Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Rusya hükümetimize yeni bir nota ve Notada,Türk Pakistan andlaşmasından endişe ile bahsedilerek bunun Orta Doğudaki gerginliği arttıracağı iddia ediliyor Siyasî çevreler notanın daha ziyade pakta girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Bugün şehrimizde harınım umunrriyetle sabahleyin yer yer sisli,araara yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin biraz düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • vWa vfe fr K.A İ T8.1 1^ PİSİ Millî takım oyuncuları Komadan geldi Komada ispanyollara karşı çok muvaffak bir oyun çıkaran ve Dünya Kupası final müsabakalarma katılma imkânını kazanan millî futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • W;&Z.İM rr KORE DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ Izmirde toplanmakta olan Beşmci Kore Değiştirme Birliğine şehrimizden katılacak olan 'kafi'le dün Uludağ ve Bandırma vapurlarıyla İzmire hareket etmiştir-Resim,tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • ÇOCUK HIRSIZLAR Cihangir ve Talimhane semtlerinde vukua gelen bir çok hırsızlık hâdiselerinin faili oflan Şâkir Cılız ve Behlûl KaraJturt adında iki çocufk dün yakalanniKşlaıdır-Resim,çaldıkları eşyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Batı Almanya Başvekili ipil izmire gidiyor Adenauer dün Harpokulunu ziyaret ederek mektep kütüphanesine tanınmış Alman gene alierinin dört eserini hediye etti Ankara 20 A.A.Hü-yükelçimiz Suad Hayri Ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Montesi skandali Ronıada yapıkm dünkü duruşmada,italya Dışişleri Vekilinin oğlu kal;l suçu ile itham edildi Roma 20 A.A.Vilma Montesi adlı bir Romalı ki zın esrarengiz ölümüyle ilgi lj olarak açılan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Uç şantaj sanığının duruşması Kendilerine gazeteci süsü verenler dün tevkif edildiler Ayatullah Kocamemi,Rasinı Tınas ve Mehmet Akın adında Üç Kişi,dün şantaj yapmaktan sanık olarak Adliyeye veribniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • RUSYADA SEÇİM Geçen Pazar günü Rusyada tek dereceli bir seçim komedisi oynanmış ve komünist partisi adayları rakipleri olmadıkları için mebus seçilmiştir.Resim,oy pusulalarını sandığa atmakla vazifeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Necefte oynanan m mimmwp—»wwwfacia ecef çölünde bir İsrail otobüsünün Arapların hücumuna uğradığını ve on bir yolcumun öldürüldüğünü ajansılar haber verdiler-Hâdise Ürdün hududuna,yakın bir yerde cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Notanın akisleri lliikfınıctnnl'/hı Kusyaya cevap vermiycceği sanılıyor* Sovyetler.Holtaııdaya da nota verdiler Londra,20 AP)Türkiye ile Hollanda bugün dünya gerginliğini arttıracak hareketlerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Prenses Eşref dün şehrimizden geçti Prenses Eşref îran Şahı Rıza Pehlevîniû kardeşi-Prenses Eşref dün sabah uçakla Amsterdamdan şehrimize gelmiş ve bir kaç saatlik tevakkuf tan sonra Tahrana gitmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Sı var ilerimiz dün IVtarsilyaya gitti Avrupanın muhtelif şehir Terinde beynelmilel konkur müsabakalarına iştirak edecek olan ordu atı ekibimiz dür.Adana vapuru ile Mairsilyaya hareket etmiştir.Süvari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Musaddık'ın açlık grevi Sabık İran Başvekili Temyizân dâvasını geciktirdiğini iddia ediyor Tahran 20 AP)iyi ha ber alan bir kaynağın bildirdiğine göre eski Iran Başba kanı Musaddık kendisini üç seneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Mısırda yeni karışıklıklar çıktı,duıum gerginleşti Müslüman Kardeşler ve Veftciler hükümet aleyhine tezahürat yaptı,bombalar patlatıldı Kahire 20 T.H.A.Son 24 saat içinde Kahire yeniden mühim hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Radyoaktif balıklar Pııshikte tutulan banklar «Geiger» sayacı ile muayene edilecek Vaşington 20 Aj\Sön atom tecrübelerinin yapıldığı Pasifik sularında tu-Devamı Sa:7 Sü:l de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Bir uçak kazasında 18 kişi öldü Amerikada vuku bulan kasada uçağın enkazı 1 kilometrelik sahaya yayıldı Annapolis Amerika)20 AP)18 kişi taşıyan bir askerî nakliye uçağı bugün Maryland eyaletinin buray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Abdurrahman Yola Haşini Rafet Hakar ardan boşalan ve balotaja kalmış olan Baro Başkanlığı seçimi dün saat 14-30 da Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmıştır-Abdurrahman Yola ve Muvaf-Baro Reisi fak B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.03.1954
  • Mebus adaylarının bir kısmı tespit edildi C.M.P.ve C.H.P.nin arası tekrar açlldı.Milletçiler seçim kampanyasını bugün açıyor Şehrimizde seçim faaüiyetHed hummalı bir gekil almıştır.Bu arada CHP-ile Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.03.1954
  • MVA9 tĞHBİTlEU Tavşan dağa küsmüş:Haseb ve neseb:İki partinin isbirJgi Kurd masalı Tavşan dağa küsmüş Bu haftanın en dedikodıüu hâdisesi Başvekilin yeğeni olduğu anlatılan bir zatın Democrat Partiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Sular idaresi ışıklı sular saçan havuzlar yaptırıyor 22 mayısta başlıyacak oian Bahar Bayramı için Gül hane Parkında bazı yenilikler yapılmaktadır.Bu arada,sular idaresi tarafından parkın muhtelif yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Krom istihsalimizde büyük bir artış görüldü Son bir sene içinde kromistihsalimizde büyük bir artış görülmektecRr.1950 istihsaline nazaran f953 istihsali 20 bin tonluk bir artışla 180 bin ton ola rak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Hie.21 Mart Ru.1 16 8I I Cem.1954 Mart ulur 1373 Pazar 1860 VAK İT VASATİ EZANİ 1 Güne ş 6.02 11.40 1 Öğle 12.21 5.50 tkind i 15.47 9.26 I Akşaı m 18.22 12.00 Yatsı 19.52 1.31 I îmaaK 4.22 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • AGLIK BAHSSL Rahat ve kolay öiüm tGLİK BAHiSL hat ve ko Ümitsiz ve devasız bir çok hastaların bizzat doktorlar tamCrndan öldürülmüş olduğu tarihî vakalarla sabittir-Bu yasada tıp tarihine geçmiş bu ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Yeni gümrük tarifesi Tacirler yem tarifeye ıntnafe edebilmek için şimdiden ha zırlıkİara başladılar Yeru gümrük tarifelerinin haziran aynıda tatbik mevki ine gireceğim göz önüne alan iigiiıler bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Süt ve yoğurtlar ima] mahal ünde kontrol ediliyor Belediye Sağlık işleri Mü düdüğü sıhhî murakabe Mü dür hekim ve hıizıssıhha müessesesi kimyagerlerin den müteşekkil,bir ekip,şehrimize gelen süt ve yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Afyon almak için Ofise yapılan müracaatlar Toprak Mahsulleri Ofisi ne afyon almak ıçm ecnebi tacirler tarafından yapılan müracaatlar son günlerde art mıştır.Kampanya başından bugü ne kadar muhtelif ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Bir akıl hastası intihara teşebbüs etti Elmalı Su bendinde çalışan Ali Gültekin adında biri evvelki gün birdenbire aklî muvazenesini kaybetmiş ve abuk sabuk konuşmaya başlamıştır.Bakırköy Akıl Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Bîr amele çöken kum ocağında can verdi Müddeiumumilik ocağa işleten müteahhit hakkında tahkikata baş'atfe Çatalcanın Hoşdere köyünde evvelkj gün bir amelenin b lümü,diğer bir amelenin de yaralanmasıle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Dün külliyetli miktarda tnal ihraç ed îdi Dün Umanımızdan muhte lif Avrupa memleketlerine 2 milyon 592 bin lira tutarın da çeşitli mal ihraç edilmiS1tirihraç edilen maddelerin başmda,Brezilyaya sevked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Şehir orkestrası konseri bugün verilecek Şehir orkestrasının Demirhan Altuğ idaresinde ve genç istidat Pertev Apaydın in istirakile bugün saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda verilecek konsere kıy m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Vali bugün geliyor Romada toplanmış olan