Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Trakya manevraları yarın sabah başlıyor Yirmiye yakın yabancı general Veld'Fast manevralarının en mühim kısımını teşkil eden Trakyadaki harekâtı takip edecek Manevralar dolayısiyle şehir fcmde vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Yırtık ve yanık kâğıt paralar Ankara,28 Milliyet)Uzun müddetten beri yürürlükte bulunan yanık,yırtık,silik ve yağlı kâğıt paraların değiştirilmesine dair olan talimatnamenin tâdiline karar verilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • »ÜS PRENS DHANINI Şehrimizde bulunan Tayland Bakanlar Kurulu Başkanı Prens Dhanini dün cami ve müzeleri gezmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Fransız Hariciye Vekili Bidault Laniel ve Bidault geliyor Fransız Başvekili ve Dışişleri Vekili yarın şehrimize gelecek ve aynı gün Ankaraya hareket edecekler Başvekil Adnan Menderes ile Dışişleri Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Bulgarların yeni hezeyanı Sofya radyosu yine aleyhimizde propagandalara başladı istanbul 28 AP)Son haftalar zarfında yeni bir hava tutturup Türkiye ile diğer Bal kanlı komşularına dostluk tekliflerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • İki kamyon kazası Mürsel Kelükçü adında bir şoförün idaresindeki 4484 plâkalı «su kamyonu» Sarıyerde Derbent civarında frenlerinin anî olarak bozulması neticesinde yolun kenarındaki'hendeğe yuvarlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • DÖRT KUMARBAZ YAKALANDI—Taksimde,Pârâbî sokağında Karabet Özlüoğlu adında birine ait 21 namaralı evde kumar oynandığı tesbit edilmiş ve zabıtaca yapılan baskında Todori Andonyadis,Onnik Çilingir,Aşet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Sovyetler,Batılıların teklifine cevap verdi Churchill,ingilterenin dörtlü konferans hakkında fikrini değiştirmediğini bildirdi Paris,28 A-A.Batıhla-etmişlerdirrjn Almanya hakkındaki notasına Rusların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • CH.P.KADINLAR KOLU Şehrimizde bulunan CH.P.Genel Başkanı İsmet İnönü» dün akşam Cağalo&lundaki Parti İl Merkezini ziyaret etmiştir.İnönü bu arada CH.P-Vilâyet teşkilâtı kadınlar kolu mensup larını kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Üçüncü Turizm Danışma Kurulu dün toplandı Ankara,28 A.A)üçüncü turizm danışma kurulu bugün öğleden evvel Dil ve Tarih,Coğrafya Fakültesinde çalışmalarına başlamıştır-Fakültenin Hamid dershanesinde top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Yugoslavya,italya ye Bulgarisfana nota verdi Be grat hükümeti Triyested» plebisit yapılmasını şiddetle reddediyor Belgrat,28 AA)Yugoslav hükümeti bugün italyan hükümetine tevdi edilen bir notada İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • İstanbulda yapılacak işler hakkında Bayındırlık Vekili dün geniş izahatta bulundu Kemal Zeytinoğtu,asma köprü ve yeraltı trenleri meşalesinin yakında neticeye bağlanacağını,limandaki tahmil tahliye gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • ¦#mm RITA NASIL EVLENDİ?Geçen hafta Dick Haymes ile evlenen Rita nikâhına 9 arkadaşını davet etmişti-Fakat nikâh günü 9 arkadaşından başka 30 a yakın gazeteci ve 6 televizyon operatörü davetsiz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • GrekoTomen şampiyonası dün sona erdi İstanbul Greko-Romen şampi yonası dun gece neticelenmiştir.Alınan teknik neticeler şöyledir:52 kilo:1 Dursun Ali Defterdar)2 Nizamettin B.J.KÎ.3 Hüseyin Güreş)57 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • 4/ kı4ı I Bugün gehrimizde havanın saJ bivhlcyin sisli sonraları az bulut Iu geçeceği,sühunet derecesinin degisnıiyeceği tahmin edil.mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • İngiltere 18 ay içinde ingiliz Mısır anlaşmasının imzalanmasından sonra Orta-Doğu müdafaasının katî şeklini alması bekleniyor Mısır ihtilâl Konseyi Faruk'un bütün emlâkine el koydu Kahire» 28 AA)İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • C.H.P.Sarıyer İlçe Başkan mn duruşması C-H.P-Sarıyer ilçesine bağlr Emirgân ocağının yıllık kon* gresinde konuşan hatiplerden Sarıyer ilçe başkanı avukat Oğuz Oran.