Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Adres:Nuruo&maniye Tttrtoeaar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul Y I L 4 SAYI:1331 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON î 2 9 6 14 FİATI S 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Bayarın seyahati ve Orta-doğu savunması Amerikan gazeteleri Devlet Reisimizin ziyareti sırasında Orta Doğu Paktının ilânım muhtemel görüyorlar Washington,20 AP)Cum hurbaşkanı Celâl Bayar'm ziya rat ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Yeni Nctto tesisleri Altı memlekette yapılacak tesisler için 47.713-330 dolar sarfedilecek Paris,20 AP)Buradaki Atlantik Paktı Genel Karargâhı tarafından dün akşam neşredilen bir tebliğde bildirildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Galatasaray Lisesinin öğretmenleri mahkemede I Talebelerin notlarında tahrifat yapan 27 hocanın duruşmasına dün başlandı Talebelerin notlarında tahrifat yapmak suretiyle vazifeleri ni suiistimal etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • IZMIR MÜZİK OKULU AÇILDI Izmirde kurulması kararlaştırılan ve Konservatuarın temelini teşkil edecek olan izmir Müzik Okulu dün merasimle açılmıştır-Resimde,hâlen 30 öğrencisi olan okulun açılışı görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Gangster Nazif hapishanede de rahat durmuyor Beyoğlunda Kuyumcu Franguliyi soyan ve yeni bir suç işlerken yakalanan Nazif Kubat adındaki gangstej,sorgusunu müteakip tevkif edilmiş ve Sultanahmet Cezae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • ferfv ^**TE GAZETECİLER Dün îzmirde kendilerine gazeteci süsü vererek dolandırıg«* yapan üç kişi yakalanmıştır.Bunların,muhtelif müesseselerden çıkaracakları bir gazete Bvtİ ve ^one Parası aldıkları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • G.Saray K.Paşa ile 2-2 berabere kaldı Profesyonel küme ikinci devre maçlarına dün Mithatpaşa Sf a Inula başlanmıştır.Galatasaray ile Kasımpaşa takımlarının yaptığı karşılaşma gayet zevkli ve çekişmeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Kore deki esirler hürriyete kavuşuyor 22 bin kuzey Koreli ve Çinli eelr zafer şarkıları söyllyerek Birleşmiş Milletlere İltihak ediyor Esir Mübadele Komisyonu Başkanı Knzey Koreli ve Müttefik idarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • çarpıştı 18 kişi öldü Ciftehan ile Pozantı arasında vukubulan kazada 40 kadar vagon hurdahaş oldu,6 ağır yaralı var Adana,20 Bugün akşama doğru Ciftehan İle Pozantı iatasydnV lan arasında iki yük tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • MÜNAZARA DiVı Yüksek Ticaret Okulunda Güzel Sanallar Akademisi ile Ticaret Okulu talebeleri arasında bir münazara yapılmıştır.Resim» münazarada tezini müdafâa eden bir talebeyi göstermektedir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Köy enstitüleri ve öğretmen okulları Meclisin dünkü toplantısında iki müessesenin birleştirilmesini sağlayacak kanun tasarısı görüşüldü Ankara,20 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bugün Fikri Apaydının ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • L wx 1 v^:S:ANADOLU VE AVRUPA DA KIŞ Memleketimizde ve Avrupai fcu yıl çok şiddetli bir kış hüküm sürmektedir-Bu cümleden olarak gerek Anadoluda,gerekse Orta Avrupada bir çok yerler kar altında kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Bugün şehrimizde havamın umunıiyetle bulutlu geçeceği,rüzgârların orta kuvvette eseceği,sühunet derecesinin düşeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Mısırın cevabî notası Hükümetimize dün verilen notada nahoş hâdisenin Türk Mısır dostluğunu bozmıyaeağı belirtiliyor Mısırın Ankaradaki elçisi değiştiriliyor Ankara,20 Milliyet)Mısır hükümetinin c-eva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Yeni şeker fabrikaları Düd yeniden yedi fabrikanın ihalesi yapıldı Ankara 20 A.A.Yedi vilâyetimizde yeniden kuru Jacak olan şeker fabrikaları nın ihalelerinin yapılması mü nasebetiyle işletmeler Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Amerikan yardımı Amerika memleketimize 21 milyon dolarlık bir kredi tahsis etti Vaşington 20 A.A.Dig faaliyetler Dairesi bugün 