Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • D.P.nin Eyüpfe tertip ettiği siyasi toplantı Top'antıyı takib etenler arasında bulunan bir Halk Partili hâdise çıkarmak istadi Demokrat Parti Eyüp îslâmbey Semt Ocağı tarafından dün saat 15 de parti l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Fecfakâr as fan öldürül dü Acidi îtalya)21 A.A.Hatırlarda olduğu gibi geçen sa lı günü burada Aurora sirkinde temsil esnasında ayağı kayıp ye re düşen yabani hayvan mür»bbis inin üzerine atılca bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Marilyn Monroe casusu imiş Bertin,21 AA)Dögu Almanya komünistleri,AmerL kan film yıldızı Marilyn Monroe'nun,ayandan Joseph Mecarthy'njn casusu olduğu id diasındadırlar-Sovyet bölgesinde çıkan haf tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Otomobil mukavemet yarışı Memleketimizde ilk defa yapılan yarış bugün şehrimizde sona eriyor Bursa,21 A.A.Türkiye birinci otomobil mukavemet yarışına iştirak eden 1 numaralı Buca plakalı otomobil bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Komünist casuslarla mücadele Amerikada yapılan tahkikatın şüphe ila karşılanmaması isteniyor Washington,21 AA.Ayan dış münasebetler komisyonu reisi Alexander VV&Ily,bugün yaymlad gı beyanatında,Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • tik İ*Ş^*i»:VELİ KANIKIN CENAZE TÖRENİ Evvelki gttn vefat eden İstanbul Radyosu ses mütehassısı ve Konservatuar ilmi Kurulu üyelerinden.Veli Kamb'ın cenazesi dün törenle kaldırılmıştır.Resimde* dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Fuat Köprülünün Orta-doğu Dışişleri Vaki'i bir Ingüiz gazetesine verdiği beyanatta Orta doğu komutanlığı Süveyşin istikbaline bağlıdır,diyor Londra,21 THA.Türkiye Hariciye Vekili Prof-Fuat Köprülü» Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Ruslar Almanyada yeni bir polis kuvveti kurdu Doğu Alman yada işçiler,S3botıj suçu i,e küt!h ilinde tevKİf e ili orîar Berlin 21 Nafen)Doğu porla?e^e edilmektedir,Bil Almanyada seri halinde tev.hassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • I',v ı I G.ray,I,Sporla 1-1 berabara kal li Profesyonel küme futbol şampiyonası maçlarına dün de devam edibn'ş ve Istaabulspor kuvvetli rakibi Galatasarayla 11 berabere kalmıştır.Bu maçın t.fsilâtı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Tren kazasına sebep olanlar tevkif edildi Ölenlerin aileleri demiryolları işletmesi aleyhine tazminat dâvası açıyor Perşembe günü gecesi saat 22 de Kazhçeşme istasyo nunda vukua gelen ve üç ki çinin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Fevzi Uçanerin Amerikadaki tetkikleri Bava Kuvvetleri Komutanı aoğuk harbin TUrkiyedeki sinirleri bozamıyacağını söyledi Tampa,Florida» 21 AP)Buradaki Mac Dil)hava üssünü ziyaret etmekte olan Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • KADfEB İŞTE BUDUR Bit kaç gün önce Strasbourg ııınt* tıkasmdaki meşhur Foch cephaneliğinde bir infilâkın vuku bulduğunu bildirmiştik-Resini de bu infilâk sırasında kahvalti etmek üzere vazifesi başın*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • ^M Bugün şehrimizde havanın umu-1 1 nüyetle kahitlu ve yağ;$U geçe oegi,rüzgârlar n kuvvetli 9 gi,sühunet derecesinin düşeceği ¦9 t^iımin «MÜtmiatir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • tüm dünyasında bir fiyasko Senelerdir ders kitaplarında insana» ait diye okutulan bir İskeletin sahte oldoğu' anlaşıldı Londra Â.A)Britsh Museumdan bugün bildirildi.E~ ne Köre,dünya ders kitap" rmda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Mısır'daki Türk emlâki Hükümetini!Mısır hanedanına akraba bulunan vatandaşlarımızın emlâkinin korunması hususunda teşebbüse geçti Ankara 21 TJİ-A-Bun dan bir müddet Önce Mısır hükümeti,olağanüstü bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • M.P.dâvasının son şahidi dün dinlendi Cemal kitaplı ismindeki şakıt,parti içindeki irticai hareketlerin M,Kentli,Ahmet Tahtakılıç ve Ahmet Oğuz tarafından idare edildiğini söyledi Millet Partisi ti id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Suni fiat yükselmelerine karşı tedbirler alınıyor MM Ticaret Vekilinin riyasetinde dun Vilâyette yapılan toplantıda bazı mühim kararlar alındı Dün sabah Vilâyette «Hayat pa bajıhgı ile mücadele» mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • BİR ŞANTÖZ KAYBOLDU Bir müddetten beri Venezİiellanın başkenti Karabas'ta bulunan Fransız şantözü Janine Tosoane esrarengiz bir şek'lde kaybolmuştur-Bütün aramalara rağmen henüz nereye gittiği anlaşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1953
  • Başvekil dün Samsunda mühim bir nutuk söyledi "Hiç kimse vatandaşlara sen şu partidensin diye ayrı muamele yapmak hakkına sahip değildir» Adnan Menderes "Dış itibarımızın bir temeli dürüst politikamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Bir işçi yediğnnantardan öldü Mehmet Selek adında birinin G& latada Hisaryam sokağında 25 numaralı win üst katında kumar oynattığa tesbit edilmiş;ya pılan baskında Mehmet Selek,Nevzat Alçın,İstepan BO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Bir kalp hastası sokakta öldü Kalbinden rahatsız olan Muhrirrem Kayacan nâmda J)iri,dün Sirkecide fenalık g-eçlrmiş ve kaldırıldığa ha3tahancde ÖLanüştür.Adalet daîttottu ölümün defni ne ruhsat vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • iki doktorumuz bugün Ingiltereye gidiyor Saflık ve Sosyal Yardam Vekâleti tarafından mesleki tetkik terde bulunmak fixers İngiltere ye gitmesi kararlaştırılan iki doktorumuz bugün uçakla Londıraya har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Ankara uçaerı dün geç geldi Devlet Hava Yollarına raıit An kara İstanbul)seferini yapan bir yolcu uçağı dün Yeşilköy'e 1 daat 5 dakika rötarla çekmiştir.Bu vaziyet yolcular arasında baz:şikâyetlere se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Hu 14 IM.İÜ1 evvel 1378 22 Katım 1953 Pazar ftu.9 Kasa 1369 VAKİT VASATİ ICZAVİ Güneş 6.56 2.10 öğle 12.00 7.14 İkindi 1431 9.45 Aksam 16.46 12.00 Yatsı 18.23 1.36 j İmsak 5.12 12.86
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Küçük hırsız on ay hapis yatacak Bir otomobil aceatoamdan 7500 lira para çalarken yakalanan Mdhmet adındlı 13 yaşlar- nda •bir çocuk,dün ikinci ağır oeza mahkemesinde iki yd h:ıpne malı kûm olmuş ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Bir cinayet işi endi Bir orman bakım mertııın kaçakçı.ik yapan bir ç cuğu tabanca ile öbürdü Evvelki gün.SiKvride *rir cinayet ışıenmiş ve bir or man memuru lu yaşında biı ı çocuğu tabanca ile öldürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Sekiz öğretmenimiz Amerikaya gitti Milli Eğitim Vekâleti tarafın dan eğitim müesseselerimde tet kikler yapmak üzere bir yfl müc" de'Vb A.m :rikay}\£fönder6lmesi kararlaştırılan sekiz öğretmen dün uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Çiftçiye tohumduk tevzi ediliyor Vilâyet hudutları dılıUimieidka zalara tohumluk tevziine devam «dilmektedir.Bu arada Sillvride yeniden 350 çiftçiye 75 ton tohumluk buğday leva edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Kauçuk karaborsasına meydan verilmeyecek T'caret Vekâl ti sunî buhranı önlemek için itha.âıçıları beyana tibi tutacak Son günlerde piyasada kauçuk üzerinde karaborsa ya piidığı ve halen ithalâtçıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Limanımızdan dün yapılan ihracat Mevsim dolayısiyle liananunızdan yapılan ihracat devamlı ola raık ai'tnıaktıiiid.r.Bu arada dün muhtelif anemMcetlece 2.015,811 lira değerinde bugr&ay,tütün,l a£-rsak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Çocuklun do'andıran sabıkalı yakalandı Mıüıtelif şamillerde ilkokul şa grnda bulunan çoouMaıriıı para,saat,elbise ve kiitaplixrm:d'cPan dıran «Kız îhsan» namile maruf İhsan GürgcılLk adındaki sabıkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Kasımpa^ cmayrfînm faüî mahkûm oldu 1958 yılının mayıs ayı sonun la Kasınrpasada bir cinayet âçflen mış ve Hıalil Güneş adjnda tiled genelevlerden birinde 'hızım etçL lik yapan karısı Hatuş'u kıskanç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • I£ON i KELEK İC EMzg lisesinden yetişenler oemiyetinta yıllık kongn.si salı g^laü saat 14.30 da Uluova yurt binasında yapılacaktır.İç Kırjb Türk Kültür Deme iğinin yıiUüc kongresi salı günü naat 20 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • POLİSTE •fir Bey oğlunda.Alyon geçidin do Merkez apartman ndta,oturan Salih Manav adında biri,gelini sizlik yüzünden metresi Nigar Bayraktarı jjüelle yüzündan ya ralr iniktir.Suçlu yakalanmıştır,if Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • KİSA HABERLER İf Birleşmi» Milletler te#lcüUı tarafından saatimize KÜndı&rilmiş Sanayi Sto-rddaasyon mut».Uassisı Alk»,tetkiklerini tamaml.ynrak tamire gitmiştir.Mütehassıs fabrikalarımızda mesleki ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BOĞAK Erol tahsilini eskerî mektepte bitirmiş,subay çıkmıştı 48 Gönüllerin ulvî ve hamasî bir heyecanla meşbu olduğu bu sırada odaya bir gölge sü züldü-Bütün başlar dönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Dördüncü Ağır Ceza Yeni teşkil olunan mahfeme yarın sabahtan itibaren faaliyete geçte k ı Yeni teşkil olunan Dördün cü Ağır Ceza Mahkemesi,ya Tin sabahtan itibaren,Birinci Sulh Ceza1 Mahkemesinin eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Kuturlar ve küfürfcaziar öyle zammediyorum ki bozuk Haya.âsato üzeninde de kuvvetli bir tesir yapıyor.Bu haftanın k^r 1:fcipili,rüzgârlı havası bazı gaze teleı-diD" yakası çözülmüş veya çoziüjnemis bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • On beş kumarbaz suçüstü^ yakalandı Büyükdere Kibrit Faforikasmda çalışan Dursun özçelik ve Hüseyin Ertürk adında iki kişi,fabrikanın bahçesinden toplaya rak yedikleri mantardan zehirlenmiş vie Nişanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • B.Amerika^ hürriyetin mü dafaasına canla başla çalışıyor.Harp sonu harap olan Bit.Av rupayı iktisadi ve askeri bakım dan kalkındırmak için milyaıv lar sarfederek bütün teşkilâtçı ve teknik kudret ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Gıda maddeleri tüzüğüne riayet edilmiyor Birçok esnafın balen yürürlük te bulumu g-ıda maddeleri tüzl)güne riayet etmediği ve bu gibi!lenm son günlerde arttığı gnörtil mefctedSr.Yap-lan şikâyetler net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Ticaret ve Sanayi Odalarının kongresi Türkiye Ticaret.Sanayi Oda lar;ve Borsaları Birliğinin genel kurul toplantiBi x cak «yi içtu de Arikarada ysıpılacaktırtki yüzden f azhı delegenin ka tUacağı topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • HALKIN Faz)a para alan şoförler Stadyomlaa*,sinemaların dağılma saatlerinde 'bacı şoförlerin tayin edilenden fazla para aldıkları şikayet konusu olmuştu.Gelen oeva bı neşrediyoruz:«Sayın gazetenizin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Eroin satıcılarına verilen cezalar Eroin bulundurdukları ve sat tıklar:iddiaslyle rrtıhkemeye ve rüen Kamil Ülfaz,örfi Öz ve ismail öz'lin,İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan duruşmaları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1953
  • Könriilerîn tamirine devam ediliyor Istanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Karaköjr ve Ata ıt/ürk Köprülerinin tamirine kasım kısım devanı edilmektedir,önümüzdeki hafta Karaköy köp rüsünün Adalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Siyasî İcmal Avrupa ordusu ve Fransa Fransa Mili!Meclisi Avru pa ordusu mese'lesuni muza' bereye başkdı.Radical sosyalistlerin,de Gaulle taraftarla nle beraber •bu meseleye pek ziyade mua riz olduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Silide bir atlasın bütün nüshaları müsadere edildi Santiago 21 A.A)Şili iç işleri vekili Arjantinde basıları bir atlasın bütün nüshalarının müsadere edilmesini emretmiştir' Buna sebep Şilinin üzerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Antakya Doğam ve Çocuk Bakım Evi açıldı Antakya 21 Milliyet)Antakya Doğum ve Çocuk Bakım Evi dun törenle açıliniştir.Bu münasebetle şehrimize gelmiş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti,Sosyal iş" le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Polonya Avrupa ordusu fikrine hücum ediyor Polonya,Fransa/a b r nota vererek anıtlaşmayı tasvip etmemesini istedi Varşova,21 AA)Dün gece Varşova radyosu,Polonya hükümetinin Fransaya ver diği bir notay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Teksasta bir uçak karasında dört kişi öldü Eipaso^l AA)B.2» tipinde aort motörlü bir uçak Bigos hava üssüne inerken yere çarpmış ve parçalanmır tır.Ateş alan uçeğm mürette batından dördü öımüş ve di g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA it Ordu tarafından dûn bildirüd'ig'.ne göre ocak aymda,Kon» de kfayıp olarak bildirilen takriben 4000 kişinin ölmüş bulunduk lan ilan edilecektir.İNGİLTERE İt YapUan istat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Avrupadaki ingiliz kuvvetleri İngiltere'nin Avrupa'da bulunan kuvvetlerini geri Sekeceği yolundaki haberler yalanlandı Londra» 21 A-AO îyi ma lûmat alan fakat gayri resmî olan mahfillerden bu sabah bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Yunan Kral ve KraH «süıin Amerikadaki gezileri Nev Orleans AP)Yunan kralı Paul ve kraliçe Frederiıka dün Nev Orleans' da birer turist gibi dolaşmış lar ve Fransız mahallesinde bir kaldırım üstü kahves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Tayfım,Japonyadaki inci tarlalarını tahrip etti Tokyo 21 Nafen)Japonyada vuku bulan şiddetli tayfunJardf»n ise civarında yetiştiıülmuîcte olan kültür in çilerinin yüzdfe 60 mm tahrip olduğu ve 800.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Okyanusta Hm!araştırmalar yapan bilginler Paris 21 AA)Okyanuslarda araştırmalarda bulunan bilginler Kampça tika yarım adası ile Kuril adaları arasındaki büyük hufrenin şmdiye kadar sanıldığı gib' «512
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Hindicimde savaşlar Fransızlar iki tabur paraşütçü daha indirdi.Asiler ağır kayıplara uğradı Hanoi» 21 A.A-Hanoinin 200 kilometre batısında ve Lnıcau'nun 90 kilometre cenubundaki mevzilere bu sabah pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • iki «çak çarpışmış fakat pilotlar farkında olmamış Londra 21 Nafen)Ed vard Devhurst adında 26 yansında amatör bir pilot husus!uçağı ile uçarken birden şid detle sarsılmış,bunu bir hava çukuru sanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Cinsiyetlerini değiştirmek istiyenler Jorgensen'l kadm yapan Danimarkalı doktor binlerce müracaat karsısında kaldı Kopenhag» 21 AP)Meşnur Chris Jorgensea vatkasından bir sene geçmiş obuasına rağmen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • İKTİBAS Çalışan kadınların miktarı her yıl biraz daha artıyor II İlli İMİ Yainız Amenkada iş hayatına atılmış o/ı nui/oı var ve bunların yarısı da ev'îdir.Fakat iyi para a an ka n i «çiler mevcudun a^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • i FIKRA Savaş devam ediyor!Tarık BUÖ1A Günlerden bir gün birim «Rai km Sesi» ne ayrılan köşede «Kuşatılan Kap başlıklı Mr şikâyet mektubu çıktı:Okuyucumuz Kapalıçarşı*nm Çarşı seyyar satıcı,ların işpo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Ve cesaretini toplayıp ağzıai açtı;Ben Istanbuldan Yakup ığa ile gelmedim mi?Onun oturak kadını değil miydim?Sonra vaz geçti» ben de mera.Jeketime dönerim dedim-Allah razı olsun,bir araba tutup,yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Kraliçenin seyahati Yakında Avustralya'ya gidecek olan İngiltere Kraliçesi Elizabeth bir veda toplantısı tertip etti Londra.21 AP)Kraliçe Elizabeth ve Edinburg Dükü dün akşam Avustralya ve Yeni Zelan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Irak Orducu kuvvetlendiriliyor Bağdat 21 Nafen)Kral Faysal,Irak ordusunun kuvvetlendirilmesi için tedbirler alınacağını bildirmiştir-Ge çenlerde bu ordunun yaptığı büyük manevralarda kral ha zır bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1953
  • Thorez'in sıhhî dununu iyiymiş Cannes w A.A)Fran sız polisi dün gece komünist r^ori İVTaurâçe Thorez in ölüm halind* ol# uğuna da ör haberleri tekzib etmiştir-Fransız millî en liyeti baş komiserlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1953
  • Siyah gözlü sarışın kız.LtSA CORDAY Amcr'kan fotoğrafçılarının aradıkları bir modeldir,Sanşm ve beyaz tenli olmasına rağmen iri siyan gözlüdür-Siyah ve iri gözler makbuldür;hele bunlar beyaz bir ten ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1953
  • RESİMLE HADİSELER Urfa Kültür Derneğinde Bilindiği gibi şehrimizde bütün Türkiyedeki beldelerin birer kültür dernekler mevcuttur* Bu kültür dernekleri aynı şehirli insanların bir araya gelmesini* sehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1953
  • HEIİGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAR'A Sultan Muradın Mariyi alışı ve Semenderenin zabtı 7 Osmancıların Sırp Kralı felâketten II.Sultan Muradın Balkan siyaseti.Balkan hükümetlerini parçalamak;uygun zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1953
  • Asrın Maçı ingiltere-Macaristan Mi maçı Çarşamba günü oynanıyor İngiliz takımı tesbit ve i ân edildi Spor muharrirleri,çarşamba günü «asrın maçında» Macaristan ile karşılaşacak olan ingiliz mili!takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • Maçta sakatlanan Turgayın sıhhati iyi Dünkü maçın ikinci devresi-1 nin 20 nci dakikasında karın boşluğuna yediği bir darbe r* le sakatlanan Galatasaray ve mili!takımın kıymetli kalecisi Turgay Seren»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • Eugüı yapııacak lig maçları Mithatpaşa Stadı 1430 Beşiktaş Vefa P)Şeref Stadı 9,15 BJ.K.Defterdar 11,K-Paşa B-Spor 13,K.Paşa Adalet A)Fenerbahçe Stadı 10r—jfcv Bahçe Karagümrük A)12—E T T.S.Spor A)Vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • A.Bilek'in İşvedeki en son müsabakası Güreşçilerimiz tsveçteki müsabakalarını bitirerek evvelki gör Finlandiyaya geçmişlerdir.Res'.mde» son yapılan ve 4-4 bera berlikle biten karşılaşmada*.Ahmet Bilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • mMit&Wii w.SS^l "W.fcvj,»i İİİİ c Beşiktaş mı?Vefa mı?Haftanın en mühim karşılaşmasının neticesin] kestirmek bir hayli güç-Resimdeki anı dan» fazla,tekraıiıyan taraf iki puanla sahadan ayrılacaktır.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • Beykoz kuvvetli rakibi Adaleti 1-0 mağlûp etti Maçın yegâne go ünü Halûk birinci devrede yaptı Beykoz ile Adalet profesyo-ziyade Beykozun baskısı al-yun" Adaletlilere beraberlik nel takımları arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • Ankara lig maçları O Ankara 2i Milliyet)An kara lig maçlarına dün ıy Ma y ıs Stadında devam edilmiş tir* Günün ilk karşılaşmasın da)Ankaragücü Oemirsporu M;mağlûp etmiştir-Oyunun ilk devresi 2-2 berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 22.11.1953
  • Dünkü maçta tstanbnlspor kalecisi Osman Galatasaray santrforu Osman'ın bir yor.Sağda G-Sarayın golünü atan Kadri görülüyor Dünkü çekişmeli maçtan sonra mağlûp olmadan atlattı Voziyet 1 1 berabere duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • itfaiye Teşkilâtı takviye ediliyor Istanbul Belediyesi İtfaiye tea Jcil&tıiım mükemmelteştirilmesi işine devam edilmektedir.Te.şki lata lüzumlu bazı yeni cihazların alınması için tekrar 40 bin lira.Lk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • Kore Şehitleri ruhutd okunacak Mevlid Türkiye Anıtlar Derneği İstaribul Şubesinin tevessülü ile bu j gnin Sülrymrıniye camiinde,saat' 13.15 de Kore şehitlertmtein ve tekmil şühâda.yı ümmetin ruhları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • r*0 i.Boş ağrıları.GRİPJN,baş,di$,nezle,romatizma,adale ve einir ağrılarını geçirir.Kininli ĞRİPÖN 4 saat ara ile günde 3 kaşe alınabiliri âk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • LpD mm' Yawn:Ç» A.ÖZKIRİ1I onusu Türkiyede geçen bir merikan filmi Ankara casusu)İNCİ ve ALKAZAR'da Filmin ismi:Cava Defineleri Fair Wind To Java)Baş rollerde:Fred Mae Man ray.Vera Ralston,Robert Du-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • Manız bulunduğuma artık kati surette kanaat getirdi ğ'ım meçhul tehlikenin maıhL yetini tayin eyliyememek bu ııa gittikçe korkunç bir mâna veriyordu-Belki hatırlarsınız.Köşkten iki kilometre kadar uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • Tetkikler Sudan'da demokrasi ilk imtihanını veriyor Tarihlerinde ilk defa olarak yapılan serbest seçimler siyasî olgun uğun ilk adımıdır Kasım ayında Sudandfe)başianuş btuunan genel se-Çınuer budan hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • inşaat için ruhsat alanlar Belediye hudutları dahilinde 1953 ekim ayı itfnde 74 ev,148 e|wjtman ve yedisi diğer binalar olmak üzere 229 binanın inşası jçin rtriıaret verihrüştar,1953 y.lı başından eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • Tabanca ile intihar etti Eyüpte Haraçç Lar semtinde oturan Turgut Karaduman e^.n da 17 yaşında bir genç,bilinmiyen bir sebebfen dolayı taban,ca ile intihar etmiştir.Tahkikata-başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • Cüneyd Bey,sığınacak en uygun yer olarak babasının yanını bulmuştu 136 Evet O kadın da kimmiş aca ba?Bilmiyorum sultanım-Hacı İvaz paşa atıldı:Öğrendim efendim,Çelebinin terık ve ihmal ettiği bir Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.11.1953
  • Bazır.'ıyan:Ercînmı İİNVEt 1 234 56 7 89 10 11 12 1 ~1 m ı m 2 3 ¦w 4 s 5 e 7 a 9 10 1 11 a\12 Soldan Sağa 1 Ağz;yayman bir eski saman tüfeğine «hip.2 Gökyü ztine;Argoda çalmak.3 Çevre;Bir musevi adı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • karşı tedbirler almıyor [Baş tarafı birincide!lak esnasındaki durum hakken.da tenevvür etmek için geldim.Önceden yaptırdığım tetkdklerımd.n de öğrenmiş olduğum gibi ithal malları piyasasında suni fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Başvekil dün Samsunda mühim bir nutuk söyledi IBaş tarafı birinc'de] leket tek parti hâkimiyeti ve hattı» diyebiliriz ki tahakkümü altında idi-Muhalefet adeta vatana hıyanetle tev'em bir te lâkkiye ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Fedakâr as'an [Baş tarafı birînoW| cumunun hjam kesen bir dişi aslan bu suretle yıllardır beraber,çalıştığı efendisini muhakkak bir ölümden kurtarmıştı.Dün de bu kaplan yavrusu fedakâr dişi,aslan:öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Yugoslavya'da bugün seçim yapılıyor Seçimler sonunda* halen iktidarda bulunan şahsiyetlerin mevkilerini muhafaza edecekleri anlaşılıyor Belgrad 21 AJV)108 milyon kadar Yugosıav yarın yapılacak ve kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Yeni bir hava sürat rekoru Los Angeles 21 A-A.Pilotu Sent Grogsufteld adın da biri olan Douglas Sky roket tipi bor Amerikan uçağı" nın cuma günü ses süratinin iki mislinden fazla olm-ak üze re saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Ruslar Almanya da yeni bir polk kuvveti kurdu [Baş taralı bİrino'de" ri tara'mdan yakalandıkları öjireui'jTiiştir.Bunlar da silâhlı isysn)hazırlamakla it ham edilmişlerdir.Doğu Almanyanm elik fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Türk Fransız ticaret görüşmeleri An kurudu yapılan müzakereler memnunluk verici bir şekilde inlrşaf ediyor Ankara,i THA.Şeh rimize gelen 9 kişilik Fran sız Ticaret Heyeti Ue yapılan müzaıkereler,memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • 30 uncu dönem süvari astsubayları Karsa bitiren Astsubaylara dûn törenle diplomaları verildi 30 uncu dönem astsubay temel kursunu bitiren genç astsubay lana* dün Ayazaga süvari okulun da törenle diplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Bayar Atatürk Sergisini gszii Ankara 2* Milliyet)Reisicumhur Celal Bayar bu gün Milli Kütüphane taralın aan açılan Atatürk sergisini gezmiştir-Reisicumhur müteakiben Ankara Gazeteciler Cemiyeti ne git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • I' im dünyasında bir fiyasko i Baş taralı birincide!j len Pilttovn insanın)kafata sının büyük bir kısmının m o dem çağ maymununa ait bile j bile taikuıt euıumş bir çene ke mığuıden başka bir şey olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Otomobil mukavemet yarışı [Raf tarafı birincide!Yann sabah saat 7.30 da oto moteller jtturtmisdın t geçerek Talova yolu ile İstanbul'a gidecek:yıaaış.ın nihayet noktasına vasıl olacald ardır.En arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • M.P.nin son şahidi dln'eıdi [Baş tarafı birincide!zartan,doktorları yanlar.na almışlardı.Bunlar da memleketin tier ta rafında bulunan tekkeoüer ve Üfürükçüleri etrafına topladılar.Partili İdealistler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • İki kız bir genci cövdü izmir 21 T.HA)Şeni* ler semtinde m6 sayılı sokakta oturan Nermin ve II* gen adında iki genç kız aynı yerde oturan Şerafettin adın daki delikanlının haklarında dedikodu yapması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Üçler toplantısında görüşülecek mevzular Toplantıda O* ta va sinin ile alınacağı Londra 21 Nafen)Ber muda konferansında bilhassa ingiltere ile Birleşjk Amerika arasında Orta Doğu meşe lelerine dair gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Amerikan yardımının istikbali Washington,21 AP)îowa demokrat senatörü Guy Gulette dün Birleşik Amerikanın yaban cı memleketlere yardım progrâ 0M3LA tamamen değiştirilerek başkan Eisenhower*in son tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Mısırdaki fork emlâki [Baş tarafı birinettel lâk ve emvaline el konulan Tütfkler arasında Mısır Büyük Elçimiz Fuat Hulusi Tu gayın eşi de bulunmaktadır.Bu hususta malûmatına,müracaat ettiğimiz dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Fevzi Uçanenn Âmerikadaki tetkikleri [Baş ferafı Mrmc!de] daki dostane münasebetleri takviyeye gelmiş bulunuyoruz Türkiyenin sinirleri çok sağlamdır» Türkiye soğuk harp karşısında katiyen sinirlenmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • D.P.nin s jasi toplantısı [Bag tarafı birincide!P-iktidarının icraatınla mukayescsini yapmışlardır-Bu aırada caddede,halk arasında bulunan,C-H.P-İslâmbey ocağından Enver Çeltik adında biri.halibin rak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Fuat Köprifünlin beyanatı [Bag tarafı birincide] «Sü veyş üssünün hür millet letlerin güveakk sistemini* küit noktalarından biri olduğu kanaatindeyiz ve Ingüiz Ansır müzakerelerini yakın bir alâka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Tren kazasına sebep olanlar tevkif edildi [Baş tarafı birincîde] mahkemeye verilen bu üç şahıs,ikinci Sulh Ceza Mankemesuıde sorgularını mütftafoip tevkif edilmişlerdir-Şeftren Şemsettin Karal solcusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1953
  • Komünist casuslarla mücadele [Baş tarafı birincide] Buna mukabil,bir çok Ameri kalılarla ben,yabancı devletleri» kendi güvenlik islerinde gevşek davrandıkları kanaatindeyiz.KongrcYün taJıkdkat icrasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:AH Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Kara Ordusuna Sınıf Astsubay Adayı a'ı nacak 1 Kara ordusuna piyade,süvari,topçu.İstihkâm,muhabere,tank,uçaksavar,ordonat,ulaştırma,levazım,maliye,kâtip,sıhhiye,hayvan sağlık,nal teknisyeni sınır okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Hububat satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden Muhtelif aubarlarımızm tasfiyesi neticesinde yığın diplerinden'çıkan 93 ton buğday,148 ton arpa ve 1277 ton çavdar ki cem'an 1468 ton hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Miliî Eğitim Vekâletine 1 479255.56 lira keşif bedelli Siirt Erkek Sanat EnstKtüsU inşaatı kapalı zarf usulüyle ve 4470 sayılı kanun hükümleri dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İhale 30/KafiimV953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Istanbul Belediyesi I âlları Balıkhane için bir «det pompalı su tankı arazöz)satın alınacaktır-Buna ait şartname Belediye Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Müdiirlüğündedir-Alâkalıların bu evsaftaki ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Tikd Ginel Kvtüdür.UğJ ilânları SatınaLma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 30 ton beyaz ve renkli üstüpü pazarlık suretiyle satın alınacaktır* 2 Pazarlığı 7/12/953 pazartesi g\inû s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Kapa1!zarf iîe eksiltme ilân İsparta Daimî Encümeninden Eksiltmeye konulan iş:1 Eğridir Konya yolunun 49 00 60+000 kilomet^ releri arasındaki lopiuk tesviyesi hatriyatıdır-183124.27 lira keşif bedelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • inşaat müteahhitlerine mühim ilân Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden 1.Müesseseınlzee Karabük'de yaptırılacak;1504 887-60 Ura muhammen bedelli 200 adet İşçi evi 1.2utt,38L82 l!ra muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Elâzığ Yollar 8.Bölg3 Müdürlüğünden:1 Evsafı fenni şartnamesinde yazılı bir adet jeep STATION "Wagon kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.2 Jeep STATION Wagonun muhammen bedeli 16.000 on altı bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Istanbul,belediyesi SERîR TİYATROSU Bu temsile mah sus olmak üzere saat.20.30 da Dram kısmı.YAVRU KARTAL L'AtGLON)Yazan:Edmond Rostand Tümcesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba aksamı talebe gecesidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebnıre Alevok Sahneye koyan» Muhsin Ertııfcrnl Çarşambadan başka her aksam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Teİ3fon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünden Yangın söndürmeye mahsus olmak üzere müessesemiz için 28-30 beygirlik takatta iki eilindirli ve iki zamanlı tam teferruatile bir itfaiye motopompu alınacaktır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • ÜZERİNDE G-E monogramı bulu* nan Tfirk malı bir ampul,General Electric Şirketinin 75 senelik ilim ve tecrübe» tinin mahsulüdür.GENnTtfAj'^İLECTRIC Bu memleketin ampulüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Kadıköy 2 ıtci Su h Hukuk Mahkemesinden:Gayrimenkul sctışi 952/480 Taraflar arasında aynen taksimi kabil olmayan Kadıköy Rasimpuşa mahallesi Elmalı Çeşme sokak eski 18.yeni ve taj 28 kapı 226 ada 22 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • MUtlnjet Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 A1U ayldt 2â 60 üç aylık Ijf JJ Bir aylık 00 Ecnebi memleketlere iki mislidir.Fr?n şartlar* 2 ve 3 ün -ü sayfa sanı.4 T,L.7 ve 8 inci aayfa aımt.2,ö0 TJU.ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • İstanbul Levâzı n Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Aşağıda cins ve mikdarı yazılı sebzeler As-ihtiyaç için kapalı zarfla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Çorlu As.Sf«-Al,Ko.da satın abna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAF156 CEMAL Dahiliye Mdtîhassos,Pazardan başka her gün sa-toah saat I0.3ö-noo Öğleden «onra 14.30-17.00 de hasta Kabul eder.istanbul Divan» yore No.104 mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanı* Açılı?Kapanış Sterling 784 784_Dolar 280.30 280.30 Fr.Frang)0.81 0.80 tsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.60 tsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • Istanbul 2-nci İcra Memurluğundan »53/735 «Bir borçtan dolayı mahcuz ©hıp paraya çevrilmesine karar,verilen Bakırköy Ebüzziya caddesi 8 No.lu radyocu dükkânında 3 adet F,1 L.L,E Y,ırviTka ve limne Alf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 22.11.1953
  • İSTANBUL 10.57 Açılış v» progresm 1İ.00 İstanbul Belediyesi Kon •ervatuan konserinin yay m lfr.00 Haberler 13.15 Saz eser leri 13.30 Dans müziği Pl.13.45 Vals festival orkestrası P1.14.00 Şarkılar Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8