Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • İtagUo şehrimizde havan n nmu miyetle çok bulutiu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği sühunet derecesinin artacağı tahinin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Bozlaı yü»tinden atıl vaziyette kalan den)r vasıtaları uzlar Boğazı kaplıyarak Un Yalovaya kadar indi HHHB Boğaz dışında mahsur kalan motörlerden hâlâ haber yok.Karadeniz ve Akdenizde fırtna çıktı Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Buzlarla beraber kutup balıkları da gelmiş.III Eoğvz n buz arla kaplanması şehir hayatını altüst et/niş fakat İstanbul halkına yeni bir eğlenca çıkmıştır Köprüden Kadıköy'e tam 22 dakikada geı,uk.Hayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Değişiyor Senenin en güzel polis romanıdır Üsta d romancı BILL BAL-LING ER tarafından yazılan ve FAIUll NEVRUZ-OGLlTnun dilimize çevirdiği bu eseri başından sonuna kadar zevk ve heyecanla okuyacağınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • zm:rde çöpçüler greve kalkıştı 300 amele işleri bıraktı,fnlıat zabıta müdahalesi işi düzeldi izmir.26 Milliyet)Be'ediye Temiz ik işleri Müdürünün vazifeden alınrnaBi üzerine sayısı 300 ü bulan t.rcuz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • muhnbirmz Maltaya g tti Donanmamıza mensnp IW muTiHp Mr 7İyai*etfw1e burnuma k «zere MaTtaya g;ît iniştir-Bir müddetmirada kapçak »lan mntniplerimiz luüteakıbın Napoli'yi ziyaret edecekler* dlr.Besimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Reeskont muameleleri Merkez Bankası Müdürü pfyn &ada doi.tsan haberlerin aalı olmadığını »öyiedt Merkez Bankasının Reeskont muarn'rles.jne nihayet verd ğ ne dair,piyasada çıkan haberler üzer.ne dün rh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Partilerin mebus adayları DP.listesinde yüksek rütbeli generallerin buJauıeağ» tubmen ediliyor Angara,26 T.H.A.Demokrat Parti çevrelerinden bil tfiriıdiğine göre yüksek rütbeli generallerden bazıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • ÎKÎNC!GENÇ KARTSI üç yıl ewe)Singapurda 14 yaşında Hollandalı bir beyaz kıza evlenmesi büyük dedikodu ve hâdiselere yol açan-İngiliz ko ji hocalarından Mansur Adabi.bir kaç gün evvel ikinci bir jzdiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Celâl Bayar*a Tapılacak karşılama hanrlayan komite Gö kayın başkanlığında çalanken ayar,bu sabah nıeı ikadan ayrılıyor Devlet Reisimizin şehrimizde büyük bir mera simle karşılanması İçin hazırlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Bütçe görüşmeleri sona eriyor Dün de 4 Vekâletin bütçe* si görüşüldü* Yarm muhtemelen umumî görüşmelere geçilecek Ankara» 26 Milliyet)Meclis bugün de sabah ve öğleden sonra toplanarak 1954 bütçesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Zekeriya Sertei Sofyaya gitmiş Komünist muharririn Bulgarlarla birlikte aleyhimizde tahrikler yaptığı bildiriliyor Viyana.26 ANKA)Bulgaristan altıncı komünist parti kongresinde dikkati çeken başlıca h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Halk Partisi Kurultayında münakaşalar şiddetlendi Mebus adayı meselesinde teşkilât ife Genel İdare KuruEu arasında geniş ölçüde ihtilâf çıktı Ankara,26 Milliyet)Halk Partisi Kurultayı bugün saat 9 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • Suriyede siyasî buhran başgösterdi.Meclis reisi kendisini devlet reisi ilân etti.Halepte ise Haşini Attasi Cumhurreisi oldu Mısırın yeni lideri Abdülnasırın Süveyş meselesinde anlaşmak için Ingilterey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1954
  • McCarthy,tehlikede Amerikan Tahkikat Komitesi Başkam McCarthy,geçenlerde Federal polise müracaat ederek ölümle tehdit edildiğini ve hayatının tehli'kede olduğunu söylemiştir.Resimde,meşhur Senatör,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1954
