Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • Bugün şehrimizde havanın umu miyetle çok buluttu ve yağışlı goçeoegi,aohunet derecesinde bir değişiklik olmiyacağı talimin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • Adencuenn ziyaretleri Yüzlerce A ti nah,Abnan Başvekilinin Meçhul Asker âbidesine oelenk koyusunu derin bil sükût içinde seyretti Atina,10 lAP)Yüzlere» Atinalı bugün derki bir sükut içind» Hat] Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • C.H.P.içinde Müşterek listeye muhalefet Genel Kurul azalan ara-sında C.MP.ile işbirliği yapılması fikri ihtilâfa yol açtı Ankara 10 ANKA)CHP ile CMP arasında önümüzdeki seçimlerde iş birliği yapılacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • Hüseyin Üzmezin yeni bir tecavüzü Hüseyin Danes Ankara,10 MiWyet)Malatya suifcasdi davasına bu sabah da ikinci ağır ceza mahke meşinde devam edildi.Ahmst Devamı Sa:7 Sü:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • V:i-v 4$.*ii yas* f'm&^1 0?mi ii iillwi i m mm gp»0*' 1f#:f:m% ~5b x-^x ~r ^t 1P^v î)t)N SABAH AMERtKADAN AVDET EDEN CUMHURRElStMtZ CELAL BAYAR.İSTANBUL BALKININ SEVGİ TEZAHÜRATI ARASINDA DOLMA BAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • Boyar dün An karaya hareket etti Birleşik Amerikayı ziyaretinden avdet etmiş olan Raisicum ihuıv Celâ,Bayar ve kendisini Istanbulda karşılamaya gelmiş bulunan Başvekil Adnan Mende res dün akşam ekspre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • İspanyollar bu gün geliyor ispanyol mim takımada mey hor Hubala santrfor oynayacak Madrit,10 AP)14 martta Türk milli futbol takımıyla kas ğAaşacak oı'an İspanyol Milli ta kını 11 mart perşembe gunu,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • istanbul Belediyesi Vilâyetten ayrıldı Meclîste k&buj edilen kanuna göre belec iye re si gelecek yıl seçilecek Ankara,10 Milliyet)Mec lifiin bugünkü toplantısında 36 kanun kabul edilmik suretiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.03.1954
  • k »J r i.Devlet Reisimiz ihtiram kıtasını teftiş ediyor İstanbul halkı Celâl Bayan nasıl karşıladı Istanbulun dünkü manzarasını kelimelerle anlatmaya imkân yoktur-Bir ana baba gününü andıran dünün ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • TAKV9MDEN «T Görülmemiş bir muhabbet feverâr ı Cumuuxrewimiz Celâl Bayar dün aamıh Amerika seyahatinden muavettet buyurdular.Devlet Reisinin avdeti Millette:Gelmesi ıie yeniden govdemıze can geldi söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Hi.11 Mart 1954 Perşembe 1 ftu.6 Cem.âJur 1373 26 Şubat 136» VAK İT VASATI EZANÎ Güne ;6.19 öğle 12.24 İkindi 16.42 Akşarn 18J.1 yatsı 19.41 imsak 4.40 i2.es 6,13 i 31 12.00 1.30 10.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Sultanahmette bir kadın intihara teşebbüs etti Sultanahmette Kabasakal caddesinde 26 numarada otu tan Emine Göç adında bir ka dm bir sinir buhranı sonun da,kendisini tavana aiutak suretile intihara te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Saym okuyucular,bin komşumuz Suriye'de,biri de eski dostumuz Mısır'da vııkubulan yeni hâdiseleri ajans haber ser vislerinin yayımlarından elbet bütün teferruata a K.y I e öğrenmişleıdir.Onun için bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • DP.Nuruosmaniye ocak idare kwruiusa un tanışma çayı;bu akfam Alemdar bucak merkezinde verilecektir.BALO Kizıiay Cemiyetinin senelik balosu,bu gece Bs-Lmabançe sarayında verileeaktir.KON ti K10 ir Demo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Dün bir esrarkeş daha yakalandı Kum kapıda Tüx keli cadde sinde Hadım Odalar sokağını da 10 numarada oturan Mehmet Ali Ka$ar adında biri,dün gece Fatihte dolaşırken şüphe üzerine çevrilmiş ^ve üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Bir taksi ile Rami otobüsü çarpıştı ismail Saruvan adında b r şoförün idaresindeki 13379 plâkalı taksi ile Rami Sirkeci arasında işleyen şoför Mustafa Aksoy un idaresindeki 3038 plâkah otobüs,Sa raçha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Çiçek