Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • U4k't uîumu üyetle bulutlu gev veği rüz ann doğudan orta kuvvette • ği bava sıcaktı gınuı birax tahinin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • FECİ BtR ÜÇAR KAZASI iki gün evvel Singapur'da bir İngiliz yolcu uçağının kazaya uğradığını ve içindeki 32 yolcunun yandığını bildirmiştik Kaza uçak yere inerken vuku bulmuş ve kapılarının açılmaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Dün sabah ze zele oldu Kandilli Rasathanesinde;aldığımız malûmata göre,8 17 dakika geçe,Ayvalık be gesinde 5 saniye süren şidde li bir zelzele olmuştur.Hasa yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • İNTİHARA TEŞEBBÜS İsmail Sonku isminde tir sa bıkalının İzmirde Adliye bina sının üst katından kendisini a Sağıya attığını dûn bildirmiş tik-Resimde sıhhi durumu leh likeli bulunan İsmail,hastahs nede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • POLİSLERİ TAŞLIYANLAR Evvelki gün Dolmabahçe Stadında oynaman Türkiye ispanya millî macında,bazı müessif hâdiseler olmuştur-Bu arada Ali Topkara ve Hasan adında iki kişinin,kendilerini Teknik Üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • ili M* 1e Nil kızlarının lider)Düriye Şefik Nil Kızlarının aç ık grevi Kahire 15 AA.Reisi cumhur Necibin yeni anayasada kadınlara müsavi hâk Devamı Sa:7 Sü:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Naboland'in acentasi aleyhine acılan dâva Dumlupınar denizaltisinda şehit düşenlerden 16 sının aiiesi 500 bin liralık tazminat istiyor Dumlupınar denizaltısın da şehit düşen denizcilerimiz den 16 sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Ucuzluk teşkilâtı Önümüzdeki hafta içinde Ticaret Vekilinin başkanlığında bir toplantı yapılacak Şehrimizde kurulacak olan "Migro' teşkilâtı,için ha zırhklar ilerlemektedir.Bu arada Ticaret ve Ekonomi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • İspanyada nümayişler Tramvay biletlerine zam yapılınca talebeler tramvayları devirdiler Seville 15 A.A.Bu gün öğleye doğru Üniversite den çıkan talebeler Belediye binasının önüne yığılarak şehir tramv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Altı akrabasını zehirleyen kadın Bordeaux,15 AA)Son senelerde Fransanm en korkunç cinayetlerinden biri olan Kara Dul dâvasına bugün devam edilmiştir.Sanık Marie Bernard,miraslarına sahip olmak için al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • mpv»)NOKSAN VEZÎNLÎ EKMEKLER Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından esnafın kontrolüne muntazaman devam edilmektedir.Resimde murakıplar,bir fırında ekmeklerin vezinlerini kontrol ederlerken görülmektedir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Tunusta milliyetçiler yeniden ayaklandı Hükümet binasına hücum eden mil iyetçilerle,Fransız polisi arasında çarpışmalar oldu 30 kişi yaralandı Tunus 15 T.H.A.Tu nus halkı bugün Fransız jda resine karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Seçim hazırlıkları tamamlanmak üzere D.P.Genel İdare Kurulunda son günlerin siyasî vaziyeti gözden geçirilerek bazı kararlar alınd Bugün şehrimize Partisinin secim Ankara,15 Milliyet)D-P-CHP.ve C-M-P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Milli futbol takımımız bugün gidiyor Saat 8*30 da Romaya hareket edecek olan kafile 18 futbolcu» 4 idareciden müteşekkil Millî futbol takımımz ispanyol millî takımiyle üçüncü maçını yapmak üzere bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • İtalycdcki skandal genişliyor Wilma Montesinin ölümüyle ilgili tahkikatla bizzat Başvekil meşgul oluyor-Hariciye Vekilinin oğlu şa-hit olarak dinlenecek Roma.15 AP)Wilma Montesi'nin ölümünün yol açtığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Amerikanın sovunma masrafları Gelecek yıl Milli Savun-mayii ayrılan tahsisat 81 milyar dolardan fazla olacak Wfujhingtoih 15 AA.Amorikan Savunma Vekili Charles Wilson bugün ayan meclisi silâhlı kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Sarıyerde işlenen korkunç cinayetin tafsilâtı Sağır ve dilsiz bir kız çocuğunu tecavüz ettikten sonra öldüren berber çırağı suçunu itiraf etti Büyükdervde bir cinayet iş.Dün tevkif edilen knatil Hayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • Seçimlere dair Adliye Vekâletinin tamimi Ankara,15 A.A.1954 MiıÜetıvekilleri beçiraJjıdte gözönünde tutulaeak hususlar hakkında Adliye Vekâlıatj tarafından ilgililere gönderilen tamimimi esasları aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • İngiltere,Kıbrıs hakkında Yunan teklifini reddetti Eden Kıbrıs mevzuunda Yunanistanla hiç bir müzakerede bulunulmıy?cağını açıkladı Londra 15 R A.A.Avam Kamarasında dış siya set mevzuunda açılan gens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • FATIMİ'Yİ YARALAYAN MİLLİYETÇİ İranda jjahı tahtından devirmek istiyen Musaddık'ın sağ kolu Fatımî evvelki gün yakalanmış ve tevkif edilmişti.Sabık Hark ye Vekili hapishaneye götürülürken Şaban adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1954
