan verdimin arttırılması şehrimiz piyasa çevrelerinde müsait bir hava yaratmıştır.Alâkalılar ta raf md an verilen malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Kamyonla direk arasında sıkışarak öldü Bakırköy'de ölümle sona eren bir kaza olmuştur.Bu semtte oturan Orhan Türk kan adında biri,Nurettin adında bir şoförün kullandığı kamyondan atlarken,kamyonla ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Haydarpaşa,Adapazarı arasında motorlu tren seferleri Haydarpaşa ile Adapazarı hattında motorlu tren seferlerine 1 nisandan itibaren başlanacaktır.Motorlu,tren ler Adapazarı'ndan sabah saat 7.48 de kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Gümrük tarifesinin tadili isleniyor Haziranda yürürlüğe girecek olan yeni gümrük tarifeleriyle alâkalı olarak bazı id dialar ortaya atılmaktadır.Bu arada,kanunda sanayi ve ulaştırma işlerinin gözönünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Boğazda turistik bîr otel kuruluyor Amerikanın tanınmış otel mütehassıslanndan Mr.New ton dün sabah Vilâyette Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökayı ziyaret etmiştir.Bu ziyaret esnasında,Boğazda kuıulması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Saımyi Odasının yıîbk bilançosu 495 brn lira Sanayi Odası Meclisi,dün Ticaret Odasında toplanmıştır.Toplantıda 1953 yılı bilanço ve kesin hesap raporu tetkik edilerek kabul olunmuştur.Odanın yıllık bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Şehremininde ortaokul binası yaptırılıyor Şehremininde yaptırılması kararlaman ortaokul binasının temel atma töreni,2& mart pazartesi günü s?at 12,30 da yapılacaktır.Bina inşaatı için 400 bin lira tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Kadın yüzünden kayga ettiler Küçükçekmecede oturan Remzi Yakabir ve Şevki andında iki kişi bir kadın meselesi yüzünden kavga etmiş ve birbirlerini dövmüşlerdir.Bir ara asabına hâkim olamayan Şevki tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Vali ve Eyüpoğlu taUif edildi işletmeler Vekili Sıtkı Yır cali,Vali ve Belediye Reis Prof.Gökay'a bir takdirname göndermiştir.Gökay,Istanbulun yakıt ihtiyacını zamanında alınan tedbirle karşıladığı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Bir ihtiyar yanaraköldü Lâmbayı yakarken elbiseleri tutuşan adamı kurtarmak kabil olmadı Bebekte oturan Mehmet Tolga ^dında# yetmiş yaşında j bir acL.m,Petrol Banrböhra bir acilin petrol lâmbasına gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Yeni kâr haddi kararı sbet karşılandı Meriyete giren karama rettsn doğan pahalılığı Yeni kâr haddi kararnamesi Resmî Gazetede yayınlanarak mer'iyete girmişi ir.Kararname gereğince bun dan sonra tüccar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Yazan Bedirhan ÇINAJB Tefrika No-20 Şehirde düşmana karşı gizli bir mukavemet hareketi başlamıştı O güne kadar Adanaya gelmiş insan değildim.Kirnseyi tanımıyor,sağı solu bü iniyordum.Muvaffakiyetsizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Yugoslavya'ya pirinç ihraç ediyoruz Alâkadarlar tarafından ve rilen malûmata göre,Yugoslavya hükümeti için mera leketimizden bol miktarda pirinç ithaline müsaade edilmiştir.Yugoslav firmaları bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Mülî Sanayi ve pamuklu ihtiyacımız Memleketimizin pamukla ihtiyacını tesbit maksadıyla incelemeler yapılmaktadır.Bu münasebetle dün Sa-nayi Odasında,Türki e Ticaret ve Sanayi Odaiarı Birliği Genel Sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Dün de biı-kişi bıçakla yaralandı Tophanede Türk Gücü sokağında 24 numarada oturan Fehmi Süvari adında biri,bu semtte Karabaş caddesnde 30 numarada oturan Recep Bozkurt'la,eski bir meseleden dolayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • Kasımpaşadan çalınan taksi Floryada denizde bulundu Dün saat 9 sıralarında,Yeşilköy'le Florya arasında dev riye gezen jandarmalar,Radarlar mevkiinde sahilden 15 metre kadar uzakta,sulara gömülmüş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.03.1954
