Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Beşiktaş Vefayı 3-1 yendi İstanbul Profesyonel lig maçlartnm aKmcı hafta karşılaşmalarının en mühimi dün Mithatpaşa Stadyomnnn dolduran kalabalık bir seyirci kütlesi önünde oynanmış ve Beşiktaşlılar V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • n İzmir limanında büyük bir yangın Bir Yugoslav ^lebine yükl* Den 170 balya pamuk yandı Zarar yüzbin lirayı buluyor lemir,22 Müliyet)Bugün tamr limanı büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Birinci ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Günaltay,partilerin millî dâvalarda birleşmesini istedi Partiler tlstil anlaşma için GUnaHay 9 şart İleri sürüyor D.P.ve C.H.Pp İller dlln muhtelif toplantı yaptılar D.P.ve C.H.P.Hler dün gehrin muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Vali Gökay'ın tekzibi Sağlık şûrası toplantısında bulunmak üzere üç gün evvel Ankaraya gitmiş olan Vali ve Belediye reisi Ord-Prof* Dr-Fahrettin Kerim Gökay dün sabahki ekspresle Anka rad-n şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Başvekil dün Samsunda Halk Partililerle görüştü D.P.kongresinde bir nutuk söyliyen Adnan Menderes memleket meseleleri ve partiler arası münasebetler hakkında izahat verdi Adnan Menderes dün gece Samsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Nato konseyinin toplantısı 14 memleket Dışişleri ve Maliye Vekilleri yeni bir savun-ma programı hazırlıyacak Paris,22 Nalen)14 ara lıkla 16 aralık arasında burada toplanacak olan NATO vekiller konseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • İNGİLTERE'DE DEFİLE İngiliz terzileri tarafından ter tip edilen Kraliyet Defilesi 19 Kasım gttnti Londrada Kraliçe Elizabeth tarafından açılmıştır-Besimde Sonbahar modan bir kadın mantosu görülmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Yeni dördfizlerin isimleri üniversiteli çift» çocuklara» hem Arap hem de Amerikan isimleri koyanlar Grinsville,Florida.22 AP)Florida üniversitesinde talebe olan Suriyeli bay ve bayan Abla Hicab'ın ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • İki Çek uçakla hürriyeti seçti tkî genci Almanyaya getiren ocağın gövdesinde kurşun yaraları bulunuyordu Regensburg,22 A.A.Bil Çekoslovak uçagıyle buraya Jca-$an iki gıenç Çekoslovakyalı,Amerikan maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Yugosfavyada seçimler dün yapıldı On milyondan fazla seçmen oy kullandı,neticeler bugün belii olacak Belgrad,22 A.A.Bugün Yugoslavyada 10,500.090 seçmen «andık başlanna giderek yeni patrlâmento üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Bir kaç gönden beri şehrimizde hüküm L Ou OS sürmekte olan şiddetli poyraz fırtınası dünden itibaren lodos'a çevirmiş vo bava ısınmıştır» Lodos tesiriyle kabaran deniz,vapur seferlerin!aksatnn&tH*-Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Musaddık'ın muhakemesi Savcı,sabık Başvekili,komünist liderlerle Kirliğinde bulunmakla İtham etti Tahran 22 AA)Dr-Wu şaddık hakkındaki iddiana mesım yedi günden beri oku* mağa devam eden müddeiumumi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • yardım azaltılıyor Harold Stassen TUrklya va Yunanlatana yapılan yardımın devam adacağinl bildirdi Vaşington 22 AJ Ha rici yardım müdürü Hanjld Stassen,batı Avnmaya aske rî yardımın azaldığı ve bazı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Siirtte yeni bir baraj Sürtfin su ve elektrik ihtiyacını karşılayacak olan barajın temeli don atıldı Siirt,22 İLA.Dün gece geç vakit SUrt'e gelen İşletmeler Vekili Sıtkı Tıroaiı bu sabah beraberinde.