Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Fotoğraf malzemesi karaborsada Şehrimizde dm ve fotoğraf malzemesi fiatlan birdenbire yükselmiştir.Bundan evvel 9 liraya satılmakta olan 50 lik bir paket fotoğraf kağıdı 20-25 liraya,135-140 kuruşa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • f 'İÜ» »**İV İP 4;s&Vf 4 ig&i Ticaret odasındaki dünkü toplantı İstanbul mebusları ve şehrhnlzdeki ithalât tacirlerinin iştira" kiyle dün saat 16 da Ticaret Odasında bir toplantı yapılmıştır-Bu topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Dörtler toplantısı çıkmaza giriyor Rusyanın dörtlU konferansa Kızıl Çinin de çağırılmasını istemesi iyi karşılanmadı Vaşington.29 AA.Dört kili çevrelerde bu notanın ma-Dışişleri Vekilinin toplanması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Bir uçak kazasında 21 kişi öldü İçinde 42 kişi bulunan bir Amerikan askeri nakliye uçağı meydana inerken parçalandı Louisville,29 AA.Am erik an ordusuna ait bir C-46 askerî nakliye uçağı meydana inerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • H.Yamqn'in açtığı dâva C.H.P.sinin bir müddet önce yaptı&ı bir açık hava toplantıaı,dâva mevzuu olmuş,ve İstanbul mebusu ve Sanayi O lası Reisi Hüsnü Yaman,C.H.P.ts tanbul vilâyeti idare heyetinden Ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Rezalet çıkaran iki assubay tevkif edildi Fazla sarhoş olan,polis ve inzibatlara karşı gelen suçlular hakkında takibata başlandı Köprü üstünde rezaleft Çıkarmaktan sanık olarak Adliyeye verilen iki de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Amerikan İspanyol anlaşması Geçen hafta içinde Madritte İspanya ile Amerika arasında askeri ve iktisadî bir pakt imzalanmıştır-Bu anlaşma ile Amerika.İspanyada askeri üs karmak hakkını temin,etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Feci bir otobüs kazası AflEâra 29 Milliye*)Dün Kızılcahamam Ankara yolunda bir taşıt kazası vuku bulmuştur,71 inci kilometrede vukua gelen kazada şoför Mahmut Işık Doğan idaresindeki otobüs Kızılcaham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Buğday satışı Ticaret Vekâleti harice gönderilen buğday numuneleri hakkında bir tebliğ yayınladı Ankara,29 A.A)Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden tebliğ olunmuştur:Buğday ihracatçısı olarak memleketimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Trakya manevraları sabaha karşı başladı Dün 66 ne.Tümen kararanda Reisicumhur Celâl Bayar'ın iştirakiyle yapılan toplantıda,Birinci Ordu Komutanı manevralar hakkında izahat verdi Celâl Bayar,Nuri Yamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • KADIN OYNATAN ES-RARKEŞ Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık şubesi memurları dün Yedikulede bir evi bastıkları zaman thsan Malbin adında bir genci,kabakla esrar içerken yakalamışlardır.Bu genç esrar çekerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • w Tip"11 i 1 k j J I *4dSf£ v.£f k j 3 T ip-4JL1 i 1 öip Horeden don gelen kafilenin yolca salonunda karşılanışından bir görünoff 198 Kore kahramanı şehrimizde Kahramanlarımız dün Galata rıhtımında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • N.Nazifin duruşması dün yapıldı C.H.P-Ortaköy Ocağı tarafından tertip edilen siyasî açık hava toplantısında Başbakanı Adnan Menderes aleyhinde hakaretimiz sözler sarf ettiği id* diasiyle «Vicdan ve To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Ernst Reuter dün öldü Tanınmış bir Türk dostu olan Batı Bertin Belediye Reisinin ölüm sebebi henüz bilinmiyor Berlin,29 AP)Batı Berlin Belediye reisi Ernst Reutar bu akşam Türkiye saatiyle 20 de evind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • ERKEKLERE SARKINTI-LIK EDEN KADIN Ankara'da yolda erkeklere sarkıntılık ettiği için yakalanan ve yapılan muvayenesinde akli muvazenesinin bozuk olduğu anlaşılan Gülseren Gül adında bir kadın dün şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Sarkıntılıkla mücadele H^/n ektepli kızlara sarkıntıdır D hk edeceklerin şiddetle taıkibi için bazı kararlar alındığını gazeteler yazdılar.Epey damandan beri bu iğrenç illetle mücadele edildiğini işit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • N.Sadak'ın naşı getiriliyor New-York.29 A.A-Türkiyenin eski Dışişleri Vekili Necmeddin Sadak'ın naşı.Türkiyede defnedilmek üzere uçakla îstanbula nakledilecektir.Sadak'ın naşı dün Londra'ya hareket ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Belediyenin açacağı umumî mağazalar Bu iş için lâzım olan 20 milyon lira temin edilecek.İsviçreli bir mütehassıs memleketimize davet edildi Son aylar zarfında şehrimizde müşahade edilmekte olan suni f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.09.1953
  • Bilgim şehrimizde havanın sabahleyin hafif sisli,müteakiben bulutla geçeceği,sühunet derecesinin değişmiyeceği tahmin edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Polis dayak yer mi ULUNAY Gazetede şöyle bir başlık var!«Köprüde sarkıntılık yapan bir sarhoş,kendisin» mani olan polisleri dövdü.Haberin tafsilâtından şan lan Öğreniyoruz:«Bir gece yarısı Köprünün Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Hie.0 Eylül 1953 Çarşamba K»ı.21 Muh.137S 1 f Eylül 1369 VAKİT VASATt TCAVl ogle 12.04 6.09 îkin*fl 15.23 9.28 Akşam 17.54 12.00 Yataı 19.27 1.31 İmsak 4.17 10.22 Güneş 5.58 12.00 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • İç Lokanta,otel ve eğimce yerleri işçileri sendikasının cfev kalâde kongresi» yarın Tepebaşı gazinosunda yapılacaktır,TOPLANTI «Jokey r« alçıları koruma birliği» nin yıllık toplantısı bu» gün yapilaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Geçen sene,Ekim ayı sonlarında,B.Amerika tarafından NATO camiası devlet'erine 723.400.000 dolarlık bir of shor af şor» siparişleri verildiği vs bunlar arasında Yunaistan'a bi le 11 milyon dolar değeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Lâstik buhranı devam ediyor Piyasada oto-mob'î lâsTği ve yedek parça buhranı devam etmektedir/Bu yüzden iç Anadolu ile şehrimiz arasında kamyonlarla ya-Pjlaa yük nakliyatı hemen he men durmuş gabidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Akademi 15 ekimde tedrisata başlıyor Güzel Sanatlar Akademisi mü dürü Nejat Sirer yeni ders y^Iı münasebetiyle bir beyanat ver miş ve şunları söylemiştir:Akademinin bütün şubeleri yeni inşa edilen mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • DÜNYA BASININDAN Kanserle öldürücü hastalkların en mühimlerinden biri olan kanser üzerinde araştırmalarda bulunan büginlerin bu hastalığı tama men tedavi edecek bir usulü kısa bir zamanda bulacakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Tek tip şebeke Istanbul Üniversitesi senatosu tek tip şebeke esasını kabul etmedi Memleketimizdeki bütün Üniversite ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere tek tip şebekeler veriknesi hususunda Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • HALKIN SESİ Bir cevap Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden aşağıdaki cevabı aldık:25 eylül 1953 tarihli gazetenizin ikinci sahife Hal kın Sesi)sütununda Kaldırım Eczaneleri)başlıklı yazı görülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • 21 bin lira çalan kâtip Hırsızlık yapan otel kâtibi yakalandı ve 15&90 lira geri alındı On gün kadar önce.Sirkecideki Alemdar otelinin sahibi,polise müracaat ederek,otelin kasasında bulunan müşteriler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Muhittin Akdik bugün Amerikaya gidiyor Birleşik Amerika Maarif Ve kâletinin daveti üzerine Milli Bğitim Müdürü MuhMin Akdik,bugün uçakla Amerikaya hare ket edecektir.Muhittin Akdik üç ay Amerikada kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Ankara vapuru ile şehrimize gelenSer Ankara vapuru dün saat 17 de 440 yolcu