Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Adres:Xuruosmanlye Türbedar Sokak No:18 ISTANBUL Tel-raf:MİLLİYET İstanbul YIL:4-SAYl!1314 Posta Kutusu 492 TELEFON:2 9 6 14 FİATI 18 K u r n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • ovyetlere yeni bir teklif yapıldı Amerikanın Moskova Elçisi Molotovu ziyaret ederek atom görüşmelerine derhal başlanmasını istedi WasJiinvton,8 AP)Birle şik Amerika,atom enerjisinin millstlenarasx müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Celâl Bay ar Anka radan uğurlanırken Celâl Bayar,dün Kayseri'ye gitti Reisicumhur,bugün ilk İşçi Bankasının açılış töreninde hazır bulunacak ı Kayseri,3 Milliyet)Rei| sioumihur Celâl Bayar,beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • ORMANCILAR KONGRESİ i—Yeşil Türkiye Orman Mühendisleri Derneği dün senelik kongrelerini Oğretonenler Birliğinde yapmışlardır.Re sim;kongre delegelerini Taksimdeki Cumhuriyet Anıtına çelenk koyarlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • FAKİRLERE KÖMÜR DAĞITILDI Demokrat Parti Fatih İlçesi tarafından dün.fakir vatandaşlara kömür dağıtılmıştır' Parti İlçe İdare Heyeti» bütçesinden ayırdığı mühim bir miktar tahsisatla» Belediye tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Ankarada cüzdan çalan Almanlar Turist olarak An karaya giden İki Alman» bir dükkânın camını kırarak vitrinden cüzdan Salmışlar Ankara,S Milliyet)Sa nayi caddesinde bulunan bir dükkân vitrinlerinin cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Ankarada bir aile yemekten zehirlendi Ankara.3 Milliyet)Dün gece geç vakit Cebecide bir aile yedikleri yemekten zehir lenmişler ve hepsi hastahaneye kaldırılmışlardır.Ağaçlı sokak 12 numarada oturan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Fransada yeni bir kabine buhranı Lanlel İstifa etti,fakat kabul edilmedi Meclisin derhal İçtimaa çağrılması muhtomel Paris 3 A.A)Fransız Cumihuırjıeri siliğine yeni seçilmiş Başvekili Laniel,2 ocak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Dulles nikbin Dışişleri Vekili yeni yılda dünya sulhu tein hayırlı adımlar atılacağına inanıyor New York,S AP)Birleşik Amerika Dışişleri Vekili John Foster Dulles 1954 senesinde siyasi sahnede vukubuL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Türk fill III W I ilimciliği Yerü filim çevirenler bir toplantı yapmış,derdleşmişler,Türk filimciliğinin arzu edilecek seviyeyi bulmadığı hususunda mutabık kalmışlar.Rejisörler prodüktörlerden şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Dörtler toplantısı hazırlığı İşgal komutanları bu hafta içinde ta!i görüşmelere bağlıyacaklar Washington,3 A-A-Amerikalı müşahitlerin ka naatince,dört büyüklerin 25 ocakta Berimde yapacakları konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Emekli maaşlarına yapılacak zamlar Bütçe komisyonunda bugün emeklilere zam yapılması ve ikramiye verilmesine ait kanun tasarısı görüşülecek Ankara 3 Milliyet)Bütçe Komisyonu yarından itibaren 1954 büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • 4?VİBÎ m Hindi Çinide savaşların cerey an ettiği bölgeyi gösteren barım Hindi Çinide göğüs gögüse savaşlar Uçaklarla desteklenen Fransız kuvvetieri 500 kadar köyü kızıllardan temizledi Hanoi,3 AP)Komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Avrupada karakış Birçok memleketlere İcar yağ* di Denizlerde şcddetli bir fırtına başladı Londra» 3 AP)Avrupanın bir çok kısımları bugün kar altında» şiddetli rüzgâr larm esmesi ve hava sühunetinin sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Milletlerarası film festivali Edimbarg'da yapılan festival" de birinciliği bir İngiliz filmi kazandı Londra,3 A,A.Bugün EdSmburg'da 1953 sonesinde çsv irilmiş o!an filmler ^östfcTilıniş ve haklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Hapishane demirperdeden daha iyi Berlin 3 A.A)îşiedigi bir suçtan ötürü hapse girme mek için Sovyet işgal bölge sine kaçan bir Amerikan askeri demirperde gerisinde ya şamaktan sa hapse girmeyi tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Austria Galatasaray!8-2 yendi Misafir Austria talnmı