Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Dünya dalma rekoru kırıldı iki Fransız» Dakar asıklarında 405ü metreye inmeye muvaffak oldu Paris,16 A.A.Dün Fransız Batiskafı â„ ile Dakar açıklarında 4Û5Ü metreye kadar dalan binbaşı Houot ile mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Ülkü matbaası' kısmen yandı Cağaloglu yokuşunda M-Fa-*"uk Gürtunca'ya ait Ülkü mat* Maaşında dün gece saat yarım Biralarında yangın çıkmış ve binanın mürettiphane olarak kullanılan üst katı kısmen yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Sinemada,bir Veni ik daha Champaign,16 A.A,H-*«ıois Üniversitesi profesörle-*fnden Joseph Cohen,yeni bir sinema makinesi icat ettiğini ^emiştiricadının bütün teferruatım JÇiklamamakla beraber Co-«en,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • PROF.SA1M ALt DtLEMRE DEFNEDİLDİ ölümünü teessürle bildirdiğimiz eski Rize milletvekili ve İstanbul Tıp Fakültesi Ad'K Tıp Kürsüsü Ordinaryüs Profesörü Saim Ali Dilemre'nin cenazesi,dün Kadıköy Bahari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • İpekveMeleksinemalan mayısta tahliye edilecek Mehmet Kuran,tabiye işini geciktirmek maksadiyle baıı azaların Fitaş şirketinden 150 bin lira aldıklarını iddia etti,fakat isim veremedi II Genel Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • COLLINS,TARSUS'TA Memleketimizde tetkiklerde bulunmakta olan Kuzey Atlantik Paktı askerî komitesindeki Amerikan Temsilcisi Orgeneral Lawton Collins,dün Tarsus'a gitmiştir.Resimde Collins» Ankaraya muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • ¦m M Celâl Bayar Indiana eyaletinde 14 yağında geno bir kıza İmzab fotoğrafını verirken Foto USIS)Bayar,Louisianada askerî tesisleri gezdi Amerikan yardım İdarecilerin Türkiye İçin yeni ve biiyUk tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • L.Dayton.Dayton 'un temasları Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Türkiye Özel Misyona Başkanı dün de Ticaret Vekili ile görüştü Ankara,16 Milliyet)Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı Türkiye Özel Misyon Bas kanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Oscar namzetleri tesbit edildi Bu yılki mükâfatlar için beg kadın dört erkek namzet gösterildi Holywood,16 A.A.Oscar mükâfatının 26 ncı yılı namzetleri dün gece açıklanmıştır.Buna göre Ava Gardner "Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Kurt çocuk günün konusu Çocuğu muayene eden tanınmış bir İngiliz doktoru» hayvanlar arasımla yaşadığından şüphesi bulunmadığını söyledi Londra* 16 AA.îki hafta evvel Hindistanin Luckjiow şehri hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Mısırın notamıza cevabı Kalıirc hadisesiyle ilgili taleplerimize verilen cevabin bugün hükümetimize bildirileceği tahmin ediliyor Ankara.16 T.HA.Kahire hadisesiyle ilgili olarak hükümetimizin ikinci n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • im Kanunu bugün Mecliste görüşülüyor 1950 nüfus sayımına göre yapılacak olan seçimlerde geçen devreye nazaran daha fazla mebus seçilecek Bütün bölgelerde secim faaliyeti hızlandı.Aday sayısı sadece iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Dörtler Konferansı biç bir karara varmadan dağılıyor Batılılar bugün Almanyanm birleştirilmesini teklif edecek.Avusturya meselesi muallâkta kaldı Berlin,16 A.PR)Dörtler toplantısını önümüzdeki perseam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • LEYLA GENÇERTN MUVAFFAKİYETİ Puccini'nin dünya çapındaki eseri «Madam Butterfly» m sahneye konuluşunun 50 nci yıldönümü münasebetiyle Napolide büyük bir müsamere tertip edilmiş ve baş rolü Türk artist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • i Adenauer ile:Ii yapılacak i müzakereler I Batı Almanya Başvekili ile Ankarada ticaret meşe-leleri görüşülecek Ankara,16 T.H.A.19 martta memleketimizde bek" lenmekte olan Batı Almanya:Başvekili Dr.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • İş Bankası Genel Müdürlüğü Muvaffak tşınenin vefatı i id inhilâl eden Genel Müdürlüğe Üzeyir Avunduk tâyrln edildi Ankara,16 T.H.A.Türkiye iş Bankası İdare Meclisi,bugün saat 15 te top lanarak Muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Tekel maddelerinin hususî teşebbüse devri Hazırlanan tasarıya göre.