Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • I Yarın Ispanyolfearla karşıt acıyoruz İjsrv Yarın Dohnabahçe Stadmda millî futbol takımımızla karşılaşacak olan İspanyol milli takımının oyuncuları dün sabah saat 11 de Fenerbahçe Stadımda bir antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Mısırda kadınlar açlık grevine hazırlanıyor "Nil Kızları,cemiyeti,kadınlara seçilmek hakkı verilmezse açlık grevi yapacak Kahire.12 IAP)Mordaki kadın hakJaruijn ateşli mudafi] Bayan Dür.iye bugün gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • NEW-YORKTA YANGIN Evvelki gttn New-Yar%* büyük bir apartımanda yangın çıkmış ve apartımanın on daire si yandıktan sonra söndürülmüştür-Resim» yanan binayı t New-York sokaklarını kaplayan dumanları gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Beynelmilel hovarda yine boşanıyor üç ay önce evlenen çiftler bir kaç gün içinde kavgaya başlamışlar Ne^-York,12 AP)"World Telegram and Sub,gazetesi bugün maruf milyoner bayan Barbara Hutton'un ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • McCarthy'nin yeni ithamları Stevenson's verdiği cevapta McCarthy.Amerikadaki komüoistlerro bir çoğunun Moskovada yetişmiş olduğunu söyledi Washington,12 AP)Senatör Joseph McCarthy dün Adlai Stevenson'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • iiugün tehrtmhtda bav ama üyetlo bulutlu ve aratıra mev*H çoseltili geçeceği,sühunet dereoeainin bira» yukaataeeği inin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • ADEN Al)ER'tN ZİYARETLERİ Baü Almanya Başvekili Konrad Adenauer Tim} nistana gitmeden Once Pariae uğramış,burada Laniel ve Bidault ile Saar meselesini müzakej ederek anlaşmaya varmıştır-Adenauer daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Yeni Sovyet elçfsi geliyor Ankara,12 Milliyet)Sovyet Rusya hükümeti Lav rişef'in yerine Türkiye Büyükelçiliğine Podt Serov'u tayin etmiştir.Yeni Büyükelçi için Sovyet hükümeti hariciyemizden vize iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • 4500 YILLIK EHRAM Bir müddet önce bulunan Sakarra piramidi içinde araştırmalar yapılırken yeni bir ehram daha bulunmuştur.4500 sene önce yapıldığı tahmin edilen bu ehram gizli bir yolla aakarra'ya bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Şecaat arzederken Ruh Basmı Hasan Gemiciyi el© alarak aleyhimizdeki kampanyaya şiddetle devam ediyor Moskova,12 AP)Tttrklyeyi ve bilhassa bu Devletin Atlantik İttifakı azanım s* sık ve ağır bir tarzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • «VANIKÖY» VAPURU DENIZE Denizcilik Bankasına ait «Vandköy» gemisinin denize indirilmesi.«Beykoz» gemisinin de teknesinin tezgâha konulması münasebetiyle dün saat 15 te Haskoy tersane-Devamı Sa:7 SU:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • i İtatyada yeni i bîr skandal Wilma Montesi hâdisesi yüzünden Emniyet Genel Müdürü İstifa etti Roma,12 A.A.Wilms Montessi meselesi adli sabada kamuya devam etmekle beraber simdi siyasi sabaya da geçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Erzurumun kurtuluşu Düşman istilâsından kurtulufun 36 ncı yılı dün törenle katlandı Erzurum,12 A.A.Erzu rum'un düşman ietilftsından kur tuluğunun 36 ncı yıldönümü bu bütün Erzurumluların isiyle coşkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Eski Itf.P.lilerin duruşması îzrair,12 Milliyet)Lâikliğe aykın olarak irticai hareketlerde bulunmak ve devletin içtimaî,hukuki temel nizamlarını dine alet edeiek propaganda yapmak ve irticai körükleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Iranda seçim kargaşalığı 0ün Tahranda yeni hâfifeeter Vtkttratfri İtfşl yataiandi Tahran,12 AP)Meclis âzahkları için yapılmakta olan seçimlerin Tahrandaki Üçüncü gününde dün bir sandık basında altı ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Bir Comet uçağı daha düştü Kahire,12 T.KA.Bir ingiliz Hava Yolları şirketine ait Comet tipi tepkili bir uçak bugün tecrübe uçuşu yaptığı bir sırada,Conetra Civarında düşerek parçalanmıştır.Uçaktaki mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Irak Kralı dün Pakistana gitti Ziyaretin doğrudan doğruya orta doğu