Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Bugün şehrimizde havanın az bulutla ritogarlarn ha fif «seceği,sühunet dereoesiuia artacağı,tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Pakistan Umumi Valisi Gıı lam Muhammed Başvekil Adna n Menderes İle Pakistan Umumi Valisi bugün şehrimize geliyor Ankara Üniversitesini ziyaret eden Gulam Muhammed "Atatürkten ilham alacağımfldedi Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • ¦i İRAN ELÇlSl GİTTİ İranın Roma Bâyükelçiliğine tayin edilen Ankaradaki Büyükelçi İbrahim Zendi dün uçakla memleketimizden ayrılmıştır Resim İbrahim Zendi'yi hava alanında Vali Gökay tarafın dan uğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • D.P.veC.H.P.nin dünkü siyasî toplantıları Bakırköyde yapılan D.P.toplantısında muhalefete nem'cket menfaatlerini her şeyin üstünde,tutması tavsiye edildi D.P.ve C.H.P.liler dün şehrin muhtelif semtler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Beşiktaş,F^nerbahçeyi dün 2-0 mağlûp etti İstanbul Profesyonel lig maçlarının en mühim karşılaşması dün Mithatpaşa Stadyomıında Beşiktaş ve Fenerbahçe takımları arasında oynanmış ve Siyah Beyazlılar 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • SARHOŞ SİNEMA ARTİSTİ Beyaz perdenin tanınmış yıldızlarından Gail Russell oldukça sarhoş bir vaziyette otomobil kullanırken yakalanmış ve tevkif edilmiştir-Resim artisti polisler tarafından yakalandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • bir deniz zmı üssü kuruluyor Dün İzmire giden Ami.Wright,Nato komutanlariyle kurulacak tesis hakkında müzakerelerde bulundu İzmir.29 Milliyet)Doğu Atlantik ve Akdeniz Kuvvetleri Komutanı Vis Amiral Wr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Yugoslavya Triesteden vazgeçti Mrsl-Tito A)bölgesinde Sloven haklarının korunması partiyle Triesteyi terke lnr/ır olduklarını bildirdi Jajee Yugoslavya)29 A P)On sene evvel arkadaş larile beraber Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • V-ATATÜRK'ÜN RIJIIUNA MEVLİT Aziz Atatürk'ün ruhuna dün kardeşi Bayan Makbule Atadan,tarafından Süleymaııiye Camiinde bir mevlit okutulmuştur.İstanbul ve Ankara Radyoları tarafından da yayınlanan mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • 70 karaborsacı daha yakalandı Emniyet ikinci Şube Mü dürlüğüne bağlı olarak teşkil edilen Karaborsa ekibi)dün Mithatpaşa Stadi önünde bilet karaborsacılığı yapan 70 kişiyi yakalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Kore'den dün bir yaralı kafilesi geldi İzmire gelen kafile 26 Astsubay ve erden müteşekkildi izmir 29 Milliyet)Bugün General Leroy Eltinge)gemisiyle 26 yaralı ve hasta Kore gazimiz limanımıza gel mist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Askeri terfi kanunu Son şeklim alan asarı terfi için liyakati esas olarak ele alıyor Ankara 29 Milliyet)5 ay önce toplanmış olan Askerî Şûrada esasları tesbit edilmiş bulunan yeni terfi ka nunu son şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • t)ç güne kadar öleceğini iddia eden Dr.Musaddık Musaddık açlık grevi yapacak Sabık İran Başvekili dünkü muhakemesinde,«artık bir şey yem'ıyeceğim ve Allanın yardımı ile öleceğim» dedi Tahran,29 AP)Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Pariste ilkbahar Paris,29(AA)15 ve 26 kasım tarihleri arasında Paris bölgesi üzerine çöken sis kalkmış ve Fransız başkentinde yazı hatırlatan günler başlamıştır.Sıcak bir güneş büyük şehri ısıtmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Karadenizde Sovyet atom tesisleri Bir Alman teknisyeni Tür-Myeye 1600 kim-mesafede Atom araştırmaları yapıldığını bildirdi Friedland kampı Almanya)29 A.A.Alman harp esir leri grupu ile birlikte Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Güney Kore Cnmhurreisi Syngman Rhee Uzak doğuda Komünizme karşı pakt Milliyet i Cm LMeri ile görüden Syngınaıı Rhee komünizuıe karşı bir paktın zaruretini bildirdi Taipeh 29 A.A.Güney Kore