Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Bundan önce yapı)an NATO denk tatbikatından bir görünüş Nato deniz ve hava manevraları başladı Tatbikatın İlk kısmı yarım milyon askerin iştirakiyle Atlantikte yapılacak Londra 27 Nafen)Nato nua büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • İTALYAN HAVA GENERALİ Bir müddetten beri memleketimizde bulunan İtalyan Hava Kuvvetleri Harbiye Re* isi Orgeneral Aldo Urbani evvelki gün şehrimize gelmiştir.General Urbani bugün memleketine dönecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Fransız Başvekili J-Laniel Laniel,30 eylülde geliyor Fransız Başvekiliyle Ankarada Güney Avrupa ve Akdenizin savunma meseleleri görüşülecek Ankara 27 Milliyet)Fran sız Başvekili Lamelin 30 eylül tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Okullarda yeni ders yılı bugün başlıyor Millî Eğitim Vekili dün akşam Ankara radyosunda maarif işlerimizi izah etti îlk ve orta okullarla liseler bu sabahtan itibaren 1953/54 ders yılına başlıyacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Musaddık'ın sorgusu devam ediyor Bir hükümet sözcüsü,sabık Başvekilin tahkikatı geciktirmek için ikide bir bayıldığını söyledi Tahran,27 AA.Bu sa bah askerî savcı General Azmude.eski Başvekil Musaddık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Vefa,Galatasarayı 3-1 mağlûp etti İstanbul profesyonel küme takımlarından Vefa ve Galatasaray Dolmabahçe stadında huşu sî bir karşılaşma yapmışlardır» Çok çekişmeli geçen bu maçı Vefalılar 3-1 kazanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Yugoslavya batı savunma teşkilâtına katılıyor Amerika ve ingiltere,Yugoslavya ile askerî anlaşmalar imzalıyarak Balkan Paktının Nato teşkilâtiyle birleşmesini temin edecek Mrşl.Titonun dün verdiği dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Bir sarhoşun marifetleri Köprüde sarkıntılık yapan Hanefi» kendisine mâni olan polisleri dövdü Evvelki gece yarısı köprüdeki Kadıköy fsftelesinde etrafa sar kmtılık eden bir sarhoş,kendisi ne müdahale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Basketbol dörtler turnuvası Yunanistanın kuvvetli ta» kınalarından Sporting Beyoğluspor,Kadıköyspcr ve Fener bahçe kulüpleri arasında ter* tipknen dörtler basketbol tur [Devamı Sa.7 Sü.4 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Yabana sermaye yatırımı Journal de Geneve gazetesi» Türkiye'ye sermaye yatırımını teşvik ediyor Cenevre.27 AA)Journal de Geneve gazetesinde çıkan bir makalede Türkiyenim iktisadi kalkınmasını süratlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • ingilizler yeni bir füze imal ettiler Saatte üç bin kilometre yapan bu füze,düşman uçağını tahrip ettikten sonra tekrar üssüne dönebilecek Londra,27 Nafen)ilim adamlarının,hayret uyandıracak yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Bugttn şehrimizde havanın sabahleyin sisli sonraları az bulut lu gfececeği,sühunet derecesinin degişmîyec^ği tahmin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Triyeste ihtilâfına tavassut Türk ve Yunan sefirlerinin Yugoslavya hariciyesi tarafından davet edilmeleri ve hariciye müsteşardle uzun müddet gorüşmele ri birçok tefsirlere yol açtı* Yaıgo Press ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • Dörtler toplantısı geri kaldı Sovyet Sendikalar Birliği Batılıların yaptığı teklifin reddedileceğini bildirdi Moskova,27 AP)Sovyet Rusya sendikalar birliği merkez komitesi tarafından kaleme alınmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • ingiltere,Süveyş işinde Mısırla anlaşmaya vardı Mısır polisleri,sabık Arnavut Kralı Zogonun evini bastı ve bir kısım eşyasını müsadere etti Londra 27 Nafm)Kahire Xjondra 27 Nafm)Kahire de nîgiliz ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1953
