Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Ceza Kanununun 2 inci maddesi tefsir edilmiyor İki günden beri Mecliste uzun müzakerelere yol açan takrir 100e karşı,136 reyle reddedildi Meclisin dünkü toplantısında 8 tasarı kanunlaştı.Doktorların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Amerikan Meclisindeki tecavüzün tahkikatı Dün 70 Portorikolu tevkif edildi.Bir genç de Eisenhower'!ölümle tehdit etti Washington,2 Nafen)Poalto Rlkohı asilerin,Amerikan temsilciler meclisinde otomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • TURİSTLER GİTTİ Üç günden beri Umanımızda bulunan ingiliz turist gemisi dün gitmiştir-Resimdet turistler» barcavamadıkları Türk paralarını gemide kurulan bankada değiştirirlerken görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • tiuguıı 5ık geçeceği,rüzgârların orta dvvette eseceği sühunet dere sinin artacağı tahmin edil üşür.ÂJH HhnUV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Köprülü İsrail elçisiyle görüştü Mülakatta Pakistani» yapıla cak anlaşma ve Orta Doğu me seleleri gözden geçirildi Ankara 2 ANKA)Tü kiye Dışişleri Vekili Proi Fuat Köprülü bugün Israilu Ankara Büyükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • İngilterede kar fırtınası Senenin en pddetli kar fırtınası yollan tıkadı.Yolcular otomobillerini terkettiler «Londra 2 A.A.Sene rain,en.büyük kar fırtınasın,dan sonra bugün Devonsniri deki başlıca yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Kocaeli tütün piyasası açıldı İzmir,2 A.A.Kocaeli tü tün piyasası açılnvş ve tütün tüccarları ilk piyasaya iştirak etmemişlerdik İlk mubayaalar tekel idaresi tarafından yapiımış olup İzmit,Hmdek,Pamuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Boğaz dışında büyük buz kütleleri toplanıyor Alemdar tahlisiye gemisi yedeğine aldığı İki motörle,açılan kanaldan İçeri girdi Havanın bir kaç günd'enberi güneşli ve sıcak gitmesi sebe biyle Boğazı ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • BIÇAKLI ESRARKEŞLER Evvelki gece devriye gezen motorlu polis ekipleri Pangaltıda Pazaricinde Halil Göker,Ali Doğruyol ve Ruhi Yalaz a-dında 3 kişiyi esrar içerken suç üstünde.yakalamıştır-Esrarkeşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Yaşlı bîr adam yandı Dün Bankalar caddesinde,etrafı tehdit eden bir yangın hadi sesi olmuş ve bir kişi yanarak ölmüştür.Yıamıgm,HaciaM sokagındb 25/27 numaralı dönt katlı bina nın alt katındaki Dimitr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • KremNnde yeni bir ozil Sağlık* VekiU tasfiye edilereb yerine Ur kadın getirildi Londra 2 AP)Krem lin bugün Sovyetler Birliği Sağlık Vekili AJ\Tretiako* vu sepetlemiş ve yerine Vekil muavini bayan M.As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • İÇKİ DÜŞMANLARI KOMİSYONU BAŞKANI ŞEHRİ-MİZDE Amerika Milletlerarası Aılkol Aleyhtarları Komisyonu Reisi W,A,Soharftfentbeng şehrimize gelmiştir.Memleketimizde ve şehrimizde içki düşmanlığı üzerinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Üçlü Balkan Paktı askerî görüşmeleri.Mart sonunda Ankarada yapılacak toplantıda Balkanlann havadan savunması müzakere edilecek Londra,2 Nafen)Times gazetesinin İstanbul muhabirine göre;Türk,Yugoslav v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Amerika Hindistan ihtilâfı Hindistan.Amerikanın Pafcistana yardım ettiği için Keşmir meselesinde hakem otamıyacağuıı bildiriyor Yeni Delhi 2 AP)Di şişleri Bakanığmın bir sözcü sü bugün başbakan Nehnın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Seçimlere hazırlık CHP-Gene!Merkezi bağımsız adayların tesbi-tine devam ediyor Aıvkara.2 ANKA)Cumhuriyet Haik Partisi Genel Merkezi bağımsız adayların tesbit işine devam etmiştir Bugün aldığımız malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Cebelütarık'ta tedbir alınıyor Elizabeth'in ziyareti sıracında bütün İspanyolların Cebeiitarık'a girişi,kontrol edilecek Londra 2 A-A.Cebelitarık Boğazı Valisi General Sir McMiller dün gece uçakla Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Tito,harbe ihtimal vermiyor [Belgrat.2 AP)Yugoslavya Devlet Reisi Josip Broz Tito-bir harp patlak vermesi ühtimalinin şimdi iki yıl evvelfine kııyasen daha uzak olduğunu söylemiş,Kızıl Çinin diplomati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Akdenızde bir gemi battı Cezair,2 AA.4.600 tonluk Kostariika şilebi «Captain Antoniosk» dün Cezair'in 200 kilometre doğusunda batmıştır.Geminin 15 kişilik mürettebatı bir ingiliz şilebi tarafından kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • Hindicimde kadın kılığına giren kızıllar bir şehri bastı Sepetlerinde taşıdıkları silâhlarla Fransız nöbetçilerini kandıran asîler 100 bin nüfuslu şebri saatlerce işgalleri altında tuttular Ham»,2 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • H ^fp* Suriyede 16 kişinin ölümüne sebep olan son karışıklıklardan bir görünüş Suriyede geniş ölçüde tasfiyeler yapılıyor Yeni Reisicumhur diln merasimle Halepten Şama geldi.Edip Çiçekli Melikeye gidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1954
