Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Adres:Nuruosmaniye Türbedar Sokak No:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul I L 4 S A Y 1 1326 Posta Kutusu t 4 9 3 TELEFON 29614 FİATI 15 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Petrol kanunu Kanun tasarısı önümüzdeki hatta Mecliste görüşülecek Ankara,15 Milliyet)Petrol Kanunu yakında Mec liste görüşülecektir-Bu gün ikü toplantıda gündem dışı söz alan işletmeler Vekili Sıt ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Öğretmenin iğfal ettiği Şaziye doğurdu Kastamonuda,Kâzım Yatuk adında bir ilkokul öğretmeni tarafından hamile bira kılan Şaziye Köse adında 12 aşında bir öğrencinin,Zeynep Kâmil £Tastahanesinde yatmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Marilyn Monroe evlendi Bir beyzbol yıldın ile evlenen Barışın film artistinin nikâhı kalabalık yüzünden güç kıyıldı San Francisco,15 AP)Hollywood filmlerinin meşhur *arığ:n yıldızı Marilyn Monroe dite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • tundradaki kış manzlirasından bir görünü} Anedoiucto karakış_Ankara.15 T-HA)Şehrimizde devam eden şiddetli soğukların bilhassa köylerde tesirlerini göstermesi üzerine Ankara Valiliği,ilk yardımın sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Türk,Yunan,İtalyan hava görüşmeleri başladı Gl.Schlatter'ln başkanlığında Napollde yapılan toplantıda Nato meseleleri gözden geçirilecek Napoli,15 AP)Nato itti fakına dahil 3 güney Avrupa Devleti,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Y e ancı sermayeyi teşvik kanunu MuhaSefet partileri adına konuşan hatipler tasarıyı tenkit ettiler.Ti* caret Vekili geniş izahatta bulundu Ankara,15 Milliyet)Mec liste bugün de yabancı sermaye yi teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Ac-bir kayıp Şükrü Kanatlı vefat etti Merhumun cenazesi yann askeri törenle kaldırılacak Bir müddetten beri Taksimdeki evinde tedavi edilmekte olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Şükrü Kanatlı,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • İHTİLAFA SEBEP OLAN KADIN Yugoslav Genelkurmay Başkanı Peko Dapçeviç'in eşi Miiena Vrajakova'nın Yugoslav liderleri arasında ihtilafa sebep olduğunu bildir miştîk-Resim.Miiena Vrajakova'yı köylü kıyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • iki uçak kazası daha îoinde 15 kişi bulanan bîr Çek yolca uçağt düşerek parçalandı Londra,15 AP)Cer Scosiovak Devlet Havayollarına ait bir yolcu uçağının 12 ocakta Pragda düşüp parçalandığı ve 15 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Türk İran Transit anlaşması Derhal meriyete girecek anlaşma ile yeni iktisadî ve ticari kolaylıklar sağlanıyor Ankara,15 {A.A.Dost Iran hükümeti Türkiye îran transit anlaşmasını meri yete koyduğunu hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Kadıköy ve havalisinde asayiş bozuk Sod otı gü» içinde muhtelif suçlardan 54 ki$i tevkif edildi Ka&köy ve havalisinde,kumar,sarkıntılık,icrai rezalet,hırsızlık ve yol çevirme suçlarından,son on gün iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • nöiiii dün C.H.P.inkılâp ocağı toplantısında konuştu Radyonun adalet anlayışı yolu ile kullanılmasını isteyen C.H,P,Ganal Başkanı,siyasî partilerin yüksek dereceli mahkemelerde yargılanması gerektiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • ilkokul öğretmenlerinin terfihleri sağlanıyor Yeni kanun tasarısı Millî Eğitim Komisyonunda kabul edildi Ankara,15 Milliyet)İlkokul öğretmenlerinin terfihlerine dair kanun tasarısı Millî Eğitim Komisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • COMET UÇAKLARI Comet trpi «r yolcu uçağının Akdenizde düşerek parçalanması Üzerine bu tip uçaklar bir müddet için seferden ah konmuştur.Bu arada bütün Comet uçakları mühendisler ta raf ından gö2den ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Berlin Konferansı icîn "yer,kavgası Amerika dörtlerin 25 ocakta toplanması için taviz vermeyi kabu!ediyor Washington,15 AP)j Ruslar konferans celseleri Birleşik Amerikanın,dörtV» nin varisinin kendi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • 50 bin dolarlık yeni bir kredi Washington,15 AA.Amerikan Dış Muameleler İdaresi Amerîkn menşeli mo törîij nakil vasıtalarımı!mubayaasında istimal edilmek üzere dün Türkiyeye 50.00Î dolar lk bir kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • ISTANBUL ERKEK LİSESİNİN 70 İNCt YILDÖNÜMÜ İstanbul Erkek Lisesinin kuruluşunun 70 inci yıldönümü dün okul binasında törenle kutlanmıştır.Törende konuşan es* ki mezunlar hâtıralarını anlatmışlardır-Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • Facia ile biten bir gece âlemi üç çocuk babası bir müteahhit bir bar kadını ile birlikte zehirlenip öldü îzmir,15 Milliyet)Dün gece komisyoncu AH isminde birisi,arkadaşı İbra him Kocaurlu ile birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • r pazartesi günü ya gıaıyor Dün sabah Ankaradan şehrimize gelen Reisicumhur garda ve Galata rıhtımında coşkun tezahüratla karşılandı Celâl Bayar evvelâ ingiltereyi ziyaret edecek ve orada iki gün kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.01.1954
  • iugiin şehrimizde havanın ısaahleyin sisli,müteakiben çok ve muhtemelen yağışlı «içeceği talimin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.01.1954
  • KISA HA fl Ticaret Odası Meclıst 21 ocak perşembe günü saat 15 de toplanacaktır.Merkez Bankasın'n dün neg rettiği bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 1.460İH8021 liradır.Mîllî Eğitim Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • P a L fe S T iç SuItanaJımet'teı,Kapiagaflirula Ali Rızaya ait fırında ga hşar Emin Öztaş atfında biri,r^htaûcalede bir kahvede,Osman Balcı adında bir grenci oyun meselesinden bıçakla yaralamıştır.Suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Eroin satan bir şebeke yakalandı Beyoğlu,Tophane ve Galata semtlerine eroin temin eden beş kişilik bir şebeke meydana çıkarılmıştır* Evvelki gece tertibat alan memurlar,evvelâ Eftal Papazoğlu ve Krili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • U-16 Ocak 1954 Cumcrtetİ 1ÎU.10 Cam.«vvei ¦as 1 3 Ocak 13«* VAKİT VASATİ HAMS Ğtinee 7J23 2.19 Ögİ3 12.23 7.18 îkirjdî 14.51 948 Akşam 17.05 12.00 Yatsı 18.41 1.37 İmsak fL38 12.34 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Sovyetler Birliğinde komünist partisi yeni seçim kampanyasına başlamıştır.Bu rm\nasebetle Kafkasya Cumhuriyetlerinde,Türkistanda,Mil-TJ,rai ülkesinde,Ukrayna,Belo-rusya ve Baltık memleketlerin de part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • TOPLANTILAR Türkiye Eczacılar Birl^1' nin yıllık toplantısı,bugün saat 14 te Beyazıt'taki Bakar salo* nunda y.apıi&caktır.ANMA GÜNÜ if Merhum Kaz«m Kara6eK&» anmak maksadı yle;İstanbul-tL niversitösi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Köy yollarının imarı hız verildi Şile kazası içinde yaptır1" lan kaptaj işi tamamlanmış» Darhk köyündeki yolun 150°metrelik kısmının tesviyesi bitirilmiş,Karobeyli köyü y° lunun 224 metrelik kısmının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Şehrimizde bir şoför oku^u alçılıyor •Şoförler Cemiyeti,yeni ye faydalı bir teşebbüse fi11"15' miş bulunmaktadır.Kültürlü ve disiplinli şoför yetişti1" mek üzere harekete geçen S^ förier Cemiyeti,Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Dünya Basısıseıclen iye v AnadoSudaki hava meydanları NaiO" nun güney Avrupa stratejisi için büyük bîr ehemmiyet faşıma ktacar Bu hafta içinde îsviçrenin Sion şehrinde çıkan bir gazetede Türkiyenin Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Milletlerarası Talebe Konferansı sona erdi Milletlerarası dördüncü Talebe konferansı dün akşam,sona ermiştir-Dünkü oturumda komisyonların hazırladıkları rapor lar müzakere edilmiş ve ufak tadillerle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • 1st.Erkek Lisesinin 70 inci yıldönümü kutlandı İstanbul Erkek Lisesinin kuruluşunun 70 inei yıldönü mü münasebetiyle dün okulda mezunların iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Mezunlar Derneği Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Makarna fabrikaları Ofisten buğday isfciyor Ekmeklik un harmanına evvelce karıştırılan yüzd'e iO nisbethıde çavdar yerine,sert buğday karıştırılması kabul edilmiştir.Ayrıca serbest buğday fiat lan run
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Türk-Bulgar ticareti Bulgarlar memleketimizle olan ticarî münasebetlerini geliştirmek istiyor] ar Bulgarist andan memleketimize ithal edilecek mallar hakkın da bazı kararlar alınmış ve Ticaret Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • HALKIN Kâtip Muslihittiı» sokağının hail Aksarayâa Çakırağa mahallesinde Kâtip Mas* likiddin sakağında oturan Rauf Cağaloğhı ardındaki okuyucumuz yazıyor:«Belediyemiz her çamurlu ve her ışı kaz sokağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • syon azaltan MilJl piyangonun 15/1/1954 çe kilıgj.dün Ankacada saat 13.30 da yapılni-ştır İkramiye kazanan numaralan aşağıda bildiriyoruz.100.00Ü lira kazanan numara 212533 20.000 lira kazanan numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Aaaerikaîılar,lür göz doktorumuzu nü k⣠atîarah?dıhıı Tıp Fakültemi goz-hastalıkları Doçenti Dr Necdet Se zer'e göar hastalıkları sahasın i lak i çalışmaları dol a y isi 1 e Amerika Körlükle Mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Yalancı şahitlik yapan biri tevkiî edîTdı Ramazan Mertcaıı adında biri,dün Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bîr duruşmada yalan şahadette bulunmuş ve mahkemece tev kif edilmiştir.Ramazan cezaev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • YAPRAK Î8*s-Pastörize fabrikalarının hali Beşiktaş süt pastörize fal» likası çeşitli müşkülât il» uğraştıktan daha doğrusu uğraşumadıktan sonra,şimdiye kadar emsali göruuneruiş bir şekikie yâni bir Ua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Manifatura pi yas a sı Ticaret Vekâleti,manifatura ithali için 2 milyon liralık tahsis ayjrdı Piyasada manifatura fiatlan devamlı olarak yükselmektedijr.Alâkalılar,pahalılığın sun'i olduğunu ve bazı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Buxasm ayağı kayıp düşenler çoğaldı Usküdarda,Selâmsız Cad desinde 72 numarada oturan Kasım.Baytekİn ve Ferit Kayra adında iki kİşi„ dün sabah,yerlerin buz tutmuş olması yüzünden kayıp düş/müş ve muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Soygunculuğa kalkışan üç kişi tevkif edildi Ali Çelekkol^ Erdoğan v«-Abdullah adnda üç kişi evvelki gece bir bahane ile Mu zaffer adında birini Beyoğlunda ıssız bir sokağa götürmüş ve orada 500 lirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Bekçi kisvesine bürünüp haraç,aldı Katil ve gasp suçlarından birkaç kere cezaevine giırip çıkmış olan Bekir Abdullah Çevik adında bir sabıkalı,evvelki gece Taksim gezislnde gezmekte olan çiftlere ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • Dün bol miktarda fındık ilurcrç edildi Sem.24 saat zarfında fefenfc nımîzdan yapılan ihracat miktarı 670 bin lirayı bulmuş tur.Sevkedilen mallar arasında fındık,ceviz kütüğü,şarap,bağırsak,sigara ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • İki işçi kazaen sığır surette yaralandı Haydarpaşa Uman inSaa' tmda çahsan Zilini Güvercin ve Mecit adında ikî işçi kamyondan düşen kerestele' rin altmda kalarak ağu' sxU rette yaralanmışlardır.Yarakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 16.01.1954
  • "İçki ve suçlar,mevztumtîa&ı tartışmalı toplantı İstanbul Yeşilay GençÇ Şubesinin tertiplediği ve suçlar,hakkındaki tartıl malı toplantı dün Eminönü öğrenci lokalinde yapılma' tır-Vali ve Belediye RŞs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.01.1954
  • cağına inanmıyor Mareşal,Atlsntik Paktın geîmesî fçin Almanyanm Londra,15 A.A.Mareşal j Montgomery,Lancashire eyale-tinde Baîton'Ca irat ettiği bir nutukta ezcümle demiştir ki:«Beş senedenberi yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • N.ıpoliye gelen Rus gemileri «İl Tempo» gazetesi Napolîye gelen Rus gençlerinin casusluk peşinde olduklarını iddia ediyor Roma,15 A.A.Roma'da Çtkan gündelik «İl Tempo» gaze tesi,Napoli'ye bir Sovyet g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Ağlayan şarkıcı sahiden ağladı Şarkı söylerken gözyaşı döker Johnny Ray.karısından boşanırken sahiden ağladı Juarez Meksika)15 AP)Şarkı söylerken döktüğü gözyaj?lan iîo meşhur olan şark cı Johnny Ray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • «9 1954 Yılının ilk Çekilişi Acıbadem,Çamlıca yolunda beheri 27500 lira değerinde O bahçeli EV talihlisi:1,2.Bay AB Kurban Boyan Elmas Mihranyan j;Kacahçarsı,Aynacılar 24 ^Itır.bakkal,Çimen S.37 fCii*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Trafik polisiniz rica ediyor:Vesaitin geçtiği ana caddede değil,yaya kald-iımmda yürümeyi tercih ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Sterlin bölgesinin