  • tifn/Beşiktaşta Barbaros heykeli önünde yapılan merasimde leventler DONANMA BAYRAM!Donanma Bayramı dün Taksim ve Beşiktaşta' da yapılan merasimlerle kutlanmıştır.Taksimdeki merasime saat 10 da istiklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Izmirda sıcaklar tekrar başladı İzmir,27 T.H.A.Bir kaç gündenberi nisbeten serin giden havalar birdenbire değişmiş ve sühunet gölgede 29 ve güneşte ise 55 dereceye kadar yüksel,mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Hie.28 Eylül Rıı 19 15 Mnh.1953 Eylül MU Pazartesi 1369 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 5.54 11.55 öfte 12.05 6.07 İkindi 15.25 9.28 Akşam 17.57 12.00 T«t« 19.30 ısı İmsak 4.15 10.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • [Barbaros bayramı ve heykeli Dün büyük Türk denizci»i Amiral Barbaros Hay rettin'in bütün bahriye,ta rihlerinde bir merhale teş kil eden Preveze Zaferinin yıldönümüydü.Barbarosun bu zaferi ce saretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Memurları tarafından dMİM tacirler Dün Mahmutpaşada iki taci rın yaralanmasiyle neticelenen bir hâdise cereyan etmiştir.Bu semtteki Uğurlu banda U caretle msşgul olan Mehmet Alkan ve Mehmet Taşdıvar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Yedi taşıt kazasında sekiz kişi yaralandı Kazalara sebep olan şoförler yakalanarak haklarında takibata geçildi Dün şehrimizde sekiz kişinin yaralanmasıyla neticelenen yedi vesait kazası olmuştur.İlk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Kaşar peynirine narh konulu or Piyasalarda kaşar peyniri flat latu devamla olarak yükselmek tedir.Bugünkü fiatiar geçen se ne peynirin en pahalı satıldığı aylardan daha fazladır.Durum kargısında Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • ZİN DAN LARINDa2*TA Yazan;William Oatis Hapishanede geçen hayat,tamamiyle bomboş olan bir hayattır 15 Kasım ayında bir gün bir gizli polis mensubu tarafından çağrıldım.Ona,Amerikan Cumhur başkanlığı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Yeni balıkhane hal civarında kuruluyor Şehrimtz'îfe inşa edilecek olan modern balıkhanenin,hal binasının Köprü tarafındaki bostan s^rg-ilerinde kurulmasına karar verilmiştir.Balıkhane,Et ve Balık kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Bakliyat tanzim satışları bss'ıyor Gıda maddelerindeki pahalılığı önlemek ve herhangi bir şekilde ihtikâra meydan vermemek maks adiyle Belediyenin aldığı tedbirler dsvam etmektedir.Bu cümleden olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Tütün işçileri kongresi toplandı Cibali tütün ve sigara sanayii işçileri kongresi dün sabah Veznecilerdekj ©ski Darüttalira salonunda yapılmıştır,Kongrece bazı üyeler,idare avukatlarının pazar yevnr y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • KISA HA BERLER Şehrimizde bulunan C.H.P.Genel B#şkanı îsmet înönti bngün saat 17 de parti il merkezinde partili kadın üyelerle görü şecektir.fc Şehir Meclisi 1 ekim perşembe günü saat 15 te toplanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Bir kadın kocasını tüfekle vurdu Balıkesir,27 T.H.A.Bur haniye kazasının Karaağaç köyünde oturan 47 yaşlarındaki Fatma,kocası Ahmetle yaptığı bir münakaşa sonunda eüne geçirdiği av tüfeği ile kocasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Yeşilaycılar ve avcılar dün bayram yaptı Yeşilay Kurumu tarafından her yıl tertip edilen ananevi üzüm bayramının 33 üncüsü,dün Göztepedeki asma numune fidan lığında kutlanmıştır.Diğer taraftan Avcılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • izdiham Bu yıl bazı liselere fazla müracaat olduğa için yeni şubeler açıldı Şehrimizdeki ilk ve orta öğretim müesseseleri bu sabahtan itibaren 1953.54 ders yılına baş layac aklardır.Bu husustaki bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • HALKIN SESİ I 6.