şahıslara tecavüzde bulunan sözler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Okullarda yeni ders yılı dün başladı Yurtta ve şehrimizde dünden itibaren bütün okullarda derslere başlanmış ve bu mfinasebetle törenler tertip edilmiştir.Resimde yeni yılm ilk dersinde talebe ve öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Emin Kalafat;i H.C.Yalçına!cevap verdi i Tekel Vekili Ulus başyaza-1 rınm içten pazarlıklı ve peşin hükümlerle hareket ettiğini belirtti Ankara,28 A.A.Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafat,Anadolu ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1953
  • Kore esir kafilesi bu sabah geliyor 198 kişilik esir kafilemiz Galata rıhtımında törenle karşılanacak Yarın gelmesi beklenen 198 kişilik Kore Türk esir kafilesi bu sabah Safelandiya gemisiyle saat 9 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • DÜNYA BASININDAN Türkiye ve Boğazlar Bir deniz kolunun yanında korniş gibi uzanan yol bir cephe ye kadar vanr ve biz siviller için yil burada biter.Oradan itibaren askerî bölgeye girilir,Fofcc'ğraf ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Esnafın Öğle tatili Bu hususta Belediyece verilmiş olan kararın tatbikine başlanıyor Şehrimizdeki esnafın öğle tatili yapması hususunda Belediye tarafından verilen kararın tatbikine Perşembe gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • HALKIN SESİ Çemberlitaş eczahanesi Sultanahmette Küçük'* ayasofya caddesinde o* taran Sami Güvendi yazıyor:«Ben sigortalanmış bir işçiyim-Hastalandığım zamanlar İşçi Sigortalan Kurumu adına muayenem y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Tahliye olunan kaçakçı tekrar tevkif edildi Eroin imalinde kullanılan iki ton kadar asit anhidri)yi ka çak olarak yurda sokmak ve satışa çıkarmaktan sanık olarak,dört ay önce Adliyeye verilen Reşat Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Kaymakamlar dün bir toplantı yaptılar Dün.saat 10 da Vali muavini Celal Izginin başkanlğında kaza kaymakam/an b'r toplantı yap nuşlardır.Toplantıda Belediye sağlık müşavirlerinin sağlık ekip leri hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Küçük Sahne temsilterine başlıyor Küçük Sahne)temsillerine ya rın akşam saat 21 de meşhur İrlandalı tiyatrcTmuharriri John M Syngenin bütün dünya sahnele rinde muvaffakiyetle oynanan Babayiğit)adh ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • KISA HABERLER Istanbul Milletvekilleri,bu gün saat 16 da Ticaret Odasın,da ithalâtçı tacirlerle görüşecek lerdirif Belgrad Büyükelçilik müsteşarı Cemil Miroğlu ile Paris Büyükelçiliğimiz müsteşarı Cah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • POLİSTE if YenikÖyde,Köybaşı caddesinde oturan Ahmet Köseoglu Ve Emin Şömen adında iki kişi.sabaha karşı,sarhoş bir hal de,Dere sokağında oturan Marika Bulgarice adında bir kadınm evine girmeğe teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Bizde "Millî Bale,yok mu?ULUNAY Ahmet İhsan gecen gün yazdığı» bin fıkrada Beyatzatta milyonlar sarfiyle vücode getirilen muazzam İrfan sarayının k&rşısında bir «karna» çirkinliği ile duran Beyazıt ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Mesken darlığının atfüâkla 0lan yakın alâkasından,hu sütunlarda bahsettiğimiz f,trada tek odada barınan aile efradı arasında en z yade erkek çccuklann ekseriya sefih ve sar hoş babadan,sebepsiz yere y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • 29 Eylül 1953 Sah VAKİT VASATİ RZANf GHnef 5.55 11.57 Öğle 12.04 6.08 tkindi 15.24 9.28 Akşam 17.56 12.00 Yatsı 19.28 1.31 tmsak 4.16 10.