Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • İğrenç bir cinayet Hayri Uyumaz adında bir bet» ber küçük bir kın kirlettikte* sonra öldürdü Dün.Bü yükdere'de iğrenç bir cinayet içlenmiş ve Meryem adında bir kız çocuğu kir»* tetiklikten sonra öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Güney Korede büyük bir yargın Seul,14 A.A.Dün gee* Chrju şehrmtfe vukubulan büyük bir yangın 3.500 kişiyi acık i ta bırafcmıfl,bir çok yaratana* v« ölenler otanst».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Başvekil Amerikalı gazetecilerle goruştu Bir saatten fazla devan ©den basın t o plan t ısımla memleketimizle alâkalı mevzular görüşüldü Ankara,14 A.A.Bas vekil Adnan Menderes,bugün saat 11.30 da Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Köylü Partisi işbirliği tekliflerini reddetti CHP.nin Cumhuriyetçi Millet Partisi ile müşterek harekâtının istenen neticeyi vermiyeceği belirtiliyor Mebus adaylarının büyük bir kısmı belli oldu.D.P.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Eğede seçim kampanyası O.P.liler dün Ödemişte büyük bir miting yaptılar izmir 14 Milliyet)De mokrat Partinin Eğede se çim kampanyası bu gün Ode mişde yapılan bir miting ile açılmıştır.Toplantıya civar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Eisenhower'in muavini Richard Nixon Nixonun McCarthye sert ihtarı Eisenhower'in muavini komünistleri avlamak isterken iyi nişan alınmasını istedi Washington,14 AP)Birleşik Amitika Cumhurbaşkanı muavin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Yeni Pakt karşısında İsrail Yakında imzalanması mukarrer Türkiye Pakistan paktının Filistinde büyük bir alâka uyandırdığını ajanslar haıber verdiler* Pakistanın evvelce olduğu gibi paktın imzasından s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Tıp Bayramı Ankarada ve şehrimizde kutlandı nkaradaki törende C Şehrimizde yapılan Ankara,14 Milliyet)Tür kiyede Tıb Fakültesinin ilk kuruluşunu kutlamak üzere Ankara Üniversitesi Fakülte öğrenci Dern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Karaşide temaslarda bulunan Nuri Salt Paşa Irak,Orta Doğu Paktına katılıyor Karaşide Nuri Salt Paşa ile yapılan müzakerelerde muta* bakata varıldı Karaşi.14 THA.Bugikı resmeo açıklandığına göre» Irak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Rusyada seçim komedyası Londra 14 Radyo)Bu gün Rusyada "seçimler,yapılmıştır.Mahallî saatle sabah saat 8 de açılan sandıklar gece ya rısı kapatılmıştır.Neticeler kati olarak salı günü ilân edilecekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Adenouerin mesajı Batı Almanya Başvekili Törkiyeyî ziyaret etmekten son dereee ıiHunnunuııı diyor Ankara 14 T.H.A.Önümüzdeki perşembe günü hükümetimizin davetlisi olarak Türkiyeyı ziyaret edecek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Pasifikte hidrojen bombası patlatıldı Son denemede İnfilâk ettirilen bombanın eskisine nazaran İki misil tesirli olduğu anlaşıldı Washington.14 AP AA)İleri gelen hükümet şahsiyetlerinin dün bildirdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Natonun i.k Radar okulu NATO memleketleri snbay^armin yüksek radar kurslarını tamamlamaları için Roma'nın 50 mil güneyindeki Gorgopiave mevkiinde bir radar okulu açılmıştır.Bu münasebetle yapılan töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Mısır'daki üniversiteler tekrar kapatıldı Siyasi hakları tanınmadığı için açlık grevi yapan kadınlar kararlarından vazgeçmiyor Kahire 14 A.A.Dün Üniversiteliler tarafından ya pılan nümayişler üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Fuf bol hastaları milli maçı seyretmek için neler çekti tieeenln yansında ekmeğini,peynirini koltuğuna sıkıştınp Dolmabahçeye koşanlar Turnikell maç Kuyruk Karaborsası Galibiyetin sevinci Bey,havadJai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Müdafilerimiz ispanyolların bir htionmunn defederken İspanyol milli takımını dün 1-0 mağlûp ettik Takımımızın golünü Burhan attı.Çarşamba günü Ispanyollarla Romada tekrar karşılaşıyor 112 Türkiye ispa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1954