Şubenin bir cevabı Bir okuyucumuzun dileğine verilen cevabı aşağıya alıyoruz:«Sayın gazetenizin 2/9/953 tarihli nüshasında «6 ncı şubenin garip bir kararı» başlıklı okuyucu şikâyeti ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • 6 hırsızlık vakasi oldu Suçlulardan dördü yakalandı,diğer ikisi polisin bütün aramalarına rağmen ele geçmedi Dün şehrimizde 6 hırsızlık vakası olmuştur.Hâdiseler Beyoğlunda Akarca sokağında,Bakırköy d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • Cemiııet TÖREN Türkiye tş Bankasının Pan galtı ajansı bugün saat 11 de törenle açılacaktır.KONGRE •fr İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı kooperatifinin kongre si 9/10/1953 cuma günü saat 14 de Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • P0LİST5 İT Tarabyada Herminanın gazinosu önünde dün vukubulan bir hâdisede 11253 plâkalı taksi,nin şoförü Hami ile otomobil 3 binmek isteyen Bayram adında,ki yolcu dönüşmüşlerdir.Suçlular yakalanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1953
  • 2 Barbar osun kumandası altın daki bazı »ancak beyleriyle Sinan Reis,düşmanın karaya as ker çıkararak Prevezevi zaplet meşine mani olmak isin bu ka lenin kuzeyindeki alçak ve kumsal buruna tabyalar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • İzmir işçileri komünizmi tal'in ettiler îzmir,27 T.HJL)Sehrimış İşçi Sendikaları Başkanlığı göçenlerde İstanbul'da yakalanan komünist işçi taslaklarının çirkin hareketlerini tel'in maksadiyle bugün öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Dünyanın karşılaştığı ik!tehlike STonlreal 27 A.A.Fransa «ski Başvekili Antoine Pînay,bu gün dünyanın Karşılaştığı en mü him mesele,cemiyetin sevgi temeline istinaden yeniden kurulmasıdır,denrrşbir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Akdenizda bir Amerikan uçağı kayboldu Lancashire 27 A.A.Ame rikan hava.kuweller.ne mensup Burtonvoad üssüne bagh hir C-47 uçağının Akdenizde kayboldu ğu bu sabah bildirilm ştir.Uçak ta 4 mürettebat bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Kore'de radarcılar Kuzey Kore topraklarına yakın bir mesafede kurulan istasyonun büyük yardımı açıklandı Seoul.27 A.A)Kore'de ki Amerikan ordusu tarafından neşredilen gazetelerden birinin yazdığıma gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Tabiî infilâkların sebebi deniz îm'ş Tiondra 27 Nafen)Cal f orniada Sa/ntiagoda Oceanography ens t küsün ün müdürü Dr Roger Revelle'in iddiasına göre,dünyada vuku bulmuş olan tabii inf lâklar deniz su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Sayın Tüccarlarımıza Bütün Şube ve Ajan şiarımızda tahsil senetlerinin masrafsız olarak muamelelerine devam edilmektedir» Fazla tafsilât için gişelerimize müracaat edilmesi rica olunur.DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Baham da içerdi,bu işi oldukça becereoiiırım.Diye Reşidin atalarına hasır bir hajde durulu,Genç muallim şişesini,dıo;ıe bir yumruk vuruşile açcijc^an sonra:Mademki annen yokmuş,dedi,otur da kmuşalım.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • 4 bin yıllık bir tıb kitabı bulundu Toprak bir levha üzerine yazılan kitapta büyüden hiç bahsedilmiyordu Philadelphia 27 A.A.4000 senelik toprak bir levha üzerindeki yazılar tercerae edilince,bunun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • 700 gram ağırlıkta do$an çocuk yaşıyor Nev York 27 A.A.iki haf ta once Tnirada bir nastahanede 700 gram ağırlığında doğarak dünyanın en küçük bebeği adm,alan bir kız gocuk doktorların menfi raporların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • İstişarî kavak kongresi toplanıyor Ankara 27 T.H.A.Memle ketimizde orman servet ve saha larımn gittikçe azalmakta olduğunu gözönünde tutan alakalılar yeni tedbirler ittihazına karar vermişler ve bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Rita vs Dick Haymes halayına çıktılar Nev York 27 A.A.Rata Hayvorth ve Dick Haymes,dün Las Vegastan buraya gelmişler air.