Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Adres:NıırtıoBmaniye TurtM&aar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L 4 SAYI:1346 Fosta Ft ulusu ı 4 9 2 TELEFON i 2 9 6 14 FİATI lfl K o r a ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Türk Seması manevraları pazartesi günü başlıyor Amerikan kuvvetleri güney sahillerimize atom bombası hücumu ve çıkartma yapacaklar Müşterek tatbikatın bir kısmını Orgeneral Abdülkadir Seven idare edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • m Celâl Bayar Savoy Flaza otelinde Yahudi Cemaat)reisiyle el sıkışırken Bayar,Eisenhower ile tekrar görüşecek Devlet Reisimiz Amerikan sermayesinin Türk iyeye geleceğinden eminim,dedi New York,4 Anka)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • GENERAL ÇİN MAHKE-MEDE Mau Mau'ların iki numaralı lideri General Çin'in ingilizler tarafından yaralı plarak yakalandığını bildirmiştik Resim,mahkemeye verilen Generali göstermektedir-Foto:AP)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Fedekâr bir Türk babasının mektubu Bir oğlu Kore'de şehit düşen bir baba,GI-HulTa gönderdiği mektupta» «icap ederse diğer 4 oğlumu da gönderirim» dedi Tokyo,4 A-A.Kore muharebesinde bir oğlunu kaybede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • İranda seçim kargaşalıkları Tahran'da çıkan kargaşalıklar Birasında ölen ve yaralananlar olduğu bildiriliyor Tahran,4 AP AA.Yeni bir ayan meclîsi kurmak İÇin Tahranlı seçmenlerin verdikleri oyların sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Markiz pastahanesı soyuldu Markiz Pastalhanesi.dün sabaha karşı soyulmuştur-Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen hırsız,dükkânın.arîîa kısmından içeri girerek,yanında bulundurduğu hususî bir âletle kasayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • îsta&bul Barosu Reisi Haşîm Refet Hakarar vefat etti İstanbul Barosu reisi tanınmış hukukçularımızdan avukat Hâşim Refet Hakarar,muptela olduğu rahatsızlıktan kurtulamıyarak,evvelki gece hakkın rahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • tzmirdeki bütün gıda maddeleri mikrophıymuş Nato Karargâhının yiyecek maddelerini boykot eden gizM tamimi üzerine mesele Şehir Meclisine aksettirildi-Karargâhtan,böyle bir tamime niçin lüzum görüldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • 25 KURUŞA YUMURTA Son günlerde şehrimizde yumurta fiatları,görülmemiş derecede yükselmiştir-Resimdebir dükkânda tanesi 25 kurusa etiketli olarak satılan yumurtalar görülmektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Eğede seçim mücadelesi Partiler propagandaya başladılar-300 kişi mebus adayı olmak için müracaat etti İzmir,4 T.H.A.1954 s© çimlerinin 2 mayıs taruhin.de ya pılacağı katî olarak açıklandık tan sonra,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Molotovun yeni bir plânı Dörtler konferansında Soy* yet hariciye vekili işgal kuvvetlerinin geri çekilmesini istedi Berlin,4 AP)Dörtler Konferansının bugünkü oturumunda Sovyetler Biı ligi Hariciye Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Yolların donması yüzünden dün mkna gelen vesait kazalarından biri Karakış bütün yurdda şiddetini arttırdı İstanbul dün yılın en soğuk gününü yaşadı.Birçok yerlerde karın kalınlığı yirmi santimi buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • AGA HAN TARTILDI tsmailiye mezhebinin îmamı Ağa Han,evvelki giin Karaşida sembolik mahiyette tartılmıştır-Her yıl ağırlığınca plât inle tartılan Ağa Han bu sefer iktisadî vaziyeti bozmamak için bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Kızıl Cinde aç halk etrafa saldırıyor Birçok yerlerde halkla polis arasında çarpışmalar oldu yüzlerce insan kurşuna dizildi Hong Kong 4 Nafen)Bir şehirde halk saatlerce Komünist Cinde,açlığın ya-bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • İtalya'da kabine buhranı Yeni kabinenin sabık Başve* killerden Be Gasperi taratın* dan kurulması muhtemel Roma 4 AP)Sosyal Demokratların mezkez koalisyon kabinesine iştirak bedeli olarak üç Vekâlet is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Cemal Sağlam mahkûm oldu Yeni Ulus gazetesinin Neşri' yat Müdürü Hüseyin Can id inyazıları yüzünden 4 ay hapse mahkûm edildi Ankara-4 Milliyet)Hüseyin Cahit Yalçın'ın Devlet Vekili Celâl Yardımcıya ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • m SCALA BUZ REVÜSÜ 19 Şubattan İtibaren şehrimizde temsiller verecek olan Scala Buz Revüsü artistleri şerefine dün saat 16 da Gazeteciler Cemiyetinde bir kokteyl parti verilmiştir.Kokteyl neşeli bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Japonyada malî skandal Tokyo,4 A.A.