Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Almanya Başvekili dün an karaya geldi Adenauer iki memleket arasındaki bağlılığa işaret ederek"görüşmelerimiz çok semereli olacaktır,dedi Müzakereler iktisadî ve kültürel mevzularda cereyan edecek.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Türkiyeye yapılan yardım arttırıldı Bir ay önce 36 milyon Hâve ile 76 milyona çıkarılan Amerikan yardımı bu defa 106 milyon dolara yükseltildi Washington,18 A.A.Ge lecek haziran ayma kadar Tür kiye'ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Keçi yüzünden çıkan arbede Ralkütada çıkan kavgayı polisler güçlükte bastırdı» iki kişi yaralandı» 8 kişi hapsedildi KalküU.18 AP)Çalındığı zannedilen bir keçi sebebiyle patlak veren bir arbedfe yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • TABANCALI HIRSIZ Kadıköy.Eeı köy ve Çengelköy semtlerinde vukua gelen 10 hırsızlık hâdisesinin faili olan Ferhat Koç adında sabıkalı bir hırsız,dün yakayı ede vermiştir-Fenhad'ın üzerinde ayrıca bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Pilotsuz uçaklar 600 mil süratli ve tepkili olan uçaklar Amerikadan Avrupaya gönderilmek üzere yola çıkarıldı Frankfurt,19 Nafen)Blneşik Amerika'nın Avrupaya göndermekte oldukları ilk pilotsuz uçajcla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • r/SBs/B Ingüa şehrimizde havanın sa.1 ^ahleyin sisli,sonraları as bulut I u feçeoeff,rüzgarların orta 1 uwette eseceği,sühunetin bf-H az artacağı tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Cenevre konferansı Baslar» konferansın 26 Nisanda Cenevredeki Milletler Cemiyeti binasında toplanması teklifini kabul etti Moskova,18 AP Tass ajansı dün gec Sovyet hükûona tinin Cenevre konferansının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Radyoaktif balıkçılar Tokyo,18 A.AO 16 Mart günü Mısahi limanına gelen Shinyo Maru adındaki ikinci Devamı Sa:7 SU:2 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Bayar,İş Bankasını ziyaret etti Ankara,18 A.A.Reisicumhur Celâı Bayar,biig-Un saat 16 da,beraberinde başyaver kurmay yarbay Nurettin Fuat Alpkartai olduğu Jbaltie,İş Ban kası genel merkezini ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Yeni ıran Meclisi dün Şahın bir nutkuyla açıldı Şah Meclise gittiği sırada bütün yollar tanklar ve makineli tüfekli ask^r erle tutulmuştu Tahran 18 Nafen A.A.mentoyu merasimle açmıştır.Iran Şahı bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Tramvay kazasının tahkikatı Evvelki gece Aksaraydaı kazasının tahk'katma dün vukua gelen ve 18 kişinin a-1 devam edilmiştir,ğır veya hafif olarak yaralan!Teknik Üniversite motor masile neticelenen tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Marmara öğrenci Lokalinde yapılan toplantıdan Mr görünüş Çanakkale zaferinin 39.yıldönümü 18 Mart Çanakkale Zafe linin 39 uncu nldönümü mü nasebetiyle dün Marnlara Öğrenci Lokalinde bir anma töreni te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • İzmirde sıcaklar Izmir 18 Milliyet)Bu gün Izmir tam bir bahar havası yaşamıştır.Sühunet gü neşte 28 dereceye kadar yük selmis ve akşam üzeri bütüıi şehir halkı sokaklara dökül» müşlerdir.Piyasada bade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • KARA DUL Marie Besnard adında 57 yaşında bir kadın annesini,babasını* {kinci kocasını ve ailesinden üç kişiyi arsenikle öldürmek suçu ile mahkemeye verilmişti-Fransızların «Kara Dul» adraı taktıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Mısırlı grevci kadınlar hastalandı Muhafazakâr çevreler kadınla* nn hareketini takbih ederek,bırakın ölsünler,diyor Kahire,18 A.A)Erkeklerde aynı haklara malik olmak mevzuundaki müoadelelerind» istekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Millî takımımız bugün şehrimize geliyor İspanyollar,Kubata meselesini bir kez olarak kullanmak istiyor Roma'da kurayı çeken küçük Franko,milİt takımın maskotu olarak İsviçre'ye götürülecek Roma'da İsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • m KUMARBAZLAR fluk^yia Erdem adında birinin Taksimde Piremehmet sokağında 26 numaralı evde kumar'oynattığı tesbit edilmig ve alınan tertibat sonunda dokuz kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştır-Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Ş.Karahisarda heyelan Şebinkarahisar 18 A.A.Dün saat 18 de kazamıza bağlı Cırdak köyünde çeşitli yönlerden büyük yarılmalar ve heyelanlar olmuş bir çok ev durulmayacak hale gelmiştir.