  • EDEBİYAT MATİNESİ fr Robert Kolej tarafından terUp editen «edebiyat 'matine si« bugün saat 14.30 d& Oku'i konferans salonunda yapılacak Ur.KONSER it Atatürk Kız Lisesi ile Kon sarvatuar Talebs Demeği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Hollanda'da yeni bendler kışa ediliyor La Haye,26 Nafen)Hollanda hükümeti su taşmalarına mani olmak için yenbir müdafaa plânı hazırla maktadır.Bu plâna göre su ların geçen sene olduğu gibşehirlere sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Amerikan tersaneleri iş alamıyor New-York,26 Nafen)Birleşik Amerika Gemi inşaatçılar Birliği,Amerikan tersanelerinin 14 aydanberbir tek yeni sipariş almadığını bildirmektedir.Halen bütün Amerikan ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • New-York limanındaki grev sona eriyor New-York,26 A.A.New-York limanı seyrüsefer şirketleri,liman işçilerinin ücretlerini saatte 10 sent art tıracaklarını bildirmişlerdir.Bu suretle işçiler vazifeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Singman Ri diktatörlüğü kabul etmiyor Seul.26 A-A-Başkan Singm&n Ri bugün verdiği bir beyanatta,kendisini kaydı hayat şartıyla Reisicumhurluğa getirmeyi derpiş edecek Anayasa tadilâtını kabul etmiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Bir Sovyet teğmeni batıya sığındı Viyana,26 A.A-Avusturya'da Sovyet ve Amerikan işgal bölgelenni ayıran hudut civarında Urfarr şehrinde bulunan Rus alayı mensuplarından teğmen Aleksi Voyakin altı Mart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Kanada'nın en yüksek dağları aşılmaya çalışılıyor Toronto,26 A.A.erkek ve bir kadından müteşekkil bir heyet,Tony Keu le adında bir Isviçre'iinin idaresinde,Kanada'nın yüksek ve cumudiyelerie kaph dağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Siyasî İcmal Ataıan ordusu Batı Almanya,Avrupa Ordusuna katılmasını mümkün kılacak anaya&a tadilâtını evvelce yapmış,son günlerd* de on sekiz yaşından yukarı erkeklerin siHÜı altına alınabilmesine ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Bir zeytin birliği kuruluyor Madrîtte toplanan zeytin kongresinde zeytinyag istihsalinin ve satışının kontrol edilmesi için bir birlik kurutmasına karar yerdi Madrid,26 AP)Sekiz Akdeniz memleketine me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Atom taarruzuna karşı Amerikanın müdafaası Bir mühendis tar£ plân "tam bâr kor kaydıyla kom Washington,26 AP)Bir leşik Amerikanın atanı ve hid rojen barnibalarina karşı müda faası hakkında bir plân «t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Kamııı le mücadele Bir Amerikan üniversitesi tekâmül ettirdiği 50-GO iiâcın fayda sağladığını bildiriyor New-Brunswick,26 A.A.New-Brunswick'te,Rudg-ers Üniversitesi laboratuarlarında çalışan 'bir çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Suriyede mebus maaşları azaltılıyor Şam.26 Nafen)Siuriye millet vekilleri ile kabine azaları arasında bir maaş eksiltme yarışı başlamıştır-Vekil.er maaşlarının 1500 lira aylıktan 1000 lira aylığa indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Mau Maulann üzerine düşer uçak Nairobi,26 A.A.Pazartesi gecesi,Mau Mau tedhişçileriyle dolu bulunan a raziye düşen Lincolu bomb.uçağının 6 kişilik mürettebatından hiç birinin sağ kalmadığı