il* Bati Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Gemi ile gelen yolcular ara sinda Vaşi-ngton elçiliği müste sarı Taîâı Benl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • POLİSTE Cemal Şişman adında biri,Ulviye adında bir kadınla birlik te,Büyükadada sarhoş bir halde rezalet çıkarmış ve yakalanmışlar.dır.Içerenköyde Yuvarlak soka gında oturan Adil örnek adında birif ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • KISA HA BERU.R •jfc-Sinekli köyünde açılan hay van sergisinde derece alan 25 hayvan sahibine 500 er lira mükâfat dağıtılmıştır.Ayrıca Silivri sergisiDde de 25 hayvan derece almış ve bunların sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Ölüm] 2 sona eren bir kaza Dün Sirkeci r1htlmnda ölümle sona eren feci bir kaza örtmüş «ur# Hamza Doğan adnda bir tab.mil tahliye işçisi Sirkeci rıhtımına baglj!bulun-an Çatı vapuru nun baş tarafındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • istanbul mebusları tacirlerle görüştü Dün yapılan topi ticaret rejini mev2istanbul mebusları ve şehrimizdeki ithalât tacirlerinin iştirakiyle dün saat 16 da Ticaret Odasında,yeni dış ticaret rejimiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Dün üç yankesici suçüstü yakalandı Gani Palamur adında Dİr sabi kallf köprü ile Kadıköy arasında işleyen vapurlardan bir'nde,içeren köy de oturan Hasan Sağanın 600 lirasını yankesicilik sure İle çalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Çirkin bir variyette yakalandılar îly-as adında bir şoför O'vmobil ile Sar^ere götürdüğü Mürvet adında 19 yaşlarında b.r ka djnla,Topçular mevkiinde,umu mî caddenin kenaı^nda jandar m-a devriyeleri ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Et tanzim satışına yakında başlanacak E« tanzim şatoları hususunda ki çakmalar ilerlemekte ve satışlara önümüzdeki hafta içinde başlanaoagj bild rilmektedir.Belediyenin aldığı bu karar piyasa üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.09.1953
  • Bir hırsız çocuklarsn kol saatini çaldı Henüz hüviyeti tesbit edileme,yen biri,dün Binbirdirekte,Nec rai ve Ylmaz adında iki ilkokul talebesinin kol saatlerini çala rak kaçmıştır.Suçlu aranmak adır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Siyası İcmal NUsafSrieri/ntz Fransız Başvekili Mr-Lamel ile Hariciye Vekili Mr.Bidault hükümetimizin davetlisi olarak bugün şehrimize gelecek ve akşam Ankaraya hareket edeceklerdir' Mr.Laniel memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Senatör MacCarthy Rusça biliyormuş Washington,29 A.A.Senator McCarthy,bugün tahkikat komisyonunda dinlenen bir şahide Rusça olarak hitab etmiş ve herkesi şaşırtmıştır.Komisyon huzurunda dinlenmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Yugoslav Bulgar ihtilâfı Yugoslav hükümeti Bulgaristan'a bir nota vererek hudutta giriştikleri faaliyetleri protesto etti Belgrad,29 AA.Yugoslav hükümeti dün gece Bulgaristana bir nota tevdi ederek Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Eden Sîk defa kabine toplantısına İştirak edecek flORSra,29 A.A)Dışişleri Vekili Anthony Eden'in hastalığından beri ilk defa olarak Cuma günü kabine toplantısına iştirak edeceği yetkili bir kaynaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Hindicimde Fransız taarruzu inkişaf ediyor Dünkü taarruz sırasında 1177 komünist ast öldürüldü 200 esir alındı Hanoi.29 A.A)Fransız ve Vietnam kuvvetleri bugün Hanoi'nm güney doğu bölgesinde düşmana p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • YENİ BIB UÇAK Roma.29 A.A)Bir 1talyan uçak mühendisi saatte 3100 mil uçabilecek kabiliyette bir uçak modeli inşa ettiğini ve italyan hava kuvvetlerinin bu modeli esas ittihaz ederek bir tecrübe uçağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Büyük bir kaçakçılık Amerikaya kaçak elmas sokan büyük bir kaçakçı şebekesi meydana çıkarıldı New-York,29 A.A.Bugün resmen bildirildiğine göre Federal