1954 malî yılı müdafaa ıhfi yaçlarmm karşılanması maksadile dolar bölgesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Polatlıda bir meydan kavgası Bir köy halkı birbirine girdi,3 kişi öldü* iki kişi yaralandı Ankara.20 Milliyeti Polatlı ilçesinin Türkabası köyünde bu sabah 15 kişi birbirine girmiş ve şiddetli kavga n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Ekmek Hatlarına zam yapılmıyacak II Vali dün fırıncılarla görüştü.Fiatların bazı kararlar alındı yükselmemesi için Dün sabah Vilâyette,Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökayın ri yasetinde,fırıncıların işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Atom denizaltısı denize indiriliyor Groton Connecticut)20 V*-A.Su üstüne çıkma bütün dünyayı dplaşa cak kudrette olan ilk atom ti&nizaltısı yarın büyük bir Merasimle denize indirilecek tir.Ceminin bor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Lavrîşef azfedMmiş Sabık Ankara Büyük Elcisi» **Usyanm Balkanlarda uğradı-anuvaffakıyetsizUğin başlıca müsebbibi sayılıyor Ankara,20 T-H-AO Söv-3£t Rusyanm son Ankara Büyük Elçisi Lavrişef'in Mosko-Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • Arap Birliği' suya düştü Kahire toplantısında Arap Liderleri arasında ihtilâflar çıktı Kahire 20 T.H.A.Afrap Birliği üyeleri dahilinde ciddî,bazı ihtilâflar belirdiği ikatileşmektedir:Irak hükû *^ti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1954
  • dün Ingiltereden a hareket etti Devlet Reisimiz hareketi sırasında Amerikada iş konuşmaya veya yardım istemeye gitmiyorum* Bu meseleler iki hükümet arasında görüşülmektedir,Southampton,20 A.A-Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1954
  • Havz Maester Hilton oteli inşaatı olanca hızı ile devam etmekte,dir.Bu koca müessesenin zemin katında da dükkânlar yapılacak ve orası garb memleketlerinde olduğu gribi bir çarşı minyatürü luJini olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Kauçuk sıkıntısı İşçiler,kauçuk yokluğa yüzünden işsiz kıımak tehlikesiyle karşılaştılar Uzur.zamandan beri piyasada hissedilen kauçuk darlığ:nın had bir safhaya girdiği bildiril mekte ve bu madde üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Asit sülfrikten muamele vergisi almmıyacak Sunî gübre imalinde kulla nilmnk üzere ithal edilen asit sülfrik'in muamele vergisin den muaf tutulması kararlaş tırılmıştır.Durum alâkalılar arasında memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Eski ithal vesikalarının verilmesine devam ediliyor E iki ithalâtçı veslk.alfl.nnin Ticaret Odasına verilmesi işi devam etmektedir.Müddet bu ayın 30 unda sona erecek tir.Bu zaman zarfında eski ithalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • D.f\iki siyasî toplantı tertip etti D.P.tarafndan bu hafta ilıi siyasî topantı tertip edil mistir.Bun hardan biri yarın saat 14 te Şilede,ikincisi de cumartesi günü saat 14 te Ka sımpasada Bahariye cü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • KtSA HABERİ,ER İt Tüccar Derneğinin yıllık icongresi 28 ocak perşembe günü saat 18 de Liman Lokantasında yapılacaktır.Toplantı gündeminde bütçenin müzakeresi ve yeni idare heye tinin seçimi vardır.İr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Gazeteciler Cemiyetinin kongresi Gazeteciler Cemiyetimn fevkalâde kongresi bugün sa at 11 de Cemiyet Merkezin de toplanacak,Basın Kanunu tadilâtından ibaret olan bir maddelik gündemini müzakcre edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • P r-i f S T g iç Süleyman Akkaş,Ali Albay,Hüseyin Cevahir.Mahmut Bak,Habip Polat,Yemliha Yıl maz ve İsmail Koç adında yedi kişi,Tophanede Camj çıkmazın da 9 numaralı kahvede kumar oynarken suçüstü yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • VAKİT Wm.8 Ocak om VASATİ EZANİ GÜI12Ş 7.21 öğle 12.25 İkindi 14.56 Akşam 17.11 Yatsı 1846 îmsak 5.37 2.11 7.14 9.45 ys.oo 1.36 12.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • iMunKirvnrm-mtWi'rrrrfi^ ır^,pıif-ı'ınf'-L Kâinatta hayatin başlangıcı 1.500.000 sene,insanın doğuşu ise takriben 500.000 Senedir.Eu uzun mazisinde insanin an cak 5000 senesi aydınlıktır.Ma mafi yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • BALK)İr Türkiye Turizm Xurunlü tarafından tertip edilen balo,29 Ocak gecesi Taksim Belediey9 •Gazinosunda verilecektir.KONGIIEir P.E.3ST.Clup Muharrirler C« miyetinir.yıllık kongresi 23 cak cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Dim Izmirâen 3(W teneke zpytiuyağı geldi Izmirden,Belediye pjıırine dün ikinci bir parti zeytini'* ğa gefeıştir.Bu parti 306 ±e&e îtedir.Bugün tanzim satış $eX Jerine tevzi edilecektir.Izıtfır den üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Bvçak ve şişle kavga od?»1 ilkokul öjjrvenctteri DoLapderede Pirireüs ilkokulunda okuyan Faik Gü^a' çan ve Kadri Özer adında iKl ^öğrenci,kavgaya t utuşmUŞ' lardır.Kavga «onunda öĞ?eii çilen' birbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Gî fıafforı yükselde Bazı köfteci ve lokantacıların fcaçak et kullandıkları iddia olunuyor Şehrimizde et fiyatları yeniden ehemmiyetli miktarda art maştır.Hâlen karaman 'koyunu inim kilosu semtine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Amerika mcnıleJLetîzrrze ariı mütehassıs fjjemâatSMft Memleket sanayiini sağ lam esaslara bağlamak maksadiyle Amerikan yardım he yeti tarafından gönderilen al ti işletme mütehassısı mühte lif bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Mîllî Eğitim Ban-şma Kwruki dün toplaiîdi Millî Eğitim Danışma Kurulu,dün saat 15 te İstanbul 'Erkek Lisesinde bir toplantı yapmıştır.Millî Eğitim Müdür Vekili Fevzi Ertemin riyaset ettiği bu toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Bir şoför balta il© yaratandı Eyübe bağlı Göktürk kö yünde oturan Ali Kiiıçkap tan adında bir traktör şoförü Pasa çıttiiğine giderken arası açık bulunan Fazıl Bitekin Mehmet Sair ve Kâzım Deli adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • etkikler ampanyası Bugftn için Avrupa Birliğinin kuruluşunu istemek yaln:bir vazife olmaktan ç;kuuş bir menfaat meselesi haline de gelmiştir.II!AVRUPA SİYASİ BİROGt Avrupa Birliği kurulması fikri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Yüksek Okullar arası şiir müsabakası Yüksek Okullar arasın d* feiar müddetten beri devam e nen Şiir müsabaka;sona;c-nrniş ve Güzel Sanatlar AW elemişi birinciliği,Yüksek E-konomî ve Ticaret Öikulu eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • Uygunsuz kadı göz act Bazı kadınlaran kumarhane sahipleri um karmanyoîacı^aria işbirliği yepbğj tdsisa olunuvor Enırıiyet Müdürlüğü Ahlâk za ibıtası bürosu yeni memurlarla takviye edilmiş ve bu büronu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 21.01.1954
  • HALKIN SESİ Bir izah Neşrettiğimiz bir okuyucu şikâyeti içsin «sağıdaki ceva bı aldık:Sayın gazetenizin 18/12/953 tarihli nüshasında «Ter kostan şikâyet» 'ballıklı yazı hakkında Sular İdaresi Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Bir Fransız iktisat heyeti Moskovada Moskova 20 A.A.Fransız iktisat heyeti dün dış ticaret vekâleti ile ilk temasını yapmıştır.Fransız heyetinin Moskova da 8 veya 10 gün kalacağı sa ramaktadır.Heyet ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Rusya,İngi/teredeıı şeker satın aldı Londra 20 A.A.Rus yanın Iııgiltereden 49 bin ton şeker satın aldığı bildirilmek tedir.Sevkiyat yakın zaman da yapılacaktır.Rusyanın ödeyeceği fiat bilinmemekle ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • İngiliz İran müzakereleri Tahranda başlayan İngiliz İran petrol görüşmelerinde mühim terakkiler elde edildiği!yakında bir prensip anlaşmasına varılması mümkün olduğu bildirilmektedir.Maamafik bu ilk m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Uçak gemilerinin mucidi öldü Londra 20 A.A.Lord lar kamarasının tanınmış şah sıyetlerinden ve ilk uçak,g£ misinin mucidi Montrose dü kü bu sabah Iskoçyadakî ika metgâhında ölmüştür.Dük 76 yaşındaydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • İçinde 4 kişi bulunan bir İngiliz uçağı düştü Londra 20 Aj\KraÜ yet hava kuvvetlerine men sup Varsity)tipi bir uçak,bu sabah "Hullavington,havk alanma birkaç kilometre mesafede düşerek 'parçalan mıştt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • ÖLÜM Trabzonlu merhum Miralay Hasan,Tahsin eşi Ankara Ticaret Odası muhasebecisi Sami Dizdaroğîu.Rüştü Dizdaroğîu Lâika "Ttarabeyin.anneleri ve Emin Karabeyin kayınvaMesi CEDtDE DİZDAROCLU HANIMEFENDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Bu söylediklerimiz Georges'-Uii dış görünüşü üzerindeki müşahedelerimizin ancak bir kısmını teşkil ediyor-Hepsini anlatmaya kalkışsak sayfalar dolusu yazı yazmak ve bilmec buriye İç durumuna temas etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • 15 beygirlik hususide çok temiz kuvarsı msş Telefon:84242 B-Etlen'e mP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • tısa harici haberler if Ziraat Vekâletimden dih:bildirildiigne göre hükümet elin de bulunan 1.500.000 dolarlık zd rai mahsuller fazlası batı Avru pa memleketlerine gönderilecek ve buna mukabil alman k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • İKTİBAS İkssi de çocuk denecek çağda oimalarisıa rağmen büyüklerin itirazlarına ehemmiyet vermiyerek Iskoçya kanunfarının sağladığı imkânlardan istifade ettiler Bu ne rezalet?Daha çocuk denecek yaşta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • FIKRA "Hergeye rağmen,TARIK BUÖRA Bu da Pulitzer mükâfatı kazanmış bir piyes-Üstelik yazarı Thoruton Wilder aynı mükâfatı iki ayrı eseriyle iki defa daiıa kazanmış bir kimj se.Demek oluyor ki «Her Şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Mürtecilerin öldürdükleri cıımhurreisi Hint Okyanusundaki küçük adaların sabık Cıımhurreisi Emin Didi mürtecilerin elinden kaçarken aldığı yaralann tesiriyle öldü Kolombo Seylân)20 AP)Buradaki Maldive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • omanya,yeni bir ayarlaması yapıyor Devalüasyon şayialarının kuvvetlenmesi üzerine halk elindeki paredan kurtulmağa çalışıyor Viyana,20 Nafen)Bura ya gelen raporlara göre.Romanyada yeni bir devalüasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Lawrence bir şarlatanmış Londra,20 A.A-Bu sene yayınlanacak olan bir kitap îngilterenin.Arabistan kahramanı olarak,tanıdığı Lavvrence'in bir yalancı ve şarlatandan başka bir şey olmadığını iddia etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Fransız modası beğenilmiyor Hollywood,20 AP)Sine ma yıldızı Elizabeth Scott son Fransız modasının kadınları erkekler gibi giyinmeğe zorlamasının utandırıcı bir şey olduğunu,fakat bunun kadın görünüşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1954
  • Amerikan bütçesinde kısıntı_Bugün kongreye 1954 55 malî bütçesini verecek olan Eisenliowerln müdafaa masraflarının 4 milyar dolar kısılmasını Lştiyeceği sanıkyor Vaşington,20 AA.Başkan Eisenhower'in y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1954
  • Celâl Bayar îngiltereden dün ayrıldı Devlet Reisi Celâl Bayar dün sabah Southampton limanından transatlantikte Amerikaya hareket etmiştir.Başkan Bayar 27 Ocakta Amerikaya vâsıl olacak ve Eisenhower'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1954
  • Foto modellik başEıbsşma bir sanattır Amerikada her yıl yüzlerce genç kız fotoğraf stüdyolarına müracaat ederek foto-model olmak istediklerini söylerler.Taleplerin hemen hemen yüzde 80 i «istenilen va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1954
  • BERGÜN TÂRİHTEN MERAKLI BÎR VAK'A Bir kadın olan Eşkiya Ibrahimin dağa çıkışı Bir pusula yazıfı,sevgü şi eşkiyaya verdi:"Bunu,sana debeıleş olan Recsba ver* bir daha ardına düşmesin.dedi.1637 yılında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri MISIR BİSİKLET TURUNUN 11.MERHALESİ Tanta {Güney Mısır)20 A.A)Mısır bisiklet turunun on birinci merhalesini Belçikalı ya rışcı Rene Van Meenen kazanmış,Danimarkalı Hans Ahderseen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1954
  • Ping-Pong turnuvasına 119 müsabık katılacak önümüzdeki perşembe günü başhyacak ping-pong turnuasına Türkiyenih muhtelif bölgele rinden 119 müsabık iştirak edeçektir.Turnuaya-aid kayıtlar dün gece niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1954
  • Mektep maçlarına dün devam edildi Kandilli Orta,final maçında rakibini yenerek kız orta okulları voleybol şampiyonu oîefu 8/15,15/9 kazanmaya muvaffak Dün Kandilliye mağlûp olan Ka Kız ve erkek lisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1954