  • Bugün getırauızue davanın ulumiyetl© bulutlu geçeceği rtts ârlar'n doğudan orta kuvvette «eoefl bava sıcaklığının blraa rtacagı tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Sahte bir doktor bir kadının 1606 lirasını çaldı Zabıta garip bir hırsızlık hâdisesine el koymuştur,Se-Lmiyede oturan Nigâr Öğret menoğlu adında bir kad-nın iddiasına göre evvelki gün evinin boş bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Dün şüpheli bir ölüm hmLsea ne el kondu Bakırköyde,Kartaltepe mevkiinde oturan ve banka lardan birinde odacı olarak çalışan ismail Kemal 'Apak adında biri dün sabah evinde ölü olarak bulunmuştur.Adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Yabancı sermayedarların tek lifleri g İlikçe çoğalıyor Y&^ancı sermayeyi teşvik kanuninin yabancı dillere ter cümesınden sonra memleketimize sermaye ihracı için çe Şitli müracaatlar yapılmakta dır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Büyük bir sirk Istanbula davet edildi Bu sene Gülhane Parkında yapılacak olan Çiçek Bay ramına ait hazırlıklar devam etmektedir.Bu arada Belediye,dünya nın en büyük sirklerinden bi rini bayram için şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Balık fiatlnrınuı yakında ucuzlayacağı bliürUiyor N Mevsim sonu dolayısiyle balık istihsali bollaşmıştır.Bu arada dün balıkhane-1 ye külliyetli miktarda çeşitli balık gelmiştir.Buna rağmen futlar yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Kaçak et satışları Bazı semUrde kasap'arın kaçak et sattıktan idaia edJiyor Şehrimizde kaçak et satış laruun arttığı müşahede edil mektecLr.Kat;k et satanların büyük bir şebeke haunde çalıştıkla rı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • istanbul ve Ankara Hııkulı Fakülteleri arasındaki münazara Gençliğ n Avrupa kampan yası Türkiye sekreterliğinin tertipled:ğ;seri münazaralar dan ikincisi önümüzdeki çarşamba günü saat 15,30 da An kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Ziraat Okulundaki Bağcılık kursu sona erdi Bağlarda aralama,buda ma,bakım işleri,meyva ağaçlarında çeşit seçimi ve ba kim mevzuunda vatandaşla ra bilgi vermek maksad.yle Halkalı Ziraat Okulunda açı la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Kazaen genç bir işçinin kolu kontu Beyazıttaki Cebeci handa bir atölyede çalışan Osman Aslan admda bir amele çalışırken kolunu pamuk atma makinesine kaptırmıştır.Kaza sonunda kolu kesilen Os man Cerra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Bir kadın feci şekilde öldü Kuruçeşmede yanan bir evin enkazı a.tımla kalan bir kadın tzj.erek ö.dii Dün Kuruçeşmede Mezar lık so&ağında ö saydı gecekonduda bir yangın çumuş ve Hatice adında tfO yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • YAPRAK Nida işaretinin ma'nası LLUNAY Bir akşam gazetesinde *©yle bir haber okudum:«Erzurumdan haber veril bgine gore Şeyh Saidin of a Ali Rıza Fırat,Demokrat Partiden adtıylugını koynustur.İlk nazard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Doçentlik imtihanları önü müzdeki ay içinde yapılacak istanbul Univers;tesin8 bağlı,Tıb,Hukuk,iktisat,Fen,Edebiyat ve Orman Fa külteieriyle Diş Hekimliği ve Eczacı Okulları doçentlik im tıhanları önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • KİSA HABERLER if Bir İngiliz firması i^güUiare ttuuecaai ederek memleketimiz den kilHitpetli tn&küasidla fr-aym Domrugu admak İstediğini bildir m iş ve bu maksatla bir kaç tem »u'cijsıu Adana böigcsia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Bozulan yolların tamiri işine liaşiandı Belediye kış yüzünden bozulan yolların tamirine de vam etmektedir.Bu arada Büyükpostahane nin önündeki asfaltın tamiri ne de başlanmıştır.Bu yüzden yol,dün vesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • istanbul Ankara arasında ki asfalt yol tamamlanıyor istanbul Ankara asfalt yolu tamamlanmak üzerecLr.Bu arada yolun Pendik Ue Haydarpaşa arasındaki son kısmı üzerinde,Bostancıda yapılacak olan büyük t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • HALKIN SESİ Caddemi,köstebek yuvası mı Feriköy'de Yay Meydanı caddesinde oturan isminin mahfuz tutulmasını istiyen bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta;mezarlığa giden «Yay Meydanı Cadde,sinin» tamir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Prof.Aidi Muhtar bugün törenle anılarak Ordinaryüs Profesör Dr.Akil Muhtar Ozdemin vefatı run beşinci vıiı dolayısıyla yarın istanbul Ünivers-tes n* de bir anma töreni yapılacak tır.Tıb Fakültesi deka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Yazan.Bedirhan ÇINA» Tafrik» No;8 Babamın emirlerine itaat etmiyecek ve vatanıma dönecektim Babamın tavsiye ve emirlerine boyun eğmekten başka çare yoktu-Bir müddet dâba sabırla bekledim ve nihayet Iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • if Bankacılar Cemiyetlin yıllık Joongrrol 20 mart cumar teal günü saat 14.30 Dtt düncü Vakrf Hanında,Ticaret Odası salonunda yapılacalctır.SERGİ Raasani Şeref Bigalı ve Rı asa Hü'nin ««enerinden müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Verem tedavisinin dönüp dolaşıp tegaddd meselesine dayag diğım.ve bu beslenmenin en muvafık tarzının da sebze,hu bubat ve meyvaıarla kabil olacağını yazmıştık Fakat halk atasında şöyle bir düşünce ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Tütün ve pamuklarımızın ka üleşinin yükseltilmesin* çalışılıyor Ziraat Vekâleti,tütün ve pamuklarımızın kalitesini yükseltmek maksadüe yeni den bazı tedbirler almak üze redir.Bu maksatla Vekâlette alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Radar teknisyenleri kursuna 14 kişi gönder yoruz Atlantik itt'fakına mensup devletlerin radar teknisyenle rine mahsus olmak üzere Av rupada bir kurs açılmıştır.Kursa Türkiyeyi temsilen 14 kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Jorj Duhamel çarşamba günü Istanfoula gel.yor Fransanın tanınmış roman cüarmdan Jorj Duhamel,be raberinde eşi olduğu halde,17 mart çarşamba günü uçak la şehrimize gelecektir.Bu arada Ankara,izmir ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • 15 Mart 1954 P'-xate»;10 Cem.âhır S7S 1 2 VlATt 1389 VAKİT VASATI EZANI Güneş 6.12 11.57 Öğle 12.23 6.07 îküıdti 15.44 9.29 AJcçam 18.16 12.00 Ysaa.19.40 1.31 j fenufk 4.34 10.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • Şehrin telefon derdi yakında halledilecek Ev va miles şaselerime tâlaffon alması içiı müracaat edeler Şehir içinde telefonla konuşmak son günlerde adeta b.r mesele haline gelmiş ve bu mevzudaki şikâye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1954
  • P n i s t Bakıricöyde,Kartaltepe mevkiinde oturan bir ajpenlaı bur yaşındaki çocuğu Sait odada oy »arkan mangalı devirmiş ve bu yüzden yangın çıkmıştır.Ev kıs men yandıktan sonra yangın aörjdürüumûşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Memleket basını günlerce bu işle meggûi oldu-Eğer nikahtan evvel kendisiyle ta-«uşmamış olsaydım,o kazadan sonra zavallı genci teselli etmek imkânını bulamıyacaktım.Kaza mı oldu?Evet-Kîliseden yeni çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • İşittiğimize göre Şehir Tlyatrosunu kırkıncı yıldönümü adi kutlamak için hazırlık yapıUyonnuş.Güzel şey:Tiyatro snın bugünkü sahiplerini tebrik ederiz.Kadirşinaslık diye işte buna derler.Malûm ya,kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Almanya Kızıl Çin ticareti Batı Almanya hükümetinin bazı Bakanları Kızıl Ç4n ile serbest ticaret yapılması lüzumunu ileri sürüyorlar Hamburg,14 AP)Batı Almanya hükümetinin bazı bakanları ve siyasî par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Mısır'ın telaşı Amerika'nın Pakistan gibi Irajt'a da askeri yardımda bulunacağı haberinin Kahirede bir bomba tesiri yaptığını ajanslar bildiriyorlar.Pakistan da da kuvvetli bir garp ve medeniyet düşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Hollanda Prensi Bernhard ses duvarını aştı Los Angeles,14 A.A.Hol landa Prensi Bernhard dün F.86 Safety uçaghe ses duvarım aş ¦maştır.Bundan sonra Amerikan ban otiyesine mensup 28 B uçağına ninen pr*e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Çekirge sürüleri Suriyeyi istilâya başladı Şam,14 Anka)Bir müddet evvel ÜYdün ve Suudi Arabibtanda görülen büyük çekirge sürüleri Suniye hududunu geçmişlerdir.Suriye Ziraat Veklfl,bugün verdügi bir be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Avrupa Kömür Çelik Birliğinin bir kararı Lüksemburg 14 A.A.Avrupa Kömür ve Çelik Bir ligi Avrupa Vekiller Konseyi Birliğe dahil milletler^ arasın da demir ve çelik fiailarının serbest bırakılmasına ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Buitaristauda yüzlerce Türktevkif edildi Viyana 14 ANKA)Bu xaya ulaşan haberlere naza ran,Bulgaristanın Osmanlı idaresinden ayrılması ıie il £ili olarak "kurtuluş,günü diye kutlanan 3 mart tarihin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Ko reden 1071 Amerikan asker dönüyor Tokyo,14 A.A.Kore'deki 45 inci Amerikan tümenine men «up 1071 kifci bu sabah Amerika'ya {idarJcet etflnişjerdim Tüme mân geri teaian kısmı 8 inci ordunun diğer bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Rusya Çekosîovakyada Sovyetler bu merkezin kurulacağı Tatra dağları eteklerinde köyleri boşalttılar New York,14 A.A.Slo vakya milli kurtuıuş komisyonunun bildirdiğine göre,Sovyetler Birliği Çekoslovak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Avrupanın savunması ingiltere'nin savunma camiasına iştiraki için teklifler hazırladığı bildiriliyor Londra 14 A.A.Bağımsız haftalık Observer der gisinin diplomatik yazarına göre,Avrupa Savunma Cami a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Türkiyede z^rai inkişaf Londra 14 Nafen)in gilterede intişar etmekte olan "Farmers Veekly,adlı ziraat dergisi,Türkiyede ziraatın jn kişafı için yapılmakta olan hamlelerden sitayişle bahset inektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Singap'trdaki uçak kazasında ölenler 33 e çıktı Singapur,14 A.A.Dün Singapur'da KaL'ang hava alanında düşen îngüldz «Oooıstellatk n uçagınm hostesi aldığı ya «•aitar neticesinde bugün ölmüştür.Bu sue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Yeni bir uçan sigara görüldü Kuala Lumpur,14 AjM fiwiattenihaim Liman işçileri:cuma gecesi,sigaraya benzer bir cismin arkasında beyaz bir iz ¦bırakarak uçtuğunu görmüşierdtr.Yaıvaş yavaş bulutlar aiwa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Japonyaıun savunma teşkilâtında eski askerler kullanılacak Tokyo 14 A.A.Başve kile vekâlet eden Taketora O gata dün diyet meclisinde verdiği demeçte,geçenlerde Amerika ile imzalanan karşılıklı müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Artist Michael Morganın mücevher/eri çalındı Paris 14 A.A.Sinema artisti Michel Morgan ile eşi aktör Henri Vidalin evde bu Ilınmadıkları bir zamandan istifade eden iki hırsfz dün gece eve girerek mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Çok garip bîr arzu Amerikalı bir kız «Kurt çocuk» la evlenmek istemiş Yeni Delhi 14 A.A.Lucknov.Hastahanesinde tedavi edilmekte olan kurt çocuk Ramu dün,Birleşik Eya letler parlâmentosunda mü zakere m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Einstein hususî hayatının korunmasını istiyor Princeton 14 A.A.Dün 74 yaşını idrak eden tanınmış fizik âlimi Einstein medenî ve akademik hürri yet teşkilâtının yaptığı anke te yazılı olarak gönderdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Prenses Marta karaciğe rbıdeıı hasta Oslo 14 A.A.Prenses Martamn sıhhî durumu mü nasebetivle yayınlanan sıhhat bülteninde,karaciğer has taljğı neticesinde cuma günü bir kanama husule gelmiş ol duğu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Filipinlerde bir ada,kedi büyüklüğünde fare istilâsına uğradı Cakarta 14 T.H.A.Filipin takım âdâlarından bi ri bugün kedi büyüklüğünde ki farelerin istilâsına uğra mışür.Bu adada bulunanların boş bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Kısa haricî haberler r n_ıı_ı.r Tj-n:AMERİKA Atam enerjisi komisyonunu n,Han Ford Atam tesisleri müdürü David Shaw,gizj'i vesi kalann çalındığına dair söylentileri «katiyetle tekzip etmiştir.İNGİLTERE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Havacılık tekniğinde ingilizlerin yeni bir icadı Londra 14 A.A.Ami uallik dairesinden bildirildiği ne göre avcı uçaklarının uçak gemisine inmesini kolay Yaştıracak yeni bir otomobil tertibatı tatbik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Doğumdan evvel cinsiyet tayin ediliyor Bir Fransız kimyager!basit bir ameliye iie çocuğun cinsiyetim evvelden anlayabileceğini söylüyor Şikagö,14 A.A.Do-•ğaeak çocukların efafitye-Um evvelden tayin et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Japonya hiçbir güvenlik sistemine girmiyecek Tdkyo,14 A.A.Japonya dışişleri vekili Katsuo Okazaki amay&sanm,Japonya'ya hiç biı koUektif güvenlik sistemine giraıesiaıe müsaade etmediğini zira bu iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • Yedek Subaylar bugün kura lannı çekecekler Ankaı-a,14 TJÎ.A-89 uncu dönem Yedaksubsy namzetferf yarım »kur'alartna gıeikecek:rdlr.Yeöeksubay namzetleri 23 nisanda yapüacak olan diploma tevzi törenini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • lngil terede polis köpeklerinden istifade Londra 14 Nafen)ingiltere polis teşkilâtı bil hassa Londranin Scotland Yard teşkilâtı son senelerde polis köpeklerinden son dere ce istifade etmeye başlamışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1954
  • İKTİBAS anıınen müsaade etmek yanlış mı?ı ı ıı ıı I.v çrtj.e çocuk düşürme lehinde ve aleyhinde iki mühin cereyan vardır.Cenevre D vîst şûrasının bu messla hakkında verse ği karar merakta bekleniyor I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1954
  • RESİMLE HÂDİSELER l?ponya Amerika pnlaş^nesı imzalandı Japonya ile Amerika arasındaki güvenlik anlaşması Tok» eda Japon Dışişleri Vekili Katsuo Okazai ile Amerika Elçisi ohn Allison tarafından imzalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1954
  • HKKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A XVI.Lui firar ederken tuzağa düşürülmüştü 250 kilometreyi hâdfısesîz at.atan Kral ve Kraliçe,tam kurtulacakları sırada yakalandılar 1917 yazının sıcak güalerindeydi-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1954
  • BEYAZ PEKBEDEN GECE KULÜBÜNE Lili Cyr'in san'at hayatının seyri şimdiye kadar alıştığımız usulün tamamen tersidir.Sinema payitahtı HoHywood'un bir hemşehiriisl olan Lili.sanat hayatına doğrudan doğruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1954
  • Adana fig maçları Adana,14 SHA)Adana futbol lig maçlarına bugün devam edilmiş ve Toros Spor.id man Yurdunu 2-1» Sümerepor da Demirspor'u 1-0 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1954
  • Dön efu?bine yojclöşon mchşeri bir seyirci kalabalığı önünde ariyayı 1-0 yendi Güzel bir maç çıkaran takımımız oyunun yegâne golünü,birinci devrenin 14.dakikasında Burhanın ayağından kazandı.Misafirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1954
  • İspanya ile üçüncü maç Millî futbol takımımızın dün İspanyayı yenmesi ile üçüncü bir Türkiye tspan ya mili!maçının yapılması mecburiyeti hâsıl olmuştur* Dünya Kupası final grupuna katılacak olan takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1954
  • Dünkü Maç Ayyıldızü forma* dün DoJmabahçede Madrit mağlûbiyetinin revanşını hepimizin sevinçten yaşaran gözlerimiz önünde de İspanyoHardan söke söke aldı-Oynadık.Ve kazandık.Neticenin tek gollü oluşu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1954
  • basketbol maçları uspor-G.Saray da Kurtuluşu yendi Basketbol lig maçlarına dün Teknik U&versfte.spor Balonunda devam' edilmiştir.8.Spor ile" Darüşşafaka av rasında yapılan günün ilk kar şılaşraasını B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1954
  • Vasco de Gama Avrupaya g-Hyor Paris.14 SHÂ)^Blr mtid.detten beri Avrupada bir turneye ç»kaçağı bildirilen Brezilyanın Vasco de Gama takı* mı.bu turneye Fransadan bas layacafmı bildirmiştir.Brezilyalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 15.03.1954
  • Dünkü maçtan sonra stadın soyunma odalarında Bizim soyunma odası bir bayram yeri hali/ide idî.Tabii Ispanyoiiarda vaziyet tamamen tersi.Misafir oyuncuların hiç birisi konuşmak istemedi """Dün oynanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • Gaibe ihtar As.ye ait yağı çalmak suçundan maznun ohrp gaip durumda bulunan 930 da Ofun Çaykara kazasının Gargoras köyünde Ayşeden doğma ve Tercanın Gefin Petek köyünde mukim olduğu öğrenilen Ali oğ-M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez binası ve Atatürk Sanatoryomu arasında Karakuş Tepesinde yaptırılacak bir adet telsiz istasyonu muhafaza barakası inşaatı kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • astaiarı milli maçı eyretmek İçin neler çekti G-cenin yarısında ekmeğini peynirini ko.tuğuna sıkıştırıp Do mcb hçeye koşanlar Turnikeli maç Kuyruk karaborsası Galibiyetin sevinci Sabalrnı fBaştaraf ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • DEĞİŞİ 16 DEĞİŞİYOR!Genç kadın kahvaltı etmekle neşguldü.Elindeki tereyağı ürülnıüş ekmek dilimim tabaca atarak heyecanla sordu:Nereye Emm et?Chicagora.mı?Burası hoşuna gider mi?Sevinçle cevap verdi:N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎL Gemi gîbi buranın da bir maskotu vardı,kucaktan kucağa dolaştırılıyordu:Arslan 76 Nihayet buldu,mırıldandı.Sadık.Aferin.Baban kim senin?Geminin Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • Sırası getdikçe Rusyada Stalinin ölümünden sonra neler oldu,neler olacak?Statin öleli çok zaman gîçmiş değildir-Şimdiye kadar Rusyada bu kadar kısa bir zamanda,bu kadar çok reformlar,hiç değilse değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.03.1954
  • 8 9 10 fi 12 Soldan î ağa 1 Ffıe mmiy»t vermemde 2 Üçüncü şahsa parasının ge liri iki kelime)Çarpılmış tH bi)3 Kışm meselesi;Orta ile Batı Anadolu arasında bir dağ.4 Genişlik;Demiryoi;Oıtiu gu yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Kıymetli sanatkâr Hııpıiııılfi» itibaren PU1M)Güzellik Metodunu siz de tatbik cdioisf 601 KÖPÜKLÜ T[\cildi temizler ko rur ve beslersivilce ve siyah beneklerin teşekkülünü mani ofur.¦W sizi çok daha g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Bir suçu intihara teşebbüs etti izmir 14 Milliyet)ismail Sungur isminde bir sabıkalı dostu bulunan bir bar kadının evine taarruz suçu ile bu gün adliveye verilmiş ve sorgudan çıkarken elleri kelepçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Tıp Bayramı kutlandı Baştarofı birincide)kalabalık bir dinleyici kütlesi iştira* etmiştir-Merasimde ilk konuşmayı Sağlık Vekili Ekrem Hayri Üstündağ yapmıştır.Ekrem Hayri.konuşmacına Tıbbiyenin kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • İğrenç bir cinayet Raştaraft birincide)numaralı dükkânda ölü olarak bulunmuştur-Me rye mi n yapılan muayene» sinde.ırzına geçildiği ve bilâhare boğularak öldürüldüğü tesbit edilmiştir-Hâdiseyi müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Hindicimde kızıllar ağır kayıp verdi Hanoi Hindicini)14 AP)Borular Öıuı.en ve vahşi naralar atan binlerce komünist dün gece Dien Bien Phu etrafındaki dağlardan bu kuv vefti Fransız mevziine karşı büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Fotiminin sıhhî durumu tehlikeli Doktorlar İranın sabık Hariciye Vekiline dün kan verdiler Tahran 14 A.A.Cu martesi günü tevkifi sırasın da aldığı yaralar neticesinde askerî hastahaneye kaldırıl mis o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Endonezya Hollandadan ayrılıyor Amsterdam 14 AP)Endonezyanin HoHandadakj yüksek komiser vekiü Susanla bugün Endonezyalın Hollandadan tamamen ayrıl mak tasavvurunda olduğu nu bildirmiştir.Eski bir müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Başvekil,Amerikalı gazetecilerle görüştü Baştarafı birincide)riyle yaptığı bu basın toptancısı bir saat bir çeyrek devam etmiş ve bu müddet zarfında m^mleke ıtitmiızle alâkalı siyasi,jSctfeadl ve Içti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Suriye-İsrail sınırında yeni çarpışmalar oldu Şam hükümeti,batılılardan Isralla karşı tedoir alınmasını ta'ep etti la önleneceğinin kararlaştırıl Şam 14 TJELA.israil Oruuauımn b'urıye hududu cı varınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Köylü Partisi işbirliği tekliflerini reddetti Baştarafı birincide)tedir-Köylü Partisi kongreye başvurarak seçimler için öteKi partilerle anlaşmaya gitme* yolunu idealinden faydasız o-İarak ayrılmak şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Eğede seçim kampanyası Ba^ taraf ı birincide)miş DP ile başkanlığına şu Uegrafı gândermıştır:Yurtseverliğin ulvî heye canı içinde devam etmekte olan toplantınızın azametini ve güzelliğini anlatan malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Nixon'un McCarthy'e sert ihtarı Baştarafı birincide)sürüsüne nişan alıp ateş edince yalnız farelerin kaçmaları ihti mali değlt',onların yerine baş kaJannt da vurmak üMiîmal mevcuttur» demiştir.Konuşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Irak Orta-doğu Paktına katlıyor Baştarafı birincide)Toplantıdan sonra bildirildi' ğıne göre.her i*i taraf ara* sında bu hususta bir anlaşmaya varıldığı resmi bir tebiğ ile duyurulacaktır-Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Adenauer Bastarafi birincide)Türk hükümetinin davetine icabet etmekten duydu ğum şeref pek büyüktür.Tür kıyerun eski kültür merkez lennı ziyaret edebilmekter genç ve secur Türkiye Cum hüriyetinın kayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Pasif ikte hidrojen bombası patlatıldı Baçtarafı birtnctdo)yaptığı tahribat 1952 yılında patlatılan bombanın iki mialiadedir Daha evvel verilmiş olan ma lûmatta 1952 senesinde vuku bulan bir hidrojen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.03.1954
  • Mısırdaki üniversiteler tekrar kapatıldı Baştarafı birincine)gelmesini istemişlerdi.Talebeler bu istekleri kabul edil medıği takdirde greve basla yacaKiarını bildirilişlerdir.Diğer taraftan Kahire Ûni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • IAMMEJI maksim Bu akşam Saat 21 de OtBALt KARAKOLU ıımartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1954 yılı İKİNCİ ÜÇ AYLIK DEVREDE Hadde mamulle,rinin satış esasları aşağıdadır;I Hadde mamullerimiz ÜÇER AYLIK DEVRELER halinde Batığa ara edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • 5 adet paletli traktör satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden 1 Orman işletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletli traktör açık oksdltme suretile satın alınacaktır* 2 Beherin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • İnhisarlar Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızda biriken takriben 90 ton miktarındaki hurda çuval parçalan onar tonluk partiler halinde ve pazarlıkla isteklisine satılacaktır.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • İzmir Ente rnasyonal Fuarı İsveç Paviyonuna iştirak etmek istiyen ve bunun için gereık mektupla* gerekse telefonla İsveç Başkonsolosluğunun Kançelanna müracaat eden firmalar 17 Mart 1954 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Çayeli betonarme iskelesi inşaatı işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ve bizim Ûatı esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur* 1 Bu işin tafamin edilen keşif bedeli 350 000—ura ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış AcıJiî Kapanış Sterling T34.784.Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.8ı 0.80 Lrviçre Fr.64.08 64.03 Belçika Fr!S.61 6.60 isveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 7S.68.40 73.68.40 liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış v« program 15.00 Haixuier 13.15 Dana müziği Pl)13.30 Şarttılar Okuyan:Ahmed Ufetün Çalan lar:Cevdet Çağla,RüştU Ekine.İsmail Şençauar 14.00 Uver türler ve senfonik şiirler Pl)Gin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Yollar 8.ci Bölge Müdürlüğünden Elâzığ Eksiltmeye konulan iş:Tunceli ilinde Karan Pah yolunda Harçik köpıüsü olup 'keşif bedeli 96 779 33 doksan akı bin yedi yüz yetmiş dokuz lira otuz üç kuruştur.Eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Malatya C.Müddeiumumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif Evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 10/3/954 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zart usulüyle eksiltmeye konulmuştur.1 Alınacak olan ekmek 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • KATIP İstanbul Tıp Fakültesinden aldığım şebekemi kayıp ettim-Hükmü yoktur-7398 Enver Sabuncuoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • R£.S.V-1 KoJu Sa.Al.Ko.Baş.dan Ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktırthateleri hizalarında gösterilen gün ve saattedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Yassıviran için 20 ton nohut kapalı zarfla 30 Mart 954 Salı saat 16 da Yassıviran As-Sa.Al.Ko.da satm alınacaktır-Tahmin bedeli 14000 fira,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • M.S.V.I.No.iu Sa.A!Ko.Bask.dan Ar kara Askeri birlikTer ihtiyacı için aşağıda cine ve murdarları yazılı yiyecekler 'kapalı zarf usultt He satın alınacaktır.Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacak İJer Bankasından:1 Gaziantep Vilâyetine bagh Kilis kasabası için 1 adet 450 Ps.takatinde Dizel elektrojen grubu satın alınacak ve A-G.elektrik şebekesinin 2-ci kısmı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Kamyon ve Kamyonet Satılacaktır İstanbul Sular İdaresinden İdarece ıhizmet haricine çıkarılmış olan 3)ad'et eski kamyon ve kamyonet kapalı arttırma suı etile satılacaktır* Şartnamesi bedeli mukabilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Demir Poru Alınacak Ankara £uar İdaresi Umum Müdürlüğünden 1 Aşağrda ebat ve miktarı yazılı demir borular tekUC «İma usulü ile satın alınacaktır.2 Borular paslı ohnıyaeak ve ölçümünde manşon pajrt düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Sanip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare edea Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 75 metre uzunluğunda yaptırılacak kanalizasyon açık eksiltme ile yapılacaktır-2 Muhammen bedeli «2123» Era «50» kuruştur.3 Muvakkat teminat mufıammen bedelin %7-5 udu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 15.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından s 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8