İspirto,çay,tuz ve patlayıcı maddeler dışındaki Tekel maddeleri serbest bırakılıyor Ankara,16 Milliyet)Bazı Tekel maddelerinin hu" su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Ami.Cassady Cassadinin beyanatı Son manevraları oven Amiral,Bus basınındaki neşriyata cevap verdi Birleşik Amerika Altıncı filo komutam Vis-amiral John H.Cassady'nin birinci Türk Gökü manevraları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Uc isparla mebusu tekrar D.P.ye alındı D.P.Grupu Sait Bîîgiç,Tahsin Tola ve İrfan Aksun'un partiye alınma kararını kabui etti Ankara,16 Milliyet)Demokrat Parti Meclis Grupu bu gün saat 15 de Abidin Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Kızılay II Kongresi dün yapıldı Kızılay İl Konpresi dün Ticaret Odası salonunda yapılmıştır.Hararetli ve tartışman c«çen kongrede idare heyetinin bir yılhk çahşmalan tenkit edilmiş ve yeni yıl faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Papagos,Kıbrıslı Papazın tekliflerini reddetti Yunan Başvekili Kıbrıslı Rumlar Kçln Yunan dostluğunun bozu mıyacağı i bildirdi Atina.16 ANKA.Kıbrıs meselesinin Birleşmiş MHİetlere aksettirümesini tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1954
  • Bugün cebrimizde havaran umu miyetle bulutlu ve yağışlı geçe eefi rüzgarların orta kuvvette eseceği sühunet derecesiinin değişmiyeceğt tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.02.1954
  • TÂKV8MMN 8% YAPRAK Musikide irtica meseli ULUNAY Türk Musikîsi u&ui,vezin* kaide temelleri üzerine kurulmuş bir sanat harikasıdır Biz Türkler muazzam bir medeniyet kuran şarkm yarattığı lâyemûut miras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • KLSA HAEU.l jt Devamlı yağan kardan bo Bulan asfait ve beton.asfalt yol lar n "tamirine başlanmıştır.An cak tamir işlerinin gündüz yapılması ve gayat ağır gitmesi yüzünden bir çok yollarda traf.k aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • pn sn if Haybiyede Hilton Oteli in çaatııvfa çal:şan Osman Üç^r fcdmda bir amele,kolunu betofclyer makinesine kaptırmış ve yaralanmıştır.Yaralı tedavi al tına alınmıştır.İt Sirkecide bir otelde karan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • fllr 17 Şubat 1*54 Çarşamba tttt 13 Cem.âhır 4 Şubat VİW» VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 654 1.10 öğle 12.28 6.4.4 i İkindi 15.23 9.39 j Aksam 17.45 12.00 Yatsı 19.15 1.32 i İmsak 5.14 1I3-J t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Belediye ucuz fasulye ve nohut sattıracak Belediye tarafından» tanzim satış yerlerinde îasulye pirinç ve nohut satirlin yap mak üzere hazırlıklara bas lanmıştır.Bu hususta Ticaret Vekâleti üe yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Naboland aleyhine açılan tazminat davası MJUi Sav anma Vekâleti a" dma Hazine taraklıdan,Naboland şilebinin kuıapaavaM aleyhine açılan 5 mUycn liralık tazminat dâvasına dür.3 üncü Ticaret Mcdıkemesın"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Ceza gören fırıncılar Ekmek ve fırancaltlırın hamur çıkarılmasından dolayı yapılan şikâyetler fazlalaştı Son günlerde ekmek ve francalaların hamur ve kirli çıkarılmasından dolayı vuku bulan şikâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Yavrukurtlara bugün törenle terfi işareti verilecek İstanbul li izci Kurulunca tertiplenen V avrukurtiara uzman.uk ve terfi işaretleri takma törenlerinin ilki busun sauL i4 ıie Kadıkoyde,eski halkevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Teknik elemanların sayısı tesbit edilecek Bayındırlık Vekâleti,mom lekeLimizdekı bütün tekime elemanları,askerler de dahil oimak üzere iki ay zarfında boyannu'^e vermeğe davet etmiştir.Bu beyannameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Kurtuluş ve Taksimde basılan randevuevlcri Makrine adında bir kadı* nın,Kurtuluşta Kavurma so kağmda 42 numaralı evde randevuculuk yaptıâı tesbit edilmiş ve alınan tertibat sonunda üç çift suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Bir talebe graıpu Amerikanı filosunu ziyaret etti Küçükyalı Yetiştirme Yur du öğrencilerinden 25 kişilik bir grup başlarında öğrenmen îeri olduğu halde dün,lima' nımızda-bulunan Amiral Cas sady idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • E'n lira kıymetinde eşya çalındı Beyoğlunda Hamalbaşı caddesinde 3/4 numarada cr turan Pembe Güçlü adında bir kadının evine giren meçhul bir hırsız,büfede bulunan 1000 hra kıymetindeki eşyayı çalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Pa sterce süt fabrikası ¦mevzuunda yapılan toplantı Şehrimizde bir müddet ev vel faaliyete geçmiş bulunan Beşiktaş Pastörize süt fabrikasının durumu hakkında dün saat 15 de Vilâyette Vali ve Beiedi.ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Karagümrük semtini haraca kesen zorba İki kadın kaçara* v fûİİÎ O a.'i S.bikuSl Uzun zamandan beri Karagiinar.uk ve drkiiroekapa böl geüesrinj haraca kuscıı,ve zabıta taraf ır.daıı şiddeae ı aranmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • HALKIN MoUa Gürant caddesi Aksaray da oturan,Mu»tala Kekim oğlu adındaki bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektupla;Taşko&apta Molla GUrani caddesinin bo zuk bir durum arzettiği belirtilmekte ve söyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Grip salginı önlendi Şehrimiz okullarındaki,devam vaziyeti dünden itibaren normal $ekie girdi Havaların son derece soğuması karcısında bir müddet evvel şehirde bir salgın haline gelmiş olan nezle ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Nişanlısından ayrılmasına üzülerek intihara kalkıktı Kocamustafa Paşada Ihar riye sokağmcU 6 numarada oturan I" eritsine Karakuş aduıda.genç bir kız,nişank-Sindan ayrılmasına üzülerek lıenuz mahiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Dokuma atelyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Eminönü Y e.şuuırek'te Bez çiler sokanında Uğurlu Han da üehra Koçkaya adında.tıir kadına ait 7 numaralı dcku* ma ateiyesinde dün sabaha karşı yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • 953 yılı içinde şehirde yapılan inşaat 1953 senesi zarfında Belediye huduUarı içinde vatandaşlar tarafından 3529 bina inşa edilmiştir.Bu binaların 121 i adalarda,183 ü Bakırköy'de,51(3 sı Beşiktaş!168
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Razlıçeşnıede bir Saıı'nt Enstitüsü inşa ediliyor Kazhçeşmede inşaasma ka rar verilen yeni Sanat Enstitüsü için 6169 metrekareiik bir arsa Millî Eğitim Vekâletine tahsis edilmiştirinşaat projesi hszır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Vali Gökay'm basın toplantısı Vali ve Belediye Reisi Prof.Göke-y,20 şubat cumartesi gii nü bir basın toplantısı yapacaktır-Saat 13 te vilâyette yapılacak bu toplantıda.Prof-Gökay.son Ankara temasındaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Bol ınîktarda sebze getiriliyor Belediye İktisat Müdürlüğü tarafından,istihsâl 'bölgelerimden temin edilen sebzelerin şehre gelmesi devam etmektedir-Bu arada;Adapazarı ve Burmadan,hafta İçinde şehre b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • TEŞEKKÜR Sevgili aile büyüğümüz eşi*0 ve babamız ABIIÜN DAVEK'in bizleri müteeliim ve müteess1' eden İrtiiıali dolayısiyle duy* duğuımua sonsuz acıyı payla3' mak lûtfundu bulunan say10 Devlet Başkan V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Şehirdeki sıhhî kontrollere devam ediliyor Vilâyet huüuüarı dahilin' de atimi kontruUard devaıU edilmektedir.Üu arada ±6 si" nema,144 katıve ve gazinft 4 iokanı.a-imalathane,23 dükkân,333 fırın,22 hau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Çanakkaleden mangal kömürü geldi Şehrimizde odun ve kö" mür s atışları normale avdet etmek üzeredir,iieı-gün ci* var şehir ve kasubalardm ya* kaçak maddesi geiınektodir Bu arada dün de Çanakkalş den 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Şehir orkestrasının «eseceği konser Konservatuar Şehir Orkestrasının Cemal lie^it Key idaresuıed 21 şubat pazar sa* baıu Taksim,Belediye U-azr* nosunda vereceği konsere,Devıeit Konservatuarı öğret' me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • istanbul Emniyet Bâfcdürü İstanbul Emniyet Müdürlü güne tayin edilen Kocaeli Va« lisi Etbc-m Yetidncr'in bugüa Şehrimize gelmesi beklenınıûk« tediristanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Efchom.Yetkine*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • IH*!III IlıBlMI M Will I II I Beyaz kadın ticareti Yazan:Bcdirhan ÇINAU Tefrcka No-9 Demek Aysel senin ablan,o halde görürsün,biraz bekle Namus ve şerefe karşı natır ve hayale gelmiyecek kadar çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • KONGRE *k Yardımsevanler Dernek Beyoğlu şubesinin yUlık kon%^ si;27 şuibat cumartesi sfi** sat 14 te Şişli Samanyolu ikak 53 no.daki dernek me*^ zir.de yapılacaktır.Tİr Avrupa ve Dünya Fed** rasyanu F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 17.02.1954