durumu Sydney'de toplanan İngiliz Milletler camiası Maliy& Vekilleri Konferansı sonunda Butler.Sterlin bölgesinin istikbalinden iyimser olduğunu söyledi Sydney.15 AP)ingiltere Malic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Siyasî Kemal Almanya mn silâhlanması Fransız politikacıları Almanyalım Avrupa Ordusuna katılmasına* bunu tabiî kılacak:Avrupa birliğinin kurulmasına mani olmak için mütemadiyen dahilî siyasî buhranlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Hollywood yabancı artistleri tercih ediyor Hollywood,15 Nafen)Hollywood stüdyoları şimdiye kadar yabancı artist ola rak biihassa ingiliz artistleri kullanmakta idiler.Son geten haberler bilhassa Metro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Böylelikle hisse senetleri temettüün yarısını alacağı için aktifin,tevziinde hisse senetleri ile aynı kıymeti ihraz edecekti.Bu hikâye yemekte bulunanlar tarafından büyük bir alâka ile dinlenmiş ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Kara günlerde dostluk Bundan bir müddet evvel Yenice'de vukua gelen zelzele felâketi neticesinde evsiz kalanlara.Yugoslavya hükümetinin hediye etmiş olduğu evleri teslim etmek üzere» Yeniceye gütmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • İKTİBAS Bütün kadın dükünü tere Bütün kadınların seçtikleri trkeklerin başında gelen Edinbourg Dükü Kraliçe Elizabeth ile Yeni Zelanda'da piskoposu ile birlikte geçirmek İngliterede yapılan büyük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Pakistan yew bîr anayasa hazırlıyor Karachi,15 Nafen)Pakistan'da yeni bir anayasa hazırlanmaktadır-Bu anayasa islâm prensipleri üzerine kurulmakta ise de reaksiyoner olmaması ve liberal hat lar üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Ölüm mahkûmu Tunuslu Şeyh yakalandı Tunus,15 A.A.Kuzey Afrika harbinde bir Alman havacısını sakladığı için gıyaben ölüme mahkûm edilen Tunuslu şeyh Boujemaa Ben Saad.dün yakalanmıştır-Mevzuubahis hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Azerbeycanda aziller devam ediyor Londra,15 Nafen)Moskova radyosunun verdift malûmata göre,Azerbeycan da azledilenlerin sayısı artmaktadır.Son olarak Azer beycan komünist hükümeti Ticaret Bakanı azled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • İngiltere.Romanyaya bahk sattı Londra,15 Nafen)BL ingiliz balıkçılık firması Romanyaya 20.000 sterlin kıymetinde 200 ton balık satmış tır.Bu balıkların sevkiyatı,na başlanmıştır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Bir artist aleyhinde hakaret dâvası açıldı New-York,15 AP)Sinema yıldızı Diana Barrymo re aleyhine,komşusu İngiliz kaplanı Nicholas Psaroudis tarafından açılan hakaret da vasi dün şikâyetçinin mah* ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Kısa harîcı haberler AMKKİKA Pennsylvania'lı Jane Jenkins ariınüa bir kadın dün gece ailesinin 5 inci n-»sli arasında 104 üncü doğum yJini kutlamış tır.104 yaşındaki kadınm 17 to runu,16 toı-un çocuğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • General Zahİtlâ'nm sıhh' durumu Tahran,15 A.A.îrar Başvekili General Zahidi'y tedavi eden doktorlar dün al şam neşrettikleri sıhhî bül tende,hastanın kalb duru munda düzelme bulunduğunu,fakat ziyaretç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 16.01.1954
  • Comet kazasının tahkikatı Kazaya uğrayan uçağm yerini tesbit etmek için televizyon cihazları kullanılacak Londra,15 Nafen)Ak denizde Ekbe adası civarında düşen İngiliz tepkili Comet yolcu uçağı etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.01.1954
  • Reisicumhur Celâl Bayar şehrimize geldi Amerika Keisicumhuru rClsenhower'in davetlisi olarak Amer ikayı ziyaret edecek olan Reisicumhur Celâl Bayar,dün hareket etmek üzere Ankara'dan şehrimize gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.01.1954
  • HoIIywood'un en güzel bacaklı artistlerinden biri olan Betty Grable,bir müddet evveî,sinemayı terkedeceğini,zira yaşlandığını,bir çiftliğe çekileceğini söylemiştir Önceleri bür bomba tesiri bırakan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 16.01.1954
  • HERGİJN TÂRİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A Eşkiya Katırcıoğlunun sultan Mehmede söylediği sözler Osmanlı İmparatorluğumun kadınlar eli batine geldiğini gören KatsrcıoğEu Katırcıoğlu Mehmet,Osmanlı İmparatorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.01.1954
  • TENÎSÇ1 LEW HO AD ASKER Avüstraryaaın meş hur tenis yıldızlarından Lew H oad,tüfeği rakete terciîı ederek orduya yazılmıştır.98 gü nlük bir piyade taliminden sonra 2 yıl askerlik yapacak ola n Lew,tüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • Bize ne,onlar düşünsün Bir ajans haberinden öğrendiğimize göre;Ankara Bölgesi* yakında başlayacak lig maçlarını idare et-1 mek üzere buradan,yani lstanbuldan hakem getirteçekmiş!Allah,Allah!Yahu,bia-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • İkinci devre lig maçları başlıyor îkir.ci devre lig maçlarına önümüzcleki çarşamba gününden itibaren başlanacaktır.Bu devre yapılacak karşılaşmalar geçen devre olduğu gibi çarşamba,cumartesi ve pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • KAZASIZ ATLATILAN TEHLtKE Berimde yapılan kayak müsabakalarında atlayıcılardan biri tara trampleni terkettiği anda kayaklarının kendisini bıraktığını görüyor-Hiç de vefakâr değillermiş doğrusu.Bereket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • krar İrana dav Bu sene Japonyada yapılacak olan serbest güreş dünya şampiyonasına hazırlanacak İran takımını hazırlamak üzere çağırılan kıymetli antrenörümüze yüksek bir ücret teklif ediliyor Maruf gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • BUGÜN YAPILACAK ÜNİVERSİTE MAÇLARI istanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin tertip ettiği fakülte,ler arası voleybol karşılaşmaları na bugün de Eminönü öğrenci lokalinde devam edilecektir.SHA)Günün pra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • Bugün yapılacak lig maçları Amatör birinci lig ile üçüncü küme maçlarına bugün Şeref,Fenerbahçe ve Eyüp Stadlarında devam edilecektir.Bu-1 gün yapılacak müsabakaların programı şöyledir;AMATÖR BİRİNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • Yunanistan Yugoslavya millî basketbol maçı Atina,15 SHA)Yunan ve Yugoslav millî basketbol takım l&Tı mayıs ayinin son haftasında Atinada millî bir temas yapacak lardir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • Carl Olsonile Nisanda Londra,15 SHA)Randolph Turpini yenen «Bobo» Carl Olson 2 nisanda dünya orta sıklet şampiyonu unvanım Kid Gavillan'a karşı müdafaa edecektir.Karşılaşma Şıkago'da yapı iacaktır.Kid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • 4* T&K 1 YALNIZ BtZDE DEĞİLMİŞ Tottenham Hotspur He Leeds United arasında yapılavt—monf^Ti anrırf*] vwan aîAAMM [mtfmiirlar.Tottenham SahaSlm T\hîtİP RAİrmilH cak olan maçtan evvel yağan şiddetli yağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • yapılan beynelmilel trisç'ar Madrit,15 SHA)Bu hafta Madritte yapUan beynelmilel fut tool karşılaşmalarında Seville Viyenayı 3-2,yenmiş Afletimo Boca Ouniorla 2.2 berabere kalmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • Aynı şeyler Millî takımın son İspanya seyahati hakkında bazı gazetelerimiz ifşaatta buhındujar-YeDİ bir şeyler mi var?dîye meraklandık* amma değmedi* Hep aynı alâkasızlık;aynı lâkaydî.v.s,v.s-Ayol bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • İstanbul voleybol karması namzetleri Sporcuların ilk toplantısı bu hafta pazartesi günü BÖSgade yapılacak Yugoslav takımı ile yapıla-Altan Dinçer,Sacit Seldiiz,Bcak voleytool karşılaşması için istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • Küçük kulüpler birleşiyor İstanbul futbol ajansının teşebbüsü ile,küçük kulüplerimiz için ıçok hayırlı olacak bir adına atılmaktadıröğrendiğimize göre amatör ku lüpler,haklarını aramak ve ha-yatiyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.01.1954
  • m 4$.4 m®4 x-"Pirft %»Q4 Bugün başlayacak olan basketbol liglerinin,şampiyonada iddiası bulunan ekiplerinden Modaspor takımı.Geçen yılki bu kadrodan Yüksel Alkân tekrar eski kulübü Galatasaraya dönmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • çın en em Modern bir polis teşkilâtında parmak feleri arşivi suçlunun yakalanmasında büyük rol oynar d ı nvA» to&a yet'ğfci ve ölen kadınlaoedirnan ÇI.NAK Tın hüviyeti bu sayede tesbit edildi.Cesetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • PoEonyada huzursuziu gün geçtikçe arlıyo İşçilere vaad edilen ikramiyelerin verememesi ayaklanmalara sebep oldu Viyana.15 Nafen)Polonyadan gelen son raporlardan anlaşıldığına göre bu memlekette bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • Denizcilik Bankasının açtığı garson kursu Denizcilik Bankası tarafın1 dan Liman Lokantasında açı lan "Diplomalı ve l'isan bilir garson kursu,faaliyetine de vam etmektedir.Kurs,ilk mezunlarmı önümüzdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • Tipik bir komünist propagaudasr tekzip edildi Roma,15 AP)Güney Avrupadaki Atlantik Paktı Kuvvetleri Komutanı Amiral Fechteler,Napoli limanında bulunan Birle„şik An#erika harb gemilerinin atom bom bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • îskoçyada hâlâ bana ea dik kalanlar var mı?dedi-Bunun gayet tabiî olduğunu izah ettim,ve ihtiyar asilzade yi misal olarak gösterdim-Hayret!Demek benim Is koçyaya çıkışımı hatırlayanlar var.Birden,bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • mmom**B£aaB3KS-EX2££*~-î 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n 1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 f.10 IH ît fisfe-^i 12 12 Sf irian sağa 1 Rüzgârların aşindrmasiy la taş yığınlarının veya kayaların muayyen bir şekil alması.2 Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • Istanbul belediyesi SKK& TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMEEKANTTA Yazan:Jaqmes Deval Türkçesi:Fehmi Bald a g Ber gargamba akşamı talebe gyer.esitlir.Pazartesi akpamian tpmsil yoktur.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 tie C t 15 A L t KAK*KOLU Cumartesi,PazaJ matir.'ley 15 te Telefon:43184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Biri içi GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OL ACAKTIR Yiyes 3 perde Yazan:Paschoî Carlos Magno Türkçesi:Naci Savaşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • m KIZ Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGİL Liman güzeıı bir heykel Nilüfer kır atının üstünde gibi süratle geliyordu 18 jlecep koşmağa başladı,Ali arkasından:Ele geçirdiniz mi,he men Aspasyanın meyhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • TEZ D Beni seviyor musun?Çeviren Züitıin KftliÜN Müteessirim.Nick* Üzülme canım* Elimde değil.Oh.Nick Beni kırmak istemezdim-Kırmak mı?Kırılmadım ki.Lûfcfen aksini iddia etme-Beni betbaht etmek isteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • Sabık İngiliz Büyükelçi» memleketimizden ayrıldı İngüterenin eski Türkiye Büyükcüsi Sir Knox Helm ve eşi dün saat 12 de Ankara vapurile memleketimizden ayrılmışlardır.Vali ve Belediye Reisi Prof-Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • Hollanda ile Türkiye arasıml.ı vî/e kalkıyor La Haye,15 AA.Hoi landa Dışişleri Vekâletinder bildirildiğine güve Hollanda ile Türkiye arasında üç ay sürecek seyahatler için II şu battan itibaren vizele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • KÜÇÜK Dünkü Çocu':Komedi 3 İterde Yazan:tîarson KANIN Çeviren:Leylâ ERDUKAN Sahneye koyan:Muhsin İCrtuğrul Çarşambadan başka heT akgam-saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat Anı 17 de Teİ3fon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.01.1954
  • Anons şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı aylılc 22 50 Üç aylık J0 Bir aylık fi0 Ecnebi memleketlere iki misliBir.U&n şertlar* 2 ve 3 üncü sayfa aanl.4 T.L.7 ve 6 inci eayfa sunt.2,50 T.L.İlanlardan mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.01.1954
  • Vali,dün mahkemede şahit olarak dinlendi Dr.Ssdat Kumbaracılar aîeyhâne açılan hakaret dâvası müdafaa şahitlerinin dinlenmesine kaldı İstanbul Valisi ve Belediye Reisi Prof.Fahrettin Kerim Gökay,Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Anadolu'c Bastan*,birincide)1 lı bazı köylere kurüar*n sürü halinde indiği ve müftüm zararlara sebep olduğu bildiriliyor.Kurtların köpeklerle boğuşmaları neticesi kuduz tehlikesi başgöstermiş ve Çanka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Yabancı sermaye Baştarafı birincide)nunda bu kanunun memleket için büyük zararlar tevlit edici hlr mahiyet arzettiğini gördük diyerek sözlerine bağladı.Ticaret Vekili ve Başvekile tariz ve imâlarda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Monroe evlendi Baştarafı birincide)tur.Belediye sarayunda beledi,ye hâkimi Charlas Peery'nin ida re ettiği nikâh merasiminde 400 davetli hazır bulummugtur Salonda biriken kalabalık nikâhın bir kaç dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • İki uçak kazası daha Baştarafı birincide)notta,uçağın Prag'dan hareketinden sonra düştüğünü,ölüler arasında 11 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu,yolcular arasında yahancı uy ruklu bulunmadığım söylemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Şüpheli bir ölüm hâdisesi Bir doktorun yanında hizmetçi olarak bulunan 12 yaşındaki Gülzadenin ölümü şüpheli görüldü Dün sabah Kadıköyde şüpheli 'bir ölüm hâdisesi olmuştur.Kadıköyde Sarrafaii sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Bayar pazartesi günü Amerikaya gidiyor Baştarafı birincide)tahsis edilen Küçüksu kasrma gitmek üzere rıhtımdan ayrılmışlardır-Celâl Bayar önümüz deki Pazartesi günü Amerikaya gitmek üzere uçakla İngıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Kadıköy ve havalisinde asayiş bozuk Baştarafı birincide)Müddeiumumilik,gittikçe artan ve halkı bizar eden bu suçlan,Kadıköy polisinin ön lemeğe muktedir olamıyacağı neticesine varmış ve bizzat hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • İlk okul öğretmen lerinin terfihleri sağlanıyor Bagtarafı birincide)50 liraya iblâğ edilmektedir.Ayrıca 1938 den evvel bizme te girip de bu hükümle maaşı 50 liraya yükseltilenlerle 50 İra ve data fala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Türk,Yunan,İtalyan görüşmeleri Baştsu-afı birincide)Ankara'da imzalanan Dostluk ve İşbirliği adlanmasına,ek olarak 7 kasım 1953 de Belgrad'da un zalanan ve daimî toiT sekreterttk ihdasını hedef tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Petrol kanunu Bagtarafı birincide)rol Kanununun Adalet,Bütçe ve Ekonomi Komisyonlarından teşkil edilecek karma bir geçici komisyon tarafından görüşülmesini teklif etti.Bu teklif kabul edilerek tasan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Facia ile biten bir gece âlemi {Baştarafı birincide)ler Komisyoncu A.linin Karşıyakada bulunan garsoniyerine gitmişlerdir.Çiftler eğlencelerine burada da devam ettikten sonra bir kısmı aynlmış v evi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Berlin konferansı için yer kavgası Baştaratı birincide)Berlinde,diğer yansının da müttefik kontrolü altında bu lunan Batı Berlinde yapılına smı istemektedirler.Birleşik Amerika,Ingilte re ve Fransa to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Şükrü kanatlı vefat etti Baştanıfı birincide)bulunmuştur Genelkurmay Başkanı da İstanbul Komutanı vasıtasıyla taziyelerini bildirmiştir-Merhumun cenazesinin bugün Gümüşsüyü hastalıanesine nakledileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • FAİK H0ZAR1N CENAZESİ BUGÜN KALDIRILIYOR Viyanada tedavi edilmekte îkent bir kalb krizi neticesinde velat eden Moskova Büyük Elçimiz Hüseyin Faik Hoza-r'm cenazesi dün gece »saat 2215 te uçakla şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • M.T.T.B.nin kongresi Dünkü toplantı zaman zaman tartışmalı geçti.Kongre bugün de çalışmalarına devam edecek Millî Türk Talebe Birliğinin 10 uncu büyük kongresine dün saat 10 dan itibaren Çiçekpalas sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • y re.Mısırın ithamlarını reddetti MUsfOman kardeşlerle birlikte komple hazırlandığı yolundaki İddialar yalanlandı KAIIİKE'DE DURUM Londra,15 CAP)Büyük Britanya bugün Kahirede vazifeli İngiliz diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • İnönü C.H.P.inkılâp ocağı toplantısında konuştu Baytarafi birincide)yan edec toplantı sonunda yeni idare heyeti seçimi yapılmış ve ocak başkanlığına lllıaın.Engin getirilmiştir.Seçimleri müteakip topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 16.01.1954
  • Türk-İran transit anlaşması Uaştarafı birincide)uıış bulunduğundan derhal meriyete ^ıreyek ı ian bu yeni anlaşma,her iki tarafa mühim iktisadî ve ucarî men faatler sağliyaeak hükümler ihtiva etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.30 Şarkılar Okuyan:Pirihan Sözeri 13.45 Cumartesi konseri Fİ.Antoniıı Dvorak:«Othello)senfonik fan tazı,Çalan:Rafael Knbelik id Çek filarmoni orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Kambiya ve esnam Hapanıg Acıh?Kapanış Sterling T34.784—Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang* OM 0.8i.İsviçre Fr.64.03 i 64,02 Belçika Fr!5.6t 5.G0 îsveç Kr.54.12.50 54.12.fiO Florin f 73.68.40 73,08.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Davacı Abdüîkadir özyılmaz tarafından dâvâlılar Beyoğlu Hamalbaşı Kurdele eok.Yenidünya apt.nmda 4 No-da mukim iken hâlen ikametgâhları meçhul olan Abdullah kızı Fatma,Emine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • iller Bankasından içmesu tesisatı yaptırılcaktır.1 Aşağıda isimleri keşif bedelleri ve geçici teminat mifrtarları gösteıilen kasabaların içme suyu tesisleri yanlınla çaktır.Boru ve d-ğer nıalzeiı k' n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Sümerbcmk Selüloz Sanayii Müessesesinden Jzmrit Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası 18/1/954 guzvü saat 15 te müessesemizde açık arttırma usulü ile satılacaktır.Bu işe ait şartname bedelsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Ankara WL S.V.2.no.lu Sa.Al.Kem.Baş.dan As-birlik ihtiyacı için Adapazarı Ağ-BK.tamir Fb.sına teslim şartiyle bir kalem Ç-K.D.T—6 traktörü yedek parçası kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yan islerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Ankara M.S.V.2 Noty Sa.Al.Ko.Başkanlığından:Askeri birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 105 metreküp çam kereste kapalı zarfla satın alınacaktır-Muhammen bedeli 25000 lira o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Kayseri Valiliğinden 1 Yapılacak iş:Kapalı zarf usulü ile Sanz kazası sağlık merkezi doktor evi ve garaj inşaatı işinin yeniden münakaşaya konulduğudur-2 İnşaatın keşif bedeli 97694.01 lira olup geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Sat Dosya No» 515—11461 516-7581 513-5275 517—4231 511—1502 516-3036 5111-4671 516-17130 Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 513—11402 515-12167 Beyoğlu,Arapcamii mah-eski Tay çıkmazı Serpuş Han derunu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Istanbul İlârtlar» Apartman daîras] kâraya versâscsk vs arsa ssiı&c&tt 1 Kar&gümrükte Muhtesip İskender mahallesi Sadullah Efendi sokağında kadastronun 1538 inci adasında 7 parsel sayılı ve iki katlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Beton merdiven i?smzar inşa etlıriB scsk.1 OrtakÖy Sü$y&3 Mezarlığında beton merdiven inşası ve baraka tamirinin 3371-54 lira keşfi çevresinde yaptırılması îlk teminatı 252,87 liradır.2 Hürriyeti Ebed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Açık Eksiltme İlânı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satmalına komisyonu başkanlığından Miktan Muhammen» bedeli ftk temJnatj Cinsi adet Lira Lİra j^,Deniz motörü 1 4825 şqj go 1 Yukarıda cinsi,miktarı,muham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • istanbul Emniyet Sandığından Emniyot Sandığtna borçlu ölü Musa Kâzım İU Hge tab oğlu)vârislerine ilân yoluyla tebliğ:Bay Musa Kâzım llbilge sağlığında:Beyoğlu Ömer mahallesi Dutluk çıkmam sokak es-5-y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Tekel Paşabahçe İspirto Fabrikası nııirtiır-J Fabrikamın-ambarında mevcut takriben 9G ton daki çuval uhurdalan açık arttırma yolu ile satılacaktır.»u lıammen bedel kiloda 30 kuruş itibariyle 27-000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • ma* Sağlık ve Sosyal Yardırın Vekâletinden 70 lira maaşlı Samsan,60 lira maaşlı Kayseri,50 1ÎT^k^i aslı Konya ve 40 lira maaşlı Mersin Belediye kimyagerli münhaldır-Taliplerin Memurlar Kanununun 4 ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Elektrojen G^rybu Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden 1 İşletmelerimiz ihtiyacı için 10 adet elektrojen grup» teklif alma usulüyle satın alınacaktır-2 Muvakkat teminatı 15-000 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Istanbul yo!v© kan&Bizasyon işçileri Sendikasının 31 Ocak 954 Pazar günü saat 10 da Ka" dıköy D.P.İlçe Lokalinde fevkalâde kongresi yapılacaktır-Gündem:1 Faaliyet raporu,2 Malî rapor,3 Dilekler,4 Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.01.1954
  • Istan&ui 'Levayım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat llâîiSarı As.ihtiyaç için 2G ton rafina pamuk yağı kapalı zarfla 25/1/934 Pazartesi saat 15-30 da Bursa As-Sa.Al-K* d» satın alınacaktır.Bedeli 496
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8