Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Londrada sis Günlerden beri fngilterenin güney doğu bölgesinde kes.f bir sis hâkimdir-Bu sis fabrika dumanbrıyle kanşarak sıhhate son derece muzır bir mahiyet almaktadır Bu yüzden Londralılar resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Bobbynin katilleri evlenmek istiyor Vaşington,20 AJL)AdMye Vekâletinden öğrenildiğine göre,Bofoby Greenlease'in idama mahkûm edilen kaaiilleri gayri resmi olarak Kan» a City polis müdürüne haber gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • İsveç'teki güreş müsabakaları sona erdi Son karşılaşmada 4-4 be rai »e re kalan güreşçilerimiz lüı Finlandiya'ya hareket etile:Vasteras isveç)20 AP Dün gece burada Türk v« isveç güreş takımları aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Almanyayı dehşet içinde bırakan bir Landru türedi "Otoban canavarı,diye öldüren Katil hakkında Hamburg 20 A AO Yol da çırılçıplak bir halele koşan »arışın bir kızın polise müracaatı neticesinde,Otoban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Üçlü Balkan Paktı askeri görüşmeleri Belgrad,20 A,A.Türkiye Yunanısten ve Yugoslavya dele geleri arasında cereyan eden mü zakereler samimi bir dostluk ha vasi içincîe neticelenmiştir.Bazı kaynaklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • ft.ti Yarışa İştirak eden bir otomobil Oskfidardan hareket ediyor Otomobil mukavemet yarışı dün başladı Memleketim,zde y rt.a 26 ot m Türkiye Turizm Kurumunun tertip ettiği Tüıkıye birinci Otcımobdl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Avrupa ordusu ve Fransa Daladier,Almanyanın silahlandırılması meselesini şiddetle tedkıd etti Paris,20 A.A)Fran sız Millî Meclisinde dün Avrupa Ordusu meselesi müzakere edilirken bir yan dan Robert Sc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Montgomery değiştiriliyoı Atlantik Orduları Başkomutan Vekilinin yerine General Temp lertn getirileceği söyleniyor Londra,20 Nafen)Bazı basın haberlerine göre,Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtında Ma reşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • serf malar oldu Başvekil,Mersindeki konuşmas.hakkında verilen bir sözlü soru üzerinde izahat verdi Ankara,20 Milliyet)Bü yük Millet Meclisinin bu günkü toplantısı da hararetli ve oldukça münakaşalı ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • f v f 1 V 'V £pSr j-^r 1 Ml Azot sanayii şirketinin kuruluşu için dün yapılan toplantı Azot Sanayi Şirketi Ankarada kuruldu Başvekil ziraî kalkınma ve askerlik sahasında büyük rol oynuyacak yeni tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • İSMAİL AIIMEDOP Halen Amerikada bulunam Sovyetlerin Ankara Basm Ateşesi bulunduğu sırada Türkiye'ye iltica eden Kızıl orda Genel Kurmay Başkanlığı Askerî İstihbarat şubesinden İsmail Gusseynoviç Ahjme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • BEYAZ ZEHİRLE MÜCADE-LE Uzun müddetten beri aranmakta olan meşhur eroin satıcısı ve içicisi Şaz:ment Nur can dün İkinci Şube Kaçakçılık memurları tarafından yakalanmış ve Müddeiumumiliğe verilmişti*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Azılı bir kaatll suru du Adam öldürmek,muhtelif kim «eleri yaralamak suçu ile uzun müddettenberi Sultanahmet C?zaevinde yatmakta olan azılı mahkûm Konyalı Ali Uysal,dün Sinop cezaevine sürgüne gönde r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Muscddık'ın sahtekârlığı Sabık.Başvekil gençliğinde Şah Muzaffere altın sikke yerine bronz para yutturmuş Tahran,20 AA.Musaddık'ın muhakemesinde iddia makamı dün eski Başvekilin idam edilmesini talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • İlhami Sancar'ın Adnan Menderese çektiği telgraf C-H.P-İl Başkanı h!ç bir Halk Partilinin Çankayayı yakarız)demediğini bildirdi Şehrimizde çıkan bazı gazeteler,D.P.Meclis grupunun per şombe günkü içti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Şiddetli fırtına nihayet dün dindi Soğuk hava dalgası doğuya doğru gidiyor Bursa Ankara yolu kardan kapandı Bir kaç günden beri şehri mizi kasıp kavuran fırtına ve mevsimsiz olarak bastıran soğuk evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • t 1 T fcw* ugün şehrimizde havanuı çok ulutlu ve kar yağışlı gcçece-¦i,rüzgarların şiddetli essce-'i;sühunet derecesinin değiş» aiyecegi tahmin edilmiştir.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1953
  • Kazada parçalanan lokomotif va vagonların fed manzaran Tren kazasının mesulleri hakkında tahkikat açıldı Kazanın ihmal ve dikkatsizlikten ileri geldiğ anlaşıldı.Yaralılardan birisi daha hastanede oldî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • 21 bı_Kasım ı 8 1953 m I 1360 Cumartesi VAKİT VARATt UZANİ Günef 655 2.08 Öğle 12.00 7.13 I ndl 1431 45 Akçam 16.46 12.00 Yatsı 18.23 1.36 İmsak 5.11 12.34 nu 13 «M0| srvel U13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Yabancı Sermaye Yerli f.rna arla tşlirliği yapmak isUyen yabancı firmalar çoğ ildi Maruf bir Amerikan fabri kasının temsilcisi Amkaradaki temaslarını bitirerek şehrimize gelmiştir.Temsilci memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • HALKIN SESİ I Jötenlâr için Beyoglunda Mis sokağı' da oturan okuyucumuz Ne* det Umutluer yaz yor:«Dışardaki umumi telefon sahiplerinde jöton bulun mıyor.25 kuruş at p konuş maya mecbur oluyoruz.Neden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Eminönü Rıhtım trotuvan yaptırılıyor Belediye U *vmi Komisyo nunca,Eminönü rıhtum trotu varının ve Göztepede Yeşil çeşme sokağının yaptırılması na karar verilmiştir.Yol ve trotu varın yaptın' tnası iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Bir esrarkeş üç yıla mahkûm oklu Esrar içmek ve bulundur maktan dolayı Beşinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta oian Cemil Kaya adında biri,dün üç yıl ağır hapis eczasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • UOSGUXUSR if Yeşilay C nclik şubesinin yülM kongreal bugün saat 14.30 da Tabib Odasında,yapılacaktırd;Sivil Genel Eraekliier der negrinin yıllık kongresi SO kasım pazartesi aaai 14 to Eminönü Ög ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • 0U ÜSKÜDAR BEŞİKTAŞ Ajansları Denizcilik Bankası DEFİNE İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • TABCVÜMDEN &A YAPRAK İçtimaî bir da'va ULUNAY Ceza kan mumda yapılan Ulut eroin bahsiide lsıbul zabıtasını fâsid brr ire içinde çabalamaktan rtardı.Eskiden kanun cür i nazaran hafif olduğu İçin •üs er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • K\SA HA B E R L E R 4-Bir milyon lira sarfiyle inedilen Haseki hastahınesın- 1 Klakson yasagj verem pav au 23 kasım pazartıasi günü lac aktır.A-İsviçre büyükelçimiz Yakup dri Karaosmanoğlu dün sabah t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • p a i.f s T if Cemalettin Zarener adında x sabıkalı.Şişlide Halaskarca aaAlesindûki 85/1 numaralı udyo mağazasının vitrininden »0 lira değerinde bir kol saatini Uıp kaparken suçüstü yakalan uştır.İf K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Ajana haberleri,Sovyet tefterir siyasetinin Tataristan Sovyet Cumhuriyetine de teşmil •edildiğini bildirdi.Eski ve tarihî Kazan Türk devletinin yerio de kurulan ve Rusya federasyonu içinde muhtar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Zabıtaya bir cinayet ihbarı yapıldı Bir ay kadar önce Ortaköy de şüpheli bir blum hâdisesi oknuş,Cavit D uy san adında biri sokakta ölü olarak bulun muştur* Polis yaptığı tahkikatta Ca vitin buıunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Tarla faresiyle mücadele edilecek Tarım Vekâleti Valiliklere gönderdiği bir tamimde malı sulatın en mühim düşmanı olan tarla faresine karsı mücadele açılmasını bildirmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Bir hasta mangala düşerek yandı Şehreminonde Pazvant çık mazında n numarada oturan Bahattin Aydoğdu adında biri,hasta bir vaziyette karyolada yatarken,mangalın üze rıne düşmüş ve muhtelif yer lerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Mahrukata konulan narh kaldırılmayacak Belediye lie odun va kö/nür satıcıları arasındaki gerginlik büsbütün arttı Belediye ile mahrukat satı cıları arasında bir müddet ev ve[ başlamış olan gerginlik h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • iler hakkı mahfuzdur)Taran:Sadi BORAK iâ Zafer zalimlerin değil,mazlumların nasibidir 47 t.Ilışan Bey Mehmet Beyin sö zünü kesti:Sözümü henüz bitirmiş de ğilim beyler-Saydığım bütün bu imkânsızlıklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Emniyette Nakiller Şehrimiz emniy t kadrosunda vaZifjJı 22 kum.sj.in yeri deriştirildi Emniyet Müdürlüğü lead" Tosuna mensup BaşjLomiSer,Kunuser ve Komiser Muavia leri arasındaki nakillere devam edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1953
  • Sekiz Oeretmen busun Amerikaya gidiyor Millî Eğlitım Vekâleti tara f ından eğitim müesseseleri üzt rinde tetkikler yapmak üzertbir yıl müddetle Amerikay;gönderilmesi karariastırılaı Gaziantep Erkek Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • FIKRA Etiket'e dâir Ta-BÜĞRÜ İstanbul Belediyesi Herkes den auuığı kuvvetle etiuet isine bu aefa sağlam yap.ştv Mecburiyetin dana da şuıuulleııüirheccgıni işitiyor ve be viniyoruz» bizim bu sevincimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • İKTİBAS Bütün falcıları gölgedı bırakan tahmin makinesi Her sarısın hayat münhjıtisi,doğum tarihi ila so/adı mı harfjerirHen çkarı aı riyazi kıymeta gö a ş^kîl avı t •Spor karşılaşmaları büyük hacimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Fındık Fiatlan yükselmi başladı Son günler içinde fın fiatlarmda bir yükselme i dedümiştir.Yılbaşınm yaklaşması n nvsebetiyle dış piyasalard vaki talepler,bu yüksel sebep olarak gösterilmek)dir.Aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Arizona Çetesi mensuplar» yargılanıyor •Arizona Çetesi)adı al t m da bir hırsızlık çetesi kura rak bir çok ev ve dükkânları soydukları iddiasile malike meye verilen Orhan,Kahra man ve Muzaffer adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Ne istiyorsun arkadaş?Burası dağbaşı ama» bir de şehir var!Senin arabacile bir aljş verişin varsa bile» burada bizi bekletemezsin!Çalıların arasından başka bir genç fırladı;elindeki palasının tersile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Uçan daireler tekrar ortaya çıktı Son günlerde sık sık görülen uçan daireler Güney Afrika semalarında da mü gâhade edildi Pretoria,20 A.A.Sa vunma Vekaletinden bugün haber verildiğine göre Güney Afrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Yugoslavyaya uçakla bin domuz gönderiliyor Londra 20 AA)Önümüzdeki pazartesi gününden iubaren başlamak üzere babena nakliye uçaklariie buradan Beıgrada b.n cins domuz sevkedilecektir.6J.0U0 ingiliz li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Amerikan Radyosu aleyioıe açılan dâva Nev York 20 Nafen)Amerikan radyo şebekesi a,leyhıne löO mayon dolarlık' muazzam bir tazminat dâvası açumışiır-Bu davayı açan 1 lar M kompozitördür.Bunlar 3u00 bes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Kısa haris] haberler AMERİKA if MUliyetgi Çin hav» kuvvet,leri erkân,harbiye!umumiye reisi general Huan Chong Hu,Amerikan hava kuvvetleri tesis lerini gezmek maksadiyle üç haf ta kalmak üzere önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Boğaziçi halkınıza kolaylık Üsküdar Ajansımız Muhterem Üsküdarlıların hizmetine girdj Türk Ticaret Bankası Adres s Hâk miyelî Mili/e Caddasl No.211 Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Amerika,Japonya'ya askerî yardım yapıyor Amiral Csrney,Jjponya'ya bazı deniz silâhlarının verileceğini bildirdi Washington,20 A.A.Ameriıkan deniz kuvvetleri kurmay başkanı Amiral Robert Carney UzakJDo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Nişanlısını öldüren kız Paris,20 AP)Kendisi le eski münasebetlerini tek rar tesis etmed ği için nişan-lısııu öldüren tıp talebesi gü.zel Pauline Dubissonun muha' kemesine dün devam edilmişi ve mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Garip bir açlık grevi Lima,20 A.A.Peru'da resmi dairelerin kırtasiyeciliğine karşı 6 gündenberi açlık grevi,yapmsdcta olan Frans.z kaşifi Michel Perrin,dün koma halinegirmiştir.Burada bir Fransızın çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • İngilterede greve karşı tedbirler X)ç milyon işçi tarafından istenilen zam teklifi Çalış ma Vekâleti tarafından inceleniyor Londra,20 A.A)İyi haber alan mahfillerden öğrenil,diğine göre,hükümet memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Burmada bir kalpazan çetesi yakalandı Singapur AA)Ran gondan verilen bir basın haberine göre Burmada büyük bir kalpazan çetesi meydana çıkarılmıştır.Polis,külliyetli miktarda kâğıt para ve kıymetli ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Batmış bir gemide define aranacak Durban 20 Nafen)Ingikerede Durban limanında yola çıkmak üzere hazırlıkla rını tamamlamış olan 500 ton luk Audakse gemisinin define aramaya çıkacağı öğrenil" mistir-Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Memleketlerine donen Alman harp esirleri Reichenhall *0 A.A)Eski Alman esirlerinden bir grup Macaristandakd esir kamplarından tahliye edile rek bugün buraya gelmişlerdir Son haftalar zarfında Macarist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Siyasî İcmal Süngü pur hacıları Memleketlerine dönen Sbıgay par hacıları Suudi Arabi»tanda maruz kaldıkları muamelelerden çok şikayet ediyorlarmış.Mahalli hükümet zencin ve fakir bacılar arasında fark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Şehrimizde iki Halk Dershanesi açıldı Eminönü Atatürk ilkoku hind a tahsil çağını geçirmiş vatandaşlarımız için biri kadın,diğeri de erkeklere mal sus olmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • iki Gazeteciyi döven polisler Spor ve Sergi Sarayında iki gazeteciyi dövdükleri iddiasile haklarında tahkikat açılan 12 polis memurundan 1 sinin suçsuz olduğu anlaşıl mıştır-Diğer beş memur Savcılığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1953
  • Bol miktarda Narenciye mahsulü geliyor Son dört gün içinde istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda limon portakal ve mandalina gelmiştir-Fiat ter bir hafta evvele nazaran bir miktar daha ucuzlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1953
  • HEBCİİN TARİHTEN MERAKLI BtR VAKA Çerkeş Kölemenlerinin Meşhur Kahramanlığı Gün batarken,akıp giien kanarın re?g]ıian ufuktar bile kızarmıştı.Har taraf insan caseii Türk ordusu Mısıra girmişi ti* Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1953
  • m m:i m-w June Arlisson yeni bir fJme hazrrlanıyor Sinema dünyasının en cana yakın yıldızı muhakkak ki June Aflisson'dıır-Üst üste çevirdiği filmlerle kend'siine çok haklı ve mükemmel bir şöhret yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1953
  • Kcz'ıçeşme köprüsü civarındaki müessif tren kazası üvvelki gece Sirkeci ve Bakırköy arasında Kazlıçeşme köprüsü mıntıkasında iki banliyö treni n'n çarpıştığını,iki kişinin öldüğünü ve 27 kişinin de ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1953
  • hvec hususi ^muhabirimiz Qrhan Türel bildiriyor ¦Grönbers müsabakasının akisleri jsveçte hala devam ediyor Hakemlerimiz ve idarecilerimizle birlikte bizlerde bir hayli tartaklandık ve hakarete maruz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1953
  • isviçreü Fatton'un şahane go'ii j Geçtiğimiz hafta Paris'in Oo kurtularak kaleye doğrn yü-inektedir.Fransız gazeteleri 2 lombes)stadında yapılan Fran rümüş ve kaleci Vignal üzeri-senede 7 mağlûbiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1953
  • Otomobil yenşııida keze Meksko,20 AP)Burada yapılan Pan Amerikan otomobil yarışlarında İtalyan yarışçısı Escosutti otomobilinin yoldan çıkarak bir kaç taklak atması neticesinde ölmüştür» Bununla* beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1953
  • xj»-mft İte i V Mithatpaşa Stadında karşılaşacak olan Galatasaray 1stanbulspor takımlarının maçı alaka Üe beklenmektedir* Geçe* sene yapılan maçı San Kırmızılı takım 2 0 kazanmıştı.G» Saraylılar bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1953
  • Kısa Spor Haberleri KAYAK KUBS0 AÇILIYOR Ankara,Anka)Kayseri Vilâyetinde yapılacak olan köylülerarası kayak yarışına iştirak edecek Ankaralı köylü gençleri yetiştirmek üzere Elma dâgı kayak evinde,Oca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 21.11.1953
  • Bu yılın en mühim futbol maçında Macaristan,Ingiltereyi yenebilecek mi?Tahminler ingılterenin,İsveç karşısında iyi oyun gcsteremeyen Macaristanı yeneceği yolundadır İngiltere ile Macaristan arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı w GBiPiN KİNİNLİ 186 GRİPİN KULLANINIZ 4 saat ara ile quride 3 adet çimebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Tamir ve iıışa edilecek okullar Yalova Sultaniye köyü sa~:m karşıL.ımuK üz ere vaâyet çe köyde bir ilk okul binası kinlerinin ilk mektep ihtiyacı yaptırılmasına karar verilmiş tiril Genel Meclisi Daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Güzel Cülkadın,sevgili Sultan Çelebi Musîafayı cîtvelerle câdorın yanma uğurladı 135 Çelebi Mustafa güldü:Sen ne diyorsan öyle ya parsın çavuş-Sağ kalırsak,üst tarafını ben bilirim!Emirlerini tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Küçük bir çocuk Haşlanarak ı öldü Galatada Necatıbey cadde-sinde Gecekuşu sokağımda 14 numarada oturan Hikmet adında J»îr kadının bir yaşur daki oğlu ilhan,odada oynar ken,mangal üstünde kayna makta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • RÖPORTAJ istanbulini en çalışkan ve en popüler insanı kimdir?Vali Gökay bu şehrin br numaraiı popular adamı olauju gibi,aynı zamanda bir numaralı meşguJ adamıdır.Sabahtan akşama,hattâ bazan akşamdan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Grip hastalığı ve korunma çareleri Grip nedir?Nü sil korunulur-Hastalığın belirtileri,hafif ve ağır şekil Son günlerde havaların,fiiliden bozarak şiddetli bir kığa dönmesi,bu âni değişikliğe alışık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Bir Ofis Heyeti Avrupaya gidiyor Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Vekilinin riyasetindeki bir heyet aralık ayı içinde yurt dışı bir seyahate çıkacaktır-Bu seyahatin yabancı mem leketlere yapıiam hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • Hazır lyan:Erc.ir.en d ÜN VER 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 1 2 M pm 3 4 ^vgg i 5 1 6 7 1 1 MM HHİ^Î^ 8 9 i 10 11 1 I 12 Saldan Sağa 1^_Psikoloji-İçine eltm cta konur;kavurdıa* da,2 F.ükün;Tahsil devres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.11.1953
  • VA Bir hafta evvel Londraya gitt.gvm z^man bana verd ği muhtelif işler arasında Mr-George Harsis için bir kama ra kiralamak,kendisi için de bin ingiliz liralık bir çeki tab sil etmek de vardı-Paralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Azot Sanayi Şirketi Ânkarada kuruldu [Baş tarafı birincide] üe işletmeler Vekâleti,bu bankaların ileri gelenleri ve basın mensupları hazır bulun muştur-SITKI YIRCALININ İZAHATI İşletmeler Vekili Sıtkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Eobbynin katilleri ev!enmek istiyor [Baş tarafı biriııc'.del «îıtde idama mahkûm ediLmiş oiatn milyoner Greenlease'in ogk küçük Bobby'nin kaatilleri Car Austin Hail ve 41 yaşındaki met resi Bonnie Bro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Musadrîık'ın sahtekârlığı [Baş tarafı birincMe* diktan sonra Tahran'daki bü tün heykellerinin alaşağı edil m esi için General Riahinin e mir verdiğini söylemiştin Bunun üzerine Musaddık mahkeme heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Otomobil mukavemet yansı dün başlıad [Bas tarafı birincide")Ju,2)Bolu Ankara,3)An tara Afyon,4)Afyon Bursa,5)bursa Balıkesire)Balıkesir izmir,7)iz mir Bursa,8)Bursa Is tanıbul-Müsabaka sırasında otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Dünyanın en biivük yakntu bolundu Rangoon 2« Nafen)Bir manyada Magok yakınlarında bir yerde dünyada mevcut yakutların en büyüğü bulunmuştur-Bu taşın gayet kıymetli olduğu ve bunun tdk bir tas olarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Şiddetli fırtına dün dindi fBaş tarafı yedi büyük motor hrtınays tutulup kayaların arasına sı kısıp Kalmışlardır-Bu motor lerle beraber aynı yerde ka raya oturan' Hora römorkörü mürettebatı ile mendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • vfin/v KAR tlC n'n^TREYI GECTI Bursa,20 THA.Üç gürden beri fasık^z olarrfc yağmaıkta olan kar K'razlı w lunu d* kapamış bulunmak tadır.sfP« ovyo-1 dan Bursaya inmiş bulunan sanatoryumun hastaları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • ŞİDDETLİ KIS Londra 20 AA.Anî olarak bastıran şiddetli kar,orta doğuyu pek erken bir kış havasına bürümüştür* Suriye tarihinde kasım ayında yağan ilk kar dün gece Samı ve bütün anayolları m kapatmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • OOYNÜKTE YOLLAR KAPANDI Göynük 20 AA.Bîr kaç günden beri yağan de vamlı kar yüzünden Geyve Göynük,Mudurnu Göy nük yollan kapanmış ve münakalât tamamen durmuştur-Ankara Göynük yolu açık bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • A'manyayı titreten bir Latıdru [Baş tarafı blrlna'de] ni otomobile davet eden ve tabanca tehdidi ile soyunma sim emreden erkek hakkın da oldukça sarih malûma vermeğe muvaffak olmuştu;Genç ku karanlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Batılılar,Ruslara yeni bri nota verecekler Avusturya meselesi etrafjnda Parlste hazarlan*n nota yakında IV oskovaya gönderilecek Londra.20 AA.Selâhiyetli mahfillerden bugün ha ber verildiğine göre Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • t'hami Sancar'm Adnan Menderese çektiği te'graf [Baş tarafı birine'de")rmde.artık proleter edebiyatı belirtilerinin pervasızca görüldüğü de kaydedilmiştir.Bunlar arasında tetanbulda bir C.H.P.toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Montgomery degıştirfiyor [Baş taralı birincide] komutan vekilidir.General Templer.Malezyada komünist çetelerle mücade leyi idare etmek üzere oraya tâyin edilmiş ve üzerine aldı* ğı bu vazifeyi muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Thoree.ölüm haAinde hant» Nice.20 AA)Bugün burada dolaşan söylentilere göre.Fransız Komünist Partisi Genel Sekreteri Maurice Thorez ölüm halinde hasta bu Ilınmaktadır.Hasta olduğu için Rusyaya tedaviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Güreş müsabaka" lan sona erdi [Baş tarafı birinc*de"| içînde hemen her gece isveçli rakipleri ile karşılaşmış ve çe tın maçlar çıkarmıştır.Hattâ bazan maçlar bir mücadele ha lini de almıştır Bu karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Avrupa ordusu ve Fraıra [Baş tarafı pa savunma camiasının tasdiki bahsinde cereyan eden bu ilk müzakereler Fransız lıükû metinin elini kolunu bağlamamalıdır» Söhuman bundan sonra.Av rupa siyasetinin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Tren kazasının mesulleri hakkında tahkikat açıldı [Baş tarafı birino'de] ı dün sabaha kadar,vak'a mahal lüıde tahkikat yapmış ve üg*-İllerin ifadelerini teabit etmiş,tir.9-ifadesini aldığı şa hışlar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • SAH ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbert Sauvajon Çeviren:Mebrure AJevok Sahneye koyan:Muhsin Ertugrnl Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 da Cuma talebe)Pazar matine saar tam 1?de Telîfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • beyaz sabun çamaşır içindir Kremli PURO cildiniz içindir PURO sizi Bol KöpOklO Nefis Kokulu PURO Vs!1 Sabunu *00 de '00 i'âft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • iîliUnjet Abone şartları JLr.Kr.Senelik 42 00 A1U ayhk 2* 50 Üç ayhk W 00 Bir aylık 4 50 Ecnebi memleketlere ikt misildirflia şartlar* 2 ve 2 üncü sayfa sanL 4 T.L.7 ve 8 tnci eayfa aaat 2,50 TJL tunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Lokman Hekin*.Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye MUtîhasaıa» Pazardan başka her erün sabah saat 10.30-1TOO öğleden •onra 14.30-17 00 de naat» Kabul eder.İstanbul Divanyoiu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1953
  • Mecliste tartışma [Baş tarafı birinc'del si lüzumunu da hatırlatmak isterim» Esas meseleye gelince,Ada na veya Mersin nutuklarının radyoda okunmasının Cumhuri yet Bayramından bir gün evveline rastlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ «^ırî,TİYATROSU •ı temsile mah ¦s olmak üzere at 20.30 da ram kısmı.AVRU KARTAL L'AİGLON)îfazan:Edmond Rostand İv.^abri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gvcesn-ir.Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • İstanbul Univerş'tesi Rektörlüğünden 1 Eksiltmeye çıkarılmış iken talibi çıkmadığından şartnamesinde yapılan bâzı tadilât dolayısiyle Tedavi Kliniği bodrum katı inşaatı yeniden kapalı zarf usulü ile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • SAYIN DEVLET MEMURLARINA Mağazamız,sayın devlet memurlarından fiat farkı almaksızın taksitle satışlara başlamıştır.Her nevi ve erkek kumaşlarile» çocuk ve büyükler için EDBİSE.PALTO,PARDHSÜ,TRENÇKOT ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • İzmir Tebdile Başkanlığından İtfaiye Müdürlüğündeki şartlaşması gereğince itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 17 metrelik merdiven alınması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur-Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Et ve Belik Kurumu Umum Mücürlüğünden KeycfrrFeçec'ayepıftcakscğuk itfo it çaatı hakkınca Müteahhitlere üâıı 1 Haydarpaşa koyunda denizden aynlan mahalde betonarme kazıklar üzerine mevzu Soğuk Depo b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Clcf.k Saydam Merkez Hsfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi Miktarı Bedeli Teminatı İhale şeım Yulaf 175.000 Kg 40250—v 3018 75 Kapalı zarf Kuru ot 175-000 28000—2100 00 Kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • ZAYİ İstanbul Üniversitesi Saymanlığından almış olduğum 339481/37819 No-lu makbuzu zayi ettim-Hükmü yoktur-Fen Fakültesi 2652 Turgut Ö/par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Jvyv;3İ1 ISTANBUL 12.57 Aç lış ve program 33.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Perihan Sözen 13.45 Cumartesi kons?n Pl.Johunn E.Sveııdsen:«Pariste karnavalı Çalan:Robert Heger idaresinde Berlin Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280^30 280.30 Fr.Frangfi 0.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr.5.6t 5.63 îsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Istanbul 2-nci İcra Memurluğu Menkûl satış il&tı 953/fiOOG Bir borçtan dolayı mahcuz cem'an 2342 00 lira kıymetinde muhtelif ev eşyası 9/Aralık 953 tarihinde çarşamba günü t saat 12 den 13 e kadar Pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Istanbul İflâs memurluğundan 952/22 Müflis İsmail Sism^nog^uua ait olup açık arttırma suretiyle paraya çevrilmesi İflâs İdaresince kararlaştırılan Fatih,te Macar kardeşler caddesinde Saadet fırınında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Beyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 953/57 Tereke Beyoğlu» Harbiye Dersane sokak 25 numaralı evin üst katında oturmakta iken ölerek terekesine mahkememizce el konmuş olan Haydar Gktar' m terekesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • İstanbul Levâzı n Amir iğinden verilaı A k*rî Kıtaat llâ.ıları_As-İhtiyaç için aşağıda cins ve mikdan yazılı yiyecek maddehri hizalarında yazılı gün ve saatlerde Bursa Ab-Sa-Al Ko.da kapalı zarfla sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • inşaat müteahhitlerine mühim ilân Türkiye Demir ve ÇeEik Fabrikaları Müessesesinden 1.Miiessesemizce Karabük'de yaptırılacak:1504-8876ü lira muhammen bedelli 200 adet İsçi evi 1.206,38182 lira muhamme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Sahip ve BnşTnvharrhi:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Fanık PEMÎRTAŞf—Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 21.11.1953
  • Pazarlıkla menkûl mal satışı)İstanbul Daftardarhğından Muhammen bedeli Teminatı Lira K.lira K 10 00 0 75 Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünde bu* liman bir adet hizmet araba beygiri-553 2131 630 00 47 25 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8