Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Adres:Nnruosmaniye Turoeaar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul YIL-4-SAYI;1338 Posta Kutusu 4 0 Z TELEFON 2 0 0 14 FİATI 1 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Celâl Bayar dün gece Eisenhowerle görüştü Washingtonda muhteşem bir törenle karşılanan Reisicumhurumuz Beyaz Sarayda misafir edildi Eisenhower,devlet reisimiz şerefine bir ziyafet verdi.Boyarın Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Celâl Bayar Beyaz sarayda Washington,27 A.Â-Celâl Bayar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eiseiiihower'in karşılaşmaları Beyaz Sarayın girişindeki merdivenler üzerinde cereyan etmiştir.Celal Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • let Partisi mahkeme Fesih kararında partinin din,mezhep ve tarikat esaslarına dayanan ve gayesini saklıyarc dernekler durumunda olduğu belirtildi Ankara.27 Milliyet)Millet Partisi ve mesulleri hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • İspanyada İngiliz aleyhtarlığı Madritte nümayiş yapan talebeler polisle çarpıştılar Madrit 27 AP)Talebe grupları ve polis bugün de çarpışmışlardır,iki taraftan yaralananlar olduğu bilin mekle beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • ŞAŞKIN BAYKUŞ Bir müddetten beri htiküm süren kara kış insanları olduğu kadar hayvanları da şaşkına çevirmiştir.Resimde tipiden yolunu şaşırarak Galata rıhtımı civarına tüneyen bir baykuşu,fotoğrafçım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Yeni bir enerji kaynağı bulundu Pek yakında,kibrit kutusu büyüklüğünde bir atom pilinin 20 sene müddetle evlerimizi aydınlatacağı açıklandı New.York,27 AP)Muazzam yeni bir keşif bir gün bir •^arit kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Şehrimizde grip salgını başladı Vilâyet sağlık meclisi bugün bir toplanî;yapacak.Mekteplerin bir hafta kadar kapatılması muhtemel Havaların son derece soğuduğu ve kara kışın tam mânası ile hüküm sürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Anlatan:Famruk Deirtaş İkinci Dünya Harbinin en ağır yükünü çeken ve dokuz işgal yılının ıstırabını hâlâ benliğinde duyan Almanyabugün dünyanın en mühim dâvalarından birini teşkil etmektedir-Bu yazı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Dün şehrimize gelen Ingilij Büyük Elçisi egiyle birlikte İngiliz büyük elçisi galdi J-Bowker memleketimize geR mekten duyduğu memnuniyet bilhassa beürtti Ingilterenin yeni Türkiye)Büyük Elçisi Sir Jam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Başvekilin beyanatı memnunluk yarattı Muvafık,muhalif ve tarafsız çevreler,Başvekilin sözlerini seçimlerin tam bir tarafsızlık içinde idare edileceği hususunda teminat olarak kabul ediyorlar Ankara,27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • K ferlinde dünya meselelerini müzakere etmekte olan dört Dışişleri Vekili ve maiyetleri toplantı halinde tılılar beş büyükler konferansını reddetti Dulles ve Molotov arasındaki söz düellosu dün de dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Halim saatçi vefat etti Bir otomobil kazasına kurban giden Izmir Emniyet Müdürünün ölümü büyük bir teessür uyandırdı izmir 27 Milliyet)Dün gece Karşıyakada müessif bir trafik kazası olduğunu,kum yüklü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Gl.Kendall'ın Ankaradaki ziyaretleri Gl.Wyman ile birlikte Ankaraya gelen yeni Nato Güney Doğu Avrupa Kuvvetleri Kumandanı.Milli Savunma Vekili ve Kurmay Başkanıyla tanıştı Ankara,27 Milliyet)Ku zey A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • 8 aylık bir çocuk konuştu Hârika çocuk büyük adamlarla hasbıhale başladı izmir 27 Milliyet)Ba lıkesirden bildirildiğine göre Erdekte kır bekçisi Bayra Devam!Sa:7 Sü:6 da)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1954
  • Bugün sihrimizde havanın har yağışlı geçeceği ve rüzgârların kuvvetli eseceği,sühunet derecesinin değişmiyıeceğff tahmin edilmigtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1954
