Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • l/birtı Bugün şehrimizde havanın at.uk geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği sühunet derecesinin artacağı tahmin edilniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Buzlana çözülmesinden sonra ilk defa Boğaza giren Fin gemisi azı tıkayan buzlar çözülmeye başladı Dün üç vapur Boğazdan içeri larmın Marmaraya akmasını Karadeniz Boğazından gelen buzlar limanımızı dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Bayar» New-York'tan ayrılmadan Önoe Metro-Politen Operasına giderken Bayar,transatlantikle Amerikadan ayrıldı New*York'ta tezahüratla uğurlanan Reisicumhurumuz Amerika hakkındaki intibalarıni Samimiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Şehir Meclisinin şubat devresi toplantısı bitti iktisat Müdürlüğünde çalışan hizmetlilerin maaşlarına 25 lira zam yapıldı.Dördüncü bir reis muavinliğinin de ihdası kararlaştı îl Geneı Meclisi şubat to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Futbol maçlarının 14 Marta kadar tehiri dolayısiyle dün gehrinıizde Ankara Garnizon takımının iştirakiyle Şeref Stadında yapılan hususî maçlarda Ankara Garnizon takırmle Galatasaray yenişemiyerek 4—4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Bir gümrük memuru âmirini öldürüyordu Linmııımızrîaki bir İsveç gemisinde vazifeli bulunduğa sırada sarhoş olan memur hakkında tahkikata başlandı Limanımızda bulunan Ol-Sirkeci rıhtımına bağlı ola ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • 7 rjp wb Bfe T^jl a sğğ K 1,ARTtST ADAYLARI Ankarada bir film stAidyosu ta-^frudan artist yetiştirmek üzere bir müsabaka açılmıştır-Re-ûiüsabakaya giren genç kızları göstermektedir'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Bütçenin gider kısmının müzakeresi tamamlandı Meclisin bu günkü toplantısında hlikûmet adına Başvekil konuşacak Ankara.27 Milliyet)Jan sınaî tesisler hakkında kı-Meclis bugün sabah ve öğleden saca bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Konservatuardan istifa edenler Şehir Meclisinin karariyle Konservatuara tekrar almanlar yarın vazifelenme başlıyorlar Evvelce kendilerine mezu niyet verilen bazı sanatkârların,Şehir Meclisi karariy le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Dekor Değişiyor Senenin en güzel potîs romanıdır Üstad romancı BILL BAL-LlNGER tarafından yazılan ve FAHRÎ NEVRUZ-OGLU'nun dilimize çevirdiği bu eseri başından sonuna kadar zevk ve heyecanla okuyacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • alk Partisi fevkalade Kurultayı dün sona erdi C.H.P.nin inkılâpların ve içtimaî ıslahatın başlıca bekçisi olduğunu söyleyen İnönü;Aldığımız seçim tedbirlerini beyannamemizde bildireceğiz dedi Ankara.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • ilâl çıktı,tekrar Suriye ordusu ikiye ayrıldı.Halep ve Samda çarpışmalar başladı.Yüzlerce kişi öldü Feshedilen S uriye Meclisi nümayişçilerin hücumuna maruz kaldı,bir mebus katledildi Mısırda ise Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Türkiyede kurulacak üsler Nato programı gereğince 11 hava 5 deniz üssü ve h tanı bir radar sistemi kurulacak Londra 27 ANKA)Na iö programına dahil olarak Türkiyede inşa edilecek olan deniz ve hava üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • İdare Heyeti isten alındı Yeni müteşebbis heyet başkan iğ na Üzeyir Avunduk getirildi Ankara.27 T.H-A-D.P-Genel tdare Kurulu tarafından Ankara ti îdare Kuruluna işten el çektirilmiştir-Müteşebbis heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • FAS SULTANININ SEYA-HATİ Fransız Fasının Sulw tanı Muhaimmed ben Mulay A* rafa,Kuzey Afrikada geaiye çıkımıştır-Resim.Sultanı Kazablankada karşılanırken gösteriyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.02.1954
  • Ölen bir kadına tekrar can verildi Viyanada beş dakika ölü kalan kadın,iki doktoran vücuduna zerkettiği bîr mayi sayesinde yeniden hayata kavuştu Viyana 27 A.A.Kalbi ve nefesi tamamîle dur mak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.02.1954
  • «If 28 Şubat lf54 Paear «ti.24 Cera.âhır 1373 15 Şubat 136» VAK ÎT VASATI EZANİ Güne Ogle Aksa Yatsı tmsaj ş 6.39 12^7 i 15.32 m 17.37 19.26 k 5.00 12.43 6.31 9.35 12.00 f 1.31 11.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Talih i bekliyen Vîlâ 31 Mart ikramiyesi iğin Garanti Bankasının ilân ettiği Ktt-ÇÜkyaUdaki viJâ lıalen meçhul olan müstakbel sahibini beklemektedir.15 Mart akşamma kadar 100 lümlk hesap açtıranlar bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Yeni açıları okullar Teknik okul ve Jeo Fizik enstitüsü yarından itibaren tedrisata başlıyor istanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı muhtelif Fakülte ve Yüksek Okullarda Şubat ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Seçmen kütükliermtfn.yazıl masına yarın başlanıyor Mayıs ayında yapılacak tu mumî seçimlerle ilgili olarak yarından itibaren şehrin bütün mahallelerinde seçmen kütüklerinin yazılmasına baş lanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • inşası kararlaştırılan okullar yalanda ihaleye çıkarılacak Şehrin bazı semtlerinde inşa edilecek ilkokullar için hazırlıklar yapılmaktadır.Bu arada Beykozda Ortaçeş mede,Paşabahçede,Çatalca da Türkoba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Şehre mining heyecana düşüren bir kavga Bir kadın oğlu ile birlikte kocasının metresini döverek bayılttı Dün sabah Şehrenüninde iki kadın arasında kıskançlık yüzünden bir kavga olmuştur Bu semtte Hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Gençlik Tiyatrosu Salı akça-i mı temsillerine başlıyor Şubat sömestr imtihanları münasebetiyle temsillerine:ara veren,istanbul Üniversi tesj Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu,Brezilyalı yazar.F.C.Magno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Ahşap binalarda çıkan yangıniar kobayca önlenecckmiş Fuat Akduman adında bir vatandaş,Belediyeye müracaat ederek,ahşap binalarda çıkacak olan yangınların önü ne geçmek için tedbir bulun,duğunu ve bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • mm» Kimde can kalmıştı Biraz ecele değil mi?İstanbulun abü he vâsi Talihliler-Beyaz ve siy^h Kimde can kalmıştı?Pirimiz Üstadımız Hüseyin Cahid Yalçın hocamız yani Ulusda yazdıkları baş makalede şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • SEKCİ ¦jfc-Ressam Abdurrahman öz toprak'm hazırladığı cyağlı boya resim sergisi» yarin Beyoğlunda Maya Galerisinde adlaçaktır.TOPLANTILAR ¦fc Kızılay Cemiyeti tarafın-dan 3 mart çarşamba günü 3aat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Kok kömürü dağıtımı Şehre çeşitli vasi ta I aria bol miktarda kok ve linyit getiriliyor Şehrimizin kok ve maden kömüui sıkıntısı tamamiyle önlen iniştir.Kömür yüklü dört şilep limanımıza gelmek üzered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Kumkapıda ciiretkâraııe bir hırsızlık vakası oldu Zabıta Kumakpıda cere yan eden bir hırsızlık hâdise sine el koymuştur.Bu semtte Mithatpaşa caddesinde 22 sayılı apartmanın dördüncü katında oturan Maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Başvekâlet Müsteşarı dün şehrimize geldi Başvekâlet Müsteşarı Ahmed Salih Korur dün sabah trenle Ankaradan şehrimitie gelmiştir.Ahmet Salih bîr kaç ün Istanbulda kalacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • MERHUM HALİL ALİ BEZMEN İÇİN MEVLİD 28/2/1954 Pazar günü Fatih Camiinde Mevlid okunacaktır-Aile reisimiz merhum HALİL Ali BEZMENİN' ruhuna ithaf edilmek üze-1 re 28 Şubat 1954 bugünfeü j Pazar günü öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • ticareti Ytezan:Bedirhan ÇINAB îefrUia N»-20 Kadın korkudan titriyor ve sessizce gözyaşı döküyordu Beyaz kadın ticaretini ken düerine meslek edinmiş olan kimselerin iki genç kızı fu huş yoluna nasıl s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • K 8 S A HABERLER yr HaiknJı Ziraat nxeictet inde üç gündenberi devam ede" sütçülük kursu sona ermiştir.Kursun muvaffakiyeti?netice lenmesi üserine bnümüadeki içinde,böıge ziraat mektebinde reni kursla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • P S T VŞ Çakmakç-'arcla,Agöp ratyan Hanının üçüncü katm^ terzilik yapan' Mazaltonun tölyesinde yangın çıkmış v'3 rafa sirayet etmeden söndür»" müştür.Fatihte,Mthçılar cfl*ie* sinde oturan Lütfi Tombal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • Şehir Tiyatrosu dram kısmında bir program tebeddülünü hiç bir zaman bu kadar ferah verici,iç açıcı,gönül ra hatlandmo bir hâdise oı'arak telâkki aylememişimdir,«Her şeye rağmen dişimizin zarı» unvan-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.02.1954