İnsanca.zayiat yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • Eroinin k osu yüz bin liraya yükselmiş Uyuşturucu maddeleri kul lanan,bulunduran,satan ve imal edenler hakkındaki cezaî hükümlerin ağırlaştırıl masından sonra,eroin fiatla rı birdenbire vükselmiye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • McArthur'e yeni bir vazife mi veriliyor Eisenbowerln Pasifik fâtihi ile iki görüşme yapması söylentileri kuvvetlendiriyor Vaşington 18 A^.Başkan Eisenhover General Mac Arthure verdiği öğle zi yafetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1954
  • C.H.P.ile C.M.P.arasında resmi temaslar haşladı C.M.P.nin yeni Meclisin Anayasayı tadil ederek tekrar seçime gidilmesi teklifini C.H.P.reddediyor Ankara* 18 Husus!muhabirimiz Levant Earner bildiriyor)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • YAPRAK Son fccia Azrallm araba ile al ioab etseydi,nakil vasıtalarından lüç şüphesi» tramvayı tercih ederdi.Evvelki gıkı yine bir tram vay Aksaray da bir faciaya sebeb oldu.Yüksek bilanço la tramvay f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • 1 Hie 111.19 Mart Bu.14 6 Cem.1954 Mart âhır 1873 Cuma 1360 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.06 11.46 Öğle 12.22 6.02 İkindi 15.46 9.27 Akşam 18.20 12.00 Yatsı 19.50 1.31 4.28 10.06 îmsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • İspanyadan g»magHr makinesi ve buz dolabı getirtiyoruz İspanyaya yapı;an tougday satışı ile ilgili olarak Lübnaııa 4,7 milyon dolarlık İhraç müsaadesi v-trliıLdjği malûmu ur-Bu anlaşma Le Vekâlet tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • MUSİKİ AHdSLERd [cııservatuar konser müessesesi delidir USöKo AHdSLEIİ ooser müesseses Konf*ervatuar'm,Türk Musikisi icra Heyetine bir sığınak değil,bir tedris müessesesi halinde çalışması lâzım geîir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • KISA HA BERLFR if Malatya Şilebi t-Agachn» İmkanından 2500 tan manganca yüklay3rek Now-Yonk'a hareket etoniştir.Gemd dönüsünde mean lekctSmize 'ziraat âleti getirecektirif Geçen ay fçAnlie şehir bıfzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Fındık f iatîan bîr miktar ucuzladı Son günüeflde fındık fiatlarmda cüz'î bdr gerileme foaşlamıştır-Geçen hafta 298 'kuruşitan muamele gören Akçakoca kj fındıkları 280 kuruşa kadar düşmüştür Stoklar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Bansma teklifini reddedince metresini bıçakla yaraladı Kartalda Cumhuriyet mey danında 23 numarada oturan Şerif Arslan adında biri ev velki gece kendisini terkeden!metresi Kezbanı bulmuş ve barışma te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Kazlıçeşmedeki tren kazasının mesulleri mahkemede Kazlıçeşme istasyonunda vukua gelen tren kazasının mesullari Şemsettin încekarav Hü «eyin Şahin,Necdst Çağatay ve Moiımet Bayuafc'ın jiuruşmasj-«ta fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Çanakkaledeki abidenin temeli 17 nisanda atılacak K-orede şahit olan kohramaJi-"tiarm&zm iıaltr,aılarma iza£oUa Çanak'kaleda yapılması kararlaştırılan âbidenin temeli 17 nisan cumartesi günü saat 10 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Üç kadın zeh'Hendi Havagazı I orflstuaa patlaması yûzûüden zehirlenen kadıniar hastahaneye kaldırıldı Evvelki gün Şişlide bir fabrikada çalışan üç işçi kadının zehirlenmesîle sona eren bhvkaza olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Kore değiştirme birüğ:uo katılacak Subay ve Erlor Beşinci Kore Değiştirme Birliğine katılacak olan şeh rimlzdeki subay ve erat.cumartesi günü saat 16 da va jiurla izmire hareket edecek tir.Selimiye kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Çiçek ve fidan sergisi içîn kayıtlara baskındı Baihar ve Çiçek Bayramı tertip ikom'tesd tarafından.22 Mayısta Gülihane Parkında açılacak çiçek ve süb fidanları sergisine her arzu edenin 'bir te!k saks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Yugoslavyadan 500 bin kilo manga/kömürü geldi Dün Yugoslavyadan,italyan handrah bir jşilenie 50ü bin kel o mangal kömürü daha gelmiştir.ı Diğer taraftan,Hamanya ve Yugoslavyadan vagonlarla dökme kömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Lokantayı altüst eden sarhoş Şehreınininde oturan JMus taîa Çalkin admda biri,ev-veiki gece sanhoş bir vaziyet •te Saray meydanındaki 71 numarah lokantaya girmiş ve bıçağını çekerek müşterileri tehdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • TOPRÂ Yazan:Bedinhan ÇINAR Tefrika No-12 Şilepte külliyetli miktarda silâh ve cephane vardı Vazifemi yapmak* yani kuryelerin çantasını bir an önce kurcalamak için.can atıyordum.Fakat bunun o ka dar ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Akım ıı yaya 150 bin tem buğday ihraç edeceğiz Bir müddetten beri ihtilaflı bir ijekalde devam eden AUnaay aya buğday satışı meselesi dün ıteJkcecıenaniştir^ Buna göıe Aîmanyaya satılması takarrür ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Polonya fasilen tütün mubayaa edecek Çekoslovaikyadan sonra Polonya da tütün mubayaasına bag'.amıfltır-Bir Polonya,heyeti hâUen şehrimizde tanınmış tütün £hf zacatçuian ile görüşmeleasie buluımiiaMadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Nakliyatçılar navlun ücretlerini indirmeye başladılar Milletlerarası deniz nakliyatında devamlı ı-ekabetin mevcudiyeti yüzünden navlun ücretlerinde bir düşme temayülü bedir mistir-İhracat mevsiimdndn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Meyva ftatları düzüyor Belediye tanzim satış yerlerende dîin Amasya elması M—100,ekşi eba 40—60,Ferik elması 60—85,poriakal kilosu 60,adedi 7,5—15,limon adedi 7-5—10,muz kilo su 160—250,armut Ankara 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • İnga&t demiri fiatları biraz dalıa yükseltil îtkal malı inşaat deaniirüeri fiatlarmdaki yükselme devam etmektedir.Bu arada iaşaat demirleri 63 kuruşitan %5 kuruşa yükselmiştir.I2anirde ise bu 'mallatn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • kongkuijck Jt Türkiye Bamkaciiar Cemiyeti Istanbul şubesinin yıllık kongresi yama.aaat 14.30 da ta tanibuaJ Ticaret Odlaflı jtoplajita «atoaumda yapılacaktar.İstanbul Takstil ve öıune Sanayii îşqfîeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • İngiltere.üzünıterâmze rağbet göstermeye başladı Londra Tlicaret Müşavirliğimizden ijigilLe^e gönderile^ bir raporda ÎAgiîtere l&şe Nezaretinin 10 numaralı üzümlerimize geniş Mr rağbet göstenmer ye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • HALKIN_SESİ BUyilk postahanedaki yanlış "ok iş jreti„ Sirkecide Aşlr Efendi cad dasinde oturan okuyucumuz Burhanettra-Kökea'den aJdt fmiız bir mektupta;Büyük Postahane kapısında «çıkış» istikametini g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Gümrükteki mallat piyasaya arzedilecek İthalât tacirleri dün bu hususta bir top antı yaparak bazı kararlar aldılar Son günlerde piyasada azalınakta olan muıııem cins ithal mallarının durumu hak kında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • P n i.f S T g.^r Beyogluntia Eknadag sem tinde Altunbaıkkaı sokağında 28 •mtmar.ada oturan Ohannes Atanyan admda biri,esrarlı sigara içel'ken yakalanmıştın".Suç lu hakkında gereken kanuni anı amele ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1954
  • Yeni antrepo r e i i m i Dün b.ı m.vzu ile igili bir toplan.ı yapıldı ve bazı kanarlar alındı ı Liman IşlefcmradL Gim rifle' Kanun mun aÜEum gösteıdiği' yeni a u ırepo rejimine girmek üzere bulunduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • FIKRA Bir mektuplaşma TARIK BüCRA Hilton Oteli'nin.duvarların» »üşüyecek olan 16Q tablo alâka verici bir mesele olmak istidadını kazanmış bulunuyor.Bl liudiği gibi bu işin başlangıç noktasını Emeldi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA A-Birleşjfc Amnertkada toptan g*da maddeleri fiyatlarında yeniden bir yükselme olmuştur.Al tincj haftadanberl durmadan yükselmekte olan gıda maddesi fiyatları şimdi 1951 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Avrupa müdafaası için atom silâhlan elzem Gl.Gruenther,bir harbta asıl rolü hava kuvvetierinîn oynıyacağını söyledi Washington,18 AA)Avrupa Müttefik Orduları Baş Kumandanı General Alfred GruentSher.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Güdümlü füzeler Eisenhower'in sabık hava müşaviri güdümlü füzelere fazla bel bağlanmaması gerektiğini söylüyor Londra» 18 A-A-ikinci Dünya Harbinde Başkan Eisenlhower'in hava harekâtı müşavirliğini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Malezyada bir uçan puro görüldü Kuala Lumpur 18 AP)Dün Malezyanin bazı bölge leri üzerinde havada puro bi çiminde bir cismin dolaştığı görülmüştür.Bu meçhul cisim Por Svettenham ye Cheras Svetterham v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Vize alabilmek iç:n öz kardeşiyle evlendi Honkong 18 AA)Bu radakj Birleşik Amerika kon solosunun bildirdiğine göre bir Çinli kadın Birleşik Ame rikaya giriş vizesi alabilmek için öz kardeşile evlenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Çin ve Hindicini Sovyet Basya Dışişleri Vekili Mr* Molotuv,Bertin Konferansında Hindicini sulhunu bir koz olarak kullanmış ve itiraf etmek lâzımdır ki cidden de muvaffak olmuş ve Cenevre toplantısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Mensucat sanayii genişliyor_Pamukta ve yünKi kumaş istihsali 122 milyon 500 bin metreyi buM u Ankara,18 TH.A-İşletmeler Vekâletinden verilen malûmata göre.Sümerbank'ın iştigal sahasına giren sanayi ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Elizabeth tehditedildi tngiliz Uberal Partisi liderine gönderilen bir mektupta Kraliçe,Obelitarık'a ayak basarsa öldürüleceği bildirildi Londra,18 AP)Uberal Parti Parlâmento Kderi Clement Davies,Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Marekeş Paşasının oğhı Fariste evlendi Paris 18 A.A.Büyük bir nüfuz sahibi olan Mara keş Paşasının oğlu Hasan El Glaui bugün sansın bir Mı sırlı kızla evlenmiştir.Boulogne belediyesinde ya pılan meras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Basan gösteren bir köy öğretmenine gönderilen hediye Ankara 18 I.H.A.Siirt ilinin Sason kazasına bağlı Gündenu köyü öğreLneni Recep Akgünün mesleğinde gösterdiği 3 yıllık başarılı çalışmasına mükâfat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • iki başh dört kollu çocuk büyüyor Petersburg 18 AJD iki başlı dört kollu çocuğun sıhhati gittikçe düzelmekte 4ır.Doktorlar çocuğun bakımı mı anne ve babasına terketmişlerdir.Çocuğun başlarından biri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Einstehı'in torunu mabkûcn oldu Pittsburgh.18 AA)Büyük âlim Albert Einstein in torunu Bernard Einstein» otomatik bir makineye parja atmadan mal aldığı için 100 dolar para cezasına mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Afr ifcada bir yanardağ zehirli gaz püskürtüyor Kampala Kuganda)18 T.H.A.Gonaa-Buşuru bölgesinde araştırmalarda bu lunan Avrupalılar burada kraterinden zehirli gazlar püskürten ve bu sebeple yanına 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Rubirosa Zsa Zsayı ıınutamıyormuş Hollyvood 18 AJL)Macar dilberi Zsa Zsa Gabor Rubirosa ile macerasının hâlâ devam ettiğini yalanlamış tır.Diğer taraftan Zsa Zsa nin arkadaslarmdan biri Rubirosanm sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Baş üstüne,efendim.Waddington ağır adımıarla kütüphaneye gitti ve kendim bor koltuğa attı.Rahat ve tatlı anlar geçirdi.Sonra dışarıdan musikiyi andıran kristal sesleri gelda.Ferris elinde bir tepsi,Mb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • "Mars,yıldızf dünyaya yaklaşıyor Vaşington 18 ANKA)Him adamları,hazirar."Mars,yıldızının dünya ilk defa olarak çok yaklaş cağını hesaplamışlardır.Şimdiden hazırlıklara 1 lamış olan ilim a d ami Marsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • İKTİBAS Girit manastırında biten şehvet a C yük bir manastırda,başrahi^în de iştirık tttiji kadınlı erkekti sef hat âlemlerin 3e kıskançlık yüz'inden islenen bu cî ayet O.torioks kiiisasini çok güç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Zirai mücadele Tanın Vekffi Nedim ökmea Ziraî Mücadele ve köytüyo tohumluk tevzM hakkında geniş izahat verdi Ankara,18 T.HA)Zi raat Vekili Nedim ökmen Zirai Mücadele ve Köylüye tohusmluk mevzularında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • 'Sovyet seçimlerinde kazananlar Moskova 18 A.A.14 mart seçimlerinden sonr;Sovyet yüksek şûrasındaki mebusların listesi bu sabah Moskovada yaymlanmıştaJ Seçilenle rarasmda Malen kov,Molotov,Krutçev,Vor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1954
  • Ncv York pol isi muhafız kuvvetini takviye etti Nev York 18 A.A.Nev York polisi,dışişleri vekâletinden aldığı malûmaüzerine Portorikoiu milliyetçilere tatbik ettiği kontrolü arttırmış ve Vali Devev,Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1954
  • Batı Almanya Başvekili Ankarada Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret etmekte olan Batı Almanya Basiti!i Adenauer dün Türk ha a kuvvetlerine mensup bir uçakla Ankaraya gelmiştir-Haalanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1954
  • HİİHCİİN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Hazretifsanın yakalanması ve idama mahkûm edilişi Tevkif edilen Hz.Isa kendisine sunulan şarsbı içerkenı "Ey Allatıım ruhumu senin ellsrine veriyorum,demişti «El-Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.03.1954
  • **5^| Nfe£ğM#£,v vv;gf.AMERİKAN DENİZCİLERİ NtN SEVGİLİSİ Amerikan bahriyelileri tarafından «sevgili» olarak ilân edilen Luscia AU.aslen Italy andır-Resimdeı modellik yapmakta olan bu deniz kızının.Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1954
  • insaf Sabır ve tahammülümüzün derecesini mi deniyor,lar nedir anlamanın imkân» yok.Bunun,bugüne kadar hâla ögrenilememiş olması* na hayret etmemek kabil de ğil.Hiç tereddütsüz bahse girilebilir ki;biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • ilia imizin ir?«usuııııııoım iimmiic Frar kfurtta yapılacak genç takımlar dünya şampiyonastıta iştirak edecek olan gençlerimiz kampa çekildiler Genç milli takım n amzetlerimiz yaptığı hazırlık maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • Liselerarası maçlara bu hafta devam edilecek Türkiye Beden Tenbîyesi öğretmenler Cemiyeti tarafından ebediyete intikal eden beden terbiyesi öğretmenlerinin adına izafeten tertip edilen liseler arası v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • ALMANYA İLE KARŞI-LAŞACAK OLAN INĞI LIZ D)MİLLİ TAKIMI SEÇİLDİ Londra 18 T.H.A.Onü müzdeki çarşamba günü Gel kirschende Alman B)millî takımı ile karşılaşacak olan ingiliz B)millî takımı şu o-yunculard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • Bîto,18 SHA)Türkiye-1 nin tspanya.takımını elimine et mesi Ü23crhne tsviçreda yapılacak ffcnal maçlarına katılacak ekiplerden bir] daha belli olmuş tur.Şimdiye kadar yapılan maç ı'ar neticesinde aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • p* f span yollan Dünya Kupası ma çtarradan siten mUH tatammui A Tl Jl 1 f 1 dönüyor Bütün dünyada hayret ve memnun ukla karşılanan Roma zaferinden sonra bu gece 9.15 te bir Fransız uçağı ile Yeşilköye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • Maarif Vekili millî futbol takımımızı tebrik etti Ankara,18 İLA.Er-Izurnanda bulunan Maarif I VekiU Rıfkı Salim Burçak,futbolcularımızın Romandaki büyük başarılarından dolayı tebrik ve tahassüslerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • Macaristan Brezilya futbol teması Budapeşte,18 A-A.Macar Futbol Federasyonundan bildtrildiğin/e göre dünya fut* bol şampiyonası maçlarından hemen sonra Temmuz ayında-Macar takımının Brezilyaya gitmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • Gordon Pirie,national,kazandı Lamina.18 SHA)Birken head'te yapılan.İngiliz Nationai kros» müsabakasında meşhur-İngiliz atleti Gordon Pirie,50.55 Ilk bir.derace He birinci Hgt almıştır.420 atletin işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 19.03.1954
  • Maç hakkında İtalyan gazeteleri ne diyorlar ispanyolların teknik bakımdan üstünlüklerini ve bizim de çok süratli olduğumuzu belirttikten sonra kendi talkımlarının her ikisini de yenebileceğini ilâve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • Los Angelesdeki arkadaşları mız bunu bilmiyor ve öğren mek de istiyorlardı.Mınlaka larmda yeni bir çete türetmek üzere olduğunu,bunların eskileri ortadan ka.ld-i.ra ark aralarında kendilerinden başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • Tamir edilen Göksu köprüsü vesaite açıldı Küçüksu vapur iskelesile Anadoluhisar ük okulu arasındaki sahil,rıhtım yapılmak üzere 13 bin liraya ihale edilmiştir.Rıhtım inşaatına bugünlerde başlanacak» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • On ev soyan bir hırsız nihayet dün yakalandı Bir müddetten beri aran makta olan Ferhat Koç adın da sabıkalı bir gece hırsızı dün yakalanmıştır.Kadıköy,Erenköy ve Çen gelköy semtlerinde vukua ge len 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • Jorj Duhamel dün Ankaraya gitti Evvelki gün şehrimize gel miş olan Fransız edibi Jorj Duhamel dün vilâyeti ziyaret etmiş ve akşam trendle An-karaya gitmiştir.Ankarada konferanslar ve reeek,resmî ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • Binicilik müsabakasına katılacak süvariler Bu sene Avrupada yapılacak Milletlerarası binicilik müsa bekasına katılmak üzere Suvarj Okulunda hazırlanan ekip,Tuğg.Hakkı Sakullunon başkanlığına cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • RÖPORTAJ s tan bu I Şehir Tiyatrosu dağılmak tehlikesinde Rejisör» artist goçtmstziiği,kıdemli sanatkâr salta rrtt •rol fceycr inemezdik,keyfe meryaşa hareketi.r9 dışarı a ça.ışıp İçerideki islere lâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • DENİZLERİM Tarihî Roman Niçin inad denizden Yazan:Kemal SAMANClGttedersiniz,şimdi bizimkiler cteşe boşlıyacaklar 80 Düşman okundan ya ğuıâan ve ateşli silâhından taşına varıncaya kadar elaıe geçirdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • Hürriyeti seçenler I Tania İvanova kendi memleketinden nasıl kaçlı Babam bir Fransızdı.Bu na rağmen Fransızca konuş masını bile bilmiyordu,Rus yada yerleşmişti fakat ihtifâ lı müteakip hâlâ eski pasap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.03.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 t 2 3 4 5 6 7 8 9 B to It 12 I Sostan sağa 1 Bir vilayetimiz;Güzel se dâ.2 Şetfmanizde bulunan bü yüık Fransız romancısı;Düzen siz taplulıufc.3 Hacıda bir nferfaaJe;Akar su.