Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • iugün şehrimizde havanın 90k buintta ve yağışlı geçeceği,rüzv garların kuzeyden kuvvetli eseceği,sühunet derecesinin degişmiyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Celâl Bayar,McGormîck labrikalannda tetkikTerde buhwnrken Foto:A-A.Bayar,Los Angeleste hararetle karşılandı Devlet Reisimiz dün Holiywood'u ziyaret ederek beyaz perdenin meşhur artistleriyle tanıştı L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Lawton Collins geliyor Yakın Doğuda bir tetkik gezisine çıkmış olan ve hâlea Yunanistanda bulunan,Ame rika Birleşik Devlettendin Nato nezdindeki daimi tem,Devamı Sa:7 Sü:8 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Fransa Hindi Çini için Kızıllar Laos un başkentine giriyor.Fran-Siz Harbiye Vekili dün Hinciçinîye vardı Washington.9 AA.Bu gün öğrenildiğine göre.Fransa Hindicimde.komünistlerle yapmakta olduğu çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Şehrimizde atom çalışmaları üniversitede kurulacak siklotron tesiri için 400 bin Ura ayrıldı Ankara 9 Milliyet)Memieketımizd atom araştır maları yapılmasına dair bir kanun tasarısı bu gün Meclise sevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • B„ Tikimi Takırtım 1-0 yend B:ve O mill!'takım namzetleri dün Fenerbahçe Stadındakarşılanmışlar ve B)kadrosu maçı 1—0 Icazanmıştır.Besim O taUım müdafaasını B)"literm bir hücumunu önlerken tesbit et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Sabahaf Erdemir'in duruşması Cumhurbaşkanına hakarette bulunduğu kld/asiyla mahkemeye verilen sanığın duruşmasına gizli olarak devam edilecek Cumhurbaşkanı ÖelâJBayar'a hakarette,bulunduğu;idd^asiyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • stanbulda hayat pahaliltğı yoktur,diyor Şehir IşEerinS tzih eden Vatı,tanzim satışlarının fiyat artışını önlediğini belirti Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün saat 15 30 da Vilâyette bir basın topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Abidin Dover bugün defnedilecek Evvelki gün bir kalb krizi neticesinde hayata gömerini yummuş bulunan Abidin Daver'in vefatı:cidden büyük bir teessür uyandırmış/tır.Vali ye Belediye'Reisi Fahrettin Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Romada büyük bir başarı kazanan Leylâ öonçer Genç bir Türk sanatkârının büyük başarısı Leylâ Gcııçeıs Napoli'de Madam Butterfly Operasının 50 nci yıldönümü için verilen teniH-lde baş rolü oynadı Napol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • C.H.P.nin seçim hazırlığı inönü dün büyük kurultayı 25 şubatta toplantıya çağırdı Ankara,9 Milliyet)Umumî seçimlerin yaklaşması üzerine Halk Partisi Genel Başkam İsmet inönü C.H.P Tüzüğünün 22 ttci ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • orusu Molofov dün uzun bir nutuk söyliyerek Rusyanın Almanya için yeni bir plân hazırladığını bildirdi Berlin KohfeTahsmdarKore"!îe~Ügi!i bir karar alındığı takdirde hükümetimizle istişarelerde bu'ünu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Türk ve Amerikan birlikleri Iskenderıma çıkartma yaptı Türk gckü manevralarsniîv ikinci gününde harekâtı GI.Abdü kadir Seven ve Cassady idare etti Adana.9 AA.Millî Savunma Vekâleti Temsil Bürosundan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Kömür Tevzi Müessesesin den kömür almak üzere sıraya giren vatandaşlar Günde 600 ton maden kömürü tevzi ediliyor Yakscak ihtiyt emin ö ilenmesi için şehrimize dü?v 3 vapur kö nür g *tîrt Hi İlgililerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Kar tekrar başladı Dün gece yarısından itibaren yağmaya başlayan kar kısa bir amanda şehri kapladı Uzun bir müddetten beri fasüah bir şekilde yağan ve sık sık şehrin münakaiâsıru sekteye uğratan kar ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • SİNEMA KARABORSACIDAKİ Son.günlerde sinema biletleri yine karaborsaya düşmüş ve fahiş fiatla satılmaya başlanmıştır-Bu cümleden olarak dün emniyet ekipleri'Beyoğlunda yaptıkları tarama neticesinde 6 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Seçmenlere hesap verme Sergisi Belediyesi 35 yıllık Saatim bir sergiyle teşhir ediyor fil *e h* Srtt»den:beri şehrimiz j"Jttlunan İzmir Belediye Reisi *SiLap°nUrsal 1 martta izr"irdi 8a,p k ola« «Seçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • Rusya'da seçim komedisi **us liderleri yayınladıkla-r* bir tebliğde kendilerini l aday gösterenlere teşekkür ettiler Londra,9 Nafen)Mos-»ccada seçim komedyasının ilk £®rdesi açılmıştır.Malenkov ile Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.02.1954