Mithatpaşa Stadyonnmda Galatasaray «e karşılasın.R g*bi farklı Ur galibiyet kaüanmi5tır.Resim.Galatasaraylı Stıafan netJoesbS2 8 I2 temekte,Ba^ taf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • üsküdardaM DP toplantısını takip edenler Siyasî partilerin dün yaptıkları toplantı Üsküdar D.P.toplantısında Inöntiniin son kokuşmalarına cevap verildi Gerek DP.gerekse C.H-P,1 mislerdir-Bu cümleden o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Ankara C.H.Pil merkezi dün açıldı Kasma Gülefc C-H.P-malla rina ait kanonun partiyi daha da kuvvetlendirdiğini söyledi Ankara 3 Milliyet)C.H.P,Ankara İl idare kurulu ve mer kez ilçesimn yeni lolkaller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Gıyaben muhakeme edilecek olan Fatımî» Şah aleyhinde nutuk verirken Fatimînin muhakemesi Iranın kayıp Hariciye Vekİ-İL gıyaben yargılanacak ve muhtemelen ölüm cezasına Çarptırılacak Tahran,3 A.A.Başsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Kırk yıllık buğdaylar Cenova,3 A.A.Kırtc sene evvel Cenova körfezinde bat mış olan bir geminin anbannda bulunan buğdaylar dalgıçlar ta rafadan çıkarılmıştır.Tahlil olunan buğdayların denizin billur la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1954
  • Cugün şehrimizde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmur yağıglı,rüzgârın fırtına halinde eseceği,sühunet derecesinin dei.3miyeceği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1954
  • TAKVİMDEN 8% YAPRAK Vây Benim köse sakalım!ULUNAY Çocuklana bir oyunfe*ı vardır;ebe,olan tek ayak üzerinde gelir.Seke e eke ben geldim.Çıngırağım hoş geldin.Babamın tıurda.tütün kesesi kalmış.Baban da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • KISA HABERLER fr Haydarpaşa Demiryolları işçileri yeni bir sendika kurma ga karar vermişlerdir.Yeni te şekkülün ismi «Devlet Demiryollları Sanayii İşçileri Sendika 8i olacaktır.İf Divrjg Kültür Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • dağ adında bir kadi-r^r.dairesine giren meçhul bir hırs-z,beş âdet altın bilezik ve 300 lira para ça larak kaçmıştır.Suçlu aranmak tadırif Büyük Halkalı köyünde mi aafiretan oturmakta olan Yunua Gündo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Hie.4 Ocok Rn 28 22 JUWttJ «to» 1954 Aralık 187S Pazartasi 13«» VAKİ tT VASATt EZAJSÎ Giinej 7.26 2.34 ogle 1218 12& ttonâl I 14.39 9.47 Akjşaj n 16.53 12.00 Yatsı 18.29 138 Î İmsai E 5.40 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • öyle görülüyor ki,yeni yılın ilk aylarında,Batv ve Doğu ara sın da,Milletlerarası hayatî strateo-politik meseleler üzerin de hayli tartışmalar olacaktır.İki kamp arasında oynanacak siyasî askerî maç.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Cemiuet KONGRE Istanbul Üniversitesi Tal;be Birliği yıllık ikangresd 5 ocak sah gürûi saat 10 da Marmara lokalinde çarpmalarına başlıyac aktır ÇAY Türk Kimya öğrencileri bale be cemiyeti yıllık tan şm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Dünya Talebe Federasyonu toplantısı Şale köşkünde yapılacak Dünya Millî Talebe Fedfc' rasyonları Cosec)kongresi 8 ocak cumartesi günü şehrr m izde Şale köşkünde toplana çaktır,42 millete mensup 100 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Gecekonduda eroin ticareti Yeldeğirmeninde İsmail Hakkı bey sokağında bir gece konduda oturan Mehmet aamda birinin evinde uyuştu ıucu madde içirdiği haber a-1 inmiştir.Tertibat alan kaçak cılık memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Ekmek bıçağı ile arkadaşım yaraladı Tophanede ijiilecihendek caddesinde 51/1 numaralı fırında çalışan Kâzım sönme-z ve Mustafa Peçe adında iki kişi,iş meselesinden kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • BERLİN TTMULTECiLERi Yazan:John Sherwood Tefrika No:11 Olan olmuş ve Erick de tahayyül ettiği vazifeye kavuşmuştu IV I1ALK POLİSİ Yemek ve yatmak bedava,ayda 30ü mark.Ayrıca serbest hafta tatilleri-Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Dünkü kazalar iki otomobil ayrı ayrı yerlerde yaşiı bir adamla,bir tramvay bdetçisine çarptı Halil İbrahim Toksoy adın da bir şoförün idaresindeki 5774 plâkalı taksi,Beyazıtta Karabet Taşçıyan adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Kahvede kavga edip yaralandılar Feriköyde kanlı bir hâdise olmuştur-Bu semtte Kahraman soka ğında 12 numarada oturan ismail Eryoldaş adında biri,kahvede otururken kumar yü zünden arası açık bulunan.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Amerikalı İktisat uzmanı Ankaraya gidiyor Memleketimizde tetkikler yaparak iktisadî durumumuz hakkında Amerikan Readers Digest mecmuasına yazı yaza cak olan tanınmış iktisatçı Mr.Thornburg bugün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • 2000 lira kazanan Hukuk talebesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ord-Prof,Tahir Taner tesisi nin her üç sened-e bir açtığı ilmî etüd müsabakasını bu se ne "Emniyeti suistimal suçu,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Bir genç mangal kömüründen zehirlendi Maçkada Teşvikiye cadde sinde oluran Osman Çiftçi a-dmda bir genç odasına aldığı mangaldan zehirlenmiş ve ko ma halinde İlk Yardım Hastahanesine,kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • HALKIN SESİ «fc Posta tevziatı istanbul» Çarşıkapı-Yeni Okul sokanında oturan o-kuyucumuz Necabettin öz tîndener yazıyor:«Posta Telefon ve Telg raf da çalışanların» bu arada bilhassa,müvezzile'rin haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Günde 200 kişi kuduz tedavisi görüyor Kuduz vakalarının dikkati çekecek kadar çoğalması üzerine mücadele tekrar başladı Son günlerde şehrimizde kuduz vakaları bir hayli fazla taşmış ve tedavi maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Bugün Kınarsa gelecek mektep gemisi Albay Fransisko Bulcav'in kumandasında 6397 tonluk Duque Gaxias adında bir Bre zilya mektep gemisi bugün li manimizi ziyaret edecektir-Dost mektep gemisi limanı mız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Piyasada cam darlığı var Son günlerde piyasada cam çeşitlerinde bir darlık hüküm sürmektedir-Yapılan siparişler,altı aylık müddetle"!dolduğu halde paranm transfer edilmemesi vü*cündfvn gümrüklerden çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Hileli yağlar çoğalıyor Mahlut ve sıhhate muzır yağ satan şiddetle cezalan dırılacak Piyasaya çıkarılan bir kısım sade,nebatî ve zeytin yağların hileli oluşundan şikâyet edilmektedir.Bu hususta alâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Yeşil Türkiye Orman Mühcn dişleri Cemiyetinin kongresi dün yapıldı Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinleri Cemiyeti 4 üncü yıllık kongresi dün sa al 10 da Muallimler Birliği Merkezinde yapılmıştır.200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Gençlik Tiyatrosu yarın başhyor İstanbul Uinveratesi Tale be Birliğine bağh olarak kurulan Gençlik Tiyatrosu)sa lı aksamından itibaren Eminö nü öğrenci lokalinde devamlı olarak temsillerine başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • 11 yaşında bir çocuk banyoda öldü Taksimde Mete caddesinde 20 numaralı apartmanın üçüoa cü katında oturan Hasan Ru mani adında 11 yaşında bir çocuk,evinde banyo yaparken sıcak tesirile bayılmış ve boğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 04.01.1954
  • Bir tuhafiyeci dükkânı soyuldu Evvelki gece Dolapderede cüretkâr bir hırsızlık hâdise si olmuştur-Bu semtte Serdar Ömer caddesinde Yani Savaş adında birine ait 4/6 numaralı tu hafiye mağazasına,kaıpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1954
  • Kral Zago Arnavutluk Kralı Zogo,Ital ya kuvvetleri Avlonyada karaya çıkmaya başladıkları zaman» henüz iki günlük loğusa olan Kraliçe Geraldini,yeni doğan veüahtı,kız kardeşleri ni ve o zaman yapılan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Arap devletleri federasyonu Bu ay içinde Kahirede ya pilacak Arap Kirliği toplantısında bir Arap Devletleri Federasyonunun kurulması teklif edileceği bildiriliyor Beyrut 3 ÂP)Burada intişar etmekte oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Kazablanknda tetbiş hareketleri Kazablanka 3 A-A.Dün akşam Kazafblankanın merkezi mahallelerinden bi rinde bir Fransız bekçisine;meçhul 'bir şahıs tarafındap ateş edilmiştir-Tethişci heaje fine isabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Kızıllar Ttbette dinî törenleri yasak ettiler I Kalimpong,3 Nafen)Bu' raya gelen raporlara göre,Jcomüâüst Ç9;n idarecileri Tibetta «dinî törenlerin yapılmasiıru yasak «tmişlerdir.Bilhassa Tibetlilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Kayıp Fransız uçağuun enkazı bulundu Luchon Fransa)3 AA)aeçen hafta salı gününden g^i içindeki on bir kişi ile ¦nenelerde kaybolan Fransız «ekerî uçağını bugün de ara *ûaya devam eden keşif uçak ^l,uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Hamilton Beamish'in ka fasında muhakkak bir çatlaklık veya bir eksiklik mevcut olmalıydı.Bıı,hakikaten acınacak bir şeydL çünkü diğer hususlarda Beamish oldukça akfc başında bir adamdı.Teşhisinden emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Parisli şoförler tabanca taşımak istiyor Paris,3 Nafen)Paris tali si şoförleri mesleklerinin *ctoeh ISkeli bir meslek» olduğunu iddia ederek tabanca taşımak vesikası için icabedeın,izini arin ahnmasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Kısa harici haberler AMERİKA fa Geçen perşembe aikşanundıaaı beri bayram günlerinde vu Jcubulan kazalarda Birleşik Ame likada 284 kişi ölmüştür.Bıwılardan 200 ü trafik kazalarımdöt 28 yangın,10 u uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Fed okârlfğın hududu olmaz İngiltere'de bir adam bir martı kuşunu kurtarmak için hayatını tehlikeye attı Londra» 3 AA)Dün Torqay'da bir adam hayatım büyük bir tehlikeye atarak bir marti kuşunun hayatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Polisin öldürüldüğünü söylediği kadın sağ çıktı Paris,3 T.H-A.Bir müddet evvel Margival'de bütün vücudu parça parça edilmiş bir kadın cesedi bulun muştu-Polis tahkikatı neticesinde bu cesedin Odette V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Dünyanın en iyi giyinen 10 icadını 15 seneden beri birinciliği muhafaza eden Windsor Düşesi bu defa »onunculuğa düştü New Tok,S A.AJ New York moda enstitüsü tarafından bugün ilan edilen dünyanın en iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • FIKRA İdeal koca TARIK BUĞRA Her yiğidin fca.Tbln.de bir ana lan yatar deriz de han'.mlarm kalbinde neyin yatıp kalktığim merak bile etmeyi».Sanki İ onların kalbi ezrldm biz'mle dolu.hattâ yokmuş gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Eski bir Japoa Generali serbest bırakıldı Tokyo,3 A-A.Kore'rin Umumî Valiliğini yapmış olan ve Tokyo Milletlerarası Malı kemesi tarafından mahkûm edilen 25 harb suçlusu arasında bulunan 79 j'aşmdaki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Şark vilâyetlerinde 4 yatslı kız ilkokulu açılacak Ankara,3 T-H.A.ilk* öğrefim dâvasının müsbet bir şekilde halli maksadiyle çalışmalara hız verilmiş ve bilhassa kız öğrencilerinin ilk tahsillerini sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • İKTİBAS Gene Tiern mesele oluyor kâtibcsiyîe evlen d:ği gün kiliseden dikten sonra da boşanırsa diye Hollyvoodun ölü kopuyor vo Mac Carthyden 'kurtulabilmek için evvelce Ali Handan kur* tulmayı temenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Polonya'da sabotaj Polonyalı çetecilerin Noel gecesi Rusya'ya gidecek iki marşandiz trenini uçurduklart bildirildi Berlin,3 A.A.Batı Ber lin'de intişar eden «Telegraph* gazetesi» Polonya'lı çetecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Altm kaçakçılarına karşı atom alimleri Londra.3 Nafen)Güney Afrika polisi altın kaçakçılarına karşı mücadele içiaı îngilte re'deki Harwell atom araştırma merkezinde çalışan âlimlerin yardvmnı istemişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Amerikanın,Kızıl Çin vy eseceği sıyase Dean'ın,Çini Rusyadan ayrrmak İçin teşebbüse geçilmesini Providence,3 AA.«Providence Journal» Pan munjom'daki müzakerelerde Amerikan heyeti başkanı olan Arthur D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Kapısı açılan uçaktan boşluğa düşen telsizci Brüksel,3 T-H.A.Bon get hava alanından kalkan Bel çika Hava Yollarına ait bir nakliye uçağı içinde dört yolcu ve dört kişilik mürettebat olduğu Tialde.Cha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 04.01.1954
  • Yeni bir uçuş rekoru kırıldı New-York,3 AA.Amerikan yetkili hava makamlarından bildirildiğine göre dün Los Angelos New-York arasındaki mesafeyi F-86 tipinde bir uçakla katederek ye ni bir rekor tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1954
  • Hz.Muhammedi teslim edene para verilecekti Hz.Muhammet ellerini kaldırdı ve Ya Rab,bizi ne suretle istersen öyle düşün dedi Kureyşliler Hz.Muhammedin putperestliği muhakkak yi kacağma inandıkları cihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 04.01.1954
  • AŞKA DOYMIYAN KADIN Bugün dünya basınının ken dişinden bahsetmeden bir hafta dahi geçiremediği ender kadınlardan biri de hiç şüpho yok Rita Hayword'dur.Rita için,çeşitli isimler takılmıştır.Yılan kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 04.01.1954
  • ¦I tü if «I SB tw »as Rusların iade ettiği Amerikalılar 1949 yılmda Berlinde Ruslar tarafından esir edilen iki Amerikalı,geçenlerde iade edilmişlerdir.Bunlar;Homer II-Gox solda J ve Lelanel H-Towers'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1954
  • 117 bin liraya satılan futbolcu Londra,3 SHA)Cardiff City'nin-meşhur soliçi Ken Chisholm 117.000 liraya Sunderland kulübüne transfer olmuştur-iki kulüp arasındaki bu anlaşma,kulüplerin mümes silleri t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • V* ispanya millî maçı Millî takımımız iki gün sonra Madrit'de İspanya ile Dünya Kupasının ilk eleme maçını yapıyor* Bu müsabaka için ne kadar nikbin değilselo o kadar da bedbin değiliz.Neticenin lehte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • Rektörlük Kupası basketbol maçlarını Fenerbahçe kazandı Final maçı dün Teknik Üniversite salonunda kalabalık bir seyirci kütlesi önünde oynandı ve Fenerbahçe Teknik Üniversiteyi 50 40 jsektörlük Kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • İngiltere liginde puan durumu Londra.3 SHA)Bu faal ta oynanan maçlardan sonra Preston'u 3-1 yenmeğe muvaffak olan.West Bromwich Albion halâ lig liderliğini elinde tutmaktadır-Onun arkasından bir puan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • İngilferede transfer dedikoduları Londra,8 Nafen)Manchester City takımının gözde oyuncularından Don Revietransfer listesine alınmasını is temiş ve «Manchester City' den bıktım» demiştir-İngiliz millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • Voleybol teşvik turnuası maçları A^kT(SHA)V0ky' *a *Wn gSK*1 maçlan" Spor l«ıL alatasaray kulübü »pot balonunda dfiv»«.„J:mistira devam edil ile G"nün ilk maç 1 Moda spor ını Ortaköy oynamışlardır-Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • Patih kupası kır K°Şusunu Tıp ^kültesi kazandı t^tan|bul,3 SHA)Is ta^Atletİzm AJ^S1 carından tertiplenen Ist-arıbm Üniversitesine bağ Fakültelerle Yüksek o-*ulJar,Teknik Üniversite *e Robert Kolej ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 04.01.1954
  • Vivana futbolunun güzel bir örneğini veren Au s trial il ar dün 8 gol attılar ve pek çok gol pozisyonuna girdiler.Besimde Austria santrfonman blf timm Galatasaray in genç kalecisi Metin fedakâr bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • Fransada Noel ve yılbaşı esna sında kazadan 17 kişi ödü Paris 3 TH.Aİ)Noel ve yılbaşı esnasında Fransada ki yol kazalarında 17 kişi öl müştür-Bu adet diğer yıllara nazaran ehemmiyetli bir azalma ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • Komünizmi terkeden Amerkan askeri Seul 3 AA)Komünizmi tercih etmişken yılbaşı da memleketine döneceğini bildiren Amerikan esiri onba şı Clude Batcheler bugün Ko leden Tokyoya hareket etmiş tir.Bilindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • RÖPORTAJ 25-30 belediye murak esnaf kon Henüz adına ne komedi ne de trajedi ismini verdiğimiz bu piyesin en heyecanlı sahnesi,yılbaşı gecesi oynandı Bir milyonluk koca şehirde seneierdenberi kazıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • Tetkikler Kusurlu ve kusursuz gözlü k camları Göz yorgunluğu,sıhhf tararlardan başka,iş hacminin azalmasına ye kalitenin düşmesine de sebep olur İlk gözlük camları bundan 650 sene evvel yapıldı.Bu bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • Çek Müdafaa Vekili istihsalin arttırılmasını istedi Viyana 3 AP)Prag rad yosunun bildirdiğine göre,Çekoslovakya Başvekil yardımcısı ve Müdafaa Vekili General Alexej C:picka Çek ordusunun en modern sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • Eisenhover Vasingtona dönüyor Vaşington 3 AA.10 gündtn beri Augustada da dinlenmekte olan Reisicum hur Eisenhover bugün Vasingtona dönecektir.Eisenhover tatilinin mühim bir kısmını,pazartesi gecesi Gm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • AR Kendisinden sonra kimsenin odaya girmediğine emin olduğunu iddia ediyordu-Valizlere dokunmamış,yerlerini de değiştirmemişti-Kadına teşek kür ettim,dalgınlıkla bunu benim yapmış,olacağımı söyledim-B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • f 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n 12 1 1 2 Ilı J 3 4 I 5 5 r J 6 7 8 9 TO 11 12 tBaBT Soldan sağa 1 İstanbul'da bir semt.2_Ege bölgesinin yiğiti;Kas;Asker.3 Fotoğrafçılıkta!bir ameliye;Eski evlerde bulunurda;Uta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1954
  • EHİZLIRİN K1ZB Tarihî Roman Yazan:Kemal SAMANCIGIL Aspasya daha çok açarak girdi;arkasından da bir sarhoş yalpa vurarak içeri kaydı 6 önce şaşıran Nilüf evt sonra bir ok gibi atılarak onu eteklerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.01.1954
  • Sovyetlere yeni bir teklif yapıldı [Bag taraf» Jırincide] Eisenhower Birleşmiş Milletler genel kurulundtaı söylediği bir nu tukta ortaya atmıştır.Şimdi bu mevzuda harekete geçmek sırası Rusyadadırt Mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Dörtler toplantısı hazırlığı [Bağ tarafı biriuoide] başlıyacaklardır^ Amerika Dışişleri Vekili Poster Dulles 12 ocakta New York'ta dış münasebetler konseyinde vereceği büyük nut kunda haricî politikas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Dulles nikbin [Baş tarafı birincide'] külleri ve saanyi şahsiyetleri amasuıda Dışişleri Vekili John Foster Dulles da bulunmuştur.Bu neşriyatta Batı Almanya,Başvekili Dr.Adenauer,Birleşik Amerika Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Fransada yeni kabine buhranı [Baş tarafı birincide] Aurolün bugün açıklanan mektubu,ayrıca Lamel'in bir ta lelbkıi de belirtmektedir.Başvakil parlâmentonun önümüzdeki 6 ocak çarşamba günü olağanüs tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • LANIEL,KARARINDA.İSRAR EDİYOR Paris,3 A.A-Fransıa Başvekili Joseph Laniel,2 ocak tarihli mektubu ile Cumhurreisinden taleb ettiği istifasının reddedilmesi üzerinebu kere meclis başkanı Edouard Herriot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Ankara genç karması Güneşsporla berabere kaldı Ankara-3 AA)Bugün eaat 12.30 da 19 mayıs stadyomunda Ankara genç karma sile Giineşspor kulübü arasında yapılan ikinci antreman ma çmda takımlar M)beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • İki gemi tehlike içinde Stocholm,3 A.A.Bir İs veç,bir de Danimarka gemisi Othnia körfezinde şiddetli bir fırtınayla tutularak acele yar dun istemişlerdir.Gemilerden biri 1497,diğeri 282 tonluktur.14Ö7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • KremCin'de maskeli bale Paris,3 A.A.Moskova radyosu,1 ocak tarih inde Kremlin'de verilen Wr maskeli balonun röportajım neşretmiştir.Moskova rasyosunun bildirdiği ne göre,bu baloya askerî mek •teplerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Azerbeycanda bir tayin Londra.3 A.A.Baku vad yosunun bugün bildirdiğ-ime gröre» Sovyetlerin Azerbeycan'diaıki matıalil sanayi vekili Camaled •din Müslimoğlu Magamoyın,A aerbeycan Cemhuriyeü Başvekil y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • ingiliz Malivecileri toplanıyor Sydney,Avusturalya)3 A.P.İngiliz milletler camiası mem leketlerî maliye bakanları 8 ile 15 ocak tarihleri aras-nda bura da bir konferans aktedeceklerdir.Bu konferansa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Dünkü amatör birnW küme maçları Amatör birinci küme maçla rina bugün Şeref ve Vefa stad larmda devam edilmiştir.Şeref stadında yapılan maç larda Galatasaray Sümerspor* u 2-0 yenmiş.Emniyet.B-oğ luspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • A!yensen Hacettepeyi 3-2 mağlûp etti A nkarada bulunan Danimar fcanın Alyensen futbol takımı döndüncü ve son karşılaşma sini Hacettepeye karşı yapmış ve 3-2 galip gelmiştir Maçın ilk devresi 2-İ Alyeı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Memleketlerine dönmek istemiyen esirlerin durumu Panmunjom» 3 A-A-Harb esirlerini memleketlerine iade etmekle vazifeli tarafsız komisyonun başkıanı Hindli General Timaya.esirler hakkında bugün aşağıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • İtalyan kabinesinde değişiklik Roma,3 A.A)Kabine buhranına bir çare bulmak üze re hristiyan demokrat parti li derleri bu gece bir toplantı yojp anışlar,partiden geniş müzahe ret istiyerak bu buhranı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Pakistana Amerikan yardımı Dacca 3 AP)Pakistan başbakanı Muıhammed Ali bu gün burada Pakistamn müda fa kuvvetlerini artırması için Birleşik Amerikanın yardımda bulunmasına hiç bir itiraz seböbi görmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Siyasî pari yaptıklar LBaş tarafı birincide] I yasî bir toplantı,Beyoğlun-I da ve Erenköyde ise.iki ocak I açmışlardır.Usküdarda yapılan D.P toplantısında gçen hafta C-H.P-İîlerin burada yaptıkları to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Celâl Bayar dün Kayseriye gitti [Baş tarafı birincide] hurt istasyonda kaalbahk bir halk tarafından sevgi tezahüratıyla istikbâl edilmiştir-Celâl Bayar,yana Sümer bank Bez Fabrikası işçilerinin Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Emekli maaşlarına yapılacak zam LBaş tarafı birincide] Diğer taraftan bütçe Komis yonunun bugün emekli,dul,ve Yetimlere yapılacak zamlara dair kanun,tasarısını da görüşmesi beklenmektedir-Htırlarda ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Hindiçinide göğüs gögtise savaşlar TBaş tarj.fi birinc/de* Operation Falcon a.dı verilen bu harekâtta Fransız ve Vietnam kuvvetleri 13 aralıktan bari bu bölgede temizleme faaliyeti ne devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Ankarada cüzdan çalan Almanlar [Baş tarafı birincide} manya'nın Dusseldorf Üniversitesi talebeelrinden Hans Pe pen ile arkadaşı Frankfurt'lu Paul Erite'nin yaptıkları anla şılmış ve iki hırsız yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Mesut bir nişan Gazeteci arkadaşlarımızdan Aydogan önel dün Gülsereı» Talan ile nişanlanmıştır-Tebrik eder,saadetler temenni ederiz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Avrupada karakış [Baş tarafı birincide] Havanın anî bir şekilde soğuması» Paris sokaklarının bir buz tabakası ile örtülmesine se •bep olmuş ve bu yüzden bir çok kaza vuku bulmuşturîsviçrede karın esas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Ankara C.H.Pti merkezi dün açıldı [Baş tarafı birincide] Mfc C.H P.Genel Sekreteri Kasım Gülek söz aldı.Genel Sekre ter C.H.P malları hakkındaki ¦kanunun ç^iktiğı günden beri partinin hiç bir yerde f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • MUSADDIKIN DOSYASI TEMYİZE GÖNDERİLECEK Tahran 3 A.A.Hata ler Vekili Amidi Nurinin bu gün basma verdiği malûmata göre,Musaddık dâvası dosya sı askerî istinaf mahkemesi nin kararından sonra temyize sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Fatimmin muhakemesi [Baş tarafı birincide] stnden beri kayıp olan Fatımî gıyaben muhakema edilecek,as-'kert mahkeme eski id.şişleri veki li hakkında muhtemelen ölüm ce zası verecektir Fatunîyi bulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Milletlerarası filim festivali [Bag tarafı birincide] tarafından,çevrilmiştir.Adı «Bir Haydut olan.bu film 150 dakika devam etmoktedir.«Hurricane» meselesi hakkında çevrilen filmi birinci mükâfat ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 04.01.1954
  • Amerikalı bir iş adamı daha serbest bırakıldı Oç senedir Çinlilerin elinde bulunan Kiehn,nihayet hürriyetine kavuştu Hong Kong,3 AP)Üç seneden beri Şanghay'da ko münist zindanlarında bulunan 44 yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 1 13.00 Haberler 13.15 Desi Aımaz orkestrası Pl.13.30 Şarkılar Okuyan:Afife Edi bogru 14.00 Uvertürler Pl.14,20 Türküler Pl.14.45 Come ve Eddy Fisher* den şarkılar Pl)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kapanış Açılı?Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Franga 0.81 0.80 isviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr'.5.6t 5.60 isveç Kx,54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden Direkt yazan elektrokardiyograf cihaza alınacak 1 Vekâletimiz Devlet Hastahaneleri ihtiyacı için 10 16 adet direkt yazan elektrokardiyograf cihazı kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1 Numaralı Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Bedeli 954 yılı bütçesinden ödenmek üzere şartnamesine ve plânına göre 90 lık otomatik santral 2490 sayılı kanunun 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • istanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerf Kıtaat İlânları As-ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddeleri hizalarında yazılı ıgün ve saatlerde kapalı zarfla Çorlu As,Sa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • İSTANBUL-BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Saat 21 de Dram Kısmı BU AKŞAM SEMERKATTA Yazan:Jaquies Dev,al Türkçesi:Fehmi Baldaş Her çarşamba akşamı talebe trer-^siüir.Pazartesi akşamlan iem-sil yoktur.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • ADona şartları I*.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üq ayhk 12 00 Bir aylık W Ecnebi memleketlere iki mislidirilân şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,60 T.L.ilanlardan mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:1 M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevofe Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine aaat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • MiKî EaifSm Vekâletinden 524812-46 lira keşif bedelli-Sürt Erkek Sanat Enstitüsü binası inşaatı kapaiı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 îhale 13 Ocak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden İzmît Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası 18/1/954 günü «saat 5 te müessesemizde açık arttırma usulü ile satılacaktır-Bu işe ait şartname bedelsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Bayındırlık Vekâleti izmir Stı İşleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 izmir Su işleri 3 üncü Sulbe Müdürlüğü Bölgesinde bulunan Kula Yalımlar ovasının taşkından korunması inşaatı olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • İstanbuldaki taksi sahiplerine İstanbul bölge ekonomi ve ticaret müdürlüğü ölçüler ve ayar başkontroförlüğünden 17822 sayılı Ölçüler Kanunu ile 14826 sayılı ölçüler Tüzüğü hükümleri gereğince taksimet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • iiier Bankasından İçme su tesisEeri yaptırılacaktır 1 Aşağıda isimleri,keşif bedelleri ve geçici teminat miktarlar» gösterilen kasabaların İçme suyu tesisleri yaptın,laca kür* Boru ve cl'ğer malzemeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden S 1 Tapulama işlerinde çalışacak fen elemanı yetiştiril mek üzere Ankarada fen kursu açılacaktır-2 Kursa,lise ve muadili okul mezunları alınacak,lise nüı fen şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Süperfosfat Alınacak Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden idare ihtiyacı için beher tonu 200 Ura.Fob muhanım*& bedelli ve 27,750 lira geçici teminatlı 3000 3-500 ton ar** sında Süperfosfat açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • 5 Lokman Hekiıp.Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyo\u No.104 I^WWWWWWWM ı»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • MUAMMER M KARACA M A K S t M Bu akşam Saat 21 de OBALİ KARAKOLU Cumartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yası işlerin* fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DEMÎRTAŞ Basıldı!1 yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8