  • General Necftp ikinci defa Reisicumhur hi £a getirildikten sonra.Binbaşı Salâh Salta ve Batı vekil Abdtimâsır ile sarmaş dolaş bir vaziyette gizli karargahı basıldı Hükümet darbesi hazırladıkları anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • TAKVİMDEN 6% YAPRAK Celâdet ister.mişl Cumhuriyet muharrirlerinden biri otobüse binmiş;bakmış kt adamın biıi fosur fosur sigara içiyor.BttetoJ aldırmamış,kontrolör tgormemezlikten gelmiş;muharrir,ikaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • KİSA HABERLER İstanbul Müü Eğitim Müdüıftüğü t anişma Kurulu top lantıs:«bugün saat 14 de Sultan ahmet Sanat Enstitüsünde yapılacaktır.Millî Eğitim Vekâleti Mü fettişlerinden Reşat Oğuz tara f ından d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • İfifl 3 Mart «II.27 18 Cem.1954 Şubat âhır 1373 Çar şc m t a YAK İT VASATt EZANİ Güııa ş 6.30 12.27 ÖglB 12.26 6.22 İkind i 15.37 9 33 Aksa m 18.04 12.00 Yatsı 19.32 1.30 îmsal 4.51 10.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • KONGSE iç Galatasaraylılar cemiyeti nin yıHık "kongresi W «riant cu martesd günü saat 15 de C amiyet merke«inde yapılacaiktır.İf D.P.Aksaray ocağının fev kalâde kongresi 13 mart cunıaa' tesj günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Bulunmaz fırsat:Villâ Küçükyalıda,asfalt üzerinde denize ve Adalara nazır Şirin Villâ 31 martta Oarsumti Banka smın keşidesinde ikm«tfeı» oı'arak verilecektir.3S mart aksanı au' kadar yatırılan iner 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • P,T,T,idaresi iki danışma gişesi açtı P,T,T,idaresi halkın Po ta,Telgraf ve Telefona arc sorularını cevaplandırmak üzere biri Büyük Postarune de,diğeri Beyoğlu PfT,T,mer kezinde iki danışma gişesi açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Veremle mücadele mevzuun,da alman müsbet netice Cehrimiz Sağlık ve Saaiyal Yardım Müdürlüğü üe Velem Savaş Derneğinin verem le mücadele mevzuundaki müşterek çalışması övünülecek bir netice vermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Otobüsten düşen bir kontrol ağır surette yaralandı Hüseyin Eren adında bil şoförün idaresindeki 54020 plâkalı otobüsün kapısında seyahat etmekte olan Basri Ozbilek adında bir kontrol memuru Paşabahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Fazla miktarda kinin içerdi intihara kalkıştı Beyoğlunda Yenj Çarşı caddesinde 82,^2 numarada oturan Anna Konnero adında bir kadın,ailevi bir meseleden dolayı fazla miktarda ki nin yutmak suretile int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar Türk musikisi icra heyetinin önümüzdeki 7 mart pazar sabahı Tak sim Belediye gazinosunda Nuri Halil Poyraz idaresin,de vereceği konserde Hüz zam makamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Bin çuval kahve geldi Son günlerde bir hayli yükselmiş olan kahve Hatlarının düşmesi bekleniyor Son günlerde piyasada bir kahve darlığı baş göstermiş ve fiatlar süratle yükselmeye başlamıştır-Hâlen ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • HALKIN SESİ Poyracık sokak Nişantaşıuds oturan okayunumuz Nizamettin Sunguroğlundan aldırımız bir mektupta,Poyracık Kokağı nin durumundan şikâyet edilerek şöyle denilmektedir:«Poyracık sokağı bizim se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Piyasada ffımn tuzu bulmak Piyasada limon tuzu stok lan azalmış bulunmaktacbr.Verilen malûmata göre,menşei memleketlerde Hatlar bir miktar artmıştır-Evvelce 52 dolara satılan iınon tuzu,bu defa 62 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Yabancı memleketlerde vazL fe gören öğretmenler Yabancı memleketlerde va zife gören öğretmenlere emeklilik hakkı tanınması i" çin teşebbüse geçilmiştir-Bu öğretmenler Türkiyeye geldikleri veya yabana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Çalışma Vekâletinde v* Ofiste tâyinler Ankara.2 THA.Başvekâlet Müsteşar Muavrai ve Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdür Vekili Hulusi Timur'un Faruk Randamdan boşalan Çalışma Vekâleti Müsteşarlığına tây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Fatihte yaşlı bir kadın yanarak öldü Ayrıca Zeytınburnunda da küçük bir çocuk,ağır suratta yanda Fatihte yaşlı bir kadının Öliimüyle neticelenen bir yan* gm başlangıcı olmuştur.Bu semtte itfaiye cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Merziffnlu Kâfcanrastafapaşa türbesi restore ediliyor Çarşıkapıdâki Merzifonlu Karamustafapaşa türbesi ile etrafının açılması işi sona er nuştır.Türbeyi çeviren duvar ve giriş kap ısı ile medrese bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Bir taksi genç bir kadının bacağını kırdı Şoför Bozkurt Buyükel mezin idaresindeki 12217 plâ kah taksi,dün sabah Aksa raydan geçerken Halime Ozcici adında bir kadına çarp mis ve sağ kolunun kınlına sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Dünya refikimiz üç vasata girdi "Dünya,refikimiz dünkü nüshasiyle üçüncü yılına gir mistir.Arkadaşımızı tebrik eder,başarılar dileriz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Pnif STİ if Ramide Oruç sokağında l numarada bakkallık yapan İhsan admda «biri,Rafet Değer admda bir arkadaşını kadın meselesinden bıçakla kamından ya ralam:gtor.Ya«fcüı tedfwi altına alınmış,suçlu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Çarşıkapıda bir boya atölye sinin kazam patladı Çarşıkapıda Çöpçüpazarı sokağında Şupaka Salgüç a IfTTi^B birine ait 8/10 numara h boya atölyesinin arka kısmmdaki istim kazam,dün sa at 17 sıralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Şişe ve Cam Fabrikası hakkında çıkardan asılsız haber Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasının imalâtta kullan dığı kuntun "bitmesi sebebiyle faaliyetini tatil etme* zo runda kaldığı ve bu yüzüta de bir fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Konservatuar konserlerinin 20 incisini teşkil eden ve klâoik olarak Beyâti faslını ihtiva eden Türk musikisi konseri pa zar günü Taksim Beıediye Ga zmosunda verildi.Bu konserin dîğar kons&rleı den iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • 1 Beyaz kadın ticareti Yazan:Bedirban ÇINAR Tetoika No-25 "Çok güzel oldun Hatice sona münasip bir kısmet arıyorum,Tayyörü almam için o kadar ısrar etti ve 'hattâ o kadar yalvardı 'ki kabul etmeye mee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1954
  • Hayvanlar aşılanıyor Kolera,veba ve şap hastalığına karşı 37 bin hayvan aşılandı Son zamanlarda gerek tavuklarda ve gerek triiyük fcaş hayvanlarda veba* kolera ve ğap hastalığı görülmesi üzerine ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Hindistan ve Pakistan Hindistan başvekili Nehru mutadı.olmayan bir beyansUverdi.Biricik Amerika Fakista oın yardun »»Mtjni kabul ettiğini ilân eylerken,ayni yardı,niı HimfetMM dtb teşmile amade oldügp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Ferxisin Allah belâsını »ersin-Orasını bilime m-Y^Jnız funu hatırlatıyorum-Bu saaah telefonda bir kadın ara niş» Ferris otelde olduğunuzu doykmiş ve oraya gitmesini tavsiye etmiş-Fakat telefonda ki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • FIKRA £11 kısa yol «AKKWaSft İki nokta arasında en kasa yol kattı müstakimdir diye ez Derlemiştik.Bir çok arkadaşlanııuz bu ezber sayesinde bendesode de,hayatta da övülmeye değer başarılar gösterdi lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • SBhS KraKçesua» annesi evlendi Kahire 2 ANKA)im nıbr kaynaklardan öğrenild gine göre,sabık#Mısır sj Nerimanın annesi Asile h« mm.Kral Faruk devrinde yaptığı suistimallerden doİ£ yi ihtilâl mahkemesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • İKTİBAS Güzel çocuk istîyer karısın» çok sevnıeiidi Son tıfcfcî çâitşmalarcaıt anlaş mıştırk)ha.wia olduğa at da Cz^ten anarım çccuju asabi »a mar z,y-v usu isa gîizaJ ve gürbüz ouyor Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Iran petrollerinin işletilmesi meselesi Washington,2 A.A.Yet kili kaynaklardan tayid ediktigi ne göre,Anglo Iranian şirketi,İran petrollerinin iŞi'etilmesî için milletlenarası müşterek bir şirket kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Doğu Almanyada sabotajlar artıyor Berlin 2 Nafen)Berlin dörtler konferansında Sovyetlerin,iki Almanyanın birleşmesine dair plânları baltalayıp,Doğu Almanyayı kızıl ordunun işgali altında tutmaları üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Lâtin Amerikanın nüfusu artıyor Vaşington 2 ANKA)Bugün dahi Amerika ve Kanadanın müşterek nüfusu ka dar bir nüfusa sahip bulunan Güney Amerika memleketle ri halen,dünyada nüfusu en fala artan bir bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • 50 yaşında bir kadın tecavüz edilerek öldürüldü Adapazarı 2 ANKA)r-Aky azıdan alınan bir habe re göre Yoncab köyünde 50 yaşlarında Ayşe Demir adın da bir kadın,Akyazıdan kö yüne giderken* yolda meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Mark Twain'in evi için para toplanıyor Yıkılmaması için 70 bin dolara ihtiyaç gösteren eve uzaklardan para gönderil' diği halde New-York'iular alâkadar olmuyor New York,2 A.A.Twain'!sevenler cemiyeti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Bir kızın hayatını kurtarmak için deri isteniyor Nev York 2 T.HA)Havagazı ocağı Üe oynarken elbisesinin ateş alması ile vü cud un un muhtelif yerlerin den yanan 7 yaşında Hilda adında bir kızın hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Mau Mnulann tedhiş bilançosu Nairobi 2 A-A.Hükû met çevrelerinden bildirildiğine göre tedhiş hareketlerinin başladığı 16 aydan beri Mau Mau tedhişçileri 930 Af rikalı,22 Avrupalı ve 21 As yalı öldürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Güney Avustralyada şiddetli bir zelzele oldu Adelaide 2 A.A Gü ney Avustralyada bu sabah şiddetli bir zelzele olmuş bir çok duvarlar çatlamış,bir manastır tamamiyle yıkılmış tır.B\r kaç gü newel Krali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Kızıl Cinde gıda buhranı Ba buhrana köylünün kendi ihtiyacına yetecek kadar mahsul yetiştirmesinin sebep okluğa bildiriEyor Hang Kong,2 A.A.Komünist partisinin resmi organı olan «Peking Peoples Saily*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Faşta 5 tcthisçî daha yakalandı Rabat 2 A.A.Polisin bildirdiğine göre,dün Agadirde beş Faslı tedhişçi tevkif edilmiştir Tedhişçilerin birinin evinde kendi imalâtı olan infilâk maddeleri ele geçirilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Rusya'da nüfus artışı Seçim münasebetiyle verilen rakamlardan anlaşıldığımı göre nüfus 4 yılda 9 milyon artmış Viyana,2 Nafen)Sovyet Rusya geçimleri münasebetiyle tou memleketteki seç.üer kurulları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Nata emrine verilen atom taburları I AawifcMi orda mafcamlfln yakada Avrupaya üçüncü bir atom topu taburu gönderileceğini {açıkladı WashingUm,1 AF)Ordu makmiarından bâdanidıgıne gö re önümüzdeki bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Afrikada sineklere karsı bombardıman Johanesburg 2 ANKA)Pek yakında Afrikanın büyük bir sahasında Çe*çe sineklerine karşı havadan bombalarla taarruza geçilecektir-Bombalar paraşütle atılacaktır.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Ankara Hastahanelerme et tevziini kurum yapacak Ankara 2 TEA.Et ve Balık Kurumu,askerî has tahanelerle,şehrimizdeki Nü mune Hastahanesinin vaki talebi üzerine bu müessesele re et tevziine başlamayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Bir helikopter kazasında i kişi öldü Key West FrârMa)2 AJL)Bu sabah iki helikopter Key West civarında parçalanması neticesinde 6 kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Kay seride iki'çocuk dinamit le yaralandılar Kayseri 2 TH.A.Şehrimizin iki köyünde birden mahiyeti henüz anlaşıl mayan iki yaralanma hâdisesi olmuştur.Muzaffer Alankaya ve Burhan Nalbant isimlerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Adapazarı Haydarpaşa motorlu tren seferleri Adapazarı 2 TH.A.Adapazarı ile Haydarpaşa is tasyonları arasında işletilme sine karar verilen motorlu tren seferlerine önümüzdeki nisan ayından itibaren bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • ingilterede ilk atom fabrikası kuruluyor Fabrika yaktığı kömürden fazla kül çıkaran ve bu külleri yakabilen sobaya benzetiliyor Londra,2 AP)Hükümet isozcüsü dûn İngiltafentfn sivil maksatlar için iik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Aftaam Ankara tTnrversrtesine dikilecek heykeli.Kayseri 2 T.H.A An kara Üniversitesi ve Ankara Yüksek Tahsil gençliği adını:Ziraat Fakültesi yanında dikilecek oian Atatürk anıtı tamamen taştan yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA Resmen ae*Kiand*ıglna göre,Birteşik Amerika Iran otu duşuna ağjr tanklar verecek ve ve bu şekilde ^fa ordunun kuv FRANSA 1 Memleketine daha fasla aske rî yardım temin etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1954
  • BİR REKLAM RESMİ italya Hollywood'dan.sinema dünyasının pek çok şeyini çekip almış ve yeni dünyamn bir çok âdet ve usulünü eski dünyaya getirmiştir Bunların ba" şında reklâm geliyor-İtalyan Stüdyoları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1954
  • HüRGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Osmanlı Donanmasının mürettebatı ve malzemesi 67 parça gemiden ibaret olan donanma gemici ve cenkçi olarak on yedi bin beş yüz kişi taşırdı Bu sütunlarda zaman ram&n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1954
  • Cefâ9 Bayar Amcrikadan avdet ediyor Devlet Reisimi/Celâl Bayar geçen hafta Nevv-York'tan Andrea-Dorya isimli italyan transatlantiği ile memleketimize müteveccihen hareket etmiştir Resim» Bayan New-Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1954
  • 14 Mart yaklaşırken İspanya maÇtoın revanşı yaklaşıyor-İkinci imtihan fç önümüzde 10—12 gün bir şey kaldı-Şimdiye kantar ne yaptı ki,gimdiden sonra «Ne yapabileceğiz?diye düşünelim-itfa* ki 6 Ocaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • Leyton Orient'in işleri yolunda Londra 2 SHA)Doncaster Rovers'i 3—1 yenerek Kral kupası turnuvasında kardöfinale kalan üçüncü kü meden Leyton Orient kulübünün şampiyonluk imkân lan,para cihetinden mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • Dün ilan edilen sor dünya boks klasman Bu klasmana bir çok tanınmış,şampiyonlar bile girememişlerdir Ağır sıklette geçen yıl 8 inci durumda bulunan E Charles birinciliğe yükseltildi l î Ring mecaıuai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • Bir boksörün sadık köpeği Kentucky 2 SHA)Şeh rimizde yapılan bir boks ma çında genç boksörlerden Jimmy Hager,nakavt öldük tan sonra baygın bfcr halde ringte yatarken sahibinin teh liked e olduğunu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • NEDİM GİTNAR Fenarbahçe profesyonel takım oyımcdlarından Nadim Gunar vatanî vazifesini ifa etmek üzer» yakında askere gidecektir.Kıy metü futbolcumuz futbole* asker buhınduğu müddetçe Karagücü takanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • Bir takıma bedel oyuncu Sürat Şut H-Gol Türk spor severlerinin yakından tanıdıkları Mefchior Roun'de futbol hayatına devam etmektedir Avusturyalı futbol münek kitlerine gööre meşhur sağaçık Ernst Melc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • mtt İTALYANLAR OBDU TAKIMLARINDAN ÜMİTLİLER ttalya ordu takımı bu sene.Avrupa şampiyonası için gayet sıkı bir jşekilde hazırlanmaktadır İdareciler,takımın bu yıl bir mihsizlik olmadığı takdirde,birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • SZEKELY BREZİLYAYA GİDİYOR Galatasaray antrenörü Szekely'in Brezilyaya gitmesi katüeş mistir.Szekety için Galatasaray kulübü muvafakatname vermiştir.Antrenör'ün nisan ayı içinde kulübünden ve memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • Basketbol lig maçlarının 2 nci devre fikstürü Son haftalara doğru maçlar Spor va Sergi Sarayında yapılacak Beyoğluspor Darüşşaf ak* 21 mart pazar Spor Oyunıarı Temttp Komite si,yapt iği son toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.03.1954
  • mm Birinci devreyi lider olarak bitiren Galatasaray takımı Basketbolde birinci devre nihayetlenirken Galipler neticeyi güçlükle lehlerine çevirebildiler Futbolde 14 marta-kadar maçlar tehir edile durs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Güzellikleriyle maruf perde ve sahne sanatkârlarının o büyüleyici ve cazip tenine sahip olabilirsiniz.Dilber sanatkâr fvm."Puro,mükemmel bir tuvalet sabunudur,hem de cilt için bir krem vazifesi görür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Planörle havada kalma rekoru kırıldı Roma 2 Nafen)italyan planör mektebi müdürü olan binbaşı Adriano MantelÜ son yaptığı bir planör tecrübesinde 24 saat 6 dakika ha vada kalmaya muvaffak ol muştur-Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Gümüshacı köy tütün piyasası açıldı Gümüşhacıköy 2 A.A)ilçemiz tütün piyasası dün kalabalık bir halk kütlesüıin işt;rakiyle açılmıştıriyi kalite tütün kilosu 445 kuruştan Tekel tarafından mubayaasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Bahar ve Çiçek Bayramı hazırlıkları ilerliyor Her sene olduğu gibi bu sene de Güihane Parkınga yapılacak olan Bahar ve Çiçek Bayramı hazırlıklarına şimdiden başlanmıştır-Bu işle meşgul olan komite hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • italya ve ingiltere donmuş yumurta istiyor Son günlerde yabancı piyasalardan ve bilhassa ingiltere ve Italyadan donmuş yu murta talepleri artmış bulun maktadır-Memleketimizde donmuş yumurta sanayiinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Şehrimizde 1400 öğretmen intibak Kanunundan faydalanıyor ilkokul öğretmenleri İİ€ ilkokul öğretmenliğinden gt lip te muhtelif dereceli okul larda ve Millî Eğitim Vekâletinde çalışan öğretmenlerin aylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Arabacıların çalışma saatleri hakkın dairi teklif H Genel Meclisi dün öğleden sonra Başkan Vekillerin den Fer zan Arasın riyasetinde toplanmıştır-Geçen toplantıya ait tuta nak özetinin okunmasından so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • 1 2 34567 8910 1112 B n 1 HP L_flNH mm I 4 5 e 7 8 9 10 n 12 Soldan «*eğa 1 Butikte şehit düşen ilk tayyarecilerimiz.2 Bir renk;Medrese diplomas:Şart eki.3 Güvanen insan iki kelime)4 Ortadan kaldırma;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • immetin nasıl olup ta bu işi apmaya mecbur kaldıgğsm ğrenmek istiyorum,dedim.Svanson,viskisnn çnkle eiyen buz parçalarına bakıordu-Birden bardağını ma anın üzerine bırakarak bala döndü.Bazan düşündük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • raba vapuru iskelesinde oşu hoşuna geçen saatler Bir pazar günü otomobisiyie Anacıofu yakasına geçip eğlenmek istiyenler mut aka çok sabırlı insan olmalıdırlar.Çünkü ikişer saatten cört saat iskelede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Azerbaycanda yen iden değişiklik yapıldı Baku radyosu,«on altı ay içinde 3 ncü defa,Başvekilin değiştirildiğini bildirdi Londra,2 {AP)Bafcft Rad yosu bugünkü yayımında,Rusyaya daiıil Azerbaycan Cuznhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.03.1954
  • Tarihî Reman yazan:Kemal SAMANCIGIL "Gurbet!Bunun de gün batarsa mânası mı kaldı ağam?Nereorada yatacaklardan olduk,64 Siz hazırlanan Osmanlı donanmasını görmediniz mi dedi,gönül onu gördükten sonra b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Hindicini'de kadın kılığına giren kızıllar Bitarafı birincide)şefe ine sızarak,oradaki Fransa garnizc/nunu gafil avlamış v* 100.000 kişilik şehrin merkrzini saatlerce işga.fcs-ri altında bulunç!artmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • HARİTADAN SİLİNEN KOIi "Hanoi 2 AJf)Hindi Çinide,Kızıl Nehir delatsın da kâin ve komünist Vietminh çetelerinin yataklığını yapan Luong Hiet köyünün haritadan silindiği Fransız ordusu genel karargâhınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Yaşlı bir adam yandı Baştarafı birincide)Yamg.n mahaaijne gelen itfaiye bir saat kadar devam eden •bir çatışmadan sonra,alevlerin etrafa sirayet etmesine mam oi araş ve binanın diğer kadarını kurtaırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Amerika Hindistan ihtilâfı Baştarafı birincide)tana askerî yardım yaptığı cihetle Keşmir münazarasını artık tarafsız bir devet sayıl mıyacağını ve bu itibarla Keşmirde vazifeli Birleşmiş Milletler Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Kızılayın tertip ettiği balo Reisicumhur Celâl Bayar'm memlekete dönüşü münasebetiyle Türkiye Kızılay Derneği istanbul şubesi tarafından bir balo tertiplenmiştir.Dobnabahçe Sarayında verilecek balo iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • htgilt rede kar fırtınası Bagtarafı birincide)kınalar kullanmak mecburi,yetinde kalmışlardır.Senenin en ağır kar tabakası Esseks,Kent ve Lambtonda 3000 talebenin inekte» be gitmesine mani olmuş ve 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Köprü'ü İsrail Elçisiyle görüştü Baştarafı birincide)olayların gözden geçirildiği bildirilmiştir.Dışişleri Vekâletine yakın çevrelerin belirttiklerine göre Prof-Fuat Köprülünün bir anlayış ve samimiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Boğaz dışında büyük buz kütleleri toplanıyor Baştarafı birincide)ca dün sabah yapılan araştırımalarda;Boğazdan Şile'ye ka 4ar uzanan Anadom samimin 7 mil açkına kadar kestf buz ta bakasıy la örtülü bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Seçimlere hazırlık Bitarafı birincide)Bundan önce eski Millet Partililerden Uç ıkişi yeni partinin izmir şubesini kurmak için teşebbüslere geçmişierae de» sonradan bu fikirlerinden vazgeçmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Hollandada büyük bir petrol yangını çıktı Rotterdam 2 AP)Rot terdam yakınlarında bulu nan Pernis petrol tasfiyehanelerinde 5,350,000 galon ucak benzini ihtiva eden iki depo tutuşmuştur ve halâ ayırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Ay a zağ,da fecî bir otomobil kazası oldu Dün gece yarısına doğru Ayazağada beş kişinin ağır surette yaralamnasiyle neticelenen bir otomobil kazası olmuştur-Henüz hüviyeti teabit edUemiyen bir şoför t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Tunusta siyasî reform Tunus 2 A.A.Fransanvn Tunus Umumi Valisi Pierre Voizard,kabinede yap.lacak de gışikıikler ve müstemlekedj tat ibik edilecek yem program hak kında,Tunus beyi ile müzakere ve anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • MISIRA VERİLEN İZAHAT Karaşi 2 ANKA)Pakistan Dışişleri Vekili Zafi ruüah Han bugün Mısırın Ka raşideki Büyükelçisi Abdülvehap Azzamı kabul ederek kendisine Türk Pakistan paktı hakkında izahat ver mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • AMERIKADA FİRTİNA Chicago 2 AP)Dün Ohio nehri vadisinde hüküm süren çok şiddetli fırtınada en az 13 kişinin öldüğü tesbit edilmiştir.Fırtmayı takip «ten soğuk dalgası Amerka mıı orta batı bölges makta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • 28 ırkdaşımız dün 12 Adadan Edremite kaçtı Batı Trakyadakl ilticalardan sonra şimdi de adalardan ilticalar başladı Ankara.2 T.HA)Dün gece geç vakitlerde bir Yunan balıkçı motorunun Edremit sahillerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Kremlinde yeni bir azil tine getirilmişti Bugünkü tebliğde sadece bu vazifesinden "affedildiği,belirtilmiş,diğer bir iş tayininden mahsedîmemiştir.Bir şahıs,Sçği lık Vekili sıfatiyle geçen martda Stal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Amerikan Meclisindeki tecavüzün tahkikatı Baştarafı birincide)Amerikan emniyet tahkik a ı bürosu FBI)bu suikastte kc mttnıstterin ne derece rot oyna dıklarını tesbit için tahkikatı derinleştirmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Mısırda komünistlerin gizli karargâhı basıldı Bastarafı birincide)Dun gece.Misır polisi Komünistlerin gizii karargâh-nj basmış ve toplantı halinde bulunan 43 kişiyi tevkif etmiştirilâve edildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Saar meselesinin haili için toplantı yapılacak Adenauer He Bldault'nun bu ay İçinde bir görüşme yapmaları muhtemel Paris 2 A.A)Federal Almanya Başvekili Konrad Adenauer Fransaya müraca atla,askıda kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • İngilterenin Savunma Bütçesi Londra.2 AP)Başvekil Churchill hükümeti bugün Batı Avrupanın müdafaası içia elzem gördüğü şu ihtiyaçları sıralamıştır:Karada sağlam bir müdafaa kuvveti» atom silâhları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Cezo Kanununun 13 ncii sır edilmiyor 6 Hususî müessese ve ticarethanelerde çalışmakta olaalann öğle yemeği tatili yap malarına dair kanun;7 Kan gütme sebebiyle işleneni adam öldürme ve buna teşebbüs c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Suriyede geniş ölçüde tasfiyeler yapılıyor Ba^ tarafı birincide)nacakları bildirilmektedir-D.ğer taraftan Suriyenin sabık Türkiye Büyükelçisi Necip Ermanazinin de Cumhurbaşkanlığı umumi kâtipli ğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • Cebelüttank'ta tedbir alınıyor Baştarafı birincide)Çunfarı söylemiştir:«Kraliçenin ziyareti münasebetiyle mümkün olan her türlü tedbir alınacaktır» Ziyaret sırasında bütün İspanyolların Cebelitarık'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • General Dean istifa etti Washington,2 AA)Birleşik Amerika Dışişleri Vekâletinden bugün bildirildiğine göre,Büyük Elçi Arthur Dean.Cumhurreisi Eis&n4ıower'in Kore sulh konferansı müzakereleri temsilcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.03.1954
  • ZAYİ Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden almış olduğum şebekemi zayi ettim* Tenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-No-7708 AH Saraoel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Yol yapımı Karayolları Genel f/*üciürlüğünaen 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy Dei.izli yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km-17-f 000 dan Denizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Çorlu Belediye Reisliğinden Belediye elektrik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton motorin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Motorinin beher kilosunun muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Duyurma