îyi haber alan çevrelere göre,liberal par ti liderlerini alakadar edem malî skandallar,başvekil Yoştöfa'yı kabinesini değiştirmeğ'e şevke decektir.Bu değişikliğin,dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • Âvrupada dondurucu soğuklar Fransada hir çok nehirler dondu.Yüzlerce insan soğuktan öldü LıOTidra.4 Nafen)Bütün Âvrupada şiddeti* hüküm sürtmekte 'ûü an marakiş yüzünden ölenlerin sayısı süratle artma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.02.1954
  • ıjîtiıı şehrimizde havamn uma iyetle bnlutlu geçeceği,ve fa.'ah kar yağışlı olacağı,sunu et derecesinin değişmiyeoeği illinin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.02.1954
  • tifo YAPRAK Kanaviçenin tersi ULUNAY M31M Eğitim Vekâleti ter cüme bürosu tarafından her iki ayda bir neşredilmekte olan Tercüme Mecmuasının 1958 »enrsi Mayıs ve Temmuz aylama iV.t Jni.avh.wn,simdi in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • XiSA HABERLER İt Dün limanımızdan muhte lif memleketlere 380.383 lira değerinde yaprak tü ün,ceviz kütümü,lületaşı,kendür tohumu,küspe,Gülyagj ve taz?ba lık ihraç edilmiştir.Piyasa'da kalay fiatlan yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • M'r 5 Şubat 1954 Cuma Ru 1 Cem.âhır 1373 23 Ocak 1360 VAKİT VA3ATÎ EZANİ I Günei 7.08 öğl« 12.28 İkindi 15.12 Akşam 17.30 Yat*ı 19.08 1 İmsak 5.27 139 6.59 9.42 12.00 i 1.33 j 11.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • D D a a UINİUINI M ELELERB a a DINİUIN M t-ı ş —i i*—t ¦mıı nl» m-enme yurt Dinlenmeye mnhtaç münevver veya evinde,hastalıanelerde bakılamıyacak derecede bulunanlara kapılarını açacak bir yurda ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • KONFERANS Hamdullah Suphi T,anr:över tanaıfından Türk ocaklaın na anına yarın saat 16 da ocak mer kezinda «Milliyetimiz ve Medeniyetimiz» mevzuunda bir konferans verilecektir.TÖREN Türk m Iran dostluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Fatihte oturan 6 kişi havagazinden zehirlendi Fatihte oturan Necdet,HU şeyin Athlâ adında üç erkek ie Pakize,Ayten ve Seher adında uç kadın evlerinin önünden geçen havagazi boru sunun patİamasile zehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Kay darpa şada büyük bir silo inşa ediliyor istanbul Toprak Mahsulle r] Ofisinin Haydarpaşada tnşaasına karar verdiği 34 bhı tonluk buğday silosunun temel atma töreni yarın saaf 11 de yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Romaııyaya külliyetli miktar* da hamsi gönderildi Son günlerde Romanya ile olan ticarî münasebetlerimiz de büyük bir inkişaf mü şah e de olunmaktadır.Bu arada dün.ilk defa Ro manyaya külliyetli miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Esnaf Ilastiihaııcsî için 250 bin Ura tahsis dildi Ankarudan verilen haberlere göre şehrimizde yeni Devlet Bütçesinde inşa edilecek olan Esnaf Hastahanesı için 250 bin lira ayrılmıştır.Bu Jhaber şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Adliye binasında bir eroin içicisi kaza geçildi Behçet Güler adında ma ruf bir eroinman,dün fâzla miktarda eroin içerek Adliye binasına girmiş ve üît katta merdivenirin başında bir a.r kadaşını beklem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Manifatura piyasası Yün!i,pamukla ve ipekli fiatları hergün biraz daha yükseliyor Memurlar Kooperatifinin ya* pacağı pamuklu tanzim satışlar na ait haz-riıklar devaun etmek ted.ir.AlâıkaJılartn beyanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • BUGÜNKÜ AL Anlatan:Faruk DEMİKTAŞ Tefrika No.8 Batı Almanyada otellere ev havası vermişler Krupp ve Mersedes gibi faJb rikalar eskisinden