  • Bir kaç gün önce bir gazetede okudum:Pakistan ile bir pakt imza ediyormuşuz!Washington\Jan gelen bu habe e göre Birleşik Amerika.Hindistanm şiddetli itirazlarına rağmen.Pakistana esaslı askerî yardımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Marilyn Monroe» Kore'de temsiller verecek Seul,16 AA.«Sarışın bomba» olarak anılan Marilyn Monroe bugün buraya gelmiştir.Buradaki askerleri eğlendirmek için,"Japonya'daki balayı seyahatini yanda bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Miilî Talebe Biıiği bir festival hazırladı Türkiye Millî Talebe Fe derasyamı,Balkan Paktının imzalanmasının yıldönümü münasebetiyle 28 şubat pa zar günü,şehrimizde ve bilâhare Ankarada büyük bir festi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Baksanıza bana,Larrabec dedi,yüzünüz çok hoşuma gidiyor.İsmim Garroway'dir.efendim-İsminizin bu işte ehemmiyeti,yok,hoşuma giden isminiz değil,yüzünüzdür,diyorum size-Baksanıza bana» para kazanmak,ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Kon yatla sulama işleri için dört büyük baraj inşa ediliyor Konya-16 THA.Konya ovasmdaki sulama işleri.ün modern bir şekilde tanzimi ve ziraî inkişafımıza muvazi olar rak yürütülmesi bakımından su işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • FIKRA 'l I m I II İstan tul I TARIK BUĞRA İstanbul Dergisi her defasında biraz daha beliren ve olgunlaşan bir karakterle dördüncü sayısına geldi.Her İ şeyden önce sunu söylemeliyim:Ocak ayının en güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Vergi pusulasını görünce düşüp öldü Ravigo italya)16 A-A.Dün bir İtalyan,vergi tahakkuk pusulasını görünce ölmüştür-54 yaşlarında Umiberto Gaspirini adlı bir İtalyan,pazartesi sabahı mektup kutusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • İKTİBAS TaEevîzyOii ekranımda giçsn hâiisdiari açıkça görebil ıtğj halde,K nariah LafSeur,Tel vizyonun ışıktan sörttinca t krzr eza'!karanlıklara daSıyor Georges Lafleur,doğuştan âımâ bir Kanadandır.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Kusa harici haberler AMERİKA Amerikayı ziyaret etmekte olan Hollanda Savunma Vekili Amerikan hava kuvvetleri birlikleri önümüzdeki sonbahardan itibaren Hollandada NATO hava meydanlarında üslenecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • İtalyada grevler tekrar başladı Fırıncılar dahil bütün işçilerin grev ilâu etmesi yeni hükümeti müşkül durumda bıraktı Roma,16 AP)italya nün komünist işçi federasyonu dün gece yansı Komada 24 saatlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Ruslar Kazakîstandaki durumdan korkuyor SI zil ordu,Rusyanın atom sanayi merkezînde idareyi ele almak istiyor Lıondra,16 Nafen)Sov t yet gazetelerinde son haftalar da çıkan yazUara ve haberlere' göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • S u r i y e d c yağmurlar Yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Hama şehri seller altında kaldı Zarar 1 milyondan fazla Şam,16 ANKA)Son günlerde şiddetli yağan yağmurlar neticesinde Hama şehri sellerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • F or uk'un sahte pulları Sabık Mısır Kralına ait koleksiyonlar arasında tavla miktarda sahte pullar olduğu* görüldü Kahire,16 A.A.Sabık Kraîa ait pul Koleksiyonunun satışına dün de devam edilmiştir Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Hindistan hükümetinin kıymetli dosyalan yandı Yeni Delhi-16 AP)Hindistan hükümeti sekreterlik binasında bu sabah bir yangın çıkmış ve sekiz itfaiye arabasının gayretli çalışmaları neticesinde üç saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Sahile vuran balıkların esrarı Portsmouth.16 Nafen)Portsmouth limanına 22 kilometre mesafede olan East Wittering köyü sakinleri geçen hafta deniz kenarına sersem-lemis vaziyette binlerce balığın gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Maliye silıirb:ı/ı Schact İran'a gitti i Tahran,16 A.A-Eski Alman Maliye Bakanı Dr-Schact bu sabah Tahrana gelmiş ve îran Dışişleri Bakanı Abdullah İntizam tarafından karşılanmıştır-Başbakan General Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • 10 çocuklu annenin boşanma sebebi Springfield Missouri)16 AP)10 çocuk anası olan Clara Robbins adında bir ka din mahkeoneye müracaat ederek kocası aleyhine boşannm dâvası açmıştır.Aralarındaki geçimsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Otomobil kazalarına karşı* bir şoförün tavsiyesi Kopenhag.16 AJMKA)Son zamanlarda Kopenhag'ta seyrü sefer kazaları artmakta ve bu yüzden seyrüsefer polisi çotk sıkıntı çekmektedir-Bu gibi kazaları önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Bir ingiliz hava filosu Türkiyeye geliyor Londra,16 ANKA)3 Canberra uçağından müteşekkil bir ingiliz filosu,dost mem leketlere 'bir «iyi niyet» ziyaretinde bulunmak üzere Ingiltereden ayrılmıştır-Filo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Bir Kasırgada 20 kigî yaralandı Clarksvüıle Arkansas)16 AA-Dün gece burada kopan bir 'kasırga neticesinde i-Qinde o sırada basketbol oynamakta,ve seyretmekte olan 100 öğrenci ve oyuncunun bulunduğu bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Siyasî İcmal Türkiye Pakistan andlaşması önümü/deki halta içinde Türlüye ile Pakistanın siyasî» iktisadî ve kültürel mahiyette* müdafaayı derpiş edea bir maddeyi de muhtevi bir muahede imza edecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1954
  • Kızıllara Irak'taki faaliyeti Komünistlerin bilhassa öğrenciler ve köylüler aracına sızmaya çalıştıkları,hükümetin buna karşı tedbirler aldığı bildiriliyor Bagdad,16 Nafen)Komü nist ajanların talebele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.02.1954
  • Celâl Bayar ve Amerika Yukarıdaki üç resim Devlet Reâsimiz Celâl Bayar ve eşinin Amerikada yaptığı temas ve ziyaretleri tesbit etmektedir-Bu üç resimde Devlet Reisimizin ne kadar içten gelen sevgi tez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1954
  • Güzel Juliette,Victor Hugo'yu deli etmişti Bu kadın,tam elli ilham «Juliette Dımıet» büyük bir sahne sanatkârı olmak istida dmda idi.Eğer Victor Hugoyu görüp,taruonasaydı güzelliğini tek kişiye tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1954
  • Hol!woocTun cazibesine kapılan kız tki yüz küsur milyonluk Amerika nedense flollywood'n beşliyemiyor ve bu sinemanın payitahtı,dışarıdan ve bilhassa Avrupa'dan artist ithal etmek mecburiyetinde kalıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.02.1954
  • Bu hafta liglerin yapılacağı asılsız.Dün G.Saray kulübünde bîr toplantı yapan idareciler 14 mart'a adar profesyonel maç yapı mıyacsğmı til i diler Dün bazı gazetelerde 14 Mar-nel küme maçlarının tehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • Dünya Rugby Şampiyonasi Fransada yapılıyor Paris,16 SHA)Beynelmilel Rugby Feder asyonu Curada yaptığı bir toplantıca bir dünya Rugby kupası tertip etmeğe karar vermi$-^r-Önümüzdeki sonbaharda £"ariste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • Yugoslav i futbolunun zafer ayı Zagreb.12 SHA)Yu-j| gy slav futix l federasycmu tarafından bildirildiğine gö-j| re,dünyanın muhtelif ıııcm.i;leketlerinde 40.gün içerisin ı de 65 müsabaka yapan se.j kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • SANTEE'NİN 1 MİLDEKİ OÜZEL DERECESİ New York,16 THA.Michigan Üniversitesi tarafından tertip edilen müsabakalar esnasında geniç atlet W,Santee 1 mili 4.2.6/10 gibi güzel bir de rece ile bitirdikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • Dünya Kupası finallerinden önce ingiliz f utbolüne umumî bir bakış Artık İngilterede herkes ittifakla şunu kabul etmiştir:Futbol demek yalnız İngiltere elemek değildir.Bundan böyle İngiltere futbolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • Sao-Paulo'da yapılan motosiklet yarışmalarında birinciliği kazanan Rayyam bundan evvelki müsabaka la nndan birinde Sao Paulo Beynelmilel motosiklet yarışı Çekişmeli cereyan eden yarışlardan 500 santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • Bölge Hakem Komitesi dün akşam BöJge Merkezindie yaptığı bir toplantı sonunda enternasyonal hakem Feridun Kılıç ile bölge hakemlerinden Necdet rürkkantoz'a mevsim sonuna kadar müsabaka idare Feridun K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • A B B C millî takım namzetleri arasında yaptlan maçlardan sonra bugünde Fenerbahçe Si adında A ile G kadroları karşılaşacaklardır.Federasyonca A kadrosuna B)den de yeni elemanlar ithal edilmiş ve nih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 17.02.1954
  • Türkiye Eskrim Birincilikleri bu hafta Ankaradayapılıyor 19,20 ye 21 şubat tarihlerinde Ankarada yapılacak Türkiye Eskirim birincilikle rine iştirak edecek olan İstanbul Eskirim takımı varın akşamki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.02.1954
  • RÖPORTAJ Silâh ve bıçak müsaadesi almak üzere müracaat edenler Arazi sah pierinden futunda veznedar,doktor ve şık hanımlara kadar bir çok kimse evve ki gün Emniyet Müdürlüğüne baş vur4u Eski Sansaryan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • Oünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ EKDUüAN Sahneye koyan:Muhsin Ertugru!Çarşambadan başka her akşam saat tam 2î de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • Avrupaya turist ıkınt her geçen yıl bir az daha fazlaiaşıyor Avrupa memleketlerinden blı dirildığine göre,Avrupa'ya 1953 yılında galen Amerikalı turistlerin adedi,305,00ü den,400.000 e yükselmiştir,Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • Köy ve kazalarda agac dikme kampanyası Ankara,16 T.H.A.Yurdun ^ağaçlandırılması mevzuun da,Millîî Eğitim Vekâleti ile Tarım Vekâı'eti arasmda,müşte rek bir program hazırlanmış ve faaliyete geçilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMAN F tih Sultan Mebmedin meşgul bulunmasından istifade Papj,Âmirai Piyetro emrine 85 parça gemi topladı 5U Dedi.yüzü geriliyor,sararı yordu-Feraar kalktı,yu.m.ruklannı sıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I_1 Bizde uğursuzluğun ve dargınlığın habercisi,garpte ise şehvetin sembolü;Bazı banım lara göre bir giyecek,bazılarına göre ise mutfak eşyasuır.2 Beynelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı igleriM fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldı!yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 17.02.1954