Emniyet makamları.Amerika'ya gayrı kanunî olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Mısır-İsrail hududunda bir hâdise Kahir s,29 A.A.Mısır mili!istikamet vekiü binbaşı Sa lih Salim dün gece El Auja mın tıkasında harekâtta bulunan İsrail kuvvetlerinin Mısır Israi' mütareke hattındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Birmanya kuvvetleri milliyetçi Çinlileri bombaladı Rangoon,Birmanya)28 A.A.Birmanya hava kuvvetle ri bu sabah Monghsat civarında bulunan milliyetçi Çin birliklerini şiddetli bir bombardımana tâbi tutm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Profesör Pıccard'ın yarın dalması muhtemel Ponza adası İtalya)29 A.A.3600 metre derinliğe inerek bir dünya dalma rekoru tesis edecek olan Profesör Piccard ile oğlu bugün Bathyscaphe denizaltı gemisi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Bir milyonerin çocuğu kaçırıldı Kızıl saçlı bir kadın tarafından kaçırılan 6 yaşındaki çocuk polis taralından aranıyor Kansas City.Amerika,29 A-A.Kızıl saçlı bir kadın bu sabah Kansaslı bir milyonerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Eski Kral Far uğun şahsf borçları Kahire,29 A.A.Eski Kral Faruk'un şahsi borçlarından Mısır hükümetinin kendini mesul addetmediği yetkili bir kaynaktan öğrenilmiştir.Eski kralın mallarının müsaderesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • FIKRA Uçak Ankaradaki uçak kazasının kurbanlarını ebedi istirahatgâh larına verdik.Şimdi ortada sâdece yakınlarının acıları ve resmî muameleler kaldı.Biz ise ne bunlardan bahsedeceğiz,ne de bir mersiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • 39 Yazan Kerim Sam Kısmet!Şahende hanınım vücudunu şehvet bir kanser g *jı sarıyordu;sesi titreyerek:Haytr!ded1} blfaz da meşgul olmak işi!Reşidin canı sıkılmağa başladı.Ağzındaki bakiayı bir tür İÜ ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Havd rekoru tekrar kırıldı Bir Amerikan donanma uçağı dün saatte 1.194 kilometre yaparak dünya rekorunu tekrar kırdı Thermal,California.29 A-A.Amerikan donanmasına mensup bir uçak,dün yaptığ)sürat rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Amerikada kan buhranı başgösterdi New York,29 Nafen)Bir leşik Amerikada «kan buhrana başgöstermiştir.Bu buhranı önlemek için bir kanun lâyihası da hazırlanmıştır.Amerikan kongresi üyelerinden Louis He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Yeni Zefandada şiddetli bir zelzele oldu Wellington,29 A.A.Bu sabahın erken saatlerinde Yeni Zelanda'da vukubulan seri halin de şiddetli depremler neticesinde WelUngfton'da birçok binaların duvarları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Yumurta ihracatına hız varildi Son günlerde yumurta piyasa Sındg,bir canilik müşahede dun maktadır.Bir çok yabancı firmalar yu murta ithali için alakalı makam lara müracaat etmişlerdir.Ta cirler ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Çay bardaklarını yemağî kalkan sarhoş Cemil Yjldızca adında biri,sarhoş bir halde,Beyazıt mey danmdakj Küllük kahvesine gel miş ve kahven n çay bardaklarını yemeğe kalkmıştır.Ağzıma aldığı cam parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • İKTİBAS Hayat kırkından sonra mı haşlar,kırkından evvel mi?Birçok ilim adamlarının ve sanatkârların en mühim eserlerini 30 35 yaşlarında iken verdiklerini ileri süren bir profesör kırkından sonra naza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Amerika'nın eski Cumhur Teisi Harry Truman,dün Birleşmiş Milletler karargâhına giderek Genel Kurul Başkanı Laksmi Pandit'yi makamında ziyaret etmiştir.KANADA Avustralya Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.09.1953
  • İl Genel Meclisi toplantılarına başlıyor 11 Genel Meclisi,1 ekimden V baren ek m dönemi mutad top lantılarjna başlayacaktır-Bu toplantılarda riyaset divan!dai mî encümen ve ihtisas komisyon,larj seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.09.1953
