Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Millî Dâvaların Kudsiyeti IjÖÖ articilik ve mevki hırsı İT"-uğruna memleket menfaatlerinin feda edilmesi yalnız şarka has bir zihniyet geriliği olmamakla beraber bilhassa şarkta son inkişaf haddini bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTER-Dt Uzun müddetten beri kar yağışlı giden havalar ev^ velki gün birden bire değişmiş:ve hemen hemen üç ayı mütecaviz bir zamandan beri güneş ilk defa yüzünü göstermiştir' Güneşe has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Yeni yıl bütçesinin müzakeresi Muhalefet,bütçe ta-I sarısı Üzerinde yapacağı tenkitleri hazırlamaya başladı Ankara 13 Milliyet)Bütçe müzakerelerinin XS şu batta,başlaması baklandaki karar üzerine muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Petrol kanunundan çıkan münakaşalar C.H.P.Genel Sekreteri partisIninTürk-Amerikan dostluğunu baltalayıcı hareketlere hiç bir zaman tevessül etmediğini bildirdi Ankara.13 ANKA)zj gazetelerde New.York'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • FRANKO'YA VERİLEN MADALYA Ahmet bin Âbdülke'rimin başkanlığındaki İspanyol Fası heyeti bu hafta İçinde Madrid'e giderek Gl.Franko'ya Fas'ın en büyük lvyakat madalyasını tevcih et-mistir.Resim,Gl-Frank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü izmit Valisi Ethem Yetkiner» şehrimiz Emniyet Müdürlüğü" ne tâyin edildi Ankara 13 Milliyet)Ahmet Tekelioğlunun Maraş valiliğine tayin edilmesi üze rine inhilâl etmiş olan I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • IVfcktepler tiiın g çBtdı Havalann soğuması ve grip salgınının başgöstermesc üzerine 15 gün müddetle tatil edilmiş olan mektepler dün açılmış ve tedrisata başlanmıştır.Resimde,melctebe giden talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Hırsızın merakı Brockon Amerika)13 AP)Dün gece burada bir Kundura fabrikasına hu sız girmiştir.Fabrika sahibi Keneth Durling,hırsızın yal nız Judy adlı bekçi köpeğini çaldığım söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • O.Sabrı Adal CH.Pne girdi Eski izmir Valisi Mr CHPtoplantısında konuşarak bir takım iddialarda bulundu izmir 13 Milliyet)Eski izmir Valisi Osman Sabri Adal Cumhuriyet Halk Partisine girmiş ve buraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • CH-P-gençlik kolunun k ongresinden bir görünüş.Halk Partisi Gençlik Kolunun kongresi yapıldı İ ö ünün AakaraJa/ı gönderdiği mesaj kongrede okundu Cumhuriyet Halk Pari »si Is-j Taksimde Kristal Gazinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • •fc.Adencuerin Türkiyeyi ziyareti Mart ortasında memleketimizi ziyaret edecek olan Alman Başvekili ile iktisadî görüşmeler yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Dörtler konferansı bu hafta neticeleniyor Batılı hariciye vekilleri beşli konferans için Cenevrede toplanılmasını tekiif ettiler Berlin-13 Naf en)Bugün Öğrenildiğine görev Berlin Dörtler Konferansının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Amerikan filosu limanımıza geldi Amerikan Akdeniz donanmasına mensup vö Amiral Cassady'nin kumandası altında bulunan dokuz harp gemisinden müteşekkil filo bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın sabahleyin çok bulutlu sonraları az ihtimalle ara t*ra yağışlı geçeceği,sühunet derecesinin degişmiyeccği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Secim Kanun yapılacak Meclise sevkedilen tasarının geçici komisyonda incelendikten sonra,bütçe müzakerelerinden önce kanunlaşması bekleniyor 16 maddeden ibaret olan tâdil tasarısı secimler hakkında so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Celâl Bayar Hollywood'da artistlerle görüşürken Ceıâi Bayar bu sabah Dallas'ta karşılanıyor Amerikan basını Devlet Reisimizin temaslarına çok büyük ehemmiyet veriyor Salt Lake City Utah)18 kiye Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Gl.Collins Ankarada Amerikanın NATO Temsilcisi Savunma ve Hariciye Vekilleriyle