  • TAKtfSMMİâ &Â VAPBABİ Şu Meteoroloji tebliğleri.ULUNAY Hakikaten gülünecek,hem de kahkahalarla gülünecek hale geldi.Benim bu yaziyı yazdığım gün yâni dün için bak vaiz Yeşilköy Meteoroloji istasyonu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • K i SA HA Merkez Bankasının dün mş rettigi bültene göre,tedavüldeki para miktarı 1,405.254 lirad-r.I it Bmlâk Kredi Bankası ta-rafından yaptırılmakta olan ev lerden 173 evlik bir partinin j inşası tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • P I 8 T I it Beyoglunda yakalanan Berç Fresciyan admda biriicta üzerin de bir miktar esrar bulunmuş ve hakkında gereken kanuni muamele yapılmıştırit Silivrikapıda oturan Halli Taner adında birinin vin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • 23 Cemfthır L37S 27 Şubat 1954 Cumartesi Ru.14 Şubat 138» VAKİT VASATI EZANİ "Güneş 6.39 12.43 Öğle 12.27 6.31 tkindl 15.32 9.35 Akşam 17,57 12.00 Yatsı 19.26 1.31îmaalk 5.0$ 1104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Altın düşüyor Fazla kazanç hırsı i'e hareket eden sp;kü âtörler müşkül durumda kaidıîar Bir müddet evvel altm fiatlarında anormal sayılabilecek bir yükseliş müşahede olunmuş ve buna sebep olarak da Eg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Nisanda muhtelif talebe grupları şehrimize gelecek Avusturya,Fransa,İngiltere,Almanya ve Yunanistan yüksek tahsil gençliğine mensup talebe grupları paskalya tatilinden istifade ederek nisan ayı başınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Bir tacirin dükkânında 1520 kaçak çakmak bulundu Eminönü Hasırcılar caddesinde dükkânı olan Necmettin Topaloğlu adınd* bı-rinin,KiÜsii Hüseyin Çelik adında biri ile kaçak çakmak ticareti yaptığı haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Çekilmiş kahvenin küosa 1*3 liraya çıkü Son günlerde kahve fiatlan yine yükselmiş ve bazı semtlerde çekilmiş kahvenin kilosu 13 liraya çıkarılmıştır.Keza kahvenin mahalle,bakkallarında 14 liradan satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Şehre kömür teinini için bazı kararlar alındı Şehrin kömür ihtiyacını temin maksadiyle ilgililer ye niden tedbirler almışlardır Bu arada,deniz yolu ile Zonguldaktan gelmekte olan kömürler,Boğazdaki so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Kalayı ucuz satacaklara ithal müsaadesi verile ek Piyasada bol rniktard ı kalay bulundurmak maksadiyle ilgililerce bazı tedbirler alırımaktadır.Bu arada!Ekonomi ve" Ticaret Vekâleti tarafından,bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • iki kadın arasında çıkan kanlı kavga Bîr kadın komşusunu nalınla başından tehlikeli surette yaraladı Dün sabah Beşiktaşta kanlı bir hâdise olmuş ve iki kadın küçük bir mesele yüzünden döğüşmüştür.Bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • ilkokulların,bir hafta tatil edilmesi istendi Havaların yeniden bozup,soğukların artması karşısında grip ve nezle gibi hastalıklar tekrar çoğalmış ve bazı talebe velileri ilgi'.ilera müracaat ederek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • îki kişi kalp sektesinden öUlû Ömer Gözübüyük adında biri Leventte bir kahvede otururken,Hasan Cabbar adında bir maranıgoz da Çenıberlitaşta dükkânında çalışırken düşüp kalp sektesinden ölmüşlerdir.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Küçük bir çocuk kaynar su.ile hastandı Kuruçeşmede KLreçhane sokağında oturan Hüseyin aduıda birinin iki yaşlarındaki çocuğu ismail Karakaş,mangal üzerinde kaynayan bir teneke suyun kazaen dev rilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Bir Yunanlı gazeteci dün şehrimize geldi Yunan gazetecilerinden Platon Meteksas,dün sabahki ekspresle Atina'dan şehrimize gelmiştir.P.Meteksas;Ankara Paktı müansebetiyle,Aımıarada toplanacak olan Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Fuhuşla mücadele Ewe ki gece biri Kumkapıda diğeri Beyoğiünda iki ranc evu evi basıldı Ahlâk zabıtası memurlarL fuhuşla mücadele mevzuunda" ki ça.şmalarına hızla devam etmekledirler-Devamlı bir takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Dün bazı semtlerde gaz bulunamadı Dün bazı semtlerde gaz bulunamamış ve bu da evlere n:faz ve petrol yakmak su retiyle teshin edenleri endişece uuşurmüştür.Bu hususta bilgisine müracaat ettiğimiz ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Belçikalılar memleketimis.