daha randmıanlı bir iş hayatına gir mistir.Bu fabrikalarda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Ormancılar dün bir toplantı yaptılar Orman mühendis muavini eri,kendilerine terfi imkânlarının va mühendislik üt va^ıirjn verilmesini istiyorlar Yeşil Türkiye Ormancılar Ce ımiyeti mensupları dün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Bir hamal arkadaşım bıçakla yaraladı Hıdir Karaman ve Ramazan Altınbaş-adında iki ha mal dün saat 11,30 sıraların da Beyazıtta Uzun Çarşı caddesindeki Kilis hanında iş yüzünden kavgaya tutuşmuş lardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Jco Fizik Enstitüsü tedrisata başlıyor istanbul Üniversitesini bağlı olarak kurulması karar laştırılan Jeo Fizik Enstitü sünün Mart ayı başında faaliyete geçmesi takarrür etmiş tir.Yeni Enstitü idari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Kahve ithali için yapılan hazırlıklar tamamlanıyor Kahve ithali için yapılan hazırlıklar devam etmekte dir.Bu arada ithalâtçılar,ithal edecekleri malları kaç ku ruşa kadar satacaklarını ka palı zarfla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • S T fc Başçavuş namile mâruf Rl fat adında,bir şoför.Mis sokağında bir kjaıhvede oyun meşeleşinden KemaJettLn Anl(a!ç admda birini bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Yaralı tedavi alt'-na almmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Bir adam yediği ciğerden zehirlenip öldü Karagümrükte otuvan Nafi Kayar adında birj evvelki gece yediği ciğerden zehir lenmiş ve baygın bir halde Cerrahpaşa Hastah-anesine kaldırılmıştır.Nafi,dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Elektrik idaresi yeniden 200 otobüs getirtiyor Şehirde yeniden bazı semt lere otobüs servisi ihdasına karar verilmiştir.Ancak,bu gün elde mevcut otobüs rniktarile bu hatlarm açılmasına imkân görülemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Yenj Teknik Okul Martta faaliyete geçiyor İstanbul Teknik Üniversitesine bağiı oiarak kurulacak "Teknik ukul,üzerindeki,ça lışmalar sona ermiştir.Yeni Teknik Okulun,Tek nik Univrsitede ve Mart ayı baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • Asgarî işçi ücreti Mensucat işverenleri dün bir toplantı yaparak ücret meselesini görüştüler Mensucat J^ve/enleri dün saat 14 de Ticaret Odası Meclis salo mmda asgari işçi ücretiyle alâkal] olarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 05.02.1954
  • HALKIN SESİ Tramvay biletiyla iügİM bir tsklîf Edirnekapı Vaiz sokakta oturan okuyucumuz Gülse,ren Serengül'den aldığımız bir mektupta;ikinci mevki tramvaylarda* talebelerden alman 3 kuruş bilet ücret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Kahire ve Karaşi Alman haberlere göre Kahire siyasîleri yine ateş püskürüyor,gazeteleri vasıtasiyle bu defa da Pakistana meydan okuyorlarmış.Meğer saf Mısırlı dostlarımızı onlar da aldatmış,hayal suku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Kanada'da yapılacak manevralar Silınn altında 40 derece soğukta yapılacak bu manevralarda piyade ve topçunun faaliyet kudreti ölçülecek Montreal,4 Nafen)Kanada ordusu ve Kanada hava kuvvetleri Kanadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Charlie Chaplin "Rosenberg,lerin çocuklarını almıyor Lausanne 4 A.A.Meş hur sinema artisti Charlie Chaplin'in Rosenberglerin co cuklarım evlât edineceği hak kındaki haber,artiste yakın çevreler tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Bir köpeğin sadakati Italy ada küçük bir köpek 30 talebeyle bir öğretmenin hayatını kurtardı Roma,4 AA)Bir köpeğin küçük bir çocuğa olan sadakati,öğretmenleriyle bera-ber 30 talebeyi gazla zehirlenip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Koredekj Türk Topçu Kouju tanına madalya verildi Vaşhıgton 4 A.A.Bin başı Ömer F.Güventürke Ko,rede Türk Tugayı topçu komutanı olarak yaptığı hizmet Jerdeıı dolayı,Birleşik Amerika bronz madalyası ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Trafik polisiniz rica.ediyor.Fena kokulu veya gelip geçen terin üstlerini kirletecek eşya 11© umumî nakil vasıtalarına bin meyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • BESİNCİ BÖLÜM Madame Eulalie güzel ellerinde tuttuğu kristal küreye faizlerini dikti-Bütün bir hayat boyunca hazırlanan,işlenen,kemale erdirdlen prensipleri Hamilton Beamish'in bir aiıda inkâr etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • FIKRA H*«k radyo S TARIK BUĞRA Bu «Küçük Radyo» ııun a-1 di Teknik Üniversite Radyosudur,Milliyet^ gazetesi İstanbul.Ankara ve İzmir Radyoları ile brriikte her gün j muntazaman onun da progra-I mmı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • İKTİBAS Rita istemeden f İspanyol İşçisi Frnıısisko'mm ölümün© sebep olan» Rita Haywortlr un bu resmidir Cahil bir ispanyol temizlik işçisi,nişanlısı o.'arak kendisine gösterilen Rita Haywortft'un res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Kısa harici haberler AMERtKA İç Amerikan ayan meclisinin ziraat komisyonu,ziraat vekâle tine,kahve fiatiarmda sunî yük eelmelare mâni olmak üzere a.Hvre satıhlarda muamelelerin kontrol salâhiyetini ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • ipi ®S rQuii 1953 istikrazı Tahvilleri BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATILMAKTADIR SATIŞ MÜDDETİ:t SUSAT 1954 10 ŞUBAT 1954 Tahviller her vatandaşın kesesine uygun bir sakilde 100,200,500,1,000 5,000 ve 10,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • MarlonBrcsndo çolc hasta Tanınmış karakter artisti çok hasta olduğu için yeni filmini çevirmeye başlayamadı Hollywood.4 AP)20 nci Asır Fox şirketi stüdyolarından bildirildiğine göre aktör Marlon Brand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Rabatta 40 tethişçi tevkif edildi Rabat 4 A.A.Noel *akşamı Kasaıblankada 21 ki-şm-in ölümüne sebep olan "bomba infilâkı ile alâkalı gö rülen 40 kişi Fransız makam lan tarafından tevkif edilmiş tir.Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Fas'ta yeni tedbirler diniyor Tetlıiş faaliyetlerini önlemek uçin tedbirler aünıypr ve aramalar genişletiliyor Rabat Fransız Fası)4 AA)Polis ve Fas gümrük makamları,tethişçilerin yeniden faaliyete kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Amerika havscılsk vekile,bunların müessir birer müdafaa üssü olacağ.nı söj'iedı ispanyol üslerinin sayısı ve yerlerini tayin etmenin İspanyollara ait olduğunu belirten Talbott.Amerikan hava kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Amerika da bir yılda kazadan 95 bin kişi öldü Şikago 4 A.A.Amerikada 3953 yılı içinde kazadan ölenlerin sayısının Kore harbindeki Amerikan za yiatının üç milsi olduğu mil lî emniyet konseyinin yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1954
  • Bir Kanada uçağı Akdenize düştü Finale Ligure ttalyiaı)4 A P)Bir Kanada askerî uçağı dün İtalyan Riviera'sırun bir kaç yüz mstre açıklarında Akd'e nize düşmüş fakat beş kişilik mü rettebat kauçuk sall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.02.1954
  • Bayarın Newyorktaki ziyaretleri Cumhurbaşkanı Celâl Bayar New-York'ta eşine ender rastlanan bir törenle karşılanmış ve 200 bin Amerikalı tarafından tezahüratla selâmlanmıştır.Resim.Devlet Reisimizin N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1954
  • rator Helyogabalus parçalanarak öldürü Kendini zevk va eğlence denizine o.an imparator,kssn zamanda h&lkıa görüne bsbn bfr budak o!du «Helyogabalus» üçüncü asır Roma imparatorlarından Kara kananın sül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1954
  • LOLA DAY Bu genç ve güzel kız Hollywood semalarında parlamak üzero fcuhmaa bir yıldız namzedidir.Lola Day adındaki bu genç kız hiç de öyle tesadüfen bu mevkie gelmemiş,bilâkis günler ve günlerce stüdy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.02.1954
  • itiraf Futbol Federasyonu üyesi saym Şiıiasi Osma» hakkında çı karılın iş olan isti-fa haberini/bunu yazan gazetede tekzipten sonra.bir başka gazete.'ile de asılsızlığını bir defa daha teyide lüzum gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • ya bisiklet sporunun fici v »liftin Itohek ve Fansto Coppl Fransa turunun mükâfatlan arttırıldı Vis,4 SHA)Fransız 7ır 1954 Fransa bisiklet turu 11 jdaha cazip bir şekle sok ^ak için mükâfat miktarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • Gordon Pirie tahsiİi reddetti Londra,4 SHA)İngiltere nan 1953 yılında en İyi atleti ve en çok sevilen sporcusu unvanını kazanan Gordon Pirie,Amıe rikadaki muhtelif Üniversiteler den aldtğı tahsil burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • SCısİ Spor İSVİÇRE ALMANYA M A Ç I Berne,4 SHA)îsviçre futbol taknik komitesi,Dünya Futbol şampiyonasına hazırlık olmak üzere 24 nisanda,Basilea da A-lmıunya İle karşılaşmağa karar vermiştir.Bern veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • Türk Bisikletçisi Jakar ta'da Jakarta» 4 Nafen)Dünyayı bisikletle dolaşmakta olan Türk gazeteci bisikletçi si Bedrettin özal Jakarta'dan geçmiştir,özal şimdiye kadar 31 memleketi ziyaret etmiştir-Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • Mc Kenley Mağ'ûp oldu Melbourne,4 T.HJL.Ta nınmııj beynelmilel sürat koşu-culanndan JamaikâU Herbert Mc Kenley,profesyoneller aTaaı 130 yarda sürat koşusunda bek lenmedik bir şekilde tanınma-j ağ raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • îskoçya.dünya şampiyonasına iştirak hakkını kazanabil?cek mi?Glasgow,Nafen)tskoçya millî futbol takımı 3 nisanda th giltere milli tak-niı Ue berab.ro kalmaya muvaffak olduğu tak dirde haziran'da İsviç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • Bu haftaki fufboi maçları programı Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünden bildirildiğine göre» bu hafta cumartesi ve pazar gün leri yapılacak maçlar şunlardır;6 Şubat Cumartesi Mithlatpaşa Stadında 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • 1951 ve 1952 de memleketimizde maç idare eden İngiliz ve italyan hakemlerinin enraiyor?Bu yıl İngiliz futbol federasyonu memleketimize bu yüzden hagem göndermediği gib!yakında ItaSya dan da hakem ğetî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • u J&r" *s *r-r-Dtttıye Kupamı maçlarında ev sab'pHg» Tapacak ola*1 'îsvev;mil|f ta kimi İsviçrenin Dünya Kupasın iştirak edecek olan kadrosu Kendi memleketlerinde yapılacak olan bn.turnuvaya İsviçreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • italya bisiklet turu Roma.4 SHA)italya turu organizatörü Signor Torriani,Fransız Bisiklet Federasyonu Reisi Monsieur Joinard ile yaptığı bir konuşmanın neticesinde Fransız bisikletçilerinin İtalya bis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 05.02.1954
  • Turpin hazırlanıyor Geçen yıl dünya şampiyonluğu unvanını kay* beden Turpin Avrupa şampiyonluğu için İtalyan Tiberto Rflitri Londra 4 SHA)Geçen Ekim aymda Amerikalı CarJ Olson'a yenilerek Dünya şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.02.1954
  • RÖPORTAJ Cemiyetin terk ettiği insanların hazin h Tahtakale,Galata ve Tophanenin birtakım yerleri insan havsalasının atmıyacağı kadar bu şehirden ayrı bir dünyadır.Sakinleri sefalet kelimesinin bile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • Kadıköy muntazam bir evlenme dairesine kavuşuyor Kadıköy yakında nıunta zam bir evlenme dairesine kavuşacaktır.Kadıköy sahi linde bulunan inci Gazinosu nun bu işe tahsisi kararlaş tırılmıştır.Bu maksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • "Teknik Üniversite Rektörü Avrupada tetkikler yapacak Teknik Üniversite Reklo rü Prof.Ahmet Özel önümüz deki hafta içinde Avrupada bar tetkik seyahatine çıka çaktır.Rektör bu seyahati hakkında kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • Ingiitere bizden yav ve kuru ingiltere bizdn yaş ve kuru Alâkalılar tarafından verilen malûmata göre,ingiltere iaşe nezareti,memleketimizden kontrplâk ithali için tacir lere ferdi lisans vermiştir.Lis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • Evet Hamilton,yalan eöy lüyor ve bunda da bir türlü muvaffak olamıyorsunuz-Gray'i öldüren siz değilsiniz.Çıldırdınız mı?Hiç yoktan kendime iftira eder miyim?Hayır dostum,kaatil siz değilsiniz-Bana;Gra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ft Soluan sağa Allâme bir rom artçımız,2 Kürt MfShmısdi nöbete gön dermek için dalavereden önce gelir;Tersi1,suyuna Almanlar kendisine de eşekler bayılır.3 Bahtiyar olan kimse;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • Emniyet Müdürlüğüne göre suç işleyenler azahyor Emniyet Müdürlüğü 953 ve 954 yıllarının birinci ayın da işlenen suçlara ait mukayeseli bir cetvel hazırlamış tır.Bu cetvele göre,bütün suç larda umumî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • Kösele ve deri fiatları yükselmiye başladı Piyasada,kösel,deri ve yakkabı çivisi fiaüan yüzdf-20 25 nisbetinde artmışta'.Bilhassa inal bulunmayışın* dan şikâyet edilmektedir.Durum karşısında AyakM bıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • '3r$HW ssIzledIm KIZI Tarihî Roman yazan:Kemal SAIVIANCIGÎL Resul,siperlerde yatmaktan sıkılmış,kaleye girebilecek bir delik aramak için dolaşmağa çıkmıştı 38 O halde bu vazifeyi bendeniz alayını.Başa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
  • 05.02.1954
  • Hindistanda yapılan Mukaddes Kumbha Mela Ayininin tarihçesi s Hindistandaki garip âdet" lerdeu biri de «Kumbha-Mela» adı verilen mukaddes yıkanma festivalidir-Her on iki yılda bir tekrar edilen bu âde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Röportaj
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.02.1954
  • II fi tekrar goruşece Buştarafı birincide)alınacağı ve o zamana kadar bilecek o^an Berlin konferansın dan alınacak neticelere göra,ibir konuşma yapılacağı tahmin edilmektedir.Bu konuşmalara muhtemelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Ali Han,yeni bir sevgili buldu Paris,4 ANKA)Rita Hay wortihXin en eski kocası Ali Han Mr italyan dilberi ile görülme ye başlamıştır Onsekiz yaşmda olan Bella Darvi,halen Ali Han'ın şatosun da misafir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Cemal Sağlam mahkûm oldu Baştarafı birincide)verilmiş olan Yeni Ulus gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Cemal Sağlam'ın duruşması bugün Toplu Basın Mahkemesinde neticelenmiştir.Bahis mevzuu yazılar Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Manisa İlçe erinde belediye seçimi Manisa 4 Milliyet)Demokrat Partj Kırkağaç Ba kırköy teşkilâtı önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan Belediye seçimleri için dün bir propaganda mitingi tertip etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • İranda seçim kargaşalıkları Baştarafı birincide)yetinde kalmıştır.Hâdisede bir kişi ölmüş,bir kişi de yaralanmıştır.Diğer taraftan bir hükümet sözcüsü,gazetecilere» sabık Başvekil Musaddık için verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • îzmirdeki bütün gıda maddeleri mikropluymuş Bağtara£ı birincide)meşini ehemmiyetle istemiş tir.Tamimde işaret edildiğine göre şehrimizdeki bu yiyecek ve içecek maddelern-ideki pislik Amerikaya gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Gaıj faciasının kurban'an ölü adedi 315 i buldu-Facia kurbanlarının cesetleri yakılmak üzere toplanıyor Yeni Delhi 4 A.A.Dün sabah Auahabadda vukua gelen ve yüzlerce kişinin ölümü ve bin kadarının da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Bir genç aşk yüzünden İntihar etti Ankara,4 Milliyet)Bu sabah saat 7 sıralarında.Kalaba köyü civarında Mehmet Berber adında bir genç bir argaca asılı olarak bulunmuştur.Mahmet Berber Toprak ve İskân k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Mamsada otob"is kazası Manisa 4 Milliyet)Bugün Manisa Gediz kop rüsü civarında bir otobüs kazası olmuştur.Bursadan gelen ve içinde 38 yolcusu bu lunan bir otobüs Önünde ani olarak fren yapan Kar a Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Fedekâr bir Türk babasının mektubu Başfeurafı birincide)şeyin Bozan'ın babası Birteşmiğ Milletler Kumandanı General Hull'a şu mektubu göndermiştir:«Oğlumun ölümü üzerine gönderdiğiniz müşfik teselli m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Japonya Amerika anlaşması Tokyo 4 AP)Diplomatik mahfiller bugün Birleşik Amerika üe Japonya arasın da hemen hemen bir yıldan beri müzakere edilmekte olan bir karşılıklı güvenlik ve andlaşma yardımlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • k seması manevraları Pazartesi günü başlıyor Baş tarafı birincide)JL-Collins Amerıkayı