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Deliren bir satıcı kendini gazla yaktı Kaldırıldığı hastahanede ölen gencin frengili olduğu tahmin ediliyor Şehremininde feci bir hâdise ı Derhal bir cankurtaranla olmuş ve şuurunu kaybeden Gureba has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Genç bir kız intihara kalkıştı fîasköyde Bademlik caddesinde 12 numarada oturan Şükran Bal adında 21 yaşmda genç bü kız se^ğî gencin kendisine y&î çevirmesine müteessir olarak,kendis ni Haydarpaşa ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Tü İü n ihracatı mı z fazlalaştı Son iki yü zarfında tütün ihracatımız memnuniyet verecek şekilde yükselmiş bulunmakta dır.Geçen ocak ayı Başından ağus tos sonuna kadar geçen sekiz ay lık devre içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Dört kumarbaz suçüstü yakalandı Taksimde Farabi sokağında Garabc^ Ozltioğlu adında birine alt 21 numaralı evde kumar yy nandığı tesfoit edilmiş ve zabıtaca yapılan baskında Todori Andonyadis,Onnik Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Adalet Vakifi İstanbuldan ayrıldı Bir haftadan beri şehrimizde bulunan Adalet Vekili psman Şevki Çiçekdağ,beraberlerindeki zevatla dün sabah otomobille An karaya hareket etmiştir.Şehrimizde bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Kahve Hatları düşmeye» başladı Piyasada kahve fiatlarının art ması üzerine alâkalılar tarafından alınan önleyici tedbirler tesi rini göstermiş 14 liraya kadar fır layan çiy kahvenin toptan fiatı 9 Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Toptan eşya Hatlarına alt endeks Şehrimiz ticaret odası tarafın dan her ay tertip edilmekte olan toptan eğya fiatlan endeksinin ağustos ayma ait olanı neşredilmiştir.1938 yılma gdre fiat değişikli ğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Parti grupu yarın bir toplantı yapacak II Genel Meclisi Parti Grupu yam saat 17 de Demokrat Parti,njn Sıraselvilerdeki Beyoğlu kaza idare heyeti binasında bir top lan ti yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Beşiktaşta yani bir okul açılıyor Şehrimiz Milli Eğitim Müdürlüğü,Beşiktaşta bir Akşam Kız Sanat Okulu daha açmaya karar vermiş ve hazırlıklar a baş lamıştır.Okul,Beşiktaş Kız Orta Okulunun tâdii edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • italya ile ticarî münasebet im üz Verilen malûmata göre,italya ile memleketimiz arasındaki ticart mfinasebatta son aylarda bü yük bir gelişme müşahede edilmiştir.953 yılı ecak aymdan ağustos sonuna Ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • if Türkiye Tıbbi Müstahzarları Derneğinin senelik toplantı sı,3 ekim cumartesi günü saat 15 te Cagaioglu Etıbba Odasın da yapılacaktır.KONGRE if Üsküdar Halk Musiki Cemi yetinin fevkalâde kongresi 4 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Şehir hattı vapurları Denizyolları işletmesi vapurlara ait kış tarifesini hazırladı Şehir hatları vapurlarında kış tarifesinin tatbikine 7 Ekim Perşembe günü sabahından itibaren başlanacaktır-Denizyol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1953
  • Konservatuarın pazar konserleri Geçen sene büyük rağbet gö ren istanbul Belediye Konserva tuanmn pazar konserlerine bu sene de devam edilecektir.18 Ekim pazar günü başüyacak olan bu seneki konserler g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Bir gangasterin hayatı filme alınıyor Roma,28 A.A.Eski gangsterlerden Lucy Luciano ha yatını filme almak isteyen şirketten yarım milyon Türk lirasından fazla)para istemiştir.Zannedildiğine göre,bu hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Kısa harici haberler AMERİKA Birleşik Amerikadaki bay rak imalâtçıları,Havay adasının yeni bir «Amerikan devleti» haline gelmesini dört gözle beklemektedirler.Çünkü bu suretle bütün bayraklar değişece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • 500 işçinin garip grevi İş saatinde çay ve kahve yasak edilince bir fabrikada işçiler 15 gün çalışmadı Sheffield 28 ATKT~—iş saat lerinde çay ve kahve iemelerine müsaade edilmediği için 15 günden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Bir kadın Niyagara şellâlesine atıldı Grand Island,28 A.A.Pazar günü bir kadın,Niyagara şelâlesinin üzerindeki köprünün parmaklıklarına çıkarak kendisini 30 metre yükseklikten nehre atmıştır.Akjjjtı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • General Eyüp Han Amerikada New York,28 A.A.Ame rika hükümetinin daveti üzerine askeri tesislerini ziyaret edecek olan Pakistan silahlı kuvvet leri başkomutanı tümgeneral Eyüp Han dün Londra'dan uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Siyasî İcmal Süveyş ıhfi.âtının sonu Süveyş ihtilâfının halledildiği Londra'dan bildirilmektedir.Mütemmim malûmata göre yakında her iki hükümet birer beyanname neşrederek anlaşmanın umumi nallanın bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Milyonlar getiren bnlHa Paris,28 Nafen)Burada Napoleon'un mezar» yanıbaşında teşhir edilmekte olan 60 tonluk muazzam Balinayı görebi'mek için 3 günde 150000 kişi 150.000 Törk lirasına yakın para ödami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Libya kralı tedavi için Avrupa ya gitti Trablus,28 A.A.Bir ¦oüddettenberi hasta bulunan Libya Kralı İdris tedavi edilmek üzere dün Avrupaya gitmiştir.Kral dönünciye kadar kendiomc prens Muhammeıd Rida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Hitterin hayatına ait film Batı Almanyatfa gösterilecek Berlin,28 Nafen)Yakında Batı Almanyanm bütün sine malarında,Hitler'e dair bir film gösterilecektir.Bu filmde eski nasi diktatörünün aşk hayatına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • İKTİBAS Andre Marts,raporuna cevap veriyor 6000 kadın üzerinde yapılan incelemelerden umumî hükümler çıkarmak yanlıştır.Fakat teslim etmek lâzımdır kî,Amerikalı kadının cinsî aşk muvacehesindeki durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Seni kızigm^s ka'tak,se-Ve ellerini kalçalarına dayayarak Makbuleye yaklaştı:Çocuk eve geldiği günden beri bu naneleri yemeğe başladın koca mı istiyorsun?Bu defa Makbule susuyordu.Şahende hırsını alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Amerikan ispanyol anlaşması İspanyanın Batı Savunma sistemine girmesi memnunlukla karşılandı Londra,28 A.A.Dışişleri vekâleti sözcüsü,ispanya Ame rika anlaşmalarının imzalanma sına varan müzakerelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • flitlerin radyo şefi dUn öfdü Kolonya,28 A.A.Hitler rejiminin propaganda vekâleti radyo şefi Hans Fritzsche dün gece bir Kolonya hastahanesinde ölmüştür.53 yaşındaydı.Fritasche,Nürenberg harp suçlu la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Holly woo 1da blr hırsızlık Hollywood,28 A.A.Hollywood film prodüktörlerinden John Howard'in evinden dün ge ce meçhul hırsızlar tarafından 28.000 dolar kıymetinde mücevher ve kürk çalınmıştır.Hırsızla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • İtalyanları kızdıran söz İtalyan askerlerine «aşk ordusu» diyen iki muharrir yedi yıl hapse mahkûm oldu Atina 28 T.A.italya Yunanistan harbi sırasında Yuna nistanı işgal eden italyan ordusu mensupları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Ağustos ayında devlet gelirleri Aldığımız malûmata göre 953 yılı ağustos ayında devlet gelirleri tahsilatı 132.289.000 lira da rak tesbit edilmştir^ Bunun 19.973.000 lirası geliı vergisi,4.404000 Rras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Truman Newyorkta New York,28 A.A.Sabık Başkan Truman bu sabah uçak la New York'a gelmiştir.Truman «Dört büyük hürriyet"» tesisinin yıllık mükâfatım alacaktır.Bu teşekkül müteveffa Baş kan Roosevelt'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • FIKRA J Terbiye buhranı Tarık BUĞ^\Alman pedagoglarından Albert Merz geç^ıı cuma;günü Gazeteciler Ccmiyeti'nde,«bütün insanlık terbiye buhranı geçiriyor» dedi.Sayın pedagog bu teşhisinin sebeplerini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Avustralyada yapılacak atom tatbikatı Tecrübe sahasına yabancı uçakların girmemesi için emniyet duvarı kuruluyor Sydney,28 Nafen)Avustralyada yapılacak büyük atom tecrübeleri ve tat bikatı ile İlgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • Güney Kore kararında ısrarla inad ediyor Sygnman Rhee:'Kore konferansı netice vermezse harbe devam edeceğiz diyor New York,28 A.A.Güney Kore Reisicumhuru Syngman Rhee,bugün New York Times muhabirine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1953