Bayramı 22 mayısta Gülhane Parkında açılıyor 22 mayısta Gülhane Par kında açılması kararlattın lan "Bahar ve Çiçek bay ra mı„ hazırlıkları ilerlemekte dirilgililerden aldığımız ına lûmata göre,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Şubat ayında şehrimizde 114 yangın oldu Geçen şubat,ayı içinde şeb rimizde 51 i istanbul,52 si Beyoğlu ve geri kalanı da muhtelif bölgelerde olmak üzere 114 yangın çıkmıştır.Ocak ayındaki yangın va-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Konservatuar Koro konseri Şehir korosu Muhittin Sa dak ve Raşit Abet idaresinde Önümüzdeki 14 mart pazar sabahı saat 11 de Taksim Belediye Gazinosunda hazırladığı güzel bir programla mevsimin üçüncü k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Belediyenin Belattakı tamir atölyesi genişletiliyor Belediyenin BalaUakı tamir atölyesi takviye edilecek tir.Atölye genişledikten ton ra bilhassa köprü ve dubaların tamirlerinin kolaylaşacağı belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Zabıta azılı bir hırsızı ele geçirdi Bir müddetten bei] aran makta olan Metin Çınar adın da azılı bir hırsız dün yakayı ele vermiştir.Metinin,Şişlide,Şişhanede Galatada,Tünelde.Bey oğlun da,Sultanahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • i SA HA B E R L E R Itaiyanm Beyrut elfiisi Sinyor,M.Pcncucrrchi uçakla şeörı mize gdmiş ve dün sabahki eki,presle Romaya hareket» etmiş' tir.Vefa Lisesinden Yetişenler Derneğinin tertip ettiği çay;20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • p n i s t f.Ramide Topçurar Kış4a cad desinde 20/13 numaralı döküm hanede çalışan Mahmut Akçaog tu ve Avadis Tuna adında iki kişi iş yüzünden kavgaya tutuşmuş lafıdır.Kavga sonunda,Avadis sopa ile Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Tanzim satış baraka i.uınuı sayısı artıyor Görülen lüzum üzerine,şehrin muhtelif sebillerine,yeniden ""tanzim satış baraka ları,inşasına karar verilmiştir.Yeni barakaların nisan ayı içinde ikmal edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Almanya?a sipariş edilen otobüsler gelmeye başladı I.E.T.T.idaresi tarafından yeniden Almanyaya sipariş edilen otobüslerden ilk par ti evvelki gün vapurla'limanımıza gelmiştir Otobüsler 25 tanedirikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Üniversite bahçesine dikilecek Atatürk heykeli istanbul Üniversitesi bahçesine dikilecek Atatürk hey keli için devanı eden 'hazır lıklar süratle ilerlemektedir.Maketi tamamlanan anıtın dökümüne yakınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Şehri n temizliği Bu hususta alınan yea i kararları» derha!tatbikin?başlanacak Alâkalılar şehrin temizliği ile ilgili olarak,yeniden bazı kararlar almışlardır.İlgilerden bu mevzuda veri len malûmata g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Konservatuvardaki ihtilâl devam ediyor Konservatuvardaki anlaş mazlık devam etmekledir.Bu arada icra heyetinden ayrılanların istifaları,konserva tuvar müdürü tarafından.Va li ve Belediye Reisine bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Yeniden tramvay ve otobüs durakları yaptırılıyor istanbul Elektrik Tramvay Tünel idaresi tarafından «seh rin muhtelif semtlerinde bir çok kapalı tramvay ve otobüs durağı inşa edilmiş bu lunmaktadır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • HALKIN SESİ Id.için.hiç de iyi bir intiba bırakmıyam bil duru* mun önlenme»!icap eder-Z:r;ı ufak bir dalgınlık balkın idareye olan itimadını sarsmaya vesile teşkil etmektedir-Kağıtsız tütün paketler I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Okullarda sömestr İkine ı dinlenme tatilinin yapı.ip yapılmayacağı belli de| i I Şehr:jıuzde ilkokui,orta ve li seterle sanat okullarıma ikinci dinlennae tatili yapıp yapmaya caklan İı^nüz behi olmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Çiftçilere ziraî aletler ve tohumluk dağıtılacak Toprak Mahsulleri Ofisi,önümüzdeki güz dönemi ekimi i^ın çiftçilere tohumıuk tevziatımı yakında başlıyacab tir Tohumluk Ziraat Bankası vasıtasiyle,kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Caddelere yeni elektrik lâm baları konuyor Belediye,şehrin cadde ve sokaklarındaki tenvirat lâm* balarım çoğaltmaya karar vermiş ve tatbikata geçmiş tir.1954 yılı bütçesine bu mev ^udaki tenvirat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Yazan Bedinhan ÇINAR Tefrika No.4 Iff Demek ben alelade bir yüzbaşı değilmişim» Çıkan kısmın özeti Romanın kahramanı genç Şarl Pıyer yanında genç bir Fransız teğmeni olduğu halde bir gece "Askerî Post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • iki bahriyeli bir şahsı çakı ile yaraladılar Evvelki:gece Köprüden Adalara gitmekte olan vapurda kanlı bir hâdise olmuştur.Heybeliada Makine Sınıf Okulu onbaşılarından Sıddık Toprak ve Sacit Sankaya,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Adliye Sarayı yaza kadar ikmal edilecek iki buçuk sene evvel 5$ultanahmette temeli atılmış olan "Adliye Sarayı,mn hsşa atma devam edilmektedir.Halen binanın çatısı kapan mış bulunmaktadır.Verileri mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.03.1954
  • Pamuklu tanzim satışları başlıyor Memurlar Kooperatifi satışlara ait bütün h İstanbul Memurlar Kooperati fi tarafından yapılarak olan pa •muklu tanzim satışlarına ait £ıa zupıklar tammaJanmak Üzeredir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • BeHenea eevap heraea gelmedi-Böyle sözle:e alışık olmayan George» Findh,ne söy-Kyeceğini bilemiyordu.Madame Eulalie ise ancak hafif-«o:Jinııny.diye mırıldandı.Hamilton Beamisih genç kadını koMan araşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • FIKRA Koca koca lâflar TARIK BUÜRA Sözün getirdiği mesuliyeti umursayan pek kalmadı.Eline kalem ahudann çoğu kendi kendine konuşuyormuş gibi,en ufak bir kontrol ihtiyatı duymadan döşenip gidiyor.Bu kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Öğretmenler stajlarını "Staj Okulları,uda yapacaklar Ankara 10 T.HA)Maarif Vekâletince,memle ketimizin muhtelif yerlerin de "Staj Okulları,tefrikine karar verilmiştir,1945-55 ders yılında vazife alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Ali Ban Gene Tierneyi »yaret edecek Hollyvood 19 AA,Dilber yıldız Gene Tierne;kendisim ziyarete gelece)olan Prens Ali Ham ağırla mak için hazırlık yapraakt dır.Yıldız henüz evlenme karn vermediklerim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Bir kayıkçı gazocağmdaa yaralandı Bakırköyde oturan Meh met Köse adında bir kayıkç gazocağını yakarken,ocağı parlaması sonunda muhteli yerlerinden vanmıştır.Mehmet Cerrahpaşa Hat tah'anesine kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Japonlar silahlanmak istemiyor Sydney 10 AA)ponyada yaptığı dört hafta lık bir tetkik seyahatinden bugün buraya dönen,melboume Üniversitesi siyasi İlim ler profesörü ve Japonyadaki müttefik konseyinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Kurbağa yağmuru ttaJyamn Abrutnı bolgesiAİn kurbağalar taralından ve Mtyıtiftftfet aektove Roma.10 THA)A-bru» a* bölgesinin baaftca yollan dün tiatore» kurbağanın akınına ma jrui kalmıştır Kurbağaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Küçük Meteoroloji istasyonları kuruluyor Ankara 10 T.HA)Memleketimizin ziraî kalkınması ile ilgili olarak metoro lojik olayları tesbit ve mtis tahsile intikal ettirmek üzere bazı kararlar alınmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Kızıl Çin diktatorUnfln esrarı Ndafe Mao-Se Tung'un azfedUdtği yohıoda dola* 1 fan haberler kuvvetleniyor Londra,10 Nafen)Ko «ünist Çın diktatörünün «s ledjijuıe olmosj ihtimalleri kuvvetlenmektedir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Kaf kasyada milliyetçi Kapatılan 'Mslilyetçi Ermeni Pvttisi,nln gizli bir şeklide faaliyet gösterdiği an aşılıyor Londra,10 Nalen)Erivan radyosunu» aon zamanlardaki neşriyatını takıp «den çevreler,Kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Amerika Güney Kore görüşmeleri Amerikan Temsilcileri ile Kore Liderleri arağında yapılan müzakerelerde Ko renin aakerf vaziyeti gözden geçirildi Seul,10 A.A.Heri gelen Amerikan ve Güney Kore gahsi yel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Siyasî İcmal Molotov'un Mit nutku Sovyet Basya Hariciye Vekili Molotov.«a bcğ seneden beri bu vazifeyi ifa eden tecrübeli bir devlet adamıdır-Stalin yamanında memleketin dahili idlerinde ve ummi «lyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Pak st an'd a çarpışmak r Doğu PakMaiıd» ymp»U» *r «imlerin İkinci gününde nan» hfctiaetor oW« Dakka,10 AP)Dogu Fa k standa yapılmakta olun umuml seçimlerin ikinci günü olan dün mifuutt gruplar aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Aıjantinde Milletlerarası film festivali açıldı Mardel plata 10 AA)Bu yU Arjantinde ilk defa tertip edilen milletlerarası film festivali dün buranın lüks otellerinden birinde baş kan Peronun davetlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Eisenhovere hediye edilen portre Vaşington 10 A.A.Başkan Eisenhoverin Amerikan Anayasasının harfleri kesilmek suretile yapılan bir portresi,Başkana takdim edilmek üzeje Dışişleri Vekâletine teslim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Singapurda büyük bir afyon kaçakçılığı Singapur 10 AP)Emniyet memurları bugün British India Kumpanyasına ait Ordia vapurunda takriben İÖÖ kilo kaçak afyon meyda na çıkarmışlardır.Gemi Bas ra körfezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Bir haftada 20 kayakçı öldü Viyana 10 AA)Salz burg eyaletinde kayak sporu yapan iki genç kız çığ altında kalarak ölmüşlerdir.Kızlara refakat eden Uç erkek sporcuya hiç bir şey olmamıştır.Kurtarma ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Yemen Kralının bir dişçi kadım dövdüğü yalanlanıyor Londra 10 Nafen)Ye men elçiliğinden verilen malûmata göre,Yemen Kralı Ahmedin hastahanede çalışmakta olan bir Hollandalı ka dm dişçiyi sopa ile dövd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Hatayın 15 inci kurtuluş yıldönümü kutlanıyor Hatayın kurtuluşunun 15 bici yıldönümü münasebetiy |e şehrimizde bulunan Hatay Lisesinden Mezunlar Derneği,bir kutlama programı ba* zırlamıştır.20 mart cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Yedek Subay Okulundu kuralar çekiliyor Ankara 10 T.H.A.Yedek Subay Okulu 39 uncu dönem talebelerinin kuraljr?hafta sonunda çekilecektir.Bu suretle* tayin edilecek leri yerleri evvelden ö&rene cek olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Bir Amerikan askerinin fedakârlığı Fulde Almanya)10 A.A.Bir Amerikan asker!şoförü dün ateş alan mühim mai kamyonunu kimseye za rar vermiyecek bir yere ka dar götürmek suretile Ziegel kasabasını muhakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Amerikada atom fırınUn inşa ediliyor Vaşingtoa 10 AP Bir leşik Amerika atom enerji&i komisyonu dün gece atomdan iktisadî enerji temim için dört yeni atom fırını daha inşa edeceğini bildirmiştir.Bu fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Sekiz yılda 2 milyon liralık mücevherat çalan şebeke Sonla winnicha dört ziyaretçimin aşka ı hakkında malûmat varmaya caaarat aıfaraa Inglltaranin an yilkaak mevkilerinde gizlenen çata reislerini bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.03.1954
  • Aısa har.cj haber:er AMERİKA Birieşifc Amerika'da 20 ilâ *4 yaşlarrndaki kadınların dört te üçü buçün evüdir.Birleşik Amerüka İstatistik Bürosu 1940 senesinde bu yaştaki kadınların ancak yarısının evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.03.1954
  • KİİRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Sultan Murat'ın sefahati ve saray Sarayın milce vhercibaşısı Yahudi.Rıdvan Beyin 1st ği üzerin» yarım miiyon lira değerindeki eşya ile saraya gitti.Çok beğenildi fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.03.1954
  • istikbal töreni Türkün gönlünce olmuştur fttanbuf dün tarihî günlerinden birini dalla yaşadı-Bir evlâdın babasına kavuşmasından çok raan'dar olan karşılama törenini kellmoîerlo ifade etmek hem güç* he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.03.1954
  • Bîr kapris uğruna Dün ve bugün yalnız bir defaya mahsus olmak üzere yapılması gereken bas* ketbol lig maçları son dakikada çıkan bir ihtilâf neticesinde tehir edildi.Tehirin mahiyetini yukarıda da açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • MO KENLEY YENt ZA-FERLER PEŞİNDE Jamaica.10 SHA)Olimpiyat şampiyonlarından Herb Mc-Kenley 130 yardayı 12.2 de kogaTak Avustraiyada yeni bir rekor tesis etmiştir-üq aydan beri profesyonelliği kabul ets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • wtD nm f iwo Ml 5 f 111 ç*Ş ğ AVUSTURYA LtOtNDE PUAN DURUMU Viyana,10 SHA)Bu hafta yapılan Avusturya futbol lig maçlarından sonra Avusturya liginin puan durumu şu şefkli almıştır;1 Rapid 28 puan)2 Aus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • Olempivakoa Atman» yaya gidiyor Atina,ANKA)Ptre »air piyonu Olempiyakos takımı J^r kajç mac yapmak Üzere Batı A/manyaya gidecektfty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • Avrupa atletizm şampiyonası B&rn.10 ŞHAİ—Ağua:tosta şehrimizde yapılacak olan Avrupa atletizm şampiyonasının kayıt müddetinin kapaamasına daha bir hayli zaman olmasına rağmen.Beynelmilel Atletizm Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • Basketbol Hg maçları 2« devre ik nçi hafta karşı I aşmaları cesın İh ti I a dün tehir edildi Sö ge île Teknik üniversite arasında evv^ca yapılmış bir anlaşmaya göre hafta arası maç yapılmayacakmış yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • Buz üstünde hokey şompiyonosı Buz üstünde hokev müsa bakalarında Rusyanın birin ciliği kazandığını:evvelce bil dirmiştik.Bu müsabakalarda Finlandiyayı 20-^1 mağlûp eden Kanada takımı yeni bir rekor te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • i **fc-M ^fP^pmjo Mini takım namzetleri bir antrenman maçında Dün yapılan son hazırlık maçında Bu maçtan evvel yapılan hususî karşılaşma Galatasarayın Beyoğluspora 6-0 galibiyeti ile neticelendi Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • KısaSpor en tMULTEREDE MİLLİ FUTBOL SEVERLER FEDERASYONU KURULDU Londra,Anka)tngilterede yen ı.bir futbol severler milli fe dcrusyonu kuruldu.Federasyon delegeleri kış aylarında futbol maçlarının durd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • Lünya futbol:şampiyonası Bem:SHA)Dünya fut bol ^ampiypnasr maçlarının:Isviçreye ¦**Altın akıtacağı^ «anlaş^maktadirt Bütün musabakaiar için şimdiden satı şâ;arzedUmüş olan biletlerin pok çoğu 'bitmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 11.03.1954
  • Dünya eskrim şampiyonası hazırlıkla n Luksemtourg,10 THA)10 Uâ 22 haziran arasında Lüks?m burgda yapılacak olan dlinya eskrim şampiyonasına iştirak i çin müracaatler başlamıştır Bu şampiyonaya ilk def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • ellerinizin güzelliği ELİNİZDEDİR Terkibinde krem hassaları bulunan PURO Tuvalet Sabunu günlük ttmUHk lalerinln cilt üzerindeki tahribatını İT feltr ve gOztütstirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • Papa,kuvvetini tekrar kazanıyor Vatikan 10 A,A,Papa on ikinci Pruis iyileşmektedir ve dün ilk defa müdavi doktoru ile birlikte,papalık dairesinde kencKsini yormadan gezinmiştir.Miğdesi bir hayli düzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • Bir noktada hakkın var.Bu hayat,gece,gündü?boş yollarda durmadan küo metrelerce dolaşmak,beni fazla sinirlendirmeye başladı.Fakat başka çare yok.Katherine fırsattan istifade ederek düşündüklerini an l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • 1 1| 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 I I 2 11H 3 4 miffm jjB 5 n 6 7-8 o.i 4 I 11 12 W Soldan *ağa 1 Çeşit hamur tatıisı;Hay vaa-ı »atık.2 Haneyi bulana ya cabs;Atın fair yürüyüşü.8 Delinmiş su kabı;3,1416.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • Dünyanın en yaşlı cellâdı öldü Londra 10 ANKA Dünyanın en yaşlı cellâdı bu rada ölmüştür.Hayatının 35 senesini cel lâtbkla geçiren Edvard Mc Lay bu müddet zarfmaa «M0 suçluyu asmıştır.Mc Lay 88 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • Devlet Hava Yollan uçaklarının revizyonu devam ediyor Ankara ltt TJİA,Devlet Hava Yollan uçaklarının Ii ila/ıdada yapılan umumî revizyonlarına dikkat ve süratle devam olunmakta dtr.Geçen hafta gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • İngiliz donanmasına yeni bir veçhe veriliyor Londra 10 Nafen)ingiliz donanmasının yepyeni bir çehre ile ortaya çıkmakta olduğu bildirilmektedir.Dün Avam Kamarası sabana kadar içtima halinde kalmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • DENİZLERİN KIZI Tarihî Fazaıu Kemal SAMANCIGIL Aliyoviç:"O halde şu işportam yanınızda İcapsın da varıp biraz yiyecek alayım,dedi 72 Sırp Ali Aliyoviç boy nunda işportası olduğu halde Kefe muhafızı Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • Kuzey Koreli bir casus general esir edildi Güney Kore'de yakalanan kızıl generalin 70O çetecinin beşi olduğu anlaşıldı Seul,10 A.A.Güney Kol re mukabil casusluk teşkilatı I şefi general Kimcfıang Ryon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.03.1954
  • istanbul halkı Celal Bayan nasıl karşıladı l&tanbu un dünkü marzarasiw ktJ.neierla anlatmaya imkân yoktur.Bir ana baba gününü andıran dünün manzarası,bir evâr'ın babasına kavuşmasını Istanbul Celâl Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • RAYIP SuTtanseîim Alcşa m Kız Sanat Okulundan altmış olduğum 374 No.lı pasomu zayi ettim-Yerasini alaca" gamdan eskisinin hükmü yoktur-Nüzhet Daealtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Bayar dün Anka raya hareket etti Baştarafı birincide pencereye gelerek burada kendi 1 erim alkışlarla cyaşa,sagol,varol» nidaları he ılgarlayan nal ki selâmiamışlardır.Reisicumhuru Ouaınil olan tren P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • 80 yaşında ir uturukçu yakalandı izmir» 10 Milliyet)Bugün şehrimizde Asansör semtinde üfürükçülük yapmakta olan bir ihtiyar yakalanmıştır IH)yaşında buhraan Yusuf Türken adımdaki üfürükçü,muhtelif zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Kruşev Polonya'da Rus komünist partisi birindi kâtibinin bu seyahatine «mu» tatlın dışımla bir olay» olarak bakılıyor Londra.10 AA)Sovyet Tass Ajansının haber verdiğim;göre,komünist partisi birinci kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Mısır-Rus ticaret anlaşması Kahire,10 A.A.Mısır ili Sovyet Rusya arasında bugün bir ticaret anlaşması imzalanmistir.Yine iki memleket arasında 1953 ağustosunda aktolunan tediye anlaşmasını tamamlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Sudan Meclisi dün açıldı Kartum,İO Anka)Vukubulan kanlı nümayişler dolayısiy le açılamayan Sudan'ın iik par lâmentosu bugün herhangi bir merasim yapılmadan Sudan Ge n»I Valisi Sir Robert Howe'in bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Hüseyin Üzmezin;yenidir tecavüzü Baştara*ı birincide)Simin Yalman in avukatı Burhan Apaydın esas hakkındaki mütalaasını serdetti ve bu sui kasdın sadece müekkiline değil rejime tevcih ediımiş olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Tütâm Bankası Tütün ekici leri.tara fin dan 100 milyon sermayeli bir 'banka kuruluyor Ankara.10 Milliyet)Türk tütün ekicileri baakası I kurulması için bir kanun ta* sarısı hazırlanmış ve Meclise sevke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • İstanbul Belediyesi Vilâyetten ayrıldı Bastarafı birincide)kolların tasdikine,bazı Steele re ait cetvellerde aktarmalar yapılmasına dair 30 kanun kabul edildikten sonra tstantonlda Vilâyet ile Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Adenauer'in ziyaretleri Baştarafı birincide)yuşunu seyretmişlerdir.Ziyaretçi devlet adamının bu jesti Alman Yunan münasebetlerinde yeni bir dew© açmıştır.Bulutlu bir havada cereyan eden bu basit tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • İspanyollar bugün geliyor Baştarafı birincide} Tür .milli takımı,dünya futbo.şam/ıiyonluğu turnuasuıdan ele me olacaktır.İspanya,ilk kar şilatfmayj 6 ocakta Madrittc 4-1 kazanmaya muvaffatk oAnuç tu.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Irak'ın,Türkiye-Pakistan anlaşmasına alâka göstermesi merikada memnunluk uyandırdı Washington,10 AA.Mı sır ve Suriye'deki son hâdiseler,Birleşik Amerika'nın Orta Doğu siyasetinde hiç bir değişik lik t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Başkan Berlin konferansında söyleneni are ilâve edilecek bir şey olmadjğ m sö/iedi Washing-tan,10 A.A.Reisicumhur Eisenhower bugün kü basın toplantısında,dört büyük devlet reisi arasında bir topı'antı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Tcccvüze maruz kulan D.P.li'er 'Izmir.10 Milliyet)Denizciden alman bir habere göre,Çal kazasının Mustafabey köyünden dönmekte olan Denizli Demokrat Parti Başkanı ve Belediye Reisi Tur'han Bahadır ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • ayar,Baştarafı birincide l yan Gayret.Demirhisar ve Sul tanhisar muhripleri de limanımıza vâsıl olmuş bulunuyorlardı-Reisicumhurun bulunduğu Gemlik muhribi ve diğer gemiler Haydarpaşa açUdarında kolon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Müşterek listeye muhalefet Baytarafı birincide)ligi yapmasını şiddetle m uda faa eden ve bunun bir zaıu ret okluğunu Ueri süren prof.Nihat Erim ve taraftarları ile partinin bu fikre taraftar olmayan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Churchill Başvekillikten çekilecek mi?Londra 10 AP)Daily Sketch gazetesi bugün Sır Vinston Churchillin bu sene son baharda Başbakanlıktan çekileceğini yazmaktadır.Churchill 30 kasımda tam 80 yaşında o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.03.1954
  • Yunan-Bulgar müzakereleri inkıtaa uğradı Paris 10 AP)Yunanis tanla Bulgaristan arasında diplomatik münasebetleri ye niden kurmak gayesiyle Pa riste Yunan Büyükelçisi ve Bulgar orta elçisi arasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • bTANBUL 12.57 Agılış ve program 3.00 Haberler 13.15 Dana nüziği Pl)13.30 Şarkılar îkuyanlar:İsmet Aıparslan ve »lehpare Gülen Çalanlar:Cevlet Çağla,Kadri Şençalar,İs na il Şençalar 14.U0 Sevilmiş »rke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU ^«at 21 de Dram Kıamı GELİN Yazan Marcede Maurette Türkçeei Bedreddin Tunçel lı e i aı^îtmba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi aksamları teresi!yoktur.Telefon:42157
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • MUAMMER maksim Bu akşam Saat 21 de ntBALt KARAKOLU ıımartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Müfettiş muavini alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi i' Genel Müdürlüğünden 1 Ofis Teftiş Hey*etine müsabaka imtihanı ile 13 müfettiş muavini alınacaktır-2 Yazıh imtihana 24-5.1954 Pazartesi günü saat 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • jttÜUtjet aç one şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylılr 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecnebi memleketlere iki mislidir.U8n şartları 2 ve 3 UncU sayfa sant.4 TL 7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • KÜCİ)Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:SAHNE Leyia erduran Sahneye koyan:Muhsin Ertugnd Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat.tam 17 de Telsfon:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • 5 adet paletli traktör satın alınacaktır Devlet Orman İşletmesi Ankara Merkez Müdürlüğünden:1 Orman işletmeleri ihtiyacı için 5)adet paletli traktör açık eksiltme suretile satın alınacaktır-2 Beherini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • ZAYİ 9-Hava Üs.K.lığından 6.Hava Üs-K.Tığı adma 24/2/953 gün ve 17/1558 sayılı yazı ile gönderilip neticede zayi olduğu anlaşılan 95101 sayılı Levazım Ayniyat tesellim maKbuzunun yenisi tanzim olunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • İsparta Belediye Reisliğinden Beûedîyemiz ihtiyacı için aşağıda,cins ve anıktan yazıl)makine ve malzemeler teklif alınmak suretiyle Batın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler Belediyemizde mevcut olup h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Acılı?Kapama Sterling 734.784.Dolar 280.30 280.30 Ft.Frangı 0.8ı 0.80 İsviçre Fr# 64.03 54.0S Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç K* 54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Çayeli betonarme,iskelesi inşaatı işi 'kapalı zartfBa teklif almak suretiyle ve birim fiatı esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur.1 Bu işin tafamin edilen keşif bedeli 350000—lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARİN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N.Savaşer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni DHli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Lokman Hekinc Dr.HAFIZ C S M A h Dahiliye MU t yıassıs,Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta Kabul eder.istanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Gaziantep Belediyesinden Parke taşı alınacak 1 Kapalı zarf usulüyle 300000 âdet parke kaldırım taşı 3.icakiur-Beher taşın muhammen bedeli 12 kuruştur-2 İhalesi 30/3/954 Salı günü saat 16 da Belediye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldiğı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Edirne Belediye Reisliğinden 50 lira aslî maaşlı Belediye İnşaat Miühendi&Kgi ve-30 lira aslî maaşlı fen kalfalığı ınümhalctir.Mühendistik kadrosu 1954 yılı için 80 lira maağ üzerinden kadrosu alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • İnhisarlar Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamızda biriken takriben 90 ton miktarındaki hurda çuval parçadan onar tonluk partiler halinde ve pazar/lıkla.isteklisine satılacaktır-Muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları işletmesinden Görülen lüzum üzerine İ2 Mart 1954 Cuma günkü Hopa ikinci ekspres postası bir güm rötarla 13 Mart 1954 Cumartesi günü kalkacaktır.2856)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Yollar 8.ci Bölge Müdürlüğünden Elâzığ Eksiltmeye konulan iş:Tunceli ilinde Kalan Palı yoluafr da Harçik köprüsü olup 'keşif bedeli 96-779-33 doksan altı bi* yedi yüz yetmiş dokuz lira otuz üç kuruştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Mardin Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden:1 Mardin cezaevindeki hükümlü ve tutukluların 1/3* 954 gününden 28/2/955 gününe kadar beheri 750 gramlık Konya V.S-fabrikalarda çıkan 79/81 randımanlı 80 000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları 10 ton tahin helvası kapalı zarfla 25/3/954 Perşembe saa/l 16 da İzmit Kara As-Sa-Al,Ko da satın alınacaktır' Be deli 17500 lira* geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İJ.er B nkasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi i& yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Maltepe Belediye Başkanlığından 1 75 metre uzunluğunda yaptırılacak kanalifcasyon açık eksiltme ile yapılacaktır.2 Muhammen bedeli «2123» lira «50» huruçtun-3 Muvakkat teminat ımüıammen bedelin %7«5 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Elâzığ C.Müddeiumumiliğinden:1 Elâzığ Merkez Cezaevinin 1 Mart 954 gününden 28 Şubat 955 malî sene günü akşamına kadar bir yıl'lık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Devlet Hastanesine erzak alınacak İzmir İli Deıvet Hastanesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından Muhammen Geçici Miktarı Muhammen flatı tutarı teminatı Cinsi Kilo Adet Krş-Sn.Ura Krş-Lira Krş.Koyun eti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden Akademide on beş lira asli maaşh iki memuılutk açıSttır.788 numaralı Memurin Kanunu gereğince Mzumlu vasıfları haiz olanların vesikalarıyla birlikte 17 Mart 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 11.03.1954
  • Nafıa Vekâletinden Vekâletimiz Türkiye Büyük Millet Meclîsi yeni binasında bulunan 140 lira muhammen bedelli 350 adet Bitum Bidonu 15/3/1954 Pazartesi günü saat 10 da pazarbk suretiyle yeni Meclis iii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8