görüştü Ankara,13 Milliyet Kuzey Atlantik Paktı Asker!Komitesinde ki Amerikan teonsil cisi Orgeneral Lawton Collins,bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Galatasaray basket'te F.Bahçeyi 62-54 yendi Dün geceki müsabaka şimdiye kadar hiçbir basket maçında görülmemiş derecede kalabalıktı iki ezeli rakibin samimî mücadelesi dün gece futbol sahasından sıyrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • KORE'DEKİ ŞEHİTLİĞİMİ-ZE GÖNDERİLEN VATAN TOPRAĞI Istanbul Teknik Üniversite talebeleri taraf ırvdan.Kore'deki şehitliğimizin,bayrak direğinin dibine konulmak üzere gönderilen vatan toprağı merasimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1954
  • Adres:Nunıosmaniy© Ttlrtocaar Sokak No:18 İSTANBUL.Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L 4 SAYI:1355 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:S 9 6 1 4 Fİ ATI İS Kur o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1954
  • Adaylar ve çeşitleri Göğüsler,kalçalar ve rr âbaci Sıçan ve sütü Kurd çocuk Adaylar ve çeş-tiari Seçimin mayısda yapılması takarrür ettL C-ttP.Us De-Jttokrat Parti seçim mücadelesi »e başladılar CHP.z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Arap memleketleri bizden kestane istiyor Arap memleketleri bu ara da Suriye,bizden kestane al mak için alâkalı makamlar nezdinde teşebbüse geçmiş tir.Diğer taraftan bu yılki kes tane rekoltesi geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Bir genç babosmi kazaen yarabdt Yeriikapıda oturan Kâmil Şengül admda biri kazaen ha basım yaralamıştır.Kardeşi Salmle kavga eden Kâmil fazla hiddetlenerek kardeşi ne bir sürahi fırlatmış,fskat sürahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Japonya kıırn meyva ve zey tinva&ı satın alacak Japonya ile memleketimiz arasındaki ticarî münasebet" ler devamlı olarak inkişaf etmektedir.Bu arada son defa bazı Ta pon firmaları memleketimizden kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Çanakkale Abidesinin temel atma töreni Çanakkalede Morto koyu na hâkim Hisarhk burnuna İHIIiMim karar verilen Çanakkale Şehitleri Abidesinin temel atma töreni 17 Nisan 1954 cumartesi günü yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Sigaralar düzeltiliyor Birinci.ve Büyükkalüp sigaralarısın harman e araba* Jajan islâh edilecek Tekel mamullerinin ıslâhı hususunda verilen kararla rm tatbikine devam edilmek tedir.Bu arada Büyükulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • HALKIN SESİ Taksim Yenikapı otobüsleri Yenikapıda oturan oka* yucumuz Süha Akcora'dan aldığımız bir çok imzalı mektupta,t-E-T-T.İdaresinden bir ricada bulu* nularak şöyle denilmektedir;Otobüs idaresi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Şehrimizde bir kan bankası kuruluyor Bankanın tesisi için bir milyon fira-Isk tahsisat tamın edilmiş bulunuyor Geçen seneki Kızılay umu,mî heyet toplantısında memlekette ihtiyaç duyulan kan ve kuru ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Bul miktarda odun ve kömür ge'iyor Havaların bir kaç.gündür normal gitmesi üzrine şehrimizin cdun ve kömür ihtiya cı fazlasile karşılanmıştır.Bu yüzden bütün odun ve kömür depolannın satışları hafifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Asabî buhrana kapılarak gırtlağım kesti Edirnekapıda ikamet eden ve bu semtteki bir dükkânda çalışan Halil Sığırcıoğlu adında 18 yaşlarında bir genç,asabî bir buhrana kapı larak eline geçirdiği ekmek'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • I Beyaz kadın ticareti Yazan:Bedlrhan ÇINAK Tefrika N K 6 Orta çağda fuhuş bir nevi serbestiye kavuşmuştu Eski kitapları karıştıracak olursak cemiyetin ve bu cemiyeti teşkil eden insanların fuhşa ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • KISA HABERLER if Ocak ayı içinde il hak?m kurulunca 7 ihtilâf karara bağlanırı s ve bu karar işçiler lehine olmuştur.İf Maltepe ve Pendik Belediyeleri bütçelerinin müzakeresine devam edilmektedir.