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Mayo ile nümayiş Amerikada fabrika önünde mayo ile grev gösterisi yapan 6 kız tevkif edildi Nev York* 27 Naf en)Pemsyl vanya dokuma fabrikasının Nev York merkez bürosunun önünde grev gösterisi yapan 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • İngiltere komünistlere yardımla itham edildi McCarthy,Kızıl Çi lara karşı sert siya Vaşington,27 AA)Senatör dün gece 8 eyalet Ticaret Odaları öderlerinin toplantısında yaptığı ko nuşmada,komünistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • italyan Arap konferans» Bari'de yapılan toplantıda Lübnan,yabancı şirketlerin her türlü vergiden mnaf tutulacağını bildirdi Bari,27 A.A.Burada top lanmakta olan İtalyan Arap iktisadî konferansı çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Siyasî İcmal Bir ajansın hatırası Bir yabancı ajansın Ankara muhabiri tarafından gönderilen bir telgrafı Atina gazetelerinde okuduk.Muhabir,Dışişleri Vekiliraiz Fuat Köprülü tarafından geçen sene Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Ingilterede sinemalar teMik»ds Ebndra 27 Nafen)Ingilte rede 550 sinemayı idare eden Arthur teşk'latı senelik raporun da,sinemaların karşılaştjğı güç lükleröen bahsetmekte ve şöyle demektedir:Hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • FIKRA Hususî mektepler Tarık BUĞ1\Tatbikatı tarafından inkâr edilen tek bilgi kolu pedagoji olsa gerektir* Terbiye ilmi ya şıyan terbiye sistemleri ile j her zaman için çelişme halin de bulunuyor* Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • İKTİBAS Edinburg Dükü,amcasının fikrine rağmen mason oldu İngiliz Kral ailesinin eski bir ananesine uyarak Bahriye Locasına giren Prens Philip'in ileride üstadı izam mevkiine erişmesi kuvvetle muhteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1953
  • Kısa haricî haberler AMERİKA Birleşik Amerika Ziraat Ve kâleti istihsal şartlarının tetkiki için Asya,Afrika ve Avrupaya bir mütehassıs gönderileceği ni açıklamıştır.İNGİLTERE 14 seneden beri ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1953
  • I TARİHTEN MERAKLI BİR VAK'A Saraybosna cinayeti yalnız harp sebebi olmamıştır.Fransua Ferdinand:Domuz çobanları kimi karşılıyor,kimi methediyorsunuz.Eşkiya dolu bir şehirdeyim d*rf3 ^5 28 Haziran 191
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1953
  • I\RESİMLE HADİSELER Nehru kar elbiseleri içinde Hindistan Başvekili Nelıru geçenlerde Yeni Delhi'de açılan bir sergide teşhir edilen orduya ait kar elbisesini bizzat giyerek prova etmiştir.Bu elbisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1953
  • HAYAT.EDİLEN KIZ Gloriaus Gloria,şimdi Universal Internasyonal Şirketi he sabınu «Hayal edilen kız» adlı bir filin çevirim İtle meşguldür.Renkli ve müzikal biı film olan «Hayal edilen kız» da Gloriaus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1953
  • istanbul Güreş birinciliklerinden heyecanlı bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1953
  • Sökeli sporcular Sisjmn adasına gittiler Söke,26 A.A.Aydın m©busu Dr.Baki Öktem'in başkan,lığında Dumlupınar spor kulübünden 11 kişilik bir kafile,geM ve spor temasları yapmak üzere Sisam arlısına git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1953
  • Adalet Taksimi 9-4yendi Dün Fenerbahçe stadında saat 13 te Taksimle bir antreman maçı yapan Adaletliler karğılaşmayı rahat bir oyundan sonrî;9-4 kazandılar.Kırmızı beyazlılar şu tertipleriyle sahada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1953
