Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • İTALYA Yİ BİRBİRİNE 1 TAN DAVANIN ŞAHİDİ Bir müddet evvel Napolide plajda cesedi bulunan 22 şında Wilma Montesi adı bir kızın ölüm sebebi haki da bir gazetecinin ortaya s ğı iddialar kalyayı birbij ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • NATO'NUN ÇOCUĞU Napoli'deki NATO karargâhmda vazifeK bulunan Yüzbaşı Turan Çağlar'ın bir kızı dünyaya gelmiş ve NATO ada konmuştur-NATO.NapoH'deki NATO karargâhında dogan ilk çocuktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Buzlara çarpan bir motor battı «Nimeti Hûda» motorunun mürettebatı kurtarılarak Anadorakavağına çıkarıldı Karadeniz Boğazını kaplayan buzlar yavaş yavaş erimektedir.Bunım neticesi olarak gemilerin Boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Yunanlılara göre Kıbrıs meselesi halledilmiş!Yunan hükümetinin Bir.'eşıriş Milletlere baş vurma kararını Atina gazeteleri destekliyor Atina,6 T.H.A.Yunan gazeteleri Kıbrs'ın Yunanısta &a ilhakım temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Baro Başkanlığı seçimi yapıldı iki namzet arasında 15 gün sonra balotaj seçimi yapılacak fiaşım Relet Hakarar'n vefatiyle inhılâl eden «Baro başkan iıgı?İÇin;dün saat 14 te,Adliyede Birinci Ağır Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Sami Teziş dün defnedildi Kısa bir rahatsızlığı mütea.I kip evvelki gece sabana kargı!«bayata gözlerini yuman Som Posta gazetesi yazı işleri müdürü Sami Teziş'in cenazesi dün kaidirJanistir.Arkadaşımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • C' 'V:pipsfi 1 Wm i jS^'-S MS v*-i İ K I i PANCAR BANKASI AÇILDI Pancar"Kooperatifltert »aalmsınm Kskişehft-raerkeai veM güTMaUye Vekili Haşin Polatkan ve Bayındırlık Vefcili Kental Zeytınoghm« diljM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • âl Bayar bu sabah îoliye vasıl oluyor Devlet Reisimiz Nato Te İtalyan donanman tarafından karşılanacak ve aynı gün Napoli.6 AP)Amerikada yaptığı seyahatten memleketine dönmekte olan Türkiye Cumhurrei8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • İmralida açlık grevi Bursa 6 Miİldyet)hor ralıda vukubulduğu söyle,neıi hâdise etrafında yaptığım tahkikat sonunda mühim bir şey olmadığı anlaşılmış tır.Bir kısım mahkûm açlık grevi yapmak jstemişlers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • DENİZ KAZASININ TAHKİKATI Marmara d a vuku bulan ve 4 kişinin ölümü ile neticelenen kazanın tahkikatına devam edilmektedir.Bu cümleden olarak dün.kazaya sebep olduğu iddia edilen Amerikan gemisinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • İki çocuk babası bir pilot kadın oldu I 35 yaşındaki eski pilot ameliyatı müteakip Fransa'da tur* neye çıktı Londra 6 Nafen)Harp senelerinin meşhur pilotlarından biri olan ve iki çocyk babası bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Petrol Kanunu lay hasımı 114 maddesi kabul edild Tasarının 6 inci ve 12 inci maddelerinin müzakeresi sırasında münakaşalar oldu Ankara,6 Milliyet)Mec-28 btt sabah saat 10 dan itibaren Petrol Kanunu ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Muhalefet partileri arasında işbirliği HHHH Cumhuriyetçi Millet Partililer-bugün Eskişehirde Halk Partisi ile aralarındaki münasebetleri açıklıyacaklar C.H.P.nin İstanbuldan göstereceği adaylarin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • KORE DEĞİŞTİRME KOMUTANİ—4 üncü Kore birliğimizi değiştirecek olan ve hâlen Seferihisarda toplanmakta olan 5 inci tugayımızın Komutanlığına tâyin edilen Kurmay AUbay Mete Yurdakul.Ankaradan Izmire gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Portorikolu asilerin lideri tevkif edildi Polis,Pedro Camposu yakalamak İçin iki saat çarpıştı.Nevyorktada bir sllfih deposu basıldı San Juan Portorjko)6 A.A)«v Milliyetçi Parti lideri Pedro Aıîbizu C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Maliye Vekâleti Ordu Terfi Kanununu tasv'p etmedi Subaylara terfi İmtiyazı sağlanmasını Maliye Vekâ eti devlet bareminin ruhuna aykırı buldu Ankara 6 T,H,A,Vekilleri Heyetine sevkedidan bir müddet evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Toprak Sevgisi Güney Anadohmun düşman istilâsına uğradığı acı" günlerde bir Türk subayı ile yüksek rütbeli bir Fransız subayının genç ve güzel kızı arasında geçen hakikî bir aşk macerasının romanıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Adenauer'ın ziyareti 21 Martta İzmirde beklenen Batı Almanya Başvekiline 15 gazeteci' refakat edecek izmir 6 Milliyet)Batı Almanya Başvekili Doktor Adenauer'in şehrimize gelme si katileşmiştir.Adenaue
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Mısırda seçimler 23 temmuzda yapılıyor İhtilâl Konseyi dün askerî rejime son verilmesini kabul etti.Tevkif edilen siyasf liderler serbest bırakılıyorlar Kahire 6 Radyo ve T.H.I lar grupu,iktidardan çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Serbest güreş seçmeleri başladı istanbul serbest güreş takımının seçmelerine dün Güreş Ku'übünde b/$tannuştır.Resimde» seçmelerden canlı bir an görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin »isli ve buluttu sonraları muhtemelen hafif yağışlı geçeceği re sühunet derecesinin degişmiyeceğj tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1954
  • Suriye hududunda kaçakçılık uriye,1938 başından 1951 somına kadar» dokuz sene zarfında.Türkiyeden ticaret anlaşmaları hü-Oriimleri dahilinde 79118 717 liralık mülbayaatta bulunmuş,buna mukabil bize 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Milli Piyangonun 7 Mart çekilişi bugün saat 13,30 da Ankarada yapılacak ve dkra nüye kazanan numaralar bu gece saat 23 te Ankara radyo siyle yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Pakistan ile Ticaret münasebetimiz arttı Pakistan »İzden alacağı yiyecek ve sanayi maddelerine mukabil Son aylar içinde memleketimiz ile Pakistan arasında ticarî münasebetlerde bir canlılık müşahede e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Evvelki gece Harbiyede bir randevu evi basıldı Harbiyede Fırın sokağında 15 numaralı apartmanın 10 sayılı dairesinde oturan Sa bina admda bir kadının ran devuculuk yaptığı haber alın mış ve yapılan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Bir adam yumrukla metresinin gözünü çıkardı Beşiktaşta bir kadının göçünün çıkmasile neticelenen bir kavga olmuştur.Bu semtte Tuzbaba cadde sinde 3 numarada oturan Ce vat Tefik adında biri evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Bir Dünya haritasına baktığımız zaman fıür olan ve hür kalmak isteyen insanların rahat ve emniyetini kaçıran bugünkü siyasî,içtimaî v© ikti» sadî gemliklerin kaynadığı,tecavüz ve istilâ tehditlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • «ÇAIT 1ç Veia,Lisesinden Yetişenler Derneği tarafından tertap e-•dilen Çay;20 Mart Cumartesi günü sasıt 14-19 arasınâk Taksim Betediye Gazinosunda veri,le-cekfcir.KİJSİHIİAAAİ jt Galatasaraylılar Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Kas-mpaşa'da Nohut soika£inda 63 numarada dturam ^erit adında biri,ayni escde oturan Mişon Magristo adında üticjnj kımdunoeı bıçağı Ue ğ ayağından yaaaüantfş ve kaçmış tur.Taralı tedavi altına a&n-*ı\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • KİSA HABERLER iç İtalyan Kültür heyeti,8 Man Pazaütesi gününden dtitoa ren Kaza dMtalya)«binasında 3 ay sürecek bir lisan iuirsu açacaktır.HafU'üa o saat yapılacak derslaüe,Strilyaneayı üıiç bihneyenı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • HALKIN SESİ Bu sokağın tamiri ne oldu Tophanede Hacıınimi mahallesi Hurma sokakta oturan okuyucumuz xiya* settön Demirkol'dan aldığımız bir şikâyet mektubunda şöyle denilmektedir:«Oturduğumuz muhitin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Üniversite sitesi mevzuunda incelemeler yapılıyor Üniversite sitesinde tetkik ler yapmak ve Vekâlete ait işlerle meşgul oHak üzerce Maarif Vekâleti Baş Mül'etüslerinden Sami iftk^oü dfej Feriz Saner b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Zabıta bir meskene tecavüz,hâdisesini inceliyor Tepebaşında bir ıbarda ça lışan Zekiye Kurt adında bir;kadın,dostu Salih Yılmazla!polise müracaat ederek,Ahmet Rüştü,Mehmet lıucetop,rak,Bekir Oğütşen,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Hie 7 Mart Bm.2 22 Cem.1954 Şubat Ahır 1373 Pozar 136» VAKİT VASATİ EZANİ GUoeş 6.26 12.19 i öğle 1226.6.18 fitindi 15.39 9.32 l Aksan 18.07 12.00 Yatsı 19.35 1.30 İjTUptjlf 4.47 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Yavrukurt kampları 6u yıl izcilik faaliyetine Önem verilecek ve çeşitli kamplar açılacak İstanbul il İzci Kurulu tarafından.Kurul Başkanı.Gelenibevî Ortaokulu Müdürü Rıza ©ediz'in nezaretinde.Pendik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Yunmrta fiadses Aitgtöi yogurt fecâiaştı IkakyMtm mufatellif jsthiib I sal bölgelerinden şehrimize fcîi'lMyelÖÎ miktarda taze yo-ğurt gelmeğe başlamıştır.Y_e-di kiloluk yoğurt kara vahaları toptan '6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Hususî bir otomobil bir ab öldürdü Henüz hüviyeti tesbit edil miyen bir şahsın idaresindeki "Maltepe 26„ plâkalı hususî taksi,evvelki gece 21,30 sıra larında,Haydarpaşa köprüsü üzerinde 2219 plâkalı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Vali dün Ramideki göçmenlerin arzularını dinledi Vali ve Belediye Reisi Gökay dün beraberinde imar ve 6 ncı Şube Müdürü oldu ğu halde Kâğıthane Eyüp semtlerini teftiş etmiş ve ay rica Rami ve Taşlı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Unkapaiuudakj tecavüz hadi «««mini fail] yakalandı Bir kaç gün önce Unkapanında bir hâdise olmuş,bir kadın bir şoförle bir muavi nin tecavüzüne uğramıştı.Tahkikat sonunda şoförün' Ömer Kasa adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • iki kişide bıçak bir kişide de tabanca bulundu Usküdarda Cuma Pazarı yerinde seyyar hurdacılık ya pan Osman Yılmazın sergi sinde bir toplu tabanca,Top taşı caddesinde 350 numara,da oturan Sadık Camçek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • ftMR 26HBETI aprak dökümü Cemreler Gi-EnEere dair Kıyafet bafosu prak cökiimti ir pazar sohbatini böyle hülü bir mevzu ile başlamak ru değil amma bu sene ı-ı-Âlide oldukça şiâdetd yaprak dökümü fırtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • R :dyf da *ragim tnevlâd «üontıâacak T wvlet Demiryolları Cer atel yasi mensopiları tarafından,bu gün saat 1*5 te Stüeymatı^yfe Ca nülnde.fffrtûer ve Ö.D.Y.^vazlîe 'baş nâa ÖlenJer için bir wieVMd oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • Beyaz kadın ticareti Yazan;Bedirhan ÇIKAK Tefrika No-27 Bir dükkânın önünde Halûk beyle burun buruna geldik,Bağırmak için açılmış olan* •agzıımı dudakları ile kapattı,t 2Caç*p kurtulmak istiyordum,F.a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1954
  • a Üniversite sarcrforyomu Ereni o.de tesis edi.ecek yüz yataklı sanatoryomun inşa hazırlıklarına başlandı Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin 1954 yılı içinde şehrimizde inşa ve takviye edilecek sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Türkiyenin gösterdiği dikkat_Stassen Türkiyenin komünist memleket tere stratejik madde gondermemek hususundaki dikkatini övüyor Washington,6 AP)Birleşik Amerika Haricî Faaliyetler İdaresi Başkanı Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Amerika'da seçim hazırlıkları başladı Partiler Kasım ayın seçimlere büyük Washington.6 Nafea)Birleşik Amerika tarihinin en mühim seçimlerinden biri hazırlanmaktadır Hem Demok* ratlar.hem de Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Kanserin erken teşhisi için yeni bir buluş iki Fransız bilgini kimyevî bazı usullerle kanserli uzuvların teşhisine imkân bulduklarını bildirdiler Paris.6 AA.Bazı kanser çeşitlerinin erken teşhisi mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Siyasî icmal Sultana ikinci suikast Fasın düzme sultanı bir kafi gün evvel umumi vali ve efendisi General GiUaume'un Frantaya çağırılacağı şayi okluğu saman General Guülauuıe benim dfiin bir kardeştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Bayan Eisenhover'in çaya davet ettiği kadın Vaşington 6 ANKA)Hiç beklemediği bir anda 27 yasında Mrs.Biddle isimli genç bir kadın Mrs.Eisenhover tarafından çaya davet edümiş ve Amerikan Cumhur reisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • A*/ediniz!