  • TASCVIMMN 6% YA^RAÜ Kral öldü!Yaşasın kral.ULUNAY Ac»»» ı bu Ölen hangi Kral?Faruk mu T Zogo mu?Ifümberto mu?Kim.Her halde bunkınn hiç biri değü.Zaten onların öliisü ile dirisi ile kimsenin meşgul old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • L S T Jg Bir kaç gün evvel Üsküdarda bir kaza olmuş ve Kegam Kocaya n adında birinin başı bir düşme sonunda yaralanmıştı.Haydarpaşa Numune Hastaha ivsin a kaldırılmış oflan paralı dün sabah ölmüş,duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Ific.28 Ocak 1954 Perşembe Ru.1 23 Cem.evvel 119 15 j Ocak 13»9 1 VASATİ BZAsij Güneş 7.16 1.58 S Öğle 12.2T 7.07 ikindi 15.03 9.44 Akşam *17,19 12.00 Yatsı 18.53 1.35 I İmsak 5.33 12.14 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Kayarak düşen bir kadının ayağı kırıldı Üsküdarda Doğancılarda Kasap Demir sokağında 6 nu marada oturan Kâmuran Er dinç adında bir kadın,yerlerin' kaygan olmasından-düşmüş ve sol ayağı kırılmıştır.Kâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • K i S A HABERLER MiM Reasürans Şirketi imtiyaz mukavelesinin sona ermesi ile ilgili olarak,bugün aaat 17.30 da Büyük Kulüpte basın mensuplarına bir kokteyl veri,iecektir.^r Belediye Daimi Encümenindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Bilmem farkında mıs.nız,bilhassa kadınlar senede bir kaç kerre kendilerinde değişik hastalıklar vehmedirler;bu korkuların başında da kanser gel rr.Filhakika yüzlerce yıl önce yazılmış eserlerde dahi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • İngiStz Heyeti Ofisin davetlisi olarak şehrimize gelen heyet dün akşam Ankarara gitti Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından muhtelif memleketlere yapılan hububat ihracatı devam etmektedir Bu arada Ofis,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Yugoslavyaya yeniden kömür sipariş «dildi Şehrin yakacak ihtiyacını teinin için dün sabah vilâyet te,Prof.Gökayın başkanlı ğmda iigiiîlerin de iştirak ettiği bir toplantı yç^ılmış ve bazı kararlar alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • YeşiJköyde bir otomobil kazası oldu Evvelki gece Yeşilköyle Bakırköy arasında bir otomo bil kazası olmuştur.Sadi Vu rai Sait Bayraklar ve Yekta Peköz adında üç kişj yanla rında Feruze adında bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Galatasaray Ajansımızın HUSUSİ ALTIN KEŞİDESİ 29 ocak 1954 Cuma giinll saat 10.30 da Ajans binasında yapılacaktır Sayın müşterilerimizin ¦teşriflerini rica ederiz.Türk Ticaret Bankası IBI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Et fiyatları anormal şekilde yükseliyor Diğer gıda maddelerinin fiatları da her gün biraz daha arttırır-akta Piyasada,müşahede olunan umumi pahalılık,alınan bütün tedbirlere ragmen devam et inektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • HALKIN SESİ 11 Dolmuştur Neşrettiğimiz bir şikâyete gelen ümit kinci cevabı veriyoruz:«Sayın gazetenizin 31V 12/953 tarihli nüshasında intişar eden «Dolmuştur» başlıklı yazı hakkında E.T-T,Genel Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Feci bir iş kazası Kendisini makineye kaptıran bir işçi feci bir şekilde parçalanarak öldü Dün sabah Bakırköyde.ölümle sona eren feci bir iş kazası olmuştur.Bu semtte oturan ve Bakır,köy Bez Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Muhtelif scmtlerdekî sokaklara takılan lâmbalar" Belediye tarafından,1953 senesi içinde şehrin muhtelif semtine 1233 sokak lâmbası koydurulmuştur.JLImumî is tek 1887 olarak tesbit edilmiş bulunuyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Istanbul Şiirleri günü cırnıar fes} cünü yapılacak istanbul Hemşehriler Ce miyeti tarafından tertip edi len İstanbul şiirleri günü önü müzdek,cumartesi günü saat l5 de yapılacaktır.Bu arada,aynı gün Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Kendisine iftira eden arkada sini dâva etti Beş giin önce Faik Atalay edmda bir veremli,arkadaşı Mehmedin jki Osmanlı al tınını çalmaktan sanık olarak mahkeme edilmiş ve beraat etmişti.Dün,başkalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Zülfüne baktıkça ey şûlı-i cihnn şarkısını güzel okudu.Bundun sonra Nevres Paşanın şefena?divanını pek güzel okudu,Tülin Komanın sesi çok güzeldir:güzel idare de ediyar;usule çalışmakta