sömürge hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Faxufc San Bemo'ya gitti San Remo,26 AA.Eski Mısır Kralı Faruk bir kaç gün kalmak üzere San Rcmoya gelmiştir-Faruk'a îrma Cape-cce Minutolm ile hususî kâLibi refakat etmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • BÎR TAVZİH Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden aldığımız bir tavzih mektubunu aşağıda aynen neşrediyoruz:"Üçüncü kâğıt fabrikamızın 25 mart perşembe günü açılacağına dair Ankara Ajansı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Şöhret ve ölüm aynı anda geldi Hollywood,26 AP)Düa gece şöhret ve ö\ika hemen hemen aynı anda bestekâr Bronisiav Kaper ailesinin kapısını çalmıştır-Horywood'un maruf bestekân Kaper.«Lili» filminin müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Polonya'da sabotaj Varşova Radyosu Chorzow'da vuku bulan ihjuİ.'ii kazasının bir sabotaj eseri olduğunu bildirdi Paris,26 A.A.Varşova radyosu,Cihorzow'da.Barbara Wyzwolenie madeninde vukubu lan ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Bir şehri birbirine kotan kutu İçinde radyoaktif kobalt bulunan kutunun düşürülmesi Avustralyadald Adelaide şehrini heyecana verdi Adelaide,26 A.A.Kraliçe Elizab3th'in ziyare tiyıe esasen heyecan için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Syngman Rhee 80 yaşına bastı Seul,26 A.A.Güney Kore Cumhurbaşkanı iSyngnıan Rhee bugün 79 uncu yıl dönümünü idrak etmiştir.Bu münasebetle yaptığı konuşmada Rhee,sadece bir tek hediye istediğini,onun d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Mail MauFar müzakereye yanaşmıyor Nairobi,26 AP)Kenya hükümetinin bir sözcüsü bugün Mau Mau tethiş {hareketine mensup bir graupum elebaşısı «General China» vasıtasıyla tethisei liderlerle girişil» mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Ktsa harisi hafoerier AMERİKA A-1954 ocak ayında Birleşik Amerikanın ihracatı 1.090 milyon dolar tutmuştur.1953 sene sinin ocak ayında Birieşik Amerikbdan fchraç edilen malla Tax kıymeti ise 1.292 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • İKTİBAS maralı film Dick Haymes ile evlenmesi Amerika film seyircileri üzerinde iyi bir tesir bırakımyan Rita Hayworth.yeni kocası ve kızı Yasemin ile birlikte Sinema borsacılarının hasırladığı soü da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Atlantik Fatihi Lhıdbergin o£!u evlendi Illinois,26 A.A.Atlantik Okyanusunu tek başına uçakia ilk defa geçen meşhur tayyareci Lmdburg'în 21 yaşındaki oğlu Jobn Morrov Lindberg'hı gecen cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Fransaıun bütün eğitimcileri £rcve davet edildi Paris,26 A.A.Millî Eğitim Federasyonu merkezcide dün akşam yapılan toplantı neticesinde,Federal Büro,Millî Ekilimin bütün personelini ve eğitim servisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • FIKRA Demek içki lçmezsöniz?Ne Kadar iyi.İçki içınodiğiıüzo güro «neş'eyi tabiaıte any01"» sunuzdur,içki içmediğinize gö ro «lâhde»,sözün türkçesi me zara basamak bı^omaJi gitmiyorsuüiujulur ve içki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1954
  • Başka bir gün de olsa,tabiî,karısını eQe vermek aMından bile geçmezdi ama,AHahın gönderi arasında,bula bula tam bu günü bulmaları,polis ımemuru Garroway'in tâbiri ile,işe hazin bir mahiyet veriyordu-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1954
  • 7-Doktor Adenauer Romaya gitti Bir müddetten beri hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte olan Batı Almanya liaşvek'li Doktor Konrad Adenauer,dürt uçakla Roma'ya gitmiştir-Misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1954