  • D.P,Grupu dün toplandı On dakika süren içtiraada °»ğu Almanya ile ticaretimiz görüşüldü Ankara.9 Milliyet)De-fcokrat Parti Meclis Grupu bu |ün saat 15 te toplanmıştır.^•Çİm kanununda yapılacak «egişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.02.1954
  • TAKVIMM YAPRJUİ 14 sene sonra ULUMAY Geçen gün Taksim Emi nönu autunda imleyen bir otobüsün orta kapısından girerken bir kontrolör mâni oldu.Arka kapıdan giriniz.Girdik,Ortaya doğru yürür ken sahanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • KİSA HABERLER Üsküdardaki bekçilerin;«caput,elbise ve ayakkabıları baştan aşağı yenileriyle değiştirilmiştir.Bu arada 'kazaya bağlı bekçilerin aylıkları da bir miktar arttırılmıştır.fa Yemi ve Eski Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • p 2 t j S T Beyazıtta Fuatpaşa cadde irinde 41 numaralı tesviyeci dok 4cânm ]a-çalışan Boğos admda bir i^çi,bir eîr.ir buhranı »onunda bıçakla kendisini kar.«ından yaralanış ve Cerrahpaşa Hast-ahanesL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • H 6 Cera,fthır 1373 10 Şubat 1954 Çarşamba VAKİT VASATI Güneg 7.02 1.27 öğle 12.28 6 53 İtendi 15ul7 911 AJtşam,1736 12.00 Yatsı 1&.07 133 j 922 11.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Konservatuar konserler inin on yedincisi pazar günü Taksim Belediye gazinosunda verildi.Klâsik Fasıl «Maihnr» makam-nin yeni takımından to şekkül ediyordu.Bu konserde büyük bir noksanın telâfi edil di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • sıONFERANS Ö$ if Çapa Eğitim Enstitü retmenlerinden Fevzi Se^*r^ rm saat 11 de;Eminönü ci lokalinde «Eğitimi Zor 9^ lar» mevzuunda bir kof*" verecektir.TÖREN ttfi Kırım Türk Kültür v gi tarafından,son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Mes'ut bir doğun* Gazeteci arkadaşları*11^ dan Kemal OzbayraÇi1* kız çocuğu dünyaya r\et tir.Yavruya uzun Öro^ u' diler,anne ve babasın1 rik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Zabite bir hırsızlık idd^ tahkik ediyor Beşiktaşla Muhtar*^,sokağında 20 numarada j ran ve Silivri limanına 2$ iı "ÜçgünM motorunun&t bi buiunan Salâhattin Çaa admda biri.polise mür^Lederek.Mudanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Yalova Beedîye Reisi Yalova belediyesinin bat devresi,ikinci toplat evvelki gün-yapılmıştır.Toplantıda ilk olarak &e Çen devreye ait zabılar ok^ muş ve gereken münakale* j yapılmıştır.Bu,arada-l-z* Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • t ğ Beyaz kadın ticareti Yazan:Bcdirhan ÇINAK Tefrika No-2 Gönül diyorki kalk gir ortalığı clt üst et içen Buradan da yine ekipten evvel çıktık ve bir başka kokteyl salonuna girdik.Şim di siz "amma da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • TÜRK BASIN BİRLİĞİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞIN DAN:Basın abmiımiz Abidin Da verle benzerinin çoğalması en büyük diirğirmiz olmak lâzmıgelen değerli bir rüknünü,mesleği gerçekten tem sil Kudretini kazanm» tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Vali Ankaraya gitti Vali ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gök ay,dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir.Gökay şehri ilgilendiren meseleler etrafında alâkalı larla temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • istanbul Hemşehriler Cemiye tinin Yahya Kemale hediyesi istanbul Hemşehriler Ce ı mİ3ieti-yarın saat W7,30 da Park Otelde Yahya Kemal,Beyatlıya üzerinde "istanbul u şiirde en güzel terennüm i eden Yah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Grip ve nezle vakaları azaldı Bir müddet evvel şehrimiz de bir salgın durumu arzeden grip vakalarının son günlerde azalmış olduğu gorüimüş tür.Diğer taraftan,tifo ve ti" füs vakalarının arttığı yolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Hububat fiyatları Eko o211 i ve Ticaret Vekâleti bir sene içindeki fiat artış-arını tesbit elti Ekonomi ve Ticaret Vekâle ti KorijöktÖr servisi dahili is tihsai maddeleri Hatlarının artiş.