  • HALKIN SESİ Bir çeşme arzusu,Kasımpaşa Kulaksız Hamam sokağında oturan okuyucıumuz Alpay Yurtse» ven'den aldığımız bir mektupta,semtlerinin çeşme ih tiyacs belirtilerek şöyle denilmektedir.Bizim semti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.02.1954
  • Siyasî İcmal Su.iye karışıyor Halepte başhyan isyan hareketi» ilk hedef olan Çiçeklinin ıskatından sonra bir post kavgası halini almak istidadı göstermektedir.Bu hareketin elebasısı sayılan Albay Atta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Küçîlkyı.Iıcfaki vi lays kim kazanacak?Küeükyalnda asfalt üzerinde,denire vp Adalara nazır şirin villâyı hangi talihlinin kazanacağı 31 Mart keşidesinde bela olacakt.r.15 Mart akşamına kadar Garanti B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Türk pamuk sanayii geliştiriliyor Birleşmiş Milletler teknik yardım idaresi Türkİyede devlet tarafından işletilen yünlü ve pamuklu sanayiin geliştirilmesine yardıma karar verdi New-York,27 AP)Birleşmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Bulgaristanda Türkiye aleyhinde filmter gösteriliyor Viyana 27 ANKA)Bul garistanda Türkiye ve Yunanistan aleyhine propaganda kampanyası şiddetlenmiş bulunmaktadır.Evvelce yalnız basın ve radyo neşriya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Silide bankacılar grev ilân etti Santiago 27 A.A,Ban ka memurlarının topyekûn grev ilân etmelerile bugün Silide bütün bankalar kapan mıştır Santiagoda yalnız Merkez Bankası açıktır.Bu baruta nm memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Moskova îîe Pekin arasında bir roket servisi kuruluyor Viyana 27 A.A.Prag da yayılanan "Rude Pravo,gazetesinin bildirdiğine göre,geçenlerde Moskovada yapılan bir konferansta Moskova ile Pekin arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Japonya'da silâh imalâtı hızlandırıldı Faaliyetlerini hszlandıra güdüm ü merm ve jet moiörleri imal Tokyo,27 Nafen)Japonyada silâh imalâtçıları faaliyetlerini genişletmek için harekete geçmişlerdir-Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Ege'de grip salgını Salgım önlemek için tedbirler alınıyor Okulların kapatılması düşünülüyor îzmir,27 T.H-A-Son bir hafta zarfında havaların anormal bir seyir takip etmesi neticesin-de bir çok kimse g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Endonezya da asiler bir karakolu bastı Jacarta 27 A.A,Endonezya haberler ajansının bildirdiğine göre,Jikmis yakı mnda Sukafiurip askerî kara koluna karşı silâhlı Bir çetenin yaptığı baskında *8 Endo n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Portekizde bir kiliseden meş hur bir taWo çalındı Lizbon 27 Nafen)Poı tekizin kuzeyinde bulunan meşhur Monserve kilisesin den gayet kıymetli ve 14 ün cü asırdan kalan bir tablo ça İmmıştır.Kilisede bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Kral Faruk'a sirkte iş teklif edildi Hamburg 27 T.H.A,Almanyanın tanınmış sirklerinden birinin direktörü,Kral Faruka müracaat ede rek,her gece sirkin ön sıralarında oturduğu takd;rde kendisine seans b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • TÜRKİYE İŞ BANKASİ 1.500.000 Liralık Plânın lik IkiÇekiüşîs 1 MART:Bahçeli 3 Ev Çeşitti Para ikramiyeleri 3 MAYIS s Bahçeli 3 £v 150 Liralık Bir Küçük Vî Hesap Açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Mo-Tse-Tung ver e m m iş Bir Amerikan gazetesi Kızıl Çin Diktatörünün verem ve kalb hastalıklarından ınuztari» olduğunu bildiriyor New-York.27 A-A)New j York Times'in bugün Uzak Doğu gizli istihbarat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Sarper Güvenlik konseyinde başkanlık edecek Nev York 27 CA.A.Türkiyenin Birleşmiş Milletler nezdindeki murahhas he yeti başkanı Selim Sarperin mart ayı zarfında Güvenlik Konseyine Başkanlık edeceği Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Kısa harici haberSer AMERİKA it Kahve fiatları arttığından çay satışı'an canlanmıştır,tngütereden sonra Birleşik Amerikada da çay satışlarının yüzde 20 arttığı ve bu artışın son Üç hafta içinde kayded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Valter Cbiari,Ava Gardnere aşık olduğuna yalanladı Roma 27 T.H.A,Ame rika sinema yıldızlarından Ava Gardnere aşık olduğuna dair çıkan dedikodular üzerine italyan sinema aktörü Valter Chiari,bu haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • If-İngiltere,yeni bir denizaltı imal etti Cuma günü denize indirilecek olan gemi bir çok yeniliğe sahip bulunuyor Londra.27 Nafen)Gelecek hafta Cuma günü İngiliz donanmasının,makineleri ve yakıtı gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • İKTİBAS ir ihtilâl yaratıyor ı m-J-I »ı Ş ki.g oda tıîr kıs m barSar çarşamba günleri kaSıvenan fiâtihiı iki mîs'i:e ç kartmış ve bunu terkedip çaya rağbet edenlere bedav i ikramda bulunmaya başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • TÜRK TİCÂRET BANKASINDAN 27 Şubat 1954 Cumartesi günü istanbul 2 nci Noteri huzurunda yapman ikramiye çekilişi istanbul Şubemizden 10.162 sıra ve 12959 hesap numaralı Bayan.MAMURE ÖİLE'ye 200 ALTIN ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 28.02.1954
  • Maksadınızı anlıyorum,efendim,dedi Daha Önceden anlayacağınızı ummuştum-Bu meseleyi size açıkça izah ettiğimi zannediyordum.Genç muharrirlerin cesetlere,lâğımlara ve ümitsizliğe bu derece bağlanıp ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.02.1954
  • Hayal ettiğimiz günlerin hatırası mmm 3li^pii.Soğuktan tirtir titrediğimiz su günler* en çok hayal ettfğimiz şey,yazın bunaltıct sıcağından» denizin koynunda serinlediğimiz günlerdir-Bunu yeniden yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 28.02.1954
  • Türkler Akdenizi bir göl haline getirmişti Telmisan aha!isif sahillerinde Türk gemilerini görünce saraya hücum ettiler,hükümdarı tahttan indirip Oruç Beyi karşılamaya çıktılar XVI.asrın baslarında idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 28.02.1954
  • RESİMLE HADİSELER Boğaziçi ve buzlar Boğaziçi dört günden beri buzların istilâsı altındadır-Bu yüzden deniz seyrüseferi tamamen durmuştur-Bu arada havalar iki günden beri gayet güzel geçtiği için buzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.02.1954
  • Un yapılacak Fenerbahçe stadında,Fener Kasımpaşa karşılaşırken.Şeref stadında da Galatasaray-Adaletle Beşiktaş da Garnizon takımıyla oynayacaklar Geçen devre oynanan Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Niyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1954
  • Eşine rastlanmayan bir futbol meet Hakemi şehrin valisinden bir şiş s şamp nya fîîşvet alınca sahada kızılca kıyamet kop u May ence 27 SHA)Bu *ada eşine rastlanmayan bir futbol maçı yapılmıştı*.Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1954
  • w eker 24 saatte 2 maç y* ptı.Port_au-Price,T.H.A.Avusturya liginden Wacker fut bö»l takımı burada 24 saat için 'de iki karşılaşma yapmış ve iLk maçında hâkim oynamasına rağmen 12-1 galip gelmiş,ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1954
  • ii M a terledi Birinci devreyi lılar rakiplerini jstanbuı birinci künis basketbol karşılaşmalarının en mü-İrinlerinden Galatasaray Modaspor maÇı dün 17,15 te Tek-Ûik Üniversite salonunda gayet kalabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1954
  • Miami tenis şampiyonası Final karşılaşmaları bugün yapılıyor Miami 27 A.A.Birleşik Amerika kapalı saha tenis şampiyonu unvanını kazanmış olan isveçli tenis sam piyonu Sven Devisson,nihayet açık saha ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1954
  • ^v"u-SAft' ngilter lig maçtan Londra,27 SHA)İngiltere lig maçlarına bugün devam edilmiştir-Bugün oynanan maşlarda şu neticeler alınmıştır:Tottenham 3 Arşen a/0-Aston Villa 2 Liverpool 1,Blackpool 3 Oh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.02.1954
  • Adaletlilerin bir akını Beşiktaşlılar tarafından önlenirken Dün yapılan hususî maçlar saray Garnizon Takımıyla 4 berabere kaldı.Beşiktaş Adaleti 31 mağlûp etti Çamurlu ve çok ağır bir sahada yapılan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • Yazan:Hasan YILMA'ER Çok hoş bir film:"Karnaval Kızı„ ATLAS ta «KARNAVAL KIZI Liü» Baş rolleri Leslie Caroo.Mel Ferrer,Jean Pierre Aumont» Zsa Zsa Gabor ve Kurt Kasznar tarafında!oynanan ve prodüktörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • İKTİBAS Kahve fiatiarı Amerikada sahici ihtilâl yaratıyor Başlarafi 3 üncüde)bu noksan istihsal yuh gerek Amerikada.gerekse Avrupada kahve istihlâkinin büyük nisbetlerde arttığı bir zamana rastlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • Adamın bembeyaz sacları vardı-Oğlu.torunu olup da oynamak isterdim-Yüzü kırış kırıştı.Çizgi çizgi-Birli eline keskin bıçağı almış,mahsustan oymuş gibi-O.Karadeniz erkektir» diye konuştu,«Üçleme dalgas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • BAYAR AMERtKADAN DÖNÜYOR Bir aya yakm bir zamandan beri Amerika dahilinde seyahatte bulunan Devlet Reishniz Celâl Bayar.dün öğleden sonra memleketimize hareket etmiştir.Devlet Başkanımız;önümüzdeki ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL 11 O kiih hepi olalım,büyü miz aynı derecede alâkadar denizlerin kızı olsun 61 Yufka yürekli olduğu anla sılan Reis yine lııçkırdı,anlat mağa başladı:Nergis1 O ne ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • Ocak ayına ait geçinme indeksi neşredildi Şehrimiz ticaret odası tara fmdan her ay tertip edilen geç'nme indeksinin 1954 yıh ocak ayma ait olanı dün neş redilmistir.1938 yıh esas ka bul edilerek hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • Bir taksi ile bir cankurtaran arabası çarpıştılar Hakkı Çınar adında bir şo förün idaresindeki 826ü plâkalı taksi KadıköyHen Uskü dara giderken Tunusbağ^ virajında şoför Şerif taralın dan idare edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • Batı Almanya bazı ithal tahditlerini kaldırdı Alâkadarlar tarafından verilen malûmata göre,Batı Almanya hükümeti,2 bin çe şit muhtelif madde üzerindeki ithal tahdidini,kaldırarak dolar karşıhğı ithalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • inşaat malzemesi fiatları yükselmiye başladı inşaat mevsiminin yaklaşmış olması dolayısiyle bazı inşaat malzemesi şimdiden karaborsa metaı haline gel"' meye başlamıştır.Bilhassa çimentolar deve bu yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • 1 23 4 S 6 7 8 9 10 11 12 SCHOtfifl L2Ö3 razi İspanyadır.T—Tarflümi^ deki zaferlerden birine adı kansan bataklık;îstan'bulda mısırı m şhur bir köy veya bir türküde gelini3ri çiîl oynyan zât.8 K«r'anda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.02.1954
  • DEKOR DEĞİŞİYOR KISIM 1 Bence Emmet Rafferty'nin trir cinayet işlediği için ölüm cezasına çarpı İmasından ziyade onu adım adım bu yola sürükleyen sebepler mühimdir.Belki bunları araştırmaya lüzum gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Suriyede ihtilâl çıktı,Mısırda Necip iktidara geçti Baştarafı birincide)Hatebe iltihak etmiyeceğini bil dermişlerdir-Genelkurmay Başkanı Şevket Şükeyrî;Halenle birleşmek istemişse de» bunun farkına va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • 150 ecnebi şirket tesis kurmak istiyor Yabancı Sermayeyi teşvik ka mmunun habulünden sonra ecne bi memleketiarden.vuku bulan müşterek iş yapana ve tesirler kurma tekliflerinin sayısı 150 ye varmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • NORVEÇTE BUZLAR ARASINDA KALAN GEMİLER Oslo.27 Nafen)Şiddetli soğuklar yüzünden Oslo fi yorlarıncla 49 geminin buzlar arasında sıkışıp kaldıkları ve bunlara helikopterlerle yardım ulaştırılmakta olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Boğazı tıkayan buzlar Baş tarafı birincide)Finlandiya banidıralı şilepten sonra biri Yunan,diğeri de Norveçli iki gemi daha Boğazdan geçerek saat 11 de Büyükderede önlerinde demirlemiştir.Bu gemilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Türkiyede kurulacak üsler Baştarafı birincide)"Nato enfrastraktür programı tahtında kendis-ine tah sis edilen para ile Türkiye 11 hava alanı 3 petrol borusu,5 deniz üssü ve tam bir radar sistemi inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Bir G'Jîîif ük memuru âmirini öldürüyordu liaştarufı birincide)vazifeli bulunmaktadır.Bir aralık gemi tayfalarile ahbap hk eden memur kendisine dk i ram edilen içkiden sarhoş olj muş ve iddiaya göre g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • rcmsûtiantikle Amerikodan ayrıldı Baştarafı birincide)Devlet Reisi,rıhtımda yüzlerce kişi tarafından ağırlanmış lar,gazeteciler Başkandan Amerika hakkındaki intibalıı ini bir kelime ile telhis etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Baştaraf:birincide)riyet Halk Partisinin inkılâpların ve içtimaî ıslahatın başlıca bekçisi olduğunu,büyük seçimlere bu durumda gireceği' ni ve demokrasiyi memlekete getiren parti olarak her türlü kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Bütçenin gider kısmı tamamlandı Baş tarafı birincide)meler bütçesi kabul edildikten sonra sabah celsesi dağıldıöğleden sonraki toplantıda Vakıflar 'bütçesi kabul edildi* Daha evvel muhtelif Vekâletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Konservatuardan istifa edenler Baçtarafı birincide)ne evvelki gün konservatuar dan bir kısım sanatkârlar istifa ederek ayrılmışlardırilgililerden aldığımız malûmata göre,istifa edenler Nevzat Atlığ,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Korede sivil mübadelesi Seul 27 AP)Komünist ler gelecek hafta ellerinde bulunan 19 yabancı sivili bir siciller mübadelesinde serbest bırakacaklarını bildir mislerdir.Serbest bırakılacakların arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • O.P.A tınbakkal ocağının yani Soka J açıldı D.P Altınbakkal ocağı ye ni lokalinin açılışı dolayısiyle dün saat 15 de bir tören yapılmıştır.Kalabalık bir par tilj zümresinin hazır bulun duğu bu törene,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Şehi Mec'isinin şubat devresi toplantısı bitti Baştarafı.birincide)Arasın riyasetinde başlanmış ve gündem mucibince hit olarak Bahçe ve Fidanlar Müdürlüğü bütçesi görüşülmüştür.Bu mavzuda bir çok âza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Halk Partisi Kurultayı sona erdi Baştarafı birincide)Dün de bindirdiğim gibi Genel Merkezin tavsiye edeceği adaylar teşkilâtta kurulacak komisyonlar tarafından tasvip edildiği takdirde yoklamaya iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • NECİP TAKAf'T AKLARININ İSYAN TEŞEBBÜSÜ General Necibin iktidara tekrar getirilmesinin sebeplerinden biri de İhtilâl Konseyi subaylar»nI düne kadar deslekı'emiş olan subaylardan birinin 40 suva rı sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Mısırda ûm Baştarai* birincide)Necip'e tebliğ edilmiştir.General Necip bu vaziyet karşısında tekrar Cumhurbaşkanlığına gelmeyi kabul ettiğini ihtilâl Kon şeyine bildirmiş ve vazifesine bu geceden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • Ölen bir kadına tekrar can verildi Baş tarafı birincide)nevi kış uykusuna yatırmağakarar vermişlerdir.Dr.Mayerhofer ve Dıv Dfcache isimlerindeki müte hassıslar,kaktey] admı verdikleri terkibi yalnız k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.02.1954
  • V MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Krem ti PURO cildinizin sabunudursizi Ot KOPUKLO *EF,S K°^0 Tuvalet Sabunlan 100 am l-0 safhr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • ISTANBUL 10.57 Açıhş ve program 11.00 Belediye gazinosundan nak len Istanbul Belediyesi Konser vatuan konseu 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri Nubar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Dans müziği Pl)14.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • İstanbul Levazım Amir ğinoesı verilen Askeri Kıtaat İlânları 20.000 liralık nakliyat kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.Ton kilometresi 50 kuruş geçici teminatı 1500 Hiradır-îlhalesi 10/3/954 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü Manian Satınafma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 3600 kilo oranj 11 pazarlık suretiyle satın alınacaktır,2 Pazarhği 5/4/954 Pazartesi günü saat 10 da Kabatast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • HUUhjet A&one şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Uç aylık 12 00 Bir ayhk 4 80 üjcnebi memleketlere iki misildir.İlân şarlar* 2 ve 3 üncü sayla ganî.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa snnt.2,50 T.L.Hân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • KABACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CİBALİ KARAKOLU 'umartesi,Pazaf matineler 15 to Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • ZAYİ İstanbul Liman Başkanlığından aldijŞım 12/226 sicii sayılı telsizci cüzdanımı zayi ettim.Yerasini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mehmet Emin Esenyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • SAH Dünkü Çocuk Komedi 3 Ferde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beg tonluk uzun şase 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Elektirik şebekesi yaptırılacak İller Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 adfjt!450 Ps-takatinde Dizel elektrojen grubu satınahnacak ve A-Gelektrik şebekesinin 2.ci kısmı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Buji" van 973 ada.2 parsel üzerinde îş Hanı birinci kısan inşaata için kapalı zarflı eksiltmesine belli edilen gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Çorlu Belediye Reisliğinden Belediye elektrik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton ma* torin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Motorinin beher kilosunun muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • İstanbul Çiçekçilik İstihsal ve Satış Kooperatif Şirketinden 9 Mart 1954 Salı günü saat 13 te yapılacağı ilân edilen umumî heyet toplantısında-statünün 20 nci maddesinin son fıkrası gereğince görüşülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Elektırik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 Rize iline bağlı Pazar kasabası için 2 adet 160 KVA« lık trafo istasyonu ile Alçak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin isler hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptın acaktır ÎJer Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır.2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakkat te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Teklif alma ilânı İşçi evleri yaptırılacak Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü j Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış İngilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyager,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Dizel Generator Gurubu Alınacak Yalova Celediye R&isliğinden 1 150 beygir takatında ve en çok 600 devirli akuple çalışır bir vaziyette dizel generator grubu alınacaktır.Az devirliler tercih edilir-2 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Kütahya Vilâyet Daîmî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altındaş yolunun 18 900—23 900 kilometreleri arasında yapılacak tesviye» stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • ÜZERİNDE G-E monogramı bulunan Türk malı bir 'ampul,General Electric Şirketinin 75 senelik ilim ve tecrübesinin mahsulüdür.GENE R A L L E C T RIC Bu memleketin ampulüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU c*at.21 de Dram Kıamı HER ŞEYE RAĞMEN Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türftçesi Tevfik Sadullalı Her çarşamba akşamı talebe ireceğidir.Pazartesi akşamlan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Duyurma İskenderun Teke i Miîdür.üğünden 1 954 yılı içinde idarelerimiz namına İskenderun Müdürlüğü transit ambanna deniz ve kara yolları ile gelecek bilûmum Tekel maddeleriyle bu idare ambarlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • İLÂN İstanbul Belediyesinden Galatada yeni yapılan iki maliye binası arasındaki boşluğa konulan tahta perde ile Belediyenin yaptıracağı diğer yerlere ilân astırmak istiyealerden aşağıda gösterildiği ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapama Atılı?Kapanıg Sterling 784—»olar 281—784—280.30 Frangı 0.81 kviçre Fr.64.08 0.89 64.08 Belçika Fr!5.61 İrvec K».5i.12.90 Florin 78.88.40 5.66 64.1250 78.68.40 faret 0.44.80 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8