  • «SARIŞIN BOMBA ATEŞ HATTINDA» Bir Amerikan sinema münekkidi Marilyn Monroe için «Sarışım Bomba Ateş hattında dolayışor,yakmda infilâk eder» diyerek şunları söylemektedir:«Evlenmesi ve Kore seyahati et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1954
  • müdafaasında kahraman Küçük Mehmet Bana yardım edlnez,düşmanın si âhmı ortadan kaidıra yım!diyen küçük asker,kahn bir halatla aşsğsya sarktı Türklerin Viyanayı mulıa-Bara edişleri.Almanların izzeti ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1954
  • Basketbol liglerine bugün ve yarın Hiç şüphe yok ki haftanın en mühim karşılaşması pazar günü yapılacak olan Galatasaray Fenerbahçe maçıdır,AItan hakkında dolaşan rivayetlerden sonra bu maçın ehemmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Pariste yapılacak 25 KI.Elk bayrak yarışı Paris,26 SHA)Pazar eUnü burada Stade Françaıis ^Uılibünün her yıl tertiplemek t_3 olduğa ananevi 25 küometi'elink bayrak yansı yapılacak ytir.Bu yarışa îngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Oxford ve Cambridge Icürekçileri son çalışmalarını yapıyor Londra,20 SHA)Geıecek cam-rtcsi günü Thames nehri üzerinde Oxford ile Cambridge Üniversitelerinin s-Jkiz tekler arasında yapılacak olan anane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Spor KADİNLAR ARASİ YÜZMEDE IYI BİR DERECE 26 SHA)Anverste yapılan yüzme müsabaka1 arında Hollandalı kadm üzücülerinden Kraan 100 yu" C/le 'Aetrey\1.9.2 de yüzmeğe muvaffak olmuştur.100 metre sırt üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • İrtgıiferede bir takım I.g'ten tarciediidi Londra,26 Nafen)îsmini vermiyen bir şahsın teıefonla yapmış olduğu b*r ihbar üzeri ne Philadelphia Kömür Maden leri Şirketinin futbol takımı Houghton lig'ind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Avustralyada asrın en mühim hâdisesi Melbourne,26 SHA)Avustralyada asrın en mühim hâdisesi Hector Hogan'rn.çifte dünya rekorudur-Hector Hogan.100 metreyi 10.2 de koştuktan bir saat sonra 100 yardayı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Geçen Çarşamba günü Şeref Stadında yapılan ve Gene Millî Takım namzetlerinin 6 1 Adalete mağlûp oldukları maçta* bir görünüş ugün Genç namzet Ger ç mîllî takım namzetleri Kırmızı Beyazlılardan 6-1 lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Futbol RlODA DÜNYA SEYÎRCİ VE HASİLAT REKORU KIKILDI Rio de Janero,26 SHA)Brezilyanın 4 1 galibiyeti ne neticelenen Brezilya Paraguay maçında heyecanlanan ve coşan seyirciler gömleklerini yırtarak yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.03.1954
  • Uiudoğda kayak kampı A vr tıpada bir kayak kampı Istanbul Üniversitesi Spor loj lübü tarfından 21-25 nisan gün leri arasında Uludagda bir fca yak kampı yapılacaktır.Uludağ'da Büyük Otelde kuru&cak kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • FANTEZİ 1 Hülyalı gözlerle resfmîere baltan bîr genç kra Oa ueş amatörün 153 poz resm ncen rrmteşekk^ sergîse,ez da olsa bir sanata tesadüf etmek p k alâ trâ'nı'-üı İki genç ve güzel kız yanyana durmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • Gelir Vergisi beyannamelerinin kabulü Şehrimiz Defterdarlığı 'J53 nıaîı yılma ait kat'î hesap neticelerini almış bulunmaktadır.Dün bu hususta veri î en maiûmata göre:1953 molî yılında 150 binden fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • 28 Siz mi telefon ettiniz dedi?Memur masanın üzerinde duran ahizeyi göstererek:Evet komiserim,buradan telefon ettim ve siz gelinceye kadar da odadan dışarı çıkmadım.