Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Dörtler konferansının başlandı konferansının 1954 yılının seyri üzerinde kafi bir tesir icra edeceği kabul ediliyor Şimdilik doğu ve batılı makamlar konferansın nerede toplanacağı meselesinde ihtilâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Hicaz Demiryolu uudî Arabistan hükümeti Ürdün ve Suriye'ye müracaat ederek Hicaz kattı dediğimiz Şam'dan Medine'ye kadar uzanan dar demiryolunun işletmeye açılmasını İetemig,her iki hükümet de buna mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Basketbol turnuvası Dün geceki karşılaşmada Teknik Üniversite 44—42» Fenerbahçe 43—36 galip geldiler Ahmet Üzel Basketbol ku pası müsabakasına dün gece Teknik Üniversite Spor salo nunda devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Halk Partisinin yeni II binası dün açıldı İnönü kısa bir konuşma yaptı Giinaltay ve Faik Ahmet Barutçu iktidarın icraatını tenkit ettiler C.H,P# Nuruosmaniye Semt Ocağı ile yeni il binasının açılışı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Uçakla kar naklediliyor Stave Vermont)2 A,A.Bir kış sporları merke zi olan Stove şehri Portoriko çocuklarının kar topu muha rebesi yapabilmeleri için uçakla kar gönderilecektir* Tecrit edilmiş mukavva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • ı^ŞP BEŞİKTAŞTA AÇILAN DİSPANSER Demokrat Parti Beşiktaş ilçesi tarafından dün saat 15-30 da parti binalarının birinci katında bir dispanser açılmıştır.Her türlü teçhizatı parti tarafından temin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • D.P.Gençlik ocakları kuruluyor Ankara 2 ANKA)Ha ber aldığımıza göre,şehrimiz Ünivesitesine mfensup D.Pli gençlerden bir kısmı Demokrat Partinin ilk gençlik ocaklarını kurmak üzere faa liyete geçmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • ingiltere,yine kesif bir sis altında kaldı Deniz ve hava seferleri aksadî Meydanı bulamıyan bir uçak golf sahasına İndi Londraı 2 AP)Bugün Bütün uçak seferleri bu yüzhemen hemen bütün Güney în~ den ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Adres:Nuraoam&niyo Turtada* SokakNo:18 İSTANBUL Tcîjraf:MlIJJtYET İstanbul Y I L 4 S A T I i 1313 Posta Kutusu x 4 0 2 TELEFON t t 9 6 1 4 FtATI ilfiKıiBl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • C.Bayann yapacağı seyahatler Amerika ve Pakistani)Celâl Bayan karşılamak özere hazırlıklara başlandı Karaşi 2 T.H-A.Fafcis tan Başvekili Mehmet Ali,Dakka şehrinde verdiği beya natta Türkiye Cumhurbaşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Adana'nın kurtuluşu Yarın bir heyet uçakla Ankaradan Adanaya gidecek Ankara 2 Milliyet)Adananın 32 inci kurtuluş yj h dolayısiyle yapılacak mera simde hazır bulunmak üzere,Ankaradan bir heyet pazar te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • İmparatorları uğruna ölen Japonlar *'îf eni yıl miinasebetryfe imparatoru selâmlamak isteyenlerin paraya hücumu sırasında ayak altında kalan 19.kişi öldü» yüzr lerce kişi yaralandı Tokyo 2 AA.yeri yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Yeşilırmak yükseliyor Turhal 2 A.A.Şiddet li soğuklardan sonra,havarim fiirden bire ısınması yüzünden Jcarlarm aniden erimesi,Ye şilırmağm bir metre yüksel ¦meşine sebep olmuştur-Ha sar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • CEBESOT DÜN BIB TOP LANTI YAPTI Millî Tesanüt Birliği adına İstanbul mebusu Aü Fuat Cebesoy dün Birlik merkezinde bir basın toplantısı yaparak.Partiler arası münasebetlerin bugünkü durumunun tenkidiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Komünistlerin vaatlerine kanan bir esirin ifşaatı Korede 22 Amerikan esirinden iiri memleketine dönmeyi kabul etti ve kızılların eğirleri tehdit ettiğini bildirdi Seul,2 AP)Komünist e-sir kamplarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Austria Vefa ile diîn 2 2 berabere kaldı i«/m ¦fâfflfâk 'ci k™w!