Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • 151 yaşına kadar pipo içen kadın Maidland,ingiltere)12 A.A.Günde iki defa mısır ko çanından yapılma iri piposunu tüttüren ve sonuna kadar için madam»Mercy Coffee adında bir kadın bugün 151 yaşındn old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Muvazzaf sınıfa nakledilecek Yedek Subavlar Askerlik şubelerinde çalışan yedek subaylardan isfriyenler kursa tâbi tutulduktan sonra muvazzaf sınıfa alınacaklar A.ikara,12 T.H.A MiLîl Savunma Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • izm irde et buhranı Kasaplar Derneği Pazartesiıı den itibaren et satmıhacaklarını ilân etti İzmir,12 Milliyet)Şehrimizde bir müddettenbe ri devam etmekte olan eh buhranı bu gün yepyeni bîr safhaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Mısır notamızı tetkik ediyor İhtilâl Konseyi Necibin başkanlığında 4 saat süren bir toplantı yaptı Kahire,12 T.H.A,Türkiye'nin Kahire Büyük" elçisi Hulusi Fuat Tugay'm Mısırdan çıkarılması mevzuunda T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • DP.Genel idare Kurulu adayları teshit ediliyor Mebus namzedi gösterilmek üzere müracaat edeplerin sayısı 3000 e yaklaştı.Prof.E.Egeli île Ömer Câ Sarç İstanbul listesinde yer alacak Ankara,12 Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Bugün şehrimizde havanın bulut Iu ve ara sıra yağışlı geçeceği,rüzgârların doğudan orta kuvvette eseceği,sühunet derecesi nin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji pro fesörü Sadrettin Celâl Antel,dün saat 13 de Fakültedeki çalışma odasında geçirdiği ânî bir kriz neticesi kalp sektesinden vefat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Sokak ortasında antrenman 73 Dünya Kupası maçlarına iştirak edecek olan genç millî ta!ami!U2£Hi hazırlıktan ilerlemektedir-Bn cümleden olarak takıma çağırılan gençler dün Cihat Armanın idaresinde Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • i Ttirkiyede çevrilecek film Tanınuug bir Amerikan artisti Türk sanat kurlarıyla birlikte memleketimizde film çevirecek Hollywood,12 A.A.Rei aicumöıur Saym Celal Bayar,haziranda TUrkiyede bir film çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Japonyada da itimat sistemi sona erdi Tokyo,12 AP)Japonyanın umumî telefonlarında şimdiye kadar tatbik edilen 'itimat,sistemi yakında kal kaçaktır.Bugüne kadar umu mî telefon kabinelerinde-ma kinenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Fransız tspanyol ihtilâfı had bir safhaya girdi Fas meselesinden doğan gerginliğin daha da artmasından endişe ediliyor Paris,12 Nafen)Fas me selesi yüıÜEden Fransa ile îspanya arasında ciddi bir gergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • AHMET TEVFIK PAŞA ANTLISI Büyük Devlet adamlarından son sadrâzam Kırımlı Ahmet Tevfîk Paşanın 110 uncu doğum yıldönümü münasebetiyle Kırım Türk Kültür Derneği tarafından tertip edilen anraa töreni «Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Dörtler Konferansı dağılmaya yüz tuttu Görüşmeleri uzatmaya çalışan Molotav dün de yeni projeler öne sürdü Berlin,12 Nafen)Dörtler Konferansının müsbet neticeler alınmadan dağılacağı hususundaki kanaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • KTOT ÇOCUK Geçenlerde Hindistanda boş bir tren vagonu içinde garip yapılı bir erkek çocuğu bulunmuştu.El ve ayaklarını kullanarak yürüyen 9 yaşındaki bu çocuğun kurtlar tarafından büyütüldüğü zannedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Çafaköda patlayan bir mayın beş kişiyi öldürdü Feci kazaya denizde bulunan serseri mayinin içindeki patlayıcı maddelerin alınmak istenmesi sebep oldu Evvelki gün Çatalcada beş ki ¦Sinin parçalanarak ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • AFRİKA'DA KARAKIŞ Bu yıl bütün dünyada çok şiddetli bir kış olmuş ve kar yüzü görmemiş olan memleketlerde kar fırtınaları tahribat yapmıştır.Bu arada dünyanın en sıcak yerlerinden biri olan Fas'a da İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • İtalyan Başvekili azimli görülüyor Derhal faaliyete geçen yeni hükümet Avrupa Birliği tasarısını tasdik etti Marıo Scelba Roma,12 A.A.Ital" yanın yeni Başvekil namzeti Mario Scelba dün gece büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Orta doğu savunma anlaşması i Pakistan» paktın