Cumhurreis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • 1954 yılı bütçesi Tasan Vekiller Heyetinde görüşüldükten sonra 1 aralıkta Meclise sevkedilecek Ankara 29 Milliyet)1954 yjh Bütçe Kanunu tasan sı son şeklini almış bulunmak tadır.Tasarı önümüzdeki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Hava Seyrü Sefer Kanunu Ulaştırma Vekâletince hazırla nan tasarı yakında I Meclise sevkediliyor Ankara 29 Milliyet)Türk Havacılığının teşkilâtlanması ve düzenlenmesi gavesile Ulaştırma Vekâletince haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Kazlıçeşmedeki fren kazasının tahkikatı Demiryolları idaresinin kazayı önliyecek tedbirleri a'mamış olduğu iddia ediliyor Kazbçeşme istasyonunda vu.zası tahkikatına devam edilkua gelen ve üç vatandaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Millî güreş takımımız Avrupadan döndü İsveç,Finlandiya ve îsviçrede muvaffakiyetli maçlar yapan mîllî güreş takımımız dün uçakla şehrimize dönmüşlerdir* Kafileyi bava alanmda Bölge Müdürü,basın mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1953
  • Kızıllar,Hindiçinide mütareke teklif etti Fransızlar bir isveç gazetesi vasıtasiyle yapılan teklifin resmen Stokholm,29 AP)Hindicini komünist asîlerinin lide ri Ho Chi Minh bu sabah bir Stokholm gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • K f S A HABERLER ffc-Almanyama en büyük otomobil ve kamyon fabrikatörleriaden Herr Eggsr Bussing evvelki gece uçakla şehrimize gel mistir.4-Shril Bmeldller Demef aln yıllık kongresi,bugün saat 14 te E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Hie 1 30 Kasım 1953 Paxrrtesi Rw.22 R4bitt| ewel U7S 1/Kanı 136» VAKtT VASATt «ZAN't Gtlnaf 7 04 2.22 ogle 12.03 7.21 AJcşam 1642 12.00 14.28 1.48 Tat» 11.11 1.ST If îmsak 5 20 12.27 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • KURSLAR if Bakırköy b'ölgeai ilkokm öğretmenleri için Kartaltepe ilk okulunda 10 gün devam edecek bir kurs açılmışı r.Fatih Hekimoglualipsşa 1ilkokul aile birligink:telebsler fcçin mda« ettiğe kurs,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Kümes hayvanlarımla yalancı veba görüldü Son günlerde kümes hayvanlunnin yaluncı veba hastalığına tutulduğu tesbıt edLraiş tir.Belediye Veteriner Müdürlüğü,şehirde ve köylerde bu has talığı önlemek iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Sinema seyrederken ölm Brezilyalı sporca Maç yapmak üzere şehrimi' ze gelen Brezilya futbol takı mı ikinci kaptanı Rivaduria Prates.Lâle sinemasında füm seyrederken fenalık geçirmiş ve d'ştın çıkarıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Dört dolandırıcı yakalandı Salim Topçuoğlu,Hasan Ertulga,Recep Ertetik ve Arif Ertetik admda dör tsa&kalı,ticaret maksadile şehrimize go ien Satılmış Şahin adında Men Senli bir tüccara altm suyuna bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Silâh saklayan bir adamın evi basildi Bostanbaşında Karabaş cad d esinde 89 numarada oturen Hasan Demircioğlu'nun.evinde s'lâh bulundurduğu tesbit edilmiş ve yapılan aramada bir tabanca.2 şariör.14 fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Baukçılart rttet mü kurmuş?Son günlerde bol miktarda çeşitli balık tutulmaktadır Bu na ragmen "flatlar çok fa^dı* İddia edildiğine çöre balık »atışlarını ellerinde tut*n bir kısım balıkçılar aralarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • r HALKIN SESİ Gine curaklar Lâlelide.Zeynep Kâmil sokağında oturan okuyucumuz üâmutao Rater ya zıyor:«Tramvay duraklarında bekleşenler iç.n taksiler,otobüsler.kamyonlar ve arabalar bir baş belasıdır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • tomur tevziatı Havaların bird.n tire bozması ha k.n kö.