âe bir cam fabrikası kuruyor Büyük bir Belçika firması memleketimizde bir canı fabrikası kurmak için jlgîlilere müracaatta buiunmuş ve teşebbüs müspet karşılanmıştır.Her nevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Bayan Hâkime gönderilen bir tehdit mektubu Müddeiumumilik bir tehdit hâdisesine el koymuştur Henüz hüviyeti tesbit euilemiyen biri "Kara sevdalı,im zası ile istanbul AdUvesinde vazifeli bir baydın hâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • I Beyaz kadın ticareti Yazan:Bedirlun ÇINA» Tefrika No-19 Evimize yarı deli bir halde vardım ve olup bitenleri anlattım Hayatımda ilk defa Rıfa lın İsrarı ile rakı içiyordum.Bir kaç kadeh başımı döndü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Belediye,Adapazarmdan patates getirtiyor Belediye İktisat Müdürlü,günce doğrudan doğruya müs tahsilden mubayaa edilen sebzelerin şehre gelmesi de vam etmektedir.Bu arada,önümüzdeki günler içinde Adapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • P.T.T.umumî teJ«f« ~ mahallerini çoğaltıyor P.T.T.İdaresi tarafından görülen lüzum üzerine,şehrin muhtelif yerlerine yeni* den telefon kabineleri konul ması kararlaştırılmıştır.Kabinelerin kurulmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Süt ve yumurta fiatlan yükselmeye başladı Havaların birdenbire bozması karşısında ucuzlamava yüz tutmuş olan yumurta fiaûarı tekrar yükselmiştir.Halen bir tek yumurta yine 20-25 kuruş arasmda satılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • isletilmesine karar verilen ekspres seferleri Bir mud'ürt önce unıvalc katen sefeı^dtn kaldırılmış o lan güney ve doğu ekspres seferlerinin ekrar islea'mesine karar verilmiştir Memnunluk uyandıran bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • DP.Alhnbakkal ocağının siyasî toplantısı Demokrat Parti AH i kal Ocağı turafından ta.ip edilen siyasi tplantı bugün Sr.al 15 te ytpılacakt.r.Yeni ocak lokalinin açılıS münasebetiyle hazırlanan bu topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • KONGIiELEK Kadıköy Kızılay şubesini*1 yıLik kongresi,yarın saat 10 da Kadıköy Kaymakamlığında,EV lenrne Salcmunda yapılacaktır.Fatih Kızüay şubesinin y1* lık kongresi,yarın saat 10 da Fatih Kaymakamlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • Batı Avrupa kaynaklarında «Doğu Seferi» ve «Kınm kampanyası» diye anılan 1854-1856 Kıranı harbinin 100 üncü yıldö nümü,bâzı gazete ve dergileri miz tarafından,nedense,şubat ayı içinde hatırlandı.Haıbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 27.02.1954
  • HALKIN SESİ Isınma vasıtası olmayan mektap!tsim ve adresinin mahfuz tutulmasını îstiyen bir okuyucumuzdan aldığımız mektupta;Kumkapı Ortaokulunda ısınma vasıtasının bulunmadığından şikâyet edilmekte v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1954
  • Siyasî icmal Çiçekli de muhacir oldu Suriye diktatörü Edip Çiçekli* Ualepte hazırlanan bir askeri hükümet darbesiyle ıskat edildi ve memleketten uçarak kaçtı* Bir subayın,canını kurtarmak endişesiyle*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Anvers televizyon merkezi yandı Anvers,26 A.A)Bu sabah erken saatlerde devlet televizyon merkezinde yangın çıkmış,20 katlı binanın en üst katı yanmış ve bütün televizyon tesisleri harap olmuştur.Yangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Pasifik manevrası sona erdi İngiliz» Fransız ve Amerikan donanmasının raşitikte yaptığı ve iki hafta süren manevranın muvaffakiyetle neticelendiği bildiriliyor Singapur,26 A-A.ingiliz» Fransız ve Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Televizyon Af rikanın göbeğine kadar giriyor BrükseL 26 AP)Belçika Kongolunun başşehri Leopoldville'in iki seneye kadar bir televizyon istasyonuna sahip olacağı bildirilmektedir.Avrupa televizyon ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Istanbuldn.jandarmalara ayda 30 Ura verilecek Ankara,26 ANKA)Bilhassa büyük şehirlerimizde polis görevli vazife gören jandarma erlerinin bir çok mübrem ihtiyaçlarını kendilerinin görmekte oldukları na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Helikopter hava nakliyatının,önderi oluyor