temsil etmektedir-Filo amirali Süt Jthoderick R.Megrigor dün gece Napoliye gelmiştir.Fransız Hava Kuvvetleri Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Markiz pastahanesi soyuldu.JBagtaraf!birincide)lirayı çalmıştır.Usta bir ka¦] sa hırsızı olduğu tahmin edi len suçlu» hâdiseyi gizleme.1!maksadıyla dükkânda &asde yangın çıkarmış ve kaçrmşü.Hâdise,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Gediz Barajı eiektr k 1* İznnı 4 Milliyet} Ge d*z barajı elektrik santralı ne p-gm şirketin kurulması hususuuaa yapılan çalışma lar bu gün de müsbet bîr şekilde cereyan etmiştir.Pazartesi gününden ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Kazablankada.8 sabotor idama mahkûm oldu Kazablanka 4 AJL)21 Kasım 1953 Marakese gi den bir trene yapılan suikasftin 9 failini yargılamakta olan askerî mafekeme,bunlar dan sekizim ölüme mahkûm etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • kızılların rruzu inkişaf Fransız kuvvetleri bazı müstahkem mevkileri terkettîler.Lıos'un başkenti takviye ediliyor Saigon 4 AP)Fransız mevkiini de ele geçirdikleri-Yüksek Komuta Heyeti bugün Namhu vad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • 15 esir daha fikir değiştirdi Panmunjom 4 A.A.Bir Hint sözcüsünün bildirdi ğine göre,bitaraf mmleketle re gönderilmelerini isteyen 15 Kuzey Korelj harp esiri bugün fikirlrini değiştirmişler ve Güney K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Kızıl Çin'de aç haik etrafa saldırıyor Bağtara£ı birincide)maddelerinin dağıtılmadı ğım görünce,karışıklıklar çıkarmış ve bu karışıklık süratle yayılmıştır.Bu hava lide komünist polis,ordunun da yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Molotovun yeni Mr plânı Başmakaleden devam)ve bu idareye,komünist gençlik teşkilâta kadm ve erkek çiftçiler ittihadı gi-bi komünist halk teşekkülleri temsilcilerinin iştirak ettirilmeleri.2 Bu muvakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Eğede seçim mücadelesi liaştarafı birincide)tır.Mezkûr partt bir müddetten beri Ege minta.kaa.nda oldukça tutunmuş olduğunu seçimlere büyük bir şansla girmeye hazır,landığmı söylemektedir.Yine,bir kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • İtalya'da kabine buhranı Başjtarafı birincim-Gasperiain büyle bir koalıtyon kurması ıçnı bu haJ^ sonunda kabineyi teşkile a^ vet edilmesi mulı temcidiritalya,De Gasperı,k'eı ¦ve Fanfani'nin mensup old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Karakış büı şiddetini Baştarafı birincide)ğı yirmi santimi bulmuştur.Diğer taraftan Karadeniz ve Akdenizde yeniden çok kuvvetli bir fırtına başlamıştır-Bu yüzden sefer halinde bulunan 'bütün gemiler e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 05.02.1954
  • Avrupada donduıucn soğuklar Başt.ıraf» birincide)merkezleri,durumun önümüzde ki günlerde düzelmesi lâ.z:an gel dığinı,emareler mevcut olduğu mu bugün ilk defa bildirmakfasdırier.Fakat bu moımlekeite b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • frTAMFUL 1257 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Caz mü aâgi Pl)13.30 Şarkılar Oku yan;Afife Ediboglu 14.00 O penalardan orkestra parçaları Pl)14.20 Şarkılar Okuyan.Lûtfi Günari 14.45 Jacqueline F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Kapanış Afiilı?Kapanış Sterling 734 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangt 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.08 64.03 Belçika Fr!5.6C 5.60 isveç Kt.64.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.44.8u 0.44-80 Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Istanbul Belediyesi ânları Satılık Arsalar 1 Fatihte Hasanhalife mahallesinin Okumuşadam sokağında 2016 ada,45 parsel sayılı Belediye malı arsadan müfrez 16-30 metre kare sahalı A)işaretli parçanın 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Rejisör:Avni Dilligil Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • AMMER maksim Bu akşam Saat 21 de O 1 B A L 1 KARAKOLU 'umartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Lokman Hekin» Dr.HAFIZ OKMATi Dahiliye Mütahassıst Pazardan bagka her gün sabah saat 10.30-İ^OO