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Kahire Buyükeltf nıU Fuat Hulusi Tugay Kahire büyük elçimizin durumu Mısır hükümeti Fuat Hulusi Togay'm geri alınmalını istedi Kahire 22 T.HA)Mı aır hükümeti,Türk büküme* üne bir nota göndererek,Ka hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Uludağ'da kar fırtınası Bursa,22 A.A.Uludagda foes glln evvel başlayan kar fır tınası devam etmektedir.Ahnan haberlere göre,fırtına yüzünden telefon ve telgraf «fişekleri yıkı)jmıştut Büyük otel bölgK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Karaborsa ile mücadele Ticaret Vekili dön de ta-I dr V» ithalâtçılarla gö-I rüştü Hayat pahalılığı ile mücadele mevzuunda ilgililerle mü zaıkerelerde bulunmak üzere çehraimize gelmiş olan Ticaret ve E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Kadik&ytine İlk olarak varan Emiıı özgunay Al Aktinitle ekibine koket verilirken Otomobil mukavemet yarışı dün sona erdi Naticaler bugün ilân edilecek.Bir otomobil Bursa Yalova yo'unda devrildi Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Güreşçilerimiz Finlandiyada Isvecte kilo alan Ahmet teleke Mustafa Dağıstanlı ve Bekir Böke bir ant kategoride güreşecekler Helsinki,22 AP)Btokhoin» ve diğer İsveç şehirlerinde on gün müddetle çetin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Ava Gardner Romaya gicfiyor Hollyvood 22 AP)Sina ma artisti Ava Gardnerin calıştığı stüdyonun sözcüsünün bildirdiğine göre yıldız dün akşam kocası Frank Sinatra ile Duluşmuş ve bu görüşme dostane bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • İNSANCIL BİR GEYİK Londra'daki Richmond Park Hayvanat bahçesinde bittin hayvanlar serbest bîr tekilde dolaşmakta ve ziyaretçilerin yanına sokularak onlardan yiyecek istemektedirler.İste resimde görüld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • W Bugün gthrimizde havamı umuJ miyetle bulutlu ve muhtemelen ya&tşh geçeceği,sühunet dere-cesmin artacağı tahmin edilmiş.tir.ıB1-iff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1953
  • Amerikan kuvvetleri Avrupadan çekilmiyor 1-BMMh-Başkan Eisenhowerin,Bermuda Konferansında bu hususta batılılara teminat vereceği anlaşılıyor Vaşington 22 Aj\Yet küi kaynakların bildirdikleri ne göre»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • P n U s t piç Sabıkal:hırsızlardan Mem- ltıh Güçlü adındaki bir şahıs;Eyüp Muhli s paşa caddesinde tulıa fiycciükle iştigal eden Rifat Eryücenin mağazasına gizlice girerek bir düzine mendil ile bir 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • İmarveinşaat faaliyeti Son bir ay içinde 22 binanın inşaası iğin Belediye taraftadan ruhsat verildi Belediye Hudutları dahilinde 1953 ekim ayı içinde 74 ®v.148 apartman oimak üzer&229 binanın inşaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Rehberlik kursları açılıyor Türkiye Millî Talebe FederasyonuTurizm Müdürlüğü ta,rafından her sene tertioedı»mekte olan Rehberlik kurala,rina bu sene de devam edilecektir-Kurslann bu sene,daba verimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • İşçi Sigortaları Kurumu memurları da sendika kuruyor işçi Sigortalan Kurumu İstanbul şubesi personelinden İs Kanununa tâbi tutulma,yanlar aralarındu anlaşarak bir sendika kurmağa karar vermişlerdir.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Gureba Hastahanesinin yeni Röntgen pavyonu Gureba Hastahaaesinde bulunan Tib Fakültesi Cerrahî Kliniğine.Üniversite rektörlüğünce bir rontgejj dairesi yaptırılması kararlaştırılmış ve bu iş için Rektö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • t.E-T-T.iüh Yeni bütçesi t E-T-T-İdaresinin 1954 yılı bütçesi tespit edilmiş ve Daimî Komisyona verilmiştir.63 milyon lira olan bütçede Ataoy adında tanınmış bir sa rar verilen Metro için tansisat kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Bir haf baidan beri Ankarada bulunan Tekel Genel Müdürü Mü nir Karacık dün şehrimize d mmügtür.Tİf Türkiye Ticaret.Sanayi Odalan ve Borsalar Birliğinin Ge ncl Knrıd toplantısı ocak ayı için To yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Hie.23 Kasım 1953 Pazart «ti Ru.15 K bitti evvel 187S 10 Emm 13W j VAKİT VASATI KZAM Güneş 6.57 2.11 ogle 12.00 7.15 İkindi 14.31 9.45 Aksanı 16.45 12.00 