Londra,26 Nafen)İngiliz havacılık eksperleri,on sene zarfında memlekette en mü him nakil vasıtasının helikopter olacağını açıklamışlardır.Burada havacıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Şimal denizinde bir İngiliz geır/si imdat istedi La Hay e,26 A.A.526 tonluk Arild adında bir İngiliz gemisi telsizle ac:l yardım istemiştir.Hollanda Haberler ajansının,zaptettiği've Humber Radyosuna h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Bu husustaki haz^riıklaı dunun yeni si.ahîar a u Londra,26 Nafen)1954-1955 yıllarında Ingüterenin yeni bir «atom ordusu» kuracağı açıklanmaktadır.Savunma Vekâleti,hür dünyanın müşterek müdafaasında ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Kafkasycsda tasfiyeler Mesul şahıslar lüzumsuz oldukları iddiasıyla azlediliyorlar Londra,26 Nafen)Malenkovun «teftişlerde» bulunacağı söylenen Kafkasyadaki sözde «Sovyet Cumhuriyetlerinde» aralıksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Amerika* Japonya'ya 143 uçah verecek Tokyo,26 A.A.Parlâmento Bütçe Komisyonunda modern uçakların bakını masrafı hakkında izahat veren Millî Güvenlik Teşkilâtı başkan yardımcısı General Kenkichi Masuha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • İzmir'de tavuk vebası salgın halinde izmir,26 TJÎ.A.Ege'nin muhtelif kaza ve köylerinde tavuk vebasının salgın bir hal aldığı ilgili makam!ardan bildirilinekt di Bu cümleden olarak Göçbeyli nahiyesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Tarafsız memleketlere git* mek istiyen esirler Yeni Delhi,26 A-A-Tarafsız bir memlekete gitmek istiyen.88 esir bu sabah Hintli muhafızların ilk grupu ile beraber Yeni Delhiye gelmiştir.Bu esirlerin 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Yeşjlırmakta bir kelek devrildi 3 kişi öldü Giresun,26 T.H.A.Çarşambada Yeşilırmaktan geçmekte olan Aksu köyünden Hasan Okumuş ile İlyas Ozdemir,bindikleri keleğin devrilmesi ile boğulmuşlardır.Keleği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Manyas gölü denize mi boşaltılacak?Bandırma,26 T.H.A.Bandırma hududunda *bulunan "Manyas,gölünün kanal lar vasıtasiyle denize boşaltı,lacağı ve böylelikle küçültülecek gölden elde edilecek arazide pir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA fc Japon Dışişleri Vekili Oka saki,Başkan Eisenhower'in Japcm Başvekili Yoşida'yı resmen Amerikaya davet ettiğini açikia mıştır,İNGİLTERE ¦jç Londra'da rtesmen açıklandığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Susan Hayworth kocasından dayak yemiş Mahkemeye müracaat eden sinema yıldızı» kocası Jess Barker'iıı kendisini dövdüğünü,sonra da havuza attığını söyledi Burbank California)26 AP)Sinema yıldızı Susan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • İKTİBAS Eva Utanın hatıratında bilhassa Rudolph IlessTn îngîîtereyu gedmesinden bahsetmektedir-Resim,harpten Sia» Hitler'irı Lord Ifalîifav'îa meşhur Bereli?esgaden'de yaptığı bir möîâkat sırasında çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Huıhıtlannnzdaki gümrük muhafaza teşkilâtı takviye ediliyor Ankara,26 T-HA-Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı,son günlerde hudutlarımızda arttığı müşahede edilen kaçakçılık vakalarına karşı geniş tedbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Jiple 40 bin kilometre kate» decek tngiliz iıeyetî Londra.26 Nafen)Dört ingiliz jipine yerleşmiş bulunan bir kafile bu sabırlı 40 bin kilometrelik bir seyahate başlamıştır-Bu heyet.Afrikanın en güç ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Avrupa ordusu konseyinde İngiliz temsilcisi Londra,26 Nafen)ingiltere Savunma Vekili bulunan Lord Aleksaııder'm yakında Avrupa Ordusu Vekitfer Konseyinde İngiliz kabinesinin mümessili olarak vazife gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • FIKRA Şehir Tiyatrosu Bütç:si TARIK BUĞRA Şehir Tiyatrosu'nun 1Ö55 yılı bütçesi üstünkörü teııkid,te I menııi ve izahlardan sonra kabıü edildi.Biz burada öte* denbeıi bu müesseseyi İstan bid Belediyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 27.02.1954