^Jman VJyanamn Aoşrna futbol takım,Jkms ı^^Sî^Sf0" Dolmabah ?e stadında Vefa takanına kar-Itmic^ o Çeta5me,i bir Şekilde cereyan eden bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Ganç va güzel fakat kadın değil Genç ve güzel Ur ÇfaıJi kıa hüviyetine girmiş olan Kwong-Hsi adlı bir cinsî sapık I long' Kong'da roabkûm olmuştur* Küçük yaşından beri kız kıya* fetinde dolaşan bu erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Orfa-Doğuya Amerikan mı Wasahingbsn,2 A.A.Ba tter verildSgine göre,hükümet gelecek mail yılda Ortadoguya şimdiki mal!senede olduğu gibi 190.000.000 dolar iktisadî yarJr dunda bulunmayı tasarlamakta-Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Fırtına ve kar Kar,sabaha kadar fasdab bir gelriide devam etti,Denizlerde şiddetti Mr fırtına var Bir kaç günden beri nisbe ten mutedil giden havalar,ev velkj gece saat 22.den sonra sertleşmiş ve sühu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Albay Sıtkı Kutlu Kore birliğimize leyin edildi Ankara' 2 Milliyet)Mart ayında Seferihisarda toplanacak ve hazırlık devre sı 13i müteakip Koreye gide cek olan 5 inci değiştirme bir ligimizin komutan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • NEW-YORTTUN YENİ BI* LEDİYE REİSİ Bir müdA dût önce New-York Belediye Reisliğine sekilmiş olan Robert F-Wagner,iki gündeş beri vazifesine başlamıştır.Resim,ye-ni Belediye Reisim makamında göstermekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • Türkiyeye ait yazılar Le Monde gazetesinin neşrettiği bir özel sayıda Loniel ve Bidault.bizden,hayranlıkla bahsediyorlar Paris,2 AA-«Le Monde» ¦gazetesi bugün.2 Qcak tarihinde neşrettiği bir nüshaya T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • ON BIN AİLEYİ AÇIKTA BIRAKAN YANGIN Bİr müddet önce Hong~Kong ta on bin kadar evin yandığım ve i 0 toin kişinin açıkta kaJdığraı bildirmiştik.Resimde,yanan yerlerin bugünkü halini görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1954
  • ¦f/toiMk e£tofaiHtH iugün şehrimizde havanın çok mlutlu ve aralıkb yağmur ya-el»,rüzgârın fırtına halinde 'Neği,sühunet derecesinin üe-işmiyeceği tahmin edilmiştirffîfm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1954
  • uawam* mww& Yılbaşı ve ikramiye Teberrüier ve gözyaşları Akıllı deliler Hamama giren terler Yılbaşı ve ikramiye 1954 pek güzel girdi.Hükümet,kfcaendn ağznı aciverdfc.Memurunu,işçisini,dişçisini ık ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • ¦to 3 Ocok 1954 PAZAR Ru.27 MMi '«ur U78 21 Aralık İM» VAKİT VASATİ NEftNl &te» 7.26 2.34 12.18 756 Ikına 14.39 9.47 A kıyam 16.52 12.00 Yat* İS.29 1.38 j imsak 5 40 12L47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Bir kaç gün evvel Hıza Tevfik'in ölüm yu dönümü idî.Ha y*atv karşılayışı ve aVyişlerile ruhen bir yakınlık duyduğu,muz bu büyük insanı her yıl ay m günde anmayı bir an'ane ha» line getirdik.îşte bu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Beşiktaş dün yeni bir dispansere kavuştu Demokrat Parti,Beşiktaş idare heyeti tarafından üçe merkezinde tesis edilen Bar baros dispanseri dün saat 15 30 da törenle açılmıştır.Dispanserde,her türlü has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Fatihte bir taksi ile bir tramvay çarpıştı Dün saibah Fatihte bir vesa it kazası olmuş ve Hüsnü admda bir şoförün idaresinde ki 7901 sayılı taksi ile Hasan adındaki vafcmanm idare etta ği tramvay çanş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Ormancılar Cemiyeti kongresi Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti yıllık Genel Kurul toplantısı bugün saat 10 da Çemberlitaş Muaıllimier Birli ği salonunda yapılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Külliyetli miktarda fasulye ihraç edeceğiz Alâkalılardan aldığımız bilgiye göre,bu yıl istihsal ettiğimiz fasulye,geçen sene lere nazaran çok üstündür-Yine aynı kaynaklaı-954 yi h içinde dış yipasaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Gıda maddelerinin f atları düşmeye başladı Yılbaşı münasebetiyle mey va,sebze ve bir kısım eşya fiatlarında görülen pahalılık dünden itibaren geçmeye baş lamış ve fiatlar hissedilir şe kilde düşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • HALKIN İkramiyelerden sonrası imzasının üstüne «on yedi yıllık bir memur» iba resin i yazan ve adının açıklanmamasını istiyen bir okuyucumuz şöyle yazıyor:«ikramiyelerimizi almadan çok daha önce.hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Talebe teşekkülleri n i h a yet birleşiyor Teşkiline karar verilen federasyon şubat ayı sonunda faaliyete İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin büyük kongresi.5 Ocak Sah günü Marmara Lokalinde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Verem savaş haftası 10 Ocak pazar günü açılacak olan hafta için gereken hazırlıklar yapıldı Verem Savaş Haftası 10 Ocak Pazar günü başlayacaktır Bu husustaki hazırlıklar ta marnlanmak üzeredir-Şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Odun Hatlarına zam teklifi kabul edilmedi Oduncular Cemiyeti Beledi yeye müracaat ederek son günlerde hava muhalefeti do layısiyle odun getiren motor sahiplerinin navlun fiaıtını çe ki başına 2 lira a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Kacbköyde üç amele mangal kömüründen zehirlendi Kadıköy de,Yel dedirmeni mevkiinde oturan Alâaddkı Demirkaya,Müftek Saansu ve Kadir Sarısu adında üç amele evvelki gece od atlarına koydukları mangaldak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • IiLr elbise boya imalâthanesinde yangın çıktı Evvelki gece Kumkapıda,Yeniçeriler caddesi 113 numa rada Zabel Sahakyana ait eibi se boya imalâthanesinde,priz de unutulan bir ütünün tahta lan kızı^*arma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • 1 S A HABERLER Istanbul Vilâyet ve Bele,diyeainan ayr-'lmıası mevzuumda ilgililere izahat verecak olan Be lediye heyeti dün Ankaraya git mistir.Kahve fiatlannda mühim bir tenezzül kaydedilmiştir.Hıa l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Fenerde oturan Osmar» «w dteıda bir şoförün 5132 sayJı taksisi evvelki gece salınmış ve plâkası sökülmüş bir hakle bu lummuştur.Bu işi yaptığı» anlaşılan Enver Çevik adında biri yakalanmıştır.Hasköyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Cemiyet KONGRE it Üsküdar Harmanlık tik okulu Yard;m.Derneğinin yıllık kongresi;yarın saat 10 da okuj binasında yapılacaktır TÖRENLER Yüksek Ekonomi ve Tica ret Okulumun kuruluş yıldönümü münasebetiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • BERLİN TJJMÜLTE ÇİLERİ I Yazan;John Sherwood "efrika No:10 Sovyet bölgesindeki gıda kıtlığının ciddî olduğu belliydi Köylülerin gelecek hasada kadar yiyecekleri hiç bir şey kalmamıştı-Acaba-bütün bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 03.01.1954
  • Troleybüs seferleri Hazırlanan proje tasdîk edilmek üzere Bayındırak Vekâletine gönderildi Taksim ile Beyazıt arasında tesisine karar verilen troleybüs hattına ait proje ikmal e* dilmiş.tasdik edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1954
  • Siyasi icmal Mikroptan âridir!Harpten evvel Birleşik Anerikada yerleşen yahut muhtelif imkânlara başvurarak ııududu aşmaya muvallak olan Çekler,memleketlerinde sefa-»et içinde yaşayan ve açlıkla pençe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • *53 «senesi zarfında 200 uçan daire görüldü Vaşington 2 ANKA)Bon zamanlarda uçan daire »ere ait haberler gazetelerde Uzla yer almamakla beraber bu mevzuda bazı mühim ge üşmeler olmuştur.Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Hollyvood,sansürün hafifletilmesini istiyor Nev York 2 T.H.A.Amerikan sinemacılığının tanınmış otoritelerinden.Samu el Amerikan sans-üı bürosuna müracaat ederek,film sansürlerinde daha yumu şak davran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Italy ada bir yangında 50 kı,v evsiz kaldı Bolzano 2 AP)Şidd_i li rüzgârlar Corees di Sılana ro köyünde çıkan bir yangının süratle büyümesin* ve 10 evin tamamen yanmasına s?bep olmuştur.Bir evde çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Bu da bir yılbaşı eğ'ences' Vichıta Kansas)2 A.A.Bu şehirdeki 10 çocuklu bur aile yılbaşı gecesini orji nal bir şekilde geçirmeye ka rar vererek çocuklarından s t kizini bademciklerini aldırmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Kral Zogo Amerikaya gidiyor_Tahtından feragat etmediğini söyityen eski Arnavutluk kralı,memleketindeki rejim aleyhine suikast hazırladığı yolundaki haberleri yalanladı iskenderiye 2 AA)Eski Arnavutluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Faruk'un pu' koleksiyonu Müzayede ile satılaeak koleksiyonun Mısır hazinesine 409 bin dolar temin edeceği bildiriliyor Nev York 2 AP)Nev Yorklu muhammin Bernar Harmen eski Mısır kralı Fa ruk'a ait uul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Macaristan'da grip salgını Hastalık yüzünden pefa çok kurban verildiği ve ilâç.doktor sıkıntısı çekildiği bildiriliyor Viyana.2 lAA.Macaristanda bir çok kurban veren feei bir gı ip salgını hüküm sürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Ekznek kesmek isterken ken* dis iii bıçakladı Viyana 2 A.A)Franz Schuber adında 45 yaşında biı adam dun gece ekmeği göğsüne dayıyarak kesmek ıs terken bıç^k nızla kayarak kaburgaidiı arasına saplan mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Dünyanın en uzun elektrik kablosu Roma 2 A.A.Sicilya ile Charyde araşır yük&ek gerilimi,bir kablo döşeneceği bildirilmektedir Dünyanın en uzun kablosu olan 3653 metre uzunluğundaki bu hat İtalya yarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Bu da bir kâhinin iddiası Roma 2 TJLA.italya run tanınmış falcılarından Achille Angeio,1954 yılı için şu kehanetlerde bulunmuş tur.1 Malenkov,Kremlinde dolaşmaya başlayan bir kadı nm tesirinden kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Kraîiçe ile ahbap olan.küçük kız Retorua Yeni Zelanda)2 A.A)Küçük bir kız çocu ğu bugün on binlerce kişi önünden fütursuzca geçerek mahalli danstan seyretmekte o'an kraliçe E iz?belhin yanı na gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Hindislanda serbest bırakılan maddeler Yeni Delhi 2 AP)Hin destan hükümeti dün gece' bakliyat ve diğer ikinci dere pe tohumlar üzerindeki kont rolün tamamen kaldırıldığını 'bildirmiştir.Bundan maksat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Malezya'da görülen garip mahlûklar Eski Malezya efsânelerinde bahsi geçen bu mahlûkları incelemek üzere bir âlimler heyeti Malezyaya gidecek Kuala Lumpur.2 AA)Malezya ormanlık bölgesinde görülen yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • 'tiaimwfwrf it-tity*—nrr-THrir-t-FIKRA I-Şöhret Geçen sene June Hawer adında bir sinema yıldızı mai nastıra çekilnvşti-Çeşitli tef-İsirJerc yol açan bu hareketin gerçek mânâsım,»onunda yine bizzat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • İKTİBAS GeneTiem siyasi bir e oluyor HB Gene Ticrney*Ie münasebeti bir mesele olmaya başlayan Ali Han,yine bir sinema yıldızı olan sabık karısı Rita ile.Daha henüz evlenmedikleri nalda;hattâ evlenip e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Azıb mahkûmların verdiği temsil Londra 2 Nafen)îngil terenin en azıh mahkûmlarının bulunduğu Dartmmor ha pishamesi mahkûmları mah kûmlardan biri tarafından ya zılmış ve Hazreti Isanıh doğu munu mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Çekoslovakyada 5 senelik plân fiyasko verdi Viyana 2 Nafen)Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Zapoiocky.yeni yıl mesajında beş senoJik kalkınma pia m)nın hedeie ulaşamadığını söylemiş ve mesullerin cezalandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Xisa harici haberler AMERİKA Amerika'da yıîbaş-v tatilinin ilk otuz saati zarfında 132 kişi.yel kazalarında.2i kiği,yan Çınlarda vt?19 kişi de diğer ka zalarda ölmüştür.İNGİLTERE Elbisesinin et;ği tut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Müzeciler Nev Yorkta bir toplantı yapıyor Nev York,2 AP)27 memleketin hazinelerini muhafaza ile memur müzeciler gelecek çarşamba günü Nev Yorkta toplanarak meslekleri Je alâkalı muhtelif meseleleri gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Kraliçe Elizabeth,Yeni Zelanda'da taç giydi Yeni Zelandanın 120 bin nüfuslu Maori kabilesi kraciçe ve düke merasimle taç giydirdiler Rotoruar 2 AP)Yem Ze-olmuşturlândamn Maori adı verilen 120 bm yerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 03.01.1954
  • Sizi iki gün arka arkaya ti'iiip etmiş ve her şeyi görmüş.Ueorges fena halde kızmış b Şu herifi hemen kapı dışarı edeceğim-Sakın böyle bir şey yap maya kalkışmayınız.Mullett sırf size olan bağlılığı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1954
  • Maya galerisinde karikatür sergisS Şehrimi/karikatüristleri dün Maya galerisinde bir sergi açmışlardır.Sergi 15 Ocak tarihine kadar her gün 14-30 dan 19 a kadar açık bulunacaktır-Sergide 19 karikatüri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 03.01.1954
  • HERCÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAH'A I inci Şarl yanlış bir hükümle idam edilmişti Sehpa önünde Şarl:ABlaha şikâyet etmekten korkarım dedi,çiinkil ben de Kont Straffordun ölümUnü yanlış olarak tasdik etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
  • 03.01.1954
  • v'H:"v V,BEYAZ PERDENİN SEVGİLİSİ:JANE POWETX tik görüldüğü günden bu^flnt kadar beyaz perdenin en çok sevilen yıldızı muhakkak ki Jane Pov/ell'dir.Sarı saçlı ve ma-vi gözlü yıldız,üst üste Amerikan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Resimli Hadiseler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1954
  • Bugün A ustrla ile karşılaşacak olan Gal atasaray takımı Galatasaray bugün Austria ile karşılaşıyor Şehrimizde misafir bulun an Avusturya'nın Austria futbol takımı üçüncü karşılaşması-nı bugün Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Atletizm şampiyonasının hazırlıkları tamamlandı TUrkiyeyi temsilen 20 erkek ve 5 kadın atlat iştirak edecek II.mi ma ¦m «m.ı Bem.2 SHA)25 ilâ 2 ^Tr?PâAtleÖ2m Şampiyonasında birincilik İc3n çekişecek 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • ses Spor Haberleri BBS YUGOSLAV TAKIMI İNGDLTEREDE Londra.2 SHA)Yugoslavyanin tanınmış futbol.takımlarından Hadjuk 20 Ocakta muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere îngiltereye gelecektir-Bu takım geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Meşhur Japon hayale ilan mi an Sn sumu Naito Isviçrede antrenman yaparken Japon kayakçıları İskan iinavyaaV Tokyo,2 SHA.13 Japon kayakçısı 17 Ocakta iskandinavya'da yapılacak olan dünya kayak şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Sî.Süvestre koşusunu Çek Zatopek kazandı Brezilyanın meşhur St.Süvestre koşusu bugün anane vî parkurda yapılmıştır.Bu yarış Sao—Pauloda misline rastlanmaıruş bir alâka uyan dırmış fe_şokaklara dökülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Dünkü Vefa Austria maçında Garbisin tehlikeli bîr akmt Avusturya futbolunun mümessilleri Austrialılar dün Vefa ile yenişemediler Çamurlu bir sahada çekişmeli bir şekilde cereyan eden maç zaman zaman z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Amerikada Noel Tenis Turnuvası Amerikanın tanınmış oyun* çularımn.iştirakiyle yapılan Noel kupası tenis turnuvasının ilk turunda Pred KovaleskL meşhur G,Mulloy"» 11/9.'2/6.6/2 yenerek Ibir sürpriz yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • ispanyolların en meşhur futbolcusu Kubal» Kubalaya göre Avrupa ve dünya futbolu Londra.2 SHA ingilizler tarafından Avrupanın 1 numaralı santrforu olarak ilân edilen ispanyol Kubalaya «Avrupanın eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Tekrar Fransaya dönen «Kara lncb Ben Barek bîr arkaaaşıyla şakalaşırken R« SBABEKt DÖNDÜ Paris.2 SHA S?n 5vl?f ^11t5pa«yanm «AtleükPvtakımmda oynamakta OHmSİTİUtb°nU B^k.tekrar Pı-ansaya döamüştiir,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Almanyanın 1 numaralı atleti Fütterer-Derecesi:100 metre 10-4;200 metre 21;4X400 metre 40.8 Almanyanın en muvaffak atleti Berlin.2 SHA)Batı Almanya Spor Federasyonu 1953 yılının en muvaffak atleti ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • Dün yapılan ve bu gün yapılacak maçlar Amatör üçüncü küme lig maç lanna dün Şeref,Fenerbahçe ve Vefa Stadlarında «fevaım edil ¦aiştir.Yapılan müsabakalarda gu neticeler alınmıştır.Şeref Stadında Karag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 03.01.1954
  • maçlar Izmir,2 AA.Bugün Alsaiıcak Stadyomunda yapı* lan futbol maçlannda Gdztepe Karayeline 2—1 ve Yünmen-Bueat Altınorduya 1—0 galip gelmişlerdir»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Yazan:Hasa» YILMA'ER Geçen yılın festivalinde birinciliği kazanan film:"Ağa düşen kadın,ATLAS re İPEK'tı FJınin tomi:S&lome V»P*att rakkase)ı&rtistierl:Rita Hayworth,Stewart Granger,Charles Laugton,Ju
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • 1953 senesinin en beğenilen kitabı Doktor Kinseyin eseri oldu Gallop Enstitüsü tarafından tertip edilen bir anket neticesinde Amerika da en çok beğenilen eserin Dr-Alfred C-Kinsey tarafından yazılan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Yazan:Yves Dartois 2fi Dördüncü ve son karşılaşmamış ise.Çok güzel kokan gül ÇiLini elimie ayırmış,yüzü kıs-Bitn çakıllara gömülmüş,eldivenli eli ileri uzanmış olduğu fc tide yerde yatan adamı görmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • f 2 3 4 5 S 7 8 9 10 n 12 1 2 3 4 i 5 ^H I I J-U 6 7 8 9 HHj 1 L to!11 12 a 1 1 Soldan »ağa 1 Bir konser çeşida,2 DernekleriJi birimi;Bir nevi üc ret;Bir nota.3 Güzel koku lu bir ot;Uluların ulusu;Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Çataicadaki Aliı»aşa camii tamir ettirilecek Çatalcada,Balkan harbin de kubbesine isabet ed m merini ile harap olmuş bulu nan Aüpasa camiinin,yaptı rılan tamirat keşlileri Yakjflar idaresince kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Dün bir esrar satıcısı tevkif edildi Bi mekân,takımından Mu hütm adında biri Beyazıtta şüpheli bir vaziyette dolaşır ken.emniyet memurları tara fından yakalanmış ve üzerin de bir miktar esrar bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinin toplantısı Ticaret ve Sanayi odaları ve Borsalar BirÜğj Genel Ku rul toplantısı önümüzdeki haf ta içinde şehrimizde yapıla çaktır.Alâkalılar tarafından bü yük ehem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Şehir yollarının inşaasına devam ediliyor Şişlide yapılmakta olan ka nalizasyon inşaatı sona ermiş bulunmaktadır.Yeni yıl tah sisatı ile önümüzdeki günler de bu yolun asfaltlanmasına başlanacaktır.Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Çamaşır asmak isterken düşüp yaralandı Beşiktaşta dikkatsizlik yü zünden bir kaza olmuştur-Bu semtte,Serencebey yokuşun da 23 sayılı evde oturan Şev kiye Güven adında genç bir kadın penceredeki ipe ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.01.1954
  • Tarihi Roman Xazan:Kemal SAMANCIGÎL Nilüfer:"Bu söatte kimseyi alamam Ali,gündüz gelirsin,Kusura bakma!dedi '5 rDiye uzaklaştı Alinin artık onunla uğraşacak hali ve vakti yoktu.Doldurulan şarabı içti:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.01.1954
  • Halk Partisinin yeni il binası dün açıldı Üaş tarafı birincide] Icordelâ kesilmiştir.Bu münasebetle C.H.P.Genel Başkanı İnönü bir konuşma yakarak şunlan söylemiştir:CHP.İstanbul il merke-Bini sevinçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • İran'da çığdan 50 kişi öldü Tahran,2 AP)«Poste Te henam» isimli akşam gazetesinin bugün bildirdiğin» göre dağlık Azarbeycan bölgesindeki Sepub köyünde vukua gelen bir çığ ne ticesimde tam 50 kişi ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • 84 ünden sonra okuma öğrenen kadın Capetovn 2 Nafen)84 yaşında bir kadın 12 ay devam eden bir gece mektebine gitmiş,kursları muvaffakiyet le tamamlamış ve okuyup yaz mayı öğrenerek diplomasını almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Marmariste deprem Marmaris 2 A.A)Bu gün salbaha karşı saat 03,14 de orta şiddette bir deprem olmuştur-Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • İSPANYADA SOĞUKLAR Madrit 2 A.A)Bir çok ağaçların çiçek açtığı ve kış tan ziyade baharı hatırlatan fevkalâde hava şartları için de geçen aralık ayından son ra ispanyada suuhnet birden bire düşmüştür.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Taif'le 6 milyon dolara bir hastahane yapılıyor Stoklıolm.2 A.A)Bugün burada açıklandığına göre bir îsveç şirketi,yakında Suudî Arabistanın Taif şehrinde bir hastahane inşasına başlayacaktır Daha sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Fırtına ve kar TBaş tarafı birincide")Geç vakit Yeşilköy meteoroloji istasyonundan aldığı mız malûmata göre,dün şuhu net derecesi asgari sıfır,aza mî zait 2 derece olarak tesbit edilmiştir.Kuzeyden es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • İmparatorları uğruna ölen Japonlar Baş taraf* birincilimi dince 19 kişi ayaklar altında ezilerek ölmüş,yüzlerce kişi de yaralanmıştır.Hâdise,biri saraym dahilinde,diğeri de dışında olmak üzere iki mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Attfee 1\yaşında Londra 2 AP)ı935 se nesinden beri İngiliz îsci PaT tisi balkanı olan Clement Aft lee yarın 71 inci yıldönümünü kutlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Frank Sinatra Hollywood's dönüyor Şarkıcı yıldız* karısı ile arasındaki ihtilâfın henüz halledilmediğini söyledi Roma 2 AP)Karısı Ava Gardnerle barışacağı hakkın da bazı söylentiler ortaya atı lan Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Rusyadaki köle işçili hakkında bir açıklama Yalnız Varkuta madenlerinde yarım milyon işçinin çalıştırıldığı iddia ediliyor Berlin,2 AA.Harpte İngiliz casusu olarak Alman hatları gerisinde çalışmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Fransız basınından Türkiyeye ait yazılar [Baş tarafı birincide] İlgili olarak,Türkiyede izhar edilen büyük alâkayı müşahede ettiğini kaydetmiş ve yazısına devamla demiştir ki;aDostlarımız.onların ne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Güvenlik Konseyinin faaliyeti Nev York 2 ANKA)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1954 senesi toplantı larına başladığı zaman ilk başkanı Lübnan delegesi Dr.Sharles Malik olacaktır-Konsey 7 ilâ 15 oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Mısır İsrail harbini Faruk açtırmış Kahire,2 A.A-Eski Vefd Partisinin umumî kâtibi Makram Übeyid» bu gece burada ihtilâl mahkemesi huzurunda verdiği-ifadede,îsraile harp ilân eden ve Fiîistine Mısır s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Papanın televizyona dair fikri Vatikan CMy,2 AP)îtalyada yarın faaliyete geçecek televizyon İstasyonlarının yapa cakları neşriyat «folayüsUe Papa Puis,bugün İtalyan rahiplerine hitaben yaptığı bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Arjantinde iflâs edenler Buenos Aires 2 A.A-Tutulan kayıtlardan anlaşıldı gına göre,Arjantinde 1953 yılında,ticarî ve sair şekiller de iflâs edenlerin ödemekten âciz kaldıkları paranın yekû nu 429,635
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Üsküdar Tramvay Şirketi sermayesi arttırılıyor Üsküdar Kadıköy ve îıa valisi halk tramvayları Ano nim Şirketi hissedarları umu mî heyet toplantısı 16 ocakta yapılacaktır-Bu toplantıda şirket sermayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Ava Gardner!çıplak heykeli yapılıyor Roma.2 AP)Tanınmış sinema artisti Ava Gardner bu gün burada bir heykeltraşm stüdyosunda hemen hemen çıplak vaziyette saatlerce poz vermiştir-Kocası Frank Sinatra'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Basketbol turnuvası [Baş tarafı birincide] seyirci kütlesinin takip ettiği müsabaka baştan sona kadar çekişmeli geçmiş ve İstanbul Üniversitesi ilk devreyi 30 27 ilerde bitirmiştir,Fakat sonlara doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Petrol istihsali artıyor Londra,2 Nafen)Petrol istihbarat bürosunun yayınladığı son bültenden anlaşıldığına göre 1953 senesinde dünya petrol istihsali yeni bir rekora erişmiştir-Bu sene içinde bütün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Ce'âl Bayarın yapacağı seyahatier [Baş tarafı birtno'de] kaya yapacağı resmî ziyarete ait hazırlıklar devam etmek tedir.Tanınmış Yunanlı zen gin 20 nci asır film şirketi sa hiplerinden Skouras Bayann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • İngiltere yine kesif bir sis altında [Ba* tarafı birincide] bu gün gelmesi beklenen gemiler de limanlardan içeri girmeye imkân bulamamışlardır-Londra'nın bazı mahallelerinde sis üç dört metre ilerisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • ttalyada şiddetli soğuklar hüküm sürüyor Roma 2 Nafen)Kuzey Italyada soğuklaı şiddetlenmiş ve devamlı yağan kar yol lan kapamış,bir cok kimseler donarak Ölmüşlerdir-Di ger taraftan kurtlar sürüler hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Dörtler konferansının hazırlıklarına başlandı [Baş tarafı birincide] dörtlü konferans 1954 yılının seyri üzerinde kat'î tesir icra edecek mahiyette olacaktır-Muhabirlerin verdikleri malûmata göre.bu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
  • 03.01.1954
  • Komünistlerin vaatlerine kanan bir esirin ifşaatı rBaş tarafı birincide} tomiyerefc «cevap vermemeyi bana ne istersem vereceklerini tercih ederim.Böyle bir şey vaad ettiler,tstersam Avrupa-yaptımsa.şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Istanbul 10,07 Açılış ve program 11.00 Istanbul Belediya Konser vatuan konserinin yayını 13,00 Haberler 13.15 Saz eser leri Nubar Tekyay ve Feyzl Aelangil)13.30 Dans müziği PI.14.00 Şarkiler Okuyan:Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Bursa Belediye Riyesetinden 1 Mezbahada yapılacak soğuk hava tesisatı işi 41,250 tora keşif bedeli üzerinden Kapalızarf usulile eksiltmeye ko nuimustur ihale 18.1-954 pazartesi günü saat 16 da Bursa B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüsünden Müessesemizin Filyos'taki akaryakıt tanklarından mevcut şartname ve mukavele projesi esaslar» dairesinde 1 Mayıs 1954 tarihinden itibaren in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • ODEON YENİ ÇİKAN PLAKLAR mm MÜZEYYEN SENAR JfiîS.270659 AHMET ÜSTÜN KALBİM GİBİ GURBETE ÜÜŞIÜÛÜM 270660 LÜTFÜ GÜNERİ SEN BENİM DOYMABlGiM SENSİZ YASAYAMAM 27066i MUZAFFER BİRTAN IISHE1 BYRILMAKSA,SORU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Açık arttırma ile kullanılmış lâstik satışı Kayseri Yo!târ 6 Bölge Müdürlüğünden 1 Muhtelif ebatta 210 adet kullanılmış,dış lâstik 4 grup halinde aynı günde yarımşar saat ara ile ve açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Şehîr Hatları İşletmesinden 1 Fermenecilerde eski Şirketi Hayliye binası altın* daki dükkân ye ardiye yerleri teklif alma suretiyle kiraya verilecektir.2 Teklifler kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Aydın Vakıflar Müdürlüğünden 1 Aydın Cihanoğlu camiinin 17 818.60 lira keşif bedelli on»' rımı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur-Eksiltme Ocak Cuma günü saat 11 de Aydın Vakıflar Müdürlüğü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Bir Mütercim Alınacak 1 Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı emrinde çalışmak ^ö icabında yabancı memleketlerde görevlendirilmek üzere Ç0^ iyi derecede îngilizceye vâkıf bir mütercim alınacaktır-2 788 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür;Faruk DftMİRTAŞ Basıldığı ıT.yer:Njıri.AKÇAMatbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden ir t Müessesemizde mevcut Overland marka cip arabası' 18/1/954 günü saat ]5 te müessesemizde açık arttırma usulü ile i satılacaktır-Bu işe ait şartname bedelsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • İstanbul Belediyesi hânları Muhtelif işler ihale edilecek 1 itfaiye Müdürlüğü mensubîni için lüzumlu 587 çift iskarpinin 12-914 lira muhammen bedel çevresinde yaptırılması-İlk teminatı 968,55 liradır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Kambiyo ve esnam Kupanı» Açılı?Kapanıl Sterling 784 784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.İ4.03 64.05 Belçika F»,5.6t 5.60 isveç Kr» 54.12.50 64.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertugniı Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat,tam 17 de Telsfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları As* ihtiyaç için aşağıda cine ve miktarı yazılı yiyecek ve yakacak maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Çorlu As.Sa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • UUUhıet Abone şartları I-r.Kr* Senelik 42 ÜO Altı aylık 22 50 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 60 Ecntbi memleketle** iki mislidir.İlân şartlar* 2 ve 3 Unctt sayfa sant.4 TJU 7 Ve 8 İnci sayfa scuıt.2,50 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • [AMME* M KARACA MAKSİM Bu akşam Saat 21 de C t B A L 1 KARAKOLU umartesi,Pazar matineler 15 te Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • Lokman Hekijy.Dr.HAFIZ C-B MAL Dahiliye MÜt3has*M& Pazerdan başka her #ün sabah saat 10.30-1100 öğleden sonra 14,30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul Divan.I1 yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 03.01.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ SEHÎR TİYATROSU Saat 21 de Draım Kumu BU AKŞAM SEMERKATTA Yazan:Jaquea Deval Türkçesi:Fehmi Baldaş Her çarşamba akşamı talebe gebeşidir.Pazartesi akşamları temsil yoktur.Telefon:42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8