  • RESİMLE HADİSELER Kore kohramanları hoş geldiniz!193 Kore kahramanımız böyle karşılandı 193 Kore kahramanımız Jutlandia hastahane gemisiyle yurda dönmüştür-Bu yüzden binlerce insan kahramanlarımızı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1953
  • ALTIN SAÇLI KIZ New-York'ta bir gece kulübünde dansetmekte olan Lilly Christine'in bir adı da «kedi kız» dır-Betty Grable ve Elizabeth Tay] or'a benzetilen Lilly,«kedi dansı» adını taktığı dansıyla me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.09.1953
  • HERGÜN TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Engizisyon işkencesine mahkûm bir adamın kurtuluşu Ağır zincirlerle tahta parçalarım öbür ayağına alınca,gecenin sessizliğini bekliyerek kaçmaya kalktı Katoliklik,pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.09.1953
  • AMERİKA İSRAİL BASKETBOL MAÇI Tel-Aviv,AP)Birleşik Amerika basketbol takımı dün gece Makabiat olimpiyatların-Caki karşılaşmada İsrail takı mim 25.23 mağlûp etmiştir.O.SARAYLI NACt KIBRISA ANTRENÖR OLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • Beden Terbiyesi Danışma Kurulu toplanıyor Ankara 29 A.A.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Danışma kurulu 5 ekim 1953 pazar tesi günü Millî Eğitim Vekaletinde toplanacaktır.Gündemde görüşülecek maddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • Bizde atletizmin olduğu yerde saymasının sebepleri Sahasızlık ve Kocasızlık gibi menfi sebeplerle idareci sporcu münasebetlerindeki lâubaliliği de zikretmek lâzımdır Bu sene yptığımız H Orduda sportif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • Kehanet Radyo,haftanın spor haberlerinde Türkiye kürek birinciliklerinden bahsetmedi diye üzülenler var.Sanki basketbol turnuasından.İstanbul greko-romen güreş birinciliklerinden bahis açılmış gibi.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • II.küme lig maçlarının fikstürü tesbit edildi Hazırlanan fikstUre göre,kümeye dahil kulüpler iki gurup üzerinde tertiplendiler istanbul ikinci,üçüncü ve dördüncü küme karşılaşmalarına geçtiğimiz hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • Beşiktaş bu hafta Ankaraya gidiyor Bu hafta Ankaraya giderek iki karşılaşma yapacak olan Beşiktaş onbiri İstanbul şampiyonu Fenerbah lacaktırçeden sonra bu haf ıa da istanbul Siyah Beyazlılar cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • Genç millî takım namzetleri çalışmalara başlıyor Bu senek!idmanlar haftada iki gün Eyüp sahasında yapılacak Geçen sene Brükgelde oynanan ve üçuncülgümüzle nihayete eren aUnya genç millî takımlar şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • IV.istanbul beynelmilel basketbol turnuvasının hazırlıkları tamamlandı Millî takım namzetleri Perepalas Otelinde kampa alınıyor 10 18 ekim günleri arasında Spor ve Sergi sarayında yapıla* cak olan bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 30.09.1953
  • Basketbol final karşılaşmaları Ba gece yapılacak Sporting K.Spor maçı şampiyona tayin edecek Kadıköyspor kulübü tarafından organize edilen ve dost Yu nanistanin Sporting takımının iştirakiyle yapman d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • FOLIES BERGERE Fransanın en meşhur gazinosu Folies Berger'de yirmi günden beri «Pardon My French» revüsü büyük bir rağbet görmektedir.Resimde,revünün baş artistini mavi lâmedejı bir tuvaletle görüyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Fransız radyosunda ıslahat yapılıyor Yaz tatilini şehrimizde ge çiren ve ara sıra İstanbul radyosu programlarına da katılan eski Ankara radyosu Müdürü kıymetli sanatkâr Ruşen Ferid Kam önümüzdeki haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Hazırlayan Sadi BORAK V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 î olaan sağa:1 Atmosfer tariki iki kelime)Gelecek.2 Bir kazamız.3 Huzur içinde;Tasarruf.4 Kimyevî bir madde;dizi.5 