pakt iyi e ilgili olduğu bildiriliyor Karasl,12 AP)arak Kralı Faysal bugü n öğleden sonra Bagdata varmış ve büyük bir kalabalık tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Meclisin 9uncu teşrii devresi dün sona erdi Seçimlerin 2 mayısta yapılması ve yeni Meclisin 14 mayısta toplanmasına ait takrir ittifakla kabul edildi Fevkalâde günlere has bir hava içinde cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Partilerin seçim hazırlığı hararetli bir safhaya girdi D.P.Genel idare Kurulunun toplantısına bu günden itibaren Menderes de iştirak edecek İki parti arasındaki işbirliğinin C.H.P.taşkUfltında gösterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • IKI İNSAN Bîr Amerikan mecmuası tarafından Kalifornryada tertip edilen.««Meşhur insanlar» müsabakasını Alan Ladd ve Marilyn Monroe kazanmıştır.Resim,iki tanınmış artisti müsabakadan sonra Beverly Hill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1954
  • Amerikalılar Batmanda rafineri tesisi kuruyor 55 milyon liraya maloJacak.tesisler sayesinde senede 310 bin ton hem petrol İşlenecek Ankara,12 T.BJL)İşlet 1 ieate kain bir mühendislik firmeler Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • 8% YâPRAÜ Cürüm ve Ceza Erenköyünde oturan bir ostum aylık tren pasosunu Olur a~.insan âli bu.Bunun telafisi mum ün.Pasoyu nereden aldı ¦e oraya müracaat edeîk.Dib kocanda ismi,alığı tarih mevcud oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • VAKtr VASATİ EZANİ Güneş 6.15 12.02 Öğle 12.24 6.10 îkindi 15.43 9.30 Akşam 18.14 12.00 Yatsı 19.42 1.30 imsak 4.46 10.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Bükreş radyosu,27 şubat 1954 tar/ıli neşriyatında,Sovyet Rusya yüksek meclisi riyaset divanınca,Kırım muhtar cumhuriyetinin Rusya Sovyet federasyonundan çıkarılmasına ve Ukrayna Swyet Sosyalist Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Yaşlı bir kadının ölümü şüphelj görüldü Fatihte Hasan Halife mahallesinde Akdeniz caddesin* de 15 numarada oturan Fatma Hikmet Elçin adında bir kadın,polise müracaat ederek,annesi Zehra'nın odasın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • HALKIN SESİ Bir P.T.TemekSisinin dileği Balıkesir Börekçiler ma* hailesinde Tabuk sokakta oturan okuyucumuz A.Rıfat Çağcı'dan aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Mudanya PTT-Merkez Müdürlüğünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Ticaret Odası pahalılığın arttığını tesbit etti Şehrimiz Ticaret Odası tarafndan her ay hazırlanan ge cinme indekslerinin şubat ayma ait olanj dün neşredilmiştir.1938 yılı esas kabul edilerek tertip o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • 73 numaralı vapur dün bir kayığı batırdı Dün sabah saat 8 sıraların da,Harem Salacak seferlerini yapan Denizcilik Bankası Şehir Hatları işletmecine ait 73 numaralı vapur Sirkeci önlerine £eldığt sırad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Kurmx'.jiitctle ölümle sona eren bir kaza oldu Dün sabah Kuruçeşmede bir kadının ölümü ile neticelenen bir vasıta kazası olmuş tur.Yakup Gider adında bir şoförün idaresindeki 11278 plâkalı taksi,Kuruç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • KISA HABERLER •fc İstanbul Belediyesi Eğlen Yer/arinl Kontrol Memuria-Yardınüaşma Derneğinin ter edilen »kongresi 16 mart Jı günü saat 9 da Eminönü Ev ame memurluğu salonunda ya lacalktırif Almanya îç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Bir «mahalle bekçisini ağır surette yaraladılar Beşiktaş Taşlık Mıntakası mahalle bekçilerinden Meh met Yetiş,evvelki gece 22,30 sıralarında Bayıldım Yokuşundan Maçkaya çıkarken,meçhul bir kimse taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Dün iki kişi intihara teşebbüs etti Tophanede Pehlivan Turgut adında birine ait kahvede yatıp kalkan Necdet Mürenci adında bir genç,işsiz kalmasına üzülerek,tentürdiyot ve fazla miktarda grıpin içmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Yeni Maden Kanunu yürürlüğe girdi Yeni Maden Kanunu dünden itibaren yürürlüğe girmiştir.Böylelikle 1324 tarihli maden nizamnamesi meriyetten kalkmıştır.Yeni kanunun madenciliğimizin gelişmesinde mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Belediye inşaatla ilgili bazı kararlar aldı Vali ve Belediye Reisliği tarafından bu yıl yapılacak inşaat işleri için bazı kararlar alınmıştır.Bu aradn;tramvay güzergâhı ite trafiğe açık bulunan cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Reisicumhur ve Başvekil Kızılaya teberruda bulundu istanbul Kızılay temsil he yeti tarafından tertip ed'len balo,evvelki gece Dolmab.ıh çe Sarayında verilmiştir.Bu münasebetle Kızılaya Reisicumhur Cel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Telefonla sarkıntılık Kadınları telefonla rahatsız eden ve randevu veren beş kişi yakalandı Son günlerde telefonla kadınlara sarkıntılık edenler çoğalm iş ve evvelki g u*.e de Zenra adında evli bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Yazan Bedinhan ÇINAR Tefrika No»» 6 "Beni beğenecek bir kadının mutlaka aptal olması lâzım,Çıkan kısmın özeti Romanın kahramanı genç Şarl Piyer yanında genç bir Fransız teğmeni olduğu halde bir gece "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • 16 Mart şehitleri ihtifalinin programı hazırlandı 16 Mart şehitleri için yapılacak ihtifale ait oroıfram hazırlanmış ve ilgililere bildirilmiştirihtifale askerî birlikler,okullar.muhtelif teşekküller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Bayi ve bakkallara bin cuvâl kahve dağıtıldı Kahve ithali için yapılan hazırlıklar devam etmektedir.Bu arada birçok firma ithalât için mıntaka Ticaret Müdürlüğüne müracaat etmiş bulunmaktadır.Alâkalıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Ahlâk Zabıtası Şefi terfi ettirildi Taksimde Yoğurtçu Faik sokağında 3 numarada oturan Sofia atlında bir kadının randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş ve ahlâk zabıı mı memurları tarafından yapılan bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Okulların ikinci sömestr tatili pazartesi günü başlıyor ilk,orta okul ve liselerle bunların muadili meslek okullarının ikinci dinlenme tatili,15 mart pazartesi günü başlıyacak ve 22 mart sabahına kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • EQUQB KONGRELER İr D.P.Aksaray ocağının fev îcalâdo kongrasi;bugün saat 20 de Cerrahpaşada D.P.Ocak LoQta ünde yapılacaktırir Türk Alman Ticaret Deme ğmin tehir edilen senelik kongresi,19 mart cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Pnıt s T E if Tophanede Boğazkesen cad 3inde hir farında yatıp kalkakta olan ibrahim Çelik adın a biri,polise müracaat edede,Kireçburnunda Singapur azinosunda,AJi Kuyumcu ve asan Yalova adında iki ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Belçika bizden külliyetli miktarda fındık aldı Fındık piyasasındaki durgunluk devam etmektedir.Bu arada alâkalılar tarafından verilen malûmata göre 1953 yılının 11 ayı içinde Belçika,fındık ithalâtını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Fransa Ü6 t.careî m;z İki memleket at asında sanayi teçhizat siparişleri hakkında anlaşmaya varıldı Memleketimizle Fransa arasındaki ticarî münasebetleri inkişaf ve tanz:m maksadiyle yapılan çalışmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1954
  • Pahalılığı önlemek îcin alınan kararlar İstanbul,İzmir ve ı müştereken bir satı Alâkalılar,giyecek ve yiyecek fiatlarında müşahede olunan pahalılığı önlemek ve istikrarı temin etmek maksadı ile yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • folları kısaltalım Istanbul Tall ve Belediye Reisi değerli ve muhterem alkol düşmanı Ord-Prof-Fahreddin Kerim Gökay İstanbul Badyosunda samimî,etraflı,heyecanlı ve sitomkâr bir konuşma yaptı* Üslûb ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Vali Gökay yalanda Mü ve Romaya gidecek Milletlerarası muhacir mülteci mevzularını tetk çin kurulmuş^ olan Avj Brliği konseyinin toplu 17 martta Romada yapıla ür.Bu toplantıya Vali ve lediye Reisi GÖk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Manevrada ölen paraşütçüler j Washington,12 AP)I Ordu makamlarından bildirildiğine göre,North Carolina'da Fort Branda 9.000 J askerin iştiraki ile yapılan havadan indirme manevralarında üç paraşütçü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Pakistan Hindistan hu.ut hâdisesi Birledik Amerikanın Pakistana yapmaya karar verdiği askerî yardımın Hintlileri pek ziyade iğzap ettiği malûmdur» Komşusunun bir türlü kuvvetlenmesine razı okunıyan Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Avustralyalı çocuklar yeni bir oyun buldu Brisbane,12 AA)Avustralyalı çocuklar için Kıa üçenin kucağına çıkıp öpmek yeni bir oyun olmuştur.Dört yaşında bir çocuğungizlice Kraliçenin kucağına tırmanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Belediye Başhekimleri dün bir toplantı yaptılar Belediye Sağbk işleri Müdürünün riyasetinde,Belediye başhekimlerinin de iştirakiyle dün bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda;1954 yılı içinde yapılacak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Marmaradaki deniz kasasının suçlusu tesbit edildi Bdr hafta evvel Marmarada dört kişinin boğulması ile neticelenen bir deniz kazası olmuştu.Kazaya sebebiyet verdiği iddia olunan Amerikan gemisinde tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Hukuk Fakültesi Profesörler Kurulunun toplantısı istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörler kurulu dün saat 14 de toplana rak,fakültelerine a»it muhte-lif mevzuları gözden geçirmişlerdir.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Musaddık işi hokkabazlığa döktü Tahran,12 ANKA)Burada çıkmakta olan "Pars,gazetesi halen mevkufiyetinl hapishanede geçirmekte olareski Başvekil Musaddık'ıu ya sayış tarzı hakkında gayet enteresan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Kıbrısta genel grev ilan edildiişçiler yeni bira kanununu 48 saatlik grevle protesto ediyorlar Lefkoşe,12 THA)15 mart ta yüriinüge girecek olan yani kira kanununu protesto etmek nıaksadiyle,Adanın her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • ingiltere mikrop harbi tecrübeleri yapacak Iskoçya açıklarında yapılacak denemede tak bombanın tesir sahası tesbit edilecek Londra,12 A.A.İaşe Ve Adadan en arv 20 mil açıkta kili Duncan Sandys,yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • 1 odada 2 kişi yatamıyacak Long Beach Belediyesi şehri batakhane olmaktan kurtarmak için garip bir karar aldı Long Beach,12 A.A.Long Beadh şetmi sakinleri,dün sa.baıh gözlerini açar açmaz,Sea nuna ayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • 7 kişi diri diri yandı AmarOamm Indian» şehrinde çıkujı yangın bir aile faciasına sebep oldu HiWbard Indiana)12 AP)Dün gece burada ita katlı bir evde çıkan yangın neticesin de bir ailenin yedi ferdi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • 264 kişi atom şualarına tutuldu Washington,12 AP)Atom enerjisi komisyonunun bildirdiğine göre,geçenlerde Marshall adalarında yapılan atom tecrübelerinde 28 Ame rikah ve 236 yerli atom şualarına tutulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Bir kamyon Begiktagta Ur kahveye girdi Ref et Gökpınar adında birinin ehliyetsiz olarak idare elfcği Sapanca 60„ plâka lı kamyon,dün saat İl sıralarinda Beşiktaşta Şair Nedim caddesinden geçerken,Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • I İKTİBAS I Faruk güzel irmayı es)sevgilisine terkedecek mi Eski Kral Faruk'un Irma Çapaca mmuto ila avlanaca haberi bir şayia haiinda olmakla barabar Italyada ısrar dolaşmaktadır II Miss Latium güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Unrra başkanı Türkiye'ye geliyor New-York,12 ANKA)Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım ve İş Bulma Teşklilâtı Direktör vekili Leslie Carver,mülteci lere yapılacak müteaddit yar dim progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Fatal Hukuk Mahkeme* Başkâtibi tevkif edifcli Fatih 1 inci Sulh Hu Mahkemesi,başkâtibi S hattin Purol,hakkında,metine birkaç bin lira geçirdiği iddıasile Adalet fettişleri tarafmdan tahk açılmıştı.Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Zannediyorum kî,dedidüğününüz,alt kattakiteti bir hayli heyecanlandırdı,öyle değil mi Ferris?«Alt kattakiler» derken kimi.kastediyorsunuz» efendini?ğey.Şeyi.Hizmetçilesi falan.yani.Bu mevzuda ne düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Queen Mazy,transatlantiği fideletti fırtına yüzünden 12 saat ı olana Nevyorka gelmiştir.Yolculardan çoğu geceyi bavul lan elletAnde güvertede geçirinişlerdir.İNGİLTERE it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Dünyanın sıcaklığı artıyor Sebebi meçhul olan sühunet artması kutuplarda ziraat yapılmasını mümkün kılacak Londra,12 Nafen)j Dünya ikliminin son sender de her sene bir iki derece ı-Buunakta olduğu ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1954
  • Çocuk felcinin aşısı bulunda ı New-Orleans,12 A.A.Pittsburgh Üniversitesi profesörlerinden Dr.Jonas Saik,«ocuk felcinin her üç nevini •önleyici bir aşı bulduğunu açıklamıştır.Doktor,şimdiye kadar 5000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER Fas Sultanı Rahata döndü as Sn 11 an ı Sidi Mulay ben Araf a.memleketinin güney sesinde yaptığı tetkik seyahatini tamamlayarak Rabata muittir Hatırlarda olduğu üzere Sultan,geçen haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1954
  • Deniz mevsimi geliyor "rŞ.*7-S m mm y.TTzun zamandan beri mahrum kaldığı denizin serin dal* gaflarına kavuşmanın verdiği hazla yüzen bu genç kız.iki seneden beri Norveç fiyord* lan arasında deniz kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1954
  • TÂRİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Mebus Arslan Bey bir yanlışlığa kurban gitti »M ı ı ı« ı ı ı ı 31 Mart vakasının kargaşalıkları sırasında Istanbuida bir çok masum tapanın da kanı akıtılmıştı ©undan 45)yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1954
  • İngiltereli dedikodusu Ârsenalin Rusya seyahati Bu aw?sim Arsenalin düşük form göstermesi do ayısiyle onamf efkâr,bu taraeoin İngiliz fiıtboifi için faydalı olamıyacağı kanaatinde Londra,12 Nafen)İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • Eski milli takım kaptanı Nad takaya bir milli maçtan evvel rakip kaptanla el sıkışırken Naci Özkaya ve Kıbrıslı Türklerdefr mürekkeb bir kafile geliyor Le&oşe,12 SHA)Pazar günü îstanbulda yapılacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • Serbest irlanda Lüksemburgu 1—0 mağlûp etti Lttksemburg,12 SHA)Burada yapılan dünya kupası eliminasyon macında Serbest irlanda,Lttksemtourg'u 1-0 mağ lûp etmiştir.Oyunun yegane go liinü ikinci devrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • John Menally profesyonel oldu Belfast,12 SHA)21 yasındakl horoz siklet boksörler»den John Menally profesyonellige 1952 de Şikagoda horon siklet şampiyonluğunu kazanmış bulunan Menally bundan sonra tüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • Macarlar genç takımlarından memnun değil Roma,12 SHA)Macaristan A)millî takımı* nın Mısırda elde ettiği birbirinden parlak neticelere mukabil B millî takımının Aiaaanyada aldığt neticeler hiç de parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • Baskf ttot ffp ıhaçfarmc'B 10,urcu hafta başlarken Modaspor Vefa ile,F.Bahçe K.Sporla Fenerbahçe fle Moda,takımlarının birinci devre yaptıkları maçtan bir görünüş Bugünkü maçlarda Fenerbahçe ve Modasp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • OKUL MAÇLARI î Beden Terbiyesi öğretmemer cemiyeti tarafından ebediyete intikal etmiş' bulunan spor hocalarının isimlerine izafeten ter tip edlen maçlara bugün devam edilecektir.Futbol karşılaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • Fenerbahçe Emniyet bugün karşılaşıyor Milli maç arifesinde bugün prof rsyonel küme takımTan arasında bir tek karşılaşma Fenerbahçe ile Emniyet takımlan ara Bjnda yapılacaktır.Fenerbahçe Stadında saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • Voleybol hakem namzetleri Ankara,A.A.Bölgemiz voleytba» hakem kursuna devam ederek imtihanlarda muvaf fak olan ve saha denemelerinde başarı gösterenler arasında aşa gıda isimleri yazılı olanlar voıey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • ispanyol futbolcuları dünkü antrenmanda millî maçı yarın yapılıyor Misafir İspanyol takımı dün Fenerbahçe stadında göz dolduran nefis bir antreman yaptı.İdareci ve oyuncuların ekserisi yarınki maçın n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • â Atletizm Federasyonu bu seneki programını ilân etti Bern,12 SHA)İlkbaharın yaklaşması üzerine dünyanın dört bir tarafında yıllık atletizm programlarının hazırlanmasına başlanmıştır.Amerika,Avustraly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.03.1954
  • HAltl'OKULU HİLAL VOLEYBOL MAÇI Ankara,A.A.1953 yılı voleybol bölge biı*ncü3g|n dea federasyonca tekrarına.ka rar verilen Harpokulu Hilâl voleybof takımları karşılaşma* aı,20 mart 1964 cumartesi gtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Bahçeli Ferah Evler Arsası Müessesesinden:YannM Pazar günü saat 9 dan 15 e kadar Beyazıt Dişçd Mektebi önünde bulunacak 2 otobüs arsaları görmek üzere sayın müşterileri ücretsiz olarak taşıyacaktır.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • m-şr% Hwmk YARATAN SABUN Cilt bakımı için hususi bir formülle imâl edilen Puro Tuvalet sabunu cildinizin gizli kalan güzelliğini mey dana çıkarır.hayranlık yaratan bir cazibe verir.BOL KOPUKLU-NEFİS K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • KÜCÜ SAHN Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren*.Leyla ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 31 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • VşığmMâyesi MEŞALE madara devri insanlar» tarafından kullanılan,ışık tarihinin co eakı tenvirat vasıtası ıdı dünya elektrik sanayiinin önderi GENERAL^ ELECTRIC Şirketinin markasını taşıyan G-E ampulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • İstanbul Belediyesinden:îtifaiye mesleğine elverişli şoför alınacaktır-Aylık ücret yemek parası ile birlikte 333)liradır-Taliplerin evrakı nıüsbitelerîyle beraber İtfaiye Müdüıllüğ'ütne müracaat etmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • I Tekel Genel Müdüıiüğü İfânfarı_Satmalına Komisyonu Başkanlığımdan Malın cins)Miktarı Muvakkat teminatı thafo tarih!günü* saati Likör boyası.55 Kg.104 TL-17/3/954 Çarşamba 10 Katrak testere 1450 Ad-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Aylık kiranı Muvakkat teminatı Semti Mahallesi Sokağı KapıNo* Cinsi lira Kış-Lira Krş.Taksim Şeihitmuhtar Cumhuriyet «meydanı 21 Antrede bir oda 150 00.135 00 Boğazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Malatya C.Müddeim uu miliğin den Malatya Ceza ve Tevkif Evinin 1954 yılı ekmek ihtiyacı 10/3/954 gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştu*"-1 Alınacak olan ekmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Dese Satışı SUmerbank GemMc Sunî İpek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemiz ambarında bulunan takriben 25 ton 21000ı—Kg-büküıtmemiş reyon deşesi.2500.Kg.bükülmüş reyon deş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 75 metre uzunluğunda yaptırılacak kanalizasyon ac eksiltme ile yapılacaktır» 2 Muhammen bedeli «2123» Ura «50» kuruştur,3 Muvak-kat teminat muhammen bedelin %7*5 udu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Muntazaman usulü dairesinde tokatları indiriyordu.Nihayet Covicci hıçkırıklarla kesilen bir sesle:Durunuz-Yeter.Söyliyecegim,söyliyecegim,dedi.Muavin dayağa nihayet verdi Coviccinin önünde du rarak be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Emine Fethiye Tetik sağlığında H.396 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımız Kadı köy şubesinden istikraz ettiği 800)sekizyüz liraya mukabil Kad'köy Göztepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdar İlgından s Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi lir» Lira 517—1921 Eyüp."Üçşehitler ma'h-yeni lâmbey so.60 patta,225 ada 2 parsel,eski 41 mük-yeni 79 taj 79 imara göre)kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • 12 3 4 5 61 I 7 8 BB 10 1 4 5 6 7 8 1 9 10 11 12 z 9 B Soldan »ağa 1 Bugün 154 üncü doğum yıldönümü olan Tanzimat kahramanı.2 Sahih;Zadegan sınıfı;Sıfat «ki.3 Tevrat.4 Vücudun'müziği ifâdeye ça lışmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.03.1954
  • m KIZ Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANC1GÎL Aspcsya başını Resule doğru uzattı,dudakları birletti,kona kana öpüştüler 74 Resul de Aspasyamn bu konuşmasını pek yakuı buldu,gayrı ihtiyarî d.zindeki başını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından Kültürpark Izmir Enternasyonal Fuarı ve Turizm Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Fuar İdaresi Gümrük Antreposunda kullanılmak üzere bir adet vincin 26 Şubat 1954 Çarşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • İstanbul Levazım Amir iğinden verilen As kert Kıtaat İlânları Afi ihtiyaç için ihalesi pahalı görülen 20 ton sığır eti yemden kapalı zarfla 2 Nisan 954 Cuma saat 16,30 da izmir Yurtiçi Kışla As Sa-Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Meclisin 9 uncu teşriî devresi dün sona erdi Baştarafı birincide)Kanununun müzakeresine ge çildi-Henüz 2 madde görüşü,müştü ki komisyon tasarıygeri aidi ve Reis de celseye 10 dakika ara verdi-İkinci c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Müslüman kardeşler kongresi Şam,12 AA)Sur'yedekı Müslüman Kardeşler teşkilâtı lideri Şeyh Mustafa Seabı,15 güne kadar Samoa tertip olunacak kongreye,Suriyedeki ve Mısır hariç bu tun diğer Arap memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Irak kralı dön Pakistana gitti Baştarafı birincide)da taklar kurulmuş vb bayraklar çekilmişti.Yodarm ilci tara ftaı dolduran PaJkisWanhlar Trak Kralını alkoşiamışlardjr.Faysal ikameti sırasında batı P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • İranda seçim kargaşalığı Baştaraft birincide)cavüz etmiş olanları aramaya koyulmuşlardır.Seçimlerde şimdiye kadar 50 kişi yaralanmış bunların pek azı hastahuneye kaldırıl mıştır.Ölen olmamıştır.Tahran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • MUAMMe* KARACA M A K S t M Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L 1 KARAKOLU lunarteal,Pazar matineler 15 te Telefon:48184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Vaniköy vapuru denize indirildi Baştarafı birincide)sinde bir tören yapılmıştır.Vilâyet ve Be hediye temsilcileriyle Denaacilik Bankası ileri gelenlerinin hazır bulunduğu törende,Banka idare Meclîsi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Erzurnmnn kurtuluşu Baştarafı birincide)Müteakiben muhtelif hatipler tarafından günün mâna;ve ehamsniyetLni belirten konuşmalar yapılmış,kurbanlar kesilmiş ve yapılan geçit resmi ile mera sime son ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Şecaat arzederken Baştana birincide)kamamaktadır.Bu ka;re,«Sovyet Sport» gazetesi,1952 de Olimpiyat oyunlarında 52 ku'oda,kendi sınıfının serbest gıüreğ şampiyonluğunu ihraz eden Hasan Gemicinin durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • M.Pa illilerin duruşması Baştarafı birincide)bugün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Mahkemeyi çok kalabalık bir dinleyici kitlesi takip etmekte idi.Dinlenen şahitler bilhassa eski Mîlle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Beynelmilel hovarda yine boşanıyor Bitarafı birincide)te,Rübirozaıun,Palm Beach deki gece kulüplerinde hemen hemen her akşam güzel kadınlarla görüldüğünü kaydetmiştir.Barbara Huttoo r'mdiye kadar 4 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • İtalyada yeni bir skandal Bagtarafk birineMe)Bilindiği gibi meselenin başlangıç noktası,gazeteci Silvan© Muto'nun cAttuaijta dergisin de,Witoa Montessi adanda Ro malı bir kızın ölümünün içyüzü haikkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Belçika Avrupa Ordusu teklifini kabul etti Altı devlet arasında kurulması derpiş edilen ordu/a ait tasarı 40 a karşı 125 oyla tasvip edildi Brüksel,12 AP)Bel-çıka ve Lüksemburg kuvçika Ayan Meclisi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Partilerin seçim hazırlığı hararetli bir safhaya girdi Baştarafı birincide)re Kurulu üyelerinden Gene.Başkan İsmet İnönü Ankara ve Malatyadau)Şemsettin Güııaltay İstanbul ve Sivastan)Faik Ahmet Barutç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • McChartymn yeni ithamları Bagtarafı birincide)kûmet içindeki komünist faa liyetlerinm bir safhası hak-kında yalan söylediğini ve' tefsirci Edward A.Murrow'un da bir komünist propaganda mektebinin müşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • ı ürkiyeye yardım Washington,12 A.A.Haricî yardım idaresi,Türkiyeye 4.460.000 dolar tutarında yardım yapmak için aeiâhiyet almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Amerikalılar rafineri tesisi kuruyor Bili aft birincide)Şark vilayetlerinin 1960 yıla» da ulaşacakları akaryakıt sarfı yatiyie Hava Kuvvetlerimizin ve Demiryoilanmuan Ur kısım ya kıt ve Karayollarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Mısırda kadınlar açlık grevine hazırlanıyor Baştarafı birincide)gününden itibaren başlamak ka raruiı bildirmekte ve şunları yaz maktadır:«Kadınların teşrii Meclise aza sıfatiyle kabulıJerjni istiyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • KAHİRE ÜNİVERSİTESİ BCTGÜN AÇILIYOR Kahire 12 AnjCa)28 şubat ta» Generaı' Necib'in yeniden Re» slcumhurluğa getlrüm?münasebetiyle yapılan sevinç ntima ytşleri şurasında komünist ve Müslüman Kardeşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Kapalı zarf usulile otomobil satışı İstanbul Defterdarlığından s Muhammen bedeli Teminata Lira Ki*-Lira Krş.5000 IH)375 ÜÛ istanbul Emniyet Müdürlüğün* de bıüunan 715934 mot-No-iı Şevrole kamyon,altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • İstanbul Beşinci tona Memurluğundan 95S/419S MMhal kızı Nezaret ile Yorgı Jck&i Elefiteriya arasında müşterek olup,satış suretiyle şuyuunun izalesine BeyogıU 3 üncü Sulh Hukuk Hakımlıgınce karar veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yas işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.03.1954
  • Mardin Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden:1 Mardin cezaevindeki hükümlü ve tutukluların 1/3/954 gününden 28/2/955.günüme kadar beheri 750 gramlık Konya V S fabrikalarda çıkan 79/81 randımanlı 80 000 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • AYDA LİRA Hi 1 İl h:HI takslt/e her ev kad/nınm bir Dikiş makinesi sahibi olmasına fırsat ver/yort/z:Bu tele/d ancak muayyen bir müddet ıpn muteber olduğundan alma Aarar/wçabuk vermeniz ffenfaat/n/zo*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Oğrenei Lokalir.de YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C,Magno Türkçesi:N.Savaşev Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • P-AÜA SlMîNÎfSl OLMAZSA İNSAN-29diİSAN 195^ CLKII IŞINDI 4 adei 30 000 lira «O adei t 000 lira 20 adei 800 Uva,t»0 400 adei «o liralık para ikramiyeleri i&mımiitvmmm Gününe kadar de oadesis ıso,en as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • Kambiyo ve «stıam Kapanif Ac hf Kapanı» gterling 734.784.Dolar 280.30 28030 F*.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Ft.64.03 «4.0i Belçika Ft.5.61 6.60 Uveç KM,64.12.50 64.12.60 florin 73.6840 78.66.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • Gayrimenkul satış ilâm İstanbul İkinci İcra Memurluğundan:•54/1115 Hissedarlar arasında taksimi kabil olmadığından satıilara* şüyuun izalesine mahkemece karar verilen Fatih Haydar mahallesi Haydar Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • Elâzığ C.Müddeiumumiliğin ien:1 Elâzığ Merkez Cezaevinin 1 Mart 954 gününde» 2t Şubat 955 malî sene günü akşamına kadar bir yi Hık ekme* ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • Ankara Numune Hastahanesi Baştabip'iğinden:Cinsi Kilo Fiatı Tutarı M-Teminatı Düşünceler Ekmek.Adet 150 000 0 30 45000 33?5 m Koyun eti 70 000 2 60 182000 10350 KaPaU ^3/954 saat 10/31 tneksütü.60 000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • Yollar 8.ci Bölge Müdürlüğünden Elâzığ Eksiltmeye konulan iş:Tunceli ilinde Kalan Pah yolunda Harç-ik köprüsü olup keşif bedeli 96 779 33 doksan altı bin yedi yüz yetmiş dokuz lira otuz üç kuruştur.Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • HO.Y O Istanbul 12.57 Açılış y« program 13.00 Haberin 13.15 Şarkı Ur Okuyan:Perihan Altındağ •ozerj Çalanlar:Hakkı Derman Ahmed Yatman,Şükrü Tunar 13.45 Cumartesi konseri Pl)Amtlcare Ponchıelli:«Saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey'ctine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır-2 Yazılı imtihana 245.1954 Pazartesi günü saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8