Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Korede kızılların yaptığı mezalim Amerikanın Birleşmiş Mîlletlere verdiği takb.h takririni Türkiye de destekliyor Nev York 2* AP)Am£| dan sağ kalanların ifadelerin^ rika bu^ün Birleşmiş Milletler Teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Güreşçilerimiz bugün geliyor Takımımız İsviçre'de yaptığı son karşılaşmada da 7 1 galip geldi St Gailen isviçre)28 AP)Dün gece burada yapılanı bir karşılaşmada millî Türle güreş takımı İsviçreyi 7-1 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Fenerbahçe bugün Beşiktaşla karşılaşıyor Mevsimin en mühim karşı!aşmalarından Fenerbahçe Beşiktaş maçı bugün saat 14.11S de Mithatpaşa Stadmda oynanacaktır* İtalyan hakem Bemardinin idaresinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Tıp tarihinde görölma^iş bîr hadis» 8ir çocuğun karnından başka bir çocuk çıkarıldı İki yaşında bir erkek çocnğiında or tannedilen şiş,ameliyatla açılınca başka bir erkek çocuk bulunda Cezayir,28 ÇT.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Sedat Simav!dünkü danışmada Sedat Simavinin duruşması Dünkü danışmada iddianamesini okuyan Sava,Hürriyet gazetesi başyazarının cezalandırılmasını istedi Dışişleri Vekili Fuat Köprülü ye ve Vekaletin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • EISENHOWER TATİLDE Bir müddetten beri Georgia eyaletinde tatil yapmakta olan Başkan Eisenhower geçenlerde buradaki ilkokullardan birini ziyaret etmiş ve çocuklarla hoş vakit geçirmiştir.Resim Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Pusanda dün yeniden büyük bir yangın çıktı Bîr karı koca kavgasının sebep olduğu ilk yangın sonunda 45 bin kişi açıkta kaldı Pusan» 28 AA)Dün gelirin göbeğinde çıkan muazzam yangından 24 saat sonra pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Malatya ve Batman petrolleri Malatyada bulunan petrolün ihtiyacımızı karşıladıktan sonra harice satılacak kadar kol olduğu söyleniyor Malatya,28 Milliyet)Şehrimizin Adıyaman kazasının köylerinde yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Balkan Paktının müdafaa tesbit edildi Yunan başvekili Belgraffa hazırlanan plânın üç devletin tasvibine sunulacağını bildirdi Türk Yunan ve Yugoslav hava kuvvetleri arasındaki işbirliğinin hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Rus notası Bermuda'da incelenecek Dört dış işleri vekilinin ancak gelecek yıl toplanabilecekleri anlaşılıyor Londra 28 Nafen)Buradaki siyasî müşahitlere götpe,dört dışişleri vekilinin önü snüzdeki ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Havalar düzeldi Denizlerde hüküm sürmekte o-Jtan fırtına da tamamile durdu Bir müddettir soğuk giden toavalar,mevsime göre normal seyrine dönmüş ve sühunet dere Cesinde de bir yükselme görülmüştür.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Dün Beşiktaşta 5 dükkân yandı Söndürme ameliyesi sırasında İki itfaiye eri muhtelif yerle-rinden yaralandılar Dün sabah Beşiktaşta,mu ihHi heyecana veren bir yan jjrın çıkmış ve 2 dükkân tamamen 3~ dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • SUDANDA SEÇİMLER SONA ERDjt 15 kasım günü başlıyan Sodan sesimleri nihayet sona ermiştir* Bu seçimin en mühim mrafı Sodanda yapılan ilk genel ve serbest seçim olmasıdır* Resim Sudanlı bir parti lideri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Uzak doğuda kızıllara karşı yeni bir ittifak GUney Kore ve Milliyetçi Çin kuvvetleri müşterek bir komutanlıkla idare edilecek Taipeh.28 AP)Milliyet çi Çin ve Güney Kore bugün ko münızme Karşı mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • TEKERLEKLİ EV Orta Doğuda bir petrol şirketine mensup bir memur gazeteye ilân vererek,iki yatak odası,iki oturma odası,banyo ve mutfaktan müteşekkil 600 metre kademlik bir ev istemiş ve aynı zamanda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Avrupa Birliği dört ay içinde kurulacak Almanya ve Fransa araawida imw~ cut Saar ihtilâfı Lahey 28 AP)Fransa,Batı Almanya,italya,Hollan da,Lüksemburg ve Belçika Dışişleri Vekilleri altı devlet uzananl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Doğu Akdeniz ve Eğenin müdafaası Amiral Wright'in tetkik ve temasları Doğu Akdeniz ve E* ğe'nin savunması ile ilgili görülüyor Ankara 2» Milliyet)iki günden beri şehrimizde bulunan Amerikan Doğu At la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Pakistan Genel Valisi Anbarada karşılanır fcea Pakistan genel valisi dün Ânkaraya gitti Siyasî çevreler Ankara görüşmelerinde Orta doğu müdafaasının ele alınacağını bildiriyorlar Ankara,28 Milliyet)Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.11.1953
  • Bugün şehrimizde havanın at bulutlu geçeceği,rösg&rJar n ha j fif "eseceği,sııhunefc derecesinn artacağı,tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • KONGRE Siirt YUkaek Tahlil T-rtebe Cemiyetinin yıllık kongresi 6 aralık pazar günü saat 15 te V* fadaki Bırol hanında yaplacuk Sivil emekliler «fenrg'ıTn yıll k kongresi yarın saat 14 te Eminönü öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Her haki» mahfuzdur)Yazan:Sadî D^IİAK Kaderinde bu yolda vatana hizmet etmek ta varmış,55 Haydi çabuk anlat diye ba ğıruuurjL.ejh.yi yine acaip acaip gül dü:Hele acele etmeym,Ne diyorduK lıa,bu' naııa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Bcled'ye ct futlarına nari koymayı düşünüyor Eelediye şehrin muhtefcJ «rollerinde bulunan kasap dJkkânlanndaki fıat farkın rikkatle kontrol etmekte vı fazla fiatla satış yapan kasa] »ar hakkında kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • PAZAB SCHBİTIEM?Kşa,soğuğa dair Mallar,milyonlar Güzellik fıçısı Kış-83 uja dain Nedim,«Rasıh» in:«Süzme çe.şmın gelmesin müjgân müjgî\n üstüne» maunun tazmin etmiş.Kişver-I luisne aeeto aşnblar düşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • İlle ı * bittt «vv«4 j U7S 29 Kasım 1953 16 ftastf 1369 VAKİT GQnas İkin* 'kşam lata.İmsak VASATI ZA\t 7.03 12.02 14.2» 16.42 18.1» 5.19 2.21 7.29 948 12.00 1.S7 12 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Çın Hindinde Fransız kuvvet leriyie asi komünist kuvvetler araş nda ciddi muharebeler sürüp gidiyor.B.Amerika Fransızlara burada bilhassa uçak ve harp malzemesi itibariyle ehem mıyetfı yardımlarda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Avrunadakv Amer "kan asker lerinin yumurta ihtiyacı Türkiye Sanayi Odalar:Birliğinden şehr.miz ticare odasına gelen bir yazıda.A\rupadaJd Amerikan asker' kuvvetleri iç«ı &00 Hin düzine yumurta vp lû&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • A'manyada bulunan tiran* heyetimizin temasları Ba tı Almanyanın mem'ek timizden her yıl asgarî 70t b.Ion hububat Katın alması ht susunda bir karara varıimı ve bir heyetimiz anlaşma1 imza etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Zabıta iki dolandırıcılık ha disesJne el koydu Karagümrükte,Beyceğ mahallesinde.Cemali so.cnl 2^ numarada oturan Enis Fa ıı Oztunalı adanda biri,sa:İr makbuzlarla halktan par loplarken yakalanmıştın A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Veremle mücadele Ş?brımızdd yılması kararlasın ilan vtrem kursu yarın taaiıyttd g.çıyer Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâıeunin,verem ha«u»-gı na karşı açmış okİ uğu muca «uicye,num aevıuu ccuımeklecurbu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • HALKIN SESİ Tak aptashanetf bir h stah in a Osmanbey.Bilgiç »oka* ğtnda No.39 da oturaa okuyucumuz Nurleu Zongür yazıyor:«Size belki de tuhaf gelecek bir şey için iîg.l.lcrin dikkat nazarını çekmenizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Kuruyemiş vebakiiyat piyasası canlandı I I I 1 Yarın ticaret odasında bir toplantı ya-«yicCck ve kehve mevsuu da gö/üşüiec jk Son hafta zarfında bakliyat i geld-ği beyan edilmektedir* ve Kuru yeımş p.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Bir kadın havalinden zehirlenerek öldü Şişlide Doktor Şevket Bey sokağında 12/î numarada o' turan Beyki Betman adında bir kadın banyoda yıkanır ken açık kalan havagazmden zehirlenmiştir Beyki derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatifi kongresi dün yapıldı Gazeteciler Cemiyeti Yapı Kooperatifi umumî kongresi âün su at 14 t e cinaiye» Joka lınıie yapılmişür.Üyelerin büyük bir ekseri yetiyle topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • Kok kömürü sıkıntısı HisseJilea koı könii/ü dirliği bir kaç giiaa kaaar gideri mı i olacak Havaların birden bire soğuması neticesinde koic könıtîuae lazıa talep olmuş ve bu yüzden Kadıköy,Us'Kudar Vı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • KISA HABEFLER Beykozdakl KUçîlksu ntıtımmm tamirine karar ver'lmia ve Belediyece harekete geç.im ş tir.^r C.H.P.flçe ve bu *ak kongreleri devam etmektedir.Bu arada Fener ve Galata bucklan ile Kss mpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • P 'y f S T "5 ^r Taks'mde,Dolapdere EIraa da£ı caddesi 153 numaralı f nn da çahş 3 n tbrahim Kar'şan ad n da biri evinde yakmış o*d"£u kömürden zehirlenmiş ve tedavi altına al nmıştir.K* pahça r?ıda,9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.11.1953
  • iki amele mtıhfo'tf yerlerinden yandılar Beylerbeyinde çöp iskele si eski kayıkhanede çalışan amelelerden Npcmettîm Öz soy ve Sait Pak adında iki kişi gece yatarken çadırianna aldıkları bir maltızın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Üniversitede gece kurs'a:acıUvor istanbul Üniversitesi E biyat Fakültesine bağlı o!rak bir gece kursu acılm;hususundaki çalışmalar so ermiştir-Felsefeye gir"ş)t Ye Türk Şiiri)ve Sanat Est İcrinin Anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Meşhur yazar Eugea O' Mİ Zatüried n öldü Amerikanın en tanınmış tiyatro yazarlarından lıiri olan Eugen O'Neil,Nobel mükâfatı kazanmıştı Boston,28 AP)Ame rikalı tanınmış tiyatro yazarı ve Nobel mükafat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Avl-j#f" İNE ARAMAKLA DEĞİL BANKAMIZA 150 LİRA YATIRMAKLA SAHİP OLABİLİRSİNİZ fana akşama fate jatıracsğımz 150 Lira 8b fiSAUR Keşidenizde HOJLTMıe KoMeif PARA İHtftlftHfti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • On hes kadını ö'düren Japon Landrusu idam edilecek Tokyo 'M T-H.A.San zo Kurka adında 27 yaşında bir Japon,ıy47 senesinden be rı,15 kadınu tecavüz ettikten sonra,boğmak suretiyle öl' dürmek suçundan,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Yunanistanda dört komünist tevkif edi di Atina 28 TH.A.Yu nan lç.şleri Vekâletinden bil dvriid ğ.ne göre,bükün 4 komünist tevkif edilm.ştir*.TevkÜ edilenler arasında gizli hareketi tanzim etmek için Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Kraliçen.n seyahati Dominyon ve müstemlekeleri ziyaret eden İngiltere Kraliçebi.Jamaika'dan Panamaya Ritfci Kingston Jamaika)28 AP)Altı ay sürecek olan b.r seyahate çıkmış olan ki a üçe Elizabeth dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • S n ma buhranı lngilterede.sinemalann ylivde onunun ağır vergiler yii/üııden kapanması bekleniyor Londra 2» Nafen)in gîhere sinemacıları tam bir buhran)ile karşılaştıklarını söylemektedirler Bunlar,ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • X sb h^r'ci h e?AMEKtKA ¦fc Amerikan petrol enstitüsünden bildirildiğin?göre,21 kasım 1053 tarihinde sona eren hafta zarfında B:rleşık Amerika nm petrol istihsalâtı 24.7ia000 varile ulaşmıştır,KANADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • îçeri girdiği vakit,umduğundan çok müsait bîr hava,ile karkastı.Hakikaten ramimi ve sevinç duyduk yüzünden okunan kaymakam.Reşidi gtilerrk yanına otvrttu:Bahtiyarım dedi» genç «eslin böyle bir halt ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • FIKRA Memur Memur vatandaşlarımızın ar» tık gerçekleşen terfihi yalnız o zümrenin sevineceği bir hadise değildir.Oubinlerce ocağ n şevk le tütmesi bÜs başLbisina bir vr.'an başar sı olmakla berabar,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Memlekette hayvan mevcudu 63 milyonu geç/yor Ankara 28 T.HA)ilgililerce yapdan bir istatistiğe göre,halen memleketimizdeki hayvan mevcudu 63 m'l yonun üstünde bulunmakta dır.Hayvpn mevcudunun 195° yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Yapışık ikiz kız kardeşler tekrar ameliyat edilecek Londra 22 A.A)Göğüs ve karnından yapışık bulu nan Siyr.mh ikizlerin ayrılma sı teşebbüsü gelecek hafta h^stahürelerinden bi rinde Dr.Iart Aird taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • komünist?Geçenlerde Madura Malenk v komünist kadiuiuim zani ve şıu lüzumunu bildiren lux* beyanname ueşretnıişli.Derhal ttusya ve luuii.ycU:e imiş.bir uıuda kampanyası başlamıştı-JPiaji'da bir «uoıuuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Bazı yolların tamirine karar veri'd i Beled ye D^ımî Komisyo du Beşiktaş Hayrettin iskelesi,u^oaros rıhtımı yoiu ile kanalının inşasına,Mecidiyeköy inci ve 2 noi Taşocağı oi-ariniii yapılmasına ve Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Ilava meydanları kışın da acık tutulacak Ankara 28 ANKA)Dpvjel Hava Yollan uarı mey darıların teknik şart ve vasıtaları kâfi ve tamam olmeunu sı yüzünden bazı hatları kış mevsiminde mecburen işlet med
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Beynelmilel b;r şirket kuruluyor Birleşmiş Milletler,ma'î kudretleri zayıf memleket lerin Kelimesine yardım ıçin beynelmilel bir şirket kurulmasına karar verdi Nev York 2« A.A.Ma lî kudreueri zayii me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Ruslar Demirperde da bir İsyandan korkuyor Varşovada toplana ı »o nun.st iktisadî kof 5rjcısmJa ye^i ekonomik im âılır aratıyor Londra 28 Nafen)De-lerde de sanayi plânları kr| mir peıde gerıs.ndeku tn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Marshall mükâfatını almayn gidiyor Nev York A.A E.ki G ^ne!Kurmay Bşkam vr Dış'ş'eri Vekili general G^o^ ge C Marshall dün uçakl-Kuzey Caro'Va'd^n buraya crelm:ştir Marsh?ll bu«ni italyan transatlanti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • İKTİBAS Televizyon şirketleri mevzu buhranı geçiriyor bir lit.t sJk mjrak i3i im yjpt gı hasebi göre Anerîkjn laleyiz j on st idyo arndı bu Sdia tan 23 ol/ı film,15 bin v?nu-nar sı gö^tTrmi*,41 b'n se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.11.1953
  • Türkiye Itaîv* telefi» b«*sî»dı Ankara 28 ANKA)PT.T.Umum Müdürlüğü lef on idaresi Ankara Bfe radyo telpfon yo'urd-n fay lanarak Türkiye ile italya i sında radyo telefon kcnuşj sı;sağlara/ tM f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.11.1953
  • m BİR dan yapmışt ŞARKININ MEŞHUR rmtOil SANATKAR Amerikan m en çok sevilen şarkıcılarınbir* de Eugenie Baird'dir-Eugenie Baird.şöhretini.«Why Do I Want You» şarkısıyla niştir.Bu şarkının plâkları,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1953
  • HEKGÜN İARIHTKN IÜERAKLI Biî VAK'A Orhan Beyin oğlu prens Halil'in îr in'i ile lllifatlarla saraya ğ^lîn H il Bay!g jz?baıa 6İ3 s ilâm aitti tîv Sxira esir 2 j acı Orhan Beyle Bizans İmparatorunun "ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.11.1953
  • Pakistan Gsnel Valisi Gu'am Muhammed An kara da Memleketimizin misafiri olarak İM gün önce şehrimize gelmiş olan Pakistan Genel Val'si Guiam Muhammed maiyeti ile birlikte hususi uçağı İle dün An karay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.11.1953
  • Profesyonel kümede 2 takımın bu mevsim yaptıkları maçlar Beşiktaş 3 Adalet 2 Beşiktaş 4 Kasımpaşa 1 Beşiktaş 3 Beyoğluspor 0 Beşiktaş 2 Oılatasaray 1 Beşiktaş 3 Emniyet 0 Beşiktaş 3 Vefa 1 ~İ8~ 5 Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.11.1953
  • TAKIMLAR FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ Selâhattin 1 Bülent Müjdat 2 Vedii Nedim 3 Faruk Naci 4 Eşref Melih 5 A-ihsan Basri 6 Nusret K Fikret 7 Met'n M.AH 8 Recep Burhan 9 Şevket Lefter 10 Fahrettin Niyazi 11 Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.11.1953
  • ALÎ İHSAN Beşlktaşm ve millî takımımızın gözbebeği olan Ali îhsan bu maç ta da omuzlarında çok a gır bir yük taşıyacaktır.Soğukkanlı ve ustaca oyu nu ile Fener forvetleri için geçilmesi güç bir maniad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.11.1953
  • flOE t.Ra gün kalelerden daha fazla ziyaret edecegj belli olmayan meşin top tav raftarların coşkun avâzeleri arasında ağlarda İdareci,Kaptan ve Oyuncuların BugffîiTmaçîinıeticesi Türk futbolunun iki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.11.1953
  • Yfrmıdokuz gençlik Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının neticeleri İlki.28 Kasım 1924 de.Yani 29 sene evvel oynanan Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmalarına bugün bir yenisi daha ilâve edilecektir,Türkiyenin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • KİNİNLİ Gumn KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Hazxiyan:Erc".mend ÜNVE3 S 6 7 8 9 10 11 12 S^JJ71 SCğj 1 Faydasız,t îst.anbulun bir keyif içkisi ile maruf smti;Bîr cihet.3 İçini çıkar;Şart edatı;Dünyaca mal Am bir aj n s n beynelmilel kod'u.4 B r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Vali Gökay temizlik vasıtalarını tetkik etti Vali ve Belediye Reisi dün beraberinde Ba-axi'iye temizlik işleri Müdürü Faruk *~uu ez u.uuğu naJde Ed rnekapıda yeni tesis edilen temizlik vasıtaları gara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Cehrin unsuz kalması bahis mevzuu değil Dün bazı gazeteJer,şehrimiz değirmenlerinin vagon suzaUu* yuzuuucH uubuı^i te mm edfcm«L*uerinden oan seım-Şıerdır.Bu ha-ber asılsızdır-Istanbtuun bugün hiç D*r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Türkistandan şehrimize j,eıen göçn .nter Son iki ay içinde 294 aile* den muttŞcVvKu göçmeni sennnuze geun.ş bulurıfHc.Kıfc air.lüaıd.'Stan yoiue 'iürkis tandan mem-ek«;umıze fceıen göçmenlerin müu şed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Yukarda bir ses,bir gürükü duyarsam derhal geri do-e rok ku.tu^i^.meye ka rur veruuşt-an-Fakat korkıu ğum omıuJdi.YuıkarcLa uKm kendi odanıa gırd-m-Tcbanca iie fişekleri yerlerine koy dunı.Anc-k ondun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • İV BU HAFTAKİ FİLMLER JT M«F j Yazan:Ç.A,ÖZKI3IM Rejisör Ânthoney Mönn'ın yeni bir filmi,"idam Mahkûmu» «Asi Kız» da Elizabelb T Fitlin TsTTii;A-f Kır *The Gri U'hıı 11 «d I.veıjt-L,ug Baş ro'lsrde:E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Yeni filmler BîH Ellictt ve Mnrcparet Sheridan «Ben ve Jüri» filminde Bu yıl Ameriksda çevrilecek filmler arasında iki fi'm b:ihassa münekk d;er ter n dsn tutuknaktedw,bunlardan biri Biff.Elliott ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA Adorna hürme selâmladı,142 Mirim dedi,sen diğeı gemileri şoyıe o.r dtnuş,aâKe r-n hazırlanmasını temin ey le,Cmevızi-ihracı bıtnı ce beiuennyel.mlvaız p^şa da aynı düşün* cede oduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Uzak doğuda yeni bir ittifak [Bag tarafı birinc'doj d ilmemi?t ir.Bununla beraber teb'.ig n tonu şu ciheti açığa vurmakta* dır* Komünizmin amansız düşmanı olan Milliyetçi Çin ve GU ney Kore.Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Avrupa BîrKğl fori ay [cinde kurulacak [Baş tarafı birincile"' 15 marta kadar bitirilmesini istemışlerd-r.Bu hazırlıkların ikmalin den J\nra 6 devlet Dışişler VeK.ıieA,35 martta Brüksel de bir toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Fenerbahçe maçlarının 15A0/1939 Beşiktaş 4 14/11/1939 Beşiktaş 3 24/3/1940 Fenerbahçe;5 12/5/1940 Fenerbahçe 2 23 6/1940 Fenerbahçe 2 7/7/1940 Fenerbahçe 5 22/9/1940 Beşiktaş 2 16/2/1941 Beşiktaş 1 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Balkan Paktı müdafaa p'ânlan [Baş tarafı birlno'de] çaktır.Her üç hükümet bir hu rara vardıktan sonra bu plânlat siyasi antlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü teşkil edecektir.Mareşal Papagos bundan son ra Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • temizlik Anarikan casusu o inak.a itham edilan 13 kî^lnin muhakemasine ba?1aıdı Viyana.28 AA» Prag Radyosunun bu gece bıldırdığ:ne göıe.Amerika hesabına casuslukta bulunmak sugundan 10 Çekoslovak tebı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Yunan Bulgar görüşmeleri Londra,23 AA.Sofya Radyosunun bu gece bildirdiğine göre.Yunrnntanla Buig ristan arasında diplomatik mü nasebeüer.n yeniden tesisi ıçi.ı Pariste yapılan görüşmelerde yeni terak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Malatya Batman petro lert TBaş tarafı birinc'de] BATMANDAKİ ÇALIŞMALAR Ankara 28 T.H.A.Maden Tetkik ve Aramı Ens:tü sü Umum Müdürlüğü tarafından 67.5 milyon lira sırfıyie in şaşına başlanan Batman Raf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Ochtcsaray Beykozu 3 0 yendi Golleri Coşkun* Reha ve MuiilllbT Ht.ll Profesyonel lig maçlarım dün d ıvjuınuipaşa stadına*,devam o-unınuşıur» Hafıanıımutum maçlarından bari olan Galatasaray Beykoz ma«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • aseşal Tito,Trieste İltifatını haile taraftar Yugoslov Reisicumhuru kısmın ise Yugoslavya Kökene 28 AA.Yeni,Yu&ualav devleumn esaslannj *uıniak maK^aı ne Kaı sim larnuade Bosnada;yapılan tupuaituıın u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Lokm»n Hektar.Dr.RAFIZ CEMAL Dahiliye m:1*.Pazardan başka her riln bsh saat 10 30 nno ö£Ied«ı •onra 14.30-17 00 da hut» Kabul eder.istanbul Divan» mv No.104 ¦¦¦¦um nı w «i Hıinıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • İspanyadaki AımnkaiJ üsleri Washington.28 AP)B«h riye maKaauanudan bildiriı-iığı«ıe göı e L»paüyy *te B.r)eşik arasında varılan aalaşma ger^ğıuce ou uu-niıe^-ı t e Amerikaya veriiecek üsle* in inşasıi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Dört yasında Iht çocuk diri diri yanarak ö dü Paris «8 THAI Jackie Le Guen admda yaşında btr çocuk annesinin edada olmadığı bir sırnda yatağın dan inerek,kediler» sevmek istemiş,fakat bu sırada,şömine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Kraliçe Aleksandra kocasîle barışmak istiyor Paris Naien)Yugos lavyunın_eski kraliçesi Alek" sanara Koc«sı sauik asal fierre ile bauşab.unek ıçm ye* m b.r tekl.iıe bulunmuştur.Sabık kral karısının uıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Horede Kızılların yaptığı mezalim [Baş tarafı birincili'!lere mensup bazı askeneı de kızılların mezaluıune kurban gitmiş-erdir KIZÎTJ.ARIK NEŞREDECEĞİ TEBLİĞ Panoıunjom 28 A.Buradaki komünist d pluma»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Amerikada gazeteciler grevi New-York 28 A A.New-York un 7 gazetesinden ı iULisı muhLeme.iL-n pazartesi ^u nünaen uibarea neşriyatlarına sun verecckierdir Bunun sebe-ı bı gazete ıdjreüaneıerınde baş l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Japonya Kızı] Çini itham ediyor Tokyo.28 AA Japon Dışken Vckiİi M.K_muru oj gün Komünist Çin'i Japon gemueruıe k«uşı korsanca.y-p inakla itham etmışurmaeraı Parti,mensupları kar şısııma beyanatta bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • İngiltere Eirmanyo müzakereleri Londra.28 AP Britanya ile Birmanya arasın J» yeni bir mUdafaa andlaşması ak i t* için pazartesi günü Bırrmn-ya başkenti Rangoon'da müzake reler başlıyacfgı bugün D şıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Yugoslavya de kısmî cf ı.an ecılcı Paris,28 A.A.Tan jug ajans nın bildirdiğine göre,Yugoslav federal icra konseyi,kıs mi af ilan etmek hususunla bir,almıştır.Bu karar gere] gincR,muhtelif hapis ceza a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • t)ç yaş:nda bir çocuk Yanarak öldü Mecidiyekoyünde Tep-üstü so kabında 4 numarada oturan Bah riye Dnhraktran adında b r kadın,maltız,yanmış bir halde o dada bırakarak sokağı ç*k-nş kalan 3 yaşındaki o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Mumlu Kâ'ht imalâthanesinin çatı kısmı yandı Dolapdere'de.Yorgi Yuvanldis'e ati Reks Kollektif mumlu kâğıt imalâthanesinde evvelki gece bir yangın çıkmıştır.Ateş kısa bir zamanda,iht katı surmış ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Rus nota ı Bermudada incelenecek itte* tarafı Vırlnc'de} Gelecek şubat ayından ev;ve,bu dörtlü konferans.yapılacağı zannedilmektedir,u» ıcş.k Amerika'mı* son Rus teklifini reddetmıyect-gij ve bu görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Pusanda yeniden bir yangın çıktı mas tarafı biri.ıciclel Yangın.knvga eden bir kart kocanın kavga esnasında gaz lâmbasını hasır döşeli zemine düşürmelerinden çıkmıştır» Saatte 30 mil süratle esen rüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Güreşçilerimiz bugin geliyor ÎBaş tarafı birincide')bur.Victor Rusterholz'a 2 d«kiki» 55 saniyede galip 79 kilo Uerbest» ibrahim Zeugi:t Felix Neubausa dayı hesabije gaip Ağırda Willy Lardon.Adi' Atan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Orhan Eyüboğlı» nöbetteki memurlara pekmez dağıtacak Altmcı Şube memurları nın kış günlerinde vazifeleri* ni sıhhatleri bozulmadan lâ yık.le yapabilmeleri için Istanbul Belediyesince bu memuı lam bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Adenauer Yunanlstana gidiyor "La Hoy* 28 AP Bugün burada bildir ildiğine göre YıT Han hükümeti Batı Almanya Başbakanı Konrad Adenauer'i Yunanistan!ziyarete resmen d"vet etmiştir-»Jenauer bu ziyareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Sedat Simavhin duruşması [Baş tarafı birino/del dat Simavının duruşmasına dün sabah saat 11 de 2.Ağır Ceza Mahkemesinde devam ed.lm:gtir.Dünkü duruşmada müddeiumu mi iddianamesini okumuş ve ha karele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Tıp tarihinde görülmemiş bir had se IBaş tarafı bîrh»cW*1 ymda doğan bir oğlan çoru-1 ğu,iken karnında yumurta büyüklüğünde bu• şiş görülmüş,bunun bir tü' mor olması iht:maline karşı ameliyatla alınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Pakistan Genel-Valisi Ackaraya gitti [Baş tarafı blrinr'ûV"!ye Vekâleti ile Pakistan Sefarr ti erkânı ve eager mülki ve a» kerf erkân imalından karşılan ro ştır.Karşılama merasimini mütea kıp Büyük Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.11.1953
  • Dün Beşiktaşta 5 dükkân yandı [Baş tarafı birinrUle"!dükkânlar tamamen,diğer uç OunJtan da kısmen yanmış tır Söndürme ameliyesini biz sal İJaıye Mud uru Tevftk Himalaya idare e^mış ve bu arada Hecep Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • RADYO ISTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuarı konserinin yayını 13.DO Haberler 13.15 Saz eser ri" Nubar Tekyay ve Feyzi As langil)13.30 Dans müziği Pl.14.00 Şarkılar Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Pazarlıkla Ambalaj sandığı satışı)istanbul fğ n^an Muhammen Teminata bedeli I.ira K-Lira K.900 00 67 50 Hasköy 64 No-hı Gümrük deposunda bulunan 18 adet 3,25X1.70X100 eb'adında Jeep ambalaj sandığı-Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tazı iğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Hububat satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden Muhtelif aubarlarımızın tasfiyesi neticesinde yığın diplerinden çıkan 93 ton buğday,148 ton arpa ve 1277 ton çav dar ki cem'an 1468 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Maliye Vekâletinden:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti için satın,aVnacak.bir adet Elektrojen grubunu havi sinema kamyonu 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usulile eksilt-meye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • ISTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmıl'AVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand u77/Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe geçişidir.Pazartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • İstanbul Levâzın Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve mikdan yazılı tamirat ye inşaat işleri yaptırılacaktır-Bu işler tek ihale mevzuu olup hepsi bir müteahhide verilecektir.Tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • İstanbul Defterdarlığından Mükellef veya Vergi Bilinen Adresi Verdinin nev'i sorumlusunun adı ve Soyadı Ohannes Hahamyan Mahmut Pş-Kılıççılar Cd-No-46 Es n aİ Haralambo Turaçoğlu Ahrçelebi Karakol sok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • KÜÇÜK ZİYAFET Komedi 3 Perde Tazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:SAHNE Mebrure Alevok Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pasar matine saat tam 17 de Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • İnşaat ilânı Ereğli Kömürleri işletmesi Genel Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Zongııldakta yaptıracağı malzeme ambarları tadilâtı inşaatı,kapalı zarf usulü ile vahidi fiat esası ile eksiltmeye konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Tekel Gine!Müdürlüğü Hânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Merzifon,Tekel İdare binası ve anbarı inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.2 Eksiltmesi 18/12/953 cuma günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • ZAYİ Türkiye iş Bankası T-A Ş.Nişantaşı Ajamndaki 1944 küçük carî hesabıma ait cüz danımı kaybettim-Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Azra inal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 400 bin adet tuz çuvalı pazarlık suretile satın alınacaktır.2 Pazarlığı 28/12/953 pazartesi günü saat 15 de Kabataşda Tekel Umum Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • MUUnjet Abone şartlar;Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirflfin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 taei sayfa sunt.2,50 T.L.ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.30 280.30 Pr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr!5.61 5.60 îsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 78.68.40 73.68.40 Liret 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • İsfanlıu?BeSsdiyasi İ ânları j Hela inşası ve kalorifer tesisatı tamiri yaptırılacak,fennî âlet alınacak 1 Ayvansarayda inşası lüzumlu umumî helânm 10 616 52 lira keşfi çevresinde yaptırılması-ilk tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 29.11.1953
  • Gayri Menkûl Satış İlân?Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden:Dosya No:»52/152 Seher Ulgü ile Yasefoğlu Yuvan Kârakaşoğlu,Yasef kızı Olempiya Kârakaşoğlu ve Ahmet Necipoğlu Sami varisleri Muammer S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8