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • WcArthur'e yeni bir vazife mi yeriliyor Ba#tarafı bfrinoide)stratejik durumun bütünü de dahil olmak üzere bazı milli ve milletlerarası meselelereM temas ettiklerini öğrenmek arzusunu izhar ettiriri,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Mısırda grevci Kadınlar Baetacafı birincide)dan da Independence transatlantiği ile Mısırı tenkedecektir.Gayet bitkin bir durumda bulunan Dü-nriye Şefik ile arkadaşları polise mukavemet etmemişler,yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Çanakkale Zaferinin 39yıldönümü Bastorafı birincide)da Millî Türk Talebe Birliği ile Ankara 'üniversitesi Tale be Birliği tarafından müştere ken bir anma töreni tertip edilmiştir.Törende,Münakalât Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Almanya Başvekili dün Ankaraya geldi Bagtarafı birincide)ret etmiştir.Bu ziyaret daha sonra,iade edilmiştir,ADENAUER ŞEREFİNE VERtLEN ZİYAFET Başvekte Adnan Menderes dost devlet adamı şerefin» dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • İzmir Belediye Reisi seçildi İzmir 18 Milliyet)izmir Belediye Başkanlığından istifa eden Rauf Onursahn yerine bu gun Belediye Mec lis Grupunun karan ile Belediye Meclis üyelerinden ve Eşrefpasa Demokr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Cenevre Konferansı Bastaraf,birmcido)sınia toplanmasmı kabul ettiğini bdftlirmişür.SOVYET CEVABININ AKİSLERİ Londra,18 AA.Cenevre konferansının milletler sarayında toplanmasını Sovyet Rimya' nın kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Türkiyeye yapılan yardım arttırıldı Baştarafı birincide)Güvenilir fair kaynaktan ögre nüdigine göre,Amerıltan hükümeti Reisicumhur Celal Bay ar'm geçenlerde Amerika'yı ziyareti sırasında Başkan Eisanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • CEP ile CM.P arasında resmî temaslar başladı Baştarafı birincide)Bayı değiştirerek deıhal seçimi yenilemesine dair teklifleri Anayasaya aykırı olduğu nıüılâhazasByla reddetmektedir-Ayrıca Cumhuriyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Istanbul Şehir Tiyatrosu dağılmak üzere Baştarafı 6 ncida)meslek ve sanatlarına da hiç bir suretite zarar vermediğiniveraniyeceğiai söylediler-Şu veya bu,serbest çalışmak,yahut talimatnameye itaat etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • israil,Ürdün sınırında yığmak yapmaya başladı Necef çö ündeki hfidl&eaen sonra Arap İsrail hue utlarında sinirli bir neva esiyor Telaviv 18 AP)Birleş hududa doğru harekete geçmiş Milletler müşahitleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Radyoaktif Baştarafı birincide)bir Japon baUkçı gemisinde de radyoaktivite eserleri müşahede edilmiştir-Bununla beraber gemkıin mürettebatı bu radyasyondan müteessir olmamışlardır-Shinjyo Maru 6 Martt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Yeni İran Meclis:{Bajtarafı birincide)rafı ve meclise giden yollar da gayet sıkı emniyet tedbir leri alınmış bulunmakta id».Bütün yollarda makineli tü feklerle askerler nöbette bu lunmakta ve meslıse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Tramvay kazasının tahkikatı kürsüsünden Nurettin Erbakan ile Beşir Tezel ve Tacet tin Erkandan mürekkep üç kişilik bilirkişi heyeti dün saat 11 de,yanında Müddei umumi Demir Dai olduğu halde vakîa yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • ZAYİ Şebekemi kaybettim-Yenisini akacağımdan es-İrisinin hü'kmü yoktur.Türkan ÇıvgmoğliL Istanbul Feu Fakültesi No.7252
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.03.1954
  • Milli fakımı şehrimize Baştarafı birincide* Millî takımımız İçin büyük bir karşılama töreni tertip e di Kiniştir.KÜÇÜK FİIANKOİTJ lüVİÇUE'YK OÖTÜKECEĞİZ Boana,18 Anka.Türkiye ispanya milli maçmı mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • i nşaat ilânı-DevJet Demiryolları ve Limanları lak tme G3neî MUdUrlUğUnden 1 Eskişehir'de yaptırılacak Gar Binası ikmal inşaatı işi fiat birimi esası üzerinden teklif ahna yoluyla eksiltmeye konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Müteahhit tarafından müddeti zarfımda teslim edilememesinden dolayı mukavelesi feshedilen «50000» metre bez şerit alımı işi müteahhit hesabına pazarüığa konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • İstanbul Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Açık bulunan Fakültemiz Klâsik Filoloji Kürsüsüne bir