  • Barbaros Kupası yüzme müsabakaları F.Bahçeli Yılmaz Özüak 1500 metreyi 21.24.8 de yüzerek yeni bir Türkiye rekoru tesis etti 3 tlhan Bilgitay Y.îht.100 m.sırtüstü 1 Bahri Börekçi Y.Îht.Mevsimin son yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1953
  • Ankaradaki ikinci maçgoda Hacettepeyi 6-4 yendi Süratli ve gollü bir maç çıkaran Sarı-lâcivertliler,maçtan sonra galip takıma verilmek üzere konmuş olan bir kupayı Ankara Belediye Reisinden aldılar An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1953
  • Beşiktaş-Elektriği mağlûp etti 3-1 0-1)Siyah Beyazlılar maçı kazanmalarına rağmen seyircileri tatmin edemediler Siyah Beyazlıların takım!d© ğiştirmesi yorulan Elektrik müda faası karşısında 20.dakikad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
  • 28.09.1953
  • Kötü bir oyan çıkaran G-Saray kalecisi Mehmet topa eıkarkea Galatasaray kalesi önünde bir karambol Yeşil Beyazlılar dün güzel bir oyundan sonra G.Sarayı yendiler Kalabalık bir seyirci kütlesi önünde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Spor
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Sahip ve Başmuharriri:Ali Naci KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:Faruk DEMIRTAŞ Basıldığı yer:Nuri AKÇA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Bir komiser takdirname aldı Bundan 12 yıl evvel işler.miş olan bir cinayetin failini tf.sbit eden Emniyet 2 nci şube cfaili meçhul cinayetler masası» şefi komiser Hasan Gür ile memurlardajı Hasan Dalt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Hazırlayan Sadi BORAK 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 îol-an saga:1 Mariz:Elinden fırlat,2 Halk şairlerinden biri;Dev letimizin remzi;Ezandan evvel verilir.3 Elektrik ölçüsü;Anatol Fram'm meşhur eseri;Pey gambe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Merdivenden ayak ses 3ri geliyordu Trent namluya bakmak için tabancayı açark'n k »miser Murch yari kapalı kapıdan içeri girdi.Merak ettim.Diye söze başladı,fakat ressamın elindeki silâhı muayene etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Bayraktar abi,bayraktar abi.Bayramın kutlu olsun Donanma haftası dolayısiyle evvelki gün Adalar açığında yapılan tatbikat tam dört saat sürmüştü.Tatbikatta bulunan küçük yavrular denizci ağabeylerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Düzmece MUSTAFÂ YAZAN;Güzel Yuva olduğunda 83 O güzel ağıza büyük b:r mendil tıkadı,o güzel riicudv.bir hamal gibi omuzlarının üstüne aldı.Güverteyi çeçme'r zere yürürken,yine Cüneyd beyin iri j vücud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Baştarafı 2 mi sayfada)tükten sonra komünistlerin bu hususta da bana yalan söylemiş olduklarını anladım-Büyükelçi beni kurtarmak için nasıl gayret sarfettiklerini an lattı.ELLER DIŞARI î Geçen sene ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • TARİHTEKİ KORKUNÇ ^CİNAYETLERİ Nakleden;AZİZ OZBAY Helen,gönül verdiği arabacının nişanlı olduğunu öğrenince 8 Aradan ancak bir kaç gün geçmişti ki çocuğun matemzede aknesi aynı akıbete uğradı.Konu ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1953
  • Kremli PURO Kullanınız Kremli PURO Tuvalet Sabunu cildinizin muhtaç olduğu müstahzarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Laniel 30 eylülde geliyor [Bas tarafı birincide!si takarrür etmiştir.30 eylülde Istaobula gelecek oian Fransız Başvekili aynı gün Ankaraya ha reket edecek ve şehrimizde hü kûmet erkanı ile mühim tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Dörtlerin toplantısı geri kaldı [Baş tarafı birincidel taracagını veya topl ansa bile bir netice alınmasına mani olacağını iddia etmektedir.Bu beyanname,Rusyanın batı İt devletler tarafından 19 ekimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Bir sarhoşun marifetleri [Baş tarafı birincide,ser muavini Arif KızılyaluVı döv müştür.1.90 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında olan Hanefî Yalçın adındaki bu kabadayı sar* hoş bir halde köprüde dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Hindiçinid» hava yollarında grev Saygon 27 A.A.Hindi Çi ni sivir hava yollarında dün gece yansından itibaren grev fiilen başlamış bulunmaktadır.Posta,yolcu ve ticaret eşyası nakliyatı tamamen durmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • BAŞ AĞRILARINA KARSI GRİPİN basan İla kullanılır.4 saat ara ile günde 3 odd alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Milliyetçi Çin ana vatana dönüyor •fanila,27 AJL.Milliyet çi Çin Askeri Strateji Komitesi Başkanı General Ying Sin,dûn Bapuio'da verdiği beyanatta,Mil liyetçilerin anavatana katî ola,rak döneceklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Doğu Almanyada yeni Komünist maka^ar,i.çileri aynı ücretle daha tezi a çalışmaya zorruyor Berlin 27 A.A.Doğu Almanya komünist makamları işçi leri aynı ücretle daha fazla çalıştırmaya zorlamaktadır.Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Musaddıkm sorgu su devam ediyor [Baş tarafı birincide!daki isnadlan reddetmiştir-Ayrıca.Dışişleri Vekili Fatimî ile Millî Cephe Lideri ğaye gân'in radyoda Şah'ın şahsı a leyhinde söylemiş oldukları nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Nato manevraları başladı [Baş tarafı birincide!Bu manevraların hedefi,bir harp halinde Atlantik yollarının ne sekide açık tutulacağının tesbitidir.Büyük transatlantikler de bn manevralarda ilk defa Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Natonun kuvveti arttırılıyor Londra.27 AA.Avrupadaki Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı General Gruenther bugün BBC.irin Avrupa için yaptı&ı serviste yayınlanan konuşmasında söyle demiştir:«Bugün silâhü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • j&h Qî %3 tKt ESRARKEŞ MAHKUM OLDU Esrar içerken yakalanarak Suçüstü Mahkemesine verilen Yılmaz 2 Dursun da 3 sene hapse ve dörder yüz lira para cezasına mahkûm edilmişlerdir.Besimde mahkûm olan esra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Okullarda yılı bugün [Baş tarafı birincide] ğitim Tekili Rıfkı Salim Burçak yetti ders yılının başlamak üzere bulunması münasebetiyle bugün Ankara radyosunda şu konuşmayı yapmıştır:«SeVgüi Yurttaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • İngilizler,yeni bir füze imal ettiler [Baş tarafı birincide] takip edeceği,onu tahrip edeceği ve sonra da üssüne döneceği kaydedilmektedir.Zannedildiğine göre,hayret uyandırıcı ba yeni füze iki kısımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Ruslar borçlarını ödemiyor Washington,27 A.A.Bu gün kongreye sunduğu bir raporda Başkan Eisenhower,İkinci Dünya Harbi sırasında Ame rikanın icar ve iare kanununa dayanarak yabancı memleketle,re açtığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Yugoslavya b teşkilâtına [Baş tarafı birincide] Gazetenin Belgrat muhabirinden aldığı habere göre.Yugoslavya ve Batıh müttefikler arasındaki anlaşma projesi» Yugoslav kuvvetlerinin NATO ya dahil olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Yabancı sermaye yatırımı [Baş tarafı birincide] ve bu kararın ehemmiyetinden bahsedilmektedir.«Türkiye yabancı sermayeler arıyor*» başlığını taşıyan bu makalede ezcümle şunlar yazılmaktadır;«Bundan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • Basketbol i turnuvası [Baş tarafı birincide"] nuasınin ilk maçları dün akşam Kadıköyspor sahasında oynanmıştır.Açılış merasimini müteakip ilk karşılaşmayı Kadıköy Spor ile Fenerbahçe yapmışlar ve Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1953
  • ingiltere Süveyş işinde Mısırla anlaşmaya vardı [Baş tarafı birincide] çektir.KRAL ZOGONUN EVt ARANDI 7)Mısır hükümeti,Port-Said te ingiliz donanmasına hususî' basa kolaylıklar göstennegj taahhüt etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.09.1953