üç veya dört gün içinde ilân edilmesini istiyor Washington,12 AP)Dip lomatik şahsiyetler bugün,Ame rtkanın Hindistanm şiddetli mu haıîetfetine nağmen PaJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Cami ül Ezberdeki ¦ebelerin durumu Meclisin dünkü toplantısında,dilekçe komisyonunun talebeler lehine aldığı karar şiddetle tenkit edildi Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki defa toplanan Meclis al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Kabul edilen kanun tasarıları Ankara.12 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün sabah ve öğleden sonra ol" mak üzere ikj toplantı yaptı ve altı kanun tasarısını gö rüşerek kabul etti.Sabahki içtimada,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1954
  • Fransanın yardım talebi Vaşington'daıt 'bildirildiğine göre Fransa hükümeti Birleşik Ameri-Ucaya müracaatla Hindicimde Üsısa mesafelerde havadan irtibatı temin edecek» manevra »kabiliyeti fazla nakliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1954
  • TAKVİMDEN U,Şehir Tiyatrosunda eser mes'elesi ULUNAY Şehir Tiyatrosu dram kısmm da «Herzeye rağmen difimizin zarı» gibi saçmalığı ve nutnas'/Jığı hülâsa eden acayib isimli acayib eser ga liba can çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • KISA HABERLER iğf lîerkez Bankası tarafın,dan dün yayınlanan,bültene göU3 tedavüldeki paramızın mik tarı 1.432,879.900 liradır.Maltepe ve Pendik Belediye lerüıin 950 senesine kadar yüz bin lirayi geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Dünkü vesait kazalarında iki ki£Î yaralandı Fatihte Haydar'da Mürşit sokağında 9 numarada otu" ran Lütfiye Kulam adında 77 yadında bir kadın,Malta durağında 42 numaralı tramvaya binerken düşmüş ve tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Polis meçhul kurşunun sahibini arıyor Nerden geldiği tesbit edile miyen bir kurşun.Ortaçeş mede Uzun Evliya sokağın da 146 numaralı evin pencere camını kırarak içeri girmiş ve tavana saplanmıştır* Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • me 13 Şubat 1954 Cumartesi R«L 9 Gent âhır ıra 31 Ocak 12*'.VAKİT VASATİ ESANS f Güneş 6.59 1.20 1 ö£Ie 12 23 6.49 İkindi 15.20 0.40 I Akşam 17.40 12.00 Yatsı 19.11 1.32 il İ İmsak 1,1» 11.40 ij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • do g a UNUN M LELE Esir milletler ve Amerika g a JNUN M LEL etler ve Âmı Kremlin diktatörlerinin etinde eşit bulunan milletlerin hürriyet mücadelelerini.Amerikanın yardımı sayesinde başarıyla neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Demokrat Parti Kad*^ merkes bucağına bağlı,0sîaZç Aga Ocağ.njn fevkalâde ıkoDf si;27 şubat cumartesi saat 20.30 da Üçe lokalinde pılacaMır.C.H.P Gençlik kolvi^ yıûık kongresi,bugün &aal de Taksim Kris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Dünya zeytinyağı rekoltesi»' ait îÜk tahminler Yeni yıl dünya zeytiny3^ rekoltesine ait ilk tahmifl'Ie' alâkalılara gelmeye başlat1' Ur.Halen,müstahsil nıem^ ketlerin başında 280 bin tofl^ İspanya gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Yeni Millet Partisi şehrimizde de kuruluyor Birkaç gün evvel resme,J kurularak faaliyete geÇe?"Cumhuriyetçi Millet Par^ siM mensuplarının onüm^2 deki hafta içinde şehrim*20 gelerek,İstanbul teşkilâtı^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Pakistan Basın Ateşesi b" Türk kızı ile evlendi Pakistan Basın Ateşesi A* şat Uzzaman dün öğlede^ sonra Vasviye Kalmuk adıf da bir Türk kızıyla evlenil tir.Genç evlileri tebrik ede*» saadetler dileriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • PatSayan gazocağındaıı kadm yaralandı Eyüpte OtalcçıJaıda ÇÖ& Jekçİler caddesinde 44 nuifl*' rada oturan Makbule Başa* adında bir kadm-gazocağın^ patlamasile muhtelif yerler^ den yaralanmıştır.Yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Oğlunu terkeden kadux yakalandı Beşiktaşta Spor caddesi»' de Hakkı Mısırlıoğlu adınd* birine ait 102 numaralı evdö hizmetçilik yapan Feruzşfl Baba adında bir kadın,bü** buçuk yaşındaki oğlu Muşta-fayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Şehir Meclisi çalışmalarına devam ediyor II Genel Meclisi,6 ncı secini devresinin dördüncü yıj* şubat toplantılarının 4 üncü" sü bugün Başkan vekillerin' den Ferzan Aras'ın başkank* ğında yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • [Beyaz kadın ticaret Sazan:Bcdirhan ÇINAR Tefrika No-5 Cezaların arttırılması kâfi mücadele değildir İşte sizlere bir kaçıp kova lamaca hikâyesi.Kovalayana polis,kaçana da uygunsuz yani bir kadının me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Bakırköyde et Hatları ucuzladı Belediye Reis Muavinlerin den Dr.Lütfü Oğultüric kasap,manav ve sebzecilerde fiat kontrolüne devam etmek tedir.Dün de Bakırköyde j kontrollar yapan Oğultürk,bu kazada da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Maliepcnin yor ve sil derdi halledillrti Maltepede bir çok yeni yol lar yapılmaktadır.Halen Mal tepede hummalı bir çalışma göze çarpmaktadır.400 bin lira sarfile su işi halledilen Maltepedeıı sonra Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Radyo öğrenci saati düzenleniyor Dün öğleden sonra Radyo evinde,Millî Eğitim Müdürü Hayrullah Ors'ün başkanh ğmda müdür yardımcıların dan Cavit Gürcan,Celâl Kök tuna,î!k öğretim teftiş şefi Muslinitti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Türk Tabibler Bârliği bir beyanname yayınladı Büyük Millet Meclisinin son toplantısında görüşülen "Mahrumiyet BoTgesi,Kanu nunun lağvı müzakereleri ile ilg li olarak,Türk TaToibîer Birliği Merkez Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • HALKIN SES Köstdbak yuvası m Beyoğlu Tepebaşı Çatma Mescit çeşme sokakta oturan okuyucumuz Erol Hanîlçi'den aldığımız bir mektupta şöyle denilmektedir:«Sokağımızı kendi haline bıraksalar,belki de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Madenciliğimizi geliştirmek için yapılan çalışmalar Madenciliğimizi geliştir mek maksadıyla yemden ba zı kararlar alınmıştır.Bu arada krom cevherini kurutmak için tesisler yaptırılacaktır.Bu husustaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • "Atatürk Yetiştirme yurdu,faa%ete geçiyor Bayındırlık Müdürü Arif Tansug ve Millî Eğitim Mü dürü HayruUah Ors,müdür yardımcılarıyla birlikte dün Kadıköye giderek burada a* çılacak olan "Atatürk Yetişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • p ı.i s t Anadoluhisarında Yenlmahailede Kavacık sokağında oturan Ahtmet Kaya admda biri,kıskançlık sebebiyle karısı Hav va*yı sopa ile kalçasından yara famıştır.Suçlu yakalanmıştır,^t Puat Çelik:rmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Fındık mahsulünün büyük kısmı »tıldı Fındık piyasasında bir müddettenberi müşahede olunan durgunluk devam etmektedir.Fiatlar 300-306 ku ruştur.Alâkalılar tarafından bildirildiğine göre,mahsulün büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Üniversitede Kızılay Şubesi kuruluyor Teknik Üniversitede,talebe arasında yardımlaşmayı temin gayesile bir Kızılay şu besi teşkil edilmiş bulunmak tadır.j Diğer taraftan,İstanbul.Üniversitesinde de ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Şehrimizde tifo vakaları azaltmaya başladı Şehrimizde' son zamanlar da endişe verecek şekilde artan tifo vak'alan,ahnan tedbirlerle memnuniyet verecek bir şekilde azalmıştır.Dün bu hususta görüştüğümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Serbest altın ve döviz piyasaları hareketsiz Serbest döviz piyasası haraketini kaybetmiştir.Ame* rikan doları 975 Bloke sterlin de 970 kuruşa kadar inmiştir.Serbest altm piyasası da gevşektir' Ziynet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Kok kömürü t ev z i a 11 ihtiyaç sahiplerine yeniden 250 şer kilo kömür veril yor Şehrimizde kömür ve odun sı kıntısını gidermek maksadiyle yapılan çalışmalar devam etmek tedir.Bu arada kok kömürü tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Okullar açılıyor Grip ve soğuktan tatil edilen kul iar bu sabah tedrisata baş ıyor Gribin saıgın hâle gelmesi' ve soğukların arfcjması lyilfciun,den l")gün mudile tie taitil edilen okullar bu sabah aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Sanayicilerin ham madde ihtiyaçları tesbit ediliyor İthalâtçı tacirlerin,dış ticaret rejimiyle alâkalı olarak Ticaret Odasına verdikle ri 4 ve 5 No.lu beyannamelerin tevdi müddeti sona ermiştir.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
  • 13.02.1954
  • Bakırköyde garip bîr dolandırıcılık Kuyuya yer!a:tîri3en iki küp aç İne3 içinden kum ve toprak çıktı Bakırköyde mahiyeti itibarty le 'enteresan bir dolandırıcılık hâdisesi,otouştur.Bu semtte,Osmaniye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Spor
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Siyasî Içmaİ Kızı!tuhaflığı Rue silahtı kuvvetlerinin nâdiri efkârı sayılan Kızıl Yıldız mecmuası «Türk Gökü 1» manevralanm ele alarak tenkitler 4e bulunuyor Bunun askeri olmaktan ziyade siyasî sebepl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Elmas kaçakçısı bir kadın yakalandı New-York,12 A.A.İsrail tebasmdan Esther Katz adında bir kadın bugün New York hava alanında elmas kaçakçılığı suçu üe tevkif 0" hınmuştur.Londra tariki ile IsratLçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • frakta menenjit salgını başgösterdi Bağdat,12 A.A.Şubatın başından beri 40 dan fazla menenjit vak'asılcaydeetilen Bağdat bölgesinde hastalığın salgın halde olduğu sağlık makamlarından bildi silmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Sellerin sokaklara sürüklediği altınlar Cuiba,Brezilya)12 AA.Şiddetli yağmurlar,altın ma *eni ocaklarından büyük külçe kri şehrin içine sürüklemiştir.meydanında bulunan 54 gramlık bir külçe bir vitri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • FIKRA Asalet Bütün dünyayı güldürmüş olan,ölüp gittiği halde hâlâ d» güldürmeye devanı eden Amerikalı bir muharrir var,taml Mark Tuveyn diye söyleniyor.Bizde de pek meşhurdur.Kitapları dilimize tercüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Ingilterenin meşhur cellâdı öldü Bradford,12 AP)îngilte renin meşhur cellâdı Thomas William Pierrepoir.t dün 83 ya şmda olduğu halde yatağında öl müştür.William Pierrepoint 300 malı kûmu asmış ve yaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Peru'da bir uçak kazasında 8 kişi öldü Lima,*2 A.A.Bugün resmen bildirildiğine görej Peru Havayollarına ait bir uçak bir orman üzerinden geçerken düşmüş ve 8 kişi öl" müştür.Bu nakliye uçağı çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • cinsi sapıklık hadiseleri her gün artıyor Meşhur bir o dun izci çocuüsîar ve tayyareci delikani»-Carla olan münasebeti mihksmaye aksedince dâvanın bütün şümulü meydana çaktı ve büyük bir üzüntü u-^ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Kısa haricî haberler İNGİLTERE İT Resmî bir İngiliz Tıb ko misyonunun dün açıkladığına gö re,sigara ile ciğer kanseri ara smda bir münasebet olduğu mu hakkak addedilmektedir.İTALYA İr Bir subayın idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Hollanda Mısırı protesto etti La Haye,12 A.A-oTrouw» adlı protestan gazetesine göre.Hollanda hükümeti.Israile mal götüren gemilere Süveyş kanalını kapaması dolayısiyle Mısır hükümeti nez dinde protest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Grev yapan öğretmenlerin gösterisi BcngaJkle tahsisatlarının arttırılmasını istiyen öğretmenler saatlerce hükümet binasının önünde oturdular Kalküta,12 A.A.Ben gp.1 öğretim üyeleri sendikası,hayat pah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Everest fatihleri Washington,12 A.A.E ve rest fatihlerinden Sir Edmund Hillary,dün burada yaptığı bir basın toplantısında New Yorh soklajklarında yürümjenin dağa til manmaktan daha güç ve asap bozucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Mısırda ziynet altınının ihraç ve ithali serbest bırakıldı Kahire,12 A.A.Mısır hükümeti ziynet altınının ihraç ve ithalini serbest bırakan bir kanun kabul etmigtlr.Bu kanun,altm ihraç ve itiıalinde ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Milliyetçi Çin uçakları Kızıl Çine yiyecek paketleri atıyor Hongkong.12 AA)Komünist Cinden kovulan bir katolik rahibi Milliyetçi Çin uçaklarınm komünist Çine yiyecek paketleri ile risaleler attığını s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Mülteci Guzenko bir roman yazıyor Washington.12 AA)1946 da Kanadada Sovyet casus şebekesini ihbar ederek hürriyeti seçen Rus sefaret kâtibi Igor Guzenko,hayatını kazanmak için bir roman yazdığını açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • 1954 İKRAMİYE PLÂNI 10+12=22 EV hepsi bahçeft ve 10-u döşeli 10 döşeli ev bir çekilişte V hediye edilecektir.I i J eryrıcey J Çeşitli hediye ve ikramiyeler Hepsinin tutun 1.000.000 lira Yapı ve Kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Bir hâkimin tavsiyeleri Şikago,12 AA.Bir Amerikan hakimi evli erkeklere verdiği nasihatte,«fer kenları nın başka erkeklen'e öpüşmelerini istemiyorlarsa kendilerinin sık sük Öpmeleri lüzumunu bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Esenboğa hava alanı açılıyor_İnşaatı tamamlanan hava alanının işletmeye açılma" sıyla Ankaraya büyük u-Çakiarın sefer yapması sağlanacak Ankara,12 T.H.A.Bayın dirlik Vekâletinden verilen ma lûmata gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Atom enerj Amerika Atom Enerjisi Komisyonu Tıp Fakültelerinde yapılan araştırmaları destekliyor Washington,12 USÎS)Birleşik Amerikada kanser araştırmaJarı sahasında kayd|odilen ilerlemelerde Atom Ener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.02.1954
  • Çok rica ederim,mevzudan uzaklaşmayınız,vaktim kalmadı-Evet ama asıl mevzu budur işte.Çok olmadı-Arkadaşım ve dostum dÜye geçinen hir herif bu şirketin mükemmel bir kolpo olduğuna beni inandırdı-Mükem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1954
  • Amerikada Bayara yap lan tezahüratın numunesi Celâl Bayar Amerikada yedisinden yetmişine kadar herkesin kalbini fethetmiş ve Türk sevgisinin beliğ bfr İfadesi olmuştur,tşte yııkurdaki resim* de gördüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1954
  • HEUGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Tahta oturmak için Yeniçer ileri bekliyen Sultan Asî Güruhun ağzında şu kelimelerin dolaştığı duyuldu:11 Bu kadar mı,başka birşsy yok mu?Or uca biat ve el öpme olmıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.02.1954
  • SEX APPEAL KRALÎÇfc».Aslen Boston'lu olan Pat Gale 1953 yılı Ameıika Sex-Appeal Kraliçesi seçilmiştir-Miami'de bir gece kulübünde çalışan Pat Gale'nin.bilhassa dansları dikkati çekmektedir.Pat» bu unv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1954
  • iw-PT rr—wim—ı-j-mıı iiTrTnwmw^n^iini m m ww ııw ¦mini Bizim huzursuzluğumuz lîi/de.«sinek ufaktır amma,mide bulandırır» gibilerden bir söz vardır.Ara sıra.daha doğrusu,fırsat düştükçe kullanırız.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Atlet Ekrem Koçak ve H.Topsakal hakkında yapılan açıklama Federasyon Pakistana gönderilmiş olan her iki atletin de formda olduğunu ve geçen yılın şeref listesinde en iyi yerleri işgal ettiklerini iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Macaristan,Mısırı 3-0 mağlûp etti Macaristan Mısır millî takımları bugün Kahire'deki Nadi El Ehli Stadında yapılmıştır.Çok farklı olacağı tahmin edilen oyun,Mısır müdafaa" sının cansiperane oyunu neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • i*m*^ ÇALIŞIYOR Çün^ ea« mim takımlar futbol şampiyonasına hazırlık faaliyeti Istanbul,Ankara ve bmtirde devam etmektedir-Bu arada istanbul genç karmasına çağırılan futbolcular şehirde kuru bir saha b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • acarlar memleketimi I I i Macar millî takımının idarecisi ve Spor Vekili Szebec.Mısır dönüşünde Macar futbolcularının Türkiyeye uğramıyacaklarını ve doğruca Budapeşteye gideceklerini söylemiştir-Szebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Rusyada "futbol buhranı,Londra-12 Nafen)Sovyet gazeteleri.Rusyada bir «futbol buhranı» başladığına ve buna hâlâ çare bulunamadığına işaret etmektedirler-Gazetelerin kaydettiklerine göre,son 3 sene zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Bir otomobil kazasında yaralanan tenisçi Mana Weiss Maria Weiss yaralandı Buenos Aires,12 SHA)Dünyanın en meşlıur kadın tenisçilerinden biri olan Maria Weiss.Buenos Aires'te bir motosiklet kazası neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Bu haftaki tletızm musaba kalen İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertip" edilen Birinci Küme kapalı salon atlamalar birinciliği 14 Şubat 954 Pazar günü saat 10 da Kurtuluş Kulübünde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Yunanistan milli fakımı bir türlü kurulamıyor!Atina-12 SHA)Telavivde İsraüe karşı oynayacak Yunan millî futbol takımı bir türlü teşkil edilememektedir.Ne Maarif Bakan lığı ve ne de Yunanistan Fut bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Bir yüzücüyü ahtapot kaçırdı!Sydney,12 SHA)A-Vustralyada Selton'da cere-n e(Jen bir mukavemet £üzme yarışında fecî bir hâdise cereyan etmiş ve bir yü fcücü ahtapot tarafından kaçırılmıştır.Müsabakaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • to'KBAHAR AT *AR ISLARI BAŞLIYOR Izmir,12 SHA)îlkbaha ^t yarışları 14 mart günü Kız ÇUHu hipodromunda başliyaca ör Şimdiden şehrimizde altmış ffaütecavia aty ^yarışlara katıl üzere haziî'lanmağa ta.ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 13.02.1954
  • Basketbol lig maçlarında bugün Profesyonel küme maçları 14 fcıart'a kadar tehir edilmiş bu.Sunduğundan basketbol müsabakaları bu ve önümüzdeki haf talarda futbolun yokluğunu aratmamağa çalışacaktır,Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • RÖPORTAJ Modern devrin yeni keşfi:Uç buudlu filmler Canlı filmler seyircileri heyecan ıçind i bırakıyor.Rol icabı artislerin fırlattıkları iskamîe,masa,balta va ok gîbî şeyler seyircinin başına çarpac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • milliyet ADone şartları Lr.Kt.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 W icnebi memleketlere iki mislidir.Klan şartlar 2 ve 3 üncü sayfa aant.4 T.L 7 ve 8 inci sayfa aıtnt.2,50 T.L.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • Ben katledilen Ingi lizit/L ait tahkikatla meşgul olmaktan hiç hoşlanmıyo rum.insan âdeta sis içinde yürürmüş gibi oluyor,etrafı görmüyor.Londra,zabıtayı büyük bir ihtiyatla harekete mecbur eden bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • BULffiACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »2 Soldan sağa 1 En sağlam hedef;Ego mukabili ve bir elektrik tâbiri.2 Bir tarikat;Kapasite.3 Emîr Abdüıkerîm'in memleketi;Işık;Li veya h'm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • DENİZLESİN Tarihî Roman Yazan:KemaJ SAMANCIGİL İstanbul halkı donanmayı içten karşılamak için sahillere doğru akmcğa beşledi 46 Name,Sırp Ali ağaya ait,bir takını emirler var.Perşembepazarll Ali ağaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • Moras'ın kurtuluşu dün heyecanla kutlandı Baştan başa donatıl kurtufuş yıldönümü Maraş,12 A-A-Dün öğleyin başlayan Maraşın 39 uncu kurtuluş bayramı bütün Maraşlıların iştirakiyle ve büyük bir coşkunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • FANTAZİ Beş kadın tipi Bugün çehreden» saçtan» ellerden» gözler ve kulaklardan insanın karakterini anlamak bir moda-haltine gelmiştir-Bu yazıda göz renklerine göre beş kadm tipi inceleniyor Son senele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no lu sa.alko.başk.dan As-ihtiyaç için Ankarada gösterilecek" yere teslim şartıyla 8 adet station vagon acele pazarlıkla satın,alınacaktır.Muhammen bedeli 124-000 liradır-Kat'î ^teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1954
  • Üsküdar Â.Şubesi Bşk.dan 1953 yılı tütün ikramiyeleri tevziatına 16 Şubat 954 günü başlanacak ve 30 Haziraa 954 günü akşamına kadar devam edecektir-Her haftanın Salı günleri malûl Sb-ve Er.Perşembe gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.02.1954
  • Güzellikleriyle maruf perde ve sahne sanatkârlarının o büyüleyici ve cazip tenine sahip olabilirsiniz.Dilber sanatkâr J\ltm."Puro,mükemmel bir tuvalet sa* bunudur,hem de cilt için bir krem vazifesi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Kozakistanda tesviyeler Paris,12 A.A.Moskova radyosu ilk defa olarak.Kazakistan Sosyalist Sovyet Cumhıı riyetinde komünist partisi mer kez komitesi dahilinde değişiklik ler Olduğunu bildirmiştir.Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Bus tarafı birincide)gök tırmalayan btnşiarı ve ingiliz yapısı Rolls Köyce otomobillerde gezen pefcıoi krallarıyla meşhur Texas'in Dallas şehrine hareket etmiş Lir Bayana,Union Pacific de miryoiu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Güney Kore,Hindiçinîye bir tümen gönderiyor Yayın anan tebliğde Em^kii Amerikan Generali Van Fiöet'ton de yardım İ£t ncJiği bildirildi Seoul,12 AP)Güney Bakanlığının bir sözcüsü,nü Kore hükümeti bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • italyan Başvekili Bastarafı birincide)leri belirmiştir.Mutad olan ilk kabine top lan tısında müsteşarların seci mi yapılır.Scelba,dün bu toplantıyı büyük bir süratle yapmıştır.Muteber akşam ga zetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Kabul edilen kanun tasarıları Baştarafı birincide)belirterek bütçe müzakerelerine Meclis Umumî Heyetinde 18 şubat 1954:perşembe günü sabahı saat 10 da başlanması hususunu Riyaset Divanının bir teklifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Dörtler Kg dağılmaya Baştarafı birincide)delmektedirler.Mokrtov'un takip ettiği taktik ile,1954 yılının-ilk dörtler konferansının,bundan ewe'ki konferansların âkibetina jnahikûm edildiği bilhassa beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Çata'cada patlayan bir mayn Baştarafı birincide)grürmüş ve durum ligilii^re bildiril'rrsiştir.Jandurma Komutanı Abdurralim.an Çakm,Müddeiumumi İl han Yırpıg,Hükümet Doktoru Sefahattin Kırlı,vaka mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Muvaffak İsmet.dün defnedildi Uzun süren bir hastalığı!müteakip evvelki gün vefat!eden İş Bankası Genel Mü-i dürü Muvaffak Işmen bugünj ebedî istırahatgâhına tevdi edi'miştir.Merhumun cenazesi-öğle na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Muvazzaf sınıfa nakledilecek Yedek Subaylar Bastarafı birincide)km.hesap memuru kadrolarım!a istihdam edilenlerle levazım sı nıfında olanlar Ankara ve Or4u Merkezlerinde açılacak 3 bu"iı:k aylık bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Lübnan'da soğuklar Beyrut,12 A.A.Dört gündenberj devam eden şiddetli soğuklar yüzünden dag köylerin deki inekıere sıcak şarap ile kon yak karışık sebze çorbası veril mistir.Yeniden yağan kar Lüb nan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Yeni parti beyaı n ımesini hazırladı Ankara,12 Milliyet)Cumhuriyetçi Millet Partisi İdare Kurulu bu gün bir top lantı yaparak yayınlıyacak-lan beyannameyi hazırlamış lardır.Beyannamenin yarın neşredil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • D.P.Genel İdare Kurulu adayları tesbit ediyor Baştarafı birincide)tedh" Seyhan list»asine girecek,ler içinde İl Başkanı Ömer Başeymezin durumu katil eşmiş tir.Diğer taraftan Demokrat Par tiden ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Jponyadada itimat sâstarnî sona erdi Bastaraft birtııdde)ya PTT memuruna verdikten sonra konuşabilecekleridare,umumî telefonlar yanındaki bu kutularım her zam3n boş kaldığından şikâyetçidir.Aboneler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Fransız-İspanyol ihtilâfı had bir safhaya girdi Baş tarafı birincide)azladilen eski sultam da müda £a,a etmesi durumu ciddî bir saf haya intikal ettirmiştir.Fas yüzünden baş gösteren ts panyoJ Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Türkiyede çevrilecek füm Başt&rafı birincide)santkârları rol alacaklardıriçinde Türkiyenin tabii man zaralannm yer alacalı bu yarı dökümanter mahiyetteki filmi,merkezini ankarada kuracak olan rejisör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Ortadoğu Savun ma anlaşması Baştarafı birincide)yi kararlaştırdığını açıMamişlardır.Bu mahfillere görre;bir Ame rikan askerî heyeti.Pakistana giderek memleketin silâhlı kuv-I vetlerini göadin geçirece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 13.02.1954
  • Cami" ül Ezberdeki talebelerin durumu Buştarulı birincide)okulları veya İlahiyat Fakültesinde okumaya elverişli olanıyan ve hâlen Cami-ül-Ezherde bulunan talebelerden birinin babası,bundan biı?müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • İ TANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Şarkı lar Okuyan;Perihan SÖzeri 13.45 Radyo salon orkestrası konseri İdare eden:Semih Arge ğo 1 A.Ktetelbey:Bir gark pa «arında,2 m Czibulka:Baıod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • İstanbul Emniyet Sandığından Borçlunun adı.soyadı Hesap No* M-Kemalettin Akatan.3554 Vecdi Karaduman 824 Şerife Leman Göçmez 54150 Emin Necati Kamutan.9289 Halit Refet Esinel 4989 Hasan Celep 55023 Şâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Yol.yapımı Karayolları Genel Müdürlüğünden!1 Eksiltmeye konulan iş:Aydın Sarayköy Denizli yolunun Kuyucak Sarayköy arasında Km-17+000 dan Denizliye kadar olan kısmında,bu arada bulunan Feslek varyantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Konterplak alınacak Oevlst Demiryolları Haydarpaşa Satsnalma Komisyonundan 1 Miktarları şartnamesinde yazılı muhtelif cins ve ebatta kontrplâk kapalı zarf usulüyle satın ahnacaktır-2 Muhammen bodeli 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Bayındır Devlet Hastahanesinden 1 Bayındırlık Devlet Hastahanesi ihtiyacı için yağ pompalı ve her istikamete müteharrik mügtemilatıyla birlikte bir adet ameliyat masası açık eksiltme suretiyle satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEIİÎR TİYATROSU "•«at 21 de Dram Kısım HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan.Thornton lider Türkçesj Tevfik Sadullalı Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • MUAMMER KASACA MAKSİM Bu akşam,Saat 21 de C t B A L t KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:431»4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapatug Acılı?Kapanış Sterling 734.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı Q.8(0.80 İsviçre Fr.64.08 54.03 Belçika Fil 5.61 5.60 isveç KJ.64.12.30 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • ZAYt İstanbul Emniyet Müdürlüğü 6 ncı Şu.be Müdürlüğünden almış olduğumuz 12268 sayılı taksi plâkası zayi olmuştur-Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur.MOTOR LTD.ŞTÎ Taksim,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Lokman Hekiiv.Dr.HAFIZ C E M A f.Dahiliye MÜt3has*iH* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta Kabul eder.İstanbul Divan* yom No.104 Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yaea iğlerini flüen idare eden Mes'ul Müdtif:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Akçaabat Belediye Reisliğinden 1 Kasabamız içme suyu tesisatı ıslah ettirilecektir.Bu iş 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarfusulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 6082i)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Ordu.C.Müddeiumumiliğinden Ordu Cezaevi hükümlü,ve tutuklularının 954 malî senesine ait ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile 26/1/954 gününden 16/2/954 gününe kadar 21 gün müddetle eksiltmeye konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Tansever Ticaret Anonim Ortaklığından ı Ortaklığımızın senelik Genel Kurulu 15 Mart 1954 talihine müsadif Pazartesi günü saat 15 te Şirket Merkezi olan Eminönü.Balıkhane sokak,25 numarada toplanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Kütahya Vilâyet Daimî Encümeni Reisliğinden:1 Gediz Altındaş yolunun 18+900—23+900 kilometreleri arasında yapılacak tesviye,stablize ve menfez inşaatı bedeli 954 bütçesinden ödenmek suretiyle)kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Bulunmuş eşya 1954 ocak ayında Tramvay,Tünel ve Otobüs lerde bulunan eşyanın müfredatlı listesidir Adet Muhtelif cins çantalar 57 Tek ve çift kadın ve erkek eldivenleri 124 Tek ve çift kadın ve erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kimya mühendisi,inşaat mühendis veya fen memuru,makine ve elektrik fen memuru,konstrüktör ressam* Almanca mütercimi,sıtma savaş doktoru,eczacı,hemşire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • İstanbul Levazım AmlrlSğmdesı verilen Askerf Kıtaat llânftart Bedeli 51,000 lira,geçici teminatı 3800 lira olan 1700 ton buğday öğütme işi kapalı zarfla 25 Şubat 954-günü saat 11 de Elâzığ As-Sa-Al-Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Tekirdağ'da mevcut 3000 tonluk çelik hangar ekşili işlerinin ikmali kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Iğin keşif bedeli 20 G25-51 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Müdüriyetimizde mevcut nümuneBİne göre 30 adet 4X4,5 ve 60 adet 1X1-5 ebadında ceman 90 adofc dikilmiş tatfpolin branda—yaptırılacaktır-2 Muhammen bedeli 4X4-5 luğun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 no lu 8a.Al.Ko.Bask,dan As.birlik ihtiyacı icin Ankarada gösterilecek yere teslin* edilerek monte edilmek şartiyle bir adet vinç kapalı zarfla sa" tın alınacaktır-Muhammen bedeli 100000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Su kulesi yaptırılacak İstanbul Sular İdaresinden 5 Levent ve civarının günlük su sarfiyatını tanzim etmfrk üzere 400 M3 hacminde ve 30 metre irtifaında su kulesi şatoda)inşa olunacaktır-Şartname ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 13.02.1954
  • Bandırma Tekel Müdürlüğünden 1 Bandırma şehir içinde bir sene müddetle yapılacak tahminen 8000 ton Tekele tâbi mevat ve eşya ile yaprak tütün» maden kömürü,levazım ve boş kapların nakliyatı 15 gün müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8