  • Efendim» vazife icabı-Her polis memuru devriye gezerken şehrin bir kısmını dolaşmaya mecburdur.Onu sormadım.Neden kalbiniz üzgün dolaşıyorsunuz,andamak istediğim bu-Kanıyor da ondan efendim.Kanıyor mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1954
  • RESİMLE HADİSELER Dünden itibaren istanbul limanını istilâya başlayan ve vapnr seferlerini durdurarak Umanda tehlike yaratan buz kütleleri,Galata rıhtımı açıklarında duaya bağlı şilepleri sarmış durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.02.1954
  • bb—s—Bftmeum HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Kambis,kitabına uydurup kız kardeşiyle evlenmişti Eski Mısırda evlenme,tıpkı hayvanlarda olduğu gibiydi.Firavun Nenez bir kanunla bunun önüne geçti di.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 27.02.1954
  • ASYALI GÜZEL Sinema dünyasının en sevilen figüran ve modellerinden biri olan Mamie Peters'e arkadaşları-damarlarında hiç de Asya kanı olmadığı halde ttAsyah güzehv derler.Anne ve babası özbeöz Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1954
  • Bugünkü hususî karşılaşmalar Beşiktaş Adaletle,Galatasaray Ordu takımı ile oynuyor ¦HMaBBnmı^aBnaHMi m 11 ı—am Denk kuvvetler arasında yapılacak olan karşılaşmaların zevkli ve çekişmeli geçeceği muhak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Millî takımımızın kampı çalışmalarına başladı İspanya millî maçma ha-zik hareketleri yapmışlardırzırlanan millî futbol takımı-Kamp müdürü Saim Seyraır,Pendikte Palmiye otelin mener ile birlikte günlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Dünyanın en meşhur Kadın afetlerinden doılandaiı Fany Blancers Cohen Uçan kadının bir rekoru daha kınlıyordu fakat.Sidney,26 SHA)1952 piimpiyat şampiyonu olan kadın atlet Marjorie Jackfon,220 yardalık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • İSPANYA MİLLÎ TAKIMI 14 martta şehrimizde oynanacak olan Türkiye İspanya millî maçına hazırlanan İspanyol millî takımı sıkı bir şekilde çalışmaktadır.İspanyollar 10 martta şehrimize gelecekler,dir.SHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • İtolyodo karnaval turnıiGS* Venedik,26 SHA)"Viareggio Karnaval Kupası,adı altında oynanan 7 ncj Enternasyonal basketbol tur n livasını italya şampiyonu Borletti kazanmıştır.ti,'final maçında Yugoslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Genç fakım karması izm i re gidiyor Frankfurt'ta yapılacak olan Junior takımlar Dünya futbol şampiyonasına katılacak olan Junior millî takımı mızin seçmeleri mahiyetini taşıyan Şehirlerarası Junior,la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Belçîkada güreşçi buhranı Brüksel,26 SHA)Fransızlar gibi,Belçikalılar da güreş sahasında yenilerin yetişmediğinden müştekidirler.1934 senesinde şampiyon olan Lallemand'm tam yirmi sene sonra tekrar Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Boks ajanlarının toplantısı Ankara.26 SHA)Boks Federasyonu Türkiyede muhtelif bölgelerde bulunan 22 boks ajanının 5 Mart günü başlayacak ve üç gün müddetle devam edecek olan bir toplantı için şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • J as* Galatasaray basketbol takım Modaspor basketbol taktım Basketbol lig maçlarında 7.hafta Bugün Galatasaray Moda Sporla karşılaşıyor Bu karşılaşmayı nâmağ ûp Sarı tstanbuı Basketbol liginin en müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Dünya ordular arası şampiyonasına üç millet daha iştirak edecek Nisan ayı içinde Brükselde yapılacak olan ve takımımızın da iştirak edeceği Dün ya Ordulararası futbol şampiyonasına katılmak için ikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • FO VIENNA,İNGİLTERE'DE YİNE YENİLDİ Londra,T.H.A)Bir müd detftenberi İngiltere'de buıunaa Avusturya liginden FC Vienna,son karşılaşmasında da üçüncü ligden Palace'a 4-3 mag lûp olmuştur.Böylece FC Vie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Belçikalılar Hollatrt da maçından endişe duyuyorlar Brüksel,26 SHA)4 nisanda Anvers stadyomunda yapılacak olan Belçika Hollanda millî futbol karsı laşması,bütün memlekette ciddî bir "endişeye,yol açmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 27.02.1954