ür depo arına hicjrauna sebep oldu Çehrimı/de birkaç gündsnberi çok bozak gıden havalar dün daha duzeuniş ve sıfırın altına düşen sühunet 6 derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Türkiye Üniversiteler Servisi çalışmalarına başladı Türkiye Millî Talebe yonunun teşebbüsü ile vücuda getirilen «Türkiye Üniversiteler Servisi» çalışmalarına başlamıştır» Bu servise bağlı olarak açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • I TAKVİMDEN 8% tfAPRAK Edebiyct yapıyoruz I Evvelki günkü gaws*eler» den birinde ail d n bir hammn ercftn müp'elâsı olan kendisini *lümle tehdit eylediğin» dair skâyotta bulunduğu havadl si vardı.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Sarhoş olarak muhakemeye gelea eroinci Evvelki gün Adliyede garip bir hadise olmuş,uyuşturucu madde kullanmaktan «uçlu ola Tak Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Ömer Na ciUn adında birinin sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Dün yakalanan randevucular Beyoğlunda Hamalbaşı Ars lan sokağında 25 numarada o taran Hrisula Gelincik adında bir kadının,randevuculuk yaptığı tesbit edilmiş ve ahlâk za bıtası tarafından yapılan bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • P n L I 5 T P Aksaray'da Mr inşaatta ça Iıama insan *duıda bir amele,Oureiu Hastahanasi had-m^t riadea Ail Kill Mr alı* meselesiadea,aop* ila teasladan yarale mıştır.Kartalda Tunus çimenle falırikaaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Tencereler devriMnce yaadı'ar Ortaköy'de Çifte imamlar sokağında 13 numarada oturan Gülbanek Avanos adındı 18 yaşlarında bir genç k?z.g- z ocağının üzerinde bulunan yemek tencerecinin devrilmeslle koî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Şehirde hububat bol Bir müddet evvel;vag*msuz İuk yüzünden şehrimiz değirmenlerinin hububat temin euemediTi yazılmıştı.Alâkalılara bîldİTdi^ine göre,halen şehrimizde bol miktarda hububat mevcuttur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Türk halısı Oa'ılarımıza karşı gösteri'ea tıiyıiA rağbeti İran te iuigarısUn talta ıyormuş Son günlerde dış piyasalardan halı ve kilimlerimize karşı gösterilen rağbet çok artmış,bunun neticesi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Üniversite talebe birleşiyor Bu hususta Ttlrkiya Federasyonu Bışka t Muiî Talebe bay nat varil Türkiye Mili!Talebe Federasyonu ile Milli Türk Talebe Birliğinin birleşmesi mevz^ua daki çalışmalar sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Bu yıl av derisi çok olacakmış 6a yıl kış mevsiminin erken başlaması dolayınyle av hay vanlan ve av derileri piyasasında geniş bir hareket vardır.Geçen senenin isteklerini karşılayamayan İlgililer bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Sevgilisine kızıp intihara kalkıştı Rami Taşlıtarlada enteresan bir intihanı teşebbüs vmknsı olmuş re sevgilis:nin bir rÖ7ii ne sinirlenen Adem adındaki bir genç.tentürdiyot içmek pu retiyle İntihara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Dünkü vesaiti nakliye kazaları Muharrem Şen adında bir erin idaresindeki 100303 k askeri otomobil.Kashçeşme de Demirhane caddesinden geçerken,yolun kenarındaki eıektrik direğine çarpmış ve hı-»nı aTam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • ıcmı Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi IlüKAK Gizli telgraf merkezi İhscn Beyin evinde faaliyefta idi 56 Sen de_istiklâl Mücadelesine sertimi risk ederek hizmette Bu.unacak,bu dâvaya •böylece katılacaksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1953
  • Lst iuıe denecek kadar kısa fasılalarla,memleketimizde bir kaç cinayet islenmesi üzerine bazı mahafilde endisemsi bjr hal sezilmeye başlandıg sıra larda muteber gazetelerimizden biri anket aj?ıp bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • BİNİM OLACA Bir sigara yakarak pencere ain önüne doğru yürüdü-Kü Çük evlerinin bahçesi-komşu sun duvarile hudut çizen çit» Nişancadaki evlerinin bahçe du rarlaravı ne kadar benziyordu:Ayferle o duvarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • i PadıtiB Hum Şa3r Asaİ Bafct-Çeiebi şiir terini Om Mani Padme Hu:n Isirall bir kitapta topladı ve İmm yapmakla da pek iyi et Az Pr^ıin peşin ve bütün m »a.Uy*»Uni düşünerek s'iyiüyarum:Asil temhettgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Cinulf Kore va Mf.l'yetçl Çin Uzak Şarkta komünizme kar 0i müştereken cepue zaruri olan Milliyetçi t,in iı j Cenubi Kore şmuiıye k.d.tr si yası beueptene anıaşamaıı» glar» daiıa doğrusu buna müsaade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Kömür istihsâli artıyor Havza'da 215 milyon lira şartıyla yapılan ıs»aa projesinin tatbikatından sonra istihsal'n 5 milyonu bulması bekleniyor Ankara 29 TH-A)Eti bank Genel Müdürlüğünden verilen malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Fas'da bir oto'ıar kazasında 13 kişi öldü Rabat,29 A.A Fas Domda yolu üzerinde yolcu bir otokar dün ögTeden s^nr-DoujdVya 40 kilometre mesafede bir uçuruma yuvarlanmış tır-Yolculardan 13 ü ölmüş ve 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • lngiltercde Atom itfaiyesi kuruluyor Londra,29 Nafea)ingiltere Dahiliye Bakanı dün bir açıklama yapmış ve bu açıklamada İngiltere'nin Atonbombardımanma karşı ve bil hassa bu gibi bombardımantarda zuhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • 15 yıThk aynbhtan sonra Televizyona döndü New-York,29 AA.Bizamanlar Hollywood'an en gö de yıldızlarından olan Jıne' G" vnor,sanat hayatında 15 s?nelik bir fasıladan sonra 46 y şmda olduğu halde televi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • e% 4 tlNCÜ rEVKALÂDE İKRAMİYE Ctfs Craft D?nız Motor J 15/Aralık/853 tarihine kadar SUMEBBANKta açtıracağınız 150—liralık bir h«r pa yeni yıla bir CB4S CBAFT deniz Motörü sahibi olarak girebilirdiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Orman yongıniarı Ankara THA.Or inanlarımızı yangın tehlikesin den.korumak üzere yapılan çalışmaların 1954 yılında geniş ölçüde hızlandırılması ka rarlaştınlrnış ve bir plân hazır lamnışlır.1954 bütçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Kızıl Çtnde malî buhran Londra Nafen)Ko munist Cinden gelen son ir poflardan anlaşıldığına görr bu memleket halen büyük br mâlî kriz içinde kıvran maktadır-Hükümet idaresin deki teşekküllerin verimi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Şilep denizaltı ycpılccak Norveçli Atom âlimleri Atom motöriyle işliyecek denizaltı şilepler yapılabileceğini söylüyor Oslo,29 Nafen)Nor-Toç gemi tczgâhlarmdaki eksperler ve atam ilim adam lan,«şıkp d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Irakla Paris arasında döşenecek petrol borusu Bagdad.29 AAJ Ira1 Ekonomi Bakam Doktor AB durabjman Celile dün erâ'p bir beyanatta Irak.petrol ku yularından istihsal edilen gar lardan bir kısmının Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Radarla idare edilen füze-uçaklar yapılıyor Bu uçaklar sayesi emniyet kuşağıyla Londra,29 Nafen)İngiltere adalarında yeni bir «füze.u çak» projesi üzerinde eiumuıuyetle durulduğu bildirilmekted r.İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Amerika Tryatro Kralının karısını soydular Nev York T A A)HaiU.sonu tatiüaı geçnu-k ten» sonca ikamet etmekçe ox üuğu Kitz oteune donen,tiyatro siiubı ve Ameri^caniL en meşhur mJy on enerinden b.rırun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • tisa harici h.a3er.ei AMEIltKA •fc Demirperde gerisinde bulu nan Amerikan diplomat,delege ve mümessillerinin iaş-2 ve ma» raflar için ayda sarf edilen p^ra geçen-ekim ayna kadar 60 mil yon dolar idi G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • İKTİBAS OiUmun Sekiz eşiğinde yaşayan adam S.kız yu öıca Rus Cisusarı hakkinda mi/ıın ifjajttJ bu u.ıan ve Atom casuslarının yakalanmasına S3bai olaa Igor Gouzsnko memlakettjn mamleJcata gi i/o kılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Avrupa Amerika uçak yol kısalıyor Oslo.29 Nafen)Skat dinavya havayolları,gelece yaz» Avrupayı-Amerikaya ki tup bölgeleri üzerinden bağli mak için hazırlıklar yapmaJd dır-Hususi yolcu uçakları b «kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1953
  • Otomobfi ttsüü aafeşma İstanbul Esnaf ve Sa&atkâ lar Dernekleri BhH£în!n y*ır cağı otomobil laktiği tevali na bu sabahtan itibaren basis nacaktır-Şoförler ilk öıce e lehindeki renkli fişlerini.Bflikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1953
  • m RESİMLE HADİSELER Gutam Mjha^m^t' n Ankaraiaki z'y^retlsri Memleketimizi ziyaret etmekte o lan Pakistan Genel Valisi Gulam lYIulıammed dün Ankara'da Eİyaretl«?riııe devam etmiş bu a rtrla Harb Okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1953
  • Mırılyn MonroVie Avrupa'ya gidiyor Bütün Amerikan yıldızları ağır vergilerden kurtulmak üzere Avrupay» giderek orada fllm çevirmektcdirler.Hollywooirtan gelen haberlere bakılırsa sex-anpell kraliçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1953
  • I TARİHTEN MERAKLİ BİR YAK'A "Bu adam semizdir,yağlarını eritelim dediler Bekir Subaşı Taz bir sarıda] hazırlayın,beş atı tenekede Zift tedarik edin.Sonra Mehnedin bülJn ailesini sandalın yanına BÖîür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1953
  • Dünkü maçın tenkidi Çarşamba günü tngiltere'de yapılan «Asrın maçı» ndan sonra* memleket spor çevreleri tarafından «Yılın maçı» olarak vasıflandırılan.Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması dün ehemmiyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • Dün yapılan Amatör lig maçlarının neticeleri BEYOGLUSPOE:3 ADALET:O Şcieı stadında yapılan bu maca takımlar şu kâdroıarıa çitunar:Beyoğluspor:Prodromos,Bau^ı^.u,xvartoh,ivapuuog lu,ıvıacandıs,İsmet,Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • Dünkü maç-ta Fahrettinin ofsayttan attığı ve sayılmayan golü Fener kalesinde lûp Beşiktaş,Fenerbahçeyi de netice ile mağlûp etti 2-0)Maç kalite itibariyle vasatın üzerine çıkamamış o'raıkla beraber sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • Profesyonel lig M-G.1.Beşiktaş 7 7 2-îstanbulspor 7 4 3-Galatasaray 7 4 4-Fenerbahçe 6 4 5-Beykoz 7 4 8.Kasımpaşa 7 4 7-Vefa 6 2 8-Adalet 7 1 d-Beyogluspor 6 1 10 Emniyet 6 puan durumu M-A Y.P.20 5 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • B.Spor Adaleti yenerek ilk galibiyetini almış oldu 2-0 mağ'ûp vcziyefte iken üç gol atarak maçı bhine çeviren Sarı siyahlılar güzel oynadılar Dün saat n de Şeref Sta" Dokuz dakika sonra Karu den kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • Bir kayak Antrenörü geliyor Ankara ANKA)Ha ber aldığımıza göre,dağcılık federasyonu tarafından anga je edilmiş bulunan Avustur yalı bir kayak antrenörü önimuzdeki halta çarşamba gu nu mem.eketımıze ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • Bugün yapılacak kır koşusı birinci Ordu Kros birine ligi bu sabah saat l0 da Usk,dar ile Dudullu arasında 75° metrelik bir mesafe üzerind yapılacaktır.Bu müsabakay.Birinci Orduya bağlı *3 güç'« mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.11.1953
  • Asrın maçının revanşı Londra öHA)G çen çarşamba günü Londradoynanan ve Ingiltercnin 3—mağlûbiyetile neticelenen Iı giltere Macaristan karş Taşmasının rvanşı 1^54 yi mayıs ayında Budapeşted oynanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Polonyada kütle halinde tevkifler yapılıyor KoTlaklifJeştirmeye karşı ayaklanan kd/llilsrle polis aras.nda çarpılmalar c^ryazı edj or Bertin 20 N ten)Polonyada çilerden bazılarıma idam edil.Po«en hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Cazır!ıyan:Erc'imend ÖKVER f 2 3 4 3 6 7 8 9 to 11 12 1 I 2 3 4 5 6 7 a 9 1 1 i 10 1 v 11 12 i Solcfaı sağı I 1 Sonuna L)ilâves:yte kaygan toprak;En yQi:k derece.2 Merdiven başıında'.t.ne emir:Haber g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ 4 saot ara ite günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Radyo mekteplerde öğretmenin yerini alıyor Bugün Ingîterede 25 binden fazia o^uJrîa ra yo ila tacirisat yap İmaktadır Harpten sonra İngllterede eğitim «ilanında,dikkate saya» terakkiler kaydedilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Yedi bin senelik bir insan iskeleti bulundu Oslo 29 ANKA)Uzun müddetten ben insandan ev veıkı devirler hakkında araş tırmalar yapan iki âlim,Güney Isveçle bir hafriyat esna sında bundan 7 bn sene ewe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • HASRET Mehmet yatağında gerindi Bu gece de gozune uyku gır Enemiş sabaha kudar bı.bır ku runlu iç.nde kend.nı oradan oraya atmıştı-Birkaç güne kauar askere gitmesi lâzımdı.Bu cnu korkutmuyor,fakat Kez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • ingiliz iran petrol ihtilâfı hal yolunda Iran hilfcûaıati,EdenNi G neral Zıhiiiyd fiöıuerdği tn sajı t.tkîke bj»iafı Tahran.29 AA)ingiltere Dışişleri Vekili M buta taraiıuuaa Iran başvekili lieneıai ^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Dala* Lama Komünist Çm bayrağını reddetti Kalktita.29 AA)Kftlimpongdan gelen haberlere £Ö re.Dalai Lamar Lhassa'daki kışlık saraya beş altın yaldızlı Kısıl Komünist Çin bayrağının asılması için Komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Askerlik Şubelerine sivil personel alınacak Ankara 2» TÜA Mü fi Savunma Vekâleti,Askerlik Şubelerinde hergün artmakta olan işlerin muntazam yürütülmesini temin etmek üzere,sivil personel istihda mına,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Böyle bir şeyi düşün müş ois-4 xLm,buıada-n kaçmaz bütün vefa^kelerı göze i*.aic ba-ka k ^r yo.u te-cıb Fakat onu tanıyan laraau hiç k nıse Madam iuan iwisonua Kucabinm ö-dürülme ş.le yakın veya uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.11.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ Gülkadm şarap tasını doldurdu,bir et mezesiyle birlikte Çelebi Mustafaya sundu 143 Lâfla mı?Sonradan ine ni ve şurrda otağını kurdura nı görmedin mi?O da kim efendimiz7 Murad!II Murada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Koreden yarab kafilesi ge'di [Bas tarafı birincide"] Astsubay ve erlerden müteşekkil oıan kafileyi Birleş tnış milletler temsilcileri gaı nizon kumandanı korgener*».Cemal Gürseı,Belediye tem sılcisi M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • D.P.ve C.H.P nin dünkü siyasi toplantıları [Baş tarafı birincide' hürriyetinin lüzumuna inan.insanlarız,hürriyetler daim* karşıl.klıdır.Bir kalem sahibimi nasıl hürriyette olması icap oJ yorsa her vat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Bir gsnç anasını c överek öl 'Ur 1(1 Müddeiumumiliğe,bir kadının oğlu tarafından dövüle rek ödürüldüğü hakkında bir ihbar yapılmıştır' iddiaya cöre,Zeyt'nburnu gecekondularında oturmakta olan Ekrem Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • A keri terfi kanunu [Baş foraft blrino'deTj rip sınıfların gayrî muharip emsallerine nazaran bir sene Önce terfi edebilmelerini esas olarak almıştır Haber aldığımıza göre bu prensipler dahilinde hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Sudan'da seçim neticeleri Hartum 29 AP)Bu akşam Türkiye saati ile beşe kadar alınan resmi neticelere göre Mı sırla birleşme taraftar,olan Mil II Birlik Partisi en kuvvetli ra» kibi olan Umma Partisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Yunan Bulgar görüşmeleri Sofya,29 A.A.Bugün neşredilen bir tebliğe göre,16 ka sırada Pariste Bulgar E.çüig ile Yunanistan Büyükelçiliği arasında iki memleket arasmdak diplomatik münasebetleri tekra te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Yrgoslavya,Tries terlen vazgeçti Ttoş Hrafı birlno'dı»] Şurada belirtmek Mer:m ki.karşılıklı o'duğu takdird»5 huduttan,kuvvetlerimizi cek m iye ve ondan sonra meseleyi görüşmeye hnzıra.B:r *n laşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Elizabeth,Panamada İtgit3re Kraliçjsi bizzat Panama Cumhurreîsi t rafiti an karşıljıdı Londra,29 AA)ingiltere ivıaliçesı Majeste İtaati Jbl.zabetn ve zevci Ediabu.g Lwu pazar günü öğleden sou ra.Ciatn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Dug ün 80 ycşına giriyor Londra AA)iyi ma lûmat aıan çevrelerin beiirttıKierine gore ingiltere Baş* vekili Sir Vinston bu gece '9 uncu doğum yıl dönümünün arşesinde dünya suih yapıcılığı son büyük ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Bir katJ] ö ürken suçunu İtiraf «itti Pant,19 T.H.A.30 sene evvel,bir Belediye memurunu öldürmek suçu ile müebbet hap-•e mahkûm edildikten sonra» 1947 de affedilen ve halen 75 yaş larmda bulunan Guili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Kendilerini nehre atan rohibeler Hong Kong.29 AP)Müs takil Çin basınının Kwangtung dan aldığı bir habere atfen bil dirdiğine göre,Komünist Çin de yedi kato'ik rahibe hükû metin çıkardığı yeni evlenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Kore'de komünist mezalimi Nev York A.A.A Teri kan Muranhas ü-yeı:dün Kuzey Kore ve Çin k*r nuınıst kuvvetler,tarafından Kürede yapı-mtş olan mehilim hakkında bir dosyayı L:r I eşmiş Milletler umumi he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Musaddık açlık grevi yapacak Ulaş tarafı birincide!hm heykelinin y kUrıiması içn neden emir verdiği hakkında b.sual sorulması üzerine savurmuştur.Dinleyicilerin «Kahrolsun Mı şaddık» «Musaddık'a ölüm»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Kraliçe Elizabeth deniz banyosu yaptı Jamaika 2» ANKA)6 aylık seyahatinin ilk merhale lerinden Jamaika adalarında Falmouth'da kraliçe Elizabeth kocası Edinburg Dükü ile be raber deniz banyosu yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • «O yaşındaki oğul 87 tk babasını ö dürdü Paris 2» T.H.A yaşında ve Tours kasabasında Sok sevilen Henri Goulon a* mda bir ihtiyar,6° yaşındaki oğlu taralından,mirasına tâmâen.çekiç darbeleri ile öldürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Hava seyrüsefer kanuna [Baş tarafı çiline,hava liman ve meydan larının kurulmasına hava gemilerinin uşuçlanna ticarî ulaştırmaya ve sigortalara da* iı hükümleri ihtiva etmektedir Kanunun meriyete girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • İzmirde bir den z üssü kuruluyor [Baş tarafı blrino'dol rulmasuun mümkün olduğunu belirtmiştir* Bilindiği gibi Via Amiral Wright dün Iskenderuna gitmiş ve bir müddet önce Türk silâhlı kuvvetlerine dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Doğu Amanya polisi takviye ediliyor Komünistler po,s orousunu tank ve eğr s fâhl ırla takviyeye karar v^r'iler Almanyada işçilerin 17 hazt-Berlin.29 AA)Neue Zeitung gazetesinin bugün bildirdiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Amerikada kızıl casuslar Atom casuslarını İhbar eden Gauzenkonun ifadesinin alınması İsteniyor Ottova AA.Kanada resmi şahsiyetleri,Birle şık Amerika cuş-ş»erı ve*aıeti ne GouzcnK.0 haKKinda verile cek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Bergama yangın Mılikesi at attı îzmlr,29 Milliyet)Ber gama bu sabaha karşı büyük bir yangın felâketinden kurtul muştur.Belediyenin temizi.k banındaki ahırlardan birinde saat 4 50 de çıkan yangının yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Kızıllar Hindicinide mütareke teklif etti [Baş.tarafı blrinc'del «Bir bitaraf devlet harbe «on verilmesi ve müzakere yolu ile hu gayeye ulaşılmasını istiyerek tavassutta bulunacak olursa bunu iyi «arş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Pakistan umumî valisi Baş tarafı birincide!lun tedris sistemi üzerinde izahat verilmiştir.Müteakiben okulun bütün te sisleıriui gezen Pakistan Umunu Vaüsı spor salonunda öğrencilerin spor gösterilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • ı Eazlıçeşmedeki tren kazasının tahkikatı fBaş tarafı hrrfncide katarın makinisti Hüseyin Ç» kır'in sebebiyet verdikleri an laşılmış ve sanıklar 2-nci Sulh Ceza Mahkemesince tevkif e dilmişti* Ancak*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Bir gemi fırtınada» battı Lizbon,29 AA)OTO0 tonilâtolufcNPanama bandıra* lı bir şilep dün gece Portekiı sahili yakınlarında batmıştır.Mürettebattan 10 kişi kayıptır Portekiz sahi!makamları,şiddetli fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • ^aratleiLzie Sovyet atom tesisler [Baş tarafı birinc*d Mühendis sözlerine şöyle de vara e taıiş t ir:«Karadenizde Suhumi civar da Sinopede muazzam Sovyr araştırma merkezinde Üç sen kaldım.Bu bölge Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1953
  • Fransız-Alman görüşmeleri sora erdi Bonn.29 THA)Alman Başvekili Dr-Adenauer'lc Fran six Dışişleri Vekili George BI dault arasında cereyan eden görüşmeler neticelenmiş ve bu gün bir tebliğ yayınlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 İsveç Kr.64.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.İstanbul DivanyoHx No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah t sus olmak üzera saat 20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand TUrKçesi:Sabri Esat Siyavuggil Her çarşamba akşamı talebe geces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Bölga Müdürlüğünden:1 Evsafî fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION Wagon kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 16.000 on altı bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Turk Basın Birliği ve Ortakları Resmî Hânlar Koiiektif Şirketinden:Telefon numaramız 1/12/953 tarihinden itibaren 24861 24862 olarak değişecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertıığrul çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • TURK MALI GENERAL^ ELECTRIC ampulü piyasada satın alabileceğiniz en üstün ampuldürbol ışık verir fazla dayanır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat tlânaları Askerî birlik ihtiyacı için Ankarada tealim aşağıda yazıb 6 kalem uçuş kombinezonu kapalı zarfla satın alınacaktır.Miktarı muhammen bedell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • ISTANBUL 1ZÖ7 Atılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Dans »atizlği PU İ3.30 Şarkılar Okuyan:Şükran Özer 14.00 İki uvertür Pl.Edvard Elgar:«Cockaigne» konser uvertürü,Çalan:Bestekarın idaresinde •BBC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Vekâletimiz ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 0*24X0.14 X2-5 metre eb'adında 1500 adet çıralı çam kereste satın alınacaktır-İşin muhammen bedeli 28980 lira.geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi 2 Toplu iğne makinesi Buttons)marka 3 Anahtar zincir makinesi Piça)marka 1 Püncz raptiye makinesi Nonhsus)marka 1 Büyük zincir makinesi Mayer rot)marka İ Toplu iğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Sahip ve Başmuhirriri:Ali Naci KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdfir:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Kapalı Zarf Usulile Menku!Mal Satışı)İstanbul Dafterdarhğı/ıdan Muhammen Teminatı Bedeli Lira Kr.Lira Kr« 6459 01 484 43 66.ncı Tümen Komutanlığında bulunan dosyasındaki mevcut listelerde cin*,ve mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • M.S.V.1 NoJu Sa.Al.Kö.Bask.dan Ankara Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile ihale edilecektirihaleleri hizalarında gösterilen gün ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden Muhtelif cerrahi alet satın alınacaktır 1 Vekâtetimizce yaptırılan ebe çantaları ihtiyacı için sekiz kalem muhtelif cerrahî âlet kapalı zarf usulü ile satin alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı ayhk 22 B0 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirlifin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4.T.L.7 ve 8 inci sayfa 2,00 TJL İlânlardan mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Teklif Verme Müddetinin Uzatıldığı İstanbul Sular İdaresinden:Şehrin muhtelif semtlerinde inşa olunacak 6 su deposu için evvelce 10/12/953 olarak ilân edilmiş bulunan teklif verme tarihi görülen lüzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 30.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubay Adayı alınacak 1 Kara ordusuna piyade,süvari,topçu,istihkâm* muhabere,tank,uçaksavar,ordonat,ulaştırma,levazım,maliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni simi okull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8