  • İrak,Arap Birliğine karşı cephe alıyor Arap Birliğinin Bağdatta toplanması tekeli Irak hükümeti tarafından reddedildi Kahire,15 A.A.Irak'ın Kahire Büyükelçisi Necip Bl Raouı,Arap Birliği genel sekre t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • HALKIN SES!I.E.T.T.den bir diiek EnılrgûiHİa oturanlar namına»;ayni semt sakinlerin den Bülent Necdet Onaydın imzasiyle aldığımız bir şikâyet mektubunda;1.E.T» T.İdaresinden bir dilekte bulunularak şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • KONGRE İt Gazeteciler Cemiyett Yapı Koopjcıratiif&Mİett:Koopefcıatifimi zin umumi heyet toplantısı,6/Nisan/1954 salı günü saat 14 de Gazeteciler Cemiyeti salonun da yapılacaktır.Ortaklarm teş rifi ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Bonn Büyükelçimiz dün Istan bula geldi Türkiyenîn Bonn Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü,evvelki gece uçakla Almanya dan şehrimize gelmiştir.Bir müddet memleketimiz de kalacak olan Büyükelçi,bilâhare vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Beykoz ve Pasabahçede iki ilk oktu yaptırılıyor Beykoz ve Pasabahçede BeJed.yece yaptırılmasına ka rar verilen ilk okul binaları-Daimî Komisyonca müteahhi de ihale edilmiştirtir.Beykozda orta çeşme me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Okullarda sık sık kahraman* Iık günleri yapılacak Millî Eğitim Vekâletinden dün Vilâyete gelen bir tamim de vatandaşları Millî Müdafaa hizmetlerine hazırlamak üzere geçen senelerde olduğu gibi konfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Sümer Sineması tahİ'ye dâvasına devam?edildi Sümer Sinemasının tahliyesi için Belediye tararından,açılan dâvaya dün 1 inci Sulh Hukuk Mahkemesinde devam edilmiştir.Duruşmada ilk olarak Sü mer Sineması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • m jAKva^iMN m YAPRAK Kol kırılır yen içinde İstiklâl Lisesinde talebe,den biri hocasına mı lazmş,kırık numara mı almış ne olmuşsa olmuş,mektebin odunluğuna inerek orada ateş yakmış.Bunu gören mekteb i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Istanbul Gazeteciler Sendika a Tapı Kooperatifinin kongresi Kooperatif imizin yıllık kongresi,faaliyeti arkadaşla ra duyurmak üzere 7 Nisan 1954 çarşamba günü saat 14 de Gazeteciler Cemiyeti salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Üniversiteye dikilecek Ala türk anıtına eat hazırlıklar istanbul Üniversitesi bahçesine dikilecek olan Ata* türk anıtının hazırlıklan iler lemektedir.Verilen malûmata göre,anıtın maket işleri tamamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Türkiye israil Ticaret ve tediye anlaşması Ekonomi ve Ticaret Vekâleti ilg illere gönderdiği 4tt2 sayılı sirkülerde Türkiye İsrail ticaret ve tediye anlaş ması gereğince bu memleket ten yapılan pamukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Tiftik satışları hararetli bir safhaya girdi Şehrimiz tıffck piyasası son bir kaç gün içinde olduk ça hararetli bir safhaya gir mistir.B.lhassa ihracatçıların mal toplamakta devam etmeleri satışları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • İli-16 Mart «*Hlî 3 Dem.«ur 3*ÎS 1954 Solı Mart I3M VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.11 11-54 Öğle 12.23 606 İkindi 15.45 9.28 Akşam 18.17 12 00 Yaün 1İU7 L31 İmsak 4.32 İ015