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 13 00 Haberler 13.15 Türküler Pl.13.30 Küçük öğle kon •eri Pl.G.F.Haendel:Donan ma gecesi müziği kısımlar)Ça lan:Ludwig Mayer id.Berlin şehir orkestrası 13.45 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Lokman Hekim Dr.HAFIZ CEMAL Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10 30-11.00 öğleden sonra 14.30-17.00 de harta kabul eder.İstanbul Divanyoıu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Bu memleketin GENERAL ELECTRIC T.senedenlxri lünvu elektrik *anaviinin olan General Kleetric Şirketinin markasın;taşır,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Bayındırlık Vekâleti İimîr Su işleri 3 üncü Şube Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş:1 İzmir su işleri 3-üncü şube müdürlüğü bölgesinde bulunan Manisanin dış mahalle deresi taşkınlarından ve Ho* roz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • iller Bankasından;Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır 1_Aşağıda adları yazılı Belediyelerin elektrik tesislerine lüzumlu makine vesair elektrik teçhizatı fennî şartnamelerinde* ki esaslar dairesinde sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Adana Belediye Başkanlığından:ı Şehrin muhtelif semtlerine döşenmek üzere 100 mmhk 4000 Mt 80 mm-lik 2000 metre AMBUVANTLI FONT boru alınması işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 îşin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • İstanbul Levazım Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları Müteahhit nam ve hesabına 127.760 kilo balyalı kuru ot 10 Ekim 953 günü saat 10 da açık eksiltme ile Elâzığ As.Sa-Al.Ko.da satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • i?ffî/y[. las lü I!Ş^p|I mm Kambiyo e esham Kapara* Açıtı?Kapanış Sterling 784.784_Dolar 280.50 280.30 Fr.Frangı 0.81 0.80 İsviçre Fr.64.03 64.03 Belçika Fr" 5.6t 5.60 İsveç Kr.54.12.50 54.12.50 Flori
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • İLLER BANKASINDAN 1 Aşağıda isimleri» tahminî bedelleri ve geçici teminatları yazdı kasabaların içmesu projeleri yaptırılacaktır.Tahmini Geçici bedeli teminatı Kasaba adı fH Lira Lira Datça îçmesu Muğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • il'er Bankasından Hidroelektrik ve inşaat.tesisatı yaptırılacaktır J Aşağıda adları yazılı belediyelerin Hidroelektrik tesislerinin malzeme,montaj ve inşaat işleri,tesisat işler vaziyette teslim edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 1 Umum Müdürlüğümüz merkez meteoroloji istasyonu sahasında tesbit edilecek mahalde iki adet rasat âlet ve malzeme muhafaza barakası kapalı zarf usulü ile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Diyarbakır Doğu Bölgesi Yapı işletme Müdürlüğünden Açık eksiltme Kânı fr ı i Eksiltmeye konulan iş:Hakkâri Vilâyetinin merkezinde mukavelesi feshedilen müteahhit namı hesabına yapılacak sağlık merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü Artırma ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığından:1 Açık pazarlıkla eksiltmesi yapılacak olan «Hükümlüler ve Noterlikler» istatistiğinden 100 er nüsha bastırılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • İmalâtında Demir Kullanan Sanayicilere İstanbul Sanayi Odasından Üç ayda bir dağıtılan Karabük demirini imalâtında kullanan istanbul Vilâyeti dahilinde mevcut müesseselerin 30 Eylül 953 Çarşamba akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 28.09.1953
  • Elektrik tesisatı yaptırılacak İller Bankasından I Konya iline bağlı Beyşehir kasabası Hidro eîektrîS ntralında mevcut 130 Ps.lik türbin grupunun yanına yedek!olarak aynı takatta ikinci bir grup mubay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan