Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Mareşal Titonun tekzibi azı Avrupa gazeteleri Ma* reşal Titonun Rusya ile gizli bir anlaşma imzaladığını yazdılar.Bu şayianın kiîıhassa Balkan müdafaa pjak-^na muarız olan muhitlerde genişletilmesi,üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • ALMAN BAŞKONSOLOSLUĞUNDA VERİLEN KOKTEYL gelirimizdeki Alp'in Baş konsolosluğunda.û\ln Türk vo Alman profesörlerinin tanışma lan maksadıyla bir koirtei'l Verilmiştir.Resimde,kokteylde hazır bulunan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Tevkif edilen Sabahat Sabah at Erdemir tevkif edildi İlli ııı um III II Mili Sanık.Reisicumhur hakkında hakaret teşkil edecek mahiyette bir söz sarletmediğini iddia etti Tıp Fakültesi talebelerinden S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Mühim bîr sahtekârlık Hariçten gelen telgraflar üzerinde tan rifat yapan Mr tüccar suçüstü yakalandı Mühim bir sahtekârlık da vasi Adliyeye intikal etmiş vp tahkikata başlanmıştıriddiaya göre Tepebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Korede esirler bugün serbest bırakılıyior Kızıllar bitaraf komisyonun kararına itiraz ettiler ve devri teslim işinin bir müddet geri bırakılmasını islediler Paııımınjom 19 A.A.Bitaj duna varıncaya kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • SAAT HIRSIZI Nedim Biçener adında biri,Meısinde bir saatçiden saldığı saatleri şehrimizde satmağa çalışırken suç üstü yakalanmıştır-Tahkikat Sonunda Nedimin,bu hırsızlığı ilci arkadaşı ile beraber yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • ar bu sabah îransaflanfikle Amerikaya gidecek olan Devlet Reisimizi Eisenhoverin muavini Nikson karşılayacak Dulles,Bayar ile yapılacak görüşmelere büyük bir önem veriyor.Bütün Amerikan şehirleri Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • KANATLI OTOMOBİL Mauri Rose isimli bir otomobil mühendisi,gas-türbintt otomobil yapmış ve Amerikanın Arizona şehrinde açılan bir sergide teşhir etmiştir.Bu otomobilin diğer bir hususiyeti de arka tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • lîŞfÜl0ıt$w#tH cgua şehrimizde havan;n çok »ulıeöu ve yağışlı geçeceği,rüz ârhvnn kuzeyden çek kuvvetli seceği,sühunet derecesinin dü.»'oeğl tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • D.P.Grupu Mısır hadisesile ilgili gensoruları reddetti Başvekil,vaziyetin henüz tavazzuh etmediğini belirterek,işi Meclise getirmenin doğru olmıyacağını söyledi Grup,Basın Kanununda yapılacak tadilâta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • a o 4 a o,t A m fc r D.P kongreleri j talik edildi 1953 kongreleri milletve-j killeri seçimlerinden sonra I yapılacak t izmir 19 Milliyet)Seçimlerin gittikçe yaklaşmış olması sebebiyle Demokrat Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Köprülünün beycınah Dışişleri Vekili Pakistan İle müdafaa anlaşması yapmak üzere görüşmelerde bulunulduğunu yalanladı Yeni Delhi.19 ANKA)Türkiye Dışişleri Vekili Prof.Fuat Köprülü Hindistaııın P.T.L A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • MARILYN MONROE'NİN NİKAH TÖRENİ Amerika* mn en popüler artisti Marilyn Monroe'nin sabık basketbol yıldızı Joe Dimaggip.ile.evlendiğini bildirmiştik-Miss Bozuka adıyla anılan Monroe'nin nikâhında 400 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Türk-Fransız ticaret anlaşması imzalandı Evvelce parafe edilen 160 milyonluk teçhizat kredisi anlaşması da dün meriyete girdi Ankara.19 AA.Memleketimizle Fransa arasında 21 Aralık 1953 tarihinde paraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • m* KARAKIŞ Alâkalıların bildirdiklerine göre.yeni ve şiddetli bir soğuk dalgası memleketimizi kaplamaktadır.Bu sebepten yağmakta olan karın daha da artacağı anlaşılmaktadır.Resimde.Orta Avrupadaki çığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Asma köprü ve m e tro inşactı Büyttk bir Amewkan şirketi 60 milyon dolar ikrazda bulunmayı teklif ediyor Netr-York,19 ANKA)Dün Mecliste kabul edilen yabancı sermayeyi teşvik kanununun ilk hayırlı neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Dulles ve Eden Berline gidiyor Amerika Dışişleri Vekili konferansın üç hafta süre» cejşini tahmin ediyor Vaşingtön u9 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Vekili Foster Dulles bugün yaptığı basın toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Meşhur bir film artisti öldü Kötü.adam rolleriyle şöhret yapmış olan Sidney Greeost* reci 74 yaşındaydı Hollyvood 19 A.A.tanınmış film aktörü ve oyna dığı kötü adam rolleriyle bü Devamı Sa:7 Sü:1 de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Emniyet,100 fîra^a pasaportsuz adam götürüp getiren şebekenin Âzı Uzsrinde Antakya,19 T.H.A.Em niyet ve Hudut Muhafaza teşki W;ı.Surjjycye 100 lira kargılı' 'fcinda pr-iap.r.rtaua â£am.götü."rüp gsUro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1954
  • Adres:Nuruosmanlye TUrbodar SokakNo:18 İSTANBUL Telgrraı:MİLLİYET İstanbul YIL 4 SAYI î J330 Posta Kutusu 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 l I A T I 15 K u r u ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1954
  • fÂgevaMMU 8% YAPIt&lC E ir densizlik numunesi «Cutrüıurreislni alkışlananlara ağır sözler söyleyen Setoahat Erdam adında bir genç kız takibata uğradı.Gazeteler İlanım Kızım,Amerikaya girmek üzere Yeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • K f S A H ABERLER A-Bir Alman heyati tütün mü bavaasmda bulunmak üzere bugünlerde şehrimize gelerek İ3tih sal bölgelerine gidecektir.Almanlar mühim miktarda tütün ¦atın alacaklardır.•İf Dün limanımızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • tin:20 Ocak 1*54 Çarşamba Km.7 Ocak lâf» 15 Cem.1 evvel LS*Î3 VAKİT VASATI RANfi Güne} 7.22 2.12 1 Öğle 12.25 7.15 İkindi 14.55 9.45 Akşam 17.10 12.00 Yatsı 17.45 1.96 îmsak 5.37 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • retjyle içeriye giren meçhul bir hırsız,150 lira kıymetinde mey va ve kuru yemiş çalarak kaçmıştır.HiTatz,zabıtaca aran maktadır.İtlhami adında bir er,lîeşik taş'ta Y.Jdızda MazrııkJar yoku şunda 55 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Memurlar Kooperatifi pamuklu ithal ediyor Memurlar kooperatifi tarafından yapılacak oları ik;mil yon liralık pamuklu mensu cat ve manifatura ithaline ait bütün formaliteler tamamlan mış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Ucuzluk mütehassısı Ankaraya gitti Şehrimizde bulunan isviçreli tanzim satışları mütehas sısr G.Duttveüer,ilgililerle görüşmek üzere beraberinde şehrimiz Belediye iktisat Mü dürii Ferruh Üter olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • «1 ¦I Mıs.rla Mısırlıların Türkiyeye ve Türklere isteyerek düç^ man olabileceklerine inanmak çok güçtü.Bununla beraber bu glin Mısırda ihtilâl v» ihtilâlciler vardır.Bunlar ise kaide ve usul tanıtmazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Hamamcılar bîr federasyon kurmak niyetindeler Memleketimizde bulunan hamamcılar,bir federasyon kurmak için teşebbüse geç mislerdir.Bu husustaki hazır lıklar devam etmektedir.Diğer taraftan Ankara ha m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Kızılay fakir vatandaşlara erzak dağıtıyor Kızılay.Cemiyetinin fakirlere yaptığı yardıma devam edilmektedir.Bu arada Cemiyetin İstiklâl şubesi tarafından yoksul vatandaşlara,700 kilo şeker,700 kilo ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • İstanbul körlerinin su derdi hallediliyor İstanbul köylerinin su işle rine yardım olmak üzere te-min olunan su borularının tevziine devam edilmektedir.Bu borulardan 16 köye 26323,Silivride 3 köye 5200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Antrepo darlığı Limandaki sıkışık duruma ve antrepo darlığına el'an bir çare bul uçamadı Son günlerde limanımıza gelen ithal mallrında mühim miktarda artış müşahede okunmaktadır.Bu cümleden olarak hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Tetkikler kampa Avrupanin birleşmesi balıis konusu olunca tabiatöyl* millî ordular yerino bir «Avrupa Ordusu» zarureti ortaya çıkmaktadır Avrupa.Kömür-Çelik Birliği fikri 1950.yılında Fransız iktisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Pariste toplanarak olan Teknoloji Konferans» Haber aldığımıza göre leşmiş milletfeMGrida ve 1.f| rım teşkiJâtınm tertiplet I Odun Teknolojisi)konferM sı Mayıs ayı içinde Par» toplanacaktır.İO gün deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Üniversitenin lisan imtina"' rina ait hazırlıkları tamamlandı İstanbul Üniversitesi şU*5 sömestri lisan imtiham b*j lanrım yatırılması dün ermiştir.j,imtihanlara Şubatın J haftasmda başlanacak ve beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • KONFERANS p *î.Ü.T.Birliğinin tertip tigi seri kcmferanslaDdan.üö si;bugün saat 17 de Fea vj kültesi konfej^ns salonunda rilecek ve Doç.Dr,Cihat oğlu tarafından «Hekim gözü müstakil şuur» mevzuunda ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Tavukpazarmda bir kunduracı dükkânı yandı Çemberlitaşta Tavukpaza rında Arnavut,hanının üçün cü katında Serkis adında biri ne ait 26 numaralı kunduracı dükkânında dün sabah yan gın çıkmış ve dükkânda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Yumurta fiatfan son derece yükseldi Yumurta fiatlanndaki artış son senelerin en yüksek seviyesine çıkmıştır.Alâkalıların beyanına göre isthisal bölgelerinden pek az mal çelmekte,buna mukabil yabancı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Bir kadını gazla yakıp öldürenler adliyede Dünkü duruşmada hâdîss hakkındaki Bir müddet önce Şehremininde feci bir hâdise olmuş ve bu semtte ibrahim Çolak mahallesinde,Kaşıkçı Mektep sokağında oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • e-HALKIN SESİ Şu oyun bir bits:artık Kadıköy'de SögütJluoesme de oturan okuyucumuz Nialamettin Temiz yazıyor:«Söğütlüçeşme ve civarı geıoen perşembe,cuma ve cumartesi günleri ekmek yerine gene ne idig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Bir otobüs kozası oldu Ağır surette yaralanan üç Adapazarı yolcusu tedavi altına alındı Şerif Odabaşıoğlu adında bir şoförün idaresindeki Ada pazarı 185 plâkalı otobüs,Adapazanna giderken,Kartalda Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Kıbrısa giden ormancılarım» Verilen malûmata göre bir müddet evvel orman mevzuunda tetkiklerde bulunmak üzere Kıbrısa gitmiş bulunan Orman Umum Müdürlüğü mensuplarından müteşekkil heyet tetkiklerini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Karaya oturan Yunan şUepij hâlâ kurtarılamadı Tipi yüzünden evvelki gün Kİlyos önlerinde karaya oturan Yunan şüepinin kurtarılması işine devam edilmektedir.Alemdar tahlisiyesi halen kâdise mahallinded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • 1954 yılı içinde inşa edilecek okullar İlk öğretim müfettişleri ve Millî Eğitim memurları dün saat 14 de Müdürlük binasında,Millî Eğitim Müdür Vekili Fevzi Ertemin başkan lığtöda bir toplantı yapmış l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 20.01.1954
  • Zeytinyağı tanzim salısı rağbet gördü Zeytinyağı tanzim satışına dün ^sabahtan itibaren başlan mış ve rağbet görmüştür.Şehrin muhtelif yerlerinde ki tanzim saüş mahallerinde satılmakla olan yağlar,mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Arap Federasyonu Kabirede toplantıların» devam eden Arap Birliği Konseyinde Arap konfederasyonu iftinin tercihan ele alındığı,Irak murahhası tarafından hazırlanan projenin kabul edildiği* konfederasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Ingilterede greve 20 bin işçi katıldı 24 saat devam eden grevden atom tesisleri de müteessir oklu Londra» 19 A-A-İngiliz elektrikçilerinin memleket çapındaki 24 saatlik grevi dün gece nihayet »bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Eva Bartok da evlenmeye karar verdi Münih 19 Nafen)Tanınmış film yıldızlarından 24 yaşmdak;Eva Bartok Alman filmciliğinin tanınmış artistlerinden 37 yaşında Kurt Juergens i'le evleneceğini bildir mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • İngiliz polisi sarışın bir hayaletin peşine düştü Londra 19 Naien)ingiliz polisi Vorcester eyaletin de Dudieyde 100 senelik bir şatoda sarışın bir hayaleti ele geçirmeye çalışmaktadırlar.Şatonun sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Shelley Vinters,boşanma davası açtı Santa Monica 19 A.A.Aktris Shelley Vinters italyan kocası Vifctario Gassmana karşı nihayet boşanma da vasi a«çmıstır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Polonyalı bir tayfa hürriyeti seçti Londra 19 A.A.Batory adlı Polonya gemisi mürettebatından genç bîr tay ia gemi Sunderland limanında bulunduğu sırada,ingiltere makamlarına sığınmıştır.Ge mi tamir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Bir adam kaçakçılık yapan karısını ihpar etli Londra 19 Nafen)Paris ten Londraya gelen Bayan Antoinette Vümoot,Londra gümrüğünden ayrılır ayrıl maz kocasına,gümrük me murlurını aldatmaya muvaf fak old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Pompedde bulunan Venüs heykeli Pompei italya)19 AP)Bir kaç gün evvel Pompei harabelerinde yapılan kazılar da bulunan Venüs hevkeli nin meşhur Yunan heykellra şı Fidyasa ait olmadığı mütehassıslar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Ay tutulması televizyonla tetkik olundu Milano,19 AA.Ayındün geceki tutulma keyfiyetinin muhtelif safhaları havanın fevkalâde şartları dolayisiyle ilk defa olarak Italyadan gayet net olarak televizyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Karaya vuran balinalar Her biri 30 ton ağırlığında 24 baline California sahillerine vurdu Mexico City.19 A.A)Kaliforniyanın 800 kilometre kadar güneyinde Lapaz sahilinde 24 balina karaya vurmuştur.Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Vereme karşı yeni bir ilâç «Isoniazid» ismi verilen ilâcın veremin teşhis ve tedavisinde mühim rol oynayacağı bildiriliyor New-York,19 ANKA)Yeni keşfedilen «Isoniazid» isimli verem ilâcına karşı fevka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Keops ehrama üzerinde bir film çevriliyor Kahire 19 A.A.Keops ehramı bir kaç güne ka dar Hollyvood' sinemacıları nın emrine verilecektir.Mısıra dair bir film hazırlamakta olan bir Amerikan firması,bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Amerikada gümrük Ekonomik tahditlerin har insanlık için bir demir prde olduğu iddia ediliyor New-York,19 AA)Life.Time ve Fortune mecmuaları muharriri Henry Luca Birleşik Amerikayı gümrük tarifelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Cometin enkazı denizden çıkarılacak Amiral Mountbatten'in emrindeki gemiler enkazı çıkarmak için faaliyete geçti Edinburg,19 AP)Burada bulunan Akdenizdeki Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Mou
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Hitler sanşu» bir peruka ile İtatyada geziyormuş Roma,19 ANKA)Bir Italyan gazetecisi Hitlerin hayatta olup bıyıklarını kestirmiş olduğunu ve başında sarılın peruka takmış olarak îtalyada serbestçe dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • 'iCısa haricî haberler AMERİKA Selâlhiyetli resmî şahsiyet lerin bildirdiklerine göre Dünya Ban/kası ve Milletlerarası para fonu idare heyetleri İsrail'i bu iki teşekküle kabule karar ver mislerdir.İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Annem ne olduğunuzu me rak etmiş,görüp anlamam için beni buraya gönderdi,dedi.II.Waddington vakur bir eda takınmaya çalışarak:Sevgili yavrum,dedi,bir Şey olduğumu veya olabileceğimi zannetmiyorum-Batı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • FIKRA I mm İM—Şehrcilik TARIK BUĞRA Şehircilik şuurunun doğumu bizim için pek yenidir.Bu gecikmenin sıkıntı ve zararlarını fazlasıyla çektik ama henüz bitiremedik.Hattâ çökeceklerimizin yanında çek ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • lİKTİBAS Mahııf alâmeti farika işte böyle çift da*re içine oturtulmuş bir çandır 75 seneSîk "Beli,telefon şi/ksti atântdti farikasını vaktiyle tescil ettirmeyi unuttuğundan,bundan istifade etmesini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Bir bekçi kömürden zehirlenerek Öldü Galatada Fermenecilerde Su iskelesi sokağında Haydar Hanının bir odasında kalmak ta olan Arapcamii karakolu gece bekçilerinden Bekir Tunç,dün sabah odasında ö-4ü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1954
  • Eğitim Enstitüsünde fulü i kursu açılıyor İstanbul Eğtim Enstitüsün de bir fulü t kursu açılacaktır.25 ocak pazartesi,günü faa liyete geçen ve bir ay devam edecek olan bu kursun idare si,bir Alman müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1954
  • BEBGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Tarihte açlık grevi için ilk adımı atan adam Hüsrev paşa azjedâ'diktan so:ıra atana binip bir gezintiye çıktı.Etrafında dalkavuklara gösr&ffieyârıçe tekrar atından in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1954
  • mawa»,t ü&m&m Sanatkâr kan koca yıSdızfar bir filmde birleşti Sinema dünyasının sanatkâr çiftleri nadirdir.Jean Simmons Stewart Granger çifti bunların başında gelir Pelt nadir birlikte film çevjren bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1954
  • Zeytinyağı tanzim satışı Belediye tarafından şehrin muhtelif yerlerinde açılan tanzim satışı mahallerinde zeytinyağı satılmıya başlanmıştır-Buralarda zeytinyağının litresi 295 kuruşa satılmaktadır.Uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1954
  • Avrupa Beyizbol karması hazırlığı Paris 19 SHA)Avrupa beyzbol federasyonunun ikinci kongresi çalışmalarına başlamıştır,italya,ispanya,Fransa ve Belçikadan gönderilen delegeler bu çalışmala ra iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • si istanbu Çekiç atma hariç her branşen birinci sırası Fenerbahçelilerin e inde.Diğer sıraları ise G.Saray,Beşiktaş ve B.Spor paylaşıyorlar Atletlerimiz Cezmi Or adına yapılan karşılaşmaların merasimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • A HI İti ı!K:m mmm AKROBAT ATLET Amerikalı Dickie Browning şar Jraro hayret ve-kendine has stiliyle dikkati çökmektedir-Aynrzainanda Amerikanın 952 ve 953 akrobasi şampiyonu olan D Browning,8 ayak 2 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • İkinci devre Hg maçları bugün başlıyor Galatasaray Kasımpaşa Birinci devrede G.Saraya karşı denk bir oyun çıkararak ancak tek golle mağrûp olan Kasımpaşalılartn bugün alacakları netice hem Sarı Kırmız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • Kısa Spor Haberleri OTOMOBİL.YARIŞLARI Kazablanka,18 SHA)Şeh rimizde yapılan 12 saatlik)Oto mobil yar.şlanom resmi netice len şuhlardır:1 inci kategori:1 inci Vrotelli Banehel Dyna Panhard)1227,927 Km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • Âido Mairaı Roma,19 SHA)İtalya basketbol federasyonu reisi Alda Mairano'nun İstif as,kritik anlar geçiren İtalyan bask&tıbolü için büyük bir darbe olmuştur.Bir kaç ay sonra yapılacak kongrenin program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • sevilen tabımı Kasımpaşa Boğazın mütevazı ve semnaMk on f»îrîr Beykoz 2.Devre başlarken profesyonel lig*e umumî bir bakış Beykoz K.Pa VVVV\^AA/VVWVWVVSAAAWVVSA^S^A*VVW^WV\AA^^ En kıymetli elemanlarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 20.01.1954
  • İngiltere-İtalya genç millî maçı Londra,19 SHA)20 Ocak çarşamba günü italya nm Bologna şehrinde ltolyan genç milli takımiyle kar şılaşacak olan 23 yaşından küçük futbolculardan müteşekkü İngiliz genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • Bütün safiyetimle kitabın İskoçyada Mac Ivorlar şato su kütüphanesinin tozlu raf larında artık tamamile unutulduğunu zannediyordum.Ben cumartesi akşamı Vinie' yi köşküne bıraktıktan sonra saadetten sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • vaU bugün fırıncılarla konuşacak Evvelki gün bir toplantı yapmış olan fırıncıların,verdikleri kararlar dolayısiyle,Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay,dün kendisiyle görü şen gazetecilere şuhları söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • t 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n t P^ii 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WB 10 11 12 Soldan sağa 1 Dostumuz Yunanlılara kar şı kazandığımız zaferlerden biri.2 Bazı kimselerin züğürt lüğe tercih ettikleri pis hastalık.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • Havalar yine soğudu Şehrimizde,birkaç gündür iyi giden havalar,dün yeniden bozmuş ve-evvelki gece başlayan yağmur zaman za man sağnak halinde devam etmiştir.Bu arada sühunet derecesi de düşmüş ve saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • ENİZLESİN K Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANClGfc Gözlerinin önünde güzel karısı NiLüfer vardı,onun ne doğuracağını hayal ede ede yürüdü 22 Biye ahbabı Aliyi arkasına taktı,buranın efrad ve zabitlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • Turizm Kurumu muhteşem bir balo hazırladı Türkiye Turizm Kurumu,29 ocak cuma gecesi,Taksim Belediye Gazinosunda verilecek büyük bir balo tertip etmiştir.Şehrimizin tanınmış orkes tralarmın da iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • Fransız komünist partisi yeni bir buhran geçiriyor Parti içinde.tasffiysJar yapıldı Thoroz'm liderliği istenmiyor Paris.19 Nafen)Fransız 'komünist partisi içinde yeni bir buhran patlak vermig» Kuzey F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • RÖPORTAJ Parmak izi suçluyu bulmak m m çin en emin ve kısa yo Bîr ailenin biricik kızı bir tek parmak izi sayesinde felâketten kurtulmuş,nikâh salonuna gitmsye hazırlanan damat da ceza evini boyiamsşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • Mau-Maularm 2 numaralı şefi nihayet ele geçirildi Kenya'da Mau Mau'Iarla yapılan mücadele her gün biraz daha şiddetlenmektedir Bu cümleden olarak,15 Ocak günü Mau Mau'lann iki nınnarah lideri General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.01.1954
  • ETÜDLERI Modern Türkiye MC,Bin Türkçe Şubesinin Müdürü Mr-John Mair geçenlerde Türkiye hükümetinin daveti üzerine Türkiyeyi ziyaret eden İngiliz Basın Heyetine dahildi,Mr.MaiK lngiltereye döndükten kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • D.P.Grupu Mısır hâdisesile ilgili gensoruları reddetti £5 Baş tarafı birincide)çekmemek suretiyle Hariciyemizin de hata işlemiş olduğunu ileri sürerek «Milli haysiyetimizi rencide eden t u meselede bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Mühim bir sahtekârlık Baştarafı birincide)adında biri,bir müddet önce ingiltere,Fransa ve Hollandaya 300 bin liralık gülyağı satmış ve bu malları ilgili ka nundaki değişiklikten dolayı Ticaret Bakanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Sabahat Erdemir tevkif edildi Baştarafı birincide)olunan suçu reddetmiş ve şunları söylemiştir:Millî Türk Talebe Birli ğirıin temsilcisi olarak,gençli ğin Amerika gençliğine mesa jim Bayara tevdi etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Köprülünün beyanatı Baş tarafı birincide)bulunduğu veya bulunacağı hakkında çıkan haberi yalan lamıştır.Bilindiği gibi bu haber ge çen Eylülde Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Eyüp Hanın Türkiyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Meşhur bir film artisi öldü Bitarafı birincide)yük bir şöhret yapmış olan Sidney Greenstreet dün gece 74 yaşında olduğu halde uzun bir hastalıktan sonra bu radaki ikametgâhında vefat etmiştir.Sanat ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Papagos Fransada Yuııan Başvekili» Fransız naricîyeciluriyie görüşmeler yapacak Paris 19 AP)Yunan Başvekili Mareşal Aleksandre Papagos 5 günlük resmî bir ziyaret için bugün trenle Parise gelmiştir.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Celâl Bayar bu sabah Londradan ayrılıyor Başlarafı birincide)resmini ifa edeceklerdir.Bu sırada Türk devlet başkanı top atımı ile selâmlanacaktır.Celâl Bayar ve eşi,Nixon'un refakatinde birinci arabay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Suriyeye adam kaçıran bir şebeke aranıyor Bagtarafı birincide)maalesef bol miktarda kaçak eş yaların Anadoduya geçinilmek te olduğa müşahade edilmiştir.Bilhassa Gaziantep ve Kilia havalisinde yapılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Dulles ve Eden Berline gidiyor Baştarafı birincide)bir hüviyetle iştiraki halinde büyük tarihî bir mâna tasıya bileceğini belirtmiştir.Foster Dufles 1949 da yapı lan en son dört büyük Djşlşler;toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Yeni usul bir cinayet* Meksikadj.bir iradın korasın radyoaktif maddeler India» mak suretryle öldürdü Mexico City,19 AP)Mek sikalı bir yargıç bugün Tampico şeftıri sakinlerinden bir kadını,kocasmı öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Sarhoş bir artist mahkûm oldu Gail RusseH mahkûm eden hâkimi ila* yıl ağzına içki koymamak şartıyla hapis cezasını affetti Santa Monica,19 AP)Sanhoşluk suçundan dün yargılanan sinema aktrisi Gail Russ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Kerede esirler bugün serbest bırakılıyor Baştarafı birincide)kuvvetlerinin kontrolü altında bulunacaklarını ve ancak orada müttefiklere,harp esiri olarak teslim edilecekle» rini bildirmiştir.General T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Devlet Reisine hakaret eden C.H.P.li izmir 19 Milliyet)Kemalpaşada ismail Malo ismin de bir C.H.P.li Devlet Reisine hakaret suçu üe bu gün tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Talebe E nin biri Türkiye Millî Talebe Fede rasyonu ile Millî Türk Talebe Birliğinin tek bir teşekkül ha ünde birleşmeleri hususu,Millî Türk Talebe Birliğinin dünkü kongresinde yepyeni bir safhaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • SaEâh Saiem'in basma gelenler Edinburg 19 AP)Dün akşam burada Birmanya mu hariplrinin toplantısında bulunan Akdenizdek;müttefik deniz kuvvetleri komutanı Amiral Lord Louis Mountbat ten Mısır millî is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • D.P.Kongreleri talik edildi Baştarafı Dmncide)alınan bir kararla partinin bütün kademelerine şâmil olmak üzere kongreler şimdilik talik edilmiştir.Bu hususta Demokrat Parti II Başkanlığına gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Türk Fransız Ticaret anlaşması imzalandı Baş t amfi bfrincitle)Saint-Hardo-uin taraf nidan imzalanarak meriyete girmiştir-Bu vesile ile Dışişleri Vekâletinde yapılan imza merasimi sırasında.Ekselans d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Bir fabrikanın şastf'yesâ y?ndfl Topkapı Merkezdendi soka ğındaki iplik fabrikasının balı çesinde bulunan şantiyede dün gece bir yangın çıkmıştır.Yan-gın» şantiye binası tamamen yandıktan sonra fabrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • Amerika da bir turistik merke ze kar yağdırılacak Nev York 19 Nafen)Bir kıs turistik merkezi plan Manchester Vermontda kar olmadığından buhran bas göstermiş ve idareciler yağmur yağdırıcı Dr.Vaüace E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.01.1954
  • 200 bin kişi yanardağdan kaçıyor Cakarta-19 AA)Dün indifa eden Merapi yanardağı bölgesine isabet eden yerlerden 200 bin kişi tahliye edilmiştir Semarang'da bulunsn Aneta haberler ajansı muhabiri,yanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Lokman Ilekin».Dr.HAFIZ Dahiliye Müiihasmm Pazardan banka her #ün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de haata RahuJ eder.İstanbul Divaj]voıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği Pl.13.30 Şarkılar Okuyanlar:Nigâr Uluerer BÜ lend Oral 14.00 Radyo Salon orkestrası konseri.1 F.Lehar.Al t m ve gümüş vals)2 jCn'-iina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • SlUUitjet ADona şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 A1U ayhV 22 50 Ücayhk 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidir,hân şartlar* 2 ve 3 Uncll «ayf a sant.4 T.L.7 ve 8 İnci sayfa stmt.2,00 T.L.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Karabiyı ve esnam Kapanış Açılış Kapan»} Hlerlins "M.784—Dolar 280.30 280.50 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 54.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç KT.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Üret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • M.S.V.1.Kolu Sa.Al.B€o.Bşk.dân Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulüyle Batın alınacaktır.İhaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kstaat İlânlar?Kapalı zarfla Ankarada Soğukkuyu askerlik şubesi binası inşaatı işi yaptırılacaktır.Keşif bedeli 6G457-83 lira.geçici teminatı 4273 liradır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • M S.V.2 no lu Sa.Al.Ko.Bask.dan Ankara Askerî birlik için Ankarada teslim 2857 kg-pirinç çubuk kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 19900 lira olup geçici teminatı 1493 liradır-İhalesi 26 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Bilet dolabı alınacak Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalma Komisyonundan 1 Mikdarları şartnamesinde yazıh muhtelif ebatta bilet dolapları kapah zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 9997
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Yapı işleri ilânı Rize Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:Fındıklı hükümet konağı inşaatı olup keşif bedeli 158023.64 liradır.2 Eksiltme 9 Şubat 954 Salı günü saat 15 te Bayındırlık Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Tekel Gonel Müdürlüğü ilânları Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Şartnamesinde ebat've evsafları yazılı 03 kalem bakır ve çelik boru açık.eksiltme suretiyle satın alınacaktır-2 Eksiltmesi 3/2/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • İçel Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Mersin Yeni Stadyumunda yapılacak 4£998.38 ttra keşif bedelli inşaat işleri 8/1/1954 tarihinden itibaren 15)gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • iller Bankasından îçmesu tesisatı yaptırılacaktır.I Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içme suyu tesisleri yaptırılacaktır* Boru ve d'ğer malzemenin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHÎIl TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısım BTT AKŞAM HER ŞEYE RAĞMEN Dişimizin Zart)Piyes 3 Perde Yazan Thornton lider Tilrkçesı Tevfik Sadullah Her çarşamba,aksamı taleb« gecesidir.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan işlerirf fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yor:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Dünkü Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDÜRAN Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teltfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • IAMMER maksim Bu akşam Saat 21 de OİBALİ KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43184 KARACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Beyoğlu MUSEVÎ Lisesi Mezunları yönetim kurulundan:30 Ocak 1954 tarihine ^tesadüf eden Cumartesi günü saat 19 da.Derneğimizin merkezinde toplanacak olan alelade genel kurula üyelerin iştirakini rİca e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Elektrojen Gurubu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grupu teklif alma usulüyle satın alınacaktır» 2 Muvakkat teminatı 15000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Maliye Vekâletinden Adalet Vekâleti,Bursa,Kocaeli,Tekirdağ ve Zonguldak cezaevleri için 4 adet kamyon 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur.1 Muhammen bedeli «88.000» li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Trabzon Numune Hastahanesi Bcştabibliğinden Cinsi Tutan G« Teminatı Lira Kr.Lira Kr.Çamaşır yıkama makinası.5890 00 Ütü makinası.9185 0C Buharla bulaşık yıkama makinası 7940 00 Patates soyma makinası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri işSetmesi Ganel 1 İşletmemizin.Zonguldakta.ikinci makas etüd garaj ve atölye sitesi drenaj inşaatı kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuştur.2 Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Ankara M;S.V.2No.Sa.Al.Kom« BaşkanNğindtessı:Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada.gösterilecek yere teslim şartiylö.5212 kilo sülyen ile 5212 kilo miirdesenk kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 20.01.1954
  • Ankara EVİ.S.V-2.no.£u Sa.Âl.Korsı.Bask.dan As.birlik ihtiyacı için Adapazarı Ağ-BK-tamir Fb,sına teslim gartiyle bir kalem Ç-K.D.T—6 traktörü yedek:parçası kapalı zarfla satm alınacaktır-Muhammen bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8