  • İki kü-Uk çocuk katil oldu Montceau,28 AP)Bîri 5 diğeri 7 yaşında olan iki erkek çocuğu 3 yaşındaki arkadaşları küçük Jeanne Marchal*ı ne yap tıkları kendilerine sorulduğu «a man büyük bir soğukkanlıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1953
  • Mari Blanchard Hollywood'un sevimli VO çapkın yıldızı Mari Blanchard «Back and Front Arka ve ön» adlı filmini tamamlamış" lir-ön ve arka filmi müzikal bir komedidir.Amerikada geçen hafta içinde gala g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1953
  • RE5IMLE U A1115 ELER İLK DERS-Burası Reşitpaşa ilkokuludur-Küçük yavrular sıralarına oturmuşlar,yeni ders yılının ilk heyecanı ve ilk zevki ile öğretmenlerini dinliyorlar.Milliyet gazetesi bütün öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1953
  • TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Azgınlaşan Taşra kadılarının yakılması fermanı Yıldırımın cllcesi huzura g r Ji:Kadıları ye kadar Kayserden bîr miktar keşiş Doğu Roma imparator» Manuel,Yıldırım Beyazı l.n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1953
  • Rocky Marciano La Starza'yi böyle yendi Geçtiğimiz hafta sonunda New-York'ta yapılan dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu karşılaşma* sında Rocky Marciano rakibi Roland la Starza'yı yukarda görüldüğü ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • Szekelly hâdisesi nihayet sona erebildi Bilindiği gibi Fenerbahçe ida-re heyeti son aldığı bir kararla Saekelly'yl antrenörlüğe getir memeğe karar vermiş bulunu Sarı lacivertlilerin ingiltere se yahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • Basketbol Millî Takımı Kampa giriyor İstanbul Enternasyonal Basxetbol Turnuasına hazırlanan millî takımımız antrenör Vand Zant'ın nezaretinde Teknik Üniversite salonunda haftada 6 gün muntazama idmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • Fransanın basketbol turnuvasına iştiraki için teşebbüse geçildi Tertip komitesi,Fransız büyükelçisine mü* racaatla tavassutta bulunmasını İstedi Evvelce de haber verdiğimiz Turnuanm favorilerinden gib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • 4.Makabiath oyunları başarı ile devam ediyor Amerikan ekipi bütün branşlarda Üstünlüğü elinde tutmaktadır ve en büyük rakibi İsrail takımıdır 20 eylül 953 pazar günü açılan 0 uncu Makabiath oyunlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • p& Fenefcbahçenin Ankarada yaptığı birinci maçta Feridomm güzel bir hücuma Foto:Milliyet Adnan)F.Bahçe futbolcuları Ankaradan döndüler İngiliz takımlariyle karşılaşmak üzere yola çıkmadan önce sarı la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • Pakistan,güreş sporunu geliştirmeye çalışıyor Uzun müddet memleketimizde basın ataşesi olarak bulunan Dadaşi,Türk güreşinden ders alınmasını isteyen bir yazı neşretti Karası,28 Karaşide çıkan günlük D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 29.09.1953
  • Bizde,atletizmin olduğu yerde saymasının sebepleri Umumî alâkasızlık en başta gelen sebep ve mazeret olarak gösterilebilirse de buna idarecilerin ihmalkârlığını da katmak lâzımdır Bizde atletizm,neden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • BULMACA Hazırlayan Sadi BORAK 1 3 4 5 6 23456789 10 1 1 12 l" 7 I 8 J 9 1 10 z?ıı!rı I I Solaan safla:1 Koruyan iki kelime)2 Tadat et;Rüzgar.3 Son daki harf siz güreşte bir oyun;Ma;Aynen veha.4 Bir Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • BA*?A YİĞ5T Kornetti S Pt.rde Yazan:John MilLngton Çeviren:Saffet Korkut Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Çarşambadan başka her akşam saat tam 21 de Cuma talebe)Pazar matine saat tam 17 de Telefon:40276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • RÖPORTAJ Eğlence olduktan sonra "Umurumuzda mı dünya,Basın muhabirleri balosunda sabaha kadar eğleniliyor.Uykusu gelen evine gitse bari!Hayır,Tarsustaki atmosfer o kadar iyi ki,kimse buradan ayrılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNf Nakleden:AZİZ OZBAY Elden kaçırılan av ve Helen'in kendi eliyle seçtiği kurban 9-Profesör.eşinin Ölümünden son ra yuvasını ve Kendisini tama miyle bu kadına emanet etmisti.Bos Tesye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • İKTİBAS 1 Andre Maurois Kinseyin raporuna cevap veriyor Biifjtiwafi 3 üncü sayfada)li:Amerikalı katim yl para ka zanmak imkânın* bulup bülün meslek ve iş kapılarının kendine açıldığım görünce erkeğe o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • Sonra hizmetçilerin ifade fenni aldım.Bu işleri mü teakip postahaneye uğradım Southampton poüa ne bir telgraf pektim.Tatmaya giderken Man dersen kanama fikrini değiştir diğini,Marlowe'u Sautfcampton'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • Ankara vapuru gsldi Batı Akdeniz sîferini yap makta olan Ankara yolcu ge misi bugün saat 17.30 da Uma nımıza dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • Çelebi Musfafa:Bana verebileceğiniz Rum dilâverleri var mıdır,ne kadardır Dedi 84 Gelibcluda da imparatorun memur propaganda i arı vaz f e almışlardı.Haik arasında hayli zaman dolaşıp,aşılarını yaptık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1953
  • Kurtuluş-Tünel tramvay seferleri Beyoğlu İstiklâl caddesinin Galatasaray ila Tünel meyda.ni ardındaki kısmının asfaltlanması münasebetiyle dün sabah,tan itibaren Kurtuluş Tünel tramvay seferleri muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Kapalı zarfla 75 ton arpa 4 Ekim 953 Pazartesi saat 15 te İzmit Dz.lk.Mrk-Sa-AL Ko-da satın alınacaktır» Bedeli 18-750 lira,geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Emin Kalafat,H.Cahit Yalçına cevap verdi [Baş tarafı birincide] mum müdür veya mümessilleri,ııin iştiraki ile ve dört vekilin de huzurlariyle yapılan bir toplantıyı hiç kimsenin aklına dahi gelmiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Sovyetler,Batılılara cevap verdi [Baş tarafı birincide] Başvekili Churchill,bu akşam.Battı Devletlerle Sovyet Rusya arasında en yüksek seviyede bir dörtlü konferansa hâlâ taraftar olduğunu beyan etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Trakya manevraları [Baş tarafı birincide] nevralarda bulunmak üzere şehrimize gelmişlerdir-Weld Fast manevralarının en mühim kısmını teşkil eden Trakya ve Gelibolu bölgelerindeki harekâtı takip etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Üçüncü turizm kurumu [Baş tarafı birincide] Başvekâlet Müsteşarı» bugün bir memleketin ekonomik bünyesinde turizmin ve turizm endüstrisinin ne derece müessir bir âmil olduğu hakkında luzunboylu bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • ŞEHRİMİZDEN GEÇECEK ASKERİ VASITALAR M.SV-istanbul Temsil Bürosundan bildiriliyor:Weld Fast manevraları 30 Eylül günü başlayacaktır-Manevralar için gerekli bütün hazırlıklar sona ermiş ve bu arada Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Yugoslav notaları [Baş tarafı birincide*] maya mahkûm,olduğu belirtildikten sonra,önceden yapılacak temaslarla her iki hükümetin görüşü birbirine yaklaştırılmadık^ anlaşmaya varmanın daha da güçleşece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Barda rezalet çıkaran kadın Emine Sevine Aydınoğta adında 23 yaşında genç bir kadın,evvelki gece Beyoğlunda Kir kaç meyhanede içtikten son ra muhtelif barlara girmiş ve kendisinin Emniyet âmiri olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Laniel ve Bidauit geliyor [Bag tarafı birincide] raya hareket edeceklerdir.Misafir hükümet adamları perşembe sabahı Ankaraya muvasalat ede çekler ve garda Başvekil Adnan Menderes ve Dışişleri Vekili P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • DÖRTLÜ BASKETBOL TURNUASI İstanbul,28 A.A.Kadıköyspor kulübünün tertip ettiği dörtlü basketbol turnuasımn ikinci karşılaşmaları dün akşam saat 20 ve 21 de yapılmıştır.İlk maç Kadiköyspor ile Beyoglusp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • FARUK'UN MALLARINA EL KONDU Kahire.29 AP)ihtilâl konseyi uzun süren bir celseden sonra bu sabah erken saatlerde eski Kral Faruk'a ait bütün mallara el konulmasına karar verildiğini açıklamıştır.Faruk'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • ORTA DOĞU SAVUNMASI Diğer taraftan Mısırdaki ecnebi müşahitlerin kanaatince.Süveyş meselesinin hallinden sonra İngiltere Orta Doğu mü dafaasını yeniden ortaya atacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • İngiltere Süveyşi tahlive edecek w [Baş tarafı birincide] çekleri üniforma hakkında her iki heyet elan tam bir anlaşmazlık içindedir,ingilizler,bu uzmanların kendi alaylarının üniformasını giymelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Greko romn şampiyonan [Baş tarafı birincide] 1 Yaşar Kasımpaşa)2 İsmet Güreş)3 Niyazi Güreş)62 kUo:1 Servet Kasımpaşa)2 Müzahir Denizgücü)3 Ali Güreş)67 kilo:1 Kâzım Güreş)2 Hasan Altınay)3 Ferruh Vef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Zile Belediye Riyasetinden 1 Belediyenin hal binasının ABC bloklarına akı kısımlarının ikmal inşaatı kapalı sarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 16298 Ura 19 kuruş olan işin geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • ilân Tr ıbzon Valiliğinden Trabzon Vilâyetinin Çifte Çamlık mevkiinde 3WM0 00 lira keşif bedelli Verem Hastahanesi ikinci blok birinci kısım inşaatı 24/9/953 ten itibareu 30 gün müddetle ve kapak zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • inşaat ilânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden:1 İşletmemizin Zonguldakta ikinci makasta yaptıracağı Korunma Müdürlüğü binası inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • İki kamyon kazası [Baş tarafı birincide} mamıştır-Bundan başka şoför Refik Taşkınının idare ettiği 4646 plâkalı bir kamyon da Boyaeıköy Hekimata caddesinde dururken,vitesinin anî olarak boşalması sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • C.H.P.Sarıyer ilçe başkanının duruşması [Bag tarafı birincide'] Duruşmada Oğuz Oran.kongrede sarf ettiği sözlerin hakaret mahiyetinde olmadığını soy lemişse de.dinlenen dört tanık sanığın aleyhinde şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • İLÂN Bolu Valiliğinden 1 9S.2G7 lira 02 kuruş keşif bedelli İstanbul Ankara yolu ilüsakı Uğurlu Akçakoca yolunun 22 300—34 300 üncü kilometreler arası toprak tesviye işi kapalı zarf usulü ile eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden tik teminat Cinsi Adet Lira lira Teodolit.1 3500—263.Pres 250 tonluk.1 6500—Michaclis terazisi 1 2500.Harç karıştırma makinesi 1 2500—Harç düğme makinesi 1 3500.15#W.1125—Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Bayındırlık Vekâletinden Eksiltmeye konulan iş:1 Konya şu işleri 7 nci şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Sille benflî i inci tasım re serrîs yolu.işletme binası telefon tesisi işi olup tahmin edilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Toprak Mahsulleri Ofisî Genel Müdürlüğünden ALnanyaya 150.000 ton yumuşak buğday satışı hakkında Almanyaya Ekim.Kasım ve Aralık 1953 aylarında teslim edilmek üzere 150000 ton yumuşak buğdayın G-LF-85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Bayındırlık Vekili dün geniş izahatta bulundu [Baş tarafı birincide] dugu sikintilar gözönüne alınarak iki seneye yakın amandan beri bu hususta Hollanda ve Fran sız murahassisları tarafından ha zırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1953
  • Bulgarların yeni hezeyanı [Bas taran birincide] Sofya radyosunun Istanbulda dinlenilen haberler programı ya yınunda,Bulgaristanda Kardzha lı kesiminde yaşıyan Türk ırkına mensim bazı azınlıkların,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapı İşletme Müdürlüğünden Açık eksiltme ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merkebinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapılacak sağlık merkezinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Kütahya Vilâyeti Daimî Encümen Başkanlığından.Tavşanlı Domaniç Tahtaköprü yolunun muhtelif kilometrelerinde betonarme olarak yeniden inşa olunacak 121256.72 lira keşif bedelli köprüler kapalı zarf usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini lülen idare eden Mee'ul Müdür:Faruk DEMlRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • İşçi elbisesi diktirilecek Sumerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden BEYKOZ 1 Müessesemiz işçileri için şartnamesi esasları dahilinde 2.500 3000 adet elbise diktirilecektir.2 Bu işe ait şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Sümerbank deri Kundura sanayii müessesesinden Sandıktık tahta satın ahnacak 1 Müessesemize 10000 on bin—adet kundura ambalaj sandığı için gerekli tahta veya şartnamesi esasları dairesinde 10.000 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Pazarlıkla menkul mal satışı İstanbul Defterdarlığından MubamıiM» bedeli Teminatı Lira Uxş.Ura Krş.1100 00.82 50 Emniyet Müdürlüğü hesap ve levazımında bulunan dosyasındaki listede yazılı 406 kalem mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Kambiyo e esham Kapanış Açılış Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 8l 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr*.5.6C 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Florin 73.68.40 73.68.40 Liret 0.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Devlet Orman işletmesi Dursun» bey Müdürlüğünden 1 İşletmemizin orman dışı fabrika istif yerinde mevcu t 1767.169 M3.çam tomruk 29/9/1953 tarihinden itibaren 10 gün müddetle açık arttırma,s uretiyle s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Devlet Orman işletmesi Çoruh Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Borçka kereste fabrikası sahasında mevcut aşağıda müfredatı yazılı emval yedi parti halinde açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır-2 Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • illİUiyct Abone şartlan Lr.Kr.Senelik 42 00 Altı aylık 22 10 Üç ayhk 12 00 Bir aylık 4 80 Ecnebi memlekettoM iki mislidir.İlân şartları 2 ve 3 üncü sayfa saat.4 T.L.7 ve 8 Jnei sayfa aant.2,99 T.L.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • 1st.Lv.Amirliğinden veriden asker?kıtaat i ânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek maddeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde ka* palı zarfla İzmir Yurtiçi kışlaAs.Sa.Al-Ko.da satın alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ C E M A L Dahiliye MUt?hasBisı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-17.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta kabul eder.İstanbul Divan yoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • V{r\ISTANBUL 12.57 Açbş ve program 13.0» Haberler 13.15 Türkü fer Pl.13.30 Dans müziği İPİ)13.45 Şarkılar.Oku yan:Sabite Tur 14.20 öğle konseri PI.Felix Mendelssohn:Fingal mağarası uvertürü.Çala»:Adri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 29.09.1953
  • Koryağ Türk Anonim Ortaklığı tdare Meclisi Başkanlığından Ortaklığımızın tamamı tahsil olunmuş 800 000 lite-sermayesinin 1.200 000 liraya çıkarılması ve ortaklık ana sözleşmesinin yedinci maddesinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan