Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • i muhalif partinin işbirliği tahakkuk etti CMP.nin tebliğinden sonra,toplanan C.H.P.Genel İdare Kurulu seçimlerde işbirliği yapmayı kabul etti Halk Partisi yayınladığı bir tebliğle Cumhuriyetçi Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Eğede seçim kampanyası I)I'-teşkilâtınla ödemişte tertip ett.ği büyük miting bugün yapılıyor İzmir,13 Milliyet)Büyük Millet Meclisinin feshi kararı üzerine izmirdeki seçim faaliyeti en haıraretili bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Rusyada seçim komedisi bu gün oynanıyor Adayların ekseriyetini kızıl ordu mensuplan teşkil ealyor.Ma enkov seçim nutkunda yeni İthamlarda bulundu Berlin 13 Nafen)Sovyet Rusyada seçim kanpanyası,bu aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Dünkü basket karşılaşmaları Fenerbahçe Kadıköyspora 42 37 mağlûp olda İstanbul Basketbol birinci ktLme lig maç/arına dun Teknik Üniversite spor salonunda devam edilmiştir.Karşılaşmalar Ümidin üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Lorentzon tekrar kaptanlığa başladı Stockholm,13 A.A.Naboland şilebiyle Türk denizaltı geınısj Dumiupınara çairparak batmasına sebep olan îsveçül Kaptan Lorentzon yeni bir geminin süvariliğini deruhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Memurlar 3 maaş nisbetinde borç para alabilecekler 24 taksitte ödenecek borçlar için Emekli Sandığında gerekli hazırlığa başlandı Ankara,13 Milliyet)Mee liste son defa kabuı edilen ve memurlara ve-r i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • MECLÎSİN SON İÇTIMAINDA 9 uncu devre Meclis çalışmalarının sona ermesi üzerine mebuslar birbirlerinin elini sıkmış ve veda etmişlerdir-Resim.Devlet Reisi Celâl Bayan Meclisin son içtimaını müteakip Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • BU KÜI» ğfiu.muııûyetle bulutlu geçeceği rüz garların doğudan orta kuvvette eseceği hava sıcaklığının biraz artacağı edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Yeni Petrol Kanununun tatbikatına başlanıyor İşletmeler Vekili,taleplerin 2 nisandan itibaren kabul edileceğini bildirdi İşetme imtiyazları 40 yıl İçin verilecek Ankara.13 AA)işletmeler Vekili Sıtkı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Amerikalı gazetecilerin dünkü ziyaretleri Evvelki gün Istanbula gelen Amerika'nm muhtelif eyaletlerine mensup 31 kû-ik bfr gazeteci heyeti dün şehirde muhtelif ziyaret ve geziler yapmışlardır.Bu arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Bu hafta İçinde memleketimizi ziyaret edecek olan Adenauer Foto:T.HA)Adenauerin beyanatı Batı Afmanya Başvekili Ankara» Atina ve Bonn arasında bir anlaşmanın şimdilik düşünül' med'ğini söyledi Atina,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • W r* D-P-tarafından dün Slrkedde tertip edilen toplan t man bir görünüş D.P.şehrimizde seçim kampanyasını açtı Sirkecide yapılan toplantıda konuşan General Tahsin Yazıcıya büyük tezahürat yapıldı.D.ğj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Asılsız haberler Para değeri üzerinde çıkanla* şayialar resraeo yalanlandı Ankara 13 AJV.Mali ye Vekâleti ile iktisat ve Ti caret Vekâletinden tebliğ olunmuştur:Avrupa Tediye Birliği sa basına ait tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • I Bir uçak düştü 32 kişi öldü Kaza.«çak yere inerken vuku buldu-Kapılar açılmadığı için bütün yolcular yandı Singapur,13 A.A-Bir İngiliz hava yollarına ait Constellatin uçağı,yere indiği sırada kapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • İspanya milli takımı ile bugün karşılaşıyoruz Saat 15 de Mllhatptşa Stadında yapılacak olan maçı Alman hakemleri idare edecek Türkiye ile ispanya arasın da ki Dünya Futbol Kupası eleme maçlarının ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Pi.avoğlu'nın garip isteği Ankara,13 Milliyet)Devletin mevcut nizamını sarsacak faaliyette bulunmak ve tarikat teşKİl etmeft suçlarından ötürü 10 sene hapse mahkûm edilmiş olan Ticanî şeyhi Kemal Pilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Bir kısım adaylar belli oldu Ankara 13 Milliyet)Meclisin yenilenmesi kararının verilmesinden sonra partiler fiilen secim kampanya sına başlamışlardır.Bütün partiler gösterecek leri adaylar üzerinde ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • KUBBE SAKATINDA KAV-GA Kral Faruk'a ait eşya Kubbe Sarayında haraç mezat satılırken 72 yaşında lskoçya» lı bir kadın hâdise çıkartmış ve alıcılara izahat verilmediğini iddia ile memurlarla kavga etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • AZILI HIRSIZ Bir müd ¦Setten beri Fatih.Kocamustafapaşa.Kartal ve Pendik'te muhtelif evleri soyan azılı hır sızlardan Hasan Sinal dün yakayı ele vermiştir-Resimde Hasan Sinal.Emniyet Müdür lüğünde gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.03.1954
  • Fatımi yakalandı ve sokakta bıçaklandı Muaaddıkın sağ kolu ele geçtikten «onre halkın hücumuna uğradı ve güçlükle kurtarıldı Tahran,13 Radyo ve Ajana,lar)Mueaddik rejiminin u-İ&k ^efek yapılı Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Hi.14 j Mort w 9 1 Cera,fthır 187» 1954 P«n:ar Muit 13W VAK Güne IT VASATt EZANİ 9 6.14 11.59 Ogle 12.28 6.09 tkinc li 15.44 9.29 Aksa m 18.15 12.00 Yats,19.45 1.30 tmsa k 4.35 1020
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • ÇAT if Yafa Lisesinden Yetişenler Dem ginin terUp ettiği cVe faı'rlar Çayı» 20 mart cumartesi günü saat 14-19 arasında Taksim Bel*diye Gazinosunda verilecektir.GECE if cJo1tny kitar kuarteti tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • KISA HABERLER Amerüıa.ya mal almak ü-Bsre gitmek »o olan eMalatya» şilebi Kazfiblanka'nın Ağodi üm anında ıı maden ytikl/yükleyerek Baltimore'ye hareket ekmiştir.Malatya,Baltimcce'ce yükünü boşalttıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Beyoğlu Erkek Lisesinin ismi değiştiriliyor Beyoğlu Erkek:Lisesinin adının Atatürk Erkek Lisesi,olarak değiştirilmesi hak kında Vekâlete yapılan tek lif uygun görülmüş ve istek kabul edilerek ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Vi tâ ve aitmfar için yarın son gün Yarın akşama kadar Garanti Bankasına 100 Üca yjriarırsanız 31 Martta Küçiikyaltdaki villâyı ve altın ikramiyelerini kazanabilirsiniz-Bu keşideye iştirak edenler,Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • HALKIN SES!UzunhafJZ sokaqi.Kadıköyde Ifeldeğirmoni sokağında otunuı okuyucumuz Süheylâ Aynur* dan aldığımız bir mektup* ta.Uz ıı ıı hafız sokağın id ta* mir edilmesi istenerek şöyle denilmektedir:«Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Yer fıstığı piyasasının can lannıası bekleniyor Kabuklu yer fıstığı piyasa sı sağlam bir durum göstermektedir.Anamur fıstıkları 112-1İ3 kuruştur,iç piyasada iyi mallar 115-116 Antalva mallan 105,Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Vali Gökay bugün Münihe gidiyor Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay beraberinde bayan Gökay ve Belediye Neşriyat müdür muavini Cevdet Bereket olduğu halde bu sabah uçakla Münihe gidecek tir.Prof.Gökay b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Kalay fiatları bir miktar daha yükseldi Dış piyasalarda kalay fiat lannın artması şehrimiz piya sasına da tesir etmiş ve fiatların bir miktar daha yüksel meşine sebep olmuştur.Dün kalay 11.50 liradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Stratsjik büyük yedek korvetler teşkil etmek amaciyie B.Amerika'nın Kore ve Japonya Ğıa bulundurduğu kuvvetlerim •birer kısmını g-ri çekmeye ça lıştığoiı biliyoruz.Tine ayni maksatlaş Amîrika da büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Jacques Duval dim Valiyi ziyaret etti Şehrim-zde bulunan iFlran sız ediplerinden Jacques Du valz dün vilâyette Vali ve Be ienıye ileısı tfrof.Gakayı ziyaret etmiştir.Memleketimize ilk defa gel mekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • iktisat ve Ticaret Müdürlüklerinin vazife ve salâhiyetleri Günün ihtiyaçlarını karşı İamak üzere Ticaret Vekâie tince bölge iktisat ve Ticaret Müdürlüklerinin vazife ve sa lâhiyetleri hakkında yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Gl.Franconun temsilcisi Gökayı ziyaret etti ispanya millî takımı ile şehrimize gelen General Fran conun temsilcisi M.Mariono Gomez evvelki gün vilâyet te Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiş ve hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Migro pek yakında faali yete geçecek Isviçrede tetkikler yapan Belediye İktisat Mürüıü dün İstanbul'a c ö du Migro teşkilâtı kurucusu Senatör G Duttweıller'in davetlisi olarak,bir müddetten ben Isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Gümrük ve Tekel Vekili dün şehrim zc geldi Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehri nr.ze gelmiştir.Emin Kalafat,bir müddet şehrimizde k«larak,ilgili dairelerde teftiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Esrar satan biri 13 yıl hapis yatacak Esrar satmaktan sanık ola rak 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Selâmi Koskesen adında birinin duruşması dün sona ermiştir.Selâmi,esrar satmaktan 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Bir sarboş bir kahvecinin çamlarını kırdı Kumknpjda Kalaycı Şevki sokağında 12 numarada oturan Mehmet Çetinkoğan adın da biri,fazla derecede sarhoş olmuş ve,Beyazıtta Ordu caddesinde Acem Hüseyin adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Yazan Bodiniıaü ÇINAK Tefrika No-7 u Bu memleketin iyi tahsil görmüş gençlere ihtiyacı olacak Gü2ej ata biner,güzel silâh kullanırım.Delikanlılık de vırienmi Söke ovasında^ at koşturmak,Beş parmak dağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Yckalartan hırsızlar Günler,en beri aranan iki azli İmsiz nihayet zabıtanın eline g.çti Hır;ak masası memurları/sabıka-ve azılı bir gece hırsızını ya.alamağa muvaffak ol- muşlaiu;r-Hasan Sinal adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Bir cinayet davası dün beraatla sona erdi Şişlide Ahmet Samim adın da birini öldürmekten sanık olarak 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmak ta olan Hasan Hulk i adında biri ile kızı Selikanın duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • P O L f S T iç Taksimde)Mücadele çıkmazında 10 »numarada Oturan Medfıa Çapara adında bir kadının evine giren meçhul bir hırsız,600 lira kiymetinda eşya ve mücevherat çalarak kaçmıştır.Hırsız,zabıtaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • Okullar dün tatile girdi Octa Öğretim talebeleri atasında devamsızlığın arttığından şi âyet ediliyor İlk.orta ok.ul ve liselerle,bunların muadili-meslek okullarının ikiaaci dinlenme tatili dün başlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.03.1954
  • R&3A* Curr hurre:sinin avdeti fiiz baltiırıçıpfaklar Buz reklâmı İki karacalar Kadının fendi Curr hurroisinin avdeti Millet Cumfıurreısmi goım'menus tezahürat ıie karşıladı.Celâl Bayatın güzergâhında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Muhterem rahip Gedeon Voules,dedi-Bizi evlendirmek için buraya kadar zahmet etti.Madame Waddington dâ George'u,özür dil ermiş gibi:r İşte damadımız.Diyerek rahibe tanıttı-Muhterem rahip Gedeon Voules*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Bir Amerikalı zenci kabine de vazife aldı Vaşington 13 A.A.Ayan meclisi çalışma komisyo nu bugün oturumunda,Ernest Vilkins'in Çalışma Vekil yardımcılığına tayinmf açık reyle ve ittifakla tasvip etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Takla atan bir otobüsün 31 yolcusu yaralandı Denizli 13 T.H.A.Hf naz pazarına gitmek üzere Denizliden 30 yolcu ile hareket eden şoför Abdullah ida resindeki otobüs Akhan Kervansaray istikametine gel d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Bir midyenin içinden 52 tane inci çıktı Londra 13 T.H.A.Şeh rin tanınmış lokantalarından birinde yemek yiyen bir müş teri,midyesinin içinde inci bulunmasına sinirlenerek lokanta idaresine şikâyette bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Çelebi böyle olur Moskovnya göre dünyanın bi$ bir yerinde Busyada olduğu kadar hür ve serbest secim yapılamaz.Onlar komünist vatanı için hayırlı işler görecelilerim tahmin ettikleri kimselere rey veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Rita Hayvorthun kocasının Amerikadan çıkarılması katileşü Los Angelos 13 T.H.A.Amerikan Muhaceret Ser yisı meşhur sinema yıldızı Rita Hayvorthun kocası hak kındaki nihaî kararım yayınlamıştır.Buna gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Kazablankada muhtarlara bole suikast yapılıyor Kazablanka 13 AJl)Dün öğleden sonra Kazablan kada yeni bir suikast hâdise si olmuştur.Bir mahalle muh tan bisikletli bir tethişcinin tecavüzüne uğramıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Ormancılar yeni bir cemiyet daha kurdular Orman dâvasının millî bir mesele olarak ele alınıp halledilmesi gayesiyle "Türkiye Ormancılık ve Meslektaşları Kültür Cemiyeti,adında merkezi Ankarada olmak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Bir ingiliz papası,17 yaşında ki sevgilisini kaçırdı Londra 13 T.H^O James adında 23 yaşında genç bir ingiliz papazı,17 ya şındaki sevgilisini,annesi ve babası çok genç olduğu iddia si ile evlendirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Bir Japon psensesi ilk defa hocalık ediyor Tokyo 13 AJi.Bugün burada bildirildiğine göre Ja pon imparatorunun en küçük kardeşi prens Mikasa Tokyo kadınlar üniversitesinde ibrani kültürü dersi verecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Bir eşek 5 yaşındaki bir çocuğu çifteliyerek öldürdü izmir 13 T.HiA.Aziziye mahallesinde oturan Hü şeyin Yılmazın 5 yaşındaki oğlu ismet,kapının önünde oynarken komşularından Ali Güden ismetin eline b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Kısa harici haberSer AMERİKA Tfc_Ziraat Vekâletinin bildir-diğine göre Amerika,geçen tem muz ayının bidayetinden bfcri yabancı memı'eketlere 34 milyon dolar değerinde yiyecek maddesi vererek mukabilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • ingiltere,Hınd Okyanusunda ki 92 adacığı kiralıyor Londra 13 T.H.A.in «iltere Müstemlekeler Bakanlığından bildirildiğine göre,Hind Okyanusundaki Şeşel adalarından 92 tanesi satışa çıkarılmış bulunmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • 12 yaşında bir artist haftada 7500 lira kazanıyor HoUyvood 13 ANKA)Tanınmış televizyon artistlerinden Brandon De Vilde haftada 7500 Türk lirası kazandığı halde,eline geçen miktar 250 kuruştur.Halen 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • [Neşeli bir cenaze töreni Tarsus'ta bir adamın cenazesivasiyeti gereğince davul ve zurnayla kardırıldı Tarsus,13 Türk Pres)Şehrimizde dün enteresan bir defin merasimi yapılmıştır» 63 yaşında,hayata gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Ağa Han yine tartılacak ismail i lor baş imamlarını platinle tartabilmek için 466 bin dolar topladılar Bombay.13 AP)hamaili mezhebi baş imamı Ağa Han ibu yıl,taabileri taraflından Hin distanda gine pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Nev Yorkta enstantane biı tevkil Nev York 13 A.A.Po lis dün akşam.Portarikolu o!duğunu söyleyen 31 yaşların da Jose Rivera Colon adında birini tevkif etmiştir.Umumî bir telefon merkezinden federal emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Azerbaycanda yeni azil ve tayinler Moskova,13 AP)Dan Moakovaya gelen Baku îşgi gazetesinden öğrenildiğine göre Nazur Geidarov Azerbaycan cumhuriyeti yüksek şûra başkanlığından azledilmiş ve yerine Mir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Leylâk kokulu gazete neşredildi Brunsvick 13 ANKA)Braunschveiger Zeitung gaze tesi bugün leylâk kokulu bir nüsha neşretmiştir.Halk,gazeteyi kapışarak almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Berimde mülteci akım Geçen iki hafta içinde Doğu Almanya'dan 5500 kişi Batı bölgesine iltica etti Berlin.13 AA.Resmi çevrelerden verilen malûmata göre,geçen iki hafta içinde Doğu Almanyadan 5500 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Amerika,harpte atom bombası kullanacak amiral Radford,Amerikalıların tecavüz halinde dost ordulara yardımda Washington,13 AP)Genel Kurmay Başkanı Amiral Radford dün burada yaptığı basın toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Doğanşehir hidro-elektrik satnralı tamamlandı Doğanşehir 13 A.A.Kazamızda inşa edilmekte olan hidro elektrik santrahnın bütün tesisleri bitmiş ve şehre tecrübe mahiyetinde cereyan verilmeğe başlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • İKTİBAS lâviçreâe Canevra kaniom bu mevzuda gösterdiği rrur.î kolaylıklar yüzünien bu nevi çocuk diiaUrma kezi ha ine gelmiştirka-Bir müddet evvel îsviçrenin Cenevre şehıiinden 16 yaşında bir genç kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • Âmerikada kış yeniden bastırdı B Bir çok yerde tipi halinde yağan kar.yolları kapadı ve seyrüseferi durdurdu Chicago,13 A-A-Dün memleketin iç kısımlarmda kış yine kendisini göstermiş,kopan şiddetli fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.03.1954
  • FIKHA Beyhude geçen lik Kim öldürdü?Kaatıil acaba doktor mu,yoksa uşak mı?Fakat durun bakalım:Doktorun da» uşağın da bu işi yapmasına imkân yok.Peki öyleyse kaatil kim?Sakın mister bilmem kim olmasın?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.03.1954
  • Amerikayı fetheden swofOSEoffis.ft:ELÎDA ARCHBALD—Tropıkal bir memlekete ait bir filmde ilk defa rol alan Elida Archbald-bu filminin sonunda bütün Amerikanın sevgilisi olmuştur Aslen Kübalı olan bu gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1954
  • I ¦X â t 2&fe*.^r^0^M^t S w-m w^ 4 4* mi&l* Jİ a 'njf it' i:"h D.P.nin dür kü mitingi D.P tstanbuf II Teşkilatı dün Sirkeci Meydanında tertip •hiği mitingle seçim kampanyasını açmıştır.Dünkü mitinge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.03.1954
  • tm ill ı ill i Bir Ahmediye yüzünden can veren arabacı Ibrahim.Yalmz ÜskUdarı değil,bü ün Istanbu'u teshir etmiş arab cı gilzaii Hünkâr ağasına bir tokat attığı için canım vermişti.2.Silvan Malımut de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.03.1954
  • Nihayet bugün 6 Ocaktan boyana,yani iki ayı mütecaviz bir müddetten beri dedikodusu devanı odegelen ve ancak şu son günlerde o takımın moralini sarsmasın!«bozguncu hık yapıyor deme sinler!filân K«bi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1954
  • 6 ocak Madrif mağlûbiyetinin revanşı için bugün Dölmabchçe Stadında W.ıl.M.l W»-Millî fakım,İspanya ile ımn»««*ı Bu müsabaka takımımıza,d ü ti ya kupası maçlarına iştirak yolunu açabileceği gibi bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.03.1954
  • 4ft*-m f& *T V *i**j yw-Geçen yıl güzel maçlar çıkaran ve iyi neticeler alan İspanyol on biri kendi sabasında bir maçtan evvel Şimdiye kadar yapılan ye ispanya Takımımız İspanya İle biri Gençler Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • 8 9 10 11 12 Soldan mağa 1 Koyunun dinlediği;Haber verme bildirme.2 TBir' ırk;Yavrulama iktiKiarına u-1 laşrme.3 Güzeı' koku;Besteyi taşıyan söz;Bağışlama.4 Satıib;Bir erkek ismi;Bir nota.5 Hami*?Argo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Sanat Enstitüsü mezunlarım sevindiren bir karar Erkek ve-Kız Sanat' Ensti tüsü mezunlarının ticaret lisesi ihzarı sınıfına alınmaları hakkı«Hİa.vMallî.Eğixim Vekâletince bir karar alınmış tır.Bu'karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Genç bir kız intihara ı teşebbüs etti Modada Kadife sokağında 3 numarada oturan ve Erenköy Kız Lisesinde okuyan Ayla.Erözkan adında bir kız notlarının kırık olmasına üzülerek,fazla miktarda kinin yutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Bti yaşında bir çocuk kardeşinin ölümüne sebebiyet verdi Samatyada Kumsal sokağında 33 numarada oturan 'Azruhi solak adında birinin 11 aylık erkek çocuğu Ar man,iki yaşındaki kardeşi ilâçtan zehirlenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Parayı şerefe tercih eaejı î artist Londra 13 ANKA;BBC radyosunun pazar programla nnda zevkle dinlenen "Fran kie Hovard,revüsünün baş yıldızı Diana Doris 40 lira içîn istifa etmiştir.BBC idaresi temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Yazan:Hasan YILMA^ER Bir macera ıTLAS'te «DİKENLİ GÜL—The DevÜ Makes Three» baş rolleri Gene Kelly,Pier Angeli,tarafından oynanan prodük torluğunu Andrew Morton' un rejisörlüğünü Richard Gohlstone'ııi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Belediye Hekimlerinin ilmî bilgileri arttırılıyor Belediye hekimlerinin ilmî ve idarî ıbijgilerind artırmak maksadiyle Şehir Hıizıssıhha müessesesinde bir müddet ev vel açıları kurs sona ermiştir.Bu '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Onlar gittikten sonra mua vinle Rafferty muavinin küçük odasına geçtiler.işin.acemisi olduğu iç'ı Rafferty anlamak istiyordu,sordu:Söylediklerini yapabilir BU-Turner ehemmiyet verme diğini anlatmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • Atom ıphnniH insan üzerindeki tesirleri Son atom tecrübeleri esnasın da,28 Amerikalı ile 236 Man hail adası yerlisinin Kwajalen adasma çıkarılarak tecrübe ma I ^yetinde olmak üzsre atom şua lanna maru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • ADİStLEİ n IKSUftJH Amerikan basınında m ı ı I I tîlitf İHIM* jçkoü yazı öç osu Amenkada çıkan kalbur Üstü gazetelerin son bir hafta içinde neşt ettikleri haberler bir basın enstitüsü tarafından incel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.03.1954
  • DENİZLERİN Ki EaTİhi Roman STazan: Kemâl SAMANCIGÎL Resuıl:w Âsptasya,setri ilk yorum,meğer sen çok güzel 75 Ya meyhane ne olacak?Onu birine devrederiz,yahut emanet eyleriz-JPeki Aspasya;gu sandığı aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Feslimi ya sokakta Baştarafı birincide)ilk bulan bu yüzbaşı olmuştur.Mevlevi tevkif hadisesini şu Çekülde anlatmıştır:«Fatımıyi mezkur evde bulduğumuz zaman,Musaddık gibi pijama ne idi.Eve saat 9 a do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Adenanerln beyanatı BaştaraJh blrhıcido)tosu kurulacağı inancını da belirtmiştir-Almaa devıet ada mı Türkiye.Yunanistan ve Yugoslavya arasında aktedilen Balkan Paktının önemli bir andlnama olduğunu sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • YeniPetıol Kamumun tatbikatına başlanıyor Baştarafı birincide)reler esnasında bir prensip muhalefeti dışında kanunun hÜKümleri Üzerindeki mutabakatını bildirmiştir-Bu suret-le lâyiha.Meclisin görüş ¦b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Mccaristancks tasfiyeler yapıyor Eski Emniyet Vekili Tie Adalet Vekili ihanet suçu île lıapte mahkum edildiler Londra,13 A.A.Komünist Macar ajansıvm bugün haber verdiğine göre,Macar devlet emniyet teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • İskenderiyede.dedikodulo bir hâdise Kahire,13 CAP)Rum Katolik Patriğinin İskenderiye de ki vekili bir müddetten beri sakladığı 8 yaşlarında'ki bir kızı ilgili makamlaia teslim etmediği takdirde,adli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • McCcwtfoy'ran;ortaya attığı yeni vesile alar,Ordu Vekili,bahriye,bava kuvvetleri ve Savunma Vekaletindeki komimutterle uğraşılmasını istenip Washington.13 Mi) Ayan üyelerinden McCarthy,dünkü basın kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Bir kısım adaylar bel-Baştarafı birincide)Ticaret "Vekâleti Müsteşarı Muhlis Faik.Ozansoy ile Se baü Atamanın Çanakkaleden DP adayı olarak seçime gire çekler öğrenilmiştir.Bazı va liler de DP listesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • İspanya millî i takımîle bugOa karşılaşıyoruz tfAaştarofı birincide)düşündükleri ve diğer yazı î larımız "Spor Sayfamızda,dır.MAÇI SEYRETMEK İÇİN KIBRISTAN 40 KIŞI GELDİ Bugün oynanacak millî futbol m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Amelia,İrak'a askeri yanlıma karar verdi Irak'ın,Türkiye Pakistan Paktına yaklaşması Mısır'da talaş uyandırdı Beyrut,13 ANKA)Irak'a yapılacak Amerikan askemi yarûtmı hakkında ıkı memleket arasmda anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • İki muhalif partinin isimliği tahakkuk «tti Baetaımfı Sürincide)Tebliğde aynen şöyle eteni*inektedir:cBUyük Millet Meclisi seçmü yemlemeğe karar verdi.Mayısta yapılacak Milletvekili seçımi TPürkiyede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Eğede seçim kampanyası Baş ta rafı birincide)Bu cümleden olarak D.P.leş kflatı yarın ödemiş ilçesinde büyük bir miting yapacaktır.Bildirildiğine göre bu toplantıya sefirimizden gidecekler için 200 den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Bir uçak dtişfti 32 kişi öldü ı Ba^taraf^ birincide)diklenerek müthiş bir taraka,ile arkaya doğru devrilmiş ve bu suretle de kEpitaTm açıl ması imkânsız bir hale gelmiştir-"Uçak mürettebatı,"kamara-la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Komünist Çinin muazzam pirinç sevkıyatı Hongkong,IS A.A-Mü ttyetçi Çm taraftarı bir-gazetf komünist Çinin,açlık tehlike aine maruz ibulunan 'güney foa iti Cinden Mançurya ve sima »Koreye büyük miktard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Rusyada seçim komedisi CBaştarafı birincide)¦dün gece «ftctinoü bir dünya harbinin medeniyeti maiıve •deceğjii söyleniştir.Moskovanın Leningradsky seçim bölgesinde seçmenlere hitaben b.r konuşma yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • tostça fc ©sancak'a P alm Beach CFlorifla)13 A P)Hilyoner Barbata Huttton ile feocasi Ponfirio IRubiroza hugün basına verdikleri heyanatla.dostça ayrümak hususunda mutabık kaldıklarım fiöylemi^lerair.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Asılsız haberler Baştaraf ı birincide)J irinler yüzünden tereddüde düşürdüğü görülmüştür.Malları memlekete ithal «edilerek bedeli vacıbüttediye olan ve meri hüküm we usullere göre formaliteleri ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • İzm irde kurulacak süo ihale «dildi Ankara 13 Tof rak Mahsulleri Ofisince iz-mide Alsancakta tevsi ediİ€ rek,liman sahası dahilinde inşa ettirilecek 20 l in tonluk betonarme hububat silosu nun temel,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • ttİHdkdniSde fair Vietnin mommJmmu0şm Hanoi 13 tAA)Askerî çevrelerde.Hanöfrün "300 "km-batısındaki XÜen Bkn Fu höljgeaeine Vietminlüerin hücum etmesi bekleniyor.DügmantiaienTran«i2 141 t» Mhkftnilanmn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Kahire üniversitesi dün açıldı Kailine,13 AP)28 şu hat karışıklıklarından beri ka palı duran Üniversite bugün i çıkmş ve talebe grupları,bin nu muhafaaaema memur edi len paüslertaı çekilip yitmeteı mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • KADROLARIN AÇLK «GREVİ Kahire,18 T.H.a.rm Mısır Anayasasını hafZirSaroakt olan Komisyonun Başkam bul nan sabık Başbakanlardan AJ Mahir,bugün fMısar Kadınlar Bi iliği Başkanı EKiTiBisfe #*£UtH vjnde zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • D.P.şehrimizde seçim kampanyasını açtı nagtarafı birincide)bir bayram havası intibaını vermiştir.'Bu arada General Tahsin yazıcı 'halkın arasından sıyrı larak hoparlörün bulunduğu yere gelmek istemişs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Vefa:5 E.T.T.9 Vefa tfutboJ tiflcmu,BUöktrtk takımıyla atta ^xajtttgi bir karşılaşmayı 5.0 kazanmış.tır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Amatör Maçları Amatör küme 'lig maçlarına dün Vefa ve Eyüp sahaflarında devam edilmiştir.ı Vefa «tadında yapılan tak:maçta Langa Tünelsporu 4.0 mağlûp etmiştir.Eyttpte yapiı'an maçlarda ise Selimiye İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Kızıl Çİnde muazzam bir radyo istasyonu kuruluyor Taipch.13 A A.Bugün bildirildiğine göre.Komüa.st Çin Mareşal Çamg^Cay Çefc** karsı propaganda harbinde kullanılmak üzere güneyde mu azzam bir radyo ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.03.1954
  • Dünkü Basketbol karşılaşmaları fiaştarafı birincide)zanahilmiştir.Devre 26-21 Moda lehine neticelenmişe de Yeşn beyazlılar aradaki farkı kapanmağa ve bir aralık ıJ^rı duruma geçmeğe muvaffak olmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Afi Naci KARACAN Yazı islerini fiilen idare «den Mea'ul Mudur.Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • SAHNE OK Oünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugnd Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matıne saat tam 17 de Teiâfon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Bahçeli Ferah Evler Arsası Müessesesinden:Bugünkü Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar Beyazıt Dişçi Mektebi önünde bulunacak 2 otobüs arsaları görmek üzere sayuı müşterileri ikreteiz olarak taşıyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • İzmir Beledye Laşkanhğından Fen işleri Müdürlüğühdeki keşü ve gaitnaınesi gereğince yol kaplamaları çok bozulmuş ve eskimiş olan.1481» 1443,1462.1463.1451.1482.1453.1448 sokaklarda yeniden parke âöşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • iller Bankasından:Edrc-Elektirik Tesisat ve İnşaatı Yaptırılacaktır 1 Yozgat Karanlıkdere hidroelektrik tesisatı malzeme montaj ve inşaat işleri tesisatı işler vaziyette teslim edilmek üzere kapalı z»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Edirne Veliliğinden:1—Uzunköprü Çöpköy Hayrebolu arasında yapılacak yol ve sınaî imalât işi 475449 lira 8 kuruş keşfi çevresinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Muvakkat teminatı 22767 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalir.de YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Savaşer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • nuuhpt A do ne şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2* 00 Üç aylık W 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketler* »ki mislidir.Uğn şartları 2 ve 3 üncü sayfa sanı.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sıuu.2,50 T.L,Hanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ gEHÎR TtYATROSD 21 de Dram Kısım GELİN Yazan Marce/le Maurette TUrkçesi Bsdreddin Tunçel ı,rimba akşamı talebe ge^.esiUir.Pazartesi aknamiarı temalı yoktur.Telefon:421Ö7 Komedi Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • lAMMEA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O I B A L t KARAKOLU martesi.Pazar matineler 15 te Telefon:4S1S4 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • İstanbul Sanayi Odasından imalâtında sıınği ipek kullanan sanayicilerin Sttmerbanb sunği ipek tevziatından faydalanmaları için:1 Odamıza kayıtlı sanayicilerin 1953 imalât defterleri ve senetik İhtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden Parke taşı alınacaktır 1 Kapalı zarf usulüyle 300 000 adet parke kaldım» taşı alınacaktır-Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur.2 İhalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Demir Boru Alınacak Ankara Su ar İdaresi Umum Müdürlüğünden İ »Aşağıda ebat ve miktarı yazıb demir borular teklif alma usulü ile satin alınacaktır.2 Borular paslı olmıyacaiı ve ölçümünde manşon payı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden izmit Muhtelif giyim eşyası diktirilecek:26 Mart 1954 Cuma günü saat lfc te tzmitte Müessesemizde yapılacak açık eksi-ltme ile 14 kalem muhtelif giyim eşyası d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Devlef Hastanesine erzak alınacak İzmir İti Den vet Hastanesi Satmalına Komisyonu bEşkanhğmdan Muhammen Geçici Miktarı Muhammen fiatı tutan teminatı Chısi Kilo Adet Krş-Sn.Lira Kış.Lira krş.Koyun eU 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılif Sterling 734.7h4—Dolar 280.30 280.30 Pr.Frangı 0.8l Ö.80 lsvigre Fr,64.09 04.03 Belçika Fr!0.6i 6.6$ İsveç K».04.12.60 04O2.S0 Florin 73.68.40 7368.40 Liret 0.44.8u 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Dese Satışı Sifmerbank Gem îk Suni İpek ve V skoz Mamul eri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz ambarında bulunan takriben 25 ton 21000.Kg bükülmemiş reyon deşesi,2500—Kg.bükülmüş reyon deş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Yollar 8.ci Bölge Müdürlüğünden Elâzığ Eksiltmeye konulan iş:Tunceli ilinde Kalan Pah yolumda Harçâk köpıüsü olup 'keşif bedeli 96 77933 doksan akı bin yedi yüz yetmiş dokuz Ura otuz üç kuruştur.Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Malatya 0.Müddeimuumiliğinden Malatya Ceza ve Tevkif Evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 10/3/954 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapah zarf usı.lüyle eksiltmeye konulmuştur-1 Alınacak olan ekmek 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Demir Çatı işleri Yaptırılacak SUmerbank Pamuk Satmalına ve Çırçır Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden ADANA 1 Müessesemiz arazisi dahilinde mevcut binaların ahşap çatıları demir konstrüksiyona tahvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • Konya as.sa,al.ko.Başkanlığından As-ihtiyaç için 8000 ton yiyecek yem-yakacak taşıttın*ması işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır.Muhammen t'iatı Konya garnizonu dahilinde beher tonu 250 kuıuş» ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla tereyağı,beyaz ve kaşar peyniri,yumurta* kuru kayısı» pirinç unu.ve nişasta 7 kalem gıda maddesi 31 Mart 954 Çarşamba saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • İsparta Belediye Reisliğinden BeUediyemiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazA makine ve malzemeler teklif ah ramak suretiyle satın alına» çaktır Bu işe ait şartnameler Belediyemizde mevcut olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • 17000 kilo Potas Kostik alınacak pavlet Demiryolları Haydarpaşa Batı nal ma Komisyon undan idaremiz ihtiyacı için mevcut fena!şartnamelerine gön iki kalemde 17000 kilo potas kostik her kaleminin tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.03.1954
  • »TANBUL 10.57 Açılış vs program LOO Belediye gazinosundan nak n İstanbul Belediyesi Konser rtuaxi konseri 13.00 Haber r 13JL5 8az eserleri Nuix Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Dans müziği Fİ)1.00 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8