  • Yarın F.Bahçe K.Paşa ile hususî bir maç yapıyor Lig maçlarının tehirinden bilistifade Fenerbahçe,bu pa zar günü kendj stadında iki hususî maç tertiplemiştir.Pazar günü saat 13,30 da Fenerbahçe amatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • Robert kısmen müsterih oldu.Arkadaşının düşüncelerini saklamak hususunda,ki büyük maharetini bildiği için onun bu gibi sakin duruşlarına o kadar inanmazdı.Hakikatte Pierre Jackues Robert'den değil And
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sofefart ssğVi 1 Ağaç kasidesi il Dil Ku rumu'nu hicv eden şâir.2 Ha cı Neciıb'a çak yakın bir'deniz;Ehılnin içine insan koyup veya havadis koyup çaldığı şey.3 Bal;Avrupadaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • w ve cazibe sabunu.BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU URO PURO f Cilt özerinde siyah benek,leke ve sivilceleriu teşekkülüne mani olurîf Günlük temizlik işleri* nin eller üzerindeki tahripkâr tesirini izale eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • İEMİZLE Tarihî Koman Sırp Alî,seyyar s gibi vatanı olan 60 Adamcağız neye uğradığını an lamağa çalışırken bıçağını çekti üstüne atıldı,saclarından sıkıca tuttu,boynunu kesti.Ve,kanının urbalarına bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • Modern harplerde 'II.ıııııımım n ııı ı ı ııı l üslerin ehemmiyeti Sor.30 yıl zarfında iki büyük harp kopmuş ve her ikisi bütün dünyaya sirayet etmiştir.Pek az de vie t doğrudan doğruya muhaaemata bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • Sabık Kral Faruk'un para koleksiyonları satılıyor Kahire,26 A.A.Dun sabah s^at *0 da kral sarayının eski altın para koleksiyonlarının satışı için üçüncü müzayede celsesi açılmıştır.General Necib'in is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • Karadeniz Ereğlisindo buğday ve mısır tevzii Ereğli,Zonguldak)26 AA.İlçemize tahsis edilmiş olan buğday ve mısırın ikinci partişj 11^0 ton olarak Çent şilebi ile limanımıza gelmiş bulunmaktadır.Muhtaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • Kraliçeyi görmek uğrunda ölenler Melbourne,20 A.A.Parlamentoyu açmak üzere gelecek Kraliçe Elizabeth'i görmek için yolları ve Parlâmento binasının önünü doldu ran kalabalık arasında G9 ya şındakj,eskj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.02.1954
  • RÖPORTAJ ariilaceze müdürün getirmek mümkün İsmail Atalay:"Hangi si âh a isterse ciöğUşUrüm,boksun âlâsını yaparım,güreş bana ecdat yadigârıdır,diyor Dr.Adnan Hün £öğsü Vefa Kulübünün arması ile donan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • çe görüşmeleri sona eriyor Baştarafı birincide)nedîTmesi ve cenup nudutlarımızdaki kaçakçılığın önlenmesi için tedbir alınması hususları temenni edildi-Komisyon sözcüsü Muhlis Ete bu husustan kısaca c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Partilerin mebus adayları Baştarafı birincide)Atıf Benderrioglunun Yozgattan,Havayolları Levazım Müdürü Tevfik Tıg'h'nın Burdurdan,Ziraat Bankası Umum Mü dürü Mithat Dülge'nin Balıkesir veya Konyadan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • EĞEDE FAALİYET Izmir,26 T.H.A.Önümüzdeki seçimlerde,Mlfletvekü ligine adaylıklarını koyacakların 14 mart akşamına kadar ka yttlarmı yaptırmalarının ilânını müteakip,bütün yurtta olduğu gibi şehrimiz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Celâl Bayar,bu sabah Amerîkadan ayrılıyor Baştarafı birincide)Reisi olması bakımından,Amerikaya yaptığı 1 aylık tarihî ziyaretini yarın sona erdirmektedir,Başkam* Eisenho Wer'in davetiyle yapılan bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Zekeriya Sertel Sofyaya gitmiş Baştaraf-birincide)da Viyaaıada açılacak olan komünist suîh kongresinde terasil edilecekleri tahmin ¦edilmektedir.Bu arada aralarında Zekeriya Sertelin de dahil bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Buzlar Yalovaya kadar indi Baçtarafı birincide)anaba vapuru seferleri,saat 6.50 den,Üsküdar Köprü seferleri 7.20 den,Üsküdar Beşiktaş 7.45 dan.Köprü Haydarpaşa Kad.köy seferleri ilk postadan itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • İzmirde çöpçüler Baştarafı birincide)lik işçileri bu sabah grev ilân etmişlerdir.