înce ve hassas;Şart edatı.6_İlk sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Yozgat Daimî Encümeninden Köprü işi ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Yozgat Vilâyetinin Şefaatli nahiyesine bağlı Paşa köyünde yapılacak ahşap köprüdür.Keşif bedeli 17828.04 lira olup geçici teminatı 133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • 1st.Jandarma Satınalma Komisyonu Reisliğinden 1 J-birlikleri ihtiyacı için evsaf ve şartnamesine Köre 150 adet kapaklı bakır bakraç açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır-2 Eksiltmesi 16 Ekim 1953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Gene bir istidat Birleşik Amerikada profesyonel müzisyenlerin genç amatörler arasından kendilerine partöner seçmeleri nadiren vâkidır-Fakat radyoda verilecek bir konser için ikinci bir kemancıya ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Genç Amerika i İ konuşuyor 6 eyaletten 10 genç Anne-rikalı.geçenlerde Amerika-nin Sesi mikrofonuna gele-rek» komünist idaresindeki memleketlerde yaşıyaıı gençlere yazdıkları mek-s tnpları bizzat okumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Öğrenci saatinin küçük kabiliyeti Sinan Beyce Sınıfının birincisi Kardeşine radyoda şiir okutturmuş Şişmanlamak için annesine verdiği söz İik oynadığı piyes Âlim olacağım!Küçük şeytan.İstanbul radyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Muallâ Gökçay muharririmizle görüşüyor Muallâ Gökçay iie kısa bir konuşma Mütevazı sanatkâr torun ve öz evlââ sevgisini birbirinden ayıramıyor Ekseri cumartesi günleri öğle bimizin derinliklerine akar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Teknik bîrgiler Yeni tip ses alma makinaları NeQ Haven'deki Connecticut)Sound Scriber Corporation,tek bir şerit üzerine 48 saat devamlı surette ses alan yeni tip bir ses alma makinesi meydana getirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • Düzmece MUSTAFA VAZANZ Sultanım:"Beyimiz meşruiyetinizi candan tasdik etmiştir.Bütün kuvveti emrinizdedir 85 Hiç değilse muhafızımızı te min ederler.Güzel!O halde ben Siroz taraflarına bir cevelan yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.09.1953
  • MAN VAİC'AS MAN VAİC'AS Yazan:E.C.Bentley 36 Calvin C.Brunner Mandersou'un mesai arkadaşı.İngilizleri taktım merasimindi fazla resmi ve yavaş bulurdu.Bu itibarla Trent in sa.atle ha reket etmiş olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Rezalet çıkaran iki astsubay [Baş tarafı birincide] len köprüaltı karakolu,askeri inzibatlar vasıtasiyle hareketleri ni ileriye vardjran.assubaylan gliglükle karakola celbedilmiştü*.Şuurlarına hakim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Rusyada atom imalâtı Vaşington.29 AA-Başkan Eisenhower ile haftalık görüşmesini müteakip gazetecilere beyanatta bulunan Amerika Savunma Vekili Charles Wilson.R-usyanın atom bombası sahasında büyük ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Ersnt Reuter dün öldü [Baş tarafı birincide] durumu endişe verici sayılma,maktaydı.Reuter,henüz 48 saat evvel Batı Almanya şehirleri Belediye reislerinin Hamburgda yaptıkları bir toplantıdan dönmüştü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • McCarthy/Berîa'nın kaçtığına inanmıyor Bir Amerikan gazetesi de salık polis şifinin Türkiyedd bulunduğunu iddia ediyor Vaşington,29 AA)Bugün burada verdiği beyanatta.Beria meselesine temas eden senatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • nimet erim AlLE BlÇKİ DİKİŞ YURDU TALEBE KAYDINA BAŞLADI Yıllarca ynrd idare etmiş,tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET ERİM.tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki» dikiş el işleri,şapka,korse,çiçek»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Istanbul belediyesi şehir tiyatrosu Saat 21 de Dram Kısmı YAVRU KARTAL L'AİGLON)Yazan:Edmond Rostand Türkçesi:Sabri Esat Siyavuşgil lıer aiTimba akşamı talebe gecesidir.Pazartesi akşamları temsil yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Senatör dün evlendi Amerikanın en meşhur politikacılarından biri olan McCarthy,eski kâtibesiyle evlendi Washington,29 AP)Cum huriye tçi senatör Joseph Mc Carthy ile eski sekreteri bayan Jean Fraser Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Bazı Kaşgarî liderleri Iranı terk ediyorlar Muvakkaten Irandan ayrılacak olan 4 liderin Amerikaya gidecekleri sanılıyor Tahran 29 AP)Dün Çjkan akş^m gazetelerinin bildirdiğine göre memleketin güneyind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Amerikan kitap evi soyuldu Tepebaşmda Anastas Somokos'a ait French Amerikan kitabevine giren meçhul bir hırsız,üçüncü kattaki para kutusu içinde bumnan 3654 lirayı çalarak kaçmıştır.Polis,ele geçirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • BAPA YİĞİT Komedi 3 Pt-rde Yazan:John MUKngtoa Sinere Çeviren:Saffet Korkut Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • ZAYÎ İzmir Giriş Gümrüğünden 9/10/951 senesinde 98110/7237 sayılı gümrük mak buzunu zayi ettik-Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoflctur-İstanbul İhracat.İthalât ve Sanayi T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Mısır ihtilâl mahkemesi Kahire,29 A.A.ihtilal mahkemesi,eski başvekil Abdül hadi aleyhine ileri sürülen birin ithamın en sonra ve gizli celsede tetkikine karar vermiştir.Bu karan müteakip mahkeme derh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Dün Ankarada feci bir tren kazası oldu Ankara 29 Milliyet)Bu sa bah saat 8,30 da Ankara garın da bir "gencin ölümü ile neticelenen feci bir tren kazası olmuş tur.Sabah saat 8,30 da Kayaş igt ikame Anâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • H.Yamanın açtığı dâva [Baş tarafı birincide!rum demiş ve kendisini mal be yanına davet etmiştir.Yeni Sabah gazetesi de bu konuşmayı birinci sayfadan çerçeve içinde neşretmiştir.Hüsnü Yaman,Ekrem özde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Buğday satışı [Baş tarafı birincide] leketlere yapmış olduklar!tek liflerle birlikte Türk buğdayı nü munesi olarak gayet düşük ev salta numuneler gönderdikleri ve ecnebi pazarlarda bu suretle bugdayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Belediyenin açacağı mağazalar [Bas tarafı birincide} mistir Bu bakımdan arzu edilen neticeye varmanın ancak,Avru panm muhtelif memleketlerin de yıllardan beri ta Hık edilen ve şehrimizde de bir kaç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Dörtler toplantısı [Baş tarafı birincide] 48 saat zarfında açıklanmasının mümkün olduğu ilâve edilmektedir-Bu notanın muhteviyatı hakkında Moskovanın şimdiye kadar en büyük ketumiyeti muhafaza etmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Fecî otobüs kazası [Baş tarafı birincide] ken önünde giden Naci Akyol dan idaresindeki kamyondan yol istemiştir.Fakat kamyonun yol vermediğini görünce fazlaca yak,laşnijş bulunduğundan çatışma mak içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • H8Ç?^4 MENDİLLERİNİZİ ÇORAPLARINIZI YIKADIĞINIZ BEYAZ SABUN ÇAMAŞIR SABUNUDUR Kremi I PURO cildinizin satunudur.•MU,PURO Tuvalet Sabunlan 100 de 100 saftın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • 198 Kore kahramanı şehrimizde [Baş tarafı birincide] Belediye Reis vekili Fuat Alper,Beyoğlu kaymakamı,Belediye meclisi azaları» ordu temsilcileri Üniversiteliler,parti mensupları,malûl gaziler,eski m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Bir uçak kazası [Baş tarafı birincide] Üç kişilik mürettebattan ikisi ölmüş,yalnız hpstes kurtulmuştur.BİR UÇAK DA İNFİLAK ETTt Panama City.29 AA)F-86 tipi bir Amerikan tepkili avcı uçağı,bu sabah şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Trakya manevraları sabaha karşı [Baş tarafı birincide] liklerimiz Yunan kuvvetleriyle yakından işbirliği yapacaklardır.Tatbikatın en mühim kısmım j Çanakkale ve Geliboluya yapılacak olan çıkarma teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Nizamettin Nazifin duruşması [Baş tarafı birincide] hükümleri gereğince» Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu aleyhine Cumhuriyet Müddeiumumîliği tarafından açılan dâvaya,dün Beyoğlu Üçüncü Sulh Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.09.1953