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Gelin kaynana davan Ramide Cuma Mahallesin de 8 numarada oturan Ayşe Güler adında bir kadın ge yüzünden gelini Gü lerle kavgaya tutuşmuştur.Kavga sonunda Ayşe geli nini dövmüştür.Gelin tedavi altına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Cülhane Parkında küme& hayvanları sergisi açılacak Bahar Bayramı münasebe tile bu sene de 22 mayısta Gülhane Parkında,küm*»s hayvanları sergisi açılması kararlaştırılmıştır.Her cins hayvandan birin ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Müddeiumumilik baş yardım alığına Fethi Aipergin getirildi 15 inci Asliye Hukuk Hakimi Fethi Alpergûı,istanbul Müddeiumumiliği baş yar dımcılığma tayin edılmiştiri.Ayrıca Müddeiumumi yardımcılarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Beykoz fidanlığı bu sene 81 bin Man dağıttı Beykoz ağaçlama fidanlığından halka çam ve süs ag-cı tevzi ectilm.şcir.hu sene tevzi edilen miktar çeşıtü çanı ve süs ağaçları olmak üzere 87 b:n küsurdur.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Gelir beyannamelerinm veril meşine devam edUiyor 1953 yılı gelir beyanname lerıhın ilgili dairelere veril meşine devam edilmektedir.Aldığımız malûmata gore,mükellefler tarafmdna dune kadar verilen bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • 16 Mart şehitleri Bugün saat 15 de Edirnekapıdaki Sakızağacı Şahitliğinde bir ihtifal yapıacak 16 mart şehitleri için bugün saat 15 te,Edirnekapı da Sakızağacı şehitliğinde bir ihtilal yapılacaktır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Yazan;Bedinhan ÇINAR Tefrika No.Yüzbaşının kaybolması üzerine İzmir birbirine girmişti Anlatacağım ilk şey şu ol malı:Fransız Donanmasınımensup yüzbaşı Şarl Piyeı kimdir?Ben onun yerine na sil ve ne m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Yabancı memleketlere satılan hububat muntazaman sevkecLliyor Yabancı memleketlere,ya pılan hububat sevkiyatına de vam edJmektedir.1 haziran 953 ten 13 mart 954 e kadar muhtelif memleketlere ihracı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Saint Luis kilsesi papası havagazindan zehirlendi Saint Louis kilisesi papaz larmdan Inyas Babu,dün da iresinde banyo yaparken açık bıraktığı hava gazinden zehlrlenm-is ve baygın bir-ha!de Beyoğlu Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Amerikan takas dolar» 12,5 firaya yükseldi Serbest döviz piyasasında mevcudu pek azalmış alan Amerikan takas dolan 12.5 Jiraya çıkmıştır.Diğer döviz kıymetlerine gelence transfer dolan 577,efektifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Tahvi I fiafları Döviz karları,altın ve tahvil Katlarında cüzi bir oişüş görüldü Kambiyo ve nukut borsasında hatta sonunda devlet tahvilleri üzerine muamele lerde bir durgunluk görülmektedir.Bu sebepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • ithalât için yeniden 20 milyon lira ayrıldı E.P.U.ya dahil memleketlerden yapılacak İthalât mevzuunda ilgililere gereken emir veriiai Ticaret ve Ekonomi Vekâ leti,dış ticaret rejiminin ili ve IV sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Belediye bütçesi tastık için Ankaraya gönderildi 39 milyondan 70 milyona çıkan Belediye bütçesi dün akşam muvazene müdürü Se zai Unyal taraf ından Ankara ya götürülmüştür.Bütçe içişleri Vekâletinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • Otelde tentürdiyot içerek intihara teşebbüs etti Lâlelide Gönül Ferah ote Knde yatıp kalkan Sadık Elşanba adında biri,dün saat 10,30 sıralarında tentürdiyot içmek suretiyle intihara te şebbüs etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • KJSA HABERLER if Görülen ftüzum üzerine;aimi Komiayon(«ı TVımizlik işti MUrcmr-TugUue 6 buldozer ınması kararlaştırılmış va »3.617 liraya,mttteejmide ihale lilmiştir.İt Ankara Koleji kız talebe enden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • P a L I S T w Sirkecide Reşitefendi hamdaki bir anücellithanede,yan kakta,olan sofoadan çıkan.kLılcımlamt kâğıtaSara sirayeti e yangın ç&mış ve büyümeen söndürülmüştür.Şişlide oturan Savador Eıdo adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1954
  • SÜİMUJN MESELELERİ j=Darülaceze ve tarihçesi a a a a UMUN M LEL ilaceze ve tarih tstanbulun çeşitli dâvaları arasmda başta hemşehrilerin sağlık ve sosyal dâvalarının halli gelir.Darülaceze de bu maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Georgeda gelince,zevalh damat namzedi,her taraftan gördüğü hakaret v© istiskalin tesiri ile ne yapacağını şaşırmışı bir kaç kadeh bir şey içmek suretiyle defigam etmeyi düşününken* havyarla sandviçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • FIKRA Nerede onlar şimdi TARKBUG&A f Geçmiyeeck samla* neler geçmiş,bu ölmez sandığımız niceleri kar» toprağa karılıp gitmiştir.Şair tevekkeli.Seyretti tıevâ üate denir taht-ı Süleyman Ol saıtanatm ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • italyada yasak ediler kumar âletler Homa 15 Naîen)Roma j polisi Amerikan icadı olan *kumar„ makînalarını yasak etmiştir.Bilhassa eğlence yerlerinde bulunan bu otoma tik kumar oyuncakları yü zünden büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • İL Kendall Ânkaraya geliyor Güney Doğu Avrupa Komutam Ankara ve Izmirde tetkiklerde butanacak Ankara,15 Maliyet)GU «ey doğu Avrupa Nato kuvvet Jeri kumandanı korgeneral Paul W Kendall asken makamlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • LİRALIK İKRAMİYELER '1»s**fi5 ^1 ÜRK lİCARET İMNKAŞI HER tSO'JURÂYAtJBIIlftKU R^ N UMAR AS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Yeni Trafik Kânununun tatbiki için hazırlık Muhtelif yerlerde mahkemelerine ait 4 Ankara,15 Anka)Yeni trafik kanunu hazırlıklara hızla ilerlemektedir.Kanun hükümle rirte.görî,kurulması ıâzim ge-len 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • italya'da suiistimaller Başvekil Scelba suiistimalleri önlemek için sert tıaifcjılrı «İmaya karar verdi Roma,15 Naisa)îtalya-4 a auaâstimallare karşı mma as& bir mücadele açılmıştır.Bo mü caddeyi bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Koreye gidecek yedek subaylar tesbit edildi i—Kur'a ile seçilen 36 yedek subayımız 5 inci değ'stir-me birliği ile yola çıkacak Ankara,16 Milliyet)Koreye gönüllü olarak gitmek isteyen 39 uncu donam Yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • harici I afcerer AMEBtKA •fc Son istatistiklerle göre,Bir âogiık Amercdca Juufci 1ÜS3 aene simde fair sane evveline nazaran daüıa oz sigara içmiştir.Düşük liik yüzde iki nisbetindedir.Bu nun,sigara il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Bir Kore gazimize madalya verildi Eşme 1'5 AJL)Köre] aminawsbelerinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı Ame liîfca Birleşik Devletlerince bronz star madalyası He tal-tif edilen Eşmenin Elvanlar^ mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Niyamulagira yanardağı* •faaliyete «eçti Brazzaville 15 {A.A.1951 den beri kısmen faaliyet gösteren Belçika Kongosu ku zey Kivu sıradağlarındaki Ni yamulagira yanardağı 21 şubat tarihinde anî bîr indi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • ara seçimi Seine et Oise"da yapılan secimde bir kadın aday komünist Andre Stili mağlûp etti Paris 15 Naf en)Paris ya ıkmlarındafci Seunt «t O ise)e yaleünde yapılan bir ara seci aninde.bir kadun ifteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Senenin en muvaffak filmi Nev York 15 AP)Film Daily gazetesi tarafın 1 dan bütün Birleşik Amerikaya şamil olmak üzere tertzp îeaen anket ııetieesinde From Here to Eternity ifiîmî «ene nin en muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Radyo Öğrenci Koxn&tesi üyeleri altı ayda bir değiştirilecek istanbul Radyosu Öğrenci komitesi,dün Millî Eğitim Müdürlüğünde,Müdür yardımcısı Celâl Köktuna'nın ri yasetinde bir toplantı yapmış tır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Suriye israil hudud hâdisesi Suriye İsrail namın* ııııflıı bir müsademe olduğu ve İki Suriyeli askerin yaralandığı Sunulan bil delmektedir.Oeawu komşularımız bu basit hadiseden fena halde telâşa düşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Amerikada tayfan Atlanta 15 i&JBL} So© ahnan habere göre cumantesi gecesj Jorjiya paletinin bir kısmı üzerinden geçen tay €un neticesinde ötenlerin sayısı yedi yaralananların ise tahminen yetmiş fesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Afrikada yağıırurlar Johannesburg 15 A.A.Dün yağan şiddetli yağ muriar netioesiade Güney Ba ti Afrikada allı tren yolda su Jaıuıı ortasında kalmıştır.İki yolcu trend ihaneket ettikleri gara dönebilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • İKTİBAS 4000 iktisatçı muhteme bir krizi önlemeye çalışıyoı Amerikada işsizliğin artm sı,ticırf faaliyatin de ağırla şması gibi emar3İ?r üzsri.ıe eıii 3ya düşen Eisenhower mu zzam bir programla mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Fransada ffar 3 bir anket' yapıldı Paris 15 ANKA)Pa risin büyük bir gazetesi oku yucuları arasında bir anket açmış ve gelen cevapları neş retmiştir.Ankette sorulan sual "ka rısmın ihanetini yakalayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1954