İşçiler Temizlik tşîert Müdürünün vazifesinin iadesini ısrarla istemişler,aksi faalde iş başı yapmryacaklannı bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Reeskont muameleleri Başt&rafı büiucide)larının,en belli başlılarından biri olan reeskont muamelesini kesmez ve kesmemiştir.Bankamız reeskont muamele lerine mutad şartlar ve limitler dahilinde devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • İSRAİL ORDULARINA.HAZIR OL EMRİ VERÎLDİ Tel-Aviv-26 ANKA)israil He hem'hudut bulunan Suriyede vuku bulan son hükümet darbesi,burada dikkatle takip edilmektedir.Bu münasebetle israil Dışişleri Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Mısırda son durum Bastarafı birincide)ineğe çaiışmışrfu*.Bunun balkıiçin bir sürpriz olduğunu kabul ediyorum.Daima siyah gözlükler takmakta olan ufak tefek binbaşı gazetecilere verdiği beyanatta söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • ABDÜLNÂSIR'IN Ne w-York,26 A.A)New York Times gazetesinin Londra muhabirine atfen bildirdiğine göre.Abdlilnasır Süveyş ihtilafının halli için Ingrlstereye gayrı resmi bir teklif yapmıştır-Gazeteye gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Halk Partisi Kurultayında münakaşalar şiddetlendi Baştarafı birincide)takrir üzerine Genel Sekre ter Kasım Gülek Ulus ve Yt ni Ulus gazeteleri hakkında izahat verdi.Gülek mallar kanununun çıkması üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • HALİL SEZAİ İSTİFA ETTİ Ankara,26 ANKA)C.H.P.Ankara teşkilâtında aylardan beri devam eden ihtilâf,Halil Sezai Erkutun istifası ile sona ermiştir.Ancak bu istifa parti yüksek ka demelerinden yapılan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Liîbana kaçtı AlbayÇiçekli Baştarafı birincide)mektedir.Suriye'de daha şimdi den ikilik başgöstermışür.Şım dj Suriye'de iki Cumhurbaşkanı bulunmaktadır.Halepte isyan edenler,Cumhurbaşkanlığına Hâşim E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Dünya Bankası Türkiye'ye yeni bir kredi açtı Washington,26 AP)Dünya Bankası bugün limanlarının geliştirilmesinde kuLlamlmak üzere Türkiyeye 3 milyon 800000 dolarlık yeni bir kredi verildiğini bildirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Mısır ve Suriyedeki hâdiselerin akisleri Baştarafı birincide)ramlarda bulunmaktan imtina etmektedirler-Maamafih,inanılır kaynakların belirttiklerine göre.hükümet değişikliğiyle Suriyenin Irak'a yaklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.02.1954
  • Buzlarla beraber Kutup balıkları da gelmiş Baştarafı birincide)beyaz bir şerit halinde uzanıyor.Rıhtıma bitişik buzlar-n,denizin kımıldanışına ayak uydura raık nazh nazlı sallan.şiarı var.İlendeki buz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Zeki Müren 13 45 Cumartesi konseri Pl)14.15 Dans müziği Pl)14.30 Saz eserleri Çalanlar:Nubar Terkyay Eıcümend Batanay 14.50 Haftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Ess™ İHI i J» 11 ıjfij Wm Kambiyo e esnam Kapanış Acılı?Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 28030 Tx.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 6403 Belçika Fr!561 6.6» isveç K».54.12.80 54.12.50 Florin 7368
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • ^IWII I um Lokman Hekirr.Dr.HAFIZ CIMU,Dahiliye MQt3haa«j* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1*1.00 öğleden aonra 14.30-17.00 de harta Kabul eder.İstanbul Divan• yo*Q No,104 mm imanınsın ¦mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • SlUlHıjet ADone şartlan Lr.Ur.Senelik 42 00 Altı aylık 2z 60 Uç aylık 12 00 Bir ayhk 4 W JbCnebi memlpketlere iki mislidirfîân şartlar* 2 ve 3 Uneü sayfa saat.4 TL 7 t* 8 İnci sayfa atu\t.2,60 T.U,îlf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leyla ekduran Sahneye koyan:Muhsin Ertufcrul Çarşambadan başka her akçam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matıne saat tam 17 de Telefon:40*76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEllîK TtYATROSU «««it 21 a* Dram Kısım HER ŞEYE kaOmkn Dişimizin an)Piyes 3 Perde Yazan Thornton tide* TUrkçesi Tevflk Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gecesiciir,Pazartesi aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • İstanbul Çiçekçilik İstihsal ve Satış Kooperatif Şirketinden 9 Mart 1954 Salı £ünti saat 13.te yapılacağı ilân edilen umumî neyft toplantısında,statünün 20 nn madrirsintn son fıkrası gereğince görüşül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • İLÂN Şirketimizin ortaklan 15 Arahk 1953 tarihli fevkalâde genel kurul toplantısında statümüzün 2fi no maddesi gereğince şirket sermayesinin 200 000 iki yüz bin lira arttırılarak 1.100 000—bir milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • T.C.Ziract Bankası İnşaat Müdürlüğünden Ücretle çalıştırılmak üzere inşaat yüksek mühendisi,yüksek mimar inşaat mühendisi ve inşaat ressamı alınacaktır.Taliplerin diploma ve şimdiye kadar çalıştıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Yclova Deneme ve Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Müessesemiz muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere İmtihanla mütedavi] sermaye muhasebesinden anlar bir adet memur alınacaktır-İmtihan 12 Mart 1054 Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Kumandanlığımız Toroa motorunda çalışmak üzere bir kaptan alınacaktır.2 Alınacak kaptan 3fi5fi sayılı kanun bükümlerine girebileceği derece veya evvelce maaşlı hizmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Isıar.&uf Lftvâzirfi Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Açık eksiltme ile 5 ton ıspanak ile 8 ton pırasa 8 Mart 954 Pazartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa-Al-Ko da satın alınacaktır Ispan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış ingilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyagert ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Çorlu Eelec'iye Reisliğinden Belediye elektrik santralı senelik ihtiyaeı için 180 ton mo toria ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konuJmuştur-Motorinin heher kilosunun muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayel arı G»neJ Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde.Çoruh.Yusufeli yolunda Sirya1,Çoruh Şavşat yolunda îmerhav** Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • İzmir Belec'iye Başkanlığından Fen tşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Bulvarı 973 ada,2 parsel üzerinde iş Hanı birinci kısım inşaatı tein kapalı zarflı eksiltmesine belli edilen gününde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • E'ektirik şebekesi yaptırılacak llier Bankasından 1 Gaziantep Vilâyetine bağlı Kilis kasabası için 1 bA^ ^50 Ps t»k«tim.ie Dizel elektrojen grubu satın&lınaeak vo elektrik şebekesinin 2 cı kısmı yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Akçaabat Be'ediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ışılan ettirilecektir.Bil iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zad usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli fi08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Hububat çuvalı satış ilâm Toprak Mahsulleri Ofisi Mersin Anbar ŞettîğiBâeD;Şefliğimizde mevcut 5060 adet çeşitli çuval ye 119164 lrito hurda çuval açık arttırma ile satılacaktır-Arttırma Mersin ambar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Tosyada 110 Numaralı Çevlik Tarım Kredi Kooperatifinden Kooperatifimizce Tosyanın Çevlik köyü mevkiinde yaptı* nlacak kooperatif 'binasının inşaatı kapalı zarf usulüyle V* birim fiat esası üzerinden e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır Üter Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi iği yaptırılacaktır.2 Tesisin işier halde keşif bedeli 991.152.73 liradır 3 Bu işe ait muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 27.02.1954
  • Elektirik Şebekesi Yaptırılacaktır İller Bankasından 1 RiZe iline bağh Pazar kasabası için 2 adet 160 KVAlık trafo istasyonu ile Alyak Gerilim elektrik şebekesi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler holde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8