  • Fotoğraf malzemesi karaborsada [Baş tarafı birincide] te güçlük çekmektedirler.Bölge Ticaret Müdürü durumu bir rapor halinde Vekalete bildirmek iğin piyasada tetkikler yapmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.09.1953
  • İSTANEUL 12.57 Açılış ce program 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası konseri.İdare,eden:Semih Argeşo 1 A.Ketel bey:Intermezzo,2 Saint Saens:Le Deluge,3 R.Benatzky:Viyana valsi,4 1 Geiger:tango
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • EYÜP ASLÎYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN:1953/356 Davacı:Muharrem Demir Bayrak tarafından,dâvâlı:Ka ragümrük Niyazi Mısır kararol yanındaki Çeşme sokağında 20 No lı evde karısı Fatma Demirbayrak aleyhine açıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:1 Şehrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmlik 4000 Mt,80 mm lik 2000 metre AMBUVANTLI PONT boru alınması işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2_îşin mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığj yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Etibank Genel Müdürlüğünden İnşaat İşleri Yaptırılacaktır.1 Evvelce 22/9/1953 tarihinde ihalesinin yapılacağı ilân edilen İskenderun şube binası inşaatı eksiltmesi,görülen lüzum üzerine tâiik edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak iller Bankasından 1 Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro elektrik!santralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanma yedek olarak aynı takatta ikinci bir grup muba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Hububat ihraç fiatları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:1 Harice satılacak yumuşak buğdayların ihraç fiatının tesbitinde Kansas City «U-S.A.borsası 11 No.lu Hard Vinter buğdayının FO.B.fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Kambiyo ve esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784—Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 9.81 0.80 İsviçre Fr 64.03 64.03 Belçika Fr'.5.61 5.60 İsveç Kx.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • iller Bankasından:Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1 Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerindeki esaslar dairesinde satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen askerî kıtaat İlânları M.S.V.I No.Lu.Sa.Al.Kom.Baş.dan:Ankara Asker!Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile ihale edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Almanyaya 150.000 ton yumuşak buğday satışı hakkında Almanyaya Ekim.Kasım ve Aralık 1953 aylarında teslim edilmek üzere 150000 ton yumuşak buğdayın G-Î.F.85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • JUilUuet Abone şartları Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 50 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 00 Ecnebi raemlekettete iki x misildir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa aanl.4 T.L.7 ve 8 tart sayfa sunt.2,50 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassıs* Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-n.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyotu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 30.09.1953
  • BayıncVlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş 1 Elâzığ su işleri 61 inci şube müdürlüğü bölgesindei bulunan Malatya Şahnahan sulaması işi olup tahmin edf len keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan