Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Fenerbahçe dün Vefayı 2-0 mağ'ûp etti İstanbul Profesyonel lig maçlarmm beşind hafta karşılaşmalarmın en M'thatpaşa Stadyoımmda Fenerbab çe Vefa arasında oynanmış ve.Sarı Lacivertliler 2-0 galip gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Öğle tatilinin saati değiştirildi Belediye tarafından alınaı son karara göre,esnafın öğle tatili saatleri yeniden değiştirilmiş bulunmaktadır.Yeni şekil bu günden itiba ren tatbik edilmeğe başlanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Dovız darlığı Merkez Bankası tüccarlar m taleplerini yerine getiremiyor Döviz darlığının yeniden bağ gösterdiği ve bu yüzden alâkalıların çok zor durumda kaldığı beyan edilmektedir.Son defa yüzlerce f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Doktor Musaddık mah kemeden firar Musaddık tekrar kalp krizleri geçiriyor Eski başvekili yargılayan mahkeme dâvaya bakmaya salâhiyetti olduğunu ilân etti Tahran 16 AA.Aske.t fif bir kalp krizi geçirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Siyasî partilerin dünkü toplantıları Demokrat Partinin Adalar ilçesinde konuşan Necmf Ateş,Nihat Erime cevap verdi D.P-ve CRP,ocakları ilçesinin tertip ettiği toplantı muhtelif yerlerde siyasî top.I B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Bugün şehrimizde havanın umumiyetle bulutlu geçeceği,ha va •leakl guun biraz yüksele,eefl tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Uşak'ta seçimler dün sabah yapıldı Seçim hâdise li geçti,neticeler bugün belli olacak.C.H.P.nin ilerde olduğu anlaşılıyor Uşak,15 Milliyet)Uşak Mar sabahın erken saatlerindi soka&a dökülmüşler ve saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Yunan Bulgar ihtilâfı İki raeralek t arasında dipomatik münasebetlerin tesisi için yapılacak müzakerelere bugün Paris'te başlanıyor Paris,15 Radyo)Yü* nanistanla Bulgaristan arasındaki diplomatik mü*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Mısır elçimizin esinin emlâki Kahire,15 A.A)Mıeır içişleri Vekili Albay Muhiddindün gece verdiği beyanatta,Mehmed Ali Hanedanı mensub npvvnı Sa 7 81* S de)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Amerika,Kanadada askerî üsler kuracak Elsennowerin Kanadaia yaptığı tetkikler hakkında bir tebliğ neşredildi Ottawa,15 AA.Birleşik Amerika Cumhurreisi Ei senhower buradan gece yansı ayrıldığı sırada h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Fransadaki cinayetin katili itiraf etti 16 ay evvel öldürülen ingiliz iaşe mütehassısı ve ailesinin kaatili hadiseye kadının sebep olduğunu söylüyor Digue.15 AP)Lurs cinayeti tahkikatı ile meşgul olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Dün 92 karaborsacı yakalandı ikinci Şube Müdürlüğünde teşkil edilen karaborsa ekibi,dün Mitnatpaşa Stadında oynanan Fenerbahçe Vefa maçı biletlerini karaborsaya intikal ettiren 92 kişiyi yaka lamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Tito Triyestenin taksimini istedi Mareşal Tito ihtilafın tek hal çaresi olarak Triyeste topraklarının taksimini ileri sürüyor Batılı devletler Yugoslav Devlet Reisinin nutkunu ihtilafın halli için del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • İspanyaya tepkili uçak gönderiliyor Amerika* İspanyol kanTve deniz kuvvetlerinin takviyesine de yardım edecek Washington,15 A.A.İspanyaya verilecek olan tepkili Amerikan uçaklarının ilk partisi sene b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Mesken kredisi Ziraat Bankası tarafından köylü vatandaşlara açılacak kredi için hazırlıklara başlandı Ankara 15 Milliyet)Ziraat Bankasının düşük faiz ve uzun vade ile köylü va tandaşlara açacağı meske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Dört genç kız bir erkek için kavga etti Ankara W Milliyet)Bugün Yenidoğan mahallesin de enteresan bir hâdise ol muştur Emine ve Zeynep adında iki kız kardeş aynı sokakta oturan Necdet isimli bir deli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • RÖPORTAJ Geçen cumartesi geeesi Vali Gökay'ı İstiklâl caddesinde I eğlence yerlerinin önünde tek başına dolaşırken görenler hayretler içinde kalmışlardı-Düşünüyorlardı.Yeşilaycı Valimiz acaba felekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Güreşçilerimiz dün îsveçte 7 1 galip geldi Bskiltuna,isveç)15 A.A-Bükün Eskiltumada ya pılan güreşlerde sabah ser best güreşte:ibrahim Zengin ittifakla,Bekir Büke 2,45,Nurettin Za fer 1,10,Memduh Erte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • YUNAN KRAUÇESt LOS ANGELOS'TA Amerikayı ziyaret etmekte olan Yunan Kral ve Kraliçesi halen Los Angelos'ta bûiumriaktedıtiar.Resimde Kraliçe Frederika* mJl I!kıyafetle kendisini karşılıyun bir Yunanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Son dakika Uşak,15 Milliyet)Seçim kurulunâan saat 24 de doğru verilen malûmata göre;merkez ilçeden 94 sandıktan 38 inin tasnifi tamamlanmış ve CHP-nin 300 oy ilerde olduğu anlaşılmıştır.Bu farkbundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • f*?Jı ¦û i Ki BERLİN'DEKİ MÜLTECİ ÇOCUKLAR Geçenlerde Berlin'de Kızılhaç merkezinde yapılan hususî bir merasimde 400 mülteci çocuğa pantolon dağıtılmıştır-Bugüne kadar 1500 çocuk kampa alınmıştır.Resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1953
  • Bermuda ısı En mühim mevzuu atom Kırlarının teatisi teşkil edi-yor Londra 15 Radyo-Anka)Önümüzdeki ayın dör dünde toplanacak olan Bermuda konferansmin gündemi henüz tesbit edilmemiş ise de Londrada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • 7AKV3MMN YAPRAK 11 Ulan!ve Canlı ve hareketli çizgileini çok sevdiğim bir karilatürtottmlz dünkü karikaüriyle lfate talebesinin koluşına tarzlarım nicv ediordıı.Uzaktan akseden Ula»ı)a bol argoları iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • KfSA HABERLER İç İstanbul Hemşehriler cemi Linin istişari mahiyette tertip iği toplantı dün saat 10 da Mselvilerdeki Normandiya gatosunda yap-lmıştır.•fr Millî Eğitim Vekâleti tefheyeti başkanlığına,V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • P o L l S T Ç Ramide Topçular kışla cad.sayû;evde oturan Nevzat Ço adında 4 yaşında bir çocuk,ideden karşı tarafa geçmek erken şoför Şükrü Şen idare ideki 13113 plâka nolu taksi sademesine mûruz kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • 'Ur 16 Kaum Rıı.8 3 biitf vvel 1953 Kasu 373 Pazarte İ 1369 VAKİT VASATİ KZAV1 İtineş 6.48 1.58 öffle 11.59 7.08 İkindi 14.34 9.44 Akşam 16.50 12.00 Yata 18.25 L35 imsak 506 12.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Atatürk'e dair bazı hatıralar a a a a UNUN MESELEL k'e dair bazı ha Hiç şüphe yok ki Atatürk asrımızın en büyük ve en yaratıcı kumandanıdır H.Enir ERKİLET Bunları yazmak için,Başbu ğumuzun ikinci defi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • İktisat Fakültesi mezunları cemiyetinin ikinci umumi he yet toplantısı;bugün saat 18 de *ski Eminönll halkevinde yapılacaktır,Gazeteciler cemiyeti yapı kooperatifinin yıllık umumi heyet toplantısı,28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • beyaziffaki M ay djn k'.vga^i Evvelki gece Beyazıt mey danında kanlı bir arbede olmuş ve bir şoförle yanında bulunan arkadaşı,yedi kişilik bir arkadaş grupu tarafından döğülerek yaralanmışlar dır.1392
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • im0mnm HALKIN Bu iş bö/le yürümez Sultanahmed'de Aşmalı çeşme sokağında oturan okuyucumun Hasan Bedreddin Ülgüner yazıyor:«Pek muhterem belediyeci» lerimizden Nuruoamaniye ca manın avlusundan bir kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Tuhaf bir müracaat Hastahanelerde cami yapılma* sini isteyen bir teklif alakadarlarca reddedildi Sağlık ve Sosyal Müdürlü güne garip ve eneteresan iki müracaatla bulunulmuştur-Nasırları sökmek,batmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Romanya Ticaret Ataşesi geldi Romanyamn Ankara elçi ligi ticaret ataşesi Mr.Praian evvelki gece şehrimize gelmiş tir-Beraberinde eşi de bulunan ataşe Ankaraya gidecek tir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Ü liversiieye model tec/übe fı.vuzu yspıljyor istanbul Teknik Üniversite Makine Fakültesi,gemi inşa atı kürsüsü için bir model tec rübe havuzu yaptırmaya karar verilmiştir,226.220 lira bedel tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Millî piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 15 kas.m 1953 ıçekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşagıda bildiriyoruz:100.000 lira kazanan 058959 50.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Kitap haftası Çocuk kitapları haftası yarından itibaren memleketin her tarafında açııyor Dört seneden beri memleketimizde tertiplenmekte olan Çocuk Kitap Haftası)ya rın sabah başlayıp 22 kasım pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Ticaret V kili şehrimizde Ekonomi ve Ticaret Vekili Fethi Çeliklbaş dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimi ze gelmiştir-Vekil,bir müddet kalarak alâkalı dairelerde temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • LfltfU Karaosmanoi u Isviçreden dtfidl Bir müddetten beri Isviç rede tedavide bulunan sabık Vekillerden Manisa mebusu Fevzi Lütfi Karaosmanoglu dün sabah saat 9,15 de uçakla Zürichten şehrimize dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Sigara vs şarap sıkıntısı var Son günlerde bayilerde her nevi sigara ve tekel şarabının bulunmamasından şikâyet edümektedir.Bu yüzden yapılan rnüra caatları gözönünde tutan Te kel Umum Müdürlüğü bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Akşama katlar 100 Ura yatır ir sanız 23 Kasım'a APARTIMAN DAİRESİ Arsa ve Para İkramiyeleri Kazanabilirsiniz GARANTİ BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1953
  • Her hakkı mahfuzdur)Yazan:Sadi BORAIv-Maymuncukla bu işi bir ve yahut iki saat sonra* becermek kabildi 42 Neşeli dakikalarımda bu cid dî kadına sarılır birden bire öperim-O şiddetli bir tokat sallardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Bir ingiliz ticaret ha eti orta doğuda Lefkoşe,A.A.Sk Edvard BenthaÜ'ın bakkam ğında bir ingiliz ticaret heyc ti dün gece Londradan Kıor sa gelmiştir-Orta doğuda bir ay süre oek bir seyahat yapacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Avrupa B''rBiği Alman Liberal Parti Başkanı» Almanyanın Fransa ile anlaşmak taraftan olduğunu söyledi Kolonya» 15 AA.Federal Alman Meclisinde Liberal Parti grub Başkanı Dr.Thomas Dehler,dün akşam,part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • EN KESTİRME YOL T t-s* 1953 Yılının Son Ikromiye Çekilişi 30 arauk »BAHÇELİ 6 EV 1954 Yılı Ikromiye Plonı BAHÇELİ 30 EV:500.000lİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Ah,kardeşim unuttum,dedi,sözde beraberce bostana kadar gidip,marul yiyecektik,değil mi?Ayfer,Şükranın yüz hat larındaki bozukluğu farket miş olmalı ki,gözünü onun gözlerinden,ayırmaksızm sor du:Gitmiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Tatlı hayeLere yer yok.Batılı devletler hiçbir müsbet vak'a ve delile dayanmayan Sovyet sulh teşebbüslerinin vakit kazanmak bedelini güden gayretler olduğuna artık kati olarak kani olmuşlar ve müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • ingiliz Iran münasebatı tran Dışişleri Vekili.iki devlet arasında siyasî mü nasebatın tesisinden evvel petrol ihtilâfının halledilmesinin lâzım geldiğini söyledi Londra,15 A-A-«Sunday Timejp» gazetesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Poğ İntak Üzere olan bir çocuğu köpak kurtar 1ı Londra,15 Nafen Plymouth'da Whitleigh mahallesind bir kurt köpeğit gazla boğulma' ta olan bir çocuğu kurtarmay?muvaffak olmuştur^ Çocuğun a nesi baJıç^d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Bîr film yüzünden çıkan hâiise Roma,15 AA)Kolay yıllar)adlı bir italyan filminin gösterildiği sırada dün ak şanı bir çok sinemalarda müf rit sağcılarla müfrit sol ele manlar arasında hâdiseler zu hur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Ayan Meclisi üyelerinden Edward Meclis tahsisat komite si ad.na gelecek hafta Uzak Do güya bir teftiş seyahatine çıkacağını söylemiştir.İNGİLTERE if Bundan bir kaç hafta e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Arnsmcrl'ı» televizyonu "tun babası öTdtl New JeTsey,15 A.A.Amerikan.televizyonunun babası olarak anrlan ve kıymetli bir fen adamı olan Dr.Herbert Eu gene îves dün 71 yaşında oldu ğu halde buradaki ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Kıbrıs heyeti dün döndü Heyet Başkanı Ankara'deki temaslarından son derece mem nun kaldıklarını söyledi Ankara,15 THA.Aziz Atatürk'ün naşrcım Anıt-Kabi re nakli töreninde hazır bulun mak üzere şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • Ürdün,İsrailin teklifini bugün cevaplandırıyor israilin,iki memleket arasında derhal müzakerelere başlanmasını istiyen teklifi piivinlik konseyinde pörüşnlecek New-York,15 A.A-Is-Hk konuşmaları Lübnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • İngilterenin savu ma hazırlıkları Muhtemel atom ve hidrojen taarruzlarına karşı roket atacı tts gemiler teşkili kararlaştırıldı Londra.15 Nafen)îngilterede» muhtemel bir düşmanın atom veya hidrojen ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • İKTİBAS Oimek isteyen kraliçenin aşk ve ıstırap romanı Yugoslav Kraliçesi Aleksandra deli gibi sevdiği kocasını el.ere kaptırmamak için büyük terzilere elbise diktirmeğe başlamıştı.Kral II Pierre ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1953
  • FIKRA Nezâket'e dâir.Tarr BUĞRA Sosyal değerlerin basında elbette nezaket gelir Fakat nezaket bir gerçek celladı haline getirilmişse yok olsun çok daha iyi.Hele bir de bizzat I nezaket nezaketsizliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1953
  • HADİSELER Pella'nın basın toplantısı Memleketimizi ziyaret eden italyan Başvekili Pel la evvelki gün bir basın toplantısı yaparak Türk İtalyan dostluğundan bahsetmiş ve dostluğun daha da artacağına in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1953
  • Ç;v ¦ı.t?DEBRA PAGET TARİHİ BİR FİLM ÇEVİRİYOR Hollywood'™ sex-appel bira olan Debra-Paget yem bir film için hazırlanmaktadır.Debra Paget,bu filmde 18 incUsırda yaşıyan bırTngılız düşesim canlandıraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1953
  • HERGÜN TARİHTEN KERAKL1 BİR VAK'A Hayreddin Paşanın istanbuia gelişi ve Hayreddin adı Cezayir emiri bulunan Hayreddin Bey,padişahın emrini alınca yo!a ç ktı ve zaferler kazanarak İstanbuia girdi beyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1953
  • Amatör 1.ve 2.küme lig maçları neticeleri Vefa KaragUmrüğü 1-0,Elektrik Ga!atayı 2-1,Adalet Beşiktaşı 3*2 yendiler AMATÖR KÜME MAÇLARI Dün şeref ve Vefa stadlarmda yapılan amatör birinci küme maçların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • Ferdi grek güreşleri iki günden beri Fatihteki Güreş kulübü salonunda çift minder üzerinde devam eden ve 72 gürfcşfcinin ettiği ferdi Greko_Romen güreş müsabakaları teknik neticeleri şöyledir:fî2 Kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • At'et'zm federasyonu reisi Londraya gitti Atletizm federasyonu reisi Nail!Moran dün sabah saat 9.30 da uçakla îngiltereye gitmiştir.Nailî Moran,Londrada yapıla,cak olan Beynelmilel atletizm federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • Istanbulspor 4 Beyo|luspor:2 Sansiyah'ilar bu maçı da kazanarak îîg'n namağ ûp takımı unvanını muhafaza ettiicr Profesyonel lig karşılaşmalarından Istanbulspor Beyoğ luspor maçı dün sabah saat 12 de Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • dün Vefayı 2-0 yendi m i Sarı Lacivertliler gollerinin ikisini de birinci devrenin ille yarısında kazanmağa muvaffak oldular Stad:Dolmabahoe Maç:Fenerbahçe:Vefa:0 Seyirei:21207 Hasılat:37208.5 Takımlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • İsveç hususi muhabirimiz Orhan Türel bildirivor Serbest güreşte İsveçi 5:3 nasıl mağlup edebildik Bu müsabakaların en iyi güreşçisi binden İsmet Atlı,Isveçten OJle Andenberg idiler Haydar Zafer otelde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • İngiliz Lig Maçlarında Alınan Neticeler Londra,15 T.H.A.Devam edilen lig karşılaşmalarla,da alınan neticeler şunlardır:Arsenal 4 Bol t on3 Aston Villa 5 Middlesburgh S Blackpool 1 Tottenham 0 Cardiff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • Ankara lig maçları Ankara,15 Milliyet)Ankara üg maçlarına 19 mayıs sta dında devam edilmiştir.Havagü et)ile GUneşsporun maçı çekişmeli cereyan etmiş ve her iki devrede birer gol atan Havagiieti oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 16.11.1953
  • Profesyonel küme puan cetveli M O B M A Y P J Beşiktaş 5 5 15 4 10 l Istanbulspor 5 4 1 12 6 9 i Fenerbahçe 4 3 1 12 6 6 Galatasaray 5 3 2 12 6 6 Beykoz 5 3 2 8 6 6 1 Vefa 5* 2 3 6 9 4 Kasımpaşa 5 2 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • ihtiyar bir kadın yanarak öldü Evvelki gün Üsküdar Gül femhatun sokağı 16 saydı evde fecî bir yanma hâdisesû olmuştur-Hürmüz Yıldıran adında 65 yaşlarında bir kadıncağız odasında bulunan mangalı örtme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • RÖPORTAJ Eğlence yerlerinde vali ökayla bir dolaşma Bir cu nart-si g cesi vali Gökayı tamnmış eğJenc* yerlerinin önünde görenler hayretler içinde kalmışlardı.Yeşilaycı vali Gökay acaba felekten bir gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • Marlowe bir müddet düşündü ve:Zanetmiyorum,dedi.Ne ki liseye gittiğini gördüm,ne de dua ettiğini.Din meselesine te» mas ettiğini de hiç hatırlamıyorum.Kanaatimce ilâhi bir kudrete inanmad ğı gibi irad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • Topkapı surlarında esrar ıçsn üç kişi vakalardı Evvelki gün saat 17 sırala* rında Topkapı civarında kale surları üzerinde üç kişi esraı içerken yakalanmıştır-Sami,Muzaffer ve Necati adlarındaki bu esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • Rusyadaki iktidar mücadelesi ve ordu Beria'nın düşmesi üzerine Rus Komünist Partisi ile Rus silâhlı kuvvetleri arasındaki münasebet S.S-C.B-tarihinin herhangi bir zamanında ol duğundan fazla,üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • Perdemizin muvaffak sanatkârı ihtimamı göfllLgrrdîğım yor* 4^-Bugünden itibaren Puro Güzellik Metodunu siz de tecrübe ediniz.Puro cildinizin gizli kalan gUzelliğini meydana çıkararak sizi daha genç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • Kara yağmur bulutları gibi bir şeyin yerden göğe doğru yükseldiğini gördüler 130 ikinci defa öpüşürken bir ar yak sesinin kendilerine yaklaştığını duydular-Cüneyd Jbey bir düşman da olabilece ğini düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.11.1953
  • 1 2 9 4 8 HazıHıyan:Erciimend ÜNVER 6 7 8 9 10 îl 12 S oldan S^ğı 1 Bir kığ sporu;Sapanca,nın ayvası ile meşhur bir köyü.2 Baş kaldıran;Geri veriş.3 Bir renk;Kaıbir;Söyleyiver mânasına bir deyim,4 Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • RÖPORTAJ Eğlence yerlerinde Vaü Gökayla bir do'aşma Baştarafı 6 ncıda)dayız-Galiba şehrin göbeğinde kaçamak yapı lamı ya cağ mı anladı.Tanınamıyacağı bir yere gitmek istiyor.Ama rahat bırakmıyorlar ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Rüzgarlı havalarda GRiPiNÂ mmm Baş,diş,adale,soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Yunan Bulgar ihtilafı tBağ tarafı birincide} los,müzakerelerde hazır bulunabilmek için seyahatini yarım bırakmıştır-Yarın başlanacak olan müzakerelerin gayesi» iki memleket arasındaki diplo matik müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Kaçak bir carih dün ""klandı Bir müddet önce,Tahtaka lede seyyar satıcı Bahattini bıçakla yaralayan Talat Ava dün yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • üniversite kitapları meselesi öğrenciler etapların pahalı olması ve bulunmamasından şikâyet ediyor istanbul Üniversitesi bina sının giriş kapısı yanında bu lunan Üniversite yayınları sa tış bürosu,hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • WE» [Baş tarafı bir i ne de] ı mumiyesinde bir plebisit yapıl masına dair italya tarafından ileri sürülen teklifi nazarı itibare almamasının sebeplerini uzun uzadıya izah etmiştir-Mareşal Tito İtalya'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Dünyanın en kuvvetli radyo vericisi Vaşington 13 AA)Amerika bahriyesi önümüzde ki çarşamba günü dünyanın en kuvvetli radyo verici istas yonunu işletmeye açacaktır-Bu istasyon sayesinde dünya run herha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • 40 yolculu bir otobüs uçtu İzmir,15 ÇTH.A.için de 4Ü yolcusu olduğu halde Kemalpaşa kazasından şehri ınize gelmekte olan 18 plâkalı otobüs,çimento fabrikası cıvarındakı köprü üzerine gel digı sırada k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • e Nixon,Irani ziyaret edecek Tokyo,15 AP)Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı mua vini Richard Nixon bugün.Uzak Doğudaki seyahatinden dö nerken,Başkan Eisenhowor'in talebi üzerine aralık ayının başında Iran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Mısır eîçimiz'n eşinin emlâki [Baş tarafı birino'.de] larile evlenme veya bunlardan veraset suretile intikal edecek emlâke hükümetin elkoyma ka rarının umumi olduğunu ve ya bancıların bundan istisna e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Siyasî partilerin dünkü toplantıları [Baş tarafı birincide] mistir.Toplantıda partili v partisiz büyük bir halk kütlesi hazır bulunmuştur.Top lantıda ilk sözü DP-Adalar ilce başkanı Afif Şaürir ala r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Mysoddık tekrar kalp rizleri geçiriyor [Baş tarafı birincide!mühim suali savcıya sormuşturivlahkemeye yakın bazı çev reler cuma günü reisin yargı lamanın bir sivil man&emeye havale edıumesi kanaatinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Amerika Kamdada askerî üsler kuraca'i [Baş tarafı birîneîde")Eisenhower In Kanada hükümet üyeleriyle yaptğı tförüşmeier'den sonra bir tebliğ neşredilmiş tir.8u tebliğde bilhassa üç nok ta dikkati çekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Faruk'un kolek iyonları satışa r/ikarılıyor Kahire,15 TJH-A-Hes men açıklandığına göre,eski Mısır kralı JTaruk(un çok kıy metli kollekssiyonları yakın* da satışa çıkarılacaktır.Dünya da ender rastlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Tu şu imalcileri kontrol ediliyor Kış mevsim in in başlaması dolayisiyie turşuya rağbet artmıştır Bu sebeple Belediye murakıpları gayrı sihhl şartlarla turşu imal edenlerle sıkı bir mücadeleye girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Sanayi korgresi Srgi sarayında toplanacak Şehrimizde toplanacak o lan sanayi kongresinin bütüı hazırlıkları tamamlanmış bu Ilınmaktadır.200 kadar delegenin katı lacağı kongre önümüzdeki günlerde Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Hollanda bizdan bazı nebat ar alacak Bir Hollanda firması alâka lı makamlara müracaatla memleketimizde yetişen ve şimdiye kadar ihraç edilme* yen pirine sapı ile rododend ro nebatından satın almak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Fransadaki cinayetin katili itiraf etti TBns tarafı birincide] lığı etmişlerdir.Yine Harzig'in anlattığına göre Dominici aslen Korsikalıdır ve Korsikalı aile reisi olarak aile efradı üzerinde büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Son dakika [Baş tarafı birinc:de"| Ulubeyli:DP.1064.CHP:777 Balas:DP-1065.CHP:680 Karahanlı:DP.1266,CHP:1164 Sivaslı,burada CHP.nin 500 oy ilerde olduğu bildiriliyor.Eşmedide durum C H-P-lehinedir-Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Uşak'ta seçimler dün sabah yapıldı [Baş tarafı birincide] gelen zarfların içinden CHPadaylarına-ait oy puslalan çık mıştır.Gene D.P.lilere göre:Merkez,Susuzvıraıı muhtarları köy bekçilerini sandık baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1953
  • Döviz kıtlığı TBaş tarafı birintvde" caat etmiş ve Vekâlet bu mü racaatların karşılanması için Merkez Bankasına direktif,vermiştir.Ancak banka dö viz buhranı yüzünden talepleri yerine getirememektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • DÜDÜKLÜ TENCERE YEMEĞİ 3 DEFA DAHA ABUK ve 3 DEFA DAHA İYİ PİŞİRİR GAZI 3 DEFA DAHA A?YAKAR DEPOSU JAK ĞRÜNBERG HALEFLERİ İSTANBUL RİZAPASA YOKUŞU MİLAS HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • İSTANBUL BELEDİYESİ r.r TİYATROSU 3u temsile mata sus olmak üzere saat 20.30 da Dram kısmıiTAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Tümcesi:Sabri Esat Siyavuşgil Her çarşamba akşamı talebe gecesidl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen asker?kıtaat Tanları Ac-İhtiyaç için Gelibolu teslimi aşağıda cins ve mikdarı yazılı yiyecek ile malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla Gelibolu As-Sa.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • RADY0 ISTANBUL 12.57 Atılış ve program 13.00 Haberler 13.15 Glen Miller orkestrasından dans mü »ği PL)13.30 Şarkılar,Okuyan:Lütfi Güneri 14.0 Uvertürler PL)14.20 Türkü ler PL)14.45 Hafif garkJar 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış çıhş Kapanış Sterling 784,784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr,64.03 64.03 Belçika Fr' 5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68,40 Liret 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • İlân Bayındılık Vekâleti Adana su işleri 6 inci şube Müdürlüğünden Pazarlığa konulan iş 1 Adana Su İşleri 6 ncı Şube Müdürlüğü bölgesinde bu hınan ve birim iiatı esası üzerinden 29 900 lira keşif bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Tazı işlerini fiilen idare eden Mee'ul Müdür:Faruk DEMÎRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • M.S.V.1 No lu Sa.Al.Ko.Başkanlığındın:Ankara Asker!birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarlan yazıh balyah kuru otlar ile balyalı samanlar kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir,ihaleleri hiza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • milliyet Abone şartları Kr.Et,Senelik 42 00 Altı aylık 22 60 Üç aylık 12 00 Bir aylık 80 Ecnebi memleketlere iki mislidirflfin şartları 2 ve 3 üncü sayfa sant.4 T.L.7 ve 8 inci sayfa sant.2,00 TJL İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • ZİYAFET Komedi 3 Perde Yazan:M.Gilbeıt Sauvajon Çeviren:Mebrure Alevok Sahneye koyan;Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akçam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telsfon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden Bankamıza ait kadro harici bırakılan Karadeniz* Cumhuriyet ve Sğe gemilerinin satışları son defa teklif edilen fiatlar kâfi görülmediğinden yeniden tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Nakliyct Yaptırılacak Toprak Mahsûlleri Ofisi isUnbıı!Bög* Müürlüğ Jnden 1 Aşğıdaki isimleri yazılı iş yerlerimizde mevcut ve bundan sonra mubayaa edilecek Ofisimize ait hububat» bakliyat ve sair madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Maliye Vekâletinden:Sağlık ve ıSosyal Yardım Vekâleti için satın alınacak im adet Elektrojen grubunu havi sinema kamyonu 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi mucibince kapalı zarf usutite eksilt* meye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden:Giresun barınak inşaatı işi birim fiatı ve kapah zarfla teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuştur» 1 Bu iğin tahmin edilen keşif bedeli 7-500.000)Ura olup geçici teminatı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Tekel Umum Müdürlüğünden Tekeİ Umum Müdürlüğü nakliyat şubesinde mevcut örneklerine uygun olarak 202 takım elbise,7 aded palto ve 258 İS tulumu eksiltme suretiyle diktirilecektir.Hepsinin muhammen dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • Sultansuyu harası Müdürlüğünden Buğday ve arpa satılacek 1 Müessese ihtiyacından fazla tahminen 170 ton Floran sa ve Akbaşak buğdayı ile 320 ton arpa pazarlıkla satışa çıka nlmıştır,2 Satış 20 kasım 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1953
  • M.S.V.2/No.lu Seu Al.Kom.Basic,dan An kar» Askerî birlik için Ankarada gösterilen 3rere teslim i 2 kalem elektrik motörleri kapalı zarfla satın alınacaktır-Mühim» men bedeli 24000 lira olup geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8