Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Başvekilin Eğe Sanayisilerine çektiği teİgraf izmir 3 A.A.izmir Sanayi Odasından verilen malûmata göre sanayiimizin inkişafına mâni olan "imalât Muamele vergisi» nin kaldın lacağı hakkında Büyük Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • KIYAFET BALOSU Evvelki akşam Ankara'da Fransa •eraretihanesınde bir kıyafet balosu verilmiştir.Resimde balonun kraliçesi ortada)ve nedimeleri görülüyor.Foto:Milliyet Adnan)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Dr.Faruk Sargut Kızılayın faaliyeti Dfr.Faruk Sargut dün Kızılayın Istanbuldaki faaliyeti hakkında izahat verdi Kızılay istanbul temsilciliği tarafından dün saat 12,30 da Sirkecide "Kızılay Ha m„ nda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Necibin demeci Arkadaşları tarafından devrilen ve tekrar iktidara oturtulan Necip» aramızda ihtilâf yok» diyor Kahire,3 AP)Mısır Cumhurbaşkanı Necip,dün gece milletine hitaben radyoda verdiği bir deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • P.nin şehrimizden göstereceği adaylar Celâl Bayan Adnan Menderes,Refik Koraltan,Fuat Köprülü ve Mükerrem Sarolun şehrimizden aday gösterilmesi kararlaştı Partilerin seçim faaliyetleri hızlandı.İçişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • ¦im İKİ AZILI HIRSIZ FAKALANDI Bir müddetten beri aranmakta olan Taoettin Kırlı ve Cahit önal adında iki azılı hırsız,dün yakayı ele vermişlerdir-Kadıköyde Adapazarı plâkalı bir kamyonu soymuş olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Bayar Amerikadaki seyahati sırasında küçük bir kovboyu severken Boyar'ı karşılama programı Reisicumhurumuz Yeşilköy açıklarından itibaren muhteşem bir törenle karşılanacak Başkan Eisenhowerin ve Aaner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Çırağan Sarayı belediyeye verildi Belediye 1955 yıh sonana kadar buraya turistik bir otef yapacak Ankara 3 Milliyet)Çı rağan sarayının istanbul Belediyesine devir ve temliki hakkındaki kanun tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • MASLAK TOLUNDAKt KAZA Evvelki gece Maslak yolunda bir kişinin Ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla neticelenen feci bir otomobil kazası vuku bulduğunu bildirmiştik Resimde,kaza sonunda parçalanan otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Basın Kanunu Adalet'Komisyonu tâdil tasarısını,işba t hakkını kaldırarak kabul etti Ankara 3 Milliyet)Adalet Komisyonu bu gün neşir ve radyo ile işlenen suçlara dair tâdil tasarısının müzakeresini bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Adenauer'in i ziyareti Memleketimizden evvel Yu-nanistonı ziyaret edecek olan Alman Başvekili,Ati-nadan özel bir Türk uça-ğıyla gelecek Bonn 3 AP)Batı Almanya Başbakanı Dr.Konrâd Adenauer gelecek haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • SİGORTA TETKİK KURULU DÜN TOPLANDI Ticaret Vekaletine bağlı olarak kurulan Sigortalar Tetkik Kurulu yeni heyeti dün MHlî Reesüransta ilk toplantmını yapmıştır-Dış Ticaret Dairesi Umum Müdürü Ma2har öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Amerikan birlikleri Avrupadan çekilmiyor Eisenhower'ln,Fransız Reisicumhuruna bu hususta bir teminat vermesi baklenîyor Washington,3 AA)U-teşvik maksadiyie Başkam Eimumiyetle inamhr kaynaklardan öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Londra elçimiz Eden ile görüştü Londra 3 AP)Türkiyenin Londra Büyük Elçisi Hüseyin Ragıp Baydur bu gün,ingiltere Dışişleri Baka m Anthony Eden ile uzun süren bir görüşme yapmıştır.Mülakatı elçi talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Bir küstahlık numunesi.fraktı bir komünist gazete Moskova ağzıyla Bayar'm seyahatini tefsir ederek zırvalar ileri sürüyor Bağdat» 3 ANKA)Burada münteşir Demokrat Vatan partisi organı «Savt El Ahali» i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Sürîyede,Kurtuluş Partisi kapatıldı Çiçeklinin idare ettiği parti,Hataya göz koymuş ve TUrk düşmanlığı yaratmaya çalışmıştı Şanı,3 AP Anka)Yeni hükûrotfe bugün sabık Cumhurbaşakm Çiçeklinin kurduğu «K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Bandırma açıklarında bir motor battı,4 kişi boğuldu Hüviyeti meçhul bir vapur,Yayla,motorunu batırdıktan sonra firar etti.25 saat su üstünde kaldıktan sonra kurtulan Hamdi Çakar,korkunç hadiseyi bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • ¦f/toriı*LHıMwm Bugün şehrimizde haw«un sabahleyin hafif sisli sonraları bututlu geçeceği* sühunet derece."Anin dejtemfyecegi tahmin edilnıifitir.4 RŞBB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Amerikada bir suikast şebekesi ortaya çıktı mütecaviz Portorikoluların Eisenhower,Dulles ve Edgar Hooveri öldürmek istediği anlaşıldı New York,3 AA.Pazartesi günü,Washtngtonda 5 kongre ttyeailıe ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Meclis dün 14 kanun tasarısını kabul etti Emekli sandığı dışında kalan bütün memur ve hizmetliler de sandık sistemine girecek Ankara,3 Milliyet)Meo fistn bugünkü toplantısında 14 kanun tasarısı kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1954
  • Şiddetli bir kıştan sonra nihayet ilkbahar geldi Yurdun birçok yerinde ağaçlar çiçek açtı ve sühunet derec si ydkSBİdi Ankara,3 T.H.A.Uzun müddetten beri mtemJeketin her kesimini kasıp kavuran Şiddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Tamiri istenen bir cadde Kasımpaşada oturan o* buyucumuz Kuxnanettin Sezginerlaen atflığmuz dttr şikâyet mektubunda şöyle denilmektedir:«Kasınıpaşayı iskeleye bağlayan «Uzun yoi1» a muvazi bir cadde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • 4 Mart 1954 Perşembe 'III.28 Com.âhır 19 Şubat 13#h VAKİT VASATİ EZANİ Giinaş 6.30 12.27 Öğle 12.26 6.22 İkindi 15.37 9.33 Akşam 18.04 12:00 Yatsı 19.32 1.30 imsak 4.51 10:48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Polise hakaret eden gedikli tevkif edildi Kuşadası gemisinde vazi feli bulunan Osman Kasınvi ay adında bir gedikli çavuş!iKadıköyde Kuşdili Çayırın-da sarhoş bir vaziyette gezer!iken,kendisini sükûta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Feci bir taksi kozası oldu Maslak yolunda direğe çarpan taksinin içinde bu unan 6 kişi «yaralandı tfair fkişidie öldü Evvelki gece Maslak yjoiu üzerinde bir vaB-ta kazası oldu ğunu ve yedi kişinin yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • 'Rize Çay Fabrikası tevs?ediliyor Rize Çay Fabrikasının ge nişletilmesi için kısmen İngil tereye ve kısmen ile Hindistana sipariş edilen tesislerin yola çıkarıldığı öğrenilmiştir.Fabrikanın genişletil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Yunan ve Yugoslav gazete-çileri şehrimize geldi BaHcan Paktının birinci yıldönümü münasebetiyle Ankarada.üç memleket basını ara-smdaki işbirliği esaslarını tes~ bit etmek üzere yapılan kon-1 feran&a i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Tenj Mezbaha Umum Müdür Muavini işe başladı Galata Belediye tahakkuk' şubesi şefi Muammer Halıcı,Mezbaha Karaağaç Kurumla 3*1 Müdür muavinliğine tayin edilmiş ve dünden itibaren:yeni vazifesine başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Cumhuriyetçi MÜlet Partililerin toplantısı Cumhuriyetçi Millet Partj!si istanbul müteşebbis kurulu partilerinin faaliyetleri ve seçimler karşısındaki durumları hakkında izahlarda bulunmak üzera» ihugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • •Çöpçütertn maaşları "20 lira arttırıldı Belediyenin almış oldu ğu bir karar gereğince jşeh rimiz temizlik işleri ameiele rinin maaşlara 80 Hıradan 100 liraya çikarılmıgtır.iAy rica temizlik işleri mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • BiLmem «gazeteıerde gözünüze çarptı mı?Geçenlade iki ^baçlı,dört fcdlu garip bir çocuk doğmuştu.3u s-ifer de İzmirde beyaz bir anadan zenci ikizler doğmuş,şimdi nerede ol duğumu pek hatırlıyani-yoruan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Kazlıcesme tren kazasının duruşması Kazlıcesme istasyonunda vukua gelen ve üç lkişi±ûn ölümü,dokuz 'kişinin de yara lanmasile neticelenen 'tren kazasının mesulleri Me'hraet Bayrak,Şemsettin Incekara,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Yüksek Ticawst ©kaiumui Edebiya t Matiııas ı Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu,Talebe Cemiyeti tarafından 26 mart cuma günü saat 15 de,JEminönü eğ renci lokalinde bir "Edebiyat matinası,tertiplenmişti!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Bir evde mavzer fişeği bulundu İCüçüpazarda Hacı Kadın caddesinde H7 numarada otu ranlSdki Şdker adında Ühü i nin evinde,ühbar üzenine,türj «rama yapılmış ve *25 adet1 mavzer fişeği ele geçirilmiş tir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Yazan:Bedirhan ÇIN AK M,pırlanta gibi bir Hayırlısı kızraı. âedi-öyle ızengin ve iyi tbir aileye selin olmak,insanın bağına devlet kuşunun konması demektir.Ne yaftan söyliyeyim,bu iş benim de son dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Tekel «ePiyaaıgo iBayu'eri ©ernefinm tehir edilen kongre «i,7 raart îpazor günü saat 10 da Cajgralogfemtlaıkt iElsnaf Derawklert Büfagi salonunda yapıtı* oaktır.İC istanbul Akaryakıt Iş:g ileri Senxu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • YAPRAK Halkın yoldum lazımda ULUNAY İstanbul veteriner bölge teşkilâtı Allah için İyi çalışıyor.Mülhakatın her cins den hayvanlarının ha&takkkır-nı teşhis ve tedavi,nesillerini ıslah için büyük faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Baroda Başkan seçimi cumar leşi günü yapılacak Haşim TTefet Hakararın wei fatı ile boşalan Baro Başkan!lığı için son toplantı 6 mart cumartesi günü yapılacaktır.Kanuna göre yeni başka j run Genel Kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Ha tayın kurtuluşunun 3.5 nci yıldönümü Şehrimizdeki Hatay 'Lisesinden Mezunlar İternaği,1 Hataym kurtuluşunun 15 anci senei devriyesi dölayisiyle biı kutlama programı hazırlamışlardıriBu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • İntihana,teşebbüs etti Karagümrüıkte Karabaş mahallesinde Akbağ sokağında 14 numarada oturan Bahri Doğan adında biri» bilinmdyen ibir sebepten dolayı» tentürdiyot içmek suretiyle intihara teşebbüs etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Bir martı daha hürriyeti seçü Bakırköyde Orta sokakta 75 numarada oturan Fikri adında ibiri» dün deniz kenarında avlanırken,bacağında «Moskova 36483 E-5» ibarelerini havi halka bulunan toir martı kuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • "Sebze ve meyva 'fiatiarı düşüyor Son ^günlerde şehrimize' Kocaeli bölgesi başta ölmalk üzere Mudanya ve Sandır madan bol miktarda yaş sdb ze igelmeğe 'başlamıştır.Bu sebeple bir müddet evvel 180 kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Çalışan kadınlar 60 kadınların çocuklarım korumak için yeni bir tesis kuruluyor ÇaV-gan kadınların bakılanağa muj aç.çocıöüaırı ite diğer ba| ıkunsız y avrulamn sosyal ve atfı ttıî durumlamyla meşgul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Belediye modern pir mandra kuracak HUHbb taımİE sâtt temin için Almanya ire Neâbmfeâanmmmmegüdümler getirilecek kiine girecek olan.bu yeni usuı* sayesinde,mandradan çukwn süt aynen vatandaşjı eline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Türkiyede iş yapmak isteyen yabancı firmalar Yabancı Sermayeyi teşvik Kanunu şehrimiz Ticaret O-i dasında muhtelif yabancı dil ı ler e tercüme edilerek ilgili1 çevrelerde 'dağıtılmasından1 sonra,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • KİSA FABEBLEff Turing Ttulüp idare heyeti,tmgüii Vilâyete gelerek Vali ve «eı'ediye Reisini 'makamında zi faret etmiştirt^ İstanbul Kültür konferans Jarı «erişinin 5 incisi bugün saat 17.30 da Cafalog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Karagümrükte Melekhooaj Cb ûdesunde Î31 {numarada ofcu-i Tan Ali Qkman adımda *siri,ka nsı Suzan Okman'ı geçimsizlik yüzünden bıçakta,tortundan yaralamıştır.Yarah tedavi altına alınmşı,suçlu yaikauınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Sarkıntılık ederken yakalandı ibrahim adında biri,Hasköyde îçbostanda Mezarlık Übi sokağında 17 numarada oturan Müzeyyen aâmda 12 yaşındaki bir kaz çocuğuna sarkıntılık yaparken sırçüs tü yakalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Gazocağının patlaması neti cesimde bir kadın yandı j Yedikulede Gençağa soka ğında 40 numarada oturan ^Kıymet adında bir kadın e-vmde yemek pişirirken gazo-i cağının patlaması yüzündeni ¦muhtelif yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1954
  • Saçmaların isabet etmemesi bir kadım olümdeıı kurlardı Tarâbyada çeşme sokağın •tla 2Û numarada oturan Mer yem Erdek,aynı şdkakta 8 numarada Oturan Dimitri ile ^bilinmeyen ibir sebepten kav Baya 'tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • 500 Doğu Almanyalı Batıya iltica etti Berlin 3 A.A.Berlin mülteci makamlarından.Ö*s?r« nildığlne göre 500 Doğu Air many alı hududu geçerek Bar faya iltica etmiştir* Komünistlerin geçen hol* ta komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • ingiltere'de kömür çıkarılacak Tecrübe muvaffak olduğ nomlslnin büyük fayda Londra,3 Nafen)îngil-terenin millî kömür idaresi denizden kömür çıkarma ameliyelerine başlamaya karar vermiştir.Ingitterede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Sovyetlerin sattıkları Altınlar Rusların Avropaya sevkettikleıd altınların ihtiyat depodan mı-yeni bulunan bir madenden mi gönderdikleri bilinmiyor Londra» 3 A.A.Se/ftniyetli kaynaklardan dün bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • j0pon hnvd kuvvetleri Tokyo.3 AP)Barbakan Yosihida kabinesi dün hava kuvvetleri teşkili,müşterek bir genel kurmaylık ihdası ve Japon müdafaa kuvvetle;l:An 120000 kişiden 164000 kişiye çıkarılması hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • ingiltere tria petrol görüşmeleri başlıyor Londra.3 A-A-Dışişleri Vekâletinden bir sözcünün •bugün bildirdiğine göre ingiltere petrol mevzuunda İran ile resmî görüşmelerin 21 Martta» Nevruz Bayramında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Sovyet esir kampında fecî hayat 7 sene Rusyada kaldıktan sonra memleketine dönen bir Koreli* Sovyet kamplarında binlerce esirin kıvrandığını söyledi Pusan.3 A.A-Yedî seneden beri Sovyet çalışma kampla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Adaiiada,memleketi missin en büyük hipodromu kuruluyor Adana.3 AA.Memleketimizin en büyük hipodromunun inşasına yakında Adanada başlanacaktır.Beynelmilel bütün şartlan haiz olarak inşası ele alınan Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Bir mültecinin maceralı hayatı sona eriyor Ottava» 3 A.A.Kanada hükümeti altı memleketten mülteci olarak kabul edilmesi için müracaat eden ve bu isteği reddedilen bir siyasî mültecinin dört seneden be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Ingiltcrode bir erkek moda defilesi yapıldı Londra,3 Nafen)Burada bir kadının idaresinde 10 srkek modeHe)bir defile yapılmıştır-Bunun,erkek modasının te^bitinde mühim bir rol oynayacağı kaydedilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Kısa harici haberler İNGİLTERE T*r Verilen malûmata göre,İh güterenin ocak ayı başındaki silâhlı kuvvetlerinin yekûnu 849.700'e baliğ olanaktadır.Ye dek ve yardımcı kuvvetler ise •570.800 kişiden müre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Kınllar da Monroe'yi taklide başladılar Hong-Kong.3 AP)Amerikalı sinema,aktrisi Marylin Monroe'nin Güney Korede çıktığı turneyi taklide kalkışan Çin kızrilark Meilan Fang'ı Kuzey Koredeki ordu kamplar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Londrada Demir Devrine ait eşya bulundu Londra 3 Nafen»)Londramn Heathrov hava mey da nıııda yapılan bazı tamir kazılarında bronz veya demir devrine dair emarelere rastlanmıştır.Burada bazi ev ha rabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Güney Kutbuna gidecek olan' Avustralya heyeti Melbourne 3 Nafen)Avustralya Güney Kutbu keşif heyetinin son hamulesi nin Kista Dana boşaltılmış olduğu bildirilmektedir.Şim diye kadar bu heyet içn bu ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Pancar Bankası yarın açılıyor Ankara,3 ANKA)Kurulması tekarrür eden Pancar Bankası etrafındaki çalışmalar sona ermiştir-Bankanın merkezi Cuma günü Eskişehirde merasimle açılacaktır* 2 buçuk milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Kraljçe'ye serilen halı ¦Melbourne Avustralya)3 AP)Hûda kasabasında Kraliçe Elizabeth!karşılayan kadınlar birliği azaları hÜKÜmdarın ayağının altına seı ilecek kırmızı halının kısa olduğunu görerek de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Otto Skoraeny,bir Barones le evlendi Madrid 3 Nafen)l&us solinJyi kaçırmakla kendini tanıtmış olan Nazi subayı Otto Skorzeny,El Escroalde barones Finkenstein ile evlenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Ciaırk Gable,serbest çalışma ya karar verdi Hollyvood 3 A.A.Hol lyvood'un kralı adı verilen film yıidığı Clark Gable 21 senedenber;çalıştığı M-G.M stüdyosundan ayrılmıştır.Glark'm stüdyo hesabına çevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Bulgar Erkânı Harbiye Reisi öldü Paris 3 AA.Sofya radyosu Bulgar Erkanı Harbiye Reisi General Assen Ki ril Grekofün dün öldüğünü bildirmektedir.Bulgar Komünist Partisi merkez azasından bulunan General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • İKTİBAS Kızının suçlarını b en ananın hikayesi Lady Mary Menzîes 1930 da Thomas Charles Menzîes fle evle nerek özendiği unvanı kullanmak hakkını nihayet elde etmiş* cak-daldan dala konmaya başladı-Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Siyasîİcmal Mısırda rejim sallanıyor ihtilâl Konseyi denilen,devlet idaresinden bihaber,bey aehmlel siyasetin tamamiyle cahili on bir toy politika gönüllüsünden müteşekkil heyetin CumhurreisL Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • FIKRA Bu evi} ıkamazsınız Bu bir yerli film İsmi değildir.Yıkılması bahis konusu olan ev de yaazrlarm çokta» canına okudukları «Yuva» değil,bildiğimiz enişten bir evdir:Sahibi yanra asır kadar önce öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1954
  • Yoo!Hayır.Her birimiz kendi yolumuzu takip ettik» Ben işin orada bittiğini zannetmiştim ve Molly'yi görünce.Hamilton Beamish dostunun kolunu tuttu:Georges,dedi» beni dikkatle dinlemenizi rica ederim*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.03.1954
  • Janet Lefgh,sanatının zirvesine erişti Sinema dünyasına kıvrak ve cana yakın Mr sansın bomba olarak giren Janet Leigh"» on kadar kısa wynnnifa.bu kadar büyük ve hakh bir şöhret yapacağını hiç kimse um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1954
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A İlk yazı makinesi altı Birer dikiş makinesine benzeyen ilk "daktilo,lar piyasaya çıktığı zaman çok qlicittkle sat Jıyordu «Daktilo» dediğimiz yazı mı kulelerinin ne zaman ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1954
  • RESİMLE HADİSELER Türk Devrim ocaklarının kongresi Türk Devrim Ocakları yıllık kongresi dün Marmara lokalinde yapılmış' Oldukça heyecanh bir hava içinde geçen kongrede inkılâplar mevzun görülmüş ve mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1954
  • Futbol Federasyonu Reisi Isten buldan izmir e gidiyor iPutbol federasyonu reisi Orhan Şeref Apak,dün Ankara4,dan ırçalda,İstanbul'a gevrek ımiflli takım namzetlerinin Pendikteki kampına gitmiş ve öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Arjantin milli takımı Ruayaya gidiyor Buenos Aires.3 SHA)Yettoli cevrehjrdan haber aj ftgımıza göre Air jantın futbol fe derasyonu Rus davetini Kaöul ederek 9 ve 12 ağustos günıert Moskova'da yapıJaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • ingiltere tüy sıklet şampiyon lıığunu kim kazanacak7 Londra,SHA)tkj genç Ingriliız tüy sikıe* boksörü Dal Dowar Ue Terry Allen.Britanya İmparatorluğu şampiyonu,unvanı İçin 27 may-e tanlundebumaıia Emp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • mm IP 5^/¦rtV It l^î'ma ¦fe v;KS A-1 7*.S E* *âââıs K~ SîSöSs!BT,¦jg^aH "iHV J* xiim güH LA STARZA İDMANLARA BAŞLADI 30 Mart tarihinde Londrada îngiKere ağır Biklet boks şampiyonu Don Cickell He karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Siam'lı boksörler İngiltere ve Avustralyayçr gidecekler Siam'ın yakında yabancı dereceğini açıklamıştır* memleketlere* Siamlı boksörler göndereceği anlaşılmaktadır-Siamlı boksörler bühassa hafif sıkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • I Basketbol maçlarında [küfür Futbolde «oktan böyle bir diadan vazgeçtik.Lakin Bas!bol gibi,memleketimizde y« yeni sevilmeye ve tutulma başlayan nezih bir spor brt ğ uda;kulaklarımızı tırraalay iğrenç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • bundan böyle santrhaf oynayacağı haberi ingiliz spor mehafllinde hayret ayandıran Wright son miDt maçlardan birinde Wright 6a sırada ortadaJrdir-İngiliz millî takım kaptanı sağ haf mevkiinde bu kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Yugosİövlar juniorlor futbol şampiyonasına hazırlanıyor 18 milletin iştirak edeceği karşılaşmalarda YugoslavSar geçen senekinden daha iyi bir netice almağa çalışıyorlar Belgınad;3 SHA)FIR A' Brükse^de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Kısa Spor Haberleri FRANSA İTALYA MİLLİ MAÇI Paris,3 SHA U da yapılacak olan Fransa îtal ya futbol maçında Nis'ten gene ve moşhur UjJaki Fransız takı anında yer alacaktır.PÂRAtiUAY UREZtLYA MİLLİ MAÇI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Mflânoda yapılacak boks maçları Milano.3 SHA)3 Mart gecesi |ş)Thrin müdt triyaürosun da 3 boks maçı yapılacaktır.Festucci Aubignat,Dicarelli,Finlandiyalı Eslie Aak;Cobezzb de Ftaansız Joseph Jicat ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Dün yaptıkları ilk hazırlık maçını Millî takım namzetleri Emniyete karşı ancak 3-1)kazanabildiler Bilhassa i k devrede tutuk bir oyun çıkaran namzetler,ikinci devre başında beraber duruma düştükten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.03.1954
  • Kız Liseleri basketbol şampiyonfağunn tayin eden İstanbul Kandilli maçını istanbul Lisesi oyuncuları böyle fedakârâne ve yorucu bir mas sonunda kazandılar Okuilararasi maçlara Basketbol maçlarında İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • DENİZLERİM KİZİ Tarihî Roman Yazan:SAMANCIGÎL Halk Haliçten başlıyarak Saraykrnuna kadar sahilleri doldurmuş,durmadan donanmayı alkışlıyordu 65 Sefir şu iltifatkârane muhavereden öyle bir heyecana kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • uıe kızın merakla ba baktıklarım •görünce tie eceğimi şaşırdım.Söze na başlayacağımı,bilahssa ıe kızın yanmda böyle bir vzuu açmanm doğru oltro uyacağını tayin edemiyor n.Fakat karşılarında tr ı müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • Dünya nüfusu müthiş bir hızla artıyormuş Karaşi 3 Nafen)Meş hur Darvin'in torunu Su Charles Darvin,burada ver diği beyanatta şöyle demiş tir:"Dünya nüfusunun artması durdurulmassa ve simd ki tempo ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • Amerikanın,Hindisfana yapffğı iktisadi yardım Askerî yardımı reddeden Hindistan kadar 400 miSyon dolar yardım görmüş Washington,3 AP)Bir leşik Amerika bugüne kadar Hindistana muhtelif şekilde iktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fi 12 Saldan «ağa 1 Arfkaraclan gelerek Şehir Tiyatrosunda îkinci nikâhı kıyıldı;Onun hakikî babası.2 Veli'nön biraderi;Bir Sıvastia,bir de Yugoslavyada var.Z Bir creak;Bir fcö:f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • ÎÖPORTAJ ve en cuz sermayesi plaktır İstanbul Radyosu kurulduğu gün 6ngi tereden 60 O ptak getirtmiştir.Bunun 4500 ü klâsik,1500 il de caz nliz ğî «e hafif dans plaklarıdır tre Dame De Sion.Franız Mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.03.1954
  • FANTEZİ imtihan duyulan Lisesi müdürünün odasındayız.Öğle paydosu zili henüz çalmış-Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünden mezun kıymetli bir ruhiyatçı olan okul müdürü:İşte» dedi.«bir gazeteci için et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Fantezi İmtihan kapış da duyulan heyecan Baştarafj 6 •üşünüyorum:Acaba de göğsünü gere «»Ben mektepte iken hiç k yapmadım» diyebilecek ka şi vardır?Tabu samım mak şartıyla.Hepimi kaç defacric olsun mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Yeni bir Ar s Valentinosu Nev York 3 A.A.York Laily Mirror ga2 bugünkü sayısında,Birlt Milletlerde Suudi Arab mn yedek delegesi ve j Faysalla birlikte genel blenin yedinci oturumu:tirak etmiş olan şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Bandırma açıklarında t motor battı,4 kHboğulc Baştarafı birincide)Hâlen,îlk Yardım Hastaibanesinde tedavi altında bulunmakta olan makinist Hamdi Çakarla dün,ihastahanede görüştük-25 saat su üstünde,öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Çırağan Sarayı Bustaralı birincide)lan Çırağan sarayı enkazı 1955 yılı sonuna kadar otel haline getirilmek partiyle ar sası da dahil olmak üzere istanbul Belediyesine parasız olarak devir ve temlik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Şiddetli bir kıştan sonra Baştarafı birincide)muştur.Izmırde ifiı derecesi on yedidir».Sıcakların artık tedrici suret te artacağı ve şiddetli soğukla,ra artık bir daha dönülmiyeceği zannedilmektedir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • KIZIL ÇIN CENEVRE KONFERANSINA KATILIYOR Tokyo 3 AP)Piyongyang radyosu bugün kuzey Kore hükümetinin 26 ekim de Isviçrede Cenevrede yapı lacak konferansa iştirak ^de cebini bildirmiştir-Bu konferajısta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Nafo konseyi 23 nisanda toplanıyor 3 AA.Bugün açık landığına göre,Nato Konse yi Vekiller toplantısı nisanın 23 ünde Pariste yapılacaktır.14 üye devletin Dışişleri ve Savunma Vekillerinin iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Necibin demeci Baştamfı birincide)korumak iştiyakımızdan doğ-maktadır ve kalbidir.SUDAN HAiyİSELERİ Diğer taraftan General Ne-1 cip geçen gün Hartamda vuku fculaiı badiseierin İngilizlerin menfaatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Amerikan birlikleri Bagtarsfı Wrtadd©)Reisicumhuru Rene Joty'ye göndereceği bu mesajda.Bir* leşik Amerika birliklerinin Avrupadan çeki İmi yeceğıae dair teminat verecektir.Diğer taraftan ingiliz hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Ankara Telgraf gazetesinde yangın Ankara 3 Milliyet)Dün gece saat 1 sıralarında Ankara Telgraf gazetesi mat baasmda bir yangın çıkmış ve binanın çatı kısmı yanmış tır.Yangının gece matbaada çalışan çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Üçlü Pakt festivali Ankara,3 A.A.Ankara paktının birine* yndönüımü münasebetiyle Türkiye Mili!Talebe Federasyonu tarafından Türk Yunan ve Yugoslav Üinivensi Oeflemi ggrenciteıtnta iştirakiyle şehrimıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • t ir uçak dalga ile çarpıştı Pembroke İngiltere)3 A P)ingiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Sunderland tipinde bir deniz uçağının bugün havalanmak üzere bulunduğu bir sırada uğradığı garip kaza.uçakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Filimlerine ve güzelliğine hayran olduğunu* ih*;"aml g rr Bugünden İtibaren Puro Güzellik Metodunu siz de tecrübe ediniz.Puro cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkararak sizi daha genç ve dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • D.P.nin şehrimizden göstereceği adaylar Baştarafı birincide)Seçim işlerini tedvir edecek olan bu komite İl İdare Kurulu ve teşkilât kademeleriyle teşriki mesaî yapacaktır-Bu komiteye bağlı olarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Başvekilin Ege Sanayicilerine çektiği telgraf Bastarafı birincide)sağıdaki cevap alınmıştın "Sayın bay Osman Kibar,Ege Bölgesi Sanayi Odası başkanı izmir "Telgrafınıza çok teşekkür ederim-Her istihsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Suriye'de kurtuluş partisi kapatıldı Baştarafı birincide)münasebetler daima,kardeşçe olmuş ve öyle olmakla dfcvam edecektir.Yeni Suriye Cumhurbaşkanı Haşim El Attagi de bugün Suu dî Arabistan Kralı Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Meclis dün 14 kanun tasarısını kabul etti Baştarafi birincide)Oturum saat 15 vfe Tevfik îleriTnin başkanlığında açu'ınca Gümüşhane Milletvekili Afmvet Kamal Varınca ve iki arkadaşının seçim kanununa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Bayar'ı karşılama töreni Baştarafı birincide)Roisioumhurumoız Napolidb donanmam ssa mensup iki muhzdp tarafından karşılanacaktır.Bayar.ve refekatindekiler Napoli'den itibaren seyaatlerine bu mauhripJe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Adenauer'in ziyareti Batj tarafı birtnoide)giyi haiz mahalleri gezmek istediğini de belirtmiştir-Bu seyahatinde kendisine 28 ya şıadakı kızı Lotte refakat edecekur-Adenauer önüinüzdeki sah günü dört m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Bir küstahlık numunesi Bagftarftft birincide)koınrşmalarla ilgili bir makale neşrederek Türkiyeye çatmaktadır-«Dolar demokrasisi» başlıklı makalede ezciknle şöyle denümeıktedir:«Amerikada çok konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Dedikodulu bir boşanma dâvası Izmir 3 Milliyet)Sabık işletmeler Vekili Kütahya Milletvekili Hakkı Gedikin karısı Mari Gedik aleyhine açmış olduğu boşanma davasına bu gün de devam edil ımiştir.Bilindiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Kızılayın faaliyeti Baştarafı birincide)zırlanmakta olan balo ve ku rum çatışmaları hakkında izahat vererek şunları söyle mistir:Sayın Reisicumhurumuzun himayelerinde,11 martta Dolmabahçe Sarayın da v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.03.1954
  • Amerikada bir suikast şebekesi meydana çıktı Baştarab biıincide Amerika komiseri Antfootno Vernos-tser'in öldürülmek istenildiği bildiırihnektedir.Dulles haten Vanezüelladb OaracasMa Ajnerikalaiarara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Çarşamba Belediyesinden Belediyemiz için satın alnrmaaı mukarrer 160/170 beygirhk Dizel grupu için verilen teklifler komisyonu mahsusasınca 210 beygire kadar kabul olunabilecektir.Alâkadarlarm buna gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • t;İğ^^ğİMİ m j f$ J&.t„l L{ J İjJ I jg Kambiyo ve esnam lapanı* Açılif Kapanış rling 784.784.•lar 280.30 280.30 Frangı 0.81 0.80 rjçre Ft.64.03 64.03 Içika Ft!5.6t 5.60 •eç K».64.12.50 6402.50 rin 78
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beg tonluk uaun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi,ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • MUAMMER M KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C 1 B A L I KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Müteahhit nam ve hesabına Hendek için 514000 Kg.Başköprü ve Sakarya için 515324 Kg.ceman 1029 ton 324 kilo tel balyalı saman açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Gayrimenkul Satış İlânı İstanbul Emniyet Sandığından İsmail İhsan Aker A.9593 'hesap numaralı borç senedi ile Sandığımızdan istikraz ettiği 8750)liraya mukabil Kadıköy Göztepe mahallesi Tarıkbey sokağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Elektrik Şsbekesi Yaptırtacaktır iller Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe aif muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ÖEHî R TlYATROSU G*at 21 de Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadullalt Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Adapazarı Sallı Hukuk Hâkimliğinden:53/666 Davacı:Fatma Bural Dâvâlı:Ayşe Gök-Davacı Fatma Bural tarafından aleythinize ikame olunan alacak dâvasında namınıza çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • SAHN DUnkU Çocuk Komedi 8 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ EBDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugrol Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C K M a.l.Dahiliye Müîîhaemâ.Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1 J.nO öğleden aonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104 •»il.M.»¦¦'IMWI ¦ IM J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altmdaş yolunun 18+900—23+900 kilomef releri arasında yapılacak tesviye* stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Belediye Reisliğinden e 1 150 beygİT takatuıda ve en sok 600 devirli akupla çalışır bir vaziyette dizel generator grubu aluıacaktır.Az devirliler tercih edilir-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • ADono şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylılc 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere iki misildir.Nfiıt şartları 2 ve S Unctt sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant 2,60 T.L,Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır iller Bankasından s 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptırılacak kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle ve birim fiat esası üzerinden eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Edirne Veliliğinden:1 Uzunköprü Çöpköy Hayrebolu arasında yapılacak yol ve sınaî imalât işi-475449 lira 8 kuruş keşfi çevre" sinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Muvakkat teminatı 22767 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Millispor Yüniş Mensucat ve Spor İşleri Ticaret ve Sanayi TAŞ İdare Meclisi Başkanlığından Şirketimiz hissedarlar Genel Kurulu senelik alelade toplanış:22 Mart 1954 Pazartesi günü saat 14 te Şirketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yazan:P.C.Magna Türkçesi:N.Savaşer Çarşamba:16,30 matine,20,30 suare Rejisör:Avni Dill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Kırşehir Suft Hukuk Hâkimliğüulen:Kuçehirin Akcaağıl köyünden olup hâlen Ankarada Ulaştırma Bakanlığında odac:Mahmutoğlu Ahmet Ekici ta-rafından Kırşehiıin Akcaağıl köyünden ölü Mustafa oğlu Belgüzar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • 4*0 Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.Bu iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Kegif bedeli 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Duyurma İskenderun Tekel Müdürlüğünden 1 954 yjh içinde idarelerimiz namına İskenderun Müdürlüğü transit ambarına deniz ve kara yolları üe gelecek bilûmum Tekel maddeleriyle bu idare,ambarlarından ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • TANBUL 2.57 Açılış ve program X)Haberler 13.15 Dans ziği Pl)13-30 Şarkıiar uyan:Sabite Tur Çalanlar.bar Tekyay Şerif İçii £fila İdin Pınar 14.00 Sovilmiş estra parçaları Pl)Alek ıdr Borodin:«Prens îgo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Nad KARACAN Tan islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8