^T Çekül?tarihi:31 MART ¦jfc Son para yatırma günâ IS MART İç Her 100 liraya bir Vara numaraaı X Aynı zamanda tu çejoüşt* iştirak edenler bir kıpnln kazanacağı büyük ikramiye 100.000 lira çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA ¦Ar Hollanda Kraliçesi Juliaaa'mn zevci Prens Bernhard dün Washington'a gelmiştir.Prens Amerika dahilinde üç haf ta sürecek bir seyahat yapacak ve havacılıık tesislerini z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Hindistanda mahallî seçimler de Nehnuiun partisi kazandj Yen,Delhi 6 A.A.Pepsu eyaletinde 60 üyelik mahallî parlametyou teşkil etmek üzere yapılan seçim lerde Nehrunun partisi olan kongre partisi 37 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Georgios,Georgios beni neden terkediyorsunuz?Siz onun değil» benimsiniz ve benim kalacaksınız.diye bağıracaksınız* İmkânı yok.Ne?İmkânı yok yapamam bunu-Ya kocam duyarsa hatim nice olur?Ay,siz evli mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Yeni bir çocuk kaçırma vakası l^lombcya'da bir diplomatın 4 yaşındaki çocuğunu kaçıran haydutlar 200 bin pezo istiyor Baran Quilla Kolombiya)6 AA.Lübnanın Baran Quilla konsolosunun 4 yaşındaki oğlu Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Mau Maularlc müzakereler Kenya'da mücadeleyi sona erdirmek için tetlıişçilerle yakında görüşmelere bağlanacak Nairobi.6 AA.İki yıldan beri devam eden Kenya mücadelesini sona erdirmek için hükümet ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Sivil esirlerden bir kısmı Türkiyeye gelecek Seul 6 A.A.Birleşmiş milletler kumandanlığından bildirildiğine göre,Kızıllar tarafından iade edilen 19 sivil esirden 13 ünün Türkiye ye gitmek istiyeceği a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Monarşistier Scelbayı desteklemiyeccklcr Roma 6 A'A')Dünkü müzakereler esnasında sağcı monarşistlerin meclisi terk «tmeleri,Başvekil Mario Sceı barım komünizme karşı geniş bir cephe teşkil etme ümidin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • m il MB HU B^ ı Radyolarla yayınlanacak MEVLİD Büyük Atatürk ve bilû mum şühedamız ile D-D« Yollan mensubu olup va zifesi başında şebid düşenlerin ruhlarına ithaf e dilmek üçere bugünkü pa zar günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • İKTİBAS İtalyan sosyetesini sarsa ir rezaletin içyüz ı^—GtZtUc.Silvio IvUto'utu bir sene sonra y&zjsğı bîr m kale VS ma IVLontes/rûn öümü ila iigiii bir çok rezaleti rîn meye ana çıkırasm** sebep olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • Tunuslu Tüccarın protest grevi Tunus 6 A.A.Perşeı be günü Tunus Beyi taraf» dan tasdik edilen İslâhat ki rarnamelerini protesto ma sadiyle Tunuslu tüccarın g riştiği grev hareketleri de vam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.03.1954
  • FIKRA Yeni bir seri TA KİK A Kitap Furyası başlıklı yazınnz bir k sim insanları gücen dirdi,bizi bazı sitemlere ve tâ rizlere uğrattı.Bununla beraber Yanıldığımızı,bele haksızlastiğimizi söyUy.en veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1954
  • $S DÖRT KARDEŞLER Çfcfoştiklan gece ItutfülbU tarafından dört kardeşler dîye tanı» tılttnalarına rağmen bu 4 sarkacı güzelin 2 «i müstesna kardeşlikleri yoktur-Baştan itibaren Chris Hart,Nörâ O'Brfeib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Şarktan ve garpten tarihe malolmuş on küçük fıkra Menun'un sözü Hanrlıtta fal meraki Taptık Emre va Haca Baktaş Yunusun odunları-Ya Ali tavazu nedir Bîr ressam-Hasan ve Hüsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.03.1954
  • «İ S Jl RESİMLE HADİSELER İrere'a kemümstferin saçı keşi iyor İranda uzun bir zamandan beri yapılan Meclis seçimlerinde oldukça enesan hadiseler olmaktadır-Bu arada bazı partilere mensup güçlü kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1954
  • enç takımlar uvası İstanbul takı m g z 3İ bir oyundan sonra kuvvetli rak bi Ankarayı 1-0 yenmeye muvaffak ol 'u i İzmir,6 Mlliiyot)Nisanda Aimanyada yapılan beynelmilel genç takımlar turnuasına iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • izm rii.er,Türkiye İspanya milfî maçım gö.inek istiyorlar izmir 6 SHA)14 Mart Jmzar günü Istanbulda yapı acak olan Türkiye Ispan ya millî maçı şehrimizde şim diden büyük bir alâka uyan dırmış ve pek ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • MillS takım namzetlerimiz ikinci hazırlık maçlarını bugün saat 15 te Fenerbahçe Stadında Beyoğluspora karşı yapacaklardır-Bu maçı beynelmilel hakemlerimizden Sul« Milli takım namzetlerimiz Beyoğluspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Amatör lig maçlarına Eyüp vata sahalarında yapılan maçlarda Şetılri 3 O,Ş h»emini F.riköyü 3-1 köy'îi 2 O yediler O t köy ile de Hilâl Amatör lig maçlarına dün Vefa ve Eyüp Stadlarında devam edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • İA'«-ö,t "İı Dün yapılan Fakültelerarası voleybol maçlarından bir görünü* voleybol maçları Dömi ffitıâi karşılaşmasında İktisat Tıbbiyeyi yenerek finale kalıtı Üniversitedeki sömestr ta tiU dolayısiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Galatasaray Vefa h»«ketboI narında Oktay sayı yaparkttı Basketbol liginde ikinci hafta başladı İkinci klimada Denizcilik Yüzme ihtisas,Yeşil direk takımını yenerek küme şampiyonu olda İstanbul basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Tarık Özerengin İsraile g diyor Yarın Telavdvde oynanacak olan israil Yunanistan maçında hakemlik etmek üzere çağrılan beynelmilel hakemlerimizden Doktor Tarık Ozerengin bugün saat 14 de bir israil uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Türk Yugoslav üniversiteleri voleybol karşılaşması Ankarada yapılan maçın revanşı mahiyetinde olan karşılaşma bugün Eminönü öğrenci lokalinde yapılacak Ankara Türk,Yugoslav,Yunanistan Üniversiteleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Ordu futbol takımı mız Bağdada gidiyor Ordu futbol takımımız,gel*cek hafta iki maç yapmak üzere Bagdada gidlecsktir.Ordu takımımızı^ bu seyahati,Brüksel'de yapılacak olan Or dulararası,Dünya Futbol Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Vefa Kara-gümrük maçı Vefa ile Karagümrük takımları bugün saat 15 te Ve fa Stadında hususi bir futbol karşılaşması yapacaklardır.İki takım arasındaki iddia U durum bu maça enteresan ve heyecanlı bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • Amatör lig maçları Amatör lig maçlarına bugün de Vefa ve Eyüp Stadlarında devam edilecektir-Bu maçların f rb:gramı şıt şekildedir:VEFA STADINDA:9 45 de Sakarya Çapa 11.45 de ünkapaîu Anadolu 13-30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 07.03.1954
  • FİKRET KAMPA ÇAĞIRILDI 14 Martta İspanya ile yapılacak millî maçın hazırlıklan süratle devam tünektedir.Bu arada kampa millî takım kaptanlarımızdan Fikret Kırcan 4a davet edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • HİKÂYE AŞIK Ahmet Ziya TU.NCAR Evet onun aşkı tam manâsıyla romantik ve karşılıksızdı.Sevgilisinin yüzünü görebilmek için ne kadar uğraşır,çırpınırdı-Altı ay evvel kiracı olarak taşındıkları evleri,ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • 1926 da parlak bir muvâf fakiyetle Üniversiteyi bitirdikten sonra ikinci bir imfci hana girdi.Bunu da kazandı ve Yol polisi,ismi verilen devlet polisi teşkilâtına alındı.Duhul imtihanları çok a-ğırdı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Isroilden sülfrik asit ithal ediyoruz Bir müddetten beri piyasa da ihfîyaç duyulan sülfrik asidin Israüden ithaline karar verilmiş ve bu hususta faaliyete geçilmiştir.Haber aldığımıza göre,Israilde ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • ithal için 50 m.iyon liralık tahsisat ayrıldı Ticaret ve Ekonomi Vekâ let:merî dış ticaret rejimi n.n 3 ve 4 saydı ithal Üsteki ne giren muhtelif mallar için 50 mılyonliralık bir tahsis a yi »niştir.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Güıı iki intihara teşebbüs vakası oldu Şehremininde Melek Hatun Camii sokağında 7 numara da oturan Zeynep Kılıç adın da bir kadm,kocasına sinirle nerek kibrit başı yutmak su retile intihara teşebbüs e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Rusya b zde» külliyetli inik;tarda tütün alacak Bu ay başında açılmış olan Bursa tütün piyasasının ha« raretli bir safhaya girdiği bil* dirilmektedir.Fiatlar müstahsili tatmin edecek şekilde dir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Alarma rad a vuku bulan deniz kazasın m tahkikatı Marmara Denizinde vukua gelen ve 4 kişinin ölümü ile neticelenen deniz kazasının tali ki katına *dün de devam edilmiştir.Dün gemide bir bilirkişi tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • DENİZLESİN KIZI Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Kumandan Suraıtza'nm gözleri yuvasından fırlamış,asabiyetten yüzü bîr anda değişmişti 68 işportanı oraya kapınm arkasına l ırak ta şövle otur!Ali ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Heybeliadada yeni bir rcHa bilitasyon merkezi açılacak Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin,vereme müptelâ olup halen tedavi görmekte olan vatandaşların bir mes lek sahibi olmasını temin için Yedikuled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • ı6 Mart Şehitleri ihtifaline ait program hazırlanıyor 16 mart şehitleri için yapı lacak ihtifali hazırlamak mak sadiyle ilgililerden müteşek kil bir komisyon kurulmuş tur.Komisyon bu husustaki program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Menşe şahadetnameleri için alınan kararlar Menşe şahadetnameleri için Ticaret Vekâletince yeni bir karar alınmıştır.Bu kara ra göre,şahadetname masraf lan mukavele hükümlerinde hangi tarafa ait olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 pp 1 2 3 4 6 6 m 7 8 9 1°M5 11 12 SoffCZart ağa 1 Kitapsız şairimiz.2 Bencilik;Bir ücret.3 Tanrı;i öbür duaya.4 Bir emir;Bö-j lük komutam semfooıü;Yemek.I 5 İnsan;Favori;Bir haıf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • BU HAFTAKİ FİLMLER Yazan Hasan YILMA'ER i:Korkusuz Kraliçe ULAŞ ve MELEK te «KORKUSUZ KRALİÇE Young Bess».Baş rolleri Jean Simmons.Stewart Granger» Deboçah Keen Charles Laughton.Kay Wash» Guy Rolf e v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1954
  • Bir amele kazaen kireç kuyusuna düştü Taksimde Hiîton oteli inşaatında çalışan Hadi Pekcan adında bir amele,inşaattaki kireç kuyusuna düşerek ağır surette yanmış ve İşçi Sigortalan Hastaıhanesine kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Sami Teziş dün defnedildi Baştan*,birincide)Cenaze töreninde Vali ve Belediye Reisi Gökay,İstanbul msbusiarmdaıı basıları,Şehir Mecdst üyeleri,dostları ve meslek arkadaşları hazır bulunmug ianfar.Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Baro başkanlığı seçimi yapıldı Baatarafı birincide)Abdurraunaa Tola ile,103 rey alan Muvaffak BenrierM balotaja kalmışlardır.Avukatlar Kanununa göre;İki asa arasında 15 gün sonra yaptiacak balotaj »aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Buz'ara çarpan bir motor battı Baştarafı birincide)Diğer taraftan evvelki gece saat 83.45 te Küyos'tan Umanımiza gelmekte orfan Çolakogiuzadelere ait 200 tonluk Mustafa Engül idaresindeki Cide limanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Çocuk babası bir pilot kadın oldu Baetarafı birincile)raftan,mahkeme,"aile yuva sın terk,kaydı ile mumailey hin karışma boşanma karan vermiştir.Uâve edildiğine göre,iki çocuk hala babalarının ne ol du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Celâi Bayar bu sabah Napoliye vasıl oluyor Ba$tara*ı tnıincido)evvel şehri ve civarını ge«»oelctir-Napolide bulunan 30 Türk ailesi ve San.Carlo operasında Madam BatterPly'in temsilin* deki baş rolö il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Adenauer Bidault mülakatı Bonn 6 AP)Dişileri Bakanlığının bir sözcüsiTbu gün gazetecilere verdiği beya natta,Batı Almanya Başbakanı Konrad Adenauerin,Av rupanın askerî ve siyasî saha larda birleştiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Muhalefet partileri arasında işbirliği Baştarafı birincide)da Barutçunun ileri sürülen bütün suçlara teker teker cevap vermesine rağmen bu meseleye hiç yanaşmamış olması bu yoMaki iddiaları teyit etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Ticaret ve Sanayicilerin toplantısı Ankarada yapılan Genel Kurul içtimaında Ticaret Vekili izahat verdi Ankara,6 Mbliyet)Turkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odalan ve Ticaret Borsalari Bir ligi dördüncü Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • McCarthy'nin hezimeti Amerikaıı Orda Vekili de McCarthy'ye karşı sert hareket edilmediği için istifa etti Washington.6 A~A.Joseph McCarthy,eski Demokrat Senatör William Benton haklan da açtığı davayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • ORDU VEKİL YARDIMCISI İSTİFA ETTt Washington,6 AP)Birleşik Amerika Ordu Bakanı Yar dımcısı John F.Kane hükümetin Ordu Vekili Robert Stevensi Senatör McCarthy He olan mücadelesinde desteklememelerini p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Yunanlılara göre Kıbrıs meselesi halledilmiş Baytarafı birincide)dudunu iddia etmektedirler Bu gazeteler şim *!Kıbrıs adas aldaki Türklerin gayet az •ayıda olduğunu bu sebeple de Adama hangi memlekete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Izzdt Aksalur Tokyoya g'tti Senelik mezuniyetini geçir xnek maksadiyle bir müddet ten beri memleketimizde bu lunan Tokyo Büyükelçimiz izzettin Aksalur,dün akşam kj uçakla şehrimizden Tokyo ya hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Kayıp Amerikan uçağı bulundu Dağa çarptığı anlaşılan ocağın enkazı yanında hayat izine rastlanmadı Nice 6 AP)Polis Müduriyetinden bildirildiğine gö re Amerikan hava kuvvetleri ne ait kayıp bir C—47 uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Kara sularımızda balık avlayan Yunan motörleri Urla açıklarında yakalanan motorun mürettebatı tevkif edildi izmir 6 Milliyet)Son günlerde kara sularımız dahi Iinde balık avlayan Yunan motörleriiBn say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Petrol kanunu Baştarafı birincide)de maden arama hakkının Türk şirketlerine ait olduğunu binaen aleyh Petrol Kanununun bu huauaa aykın olduğunu İleri sürdüler.Komisyon ve hükümet ise pet solün hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Suriyenin dış siyaseti Şam 6 T,H,A,Sur ye Dışişleri Vekili Faydi Ai tasi bugün yerld ve yabanc basın mümessillerini kabuetmiştir.Suriye Dışişleri Vekili,Su riyede vukubulan hâdiseleı ve rejim değişikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Kızıl Cinde de Koilektif liderlik kuruluyor Pekin radyosu dünkü neşriyatında İdareyi bir gupun elitte almış olduğunu ima etti Tokyo.6 A-A)Komünist Çin lideri Mao Tse Tung'un öldüğüne veya ağır süratte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Piri Reisin 4 yüzüncü öiüm yıl önümü Ankara 6 AJL)Cihan Kültür tarihinde müstesna bir yer işgal eden büyük Türk Am irali ve Alimi Pui Reisin ölümünün 400 üncü yıldönümü münasebetiyle An kara Coğrafya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Mısırda seçimler 23 Temmuzda yapılıyor Baffterab birincide)mistir.Bütün gece devam eden ve sabaha karsı sona eren fevkalâde bir toplantı sonun da Mısır ihtilâl Konseyi bir tebliğ neşretmiş ve bu huşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Suriye hududunda kaçakçılık [Başmakaleden devam] iktisadi ve ticarî buhrana maruz kalmasını,bu şehirde de Tünkter mutlak ekseriyeti haiz bulunduklarından,teessürle karşılarız-Fakat bu,her sene sekiz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Ordu terfi kanunu Baştarafı birincide)Bilindiği gibi ireni Ordu Terfi Kanunu Tasarısı bühas sa muharip sınıflar için bazı terfi imtiyazlarını tanımak ta ve kıta subaylarının bazı rütbelerden bir yıl e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.03.1954
  • Portorikolu asîlerin lideri tevkif edildi Baştara& birincide)eski Cumhurreisi Trumanj öldürmece teşebbüs edenılerra men sup oldukları partinizi lideri bulunan Campos yuttuğu dumanlardan öksüre tıksır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi S Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugro)Çargambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ2fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Çarşamba Belediyesinden Belediyemiz için satın alınması mukarrer 160/170 beygirlik Dizel grupu için verilen teklifler komisyonu maheusasmca 210 beygire kadar kabul olunabilecektir.Alâkadarların buna g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır li.er Bankasından s 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden:60X80 ebadında 100 adet Menhol kapağı mevcut resmine göre imal ettirilecektir.Muhammen bedeli beher adedi 80-60 liradan 8060 lira olup kat'î teminatı 1209 liradır.Bu işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Mardin Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüğünden:1 Mardin cezaevindeki hükümlü ve tutukluların 1/3/954 gününden 28/2/955 günüaıe kadar beheri 750 gramlık Konya V-S-fabrikalardan çıkan 79/81 randımanlı 80000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • PARA S İKİ Si TISI OLMAZSA İNŞÂM BAŞKA TÜRLÜ ÜYÜR İ 29 NİSAN 105'ı CLK1LISINDI 1 adet 80 000 lira 10 adei 1 000 lira 20 adei 800 lira,ve 100 adei 100 liralık para ikramiyeleri vardır.13 MMfâ9W GUnUne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • İstanbul Levazım Amir iğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 10 ton tahin hervasi kapalı zarfla 25/3/954 Perşembe Baat 16 da İzmit Kara As-Sa-Al.Ko-da satın alınacaktır-Bedeli 17500 lira» geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Elâzığ C.Müddeiumumiliğin len:1 Elâzığ Merkez Cezaevinin 1 Mart 954 gününden 28 Şubat 955 mal!sene günü akşamına kadar bir yıPlık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye.konulmuştur.2 Tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanı» Açılış Kapanış)Sterling "34.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı o.8t 0.80 İsviçre Fr.64.03 54.03 Belçika Fr!5.61 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU "Qat.21 de Dram Kısım GELİN Yazan Marcefle Maurette Türkçesi Bîdreddin Tunçel Her ^ar^ttmba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşam'ar tem?i!yoktur.Telefon:42157 Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Edirne Vdiliğinden:1 Uzunköprü Çöpköy Hayrebolu arasında yapılfc çak yol ye sınai imalât işi-475449 lira 8 kuruş keşfi «emsinde kapalı zarf usulüyle:eksiltmeye konulmuştur.Muvakkat tenünati 22767 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Biri ği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalir.de YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magno Türkçesi:N Savaşer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör Avni Oil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • MUAMMEJt W KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CtBALt KARAKOLU ıımartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:AU Naci KARACAN Tan islerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptırılacak kooperatif •binasının inşaatı kapalı zanf usulüyle ve birim fiat esası üzerinden ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • RADYO hTAN°Mt,10.57 Açıljg ve program 11.00 Belediye Gazinosundan nak len İstamtoul Belediyesi Konser vatuan konseri 13.00 HaA er ler 13J.5 Saz esarleri Nubar İtetkyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Dans mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • 1st nbul B ©diyesi I ânları Sabun alınacak Istanbul Birleşik Mahallî îdaresiııe foağh hastahanelerie diğer daire ve müesseselere 954 malî yılı içinde lüzumu olan 40.160 kilo tahmin olunan beyaz ve 25-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • Lokman Heklnr Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mutıhaaıa* Pazardan başka her ptln sabah saat 10 3(MToo öyleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divan* yoıv No.104 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • İlli Acone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylılc 2* 60 Üç aylık 1* 00 Btr aylık 4 W Ecnebi memleketler» iki mislidir.Fl£n şartları 2 ve 3 UncU sayfa sanı.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa sant 2,00 T.L Hanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • işçi Evleri İnşaatı Yaptırılacaktır:Etibank Genel Müdürlüğünden 1 Garp Linyitleri İşletmemizin Soma bölgesinde 1 tfp üzerinden 100 adet 50 çift)işçi evi ve harici tesisatı-inşaatı kapalı teklif alma u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 07.03.1954
  • f—Tubini Ticaret Ltd.t I Şirketinin yeni telefon numaralan,85401 84886 I Adres:Taksim.Cumhuriyet Caddesi inkılâp Apt.No-33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8