öğlede» sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.istanbul Divan* yom No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden İ İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grupu teklif alma usulüyle satın alınacaktır-2 Muvakkat teminat!15 000 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Zong.uldakta ikmci makas fetüd garaj ve atölye Bİtesi drenaj inşaatı kapah zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Köprüler Yapımı Karayof'an Genel Müdürlüğünden t Eksiltmeye konulan iş:Çoruh vilâyetinde,Çoruh Yusufeli yolunda Sirya ,Çoruh Şavşat yolunda îmerhav)Yusufeli Sarıgöl yolunda Hamrut)ve Borçka Maradit yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • M.S.B.1 No.lu Ssr.Al.Ko.Bşk.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulüyle 100 toa makarna ile 30 ton şehriye satın alınacaktırihalesi aşağıda gösterilen gün ve saattedir-Evsaf ve şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Tekel Genel Müdürlüğü İlânlara Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Malzemenin eSnsi Miktarı M.teminatı İhale tarihi,günü,saati Su çeliği 1765 Kg-265 TL-15/3/954 Pazartesi 10 Sigorta buşonu.1050 adet.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 2.Nolu.Satın Alma Komisyonu Başkanhğından 10 metre küp çıralı çam tahta 3 metre küp çıralı kalas 10 metre küp Karaağaç hatılı 3 metre küp yarma gürgen 50 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Teklif alma ilânı İşçi evleri yaptırılacak SUmerbank Nazilii Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizce Nazilli fabrikamız sahasında yaptırılacak üç muhtelif tipte 228 adet işçi evi için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Ankara Beiediye Reisliğinden 1 Şehir yollarında kullanılmak üzere alınacak olan '10-000)metre Bordur taşı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 Muhanm;ea bedeli 65.500)liradır *3 Teminatı 452
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • İzmir iii Bayındırlık Komisyonundan Kuşadasında yapılacak olan Sağlık Merkezi I inci kısım inşaatı 26/1/954 tarihinden iti'baren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır-Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğleri» fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMlRTAg Basildi yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:E Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrtıl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • jUUliyet Aoone «artları Lr.Kr Senelik 42 QD Altı aylık 3* 10 Bto 80* 4 30 îlooöW memleketle*» İki mlaMdür.Ilfitı sertler,e 2.ve 3 ünctt awfa saat 4 T.L.7 ve 8 ti»!âOgffil 8.30 IX*.İlanlardan mesull/eK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • İstanbul Levâza.vi AmirEiğânrfen vereian Askerî Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için Polatlı teslimi kapalı zarfla 8400 kilo yaz peynir 18 Şubat 954 Perşembe saat 14 te Polatlı As* Sa.Al-Ko-da satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kıamı HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Ttlrkçesi Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gtK-esidir.Pazartesi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • 1150 Tak m Üniforma ile 1150 Adet Kasket ve 100 Takım Kruazs elbiss diktirüecektir I.E.T.T.işetmelerinden 1 Muhammen bedeli 28125—lira tutarında olan yuka" rıda cins ve miktarları yazılı giyim eşyalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden 1 Akşehir Ceza ve Tevkif evinin 954 yılı bir senelik cîc mek ihtiyacı olan 750 gramlık azamî 146.000 ve asgarî 127-750 adet bedeli 26 kuruştan hesap edilerek tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • Dizsl moförü alınacaktır Bursa Be^adlyesinden Belediyemiz elektrik santrali için bh' adet 1500 beygirlik Dizel motörü ite teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 05.02.1954
  • ÖZBESt T.A-ŞİRKETİ İDAKE KURULUNDAN:Ortaklığımızın yıllık olağan toplantısı 6 Mart 1954 günü saat 10 da ortaklığın Sirkecide Muhzırbaşı sokağında Güzel handaki 7/8 numaralı bürosunda yapılacaktır-Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8