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • p F J* T Beşiktaşta temizlik işlerinde çalışan frisan adnda bir amele çavuşu poli3e müracaat ederek Beşiktaş Uzunca Ova caddesi 57 sayılı evde oturan Hah!Naip tarafından uıîikik&ta başlanmıştır.Vt Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • KONGRELER İf Kemah Ermelik köyü Oj kutma ve Yardımlaşma Deme* ginin seneıik kongresi;21 şu bat pazar günü saat 9,30 da.Bey-jzitta Bahar Salonunda pılacaktır if Tüccar Derneğinin tehi' edüen senelik ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • nu-14 Şubat 1954 Pczar IM 10 Cem.fthır 1373 Î Öç*14 VAK IT VÂSATt B»*2i mim 9 6.58 12.28 1 15.21 m 17.41 19.12 İC 5.18 1.17 6.48 9.40 12.00 1.32 11.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI-NIN TEŞEKKÜRÜ Umum Müdürümüz MUVAFFAK ÎŞMEN'in vefatı münasebetiyle bizzat cenazesine gelmek ve çelenk,mektup,telgraf göndererek acımıza iştirak etmek suretiyle yakın alâkalarını gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Polis azılı bir hırsızı ele geçirdi Üsküdar ve Kadıköy semt lerinde vuku buîan bir çok hırsızlık hâdisesinin faili olduğu sanılan Ham it Şentürk adında biri yakalanmıştır.Bir takım hırsızlık eşyaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Manifatura piyasası yeniden canlandı Bir müddetten beri durgun giden manifatura piyasa sında yeniden bir hareket başlamıştır.Alâkalılar durumu,Ege tü tün piyasasının sona ertnesîy le ilgili görmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Yapılacak yeni okullar Bejfcu,Pağdbi.hçe,Üsküdar ve tat fate birer ilkokul inşa edik ek Şehrimizde okul inşasına önem verilmekte ve mektebi olmıyan veya ihtiyacı karşılayamayan semtlerde-yeni okular i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 14.02.1954
  • Almanya ve Avusturya meseleleri bugün Avrupar.n yal nız en mühim değil fakat ayni zamanda çözülmeleri en zor,tehlikeli düğümleridir.Bu iki memlekete,bugün Avrupanm barut fıçıları göziyle bakanlar hatâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • ingiltere Kral ntenka G29ec3k sosib,ret bçîn gizi h New-York,13 AP)New-York Daily News gazetesinin bu sabah bildirdiğine göre ingiltere kraîigesi Elizabeth'in ve Edinburg dükünün önümüzdeki sonbaharda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • &ruğuıibaşu ine dertte Son zamanlarda Farukla beraber gezen bir kıza âşık olan İtalyan talebesi sabık kraiı düelloya davet etti Napoli 13 A.A.Napoli gazeteleri,sabık Mısır Kralı Faruk'un yine düelloya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • ş 11 a n d i Almanyada yapılan ameliyat neticesinde 21 yaşındaki hasta i kurtarıldı Fribourg.13 A-A.Almanyada ilk defa olarak bir hasta-sun'î bir böbrek aşısı sayesinde kurtarılmıştır.Fribourg ünivers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Fransada yol kazalarında ölenler Paris 13 A.A.Bugün resmî bir kaynaktan öğrenil zaTarı 1953 yılında 1952 yılına nazaran yüzde 21 nîsbetin de artmıştır.Fransız jandarma kumandanlığının bildirdiği rakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA jf Utah Ütnaversitesi Fizik Pnofesörü Lyle Borst'ın açıkla.digma göre atam enerjisi ile çalışacak olan ilk jtokomatifin plânları hazırlanmış bulunmaktadır Bu lokomotifin n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Harika bir g da maddesi bulundu And dağlarında yetişen ve Quiuua adı verilen bu gıda» matklea:la açlık tehlikesinin,kalkacağı bildiriliyor Roma.13 AP)Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Tegkilâtt,Fao)ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • İKTİBAS nede milyarder olan rayıcısı üt.2 h2r^ kulu ima ar s Köiora:yaytasmda uran/un cav* m iddia ett kSeri haSde Ch.Sisen son arf şderak bu kıymatli madeni aramakta c ı d a mu 322am sar v at a ki va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Hltlerin vasiyetnamesi mezadda satdıyor Berlin 13 Nafen)Al* tın harflerle süslü başlıklı kâ ğıtlara yazılmış olan Hitle rin vasiyetnamesi yakın ia mezadda satılacaktır.Vasi yetname,başbakanlık bina" s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • FIKRA Suç mudur?TARIK BUĞRA Kanunların çoğuna göre mtaninü'ım en güzel yeri Kap» hçarcıdaki kuyumcular sokağı dır.Bunun böyle olup oîmad'ğı su götürür ama,ayni sokağın Istanbuldaki en kalabalık sokakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Madem ki iş kârlı değil-n« diye bu kâğıtların arkasına bir sürü resimler,dolarlar koymuşlar,sanki,bir fcr türlü buna akıl erdiremiyorum.Namussuz herifler.Hele şu azalara.Şu mühürlere bir «akın-însan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • OLUM Garaba Hastaıhanesi sabık müdürlerinden Abduli'ah Beyin •kızı,İeel mutasarr;fı Hasan Mazhar Paşa gelini,Maliye memurlarından merhum Hamit Bey refikası,Mefharet tpteş,Rebia Ersoy,Güzin Esener ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Bir Fransız firması Törkiyede fabrika kuracak Paris 13 Nafen)Fransız firmalarından birinin,Tür kiyede bir asid sülfrik fabri kası inşa etmek üzere kontrat imzaladığı bildirilmekte dir.Bu fabrikanın Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • iüney Afrikada titanium madeni bulundu Johannesbourg 13 A.A.Loirenco Markuesin 30 k lometre şimalinde Vila Luisa da Inkomati nehri sahillerin de titanium madeni bulun duğu bildirilmektedir.Portekizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • I Irak-Urdiin birleşme yolunda Bir Mısır gazetesi iki devlet arasındaki birleşmenin:Arap Emiğinin dalınmasına sebep olacağını iddi-ediyor Kahire,13 AA.«El Mısrî» gazetesi bugünkü sayısında Ürdün ile I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Mustafa Nahas Paşanın eşi mahkemede Kahire 13 A.A.Eski Başvekil Mustafa Nahas Pa şanın eşi Zeynet Elvaki] Ihtj lal Mahkemesine sevkoîun muştur,Maznun nüfuz ticareti yapmak ve gayrî kanunî yollardan se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Er/unumla 900 serseri köpek itlaf edildi Erzurum 13 T.H.A.ilgililerin verdikleri malûma j& göre,Erzurumda "serseri *Öpek dâvası,tamanıyle hal ledilmistir.Aralık ayında başlayan mücadelede şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • r—YARIN Akşama kadar 100 lira yatırırsanız 26 ŞUBATTA J\IT I M ikramiyeleri ve aynı hesapla da 31 Martta-VİLLA Kazanabilirsiniz.Ayrıca:Bir kişiye bir defada 100.000 lira GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1954
  • Ü 3 i ki f ta gs^iyor Birleşik Amerika Dışişleri Veliîi Mr-Dulles Berlin toplan tılarına iştirak için memleketinden hareket ederken «konferansın üç haftadan fazla sürmesine müsaade etmiyeceğinl,Beründ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1954
  • Bayat'ın zi Devlet Reisimiz Celâl Bayar ve eşinin Amercka içinde yaptıkları seyahat dünyanın her yerinde büyük bir heyecan ve alâka ile takip edilmektedir-Bu arada Celâl Bayara gösterilen sevgi tezahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1954
  • TERRY MOORE YENt BtR FtLME HAZIRLANIYOR Noel'de Kore'ye yaptığı rfya ret sırasında giydiği elbiseler yüzünden kovulmak tehdidiyle karşılaşan Terry Moore.Hollywood'a döner dönmez bir filme başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1954
  • Gazali,Ferhat Paşa ile Şam civarında karşılaştı Derme çatma bîr ordu ile savaşa gireıfCanbart Gazali bir kölesi tarafından başı kesiSmek suretiyle öldürüldü lân eden bir halle dışarı uğ-Mısırın dize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1954
  • i Karagücü Yeşs direk 1-1,E ektrik Kara-gümrük 0-0,Anadolu Demîrspor 1-1,De-nîzgücü Eyüp,3 O,Davutpaşa Ha iç 1 If Yeşildireğin Havaların muhalefetinden dolayı uzun zamandır yapılamıyan amatör kümeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • Japonlar Serbest Güreşte kendilerinden çok üm tlî Japonya amatör güreş bii" ggi başkanı Ichdro Hatta 22 mayıs tarihleri arasın-Tokyoda yapılacak olan öunya güreş şampiyonasında ^ponyanın büyük muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • Montevideo futbol maçları Monteviedo 13 SHA)Montevideo kupası futbol karşılaşmasında Isveçin Nor kopig takımı Brezilyanın Flu minese takımını 1-0,Uruguayın Nacional takımı da Avus turyanm Rapid Vienna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • Pakistan 1960 kış Olimpiyadlanna taSip Stockholm 14 T.H.A.Burada yapılacak olan Dünya kayak şampiyonasını seyretmeye gelen Pakistan Olim piyad komitesi reisi M.Ahmet Jaffer memleketinin 960 kış olimpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • Kızı!Yıldız Arjantinin Racing takımını yendi Belgrad 13 T.H.A.Burada yapılan hususî futbol karşılaşmasında Kızıl Yıldız takımı,Buenos Airesin Racing takımını 2-1 mağlûp etmeye muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • İngilizler dünya şampiyonluklarına iddialı boksörler yetiştiriyorlar İngiliz münekkitleri kendi boksörlerinden çok fazla ümitti inıhııımaktıulırlar-İddialarında haklı olup olmadıkları bu seneki şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • J.Landy mil rekorunu ktra mayınca ağladı Sidney 13 T.RA.12 bin seyirci Önünde 1 mil Dün ya rekorunu kımaya teşeb büs eden,fakat şiddetli rüzgâr ve çamurlu pist sebebiy le bu teşebbüsünde muvaf\fak öla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • Yeni bir Âl Brovn mu doğuyor?Ney York 13 TVH.A.Nate Brooks adındaki genç siyahı boksör rakibi Büly Peacocku sekizinci ravunttanakavtla mağlûp ederek Amerika horoz sıklet şampiyonluğunu kazanmıştır.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • Baskfctool Lig'inde 5.Hoffa M.Spor-B.Sporu güçlükle yen Müsabakayı sayı bakımından tfsima ileride götüren Sarı-Siyahlılar ancak temdît'de mağlûbiyeti kabul ettilar Dün yapılan ve 1—1 beraber Iıkfe net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • CENUBİ AMERİKA TAKIMLARI AVRUPADA OYNAMAK İSTİYORLAR Berne 13 T.H.A.16 Haziranda başhyacak alan Dünya Futbol Şampiyonası arifesinde Cenubî Amerika takımları,Avrupa kıtasına bir iki halta evvel gelerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 14.02.1954
  • £3ğ2:Mİ Haftanın hususi karşılaşmaları Galatasaray JÖt Lig maçlarının 14 Marta kadar tehir edilmeleri ınünasabetiyle profesyonel kulüplerimizden Beşiktaş.Galatasaray» Beyoğluspor ve Adalet anlaşarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Bir spor filmi:Olimpiyad şam LALE'de OLİMPİYAT ŞAMPİYONU «Man of bronze» toa^rolleri,Dur t Lancaster,Charles Bic-¦v Cohrand tarafından oyn man,prodüktörlüğü Ecelt Frehna,rejisörlüğü Michr»il Cur tiz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • FANTAZİ eş kadın fîpi Bugün çehreden» saçtan» ellerden,gözler ve kulaklardan insanın karakterini anlamak bir moda haîf.ııe gelmiştik Bu yazıda göz renklerine göre beş kadın tipi inceleniyor n MAVİ GÖZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Rita »Hayvorth'ıın mallarına haciz kondu Green vich Connecticut)13 AP)Sinema yıldızı Rita Hayvorth'a iki çocuğunun mürebbiyeleri ile otur dükları buradaki evinin sahibi artist aleyhine mahkeme" ye mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Peter "Lavfort bir diplomat ki/iyle »evleniyor Boston 13 AT5)Birle-şik Amerikanın eöki Londra;Büyükelçisi Joseph Kennedy' nin kızı Patricia fTe bir Ingi liz asilzadesinin oğlu olan sinema artisti Pete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • İZLESİN KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCİGİI* Bir gürültü ile gemilerin kapıları açıldı.Agrıooz gazileri akın akın dışarı akmağa başladb 47 Çocukları birden görün ce ne yapaa Adlarını saracaktır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • iki cinayet davası dün karara bağlandı Bir müddet evvel Yalova ya bağlı Akköyde bir cinayet işlenmiş ve'Ilyas Eroğlu adın da biri,ayni köyden Akol Fi dan adında birini öldürmüş* tüSuçlu dün İkinci Ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Son yıllarda akaryakıt rstih&ki arttı Son yıllarda memleketi rnizde motorlu vasıtaların artmış olması akaryakıl istin lâkini de ifaalölaştırmıştır.Alâkalılar tarafından veri len malûmata göve 952 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 i İli 1 j ti 2 3 •4.1 1 Bs RK 5 I 6 i m a 1 J H m—10 1 İZ 11 L 12 H Soldan sağa i Güzel yolculukların bag.tlangıç garı.2 Bir renk;Bü- yü!k bir ressamımızın doğduğu yer;Aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Yazan:¥ves ©artois 68 Çeviren:F Nevnızoğlu Kumlanın üzerinde,bir müddet yürüdü.Bir kaç a* dim attıktan sonra arkasına dönüp baktı,izlerinin kaybol dugunu,ince kum zerreleri nin su gibi akarak çukurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Ocak ayı içinde 137 yangın hâdisesi oldu Geçen ay içinde şehirde 137 yangın vakası olmuştur.Bu yangınlardan 54 ü istanbul cihetinde,57 si Beyoğ lunda,10 u Kadıköy ve Mi sı da diğer bölgelerde vukua ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1954
  • Bulgaristan için tescitöeri yapılan takas muameleleri Bulgaristanla cilan ve Mer kez Bunkasmca tescilleri ya pılmış bulunan takas muame lelerinden bir kısmının kullanılmadığı alâkalilarca Har bit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.02.1954
  • Ilas'ta karşılanıyo Baştarafı birincide)Jar ittin sırtım aşmışlardır.Tren I bu sırtları erken bir saatte geç ligi için Başkan ila bayan Bayar,hususî vagonlarında henüz Istinahatteydiler.Mahalli saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Amerikan filosu ümanimıza geldi Buytnrafi birincide)atımı ile selâmlamış ve Selintiye kışlasından aynı veçhile Mukabelede bulunulmuştur.Boğazlar ve Marmara kumandanlığından bir vizita subayı Amiral ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Gülyağı ihracatında güçlüklere rastlanıyor Gülyağı ihracatında-rastla nan bazı güçlüklerden şikâ yet edilmektediriddia olunduğuna göre bu mnddaye dış rej:m icaplarına göre verilen prim çok azal mistir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Yeni yıl LüiÇesi Baştarafr birincide)ti genel başkanı ismet inönü yapacaktır.Ardından da Men iis Grup Başkanı Faik Ah met Barutçu söz alacaktır.Bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerden sonra bütçe nln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Mii dâvaların kudsiyeti [Başmakaleden devam] çareler icat etmiyorlar mı?Siyasî terbiycüi.memleket menfaatiyle parti politikacılığını ayıracak kadar inkişaf eden memleketlerde en buhranlı zamanlarda bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • GÎ.Collins Ankarada Baş tarafı btrin*t te)Harbiye!Umumiye İkinci Reisi Orgeneral Zikâi Okan ve diğer askerî erkan tarafından kat^ılanmıştır.Org&aeral Collins 3-Mâm res mini ifa eden kıt'ayı teftiş et„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Ceza Kanonuna!tadilinden sonra Mahkûmların durumu Ankara.13 Milliyet)Ceza Kanununun değiştirilmesi üzerine hazı hükümlerin cezalar nun da yeni kanuna gröre infaz edilmesine dair Adalet Vekâleti nir.bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Seçim Kanununda yaprtacak tadilât ii:ıştarafı biriucide)geçici komisyon tarafından incelenecektir-Mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda komisyondan çıkarılacak olan tasarı bütçe müzakerelerinden evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Halk Partisi Gençlik Ko unun kongresi yapıldı Baştarafı birincide)Bundan sonra,CHP Crenel Başkam İsmet İnönü'nün,Anka radan,kongreye gönderdiği gu mesaj okunmuştur:«Aziz arkadaşlarım» Gençlik kollan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Petrol kanunundan çıkan münakaşalar Baştarafı hllfüdUb} tığım iddia etmek iyi niyetle te lifi zor bir harekettir Türk m Amorütan dostluğunu baltalamak asıl bu gibi ttaberArl uydurmakla veya uydurma ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • F-BAHCH BEYKOZLA KARŞILAŞIYOR Ru-şün Fenerbahçe Stadında Fenerbahçe futbol takıım ile Eeyftoa saat 14-30 da hususî bir karşıiagma yakacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Adenairrn