  • Beiki mevzuu dağJ arak bu işin içinde çıkabilirde Bu ümitle:Pederiniz artık Tougu et'ye gelmiyecek mi?Ihtiya tî tedbirlerle bu seyahati ya pamaz mı dedi?Vinnie manidar bir tebes sümle baktı.Böyle basi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.02.1954
  • Bakan paktının S î c »t yıiüoiiumu Ankara,16 Milliyet)Balkan Paktının yıl dönümü müııasebetiyJç Türkiye,Yugoslavya ve Yunanistan ba_1 smı arasmadki işbirliği ve saı numiyeti takviye naaksadly-le Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Cassadiy'ntn beyanatı Başmakaleden devam)Park Oieide bir ba^m toplan tısa yapnaş ve Türk ordusunun yavaş kudretini izah ettikten sonra Türk Gokü nıa nevralarmm cereyan tarzı hakkında şunları söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • ZAYÎ 6 no 8dbe Md-ten ifimjg oldujfum 2,5038 mâM prof^ryon-el ehliyeti nti z.yi *sfign-Yenisini aJa^agımdaa es-Dranîr Kniftı**!Kadıköy,Acıbadem M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • İpek ve Melek 1 Siiamalan Baştarafi birincide)çen celseye ait tutanak htL'âsa lan okunarak tekliflerin görüşülmesine geçilmiştir.Bu arada;başkanlık divanına 28 imzah bir takrir verilerek İpek Melek si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • «sükût yürüyüşü» tertiplemek I fcararrnı vermişlerdir.Bu yürü I ytVs,Molotov'utı Almanya meşe îesinde takmc'ıgı tavrı protesto j ımakam nda olacaktır.SürlpOgön kaçta fcaghyacafa i ve fterokattelt geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Dörtler konferansı dağılıyor Baştarafı birincide)Veya azaltılması teklif edilecek tir.Almanyayı birleştirmek va bu Devletle bir sulh muahedesi yapmak hususunda burada sarfedji'en gayretlerin iflâsı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Başt&rafı birincide)Reisicumhurun treni Slıreveport'da bir saat kalacağı cihet le Sayın Bayar refikaları ve maiyetleri 15 otomobüden mütj Sekkiı' bir kafile halinde Barks dale hava üssüne gitmigi'er v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Kasaplar,İzmir' Belediyesini j mağlûp etti Narhı beğenmı-yen kasaplarşehri etsiz bırakınca Beîedıiye fİatları arttırmaya mecbur kaldı îzmir,16 THA-Bir müddetten 'beri' dev_ım etmekte olan et sıkıntısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Oscar namzetleri tesbit edildi Baştarafı birincide)Bunlardan başka Leslie Caron,Aurey Hepburn ve j Maggie Mcnamara da *'iLi-î li„ "Komada Tatil,vö "Ay Mavidir,f-iimlerindeki rolleri ve Deborah Kerr de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • İş Bankası Gene Müdürlüğü Başta rafı birincide)zeyir Avunduk'u intihap ve tayin etmiştir.Ticaret âlemimizin tanınsimalarmdan olan ve Türki" ye Ticaret Odaları,Sanayi Odalara ve Ticaret Borsaları Birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Dayton'un temasları Baştarafı birincide)Hatırlarda olduğa üz^ıe dün Başvekil Adnan Mendede Maliye ve İşi eı m eler Veres'i ve bir kaç gündenberi kelerini ziyaret eden Mr.Dayton'un bu görüşmelerine büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Ko-t çocuk günün konusu Baştarafı birincide)Kurt çocuğu Lucknow hantah&nesinde go müş ve tetkik etmiş olan tanınmış İngiliz tıp adamı Sir Fhiüp Manşon Bahrv hâdisenin hakikat olduğunu-çocukun hayvanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Adenauer ile yapılacak müzakereler Baştaraîi birincide)manyaya buğday şevki nıese iesi yeniden eie alınacaktır.