devam* ederse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Kons&fvatuvar Türk tViûsiki KoiiserÎ3rî Klâsik Fasıl:Hisar Buselik İRİfrCevadULU^AYJ Konservatuar konserlerinin!15 incisini teşkil eden Türk musikîsine ait konser bermutad Pazar günü saat 11 de Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Yâr olmayıcak cam-aafâyı çekme/dil mısraıyb başlayan birinci beste iyi okundu Kusursuzdu denebilir,İkinci beste çember)değil orta çember* dir-Malûm efl duğu üzere usullerde de vezinler gibi;«bahr» 1ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Bir açıklama Bogos Kireçyan adanda bir Papasın Kimsedeki bazı tarihi kıymeti haiz eşyayı çalarak evine götürdüğü huşu sunda Müddeiumumiliğe bir ihbar yapımuş ve bu haber gazetemizde yayınlanmıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • KONFERANS if Ord.Prof.'Fahrettin Kerim Gokay tarafından bugün saat 14,30 da Cerrahpaşa Hast ananesinde «Sinir sL&tsminin raeilini bozan hastalıklar» nıev zuunda bir konferans verilecek* tir.KONGRELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Gül hit/in.sünbül perişanı bağzarın şevki yok dan gık dedik-Üstelik meyarvda falso olursa hiç çekilmiyor-Nebahat Yedibaş Kürdilihicazkârları sesine göre fena o" kumadı.Toplu okunan şehnaz şarkılar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Yâr alııp destine peymâm gelir mî bilmem?diye başlayan ağır semainin usulü tam yerinde olarak pek gfüzel okundu Buna mukabil yürük semâ:biraz süratli okundu-Meyan hânedp güfte bakımın dan bir ihtilâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 28.01.1954
  • Gel şevkine bitâb bunun n3 leler eltim do şâirin maksudu mübhemdir-Gel)kelimesini çül)şeklinde de okusak bir vu/uha varamıyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Siyasî icmal Pakistan Modalarının telâşı Pakistanm eski basın ataşesi Dadaşı memleketine döndükten sonra Atatürk'ün nutuk ve vecizelerinden hulâsalar "neşrine başlamış-Gazetelerde sıkan bu yazılar Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • a| açtıracağııuz PARANIN MİSLİNİ KAZANDIRIR Bu yeni ikramiye sistemimiz hakkında' fazla tafsilât almak için gişelerimizden İKRAMİYELİ GRUP MEVWJATI broşür,lerini isteyiniz.Her 100 kişide bir kişiye ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Rusyanın yeni iktisadi faaliyetleri Sovyetlerin,demir perde memleketlerinde büyük bir iktisadî buhranın başgöstermesi üzerine acele tedbirler aldığı bildiriliyor Londra.27 Nafen)Son atamanlarda Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Bir Amerikan avcı uçağı diişjtü Portland Evegen)27 A-A-Amerika hava kuvvetlerine ait P' 94 tipi bir Starfire avcı uçağı dün akşam burada ikametgâh semtinde ağaç hklı bir yere düşmüş,iki kişilik mürett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • balık ihracı için malara başlandı Yeni bir statü hazırlanıp kalede birer konserve Ankara,27 T.H.A.Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlügü,et dâvasının halli mevzuunda atılan esaslı adımlardan son ra şimdi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Bir güvercini kurtarmak tein itfaiye harekete geçti Viyana,27 AA)Dün gece şehrin uzak bir semtinden verilen yangın işareti üzerine vaka mahalline giden itfaiye,otuz metre yüksekliğinde bir merdiven ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • ingiliz kadınları orduya alınıyor JU ndra 27 Nafen)İngiüz kadınlarının yakında,anavatan müdafaa ordusuna alınacakları bildirilmektedir.Bu ordu gönüllülerden mütevekkildir.Bir birliğe,o birlikteki nmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Şehrimiz seyrüseferinin daha f aid eli gördüğünüz tedbirleri Emniyet 6 ncı Şube Müdürlü,güne lütfen bildiriniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Bütün iradesine» hislerine.hâkimiyetine rağmen,yetmiş dokuzuncu sokakta otobüsten iner'ıen bu kuvvetli ve temkinli adam,insanların güzel ve zevkıi bir şeyden uzaklaşmak,ayrılı:ıak zorunda kaldıkları z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • tısa hartal foaberier AMERİKA if Amerikan Ayan Meclisi bugünkü oturumunda Güney Ko re ile yapılan karşılıklı savunma andl aşmasını tasvib etmiştirtNGtr/TERE if ingiltere'nin yeni Tahran Büyükelçisi Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Maceraperest kadın tekrar denize açılacak Atlas Okyanusunu tek başına bir tekneyle geçen İngiliz kadını» aynı tekneyle Büyük Okyanusu geçeceğini söyledi New.York,27 AA.Sekiz metre boyunda bir yelkenli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Amerika.Libyaya 2200 ton buğday gönderdi Vaşington.27 A-A-Beyaz Saraydan bugün bildirildiğine göre.dün Libyaya ulaşan Amerikan buğdayı,bu küçük Afrika memleketinde baş gösteren açlık vo kıtlığı bertar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • Sigaraya karşı a Amerikanın keşfinden bu güne kadar bu yolda nicî mücadeleler edilmiş,biç bîr İndîn müspet bir natice alınamamıştır.Bazı doktorların giriştikleri bu savaşın da başarısız kakacağı küvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1954
  • FIKRA "Dostluk için mecmualar,TARIK BUĞRA California Los Angeles'de bir dostluk için mecmualar bir ligi kurulmuş olduğunu öğrendik.Bu teşebbüs Occidental College 'indir.Birlik başkanı Albert Croissaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1954
  • HEKGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A eytan oyunu ve bil kâğıdının icadı Oyun kâğıdı imali İçin bir çok madde varaktan,kabuklardan,sedeftin,d«r İki bin senelik bir maziye sahip bulunan iskambil kâğıt,lann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1954
  • Yeni bir şampiyon doğuyor JEAN BULTON Amerikan yüzücüleri arasında yeni bir isim parlamaya başlamıştır.Bu da henüz 23 yaşında Los Angelos'lu bir genç kız olan Jean Bulton'dur.Süratten ziyade uzun mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1954
  • jL—3n.AEtayın konferansı Dün Ordııeviııde Emekli General Fahrettin Altay tarafından bir konfentn» eriimiştiı Generaller-amiraller ve subaylar tarafından il^i ile takip edilen konferansta Fahrettin Aît
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1954
  • Günün tek müsabakasının galibi Nişantaşı Enstitüsü voleybol tanımı Dün mektep maç alnız biri yapı Hava muhalefeti dolayısıyle Erkek Liseleri futbol maçları yine tehire uğradı Mektep maçlarına dün Ettü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Türk Yugoslav millî voleybol maçına hazırlık Geçen yıl şehrimizde ^apı *an ve mağlubiyetimizle som e^en Türkiye Yugoslavya mi h voleybol maçının revan—ı.¦^ayis ayı ortalarında Belg *arîda yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Iskoçya dünya kupası maçlarına hazırlanıyor Londra,27 SHA)Hariramda îsviçrede yapılacak Dünya Kupası maçlarında iyi bir derece alabilmek için Iskoçya Futbol Federasyonu hazırlıklara bağlamış-Bum** ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Atletizm EMİN DOYBAK'JLN KAl'ALI PİST 400 DEîsTE^rESİ Galatasaraylı millî atletlerinden Emin Doybak pazar günü saat 15 de Rober Kolej kapaü salonunda Kapalı Pist 400 metris rekorunu deneyecektir SHA)K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • m&m3& Dün ornanan Nişantaşı CağaJoğln Kız Enstitüler!maçında Nişantaşı ktitörle-"uden birinin sütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • G.Saray Izmir veya Adanaya gidecek Profesyonel küme Üçüncüsü Galatasaray takımı lighırin birinci hafta maçını oynadığı için bu hafta Adana,izmir ve civarında maçlar yapmak üzere mezkûr vilâyetlerdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Millî takıma çağırılanlar Ankara,27 SHA)Futbol Federasyonundan bildirildiğin* güre;Beşiktaş'tan Faruk A)millî takımımıza,Emniyetten kaleci Sabin,Galatasaraydan hafbek Coşkun Fenarfoıahçeden hafbek Nac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Olimpiyat meşalesi 4000 kilometre katedecek Melbourne,7 SHA)196f da Melbourne'da yapılacak Oünıpiyat Oyunlarında yanac&H msşale 4000 kilometrelik bir yol aşacaktır.Yunanistanda,Olemp dağ.ndft yakılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Geride bıraktığımız günlerde spor âlemimizi bilhassa şu üç mevzu alâkadar etmektedir:Futbol Federasyonunun A,B,O,takımları teşkili,Fenerbahçe tT le Gulntasaraym barışması ve Nuri Hocanın güreş antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • **aw Avusturya futbolunun mümessîUerindon Austria futbol takımının millî talum namzetlerimizle yaptığı ve 1 maçta Avusturya kalecisinin bir kurtarışı Avusturya futbolunun yeni ve mühim derdi Yıldız fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Williams Alman yarı ağır-siklefini yendi l Berlin-27 SHA)Bura-çında Alman yarı ağır sıklet da yapılan Jöhmıü Williams şampiyonu Gerhard müsabaka ve Gerhard Hecht boks ma-mn ikinci raundunda knockout:j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.01.1954
  • Kabataş Lisesi Spor Bayramı dün kutlandı Oku!un meşgul oSduğu bütün spor branşlarında gösteri müsabakaları y^pıidı ve yarışmalar zevkle seyredildi Kabataş Erkek Lisesinin yecanla takip edilmiştir.Üçün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • Gece,kar altındaki Istanbu sokaklarında bir gezinti Tramvaylar,hani şu kaplumbağaya benzettiğimiz tram-1 vaylar yok mu?Onlar geceleyin bir sUlünleşiyor,bir arslanlaşıyorlar sormayın.Üstelik öyle de na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • Milliyetçi Çin liderleri birleşmeye davet edildi General Lİ,bütün liderlerinin bir araya gelerek Çin'in istikbalinin görlişUlmesinl İstedi New.York,27 A.A.Ma-retile Çin anayasasını ihlal etresal Çan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • Hapisler Adliyeye otobüsle getirilip gbtüruecek İlgililer hapislerin Cezaevinden Adliyeye ve Adliye den Cezaevine nakilleriyle alâkah bir karar vermişler dir.Buna göre,Cezaevlerinde bulunan bütün şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • Dörtler Konferansının l H mı III l|M 1 III I.IIIH ı II ı ı ı ıı I I I kısa bir tarihçesi iki günden beri dünyanın dört büyük devletinin hariciye vekilleri Beründe dünya gerginliğini biraz olsun hafifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • Otele döndüğüm zaman rahat bir uyku hak etmiştim.Buna rağmen uzuu müddet günün hâdiseleri üzerinde durarak hepsini gözden geçirmekten kendimi alamadım,iki Iskoçyalımda bu işten tertemiz çıkiyorlardu.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • ww—N•ıww*"ı,4^ mmm ı Bl 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12' 1 O.smanlı İmparatorluğunun ikinci merkezi;Hak;komisyoncularının cemiyeti.2 Bir nota;Herkes kendindeki iie mag rur.3 Şehir ismi olarak bir tekerlemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.01.1954
  • ÛİBSflLEBİSİ KIZ Tarihî Roman Nilüfer:Dön süslenmiş bir 30 Derin bir nefes aldı.Hiç olmazsa çocukların adlarını koyaydı,yavrucaklar isimsiz kaldılar,Bir müddet isimsiz kalmakla ne çıkar,Nilüfer abla.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.01.1954
  • Başvekilin beyanatı memnunluk yarattı Baş tarafı birincide)Geçimlerinin hazin bir hâtıra olarak uzakta kaldığını belirtmesi bütün mahfillerde büyük bir ferahlık yaratmıştır.Bu cümleden olarak D.P.Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Mithatpaşa stadının ilâve tribünü 1500 kişilk kapak tribBmbı temeli dün atıldı Mithatpaşa Stadına ilâve edilecek olan 1500 kişilik ka pah tribünün temeli dün sa-j at 12,30 da törenle atılmıştır.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Papayı hıçkırık tutuyor Vatikan,27 A.A.Hasta olduğu bildirilen Papa 12 nci Piua hıçkırıktan muztariptir.Bu hal nefes alışır.zorlaştır makta,bu yüzden de geceleri uyutmamı aktadır.Bunun neticesi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Churchill Çekilmiyor Londra,27 Nafen)îngriltere Başbakanı Churchill,Başvekilliği bırakıp siyasî hayattan çekileceğine dair haberleri katî bir şekilde tekzip etmiştir.Ga yet sıhhatli görülen Churchill,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Yeni bir enerji kaynağı bulundu Bastaraft birincide)yakıtm 20 sene müddetle evleri aydınlatmasını,radyo ve buz dolaplarını çalıştırmasını mümkün kılacaktır.Bu keşif radyo aktif atomların neşrettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Halim Saatçi vefat etti Baş tarafı blriucide)ağır surette yaralandığını ve Şoförün de öldüğünü bildir nıiştim.Teessürle öğrendiğimize göre Emniyet Müdürü Halim Saatçi bütün ihtimamlara rağmen dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Şehrimizde grip salgını Baştarafı birincide)sel eri nezle ve grip'tn hergün bi raz daha fazla yayıldığını açıklamaktan çekinmemekte ve has talığı önlemek için daha ciddi ve geniş ölçüde tedbir alınmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Sabahat Erdemir'in odası arandı Cumhurbaşkanı Celâl Bayar*.IB Yeşilköy Uçak Alanında ugurlanışı sırasmda bir hâdise oimuş,ve Safoahat Erdemir adında bir Tıb talebesi Cumhur başkanı için hakaret mahiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Gl.Kendall Baştarafı birincide)Hava alanmda Millî Savunma Vekili adına Tümgeneral Mu zaffer Alankuş,Korgeneral ihsan Erig,Tümgeneral Mithat Akçakoca ve diğer yüksek rüt beli subaylar tarafından karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • istanbul senenin en soğuk günlerini yaşıyor Baştarafı birincide)iniş ve sühunet 7)dereceye kadar düşmüştür.Tipi dolayı siyle şehir hatları vapur sefer,lerinda büyük aksaklıklar ol muş ve Kavaklardan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • T7RFADA 1500 HAYVAN ÖLDÜ Urfa,27 T.H.A.Alâkalılar tarafından tesbit edildiğine göre,son bir ay zarfında Urfada vSogTiklardan ölen hayvan miktarı 1500 ü bulmuştur.Bun_1 ardan 932 si koyun,372 si lnek.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • İngiliz Büyük Elçisi geldi Ba$tarafı birincide)ker olduğu halde dün İ0,da istanbul vitpurıyle şehrimize gelmiştir.Gemideki kamarasında ga zetecüeri kabul eden Büyıiık Elçi aşağıdaki beyanatı ver misti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • İspanyada İngiliz aleyhtarlığı Baştarafı birincide)lerden vazgeçmeye iknaa teşebbüs etmişlerse de talebe ler Univelsıte binasına ka panmış ve kapıları tutarak memurların binaya girmeleri ne mâni olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Millet Partisi mahkeme kararile feshedildi Baştaraft Mrincide)Celse açıldığında bakim Emin Gebizeioğiu yerini aldı ve yoklama yaptı-Maznunlardan Dr,Mustafa Kentli Fuat Arna.Ahmet Tah takılıç.Ertuğrut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Batılılar beş büyükler konferansını reddetti Buşt a rafı birincide)M:«Biz buraya dünya meselelerini konuşmak için toplanmadık,vazifemiz şu iki belli başlı meseleyi halletmektir:Almanyanm birleştirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Eisenhowerle görüştü Bay tu rafı birincide)niB rükuplarına tahsis edilen u« çak meydana indiği zaman Ei senihowerin yardımcısı Richard Nixon'un riyasetindek resmî kar şılıama heyeti uçağa gelerek raer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Kürtaj dâvası bugün karara bağlanacak I I Sabahat Demirci bir kaza sonunda 4 aylık çocuğunu düşürdü Saıbahat Demirci admda bir kadına kürtaj yapmağa teşeb büs etmekten sanık Doktor Asım Onur ve arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • Tanzim satışlara isviçreli ucuzluk mütehassısı tarafından hazırlanan rapor dün Ticaret Vekiline verildi Tanzim satışları mevzuunda İsviçreli Senatör Duttweiller ta rafından hazırlanan rapor;dün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • C.Bayar Beyaz Sarayda Iîajylarafı birincide)BAYARIN MESAJI New-York,27 A.A-Reisicumhur Celâl Bayar dün ak-Şam buraya muvasalat ettikleri sırada Ankara Radyosu ve Amerikanın Sesi Radyosu vasıtasiyle Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • İç istikraz tahvilleri ftir Şubatta satışa çıkarılacak olan tahviller büyük bir alâka uyandırdı Maliye Vekâlet)tarafından,şubat ayında piyasaya çıkanla cak olan 125 milyon liralık tahvillerin şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 28.01.1954
  • 8 aylık bir çocuk konuştu Baştarafı birincide)rrun sekiz aylık çocuğu Adem birdenbire büyük İnsan lar gibi konuşmaya başlamıştır.Çocuğun bu hali etrafta büyük bir hayret ve alâka uyandırmıştır.Harika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • İ.T.Ü.Malcina Fakültesi Dekanlığından Isı Tekniği Laboratuarı kazan dairesi binasının 12797,60 Tl-muhammen bedelli ısıtma tesisatı işi 4936 sayılı kanunun 59-maddesi gereğince hazırlanan senato esasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İSEer Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik' şebekesinin ıslah ve tevsi iği yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait.muvakkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.iu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As-Birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 40500 kilogram çeşitli çelik kapalı zarfla Batm alınacaktır-Muhammen bedeli 79987 lira olup geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Dizel moförü alınacaktır Bursa Belodiyesindera Belediyemiz elektrik santrali için bir adet 1500 beygirlik Dizel motörü ile teferruatı kapalı zarfla satın alınacaktır-Bu işe ait şartnameler elektrik iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • ZAYİ Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünden aldığım tramvay pasomu kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Neriman Dağaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Lokman Hekin».Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MUt?has«ıifc Pazardan başka her giin sabah saat 10.30-l'î,00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan-3 ycıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 8 Perdo Yazan:Garson KANIN Çeviren:Loylâ EBDÜKAN Sahneye koyan:Millisin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Tel af on:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • milliyet Abone şartlan I*.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhH 22 80 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci say*a semt.2,90 T.L.İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti.Bursa,Kocaeli,Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kronunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur-1 Muhammen bedeli a88.000» l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Kütahya Belediye Reisliğinden.1 Belediyemiz elektrik santrali için 400 ilâ 500" beygi* takatmda alınacak Dizel Elektrojen grupu kapalı,zarf uslu ÜQ 14/1/954 tarihinde eksiltmeye çıkarılmıştı-Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisleri yaptırılacaklar* 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri' ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptın* lagaktır* Boru ve dliğer malzeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Edirne As-Sa.Al.Koda satın alınacaktır-Şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl)13.30 Şarkılar Okuyan:Necmi Rıza Ah:skan 14.00 Sevilmiş orkastra parçala n pl)14.20 Şarkılar Pl)14.45 Film yıldızlan Pl)1500 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kifvmı BU AKŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadııllah Her çarşamba akşamı talebe gecesidir.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • istanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • [AMME* Bu akşam Saat 21 de OİBALİ KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te KARACA Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Kambiya ve esnam Kapama Açılı?Kapanış Sterling 734 784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 «4.03 Belçika Frl ö.6(5.80 İsveç K».64.12.50 B4.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 No.Sa.Al.Kom.Başkanlığından:Askerî birtfk ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 5212 kilo sülyen ile 5212 kilo mikdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • inşaat ilânı Ankara Merkez Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Ayancık Orman İşletmesinin kereste fabrikasında yaptırılacak olan 139616-94 lira keşif bedelli demir kafes kirişli çatı 'İnşaatı açıic eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • inşaat iiânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Zonguldakta ikinci makas etüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Y/azı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMİRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.01.1954
  • X 5 rCIİ 1953 iç istikraz Tahvilleri 1 ŞUBAT 1954 PAZARTESİ sabahından itibaren BÜTÜN BANKA ŞUBELERİNDE SATIŞA ARZEDİLECEKTİR Tahviller her vatandaşın hesssine uygun bir sekHde 100,200,500,1,000 5,000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8