İskenderun Teke!Müdürlüğünden 1 954 yıb içinde idarelerimiz namına iskenderun Müdürlüğü transit ambarına deniz ve kara yollan ile gelecek bi lûmum Tekel maddeleriyle bu idare ambarlarından ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altmdaş.yolunun 18 900—23+900 kilomefr releri arasında yapılacak tesviye,stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase İSO pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Gelediye Reisliğinden s 1 150 beygİT takatında ve en çok 600 devirli akupJe çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • İstanbul Belec iyesinden 952 ve daha evvelki yıllar damgisini taşıyan V3 S54 yo"mc!2 damgalanması gereken ölçü ve tartı fileti sahibi resmi daire ve esnafın dikkat nazarına ölçüler Nizamnamesinin 19 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Istanbul belediyesi SEHÎB TtYATROSU a*af.21 de Dram Kısmı HER ŞEYE RAGMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton tlder Türkçesi Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi aksam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • NKARA 7.28 Açılıp ve program 7.Günaydın P/7.45 Haber r ve hava raporu 8.00 Kar a sabah müziği Pl)8.30 ırry Horlick orkestrasından Jsler Pl)9.00 Günür.prog mı ve kapanış.11.58 Açılış ve program 00 Aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Edirne Veliliğinden:1 Uzunköprü Çöpköy Hayrebolu anasında yapılacak yol ve sınaî imalât iği.475449 lira 8 kuruş keşfi çevresinde kapalı zarf usulüyle eksiltmeye koo/ubnuştur.Muvakkat teminatı 22767 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Aydın 1 ince AsKye Hukuk Mahkemesinden;953/477 Aydın Orta mahalleden Salih karısı Rukdye Ertaş tara* Orta mahallede Mahmut oğlu Sahh Ertaş aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde;Dâvâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • SAHNE Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Şahneye koyan:Muhsin Ertnğrul Çarçambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları MüteaMıit nam ve hesabına açık eksiltme ile 70 ton kuru fasulye 10 Mart 954 Çarşamba saat 10 da Diyarbakır As.Sa.Al Ko-da satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde 1954 yaz sömestresinde aşağıda konu ve günleri gösterilen akşam kursları yapılacaktır-Bu kursftar nerkese açıktır.Kurslara yazılmak ve bilgi edinmek istiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Tekel Bayilerine istanbul Tekel Başmüdürlüğünden s Tekel maddeleri sat\ş ruhsat tezkerelerinin 1954 malî yılı temdit muamelesiyle harçlarının tahsiline 1 Mart 1954 tarihinde bağlanmıştır.Bayilerin» bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • f.«fc I ESKİ DOKUMA TEZGÂHLARI SATILACAKTIR ŞiğM,Abddei Hürriyet Caddesi No«:262 ye müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • ııl a,iiuwwmmm Lokman Hekim Dr.HAFIZ O M A 1/Dahiliye MUtîhasmm Pazardan başka her gün sabah saat io.30-l-j.no öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divan» yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • IAMMEH,MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C t B A L 1 KARAKOLU itmartesi,Pazar matineler 15 to Telefon:43134 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Millispor Yüniş Mensucat ve Spor İşleri Ticaret ve Sanayi T-A-Ş,İdare MecMsi Başkanlığından Şirketimiz hissedarlar Genel Kurulu senelik alelade toplantısı 22 Mart 1954 Pazartesi günü saat 14 te Şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Denizcilik Bankası T* A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamızca dış tersanelerde inşaları düşünülen 5 adet yük yolcu gemisi ile alâkalı idarî ve malî şartlar görülmek suretiyle teknik şartnamelerini satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.Bu is 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 60829
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanı* Apılif Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fi.Frangı 0.8L 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Pr.5.6C 5.60 isveç Km.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Giresun Sulh Hukuk Man kemesinden:İstanbul.Aksaray,Muratpaşa.Kadribey sokak No-2 de iken hâlen ikametgâhı meçhul Mustafa oğlu Hasan Sürmenlioğluna;Giresun maliye hazinesi tarafından dâvâlı Hasan Sürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.03.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tazı iğlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8