  • Izmitte acunca kâğıt 1 fabrikası ı Jaanit 15 A3NKA)ŞebJ rimizdeki üçücü kâğıt fahri-1 kasının açılış merasimj 25mart perşembe günü büyük1 lâr törenle yapılacaktır.Açılış merasiminde Reisi-1 cumhur Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.03.1954
  • Akil Özlerin arma to em Işkoçyada yeril bfr seneyi dcğuyor Profesör.Doktor Akii Muhtar Ö/den'in vefatının beşinci yık munawbeiyle dün Tıp Fakültesinde bir anma töreni tertip edîlm'ştir.Dekan İhsan ükr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1954
  • TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Bir gecede 19 kardeşini cellada teslim eden padişah III.Sultan Mehmet 29 yaşım a tahta geçer sarayın içini kana boyamıştı geçmsz 1595 yılında Osmanlı tahtı na ÜT-Sultan Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1954
  • LANA TURNER KIŞ SPORU TAPIYOR Hollywood'tra sevimli artisti Lana Tome* hâlen Amerikanın Maya dağları eteğindeki küçük "bir kasabada kış sporu yapmaktadır.Ren sim sevimli artisti kayaklanyla birlikte g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.03.1954
  • ALMAN FUTBOL tD ABE.ÇİLERİNİN YEN!BİR USULLERİ Bonn,Havaların son günlerde çok kötü gibmesi üzerine fubbo;maçlarına gelen seyircilerin maktan çok azalmıştır.Bunun üzerme futtood kulüpleri* «Din idaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • Kubala hakkında çıkarılan yeni şayialar Küba la İspanyada oynatılmaya devam edildiği taktirde Macarlar Dünya kupa sın da n çekilecekler Pazar günkü maçı seyreden Ser Kubala*nw isteksie ve neticesiz oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • Spor dünyasının j garip olayları KIZINCA RADYOYU PENCEREDEN ATTI Roma Anibai Roccierf adın 4a ve 35 yaşında bir futbol meraikiıârı,radyoda îııtor^Pioren tina maçını dinlerken,taraftarı olduğu Inter*in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • İKİSİ DE AYNİ ANDA NAKAVT OLDULAR Liverpool,Geçen hafta bu anda yapılan bir boks karşılaşnaasmda her iki' boksör de ayni anda nakavt olmuşlardır.Bu vaziyet' karcısında/lirt bok sör de mağlûp sayılmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • m hhiim.m.a—Türkiye İspanya milli maçının 22 oyuncusu Mad ritteki 4—1 İlk mağlûbiyetin revanşını almak azmimiz Ve an'anevî enerjimiz karşımda İspanyolların boyun eğdiği* Paoar günkü maçta,her iki tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • An karanın üç k'Mübü profesyonel oluyor Ankaramn üç büyük külü bü Ankar&gücü,Demirspor,ve Gençlerbirliği profesyonel olmağa karar vermişlerdir.Hacettepenin de bugünler de bu üç kulübe uyarak pro fesyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • Fakülteler arası Istanbul Üniversitesi Spor mı lübü tarafından tertip edilen Fafltülfceterarası Futbol maçları na dün Vefa stadında başlanmış Ur.Hakem Necdet Turkantoz'un idare ettiği maçların itkinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • Sulhi Garan ile Cezmi Basar Israile gidiyorlar Bu pazar günü Tel-Avivde yapılacak olan Yugoslav israil millî maçı.için davet olunan beynelmilel hakemlerimizden Sulhi Garan ve Cez mi Başar bu perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • Beşiktaş izmire gidiyor Siyah Beyazlılar.Cumartesi,Pazar günleri iki maç yapacak Millî takımımızın İspanyaya,üg m abları nın da,10 nisana ka dar tehir.edilmeleri münasebetiyle Beşiktaş profaayoael fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • jb.ii% fÎ3 milli maçında takımımızın İki muvaffak oy Çetin,meşhat Kubalay» adım attırmmnışlanltt «onuııunuramuı mKnnıunıw:3i«nnnn İspanyol millî takımı dun şehrimizden ayrıldı Hakemler idarelerinden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.03.1954
  • Bir türü başlanamayan ikincidevre lig maçları bu hafta yine Futbol Tertip Komitesi profesyonel lig maçlarının 10 nisanda kati olarak başlanmasına karar verdi Safoasizlık ve milıî maçlar mü nas3btiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • âuranf/YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KÖPOKLO NEFİS KOKUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Bir kız çocuğu denze düştü Kadıköyde Mühendis Sarı Ali sokajğmda 11 numarada oturan İd yaşarında Tülin admda bâr kız çocuğu dün rıh tunda dolaşırken,ayağının kayması ile kazaen denize düşmüş ve etraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Ankara Kız Lisesinden bir grup Istanbula geldi Ankara Kız Lisesi talebelerinden bir grup beraberle rinde öğretmenleri olduğu halde,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • ingilterede sinemacılar grev yaptılar Londra 15 A.A.Sinema teknisyenleriyle patronları arasında çıkan ihtilâf yü zünden,Ingilteredeki sinema larm çoğuna yeni filmler gel miyecektir.3500 fil mlâboratuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Izmir Belediyesinin Beyaz Kitabı Izmir 15 T.HA)Şehrimiz Belediyesi tarafından bastırılmakta olan beyaz kita bin hazırlanması işi hızla devam etmektedir.300 den faz la resimle süslenecek olan bu kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • I Denizcilik bahisleri İngiliz donanmasının bugünkü vaziyeti İngiliz donanması bu yılın ök günlerinden itibaren muhtemel bir harbe karşı haziiianmaya başlamıştır-Bu hazırlıklar ve alınacak tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Fapanm hastalığına nihayet teşhis kondu Vatican City 15 A.A.Papa on ikinci Piusu haftalardan beri yatakta yatıran hastalığa nihayet teşhis konulmuştur."Stegnosis Pylorus,adı verilen bu hastalığın mide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Norveç Hariciye Vekili İngiltercde Londra 15 £A.A.Norveç Dışişleri Vekili Halvard Larage bu sabah Osİodan Nev castle'a gelmiştir.Cumartesi gününe kadar Ingilterede ka lacak olan Norveçli vekil muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Şubatın son günleriydi-Bir laftadan beri sabahtan aksana kadar mütemadiyen iş aranaktan bitkin bir hale gelen Smmet,bu müddet zarfında sandviç yemekten bıktığı için jon kalan dolarlarından biriae kıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • I RÖPORTAJ Röportaj yapan bir gazetecinin röportajı E îr arkadaşımız geçen gün Die tababeti Enstitüsünde röportaj yapıyor ve mevzuu okuyucuların önüne çırıl çıplak koymaya çalışıyordu.O sırada biz de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • DENİZLERİM KIZI Tarihî Roman Sazan:Kemal SAMANCIGÎL "Şakayı bırakın ağalar,bu karata iki üç yıl sonra herkese meydan okuyabilecek 77 Seyirciler gülerek alkışlamağa başlacîrfar,küçük yeni çeri de bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • Dolores Dei Rio da Hollyvooda döndü Hollyvood 15 Nafen)Büyük anne rolünde geçen sene film dünvasma dönen es ki yıldızlardan Gloria Svan sondan sonra şimdi yine ses siz ftfm yıldızlarından Dolo res Del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.03.1954
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t a a 4 5 1 6 B 7 8 9İ I ft 12 iwfiSs L—BOH SoJ-n-an sağa 1 Bugün ölüm yıldönümü ohm bir bestekârımiz.2 Şiş;öğrenci;Bir «ota.3 Tazı temrini.4 KUflıâni;Bir hükümranlık alamte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Uşak ve Sivas valil kferi Ankara 15 Milliyet)Oğrend:ğimize göre Kadıköy kaymakamı Ekmel Çetiner Uşak,Çanakkale Valisi ihsan Sabr;Çağlayangil de Sivas Valiliğine tayin.edilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Nil Kızlarının grevi Ba/jtarnfı birincide)lar verileceğini temin etmesi ne rağmen *"Nil kızları,aç hk grevine devam etmektedirler.Grev,Mısırın ikinci büyük şehri olan Iskenderiyeye de yapılmıştır.Diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • İrak,Arap Birliğine karşı cephe aldı Bastaraft birincide)«Irak,Avap Birliği konseyiata Bağdat'ta,topl-anmasuu *abul etmiyor,çiiakü Irak toükuouti,31 mart tarihinde,Irak'm Paikıstan-Tüıkiye paktına kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Seçim hazırlıkları tamamlanmak üzere Baştarafı birincide)P-adaylığı için müracaat müd deti dün sona ermiştir-Yapılan müracaatların 2000 i aştı ğı ve Genel Kurulun tefrikte büyük zorluk çektiği bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • kalyadaki skandal genişliyor Baştarafı birincide)Bin talebi üzerine,italyan Dış işleri Vekilisin oğlu Pıero Piccioni ile geçen hafta istifa e den İtalyan Emniyet Umum Müdürü Toonaso Pavoni de şahit ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Tunusta milliyetçiler ayaklandı Baştarafı birincide)kerî kordon altına almıştır.Nümayişçilerden 281 kişi tev kıf edJmişur.Nümayişçiler "hürriyeti mizı istemek suç mudur.Fransızlar artık Tunustan çe kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • TASTA DA 3 KIS1 YARALANDI Fas,15 THA,Paris ten buraya selen ve Faştaki durumu tetkikle meşgul bu liman Fransız heyeti,bugün toplandıkları bir sırada Fas m Tüy elçilerinin hücumuna uğramışlardır.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • ispanyada nümayişler BaşteraA birincide)olduklarından polis,talebele XX dağıtmak istemişse di gençler başka meydanlardı gruplar teşkil etmişler ve ik tramvayı devirmişlerdir.An balar cidd!surette hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Bir fccdan fecî seki de öldü t ün Calatada bîr kadının ölümü île sona eren feci bir vasıta kazası bini ustur.Mehmet Öncül adında bir Î)fö r muavininin idaresinde i Merzifon 187 plâkalı kam yon Gala ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Mıl!î futboî takımımız bugün gidiyor j&aştar&fı birincide)kanı jŞinasi Osmadan maada.Federasyonun istanbul mümessili Muhtar Uygur,Selek siyon komitesi üyelerinden Niyazi Sel ve antrenör Puppo Sandro g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • İngiltere Kıbrıs hakkında Yunan teklifini reddetti Baştarafı birincide\Lefkoşe 15 T.H.A.li eylülde vukua gelen feci zel zele dolayıs*yle evlerini kay beden,sadece hayatlarını kur tararak soğuma,kara r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Altı akrabasını zehirleyen kadın Baçtarafı birincide} me edilmiştir* öğleden sonra başlayan duruşmayı,çoğu kadın olmak üzere yüzlerce dinleyici takip etmiştir-Mahkeme kâtibi yeknasak bir sesle sanığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Seçimlere dair Adliye Vekâletinin tamimi Baştarafı birincide gün içersimle yemden teşkil eı kp faaliyete geçmiş bulunaca tır.t Siyasi partilerden seçin kurullarına İye alınmak için a ramlau ilk g-cnel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Sanyerde işle cinayetin Bustarafı birincide)siz bir kız çacugunun sekiz saat tanjberi devam eden gaybubetini gürfıefl görmüş ve emrinde çalışan memurLarı,Meryem m aranması için harekete geçirmiş tir.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Ucuzluk teşkilâtı Baçtarafı birincide)caret ve Ekonomi Vekili Fel hi ÇelikBaşın riyasetinde yapılacak bu toplantıya,isviçre li mütehasstslarla brlikte,teşkilâta tnatıtacalr d'ğer his sedarlar da iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Fatiminin sıhhî vaziyeti vahim Ha»tahaneye kaldınlan sabık Hariciye Vekili kan kusuyor.Muaaddık taraftarı bir gazeteci de intihara teşebbüs etti Tahran 15 AP)Cumar tesi gecesi,tevîoLnden sonra hapisha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Amerikada karşı husumet artıyo j Demokrat ve Cuırfıtıriyetçlier McCarthy*filn memlekete zararlı o.duğunu İdoia ediyorlar Washington,15 AP)Adlai Stevenson,Nixon'un dünkü konuşmasını tamamen tasvip et «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Kastamonudaki büyük yangın Tarihi Kastamonu kıstası yandı-Zarar bir milyon lira civarında Kastamonu 15 A.A.Memleketimize iltica eden yabancıların enterne edildiği tarihî Kastamonu kışlası,dün akşam üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.03.1954
  • Amerikanın savunma masraf lan Ba$tarafı birincide)de muhasamatın başlaması ü* zerine,bu muhasematm yenibir dünya harbine müncer olmasından endişe edildiği bir sırada kabul edilen gayet müstacel bir pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İller Bankasından s Kasabanın adı Keşif bedeli Geçici teminat Tesisin nevi ivrindi Balıkesir)150-283.25.8-764.2 ad-65—75 ps-dizel grupu ve alçak gerilim şebekesi» santra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Kocaeli Valiliğinden Cinsî Muhammen bedel %7*5 teminatı İhale saati 5 kalem et.36 925.00 lira.2-769 lira 37 krş.Saat 11 00 5 kalem süt ve sütilü ma Jdeler 17-727 50 lira.1.329 lira 56 krş Saat 15 00 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • i W.F.Hera-y Van D r Zee Co.VAPUR ACENTELİĞİ Acentesi bulunduğumuz aşağıda gösteriten ecnebi vapur kumpanyalarının îstantbula muntazam sefer yapacak olan gemilerin isimleri aşağıda gösterilmiştir:DEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • 1200 ton Sönmemiş Kireç alınacak Devlet Demiryolları Merkz 9 uncu Kont* Reisliğinden 1 1200 ton sönmemiş kirecin satın alınmam kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Malzemenin muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • İsparta Belediye Reisliğinden Belediyemiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı makine ve malzemeler teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler Belediyemizde mevcut olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • im İlli Wl HHiWi.iUn,Lokman Hekim J Dr.HAFIZ CİN ir,Dahiliye Mut Passim Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n.no öğleden sonra 14.30-17.oo de.hasta Kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104 T ı "ı'ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Konya as.sa,al.ko.Başkanlığından As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem.yakacak taşıttın** ması işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Muhammen fiatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 250 kuruş,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • MyAMMelt KARACA MAKSIM Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L t KARAKOLU îumartesi.Pazai matineler 15 te Telefon:13184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • a Done şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki misildirfISn şartlar1 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 Tl*.7 ve 8 inci sayf a sunt.2,50 T.L.Hanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • SATILIK APARTMAN Galata» Lüdecinendek caddesi No-112 ve 114 ka-pı numaralı dört daireli,deniz.görür.%10 gelirli apartıman.Görmek için daire üçe.görüşmek için Tel-21807 Divanyolu caddesi No.9 a müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Pereventorium Sanatoriumu Bagtabibliğinden Eksiltme lâıı Muhammen Muvakkat bedeli teminatı Nevi Kilosu Lira Krş.Ura Krş,İhale tarihi,günü» saati Patates,soğan,sarımsak 41500 13150 00 986 25 2/4/954 Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • İstanbul Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden Cin» Miktarı Azı Çoğu Muhammen Fiatt bedel Lira Krş.Azı Çoğu Muvakkat teminatı Lira Krş Benzin 15 OOOlitre 20.000 litre 45 60 Su 6840 lira 9120 lira Açık moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Semti Mahallesi Sokağı Kapı Noyeni ta j Çarşamba Hamamı Muhittin Dsağmançeşme 84 Fener Atitamretafapaşa Derviş zade 50 Koca M.paşa Gambaziye *edi şehitler.16 Haseki.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • İstanbul Belediyesi Memur ve Müstahdemleri İTaraım Oemlyetj İdare Heyeti Reisliğinden Cemiyetimiz nizamnamesinin 10 uncu maddesi gereğince 21/3/954 pazar günü saat 14 de Beiediye merkez binasındaki um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri DOVER YOLU Komedi 3 perde Yazan:A.A.Milne Türkçesi:M-Bıırian Safoneye koyan:A V N t DİLLİGİI,Sah.Çarşam'ba suare 20-30 da-Çarşamiba ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Dese Satışı Slimerbank Gem'lk Suni İpek ve Vskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz ambarında bulunan tafcrîben 25 ton 21000.Kg-bükülmemiş reyon deşesi,2500.Kg.bükülmüş reyon deş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Edirne Belediye Reisliğinden 50 Ura aslî maaşh Belediye İnşaat Mühendit&liği ve 30 lira aslî maaşlı fen kalfalığı ınünıhaldir.Müfherodfertdk kadrosu İ954 yılı için 80 Hra maag üzerinden kadrosu alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • İsi ar bul Levazım A mir.'iğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları 10 ton tahin Helvası kapalı zarfla 25/3/954 Persemibe saat 16 da İzmit Kara As-Sa-Al.Ko-da saftın alınacaktır-Bedeli 17500 lira.geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yen Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • SAHN Dünktl Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrui Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Guma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • İSTANBUL.BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ^«at 21 de Dram Kıauu GELİN Yazan Marcefle Maurette Türkçeai Badroddin Tunçel samba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temail yoktur.Telefonı 42157 Komedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açiûş ve program 13.00 Haberler 13.15 Dana ımüziği PI)Lou Preager onkes Irası 13.30 Şarkılar Okuyan lar:Mehparç Gülen,Nevin ve Saî'fıe özer tem kard'aşler Çaıan lar:Hakkı Derman,Şerif D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi gereğince •yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskimiş olan 1481.1443,1462.1463.1451.1482.1453.1448 sokaklarda yeniden parke döş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılış Kapanış Sterling 134 784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı o.8\0.80 İsviçre Ft.64.03 94.03 Belçika Ft!5.6t 560 İsveç K»,64.12.50 54.1250 Florin 73.6840 73.68.40 Liret 0.44.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8