Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • ıgSfr azı ticarethanelerin nok-9 san vergi verdikleri ihfci-i» edil^i|iûi' müfettiş-l\tahk&ata başladıklarını,gazetelerde sık sık okuyoruz-£anunun tayin ettiği miktarp Vergı ödememek,bin bir hi-«ye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Berli konf in eransı ^rt devlet temsilcileri dün toplantılarını yaptılar fe^Sh,7 Na** A.A.fcrana b.urada dörtlü feon* reato 1Çn ihzarî görüşmelere HedT„ vIslanmıştır.Dört se-^en beri ilk defa bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Aşk insana neler yaptırıyor Amerikanın Denver şehrinde Freddy Lilly ve Pan!Brown «Ih Ud^rirtuS 16 mmto Diana Dawis'e âşık D» vtd£ £Î3£Sda Sabet bakmış ve nihayet Dawls'i pay-CmS îrfnrövle bfr haj çare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Fuat Hulusi Tugay,Ankar aya hareket ederken B.BF)Fuat Hulusi Tugay ün Ankaraya gitti Büyük Elçinin eşi hakkında kaçakçılık dâvası açılmak üzere Kahirede hazırlık yapılıyor-Şehrimizde bulanan Emine Tug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Amerikan Rus atom görüşmeleri başlıyor Sovyetler dün Eisenhower plânının tetkiki için yapılan teklifi kabul ettiler Moskova 7 AP)Sov 1 den neşredilen bir tebliğde yet Rusya hükümeti bu sa* bah Vaşingt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • YUNANİSTANIN TENİ BÜ-YÜK ELÇİSİ Yunanistanm yeni Ankara Büyük Elçisi Jean Kalergis dün Ankara vapuruyla Pire'den şehrimize gelmiştir Rıhtımda Yunan konsolosluk erkânı tarafından karşılanan Büyük Elçi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Yeni sistem bir dolandırıcılık Oto'üsle Yugoslavia bir seyahat tertip edenler,paraları aldıktan sonra¦ ortadan kayboldular Zabıta mühim bir dolandı rıcılık hâdisesine di koymuş,tur.Bir müddet önce baz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • D.P.gençlik teşkilâtı dün faaliyete geçti Halk Partisi gençlik oc&ğı başkana gezıç Demokratlara iyi temennilerde bulundu Ankara 7 Milliyet)Yeni kurulan D.P.ye bağlı Genç Demokratlar teşkilâtı,bugün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Ob atı u n koyEuyu döven prenses Frankfurt 7 A*A.Afrika um Kamerun bölgesi prenses lerinden Nânga Bel geçen ey lül ayında Hesse eyaletinin Nidda şehri civarında bir köy de kendisine hakaret eden 10 ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Umumî secimler Seçimle ilgili hazırlıklara ğlm* d iden başlandığı bildiriliyor Ankara,7 T-H.A.Emin bir membadan bugün açıklandığına göre genel seçimlerin 2 Mayıs 1954 Pazar günü yapıl ması tekarrür e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Amerikanın Orta-doğuya yardımı Bu tahsisten memleketimize 190 milyon do/ar ayn/dı Ankara,7 Milliyet)Amerikan hükümeti Orta Doğu memleketlerine yeniden bir iktisadî yardımda bulunmayı kararlaştırmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • ¦^^WUM' MERİH'TEN GELEN KİZ Resimde gördüğünüz garip kıyafetli kız,arkasında duran uçan daire ile Merih'ten dünyaya gelmiş ve yere iner inmez ilk karşısına çıkan kadını tabanca ile tehdit ederek «Erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • D.P.nin kuruluş yıldönümü dün kutlandı D.P,nin 8 inci kuruluş yıldö mumu,dün ş-ehrimiade yapılan törelerle kutlanmşıtır.Bu münasebatfe bütün ilçe,bucak va ooaiklar kendi lokallerinde birer kutlama tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Moskova elçimiz dün vefat etti Faik Hüseyin Hozar Viyaııadasafra kesesi ameliyatından^ sonra kaib krizim!m öldü Ankara,7 A A.i-Z Büyük bir teessürle öğrendiğimize göre.Moskova Büyük" Elçimiz Faik Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Apartmanların vergi muafiyeti Devlet Şûrası bu mevzu i İle ilgili yeni bir tevhidi içtihat kararı aldı Ankara,7 Milliyet)Dev let Şûrası yeni inşa olunan apart m anların vergi muafiyetine dair münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Bir şoför,karısını kaynanasını ve baldızını bıçakladı Kumkapı semtini heyecana veren aiia faciasına kıskançlık s bap oldu Dün Öğleden sonra Kumkapı da bir aile faciası olmuş,bir adam kıskanjçluk yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • jugiuı şehrimizde havanın ımıuni jetle bulutlu ve muhtemelen yağışlı geçeceği,sühunet lere„ esinin değlşmiypcpj^i tahmin e-3 iniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • ol hlnraix® upon 61.Necibin muavini Albay Nasır ve diğer vekiller Mısırın Türkiye ile işbirliği yapamıyacağını söylüyorlar Nato teşkilâtında mevki almamızı çekemiyen Albay Nasır,emperyalistlerle işbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Notamızın akisleri Ankara,7 Milliyet)Mısır hükümetinin diplomatik teamül teri hüçe sayan yersiz hareketine mukaibil hükümetimizin verdiği Nata Mısır'a gönderilmiştir^ No ta Mısır hükümetinin eline geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Adres:Nuruosmanrjre Türbedar SokakNo:18 İSTANBUL Telgraf:MİLLİYET İstanbul yiL'4-SAÎl!1318 Posta Kutusu t 4 9 2 TELEFON:2 9 6 14 Fİ A Tl 15 K ıı r ıı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • İngilterede bir uçak kazasında 16 kişi öldü Kasaya kar fırtınasına yakalanan uçağın bir ağaca sebep oldu Londra,T A.A.Dün aîcğam kazaya •uğrayan İngiliz hava kuvvetlearine mensup «Vaüütta» uçağını» en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1954
  • Telsizci Tevfik Kazanmaya fed hazayı anlatıyor B.B* F)Feci uçak kazasından Yaralılar hastaneye kaldırıldı Hostes Ayten Ozyıldız kazanın cereyan şeklini anlattı Üç gün evvel Lapseki kazası na ba^lı Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1954
  • Vk Kat mülkiyeti Dünyama «n fena ikanıetrgâh tarzı Olan apartmanlara sırası düştükçe atıp fcuu turken apartnuwilarda kat mülkiyeti de kabul edikti.•riıstakil evle mücteml barhâın» dâvasında daima müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • K I SA HA B E R L E R ir Şehrimiz Ticaret Odasının 71 inci yıldönümü İS ocak günü kutlanacaktır Bu münasebetle Oda Meclisi Reisi Hayri Gönen,pazartesi gü rü bir basın toplantısı yaparak acfdnın faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • •P O i-I S T g JCasımpaşada,Camiikebirde Him-İ Ahmet sokağında 15 numarada oturan Kâzım Eryl adın da birinin dört yaşındaki oğlu Turan,evde oynarken,tencere deki kaynar suyun üzerine dev rilmesiyle ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Belediye kuzu kesimine müsaade etti Süt kuzusu Hatlarının 500 kuruştan fazla yükselmesi karşısında Beiediye,halkm menfaatini korumak için kuzu kesimine mam.olmuştu.Son günlerde kuzu istihsal ve sevkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Ticaret ve Tarım Vekâletleri işbirliği yapacak Ekonomi ve Ticaret Vekâ leti ihraç mallarımızın yaban cı piyasalarda sürümünü da ha da geliştirmek maksadiyle bazı kararlar almak üzere olduğu bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • fflc.3 On.«vvel 1878 VAKtt 8 Ocak If 54 Cuma Ru.Aralib 13C9 VASATİ EZAM Güneş 7 26 2.30 ö&le 12.20 7.24 1 İkindi 14 44 47 1 Aksam 16.57 12.00 Tatsı 18.38 1.18 tırnak 5.3» 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • işte bizim memleketin münevverleri arasında başlıca mil nâzaa sebeblerinden biri!Hakikat aranırsa,tenkid,her şeyin iyisini kötüsünde» ayırmak hedefini güttüğüne göre samimî bir şekilde yapılan bu hizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • ÇAYLAK it Kandilli Kız Lisesinin y& luk tanışma çayı yana Taksin* Belediye Gazinocunda verileceK tir t.Ü.T.B,Türk Kimya Tar lebe Cemiyetinin tertipladi^i çA^ yarn Talcs im Belediye gazinosu pavyonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • D.P,um kuruluş yildftmuKi** dün kutlandı Demokrat Partinin kurulu şunun 8 inci yû dönümü mü nasebetiyie dün şekrimizjü bütün parti teşkilâtında gec& geç vakitlere kadar devam er den çeşitii eğlenceler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • C-H.P-niıı malları tesbii v« tasnif ediliyor Şehrimiz Defterdarlığı İVfc* Üye Vekâletinden aldığı b& emir üzerine CHP.nın lıa' zineye ait mallarını tasnif0 başlamıştır' Menkul,gayrimenkul ve nakitlcri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Hsîe yapan on komssyonctt Malikctneye verildi Belediye kontrol ekipleri haldeki teftişleri sırasında hile yapan 10 komisyoncuyu daha yakalamışlardır* iddiaya göre balüs mevzuu komisyoncular,per akende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • BHPL wma İC mm I'aziUi:John Sherwood TeiYika.No,15 Aileleri sosyal demokrat bir rejimin müdafii ve yolunda idi Sehimidt,Doğu Almanya dan Batıya neden iltica etti?Bunu anlamaya çalışalım;Bir çelik fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Japonya île ticaretimiz Japon fabrikatörlerinden müteşekkil bir heyet dün sabah şehrimize geldi Bundan bir müddet evvel Japonyaya giden manifatura tacirleri heyeti dün şehrimize dönmüştür.Tacirlerle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Leylâ Gencer şehrimizde bir konser verecek Italy ay a muhtelif operalar da çeşitti eserler temsil et ¦m ek üzere gitmekte oian An kara Devlet Operası sanatkârlarından Leylâ Gencer 13 ocak çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Üç kaçakçının souhakcmesiııe dün başlandı Bir müddet önce Batı Ak deniz selerindeu;dönmekte olan Ankara vapurunda,bir kaçakçılık hâdisesi olmuş ve içinde kaçak eşya bulunan bir varil Çekmece açıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Bir kaçakçutk dâvasının duı uştnasuıa yeiwdcn başlandı Aksu vapuru ile Kıbnstan getirdiği külliyetli miktarda kaçak eşyayı gümrükten kaçırmaktan sanık,Lâika Tez can adında bîr kadın hakkın da 9 uneu A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Pamuklu fiyatları da yükselmede başlad Yakında ithal edüecek olan 20 milyon lira-£ık pamuktu piyasada ferahlık yaratacak Sümerbank müessesesinin yapacağı* 20 milyon liralık pamuklu mensucat ithaline a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • HALKIN Verilen söz tutulmalıdır Matbaamızın bulundu* ğu Türbedar sokağı il» ara sokağın kesiştiği noktaya kırılan ampulün yenine bir ampul takılmasını bir buçuk sene önce rica etmiştik-3tekerrür eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Kadıköy ün biran işine hız verildi Kadıköyün imarı işi esaslı bir surette ele alınmış bulun maktadır.Tesbit edilen prog rama göre yem yollar yapıl makta ve bir kısım yollar da genişletilmektedir-Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Hırsızlık yapan kadın Komşusunun para ve altın bileziklerini çalan genç bir kadın suçüstü yakalandı Polis» Ihali vakti yerinde olan.fakat buna rağmen hırsızlık yapan 26 yaşlarında genç bir kadını suçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Ankara vapuru Batı Akdeniz seferinden döndü Denizcilik Bankasının An kara vapuru,dün saat 16 da Batı Akdeniz seferinden dön müştür-Gemi ile gelen yolcu lar arasında Yunanistamıı Ankara Büyükelçisi Jea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Fındığın kilosu 'îlO kuruşa yükseldi Fındık fi&tiarmda devamlı bir artış müşahede olunmaktadır-Bu arada dün ticaret borsasında fiatlar senenin en yük sek seviyesine ulaşarak 310 kuruştan muamele görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 08.01.1954
  • Sinirli bir baba çocuğunu radyo ile yaraladı Üsküdar BLUbüldere caddesinde 133 numarada oturan Mehmet Ozedenizel,evvelki gece,radyo dinleme yüzün den» karısı Macide ile kavga ya tutuşmuştur.Bir ara fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1954
  • I FIKRA I %m 111 i m n».wM j iiüle dikene dâir TARIK BUĞRV On sene kadar Önce,yabani cı bir memWhwitite yapılan bîr nükte ınüsabakvs*ım şu söz ka zuımrstı:«Nikbin,dikenler arasında Kül gibi güzel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Tüfekle oynarken kardeşini vrdu Ankara 7 ANKA)Nal Iı Han kazasının merkez naili yesine bağlı Alan köyünde Hüseyin Akar bugün sabahın erken saatlerinde ava gitmek üzere hazırlık yaparken kurcalamakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Mo vkova Pekin arasında demiryolu hattı işletmeye açıldı Paris 7 A.A-Moskova dan bildirildiğine «öre Mosko va Pekin arasında doğru demiryolu hattı yakında i^lei meye açılacaktır-İkL başşehir arasındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Reyhanlıda 142 kişi CHP den istifa etti Antalya 7 Milliyet)C.HiP-teşkilâtında istifalar olmaktadır-liö olarak Saman dağı ilce teşkilâtı tamamen in hilâl etmiştir Bugün de Rey ihanb ilce teşkilâtından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Ii»ı oğluıttın kama.sun polise teslim etti Mecidiyekoyünde Fulya Bayırı sokağında 16 numara da oturtuı Güliaar Çokean adında bir kadın,oğlu Mah muta ait bir kamayı dün Mecidiyeköy karakoluna ge tirere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Ege tütün piyasası pazartesi günü açılıyor Ege tütün piyasası pazartesi günü açılacaktır-Bu husustaki bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.Tekel ve Gümrük Vekili Emin kalafat,piyasanın açılı şında hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • İKTİBAS 36 yıl sonra Dori* ne Jack gibi nu ikizler de uzun müddet birbirlerinden ayn kaldıktan sonra buluşmuşlar ve derhal aynı elbiteyi giyerek ikezUğiıt başlıca icaba tından birini yerine getirmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • J^-t geçirip bizzat vuracağı yabanî öküzü bıçağıyla parçalayarak,batı yıldızlarının ışığı kızartmaktan başka bir IjEZusu olamıyacağıiıı söyleyip Buruyor.Bu vaziyette ben ne yapabilirim,ne yapmalıyım,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • İngiltere hava üstünlüğünü kaybediyor Havacılık grupu başkanı* İngilterenin ilk zamanlarda elde ettiği üstünlüğü Amerika ve Fransa'ya kaptırdığını söyledi Londra,7 A,A.Hawiker Sidıdeley havacılık en ¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Faruk Nerimaıia yeni bir teklif yaptı Kahire 7 A.A.Eski kral Faruk,eşi N rinvana na faka talebinden vazgeçtiği tak dirde,istediği boşanmayı kabul edeceğin] haber vermiştir Neriman bu şartı kabul et t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Fransız Maliye Vekili "Samsun,la seyahat ediyor Marsilya 7 A-A.Yunan hükümetinin daveti üze rine Yunanistana gitmekte olan Maliye ve İktisat Vekili Edgar Faure,bu sabah trenle Marsiiyaya gelmiştir.Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Kısa harici haberîer AMERİKA if Birleşik Amerika ile Kanaıdada,eon aylar zarfında gazete kâğıdı istihsalinin arttığı bildirilmektedir.İNGİLTERE •jUr îngilterenin en mühim gû VDl inşaat merkezi olan Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Hitler kanunen yaşiyor Berlin 7 AA.Batı Berlin nüfus dairesinden bu gün bUdirildiğine göre Adolf Hitler,Eva Braun ve propaganda nazırı Goebbels'in artfe si kanun nazarında hâlâ hayatta addedilin ekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Manisa da D.P-»im siyasî toplantısı Manisa 7 Milliyet)Şeh rimiz D.P-teşkilâtı bir siyasî toplantı tertip etmiştir* Top lantıda mebuslardan Semi Er gin ve Muzaffer Kurbanoğlu bulunmuştur.Hatipler konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Atomu sulh malzemesi yapacak keşif Cenevre 7 Nafen)Tri bune de Ceneve gazetesinin Amerikan muhabirine göre,Amerikan ilim adamları atom malzemesini ve maddelerini askerî)bakımdan tesirsiz hale getirece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Japonyanın savunması Teni malî yıl zarfında kara ordusu 30 bin.hava ordusu 8 bin» «teniz,ordusu 7 bin kişi arttırılacak Tokyo,7 A,A.Japonya Savunma Vekâleti,bütçe komf» yoruma,önümüzdeki malî yıl zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Amerika itaiyaya yeni bir yardım yapacak İktisadi mahîyst taşıyan bu yardımın siyasi buhranla alâkası olmadığı bildiriliyor Washington,7 A.A.Bir leşik Amerika Dışişleri Vekâle tinden bildirildiğine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Yeni bir plâstik sargı Taratan ince bir film tabakası ile örten ve tebahhur yoluvla tatbik edilen mayi bir plâstik sargı bulundu New York,7 A.A.Yara ların üzerine tebahhur yoliyle tatibik edilen ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • o-Ziraî mücadelede başarı gösterenler taltif ediliyor Ankara 7 Milliyet)Mahsulü ciddî surette zarara uğratan çeşitli hastalık ve haşarata karşı yapılan ziraî mücadelede başarı gösterenlerin ikramiye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Dünya kakao istihsali düşüyor Londra 7 Nafen)Kakao tüccarlarının bildirdiğine göre,dünya kakao istihsali azalmakta ve fiatlar da yük selmektedir.Kakao yetişen bölgelerde 1953 senesinde 740 bin ton kak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Doğu Alman Ordusunda tasfiye îîusfctrııı.bilhassa subay ve gedikliler arasında şiddetli bir tasfiye hareketine giriştikleri bildiriliyor Berlin,7 Nafen)Sovyet askeri şeflerinin,doğu Almanyada kurdukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Amerikada şiddetli Mr zelzele oldu Reading Pennsylvania)7 A.A)Bugün Rading böl gesinde arka arkaya şiddetli yedi zelzele olmuştur.Sarsın tılarm şiddetinden şehirde pencereler sarsılmış,"bir çok evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Italy ada polislerle haydutlar arasında çarpışma Roma 7 T-H.A.Piemon te elektrik tesislerine gönderi 1 en imzasız bir mektupta,bir milyon lireti,saati ve gecece ği yen bildirilen bir trenden atmaları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • •Tapon hiikûitıi'ü masrafları azaltıyor Tokyo 7 Naf en)Japon hükümeti bütçe açığını fcçpat m ak için masraf larjnı aza it a çaktır.Bu sebeple.1954 yılının tam bir tasarruf senesi olacrişı zannedilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Tabiblexin mecburî hizmeti Ankara 7 Milliyet)Konya Milletvekili Sıtkı Salım Burçak ve ilci arkadaşı nın,Tıp mensuplarının devlet teşkilâtında vazifeye alınmalanna dair 5979 sayılı kamı nun meriyetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • Ürdün İsrail hudut hâdiseleri Bağdatdau alınan haberlere •»kılırsa,İsrail ile Ürdün arasın *a souu gelmeyen hudud hâdi-««krîne nihayet verilmesini işeyen Irak hükümeti Arap Birli S'iün bir kaç güne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 08.01.1954
  • **»ccard yeni dalış tecrübeleri yapacak Roma 7 Nafen)Prof-Piceardm ilkbaharda Akdejûaân en derin yerine inmeye hazırlandığı bildirilmektedir.Profesörün oğlu Napoli ya omlarında Castellamareye gitmiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1954
  • Brezilyanın Ankara müsteşarı geldi Ankara vapuru dün saat 17 de Batj Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Vapurla' Brezilyanın Ankara sefareti mühteşarı Pluizio Kego da dün şehrimize gelmiştir.M.Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.01.1954
  • ¦HM III İM I II I fiERGÜN TARİHTEN MERAKLİ BİR VAK'A ursa'nın fethi ve Tekfurun intihan Mihal bey kaleye varıp tesNm teklif edinç a Tekfur:"Bize dsg.mesi.nter,salim çıkaScm,kaleyi verelim,dedi Aktimur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 08.01.1954
  • Kârlı bir meslek:v SÎNTMA YILDIZLIĞINDAN MANKENLİĞE Amerikada plaj mevsimi hazırlıkların» daha şimdiden başlanmıştır-Yukarıdaki resimde tanınmış sinema yıldızlarından Abbe Lana* son înoda bir mayoyu.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1954
  • Dinamo voleybol takımı nisanda geliyor Blelgrat,7(SHA)Yugoslav yanın Dinamo voleybol takımı ttç karşılaşma yapmak üzere İstanbul'a gidecektir.Dinamo takımı,Türkiye sara piyonu Beyoğıluspor,Galatasa.*Q
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • Turpin'den 100.000 dolar tazminat isteyen kadın New York,7 SHA)Geçen kif edilmiş ve bilâhare kefaletle yılın ekian ayında Amerikada aerbest-bırakılmıştı.Dünya orta sıklet Boks şampi-Dün Miss Daniels'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • GÜSTAV SHOIZ AMERİKADA MAÇLAR YAPACAK New Yorhk,7 SHA)Al manyanın en meşhur bohsörlerlndan Gustav Scholz muhtelit nsaçlar yapmak üzere Amerika ya gelmiştir.Scholz'un Amerikadaki mena çerligini Johnny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • RAY ROBİNSON RtNGE DÖNMÎYECEK Toranto,7 SHA)Bugün burada gazetecilerle hasbıhal edon eski dünya orta sıklet boks şampiyonu Ray Robinson bundan,sonra artıik hiçbir şekilde ringe çıkmiyacagını söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • Hindistan atletim şeref listesi Delhi,7 SHA)Hindistan Atletizm Federasyonu 1953 yılı içinde Hint atletlerinin elde ettikleri en iyi dereceleri gösteren bir şeref listesi neşretmiştir.Bu listeye göre H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • GÖZÜ KAPALI GOL ATAN SANTRFOR Londra,7 SHA)West BToniwich Albion'u attığı iki Ekolle Preston North End'e galip getiren fevkalâde kabiliyet li santrfor Bonnie Allen;maç esnasında gayet telâşlı ve forve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • Şehrimize gelen Fransız boksörleri ne dediler?Fnansada çıikan son grevler yüzünden seyahatlarır-ı tehir eden Fransız boksörleri dıün gece saat 22.45 de bir İtalyan uçağı ile şehrimize gelmişlerdir.Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • f Memleketimize gelecek ola» iki tsvecH yüzücü Botarsea sağda)Jfmı Oİof solda)isveçli 2 şampiyon yüzücü geliyor İstanbulda dokuz yıl müddetle staj görecek olan bu gençler muhtemelen Modaspor a intisab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • enç millî oldu Bu seriş takımda 3 M.United'İi,ve 2 Charlton lu oyuncu var.Ve bunlardan haff Etiwars Ir.giîtsrenîr» en şöhretli yân haflarmdan biridir Lo;idra,7 USHA)Oeak 20 dg Bolonya-'da İtalya genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • İngiliz,Alman,Fransız ve İtalyan gazetelerinin müştereken tertipledikleri bir ankete gelmiş plan cevaplar E.Zatopek'in atletizmde,J.Dempsey'in boksta,F.Coppi'nin bisiklette ve W.Titden'in teniste asrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • Avrupa bisiklet turu yapılacak Paris,7 S.H.AJ Dünya bi biklet Federasyonu büyült bir Avrupa bisiklet tura tertip et ırtfye karar vermiş bulunmakta dır.Avrupai bisiklet turunun organizasyonu için 8 dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • TURNER LANCLAlS BOKS KARŞILAŞMASI Philadelphia,7 SHA)Dün ya yan orba sıkleit boks beşinci ligi için Amisrikalı Gil Turner İle Fransız Pierre Langlais 26 ocakta Philadelphiada karşıla,saçaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 08.01.1954
  • Atletizm FÜTTERER AVRUPANIN I.No.III SPRİNTERİ Paris,7 SHA)Bu hafta Pariste toplanan Beynelmilel at federusyomıu meşhur Al.Sprinterlerindi^n Fütterer'i Avrupanın 1 numaralı Sprinteri olarak ilân etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Avrupanın en yaşlı devlet adamı:Adenauer Alman esirlerini karşılarken i Federal Almanya şansölyesi doktor Adenauer evvelkigün 78 inci yaşını idrak etmiştir-Bu suretle Batı Almanyanın Başvekili Avrupan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • ¦HUM 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seldan «ağa 1 Sor.zam mevzuu;Uyku;Milli bayramlarda kurulur.2 Nebatların kanı;Divan şâirlerinden biri.3 Bir içki;Birik me 4 Çarık,asa ve bu;Es iki Türklerde sâdece tezyini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Tarihî Roman Vazaıı:Kenal SAM VNfKiII,Bir karı almak için bir yoldaşa kıyılmaz dedi.Eğer kadının bize geleceği varsa zaten gelir.10 Kardeşim Hasandan ses çıkmadı-duyduğuna göre bütün gidenler gelmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Talebe Birliği Kongresi bugün sona erecek İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin yıllık Genel Ku rul toplanbsı dün sabahtan itibaren Marmara Lokalinde çalışmalarına devam etmiş tir-Dün oldukş* harare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Vali Gökay dün bir konferans verdi Vali ve Belediye Reisî Ord-Prof.Dr-Fahrettin Kerim Gökay,her yA Ünivcrsi tede vermekte olduğu mutat konferanslardan birincisini dün saat 14.30 da,Cerrahpaşa Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Teknik Okulun ismi değiştirilecek Teknik Okul Derneğinin kongresi dün yapılmış ve toplantıda okul isminin değiştirilmesine,yeni bir yurt bimısı yapılmasına karar ve rilmiştir.Bilâhare seçim yapılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Yapı al i m at namesm in l»ir maddesi değiştirildi İstanbul yapı talimatname sinin 24 üncü maddesi değiştirilmiş ve şu şekilde tesbit edilmiştir:"Bu talimatnamede kabul edilen yükseklikleri tutmaik üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • Bu gün ingiltere tahtını işgal eden hanedanın ilk hükmdarı Guiliaume d'Oraııgt.1688 de Jacques II yi memleketten kaçmaya meobur etmek suretiyle hal etmişti-Fransa kralı Louis XIV sürgün hükümdarı haki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.01.1954
  • t u 9 m-Istiyen gülüyor,istiyen.Muzaffer Orhan Buyrukça «Dürüst adamlar» şirketinin kapıcısı Ahmet Efendi kadıdan içeriye girince karısı Haticeyi,eteklerini bacaklarının arasına toplamış,kollarını çem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.01.1954
  • Moskova elçimiz dün vefat etti Baş tarafı birincide)sesesi ameliyatını müteakip kalb embiloe'sinden vefat etmiştir.FAİK HOZAR'IN HAL TERCDMESt Faik Hozar 1314 tarihinde îstanbulda doğmuş ve 1926 se:ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Umumî seçimler Baş tarafı birincide)si çevrelerinde başlanmış bulunmaktadır.Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi,hâlen encümenlerde veya heyeti umumiyede müzakere edilmekte olan bazı mühim kanun tasarıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Merihten gelen kız Baş tararı birincide)Bu sahne,hâlen Londra'da çevrilmekte olan «Merih'ten gelen kız» filminde geçmektedir-Hoş bir komedi olan bu filmin mevzuuna göre.bir harp sonunda Merih'te hiç e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Berlin konferansı Ba# tarafı birincide)temsilcileri bir araya gelmişlerdir-Bu sabah İngiliz işgal bölgesinde yapılan toplantıda,dört Dışişleri Bakanlarının nerede içtima edecekleri mevzuu ele alınmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Apartmanların vergi muafiyeti Baş tarafı birincide)Bu karara göre.yeni inşa o-Iunan apartımanlarda bir "dairenin meskenden gayrı maksat ile kullanılmam halinde binanın heyeti ıımumiyesânin 10 yıllık g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • D.P.Gençlik teşkilâtı dün fâaliyete geçti Baş tarafı birincide)ler düşündüklerini izah etmiş lerdir-Gençler teşkilâtın memleket hayrına olduğunu ve mem leket menfaatleriyle ilgili işlerde hizmeti doku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Yunanistanda Türklere yapılan baskı Izmir,7 Milliyet)Bodrumdan alman bir haberde Yunan adalarından buraya gelenlerin anlattıkları Yunau makamlarının bilhassa Türk tebaası olan ırktaşlarımıza kargı çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • reci uçak Kazasından kurtulanlar şehrimizde Baş tarafa hlr incide)teğmen Bülent Kocaaydm ise Ça aakkaleye,vazifesi başına dönmüştür.ÎSTANBtTLA GELİŞ Dört yaralıyı getiren hususi OQak Yeşilköy hava ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Baş tarafı birincide)Izvestia,Pravda ve dığeı Moskova gazetelerinde neşre dilen Rus tebliği,dün Birle Şİk Amerika Büyükelçisi Charles Bohlenin atom ener jisinin sulh maksatlarına kul lanılması için mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Esrarengiz bir infilâk Diepupe,7 AA.Bu sabab burada esrarlı bir hâdise cereyan etmiştir.Sabah vakti tioklarda çalışan,ameleler hava da göz kamaştırıcı bir,ışık gör müşlerdir.Bunu takiben işitilen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Fuat Hulusi Tugay Ankaraya gitti Bağ tavafı birincide)larıııa ve gazetecilere son hadiselere dair hiç bir şey söylememiş,bu hususta konuşmaktan imtina etmiştir-Büyükelçi Tugay şehrimiz de birkaç saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Beria ölürken dine dökmüş Vatikan.7 AP)Vatikan radyosu bugün gizli Sovyet polis şefi Lavrcnti Berianın idamından evvel,muhafızlarından bir încil istediğini söylemiştir.Haberde.Berianın,ölüm saati yakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Sovyet gemicileri karaya çıkabiliyor Dunkerk 7 A.A-Bura da buğday boşaltmakta olan iki Covyet gemisinin mürettebatına karaya çıkmaları i,cin müsaade edilmiştir.Sovyet gemicileri bir çok dük kânlara uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • 10 köyliyii d wn prenses Baş tarafı biıtncide)tiyle meşhur olmuştu.Evlen,meşini müt/eakip bayan Rebuf fe adını almış olan prenses,bir mahallî eğlence sırasında kahvehanede kendisini tahkir eden köylül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • yeni sistem bir dolandırıcılık Ba$ taralı birincide)da bir üân çıkmıştır-ilânda fi dirne Karaağaç Kavala Selanik Gevgili ve Kop rülü tarikile otobüsle Üskii pe gidileceği ve pasaport mas rafları kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Orhan Eyüpoğln Londraya gidiyor Londra,7 T.H.A.îstanbul Emniyet Müdürlüğü 6 n& şu be Müdürü Orhan Eyüpog-luntıa yakmda bu£ıya geleceği haber verilmektedir.İstanbul Altıncı Şube MüdUrü,İngiltere'de kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Bir şoför karısını kaynanasını,baldızını bıçakladı Baş taralı birincide)de araları açılmış bulunmaktadır.Anastas,karısından,izinsiz,sokağa çıkmamasını,kimseyle temas etmemesini istemekte ve karısı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • SUUDİ ARABİSTAN ELÇİSİNİN BEYANATI Ankara» 7 T.H.A.Suudi Arabistanm Ankara Büyükelçisi Ekselans TevfLIt Ha naza bugün T.H.A.muhabirine verdiği be yanatta,&on Mısır hâdisesine te mas ederek demiştir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Notamızın akisleri îtuş tarafı birhıeide)de taşıyan Notada,Türkiye'nin siyasi münasebetlerde dürüstlü gli şiar edindiği belirtilmekte ve buna mukabil bizim de dürüst bildiğimiz devletlerden aynı dü rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Talebe federasyonları kongresi Bugün Şale köşkünde top lanacak olan,hür ve bağımsız memleket Talebe Federas yonları Cosec)4 üncü büyük kongresi,görülen lüzum üzerine yarına tehir edilmiştir-36 memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 08.01.1954
  • Mısırda aleyhimize kampanya açıldı Baş tarafı Mriııriıio)zetesine verdiği beyanatta Türkiye hakkınca yeni ithamlarda bulunmuştur-Maamafih Başvekil muavini Albay Nasır,Fuat Hulusi Tugay hakkında alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Kambiyo Ye esnam Haparos Acılı?Kapama Sterling 7S4 7S4.Dolar 280.30 280.30 Pr.Frangı o.sı 0.81' İHViçre Fr.64.03 64.0.Belçika Fr.5.6L 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.6840 73.68.40 Liret 0.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Lokman Hekin* Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye fe&tlhaaoflh Pazardan başka her gün sa-bah saat 10.30-H.OO öğleden sonra 14.30-17.00 de haata J Kabul eder.İstanbul Divan* yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı idlerim fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • IAMMEIK W KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C t B A' L.1 KARAKOLU "hjmartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • ISTANBUL BELEDİYESİ SEIIÎR TtYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMERKATTA Yazan:Jaquca Deval Türkçesi:Fehmi Baldağ Her gaı^anıba akşamı talebe gebeşidir.Pazartesi akşamlan temsil yoktur.Tdefon:42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Istanbul Belediyesi liânları Sığır ve koyun eti île hizmet otosu,Arazöz ve lâstik çizme alınacak 1 İstanbul Haseki Hastahanesinin 953 malî yılı sonuna kadar ihtiyacı bulunan 9000 kilo koyun ve 1000 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlâhları Kapalı zarfla 4 kalem sebze 18/1/954 Pazartesi saat 15 U İzmit Dz-Ik-Mrk.Sa-Al Ko-da satın alınacaktır,Bedeli 46510 lira,geçici teminatı 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Aç-lış ve program 13,0ü Haberler 13.15 Xauier Cugat orkestrasından dans müziğı Fi.13.30 Şarkılar O kuyan:Akile Art ur.1400 Opera ve operetlerden fantazi ler Pl.14.20 Şarkılar O kuyan:Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • SİMTAV Abdi Vehbi Halelleri Sadi İplikcj,Muhlis Tclîmen Limited Ortaklığından:İstanbul Sicilli Ticaretinde 41221 ve tzmir Sicilli Ticaretinde 9859 numarada müseceel bulunan şirketimiz 31 Aralık 1953 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • fstanbuldaki taksi sahiplerine İstanbul bölge ekonomi ve ticaret müdürlüğü ölçüler ve ayar başkontrolörfüğünden 17822 sayılı Ölçüler Kanunu ile 14826 sayılı Ölçüler Tüzüğü hükümleri gereğince taksimet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • İçel Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Mersin Yeni Stdyomunda yapılacak 49998.38)lira keşif bedelli inşaat işleri 8/1/1954 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Dikiş İpliği Ahnocak Deviet Demiryolları Haydarpaşa SatınaEma KoınEsy onundan:Şartnamesinde miktarı ve No.lan-ı yazılı ceman 2350 bobin muhtelif renk dikiş ipliği p ızarlıkla satın alınacaktır-Arzu ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Aborts «^artları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir ayhk 4 50 Ecnebi memleketlere iki mislidirflğn şsrtîar' 2 ve 3 Üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa atınt.2,5ü T.Lilânlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • KÜC.Ü DünkU Çocuk Komedi 3 Perde Yazan:Garson KANIN Çeviren:Leylâ ERDURAN Sahneye koyan:Mulutin ErtuğruS f Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Açık arttırma ile kullanılmış lâstik satışı Kayseri YoSCar 6 Bölge Müdürlüğünden 1 Muhtelif ebatta 210 adet kullanılmış dış lâstik 4 grup halinde aynı günde yarımşar saat ara ile ve açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği GENÇLİK TİYATROSU temsilleri Eminönü Öğrenci Lokalinde Eski Eminönü Halkevi)YARIN BAŞKA OLACAKTIR Yiyes ü perde i Yazan:Paschol Carlos Magn* Tüi'kçesi:Naci Savaşer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Tekel Gene3 Müdürlüğü İlânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından Muvakkat ihale Malzemenin otnsi Militan teminatı Tarihi Günü Saati 1-ı m 1» «T İİ—ı ı ııM ıı ı m 111 I Hortum Yangın ve alıcı zincir 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • İ.E.T.T.işletmesi Umum Müdürlüğünden İşletmelerimiz mensubînine 1954 senesi için mavi renktd yeni hüviyet varakaları tevzi edilmiştir.Bu yeni varakaların 15/ly1954 tarihinden muteber bulunduğu muhtere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Corni İnşa ve Mezarlıkları Koruma Cemiyetinden Mal tepede yeniden yapılmakta olan camiin elde mevcut plânına göre kubbe ve mmareei bina yüksekliğine kadar olan kıçını açık arttırma ile İhaleye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • iller Bankasından İçmesu tesisleri yaptırılacaktır I Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarları gösterilen kasabaların içıııe suyu tesisleri yaptırılacaktır Boru ve d'ğer malz&~ men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Vagon Büvetleri kiraya verilecek T.C.Devlet Demiryolları latan* bu!SatınaErna Komssyonu^dan 1 Haydarpaşa Kurtalan,Diyarbakır.Malatya arasında muhtelif günlerde işlemekte olan katarlama ilâve edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 08.01.1954
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden Direkt yazan elektrokardiyograf cihazı alınacak 1 Vekâletimiz Devlet Hastahaneleri ihtiyacı için 10 16 adet direkt yazan elektrokardiyograf cihazı kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8