Çok iyi etmişsiniz.Ne biliyorsanız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • Tıbbî Bahisler Hilkat Acubeleri Hiç şüphe yok ki dünyada mevcut milyonlarca insan içinde biçim bozuldukları zamanla tahaddüs etmiş ve veraset kanunları dolayısıyla hilkat ucubeleri meydana gelmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • PURO KULLANIR!PURO Tuvalet Sabunu.terkibinde bulunan krem hassaları sayesinde cildi yumuşatır.tazeleştirir.hayranlık yaratan bir ca* zibe temin eder •°L«öeZ«.PU 100 de 100 saftır.vt»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • EMIZLEİSN Tarihî Roman Aliyoviç çorbacıyı tanımakta rnedj;gülerek,fakct fısıltı ha 88 Emrinj verdi.Dükkâncı az sonra istenen çorba ile ek meği götürdü ve:Vay,sen ha?dedi,hâlâ buralarda mısın?Efendin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • Mcrnlekeiim'zxle oiaofl&il lâstiği fabrikası kurulacak Yabancı firmalar tarafından memleketimizde çeşı ili tesisler kurmak için yapılan müracaatlar devam etmektedir.Bu arada son defa iki Amerikan firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • Bir asker kaçr.ğı şubede rezalet çıkardı Kumkapı'da istasyon caddesinde 35 numarada Mehmet Bülent Kaçamaz adında bir asker kaçağı,dün yakalanarak Eminönü Askerli Şubesine getirilmiştir.Mehmet,kıtaya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1954
  • t 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1i^üLl-v 7 1 d 9 s 10 i I j 1î 12 Hİ i Sevdan safja 1 Tehlikeli lptttâlardan biri;Nahiye.2 Bir renk;Açık saha.3 Büyük sualleri 3 uğraşan meslek.4 Geri kal mış bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Bir ispanyol gem si batiı Başta rafı birincide)reno'nun oğlu dahil gemi.mü rettebatından 43 kişinin italyan Odesta şilebi tarafından kurtarıldıklarını söylemiştir,italyan gemisi sağ kalan denizcilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • C.M.P.dün bir tebliğ yayınladı iiaştarafi birincidn)vüriimesini sağlayacak ilk çarenin milletimizin karşı kargıya bulunduğu recim dâvasını en kısa bir zamanda halletmesine bağh olduğu hakikatına bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Batı Almanya Başvekili dün şehrimizden ayrıldı Baştarafı birincide)Yeşilköy hava meydanında yapı ian uğurlama merasiminde Ba yindırlık Vekili Kemal Zeytinoğ' lu,îktâsad ve Ticaret Vekili Fet 3ıi Çelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Şehrimizde seçimlere hazırlık Baştarafı birincide)Bu arada C.H.P.ile Cumhuriyetçi Millet Partililerin Istanbulda müşterek liste ha zırlamaları işi,bütün gayretlere rağmen akamete uğramıştır.C.H.P.nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Vali artistlerle görüştü Ba9tara.f1 birincide)ce,üzücü bir hâdise olmuş ve toplantıya iştirak etmek isteyen basın mensupları içeriye alınmak istenmemiştir.Durum gazeteciler tarafın-dan telefonla Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Affedilen tievidt kîarı Ankara,26 Milliyet)Tak.p ve tahsiline İmkân görülemeyen bazı alacakların terkini ve affı hakkındaki Büyük Millet Meclisi karan bugünkü Resmi gazetede neşredilmiştir.552 kalemde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Kıbrıstaki taşkınlıklar Ba "tarafı birincide)manlarm tecavüzünü de adeta teşvik etmiştir.Onun içindir ki bu hatalarını çok iyi kavrıyan Türk ler,Oniki adanın Yunanistana kavuşmasına ses çıkarmamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Rusîann yeni bir taktiği Baştamfı birincide)Rusya ile Doğu Almanya arasMidaki münasebetler hakkında yayınlanan bir beyanatta Doğu Alatnanyanı^ iç ve dig siyasetini tanzimde serbest olduğu belirtilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Boş y^ere '^ig-ZAM*»URm smımxm FAYDALIDIR!4 saat ara ife günde 3 adet alınabilip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Mısır tekrar buhranlı günler geçirmeğe başladı Baştoarafı birincide)larnu bildirmişlerdir.Bunlar general Necibi ve İhtilâl konse yinin dger azalarını,Faruk re jirninin idarecilerinin tekrar iş başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Menderes ve Adenauer'in mesajları Baştarafı birincide)âyaretinizin bütün milletimiz ve devlet adamlarımız üzerinde bıraktığı büyük tesiri sizebir kere daha teyit etmekle bahtiyarım-Şahsî temaslarımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • D.P.veCH.P.adayları yarın tesbit ediliyor Başfcarafa birincide)bazı ihtilâflar meşgul etmektedir-Emin kaynaklardan öğrendiğimize göre,bu ihtilâflar halledilmiş ve genel merkezle teşkilât arasında uzla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Himsa kardeşler BaşUu'üfı birincide)etmiştir-Her iki faiinsa kardeşin de bu ameliyat neticesinde cinsî münasebat esnasında Orgasm olup olmıyacağı hususundaki suallere ameliyat yapan doktor «Bunun zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.03.1954
  • Memur ikramiyeleri Baştarafı birincide)Diğer taraftan öğrendiğimize göre iktisadî devlet teşekkülü haline giren P.T.Tmemurlarına da ikramiye ve rilmesi hususunda idare Meclisi karar almıştır.1 nisanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 18.00 Haberler 13.15 ŞarkUar Okuyan:Zeki Müren özel pl)13.45 Cumartesi konseri pl)6.Ph.Teı'emann:Ziyafet müziği;Çalan:Bernad Hermann idaresinde CBS senfoni orkestrası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Istanbul belediyesi ŞEHÎK TtYATROSU aat 21 de Dram Kıaunı GELİN Yazan Marcefle Maurette Türkçesi Bedreddin Tunçel Her çarşamba akşamı talebe geceeidir.Pazartesi akçamiarı tenıail yoktur.Telefon:42157,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • AMME* KARACA MAKSIM Bu akşam Saat 21 de C t B A L t KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:4«134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • ımuhui A Done şartları L,r.Kr.Senelik 42 00 Altı ayûk 22 50 Ü ;aylı-k 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflân şartlar* 2 ve 3 üncü sayf a sant.4 T.L.ve 8.sayfa sant.2,50 T.L,o-Hanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • "¦tar Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • fcambiyo ve esnam Kapanıp Afiilıg Kapanış Sterling 784.7&4_Dolar 280.30 280.Fr.Frangı 0.8L 0.S isviçre Fr# 64.03 64.0.Belçika Fr!5.61 5.6 isveç K*.54.12.90 54.12.Florin 7a.68.40 78.68.4 i Liret 0.44.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Ab.ihtiyaç içki açık eksiltme ile 10 ton inanı fasubya 12/4/954 günü saat 11 de Davutpaşa As-Sa.AH Ko-da satın alınacaktır.Tutarı 7400 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • İzmir ili nafıa Komisyonundan Köy İçme Suları için otuz Vilâyete boru nakil edilecektir 1 Mevcut şartaiamesmde belirtildiği gibi t?mtr Devlfet Su îşleri ikinci Bölge Müdürlüğünün Bornova Mersinli aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • 1st.Dz.ikmal Gr.Amirliğinden 1 Mevcut evsaflarına göre cins ve miktarı aşağıda yazılı telefon malzemesi satin alınacağından mevcudu olup vermek istiyeeeklerin.10 Nisan 1954 tarihiıue kadar amirliğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • As.Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Müdürlüğünden İnşaat yaptırılacaktır:Erenköyde Sultan sokağında Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına ait arazi üzerinde,birim fiatlarıla teklif almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Menemen Belediye Reisliğinden 1 İlçemizin.îdTis,Kayaalp,Karataş.Hurmah,Karahüseyin.