Türkiveyi zivaref" m mi Bnştnrafı Wirinc!dt» Türkiye Curnthurbsaşkanı Ce\&i Bayar tarafından kabul ediMLkten sonra Başvekil Adnan Meneterea,Dışişleri Vekili Fuat Köp o-ülü ve dig- r Türk De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • G.Saray baskette!F.Bahçeyi yendi Baştarafı birincide)Kenar çizgilerine kadar tıka basa dolu olan salonda yer yer Fenerbahçe Galata" saray bayrakları göze çarpı yordu.Haftanın bu mühim karşı laşmasma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Fecî bir otobüs tren çarpışması Rio de Janeiro 13 f AP)1X1 n pec vakit Sao Paulo tr yaletinde bir trenle bir otobüsün çarpışması neticesinde 30 yolcu ölmüş ve 6 kişi de ağır bir şekilde yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Üçlü Paktın birinci yıldönümü Belgrad 13 ANKA)Türkiye-Yunanistan ve Yugoslavya arasında aktediJmiş olan üçlü paktın imzasının yıl dönümü dolayıs^yle Türk Yunan ve Yugoslav Hariciye Vekilleri bir Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • töoloîov'u görmek istiyen adam Stockholm.13 AA.Burada intişar eden Svenska Dagbladet gazetesinin,Berlin muhabirine atfen verdiği bir habere göre.Stockholm'lü bir jş adamı olan Hiiding Kinnbe:g adlı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Dörtler Konferansı tu hafta neticeleniyor Baştaraf* birincide)mit verici bir netice alınacağ;zannedilmişti-Moiotov bu hu sustaki ümitleri da boşa çık ran eski bir teklifi ileri sür müştür.Sovyet Dışiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 14.02.1954
  • Osman Saki Adal C.H.P.gTdi Baştantfı birincide^ ri Adalın siyasî ifşaatı,başlığı altında geniş bir şekilde sütunlarına geçirmişler ve muhtlif yorumlarda bulun muşlardır Eski izmir Valisinin iddia larm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapama Ac»Ug Kapama.8terling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang» 0.81 0.80 İsviçre Ft.64.03 64.0S Belçika Fr!5.61 560 İsveç K».54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • TOPLANTIYA DAVET «istanbul Yoğurt,Peynir.Tuzsuz Tereyağı Âmilleri Meslekî Yardımlaşma Cemiyeti» senelik umumî heyet toplantısı sureti âdiyede 24 Şubat 1954 Çarşamba günü saat 15 te istanbul,Balıkpazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • lAMMEft W ARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O t B A L î KARAKOLU Tumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43131
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHî R TİYATROSU «*At 21 de Dram Kısmı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gecesiöir.Pazartesi akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İSTANBUL PEDÎYATRİ KURUMU Başkanlığından:Çoğunluk olmadığı için geri bırakılmış bulunan genel kurul toplantımız 18 Şubat Perşembe günü saat 1915 te Beyoğlundaki merkezimizde toplanacak ve gündemde yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • MENKÛL SATIŞ İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğundan:953/662 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen yerli yapı havuzlu buz dolabı,elektrik le işler kahve değirmeni,muhtelif cins inhisar malı içkiler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • YENİŞEHİR FUKARA-SEVER KADINLAR DER-NEĞİ BAŞKANLIĞIN-DAN:17 Şubat 954 Çarşamba günü saat 15-30 da Derneğimizin merkezinde senelik kongremizi' ya])acağımızı saygı ile sayın üyelerimize bildiririz İ793)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden 1 Batman da kurulmakta olan petrol tasfiyehanesinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmış ingilizce bilen yükcek kimya mühendisi,kimyageri ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İstanbul Bötedâyesî I ânları Kasımpaşa Karanlıkçeşme çıkmazının açılması» Bayındırlık Vekâletince tasdik olunmuştur.I860)Afiş Kuleleri İnşa ettirilecek ve Bostan Arsa Kiraya Verilecek 1 Şehrin muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Lokman Hekiıv.Dr.HAFIZ OfiM&L Dahiliye MUtîhassijfc,Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-1^.