asistan alınacaktır-Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz olup da bu bdlim dah die il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Muhtelif hurca melbusat ve saç fıçı satı'ccaktır I.E.T.T.işletmelerinden:1 Aşağıda eh* ve miktarları yazılı malzeme 1/4/954 Perşembe günü saat 10 dan itibaren pazaılıkla satılacaktır-Muhammen Muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Beşiktaş Kaymakamlığından 5545 say»h millet vekilleri seçimi «kanununun 6272 sayılı kavımla muaddel 19 uncu maddesi hükmüne göre yeniden tanzim edilen kazamız mahallâtma ait seçmen kütüğü listelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • İnhisarlar Paşabahçe tspirto Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızda biriken takriben 90 ton miktarındaki hurda çuval parçaları onar tonluk partiler halinde ve pazarlıkla isteklisine satılacaktır.Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Şimimct ADone şartları l*.Ki.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk w Ecnebi memleketten İki mislidir.Hân şartları 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 TJL ı Hanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • M.S.V.I.No.fu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askeri birlikler-ihtiyacı için aşağıda cin© ve mikdarlan yazılı yiyecekler kapah zarf usulü ile satın ahnacaktır.Bvsaf ve şartlar hergüm komisyonda ve İstanbul L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Kambiyo Ye esnanı Kapanış Açılış Kapanış Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8i 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belgika Fr!5.61 5.60 isveç Kt.64.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • 5TANBUL 12.57 Açılış ve program 3.00 Haberler 13.15 Dana lüzigi Pl)13.30 Şarkuar O aryanlar:Sami Özkanlı.Nuı en Sürelsan Çalanlar:Hakkı eıman,Şerif dtçli,Ercümend iatanay,Şükrü Tunar 14.00 pera ve op
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Sahip ve Bagmuharriri:AU Naci KARACAN Ya» islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldıg yer:Nuri AKÇA Matbaa»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Malatya C.Müddeiumumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif Evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 10/S/954 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı aar* usulüyle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınacak olan ekmek 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1954 yılı İKİNCİ ÜÇ AYLIK DEVREDE Hadde mamutt* linin satış esasları aşağıdadır:I Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER ha« linde satışa arz edilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez binaen ve Atatürk Sanatoryomu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir adet telsiz istasyonu muhafaza barakası inşaatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlân İare 2700 ton Sivas dahili ve 300 ton Sivas Zara Sivas eşya nakli işi kapalı zarfla 5 Nisan 954 Pazartesi saat 16 da Sivas As.Sa.Al-Ko-da ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • tâ.S.V.1 fco.lu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Çayeli betonarme iskelesi inşaatı içi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ve irisim üatı esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur-1 Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 350000—lira olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından i Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskimiş olan 1481.1443,1462.1463.1451.1482.1453.1448 sokaklarda yeniden parke dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 19.03.1954
  • Kocaeli Valiliğinden Cinsi Muhammen bedel %7-5 teminatı ihale saati 5 kalem et.36925.00 lira 2 769 lira 37 krş.Saat 1100 5 kalem süt ve sütilü maddeler 17-727 50 Ura 1.329 Ura 56 krş Saat 15 00 25 kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8