  • Profesyonel küme birinci devre beşincisi Istanbulspor Tekrar lig dördüncülüğüne yükselmeğe muvaffak olan Vefa 2.devre başlarken profesyonel lig'e umumî bir bakış or I Altıncı haftaya kadar nâmağiûp un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.01.1954
  • 2.devre lig maçları başladı ile beraber Bir bataklıktan hiçde farkı ofmayan sahada yapılan,bu çekişmeden daha üstün bir kalite beklenemezdi.Buna rağmen ahenksiz G.Saray karşısında K.Paşahlar canlı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Yüksek Okullar münazara şampiyonası sona erdi Yüksek Okullar arasında da yapılan "Münazara Şampı yona«ı„ nm finali,dün saat 15,b0 da Ekonomi ve Yüksek Ticaret 'Okulunda,Güzel Sa nuuiar Akadeımsj He Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Amerika Mektupları Beyaz Sarayda oturmak Sing-Sing hapisaneslnde t" I I II I I yaşamaya benzer.Eisenhover geçen sene 20 ocakta yemin ederek Ameri ka Başkanlık makamına gelmişti.Seçim neticesinden ye m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Haliçte ucuz atlatılan bir kaza oldu Kasmıpaşada bir deniz kazası olmuş ve beş kişi muhak kale bir ölümden kurtulmuştur.Burhan Ergene,adında bir onbaşının idaresindeki Yassı eda Sınıf Okulları Komutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Almanlar piyasamızı kaybetmekten end'şe duyuyorlar Şehrimizde bulunan Alman ticaret heyetinin,Japonya ile devamlı olarak gelişen ti carî münasebetlerimiz;yakın dan takip ettiği müşahede o-iunmak tadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Şoförlere kazayı önleyici filmler gösteriliyor Emniyet 6 eı Şube Müdüî lüğü,trafik mevzuundaki ça iışmalarma devam etmekte dir.Bu arada,şekilde taşıt ka zalarmı önlemek maksadde kurulmuş'bulunna eğiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Konservatuvar Türk musikîsi konseri Konservatuarın 24 ocak 1954 pazar sabahı Taksim Be lediye gazinosunda Dr.Nevzat Alhğ idaresinde vereceği Türk musikisi konserinde Hisar Buselik makamından eser ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Baz* sebzeler temizlenmiş olarak satılacak istanbul meyva v« sebze esnafı derneği idare heyeti mühim bir karar vermiştir Buna göre,pırasa,lahana kereviz,havuç ve diğer seb zeler bir Şubattan itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • LiıtıajMsnızdan yapılan ihracat fazlalaştı Dün limanımızdan muhte lîi memleketlere 509.955 lira değerinde çeşitli mal ihraç edilmişlir.Sevkedlen mallar arasında bağırsak,iç ceviz,koyun derjsi,üitik,ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Acente Müdürleri dün bir toplantı yaptılar Denizcilik Bankasının Karadeniz iskeleleri acente Müdürleri dün şehrimizde,Denizyolları işletme Müdürü Zeyyad Parların başkanlığın da bir toplantı yapmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • PURO Sabun Fabrikasının fen son imaiâlndan PURO TUVALET SABUNU Fi BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU 100 d0İQQsvtor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Annesinin 2000 lirasını çalıp kaçtı Anadoluhisarmda Kandil li caddesinde 64 numarada oturan Şükriye Kavak adında bir kadın,polise müracaat ederek oğlu Ali Kavak'ın ken dişine ve damadına ait 2000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Serseri bir kurşun bir çocujpı yaraladı Kurtuluşta Hacı Ahmet ma hail esinde Mumcu Reşit soka ğında 3 numarada oturan Tu ran Arslan adında 6 yaşında bir çocuk pencerenin önünde dururken nereden geldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • LEİIN Tarihi Roman Yazan:Kemal SAMANCI GİL O halde bize az misafir olursun,çünkü senin yaptığın müdafaa-i nefis ve namustur,23 Diye direk,direk yükseldi.Nilüfer sıçradı,Resul onu tuttu,sese kulak verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • Ben daima onu takip ediyor dum.Güllü değirmene geldiniz zaman ikimizde otomo ferden inmiş kendisini takip ettiğimin şüphesiz farkına varmıştı,fakat oralı olmu yor,ehemmiyet vermiyordu.Kısa bir aralıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1954
  • RÖPORTAJ Tophane m Her meyhanenin kendine mahsus b£r havası vardır-Tophanedekilerde ise bambaşka,bir hava vardır.Tophane gibi yerde meyhane açsp İşletmek koiay mı?ETıUşteriyî idare etmek İçin bol kese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.01.1954
  • Musaddık Ayan Meclisine namzet gösterilecek Mebus seçimlerinden evvel yapılacak olan Ayan seçiminin mllcadelesl başladı Tahran 20 A.A.Emin bir kaynaktan öğrenildiğine göre,İran eski Millî Hareket part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Fransa ispanya ihtilâfı Vaşington,20 AA.Salâthiyetli çevrelerden bugün bildirildiğine göre Fransa,Birleşik Anıerikaya müracaat ile ispanyol Fasının muhtariyeti ilân edildiği takdirde aşın derecede vah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Taraklı'da Belediye seçimleri Geyve,20 T.H.A,Ts raklıda yapılacak Belediye sc çimlerine Demokrat Parti de Cumhuriyet Halk Partisi dt büyük bir ehemmiyet «fefet inektedirler.Her iki parti çev i releri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Mısırın cevabî notası Bugtarafı birincide)çişi Ahmet Hakkı'yı geri çek 3 ceğini de bildirerek yeni tayin edilecek E3çi için Hariciyemiz den agreman istemiştir.Mısır cavaibî Notasının bun dan bir müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Atom denizaltısı Baştaraîı birincide)ver kıracaktır.Nautilus adın daki atom denizaltısı 55 mil-yon dolara çıkmaktadır.Hk atom denizaltısı hiç su yüzüne çıkmadan 29 günde dünyayı dolaşabilecektir.Na ut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Lavrişef azledilmiş Baştarafı birincide)fmda Balkanlarda uğradığı muvaffakryetsizliklerin doğrudan doğruya müsebbibi olarak gösterilmektedir-Lavrişef'in,bilhassa Turkic ye* Yunanistan ve Yugoslavya ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Bayar,dün lngiltereden Âmerikaya hareket etti Baştarafı birincide)İstiklâl Marşının 'Çalınmasından sonra Reisicumhur Celâl Bayar» refakatinde General Rüştü Erdelhun ve General Sir Ernest Down olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • yapılıyor Necibin tasfiyeye giriştiği,Müslüman Kardeşlerinde yeraltı faaliyetine başladığı fcüdsriliyor Kahire,20 TJH.A.Mısır ordusu subayları arasında tevkifler başlamıştır.Bu subaylar kapatılan Müsl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Lübnanda şiddetli yağmur Beyrut,20 Nafen)Bu-i raya yafan devamlı yağmur-lar »büyük zararlara sebebiyet vermektedir-Taşan nehirler bir çok ziraat arazisini ihtiva etmiş ve maddî zarara sebebiyet vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Köy Enstitüleri Baştaraîı trtrincide)Köy enstitülerini öğretmen okulu haline getirmeyi,öğretmen ler arasında menşe itifcariyle mevcut ikiliği ortadan kaldırma yi hedef tutan bu kanun lâyihasmın ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Polatlıda bir meydan kavgası Baş ta rafı birincide)Kavga bir kadın meselosinden çıkmış ve kısa bir zamanda şiddetlenerek bütün köye yayılmıştır Neticede Bilâl Ateş,Osman Acar ve Rahim Kilimci aldıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Adana yolunda iki tren çarpıştı Baştarafı birincide)Kaza duyulur duyulmaz,derhal imdat ekipleri gönderilmiştir-Bu arada Adana Valisi ve Devlet Demiryolları Umum Müdürü ile diğer teknisyenler hâdise ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Küredeki esirler Baştarafı birincide)na gelmişlerdir Gece esnasında komünist birlikleri,tarafsız bölgenin dışından vatandaşlarını geri ça ğırmak için propagandaya başlamışlardır,Komünist rad yosu saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Arap Birliği suya düştü Başta rafı birincide)ve Federasyonun daha çok ekonomik bir sahada yürütülmesinde İsrar ettiği öğrenil mistir.İrak ise bambaşka bir plân teklif etmiştir.Mısır Arap Birliği dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Ekmek fiatları Bağtaraft birincide)pılamıyacağuıı,ancak baza firmların fazla ondalık verdiklerini ve bu miktar üzerinde bir indirme yapılmasının mümkün olduğunu bildirmiştir.AyMca toplantıda,küçük fır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Yeni şeker Baş tarafı birincide)ta bulunmuştur.Bugün,7 yeni şeker fabrikasının ihalesini yapmış bulunmaktayız,bu fabrikalar,Kayseri,Erzurum,Susur luk,Burdur Malatya Erzincan ve Elazığda kurulacak tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Bayarın seyahati ve örta-Do|u savunması Başlara fi birincide)yapacakları ziyaret 6 veya 7 ay evvel takarrür etmiş olmakla beraber,bugün Birleşik Amerikada hâkim siyasî cereyana epey uygun düşmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Fransamn ticaret açığı yan yarıya indi Paris 20 Nafer*)Fran sız ticaret açığı 1953 senesin de yan yarıya indirilmiştir.Fransız hükümeti,bilhassa ithalâtta kısıntılar yaparak bu neticeyi elda edebilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • İKTİBAS Kalay kralının kızı ile oteller prensinin düğünü {Baş tarafı 3.cü sahifede)Aşkm kanatları ufağın moto ru ile birleşince bu XX nci asır delikarj.sı iyin Fasta.n Londraya geçmek zor bir iş değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Galatasaray Lisesinin öğretmenleri Haşla,rafı birincide)Hıklar n teker teker sorguları yapılmıştır,öğretmenler,sorgu Harında kısaca şöyle söylemiş.Jerdir:Biz bu tahrifatı,mesleği mizin bize verdiği ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Sebze ve meyvacılar kârhaddînî az buluyor Darneğin avukatları mahkemeye müracaat ederek bilirkişi tarafından kâr nin tesbitini iste diler Fatih İkinci Sulh Hukuk Hakimliğine,neticesi ilgi ile beklenen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 21.01.1954
  • Hindicimde I Fransızlar ilerliyor Hanoi.20 AP)Fransız Birliği kuvvetleri bugün,silâh almaksızın Thailand hududunda.Mekong nehri kıyılarında kâin T.hakhek şehrini işgal etmiş ve böylece Laos'un merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Istanbul 12.57 Açılış ve program 13.Cp Haberler 13.15 Dana müziği Pl)Gleen Milİ3r orkes trası.13.30 Şarkılar Oku yan:Muzaffer Birtan 14.00 Sevilmiş orkestra parçalan J.S.Bach:3 nomaralı Süitten «Gijru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısım BU AKŞAM j HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zarı)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Türkçesi Tevfik Sadullah Her çarşamba akşamı talebe gebeşidir.Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği gençlik tiyatrosu temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschol Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Kambiyj ve esnam Kapanış Açılı?Kapanıp Sterling T34.784_Dolar 281.50 282.52 Fr.Frangı SL 0.80 İsviçre Fr.64.03 54.03 Belçika Ft'.5.6C 5.60 İsveç KT,54.12.50 54.12.50 Florin 73.63.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • M.S.V-1 NoJu Sa.Ai.Kg.Bşk.oan Ankara j ıro miktarı vazıh ÎO 000 kilo vitaminize kah-Askerî birlikler ihtiyacı i çin aşağıda cins ve miktarı ya wltilik nebatî margarin kapalı zarf usulü ile satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası Müdürlüğünden Fabrikamız ambarında,mevcut takriben 90 ton miktarındaki çuval hurdaları açık arttırma yolu ile satılacaktır.Muhammen bedel kiloda 30 kuruş itibariyle 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Resim ve şartnamesine göre beheri 314 kilogram ağırlığında 74 adet menhol kapak ve çerçevesi açık eksiltme usulü ile imal ettirilecektir u^ 2 Muhammen bedeli beheri 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Nolu Sa.Al.Ko.Başkanlığından s Askerî birlik ihtiyaç,için Ankarada gösterilecek yere tesl'm şartiyle 105 metreküp çam kereste kapalı zarfla satın almncaktır-Muhammen bedeli 25000 lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • î.E.T.T.İsletmelerinden f îdaremizce ihtiyaç görülen bir adet seyyar köprülü vinç teklif isteme suretiyle Avrupadan mubayaa edilecektir.Şartnameler Metrahan 4 üncü kat Levazım Haricî Satınalma servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Dz.Basımevi Müdürlüğünden Ücretli gece bekçisi ve tipo kâğıt verici alınacaktır* İsteklilerin en geç 10 Şubat 954 gününe kadar Kasımpaşada bulunan Müdürlüğümüze müracaatları ilân olunur.724)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Adalar Kazası Bekçi Komisyonundan Talimatnamenin 22 nci maddesine göre 954 malî yılma ait bekçi ücreti tahakkuk cetvelleri 15 güjn müddetle 20/1/954 gününde her adanın iskele meydanına asılmıştır Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamız gemilerinde kullanılmak üzere 2 adet türbo jeneratör teklif alma suretiyle satın alınacaktır* Tekliflerin en geç 12 Şubat 954 tarihine kadar kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • inşaat ilânı Ankara Merkez Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Ayancık Orman İşletmesinin kereste fabrikasında yaptırıîacak olan 13961G 94 lira keşif bedelli demir kafes kirişli çatı ifşaatı açık eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A 0.Şilepçilik İşletmesinden:ARDAHAN şilebimiz 23/1/1954 tarihinde îfitanbuldan hareketle lzmire uğrayacak ve her iki limandan Venedik ve Trieste için mal alacaktır.Sayın tüccarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • [st cıbul B hediyesi İlânları ım,lmm„,I ı I,mı i,n.Yemek kazanı,İnşaat vinci.Deri yeEek,Röntgen filmi,Yatak ve sofra takımı alınacak 1 Ceırahpaşa lıastahanesi için muktazi 2 adet yemek kazanının 1.4.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Varil ve Tahta Fıçı Satışı Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden 1 t-Müessesemizde mevcut 700 yedi yüa)adet ağzı kapalı 400 dört yüz)adet ağzı açık saç varil ile 120 yüz yirmi)adet ağzı açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Vakıflar Müdürlüğünden 23/12/953 tarihli ilânda sözü edilen.Selimiye camii demir iskele örtüsü ve kubbe iskelesinin yapılmasına talip çıkmadığından,ihalesi 25/1/954 Pazartesi günü saat 15 te yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Adalar Kaymakamlığından İstanbul Vilâyeti idare heyetinin 3/11/953 tariih ve 294 sayılı karan ile Kmalıada ilk okuluna bitişik Karabet Fikriye ait ada 1» parsel 3 sayılı 44G M2 arsaya kıymet takdiri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden variBen Askerî Kıtaat İlânları Pazarlıkla 2500 er liralık 5 parti odun 1 Şubat 954 Pazartesi saat 10 da Topkapı Maltepe As-Sa.Al,Ko-da satın alınacaktır.Her partinin kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Elektrik Şebekesi Yaptırılacaktır İHer Bankasından 1 Erzurum şehri elektrik şebekesinin ıslah ve tevsi işi yaptırılacaktır-2 Tesisin işler halde keşif bedeli 991.152,73 liradır.3 Bu işe ait muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz İmal Usulleri Laboratuarı için aşağıda isimleri yazılı tezgâh ve cihazlar 1936 sayılı kanunun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle-satın alınacaktır.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Lokman Hekirp.Dr.HAFIZ CEMALİ Dahiliye MU.tîhaasıax I Pazardan başka her gün sa-bah saat 10.30-1'Î.OO Öğleden i sonra 14,30-17.00 de haata Kabul eder.İstanbul Divan-yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • İstanbul Yollar Mecralar ve Umum İnşaat İşçileri Sendikasından Sendikamız idare heyeti kara riyle 24/1/1954 pazar günü saat 14 de Mecidiyeköy Fen işleri ga rajuıda genel kurul toplantısı yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Istanbul Asliye 4 üncü Hukuk Hâkimliğinden:D.No.su:1953/583 Davacı ibrahim Say tarafın,den davalı Melek Say aleyhine mahkememizde açılan ihtar dâvasının yapUan muhakemesi neticesinde Kanunu Medeninin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Eskişehir Belediye Riyasetinden 1 Belediyemiz temizlik işleri için satın alınacak iki adat benzinli kamyon 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur-2 İki kamyon için tahmin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9| I-i 10 11 12 Soldan sağa 1 İntikam;Arma;3,1416' ya tekabül eder.bir hendese tâbiri.2 Bırak mânasına gelir* Bir nota;Bir emir.3 Küçüm senen,fakat medeniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN" Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telafon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • IAMMEJR maksim Bu akşam Saat 21 de GtBALt KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 ta Telefon:43134 W ARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.01.1954
  • milliyet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 SO Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirf!ân şartları 2 ve 3 üncü anyıa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa a«mt.2,50 T.L.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8