Şimdiki haide Türkiye üe| Almanya arasındaki ticarî münasebetlerin buhranlı bir devrede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Mısırın notamıza1 cevabı Baştaraf-blrjnoidp)şahsı ile alâkalı bulunduğu.1 Türkiyeyi hedef ittihaz etmediği» kaydedilmişti.Türkiye huKûmetiuin Ka'hireye gönderdiği ikinci notasında bu görüşü kat'i bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Pomyk Tös™ ve Satış Kooperatifinin kongresi 50 milyon,lira ık zarar tahnitlere seb:b Oit u.iki âza bîriğ n feshini istacû izmir.16 Milliyet)İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yıllık umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Valiler arasında değişiklikler Ahmet Tekeliogha Malatya.Cemal Babaç Kocaett valiliğine tayin ediliyor Ankara,16 ANKA)İç işleri Bakanlığı,Valiler arasında yeruden bazı değiş eklikler yapmağa karar verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Buğday mahs tamamen satıldı Son oîarak 150 bin ton ku^day satıldı.Yani mahsul kadiar müracaatlar reddedilecek Ankara.18 Milliyet)Öğrendiğime göre Alman ithalâtçılarından bir grup.Türkiyede bir firmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Papagos,Kıbrıslı papazın teklilerini reddetti Baştaraf;birincide)sın ilhakı meselesini Birleşmiş Mı.i.ıttere aksettirmek teklifini katiyetle reddLtıniştir.Aynı kaynaklar,Mareşal Papagos'un,baş papaz M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Omuzda buüunan garip şiş a Sarıyerde Cankurtaran İstasyonu hareket memuru Üs man Çiftçi,dün deniz kenarında,icmde yazıiı b.r kağıt bulunan ağzı kapalı bir gi^e bulmuştur.Şişeyi açan memur,içinde ki kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • HÎTAMI TASFİYE tT.ANI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden:940/13 I 94Ö senesinde terekesine vaziyet edalee ve resmî tasfiye-I ye karar verilen ölü mühendis Vahit Akpalan terekesinin tasfiyesi hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Iznıirde altı bin silâh ve bıçak toplandı îzmir,16 Mih'ıyet)Ateş lj ve keauM silâhların taşmma.«ını meneden kanuna göre 6 ay fck ruhsat alma mühleti dün ak çam sona ermiştir.Şimdiye ka dar Emniyet Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Üç Isparta Mebusu tekrar D.P.ve alındı BastaraJj blrincKle)a.yiı bir şekilde alkışlanmıştır.Bunu müteakip kastamoni Milletvekili Ziya Termen'in gün d^emde toulunaın sözlü fcaıusuna geçilmiştir.Ziya Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Dünya dalma rekoru kırıldı Bitarafı birincide)oturmuştur.Bunun üzerine motorlar çalıştırılarak tekne nin duı-umu düzeltilmiştir.Bu sırada su çok bulanıktı.Bu herhalde zeminin çamur olmasından ileri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • Fazla fiatla kömür satışı 17ı5 kuruşa kömür satan bk tacirin duruşmasına başlandı Fincancılarda Beşer handa 32 numarada kömür tâcirnği yapan Fikri Kançnl iie og^\ı Alpaslan Kaaçai.toptan narh fiatmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 17.02.1954
  • ç:m kanunu bugün seliste görüşülüyor Baştarafı birincide)Bu cümleden olarak şehrimiz Vilâyet binasında faaliyete geçen Seçim Kurulu Başkanlığı bugün bilûmum resmî dairelere bir tamim göndererek elde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • ISTANBUL 12.57 Açılış v© program 13.00 Haberler 13.15 Dan3 mü «iği PL)13.30 Şarkılar.Qkuyan:Akile Artım 14.00 Radyo Salon Orkestrası Kousn xi idare eden:Semih Arg^şo 1 H.Shneider:Zieherrle Ba/o Potpur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • İSTANBUL,BELEDİYESİ ŞEHÎR TİYATROSU «nt 21 d* Dram Kıaını HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevflk Sadullalı Her çarşamba akşamı talebe tj/3cesi£ir.Pazartesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yozgat Devlet Hastanesinden Miktarı Fiatı Tutan %7*5 teminatı Erzakın cinsi Kilo Gr,Lira Krş.Lira Krş.Lira Krş.Koyun eti.15000 000 2 50 37500 00 2812 50 Kapalı zarf usuliyle Hastahanenin yukarıda cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Eapamt Acılı?Kapama Sterling 734.784_Dolar 280.50 280.30 Ft.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr# 64.08 64.03 Belçika Fr!5.6i 6.60 isveç K».54.12.30 64.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • milliyet mr aoone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Attı aylı* 22 10 tfcayhfe W 22 Bir ayWc w Ecnebi memıeAetiere iki mlattdlTlifin şartlar!2 ve 3 üncü sayfa saat.4 T.L.7 ve 0 iıtoi şayia saat.1,00 T.L.ilan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • IAMME& MAKSİM Bu akşam Saat 21 de CtBALt KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • İstanbul Toprak ve İskân Müdürlüğünden 1 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce mubayaa edilen 10 adet kamyona kapalı zarf usulü ile karoser yaptırılacaktır» 2 ihalesi 22/2/954 Pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • istanbul Sanayi Odası Başkanlığından Odamızın telefon numaralarının 18/2/954 Perşembe gününden itibaren 24325 numaraya tebdil edildiği alâkalılara bildirilir.1868)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • «TAC» SANAYİ VE TİCARET T.A-Ş.I EN Adî ve fevkalade toplantıya davet:îdare Meclisimiz 30/12/3953 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıda yazılı ruznameleri müzakere ve karara bağlamak üzere 26/3/1954 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesinden:53/526 Mehmet Arcak tarafından Diyarbakırın Camiikefbir mahallesinde oturur Ismadl aleyhine açılan haczin fekki dâvasında davalı adına çıkarılan davetiyede ikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • İstanbul Asliye 9 onca Hukuk Hâkimliğinden:954/97 Erdnnme Galierini tarafından Pangaütı Kervansaray karşısında Belvü apartıman 3 No-da iken hâlen ikametgâhı meçhul Vittirio Galierini aleyhine açılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Eki $£%fi&5Bk ISr/mf^k Türk Malı GENERAL^ELECTRIC ampulü General Electric Şirketinin 75 senelik tecrübesinin mahsulüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Tep ak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden X Tekirdagda mevcut 3000 tonluk çelik hangar eksik iğlerinin İkmali kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İşin keşif bedeli 20 625-51 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındır Devtet Hastahanesi ihtiyacı çin yağ pompalı ve her istikamete müteharrik müştemilâtıyla birlikte bir adet ameliyat masası ay:k eksiltme suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • İzmir Belediye Başkanlığından Fen İşleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Bulvarı 973 ada-2 parsel üzerinde iş hanı birinci kısım inşaatı İçin kapalı zarflı eksiltmesine belli edilen gününde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeresi Suçu Firar.Sanık Ramazan oğ.929 doğ.lu Harf» Üzer,Pötürgenin Makü köyündfcn.Yukarıda künyesi yazılı ve kendisine feraat olunan suçun mahiyeti yazılı şahıs hâil firarda bulunduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeresi Suçu Müteaddit firar-Sanık:Zeynel oğ-930/932 doğ.iu Abdurraünmaaı Erdoğan Adana Ulucami Y-Derviş köyünden-Yukarıda künyesi yazılı ve kendisine isnat olunan suçun mahiyeti yazın şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeersi Suçu Firar-•Sanık Abdülgani oğ-929 doğ-lu Ziya Nürgüretan,Fatih Aksaray Hırkaişerif man-Karanothut sokak Karadut mahallesi* Yukarıda künyesi yazılı ve kendisine isnat olunan suçun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeresi Suçu Müteaddit firar.Sanık Salih oğ.340-doğ.lu İsmet Sönmez-Gelibolunun Cevizli köyünden-Yukarıda künyesi yazılı ve kendüsine isnat olunan euçun mahiyeti yazılı gahıs hâli firarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeresi Suçu Firar-Sanık Rıza oğ-939 doğ.lu Vecdi gahinoğlu Geyvenin Canıiikebir Mh-den.Yukarıda künyesi yazılı ve "kendisine isnat olunan suçun mahiyeti yazılı ğahıs hâli firarda bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeresi Suçu Firar-Sanık Mehmet oğ-932 doğ,lu Hacı Kılınç,Kelkit Temede köyünden-Yukarıda künyeai yaznlı ve kendisine isnat olunan suçun mahiyeti yazılı şahıs hâli firarda bulunduğundan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yakalama müzekkeresi Suçu Firar-Sanık Salih oğ.928 doğ-lu Hikmet Detmir,Ayancık Türkeli Sarıkışla köyünden.Yukarıda künyesi yaznlı ve kendisine İsnat olunan suçun mahiyeti yazılı şahıs hâli firarda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Islar tul Levâzı h Amir.iği svd an verilen Askerî Kıtaat İlânlar* Aşağıda yazılı miktarda as,muhtedif cins maddelerin yükleme,boşaltma,nakil ve istif işi kapalı zarfla 12 Mart 954 günü saat 16 da Geli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.B^ iğ 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibujfte kapalı J&a1* usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 608
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no lu sa.alko.başk.dan As-ihtiyaç için Ankarada gösterilecek yere teslim 8 adet station vagon acele pazarlıkla satın alınacaktır-MUhaımnen bedeli 124000 liradır-Kat'î teminatı 14900 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş.tonluk uaun gaae 150 pus takviyeli ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kişi.ayakta 10 kişi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Yol yapımı Karayolları Genel MUdUrlüğKinden ft 1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy Der* Lİzü yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km-17 000 dan Denizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 17.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman'da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde» istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış İngilizce bilen yüksek kimya mühendisi,kimyager,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8