Yatsı 18.2« 1.38 İmaaJc 5.1ft 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Beşeriyetin ıstırap ve dertlerine deva olmak üzere tababet âleminde mühim ve nazik mev ki işgal eden ilaçlar bazen insanları öldürmeye sebep veysvasıta olmaktadır.Bu kabilden olarak bir fabrikanın C v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Vatandaşa sağlık filmleri gösterilecek 1 Sağlık ve Sosyal Yardım Ve kâleti.vatandaş sağlığını korumak ve tenvir etmek maksadıyla;göz ve kulak eğitimi mevzuunda halka filmler göstermeğe karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Gümrük Genel Müdürü Komaya gitti Kümrük Genel Müdürü Sabahattin Tanman ile şehrimiz Gümrük Başmüdürü Basri Bora dün saat 12 de uçakla Roma'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Belgrat Ticaret Ateşemiz gîtH Mezuniyetini geçirmek makşadiyle bir miiddettenberi şen rimizde bulunan Belgrat Büyükelçiliği Ticaret Ateşemiz Cemil Miroğlu evvelki akşam vazifesi başına dönmüştür/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Örme sanayii işçileri kongrelerini yaptılar İşçiler,iş saatinin 8 saate indirildiği halde 12 saat çatıştıklarını iddia ettiler Tekstil Örme Sanayi işçileri Sendikası Mahmutpaşa Şubesinin yıllık kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • HALKİN SESİ İkizli bir kara* borsa mevzuu Beyoğluda* Tarlabaşında No.125 de oturan okuyucumuz Mehuıod Atakol yazıyor:«Sinema biletlerinde iki türlü karaboraa var-Dışar daki karaborsacılarla polis uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Dün üç yerde yangın oldu istiklâl Caddesi» Marpuççular ve Hamambaşında çıkan yangınlar sirayet etmeden önlendi Dün şehrimizde üç yangın olmuştur.Yangınların biri Marpuççulardaki.bir kırtasiye dukkannı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • fteyoğlıımlalri Kitapsaray soyuldu Beyoğlu İstiklâl caddesinde,evvelki gün bir soygunculuk vakası cereyan etmiştir.Galata Kılıç AH hamamında yatıp kalkmakta olan Hayık Alloy adında tanınmış Mr sabıkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Belediyenin şehirde yaptırdığı inşaat Belediye tarafından Haseki Hastafcanesinde yeni inşa edilen pavyon bugün saat 16,39 da törenle açılacaktır-Atatürk Bulvarında yapılacak Belediye blok apartımaniar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Çalışma Vekil!şehrimize geldi Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen dün sabah ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiştir-Birkaç gün şehrimizde kalacak olan Vekil.İşçi Sigortalarında bazı tetkiklerde bulunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • Cemiuet KONGKE İt S i vll genel eme kliler deme glnin yıllık kongresi SO kasını p.aızartesl günü saat 14 te Eminö nü öğrenci lokalinde yapılacak tır.¦fr İstanbul Teknik Üniversite Elektrik Fakültesi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • MEÇHUL FEDAİLER IIII İKİ.Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAK "lîz Türklerin Amerikalılara hususi bir muhabbeti vardır,~49 Askerler bu gergin ve elek trikli hava içindeyken binıba şı Erol bir emir ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1953
  • TAKVİMDEN YAPRAK Devlet tüccar olamaz ULUNAY «Kıs geldi firak açmadadır sineme yâre» diye bir hicaz şarkı vardır.Afim,sevdanın:âşıkın maşukanın mevsimle «e alâkası ela bileceğini pek anlamıyorum iakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Berimde pasaport kaldırıldı Batıklardan sonra Doğu Alman hükümeti de iki bölge arasındaki pasaport usulünün iptaline karar verdi Berkin,22 A.A.Doğu Ber lin radyosunun dün aksanı bildir djgin göre,Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • HindlçİRi'de paraşüt ofanr Fransız küvetlerinin paraşütçü birlikleriyle yaptıkları taar ruz inkişaf ediyor Hanoi 22 AA.Fraa su Vietnamlı paraşütçüler Jaanoı nın kıioroetre batı sınüa buıunan Dien Bien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Türk izcileri yabana memleketleri ziyaret edecek Ankara 22İTİLA)MİT li bğıfem Vekaleti izcilik Şubesi Müdürlüğü Iskoçya,ita)ya,Yunanistan ve dıger ya bancı memleketlerden gelen yazılarda,Türk izcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Mao-tse-fungı ortada yok Kızıl Çin diktatörünün ekimin babından beri görünmemesi tefsirlere yol açtı Tokyo 22 AA)Kızıl Çin lideri Mao Tse Tung un do gum yıktöniımü bu yıl her 9e neki gibi methiye ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Gemiden denize atbyan meçhul şahıslar Londra 22 A-A)JŞastbourg açıklarından geçmekte olan Anne Marie ismindeki 4l8ö tonluk Panama-gemısambarlarında gizlenmekte iken yakalanmaları üzerine kendilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • İtfaiyemiz islâh ediliyor İstanbul Belediyesi itfaiye teşkilâtının teknik vasıtalarla takviyesine devam edilmekte,dir.Teşkilâta lüzumlu bazı ye ni cihazların alınması için:tekrar 40 bin liralık bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Avusturya su.hu Ajanslar üç Büyük Batılı OevJetin Avusturya sulhunu tahakkuk ettirmek maksadile Mnskovaya yeni bir nota vererek,Rusların muahedeyi İm zalamanıak için şimdiye kadar tileri sürdükleri mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Atatürk Madalyaları dağıtılıyor Türkiye iş Bankası Atatürk' tin ebedî kabrine nakli ve toprağa tevdi hâtıram1 münasebetile bir madalya yaptırmış-bulunmaktadır» Bronzdan imâl edilen ve bir yüzünde Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • İlgi teşkiline çalışılıyor Güney Kore,bazı şartlarla Asya devletleri arasında bir anlaşmaya taraftar Seul,22 A.A.Güney Kore hükümet kaynaklarından öğrenildiğine göre,Japonya üstün fedr tavır tak.nmart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Ayaseycrfıaf hazırlıkları ilerliyor I II Ml V 2 roketlerinin mucidi Alman filimi 25 «ene içinde Aya gidilebileceğini söyledi Londra,22 Nafen)Al manyanın V2lei i nin mucidi ve halen Birleşik Amerikan~n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • HnlteOTi-IiWra—elektrik santralının inşası Ankara.22 THA-Bayın dirlik Vekâleti,Karadeniz bölgesinin iktisaden kalkın-i masında mühim rol oynaya nalr olaa Trabzon Değir mendcre hidro elektrik tesis1 le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA tsanail devlerinin mail durumu son zamanlarda bozulduğun dan,Birleşik Amerikadaki Yahu dilerden hususi mahiyette yar* dun talebinde bulunulmuştur.ALMANYA İT Plastik sanayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Binlerce şükür yavrum,dostta bu memıeK.eite,hayat ta-Komşularım beni hiç yal nız bıraıkmıyorlar,ya alır bir toplantıya götürürler,yahut kendileri burada toplanmarinsan gibi muamele ederıer,bir ihtiyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • tadilinin siyasi iç yüzü n Bugün Avam Kamarasında değiştirilecek kanunla naiplik Margaret'taıt alınıp Edinborg Dültün* tevdi edilecek İngiliz umumî efkan dört beş aydan beri,kendisini çak yakından alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • FIKRA Haklı I Aradan bir mevsim ya geç-1i,ya göçmedi;İstanbul-Belediyesi bilmeyiz kaçıncı defa di lençilere karsı savaş ilân etmiş,eskilerin den farkla olarak bu sonuncusuna azimden,tedbirlerden,çârel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Sis yüzünden iki gemi çarpıştı Fiüladelpnıa A*A*)2394 tonkıiK isveç yük gemi» grunûsunda)'im.cum »da suun Delavare nehrinde bü yük bir mavna ile çarpışmıştır-Çarpışmaya sebep Havanın çok sısıi oluşudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Marakeş trenine sabotaj yanıldı Marakeş 22 AJ^)Dün akşam Marakeş Kazafalan •ka trenine karşı bir suikasüe teşebbüs edilmişse de insanca kayıp olmamıştır-Mara keşe dört kilometre mesafede hat üzerine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • Bidault'un sıhhî dununu düzeldi Par» 22 AA)Geçen hafta U'ransız mıâiS meclisinde dış siyaset nutkunu söylerken kriz geçiren Fransız cuşışıeri vekili Ueorge Bidault'nun sıh hati tamamale düzelmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1953
  • ltalyada muazzam bir atom enstitüsü kuruluyor Milano 2* AA.italya ilini araştırına muii konseyi başKanı rrot-Coıonneıu,cu ıuarfcesi günü veruıgı bir beyanatıa,^italyan swiayumn «ttom araştırmaları içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.11.1953
  • Bayar,Ankara âfzeıeciler cemiyetini ziyaret etti Reisicumhur Celâl Bayar evvel İd gün Ankara Gazeteciler Cemiyetinin yeni açtığı lokali ve ayni bina dahilinde bulunan «Basın fotoğraf ajansı» m ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1953
  • BEBGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Kadın zekâsı ilmî araştırmalarda da geri değildir 17.asrın ortalarına doğru Marşal adında bîr I ıgl'iz kadını dokumanın yapılması ve boyanması için bir ihtira ia bu u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1953
  • SARA SHANE Senelerce bir kütüphanede fezg&htarlik yapan Sara Shane'nİn basma birdenbire talih kuşu konmuştur.New-York'ta çahştığı kitapevine» bir mecmua satın almak için gelen b!r yıldız avcısı tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.11.1953
  • Profesyonel Küme Puan Cetveli Takımlar M-G-B.M.A-Y,F.Beşiktaş 6 6 18 5 12 Istanbulspor 6 4 2 13 7 10 Fenerbahçe 5 i 1 19 6 8 Beykoz 6 4 2 9 6 8 Galatasaray 6 3 1 2 13 7 7 Kasımpaşa 6 3 3 11 13 6 Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1953
  • FUTBOL MAÇLARI 1.KÜME Kasımpaşa:1 Adalet:1 Elektrik:0 Sümerspor:0 2.KÜME Eyüp:2 Hali»ç:1 Süleymaniye:4 Anadolu:3 Hilâl:0 U.Kapanı:0 3.KÜME Rami:1 Küçükpazaı:0 Altmay:0 Selimiye:0 Y.S.Selim:5 İstiklal:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1953
  • Amatör 1 ncî Lig Puan Cetveli Takımlar M t B.M-ı Y.P.1 Elektrik 5 1 15 3 9 2 Defterdar 4 3 1 7 4 7 3 Galatasaray 5 3 2 10 6 6 4 Earagümrttk 5 3 2 8 5 6 5 Vefa 5 3 2 8 6 6 6 Fenerbahçe 3 2 1 11 1 5 7 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1953
  • Amatör 1.Kümede Defterdar Beşiktaş.2-1 R Bahçe K.0 ümrüâü 4-0yendi Amatör birinci küme maç ITOE^^ÇEJA)larının eri mühimlerinden bi.tfARAGUMRUK A)r0 ri olan Defterdar Beşiktaş Fenerbahçe Stadında oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1953
  • GOL.Hdoc4 d.M.daHk»s.od» ReeeM.»teoa Vefa teles-nde-A.fcmefc VaMt ve 0ri,U,m Üzüntülü bakışlarla seyrediyorlar.Foto:MıiUyet Sami ÖNEMLİ)Beşiktaşlılar dün31mağlû telaşlı Maç,kalite itibariyle vasatın ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 23.11.1953
  • 3-2 yenmiye muvaffak oldu ""Ki Hİ im im l W—W^W İlk devreyi 2-0 galip bitiren Kasımpaşalılar 2.yarıda berabere duruma düştükten sonra temin ettikleri golle maçı kazanabildik Oyuna ll.4& te Beyoğluspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Kız Lisesinin sohbet çayı istanbul Kız Lisesini Bitirenler Derneği 28 Kasım cumartesi günü saat 15 de Taksim Belediye Gazinosunda bir «Sohbet Çayı» verecektir.Dernek» çayın zevkli geçmesi için ogün iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Bir Askeri Heyetimiz Amsterdam'a gitti Ekseriyeti yükaek askerî mühendis ve yüksek rütbeli subaylardan cıfiteşekkil 11 kişilik bir askerî heyetimiz dün sabah uçakla Amsterdam's ha reket etmiştir-Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Tam bir muamma teşkil eden bu faslı şimdilik bir ta rafa bırakarak bu akşam nazarı dikkatimi çeken d ger noktaların tahliline kalkıştım-Bilhassa kendisini mentapta bir otomobil gezmesi yapmıya ikna et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Âmerikada partiler arası mücadele şiddetleniyor 4» Tahkikat hatfisesinden doğan ihtilâfın dış siyaset üzerine de t s sir edcaği sanılıyor W&â&agfö Ti$ 22 A.A.Harry Dexter WMte hâdSsesi üayrime demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Hazırlıyan:Ercümend ÜNVEü 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 Soldan Sağa 1 Taam etm.sk iki kelime)2 Gidiş;Muharrem ayı tatlısı.3 Kum faL;Saygı gör ımoyi ve i karşılanmayı ge rektireniçlek dteger 4 İki harf;Otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Düzmece MUSTAFA VA7AN=Adorno,Ulubat nehri kıyılarında yapılan Murad Mustafa vuruşmasını Muradın kazandığını duymuştu 137 ı Bu sırada gök gürledi,bir şimşek tâ uzaklara doğru uzandı.Cüneyd bey acele il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Bin lis Sfiaw^.3 5?ll^p QRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • Paris Mektupları Parisln efendisi turisttir,onun göründüğü her yerden ahlâk kaidelari geri çekilir Burası Paris.Evet,eğlen-ce şehri,lüks,ihtişam şehri,hürriyet şehri,san'at şehri,24 saat uyumayan şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.11.1953
  • RÖPORTAJ Sahada futbol oynuyor,tribünde kavga ediyoruz Maçlarda fazla bilgiç olanların yanına düşmeye gö.ü/ı asabınız bozulur,tüyleriniz diken diken olur.Bir de maç hastaları var ki,aman yarabbi onlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • M-T.T-B-bugün toplanıyor Millî Turk Talebe Birliği Gd nel İdare Kurulu,bugün aaat 14 de Birliğin Şehzadebasındaki merkezinde bir toplantı ya pacaktır-İdare heyeti.Ankarada ya* pılan son toplantıda,t ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Nev TTorku kesif bir sis kapladı Nov York AA)Altı gün axfca arkaya olmak üzere Nev Yorku kesif bir sis kaplamış bulunmaktadır.Bilhassa son iki günden ba ri çok ağır bastu-an sis,oto* mobilleri yavaşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • İki Çek uçakla hürriyeti seçti [Baş tarafı birincide)rak geldiklerini bildirmişlerdir.Uçak Prag cvarmda bulunan Toona bava m&ydanından mahal ü saatle 11.00 de havalanmış ve 13.30 da.Regensburga inmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • İstiridye yutma şampiyonası Sydney 22 A-A)Bugün burada yapılan istridye yutma şampiyonasında Char,ies Derveni isimli oir çiftçi yarım saat içinde 312 istridya yutmak suretiyle birinciliği kazanmıştır»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Baikan paktıma ehemmiyeti New-York.22 AP Bel* radda Türk,Yunan ve Yugoslav temsilcileri arasında yapılmakta olan müzakerelerin sona ermesi münasebetile New York,Times gazetesi Balkan Paktı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • tahliyesini talep etti Mısır Cumhurreisi Süveyş ihtilâfının batı müdafaasında bir g-dik olduğunu soyldî Güney Mısır.22 AA.Tetkik gezisinde bulunan Mısır Reisicumhuru General Necip verdiği beyanatta,in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Sudan seçimleri hakkında Mısır isteği reddedildi Hartum,22 AP)Sudan seçim komisyonu Mısırın iki vi lâyette idari makamların Besinle müdahalelerinden reylerin iptali ve yemden seçim yapılması hak •k.nr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Kahire Büyükelçimizin durumu [Baş tarafı birinc'del kiyenin Kahire Büyük Elçisi Fuat Hulusi Tugayın,bundan bir kaç gün evvel,Türk basınına verdiği beyanattır-Mısır hükümeti,bu beyanatı Mısırın aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Siirtts yeni bir baraj [Baş tarafı birincide] Siirt valisi bir konuşma yaparak Siirr* elektrik ve su vere-cek bu barajın inşasından dola-yi duyulan sevinci belirtmiştir.Müteakiben söz alan İşletme.ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Kayıp eşyalar arasında bir boğa La RodteTLe,Fransa)22 AA)MarahBelediye Re isi,Belediyenin kayıplar büro:sunda bulunan bdr eşyanın derhal sahibi tarafından alınmasını istemiş ve sebep ola rak da memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Ava Gardner [Baş tarafı birintvde:Romaya gitmek ve kocasın dan ayrılmak tasavvurlarında hiç bir değişiklik olmadığını bildirmiştir* Ava bu hafta bîr fîkn çevir mek üzere Romaya gidecektin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Amerikan kuvvetleri Avrupadan ç kilmiyor [Baş tarafı birinddel silciler ve ayan meclislerinin sureti mahsusada karar almış olmaları lâzım gelmektedir.Maamafih,Amerikanın Na toya karşı olan vecibelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Başvekil Samsunda Halk Partililerle görüştü [Baş tarafı birincide] nm, 5iimrük ve Tekel ile Bayındırlık Vekillerinin Vekâletlerine ait dilekleri cevaplandır malarından sonra büyük tezahürler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Iran petrolü piyasaya sürülüyor Tahran 22 AA)Iran başvekili Fazlullah Zafnıtu,Iran halkına verdiği bir demeçte,Iran petrollerİBİn yeni den dünya piyasasına sürü)mesi için İran.hükümetinin elinden gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Vali Gökay'ıa tekzibi [Baş tarafı birincrdel bir arkadaşımızın,i ir sabah gazetesinin dünkü nüshasında Paris Büyük Elçiliğine ta yin eidleceği haberinin smha ti hakkındaki sualini şöyle cevaplandırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Mı saddık'm muhakemesi [Baş tarafı birincil getirilen bütün iyi şeyleri mahvetmiş olduğunu izah et meğe çalışmış ve sabık başve küm menfî hattı hareketinin yabancı devletler Irana iyice yerleşmesine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • İleri sürülen şartlar hususunda Befgrad ile Roma arasında mutabakata varılamadı Londra.22 Nafen)Tries te için beşli bir konferansın yakında toplanıp toplanamıya cağı henüz belli değildir.Dün italyan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • 30 sene sorra çıkarılan kurşun Cenova 22 AP)30 sene evvel bir kavgada tabanca ile vurulan ve o zamandan be ri vücudunda kalan kurşundan hiç şikâyet etmeden yaşayan Gino Cobassi adında bir adam dün ani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Karaborsa ile mücadele [Baş tarafı birincide] bir tacir bize şunları söyle,mistin Ticaret Vekâleti temsilcileriyle uzun müddetten be ri temasta bulunuyorduk-Bu gün de bizzat Ticaret Vekiliy îe görüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Nato Konseyinin toplrntısı [Baş tarafı birınc'de] rafından hazırlanmakta olan ra pordaı gecen sene zarfında NA-TO dahilinde 14 üye devletin ba «ardakhain içtenden ve gelecek yıl zarf jıda da başarılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • eni dördüzlerin isimleri [Baş tarafı birincide"] cukların birinci isimleri Arab» ikinci isimleri de Amerikan ad larıdır-Amerika kanunları Bir leşik Amerika toprakları dahi ünde doğn çocuklara büyüdük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Dört A-nerikalı barda kavga etti izmir 22 MHfiyet)Dün gece şehrimizin Birinci kor donda bulunan eğlence yerle zinden Kapri gazinosunda gü rültülü bir hâdise çıkmış ve rsru'Oya mensup şorör ve ma kinis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Otomobil mukavemet yarışı dün sona erdi [Baş tarafı birincide] Ozgünay Aftimur ekibine Kurum adına genç Ve gü zel bir kız tarafından bir buket verilmiştir,ikinci olarak Kenan Çeünalp Enver Be rik ekib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Rhee,bütün Koreyeşamil seçime razı Seujl,122 JUL)Güney Kore Reisicumhuru Syngman Rhee dün gece verdiği bir beyanattaı;Güney ve Kuzey Kore ye şâmil serbest bir seçime itiraz etmiyeceğini bUdirraiştir,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Batı Almanyaya yapılan yardın [Baş tarafı birincide!enflâsyon tehlikesini bertaraf etmek için iktisadi yardımın devamı şarttır-Türkiye ve Yunanistana gelince,bu memleketlerin ta bii kaynakları müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Uludağ'da kar Miması [Baş tarafı birincide!yardım beklemektedirler.Yardam ekibi yola çıkmıştır Uludagda karın yükaekligs 4 metreye yaklaşmışlar.Sühunet derecesi sıfırın altında 18 die.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Güreşçilerimiz Finlândiyada [Baş tarafı birinoidel İsveçteki yüklü programtaı rağ inen bazı Türk güreşçileri kilo almışlardır ve bu yüzden burada daha ağır sıkletlerde güreşecek lerdir.52 kilo güreşçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • Günalfay,partilerin birleşmesini istedi [Baş tarafı birincide] hürriyet alışkanlığına,seciye eelâbetine dayanan demokratik rejimin,kolaylıkla ve tehlikeli tepkilerle karşılaşmaksızin yerleştirilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1953
  • İzmir limanında büyük bir yangın [Baş tarafı birincide] manda bulunan gemileri bir telâş almıştır.Hâdise bir taraftan d^niz itfaiyesine haber vtarilirken diğer taraftan da şehir itfaiyesi haberdar edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • RADYO ISTANBUL 22.67 Açılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Art Van Damme Kentetinden dana ve caz »üziği Fİ.13.30 Şarkılar Okuyan:Suzan Güven 14.00 İki uvertür Pl.14.20 Türkü ler Pl.14.45 Dorothy Spui
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Maliye Vekâletinden:Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti için jşatm alınacak bir adet Elektrojen grubunu havi sinema kamyonu 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince.kapalı' zarf usulile eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • İzmir Belediye Başkanlığından İtfaiye Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 17 metrelik merdiven alınması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Ya» işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Hububat satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden Muhtelif aııbarlarımizm tasfiyesi neticesinde yığın diplerinden çınan 93 ton buğday,148 ton arpa ye 1277 ton çavdar ki cem'an 1468 ton h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Böig Müdürlüğünden:t Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION Wagon kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 18.000 on altı bin lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Millî Eğitim Vekâletine 1 479255.56 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat Enstfr tüsü inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanım hüküm» leri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır-2 İhale 30/Kasım/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden 1 Karadeniz Ereğlisi kömür istasyonuna 3 600 üncŞ kilometredeki suyun geçirilmesi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 r Tahmin edilen bedeli 145000 lira olup ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • inşaat müteahhitlerine mühim ilân Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1.MttesseftemİKce Karabük'de yaptırılacak:15U-1.887-6U lira muhammen bedelli 200 adet İsçi «vi 1.206,38-182 lira muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Kambiyo e esham Kapanıp Açılıg Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 isviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.5.61 5.60 îsveç Kr,54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat i anaları Kapalı zarfla 100 ton Arpa 4/12/953 cuma saat 15-30 da İzmir Kışla As-Sa-Al-Ko.da satın alınacaktır.Kilosu 28 kuruş geçici teminatı 2İ00 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Kapalı zarf iîe eksiltme ilânı İsparta Daimî Encümeninden Eksiltmeye konulan iş:1 Eğridir Konya yolunun 49 00 60+000 kilometreleri arasındaki toprak tesviyesi hafriyatıdır» 183124-27 lira kesit bedell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubay Adayı a'ınacak 1 Kara ordusuna piyade» süvari topçu» istihkâm» muhabere,tank,uçaksavar,ordonat,ulaştırma,levazım,maliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni sınıf ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 23.11.1953
  • Abone sarftan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 2Ü 60 Uç aylık 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirfl^n şartlar s 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,50 T.L.u*-Hanlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8