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de h&sta Kabul eder.İstanbul Divanyo»u No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İstanbul Levâzı n Amirliğinden verilen Askerî Krtaat İlânları Çuvailama,istif ve tahmil tahliye dahil Elâzığ istasyonu veya Ofisten Hüsoyinlik depoları dahil garnizon birliklerine buralardan istasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Yozgat Devlet Hastanesinden Miktarı Fiatı Tutan %7»5 teminatı Erzakın cinsi Kilo Gr.Lira Ktş.Lira Krş.Lira Krş.Koyun eti 15000 000 2 50 37500 00 2812 50 Kapalı xarf usuliyle Hastahanenin yukarıda cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İstanbul Sanayi Odası Başkanlığından Odamızın telefon numaralarının 18/2/954 Perşembe gününden itibaren 24325 numaraya tebdil edildiği alâkalılara bildirilir-1868)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Izmir Belediye Başkanlığından Fen işleri Müdürlüğündeki şartnamesi gereğince Gazi Bulvarı 973 ada.2 parsel üzerinde iş hanı birinci kısım inşaatı için kapalı zarflı eksiltmesine belli edilen gününde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Çorlu Belediye Reisliğinden Belediye elektrik santralı senelik ihtiyacı için 180 ton motorin ile 5 ton makine yağı kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.Motorinin beher kilosunun muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Istanbul 8 inci İcra Memurluğundan:953/2992 Hacizli olup paraya çevrilmesine karar verilen yazı makinesi,yazıhane-gaz sobasit radyo ve teksir makinesinin 19/2/954 Cuma günü saat 12-13 te birinci açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Tasfiye he İnde «BASTAŞ» Balık Sanayii Türk Anonim Şirketi Tasftf* Memurluğundan:Ticaret Kanunu ve Şirket esas mukavelesinin 91 inci ma»' desi hükümlerine göre şirket umumî heyeti 15 Mart 1954 Pa' zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Üsküdar Âs.Şubesi Bşk.dan 3953 yılı tütün ikramiyeleri tevziatına 16 Şubat 954 güöu başlanacak ve 30 Haziran 954 günü akşamına fcadar deva»1 edecektir Her haftanın Salı günleri malûl Sb-ve Er-Perşefli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Teklif Alma Müddetinin Uzatılması İstanbul Sular idaresinden İdaremiz Terkos fabrikası için 18/2/954 tarihinde eksilt' me yoluyla satın alınacağı ilân edilmiş bulunan 25.000 ton si* basabilecek tulumb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2 No.Lu.Satın Alma Komisyon Başkanlığından Cinsi Miktarı Yelken bezi 125 Metre Yelken bezi 375 Metre Buranda bezi 250 Metre Yelken bezi ince)100 Metre Goblen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İstanbul Adalet Encümeni Reis'iğinden İstanbul Ağırceza merkezine bağlı merkez ve mülhakat mahkeme ve adalet dairelerinde hâlen münhal bulunan ve aç»' lacak olan maaşlı kâtip ve mübaşirliklere fiilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • TekUf alma ilânı İşçi evleri yapfıniacak Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptır^ lacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Cinai Miktarı Kg Ad Tane Fiatı Lira Krş.Galvanizli oluklu saç 5-6 mm.6060 Galvanizli oluklu saç 5-6 mm.1700 Kereste 34 Ruberoit.1 Lehim 12 Çimento 250 Marsilya kiremidi 2000 Çivi muhtelif)500 Galvaniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no lu sa.alko.başk.dan As-için Ankarada gösterilecek yere teslim şartıyla 8 adet station vagon acele pazarlıkla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 124000 liradır-Kat'î teminatı 14900 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11,00 Belediye gazinosundan nak len İstanbul Belediyesi Konser vatuan konseri 13.00 Haber 4er 13.15 Saz eserleri Nubar Tekyay ve Feyzi Arslangil)13.30 Dans müziği Pl)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 14.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tan iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8