Avrupa göçmen ve mülteci meselelerini inceleme birliği nla çalışmaları sona ermiş tir.Toplantıya Başkanlık et mis bulunan Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Poîîs meçhul bîr elmas hırsızım arıyor Modada Fadıl Paşa soka ğında 7/1 numarada oturan Ayperi Akalın adında bir kadının dairesine giren meç bul bir hırsız,bir elmas taşlı kolye,400 lira para ve bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Sadeyağı fiatJan bir miktar düştü Mevsim icabı sadeyağ fiat lan 20-30 kuruş,kuru erzak fiatlarc da 5-6 kuruş düşük lük kaydetmiştir.Diğer taraftan havaların güzelleşmesi üzerine şehre bol miktarda mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • ithalât liçio yeni bir tahsis yapıldı Ticaret Vekâleti ithalât için yeniden 16 milyon liralık bir tahsis yapmıştır.İthalât Çekoslovakya,Fin lândiya,ispanya,israil,Macaristan,Mısır,Polonya,Rusya ve Yug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Soğuk hava tesisleri Et vu Balık Kurumuna ait tesisler n inşası için faaliyete geçildi Şeh Meclisi,yaptırılacak oi.n Et ve Balık kurumu sc-uk hava tesisleri için meyva hali ile Balıkpazarı arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • TOPRAK SEVGİSİ!Yazan BedirJıan ÇINAK Teîrüsa No-14 Uhdeme tevdi edilen hayatî kıymeti haiz bir vazifeyi yapamamıştım Ameliyattan bir kaç gün sonra biraz kendime gelijjisve düşünmeye başlamıştım.Sakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • KISA.HABERLER it ALmanya'dan alacağı o-]an t a ci ı-l ev yarm saat 11 de Ticaret Odasında bir topi'anti yapacaklardırit İkinci kanaat dönemi sömestre tatilinin sona ermesi münasebetiyle bütün iliç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • P L l S T 8=Taksimde Kocaiepede Mısır Buğday sokağında Mustafa Canbulat adında birine ait 12 numaralı baikkaj" dükkanına,Ka pıya anahtar uydurımaJk sui'etile giren meçhul bir hırsız,500 lira kıymetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • İç Sait Sadi Danişmendgâzioğlu,tarafından 23 mart cilana günü saat 17,30 da cAiaO» çağı Türkiyesinde Milli FizjK ıâiboratuan kurulması üzerin® g-areikçe va tasarı» mevzuunda da bir konferans verecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • Şehirdeki kapalı bekleme mahalleri çoğaltılıyor I.E.T.T.idaresi tarafından şehirdeki otobüs ve tramvay durak yerlerine kapah bekle me mahalleri yapılmasına devam edilmektedir.Şimdiye kadar,şehrin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.03.1954
  • HALKIN_SESI Cami avlusu mu,vasaît geçidimi?fatihte Sangüzel Cadde» sinde oturan okuyucumuz Sırrı Ergüder'den aMığımız bir mektupta;Fatih Camii avlusunun nakil vasıtaları,na yol haline getirildiği bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • bir sabotaj hareketi Slovakyada bir trenin üzerina 150 kîş Viyana 20 A.A.Viya iladaki Çek azınlığının organı '"Videnske Svobodne Lioty„ gazetesi,Sovyetler Bir ligine elektrik motörleri taşıyan bir Çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Romel'.n haznesi Kr Ahnan gazetesi.Mareşalin,Afrika seferinde elde ettfği 10 ton gümüşün İyon Denizinde bulunduğuna iddia ediyor Berlin.20 A-AO İngiliz bölgesinde çıkan «Naoht-Depeeche» gazetesine Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Kadın hatiplere gösterildi alâka Caracas,20 A.A.Do-miıırk cumhuriyeti delegesi bayan Minerua Bernardino,onun cu Amerikan arası konferansta,kadın hatipler konuşurken erkeklerin dışarı slgatfa iıçjmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Adapaxannda bir komünist taslağı mahkûm ttldu Adapazarı,20 ANKA)Bunian bir müddet ewe] ğ3hrimizin muhtelif yerlerinden k-o müüiiîstlik propagandası 'yapmaktan sanık Mehmet Aydemir adındaki bir kızıl t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Mareşal Çan-Kay-Şek ilk tıını kaybetti Taipah,20 A-A-Mareşal Çan-Kay-Şek bugün yapılan MLliyebçi Çin Reisicumhur secimle rinin ilk turunu kaybetmiştir.Demokratik Sosyalist Partiden Şu-Fu-Lim 172 oy al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Ruslar,bir gösteri hazırlıyor Berlinde hazırlanan ve NATO ile Avrnpa Ordusunu protestoyu hedef tutan gösteriye karşı tedbir almıyor Berlin 20 Nafen)Sovyet ler mayıs ayı ortalarına doğ ru Avrupa ordusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • HintTçinFde yeni bir devlet kuruldu Bankok,20 AA.Bugün alınan-bir habere göreı Batı Siyam hududuna yakın böllgede meskûn Karen ve Mon kavimleri müstakil ıbir devlet kurmuşlardır.Yem Karen hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Ranada'ya gitmek isteyen Sovyet müzisyen grupu Ottawa.20 AA)Kanada Muhaceret Vekili M-Walter Harris» dün Kanada Avam Kamarasında yaptığı beyanatta bir ayli'k bir turne için Kartaday-a gelmek istiyen t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Lübnan dağlarında buhlnan cesetler Beyrut Lübnan)20 AP)Dün Lübnan dağlarında,küçük br uçağın geçen ocakta bir kar tipisinde kaybolduğu kirşimde iki erkek cssedi bulumrausturölülerden biri,Mısırlı meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Mısır Bulgaristan iktisadi görüşmeleri Ganeral Hasan Ragıbm başkanlığındaki M:sır iktisadî heyeti Bulgaristandan ayrılmıştır.Heyet,Bulgar temsilcileriyle iki memleket arasında ticarî mübadelelerin art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Comet enkazının bir kısmı daha bulundu Roma,20 A.AO 10 Ocakta Elbe açıklarında düşen ingiliz «Comet» ıııçağınan enkazını araştıran «Ska.Saîbator» gemisi uçağın 4 üncü motorunu bulmuştur-Uçağın tekeî l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Cezainle» silâh kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Cezair,20 AA-Polis ve gümrük muhafaza memurları bugün Marsilya ile Cezair arasında silâh kaçakçılığı yapan bir şebekeyi meydana çıkarmışlardır-Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Mısırda tabii suikastlar Kahireden bildirildiğine göre Süveyş Kanalı Bölgesindeki gergin durum gittikçe nazik bir safhaya girmektedir-İngifliz askerleri bir baltadan beri kemen her gün suikast e maruz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • İsrail Sovyet Ticaret anlaşması İsrail,Sovyet Rusyadan 100.000 ton ham petroı almayı kararlaştırmıştır.Anlaşma k?sa bir zamanda Moskovaria imzalanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • tzmirde karaya oturan motor batmak üzere İzmir,20 TJH.A.Bir nakliyat şirketine ait oı'up kontrplâk yüklü olduğu halde limanımızdan tıareket eden Üç kardeşler motörü hava muhalefeti yüzünden Foça sahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • AMERİKA iç New-York Tabiî tlimler Müzesinden çalınmış olan zehirli ioklar dün akşam,bulunmuştur.Bunlar bir talebe gTupu tarafından çalınmıştır ve çocuk lar bütün gün bunlarla oynanmalarına ragmen yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • İTALYA Güney Avrupa 'müttefik kuvvetleri başkomutanı Amerikan Amirali William Fedhteler,Kuzey Afrikada 10 günlük bir seyahat yapmak üzere 22 martta Napolideıı ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • JAPONYA ¦jç Japon hükûmstiaie mensup toir jeolog,Güney Japonyada Mie urada yüksek ev safta zengin bir titanyum madeni bulmuştur.Madende tahminen 57,600 ton titanyum,mevcut bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Sovyetlerin iade ettikleri Japon esirleri Tokyo,20 AA)Sovyet Rusyanin iade etmekte olduğu Japon esirlerinin 420 kişilik ikinci 'kafilesi Maizuru limanına varmıştır.Sovyet makamlarının bildirdiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • B.Hutton boşanıyor Amerikalı meşlıur milyoner kadın beynelmilel hovarda Rubirosa'dan ayrılmak için teş«bbiise geçti Meksiko,20 AP)Excelsior gazetesinin bildirdiğine göre Woolworth servetinin vârisi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Mareşal Tito ya göre uzun yaşamanın sırrı Yugoslav Devlet Reisi uzun yaşamak için az yemek yemek ve spor yapmak lâzım geldiğini söylüyor Belgrad,20 Reutar)Yugoslavya devlet başkam Mareşal Ti toya göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • FIKRA Salavin Türkiye'de TARIK BüGKA romancısı ^Georg© Duhameli güzel bir şekilde karşılandı.Fakat George üuha mel böyle güzel karşılamaların çok eski âşinâ» dır.Onu Finlandiya'dan' Japonya'ya Japonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • İKTİBAS Necibin kurt ç bir dansöz sebep oldu Şatona gîup te sert adım arla yanına yaklaşan tağmane albay so,dedi:Necia'ın bütün taraftarları bu gaca tevkif etildâler u Alibaym ikram ettiği-şampanyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.03.1954
  • Ve topallaya topallaya karısının istiıaihat odasına doğru yürüdü:Kapıyı açtığı sırada içerden sesler geldiğini duymuştu-Fakat odaya girince ses kısıldı ve Madame Waddington ateş püsküren gözlerle kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER Adenaııerin Ankaradaki ziyaretleri Birkaç gündenberi memleketimizde bulunan Batı Almanya Başvekili Dr Konrad Adenauer» dün sabah Harp Okulunu ziyaret etmiş ve eğitim meseleleri üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1954
  • AMERİKA GÜZELİ Hİç bir güzellik müsabakasına iştirak etmediği halde Janet Dogrnar bu unvanı almıştır-Foto model olan Janet» aynı zamanda çak güze] bir sese de sahiptir-Bir sanat mecmuasının ona taktığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.03.1954
  • HÜRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A 11.Bayezidin fermanım geri aldıran yeniçeriler Halk,devlet erkânının rezaletinden yaka silkip durmadan beddua ediyordu.Fakat bunları ne gören ne de işiten vardı n.Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.03.1954
  • wmitm.tı„m.i i^ys&tâjr.'¦waaiBft:v:x;si" #2 İS ^gS?^SİSff^ Genç millî takun namzetlerinin 3 0 kazandığı dünkü maçta Galatasa rayın genç kalecisi Metin'in bir kurtarışı Genç millî takım namzetler Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • 6en$tartiı güzel bir oyun cıkardıği û'drıkü maşta Gültokin Coşkunla mücadele ediyor»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • İyi futbol ile sür'atli futbol aynı şey midir Londra,20 Reuter)Son senelerde futtoi sü'rat devrine doğnu yol almaya başlamıştır.Bugün bu yolu takip etmjyem'er zaman za man muvaffakiyet kazanabilmekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • Beşiktaş Izmirde 1-0 galip Izmir,20 Milliye-t)istanbul profesyonel küme lig lideri Beşiktaş şehrimizdeki ilk maçını karşı yapmıştır.Zevkli ve çîkişımeli geçen oyunu Siyah beyazıilar bi;inci devrrnin 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • Birinci devreyi mağlûp bitiren rüşşafakay w i a magıup Yıldızlar müsabakaları ise ancak temditlerdesı sonra neticelenebildi istanbul basketbol lig maçlarına dün Teknik Ün i Versite Spor Salonunda de V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • İstan bul ve Romania muzaffer futbolcuları dün içten gelen bir sevgi ile karşılandılar Muzaffer futbolcularımız ettiler Futbolcularımızın dönüşlerinde 13 saatlik bir rötar olmasına rcamen karşılayıcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • Bugün yapılacak hususi maçlar Lig maçlarının tehiri münasebetiyle bugün Fenerbah çe stadında muhtelif hususî karşılaşmalar yapılacaktır.Saat 13,00 de Genç Millî takım namzetleri Taksim.Saat 15,30 da F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • Nino Valdes-Kare sys karşılaşması Nev York 20 A.A.Küba ağır siklet şampiyonu Nino Valdesle Belçikalı Ka rey Sys 24 nisanda Belçikada on rauntluk bir maç sapacaklardır.Avrupada son maçını Alman ağır si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.03.1954