Ömer Dellâ.1 ve İmaret sokaklarının âdî kaldırım inşası 6313 metre kare olup 20730 lira 35 kuruış keşif bedeli üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 250 ton tohum ilacı taşıtılacak 1 Umum Müdürlüğümüze İstanbul Maltepedeki fabrikasından aİKiacak 250 ton tohum ilâcının Ankara Gazi istasyonundaki merkez a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Bahceiî Ferah Evler Arsası Müessesesinden:YarroM Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar her saat başında Beyazıt Dişçi Mektebi önünde bulunacak 2 otofeüs.ar&alan görmek üzere sayın maföşterileri ücretsiz ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Oş/mMoyesl MUM.son yüzyıla g^Ha ceye kadar dedelerimizin kullandığı başlıca tenvirat vasıtası idi.GiNERAL^ElECTfrlC yüzbinleree Türk ailesine elektrik ışığı temin ediyor "Bol ışrfe,Verı'r» fazla dayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • ZAYİ Çapa ilkokulundan aldığım pasomu kaybettim.YeniöM a» îacağım ian eskisinin,yoktur.n-B 478 Ayşen Stttun| No.257
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Fatih Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:954/97 Fatih,Kirmasti,Nalbant Demir sokak 30 No-da sakin Fatma Erdinç tarafından dâvâlılar Fatih,Mu'htesip iskender mahallesi Akşemsettiaı sokağı 12 numarada sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:1954/69 V.Bomontti.Arpasuyu sokak ğen apt-9/4 No.da oturan Aötrik Çiçek'e hastalığı sebebiyle kardeşi Ardaş Çiçek'in vafli tâyin edildiği ilân olunur-26/3/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Bolu Orman Araştırma istasyon Müdürlüğünden İstasyonumuz orman oaafrswlerim toymetlendirme şubesmde çalışmak üzere 250 Era barean dığı ücreti© bir LaJbrand alınacaktır-Taliplerin en az orta okul mezu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Ankara Belediye Reisliğinden:1 Şehrin muhtelif yerlerinde yaptırılacak asfalt kaplama ve mecra inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konatlmuştur-2 Muhammen bedeli 365.489)lira 39)kuruştum 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Ankara M.M.V.2.no.lu,sa.al.ko,başk,dan As.birlik ihtiyacı için Ankara ve îstanibulda gösterilecek yerlerde teslim ve montesi yapılmak şartıyla iki adet pantograf tezgâhı kapalı zarfla satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • îtler Bankasından:Hido-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanîıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzert kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • CÜCÜK SAHNE Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ EKDURAN Sahneye koyan:Muhsin l'h'tuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Lokman Hekiw.Dr.HAFIZ OKIM^I Dahiliye MUtahassıs* Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata Kabul eder.istanbul Divan yoku No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Fatih 3-Sulh Hukuk Hâkimliğinden:953/50 T Vefatıyla terekesine mahkememizce vaz'ıyed edilen Mustafa Toya aitt Sultanselîm Hatip Mus'lü'hittin Mah.Kırkmerdiven 15 No-Jı evdeki tereke eşyaları 29/4/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Gayrimenkul Satış İlâm Istanbul Emniyet Sandığından Nedime özer A-10542 hesap numaralı foioixj »enedi âe Sanr dığımızdan istikraz ettiği 2500)liraya mukabil Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Bademaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.03.1954
  • Girer İhracat ve İthalat Türk Anonim ortaklığı İdare Heyeti Reisliğinden 11 Şubat 1954 tarihli Milliyet ve A(kşam gazeteleriyle ilân edilerek 9 Mart 1954 tarihinde yapılan OıtakJüğımaıran senelik âdî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8