ıe alâkalı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • HALKIN SES Tekel kibnti nerdesirı?Beşiktaşta Sereucebey yo kuşunda oturan okuyucur muz Burhanattiu Özkan'dan aldığımız bir mektupta;«Te kel Kibritinin» son zaman,tarda piyasada bulunmayışından şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • C.H.P.ne ait telefonlara Defterdarlık el koydu Diftardar "Kasti mahsusla değil,mevcut kanuna göra hareket ediyoruz,dedi C.H.P,nin hazineye aitt diyoruz.t malarının tesbit ve tadat işi sona ermiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Belediye afiş kttlrieri inşa ettirecek Belediye tarafından şehrin muhtelif yerlerinde afiş kule lerj yaptırılmasına karar ve" rümiştir.Afiş kuleleri İlk olarak Aksaray,Beyazıt,Emi nönü,Sirkeci» ŞişÜ v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Et fiatlarmda bir miktar ucuzlama görüldü Et fiatlarının kontrolü müsbet tesirini göstermiye başîaamıştır.Belediye Reig Muavini Dr.Lütfi Oğultürk tarafından her gün bir iki mıntakada kasaplar kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Ticaret Vekili istanbul da tetkikler yapacak Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çelikbaşın hafta için de şehrimize geleceği ve hayat pahalılığına »arşı alınan tedbirleri gözden geçireceği bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • II Gene] Meclîsinde imar işleri görüşüldü il Genel Meclisi-dün de saat 15 te,Reis Vekillerin den Ferzan Arasın başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda ilk olarak geçen celseye ait mazbatalar okunmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Muhtelif yerlerde 40 sojjiik hava deposu kurulacak Ekonomi ve Ticaret Vekâleti,memleketimizin muhte" lif yerlerinde yeniden 40 soğuk hava deposu kurmaya karar vermiştir.Depolar kurulduktan sonra,bural
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
  • 10.02.1954
  • Okulların tatili Okullarda mahrukat sıkıntı s çeki memesi için şimdiden bazı tedbirler alınıyor Havaların soğuması ve grip vakalarının artması üzerine Vilâyet Sağlık Koınisyo nu şehrimızdekj,bütün ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şirket Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Hıristiyanlığın mukaddes yarlsri Kus Çarları Osmanlı Devletinin dahilî işlerine müdahaleye fırsat vereceğini bildikleri io!n on sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda Ortodoksluğun hâmisi geçinmeye kalkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Hayvancılık inkişaf ettirilecek Tarım Vekâletit sun'î tohumlama isterinde vukııbu-Ujo malî ve idari engelleri ortadan kaldıracak bir kanun tasarısı hazırlıyor Ankara.9 T.HA-Tarım Vekâleti,kasaplık büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Doktorlar için hususi televizyon yayınları Şikago 9 AA.Vazife leri başından ayrılma imkânı bulamayan doktorlar evin den böyle tıp sahasındaki en son geÜşmleeri televizyonda dakip edeceklerdir.Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Bit kolonyalı denizci Ingdte reye iltica etti Londra 9 ANKA)Ba tory isimli Polonya gemisi nin mrettebatmdan 23 yaşın da Michael Rosak isimli bir Polonyalı,Ingfilterye siyasî mülteci olarak iltica etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Trr.fifc polisiniz rica ediyor.Durup kalkmak zor ve tehli k^li otea itaiş ve yokuşlu yollar da vı:s laları durdurmayanız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Bay Ange gibi bir yabancıdan bahsederek mevzuu niçin değiştirdiğinizi,doğrusu ya bir türlü anbyamıyorum-Hamilton Beamish,Madame Wadcu agloa'un bu cehaletine hayr.t etmedi ve gayet bariz bir eda île;Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Kısa harici kaberSer AMERİKA jç Amerikan Pasifik Kuvvet leri kumandanı General John O.DanieU dün Amerikan müşterek:erkânı ttarbiye reisSieriy le görüşmüştür^ Generalin bu gürüşımelerde yaptığı tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • MariJyn Monroe'yu polisler muhafaza ediyor Fukuoka 9 A.A.Dün gece Tokyodan buraya ge len Marilyn Monroe ve kocası Joe Dimaggioyu muhafaza' etmek için şehre fazla miktar da polis celbedilmiştir.Pek çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Mısır,Farukun iddialarına cevap verdi Koleksiyonlarını alacakları mahkemeye vereceğini söyliyen Faruk'un,Mısırı zarara sokmaya çalıştığı bildiriîryor Londra,9 AP)Bir iki güne kadar Mısır hükümeti tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • I İKTİBAS I Ezeli maceraperest Ernest Hemingvayın son macerası İstiklâl harbîni Amerikan karilerine anlatan HamSngvay Lozan konferansında da bulunmuş Parîse dönüşü i da ilk eserSerini trende çatdırmtş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Bir milyoner tehditle soyuldu Kenosha 9 A.A.Dün gece zengin bir mucidin evi" ne giren üç haydut,adamı silâhla tehdit ederek X5Q hin dolar kıymetinde gümüş eşya koleksiyonunu çalmışlardır.Mucit polise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • FIKRA Ağa Han'ın mesajı TAKÎK Bl'GRA İnsaıiaz,şu çilekeş dünyan n üzerinde iki milyar,511 kauux yüz milyonu* ve ortalama bir hesapla yan y ariya ulmfcık üzo re iki einse bulunmuşuz,ila ip ler,darpler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Faizli 1953 istikrazı Tahvilleri EÜ1ÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞ MÜDDETİ:1 ŞU FAT 1954-10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesma uygun bîr şekilde 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,000 Ura ık olarak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Ucuz otlatılan uçak kazası İîii motoru birden bozulan bir Amerikan uçağı düştü-Mürettebat paraşütle atladı Londra,9 AP)Birleşik Amerika ıhava kuvvetlerime mor.sup bir sözcünün bildirdiği ne göre bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • Meksikcda zelzele Zelzeleler mütemadiyen devam ediyor ve zeteele bulgewnde şiddetli yağmurlar yağıyor Mexico City,9 A.A.sik aniti grüneyinde yen i dem 6 ze)zele olmuştur.Bu haberi veren resmî makaml&t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.02.1954
  • iskandinav kızları büyük bir darbe vedi Rusların İskandinav memleketlerinde kurdukları casus şebekelerinin yakalanma** kıziüar İçin bir hezimet o'du Stokholm,9 Nafen)Sov-şebeke ile bilhassa meşgul oly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.02.1954
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A islâm tarihinin temel vakalarından:Cemel Hazreti Ali,Hz.Ayşenin durmayan devesini durdurabilmek için şöyle bağırdı:Ayaklarını kılıçla kesin Hazreti Osman'ın katlinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1954
  • Bayar,Chicago'da aslı Türk olan bir polis memurunun elini sıkıyor Foto Bayarın Ameı ikadaki ziaaretleri Amerika Reisicumhuru Eisenhower'in resmî davetlisi olarak Amprikayı ziyaret etmekte olan Reisicu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.02.1954
  • Aşk'a doymayan kadın Dördüncü kocasından da geçenlerde ayrılan Lucia* gazetecilere:«Aşk'a doyana kadar evleneceğim» demiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.02.1954
  • sahalarının ölmez yıldızlarından birkaçı Birbirinden uzak diyarların şöhretli kurtları yalnız kendi memleketlerini değil,çıkarmış olt tıkları nefis oyunlarla bütün dünyayı hayran bırakan futbol üstadl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1954
  • Beşiktaş,F.Bahçe ve G Saray toplu olarak Ankaraya gidecekler İstanbul,9 SH)Mithat,paşa Stadmdaki profesyonsl lig maçlarının tehirinden istifade eden büyük kulüpler Ankarada bir tuTnua yapmak üzere teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1954
  • BABAMIN HARSISINDA OYNAYAGAGIM Siyah-Beyazlı takımın dinamik soliçi millî futbolcu Fahrettin Canöer^r *n afacan oğlu şimdiden futbol antrenmanlarına başlamıştır.Küçük Cansever «Babamın karşısında oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1954
  • Ekseriyetini İstanbul futbolcularının teşkil ettiği genç takımımız Briiksele hareketinden önce nç mi takım namzetleri bugün Karagücü ile karşılaşıyor Biri genç takanlar,diğeride orciılararast sena haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1954
  • Te'evizyon İngiliz f utbolüne yaramadı Londra-Nafen)îngilterenin bîr çok spor 'kulüplerinin «malî müşkülâtlan» son haddine varmış bulunmaktadır.Bu vaziyete «seyirci alâkasızlığının-sebebiyet verdiği a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1954
  • O O L Dünkü B—C millî takım namzetleri maçının ikinci devresinin 10 uncu dakikasında oyunun tek golünü Suat igtd böyle yapmıştır.Seyircisiz yapılacağı ilân edilen fakat buna rağmen yine bir kaç bin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 10.02.1954
  • Soğuklar kulüplerede tesir etti Paris SHA)Şiddetli soğuklar,maçları takibe giden seyirci sayısını son derece azaltmış ve bu sebeple de kulüplerin kasaları hayli zarar görmüştür-Neşredilen istatistikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.02.1954
  • Amerikada hayat ucuzluyor Vaşington 9 A.A.Hükümet tarafından neşredilen bir istatistiğe göre Ameri kaçla bayat pahalılığı son ay lar zarfmda hafif bir alçalma göstermiş ve şehirde yaşa yan vasat fair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Sovyetierin Roma elçisi vazifesinden ayrıldı Roma 9 A.A.Geçenlerde kurşuna dizilen Sovyet gizli poHs şefi Lavrati Berianın arkadaşt olarak tanınan Sovyetlerin Roma elçdsi Mik;hal Kostilev bugün Moskov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • tngi terede er vesikası ÖıûHtıüdeki gülerde vesîka Uvrm tamamen kalkacağı zannediliyor I^ondra.15 Al.Muhafazakâr hükümetin,önümüzdeki Çarşamba günü et vesikasını bu suretle diğer bütün tahdidatı kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Br«şkumişcx öanieL,çok ma" ruf ve o nisbette zengin ola» t.C'.unaMrtı wane bizzat gitmişti-riialiuLi birinci a harbinde F:aasada nzua müddet kalmış olmcanna Tagmen Fransızca bilmiyordu Danie!de İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • 1 2 9 4 S 6 7 9 tO îî Ajjj i-m V psi d »riiinnJ S5IHH:1 J1 Pi.JH 1 nnnin^ i inriv'i I 2 3 4 5 6 7 e 9 o S&itifc&n sağa 1 Tlmümî heyet.2 De r iriliğine ve genişliğine tâbirinin esfci söylenişi 3 Diplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Bir iktisat heyeti şehrimizde tetkikler yapacak Birleşmiş Milletlet Teşkilâtına mensup 6 kişilik bir iktisadî heyet önümüzdeki günlerde şehrimize gelecek tir.Heyet azaları şehrimizde bir ay kadar kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Şehrimizde büyük bir men sucat fabrikası kurulacak Son günlerde milletlerara sı büyük sermayedar grup ran rnemüeket^ır^.zde nıuhîe lif tesisler kurmak için faaliyete geçmişlerdir.Bu arada tanınmış,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Yaşlı bir kadını ağır surette1 yamadılar Eyübe bağlı Arnavutköy halkından Halim Kuşçu adın da 15 yaşlarında bir çocuk,Fatma Ceylan adında 75 yaşında bir kadını sopa ile başından tehlikeli surette yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Almanyanııı üç pistti Krone Sirki Istanbula gelyor Avrupanın en büyük üç pistli Alınan Krone sirki 15 Mayıstan itibaren temsiller vermek üzere şehrimize gele cek ve ilk gece hasılatını İs tanbul Gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Silked istasyonunda tren beklerken öldü Bir müddetten beri Haseki Hastahanesinde tedavi edaJaaaekte olan.Emine Bayır aynıda bir kadm dün hastahaneden taburcu edilmiş ve Sirkeci istasyonunda tren bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • ehIzlibİn KIZI Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGÎI* Nilüfer:''Sağ ol Kadir ağa,Allah gönlüne göre versin.Şimdilik dua eieüm de kendisi sağ salim dönsün,43 İV istanbul ahvali.Liman güzeli Nilüfer,ikiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • RÖPORTAJ ekarlık sultanlıktır,diyenlerin kulağı çınlasın Bir kaç gün önce 19 genç kz ve 27 erkek M Bakarlar Kulübü t9 adiyle bîr cemiyet kurmak için teşebbüse gsçmî:ttr.İşin garibi şudur kî kulübün ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Hahamların l n ümay i ş i New-Yorfcta 2000 kişi ve 20!haham kadınların askere «tın-1 masını protesto etti New-York,9 AA.2000 kişi "bugün başlarında 200 kadar haham bulunduğu halde I Israilde kadroları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 10.02.1954
  • Güney Kutbunun fethine çalışılıyor ı a Avustralyanm bu yü iptidalarında Güney Kutbuna göndermek tasavvurunda olduğu seferi heyete 9 kişi seçilmiş ve bu ingiliz dominyonunda en şümullü bir antrenman de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.02.1954
  • Abidin Daver bugün defnedilecek Başta rafı biriacide)hnmım Maçkadaki evine giderek» Başvekil Adnan Menderes ve kendi adına ailesine tâziyette bulunmuştur.CENAZE TÖRENİ IIİGÜIIAMI Rahmetli Ostad ÂbitÜn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Iürk ve Amerikan bîrMkleri Baştarafı birincide)Tasavvur edilren düşman paraşütçü birlikleri cehpenin bazı kesimlerine indirmeler yapmış ve kuvvetlerimizle düşman arasında çetin çarpışmalar olmuştur.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Fransada grevler Hava meydanları meteoroloji servislerinde çalışan işçiler umumi grev üân ettiler Paris,9 AA.Meteorolo ji sandukalarından bildirifedSğlne göre,Bourget,Orly,Lyon,Ma rignane ve Bordeaux
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Kar tekrar başladı Baştaraiı birincide)km sürmektedir.Dün Izmirde sühunet derecesi gölgede zait İÜ dereceye kadar yük selmiştir.Bununla beraber,sık sık değişen hava karşısın da.kimse pardesüsünü çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Genç bir Türk sanatkârının büyük başarısı Başta rafı birincide)Asrımızın,ilk yıllarında yazumış oıan bu Upera iık deta 11 şubat ¦löw4 üe ıvıııâno nun La bcala Operasında san neye konulmuş takat ı^yask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Esncfın öğle tatili Tecrübe mahiyetinde t&tbik edilmekte olan öğle tatilinde bir değişiklik yapılmıştır Bu haftadan itibaren yalnız Cumartesi günleri öğle tatili 12 ile 13 arasında yapıîacaktır-Bu kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Sabahat Erdeminim duruşması {Baştaraft bîMtneldel ye Ceza' Malıkemesinde başlan mıştır.Salona,suçlu öe avukatların dan başka dinleyici olarak £k;gazeteci al nmış ve kapının öniln.de biriken samiinin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Fransa Hindicini için Amerikadar yardım istedi Baştarafı birincide)şahıs,hükümetin Fransamn talebi hususunda bir karar ver m&den önce meseleyi uzun uzadıya tetkik edeceğini' söylemiştir-Dışişleri ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Günde 600 ton maden kömürü tevzi ediliyor Bastarafı birincide)Maden kömürü tevziatına da 3eram edilmektedir.Hâlen îs.i tarabuldaki depolarda 3000 ton j maden kömürü mevcuttur.700 i tonluk «Türkân ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • İtalyan kabinesi kuruluyor Roma,9 A.A.Yemi Ital yan kabinesini kurmağa m;mur edü;n Marie Scelba-dün akşam istişarelerine başlamıştır.Bu istişareleri arasında sos y&Iist demokrat partisi genel sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Dörtler,tekrar Almanya «3 ft ınes eiesını goruşuyoriar Baştarafı birincide)bir teşekkül olacağını fırsat düştükçe belirtmişlerse de,Molotov bu görüşü reddetmişti-4 saat süren,toplantıda.1.5 eaat müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Hindistanda iki fecî kaza oldu Yeni Delîıi,9 A-A-Allahabad böLg_sinde Mirzafour yakınlarında vuku bulan bir tren kazasında 22 'kişi ölmüş ve 14 kişi yaralanmıştır-Kazaya sebep olan tren iır şa halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • C.H.P.nin seçim hazırlığı B:iştarafı birincide)öğrenilmesini hedef tutmaktadır.Kurultay olağanüstü toplantı ami 25 şubat perşembe günü ya pacaM-T.O güne kadar İl kon grelerini yapmış oLan İller yemi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • ESKİ MÎLLET LERİN İZMİKDEKİ FAALİYETİ İzmir,9 Müliyet)Mahke me karan ile resmen kapatılmasına karar verilen eski Mil let Partisi mensupları Cumhuri yetçi Millet Partisi namı altm da ter parti kurmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Lawton Collins geliyor Bnştarafı birincide)silcisi General Lavton Collins,maiyetiyle birlikte mem lekelimize de gelerek Ankara ve izmirde tetkiklerde hu LtmcEaktan sonanr 19 şubatta ilci gün katmak üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Seçm nlere hesap verme sergisi Rav»rti-afı bîrfncîclo)maddelerinin kontrolü ve bilûmum sosyal faaliyetlerimizin bir hülâsasını ortaya doyacağız Bu sergride,İzmirin 100 yıllı k istik balı baklanından ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • stanbuldo hayat pohofıfiğı yoktur diyor Baş tarafı birincide)Vali ve Belediye Reisi izahatına şehrin ekmek durumunu belirterek başlamış ve bir müddet evvel ziyan ettikleri iddiasiyle ekmek çıkarmak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Bayar,Los Angeleste tezahüratla karşılandı Baştarafı birincide)muhalif bulunduklarını,zira ko münizmin,insanları,«küstah bir hükümetin,uşakları derekesine» indirmek gayesini güttüğünü söylemiştir.Los
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Kore'de yatı fe'ce uğratmış Tarafsız tahkikat üyelerinden bazıları ayakta kalmış tek bir binaya rss amad;k'arını cöyiedîüi-Pattmunjom,9 A.A.Ko munisi kuzey Karede vuzifili olarak yaptıkları bir seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Çiçekli dün itimat oyu aldı Şam,9 AP)Cumhuribaş ikam Edp Çiçekli bugün Suriye parlâmentosunda kapatılan siya sî partilerin liderlerini ne sebeble tevkif ettirdiğini ardatmış ve bu izahatı üzerine Parl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 10.02.1954
  • Rusyada atom topu varmış Sovyetlerin san manevralarda muhtelif atom silâhları kullan* dıklan tahmin ediliyor Moskova,9 AA)Umumiyetle iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre,Rus ordusu muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • 12.57 Açıhs ve program 13.00 Haberler 13.15 Dansf müziği Pl)13.30 Şarkılar C kuyan:İrfan Dogrusöz 14.00 Radyo salon orkestrası kor sari İdare eden:Semih Argeşo 1 Liske:Gavot te,2 m Fr Chaı K/sir-Şe n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • İSTANBUL BEUSDÎYESİ ŞFHÎR TtYATROSÜ 21 de Dram Kısım HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zan)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Saduüah Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamlan te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Talebe Birliği gençlik tiyatbosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde YAKIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magnt» Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni DilJigil Salı,Çarşamba akşamlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Fambiyo ve fsnam Kapanış Acılı?Kapanıp Sterling 734.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangt 0.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Ft.5.6i 5.60 İsveç K».54.12.50 54.12.50 Florin 73.6840 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • MAKSİM Bu akşam Saat 21 de O t B A L 1 KARAKOLU îumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon e 43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mea'ul Müdür:Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Dizel molörü alınacaktır Bursa Belediyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır.Bu işe ait şartnameler elektrik iml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.AL Kom.Başkanlığından:Askeri birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 küa sülyen ile 5212 kilo mürdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • İstanbul Lavâzı n Amir iğ;r Jen verilen Askerî Kıtaat İlânları Bedeli 51,000 lira,geçici teminatı 3800 lira olan 1700 ton buğday öğütme işi kapalı zarfla 25 Şubat 954 günü saat 11 de Elâzığ As-Sa-Al-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 2.Nolu.Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 10 metre küp çıralı çam tahta 3 metre küp çıralı kalas 10 metre küp Karaağaç hatılı 3 metre küp yarma gürgen 50 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • %5 FAİZLİ 1953 İÇ İSTİKRAZ TAHVİLLERİ VERGİDEN MUAF OSMANLI BANKASI İşbu tahvillerden almak istiyen sayın müşterilerinin emirlerine gişelerini âmâde tutmaktadır.GALATA YENİCAMİ BEYOĞLU.YEMİŞ ŞİŞLİ ÇEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayol arı Genet Müdürlüğünden t Eksiltmeye konulan İş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Sirya ,Çoruh Şavşat yolunda lmerttav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Istanbul Emniyet Sandığından:Emniyet Sandığına borcu ö.U Sam iye Kıfıç İsmail kız varislerine ilân yolîle tebliğ 53/3972 Bayan Samiye Kılıç sağlığında Fatma Nazimc Akboy ile müşterek borçlu ve mütesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • 6 adet usta taharcı alınacaktır SUmerbank Bakırköy pamuk u Sanayii Müessesesi Mü d ümüğünden 1 Müessesemiz işletmesinde İstihdam edilmek üzere 16 35 yaşlan arasında deneme ile 6 usta taharcı kadın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Vali ve Be'ediye Başkanlığından 'Tecrübe mahiyetinde tatbik edilmekte olan Öğle tatilinin Cumartesi günleri momurlarm dairelerinden evlerine dörnne saatlerine rastladığından Cumartesi günJeri tatilini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Diyarbakır Belediye Başkanlığından 1 Diyarbakır Belediyesi için beş tonluk uzun şase 150 pus takviyeli-ve üzerine inşa edilecek karoserinin oturmada 30 kigi.ayakta 10 kigi ceman 40 kişiyi alabilecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan Miktar» Fiati Teminatı Kapalı zarf eksiltmesinin Cinsi Metre Krş.Lira Krş.gün ve saati Er kaput kumaşı.80 000 1375 46750 X)0 1 Mart 1954 Pazartesi saat 15 Kışlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Yozgat Devlet Hastanesinden Miktarı Fiatı Tutarı %7'5 teminatı Erzakın cinsi Kilo Gr.Lira Krş.Lfra Krş,Lira Krş.Koyun en.15000 000 2 50 37500 00 2812 50 Kapalı zarf usuliyle Hastahanenin yukarıda cins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Fethiye Şirketi Madeniyeei T.A.Ş.Tunustan Societe Minic-re et Me-tallurgiqucds PenaiToya fir masmdan getirttiğimiz cif 1.178.388 Fransız franklık emteayt ait Galata giriş gümrüglinün 77425 sayıl!ve' 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Türk Maadin Şirketinden* Şirketimizin Hissedarlar Umumî Heyeti 15 Mart 1954 Pazartesi günü saat 15 te.Şirketimiz İdare Merkezi olan B:yoğlunda İstiklâl Caddesinde Yeni Han'ın 4 üncü katındaki yazıhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul 2.No.Lu.Satın Alma Komisyon Başkanlığından Cinsi M'Jıtan Yelken bezi.125 Metre Yelken bezi.375 Metre Buranda bezi.250 Metre Yelken bezi ince)100 Metre Goblen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Kimya mühendisi,inşaat mühendis veya fen memuru,ma* kine ve elektrik fen memuru,konstrüktör ressam.Almanca mütercimi» sıtma savaş doktoru,eczacı,hemşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Akşehir Ceza ve Tevkif evinin 954.yılı bir senelik ekimek ihtiyacı olan 750 gramlık azamî 146.000 ve asgarî 127 750 s»det bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Fethiye Şirketi Madeniyesi T A.Ş.İngiltereden Turasx ftamaawt doitı gatörttiğimiz eti 155 16/İngiliz liralık emteaya alt girlf gümrüğünün 65001 sayıl;17/10 950 tarihli gümrük makbuzu ile tasdikli fatu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi S Çerde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Ley» fl&RDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertu^ımü Çarşambadan başka her aksam saat tam 81 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 10.02.1954
  • SMUUjet ADono şartlın Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2z 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 icnebi memleketlere iki mislidir.Hân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sanı.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sunt.2,50 T.U ı İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8