  • Bir dostluk kriket maçında olanlar Vellington Yeni Zeland;20 Reuter)Güney Soutfland eyaletinde yapılan bil dostluk kriket maçında şu hadiseler cerevan etmiştir:Süratle gelen top oyunculardan birinin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Güzel bir film:İki aşk arasında MELEK'te «TEJLİJFONDAKÎ SES—Phono call from a stranger».Bas rolleri Gary Merrill» Shelley Winters» Michael Re rude» Keenan Wytia» R^tto Davis ve Evelyn VarûiA tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • İgg| E ¦H P T.T DE ISLAHAT P-T.T-İdaresinde dalha rasyonel bir çalışma eistemd kurmak için yapılan çalışmalar tamamlanmış ve bu hususta reMâm aüişleri hazırlanmıştır-Bu cümledon olarak bazı Avrupa mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Sağlık Bahisleri kolay ölüm Baştarafı 3 ncide)sle vak'alan asrımızda da görüşmektedir.Misâl mı istersiniz işte bir kaç tane-Bu asrın başlarında Fransa da bir tren kazasında makinist ocağın içine gömül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Rafferty dünkü gibi her iki pusula yekûnunu,ödedi,so kakta ona kavuştu.Beraber yürümeğe başladılar.Adım larıru kadının yürüyüşüne uydurmuş yavaş yavaş ilerİi yordu.Rose Pauli'nin süründüğü adi neviden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • DENİZLESİN Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÜ» Palabıyık Yeniçeri Arsîanı kolundan çekti:Küçük yavuklun geliyor,bok nasılda serpilmiş Bu herifin konağı dalı» 82 Bizimkiler öldü mü be.Onlar gelmezse el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Kızılay 590 Üniversiteliye i yemek verecek Kızılay İstanbul temsü heyeti tarafından şehrimizde ki fakir Üniversitelilere bu yardım olmak üzere her gün öğle ve akşam yemeği ver.Aıesine karar verilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Mensucat Sendikasının durumu "Türkiye Sümerhank işçi Topluluğu ve Mensucat Sanayii Teknik Usta ve işçileri Sendikası,idare heyeti,is mı açıklanmayan bir sendi ka idare heyetinin usulsüz hareket ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • D 2 3 4" 567 89 10 fil?Seitian sağa 1 Aman aramızdan geçmesin;Mutfak eşyasından.2 Bir çeşit konuştmamın başlangıcı;Akıllar.3 Antalyada bir kasaba;Binici va muharip kadın.4 Ateşin dili;Üye.5 Hâilevi;Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Ali ifan,Hollywood Bey* hatim tehir etti Hollywood,20 A.A-Gene Tierney.Ali Hanm Hollywood seyahatini Nisan sonlarına tehir ottiğ.ini fcaldİrmlŞ* tir-Yıldız,AH Hanın es ki ka' r ıs ı Rita Hay worth ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Nisanda iki çocuk balosu verilecek Çocuk Esirgeme Kurum* nun kolbaşkaniarı,IstanolU II merkezinde bir top-anj?yaparak 23 nisan çocuk is»" tasında yapılacak yardnu^ hakkında görüşmüş ve bu aj rada geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.03.1954
  • Boğazın sahil kenarına iş"*" levhalar konuyor Emniyet 6 ncı şube Mü" düriüğü tarafından,Boğaz10 sahil kenarına diktirilen beton babaların yapılması tamamlanmıştır.Diğer taraftan,Boğazın gerek sahil yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Mebus adaylarının bir ismi tesbit edildi Baştaraiı birincide)Di ger taraitaiı Cumhuriyetçi Mii'«et Partisi,birleşme te-Sebbüslerinin suya düşmesi üzerine bugün seçim kampanyasını yalnız olarak açacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Ecîen,Cenevre konferansından ümitli değil Kenilworth İngiltere)20 AP)ç İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden dtim gece yaptığı bir konuşmada Cenavre konferansının geçenlerde toplanan Berlin konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Üç şantaj sanığının duruşması Baştarafc birincide)Sirkecide İstasyon caddesinde 15/17 numaralı Asrî Çamaşır yıkama fabrikasına girmiş ve kendilerini Basın Yay m Haberter Ajansı ile Demokrat Mil let ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Bir uçak kazası Bsştarafı birincide)cüsü Oklahomadan Nev ¥"or ka gitmekte olan uçakta C kişilik bir mürettebat ve 12 yolcu bulunduğunu söylemiş tir.Bir bataklık civarına düs müs olan uçağın enkazı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Musaddık'ın açlık grevi Ba&tarafi birincide)ye gönderdiği bir mektupta "artık sabrım tükendi,de inektedir.Musaddık geçen aralık aymın 21 inde Şahı devirme ğe teşebbüs etmek suçundan üç sene hapse mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Prenses Eşref dün şehrimizden geçt.Baştarafı birincide)ğan gazetecilere İramda yerleşip yerleşmiyeceği hususunda kat'î bir karara varmadığını söylemiştir.Yanında iki bavul buluna^ Prenses Eşıefp Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Radyo-aklif Balıklar Bagtarafı birincide)tulan balıklar Amerika H inanlarına ihraç edilmeden evvel,Ziraat Vekâleti me Olurları tarafından muayene ye tabi tutulacaklardır.Muayene memurlarına bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Notanın Baş taraf i birincide Lahey'de inanılır şahsiyetler,kızu protestonun reddedileceğini ve bu red cevabının muhtemelen Sovyet notasının kendisi ta rafından kısa veya takriben 200 kelime nacagi.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • İngilterede altın borsası İS yıldan beri kapalı bulunan borsanın açılması ticarî çevrelerde iyi karşıfaudı Londra 20 Nafen)ingiltere Hazjıe Bakanlığının 15 yıldan beri kapalı bulu nan ingiltere altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Yunan Meclisince muhalif mebuslar kaz in kaldırdılar Atina,20 A.A.Yunan Meclisrn.de,Seçim Kanununda yaplacak tadiı'ât hakkındaki mü za&ereler sırasında vukua gelen hâdise üzerine,muhalefet mensupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Fransız NllMî Savunma bütçesi Paris,20 A.A.Fransız Millî MecAsi dün geceki toplan tısında 1.110,5 milyar franklık •millî savunma bütçesinin heyeti umumiyesini komünist ve sosyalistlerin 203 muhalif oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • İskcçvada yapgşek ikizler doğdu Londra,20 A.A:İskoçyanın Glascow satirinde iki yapışık kız kardeş dünyaya gelmiştir.Vaktinden evvel doğan bu çocuklardan biri 1,5 kilo,diğeri 2 kilo ağırlığındadır.Dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının en son imalâtından PURO TUVALE!SABUNU BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU 100 de 100 saftır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Aç ilk rekoru kırma cfenemesi Lüle,20 A.A.Dünya açlık rekorunu kınmaya t^şeto-Wis eden fakir Burman bugün akşamı üzeri camdan yapılmış tabutuna ginrnig ve tabut mühürlenmiştir.Fakir 81 gün 5 saatle Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Montesi skandali tsuştarafı birincide)bir kızm 30 ekim 1953 günü Jkl^nodaki avukatına gön derdiği bir mektup okunmuş tur.Mutonun ıdouasına göre bu katil hâdisesinin iç yüzü nü büen Caglio,bu mektu bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Necefte oynanan facia [Başmakaleden devanı!railin taarruza geçmek üzere olduğuma inandınmak.zaafa "uğrayanı Arap Birliğinin teh like karşısında tekrar ihyasına yol açmaktır-Bunu temin için de suikasdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Mısırda yeni 1 çıktı,durum liıı tarafı birincide)Bugün Kahire sakakların da yafd Partisi taraftarları taleoelerle Müslüman Kar deşler taraftarları talebeler büyük ölçüde hükümet aleh tan nümayişlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Eatı Almanya Başvekili bugün îzmire gidiyor Baştarafı birincide)Haas,maiyeti ve şehrimizde bulunan Alman gazetecileri olduğu halde bu sabah saat 9 da Harp Okulunu ziyaret etmiştir.Adenauer burada okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • İspanyollar,Kubata meselesini büyültüyor F.Î.F.A.dakl ispanyol delegesi istifa etti.İspan yollar işe siyasî mahiyet vermeye çalışıyor Madrit,20 A-A-Milletlerarası Futbol Federasyonundaki ispanyol tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.03.1954
  • Rusya hükümetimize yeni bir nota verdi Baştarafı birincide)dair yayınlanan Türkiye Pakistan tebliğinden sonra» Sovyet hükümeti aşağıdaki hususları Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ıttılaına arzetmeyi l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açıiış ve program 11.00 Belediye gazinosundan naklen İst&nbul Belediyesi Kon servatuan konseri 13.00 Ha herler 13.15 Saz eserleri Nu bar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13,30 Piyanist Jean Au
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Burian Sahneye koyan;A V N I DİLLİGİL Salı.Çarsamba suare 20-30 da-Çarşamba matin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • [AMMER MAKSİM Bu akşam Saat 21 de ClBALl KARAKOLU amtırtesi,Pazaı matineler 15 te İLA «AÇ m Telefon:13134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Lokman Hekin», r.HAFIZ CBM A r,Dahiliye MUtîhasmm Pazardan başka her gün sabah aaat 10.30-3-3.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan* yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • İMUhjet ADone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki misildir.U?n şartlar1 2 ve S Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve S inci sayfa stmt.2,00 T.L.ı İ H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • KÜÇÜK Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:SAHNE Leylâ EUDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her ak» gam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Kambiyo Kapanıp Sterling Dolar Fr.Frangı İsviçre Fr# Belçika Fr.İsveç K*.Florin Liret Drahmi Eskoudee ve esnam Afilin Kapanıg 734.784—280.30 0.81 64.03 5.61 54.12.50 73.68.40 0.44.80 »3.34 9.73.90 280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • iller Bankasından:Hidro-Eiektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karaniıkdere hidro-elektrik tesisatı malzeme,montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden:İskenderun hattına yapılacak ilâve yük seferi Demir)şilebi 24-25 Martta îstanıbuldan hareketle İskenderuna kadar ilâve bir yük seferi yapacaktır.Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Müfettiş muavini alsnacak Toprak Mahsulleri Ofisi Cenel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'etine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini almacaktır-2 Yazılı imtihana 24-5.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Islarifcul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için 500 ton odun kapalı zarfla 8/4/954 Perşembe saat 11 de İzmit Kara As,Sa-Al-Ko-da satm almaçaktır.Tahmin bedeli 22000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • inşaat ilâ n ı-Dev at Demiryolları ve Limanları İşi tme G *ne)Müdürlüğümden 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar Binası ikmal inşaatı işi fiat birimi esası üzerinden teklif alma yoluyla eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎB TİYATROSU 21 de Dram Kısım GELİN Yazan Maarçejfte Maurette Türkçesi B:dreddin Tunç«l lutj a cımba akşamı talebe geceskür.Pazartesi aksamlar» temsil yoktur.Tglefon:42157 Komed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Ncfıa Vekâletinden Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi ıkapaüı zarfla teklif almak suretiyle ve birim l'iatj esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 350000—lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Pereventorium Sanatorium!Baştabibliğinden Eksiltme ilânı Muhammen Muvakkat bedeli teminatı Nevi Kilosu Lira Kış.Lira Krg.ihale tarihi günü,saati Patates,soğan,sarımsak 41500 13150 00 986 25 2/4/954 Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabipliğinden:Cinsi Kilo Fiatt Tutarı M-Teminatı Düşünceler Ekmek.Adet 150000 0 30 45000 3375)OA/omKA 1A/„ft Koyun eti 70000 2 60 182000 10350)Kapalı 24/3/954 saat 10/30 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesindatı 1954 yılı İKİNCİ ÜÇ AYLIK DEVREDE Hadde mamutterinin satış esasları aşağıdadır;I Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER halinde satışa arz edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden;Parke taşı alınacak i 1 Kapalı zarf usulüyle 300000 adet parke kaldırım ta# alınacaktır-Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur-2 İhalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.03.1954
  • Edirne Belediye Reisliğinden 50 lira aslî maaşlı Belediye İnşaat Mühendisliği ve 30 Uf* aslî maaglı fen kalfalığı mümhaldir.Mühendislik kadrosu 1954 yılı için 80 lira maaş üzerinde0 kadrosu alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8